Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen"

Transkript

1 Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

2 Hvem er jeg? Cand.merc.aud Danica-prisen for bedste kandidatafhandling Ph.d Afhandling om Going concern i retligt perspektiv Udgivet af Thomson Reuters (Karnov Group) LL.M (forventet) Selskabsret med fokus på revisor og revision i selskabsretligt perspektiv Aalborg Universitet Ph.d.-stipendiat m.v. Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris Beierholm Faglig udviklingsafdeling Seniorkonsulent i revision og selskabsret Ansvarlig for erklæringer og selskabsretlige forhold Aalborg Universitet Ekstern lektor i revision og selskabsret Medlem af FSR danske revisorers selskabsretsgruppe Medlem af Karnov Groups redaktionsgruppe vedr. erklæringer Underviser internt og eksternt Artikler i Revision & Regnskabsvæsen, RevisionsOrientering m.v. 2 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

3 Hvad vil du gerne have med dig i dag? Hvorfor har du valgt netop dette indlæg? 3 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

4 Dagens program Generelt om ændring af SL m.v. Udvalgte ændringer Selskabsretlige erklæringer, herunder udvidet gennemgang Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer (hæfte) 4 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

5 Hvor kan jeg læse mere? 5 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

6 Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner Ny bogudgivelse fra FSR danske revisorer Skrevet af en forfattergruppe bestående af repræsentanter fra Beierholm, Ernst & Young samt Kromann Reumert Består overordnet af tre dele: En juridisk del En regnskabsmæssig del En revisions- og erklæringsmæssig del Tænkt som dels en håndbog for især revisorer, men også andre rådgivere, herunder advokater, dels en praktisk lærebog til brug på cand.merc.aud.- studierne 6 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

7 7 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

8 Ændring af SL m.v. de væsentligste ændringer for revisorer 8 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

9 Ændring af SL m.v. indførelse af IVS er, nedsættelse af minimumskapitalen for ApS er og andet godt 9 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

10 Generelt om ændring af SL m.v.

11 Generelt om ændring af SL m.v. (1:2) Betænkning i 2008 Nr om Modernisering af selskabsretten SL vedtaget i 2009 Fase 1 trådte i kraft i 2010 Fase 2 trådte i kraft i 2011 Fase 3 er endnu ikke trådt i kraft ejerregisteret Evalueringsklausul i SL Økonomi- og erhvervsministeren (nu erhvervs- og vækstministeren) skal senest 2 år efter ikrafttrædelsen af bestemmelserne i 4 vedr. selskabskapital evaluere hele eller dele af loven Evalueringsproces påbegyndt med høring i februar 2012 Interessentmøder i efteråret 2012 Høringsudkast til lovforslag om ændring af SL m.v. udsendt i december Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

12 Generelt om ændring af SL m.v. (2:2) Lovforslag fremsat i februar 2013 L 152 Lovforslag vedtaget i maj 2013 Lov nr. 616 af 12. juni 2013 Indeholder ændringer af: SL LEV ÅRL Konsekvensændringerne som følge af ændringerne af SL CVR-loven 12 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

13 Ikrafttræden Ændringsloven Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte regler om, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter Lovbemærkningerne Loven vil blive sat i kraft, når de relevante it-løsninger er på plads Loven forventes således at blive sat i kraft senest ét år efter lovforslagets vedtagelse og dermed senest i sommeren 2014 Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 15. november 2013 Hovedparten af ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014 Resten af ændringerne træder i kraft på et senere tidspunkt formentlig i løbet af Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

14 De væsentligste ændringer for revisorer (1:2) Ændringer Ikrafttræden Nedsættelse af minimumskapitalen for ApS er fra DKK til DKK Mulighed for stiftelse af iværksætterselskaber (IVS) Præcisering af reglerne om stiftelse med rullende kapital kædestiftelse Mulighed for delvis indbetaling af overkurs i ApS er Ophævelse af kravet om udarbejdelse af en åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalance ved indskud eller udlodning af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Præciseringer af reglerne om åbnings-, overtagelses- og overdragelsesbalancer Præcisering af reglerne om vurderingsberetninger fra det centrale ledelsesorgan Ændring af reglerne om stiftelse m.v. med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid Præcisering af reglerne om efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Var i realiteten allerede gældende Senere Senere , men var i realiteten allerede gældende , men var i realiteten allerede gældende Senere , men var i realiteten allerede gældende 14 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

15 De væsentligste ændringer for revisorer (2:2) Ændringer Ikrafttræden Ændring af kapitaltabsreglerne ophævelse af DKK reglen Ændring af reglerne om formaliaerklæringer Præcisering af reglerne om udlodning af ekstraordinært udbytte Ændring af reglerne om erhvervelse af egne kapitalandele Mulighed for at skifteretten kan indkalde den hidtidige revisor for et selskab under tvangsopløsning til at møde og skifteretten og afgive oplysninger Præcisering af regler om kreditorerklæringer Tydeliggørelse af muligheden og betingelserne for straksfusion og -spaltning , men var i realiteten allerede gældende Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted , men var i realiteten allerede gældende , men var i realiteten allerede gældende Præcisering af reglerne om revisors erstatningsansvar Afskaffelse af muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a) , men var i realiteten allerede gældende Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

16 Udvalgte ændringer

17 Minimumskapitalen for ApS er

18 Minimumskapitalen for ApS er SL fra 2009 medførte, at minimumskapitalen for ApS er blev nedsat fra DKK til DKK Minimumskapitalen for ApS er nedsættes nu yderligere fra DKK til DKK Minimumskapitalen for A/S er fastholdes derimod på DKK direktiv A/S er minimumskapital på EUR DKK ApS er ikke omfattet af direktivet Kapitaltabsreglerne ændres behandles senere 18 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

19 Iværksætterselskaber (IVS)

20 Iværksætterselskaber (IVS) kort fortalt (1:2) Der indføres mulighed for at stifte et IVS med en minimumskapital på blot DKK 1 Ikke en selvstændig selskabsform, men en særlig type ApS Er derfor som udgangspunkt underlagt reglerne for ApS er Henvisninger i lovgivningen til ApS er omfatter derfor fremover også IVS er Inspiration i Tyskland Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) UG (haftungsbeschränkt) Minimumskapital på EUR 1 Variation af GmbH minimumskapital på EUR Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.) afskaffes Kan først blive et rigtigt ApS, når der er opbygget en kapital på mindst DKK Skal opbygge kapitalen på mindst DKK at henlægge mindst 25 % af det årlige overskud til en bundet reserve under egenkapitalen Reserve for iværksætterselskaber 20 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

21 Iværksætterselskaber (IVS) kort fortalt (2:2) Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst DKK Når kapitalen dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve udgør mindst DKK kan selskabet omregistreres til et rigtigt ApS Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede Skal anvende betegnelsen iværksætterselskab eller IVS Kan dog ikke kun stiftes og drive af iværksættere Der er således ingen begrænsninger for, hvem der kan stifte eller eje et IVS Der er i princippet heller ingen begrænsninger for antallet af kapitalejere Kan f.eks. også anvendes som holdingselskab eller komplementarselskab i en K/S-konstruktion Skal aflægge årsrapport og lade årsregnskabet revidere eller forsyne med en anden erklæring fra revisor på lige fod med et rigtigt ApS 21 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

22 Iværksætterselskaber (IVS) selskabskapital (1:2) Minimumskapital på blot DKK 1 Der er intet til hinder for, at et IVS stiftes med en selskabskapital på mere end DKK 1 Det er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke muligt et stifte et IVS med en selskabskapital på mere end DKK Der er desuden intet til hinder for, at et IVS stiftes til overkurs Et selskab, herunder et IVS, skal til enhver tid have et forsvarligt kapitalberedskab Efter omstændighederne kan det være uforsvarligt at stifte og drive et IVS med en selskabskapital på DKK 1 Lovbemærkningerne Reglerne om et forsvarligt kapitalberedskab gælder også for IVS er, hvilket medfører, at det afhænger af selskabets aktiviteter og økonomiske situation, hvad der i det konkrete selskab vil være et tilstrækkeligt kapitalberedskab Vær opmærksom på kapitaltabsreglerne behandles senere 22 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

23 Iværksætterselskaber (IVS) selskabskapital (2:2) Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter Ikke apportindskud hverken enkeltstående aktiver, en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Ikke skattefri virksomhedsomdannelse indskud af en bestående virksomhed Ikke holdingstiftelse via aktieombytning indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Dette gælder både i forbindelse med stiftelsen og i forbindelse med evt. senere kapitalforhøjelser Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen kan ikke anvendes Selskabskapitalen kan betegnes som selskabskapital, virksomhedskapital eller anpartskapital, men næppe iværksætterkapital eller lignende 23 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

24 Reserve for iværksætterselskaber og udlodning af udbytte (1:2) Skal henlægge mindst 25 % af det årlige overskud til en bundet reserve under egenkapitalen Reserve for iværksætterselskaber Der er intet til hinder for at henlægge mere end 25 % af det årlige overskud til den bundne reserve Det er derimod ikke muligt at henlægge mindre end 25 % af det årlige overskud til den bundne reserve (medmindre selskabskapitalen og den bundne reserve tilsammen udgør mindst DKK ) Den bundne reserve kan højst udgøre DKK Den bundne reserve kan ikke elimineres med selskabets overskud eller formindskes på anden måde Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang selskabskapitalen forøges Eksempel Overskud i år 1 mindst 25 % skal henlægges til den bundne reserve Underskud i år 2 påvirker ikke den bundne reserve Overskud i år 3 mindst 25 % skal henlægges til den bundne reserve uden hensyntagen til, at selskabet havde underskud i år 2 24 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

25 Reserve for iværksætterselskaber og udlodning af udbytte (2:2) Kan ikke udlodde udbytte, før der er opbygget en kapital på mindst DKK Omfatter både ordinært og ekstraordinært udbytte Når kapitalen dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve udgør mindst DKK , kan selskabet udlodde udbytte efter de almindelige regler 25 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

26 Omregistrering af et IVS til et rigtigt ApS (1:2) Når kapitalen dvs. selskabskapitalen og den bundne reserve udgør mindst DKK , kan selskabet omregistreres til et rigtigt ApS Beslutningen træffes af generalforsamlingen dobbelt 2/3 flertal Universalsuccession kreditorerne skal ikke samtykke I forbindelse med omregistreringen skal der udarbejdes en vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede Kan i et vist omfang sammenlignes med en genoptagelseserklæring ved genoptagelse af et selskab i likvidation eller under tvangsopløsning om, at kapitalen er til stede En genoptagelseserklæring skal ud over en erklæring om, at kapitalen er til stede også indeholde en erklæring om, at der ikke er ydet lån m.v. i strid med reglerne om selvfinansiering og kapitalejerlån En vurderingsmandserklæring ved omregistrering af et IVS til et rigtigt ApS skal ikke indeholde en sådan erklæring 26 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

27 Omregistrering af et IVS til et rigtigt ApS (2:2) Vurderingsmandserklæring om, at kapitalen er til stede (fortsat) Skal afgives med høj grad af sikkerhed efter: Erklæringsbekendtgørelsens ISA 805 (og ISA 700) eller ISAE 3000 DK Kan efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke afgives som en erklæring om udvidet gennemgang Omregistreringen af et IVS til et rigtigt ApS anses for gennemført, når vedtægterne, for så vidt angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret, således at de opfylder de sædvanlige krav for ApS er, og omregistreringen er registreret hos Erhvervsstyrelsen Som led i omregistreringen overføres den bundne reserve til selskabskapitalen Der er ikke krav om, at et IVS skal omregistreres til et egentligt ApS, når kapitalen udgør mindst DKK Et IVS kan således fortsætte som et IVS, selv om kapitalen udgør (væsentligt) mere end DKK Et IVS kan ikke omregistreres eller omdannes til et A/S 27 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

28 Erhvervsstyrelsens hjemmeside (1:2) 28 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

29 Erhvervsstyrelsens hjemmeside (2:2) 29 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

30 Stiftelse med rullende kapital Kædestiftelse

31 Stiftelse med rullende kapital kædestiftelse (1:3) Hvor mange selskaber kan man stifte for de samme DKK ? Eksempel Personen A stifter selskabet B ved indskud af DKK Umiddelbart efter stiftelsen af B, stifter B selskabet C ved indskud af de samme DKK Herefter stifter C selskabet D igen for de samme kontante midler osv. Hvad siger SL? Intet specifikt om rullende kapital, men Ved registrering eller anmeldelse af et selskab skal der indsendes bevis for, at kapitalen er indbetalt til selskabet senest på registrerings- eller anmeldelsestidspunktet 31 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

32 Stiftelse med rullende kapital kædestiftelse (2:3) Hvad siger lovbemærkningerne? Det accepteres, at det samme indskud anvendes til at stifte to selskaber, idet det er vurderet som forretningsmæssigt begrundet at kunne etablere en holdingkonstruktion for det samme indskud, dvs. stiftelse af et moderselskab og et datterselskab, og hvis formålet hermed ikke alene har været at omgå kapitalkravet De samme værdier kan derimod ikke anvendes til at stifte tre eller flere selskaber Reglerne om rullende kapital finder i henhold til Erhvervsstyrelsens praksis ligeledes ikke anvendelse, hvis der er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse for den valgte konstruktion, og hvis formålet ikke er at omgå lovens kapitalkrav. Selskabets ledelse og rådgivere samt en evt. anmelder er ansvarlige herfor Skatteplanlægning er ikke en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse Hvis et selskab er stiftet ved såkaldt rullende kapital, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning, og det vil i sådanne tilfælde ikke være muligt at berigtige manglen, og tvangsopløsningen kan derfor ikke afbrydes 32 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

33 Stiftelse med rullende kapital kædestiftelse (3:3) Stiftelse Stiftelse af 2 underliggende selskaber moder- og datterselskab Stiftelse af 3 eller flere underliggende selskaber Stiftelse af 2 eller flere sideordnede selskaber søsterselskaber Lovligt? Lovligt (medmindre der undtagelsesvist er tale om omgåelse) Ulovligt (medmindre der undtagelsesvist er en væsentlig forretningsmæssig begrundelse) Ulovligt Vores anbefaling Hvis der skal stiftes 3 eller flere underliggende selskaber, og revisor vurderer, at der kan være en væsentlig forretningsmæssig begrundelse, bør revisor forespørge Erhvervsstyrelsen om deres vurdering, før revisor medvirker til stiftelsen 33 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

34 Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS er

35 Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS er (1:3) Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen ændres, således at en evt. overkurs fremover også kan indbetales delvist, men kun i ApS er Hvis overkursen indbetales delvist, er det dog et krav, at overkursen skal indbetales delvist med samme andel som selskabskapitalen Der er intet til hinder for, at overkursen indbetales fuldt ud, selv om selskabskapitalen indbetales delvist Det er derimod ikke muligt at indbetale overkursen delvist, hvis selskabskapitalen indbetales fuldt ud I A/S er fastholdes derimod reglen om, at en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, idet dette er direktivbestemt (2. direktiv) I ApS er (og A/S er) fastholdes desuden reglen om, at der altid skal være indbetalt mindst DKK (tidligere DKK ) I både ApS er og A/S er desuden reglen om, at selskabskapitalen og en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, hvis selskabet stiftes ved helt eller delvist indskud af andre værdier end kontanter 35 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

36 Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS er (2:3) Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen kan fortsat anvendes ikke blot i forbindelse med en kontant stiftelse, men også i forbindelse med en kontant kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab 36 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

37 Delvis indbetaling af selskabskapitalen og overkurs i ApS er (3:3) Eksempel 1 Stiftelse af ApS med selskabskapital på DKK Minimumsindbetaling Gamle regler DKK (nu DKK ) Nye regler det samme (DKK ) Eksempel 2 Stiftelse af ApS med selskabskapital på DKK 1 mio. til kurs 1000 Minimumsindbetaling Gamle regler 25 % af DKK 1 mio. + DKK 9 mio. = DKK 9,25 mio. Nye regler 25 % af DKK 10 mio. = DKK 2,50 mio. Eksempel 3 Stiftelse af A/S med minimumskapital på DKK Minimumsindbetaling Gamle regler 25 % af DKK = DKK Nye regler det samme 37 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

38 Åbningsbalancer m.v. Bestemmende kapitalposter

39 Åbnings-, overtagelses- eller overdragelsesbalancer ved indskud eller udlodning af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Terminologien Åbningsbalance stiftelse Overtagelsesbalance efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) eller kapitalforhøjelse Overdragelsesbalance udlodning af udbytte eller kapitalnedsættelse Reglerne om stiftelse ved indskud af andre værdier end kontanter ændres, således at der fremover kun skal udarbejdes en åbningsbalance ved indskud af en bestående virksomhed, men ikke ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab Ud over stiftelse ved indskud af andre værdier end kontanter får denne ændring også betydning ved: Kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter Udlodning af udbytte ved udlodning af andre værdier end kontanter Kapitalnedsættelse med udbetaling til kapitalejere ved udlodning af andre værdier end kontanter Ved efterfølgende erhvervelse skal der i forvejen kun udarbejdes en overtagelsesbalance ved erhvervelse af en bestående virksomhed, men ikke ved erhvervelse af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab 39 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

40 Kapitaltab m.v.

41 Kapitaltab Hvornår befinder et selskab sig i en kapitaltabssituation? Gamle regler Hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen eller Hvis egenkapitalen udgør mindre end DKK Nye regler Hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen Uanset om egenkapitalen udgør mindre end DKK eller ej Denne ændring har betydning for ApS er, herunder IVS er, med en selskabskapital på mindre end DKK Kapitaltabsreglerne gælder også for ApS er med en selskabskapital på DKK og IVS er med en selskabskapital på DKK 1! SL kræver fortsat, at ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om selskabets opløsning 41 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

42 Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:2) SL Overtrædelse af kapitaltabsreglerne straffes med bøde Erklæringsbekendtgørelsen Revisor skal give supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser der vedrører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af bl.a. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning Der er tale om Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 42 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

43 Kapitaltab og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:2) Hvis revisor bliver opmærksom på, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor således give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, men kun hvis 6 måneders-fristen er overskredet, og ledelsen (endnu) ikke har reageret Hvis 6 måneders-fristen (endnu) ikke er overskredet, skal revisor derimod ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar Revisor skal dog gøre ledelsen opmærksom på kapitaltabsreglerne, herunder i revisionsprotokollen Hvis ledelsen har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor heller ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar Ledelsens reaktion skal dokumenteres, f.eks. i et generalforsamlingsreferat Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion omtales i årsregnskabet og/eller ledelsesberetningen, men der er naturligvis intet til hinder herfor Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 43 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

44 Hvor længe skal jeg blive ved med at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar? Hovedreglen En gang! Revisor skal f.eks. kun give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne én gang, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation flere år i træk, medmindre selskabskapitalen har været reetableret i den mellemliggende periode, hvorved der ikke længere er tale om samme kapitaltabssituation Eksempel Revision af årsregnskabet for 2013 Revisor gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012 Selskabet befinder sig fortsat i en kapitaltabssituation Ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen (eller erklæringen om udvidet gennemgang) på årsrapporten for 2013, forudsat at der er tale om samme kapitaltabssituation Undtagelsen Ulovlige kapitalejerlån og ulovlig selvfinansiering 44 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

45 Revisors rapportering om going concern Væsentlig usikkerhed om fortsat drift Omtale af usikkerhed i årsregnskabet Tilstrækkelig Utilstrækkelig Going concern valgt som regnskabsprincip Going concern ikke valgt som regnskabsprincip Relevant valg (enig med ledelsen) Ikke relevant valg (uenighed med ledelsen) Relevant valg (enig med ledelsen) Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold Forbehold for fortsat drift Afkræftende konklusion Forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion Forbehold for fortsat drift og forbehold for utilstrækkelige eller manglende oplysninger Afkræftende konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Konklusion uden forbehold 45 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

46 Kapitaltab og going concern hvad er forskellen? Det er vigtigt ikke at forveksle kapitaltab og going concern! Kapitaltab Revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen Det er i den forbindelse uden betydning, om der er going concernproblemer, dvs. væsentlighed usikkerhed om fortsat drift, eller ej Der er tale om Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Going concern Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af overtrædelse af kapitaltabsreglerne Hvis revisor giver supplerende oplysninger om going concern, er der tale om Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 46 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

47 Formulering af supplerende oplysninger om ledelsesansvar Der er ikke noget til hinder for, at revisor udtrykker usikkerhed, hvis der reelt er usikkerhed Dette skyldes, at der som nævnt er tale om et potentielt ledelsesansvar og ikke nødvendigvis et faktisk ledelsesansvar Det er desuden vigtigt, at det klart fremgår af de supplerende oplysninger, at ledelsen kan ifalde ansvar, idet dette er årsagen til, at revisor skal give de supplerende oplysninger Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at det fremgår af de supplerende oplysninger, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, idet det ikke er givet, at ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, selv om selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation Kun hvis ledelsen har overtrådt kapitaltabsreglerne, foreligger der et potentielt ledelsesansvar, og kun i denne situation er der krav om, at revisor skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar 47 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

48 Eksempler på supplerende oplysninger (1:2) Supplerende oplysninger om going concern Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på oplysningerne i note, hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerhederne og valget af regnskabsprincip. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 48 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

49 Eksempler på supplerende oplysninger (2:2) Supplerende oplysninger om ledelsesansvar kapitaltab Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har tabt over 50 % af selskabskapitalen. I strid med selskabsloven er der ikke inden for lovens tidsfrister redegjort for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 49 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

50 Formaliaerklæringer og supplerende oplysninger om ledelsesansvar

51 Formaliaerklæringer og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (1:3) Revisor skal påse, om ledelsen overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller Revisor skal desuden påse, hvorvidt reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt Gamle regler Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen Kaldes for en formaliaerklæring Nye regler Hvis revisor konstaterer, at disse krav ikke er overholdt, skal revisor afgive en særskilt erklæring, der vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, medmindre: Der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af årsrapporten (overflødig betingelse) og Forholdet er omtalt i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten 51 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

52 Formaliaerklæringer og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (2:3) Nye regler (fortsat) Erklæringsbekendtgørelsen kræver, at forholdet skal omtales som supplerende oplysninger om ledelsesansvar under overskriften Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Hvis revisor giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, er der således ikke krav om, at revisor skal afgive en særskilt formaliaerklæring til generalforsamlingen Hvis revisor i denne situation ikke giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, overtræder revisor erklæringsbekendtgørelsen Samtlige bestemmelser i SL, der er relevante i relation til formaliaerklæringer (se de følgende plancher), er strafbelagte 52 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

53 Formaliaerklæringer og supplerende oplysninger om ledelsesansvar (3:3) Hvis revisor altid giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten som påkrævet i erklæringsbekendtgørelsen, vil revisor aldrig komme i en situation, hvor revisor skal afgive en særskilt formaliaerklæring til generalforsamlingen Revisor kan derimod ikke nøjes med at afgive en særskilt formaliaerklæring til generalforsamlingen og undlade at give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, idet revisor derved overtræder erklæringsbekendtgørelsen Hvad med udvidet gennemgang, review og opstilling af finansielle oplysninger (assistance)? 53 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

54 Hvad skal jeg kontrollere? (1:3) Dokumenter Det øverste ledelsesorgans forhandlingsprotokol Bestyrelsens eller tilsynsrådets forretningsorden Relevante bestemmelser SL 128 SL 130 Bemærkninger Skal føres af det øverste ledelsesorgan Skal kun føres, hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer Skal underskrives af samtlige tilstedeværende ledelsesmedlemmer Revisor skal påse, om der foreligger en underskrevet forhandlingsprotokol, men skal efter Faglig udviklingsafdelings opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forhandlingsprotokollen I ApS er, herunder IVS er, der alene har en direktion, er der ikke krav om, at direktionen skal have en forretningsorden Revisor skal påse, om der foreligger en forretningsorden, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af forretningsordenen 54 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

55 Hvad skal jeg kontrollere? (2:3) Dokumenter Selskabets ejerbog Selskabets ejerregister Selskabets fortegnelse over visse kapitalejeres kapitalposter ( storaktionærfortegnelse ) Relevante bestemmelser Revisionsprotokollen SL 129 SL 5, nr. 8 samt (kun delvist trådt i kraft) Ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 7 SL 5, nr. 9 og 58 (endnu ikke trådt i kraft) SL 55 og 56 samt ikrafttrædelsesbekendtgørelsens 8 Bemærkninger Skal føres af det centrale ledelsesorgan Skal altid føres uanset antallet af kapitalejere Revisor skal påse, om der foreligger en ejerbog, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af ejerbogen Finder kun anvendelse på A/S er Fortegnelsen udgør en bestanddel af selskabets ejerbog, men kan placeres uden for ejerbogen i en særlig fortegnelse Revisor skal påse, om der foreligger en storaktionærfortegnelse, men skal efter vores opfattelse ikke foretage en indholdsmæssig efterprøvelse af storaktionærfortegnelsen Kun ved revision Revisor skal påse, om revisionsprotokollen er underskrevet 55 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

56 Hvad skal jeg kontrollere? (3:3) Dokumenter Særlige krav for børsnoterede og finansielle virksomheder Relevante bestemmelser SL, LFV, vphl. m.v. Bemærkninger Generalforsamlingsprotokollen er ikke omfattet af revisors kontrol, idet dirigenten er ansvarlig herfor 56 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

57 Selskabsretlige erklæringer, herunder udvidet gennemgang

58 Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (1:2) Selskabsretlige transaktioner Stiftelse Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse Kapitalafgang udlodning af udbytte og kapitalnedsættelse Opløsning likvidation og genoptagelse Fusion national eller grænseoverskridende Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser Spaltning national eller grænseoverskridende Vær opmærksom på at udtalelsen ikke er udtømmende med hensyn til undtagelser Omdannelse Men (endnu) ikke... Omregistrering Grænseoverskridende flytning af hjemsted 58 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

59 Revisionsteknisk udvalgs udtalelse om selskabsretlige erklæringer (2:2) Selskabsformer A/S er, herunder P/S er ApS er Herunder IVS er Erklæringsstandarder ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) ISRE 2400 ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Hvad med udvidet gennemgang? Sikkerhed i erklæring Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Begrænset sikkerhed og yderligere sikkerhed ved udvidet gennemgang? 59 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

60 Selskabsretlige erklæringer revisionspligt eller ej? Nogle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således med selskaber, der har fravalgt revision Husk at ISRS 4410 under visse betingelser kræver, at revisor skal afgive en erklæring, i det mindste en erklæring om opstilling af finansielle oplysninger (assistanceerklæring), hvis revisor kan associeres med finansielle oplysninger 60 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

61 Selskabsretlige erklæringer revision eller udvidet gennemgang? Nogle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives som erklæringer om udvidet gennemgang frem for erklæringer om revision Dette kræver dog, at erklæringen hvis der havde været tale om en erklæring på en årsrapport kunne have været afgivet som en erklæring om udvidet gennemgang frem for en revisionspåtegning Stiftelse Valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision skal fremgå af stiftelsesdokumentet Det samme gælder ved fravalg af revision, der således også skal fremgå af stiftelsesdokumentet Fusion eller spaltning Ud over en almindelig stiftelse kan et selskab også stiftes som led i en (egentlig) fusion eller en (fuldstændig eller delvis) spaltning Valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision skal fremgå af fusions- eller spaltningsplanen Hvis fusions- eller spaltningsplanen er fravalgt, kan beslutningen om valg af udvidet gennemgang som alternativ til revision træffes i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsen af fusionen eller spaltningen 61 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

62 Oversigt over selskabsretlige erklæringer (1:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Erklæringer om revision af åbningsbalancer m.v. Erklæringer om revision af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) Erklæringer om revision af afsluttende likvidationsregnskaber Genoptagelseserklæringer (alternativt ISAE 3000 DK) Omregistreringserklæringer IVS (alternativt ISAE 3000 DK) Erklæringer om udvidet gennemgang af åbningsbalancer m.v. Erklæringer om udvidet gennemgang af mellembalancer (fusion, spaltning eller omdannelse) Erklæringer om udvidet gennemgang af afsluttende likvidationsregnskaber Reviewerklæringer på mellembalancer (udlodning af ekstraordinært udbytte) Høj grad af sikkerhed Vurderingsberetninger Vurderingsmandsudtalelser om fusions-, spaltnings- eller omdannelsesplanen, herunder vederlaget Kreditorerklæringer" Genoptagelseserklæringer (alternativt ISA 805 og ISA 700) 62 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

63 Oversigt over selskabsretlige erklæringer (2:2) ISA 700 ISA 805 (og ISA 700) Udvidet gennemgang ISRE 2400 eller ISRE 2410 DK ISAE 3000 DK Høj grad af sikkerhed (fortsat) Omregistreringserklæringer IVS (alternativt ISA 805 og ISA 700) Begrænset sikkerhed Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning 63 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

64 Selskabsretlige erklæringer Beslutningstræer

65 Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer (1:2) 65 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

66 Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer (2:2) Viser hvilke selskabsretlige erklæringer, der skal afgives i forbindelse med forskellige selskabsretlige transaktioner Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse med den pågældende selskabsretlige transaktion En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse med den pågældende transaktion En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse med den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med transaktionen En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nogen selskabsretlig erklæring i forbindelse med den pågældende transaktion Hæftet er opdateret med ændringsloven også de ændringer, der endnu ikke er trådt i kraft! 66 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

67 Oversigt over beslutningstræerne (1:2) Stiftelse Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse A/S ApS Kapitalafgang udlodning af udbytte Udlodning af ordinært udbytte Udlodning af ekstraordinært udbytte Kapitalafgang kapitalnedsættelse A/S ApS Opløsning 67 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

68 Oversigt over beslutningstræerne (2:2) Fusion (national) Fusionsplan, fusionsredegørelse og fusionsregnskab Mellembalance Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og kreditorerklæring Spaltning (national) Spaltningsplan, spaltningsredegørelse og spaltningsregnskab Mellembalance Vurderingsberetning, vurderingsmandsudtalelse og kreditorerklæring Omdannelse Fra ApS eller P/S til A/S Fra andelsselskab til A/S 68 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

69 Stiftelse A/S og ApS, herunder IVS Stiftelse ved fusion se Fusion Stiftelse ved spaltning se Spaltning Ja Er der tale om kontant stiftelse? Nej Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed eller stiftelse ved indskud af en bestående virksomhed? Enkeltstående aktiver eller bestemmende post ejerandele Bestående virksomhed Er de indskudte aktiver (og forpligtelser) omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ja Er selskabet underlagt revisionspligt? Nej Er selskabet underlagt revisionspligt? Ja Ingen krav om erklæringer fra revisor Nej Ja Nej Ja Nej Åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang Er de indskudte aktiver og forpligtelser omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, og udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Vurderingsberetning Vurderingsberetning og åbningsbalance med erklæring om revision eller udvidet gennemgang Vurderingsberetning og åbningsbalance - ikke krav om revision eller udvidet gennemgang af åbningsbalance 69 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

70 Selskabsretlige erklæringer - beslutningstræer 70 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

71 Tak for i dag! 71 Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

72 Jesper Seehausen / Aktuel November selskabsret 2012 Mastersæt. Jesper Seehausen Power Point

Ajour med selskabsretten. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Ajour med selskabsretten. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Ajour med selskabsretten Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvad vil du gerne have ud af eftermiddagen? 2 Ajour November med selskabsretten

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne 2 Generelt om beslutningstræerne (1:2) Dette hæfter indeholder en række

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Aktionærlån og selvfinansiering Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvorfor er kapitalejerlån interessante? Regnskab Revision Uændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune.

7650 Bolig ApS. Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Undertegnede har pr. 4. november 2015 stiftet et anpartsselskab under navnet 7650 Bolig ApS Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune. Selskabskapitalen udgør kr. 320.000,00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Overskrift Dokumenttype Udgave

Overskrift Dokumenttype Udgave 0010.01.4000 Etik tavshedspligt og uafhængighed * Ledelsesdokument 29-06-2012 0010.03.2000 Kundeaftaler * Procedure 29-06-2012 0010.09.1000 Assistance med regnskabsopstilling * Procedure 29-06-2012 0010.09.5000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM. Choice of the entreprenurial Company as Company form

VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM. Choice of the entreprenurial Company as Company form VALG AF IVÆRKSÆTTERSELSKABET SOM SELSKABSFORM Choice of the entreprenurial Company as Company form af MARIANNE LADEFOGED HOVE Afhandlingen har fokus på revisionen af selskabsloven i 2013, hvor en ny selskabsform

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

en opfølgende undersøgelse

en opfølgende undersøgelse Going concern og en opfølgende undersøgelse Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand for FSR s Revisionstekniske Udvalg 1 og seniorkonsulent, cand.merc.aud.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er:

Udskudt skat. (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Udskudt skat (FSR s Regnskabsvejledning kapitel 25) Udskudt skat hvad er det? Nøgleordene for beregning af udskudt skat er: Skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår

Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Årsrapport for 2012 41. regnskabsår Elektro-Motor, Elektromekanisk Etablissement ApS Skælskørvej 88 4250 Fuglebjerg CVR-nr. 40 68 39 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere