Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik."

Transkript

1 Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc LØNSTATISTIK Dette notat beskriver hvilke krav overenskomstparterne har aftalt til lønstatistik, hvilke muligheder der ligger for lønstatistik samt nogle gode råd til hvordan lønstatistik kan bruges ved de lokale lønforhandlinger herunder faldgrupper i statistikkerne. Krav til lønstatistik...2 Lønstatistikkernes indhold...3 Yderligere udtræksmuligheder ny løn...4 Lønudvikling...5 Lønbegreb...5 Gode råd...5 Bemærkninger...6 Side 1 af 6

2 Krav til lønstatistik Af 5 i Aftale om ny løndannelse fremgår følgende: Til brug for de lokale forhandlinger for grupper på ny løndannelse foranlediger (amts)kommunen, at der fremlægges det nødvendige lønstatistiske materiale for de enkelte grupper. KTO s kommentar Det lønstatistiske materiale, der betales af (amts)kommunen, kan udarbejdes af en statistikproducent fx Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), eller af (amts)kommunen selv. Lønstatistikken skal som minimum indeholde oplysninger om lønniveau og procentstigning for gennemsnitsløntrin/(grundløn), gennemsnitstillæg og gennemsnitspension. KTO s kommentar Der forelå første gang oplysninger om lønniveau i Fra 1999 vil der foreligge oplysninger om den procentvise stigning. Til brug for den enkelte (amts)kommune har FLD udarbejdet et statistikprogram på Cd-rom med pågældende (amts)kommunes lønoplysninger. Programmet indeholder muligheder for udarbejdelse af statistikker, som ligger udover de minimumsbetingelser, som er fastsat i denne aftale. Stillingsgrupper, der har forskellig grundløn, fx basisgruppe og ledergruppe, angives særskilt. Det forudsættes, at den enkelte personalegruppe udgør mindst 10 fuldtidsstillinger i hver statistik før et løntal offentliggøres. Hvis en part ønsker at lade en anden lønstatistik indgå i de decentrale forhandlinger, skal en kopi af denne udleveres til forhandlingsmodparten. KTO s kommentar Hovedsynspunktet er, at begge parter skal kende de samme lønstatistiske oplysninger ved forhandlingerne. Den samlede lønudvikling gøres op på landsplan for arbejdsgiverområder og hovedorganisationer en gang om året. Den samlede lønudvikling for de enkelte personalegrupper vil forudsætningsvis fremgå af FLD's statistikker. Der udarbejdes af FLD årligt landsdækkende (amts)kommune-orienterede lønstatistikker byggende på overenskomststatistikken. Side 2 af 6

3 KTO s kommentar Der er ved OK-99 opnået enighed mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere om, at der årligt skal udarbejdes en samlet lønstatistik for hele landet, opdelt på de enkelte amter og kommuner. Hermed bliver det muligt, at amter og kommuner sammenlignes lønstatistisk. Der henvises i øvrigt til pjecen NY LØN brug af lønstatistik fra Det Kommunale Kartel. Se DFs hjemmeside - se under Forhandlingsgr. off. og under Vejledninger. Lønstatistikkernes indhold Som det fremgår, af vedlagte eksempler på statistikkerne fra FLD, er der tale om almindelige lønstatistikker hvor følgende kan ses: Udviklingen af gennemsnitslønnen som kan opdeles på Grundløn, tillæg, genetillæg og pension. Dette henholdsvis på hele landet og for den enkelte (amts)kommune. Udtrækkene kan deles på alle ansatte, personer ansat begge år samt personer ansat begge år i samme stilling. Lønudviklingen (%-stigningen) i de enkelte (amts)kommuner På FLDs hjemmeside kan alle statistikkerne ses som bilag A- D er vedlagt eksempler på udtræk fra FLDs hjemmeside. I løbet af ganske kort tid lægger FLD en rapportgenerator på hjemmesiden hvor man derigennem (gratis) kan udtrække yderligere statistikker. I lønstatistikerne er der en del forhold/ faldgrupper man skal være opmærksom på i statistikken: Statistikkerne udarbejdes kun for grupper med mindst 10 ansatte. På mange kommunale arbejdspladser er der ikke ansat 10 fysioterapeuter. På de kommunale arbejdspladser hvor fysioterapeuterne sammen med ergoterapeuterne er mere end 10 ansatte vil vi ofte fremstå som én gruppe. Det er ligeledes et problem i forhold til vores øvrige stillingskategorier som, Fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde, afdelingsfysioterapeuter og ledergrupperne. Side 3 af 6

4 Ud af statistikkerne kan det ikke specifikt ses hvorvidt lønstigningen har baggrund i den centrale overenskomst eller den er grundet i de lokale lønforhandlinger (Ny Løn). Mange nyansatte/nyuddannede påvirker statistikken i nedadgående retning. Ansatte i særlige stillinger vil typisk ikke fremgå af statistikkerne. I mange af statistikkerne er det ikke lykkes af justere for de forskelle der er i stillingskategorier i henhold til OK97 og OK99. Det har for vores vedkommende f.eks. konkret betydning i forbindelse med oprettelsen af stillingskategorien fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde Opgørelsesperioden for datagrundlaget er kun én måned. Med en så kort opgørelsesperiode kan der være specielle forhold ved lønudbetalingen i den pågældende måned. Tallene er så vidt muligt renset for efterbetalinger o.lign. men eksempelvis kan Tillæg indeholde engangstillæg der tilfældigvis er faldet i den pågældende måned, ligesom Genetillæg af og til bliver udbetalt i klumper. Eventuelle fejlposteringer i lønanvisningssystemet vil også komme ud i tabellerne. Yderligere udtræksmuligheder ny løn Via FLDs pc-program er der mulighed for yderligere at lave en lang række udtræk. Desværre er det pt. kun den enkelte (amts)kommune der har mulighed for at abonnere på statistikprogrammet, idet lønoplysningerne er registreret på cpr-niveau. Statistikprogrammet indeholder løndata m.v. for alle (amts)kommunens medarbejdere. Det er muligt at lave tabeller over - obligatorisk forhandlingsstatistik (bilag 1) - lønsum (bilag 2) - lønudvikling (bilag 3) - lønspredning (bilag 4) - personaleomsætning (bilag 5) - alders- og kønsfordeling (bilag 6) - tilgang/afgang (bilag 7) enten for hele (amts)kommunen eller for en enkelt personalegruppe/institution eller lave en helt anden afgrænsning. Side 4 af 6

5 Der er endvidere mulighed for at lave begrænsninger på brugernumre, kontonumre, institutionskoder eller ansættelseskoder ligesom det er muligt at afgrænse i forhold til jobtilbudsordninger, månedslønnede/timelønnede, køn eller lønform. Lønsum Lønnen for den enkelte medarbejder er opdelt på: Fast løn = grundløn for medarbejdere på Ny Løn. Faste tillæg - tillæg kan opdeles på funktionstillæg, kvalifikationstillæg, resultatløn. overgangstillæg, udligningstillæg samt ikke-færdigforhandlede tillæg. Genetillæg alle arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg. Overarbejde udbetalt overarbejde. Feriegodtgørelse 1,5 pct. særlig feriegodtgørelse. Pensionsbidrag eget plus arbejdsgivernes pensionsbidrag for overenskomstansatte. Men som det fremgår er der ikke mulighed for at lave udtræk specifikt på begrundelser for K- F- og R-tillæg, om disse er tidsbegrænset eller andre forhold som er aftalt vedrørende tillægget. Lønudvikling Opgørelsesperioden kan frit vælges, men vil normalt være på et år for at undgå sæsonudsving. I opgørelsen over lønudviklingen er det muligt at afgrænse for de personer som er ansat på de to respektive opgørelsestidspunkter eller at afgrænse de personer, som er ansat i samme stilling på begge opgørelsestidspunkter. Lønbegreb Der opereres i statistikkerne med to løntyper, nemlig Bruttoløn og Nettoløn: Bruttoløn = Grundløn + tillæg + genetillæg (minus overarbejde)+ pension + særlig feriegodtgørelse Nettoløn = Grundløn + tillæg Gode råd Sørg altid for at have det samme statistikmateriale som arbejdsgiveren det har I krav på. Det er selvfølgelig mest fordelagtigt at snakke tal, hvis man tidligere ikke har fået så meget eller mindre end andre faggrupper. Det er derfor altid en god ide, at have nogenlunde styr på tallene (lønudviklingen for fysioterapeuterne) inden man evt. beder om en lønstatistik fra arbejdsgiveren. Side 5 af 6

6 Hvis man får præsenteret en lønstatistik fra arbejdsgiveren som viser stor lønstigning til fysioterapeuter, så er det altid en god ide at analysere tallene således, at der kan argumenteres herfor. Det vil ofte være en god ide at bede og mere detaljeret statistikker. Hvis man vil sammenligne lønstatistik med andre er det vigtigt at være klar over hvilken afgrænsning man dels selv har foretaget, og hvilken afgrænsning den (amts)kommune man sammenligner sig med har foretaget. Bemærkninger Alt dette med lønstatistik stammer fra indførslen af Ny Løn. Da det først på nuværende tidspunkt er lykkes, at få udviklet nogle EDB-programmer som kan vise de statistikker, der parterne imellem er aftalte skal forefindes i Ny Løn, er det meget begrænset hvilke erfaringer Forhandlingsafdelingen har med dette. Statistikker er interessante, men statistik er eet - virkelighed nogen gange noget andet. I statistikkerne er der rigtigt mange forhold der kan spille ind og drille. Tag derfor ikke statistikken for mere end den er. Langt de fleste gange bliver der ved forhandlingerne slet ikke drøftet lønstatistik men det er som sagt et middel der kan bruges hvis vi følger os snydt eller agterudsejlet. Forhandlingsgruppen off. November 2000 Side 6 af 6

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Særlige avancementstillinger

Særlige avancementstillinger Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings-

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere