Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014"

Transkript

1 Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Antal deltagere: 24 Referent: Michael Niss Tekster skrevet med kursiv er kopieret ind fra slides anvendt på mødet. Formand Ole indleder mødet med en beretning om klubbens nuværende økonomiske situation, historie, planer, medlemstal osv. (se slide 1-8) Helge introducerer formen på debatten samt emnerne (slide 10-11). 1. Trænings- lørdagsløb Nu har vi 35 T-løb og 8 MTBO-T-løb! Blokerer det for deltagelse i åbne løb? Kerneydelse? Kvaliteten svinger skal hæves!. Kvalitetssikring! Få udleveret færdige baner og afvikle? Selv lave baner og klare alt resten? Selv lave baner med momenter indbygget læring og o-teknik og afvikle? Brug de nyeste kort mest? By/sprintkort om vinteren? - Træningsløb er det bedste i klubben - Det er fedt og sjovt. - Det er vigtigt at alle får mulighed for at lave gode baner, undervisning. - Lørdagsløb/lørdagsmotionsløb er måske bedre ord for det. - Det er bekvemt med træningsløb, det er tæt på. - Det er en god weekend aktivitet. Det er let at komme ind i klubben med dem. - Det er alfa og omega for klubben. - Træningsløb kan bruges til at uddanne folk til banelæggere til stævner, f.eks. at en person laver baner i en længere periode og dermed blive gjort klar til stævne banelægger. Kun lave banerne, andre personer kan så sætte poster ud og afvikle løbet. - De nyeste kort skal være mere tilgængelige. - For at blvie god banelægger skal man ud og have erfaring i at løbe løb andre steder end i Rold Skov. - Vi bruger måske for meget tid på at lave nye baner. Ældre baner kunne genbruges i stedet for altid at lave nye. - Det er vigtigt at banelæggere får konstruktiv feedback på deres løb - Er ambitionsniveauet kun motion eller er det nogen som har ønske om mere? - Jakob vi har nu været med i 2 år, tænker nu mere og mere på at komme ud og være med i andre løb og møde ligesindede fra andre klubber, også med børn på samme alder. - Kvaliteten af træningsløb kunne hæves ved at indlægge momenter som styrker det tekniske.

2 - Man bliver ikke god banelægger af at lave mange baner i træk, de kommer til at ligne hinanden for meget. - Del emnet op i to, motion og træning. Der er 2 niveauer i klubbens medlemmer. - Det er for lidt at lave baner 2 gange om året, man glemmer for meget. - Klubben vil tabe på at skære ned på antal træningsløb da det er det som skal trække folk til INDEN de skal ud til andre løb. - Ønske om momenter, teknisk træning. Lørdagsløb, OGSÅ torsdag eller fredag aften om foråret, med poster sat ud i god tid. Regelmæssige løb Beholde træningsløb Hæve kvalitet af banerne Fortsæt med ugentlige løb Alle deltage i planlægning af løb O-løb lørdag med mulighed for at løbe både teknisk træning +baner Højne kvalitetsniveau moment T-løb bedre kvalitet God ide med tekniktræning, super med træningsløb ogsp for motion Tekniktræning på træningsløb Bevaring af antallet af træningsløb kombineret med tekniktræning Indbygge O-teknik træning i lørdagstræning Mere teknik træning Flere løb/stævner Ok med t-løb måske ingen t-løb på de datoer med andre løb Er der nogen der er ambitiøse nok til banelægger tjansen hele året? O-teknik ind imellem træningsløb Opnå erfaring ved at lave flere træningsløb tæt efter hinanden 1. prioritere motionsmomentet for bredden Tekniktræning som en del af træningsløb Træning hver lørdag + uddannelse 2. Uddannelse og kursusforløb Eksterne kurser og/eller interne kurser? O-teknik for voksne? Lær af de gamle rotter! Kendskab til tekniske Fif gør det sjovere! Mange kursusmuligheder: Grundkursus, Videregående o-teknik, Condesbanelægning, banelægning, MTBO-teknik? En aften, et par lørdage eller? Forår, efterår eller en vinteraktivitet? - Ideen med at måske ikke en, men en gruppe på 4 laver baner over en eftermiddag og der laver baner til 4-6 lørdage. (Mange bakker op om dette forslag) - Jesper: hvem der er sat på træningsløb bliver altid diskuteret i bestyrelsen. Planen har været at sætte en gammel og en ny løber sammen. - De dygtige til banelægning og Condes kunne stå for det og en anden gruppe kunne stå for postudsætning. - Der er bestemt ønske om Condes kursus i klubben (ikke eksternt).

3 - Gerne løbsteknisk kursus, fra klubbens garvede, men også gerne udefra. - Jakob, børnene er meldt til U1, men vil også gerne selv lære mere. - Skal der træningsmæssigt til at laves noget for den yngre generation? (gå til orientering som med fodbold og andet) - Vigtigt med en rugekasse som kan løfte den nye generation november kommer en underviser som skal give kurset voksen 2, som er en overbygning på det orienteringstekniske. - DOF akademiet afholdes lørdag den 24. januar med mange forskellige kurser samlet. - Vigtigt med opfølgning efter kurser så det hele ikke går i glemmebogen. Ungdomstræning Condeskursus, evt. a la Johans forslag med udarbejdelse af lørdagsbaner (ref. punkt 1 i debatten) Forsøg med gruppearbejde i banelægning Kursus vinteraktivitet Forløb for børn + teknik kursus for voksne Tekniktræning Ungdomstræning Ungdomstræning, teknik kurser O-træning et par lørdage 2 gode kurser for begyndere som skub i gang (løbteknik mm.) God ide med en gruppe der laver løb dejligt med kursus i både condes + o-teknik Kursus i løbsteknik Condes banelægning Vinteraktivitet 1. ungdomskonsulent, 2. kursus i Condes, SAMMEN med banelægning fremover Kursus i løbeteknik Kursus for begyndere Ok med Teknik kursus Condes kursus Unge talenter Rugekasse Opfølgning på kursusaktiviteter Repetition 3. Klubture og deltagelse i åbne løb Klubture til NJ2-Dages, Skawdysten/Læsø 3 Dages, Vikingedyst i Sydjylland? Traditionel deltagelse i NJM Lang, NJM Stafet (frokostbordet!!), Natløbsserien, Efterårsstafet! Flere til åbne løb hvad skal der til? Klubtelt og klubstander er det nok? Aktiv tilmeldingsservice? - Dobbeltmoralsk at vi gerne vil have at folk kommer udefra til vores løb, men vi tager ikke ud. - Hvis man tager til stævne med børn var det godt at kunne sige til børnene at der er andre med fra klubben. Evt. planlægning langt frem i tiden. - U1 kurserne kan klart anbefales da de skaber venner og bekendte, og så vil børnene selv afsted for at møde andre. - Der mangler indpisker i klubben som prøver at få folk med når der er åbne løb. - Det er godt med listen i O-brevet over åbne løb, men det vil stadig være godt med en indpisker. - Er det en ide at mødes ved klubhuset og tage sammen ud til stævner? - God ide med fælleskørsel, også fordi det måske giver mere mulighed for at diskutere baner på vejen hjem. - Klubdragter og bannere giver fællesskab.

4 - Der er nok generelt tilslutning til åbne løb, men det handler om information, ikke indpiskning for at få folk med. - Eks. fra Mariagerfjord, de har mulighed for tilmelding til fælleskørsel på hjemmesiden og info om åbne løb. - Navne på stævner er meget indforstået, mere information om hvad det går ud på. Flere personer til åbne løb Koordineret tilmelding /deltagelse i ture/stævner Aftale/planlægning med andre familier Klubture til udlandet Et forum til folk der gerne vil ud og løbe andre løb end træningsløb Klubtur social skal være i forbindelse med åbne løb kombination Bedre forklaring om hvad de åbne løb går ud på, for hvad betyder NJM lang? Søndagsbrev mail åbne løb Klubtur til udlandet Flere klubture til åbne løb God ide med opsamling til deltagelse i åbne løb. F.eks. Facebook gruppe 3. Begrænset interesse Grupper for tilmeldinger, fx. What s App Ok med åbne løb, måske opfordring via sms/mail Ok med klubtur til udlandet Aktiv tilmeldingsservice Klubløb Indpisker 1. sats på at køre til samme stævner Fokus på deltagelse i åbne løb gerne sammen med andre Udvælg nogle åbne løb der satses på 4. Sociale aktiviteter Klubtur til udenlandsk løb Naturvandring! Sct. Hansbål og grillaften i Jane s garage! Klubmesterskab! Sæsonafslutning med julehygge! Klubfest? Andre ikke-o-arrangementer? Seniorafdeling for de grå sokker? - Naturvandringen bør fortsætte. - Weekendturen som har kørt gennem mange år er desværre droppet pga. manglende deltagelse. - Ved sct. Hans arrangement bliver man taget godt imod, også som ny. - RSOK har altid stået stærkt på sociale aktiviteter, og det skal vi blive ved med. - Det kunne være rigtig sjovt med en udenlandstur. - Sociale arrangementer har tidligere været meget med til at binde medlemmerne sammen. - Forsøg at binde sociale arrangementer sammen med orienteringsløb - Største sociale aktivitet er efter træningsløb hvor man står og snakker lidt om løbet og med de nye. - Naturvandring har nogen gange været kombineret med åbne løb.

5 - Ungdomsafdeling, træner, her kunne de grå sokker komme ind i billedet med udsætning af poster. - Klubmesterskabet med pølser osv bagefter var godt, især også at Jens havde øl med. - Vi har de sidste år mistet flere fra den ældre generation, bliver de presset for meget til at lave træningsløb osv. Klubture udland Kombinere o-løb og socialt Genstart weekendtur Fastholde de sociale aktiviteter de nye med! gerne udlandet Klubtur til udlandet Naturvandring Klubtur udland Sæsonafslutning Skt. Hans bål Fint med sociale aktiviteter også udlandsture 1. Andre ikke o-arrangementer. F.eks. øl-smagning VINTERAKTIVITET 2. Sociale aktivitet i fb. med o-løb Klubtur klubmesterskab Klubtur til udlandet eller klubtur til andet sted i DK Udlandstur Klubtur til udlandet 4. Få og helst i tilknytning til træningsløb Familieturen manglede på listen bør måske genoptages mange nye familiemedlemmer 5. Klubhuset Vedligeholdelse og opsyn! Rum for møder eller bare et materieldepot? Renovering og modernisering? Andre/nye lokaler? Alternativ anvendelse? - Klubhuset ejes af kommunen. Materialer til vedligeholdelse betales af kommunen. - Det ligner en weekendhytte fra fortiden, hvis det skal anvendes mere og være indbydende skal det total renoveres. - Hvad der skal ske med det handler meget om ambitionsniveauet omkring huset. - Huset opfylder sit formål. - Kan fint være rugekasse for den yngre generation. - Perfekt med et hus som ikke koster os ret meget, da det ikke sætter de store krav til klubben. - En hovedrengøring ville gøre gavn. - Det kræver mange frivillige kræfter at modernisere hus. - Der findes 3-4 klubber i området som er rodløse. Man kunne måske gå sammen om nogle fælles rammer. - De blå spejdere har tidligere tænkt tanker om multihus. - Skuret/garagen er fint rydeligt. - Kommunen har repareret porten, sat elradiatorer op, osv. Behold klubhus det fungerer

6 Klubhuset fungerer fint rengøring Bevare vores klubhus Huset er da så fint! Mødet vedligeholdelse Jeg vil godt male en weekend Helmut Super klubhus Jeg kan godt male sammen med Otto & Helmut Indkaldelse til arbejdsdag hvor der rengøres, males, osv. En rengøring ville gøre det mere indbydende at holde møder i (de kommende ungdomsaktiviteter!) Billigt og godt for de penge det koster 6. O-brevet, information og website Form og indhold på O-brevet rammer vi rigtigt? Hyppighed? Mail eller printversion? Websitet godt nok eller nyt og moderne? Kobling til arrangementswebsites ad hoc? Infomails til alle mailetik, spam eller vigtigt? - O-brevet har fin form og hyppighed. - Websitet kan godt trænge til en overhaling. - Løbsmuligheder mangler på websitet. - Forum på websitet til diskussion af kørsel osv. - Siden bør være langt mere interaktiv. - Løbskalenderen skal være opdateret længere frem i tiden - Abonnementsservice på ændringer af specifikke dele af hjemmesiden. - Mulighed for facebook gruppe til løbskørsel, diskussion osv. med link fra egen hjemmeside. - Nyheder bør slettes når de er forældede. - Jo mere interaktiv jo mere kan andre indvolveres i løbende vedligehold og input. Super o-brev Banner med nyheder Forum på website Aht. vedligehold kommuniker kun det vigtigste. Ryd lidt op, men informationsniveau er ok Klubblad hver måned Mangler oplysninger om tilskudsregler Opdatering af hjemmeside Godt o-brev Der mangler oplysninger om åbne løb 1. God for chat 2. skal være mere aktiv, Søren kom med et spændende tiltag Simpel, overskueligt, selvvalgt informations abonnement Hjemmesiden skal være bedre 7. Klubmesterskab Kun et RSOK-arrangement?

7 Eller kobles med NJM-klubdag i november? Hvad skal man vinde retten til at arrangere? næste år, eller en fin pokal? Form på arrangementet endnu et træningsløb eller en festdag med flag og pølser? - Dette års arrangement var rigtig godt - Traditionen med at vinderen skal lave løbet næste år er god mener nogen, andre det modsatte. - Det fungerer godt at løbet laves så alle starter og slutter samtidig. - Der skal være børneaktiviteter. - Klubmesteren kunne vinde et års gratis kontingent, ikke meget opbakning. - Hold fast i nogen traditioner, ikke alt skal udskiftes. - Der skal laves seedning, hvem kan gøre det retfærdigt træningsløb om året kunne udvælges til super-løb, som kunne fungere som seedning til klubmesterskab. - Vinderne kunne ud over vandrepræmie få vin til voksne og chokolade til børn. God form med pointløb Seedning til løbet Klubmesterskab både for voksne og børn Fint arrangement i år Seedning Super arrangement 2014 Vinder laver næste års løb Seedning Flere grupper, D21 skal ikke konkurrere med D60 Seedning På samme bane Herre damer drenge piger Klubmesterskab = udvidet træningsløb <> socialt arrangement (for mig). Lægger ikke stor vægt på det Seedning en form for, er diff tid til at finde poster min En gruppe skal arrangere det seedning kunne være sjovt 8. Klubbens struktur Aktiviteterne sætter holdet! Nuværende smal eller bredere bestyrelse? Forretningsudvalg? Fagudvalg? UNGDOM, KORT, REKRUTTERING, INDSLUSNING, PRESSE/SYNLIGHED, UDDANNELSE, TRÆNING, ARRANGEMENTER, og, og, og..?!?! Er I klar til at indtræde i bestyrelsen eller relevante fagudvalg? Engagement=aktivitet=oplevelser=bedre klub! Bygger på frivillighed og positiv forpligtelse! - Vi skal helt klart have nogle udvalg, især ungdomsudvalg - Det kunne være sjovt at være med i nogle udvalg og lære noget om hvordan klubben drives - Nogle forældre til den unge generation vil gerne give en hånd med. - Der skal være nogle specifikke trænere, og så kunne de grå sokker være behjælpelige med postudsætning. - Ansa melder sig som idemand og moment koordinator for ungdomsgruppen.

8 - Det er væsentligt at der er en gennemgående figur i arbejdet for at skabe genkendelighed. - Det vigtigste er sammenhold og leg, det er det som skal drive flokken. Træningen og orienteringsløb tiltrækker ikke i sig selv. - Tidligere var klubbens filosofi at det kun var for seniorer, det har ændret sig nu. Hvis forældrene skal være med er det vigtigt at der er en ungdomsafdeling. - Johan vil gerne afholde Condes kursus og ellers være behjælpelig med Condes. Ungdomsudvalg Skal have et ungdomsudvalg. For at få/holde forældrene på Nuværende smal bestyrelse Ungdomsudvalg Ungdomsudvalg Ungdom Noget for børn & unge Condes kursus uddannelses udvalg Ungdomsudvalg bestående af træner, nogle forældre og ide giver (+ grå sokker som praktiske medhj.) Vigtigst at få uddelegeret i fagudvalg Vigtigt med udvalg Træningsløb Korttegning Uddannelse 9. Aktivitetsniveau og ambitioner Træningsløbsarrangør: Fedt! eller en plage? Årlige faste arrangementer! Store arrangementer engang imellem? Bestyrelsens ambitioner? Hvad og hvor meget vil medlemmerne? Sjovt at lave noget andet! Socialt fællesskab Vi gjorde det (sgu )!! - Alfa og omega er at alt bygger på frivillighed - Skal der flere aktiviteter skal flere medlemmer også involdveres - Systemet med uddeling af træningsløb er ok, men der skal være bedre mulighed for at få hjælp. - Ved arrangementer kunne man have en liste til at cirkulere rundt med hvem der vil lave træningsløb hvornår. - Ofte kan man få andre til at hjælpe med at indsamle poster dagen efter. - Et 2 dages arrangement er fint, men folk skal være med og yde en indsats på frivillig basis. Hvis vi skal bibehodle t.-løb, accept af dårlige baner eller etablere en til kontrol af banerne inden udsk. Godt med tvang til træningsløb super godt med Rebild 2-dages Fint med arrangementer, giver sammenhold i klubben Træningsløb lidt tvang er nødvendigt Årlige faste arrangementer. Stort arrangement 1-2 gange årligt Selv få lov at vælge dage til at lave t-løb

9 Afrunding og next step Mange, og gode, input! Ikke alt kan laves i morgen! Økonomi og ressourcer (manpower)! Bestyrelsen sorterer og prioriterer nu! Tilbagemelding! Nyt klubmøde mulighed for justeringer? 2015 here we come - Fællesskabet driver klubben.

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere