MAJ JUNI JULI AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST"

Transkript

1 Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette motiv. Glæden er den, at vor Herre alene ved, hvor i verden han bedst får os brugt. Glæden er den, at vi vokser som grene, Næres af stammen og bærer dens frugt. Salmebogen 368,5-6

2 Nøglen Tale til konfirmanderne 2013 Kære konfirmander Så kom den, festdagen, jeres konfirmationsdag, som I har glædet jer så meget til. Og jeg har glædet mig til at se jer i dag, se jer i jeres flotte tøj og ikke mindst se jeres forventning og glæde. Men jeg har også glædet mig over at være sammen med jer tirsdag og onsdag morgen hele vinteren. I er nogle rigtig dejlige unger, eller hvordan jeg nu skal sige det. Det har været dejligt at være sammen med jer, mærke jeres positive tilgang, jeres glade smil og fine kommentarer og spørgsmål. Og I har taget mere og mere mod til jer, til at sige, hvad I tænker, tror og føler. I får i dag en lille nøgle. Den er ikke helt, som jeg havde forestillet mig. Jeg fandt den på nettet, og dér så den større ud. Men sådan er det jo også med troen. Vi siger måske, vi tror lidt eller tror meget. Men hvordan kan vi måle det? Eller vi forestiller os nogle gange, at det er præcis, som vi tror. Og så ser det måske helt anderledes ud. Troen ser altid mindre ud, end vi tror og rummer altid mere, end vi tror. Det vil jeg prøve at sige lidt mere om med nøglen her. Nøgler kan have mange forskellige størrelser, former og farver, de kan være lavet af vidt forskelligt materiale. Men det gælder for enhver nøgle, at den låser op eller låser i. Vi har nøgle til yderdørene, så vi kan låse efter os, så andre ikke kan gå ind, uden de får lov. Vi kan ikke låse lidt eller meget. Enten låser vi eller også låser vi ikke. Vi har nøgle til cyklen, fordi vi gerne vil, at den står der, når vi skal bruge den igen. Og vi skal så huske at bruge nøglen. Der er nøgler til telefonen, til Ipad, kodenøgler, så kun den, der kender koden, kan låse op. Så er det ikke så godt, hvis det er os selv. Vi bruger også nøgler i forhold til hinanden. Det er nogle andre nøgler end den her. Det er usynlige nøgler. Nøglen i forhold til jeres forældre, søskende. Det er kærligheden. Hvis ikke der var kærlighed mellem jer, så kunne I måske være blevet låst ude adskillige gange. Eller omvendt, I kunne have haft lyst til at låse jeres forældre ude. Nøglen i forhold til venner, det er tillid, at vi kan stole på hinanden, har tillid til, at det vi fortæller hinanden ikke siges videre, har tillid til, at vi vil hinanden det godt. Og at der er nogen, til hvem både yderdøren og hjertets dør altid står åben. I bruger også nøgle i skolen. Det er viljen til, at I vil være med til at lære noget, at I vil være med til at behandle hinanden ordentligt. Vi har mange forskellige nøgler, vi kan gøre brug af, og når vi gør det, når vi låser op for noget, viser kær- 2

3 lighed, tillid, vilje, mod, så får vi det bedre med hinanden og med os selv. Vi får mere ud af livet. I har vist, at I på forskellig vis er gode til at bruge den nøgle. Men nøglen kan jo også låse i. Det kan ske, at vi låser en dør, andre gerne ville låse op, eller at andre låser os ude, hvor vi forsøgte at låse os ind. Og det låser for noget inde i os, den gode samvittighed, glæden, viljen, modet, det gode forhold. Nøglen, I får her, skal minde jer om en dør, der er lukket op og aldrig mere lukkes i. Det blev første gang sagt til jer, da I blev døbt, at Gud er med jer i sin kærlighed fra nu og til evig tid. Hans hjertes dør står altid åben. Og så er det faktisk godt, at nøglen er ganske lille. For Guds kærlighed kan vi heller ikke se. Men nøglen skal minde jer om, at det kan ses og mærkes, når I bruger den. I rollespillet om Luthers nøgle, overgangen fra den katolske kirke til den lutherske kirke, sagde nogle af jer, at det var træls med alle de forbandelser, I blev pålagt. Men sådan var det dengang. Hvis man gjorde noget forkert, ikke troede på den rigtige måde, så blev man forbandet og kunne kun løses fra forbandelsen, hvis man gik 3

4 til kirken og købte sig aflad for tiden i skærsilden, helvedes ild. Så folk dengang var hele tiden bange for at gøre noget forkert. Luthers nøgle er troen. Troen på, at Jesus med sit liv og sin kærlighed har låst døren til Gud op for os. Så vi ikke behøver være bange for, at Gud ikke er der, når vi har brug for ham. Som I også på flere måder formulerede det i jeres fine bønner til konfirmationsgudstjenesten. Det er en nøgle, der giver os tro på, at vi er holdt af og ikke bliver afvist. Og det sætter os frie til i stedet at bruge vort liv på at lade glæden, troen, håbet, kærligheden, modet gå ud og ind ad åbne døre, så livet kan folde sig ud. Tag nøglen med jer videre i jeres liv og fortsæt med at bruge den, hver gang I står over for en dør, I har mulighed for at låse op, så livsglæde og livsmod kan strømme jer i møde og gives videre til de andre. Det gør jer ikke til nøglebørn, men til lysets børn. Så kære konfirmander rigtig mange tak, fordi I brugte jeres nøgle til at låse op for, at jeg fik nogle gode timer sammen med jer. Inge Dalsgaard 4

5 Kulturkristen og hvad så? Der var én der sagde til mig en dag:»du må være meget troende, når du sidder i menighedsrådet. Ellers er det vel svært at arbejde med?«den tænkte jeg lidt over, for hvad skal der egentlig til for at man synes at have et tilhørsforhold til kirken og kristendommen? For mig har tro altid været forbundet med tvivl. Så længe, man tvivler, tror man. Jeg tror det bliver regnvejr i min sommerferie. Tvivlen er der. Jeg ved det ikke før ferien er slut. Så er det ikke længere en tro, men en vished. Der er sikkert mange, der er uenige i den fortolkning. Heldigvis for det. I et demokratisk samfund er det meninger, der brydes. Vi har et velfungerende demokrati med høj grad af frihed og velfærd, selvom velfærds- og frihedsgraden altid bliver diskuteret. Gennem generationer har vi opbygget vores kultur, men vi tænker måske ikke så meget på, at det er sket ud fra et kristent livssyn. Vi taler heller ikke så meget om det. Hvis jeg nævner, at jeg har et kristent livssyn, så er jeg straks sat i bås og danskerne kan ikke fordrage at blive sat i bås. Det samme med politik. Her er ens meninger heller ikke gratis, hvis man oplyser, at man er medlem af et politisk parti. Jamen er jeg så kulturkristen? Ja, det tror jeg. Jeg værner om vores kultur og måden vi har opbygget vores samfund på. Jeg har en bevidst op- fattelse af, hvordan man bedst er et kristent menneske. Det har andre kulturkristne også, og det er ikke sikkert, vi er enige i opfattelsen. Jeg kan lide at gå i kirke engang imellem uden nødvendigvis at tro på alle kirkens dogmer, men jeg hol der meget af kirkens traditioner og den mulighed for fordybelse, den giver mig. Jeg tror, at for rigtig mange mennesker er deres dagligdag ikke bevidst præget af deres religion, men de del tager alligevel i samfundets traditioner og kulturelle fællesskaber og har det godt med det. Her i landet er vi så heldige at ha ve haft Grundtvig, som vel ligesom Luther også kunne kaldes en pro testant. Et typisk udtryk for den grundtvigianske tankegang er Grundtvig-citatet:»Menneske først, kristen så.«jeg er enig med Grundtvig. Lad men nesket komme før religionen og nyd livet, mens du har det. Det er det man kan kalde glad kristen kultur. I kulturer, hvor religionen kommer før mennesket, og hvor fundamentalismen får overtag, kan et demokrati aldrig etableres. Der findes garanteret også mange kul turmuslimer, -jøder, -hinduer o.s.v. Lad os leve fredeligt sammen med dem. For at svare på spørgsmålet i begyndelsen. Med min respekt for det kristne livssyn har jeg intet problem med at arbejde i et menighedsråd. Jørgen Bai Jepsen 5

6 Hjemmeside Menighedsrådet, og sikkert også mange af sognebørnene, har længe ment, at Skt. Mikaels Kirke burde have sin egen hjemmeside på nettet. Nu kan alle glæde sig over, at dette inden længe bliver en realitet. Menighedsrådet kontaktede for nogle uger siden»danmarks Kirkelige Mediecenter«(DKM), som har specialiseret sig i at hjælpe med at designe og konstruere hjemmesider i kirkeligt regi. Blandt menighedsrådets medlemmer blev der nedsat en arbejdsgruppe på seks personer, og den 22. april afholdt denne en fem timers workshop i Kirkeladen under kompetent ledelse af it-supporter og underviser Rikke Kubstrup fra DKM. Vi fik lagt et grundlag, som (forhåbentlig) gør os i stand til at lave hjemmesiden, så den ikke alene bliver pæn at se på, men også overskuelig og praktisk i brug. Hjemmesiden vil komme til at indeholde alle relevante oplysninger m.h.t. Skt. Mikaels Kirke, hvilke er rigtig mange, og derfor vil der naturligvis gå nogen tid, inden siden bliver offentlig tilgængelig på nettet. Vi satser dog på at åbne siden, inden den er 100% færdigudbygget. I hvert fald er vi trukket i arbejdstøjet, og vi glæder os meget til den dag, hvor vi kan præsentere Skt. Mikaels Kirke s egen hjemmeside! Jørgen Vestergaard Logo Kirkens organist, Inge Bjarke, savnede undertiden en tegning af Skt. Mikaels Kirke, når hun skulle lave programmer til fyraftenskoncerter o. lign. Undertegnede sagde ja til at lave et par forslag, og heraf valgte menighedsrådet det ene som værende velegnet. Man gik sågar et skridt videre og foreslog, at tegningen fremover kunne være et slags»logo«for kirken. Desuden undersøges muligheden for at trykke to slags kort med tegningen som motiv. Bliver det te rea liseret, vil kortene kunne købes i våbenhuset i nær fremtid. Det glæder mig naturligvis at kunne levere dette ydmyge bidrag til vor ærværdige Skt. Mikaels Kirke! Jørgen Vestergaard 6

7 Nyt om kirkeskibet Langt om længe er tegningerne til Sdr. Nærå kirkes kommende kirkeskib dukket op. Kjeld Hansen er allerede gået i gang på»skibsværftet«, som befinder sig i Else og Kjelds kælder.»hvis I har lyst til at følge med i bygningen af skibet, er I velkomne i kælderen,«siger Kjeld. Han har allerede lavet skroget, så arbejdet skrider frem, dog med nogen forsinkelse på grund af de sent fremkomne tegninger. Kjelds prognose for stabelafløbningen er juni Vi glæder os til at se resultatet. Sdr. Nærå Menighedsråd går nu i gang med at søge fondsmidler til projektet. 7

8 Sogneudflugt til Haderslev søndag den 8. september Årets sogneudflugt er nu ved at være tilrettelagt. Turen går til Haderslev, hvor vi planlægger at overvære højmessen i domkirken. Herefter giver fjordbåden Helene os en sejltur gennem Haderslev Fjord. Fjordbåden byder på handicapvenlig adgang og toiletforhold. Sejlturen er en usædvanlig smuk naturoplevelse. Den 12 km lange smalle bugtede fjord er meget varieret, og giver den sejlende en enestående chance for at komme tæt på et fascinerende samspil mellem vand og land, samt dyre- og planteliv. Ombord på hjuldamperen nyder vi en platte og efter et kort ophold på Årø slutter turen ved Årøsund, hvor bussen afhenter os. Herefter går det nordpå mod Chri s tiansfeld, hvor vi gør et ophold. Måske har honningkagebageren åben, så vi kan smage på byens fortræffelige bagværk. Arrangørerne vil som sædvanlig sørge for lidt at spise og drikke undervejs. Sogneudflugten er endnu ikke plan lagt i detaljer, men der er lagt op til en spændende dag, hvor vejret selvfølgelig viser sig fra den pæ ne side. Prisen for hele arrangementet er 200 kr. Afgang fra Sdr. Nærå Kirke kl Tilmelding tidligst fra den 1. juni til Annette Lomholt, tlf , mail: gmail.com, eller Inge Dalsgaard, tlf , mail: Bussen kan rumme ca. 50 personer. 8

9 Sommermøde Sommermøde den 9. juni kl I år får vi besøg af Stiftets nye biskop, Tine Lindhardt. Tine Lindhardt holder gudstjenesten og efter kaffen i præstegårdshaven, i tilfælde af dårligt vejr i kirkeladen, vil Tine Lindhardt sige noget om»folkekirkens status og fremtid i Fyns Stift«. Vi slutter af med grillpøler, forhåbentlig i præstegårdshaven, ellers i Kirkeladen. Alt dette for kun kr. 25. Kirke-cykeltur Onsdag den 3. juli kl fra Sdr. Næraa kirke Så skal cyklerne smøres og luftes igen denne gang går turen til Rolfsted, Rønninge kirker og Rønninge Søgård kapel. Og vi har sikret os fint vejr (så godt som vi nu kan det). Der bliver fortalt lidt om de to kirker og kapellet, vi synger en salme og midtvejs gør vi som vanligt holdt og spiser vores medbragte mad. O.P. Andersen medbringer vi naturligvis. Vel mødt til enhver, der har lyst til at deltage. Hvis I er nogle, der gerne vil deltage, men ikke kan cykle så langt, er I meget velkomne til at køre med i bil. Siden sidst Dåb 3/3: Eva Bundgaard Salama 10/3: Luna Pil Ankersen Bisættelse/begravelse: 8/3: Verner Thomassen 18/4: Frede Olsen 24/4: Karen Agnethe Madsen 27/4: Birthe Bondrup Clausen 27/4: Hardy Nielsen Ferie: Jeg holder ferie 15/7-11/8. Embedet passes af Karin Hasling. Menighedsrådsmøder: Torsdag den 16. maj Onsdag den 26. juni Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl Datoer for konfirmation 2014: 4. maj 2015: 19. april 2016: 10. april 2017: 30. april 9

10 Kursus for provstiets præster Præsterne i Midtfyn provsti tager på provstikursus i dagene maj. Et kursus, der tjener til at styrke sammenholdet blandt præsterne i provstiet på både det faglige og sociale plan. Kurset begynder på Præstehøjskolen i Løgumkloster og temaet er kirke- og gudstjenesteliv. Om fredagen kører vi til Hamburg, hvor vi skal se og høre om kirke- og gudstjenesteliv der. Og vi slutter af med at deltage i en tysk gudstjeneste. Det betyder, at der ikke bliver afholdt så mange gudstjenester i provstiet om søndagen. Der vil blive gudstjeneste i Sdr. Næraa kirke kl ved Palle Jensen, Nr. Broby. Hverdagene bliver passet af præster fra Fåborg provsti. Babysalmesang: Næste hold begynder torsdag d. 19. sep. kl Forældre med børn fra 0-12 måneder kan tilmelde sig eller få yderligere info hos Marie Maegaard på mailadressen: eller tlf: Det er en alle tiders fællesaktivitet for mødregruppen. Det er hyggeligt og sjovt og så er det gratis. Aktivitetskalender Dato Tidspunkt Sted Arrangement 25. maj Kl Gislev kirke Fælles friluftsgudstjeneste 9. juni Kl Kirken/ Sommermøde m/biskop præstegårdshaven Tine Lindhardt 3. juli Kl Rolfsted/ Kirkecykeltur Rønninge 8. sept. Sogneudflugt 10

11 Navneændring I forbindelse med anmodning om navneændring hentes blanketter hertil på dk. Navneændringer koster 490 kr., som skal indbetales forud for behandlingen af navneændringen. Indbetaling sker via ovennævnte adresse eller på posthus. I så fald skal kvittering for indbetaling vedlægges anmodningen om navneændring. Undtaget fra betaling er fællesnavne i forbindelse med vielse. Ligeledes skal man kun betale én gang, hvis ægtefæller og børn foretager samme navneændring. Salmebogen og biblen på nettet Der er mulighed for at høre og læse salmer fra Den Danske Salmebog på internettet. Her kan man finde salmetekster, høre melodierne og læse om salmernes forfattere, ligesom der er go de søgemuligheder. Salmebogen findes på: bogonline.dk Biblen findes på selskabet.dk/danbib/web/ bibelen.htm. Også her er der søgemuligheder. God fornøjelse. Adresser Sognepræst: Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå, tlf Mandag er fridag. Sognepræst: Karin Hasling, Kontor: Overvejen 69, 5792 Årslev, tlf Kirkeassistent og kirkesanger: Marie Maegaard, Birkelyvej 63, 5792 Årslev, tlf: mail: Organist: Inge Bjarke, Svenstrupvej 26, 5260 Odense S, tlf mail: Graver: Ulrik Korsgaard, Porthusvej 78, 5700 Svendborg, Gravertelefon , mail: Formand for menighedsrådet: Marianne Hansen, Torpevænget 1, tlf mail: Kirkeværge: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf mail: Kasserer: Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf mail: Vedr. Kirkeladen: Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78, 5220 Odense SØ, tlf /

12 GUDSTJENESTER i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker Maj SDR. NÆRAA ÅRSLEV SDR. HØJRUP 19. (Pinsedag) kl kl kl (2. pinsedag) kl Friluftsgudstjeneste i Gislev fælles for provstiet 26. (Trinitatis) kl Ingen Ingen Palle Jensen, Nr. Broby Juni 2. (1.s.e.trin) kl KH kl Ingen 9. (2.s.e.trin) kl kl kl Sommermøde m/tine Lindhardt 16. (3.s.e.trin) kl kl kl (4.s.e.trin) kl KH kl Ingen 30.(5.s.e.trin) kl Ingen kl ID Juli 7. (6.s.e.trin) kl kl ID Ingen 14. (7.s.e.trin) kl Kk Ingen Ingen 21. (8.s.e.trin) Ingen kl kl (9.s.e.trin) kl KH Ingen kl August 4. (10.s.e.trin) kl KH kl Ingen 11. (11.s.e.trin) kl KH Ingen kl (12.s.e.trin) kl Kk kl Ingen 25. (13.s.e.trin) kl kl kl Kk: Kirkekaffe, KH: Karin Hasling, BJ: Birte Jacobsen, ID: Inge Dalsgaard Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf / MARK & STORM GRAFISK A/S

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere