Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget"

Transkript

1 Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere har udført for Rockwool Fonden. I analysen er der regnet på en ny måde i forhold til de traditionelle opgørelser af, hvor meget vi udleder af. I den traditionelle opgørelse beregnes, hvilket såkaldt -aftryk vi har på dansk grund. Altså: Hvor meget producerer vi i løbet af et år for at holde erhvervsliv, transport inden for landets grænser, opvarmning og alt muligt andet i gang? En lang årrække med investeringer i vedvarende energi har forbedret det danske regnskab på dette punkt. Figur 1 Dansk -udledning ved produktion og forbrug Men den nye analyse stiller sig ikke tilfreds med det mål. Ud over at fokusere på vores egen udledning, holdes der samtidig styr på -aftrykket i de varer, der krydser landegrænsen. Dermed får man et mål for, hvad vores årlige forbrug rent faktisk koster klimaet. Forskellen i figur 1 er til at få øje på: Kigger man alene på produktion, er udledningen af faldet med imponerende 20 pct. gennem det økonomiske opsving fra Tager man derimod højde for forbrug, er faldet kun på 5 pct. Forklaringen er, at Danmark i stadig stigende grad importerer varer, som har kostet meget -udledning at producere. Tilbage i 1996 var der balance i -regnskabet for im- og eksport så udenrigshandelen påvirkede ikke det samlede billede. Helt anderledes ser det ud i 2007, hvor vi importerede varer, som har høj -belastning. Mindre ud og mere ind Regnskabet for ind- og udgående varer spiller altså i stadig stigende grad en rolle for, hvor meget der udledes for at understøtte vores forbrug. Det er der en relativt enkel forklaring på. Forklaringen har to dele. Kilde: Measuring Denmark s Når man flytter fokus fra danskernes produktion til deres forbrug, viser det sig, at vores såkaldte klimaaftryk er nogenlunde det samme i 2007, som det var i Mens fra produktionen er faldet med 20 pct., er den forbrugsbaserede udledning kun faldet 5 pct. Den ene er, at vores egen produktion i perioden bliver renere og renere. Det betyder som det fremgår af figur 2 at de varer, vi eksporterer, til stadighed belaster miljøet mindre med. Fra 1996 til 2007 er der ganske enkelt sket en halvering. Tilbage i 1996 producerede vi 45 kg for at kunne eksportere for kr. Går vi 11 år frem til 2007 var den tilsvarende -belastning faldet til det halve, nemlig 22 kg pr kr. eksport. Den anden del af forklaringen handler i sagens natur om, hvad og fra hvilke lande vi importerer. De lande, vi handler med, oplever alle, at deres produktion bliver mindre og mindre -belastende. Men de starter fra meget forskellige niveauer. Fx er der en meget højere -belasting fra varer produceret i Kina et land, som Danmark de senere år er begyndt at handle voldsomt meget med. Nyt fra Rockwool Fonden November 2014

2 Measuring Denmark s Emissions Det er Centre for Economic and Business Research (CEBR) på Copenhagen Business School (CBS), der for Rockwool Fonden står bag analysen. Undersøgelsen er udført af lecturer Clinton J. Levitt, Tasmanian School of Business and Economics, postdoc Morten Saaby Pedersen, assistant professor Gagan P. Ghosh samt professor Anders Sørensen, Copenhagen Business School. Rapporten Measuring Denmark s Emissions kan downloades fra Rockwool Fondens hjemmeside Figur 2 -belastning pr kr. import og eksport i Danmark Krisen har udskudt problemet Intet er skidt, uden at det godt for noget, og krisen har fået Danmarks -regnskab til at se markant bedre ud. Som det fremgår af figur 3, indsnævres afstanden mellem den produktions- og forbrugsbaserede -opgørelse i både 2008 og Forklaringen er ikke markante ændringer i, hvad vi im- og eksporterer, men derimod den simple, at der i kriseårene sker en kraftig opbremsning i verdensøkonomien og i den internationale handel, hvilket fører til mindre -emission i importen er det seneste år, hvor der eksisterer landespecifikke data, som er detaljerede nok til denne type beregning. Anm. Opgjort i 2005-priser Kilde: Measuring Denmark s Mens de varer, vi eksporterer, bliver produceret stadig mere klimavenligt, importerer vi stadig flere - belastende varer. Det påvirker -belastningen opgjort ved forbrug. Figur 3 Dansk -udledning i kriseårene ved produktion og forbrug Kina er hovedforklaringen Netop den øgede samhandel med Kina er hovedforklaringen på, at vi i stadig stigende grad importerer os til et større -aftryk. I slutningen af 2001 skete der således noget, som siden har påvirket Danmark og de fleste andre lande i verden: Kina blev i december 2001 medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. Før den tid stod der Kina på under to pct. af vores samlede import. Allerede få år efter i 2008 var Kinas andel af vores import steget til 6 pct. Det lyder måske ikke umiddelbart af meget, men de 6 pct. står for hele 17 pct. af den importerede -belastning. Kilde: Measuring Denmark s De varer, vi i stadig stigende grad importerer fra Kina, er altså blevet produceret på en måde, som er forbundet med en meget stor -forurening. Med finanskrisen i 2008 sker der en opbremsning i den internationale handel. Det sætter sit aftryk på - regnskabet, hvor handelen i både 2008 og 2009 spiller en mindre rolle end i Nyt fra Rockwool Fonden November 2014

3 Danmarks placering på klimarangstien forværres af ny analysemetode Den nye type klimaregnskab hvor fokus er på -udledning ved forbrug i stedet for ved produktion giver ikke Danmark en bedre placering på den internationale liste over de mest og mindst -forurenende lande. Tværtimod. Det viser en sammenligning, hvor man måler -udledning pr. indbygger. Måles der på produktion, så kom Danmark i 2007 ind på en ottendeplads fra bunden. I syv nationer herunder Australien, USA og Canada gav indbyggerne anledning til en større udledning. I opgørelsen her var Danmark på niveau med Holland. I den forbrugsbaserede opgørelse tages der, ud over udledningen ved produktionen, højde for den -udledning, der er forbundet med im- og eksport. I det regnestykke kravler Danmark et trin op ad stigen. Med denne målemetode er Danmark på syvendepladsen kun overgået (eller faktisk undergået) af Finland, Irland, Canada, Luxembourg, Australien og USA. Men man kan bemærke, at Holland - et land Danmark ofte vælger at sammenligne sig med - er faldet helt ud af top ti-listen. Forbedring siden 1996 Den danske placering internationalt er dog bedre i 2007 sammenlignet med godt ti år tidligere. Tilbage i 1996 var Danmark den fjerde største synder i verden, når det kom til -udledning målt i forhold til forbrug. Kun USA, Australien og Luxembourg havde et forbrug, der var forbundet med større udledning. Bevægelsen væk fra de absolut mest -forurenende lande har dog ikke været jævn siden da. Frem til og med årtusindeskiftet gik det godt, siden er det gået skidt. I 2001 havde Danmark bevæget sig væk fra fjerdepladsen og til plads nummer 11. En væsentlig forklaring på den bevægelse er, at der i denne periode skete en stor indfasning af vedvarende energi i den danske energiproduktion. Siden 2001 er det gået den modsatte vej, så Danmark altså i 2007 befandt sig på syvendepladsen. Forklaringen er ikke ændringer i energiproduktionen, men derimod, at vores handelsmønster ændrer sig. Med Kinas optagelse i verdenshandelsorganisationen WTO, og den markant øgede samhandel mellem Danmark og Kina, skete der en forværring af det danske forbrugsbaserede -regnskab. Tabel 1 Top ti størst udledning af, 2007 Målt efter Produktion (tons/indbygger) Forbrug (tons/indbygger) 1 Australien 19,1 USA 20,6 2 USA 18,4 Australien 19,9 3 Canada 17,0 Luxemburg 18,5 4 Estland 14,3 Canada 17,0 5 Taiwan 13,4 Irland 15,7 6 Finland 13,0 Finland 14,9 7 Holland 12,0 Danmark 13,4 8 Danmark 12,0 Grækenland 13,2 9 Rusland 12,0 Estland 13,1 10 Tjekkiet 11,9 Belgien 12,8 Kilde: Measuring Denmark s Nyt fra Rockwool Fonden November

4 Vanskeligt udgangspunkt for klimaforhandlinger Som det vil være de fleste bekendt, er det hverken let eller hurtigt at få internationale forhandlinger om klimaspørgsmål til at ende med bindende aftaler og fotos med faste håndtryk og store smil. Figur 4 Udledning af (tons/indbygger) - udvalgte EU-lande, 2007 Hvad enten alverdens forhandlere er forsamlet i Kyoto, København, Doha eller Lima, så synes resultatet først og fremmest at være uenighed, træghed og gensidige beskyldninger. At det forholder sig sådan, er der i sagens natur rigtig mange grunde til. En af dem er muligheden for at opgøre henholdsvis forbrugs- og produktionsbaseret -udledning. For alt efter om man måler på det ene eller andet, giver det anledning til, at nogle fremstår som meget mere eller mindre forurenende end andre. Måden, der tælles på, har stor betydning for, hvem der kan holde klimafanen højt og sige: Det er dig ikke mig der må gøre noget nu. At alene opgørelsesmetoden kan give anledning til uenighed, kan man se, hvis man sammenligner udvalgte lande. Internt i EU vil nogle i udgangspunktet være mere begejstret for det ene mål, mens det andet vil tiltale andre. Som det fremgår af figur 4, er Luxembourg et land, hvor der er markant forskel på, hvor meget -produktionen udleder i forhold til den forbrugsbaserede opgørelse. Der bliver produceret 10,3 tons pr. indbygger men forbrugt 18,5 tons. Luxembourg vil i lighed med lande som Irland og Danmark have en interesse i at fokusere på produktionen og ikke forbruget, hvis det politiske mål er at få andre til at fremstå som de lande, der skal reducere deres udledning. Kilde: Measuring Denmark s Modsat har et land som Tjekkiet en produktion, der er forbundet med større -udledning i forhold til udledningen i forbindelse med det samlede forbrug. Produktionen giver anledning til en udledning på 11,9 tons pr. indbygger, mens udledningen falder til 10,5 tons, hvis der i stedet fokuseres på forbrug. Samme billede på et noget lavere niveau ses, hvis man sammenligner Polen med lande som Østrig og Sverige. Fokuserer man på produktion, har Polen, som det fremgår af figur 5, den største udledning: Men det modsatte gør sig gældende, hvis fokus i stedet er på forbrug. 4 Nyt fra Rockwool Fonden November 2014

5 Taiwanesisk eksport Samme billede viser sig for et land som Taiwan. Det har med værdien 13,4 tons pr. indbygger en relativ stor -udledning fra produktionen. Men Taiwan eksporterer i lighed med Kina mange af de varer, som har kostet meget at producere. Modsat er landets import ikke forbundet med store -udledninger. Set fra en taiwanesisk synsvinkel vil det derfor alt andet lige være relevant at fokusere på det -aftryk, befolkningen sætter i forbindelse med det, den forbruger. Gør man det, vil lande som Danmark, Tyskland, Japan og Sverige fremstå som større -syndere end Taiwan. Hvis man derimod alene kigger på produktionen, er det Taiwan og ikke de andre, der udleder mest. Ligesom Taiwan har Rusland også betydelig højere udledning ved produktionen end ved forbruget. Rusland har et aftryk på 12,0 tons pr. indbygger ved produktion, og kun 9,3 tons ved forbrug. Om det er Rusland, der skal løfte pegefingre ad Danmark, Sverige, Tyskland og Japan, eller om det er omvendt, afhænger af, hvilket mål der fokuseres på. Figur 5 Udledning af (tons/indbygger) - udvalgte EU-lande, 2007 Figur 6 Udledning af (tons/indbygger) - udvalgte EU-lande, 2007 Kilde: Measuring Denmark s Kilde: Measuring Denmark s Nyt fra Rockwool Fonden November

6 Kina fortsat større duks end Danmark Mange danskere har nok et billede af Danmark som et klimamæssigt foregangsland. Et land, der de seneste årtier med kraftig udbygning af den vedvarende energi har vist vejen. Som til stadighed har formået at reducere mængden af, vi lukker ud i atmosfæren. Det er på sin vis korrekt. Men man kan med lige så stor ret påstå det modsatte, nemlig at Danmark hører til i den mest -udledende liga i verden. Om Danmark hører til i toppen eller bunden, afhænger af én ting: Måleenheden. Altså -belastning i forhold til hvad? Man kan i sagens natur måle i forhold til alt muligt, men mest oplagt er et mål for, hvor meget man udleder i forhold til den samlede produktion (BNP) eller i forhold til antallet af indbyggere. Og disse to mål giver meget forskellige resultater, når det kommer til konkurrencen om at udpege miljødukse og miljøsyndere. Målt på BNP klarer Danmark sig godt. Rigtig godt endda. Det gælder også, hvis man tager udgangspunkt i den forbrugsbaserede -udledning. I denne opgørelse forholder man sig til, hvor meget der er udledt i forhold til BNP s størrelse. Som det fremgår af figur 7, har Danmark, i lighed med en stor gruppe af vestlige økonomier, en relativt lav udledning i forhold til vores BNP. Den store forskel mellem vækstøkonomier og etablerede økonomier skyldes, at vækstøkonomierne generelt har store -emissioner tilknyttet forbrug og produktion, mens de er mindre i de etablerede lande. Men fordi vækstøkonomierne har forholdsvis beskeden forbrug og produktion pr. indbygger, så har de store emissioner i forhold til BNP, men lille i forhold til befolkningen. Det omvendte forhold gør sig gældende for de etablerede økonomier. Figur 7 Forbrugsbaseret -udledning i forhold til BNP, 2007 Kilde: Measuring Denmark s Danmark har lav -udledning i forhold til vores BNP, men høj i forhold til udledning pr. indbygger (figur 8). 6 Nyt fra Rockwool Fonden November 2014

7 Langt større forbrug pr. borger Den anden måleenhed er som nævnt -udledning pr. indbygger. Og her er billedet knap så gunstigt i forhold til at udpege Danmark som noget særligt foregangsland. Som det fremgår af figur 8, placerer Danmark sig nogenlunde midt i feltet af vestlige økonomier som alle udleder meget mere pr. indbygger end lande som Kina, Brasilien, Indonesien og Indien. Forklaringen på denne fordeling er den simple, at en dansker har et meget større forbrug end fx en kineser. Så selvom kineserne er langt mere -tunge end os i deres produktion og forbrug, så belaster en kineser rent klimamæssigt kloden markant mindre end en dansker. Eller med andre ord: Kineseren sviner mere end danskeren, når han skal lave et brød (BNP-betragtningen). Men danskeren spiser måske ti brød, hver gang kineseren spiser ét, hvilket betyder, at danskeren udleder mest (pr. borger-betragtningen). Så set i det lys placerer kineserne sig klimamæssigt godt, mens vi danskere endnu har meget at indhente. Udflytning af arbejdpladser I Danmark og resten af Vesten har vi i mange år lukket flere og flere arbejdspladser i den del af produktionen, som har størst -belastning. Klassiske akkord- og timelønnede arbejdspladser er nedlagt, og produktionen flyttet til lande med et lavere lønniveau. I forhold til er konsekvensen, at vores udledning fra produktionen falder, mens deres stiger. Denne mekanisme at Vesten flytter -belastende produktion til ulande (herunder til et land som Kina) udgør en af problemstillingerne i de internationale forhandlinger om klima. I det omfang, Vesten forsat forbruger de samme varer, er det svært at argumentere for, at vores -aftryk er blevet mindre, ligesom fx Kina vil kunne argumentere for, at en stigende -udledning fra deres produktion er en naturlig følge af den ændrede internationale arbejdsdeling. Figur 8 Forbrugsbaseret -udledning i forhold til befolkningen, 2007 Kilde: Measuring Denmark s Nyt fra Rockwool Fonden November

8 Rockwool Fonden Kronprinsessegade 54, 2. tv DK 1306 Copenhagen K Denmark Tel Fax Web rockwoolfoundation.org 8 Nyt fra Rockwool Fonden November 2014

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere