Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30."

Transkript

1 For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6

2 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. AFFALD Køkkenaffald skal i affaldsskaktene ude på trappen og under ingen omstændigheder i containeren. VIS HENSYN! Pak altid affaldet ordentligt ind! Poser kan afhentes gratis hos ejendomsmesteren i hans kontortid. Sørg altid for at poserne er ordentlig lukket. Husk altid af lukke skaktlågen for at undgå dårlig lugt. Storskrald: papkasser, flasker, aviser og lign. skal anbringes i de dertil indrettede containere. Møbler og andre store ting stilles ved siden af containeren i containerhuset. ALTANER OG TERRASSER Rækværker på altaner og terrasser må ikke males. Dette udføres i turnus af ejendommen. Altankasser må i følge sikkerhedsbestemmelser kun opsættes inden for eller oven på rækværket. Træer på terrassen må ikke fældes eller beskæres. Afdelingen sørger for beskæring når tiden er inde. Overtrædelse af dette medfører erstatning til et nyt træ. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloaker er både besværligt og bekosteligt. HUSK også selv at rense ud i afløb under risten med jævne mellemrum. Evt. utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret. Side 2 af6

3 CYKEL- OG BARNEVOGNSKÆLDER I Saxobo forefindes 3 cykelkældre og 2 barnevognskældre. Husk cykel- og barnevognskælder skal altid være aflåst. FORSIKRING Hvis du selv eller andre medlemmer af husstanden slår en rude i stykker, er du erstatningspligtig. Punkterede termoruder udskiftes af afdelingen. Samvirkende Boligselskaber har tegnet forsikringer for selve bygningerne, men ikke for dit indbo (møbler, tøj osv.). Vi gør opmærksom på, at skader på indbo som følge af brand, rør- eller radiatorsprængning og lækager på egne vaskemaskiner mv. ikke er dækket af boligorganisationens forsikringer. Skaderne skal dækkes af familiens egne forsikringer Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. FODRING Køkkenaffald og brød må ikke henlægges eller henkastes som foder for fugle og katte. Dette kan medføre tiltrækning af rotter, som hurtigt kan blive en stor plage for bebyggelsen. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der kan medføre ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FÆLLESRUM Fællesrummet er beliggende Saxogade 52, st.th. Fællesrummet kan lejes for en rimelig leje plus et depositum. Depositum tilbagebetales, når fællesrummet er godkendt og nøglen returneret. Fællesrummet lejes fra kl den ene dag til kl , næste dag. Lejer er forpligtet til at rengøre og aflevere rummet i samme stand, som han har modtaget det i. Ødelagte ting påhviler lejeren. Musik er ikke tilladt efter kl af hensyn til de nærmeste beboere. Slukur er monteret således, at strømmen slukkes kl Side 3 af6

4 Leje af lokalet sker ved henvendelse til ejendomskontoret. Fællesrummet kan gratis benyttes til fritidsaktiviteter, hvis en kreds af beboere er interesseret herfor. Henvendelse om forslag til fællesaktiviteter skal ske til afdelingsbestyrelsen. GÅRDMILJØ Saxobo er medlem af gårdlauget. Saxogade-karrèens Gårdlaug Gårdlaugets bestyrelse fører tilsyn med driften af gården. Saxobo betaler en stor andel til lauget, så skån de grønne områder: det er ikke tilladt af fjerne beplantning eller fælde træer. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Afdelingen og gårdlauget gør sit til at skabe en god bebyggelse. Hvis beboerne og i sær børnene til daglig vil gøre deres til at værne om beplantningen, belysningen og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse med grønne områder. HUSDYR Det er tilladt at holde husdyr. Dog max. 1 hund og/eller 2 katte. Der skal i hvert tilfælde udfyldes en ansøgning, som kan afhentes på ejendomskontoret. Ansøgningen indeholder generelle regler for husdyrhold. Ansøgningen afleveres derefter til ejendomskontoret, hvorefter ansøgeren vil modtage kopi med endelig godkendelse. Opmærksom henledes på at husdyrhold uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af gældende husorden som kan medføre opsigelse af lejemålet. Udenomarealerne, terrasser og altaner er ikke hunde- og katte toiletter. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, gadedøre, og andre steder, hvor det er til stor gene for andre beboere. Benyt i stedet vore legepladser og boldbane. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Børns leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lign., er meget farlig og må derfor ikke finde sted på ejendommens område. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt på Saxobo s område. Ejendomsmesteren er pålagt, at dette overholdes for at undgå meningsløse uheld. Side 4 af6

5 MASKINER Mekanisk værktøj, der medfører støjgener, samt hamren og banken er ikke tilladt efter kl Saxobo har en boremaskine, som beboerne frit kan låne. Henvendelse på ejendomskontoret. MUSIK Benyttelse af musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til naboerne. Spil ikke for høj musik for åbne døre. I de sene aftentimer bør du vise hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl PARKERING I BEBYGGELSEN Parkering foran indgangsporten er ikke tilladt. Dette er en brandvej. RÅDERET Der findes i Saxobo et råderetsreglement, der beskriver hvilket ting du må lave i og uden for din bolig. Ejendomskontoret skal altid kontaktes før du begynder at bygge. SKILTNING Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra Samvirkende Boligselskaber via ejendomskontoret. TRAPPER - OPGANGE - KÆLDRE Trappen må ikke benyttes til opmagasinering af effekter. Der henvises i stedet til de respektive kælderrum. Trappeopgangen vaskes 1 gang ugentlig. Beboerne skal dog selv sørge for rengøring under dørmåtterne. Affald må ikke smides på trappen. Sørg altid for at ejendommens døre låses. Låsene må ikke blokeres og dørene ikke spærres. UDLUFTNING For at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af vinduesrammer, fliser, tapet og maling, må beboeren foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, helst flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen. Side 5 af6

6 VANDHANER OG CISTERNER Utætte vandhaner og cisterner skal meddeles til ejendomskontoret, der så sørger for at disse bliver repareret. Det er meget dyrt og et unødigt vandspild. Husk at eventuelle utætheder straks meldes til ejendomskontoret. VASKERI Der er etableret et fællesvaskeri i kælderen under Saxogade 56. Vaskeriet må kun benyttes af beboerne i Saxobo og kun i tidsrummet 6.30 til Vaskeriet har automatisk tænd- og slukur. Man reserverer vasketid (2timer ad gangen) med en nøgle, der kan købes på ejendomskontoret. Reservationstavlen sidder ved indgangen til vaskeriet. Vasketur, som ikke er påbegyndt efter en halv time, kan frit benyttes af andre beboere. Af hensyn til maskinernes levetid er det en nødvendighed, at sætte sig ind i brugsanvisningen på maskinerne. Maskinerne må under ingen omstændigheder bruges til at farve tøj. Vaskerummet er ingen legeplads og skal efterlades i samme stand, som man ønsker at modtage det i. Man har pligt til at rengøre maskinerne efter brug. På grund af sikkerhedsbestemmelse må maskinerne ikke benyttes af personer under 16 år. Udlån af nøglerne til vaskeriet, til for ejendommes uvedkommende personer, vil medføre inddragelse af vaskerettighederne. Dette gælder også misligholdelse af vaskeriet. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Boligen skal være en god og tryk base for den enkelte. Det skal husordenen bidrage til og ikke være en unødig hindring for den enkeltes udfoldelsesmuligheder i og omkring boligen. Det er derfor vigtigt at husordenen opleves som gode og positive regler, man ser sin fordel i at efterleve. Side 6 af6

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere