PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTEX Undertage. - som lader huset ånde"

Transkript

1 PROTEX e - som lader huset ånde

2 Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid Let at montere Eksponerings periode op til 6 mdr. Besandet/polyester overflade Armeret med polyester Kondensabsorbe rende bagside (PROTEX Standard) Fuldklæbende bagside. Det anbefales at prime underlaget for sikker vedhæftning (Polystick) Den besandede/polyester overside skal være opad! Tilbehør BK 535 tætningsbånd til gennem føringer PROTEX undertags strammer Superfix Stålskorstens gennemføringer m.m. Se tilbehørsafsnit Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Rygning med ventileret kip-planke PROTEX STANDARD føres op til overkanten af den ventilerede kipplanke og fastgøres. Rygning i mørtel med ventilation et bukkes over kip og afsluttes med 20 cm overlæg. Ventilationsstudse sættes for hvert spærfag, forskudt for midte, mellem 2. og 3. lægte, skiftevis højre og venstre side. Inddækning ved ovenlysvindue Der henvises til vinduesfabrikantens monteringsanvisning. Gennemføring af aftrækskanal eller ventilationskanal et klæbes til rørfl ange, som er monteret i konstruktionen. Der skal altid monteres fast underlag ved gennem føringer. Skotrende Skotrende nedsænkes i spærerne. et klæbes til skotrende. Gavl undertag til mur/udhængsspær Vedr. tagstensafslutning over gavlmur henvises til TEGL 36, samt monteringsanvisning. Montering parallelt med spærene PROTEX STANDARD undertag monteret parallelt med spærene giver den optimale sikkerhed for tæthed. Denne metode bør altid anvendes ved lave taghældninger. Minimum hældning =14. Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg, placeres over spærene og fastgøres midlertidigt med 25/25 galvaniserede papsøm for hver 120 cm. Mellem undertaget og taglægterne monteres mm trykimprægnerede r, afhængig af valg af tagsten, fastgjort for hver 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spærene. Der henvises til AT regler mht. faldsikring. På tværs af spærene Banerne lægges med min. 150 mm overlæg. Endesamlingerne skal være med mindst 100 mm overlæg og må kun udføres over spær, se monteringsvejledning. Befæstigelse, som monteret på langs af spærene. Kondens For at hindre kondensproblemer skal isoleringen være korrekt monteret. Dampspærren på isoleringens varme side skal slutte tæt med tapede samlinger (70 mm luft imellem undertag og isolering). Ventilation Ventilationsspalten imellem undertag og isolering skal projekteres med en højde på min. 70 mm. Dette for at sikre, at kravet om en gennemsnitlig højde på 50 mm i praksis bliver overholdt.ventilationsåbningernes areal skal svare til min. 1/500 af det bebyggede areal, ligesom disse åbninger skal placeres, således at der ikke forekommer uventilerede områder. Dette gøres bedst med ventilation fra tagfod til kip. Iøvrigt henvises til de aktuelle BYG-ERFA blade samt»murerfagenes byggeblad«og TOP s håndbog nr. 54/2007 om ventilerede undertage. Montering skal altid ske i overensstemmelse med bygningsreglementet og DBI-anvisning. 2

3 PROTEX STANDARD Tæt undertag - ventileret løsning Tekniske data Egenskaber Rullestørrelser Montering/anvendelse Eksponeringsperiode Værdier 1,10 x 50 m Til ventilerede undertagskonstrutioner. Frithængende eller på fast underlag med limede samlinger 4 måneder Vægt 520 g/m 2 Tykkelse 0,7 mm Brudstyrke 450 N / 350 N / 5 cm (EN ) Strækstyrke 45% / 45% (EN ) Vandtæthed EN W1 Sømudrivningsfasthed 210 N / 220 N (EN ) 0,95 g/m 2 / døgn (EN ) Produktfakta Egenskaber Materialeopbygning Armering Underside Overside Værdier Spedial-bitumen Polyester (Trevira Spunbond) Kondensabsorberende polypropylen Besandet SD-værdi 45 (EN ) Minimum hældning års PROTEX POLYSTICK Tæt undertag - fast underlag Tekniske data 10 års Vanddampdiffusionsevne produktgaranti produktgaranti Egenskaber Fuldklæbende Brudstyrke (MD/CD) Værdier Til ventilerede undertagskonstrutioner på fast underlag 300N/200N/5 cm (EN ) Rivefasthed 70N/70N (EN ) SD-værdi 40 (EN 1931) Arbejdstemperatur Vandtæthed >10 tørt underlag EN 1296/1297/1928 W1 Overfl ade: Skridsikker polyesterbelægning Produktfakta Egenskaber Materialeopbygning Eksponeringsperiode Rullestørrelse Tykkelse Værdier 1,8 kg pr. m 2 polyester belagt bitumen/ SBS-baseret Op til 6 mdr. 1 x 20 m 2 mm 3

4 Diffusionsåbne undertage Diffusionsåben, ingen telteffekt Ældningsbestandig min. 50 år Vand- og lufttæt Lav vægt, let at montere Kræver ingen specialværktøjer Kan monteres horisontalt og vertikalt på tagkonstruktionen Miljøvenligt Kræver ingen udluftnings- /ventilations studser. Der skal ventileres ved kolde loftrum, hanebåndsloft og skunkrum jvf. BYG-ERFA Eksponeringsperiode op til 4 mdr. Temperaturstabil Brandklassificeret - EN ISO Kan lægges direkte på isoleringen Kan anvendes under alle tagflader Tilbehør Ampacoll XT tape, BK 535 tætningsbånd til gennemføringer Tape BK 530 Udluftningsstudse Afvandingsrende PROTEX undertagsstrammer Superfix limfugemasse Stålskorstens gen nemføringer m.m. Se tilbehørsafsnit PROTEX PRO/STEP er et diffusionsåbent undertag, som kombinerer en række gode egenskaber i ét og samme produkt. PROTEX PRO/STEP er vind- og vandtæt, men samtidig diffusionsåbent, hvilket gør, at taget kan ånde frit. PROTEX PRO/STEP undertag kan anvendes ved alle typer af tagkonstruktioner, hvor hældningen er over 10 jvf. anvisninger. PROTEX PRO/STEP er din garanti for en sund tagkonstruktion mange år frem i tiden. Og så er PROTEX PRO/STEP utrolig hurtig at montere, hvilket er ensbetydende med en god totaløkonomi. Montering parallelt med spærene PROTEX PRO/STEP monteret parallelt med spærene giver den maksimale sikkerhed for tæthed. PROTEX PRO/STEP bør derfor altid monteres parallelt med spærene ved lave taghældninger (min 10 ). Banerne oplægges med min. 100 mm sideoverlæg placeret over spærene og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Mellem undertaget og taglægterne monteres 25 eller 34 mm trykimprægnerede r (afhængig af tagstensvalg) fastgjort pr. 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spærene. Montering på tværs af spærene Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 etableres 200 mm overlæg. Ved hældning under 18 samt ved åbne tagmaterialer skal overlæg limes med Superfi x eller Ampacoll XT tape. Afstandslister, som er tilpasset tagstensprodukt, afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller tapes/limes. Montering på fast underlag Ved montering på fast underlag henvises til særskilt afsnit. Montering direkte på isoleringen PROTEX PRO/STEP kan som følge af diffusionsåbenheden lægges direkte på isoleringen. Dette forudsætter dog, at der er sikkerhed for, at isoleringen ikke udvider sig efter oplægningen (får pilhøjde). For at hindre dette må det anbefales at have 20 mm luft mellem undertag og isolering til udligning af eventuelle udvidelser af isoleringen. Det er en forudsætning, at dampspærren er tæt. Montering ifm. traditionelle tagdækningsmaterialer PROTEX PRO/STEP kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer såfremt monteringen udføres korrekt efter anvisningerne. Monteringsvejledning er indlagt i rullerne. I øvrigt henvises til de akturelle BYG-ERFA blade samt Murerfagets Oplysningsråds TEGL 36 byggeblad vedrørende undertage, disses opbygning, evt. blafring og øvrige monteringsdetaljer. PROTEX PRO/STEP skal altid monteres med den farvede side udad. 4

5 PROTEX PRO Diffusionsåben - DUKO Klasse ML Tekniske data Egenskaber Værdier Brudstyrke (MD/CD) 270N/225N/5 cm (EN ) Produktfakta Egenskaber Værdier 15 års produktgaranti Sømudrivningsfasthed 140N/150N (EN ) Materialeopbygning 124 gr. polyolefi n laminat SD-værdi 0,02 (EN ISO 12572) Eksponeringsperiode Op til 4 mdr. Z-værdi 0,1 GPA.s.m 2 /kg 1626g/m 2 /24h (EN ) Brandklassifi cering Taghældning min 10 EN ISO (E) På træ- eller mineraluldsunderlag Vandsøjletryk 2000 mm (DIN/EN811) Rullestørrelse 1,10 x 50 m/1,10 x 100 m /1,50 x 100 m Temperaturstabilitet -40 C til +100 C (EN1109) Farve Hvid indvendig/beige udvendig Telteffekt Ingen (SBI NORDTEST) Ældnings bestandighed Min. 50 år (NBI) PROTEX STEP Diffusionsåben - DUKO Klasse MH (H-fast undertag) Tekniske data Egenskaber Værdier Produktfakta 20 års produktgaranti Brudstyrke (MD/CD) 500N/530N/5 cm (EN ) Egenskaber Værdier Sømudrivningsfasthed 370N/340N (EN ) SD-værdi 0,03 (EN ISO 12572) Materialeopbygning Eksponeringsperiode 190 gr. polyolefi n laminat med armering Op til 4 mdr. Z-værdi Vanddampdiffusionsevne Vanddampdiffusionsevne 0,14 GPA.s.m 2 /kg (SS ) 1450 g/m 2 /24 h (EN ) Brandklassifi cering Taghældning min 10 EN ISO (E,F) På træ- eller mineraluldsunderlag Vandsøjletryk 3000 mm (DIN/EN 20811) Temperaturstabilitet -40 C til +100 C (EN 1109) Rullestørrelse Farve 1,50 x 50 m/1,10 x 50 m Hvid indvendig/blå udvendig Telteffekt Ingen (SBI NORDTEST) Ældningsbestandighed Min. 50 år (NBI) 5

6 Montering af banevarer Tagfod med og uden udhæng Uventileret Min. 30 mm Fodblik Superfi x Rendejern forsænket 18 mm vandfast plade Min. 30 mm Fodblik 18 mm vandfast plade Superfi x Rendejern forsænket Fugetætning Tagfod af 18 mm vandfast plade skæres over spærhovedet for at undgå lunkedannelse. Pladen skæres min. 30 mm målt vinkelret fra spærhovedet. Den vandfaste plade må ikke have bagfald og fuges, når der monteres uden udhæng. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres og undertaget fastgøres med butyltape eller Superfi x til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Vær opmærksom på speciel løsning jvf DBI-vejledning 36. Tagfod m/udhæng, fast undertag Tagfod u/udhæng, fast undertag Ventileret Ventilation Ventilation Isolering Ventilation Ventilation Isolering et føres til tagrende og klæbes på fodblik. føres til tagrende og klæbes/tapes fast til fodblik. 6

7 Muret gavl med udhæng Muret gavl uden udhæng Trykimprægneret Aluinddækning Trykimprægneret Vindskede Bræt eller plade. fi kseres med dobbeltklæbende butyltape eller Ampacoll superfi x- limfugemasse På lægteenderne monteres en trykimprægneret. et strammes rundt om n og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. et fastgøres endeligt ved montage af vindskeder, og kan eventuelt føres op over kant af vindskede. Muret gavl udføres i henhold til Murerfagets byggeblad nr. 36. På lægteenderne monteres en trykimprægneret. e strammes rundt om n og fastgøres. Gennemføringer for isoleret rør Grat Min. 150 mm overlæg Gratplanke Afvandingskanal er indbygget i rørgennemføring Trykimprægneret Centerlinie af rørgennemføring afmærkes på lægte. Rørgennemføring sømmes til øverste lægte, og strop fastgøres til næste lægte. Midt i rørgennemføring skæres et krydssnit i undertaget. svinger trækkes op til rørgenemføring og fastholdes, mens undertaget skæres bort langs kanten. Underdelen af rørgennemføringen føres ned gennem hullet, monteres og fastlåses. Øverste og nederste del skrues sammen med vedlagte skruer, så undertaget sidder fast. Taghætte og kanalsystem kan nu monteres. Kanaler skal fastgøres til spær. et føres over grat med overlæg så øvre bane når ud under begge r. Gratplanken tilpasses og fastholdes (evt. stiksømmes) med gratens trykimprægnerede r, som er smigskåret på langs. Stikspærenes r stødes i smig til r langs gratplanken. Lægter stødes i smig til gratplanken og stiksømmes. 7

8 Montering af banevarer Spring i tagfladen/brandkarm Kip uventileret Vinkelbeslag Blyerstatning Kipplanke føres min. 150 mm op ad mur og fastholdes Ventileret Min. 200 mm overlæg Løsholt Min. 100 mm overlæg et føres min. 150 mm op af mur og fastholdes med dobbeltklæbende butyltape/superfi x og zinknæse. Vær opmærksom på løsning vedr. DBI-vejledning 36. Mellem spær monteres løsholt ved stiksømning. Spærspidserne afskæres. et føres over løsholten og fastholdes med overlæg på begge sider af kippen. Kipplanke fastgøres til rne med vinkelbeslag. Det er vigtigt, at kipplanken afstemmes med tagdækningen, således at rygningsstenen efter endt montage står på tagstenen. Ved taghældning under 18 anbefales limede/tapede overlæg med Superfi x. Skotrende forsænket, lige Skotrende forsænket, ved kip Rygningsplanke Overlæg min. 200 mm Vingebeslag Skotrende lægte Min. 100 mm Overlæg min. 100 mm Trykimprægneret Min. 450 mm Dobbeltklæbende butyltape Min. 100 mm Skotrendeplade af 18 mm krydsfi ner i 450 mm bredde nedfældes i spær. Skotrende i zink eller lign. fastgøres iht. leverandørens forskrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape eller Superfi x. Afstandslister smigskæres eventuelt parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til r og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. Min. 400 mm Kipplanke monteres i samarbejde med tagdækker således, at rygningssten står på tagsten. Butyltape eller Superfi x- limfugemasse 8

9 Skotrende forsænket, tagfod Stor ventilationskanal, ovenfor Dobbeltklæbende butyltape Vandrende Ampacoll superfi x- Butyl BK 535 Fast plade Trygimprægneret Fodblik Butyltape eller Superfi x- limfugemasse Min. 400 mm Min. 100 mm Skotrendeplade af 18 mm krydsfi ner i 450 mm bredde nedfældes i spær. Skotrende i zink eller lignende fastgøres iht. leverandørens forskrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape eller Superfi x. Afstandslister smigskæres eventuelt parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til r og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. Skorsten, svineryg, øvre hjørne Alle gennembrydninger af undertag udføres med fast underlag, som skæres tæt på gennemføring. Kanaler skal statisk fastholdes til spær. skæres stramt omkring gennemføring og fuges tæt med Superfi x. Der monteres vandrende fra spær til spær med 50 mm fald. føres med nederste bane under rende og øverste bane føres op i rende og klæbes fast med dobbeltklæbende butyltape eller Superfi x. Til stålskorstene fås spec. gennemføringsfl anger. Skorsten, nedre hjørne Zinknæse Stor svineryg Dobbeltklæbende butyl eller Superfi x Min. 150 mm Ampacoll superfi x- limfugemasse Lille svineryg Inddækning, zinkog blyerstatning Butterfl y 18 mm krydsfi ner Vandrende 18 mm krydsfi ner monteres nedsænket mellem spær. Pladen monteres mellem spær og skorsten, min. 500 mm over skorsten og 150 mm under skorsten. føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/superfi x. Hjørner fuges tæt med Superfi x. Stor svineryg opbygges til fastholdelse af zink og blyerstatning iht. blikkenslagerforbundets forskrifter. 18 mm krydsfi ner monteres nedsænket mellem spær. Pladen monteres mellem spær og skorsten, min. 500 mm over skorsten og 150 mm under skorsten. føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/superfi x. Hjørner fuges tæt med Superfi x. Butterfl y udskæres af et stykke undertag og pålimes nederste undertagsbane med Superfi x. Til stålskorstene fås specielle gennemføringsfl anger. Se tilbehørsafsnit. 9

10 Montering af banevarer Kvist, afslutning af skotrende Kvist, afslutning bund af kvist Skotrende Trygimprægneret Skotrende Trygimprægneret Blyerstatning Blyerstatning Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagfl ade i en bredde af ca. 3 tagsten. Tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær og inddækkes med zink. Plade understøttes så tagsten kan føres under plade. føres ud på tagfod og klæbes fast med dobbeltklæbende butyltape eller Superfi x. Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagfl ade i en bredde af ca. 3 tagsten. Tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær, og fodblik monteres. Blyerstatning fastgøres til fodblik med dobbeltklæbende tape. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape eller Superfi x. Oplægning, banevare på tværs Oplægning, banevare parallel Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet. Vindafstivningsbånd må ikke have kontakt til undertaget. Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 etableres 200 mm overlæg. Ved hældning under 18 samt åbne tagmaterialer skal overlæg limes med Superfix, fugemasse eller butyltape. Afstandslister, som er tilpasset tagstensprodukt, afkortes i banedækbredde og fastgøres kontinuerligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller limes. Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet. Vindafstivningsbånd må ikke have kontakt til undertaget oplægges parallelt med spærrene. fastgøres med 100 mm overlæg og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Afstandslister, som er tilpasset tagstensprodukt, fastgøres kontinuerligt for at fastholde undertaget stramt. De lodrette baner føres ned over vandret tagfodsbane med min. 300 mm overlæg eller limes. Der henvises også til AT s regler omkring faldsikring. 10

11 Montering på fast underlag PROTEX STEP Principskitse, undertag Tagfod med udhæng Uventileret 10 mm Forskallingsbrædder Butyltape/Superfi x Isolering Fodblik Forsænket Rendejern Fast undertag 18 mm vandfast plade Dampspærre PROTEX STEP kan lægges under alle traditionelle tagdækningsmaterialer, såfremt montering udføres korrekt efter anvisningerne. Ved spredt forskalling (10 mm) kan der isoleres op mod bræddefl aden. Dette forudsætter en tæt dampspærre. Dimensioner fremgår på side 15. Tagfod uden udhæng Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Den vandfaste plade må ikke have bagfald. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres, og undertaget fastgøres med butyltape/superfi x til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Kip uventileret Vinkelbeslag Rendejern forsænket Fast underlag Kipplanke Min. 200 mm overlæg Fodblik Butyltape /Superfi x 18 mm vandfast plade Min. 100 mm overlæg 1 Fugetætning Løsholt Fast underlag Pladen skæres i smig, således at der ikke dannes en kant mellem det faste underlag og tagfodsplade. Den vandfaste plade må ikke have bagfald og fuges. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres, og undertaget fastgøres med butyltape eller Superfi x til fodblikket. et afskæres min. 10 mm fra forkant af fodblikket. Nederste bane undertag skal altid oplægges vandret. Imellem spær monteres løsholt ved stiksømning. Spærspidserne afskæres. et føres over løsholten og fastholdes på begge sider af kippen. Kipplanken fastgøres til rne med vinkelbeslag. Det er vigtigt, at kipplanken afstemmes med tagdækning, således at rygningsstenen efter endt montage står på tagstenen. 1. Ventileret rygningsplanke monteres i standardbeslag (ventilation af hanebåndsloft anbefales). 11

12 Montering på fast underlag PROTEX STEP - DUKO Klasse H (fast underlag) Skotrende forsænket, lige Skotrende forsænket, ved kip Rygningsplanke Vinkelbeslag Skotrende lægte Overlæg min. 200 mm Min. 400 mm Min. 100 mm Overlæg min. 100mm Min. 100 mm Trykimp. Dobbeltklæbende butyltape/superfi x Fast underlag Min. 400 mm føres ud i skotrende af zink eller lign. og fastgøres med dobbeltklæbende tape/superfi x. fastgøres i min. 100 mm afstand fra zinkkant på skotrendelægte. Afstandslister føres ud i skotrende og smigskæres parallelt med skotrende. Lægter skæres i smig og skotrendelægte sømmes til og lægteender. til fast underlag sømmes til fast undertagsplade og samlinger klæbes iht. forskrifter. til fast underlag føres min. 200 mm over på begge sider af kip. Kipplanke monteres i samarbejde med tagdækker, således at rygningssten står på tagsten. Skotrende forsænket, tagfod Gennemføring afvanding ovenfor Vandrende Butylfugemasse /Superfi x Trykimprægneret Min. 100 mm Fodblik Dobbetklæbende butyltape/superfi x Min. 400 mm Superfi x/ butyltape BK 535 Skotrende fastgøres iht. leverandørens forskrifter til skotrendeplade. fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape/ Superfi x. I tagfod føres tagfodsplade smigskåret til samlingen midt i skotrende.tagfodsplade smigskæres parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres, sømmes til r og sømmes til skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertag så nedbrydning af UV-stråling undgås. Gennemføringer skal statisk fastholdes til spær. skæres stramt omkring gennemføring og fuges med Superfi x/butyltape BK 535. Der monteres vandrende fra spær til spær med fald på 50 mm. føres med nederste bane under rende, og øverste bane føres ned i rende og klæbes fast med butyltape eller lim. 12

13 Skorsten, overgang øvre hjørne Skorsten, overgang nedre hjørne Zinknæse Dobbeltklæbende butyltape/superfi x Stor svineryg Min. 150 mm Butyl fugemasse lille svineryg Inddækning, zink og blyerstatning Butterfl y Vandrende 18 mm krydsfi ner smigskæres og monteres som svineryg til bortledning af undertagsvand. Der monteres vandrende fra spær til spær med fald på 50 mm. føres med nederste bane under rende og øverste bane føres op i rende og klæbes fast med butyltape eller Superfi x. føres 15 cm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape/ Superfi x. Hjørner fuges tæt med butyl fugemasse. Stor svineryg opbygges til fastholdelse af zink og blyerstatning iht. gældende forskrifter. føres 15 cm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende tape/superfi x. Hjørner fuges tæt med butyl fugemasse. Butterfl y udskæres af et stykke undertag og pålimes nederste undertagsbane med Superfi x. Kvist, afslutning skotrende Kvist, afslutning bund af skotrende Skotrende Trykimprægneret Skotrende Trykimprægneret Blyerstatning Blyerstatning Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres 500 mm ud på tagfl ade.tagfodplade understøttes på fast plade monteret imellem spær og inddækkes med zink. Dette sikrer, at vandet fra skotrende ledes ud på tagfl aden. Plade understøttes, så tagsten kan føres under plade. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape/superfi x. Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagfl ade i en bredde af ca. 3 tagsten.tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær, og fodblik monteres. Blyerstatning fastgøres til fodblik med dobbeltklæbende tape/superfi x. føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape/ Superfi x. 13

14 Montering på fast underlag PROTEX STEP - DUKO Klasse H (fast underlag) Kvist nedre hjørne Oplægning på tværs af spærretning Fast plade min. 150 mm 160 mm 30 mm Butterfl y udskæres og pålimes nederste undertagsbane med Superfi x 80 mm føres min. 150 mm op af fl unke og hjørnesamling fuges tæt med butyl fugemasse eller samles med butterfl y (butterfl y af undertag). Inden montage af undertag skal tagkonstruktionen være korrekt afstivet. Ved vandret oplægning etableres min. 150 mm overlæg. Ved hældning under 22 etableres 200 mm overlæg. Alle overlæg skal limes med Superfix. Alternativt kan der anvendes PROTEX STEP med integreret tape. Afstandslister, som er tilpasset tagstensprodukt, afkortes i banedækbredde og fast gøres kontinu erligt. Overlægget mellem de to nederste baner skal enten være min. 300 mm eller limes. Dampspærre Alle monteringsprincipper er betinget af en tæt dampspærre. Montering parallelt med spærene PROTEX STEP monteret parallelt med spærene giver den maksimale sikkerhed for tæthed. PROTEX STEP bør derfor altid monteres parallelt med spærene ved lave taghældninger (min.10 ) Banerne oplægges med min.100 mm sideoverlæg placeret over spærene og fastgøres midlertidigt med 25/25 galvaniserede papsøm pr. 120 cm. Montering ifm. traditionelle tagdækningsmaterialer PROTEX STEP kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer, såfremt monteringen udføres korrekt efter anvisningerne. I øvrigt henvises til de aktuelle BYG-ERFA blade samt Murerfagets Oplysningsråds TEGL 36 byggeblad Trædefasthed Der er gennem testmetode TI-B 109 (1998) fra DTI opnået godkendt resultat mod gennemtrædning i henhold til følgende dimmensionering: Spærafstand 100 cm 19 x 100 mm forskalling med 10 mm mellemrum mellem brædder. Spærafstand 120 cm 21 x 100 mm forskalling med 10 mm mellemrum mellem brædder. Der henvises til enhver tid, til gældende bestemmelser omkring brandkrav - se 14

15 Principper/teknikker Ventileret Uventileret Udvendig ventilationsspalte Hulrum Isolering Beklædning Dampspærre Ventilationsspalte Hulrum Beklædning Isolering Ventilationsspalte Dampspærre Ventileret undertag - (Z-værdi >3) Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. For at sikre, at isoleringen ikke lukker for ventilationsspalten, bør isoleringen fastholdes med tråd. Dampspærren skal udføres lufttæt og med tapede samlinger. Generelt for undertage Det er vigtigt, at der ikke indbygges fugt i konstruktionen. Indbygget træ skal leveres med en træfugtighed under 14%, og konstruktionen bør beskyttes mod nedbør og kondens i byggeperioden. Dampspærren monteres hurtigst muligt og skal udføres med lufttætte og tapede samlinger. Uventileret undertag - (Z-værdi <3) Anvendes et diffusionsåbent undertag som PROTEX PRO/STEP kan ventilationsspalten udelades. Ved en lavere Z-værdi, opnås en bedre diffusionsevne. Isoleringen monteres 20 mm under overkant af spær, så der er plads til evt. ekspansion af isoleringen. Det anbefales at montere undertagsstrammere ca. 1 stk. pr. m 2. Der må forventes en stor mænge kondens på indvendig side af undertaget, såfremt dampspærre og/eller primær tagdækning ikke er monteret. Forstørret 200 gange Forstørret 300 gange PP-fi lm 3-lags produkter Spondbond Tykkelse af funktionelt lag PP-fi lm 3-lags produkt Tykkelse af funktionelt lag spondbond Der produceres primært 2 typer af undertage: 3-lags produkter og Spondbond produkter (PROTEX STEP/PRO). 3-lags produkter er produceret således, at en PP-fi lm er den vandtætte del af undertaget. Denne fi lm er hullet, hvilket giver en vis diffusionsåbenhed. Spondbond produkter er produceret således, at en tyk måtte bestående af tynde tråde varmes og presses til en membran. De mikroskopiske huller mellem alle trådende bevirker at undertaget er diffusionsåbent. 15

16 Rørgennemføring til isolerede rør Rørgennemføring til skorsten sstrammer PROTEX undertagsstrammer monteres på lægter for at fastholde undertaget og modvirke eventuelle støj gener. Monteres normalt på hver 2-3 lægte Reparation Mindre huller: Repareres bedst med Ampacoll XT tape. et renses for snavs og fedt. Reparationer kan foretages fra begge sider (gælder ikke ved fast underlag). Større huller: Lap, 300 x 400 mm med smig, klæbes til undertaget med Superfi x, som trykkes ud over kanten. Reparationer kan foretages fra begge sider. Protex e 12_2011. Der tages forbehold for trykfejl Tagfodstape BK 530 Ampacoll ND bånd til tætning v/klemlister Butyltape BK 535 En fl exibel og kraftig klæbende tape til tætning af alle slags genneføringer. Se brochure PROTEX tætningsløsninger. Tagfodstape BK 530 En fl exibel og kraftig klæbende tape til montering af undertag på tagfod og skotrende. Se brochure PROTEX Membraner og tætningsløsninger. Ventistuds med og uden dæksel Butyltape BK 535 til gennemføringer Superfix klæber Flydende limmasse, som har en enestående klæbeevne på undertag, træ, metal og murværk. Kan anvendes under kolde og fugtige forhold. Se brochure PROTEX Membraner og tætningsløsninger stape XT 60/75/100 mm til rep. Superfi x klæber (patron/pose) Ampacoll ND Bånd Anvendes mellem undertag og for at undgå vandindtrængning ved r. Myndighedskrav Monteringen skal ske, i overenstemmelse med de i bygningsreglementet BR, kap. 4.6-fugt og holdbarhed, gældende krav. sstrammer 73 mm/93 mm (incl. strip til montering) PROTEX PVC-rende Profile A/S Din sikre leverandør af byggematerialer Skånevej Rødekro Tlf.: Fax:

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

PROTEX. Undertage. - som lader huset ånde. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer

PROTEX. Undertage. - som lader huset ånde. Profile - din sikre leverandør af byggematerialer PROTEX e - som lader huset ånde Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

design tagrender DARNELL as

design tagrender DARNELL as design tagrender NYHED! Skjult ophæng Titanzink DARNELL as DARNELL design titanzink tagrende DARNELLs designbeskyttede titanzink tagrende er en smagfuld og elegant løsning, hvor der lægges stor vægt på

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere , 2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt

Læs mere

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage

og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Indhold Triofol

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

PROTEX Membraner og tætningsløsninger

PROTEX Membraner og tætningsløsninger PROTEX Membraner og tætningsløsninger - til beskyttelse af tage og facader Dampspærre Dampbremse Vindspærre Tætningsløsninger Undertage Indhold Triofol Dampspærre Side 3 Ampatex Resano, dampbremse Side

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE 1 SAMARBEJDSPARTNER... PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Pecafil

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

PROTEX Tætningsløsninger

PROTEX Tætningsløsninger PROTEX Tætningsløsninger Tætningsløsninger til inden- og udendørs brug Klæbebånd Ampacoll I.N.T. Tape med bagsideliner til samlinger samt gennemføringer af dampspærre og dampbremser. Let at tildanne -

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende.

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. Ståltagrender Rodena ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INNOVATIONER MED PROFIL 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN AFLØB GULVAFLØB TIL SAMLINGSTÆTNINGER Anvendelse og funktion Schlüter -KERDI-DRAIN er et gulvafløbssystem til enkel og sikker etablering af samlingstætninger

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere