INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening"

Transkript

1 INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges på årsmødet består af 5 personer: Formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges der en suppleant til Bestyrelsen. Alle poster i bestyrelsen og udvalg er ulønnede. Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsarbejdet for foreningen dækkes mod bilag. Der er ansat en kasserer, der bliver aflønnet. Vedkommende står for den daglige bogføring vha. Conventus samt årsregnskab m.m. Møder Hele bestyrelsen holder møde ca. 1 gang pr. måned. Der afholdes udvalgsmøde 1 gang årligt. Desuden er der budget- og årsmøde, hvor udvalgsmedlemmerne har pligt til at møde op. Ønskelig er det, at trænere og medlemmer deltager. Mødedatoer for faste møder i bestyrelsen, udvalgsmøder, budgetmøde og årsmøde fastsættes for det kommende år umiddelbart efter årsmødet. Der skal udsendes dagsorden senest 5 dage før. Side 1 af 6

2 Aktivitetsudvalg Bestyrelsen kan oprette små ad hoc-udvalg til at klare løbende mindre opgaver i foreningen. Eksempelvis udvalg til at arrangere fester, sportsdage, sociale arrangementer o.lign. Landsbyfesten har et fast udvalg som vælges for 2 år af gangen forskudt af hinanden. Aktivitetsformand skal have tilsendt referater fra Byfestudvalg. Aktiviteterne inviterer bestyrelsesmedlemmer til udvalgsmøder efter behov. Aktiviteterne har pligt til at sende referater fra udvalgsmøder til bestyrelsen. Fastelavn skal lave en grov skitse over arrangement samt budget. Medlemmer af Aktivitetsudvalg skal være repræsenteret til Årsmøde. Formand for Landsbyfesten aflægger og afleverer årsrapport til Årsmøde. Sportsudvalg Alle idrætsgrene styres af et sportsudvalg, som består af 3-5 personer pr. sportsgren eller efter behov. Sportsudvalgene skal sammen med bestyrelsen for hver sæson eller arrangement udarbejde budget. Sportsudvalgene har ikke kompetence til at lave sponsoraftaler. Det er Sportsudvalgets ansvar at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets aktiviteter. Bestyrelsen deltager i udvalgsmøder efter behov. Sportsudvalgene sender referat til bestyrelsen. Sportsudvalget har pligt til at bidrage til fællesskabet i foreningen, samt i diverse arrangementer. Medlemmer af sportsudvalget skal være repræsenteret til Årsmøde. Hvert Sportsudvalg aflægger og afleverer årsberetning til Årsmødet. Nye tiltag Foreningen skal altid være parat til at tage imod nye ideer og hjælpe disse på vej. Foreningen kan støtte økonomisk og organisatorisk. En ny ide vil starte op som et ad hocgruppe, for så senere at evt. nedsætte et udvalg. Side 2 af 6

3 Kontingent Diverse udvalg fastsætter kontingent som skal godkendes af bestyrelsen. Kontingent betales vha. Conventus eller opkræves af kasserer. Hver træner skal hurtigst muligt efter sæsonstart, senest 3 uger, udfylde vedlagte deltagerliste og aflevere den til økonomiansvarlig i udvalget. Dette afleveres her til kassereren. Udvalget/træner/ansvarlig skal, såfremt der kommer nye spillere/deltagere efter, at deltagerlisten er afleveret, sørge for at aflevere en deltageliste med nye spillere/deltagere med starttidspunkt. Træner ALLE trænere skal udfylde trænerkontrakt inden sæsonstart. Se under Links og mere på LUG s hjemmeside. Ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse skal vedlagte skema udfyldes og afleveres til udvalgsformanden. Trænere der kører mere end 24 km har mulighed for at få dækket udgifter (1,50 kr. pr. km). Der vil blive afholdt fælles opstartsmøde for alle trænere og hjælpere i august/september. Her opfordres til at trænere/hjælpetrænere tilbydes kurser, herunder førstehjælpskursus. Første gang man er træner eller hjælpetræner på et hold vil man få tilbud om en klubdragt. Kontakt bestyrelsen. Trænerkursus LUG betaler kursus- og transportudgifter til relevante kurser. Deltagelse i kurser skal godkendes af udvalgsformanden. Transportudgifter dækkes med 1,50 kr. pr km ved kørsel i egen bil og evt. Brobizz. Ved brug af offentlig transport dækkes de faktiske omkostninger. Ved udbetaling af omkostninger til kurser skal vedlagte skema refusionsbilag udfyldes. Stævner og træningsophold LUG KAN yde tilskud til stævnegebyr, træningsophold og kørsel til disse. Bestyrelsen afgør, om der ydes tilskud, og hvor stort tilskuddet skal være. Side 3 af 6

4 Generelt Udvalgsmedlemmer modtager nyhedsbrev efter behov. Kassereren skal have en liste over, hvilke trænere der har hvilke hold. (se under kontingent). Bestyrelsen orienteres om ansøgninger ved fonde o.lign. til eksempelvis indstillinger til skulderklap. Udvalgene må meget gerne lave omtaler og annoncer til Ny Tirsdag. Ved annoncer: husk at skrive vores sponsorer på: (OK, Tornum Auto) Husk Aktivitetskalender i Rødding Avis. De skal bruge følgende oplysninger: dato klokkeslæt emne sted arrangør Årsmøde LUG s årsmøde afholdes inden d. 1 marts. Det er ønskeligt, at alle udvalgsmedlemmer møder op. Udvalgsformand har mødepligt; aflægger og afleverer årsberetning, som derefter afleveres til LUG s sekretær. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage, har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Samarbejde i Lintrup I LUG samarbejdes der på kryds og tværs af alle udvalgene. Vi skal respektere hinandens ydelse til klubben og andre foreninger i Lintrup. Vi skal undgå, at de samme børn får flere tilbud fra aktiviteter på samme tidspunkt. Derfor har vi valgt at have et sæt regler, så vi tilgodeser hinandens højsæsoner: Gymnastik har første prioritet på tider i efterår/vintersæson Fodbold har første prioritet på tider i forår/sommersæson Svømning har altid tirsdage fra oktober til april Spejder har onsdage. Har man planer om onsdagstimer tjekker man op med spejderne først. Derudover opfordres alle udvalg til at bruge den fælles hjemmeside i Lintrup: Side 4 af 6

5 Hjemmesiden Diverse udvalg har pligt til, at ajourføre deres links m.m. på Skriv gerne til hjemmesiden, gerne med billeder, så vores hjemmeside altid er opdateret og ser indbydende ud. Henny s mailadresse er: Under links m.m. kan i finde følgende: Børneattest fra Politiet Stamdatakort Ansættelsesblanket Refusionsbilag Kørselsregnskab Trænermappe Liste over Bestyrelsen /Kassereren og deres ansvarsområder LUG en LUG en er et blad som udkommer 2 gange årligt samt ekstra tillæg der omhandler Landsbyfesten. LUG en er et blad, der beskriver diverse udvalg og aktiviteter. Desuden er alle andre foreninger, såsom spejder mv. velkomne til at skrive et indlæg. Der kommer, for hver gang LUG en udgives, en køreplan til diverse udvalg, der beskriver, hvad man skal gøre. LUG s mailadresse: Ansvarshavende redaktør og layout: Louise Rechnitzer Madsen Gaveregulativ Til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd (LUG) og udvalgsmedlemmer (de enkelte udvalg) gives der en erkendelighed på følgende mærkedage: Konfirmation Bryllup Sølvbryllup Runde fødselsdage Begravelse/bisættelse Aktivitetscenter Alle udvalg har modtaget et antal tavler i Aktivitetscenteret. Udvalgene har ansvar for at ajourføre tavlerne. Booking af mødelokalerne er ved Bennedikte Andersen, tlf.: eller mailadresse: Side 5 af 6

6 Aktivitetskalender På kan du finde Lintrups Aktivitetskalender. Du kan få en log-in kode ved Jens Chr. Andersen, så I selv kan booke, tlf.: DGI LUG hører ind under DGI sydvest. Udvalgsmedlemmer og trænere kan gratis bestille Udspil, som er fyldt med gode informationer og ideer på Tak for din indsats. Det kommer mange til gode! Vedtaget d. 30. marts 2015 Side 6 af 6

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere