Aktive Anmelderklubber For Børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Anmelderklubber For Børn"

Transkript

1 Aktive Anmelderklubber For Børn - Et idékatalog til bibliotekerne i Furesø kommune Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks Biblioteksskole Af Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Vejleder: Lisbeth Worsøe-Schmidt December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan idékataloget skal anvendes... 3 Hvordan starter man en anmelderklub?... 4 Målsætninger... 4 Evaluering... 5 Forudsætninger... 6 Ressourcer... 8 PR Tilhørsforhold og socialt klister Bibliotekaren formidler Børnene Formidler Demokratisering af medierne Skønlitteratur Faglitteratur Tegneserier Film Computerspil Samarbejde mellem skole og anmelderklub Litteratur til videre inspiration

3 Indledning Der er flere grunde til at starte en anmelderklub. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at anmelderklubber ikke kun finder sted for børnenes skyld. Anmelderklubber er et forum, hvor børnene kan udbygge deres sociale og faglige kompetencer og samtidig have det sjovt. Ved at drive en aktiv anmelderklub, kan man få et indblik i hvad der rører sig blandt børn og unge, og dermed være på forkant med udviklingen på børne- og ungdomsområdet. Dette kan til en vis grad overføres til materialevalget, og forhåbentlig vil denne indsigt have en positiv effekt på udlånstallene. Ved at lade børnene få et personligt forhold til bibliotekaren, vil deres tilknytningsforhold til biblioteket også blive styrket i en tidlig alder. Bibliotekets mange tilbud vil have chance for at blive synliggjort gennem anmelderklubbens brugere, og tiltrække brugere som ellers ikke ville benytte sig af biblioteket. Hvordan idékataloget skal anvendes Dette idékatalog skal ikke ses som en facitliste til hvordan man starter og driver en succesfuld anmelderklub. Anmelderklubber har været forsøgt startet mange forskellige steder i landet, og med blandet succes. Noget kan altså tyde på at det er et komplekst problem at etablere succesfulde anmelderklubber. Da forskellige biblioteker har forskellige forudsætninger for at drive en anmelderklub, ville den optimale løsning være, at lave et individuelt idékatalog til hvert enkelt bibliotek. Da dette vil være uhensigtsmæssigt i forhold til projektets omfang og rapportering til undertegnedes uddannelsessted, har vi valgt at lave et mere generelt idékatalog. Det er hensigten at det individuelle bibliotek tager stilling til forudsætninger og ambitioner i forhold til egen anmelderklub, og udvælger de idéer som er relevante for dem. Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Danmarks Biblioteksskole, december

4 Hvordan starter man en anmelderklub? Opstartsfasen er særdeles vigtig for en anmelderklubs fremtidige succes. Det er her, kimen til den kultur og stemning der vil være i klubben, bliver lagt. For at have et godt udgangspunkt, kan det være en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke muligheder, begrænsninger og visioner, man har. Disse muligheder og begrænsninger kommer blandt andet til udtryk i de områder som de tre biblioteker hver især befinder sig i. Hareskov Bibliotek befinder sig i et ressourcestærkt område, mens Farum Bibliotek befinder sig i et knapt så ressourcestærkt område. Hvis man tager udgangspunkt i det faktum at der er en sammenhæng mellem børns læsevaner og forældrenes ressourcer, kan man tilnærmelsesvist argumentere for at Hareskov Bibliotek har et bedre udgangspunkt for at drive anmelderklub end Farum Bibliotek. Disse forskelle kommer f.eks. til udtryk i forskellen på mængden af PR der kræves for at tiltrække børn til anmelderklubben. Målsætninger Hvad vil I med en anmelderklub? Spørgsmålet er simpelt, men det er svaret ikke nødvendigvis. Hvis man starter en anmelderklub uden at have afklaret sine målsætninger, har man stillet sig i en situation som ikke er optimal i forhold til ens anmelderklubs chancer for at blive en succes. Som i alle andre arbejdsopgaver, kræver det at man er målrettet for at få noget ud af sine anstrengelser. Derfor er det vigtigt, at man afklarer, hvad ens motivation er. Er det fordi det er hyggeligt? Er det på grund af den prestige der ligger i at kunne sige at man har en anmelderklub på ens bibliotek? Er det på grund af den formodede stigning i udlånstal? Er det på grund af det faglige udbytte man får ud af det? Kan der være andre grunde? 4

5 Evaluering Ved at opstille ovenstående målsætninger, kan man løbende evaluere anmelderklubben og, i det omfang det er aktuelt, foretage en eller flere justeringer. Evaluer selv klubben. Det kan være en god idé selv at evaluere anmeldeklubben efter et par måneder, og vurdere om der er noget der skal ændres. Lad børnene evaluere. Børnene kan også blive bedt om at evaluere klubben efter en periode, da de naturligvis også kan have nogle nyttige forslag til ændringer i anmelderklubben. Dette kan gøres mundtligt eller ved at udlevere et kort anonymt skema som de kan udfylde. 5

6 Forudsætninger At starte en anmelderklub er ikke så ligetil som det måske kan lyde. Man kan støde på en række problemer undervejs, og derfor kan være en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke forudsætninger man har for at drive anmelderklub før man starter anmelderklubben. Disse forudsætninger er afhængige af målsætningerne. Har man fokus på det faglige udbytte, vil ens forudsætninger ikke være de samme som hvis man er fokuseret på det sociale aspekt. NB: Bemærk at enkelte af nedenstående punkter vil blive uddybet senere i idékataloget Hvor mange børn vil være passende? For mange eller for få medlemmer af anmelderklubben kan være uhensigtsmæssigt, hvorfor det kan være aktuelt at tilrettelægge sin PR efter ens biblioteks forudsætninger. I nogen områder vil det måske være svært at tiltrække mange børn. I andre vil det modsatte måske være gældende. Det er derfor en god ide at opstille en realistisk målsætning herom. Skal det være en anmelderklub eller læseklub? Er det kun bøger der skal anmeldes eller er alle bibliotekets medier repræsenteret? Med andre ord, omfatter anmelderklubbens virke også anmeldelser af faglitteratur, tegneserier, film, musik, spil osv? Hvem formidler? Det kan være bibliotekaren, børnene eller begge parter ligeligt. Anmelderklubben behøver ikke lægge sig fast på en bestemt målsætning til at starte med, da det kan være svært at forudse hvor mange børn der kommer, og hvor engagerede de er i starten. Ro og orden Lav nogle enkle retningslinjer for hvordan klubmøderne skal forløbe, som fremlægges ved første møde. Dette kan være regler om ikke at afbryde den der anmelder, og at man skal række hånden op for at få ordet. Derudover kan det være en god idé at koordinere rækkefølgen på børnenes anmeldelser, så man sikrer at alle der har lyst, kommer til orde. Man kan endvidere aftale at man først anmelder bøger, så tegneserier og film osv. 6

7 Hvor tit kan møderne afholdes? Dette er vigtigt i forhold til børnenes tilhørsforhold til klubben. Hvis møderne kun bliver afholdt en gang om måneden, vil børnene måske ikke føle det som noget specielt at være med i en anmelderklub. Hvis møder bliver afholdt oftere, f.eks. hver fjortende dag vil børnene se anmelderklubben mere som en fritidsaktivitet på lige fod med f.eks. sport. Hvor længe skal møderne vare? Man bør også overveje tidspunktet for møderne grundigt, da mange børn har flere forskellige fritidsaktiviteter Aldersspredning Man bør undgå en for stor aldersspredning. Ved for stor spredning, kan man risikere at der forekommer koncentrationsproblemer hos nogen medlemmer. Dette kan have en sammenhæng med at interesseområderne for børn varierer meget fra eksempelvist en 10-årig til en 15-årig 7

8 Ressourcer Man bør overveje inden man starter en anmelderklub, hvilke ressourcer der er til rådighed for klubben. Det gælder både økonomiske ressourcer, fysiske og menneskelige ressourcer. Disse forudsætninger er forskellige fra bibliotek til bibliotek, og derfor er det vigtigt at man afklarer hvilke muligheder og begrænsninger, man har. Fysiske ressourcer En projektor som kan tilsluttes en pc. Dette vil gøre det muligt at fremvise hjemmesider, film og andre ting fra nettet. En projektor er nødvendig hvis man vil skabe fleksibilitet omkring hvilke medier, man kan anmelde. Mødernes omgivelser er det et inspirerende rum? Er der et lokale til rådighed som evt. kan mørklægges når projektor skal tages i brug. Økonomiske ressourcer Hvilke økonomiske ressourcer er der til rådighed? Hvad er bibliotekets økonomiske udgangspunkt, og hvilke muligheder og begrænsninger giver det? Økonomi i forhold til forfatterbesøg Der kan søges tilskud via Kunstrådet. Er der råd til at besøge andre klubber i ens lokalområde og blive inspireret? Selvom man er tilfreds med sin anmelderklub, kan det være en god idé at besøge en anden, og blive inspireret. Udflugter Er der råd til andre aktiviteter som f.eks. biografbesøg, teaterbesøg og besøg på messer? Disse aktiviteter ude af huset, er vigtige for det sociale miljø i klubben. 8

9 Menneskelige ressourcer: Det er vigtigt at være to personer tilknyttet anmelderklubben. Dels for at man kan supplere hinanden, men også så man nemmere kan evaluere forløbet. Erik Nørlem, Espergærde Bibliotek. Brænd for det, du laver I sidste ende er det lysten der driver værket, og hvis børnene ikke oplever entusiasme og inspiration, er det lige meget hvor velforberedt man er, og hvor gode intentioner man har. Uden entusiasme mister børnene hurtigt interessen. Afsæt tid Hvor meget tid kan/vil man bruge på klubben? Vær mere end kun én bibliotekar Man kan bruge hinanden som sparringspartnere. Desuden har de fleste forskellige kompetencer og specialviden på forskellige områder. 9

10 PR Hvis man vil starte en anmelderklub bliver man nødt til at lave et stykke arbejde for at få børn til at dukke op. Man kan ikke regne med at de kommer helt af sig selv. Derfor må man opsøge børnene aktivt og den bedste måde at gøre det på, er at opsøge de steder børnene opholder sig: Skoler, ungdomsskoler og lign. Start en uformel kontakt med kernebrugere af biblioteket. Opsøg de børn der ofte bruger biblioteket, spørg om de har lyst til at deltage i en anmelderklub, og få dem til at sprede budskabet. Lav en lille pjece der deles ud på lokalområdets skoler f.eks. i forbindelse med klassens time. Når biograferne kan uddele pjecer om deres tilbud til børnene, er der ingen grund til, at bibliotekerne ikke skulle gøre det samme. Sæt plakater op på biblioteket og skolerne Lav reklame på bibliotekernes hjemmesider og evt. også pauseskærmen på udlånsautomaterne. Når man laver arrangementer på biblioteket, skal man skyde med spredehagl. Man skal ikke være nervøs for at der dukker en million op til et arrangement hvor der er plads til 20, for sådan er virkeligheden ikke. Erik Nørlem, Espergærde bibliotek. Når man skal starte en ny anmelderklub efter en sommerferie, skal man lave PR igen. Man kan ikke som udgangspunkt tage for givet, at de samme børn kommer igen. Lav en stand på børnebiblioteket med de materialer som er blevet anmeldt i løbet af de sidste par uger. Dette vil både fungere som inspiration til bibliotekets brugere, samt hjælpe med at synliggøre anmelderklubben. 10

11 Tilhørsforhold og socialt klister Det skal være sjovt at være med i en anmelderklub! Hvis det ikke er sjovt, gider børnene ikke komme. Derfor må man også være indstillet på at lave noget anderledes ind imellem. Hvis anmelderklubben skal konkurrere med de andre fritidsaktiviteter, børnene har, er det nødvendigt at tilbyde noget ekstra, som vil få børnene til at komme igen og igen. De fleste fritidsaktiviteter foregår på ugentlig basis, hvilket kan gøre, at et månedligt klubmøde er svært at huske. Et møde hver uge er ikke realistisk da både børnene og bibliotekarerne skal have tid til forberede sig. Et møde hver 14. dag eller hver tredje uge lader derfor til være det mest hensigtsmæssige. Opvarmning Dette kan være en god ide, da børnene ofte kommer lige fra skole, hvor de har siddet stille hele dagen og har brug for at blive frisket op. Med opvarmning menes der ikke at børnene skal løbe runder, men blot at man bruger et minut eller to på at bevæge sig rundt, svinge armene og strække ud. Socialt klister Socialt klister er vigtigt, lav derfor sjove lege og konkurrencer. Dette behøver ikke være noget specielt, men nok til at møderne bliver uforudsigelige for børnene, og giver dem en følelse af at de går glip af noget, hvis de ikke kommer til et møde. Lav en årlig biograftur, teaterbesøg eller lignende. Dette vil udbygge fællesskabsfølelsen i gruppen. Medlemskort. Lav et medlemskort, hvor tiderne for møderne står på. Børnene vil føle, at de har et tilhørsforhold til anmelderklubben, og anmelderklubben vil have bedre chancer for at have samme status som andre fritidsinteresser. Sms-påmindelser. Man kan sende klubbens medlemmer smspåmindelser dagen før et møde for at sikre sig at ingen af medlemmerne glemmer mødet. 11

12 Lav en Quiz Premier til en eventuel quiz kan være de gratis materialer, bibliotekerne nogle gange modtager. Mad og drikke. Da møderne bliver holdt om eftermiddagen, kan børnene få lavt blodsukker og blive ukoncentrerede. Sørg for mad og drikke bliver fordelt i starten af mødet, så børnene ikke skal spekulere mere over det til klubmødet. Hold eventuelt en pause midt i mødet så børnene kan fylde op igen uden at forstyrre mødet. Man er nødt til at arbejde meget med det sociale klister,, vi laver mange fuldstændigt åndssvage ting en gang imellem. En gang pustede vi balloner op og satte os på dem så de sprang, bare et eller andet der er anderledes, hvor alle er på lige fod. Erik Nørlem, Espergærde bibliotek. 12

13 Bibliotekaren formidler Det skal være sjovt at være bibliotekar i en anmelderklub! Bibliotekaren har en naturlig rolle som formidler, og har i kraft af sit overblik gode muligheder for at præsentere materialer som er alsidige, aktuelle, og af høj kvalitet. At man har et godt udgangspunkt er dog ikke nok i sig selv. Man må forberede sig, så børn og bibliotekarer fremstår som ligeværdige partnere, hvis man vil have aktiv deltagelse fra børnene. Forberedelse betyder i en anmelderklub også, at man holder sig ajour med andre medier end bøger. Igen er der to aspekter af problemstillingen: Man kan ikke lave et oplæg om noget man ikke ved noget om, men man får heller ikke selv noget ud af det, hvis et barn anmelder et computerspil, man ikke har kendskab til. Som formidler til anmelderklubber er det i det hele taget vigtigt at man kan tænke i utraditionelle baner. Bibliotekaren kan endvidere formidle den litteratur som børnene ikke ville opdage af sig selv, så det ikke kun er populær litteratur der bliver formidlet. Forbered dig Forberedelse er en vigtig ting når det gælder anmelderklubber. Man kan som bibliotekar ikke anmelde og anbefale en bog som man ikke selv har læst, det vil børnene kunne gennemskue med det samme. Derfor bør man som udgangspunkt altid have læst det man anmelder. Læs højt Højtlæsning er en måde hvor man hurtigt kan inddrage børnene i sproget eller stemningen i en bog man vil anbefale. Dette behøver ikke være mere end 1-2 sider, bare et kort afsnit eller kapitel. Man kan forberede sig ved selv at læse det højt nogen gange for sig selv, så man helt præcist ved, hvordan man rammer stemningen i bogen, eller den stemning man selv vil have frem. Man kan desuden læse en hel bog højt for børnene over en periode - det bliver de aldrig for gamle til. Det behøver ikke være mere end et par kapitler af gangen. 13

14 At læse for børn er en metode til at fremme læsning og hjælpe børn med at blive læsere selv. Michael Sullivan, Børnebibliotekar og forfatter. Citat oversat fra engelsk Lav en skabelon til anmeldelser Ved at skabe en skabelon for anmeldelser, vil man kunne få børnene til at danne sig tanker løbende gennem processen, og hjælpe barnet til at danne sig en forståelse for hvad der gør at et givent materiale er godt eller skidt. Bibliotekarens formidling er vigtig, da bibliotekaren har overblikket til at foreslå en række materialer som børnene ellers ikke ville finde på at vælge. 14

15 Børnene Formidler Man behøver ikke være bange for at lade børn formidle, måske ligger de inde med en ekspertviden, som man kan udnytte. Det kan dog være svært at få dem til at deltage aktivt. Lykkes det, vil man kunne lade formidlingen foregå i børnehøjde. En ønskværdig situation er, når ét barn kan genkende sin egen smag hos en anden, og på basis af dennes anbefaling, vælger et materiale, som vedkommende derved får en positiv oplevelse med. Risikoen ved at lade børnene formidle er, at der kan være en overvægt af mainstream materialer som bliver formidlet, selvom børn også har viden på forskellige nicheområder. Derfor er det nok en god idé at dele formidlingen ligeligt mellem børn og bibliotekar i startperioden. Lad børnene digte videre på historier. Begrebet fanfiction dækker over det koncept, at man selv digter videre på en historie. Dette kunne i en anmelderklub komme til udtryk ved at læse halvdelen af en historie op, og lade børnene lave en slutning. Arbejd på at lade børnene få en bedre forståelse for materialet. Dette kunne komme til udtryk ved at det anmeldende barn (i det tilfælde at der er tale om en bog) læser en passage op, sammenligner med anden bog, gør sig nogen tanker om, hvorfor en bog er god/ikke god. Børn er desuden meget afhængige af vejledning fra andre og for tre ud af fire børn er kammeraterne de vigtigste vejledere, når de skal have idéer til at læse. Lærere, bibliotekarer og andre formidlergrupper rangerer generelt meget længere nede. Professor Torben Weinreich. Sæt ingen grænser for hvad der kan anmeldes. For et barn kan det være nemmere at anmelde ens moster, ens cykel, ens lærer osv., end at anmelde en tyk bog. Ved at gøre en anmeldelse til en nem, naturlig ting, vil børnene med tiden blive mere fortrolige med at lave sværere, mere ambitiøse anmeldelser. Podcasts. Disse kan lægge op på eller eller på bibliotekets hjemmeside. Dette ville være en nemmere måde at lave anmeldelser for medlemmerne af anmelderklubberne og en måde at slippe for skriftlige anmeldelser, som ligger sig for tæt på en skolesituation. 15

16 Demokratisering af medierne Hvis man vil lave en rigtig anmelderklub og ikke bare en læseklub, kræver det at man lader børnene anmelde andre medier end bøger. Som bibliotekar kan man også anmelde disse medier, dette kræver dog man har en vis ekspertise på området, for ligesom med bøger kan man ikke anmelde noget man ikke har læst, set eller prøvet. Der er dog visse problemer ved at skulle anmelde andre medier. For films vedkommende er det forskelligt, hvornår bibliotekerne kan få adgang til især nyere film, da dette er helt op til filmselskaberne. Hvis børnene gerne vil have fat på de fysiske eksemplarer, kan biblioteket derfor ikke altid hjælpe dem. Skønlitteratur Dette punkt er knapt så omfangsrigt som andre, da skønlitteratur i forvejen har en stor rolle i anmelderklubberne, såvel som bibliotekssystemet i sig selv. Man bør dog ikke glemme skønlitteraturen helt fordi man han travlt med at formidle alle de andre medier. Derfor bør man måske også altid starte sine anmelderklubber med at anmelde netop skønlitteratur. Faglitteratur Forfatterbesøg Giver børnene et indblik i en forfatters virke, samt giver forfatteren mulighed for selv at formidle egen litteratur. Højtlæsning af forfatteren er ofte noget der drager børnene ind i en given bogs univers. Faglitteraturen er meget overset både når det gælder anmelderklubber og læseklubber. Faglitteratur for børn bliver sjældent formidlet aktivt, og det er navnlig uheldigt, når det er almindeligt kendt at drenge ofte foretrækker at læse faglitteratur. Problemet med faglitteratur er, at det hurtigt bliver meget specifikt og dermed kan virke ekskluderende på nogen af de andre børn. Drenge læser faglitteratur med samme lystbetonede tilgang, som andre læser skønlitteratur. Det element af fortælling, som man traditionelt set har fået gennem skønlitteraturen, kan man i dag få dækket gennem film, tv og andre medier. Cand. Pæd., Lektor Ingelise Moos Koblinger mellem faglitteratur og andre medier De virkelig populære faglitterære områder kommer ofte i forbindelse med populærkultur. Et sådant eksempel er Jurassic Park som medførte stor interesse for palæontologi. 16

17 Tegneserier Bortset fra Manga-genren, har tegneserier trange vilkår i disse år. Tegneserien er i stadig højere grad blevet en niche i løbet af de sidste ti år. Derfor ville det også være en god ide at ofre noget tid på, at formidle netop tegneserien. Mange klassiske historier er lavet til tegneserier, og en del superheltetegneserier er blevet filmatiseret, så det er muligt at lave en række koblinger medierne imellem. Tag på Manga-messe eller tegneseriemesse. Det styrker det sociale i klubben at tage på messe på samme måde som en udflugt i teatret eller i biografen, og der vil desuden være et fagligt udbytte at komme efter. Få en tegneserietegner ud og tegne og fortælle om sit arbejde. Ligesom en forfatter kan fortælle om sin skriveproces og sine tanker omkring litteratur og læsning, kan en tegneserietegner fortælle om tegneprocessen og hvilke overvejelser man gør sig når man skal lave en tegneserie. Links til hjemmesider med anmeldelser af tegneserier: Film Mange børne- og ungdomsbøger er blevet filmatiseret. Derfor er det også en oplagt mulighed, at man har muligheden for at anmelde og diskutere film. Inddragelsen af film er hensigtsmæssig, da det er mindre krævende at se en film mellem to møder, end det er at læse en bog. Mulighederne for at skabe en debat er til stede, da sandsynligheden for at flere børn har set samme film er større end at flere børn har læst samme bog. Brug til at vise trailers for film er anbefalelsesværdig, den er dog på engelsk. Tag på børnefilmfestival (www.buster.dk) i september. 17

18 Computerspil Computerspil og konsolspil har været en udskældt genre af medier, fordi det betragtes som spild af tid, og fordi børn bruger mere tid foran skærmen end f.eks. at læse. Ikke desto mindre er computerspil populære hos børn, og efter sidestillingen af materialerne i biblioteksloven af år 2000, er der ingen grund til ikke at inddrage computerspil i anmelderklubberne. Gamereactor er et gratis spilmagasin med anmeldelser som kan findes på nogle biblioteker. Derudover kan det erhverves gratis i Fona, EB games, Bog og Idé samt på nogle skoler. Få en spilanmelder fra Gamereactor eller Troldspejlet ud og fortælle om deres job, nye spil, samt spil de kan anbefale til målgruppen. Der findes store mængder af sjove, simple og gratis spil på Internettet. Da disse er tilgængelige for alle, er de velegnede at inddrage i anmelderklubben. Vi har desuden aftalt, at alle skal være i stand til at tage en spilleklub derfor holder vi turneringer for personalet i PlayStation2. Projektleder Sonja Ibach Nissen, Aalborg bibliotek. Links til hjemmesider med anmeldelser af computerspil på dansk: Links til hjemmesider med gratis computerspil: dansk hjemmeside 18

19 Samarbejde mellem skole og anmelderklub Ved at opbygge et samarbejde mellem skolerne og bibliotekerne, har man forudsætningerne for en række tiltag der kommer både skolerne og bibliotekerne til gode. For bibliotekernes vedkommende, er der primært tale om synlighed og tilhørsforhold. Skolerne bør have en interesse i et samarbejde, da en anmelderklub vil styrke børnenes læse- og kommunikationsevner Samarbejde mellem lærere, skolebibliotekarer og bibliotekarer Lærere og skolebibliotekarer bør have kendskab til anmelderklubberne og deres virke. I kraft af deres rolle som kulturformidlere, har lærerne og skolebibliotekaren gode forudsætninger for at kunne henvise børn til en anmelderklub Tilhørsforhold til biblioteket fra barnsben af Ved at få børnene ned på biblioteket i en tidlig alder, får de et tilhørsforhold til biblioteket i en tidlig alder. Man kommer tættere på de børn, der ikke bruger klubben Hvis man ikke henvender sig aktivt til skolerne, får man kun fat på de børn, der allerede kommer på biblioteket. Hvis man henvender sig aktivt, kommer man til at formidle budskabet om bibliotekets tilbud og virke, til børn som er potentielt interesserede i at deltage i anmelderklubben, men som ikke har noget specielt stærkt tilhørsforhold til biblioteket. 19

20 Litteratur til videre inspiration Enemark, Anna og Poulsen, Ann Kathrine: Fremtidens biblioteksbetjening af børn, Biblioteksstyrelsen, 2008 Holmefjord, Astrid: Håndbok i barnebibliotekarbeid : å formidle litteratur til barn / red.: Astrid Holmefjord...[et al.]. Fagbokforlaget Hvass, Helle: Retorik : at lære mundtlig formidling. Gyldendal Madsen, Monica: Læsningens magi om børn, bøger og læselyst. Biblioteksstyrelsen Lokaliseret på WWW den 17/ på: Nørlem, Erik: Anmelderklubber på børnenes biblioteker Hvorfor & Hvordan Lokaliseret på WWW den 17/ på: Sullivan, Michael: Fundamentals of Children s Services. American Library Association

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 Over 100 fædre i fuld gang på Fars køkkenskole Lige efter skolernes sommerferie gik startskuddet til Fars køkkenskole for alvor, og over 100 fædre og 115

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v.

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Jørgen Ledet [Hvordan arbejder vi med Palles Gavebod?] [Temaer] [randersbib.dk] dk] [Sommerbogen] g ] [Konkurrencer] [Palles pølsebod]

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere