Aktive Anmelderklubber For Børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive Anmelderklubber For Børn"

Transkript

1 Aktive Anmelderklubber For Børn - Et idékatalog til bibliotekerne i Furesø kommune Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks Biblioteksskole Af Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Vejleder: Lisbeth Worsøe-Schmidt December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan idékataloget skal anvendes... 3 Hvordan starter man en anmelderklub?... 4 Målsætninger... 4 Evaluering... 5 Forudsætninger... 6 Ressourcer... 8 PR Tilhørsforhold og socialt klister Bibliotekaren formidler Børnene Formidler Demokratisering af medierne Skønlitteratur Faglitteratur Tegneserier Film Computerspil Samarbejde mellem skole og anmelderklub Litteratur til videre inspiration

3 Indledning Der er flere grunde til at starte en anmelderklub. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at anmelderklubber ikke kun finder sted for børnenes skyld. Anmelderklubber er et forum, hvor børnene kan udbygge deres sociale og faglige kompetencer og samtidig have det sjovt. Ved at drive en aktiv anmelderklub, kan man få et indblik i hvad der rører sig blandt børn og unge, og dermed være på forkant med udviklingen på børne- og ungdomsområdet. Dette kan til en vis grad overføres til materialevalget, og forhåbentlig vil denne indsigt have en positiv effekt på udlånstallene. Ved at lade børnene få et personligt forhold til bibliotekaren, vil deres tilknytningsforhold til biblioteket også blive styrket i en tidlig alder. Bibliotekets mange tilbud vil have chance for at blive synliggjort gennem anmelderklubbens brugere, og tiltrække brugere som ellers ikke ville benytte sig af biblioteket. Hvordan idékataloget skal anvendes Dette idékatalog skal ikke ses som en facitliste til hvordan man starter og driver en succesfuld anmelderklub. Anmelderklubber har været forsøgt startet mange forskellige steder i landet, og med blandet succes. Noget kan altså tyde på at det er et komplekst problem at etablere succesfulde anmelderklubber. Da forskellige biblioteker har forskellige forudsætninger for at drive en anmelderklub, ville den optimale løsning være, at lave et individuelt idékatalog til hvert enkelt bibliotek. Da dette vil være uhensigtsmæssigt i forhold til projektets omfang og rapportering til undertegnedes uddannelsessted, har vi valgt at lave et mere generelt idékatalog. Det er hensigten at det individuelle bibliotek tager stilling til forudsætninger og ambitioner i forhold til egen anmelderklub, og udvælger de idéer som er relevante for dem. Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Danmarks Biblioteksskole, december

4 Hvordan starter man en anmelderklub? Opstartsfasen er særdeles vigtig for en anmelderklubs fremtidige succes. Det er her, kimen til den kultur og stemning der vil være i klubben, bliver lagt. For at have et godt udgangspunkt, kan det være en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke muligheder, begrænsninger og visioner, man har. Disse muligheder og begrænsninger kommer blandt andet til udtryk i de områder som de tre biblioteker hver især befinder sig i. Hareskov Bibliotek befinder sig i et ressourcestærkt område, mens Farum Bibliotek befinder sig i et knapt så ressourcestærkt område. Hvis man tager udgangspunkt i det faktum at der er en sammenhæng mellem børns læsevaner og forældrenes ressourcer, kan man tilnærmelsesvist argumentere for at Hareskov Bibliotek har et bedre udgangspunkt for at drive anmelderklub end Farum Bibliotek. Disse forskelle kommer f.eks. til udtryk i forskellen på mængden af PR der kræves for at tiltrække børn til anmelderklubben. Målsætninger Hvad vil I med en anmelderklub? Spørgsmålet er simpelt, men det er svaret ikke nødvendigvis. Hvis man starter en anmelderklub uden at have afklaret sine målsætninger, har man stillet sig i en situation som ikke er optimal i forhold til ens anmelderklubs chancer for at blive en succes. Som i alle andre arbejdsopgaver, kræver det at man er målrettet for at få noget ud af sine anstrengelser. Derfor er det vigtigt, at man afklarer, hvad ens motivation er. Er det fordi det er hyggeligt? Er det på grund af den prestige der ligger i at kunne sige at man har en anmelderklub på ens bibliotek? Er det på grund af den formodede stigning i udlånstal? Er det på grund af det faglige udbytte man får ud af det? Kan der være andre grunde? 4

5 Evaluering Ved at opstille ovenstående målsætninger, kan man løbende evaluere anmelderklubben og, i det omfang det er aktuelt, foretage en eller flere justeringer. Evaluer selv klubben. Det kan være en god idé selv at evaluere anmeldeklubben efter et par måneder, og vurdere om der er noget der skal ændres. Lad børnene evaluere. Børnene kan også blive bedt om at evaluere klubben efter en periode, da de naturligvis også kan have nogle nyttige forslag til ændringer i anmelderklubben. Dette kan gøres mundtligt eller ved at udlevere et kort anonymt skema som de kan udfylde. 5

6 Forudsætninger At starte en anmelderklub er ikke så ligetil som det måske kan lyde. Man kan støde på en række problemer undervejs, og derfor kan være en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke forudsætninger man har for at drive anmelderklub før man starter anmelderklubben. Disse forudsætninger er afhængige af målsætningerne. Har man fokus på det faglige udbytte, vil ens forudsætninger ikke være de samme som hvis man er fokuseret på det sociale aspekt. NB: Bemærk at enkelte af nedenstående punkter vil blive uddybet senere i idékataloget Hvor mange børn vil være passende? For mange eller for få medlemmer af anmelderklubben kan være uhensigtsmæssigt, hvorfor det kan være aktuelt at tilrettelægge sin PR efter ens biblioteks forudsætninger. I nogen områder vil det måske være svært at tiltrække mange børn. I andre vil det modsatte måske være gældende. Det er derfor en god ide at opstille en realistisk målsætning herom. Skal det være en anmelderklub eller læseklub? Er det kun bøger der skal anmeldes eller er alle bibliotekets medier repræsenteret? Med andre ord, omfatter anmelderklubbens virke også anmeldelser af faglitteratur, tegneserier, film, musik, spil osv? Hvem formidler? Det kan være bibliotekaren, børnene eller begge parter ligeligt. Anmelderklubben behøver ikke lægge sig fast på en bestemt målsætning til at starte med, da det kan være svært at forudse hvor mange børn der kommer, og hvor engagerede de er i starten. Ro og orden Lav nogle enkle retningslinjer for hvordan klubmøderne skal forløbe, som fremlægges ved første møde. Dette kan være regler om ikke at afbryde den der anmelder, og at man skal række hånden op for at få ordet. Derudover kan det være en god idé at koordinere rækkefølgen på børnenes anmeldelser, så man sikrer at alle der har lyst, kommer til orde. Man kan endvidere aftale at man først anmelder bøger, så tegneserier og film osv. 6

7 Hvor tit kan møderne afholdes? Dette er vigtigt i forhold til børnenes tilhørsforhold til klubben. Hvis møderne kun bliver afholdt en gang om måneden, vil børnene måske ikke føle det som noget specielt at være med i en anmelderklub. Hvis møder bliver afholdt oftere, f.eks. hver fjortende dag vil børnene se anmelderklubben mere som en fritidsaktivitet på lige fod med f.eks. sport. Hvor længe skal møderne vare? Man bør også overveje tidspunktet for møderne grundigt, da mange børn har flere forskellige fritidsaktiviteter Aldersspredning Man bør undgå en for stor aldersspredning. Ved for stor spredning, kan man risikere at der forekommer koncentrationsproblemer hos nogen medlemmer. Dette kan have en sammenhæng med at interesseområderne for børn varierer meget fra eksempelvist en 10-årig til en 15-årig 7

8 Ressourcer Man bør overveje inden man starter en anmelderklub, hvilke ressourcer der er til rådighed for klubben. Det gælder både økonomiske ressourcer, fysiske og menneskelige ressourcer. Disse forudsætninger er forskellige fra bibliotek til bibliotek, og derfor er det vigtigt at man afklarer hvilke muligheder og begrænsninger, man har. Fysiske ressourcer En projektor som kan tilsluttes en pc. Dette vil gøre det muligt at fremvise hjemmesider, film og andre ting fra nettet. En projektor er nødvendig hvis man vil skabe fleksibilitet omkring hvilke medier, man kan anmelde. Mødernes omgivelser er det et inspirerende rum? Er der et lokale til rådighed som evt. kan mørklægges når projektor skal tages i brug. Økonomiske ressourcer Hvilke økonomiske ressourcer er der til rådighed? Hvad er bibliotekets økonomiske udgangspunkt, og hvilke muligheder og begrænsninger giver det? Økonomi i forhold til forfatterbesøg Der kan søges tilskud via Kunstrådet. Er der råd til at besøge andre klubber i ens lokalområde og blive inspireret? Selvom man er tilfreds med sin anmelderklub, kan det være en god idé at besøge en anden, og blive inspireret. Udflugter Er der råd til andre aktiviteter som f.eks. biografbesøg, teaterbesøg og besøg på messer? Disse aktiviteter ude af huset, er vigtige for det sociale miljø i klubben. 8

9 Menneskelige ressourcer: Det er vigtigt at være to personer tilknyttet anmelderklubben. Dels for at man kan supplere hinanden, men også så man nemmere kan evaluere forløbet. Erik Nørlem, Espergærde Bibliotek. Brænd for det, du laver I sidste ende er det lysten der driver værket, og hvis børnene ikke oplever entusiasme og inspiration, er det lige meget hvor velforberedt man er, og hvor gode intentioner man har. Uden entusiasme mister børnene hurtigt interessen. Afsæt tid Hvor meget tid kan/vil man bruge på klubben? Vær mere end kun én bibliotekar Man kan bruge hinanden som sparringspartnere. Desuden har de fleste forskellige kompetencer og specialviden på forskellige områder. 9

10 PR Hvis man vil starte en anmelderklub bliver man nødt til at lave et stykke arbejde for at få børn til at dukke op. Man kan ikke regne med at de kommer helt af sig selv. Derfor må man opsøge børnene aktivt og den bedste måde at gøre det på, er at opsøge de steder børnene opholder sig: Skoler, ungdomsskoler og lign. Start en uformel kontakt med kernebrugere af biblioteket. Opsøg de børn der ofte bruger biblioteket, spørg om de har lyst til at deltage i en anmelderklub, og få dem til at sprede budskabet. Lav en lille pjece der deles ud på lokalområdets skoler f.eks. i forbindelse med klassens time. Når biograferne kan uddele pjecer om deres tilbud til børnene, er der ingen grund til, at bibliotekerne ikke skulle gøre det samme. Sæt plakater op på biblioteket og skolerne Lav reklame på bibliotekernes hjemmesider og evt. også pauseskærmen på udlånsautomaterne. Når man laver arrangementer på biblioteket, skal man skyde med spredehagl. Man skal ikke være nervøs for at der dukker en million op til et arrangement hvor der er plads til 20, for sådan er virkeligheden ikke. Erik Nørlem, Espergærde bibliotek. Når man skal starte en ny anmelderklub efter en sommerferie, skal man lave PR igen. Man kan ikke som udgangspunkt tage for givet, at de samme børn kommer igen. Lav en stand på børnebiblioteket med de materialer som er blevet anmeldt i løbet af de sidste par uger. Dette vil både fungere som inspiration til bibliotekets brugere, samt hjælpe med at synliggøre anmelderklubben. 10

11 Tilhørsforhold og socialt klister Det skal være sjovt at være med i en anmelderklub! Hvis det ikke er sjovt, gider børnene ikke komme. Derfor må man også være indstillet på at lave noget anderledes ind imellem. Hvis anmelderklubben skal konkurrere med de andre fritidsaktiviteter, børnene har, er det nødvendigt at tilbyde noget ekstra, som vil få børnene til at komme igen og igen. De fleste fritidsaktiviteter foregår på ugentlig basis, hvilket kan gøre, at et månedligt klubmøde er svært at huske. Et møde hver uge er ikke realistisk da både børnene og bibliotekarerne skal have tid til forberede sig. Et møde hver 14. dag eller hver tredje uge lader derfor til være det mest hensigtsmæssige. Opvarmning Dette kan være en god ide, da børnene ofte kommer lige fra skole, hvor de har siddet stille hele dagen og har brug for at blive frisket op. Med opvarmning menes der ikke at børnene skal løbe runder, men blot at man bruger et minut eller to på at bevæge sig rundt, svinge armene og strække ud. Socialt klister Socialt klister er vigtigt, lav derfor sjove lege og konkurrencer. Dette behøver ikke være noget specielt, men nok til at møderne bliver uforudsigelige for børnene, og giver dem en følelse af at de går glip af noget, hvis de ikke kommer til et møde. Lav en årlig biograftur, teaterbesøg eller lignende. Dette vil udbygge fællesskabsfølelsen i gruppen. Medlemskort. Lav et medlemskort, hvor tiderne for møderne står på. Børnene vil føle, at de har et tilhørsforhold til anmelderklubben, og anmelderklubben vil have bedre chancer for at have samme status som andre fritidsinteresser. Sms-påmindelser. Man kan sende klubbens medlemmer smspåmindelser dagen før et møde for at sikre sig at ingen af medlemmerne glemmer mødet. 11

12 Lav en Quiz Premier til en eventuel quiz kan være de gratis materialer, bibliotekerne nogle gange modtager. Mad og drikke. Da møderne bliver holdt om eftermiddagen, kan børnene få lavt blodsukker og blive ukoncentrerede. Sørg for mad og drikke bliver fordelt i starten af mødet, så børnene ikke skal spekulere mere over det til klubmødet. Hold eventuelt en pause midt i mødet så børnene kan fylde op igen uden at forstyrre mødet. Man er nødt til at arbejde meget med det sociale klister,, vi laver mange fuldstændigt åndssvage ting en gang imellem. En gang pustede vi balloner op og satte os på dem så de sprang, bare et eller andet der er anderledes, hvor alle er på lige fod. Erik Nørlem, Espergærde bibliotek. 12

13 Bibliotekaren formidler Det skal være sjovt at være bibliotekar i en anmelderklub! Bibliotekaren har en naturlig rolle som formidler, og har i kraft af sit overblik gode muligheder for at præsentere materialer som er alsidige, aktuelle, og af høj kvalitet. At man har et godt udgangspunkt er dog ikke nok i sig selv. Man må forberede sig, så børn og bibliotekarer fremstår som ligeværdige partnere, hvis man vil have aktiv deltagelse fra børnene. Forberedelse betyder i en anmelderklub også, at man holder sig ajour med andre medier end bøger. Igen er der to aspekter af problemstillingen: Man kan ikke lave et oplæg om noget man ikke ved noget om, men man får heller ikke selv noget ud af det, hvis et barn anmelder et computerspil, man ikke har kendskab til. Som formidler til anmelderklubber er det i det hele taget vigtigt at man kan tænke i utraditionelle baner. Bibliotekaren kan endvidere formidle den litteratur som børnene ikke ville opdage af sig selv, så det ikke kun er populær litteratur der bliver formidlet. Forbered dig Forberedelse er en vigtig ting når det gælder anmelderklubber. Man kan som bibliotekar ikke anmelde og anbefale en bog som man ikke selv har læst, det vil børnene kunne gennemskue med det samme. Derfor bør man som udgangspunkt altid have læst det man anmelder. Læs højt Højtlæsning er en måde hvor man hurtigt kan inddrage børnene i sproget eller stemningen i en bog man vil anbefale. Dette behøver ikke være mere end 1-2 sider, bare et kort afsnit eller kapitel. Man kan forberede sig ved selv at læse det højt nogen gange for sig selv, så man helt præcist ved, hvordan man rammer stemningen i bogen, eller den stemning man selv vil have frem. Man kan desuden læse en hel bog højt for børnene over en periode - det bliver de aldrig for gamle til. Det behøver ikke være mere end et par kapitler af gangen. 13

14 At læse for børn er en metode til at fremme læsning og hjælpe børn med at blive læsere selv. Michael Sullivan, Børnebibliotekar og forfatter. Citat oversat fra engelsk Lav en skabelon til anmeldelser Ved at skabe en skabelon for anmeldelser, vil man kunne få børnene til at danne sig tanker løbende gennem processen, og hjælpe barnet til at danne sig en forståelse for hvad der gør at et givent materiale er godt eller skidt. Bibliotekarens formidling er vigtig, da bibliotekaren har overblikket til at foreslå en række materialer som børnene ellers ikke ville finde på at vælge. 14

15 Børnene Formidler Man behøver ikke være bange for at lade børn formidle, måske ligger de inde med en ekspertviden, som man kan udnytte. Det kan dog være svært at få dem til at deltage aktivt. Lykkes det, vil man kunne lade formidlingen foregå i børnehøjde. En ønskværdig situation er, når ét barn kan genkende sin egen smag hos en anden, og på basis af dennes anbefaling, vælger et materiale, som vedkommende derved får en positiv oplevelse med. Risikoen ved at lade børnene formidle er, at der kan være en overvægt af mainstream materialer som bliver formidlet, selvom børn også har viden på forskellige nicheområder. Derfor er det nok en god idé at dele formidlingen ligeligt mellem børn og bibliotekar i startperioden. Lad børnene digte videre på historier. Begrebet fanfiction dækker over det koncept, at man selv digter videre på en historie. Dette kunne i en anmelderklub komme til udtryk ved at læse halvdelen af en historie op, og lade børnene lave en slutning. Arbejd på at lade børnene få en bedre forståelse for materialet. Dette kunne komme til udtryk ved at det anmeldende barn (i det tilfælde at der er tale om en bog) læser en passage op, sammenligner med anden bog, gør sig nogen tanker om, hvorfor en bog er god/ikke god. Børn er desuden meget afhængige af vejledning fra andre og for tre ud af fire børn er kammeraterne de vigtigste vejledere, når de skal have idéer til at læse. Lærere, bibliotekarer og andre formidlergrupper rangerer generelt meget længere nede. Professor Torben Weinreich. Sæt ingen grænser for hvad der kan anmeldes. For et barn kan det være nemmere at anmelde ens moster, ens cykel, ens lærer osv., end at anmelde en tyk bog. Ved at gøre en anmeldelse til en nem, naturlig ting, vil børnene med tiden blive mere fortrolige med at lave sværere, mere ambitiøse anmeldelser. Podcasts. Disse kan lægge op på eller eller på bibliotekets hjemmeside. Dette ville være en nemmere måde at lave anmeldelser for medlemmerne af anmelderklubberne og en måde at slippe for skriftlige anmeldelser, som ligger sig for tæt på en skolesituation. 15

16 Demokratisering af medierne Hvis man vil lave en rigtig anmelderklub og ikke bare en læseklub, kræver det at man lader børnene anmelde andre medier end bøger. Som bibliotekar kan man også anmelde disse medier, dette kræver dog man har en vis ekspertise på området, for ligesom med bøger kan man ikke anmelde noget man ikke har læst, set eller prøvet. Der er dog visse problemer ved at skulle anmelde andre medier. For films vedkommende er det forskelligt, hvornår bibliotekerne kan få adgang til især nyere film, da dette er helt op til filmselskaberne. Hvis børnene gerne vil have fat på de fysiske eksemplarer, kan biblioteket derfor ikke altid hjælpe dem. Skønlitteratur Dette punkt er knapt så omfangsrigt som andre, da skønlitteratur i forvejen har en stor rolle i anmelderklubberne, såvel som bibliotekssystemet i sig selv. Man bør dog ikke glemme skønlitteraturen helt fordi man han travlt med at formidle alle de andre medier. Derfor bør man måske også altid starte sine anmelderklubber med at anmelde netop skønlitteratur. Faglitteratur Forfatterbesøg Giver børnene et indblik i en forfatters virke, samt giver forfatteren mulighed for selv at formidle egen litteratur. Højtlæsning af forfatteren er ofte noget der drager børnene ind i en given bogs univers. Faglitteraturen er meget overset både når det gælder anmelderklubber og læseklubber. Faglitteratur for børn bliver sjældent formidlet aktivt, og det er navnlig uheldigt, når det er almindeligt kendt at drenge ofte foretrækker at læse faglitteratur. Problemet med faglitteratur er, at det hurtigt bliver meget specifikt og dermed kan virke ekskluderende på nogen af de andre børn. Drenge læser faglitteratur med samme lystbetonede tilgang, som andre læser skønlitteratur. Det element af fortælling, som man traditionelt set har fået gennem skønlitteraturen, kan man i dag få dækket gennem film, tv og andre medier. Cand. Pæd., Lektor Ingelise Moos Koblinger mellem faglitteratur og andre medier De virkelig populære faglitterære områder kommer ofte i forbindelse med populærkultur. Et sådant eksempel er Jurassic Park som medførte stor interesse for palæontologi. 16

17 Tegneserier Bortset fra Manga-genren, har tegneserier trange vilkår i disse år. Tegneserien er i stadig højere grad blevet en niche i løbet af de sidste ti år. Derfor ville det også være en god ide at ofre noget tid på, at formidle netop tegneserien. Mange klassiske historier er lavet til tegneserier, og en del superheltetegneserier er blevet filmatiseret, så det er muligt at lave en række koblinger medierne imellem. Tag på Manga-messe eller tegneseriemesse. Det styrker det sociale i klubben at tage på messe på samme måde som en udflugt i teatret eller i biografen, og der vil desuden være et fagligt udbytte at komme efter. Få en tegneserietegner ud og tegne og fortælle om sit arbejde. Ligesom en forfatter kan fortælle om sin skriveproces og sine tanker omkring litteratur og læsning, kan en tegneserietegner fortælle om tegneprocessen og hvilke overvejelser man gør sig når man skal lave en tegneserie. Links til hjemmesider med anmeldelser af tegneserier: Film Mange børne- og ungdomsbøger er blevet filmatiseret. Derfor er det også en oplagt mulighed, at man har muligheden for at anmelde og diskutere film. Inddragelsen af film er hensigtsmæssig, da det er mindre krævende at se en film mellem to møder, end det er at læse en bog. Mulighederne for at skabe en debat er til stede, da sandsynligheden for at flere børn har set samme film er større end at flere børn har læst samme bog. Brug til at vise trailers for film er anbefalelsesværdig, den er dog på engelsk. Tag på børnefilmfestival (www.buster.dk) i september. 17

18 Computerspil Computerspil og konsolspil har været en udskældt genre af medier, fordi det betragtes som spild af tid, og fordi børn bruger mere tid foran skærmen end f.eks. at læse. Ikke desto mindre er computerspil populære hos børn, og efter sidestillingen af materialerne i biblioteksloven af år 2000, er der ingen grund til ikke at inddrage computerspil i anmelderklubberne. Gamereactor er et gratis spilmagasin med anmeldelser som kan findes på nogle biblioteker. Derudover kan det erhverves gratis i Fona, EB games, Bog og Idé samt på nogle skoler. Få en spilanmelder fra Gamereactor eller Troldspejlet ud og fortælle om deres job, nye spil, samt spil de kan anbefale til målgruppen. Der findes store mængder af sjove, simple og gratis spil på Internettet. Da disse er tilgængelige for alle, er de velegnede at inddrage i anmelderklubben. Vi har desuden aftalt, at alle skal være i stand til at tage en spilleklub derfor holder vi turneringer for personalet i PlayStation2. Projektleder Sonja Ibach Nissen, Aalborg bibliotek. Links til hjemmesider med anmeldelser af computerspil på dansk: Links til hjemmesider med gratis computerspil: dansk hjemmeside 18

19 Samarbejde mellem skole og anmelderklub Ved at opbygge et samarbejde mellem skolerne og bibliotekerne, har man forudsætningerne for en række tiltag der kommer både skolerne og bibliotekerne til gode. For bibliotekernes vedkommende, er der primært tale om synlighed og tilhørsforhold. Skolerne bør have en interesse i et samarbejde, da en anmelderklub vil styrke børnenes læse- og kommunikationsevner Samarbejde mellem lærere, skolebibliotekarer og bibliotekarer Lærere og skolebibliotekarer bør have kendskab til anmelderklubberne og deres virke. I kraft af deres rolle som kulturformidlere, har lærerne og skolebibliotekaren gode forudsætninger for at kunne henvise børn til en anmelderklub Tilhørsforhold til biblioteket fra barnsben af Ved at få børnene ned på biblioteket i en tidlig alder, får de et tilhørsforhold til biblioteket i en tidlig alder. Man kommer tættere på de børn, der ikke bruger klubben Hvis man ikke henvender sig aktivt til skolerne, får man kun fat på de børn, der allerede kommer på biblioteket. Hvis man henvender sig aktivt, kommer man til at formidle budskabet om bibliotekets tilbud og virke, til børn som er potentielt interesserede i at deltage i anmelderklubben, men som ikke har noget specielt stærkt tilhørsforhold til biblioteket. 19

20 Litteratur til videre inspiration Enemark, Anna og Poulsen, Ann Kathrine: Fremtidens biblioteksbetjening af børn, Biblioteksstyrelsen, 2008 Holmefjord, Astrid: Håndbok i barnebibliotekarbeid : å formidle litteratur til barn / red.: Astrid Holmefjord...[et al.]. Fagbokforlaget Hvass, Helle: Retorik : at lære mundtlig formidling. Gyldendal Madsen, Monica: Læsningens magi om børn, bøger og læselyst. Biblioteksstyrelsen Lokaliseret på WWW den 17/ på: Nørlem, Erik: Anmelderklubber på børnenes biblioteker Hvorfor & Hvordan Lokaliseret på WWW den 17/ på: Sullivan, Michael: Fundamentals of Children s Services. American Library Association

Idékatalog til en anmelderklub for børn

Idékatalog til en anmelderklub for børn Idékatalog til en anmelderklub for børn udarbejdet til Dragør bibliotek - 0 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... - 1 - Introduktion... - 2 - En typisk anmelderklub et eksempel... - 2 - Afholdelsesmetoder...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer Netværksaktiviteter Baseret på førskoleprogrammet HIPPY HippHopp introduktion_hæfte koordinatorer_8sider.indd 1 05/07/10 13.35 Forfattere og bidragydere

Læs mere

Aktive Anmelderklubber - en projektrapport

Aktive Anmelderklubber - en projektrapport Aktive Anmelderklubber - en projektrapport Af: Kim Steen Madsen & Anders Rud Skak-Nielsen Det erhvervsrelaterede projekt, Den 19/12 2008 Vejleder: Lisbeth Worsøe-Schmidt Antal ord: 7300 Abstract Denne

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Emneuge Gul Klåge Åge Denne emneuge sætter fokus på hvordan man lære på mange forskellige måder. Børnene prøver kræfter med forskellige værksteder i emneugen.

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig?

21. januar 2015 Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? Interviews med Bogstart-medarbejdere: Hvilke faglige gevinster og udfordringer giver Bogstart dig? I forbindelse med Bogstart-seminaret 2014 har Bogstart interviewet fire Bogstartformidlere om de faglige

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

At lære at læse er et fælles ansvar!

At lære at læse er et fælles ansvar! Bilag 1 LÆSE- SKRIVE PARAT -GIV DIT BARN EN GOD SKOLESTART At lære at læse er et fælles ansvar! Til forældrene i indskolingen. Giv dit barn en god start -at læse Det er i skolen barnet skal have sin læse-

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul L ø n s a m t a l e Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3

6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3 6 STJERNER Udlev din bogdrøm Fra bogdrøm til bestseller del 3 Forlaget Linje H Tekst: Heidi Korsgaard & Mette de Fine Licht Redaktion: Christine Seedorff, Signatur Layout og design: Mette Schou Omslagsbilleder:

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere