Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg"

Transkript

1 Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over- og underskrifter... 2 Sidehoved I... 2 Forside... 2 Abstract... 2 Indholdsfortegnelse I... 2 Indledning... 3 Afhandling... 3 Konklusion... 3 Litteraturliste... 3 Citater I... 4 Henvisninger... 4 Fodnoter... 4 Bogmærker... 4 Krydshenvisning... 5 Tabeller... 6 Billeder... 7 Fra nettet... 7 Skærmklip... 7 Næsten færdig... 8 Citater II... 8 Indholdsfortegnelse II... 8 Sidehoved II... 8 Nogle nyttige genvejstaster og tips... 9 Andre gode råd... 9 Opgave...10

2 Brugervejledning Word Side 1 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Word-vejledning i at skrive større skriftlige opgaver Formålet med dette kursus er at hjælpe dig godt i gang med en stor opgave. Materialet er udarbejdet med henblik på dels at tilfredsstille individuelle brugerbehov inden for tekstbehandling, dels at informere om opgavetekniske krav 1. Du vil få en kort overordnet gennemgang af læreren, hvorefter tanken er, at du ved selvstudium og hyperlinks i dette dokument vil kunne træne de dele, netop du har behov for til at skrive en større skriftlig opgave. Opgavens udformning Sidelayout Word indeholder rigtig mange gode muligheder for at sætte opgaven flot op. For at lette processen og ikke få problemer med formateringen, anbefales du at starte som beskrevet nedenfor: Følg vejledningen nedenfor og lav 3 (for 1. 2.g. dog kun 2) blanke sider til hhv. forside, Abstract (normalt kun SRP) og Indholdsfortegnelsen, som bedst laves senere, når opgaven er skrevet. Under Sidelayout og Skift trykker du 2 3 gange på Næste side. Nu kan du anvende anderledes formatering i disse sektioner, uden at det påvirker resten af din opgave, og du kan undgå Sidehoved- og tal på disse sider. Derefter er det en god idé at dobbeltklikke på sidens underkant for at få vist alle siderne fortløbende og dermed slippe for at skulle scrolle ned over de tomme sider. Hvis du ikke allerede har gjort det, så GEM dit dokument nu. Hvis du er rigtig smart, gemmer du det som Word skabelon, så du har skabelonen til senere opgaver! Husk at tage sikkerhedskopier med jævne mellemrum, enten på USB-stick, til din eller i Lectio. 1 Denne del er baseret på Anna Andersens tidligere vejledninger i studieretningsprojektet.

3 Brugervejledning Word Side 2 Helsingør Gymnasium/ EH Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer Her er frit valg, MEN kravet til en opgaveside er ca anslag. Det svarer ofte til 1½ linjeafstand, punkt 10 med fx Verdana eller Times New Roman punkt 12 og marginer på 3 cm (Se fanen Sidelayout). Uanset hvad, bør du vælge en letlæselig font! Når du har skrevet ca. 5 sider, bør du tjekke og tilpasse din sideopsætning, så den passer med ca anslag og naturligvis også gøre det til sidst, når du er færdig med opgaven. Under fanen Gennemse og Korrektur kan du ved at vælge altid se antallet af anslag (mellemrum tæller ikke). Bemærk, at indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste, noter og eventuelle bilag og illustrationer ikke tæller med i opgavens omfang! Fonter i over- og underskrifter Du anbefales i første omgang at bruge Words forslag og foretage eventuelle ændringer til sidst, hvor du også kan få Word til at lave din indholdsfortegnelse. (Se overskrifter, s. 8.) Sidehoved I Gem dette til sidst (se Sidehoved, s. 8) Forside Forsiden skal indeholde opgavens titel, dit navn, klasse og studieretning, de fag, du skriver i samt navnet på dine vejledere og Helsingør Gymnasium. I Word-båndet kan du hente inspiration, men du kan naturligvis også lave den selv. Husk dog kildeangivelse ved billeder! Abstract Se vejledningen på Følg den nøje, og vær opmærksom på, at det er her, censor får sit første indtryk af din opgave! Tilstræb præcision samt korrekt og nuanceret sprog! Da denne side kun består af ca ord, kan du overveje at øge marginerne og eventuelt også fonten for at få et pænere layout. Indholdsfortegnelse I Denne skal indeholde sideangivelser for hoved- og underoverskrifter. Her er det så nemt, at du kan få Word til at lave den for dig helt gratis. (Se Indholdsfortegnelse, s. 8.) For at dette dog kan lade sig gøre, bør du fra begyndelsen anvende Word-båndets forslag til overskrifter og underoverskrifter, da det er forudsætningen for at få en gratis indholdsfortegnelse!

4 Brugervejledning Word Side 3 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Her skrives opgavens problemformulering på en side for sig selv. Hvad drejer opgaven sig om? Hvad er det, du vil arbejde med i forhold til dit materiale? Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af de taksonomiske niveauer, herunder redegørelse, analyse, fortolkning, vurdering, diskussion og perspektivering. Afhandling Start på en ny side, når du går i gang med denne del, som er opgavens største. Her skriver du fx redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering, alt afhængig af problemformuleringens ordlyd. Vær opmærksom på fornuftig disponering og strukturering af dit stof både mht. over- og underoverskrifter samt taksonomisk progression. Benyt i øvrigt fagenes gennemgang af kravene til de nævnte fremstillingsformer samt, hvad du har lært i almen studieforberedelse. Konklusion Konklusionen skrives på en ny side og er en kort opsamling af opgavens væsentligste resultater samt en vurdering af, hvorvidt problemformuleringens spørgsmål er blevet besvaret. Litteraturliste Start på en ny side, når du begynder på din litteraturliste. Her anføres alt og kun det materiale, du har anvendt og henvist til i opgaven, som fx bøger, artikler, billeder, film, tvudsendelser, hjemmesider. Stil materialet op i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Saml evt. forfatterløst materiale til sidst, og sørg for tydelig angivelse af, hvorfra det stammer. For det enkelte værk eller artikel anføres forfatter, titel, evt. udgave og forlag, udgivelsesår 2. Forfatternavne skrives med almindelige bogstaver. Titler på værker dvs. bøger, tidsskrifter, film o.l. skrives med kursiv, efterfulgt af sidetal, trykkested (evt. forlag), årstal o.a. med almindelige bogstaver. Titler på artikler i tidsskrifter eller selvstændige kapitler i samleværker angives med citationstegn. Eksempler: Friis Johansen, Karsten: Den europæiske filosofis historie. København Favrholdt, David: Logisk positivisme, side i Rahbek, Birgitte (udg.): Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år. Aarhus, Hvis en bog ikke har en egentlig forfatter (fx et lovkorpus, et leksikon), bruges ofte en anerkendt forkortelse, fx: SDE = Den Store Danske Encyklopædi. Drejer det sig om hjemmesider, skal du oplyse forfatter, artiklens titel, hjemmesidens navn og URL/adresse og den dato, du har besøgt siden, fx Tindbæk, Birgitte Engle i litteraturen, Litteratursiden, Sørg altid for at have en udskrift af artikler fra internettet, eller gem hjemmesiden (under Filer og Gem som i din browser). En anden mulighed er at printe artiklen, hvilket mange netsider giver mulighed for. I stedet for et papirprint, gemmer du den i pdf-format, hvilket Word 2007 muliggør. For tidligere Word-versioner kan du downloade en gratis pdf-writer på fx så du kan printe, dvs. vælge pdfwriteren som din printer, hvorefter du skal angive navn og placering af din fil. 2 Det er normalt ikke nødvendigt at angive trykkested og oplag. Kun hvis bogen er væsentligt ændret (fx mht. sidetal), kan oplagsangivelsen være nødvendig.

5 Brugervejledning Word Side 4 Helsingør Gymnasium/ EH Citater I Som dokumentation forventes du at citere fra de tekster, som du analyserer, men du skal bemærke, at et citat aldrig må stå ukommenteret du skal bruge det til at vise noget! Citater omsluttes altid af anførselstegn. Efter citatet angives i parentes eller i en fodnote, hvorfra citatet stammer. Eks.: Magnetfeltstyrken på overfladen af Merkur er dog kun en hundrededel af feltstyrken på Jorden og kan derfor ikke altid beskytte planetens overflade mod de energirige partikler fra Solvinden. 3 Om citater gælder desuden følgende normale praksis: citater på 1-2 linjer integreres i teksten, naturligvis med både citationstegn og kildeangivelse i parentes el. fodnote. Citater, der er længere end et par linjer, skrives med enkelt linjeafstand og indrykning i begge sider. Desuden skal du vide, at et citat svarer til et udklip, dvs. at præcision og ekstra korrektur er væsentlig her. Hvis du fx ønsker at understrege eller kursivere noget af citatet, skal det i den efterfølgende henvisning fremgå, at det er din fremhævning, fx ved efter kildeangivelsen at anføre min understregning, kursivering e.l. Ligeledes skal evt. udeladte dele af teksten anføres med [ ]. Da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt for dig at vente med at formatere dine citater, til du er helt færdig, anbefales du i første omgang blot at farvemarkere dem alle med fx gult (Startside, Skrifttype s. 8), så de er lette at finde og formatere senere (se Citater, Henvisninger Meget af den faglige formidling i din opgave stammer fra bøger eller artikler, du har læst. Når du bruger andres synspunkter eller viden, skal de ikke alene anføres i din litteraturliste (se s. 3), men uanset om du citerer, bruger eller henviser, skal du også altid lave en fodnote til de relevante kilder. (Slutnoter er også en mulighed men frarådes her, da de ikke er nær så læservenlige.) Fodnoten kan også i begrænset omfang bruges til vigtige uddybninger eller forklaringer. Fodnoter Under fanen Referencer vælger du Indsæt fodnote, eller du bruger genvejstasterne Alt+Ctrl+F. Markøren rykker nu ned i bunden af siden, hvor du så kan skrive din note. Når du er færdig, flytter du markøren tilbage i dokumentet og skriver videre. Du skal ikke tænke på rækkefølgen, da Word sørger for kronologi i fodnoter. Bogmærker Bogmærker bruges, når du ønsker at henvise til en bestemt del af opgaven. Du kan fx have skrevet noget om en begivenhed eller historisk person, som du ønsker at henvise til et andet sted i opgaven. 3 Udforskningen af de indre planeter, KVANT, september 2006, s. 17.

6 Brugervejledning Word Side 5 Helsingør Gymnasium/ EH Start med at markere det sted i teksten, der skal henvises til. Du finder Bogmærke lige over Krydshenvisning under fanen Indsæt og Kæder. Navngiv nu dit bogmærke med fx navnet på personen eller begivenheden, men vær opmærksom på, at du ikke kan bruge hverken mellemrum eller specialtegn her. I din tekst vil du nu formentlig se firkantede parenteser omkring referencen. (Disse ses ikke på udskriften). Herefter er fremgangsmåden som med krydshenvisning (se nedenfor). Krydshenvisning Du finder krydshenvisning under båndet Indsæt og Kæder. Det er en smart mulighed for at henvise til tabeller, figurer, overskrifter, afsnit mm. Fordelen er stor, idet du ikke skal bruge tid på at finde sidenummeret. Start med at definere den relevante Referencetype. Som du kan se ved hjælp af pilen er der mange henvisningsmuligheder, fx tabel, figur, fodnote, overskrift, bogmærke mm. Når du har valgt din reference, skal du vælge Indsæt henvisning til. Da opgaven er på papir, vil det i de fleste tilfælde være mest hensigtsmæssigt at vælge Sidetal. Tryk derefter Indsæt. Du vil nu se et tal i dit dokument. Sæt en parentes uden om det, og skriv fx (Se side ). Tallet vil på computeren fungere som et hyperlink, dvs. du kan navigere hen til referencen ved at trykke ctrl + klik. Når du er færdig med din opgave, skal du huske at opdatere dine referencefelter. Marker feltet, højreklik og vælg derefter Hvis du har mange henvisninger, kan du ved at taste Ctrl+b (= søg), under fanen Gå til vælge Bogmærke og på den måde sikre dig, at du opdaterer alt, inden du afleverer.

7 Brugervejledning Word Side 6 Helsingør Gymnasium/ EH Tabeller I flere fag kan det være nyttigt at indsætte en tabel. Vælg Indsæt på båndet og herefter tabel. Nu kan du vælge tabellens omfang, fx 5 x 4. Under Tabelværker, (som kommer frem, når du placerer musen inde i tabellen) og Layout kan du altid tilføje, slette og flette celler og rækker. Du kan til hver en tid markere hele tabellen ved at klikke på i øverste venstre hjørne af tabellen. Af de mange muligheder, der kommer frem, når du herefter højreklikker, skal især nævnes Kanter og skygge, hvor du kan gøre tabellen pænere ved at fjerne eller fremhæve noget af gitteret og cellejustering. Tilpas automatisk er en smart funktion, der automatisk tilpasser tabellen til indholdet. Endelig kan det være meget nyttigt at indsætte billedtekst. Herved får du mulighed for at henvise til tabellen før eller senere. (Se endvidere krydshenvisning, s. 5) Sidst men ikke mindst er tabeller meget velegnede til at styre billeder og evt. tekster dertil. Derved undgår man, at de svømmer rundt, når man ændrer lidt på tingene. Rammerne laves usynlige (Kanter og skygge), så de kun ses på skærmen. Tabel 1

8 Brugervejledning Word Side 7 Helsingør Gymnasium/ EH Billeder Det gælder for billeder som med tekster og tekstdele, som du ikke selv har forfattet, at du altid skal angive kilden, så husk fodnote med kildeoplysninger, (til evt. forsidebillede vil du sikkert foretrække slutnote! (se fanen Referencer)). Højreklik på det billede, du ønsker, og vælg kopier billede. Gå derefter tilbage i dit dokument, og tryk Ctrl + v, eller højreklik og tryk Indsæt. Marker nu billedet ved at venstreklikke på det én gang. Nu kan du vælge Tekstombrydning og fx vælge Tæt, hvis du ønsker tekst uden om billedet. Når billedet er markeret, kan du gøre det større eller mindre. Husk, at du for at bevare størrelsesforholdet skal holde Ctrl nede samtidig med, at du trækker i ringene i hjørnerne. Endelig kan det være nyttigt at indsætte billedtekst (se s. 6). Når du bruger billeder i din opgave, bør du overveje at indsætte dem i en tabel, da Word ellers godt kan drille med placeringen (se ovenfor, s. 6). Fra nettet Her fungerer det som nævnt ovenfor. Husk blot præcis kildeangivelse (URL en), som du anfører som fodnote efter evt. figurmarkering. Skærmklip her er flere muligheder: 1. Hvis du kun har brug for nogle få skærmklip, er det nemmeste selv at tage et skærmbillede. Find tasten med PrtSc (på nogle computere skal du kombinere PrtSc med en funktionstast). Herefter trykker du på startknappen (nederste venstre hjørne), vælger Alle programmer og finder Tilbehør og Paint, som du åbner. Her trykker du Ctrl + v eller højreklik + indsæt. Vælg nu markeringsværktøjet (øverst til højre) og udskær den del af skærmbilledet, som du ønsker at indsætte v.hj.a. hhv. Ctrl + c og Ctrl + v eller højreklik kopier og sæt ind. 2. Hvis du har brug for mange skærmklip, bør du overveje at downloade et program til dette. Et bud på et gratis program kunne være:

9 Brugervejledning Word Side 8 Helsingør Gymnasium/ EH Næsten færdig Hvis du ikke har gjort det endnu, så lav din forside, og placer den på side 1. Indsæt dit abstract på side 2, og øg eventuelt marginerne. Tjek, at din opgave opfylder kravet til omfang (2000 anslag pr. side). (Se anslag, s. 2) Citater II Nu kan du formatere dine lange citater. Marker dit første citat, vælg Startside og Typografier. Brug til at finde Citat, som du højreklikker på. Herefter vælger du Under Formatering kan du eventuelt gøre din skriftstørrelse et punkt mindre. I bunden til venstre af redigeringsbilledet skal du nu klikke på Formater. Under Afsnit vælger du fanebladet Indrykning og afstand, hvor du fx kan skrive 3 cm under indrykning til højre og venstre og vælge enkelt linjeafstand. Find resten af dine lange citater, marker dem og klik blot på Citat. Alle dine citater får nu samme formatering. Se eksempel på s. 4. Indholdsfortegnelse II Hvis du har anvendt over- og underoverskrifter i din opgave, kommer belønningen nu. Placer markøren på s. 3 (eller på s. 2, hvis du ikke skal skrive abstract), og vælg fanen Referencer. Yderst til venstre vælger du nu Indholdsfortegnelse og den første mulighed. Du har nu en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af hierarkiet, og du kan nu redigere fonte og rette evt. fejl. (Her er det en fordel at gå over til Dispositionsvisning (se nederst til højre ), hvor du fx kan bede om at få vist de første 3 niveauer. Ved at trykke på pilene længst til venstre i dispositionsvisningen, kan du rykke overskrifterne op eller ned) 4. Ved at placere markøren i indholdsfortegnelsen, vil du kunne se, at overskrifterne fungerer som hyperlinks, dvs. at du nu kan navigere rundt til de forskellige afsnit i din opgave ved at trykke Ctrl + klik. Hvis du ikke er tilfreds med Words forslag til typografi i under- og overskrifter, er det nemt at ændre: Under Startside, Typografier trykker du på den lille pil i nederste højre hjørne. Nu kan du markere den del, du ønsker ændret, trykke på og og derefter vælge, hvad du vil have. NB. Når du er helt færdig med opgaven, skal du gå til indholdsfortegnelsen, højreklikke på den og vælge Her bør du vælge Opdater alt. Husk ved samme lejlighed at opdatere eventuelle krydshenvisninger og bogmærker (se s. 5). Sidehoved II Du skal indsætte dit navn, opgavens titel samt paginering (sidenummerering). Under fanen Indsæt vælger du, hvordan dit sidehoved skal se ud. Du vil hurtigt opdage, at Word også indsætter sidehoved- og tal på de 3 første sider. Heldigvis er der en nem løsning for at slippe for det: Placer musen på de sider, der ikke skal pagineres, og åbn Sidehoved- og sidefodsværktøjer ved at dobbeltklikke i dit sidehoved. Under fanebladet Indstillinger sætter du 4 For en udførlig instruktion og uddybning af fordelene ved Dispositionsvisning, se

10 Brugervejledning Word Side 9 Helsingør Gymnasium/ EH flueben i. Dette er kun muligt, fordi du indsatte sektionsskift på de første 3 sider. Gentag proceduren, til du når til den første side, der skal pagineres. Her vælger du længst til venstre (under sidehoved og sidefod), trykker på pilen og vælger formater sidetal Vælg. Nu skulle det være rigtigt Nogle nyttige genvejstaster og tips Ctrl+a Marker alt Ctrl+c Kopier markering (copy) Ctrl+v Indsæt markering (paste) Ctrl+z Fortryd seneste handling Ctrl+f Fed skrift Ctrl+k Kursiv Ctrl+u Understregning Ctrl+p Print (udskriv) Ctrl+s Gem Ctrl+b Søg Ctrl+Home Gå til dokumentets start Ctrl+End Gå til dokumentets slutning Ved at holde Alt nede samtidig med at du taster til et andet. kan du skifte fra et åbent program Under fanen Vis kan du sætte flueben ved Miniaturer og derved få en oversigt over dokumentets sider til venstre for den aktuelle side. Ved hjælp af en skyder kan du nemt navigere rundt i hele dit dokument, hvilket er meget praktisk, når der er mange sider. Andre gode råd Husk hjælpeknappen i Word i øverste højre hjørne. Brug skyderen i nederste højre hjørne for at få overblik over flere sider. Indstillinger for sæt ind. Normalt vil det være en god idé at vælge Bevar kun tekst, så du ikke får problemer med formateringen. Den mest effektive måde at løse formateringsproblemer er dog at kopiere den ønskede tekst ind i WordPad og derved fjerne al formatering. Nogle gange kan du i forbindelse med copy paste komme ud for, at linjeafstanden bliver forkert', uden at du kan rette det ved at justere linjeafstanden. Løs problemet ved at trykke på ikonet vist til højre og klik på Fjern afstand før afsnit og Fjern afstand efter afsnit. Søg- Erstat (Ctrl + b) er anvendelig i mange sammenhænge. Dels kan den bruges til at finde forekomster af ord, og dels kan du for nemheds skyld forkorte navne på værker og forfattere, du skriver om. Når opgaven er færdig, kan du søge på forkortelsen og erstatte den med det fulde navn. Knappen til højre viser linje- og sideskift mm. i dit dokument, og er god til at finde evt. fejl med. Stave- og grammatikkontrol aktiveres under fanen Gennemse. Vær dog opmærksom på, at man skal være god til at stave for at bruge dette værktøj effektivt! Hvis du er i tvivl, så brug en ordbog! Ved at højreklikke på et ord, kan du få synonymer for det, og måske på den måde nuancere dit sprog. Brug dog aldrig et ord, du ikke kender uden at slå det op i en ordbog først! eller F1(funktionstast) / / / synonymer (startside, afsnit) (startside, redigering) (startside, afsnit) eller F7 (funktionstast)

11 Brugervejledning Word Side 10 Helsingør Gymnasium/ EH Opgave Denne opgave handler udelukkende om at træne tekstbehandling ikke om at give mening! DU SKAL GÅ KRONOLOGISK TIL VÆRKS! 1. Start et tekstdokument med 3 sektionsskift, som beskrevet ovenfor (Sidelayout, s. 1). 2. Åbn endnu et Word-kursusdokument ved at højreklikke på dette link, og vælg Åbn link i ny fane. Formålet med at have to vejledninger åbne er, at du i det ene står på denne side og kan følge opgavevejledningen kronologisk; i det andet åbne vejledningsdokument følger du vejledningen eller navigerer rundt ved hjælp af hyperlinkene. 3. Åbn det Word-dokument, der er lagt op på denne lektion. Det er William Goldings roman Lord of the Flies, som du skal kopiere ind på s. 4 i dit Word-dokument. 4. Marker alle kapiteltallene (Chapter One, etc.) som overskrift 1. Brug genvejstasterne med søgefunktionen, og følg vejledningen under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 5. Marker alle kapiteltitlerne/ underoverskrifterne som overskrift 2. (se ligeledes vejledning under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 6. Husk at angive kilde i en fodnote efter sidste punktum i romanen. (se sidste side i dokumentet med romanen). 7. Lav indholdsfortegnelse på s. 3 (den sidste af dine tomme sider). 8. Find et abstract på nettet, og placer det på s. 2 (Husk at angive kilden i en fodnote). 9. Lav en billedsøgning på Lord of the Flies, og sæt mindst 3 billeder ind rundt omkring. Følg anvisningen på s. 7 og husk fodnote med kildeoplysninger. Prøv derefter at sætte billedet ind i en tabel (med to celler oven på hinanden, billede i den øverste, fodnote i den anden) 10. Find og bogmærk This meeting must not be fun, but business. Kald det fx serious. 11. Find nu We ll have fun Efter fun tilføjer du en parentes, hvor du skriver (see p. ) Yderst til højre i parentesen tilføjer du nu en krydshenvisning til bogmærket serious. Husk at vælge henvisning til sidetal! 12. Indsæt et citat fra i slutningen af kapitel 8. Brug citatformatet på s. 4 i denne vejledning! 13. Lav en tabel med fire rækker og seks kolonner, hvor du skriver dit skoleskema, og placer tabellen i kap. 2. Kald den Tabel 1, og henvis til den i kap. 12 (vha. en krydshenvisning). 14. Lav sidehoved og paginering (se s. 8) sidstnævnte dog kun i selve Goldings tekst. 15. Lav nu en litteraturliste. Eva Høeg, januar 2015

Indledning... 2. Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2

Indledning... 2. Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Vejledning i store opgaver og Word 365 Side 1 Helsingør Gymnasium/ EH Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opgavens udformning og rammer... 2 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere