Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg"

Transkript

1 Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over- og underskrifter... 2 Sidehoved I... 2 Forside... 2 Abstract... 2 Indholdsfortegnelse I... 2 Indledning... 3 Afhandling... 3 Konklusion... 3 Litteraturliste... 3 Citater I... 4 Henvisninger... 4 Fodnoter... 4 Bogmærker... 4 Krydshenvisning... 5 Tabeller... 6 Billeder... 7 Fra nettet... 7 Skærmklip... 7 Næsten færdig... 8 Citater II... 8 Indholdsfortegnelse II... 8 Sidehoved II... 8 Nogle nyttige genvejstaster og tips... 9 Andre gode råd... 9 Opgave...10

2 Brugervejledning Word Side 1 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Word-vejledning i at skrive større skriftlige opgaver Formålet med dette kursus er at hjælpe dig godt i gang med en stor opgave. Materialet er udarbejdet med henblik på dels at tilfredsstille individuelle brugerbehov inden for tekstbehandling, dels at informere om opgavetekniske krav 1. Du vil få en kort overordnet gennemgang af læreren, hvorefter tanken er, at du ved selvstudium og hyperlinks i dette dokument vil kunne træne de dele, netop du har behov for til at skrive en større skriftlig opgave. Opgavens udformning Sidelayout Word indeholder rigtig mange gode muligheder for at sætte opgaven flot op. For at lette processen og ikke få problemer med formateringen, anbefales du at starte som beskrevet nedenfor: Følg vejledningen nedenfor og lav 3 (for 1. 2.g. dog kun 2) blanke sider til hhv. forside, Abstract (normalt kun SRP) og Indholdsfortegnelsen, som bedst laves senere, når opgaven er skrevet. Under Sidelayout og Skift trykker du 2 3 gange på Næste side. Nu kan du anvende anderledes formatering i disse sektioner, uden at det påvirker resten af din opgave, og du kan undgå Sidehoved- og tal på disse sider. Derefter er det en god idé at dobbeltklikke på sidens underkant for at få vist alle siderne fortløbende og dermed slippe for at skulle scrolle ned over de tomme sider. Hvis du ikke allerede har gjort det, så GEM dit dokument nu. Hvis du er rigtig smart, gemmer du det som Word skabelon, så du har skabelonen til senere opgaver! Husk at tage sikkerhedskopier med jævne mellemrum, enten på USB-stick, til din eller i Lectio. 1 Denne del er baseret på Anna Andersens tidligere vejledninger i studieretningsprojektet.

3 Brugervejledning Word Side 2 Helsingør Gymnasium/ EH Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer Her er frit valg, MEN kravet til en opgaveside er ca anslag. Det svarer ofte til 1½ linjeafstand, punkt 10 med fx Verdana eller Times New Roman punkt 12 og marginer på 3 cm (Se fanen Sidelayout). Uanset hvad, bør du vælge en letlæselig font! Når du har skrevet ca. 5 sider, bør du tjekke og tilpasse din sideopsætning, så den passer med ca anslag og naturligvis også gøre det til sidst, når du er færdig med opgaven. Under fanen Gennemse og Korrektur kan du ved at vælge altid se antallet af anslag (mellemrum tæller ikke). Bemærk, at indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste, noter og eventuelle bilag og illustrationer ikke tæller med i opgavens omfang! Fonter i over- og underskrifter Du anbefales i første omgang at bruge Words forslag og foretage eventuelle ændringer til sidst, hvor du også kan få Word til at lave din indholdsfortegnelse. (Se overskrifter, s. 8.) Sidehoved I Gem dette til sidst (se Sidehoved, s. 8) Forside Forsiden skal indeholde opgavens titel, dit navn, klasse og studieretning, de fag, du skriver i samt navnet på dine vejledere og Helsingør Gymnasium. I Word-båndet kan du hente inspiration, men du kan naturligvis også lave den selv. Husk dog kildeangivelse ved billeder! Abstract Se vejledningen på Følg den nøje, og vær opmærksom på, at det er her, censor får sit første indtryk af din opgave! Tilstræb præcision samt korrekt og nuanceret sprog! Da denne side kun består af ca ord, kan du overveje at øge marginerne og eventuelt også fonten for at få et pænere layout. Indholdsfortegnelse I Denne skal indeholde sideangivelser for hoved- og underoverskrifter. Her er det så nemt, at du kan få Word til at lave den for dig helt gratis. (Se Indholdsfortegnelse, s. 8.) For at dette dog kan lade sig gøre, bør du fra begyndelsen anvende Word-båndets forslag til overskrifter og underoverskrifter, da det er forudsætningen for at få en gratis indholdsfortegnelse!

4 Brugervejledning Word Side 3 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Her skrives opgavens problemformulering på en side for sig selv. Hvad drejer opgaven sig om? Hvad er det, du vil arbejde med i forhold til dit materiale? Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af de taksonomiske niveauer, herunder redegørelse, analyse, fortolkning, vurdering, diskussion og perspektivering. Afhandling Start på en ny side, når du går i gang med denne del, som er opgavens største. Her skriver du fx redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering, alt afhængig af problemformuleringens ordlyd. Vær opmærksom på fornuftig disponering og strukturering af dit stof både mht. over- og underoverskrifter samt taksonomisk progression. Benyt i øvrigt fagenes gennemgang af kravene til de nævnte fremstillingsformer samt, hvad du har lært i almen studieforberedelse. Konklusion Konklusionen skrives på en ny side og er en kort opsamling af opgavens væsentligste resultater samt en vurdering af, hvorvidt problemformuleringens spørgsmål er blevet besvaret. Litteraturliste Start på en ny side, når du begynder på din litteraturliste. Her anføres alt og kun det materiale, du har anvendt og henvist til i opgaven, som fx bøger, artikler, billeder, film, tvudsendelser, hjemmesider. Stil materialet op i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Saml evt. forfatterløst materiale til sidst, og sørg for tydelig angivelse af, hvorfra det stammer. For det enkelte værk eller artikel anføres forfatter, titel, evt. udgave og forlag, udgivelsesår 2. Forfatternavne skrives med almindelige bogstaver. Titler på værker dvs. bøger, tidsskrifter, film o.l. skrives med kursiv, efterfulgt af sidetal, trykkested (evt. forlag), årstal o.a. med almindelige bogstaver. Titler på artikler i tidsskrifter eller selvstændige kapitler i samleværker angives med citationstegn. Eksempler: Friis Johansen, Karsten: Den europæiske filosofis historie. København Favrholdt, David: Logisk positivisme, side i Rahbek, Birgitte (udg.): Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år. Aarhus, Hvis en bog ikke har en egentlig forfatter (fx et lovkorpus, et leksikon), bruges ofte en anerkendt forkortelse, fx: SDE = Den Store Danske Encyklopædi. Drejer det sig om hjemmesider, skal du oplyse forfatter, artiklens titel, hjemmesidens navn og URL/adresse og den dato, du har besøgt siden, fx Tindbæk, Birgitte Engle i litteraturen, Litteratursiden, Sørg altid for at have en udskrift af artikler fra internettet, eller gem hjemmesiden (under Filer og Gem som i din browser). En anden mulighed er at printe artiklen, hvilket mange netsider giver mulighed for. I stedet for et papirprint, gemmer du den i pdf-format, hvilket Word 2007 muliggør. For tidligere Word-versioner kan du downloade en gratis pdf-writer på fx så du kan printe, dvs. vælge pdfwriteren som din printer, hvorefter du skal angive navn og placering af din fil. 2 Det er normalt ikke nødvendigt at angive trykkested og oplag. Kun hvis bogen er væsentligt ændret (fx mht. sidetal), kan oplagsangivelsen være nødvendig.

5 Brugervejledning Word Side 4 Helsingør Gymnasium/ EH Citater I Som dokumentation forventes du at citere fra de tekster, som du analyserer, men du skal bemærke, at et citat aldrig må stå ukommenteret du skal bruge det til at vise noget! Citater omsluttes altid af anførselstegn. Efter citatet angives i parentes eller i en fodnote, hvorfra citatet stammer. Eks.: Magnetfeltstyrken på overfladen af Merkur er dog kun en hundrededel af feltstyrken på Jorden og kan derfor ikke altid beskytte planetens overflade mod de energirige partikler fra Solvinden. 3 Om citater gælder desuden følgende normale praksis: citater på 1-2 linjer integreres i teksten, naturligvis med både citationstegn og kildeangivelse i parentes el. fodnote. Citater, der er længere end et par linjer, skrives med enkelt linjeafstand og indrykning i begge sider. Desuden skal du vide, at et citat svarer til et udklip, dvs. at præcision og ekstra korrektur er væsentlig her. Hvis du fx ønsker at understrege eller kursivere noget af citatet, skal det i den efterfølgende henvisning fremgå, at det er din fremhævning, fx ved efter kildeangivelsen at anføre min understregning, kursivering e.l. Ligeledes skal evt. udeladte dele af teksten anføres med [ ]. Da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt for dig at vente med at formatere dine citater, til du er helt færdig, anbefales du i første omgang blot at farvemarkere dem alle med fx gult (Startside, Skrifttype s. 8), så de er lette at finde og formatere senere (se Citater, Henvisninger Meget af den faglige formidling i din opgave stammer fra bøger eller artikler, du har læst. Når du bruger andres synspunkter eller viden, skal de ikke alene anføres i din litteraturliste (se s. 3), men uanset om du citerer, bruger eller henviser, skal du også altid lave en fodnote til de relevante kilder. (Slutnoter er også en mulighed men frarådes her, da de ikke er nær så læservenlige.) Fodnoten kan også i begrænset omfang bruges til vigtige uddybninger eller forklaringer. Fodnoter Under fanen Referencer vælger du Indsæt fodnote, eller du bruger genvejstasterne Alt+Ctrl+F. Markøren rykker nu ned i bunden af siden, hvor du så kan skrive din note. Når du er færdig, flytter du markøren tilbage i dokumentet og skriver videre. Du skal ikke tænke på rækkefølgen, da Word sørger for kronologi i fodnoter. Bogmærker Bogmærker bruges, når du ønsker at henvise til en bestemt del af opgaven. Du kan fx have skrevet noget om en begivenhed eller historisk person, som du ønsker at henvise til et andet sted i opgaven. 3 Udforskningen af de indre planeter, KVANT, september 2006, s. 17.

6 Brugervejledning Word Side 5 Helsingør Gymnasium/ EH Start med at markere det sted i teksten, der skal henvises til. Du finder Bogmærke lige over Krydshenvisning under fanen Indsæt og Kæder. Navngiv nu dit bogmærke med fx navnet på personen eller begivenheden, men vær opmærksom på, at du ikke kan bruge hverken mellemrum eller specialtegn her. I din tekst vil du nu formentlig se firkantede parenteser omkring referencen. (Disse ses ikke på udskriften). Herefter er fremgangsmåden som med krydshenvisning (se nedenfor). Krydshenvisning Du finder krydshenvisning under båndet Indsæt og Kæder. Det er en smart mulighed for at henvise til tabeller, figurer, overskrifter, afsnit mm. Fordelen er stor, idet du ikke skal bruge tid på at finde sidenummeret. Start med at definere den relevante Referencetype. Som du kan se ved hjælp af pilen er der mange henvisningsmuligheder, fx tabel, figur, fodnote, overskrift, bogmærke mm. Når du har valgt din reference, skal du vælge Indsæt henvisning til. Da opgaven er på papir, vil det i de fleste tilfælde være mest hensigtsmæssigt at vælge Sidetal. Tryk derefter Indsæt. Du vil nu se et tal i dit dokument. Sæt en parentes uden om det, og skriv fx (Se side ). Tallet vil på computeren fungere som et hyperlink, dvs. du kan navigere hen til referencen ved at trykke ctrl + klik. Når du er færdig med din opgave, skal du huske at opdatere dine referencefelter. Marker feltet, højreklik og vælg derefter Hvis du har mange henvisninger, kan du ved at taste Ctrl+b (= søg), under fanen Gå til vælge Bogmærke og på den måde sikre dig, at du opdaterer alt, inden du afleverer.

7 Brugervejledning Word Side 6 Helsingør Gymnasium/ EH Tabeller I flere fag kan det være nyttigt at indsætte en tabel. Vælg Indsæt på båndet og herefter tabel. Nu kan du vælge tabellens omfang, fx 5 x 4. Under Tabelværker, (som kommer frem, når du placerer musen inde i tabellen) og Layout kan du altid tilføje, slette og flette celler og rækker. Du kan til hver en tid markere hele tabellen ved at klikke på i øverste venstre hjørne af tabellen. Af de mange muligheder, der kommer frem, når du herefter højreklikker, skal især nævnes Kanter og skygge, hvor du kan gøre tabellen pænere ved at fjerne eller fremhæve noget af gitteret og cellejustering. Tilpas automatisk er en smart funktion, der automatisk tilpasser tabellen til indholdet. Endelig kan det være meget nyttigt at indsætte billedtekst. Herved får du mulighed for at henvise til tabellen før eller senere. (Se endvidere krydshenvisning, s. 5) Sidst men ikke mindst er tabeller meget velegnede til at styre billeder og evt. tekster dertil. Derved undgår man, at de svømmer rundt, når man ændrer lidt på tingene. Rammerne laves usynlige (Kanter og skygge), så de kun ses på skærmen. Tabel 1

8 Brugervejledning Word Side 7 Helsingør Gymnasium/ EH Billeder Det gælder for billeder som med tekster og tekstdele, som du ikke selv har forfattet, at du altid skal angive kilden, så husk fodnote med kildeoplysninger, (til evt. forsidebillede vil du sikkert foretrække slutnote! (se fanen Referencer)). Højreklik på det billede, du ønsker, og vælg kopier billede. Gå derefter tilbage i dit dokument, og tryk Ctrl + v, eller højreklik og tryk Indsæt. Marker nu billedet ved at venstreklikke på det én gang. Nu kan du vælge Tekstombrydning og fx vælge Tæt, hvis du ønsker tekst uden om billedet. Når billedet er markeret, kan du gøre det større eller mindre. Husk, at du for at bevare størrelsesforholdet skal holde Ctrl nede samtidig med, at du trækker i ringene i hjørnerne. Endelig kan det være nyttigt at indsætte billedtekst (se s. 6). Når du bruger billeder i din opgave, bør du overveje at indsætte dem i en tabel, da Word ellers godt kan drille med placeringen (se ovenfor, s. 6). Fra nettet Her fungerer det som nævnt ovenfor. Husk blot præcis kildeangivelse (URL en), som du anfører som fodnote efter evt. figurmarkering. Skærmklip her er flere muligheder: 1. Hvis du kun har brug for nogle få skærmklip, er det nemmeste selv at tage et skærmbillede. Find tasten med PrtSc (på nogle computere skal du kombinere PrtSc med en funktionstast). Herefter trykker du på startknappen (nederste venstre hjørne), vælger Alle programmer og finder Tilbehør og Paint, som du åbner. Her trykker du Ctrl + v eller højreklik + indsæt. Vælg nu markeringsværktøjet (øverst til højre) og udskær den del af skærmbilledet, som du ønsker at indsætte v.hj.a. hhv. Ctrl + c og Ctrl + v eller højreklik kopier og sæt ind. 2. Hvis du har brug for mange skærmklip, bør du overveje at downloade et program til dette. Et bud på et gratis program kunne være:

9 Brugervejledning Word Side 8 Helsingør Gymnasium/ EH Næsten færdig Hvis du ikke har gjort det endnu, så lav din forside, og placer den på side 1. Indsæt dit abstract på side 2, og øg eventuelt marginerne. Tjek, at din opgave opfylder kravet til omfang (2000 anslag pr. side). (Se anslag, s. 2) Citater II Nu kan du formatere dine lange citater. Marker dit første citat, vælg Startside og Typografier. Brug til at finde Citat, som du højreklikker på. Herefter vælger du Under Formatering kan du eventuelt gøre din skriftstørrelse et punkt mindre. I bunden til venstre af redigeringsbilledet skal du nu klikke på Formater. Under Afsnit vælger du fanebladet Indrykning og afstand, hvor du fx kan skrive 3 cm under indrykning til højre og venstre og vælge enkelt linjeafstand. Find resten af dine lange citater, marker dem og klik blot på Citat. Alle dine citater får nu samme formatering. Se eksempel på s. 4. Indholdsfortegnelse II Hvis du har anvendt over- og underoverskrifter i din opgave, kommer belønningen nu. Placer markøren på s. 3 (eller på s. 2, hvis du ikke skal skrive abstract), og vælg fanen Referencer. Yderst til venstre vælger du nu Indholdsfortegnelse og den første mulighed. Du har nu en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af hierarkiet, og du kan nu redigere fonte og rette evt. fejl. (Her er det en fordel at gå over til Dispositionsvisning (se nederst til højre ), hvor du fx kan bede om at få vist de første 3 niveauer. Ved at trykke på pilene længst til venstre i dispositionsvisningen, kan du rykke overskrifterne op eller ned) 4. Ved at placere markøren i indholdsfortegnelsen, vil du kunne se, at overskrifterne fungerer som hyperlinks, dvs. at du nu kan navigere rundt til de forskellige afsnit i din opgave ved at trykke Ctrl + klik. Hvis du ikke er tilfreds med Words forslag til typografi i under- og overskrifter, er det nemt at ændre: Under Startside, Typografier trykker du på den lille pil i nederste højre hjørne. Nu kan du markere den del, du ønsker ændret, trykke på og og derefter vælge, hvad du vil have. NB. Når du er helt færdig med opgaven, skal du gå til indholdsfortegnelsen, højreklikke på den og vælge Her bør du vælge Opdater alt. Husk ved samme lejlighed at opdatere eventuelle krydshenvisninger og bogmærker (se s. 5). Sidehoved II Du skal indsætte dit navn, opgavens titel samt paginering (sidenummerering). Under fanen Indsæt vælger du, hvordan dit sidehoved skal se ud. Du vil hurtigt opdage, at Word også indsætter sidehoved- og tal på de 3 første sider. Heldigvis er der en nem løsning for at slippe for det: Placer musen på de sider, der ikke skal pagineres, og åbn Sidehoved- og sidefodsværktøjer ved at dobbeltklikke i dit sidehoved. Under fanebladet Indstillinger sætter du 4 For en udførlig instruktion og uddybning af fordelene ved Dispositionsvisning, se

10 Brugervejledning Word Side 9 Helsingør Gymnasium/ EH flueben i. Dette er kun muligt, fordi du indsatte sektionsskift på de første 3 sider. Gentag proceduren, til du når til den første side, der skal pagineres. Her vælger du længst til venstre (under sidehoved og sidefod), trykker på pilen og vælger formater sidetal Vælg. Nu skulle det være rigtigt Nogle nyttige genvejstaster og tips Ctrl+a Marker alt Ctrl+c Kopier markering (copy) Ctrl+v Indsæt markering (paste) Ctrl+z Fortryd seneste handling Ctrl+f Fed skrift Ctrl+k Kursiv Ctrl+u Understregning Ctrl+p Print (udskriv) Ctrl+s Gem Ctrl+b Søg Ctrl+Home Gå til dokumentets start Ctrl+End Gå til dokumentets slutning Ved at holde Alt nede samtidig med at du taster til et andet. kan du skifte fra et åbent program Under fanen Vis kan du sætte flueben ved Miniaturer og derved få en oversigt over dokumentets sider til venstre for den aktuelle side. Ved hjælp af en skyder kan du nemt navigere rundt i hele dit dokument, hvilket er meget praktisk, når der er mange sider. Andre gode råd Husk hjælpeknappen i Word i øverste højre hjørne. Brug skyderen i nederste højre hjørne for at få overblik over flere sider. Indstillinger for sæt ind. Normalt vil det være en god idé at vælge Bevar kun tekst, så du ikke får problemer med formateringen. Den mest effektive måde at løse formateringsproblemer er dog at kopiere den ønskede tekst ind i WordPad og derved fjerne al formatering. Nogle gange kan du i forbindelse med copy paste komme ud for, at linjeafstanden bliver forkert', uden at du kan rette det ved at justere linjeafstanden. Løs problemet ved at trykke på ikonet vist til højre og klik på Fjern afstand før afsnit og Fjern afstand efter afsnit. Søg- Erstat (Ctrl + b) er anvendelig i mange sammenhænge. Dels kan den bruges til at finde forekomster af ord, og dels kan du for nemheds skyld forkorte navne på værker og forfattere, du skriver om. Når opgaven er færdig, kan du søge på forkortelsen og erstatte den med det fulde navn. Knappen til højre viser linje- og sideskift mm. i dit dokument, og er god til at finde evt. fejl med. Stave- og grammatikkontrol aktiveres under fanen Gennemse. Vær dog opmærksom på, at man skal være god til at stave for at bruge dette værktøj effektivt! Hvis du er i tvivl, så brug en ordbog! Ved at højreklikke på et ord, kan du få synonymer for det, og måske på den måde nuancere dit sprog. Brug dog aldrig et ord, du ikke kender uden at slå det op i en ordbog først! eller F1(funktionstast) / / / synonymer (startside, afsnit) (startside, redigering) (startside, afsnit) eller F7 (funktionstast)

11 Brugervejledning Word Side 10 Helsingør Gymnasium/ EH Opgave Denne opgave handler udelukkende om at træne tekstbehandling ikke om at give mening! DU SKAL GÅ KRONOLOGISK TIL VÆRKS! 1. Start et tekstdokument med 3 sektionsskift, som beskrevet ovenfor (Sidelayout, s. 1). 2. Åbn endnu et Word-kursusdokument ved at højreklikke på dette link, og vælg Åbn link i ny fane. Formålet med at have to vejledninger åbne er, at du i det ene står på denne side og kan følge opgavevejledningen kronologisk; i det andet åbne vejledningsdokument følger du vejledningen eller navigerer rundt ved hjælp af hyperlinkene. 3. Åbn det Word-dokument, der er lagt op på denne lektion. Det er William Goldings roman Lord of the Flies, som du skal kopiere ind på s. 4 i dit Word-dokument. 4. Marker alle kapiteltallene (Chapter One, etc.) som overskrift 1. Brug genvejstasterne med søgefunktionen, og følg vejledningen under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 5. Marker alle kapiteltitlerne/ underoverskrifterne som overskrift 2. (se ligeledes vejledning under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 6. Husk at angive kilde i en fodnote efter sidste punktum i romanen. (se sidste side i dokumentet med romanen). 7. Lav indholdsfortegnelse på s. 3 (den sidste af dine tomme sider). 8. Find et abstract på nettet, og placer det på s. 2 (Husk at angive kilden i en fodnote). 9. Lav en billedsøgning på Lord of the Flies, og sæt mindst 3 billeder ind rundt omkring. Følg anvisningen på s. 7 og husk fodnote med kildeoplysninger. Prøv derefter at sætte billedet ind i en tabel (med to celler oven på hinanden, billede i den øverste, fodnote i den anden) 10. Find og bogmærk This meeting must not be fun, but business. Kald det fx serious. 11. Find nu We ll have fun Efter fun tilføjer du en parentes, hvor du skriver (see p. ) Yderst til højre i parentesen tilføjer du nu en krydshenvisning til bogmærket serious. Husk at vælge henvisning til sidetal! 12. Indsæt et citat fra i slutningen af kapitel 8. Brug citatformatet på s. 4 i denne vejledning! 13. Lav en tabel med fire rækker og seks kolonner, hvor du skriver dit skoleskema, og placer tabellen i kap. 2. Kald den Tabel 1, og henvis til den i kap. 12 (vha. en krydshenvisning). 14. Lav sidehoved og paginering (se s. 8) sidstnævnte dog kun i selve Goldings tekst. 15. Lav nu en litteraturliste. Eva Høeg, januar 2015

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere