Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg"

Transkript

1 Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over- og underskrifter... 2 Sidehoved I... 2 Forside... 2 Abstract... 2 Indholdsfortegnelse I... 2 Indledning... 3 Afhandling... 3 Konklusion... 3 Litteraturliste... 3 Citater I... 4 Henvisninger... 4 Fodnoter... 4 Bogmærker... 4 Krydshenvisning... 5 Tabeller... 6 Billeder... 7 Fra nettet... 7 Skærmklip... 7 Næsten færdig... 8 Citater II... 8 Indholdsfortegnelse II... 8 Sidehoved II... 8 Nogle nyttige genvejstaster og tips... 9 Andre gode råd... 9 Opgave...10

2 Brugervejledning Word Side 1 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Word-vejledning i at skrive større skriftlige opgaver Formålet med dette kursus er at hjælpe dig godt i gang med en stor opgave. Materialet er udarbejdet med henblik på dels at tilfredsstille individuelle brugerbehov inden for tekstbehandling, dels at informere om opgavetekniske krav 1. Du vil få en kort overordnet gennemgang af læreren, hvorefter tanken er, at du ved selvstudium og hyperlinks i dette dokument vil kunne træne de dele, netop du har behov for til at skrive en større skriftlig opgave. Opgavens udformning Sidelayout Word indeholder rigtig mange gode muligheder for at sætte opgaven flot op. For at lette processen og ikke få problemer med formateringen, anbefales du at starte som beskrevet nedenfor: Følg vejledningen nedenfor og lav 3 (for 1. 2.g. dog kun 2) blanke sider til hhv. forside, Abstract (normalt kun SRP) og Indholdsfortegnelsen, som bedst laves senere, når opgaven er skrevet. Under Sidelayout og Skift trykker du 2 3 gange på Næste side. Nu kan du anvende anderledes formatering i disse sektioner, uden at det påvirker resten af din opgave, og du kan undgå Sidehoved- og tal på disse sider. Derefter er det en god idé at dobbeltklikke på sidens underkant for at få vist alle siderne fortløbende og dermed slippe for at skulle scrolle ned over de tomme sider. Hvis du ikke allerede har gjort det, så GEM dit dokument nu. Hvis du er rigtig smart, gemmer du det som Word skabelon, så du har skabelonen til senere opgaver! Husk at tage sikkerhedskopier med jævne mellemrum, enten på USB-stick, til din eller i Lectio. 1 Denne del er baseret på Anna Andersens tidligere vejledninger i studieretningsprojektet.

3 Brugervejledning Word Side 2 Helsingør Gymnasium/ EH Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer Her er frit valg, MEN kravet til en opgaveside er ca anslag. Det svarer ofte til 1½ linjeafstand, punkt 10 med fx Verdana eller Times New Roman punkt 12 og marginer på 3 cm (Se fanen Sidelayout). Uanset hvad, bør du vælge en letlæselig font! Når du har skrevet ca. 5 sider, bør du tjekke og tilpasse din sideopsætning, så den passer med ca anslag og naturligvis også gøre det til sidst, når du er færdig med opgaven. Under fanen Gennemse og Korrektur kan du ved at vælge altid se antallet af anslag (mellemrum tæller ikke). Bemærk, at indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste, noter og eventuelle bilag og illustrationer ikke tæller med i opgavens omfang! Fonter i over- og underskrifter Du anbefales i første omgang at bruge Words forslag og foretage eventuelle ændringer til sidst, hvor du også kan få Word til at lave din indholdsfortegnelse. (Se overskrifter, s. 8.) Sidehoved I Gem dette til sidst (se Sidehoved, s. 8) Forside Forsiden skal indeholde opgavens titel, dit navn, klasse og studieretning, de fag, du skriver i samt navnet på dine vejledere og Helsingør Gymnasium. I Word-båndet kan du hente inspiration, men du kan naturligvis også lave den selv. Husk dog kildeangivelse ved billeder! Abstract Se vejledningen på Følg den nøje, og vær opmærksom på, at det er her, censor får sit første indtryk af din opgave! Tilstræb præcision samt korrekt og nuanceret sprog! Da denne side kun består af ca ord, kan du overveje at øge marginerne og eventuelt også fonten for at få et pænere layout. Indholdsfortegnelse I Denne skal indeholde sideangivelser for hoved- og underoverskrifter. Her er det så nemt, at du kan få Word til at lave den for dig helt gratis. (Se Indholdsfortegnelse, s. 8.) For at dette dog kan lade sig gøre, bør du fra begyndelsen anvende Word-båndets forslag til overskrifter og underoverskrifter, da det er forudsætningen for at få en gratis indholdsfortegnelse!

4 Brugervejledning Word Side 3 Helsingør Gymnasium/ EH Indledning Her skrives opgavens problemformulering på en side for sig selv. Hvad drejer opgaven sig om? Hvad er det, du vil arbejde med i forhold til dit materiale? Problemformuleringen skal lægge op til et bredt udsnit af de taksonomiske niveauer, herunder redegørelse, analyse, fortolkning, vurdering, diskussion og perspektivering. Afhandling Start på en ny side, når du går i gang med denne del, som er opgavens største. Her skriver du fx redegørelse, analyse, fortolkning, diskussion, vurdering, alt afhængig af problemformuleringens ordlyd. Vær opmærksom på fornuftig disponering og strukturering af dit stof både mht. over- og underoverskrifter samt taksonomisk progression. Benyt i øvrigt fagenes gennemgang af kravene til de nævnte fremstillingsformer samt, hvad du har lært i almen studieforberedelse. Konklusion Konklusionen skrives på en ny side og er en kort opsamling af opgavens væsentligste resultater samt en vurdering af, hvorvidt problemformuleringens spørgsmål er blevet besvaret. Litteraturliste Start på en ny side, når du begynder på din litteraturliste. Her anføres alt og kun det materiale, du har anvendt og henvist til i opgaven, som fx bøger, artikler, billeder, film, tvudsendelser, hjemmesider. Stil materialet op i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn. Saml evt. forfatterløst materiale til sidst, og sørg for tydelig angivelse af, hvorfra det stammer. For det enkelte værk eller artikel anføres forfatter, titel, evt. udgave og forlag, udgivelsesår 2. Forfatternavne skrives med almindelige bogstaver. Titler på værker dvs. bøger, tidsskrifter, film o.l. skrives med kursiv, efterfulgt af sidetal, trykkested (evt. forlag), årstal o.a. med almindelige bogstaver. Titler på artikler i tidsskrifter eller selvstændige kapitler i samleværker angives med citationstegn. Eksempler: Friis Johansen, Karsten: Den europæiske filosofis historie. København Favrholdt, David: Logisk positivisme, side i Rahbek, Birgitte (udg.): Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år. Aarhus, Hvis en bog ikke har en egentlig forfatter (fx et lovkorpus, et leksikon), bruges ofte en anerkendt forkortelse, fx: SDE = Den Store Danske Encyklopædi. Drejer det sig om hjemmesider, skal du oplyse forfatter, artiklens titel, hjemmesidens navn og URL/adresse og den dato, du har besøgt siden, fx Tindbæk, Birgitte Engle i litteraturen, Litteratursiden, Sørg altid for at have en udskrift af artikler fra internettet, eller gem hjemmesiden (under Filer og Gem som i din browser). En anden mulighed er at printe artiklen, hvilket mange netsider giver mulighed for. I stedet for et papirprint, gemmer du den i pdf-format, hvilket Word 2007 muliggør. For tidligere Word-versioner kan du downloade en gratis pdf-writer på fx så du kan printe, dvs. vælge pdfwriteren som din printer, hvorefter du skal angive navn og placering af din fil. 2 Det er normalt ikke nødvendigt at angive trykkested og oplag. Kun hvis bogen er væsentligt ændret (fx mht. sidetal), kan oplagsangivelsen være nødvendig.

5 Brugervejledning Word Side 4 Helsingør Gymnasium/ EH Citater I Som dokumentation forventes du at citere fra de tekster, som du analyserer, men du skal bemærke, at et citat aldrig må stå ukommenteret du skal bruge det til at vise noget! Citater omsluttes altid af anførselstegn. Efter citatet angives i parentes eller i en fodnote, hvorfra citatet stammer. Eks.: Magnetfeltstyrken på overfladen af Merkur er dog kun en hundrededel af feltstyrken på Jorden og kan derfor ikke altid beskytte planetens overflade mod de energirige partikler fra Solvinden. 3 Om citater gælder desuden følgende normale praksis: citater på 1-2 linjer integreres i teksten, naturligvis med både citationstegn og kildeangivelse i parentes el. fodnote. Citater, der er længere end et par linjer, skrives med enkelt linjeafstand og indrykning i begge sider. Desuden skal du vide, at et citat svarer til et udklip, dvs. at præcision og ekstra korrektur er væsentlig her. Hvis du fx ønsker at understrege eller kursivere noget af citatet, skal det i den efterfølgende henvisning fremgå, at det er din fremhævning, fx ved efter kildeangivelsen at anføre min understregning, kursivering e.l. Ligeledes skal evt. udeladte dele af teksten anføres med [ ]. Da det formentlig vil være mest hensigtsmæssigt for dig at vente med at formatere dine citater, til du er helt færdig, anbefales du i første omgang blot at farvemarkere dem alle med fx gult (Startside, Skrifttype s. 8), så de er lette at finde og formatere senere (se Citater, Henvisninger Meget af den faglige formidling i din opgave stammer fra bøger eller artikler, du har læst. Når du bruger andres synspunkter eller viden, skal de ikke alene anføres i din litteraturliste (se s. 3), men uanset om du citerer, bruger eller henviser, skal du også altid lave en fodnote til de relevante kilder. (Slutnoter er også en mulighed men frarådes her, da de ikke er nær så læservenlige.) Fodnoten kan også i begrænset omfang bruges til vigtige uddybninger eller forklaringer. Fodnoter Under fanen Referencer vælger du Indsæt fodnote, eller du bruger genvejstasterne Alt+Ctrl+F. Markøren rykker nu ned i bunden af siden, hvor du så kan skrive din note. Når du er færdig, flytter du markøren tilbage i dokumentet og skriver videre. Du skal ikke tænke på rækkefølgen, da Word sørger for kronologi i fodnoter. Bogmærker Bogmærker bruges, når du ønsker at henvise til en bestemt del af opgaven. Du kan fx have skrevet noget om en begivenhed eller historisk person, som du ønsker at henvise til et andet sted i opgaven. 3 Udforskningen af de indre planeter, KVANT, september 2006, s. 17.

6 Brugervejledning Word Side 5 Helsingør Gymnasium/ EH Start med at markere det sted i teksten, der skal henvises til. Du finder Bogmærke lige over Krydshenvisning under fanen Indsæt og Kæder. Navngiv nu dit bogmærke med fx navnet på personen eller begivenheden, men vær opmærksom på, at du ikke kan bruge hverken mellemrum eller specialtegn her. I din tekst vil du nu formentlig se firkantede parenteser omkring referencen. (Disse ses ikke på udskriften). Herefter er fremgangsmåden som med krydshenvisning (se nedenfor). Krydshenvisning Du finder krydshenvisning under båndet Indsæt og Kæder. Det er en smart mulighed for at henvise til tabeller, figurer, overskrifter, afsnit mm. Fordelen er stor, idet du ikke skal bruge tid på at finde sidenummeret. Start med at definere den relevante Referencetype. Som du kan se ved hjælp af pilen er der mange henvisningsmuligheder, fx tabel, figur, fodnote, overskrift, bogmærke mm. Når du har valgt din reference, skal du vælge Indsæt henvisning til. Da opgaven er på papir, vil det i de fleste tilfælde være mest hensigtsmæssigt at vælge Sidetal. Tryk derefter Indsæt. Du vil nu se et tal i dit dokument. Sæt en parentes uden om det, og skriv fx (Se side ). Tallet vil på computeren fungere som et hyperlink, dvs. du kan navigere hen til referencen ved at trykke ctrl + klik. Når du er færdig med din opgave, skal du huske at opdatere dine referencefelter. Marker feltet, højreklik og vælg derefter Hvis du har mange henvisninger, kan du ved at taste Ctrl+b (= søg), under fanen Gå til vælge Bogmærke og på den måde sikre dig, at du opdaterer alt, inden du afleverer.

7 Brugervejledning Word Side 6 Helsingør Gymnasium/ EH Tabeller I flere fag kan det være nyttigt at indsætte en tabel. Vælg Indsæt på båndet og herefter tabel. Nu kan du vælge tabellens omfang, fx 5 x 4. Under Tabelværker, (som kommer frem, når du placerer musen inde i tabellen) og Layout kan du altid tilføje, slette og flette celler og rækker. Du kan til hver en tid markere hele tabellen ved at klikke på i øverste venstre hjørne af tabellen. Af de mange muligheder, der kommer frem, når du herefter højreklikker, skal især nævnes Kanter og skygge, hvor du kan gøre tabellen pænere ved at fjerne eller fremhæve noget af gitteret og cellejustering. Tilpas automatisk er en smart funktion, der automatisk tilpasser tabellen til indholdet. Endelig kan det være meget nyttigt at indsætte billedtekst. Herved får du mulighed for at henvise til tabellen før eller senere. (Se endvidere krydshenvisning, s. 5) Sidst men ikke mindst er tabeller meget velegnede til at styre billeder og evt. tekster dertil. Derved undgår man, at de svømmer rundt, når man ændrer lidt på tingene. Rammerne laves usynlige (Kanter og skygge), så de kun ses på skærmen. Tabel 1

8 Brugervejledning Word Side 7 Helsingør Gymnasium/ EH Billeder Det gælder for billeder som med tekster og tekstdele, som du ikke selv har forfattet, at du altid skal angive kilden, så husk fodnote med kildeoplysninger, (til evt. forsidebillede vil du sikkert foretrække slutnote! (se fanen Referencer)). Højreklik på det billede, du ønsker, og vælg kopier billede. Gå derefter tilbage i dit dokument, og tryk Ctrl + v, eller højreklik og tryk Indsæt. Marker nu billedet ved at venstreklikke på det én gang. Nu kan du vælge Tekstombrydning og fx vælge Tæt, hvis du ønsker tekst uden om billedet. Når billedet er markeret, kan du gøre det større eller mindre. Husk, at du for at bevare størrelsesforholdet skal holde Ctrl nede samtidig med, at du trækker i ringene i hjørnerne. Endelig kan det være nyttigt at indsætte billedtekst (se s. 6). Når du bruger billeder i din opgave, bør du overveje at indsætte dem i en tabel, da Word ellers godt kan drille med placeringen (se ovenfor, s. 6). Fra nettet Her fungerer det som nævnt ovenfor. Husk blot præcis kildeangivelse (URL en), som du anfører som fodnote efter evt. figurmarkering. Skærmklip her er flere muligheder: 1. Hvis du kun har brug for nogle få skærmklip, er det nemmeste selv at tage et skærmbillede. Find tasten med PrtSc (på nogle computere skal du kombinere PrtSc med en funktionstast). Herefter trykker du på startknappen (nederste venstre hjørne), vælger Alle programmer og finder Tilbehør og Paint, som du åbner. Her trykker du Ctrl + v eller højreklik + indsæt. Vælg nu markeringsværktøjet (øverst til højre) og udskær den del af skærmbilledet, som du ønsker at indsætte v.hj.a. hhv. Ctrl + c og Ctrl + v eller højreklik kopier og sæt ind. 2. Hvis du har brug for mange skærmklip, bør du overveje at downloade et program til dette. Et bud på et gratis program kunne være:

9 Brugervejledning Word Side 8 Helsingør Gymnasium/ EH Næsten færdig Hvis du ikke har gjort det endnu, så lav din forside, og placer den på side 1. Indsæt dit abstract på side 2, og øg eventuelt marginerne. Tjek, at din opgave opfylder kravet til omfang (2000 anslag pr. side). (Se anslag, s. 2) Citater II Nu kan du formatere dine lange citater. Marker dit første citat, vælg Startside og Typografier. Brug til at finde Citat, som du højreklikker på. Herefter vælger du Under Formatering kan du eventuelt gøre din skriftstørrelse et punkt mindre. I bunden til venstre af redigeringsbilledet skal du nu klikke på Formater. Under Afsnit vælger du fanebladet Indrykning og afstand, hvor du fx kan skrive 3 cm under indrykning til højre og venstre og vælge enkelt linjeafstand. Find resten af dine lange citater, marker dem og klik blot på Citat. Alle dine citater får nu samme formatering. Se eksempel på s. 4. Indholdsfortegnelse II Hvis du har anvendt over- og underoverskrifter i din opgave, kommer belønningen nu. Placer markøren på s. 3 (eller på s. 2, hvis du ikke skal skrive abstract), og vælg fanen Referencer. Yderst til venstre vælger du nu Indholdsfortegnelse og den første mulighed. Du har nu en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af hierarkiet, og du kan nu redigere fonte og rette evt. fejl. (Her er det en fordel at gå over til Dispositionsvisning (se nederst til højre ), hvor du fx kan bede om at få vist de første 3 niveauer. Ved at trykke på pilene længst til venstre i dispositionsvisningen, kan du rykke overskrifterne op eller ned) 4. Ved at placere markøren i indholdsfortegnelsen, vil du kunne se, at overskrifterne fungerer som hyperlinks, dvs. at du nu kan navigere rundt til de forskellige afsnit i din opgave ved at trykke Ctrl + klik. Hvis du ikke er tilfreds med Words forslag til typografi i under- og overskrifter, er det nemt at ændre: Under Startside, Typografier trykker du på den lille pil i nederste højre hjørne. Nu kan du markere den del, du ønsker ændret, trykke på og og derefter vælge, hvad du vil have. NB. Når du er helt færdig med opgaven, skal du gå til indholdsfortegnelsen, højreklikke på den og vælge Her bør du vælge Opdater alt. Husk ved samme lejlighed at opdatere eventuelle krydshenvisninger og bogmærker (se s. 5). Sidehoved II Du skal indsætte dit navn, opgavens titel samt paginering (sidenummerering). Under fanen Indsæt vælger du, hvordan dit sidehoved skal se ud. Du vil hurtigt opdage, at Word også indsætter sidehoved- og tal på de 3 første sider. Heldigvis er der en nem løsning for at slippe for det: Placer musen på de sider, der ikke skal pagineres, og åbn Sidehoved- og sidefodsværktøjer ved at dobbeltklikke i dit sidehoved. Under fanebladet Indstillinger sætter du 4 For en udførlig instruktion og uddybning af fordelene ved Dispositionsvisning, se

10 Brugervejledning Word Side 9 Helsingør Gymnasium/ EH flueben i. Dette er kun muligt, fordi du indsatte sektionsskift på de første 3 sider. Gentag proceduren, til du når til den første side, der skal pagineres. Her vælger du længst til venstre (under sidehoved og sidefod), trykker på pilen og vælger formater sidetal Vælg. Nu skulle det være rigtigt Nogle nyttige genvejstaster og tips Ctrl+a Marker alt Ctrl+c Kopier markering (copy) Ctrl+v Indsæt markering (paste) Ctrl+z Fortryd seneste handling Ctrl+f Fed skrift Ctrl+k Kursiv Ctrl+u Understregning Ctrl+p Print (udskriv) Ctrl+s Gem Ctrl+b Søg Ctrl+Home Gå til dokumentets start Ctrl+End Gå til dokumentets slutning Ved at holde Alt nede samtidig med at du taster til et andet. kan du skifte fra et åbent program Under fanen Vis kan du sætte flueben ved Miniaturer og derved få en oversigt over dokumentets sider til venstre for den aktuelle side. Ved hjælp af en skyder kan du nemt navigere rundt i hele dit dokument, hvilket er meget praktisk, når der er mange sider. Andre gode råd Husk hjælpeknappen i Word i øverste højre hjørne. Brug skyderen i nederste højre hjørne for at få overblik over flere sider. Indstillinger for sæt ind. Normalt vil det være en god idé at vælge Bevar kun tekst, så du ikke får problemer med formateringen. Den mest effektive måde at løse formateringsproblemer er dog at kopiere den ønskede tekst ind i WordPad og derved fjerne al formatering. Nogle gange kan du i forbindelse med copy paste komme ud for, at linjeafstanden bliver forkert', uden at du kan rette det ved at justere linjeafstanden. Løs problemet ved at trykke på ikonet vist til højre og klik på Fjern afstand før afsnit og Fjern afstand efter afsnit. Søg- Erstat (Ctrl + b) er anvendelig i mange sammenhænge. Dels kan den bruges til at finde forekomster af ord, og dels kan du for nemheds skyld forkorte navne på værker og forfattere, du skriver om. Når opgaven er færdig, kan du søge på forkortelsen og erstatte den med det fulde navn. Knappen til højre viser linje- og sideskift mm. i dit dokument, og er god til at finde evt. fejl med. Stave- og grammatikkontrol aktiveres under fanen Gennemse. Vær dog opmærksom på, at man skal være god til at stave for at bruge dette værktøj effektivt! Hvis du er i tvivl, så brug en ordbog! Ved at højreklikke på et ord, kan du få synonymer for det, og måske på den måde nuancere dit sprog. Brug dog aldrig et ord, du ikke kender uden at slå det op i en ordbog først! eller F1(funktionstast) / / / synonymer (startside, afsnit) (startside, redigering) (startside, afsnit) eller F7 (funktionstast)

11 Brugervejledning Word Side 10 Helsingør Gymnasium/ EH Opgave Denne opgave handler udelukkende om at træne tekstbehandling ikke om at give mening! DU SKAL GÅ KRONOLOGISK TIL VÆRKS! 1. Start et tekstdokument med 3 sektionsskift, som beskrevet ovenfor (Sidelayout, s. 1). 2. Åbn endnu et Word-kursusdokument ved at højreklikke på dette link, og vælg Åbn link i ny fane. Formålet med at have to vejledninger åbne er, at du i det ene står på denne side og kan følge opgavevejledningen kronologisk; i det andet åbne vejledningsdokument følger du vejledningen eller navigerer rundt ved hjælp af hyperlinkene. 3. Åbn det Word-dokument, der er lagt op på denne lektion. Det er William Goldings roman Lord of the Flies, som du skal kopiere ind på s. 4 i dit Word-dokument. 4. Marker alle kapiteltallene (Chapter One, etc.) som overskrift 1. Brug genvejstasterne med søgefunktionen, og følg vejledningen under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 5. Marker alle kapiteltitlerne/ underoverskrifterne som overskrift 2. (se ligeledes vejledning under Indholdsfortegnelse I, s. 2) 6. Husk at angive kilde i en fodnote efter sidste punktum i romanen. (se sidste side i dokumentet med romanen). 7. Lav indholdsfortegnelse på s. 3 (den sidste af dine tomme sider). 8. Find et abstract på nettet, og placer det på s. 2 (Husk at angive kilden i en fodnote). 9. Lav en billedsøgning på Lord of the Flies, og sæt mindst 3 billeder ind rundt omkring. Følg anvisningen på s. 7 og husk fodnote med kildeoplysninger. Prøv derefter at sætte billedet ind i en tabel (med to celler oven på hinanden, billede i den øverste, fodnote i den anden) 10. Find og bogmærk This meeting must not be fun, but business. Kald det fx serious. 11. Find nu We ll have fun Efter fun tilføjer du en parentes, hvor du skriver (see p. ) Yderst til højre i parentesen tilføjer du nu en krydshenvisning til bogmærket serious. Husk at vælge henvisning til sidetal! 12. Indsæt et citat fra i slutningen af kapitel 8. Brug citatformatet på s. 4 i denne vejledning! 13. Lav en tabel med fire rækker og seks kolonner, hvor du skriver dit skoleskema, og placer tabellen i kap. 2. Kald den Tabel 1, og henvis til den i kap. 12 (vha. en krydshenvisning). 14. Lav sidehoved og paginering (se s. 8) sidstnævnte dog kun i selve Goldings tekst. 15. Lav nu en litteraturliste. Eva Høeg, januar 2015

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere