Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telegrafregimentets Nyhedsbrev"

Transkript

1 Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober årgang Fjernundervisning tæt på Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Telegrafregimentet. Anvendelsen af fjernundervisning er et fokusområde for Forsvaret. Forsvarskommandoen har en målsætning om at op til 50% af undervisningen fremover skal gennemføres som fjernundervisning. Hvad er fjernundervisning Fjernundervisning er defineret som undervisning, hvor underviser og elever er adskilt i tid og rum eller i rum alene. Formålet er at give eleverne mulighed for fleksibel uddannelse uafhængigt af tid og sted, under anvendelse af moderne og relevante læringsprincipper. Undervisningen indeholder et stort element af deltager-/elevorientering, individuelle valg og forløb, samarbejde samt fleksibilitet for de ansatte i Forsvaret, hvilket er væsentlige elementer for den enkeltes motivation. Korrespondanceundervisning. Kan gennemføres via brev, eller andre elektroniske medier, f.eks. IceCore. Elevens læring opbygges gennem individuelt arbejde med det faglige indhold og den efterfølgende dialog med læreren. Spil og simulation. Spil og simulation giver eleven gode muligheder for selv at vælge eller prøve sig frem. Ex. Førstehjælps-vedligeholdelse på FELS.DK. Uddannelsesafdelingen udvikler løbende fjernundervisning. På nuværende tidspunkt er grundlæggende kryptosikkerhed udgivet som et kursus på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS). På FELS finder man også en lang række andre fjernundervisningstilbud, herunder uddannelse i Microsoft Office produkter m.v. 50% af Blenden learning Fjernundervisning er også velegnet som metode i forbindelse med et kombineret forløb, hvor tilstedeværelsesundervisning kombineres med en eller flere af fremgangsmåderne inden for fjernundervisning (blended learning). Fjernundervisning kan opdeles i følgende fremgangsmåder: undervisning Kollaborativ læring. Kollaborativ læring bygger på et samarbejde, hvor man udnytter den enkeltes viden i en fælles læringsproces, via netbaserede konferenceværktøjer. Dataformidlet undervisning. Undervisningsmetoden er selvinstruerende, hvor computeren anvendes til at formidle viden. Ex. DeMars kurser på FELS.DK. Programmeret undervisning. Elevens viden opbygges gradvist gennem en vekslen mellem formidling af information, opgaveløsning og feedback. SIDE 1

2 Bemandingen i ØKOSEK er: CSG Finn Kjær. SSG Jørgen Heldgaard. Økonomien sætter rammerne Af chefsergent Finn Kjær, leder af økonomielementet, Telegrafregimentet. Med oprettelse af det Værnsfælles Føringsstøttecenter/Telegrafregimentet blev der også tid til at få ændret på, hvorledes vi forvalter vores økonomi. Budgetelementet (G8) blev til økonomisektionen. CSG Finn Kjær Økonomisektionen består nu af en sektionsleder, som er chefsergent (CSG) Finn Kjær (FK). FK har det store forkromede overblik, som skal sikre, at vi ved Telegrafregimentet (TGR) til enhver tid har de fornødne økonomiske midler til at gennemføre de opgaver, der stilles til den Værnsfælles Føringsstøttevirksomhed. Endvidere er FK tovholder på den månedlige Ledelsesinformationsrapport (LISrapport), som skal sendes til HOK/FKO. FK gennemfører i samarbejde med Key Account Manager (KAM) controlling af de månedlige udgifter, som er bogført på TGR interne ordre (IO). Controlingen går simpelthen ud på at kontrollere om indkøb og forbrug er korrekte, lovlige og bogført på de rigtige IO. Hvis ikke bliver de enten omkonteret, evt. en kontrolopfølgning ved den pågældende chef om disponeringen er korrekt. FK's forudsætninger for at være leder af TGR-ØSEK er ca. 20 års erfaring med FSV økonomiforvaltning, herunder tjeneste i FST DeMars-afdeling og medvirkende til implementering af DeMars økonomimoduler i starten af år Nye stillinstyper Som noget nyt har FK fået to KAM, som er den direkte kontakt og støtte til afdelinger, underafdelinger og sektioner. De tidligere kendte økonomibefalingsmænd ved 1 HQBTN og 2 CISBTN findes ikke længere i strukturen og er afløst af KAM erne. KAM erne løser de fleste opgaver vedr. økonomi ved afdelingerne og underafdelingerne, men de kan ikke opdrømme enhedernes aktiviteter, øvelser og skydeperioder. Disse må ENH selv komme med. Så kan KAM i samarbejde med planlæggerne udarbejde aktivitetsbeskrivelser i standardiseret aktivitetsbeskrivelsesprogam (SABS). SABS er det nye system til dette formål. KAM erne udarbejder også økonomibriefinger til de enkelte enheder efter behov fra regimentschef og afdelingschef. SSG Jørg Eichner Rasmussen Key Account Manager-1 er seniorsergent (SSG) Jørg E. Rasmussen (JER). Han varetager økonomien ved 1 HQBTN og 2 CISBTN samt SMUK. JER tilgik i oktober sidste år fra økonomiafdelingen i ST/HOK til G8 og er rutineret på økonomiområdet. JER er ofte ude af huset for at servicere de tre enheder, som er hans ansvarsområde. Han er også tovholder på sektionens interne møder og deadlines. FK drager nytte af JER's viden fra tjenesten ved HOK's økonomiafdeling. SSG Jørgen Heldgaard Key Account Manager-2 er SSG Jørgen Heldgaard (JH). Han varetager økonomien ved RC & STCH, SOC (MSA, OPS & UDV- AFD, UDDAFD, SYSAFD og CISOPSAFD). JH er ny på økonomiområdet. Han har gennemført de fornødne DeMars-uddannelser vedr. økonomi. Han har med stor succes tilrettelagt økonomikurser for disponenter m.v. ved TGR. JH er samtidig, med rødder tilbage i hans tidligere virke, sektionens personalemand til støtte for FK. JH har skarpe evner omkring planlægning og gennemførelse af administrative opgaver, hvilket FK drager megen nytte af. OS Allan S. Hansen Til sidst men ikke mindst så har økonomi- SSG Jørg Rasmussen. OS Allan S. Hansen. Som en livgarder vogter på kongehuset, vogter de fire her over Telegrafregimentets økonomi på alle tænkelige måder. SIDE 2

3 "Det er vigtigt for økonomisektionen, at den enkelte chef tager ansvar for disponeringerne" sektion også en sagsbehandler som tager sig af behandling af fakturaer, intranetportalen, uddannelse af div. personelgrupper i SABS og udarbejdelse af fx hjælpemidler/pamflets. Sagsbehandleren er oversergent (OS) Allan S. Hansen (ASH). ASH er tilgået fra CISBTN i juni Han varetager klargøring af samtlige fakturaer i WorkFlow ved hele regimentet (og det er mange). Det er stadig den enkelte disponent/chef, som skal godkende fakturaen. Det er vigtigt for ØSEK, at den enkelte chef tager ansvar for disponeringerne. På sigt er det meningen, at alle indkøb som hovedregel skal indkøbes via indkøbsordre i DeMars. Mere herom i næste nyhedsbrev. Fordelen ved dette er, at der ikke bliver foretaget disponeringer, som ikke er godkendt af den pågældende chef. SIDE 3

4 Combined Endeavour 2014 En High Capacity Data Radio (HCDR) - opgraderet til såkaldte Enhanced HCDR (EnHCDR). Øvelsen Combined Endeavour gennemføres hvert år i Grafenwöhr. Første gang var i NATO- og Partnership for Peace lande deltager med ca deltagere. Af major Peter Johansen, chef for Mobil C4IS Sektion i Systemafdelingen. Udrulningen af Hærens Battle Management System (BMS) omfatter blandt andet en såkaldt High Capacity Data Radio (HCDR). Radioen har en stor datatransmissionskapacitet og er derfor meget egnet til anvendelse i et mobilt netværk. Som det ofte sker overhales store projekter nogle gange af den teknologiske udvikling. I 12. time fik Forsvaret en mulighed for at opgradere de indkøbte HCDR til en ny version, den såkaldte Enhanced HCDR (EnHCDR). Denne version har en række klare fordele, herunder endnu større båndbredde, så da prisen tilmed var rigtig, slog FMT til. I kølvandet på denne opgradering blev TGR tilbudt at se, hvorledes englænderne anvender EnHCDR på øvelse Combined Endeavour 2014 (CE). Hvad er Combined Endeavour CE er kort fortalt verdens største event, hvor der testes interoperabilitet inden for Command, Control, Communications and Computers. Øvelsen der gennemføres i Grafenwöhr, har siden 1995 årligt omfattet ca. 40 NATO og Partnership for Peace lande med samlet op til deltagere. Danmark har tidligere deltaget aktivt i CE, men i år altså kun som besøgende hos den engelske delegation. Besøget Efter små 900 km ned gennem Tyskland og en grundig check-in procedure, mødte kaptajn Jan Stryhn, Stab og Operationsstøttecenterets (SOC) sagsbehandler på EnHCDR og undertegnede op hos vores engelske værter. Den teknisk ansvarlige engelske oberstløjtnant briefede os indgående om øvelsen og det engelske setup, samt ikke mindst om EnHCDR. UK anvender primært radioen til at forbinde føringsinstallationerne mv. ved brigade og bataljonskampgrupper, hvilket de har rigtigt gode erfaringer med. Radioen er efter deres opfattelse forholdsvis nem at konfigurere og meget stabil i drift og anvendelse. De har endvidere med succes tidligere forbundet lejrene i Bastion, Price og Lashkar Gah med radioen, dog under anvendelse af pumpemaster. Under besøget fik vi forevist det opstillede brigadehovedkvarter samt det tilhørende kommunikationssetup. En begejstret warrant officer svarede beredvilligt på alle vores spørgsmål og udbyggede herunder de positive erfaringer, som vi tidligere var blevet briefet om. Besøget blev rundet af med en snak om mulighederne for fremtidig erfaringsudveksling. Englænderne var også her meget positive. Kan danskerne lære af englænderne EnHCDR er en vigtig komponent i Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, men vi har en anden konceptuel tilgang til anvendelsen af radioen end englænderne. I Danmark installeres radioen principielt i alle vores taktiske køretøjer, og anvendes derfor primært til at forbinde de taktiske led i bataljonskampgrupperne fra gruppen og delingen op over kompagni osv., samt naturligvis i alle tilknyttede detachementer fra de øvrige våbenarter. På de højere niveauer baserer vi os på satellitkommunikation. Alligevel kan UK erfaringer sagtens anvendes i en dansk sammenhæng, da det for det enkelte køretøj jo er ligegyldigt hvilket operativt niveau, det befinder sig på. Det er i den forbindelse interessant, at englænderne ikke har nogen særskilte kapacitetsproblemer på brigadeniveauet. Ikke mindst når man ved, hvor megen information, der løbende udveksles mellem de enkelte hovedkvarterer, logistiske installationer m.fl. Afslutning Samlet set har besøget været en god oplevelse. Englændernes erfaringer med radioen har styrket vores tro på, at det kan lykkes os at opbygget et velfungerende mobilt køretøjsnet til Hærens BMS. Næste skridt bliver gennemførelse af det fabrikskursus, som er en del af kontrakten med leverandøren. Kurset er endnu ikke lagt i kalenderen, men det forventes gennemført i 4. kvartal på Ryes Kaserne. Det ser vi frem til. CE gennemførtes for sidste gang i Fremover fokuserer englænderne på CWIX øvelsen i Bydgoszcz, Polen og Bold Quest øvelserne i USA. Begge disse aktiviteter har også dansk bevågenhed, men det er en helt anden historie. HTK fase 1 indbygning SIDE 4

5 For første gang tilbyder Haderslev Garnisons Idrætsforening ægte Trail Løb i Pamhule skov ved Haderslev. Vi vil sørge for, at du får en smuk tur på et teknisk udfordrende spor og en mulighed for at møde nye og gamle Trail Løbere, som deler din passion for komme ud i naturen. Vi tilbyder: - Et ægte Trail løb af en ca. 6 eller 13 km markeret rute. - Præmier til de tre bedste mænd og kvinder på begge ruter. - Buff fra Løbeshop - Energidrik fra Sport 24 og frugt når du kommer i mål. -Professionel tidstagning med chip. Deltager gebyr: Indtil den 1. oktober kl er 100 kr. og derefter 120 kr. Sidste tilmelding er den 8. oktober kl Der er kun 200 pladser i alt. Tilmelding på: Løbsleder: René G. Jensen/HAGI Den Blå Baret Udleverende depoter har pr. 1. sept. udleveret stk. 1. oktober har alle en ny blå baret Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet, Telegrafregimentet. Den 1. oktober er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at bære den nye blå baret. Den er blevet revet væk fra depotet og den ses overalt i bybilledet såvel i Haderslev som i Karup og Fredericia. Enkelte har været lidt "Rasmus Modsat" og har haft svært ved at slippe deres gamle grønne baret, men nu skulle det være på plads. Midt i september tilgik anden del af leveringen ca stk. til depoterne og så er der rigeligt til alle. Samlet set er der indført stk til lager. Så skulle selv de klogeste og største hoveder kunne holde på håret. Første officielle flagkommando med den blå baret. De kunne bare deres kram. Vid det er en ære, den blå baret at bære. Kunne man forestille sig, at nye HBU/HRU-soldater startede med en "bøllehat", en kamphue eller en grøn baret og efter endt værnepligt så fik den blå baret? Noget i den stil gør de ved FLV i Karup. SIDE 5

6 Næste nyhedsbrev udkommer den 1. december Vil du gerne have nyhedsbrevet på din private mail, så send din mailadresse til: SIDE 6

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 03 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nyt i uddannelsen Nr. 1 juni 2015 12. årgang Nyheder: "Pull" eller "Push" Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT APR 05 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Kurser og foredrag Bliv PROSA-repræsentant på dit studie Det får du i PROSA som studerende Side 3 Mono-foredrag

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere