Bestyrelsesseminar d juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar d juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden (Ask) Vi diskuterer hvad vi skal gøre ved dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på Facebook. Hver gang man får en ny bestyrelse i SAND kommer der nye folk ind og de kender ikke nødvendigvis reglerne for god opførsel selvom det burde være klart for enhver hvad reglerne er. Det gælder dog ikke kun bestyrelsesmedlemmer. Det gælder generelt, også for folk, der har været lang tid i SAND og derfor burde kende omgangstonen. Sidst vi diskuterede Facebook, besluttede vi, at hvis nogle har noget på andre, hører det ikke hjemme på Facebook, men man skal hive fat i vedkommende og konfrontere med det. Det er ikke altid sådan det foregår i virkeligheden. Det foreslås, at hvis nogen skriver noget upassende, bliver indlægget slettet og ophavsmanden bliver slettet fra gruppen. Nogen hælder til at der gives en advarsel først mens andre synes, der skal være en hård konsekvens. Vi plejer at give folk en chance mere I SAND. Det skal bevares. Endnu engang vil vi opfordre til er, at man siger tinge direkte til hinanden, hvis man har noget man mener man skal sige. Det skal ikke foregå i et offentligt rum. Det skal foregå gennem mails, telefonopkald men allerhelst ansigt til ansigt. Vi bliver enige om at når folk skriver noget upassende, slettes det og de får at vide, at de har gjort i nælderne og hvis de gør det igen, ryger de af Facebooksiden. Administratorerne af siden (Per Kragh, Kristian Geisler, Sofie) vurderer hvornår nok er nok og folk skal blokeres de får en mail med en venlig påmindelse og gentager det sig bliver man blokeret. Bliver man blokeret kan man anmode om at blive optaget igen og det er så op til administratorerne at vurdere om vedkommende skal ind igen. 2. Årets tema synlighed overfor hjemløse På sigt vil vi gerne lave en overordnet mediestrategi. Til at starte med vil vi gerne lave en plan for hvad vi gør i de forskellige led i SAND i udvalgene, på sekretariatet, i kvindenettet, i bestyrelsen, på boformerne og hvordan vi får flere hjemløse til at stå frem med deres historie. Vi har besluttet at bestyrelsesmedlemmerne skal gå forrest og dele deres historier på nettet. Sofie har lavet en skabelon til formålet. Det er vigtigt at man tør dele ud af arvesølvet og få sin historie ud over rampen. Man bliver nødt til at give lidt af sig selv for at få opmærksomhed, og for at andre hjemløse kan spejle sig i din historie. Det er op til den enkelte hvor meget man vil lukke op for godteposen. Vi ser et indslag fra TV 2 Lorry om et arrangement SAND Hovedstaden har holdt på Blågårds plads for nylig. Det er et godt eksempel på mediernes magt. SAND Hovedstaden ville gerne lave et arrangement under overskriften Hjemløse i egen bolig. Det viste 1

2 sig at være et kæmpe emne der blev taget kontakt til Bo og Bea og temaet endte med at være hjemløse og deres hunde. Sofie siger, at hvis det ikke havde været for et fokus på hunde, ville Lorry aldrig have bragt historien. Sofie lavede helt bevidst en pressemeddelelse, der havde fokus på hunde. Det kan alle relatere sig til. Vi skal passe på med at insistere på at hive de helt store og komplekse problemstillinger frem. De er svære at sælge til medierne. Det er vigtigt at have en helt klar og let forståelig overskrift. Det var nemt for Ole B Larsen at komme med nogle klare holdninger i forhold til overskriften, og det var nemt at få andre hjemløse til at sige det samme. Hunde og unge er der altid spalteplads til. Der er flere der siger at dagen virkede ret velarrangeret og godt. Københavnerne siger, at de levede højt på at Hus Forbi sælgerne kom. Der var sendt en sms til sælgerne. Der kom ikke rigtig nogen fra boformerne, som arrangementet ellers var henvendt til. Per K vil gerne have fokus på de alternative plejehjem ( 108). Den er straks sværere at sælge. Ask mener, at det er et spørgsmål om at skabe en personhistorie, hvor man aldrig rigtigt har passet ind nogen steder og aldrig følt sig hjemme. På en alternativ plejehjemsplads har man endelig fundet et sted, man kan være sig selv og få hjælp; også selvom man drikker. Leif nævner det alternative plejehjem i Varde er bygget til hjemløse, men nu bruges af almindelige borgere. Det kan være eksempel på at man pakker et politisk budskab ind i en historie om, at der er en der mangler en alternativ plejehjemsplads. I det hele taget skal vi interessere os for, hvad der ligger til grund for en 108 visitation (det er de længerevarende ophold). Hvordan kommer man i betragtning til en skæv bolig? I Vejle har man talt om at lave en hjemløsedag næste sommer. De vil også gerne have LIDO en biograf med. Lido har før lavet en indsamling til fordel for hjemløse. Det startede med at en gruppe på Handelsskolen ville samle penge sammen til en tur til USA. Lido ville give dem 5000 kr. hvis de studerende lavede et arrangement til fordel for hjemløse. Der var mange fra det lokale erhvervsliv, der donerede fladskærme mm. Alt blev solgt og overskuddet gik til hjemløse. Vi snakker om hvordan man kan få medieomtale ved at hægte sig op på en anden begivenhed. F.eks. når den første beboer flytter ind i Hyttebyen i Vejle. Der skal en SAND mand stå og dunke ham i ryggen, og vores mand skal fortælle historien om, hvorfor det er så godt at han nu kan flytte ind. Per som er oplagt at smide på banen fordi han er lokalformand - kan samtidig tage æren for at Hyttebyen er kommet op og stå. René nævner, at der de sidste uger har været fokus på indsamling af møbler. Det kunne man også gøre. Lagerplads kan man sikkert få doneret af nogen. Der kan en overskrift være, at som hjemløs har man ingenting. Det kan så følges op af det lokale sand udvalg med, at der er frivillige, der kommer og hjælper og sætter gardiner op osv. Det kan måske knibe med at få sand folk til at gøre det, men det kan så være andre frivillige, man får til at gøre det. Det fungerer godt på Skovvang. I SAND har vi et større ansvar for at få de udvalg, der halter op at køre end at få vores frivillige til at få en hammer i hænderne. Generelt har vi brug for flere frivillige. 2

3 Stemmer på Kanten Lisbeth Zornig har lanceret kampagnen Stemmer på Kanten for at få udsatte grupper til at stemme ved kommunalvalget. Sekretariatet er blevet kontaktet af Lisbeth Zornigs konsulentbureau, Huset Zornig. Lisbeth Zornig har bl.a. foreslået, at der skulle stilles stemmeurner op på væresteder mv. der hvor de udsatte grupper kommer. SAND synes, at udsatte skal have større indflydelse i alle led både på boformer og kommunalt og på landsplan. Kampagnen ligger fint i tråd med vores værdisæt og vi har derfor sagt ja til at være en del af kampagnen. Vi kan hjælpe med at SAND udvalgene støtter, at andre hjemløse bliver politisk interesserede. Det er også vigtigt, at vi er med til at sætte hjemløseområdet på den lokalpolitiske dagsorden; hvorfor er der ikke pladser nok? Hvorfor kan man ikke få noget bostøtte? Osv. osv. osv. Det gælder også om at gøre sig så bemærket, at politikerne får øjnene op for SAND og for de hjemløse. Per fremhæver Vejle kommune. I Vejle er der vælgermøder på værestederne. Det var der også ved sidste kommunalvalg. Steen skal mødes på Bornholm med DR 2 på fredag, og på torsdag skal han mødes med TV 2 hjemme. Han er også blevet kontaktet af Zornig og co. Han har forberedt en tale. Det er velvalgte ord. Steen har skrevet det ned og vil gerne sende det rundt til os. Per K kommer med et eksempel på, at andre borgere er mere værd end hjemløse. Hyttebyen var planlagt til at ligge et rigtigt godt sted, men pga. af borgerprotester fra de lokale, blev det droppet. Den skal nu ligge ved siden af lossepladsen. Vi snakker om procedure for stemmeafgivelse, hvis man ikke får valgkort. Der er 3 måder at gøre det på. Vi får tjekket op på, om det stadig gælder. Vi skal have procedure for, hvordan man får et valgkort/får lov til at brevstemme. Vi har talt om at lave et fælles sand møde om kommunalvalget. Man kunne lave noget med LVS. Ask laver som regel nogle mærkesager man altid kan tage med på et valgmøde. For at lave det har han brug for meldinger fra de forskellige SANDudvalg om, hvor skoen trykker. Altså om hvad hjemløse synes der er galt med hjemløsesystemet i deres kommune. Vi kan også bede Kommunernes Landsforenings socialudvalgsformand om at komme og forklare kommunernes holdning til hjemløse. f.eks. på et sandmøde. Vi snakker om at få boformer eller væresteder til at lave valgmøder. Vi kunne så komme og stjæle billedet. Per K vil gerne spørge i Vejle, f.eks. på Himmelblå. Det vil Bettina også. Vi snakker også om Perronen og Saxenhøj. Vi kunne kontakte LVS og høre om de kender til steder, der holder valgmøder. Susanne gør opmærksom på, at vi skal huske at få transporteret hjemløse til stedet, der holder valgmøde. Måske vi kunne få en gratis bus. Pia vil gerne kontakte St. D. og spørge om de har tænkt noget. Tour de Boform kan tænkes ind. Vi kan også lave en SANDorm, der kører rundt og samler folk op og gør et eller andet. Ask bliver bedt om at lave en ansøgning om at få en bus fra et eller andet sted. 3

4 Ask skaffer en liste over de tiltag under strategien, som kommunerne har tænkt sig at lukke, og de ting der bevares. Det skal påtales overfor kommunerne, hvis de har tænkt sig at lukke steder hjemløse har gavn af. Der skal findes en hjemløs, der er rigtig ked af at et tilbud lukkes og hans lidelseshistorie skal i medierne. Det sidste skal Sofie nok sørge for. Hjemmeside Vi skal have lavet noget ved hjemmesiden, da den tekniske løsning, der understøtter den udgår. Når vi er i gang med det, kan vi benytte lejligheden til at lave nogle forbedringer. De lokale udvalg vil gerne have deres eget lille afsnit, hvor de kan skrive. Det kræver at man får ret til at redigere på sandudvalgets egen hjemmeside. De kunne også godt tænke sig, at de havde deres egen kalender, som synkroniserede med den overordnede kalender. De vil godt have adgang til at rette i deres egen hjemmeside. De vil også gerne have deres egen domænenavn, f.eks. Den ryger direkte over til Vi diskuterer om man skal starte på hovedsiden eller på undersiden (sand udvalget). Man kan godt sætte tingene op, så hvis man sidder i hovedstadsområdet og søger på sandudvalg.dk kommer man ind på hovedstadens side. Alt kan lade sig gøre, hvis man har penge nok. Sofie går med tanken om at dele siden op, så der er en afdeling for hjemløse og en for besøgende studerende, politikere osv. Helle foreslår, at der kommer billeder af alle bestyrelsesmedlemmerne på de lokale hjemmesider. Sofie vil gerne samtænke siden med Twitter og Facebook, så platformene snakker sammen, og man kan følge links fra den ene side til den anden. Ole Svendsen foreslår, at vi laver et kursus om sociale medier og hvad de kan bruges til. Der er flere SANDudvalg, der har en Facebook profil, bl.a. Fyn og Hovedstaden, men de bruger den ikke. Folk vil gerne have bevaret rullelisten med nyheder. Helle vil gerne have vores SAND mand til at gå med vores nyhedsrulle på vores skilt. Det skal være nemmere for en hjemløs at skrive til os via hjemmesiden. Sofie mangler: Nyt fra SAND og nyt fra de hjemløse Læs mere om Personlige fortællinger Råd og rettigheder med links til de steder man kan få hjælp handlingsanvisende Kommentarfelter eller blogs: skal vi have det på Facebook eller skal vi også have det på hjemmesiden. Hun kan godt lide at noget kører forbi, f.eks. billeder. Hun elsker animationerne og hader små billeder Vi snakker om at lave en lille fokusgruppe med hjemløse, der kan give deres bud på hvad der skal på hjemmesiden for at den tiltaler dem. 4

5 Pressekontakter Vejle mangler pressekontakter. Per vil gerne være det til at starte med. Hovedstaden har heller ingen pressekontakt. De vil gerne have tydeliggjort, hvem det er. Det skal gerne være det første en journalist ser, når vedkommende kommer ind på hjemmesiden. Der må også gerne være et billede af vedkommende til brug i f.eks. en artikel. SAND Midtvest har heller ingen på listen. Det er Leif Jensen, der er det. Leif står i kursusudvalget som bosiddende i Nygade. Der bor han ikke. Storstrøm skal have valgt nogle nye. De tager det op på næste møde. SAND Nord skal have Harald som pressekontakt. Ask snakker om en mere aggressiv pressestrategi. Det er vigtigt at vi er enige om, at det er et valg vi træffer, så vi ikke bliver skudt i skoene at brugerne bliver sat i baggrunden. Harald siger, at Ask også er velkommen til at henvise til en fra SAND han ved har erfaringer med det, der spørges ind til. Københavnerne mener det er nødvendigt at vi har en der går forrest i pressen, men det kan også være, at hjemløse følger trop og begynder at komme mere frem i medierne. Løst og fast Vi snakker om at det ikke altid er heldigt at bisidderne har oplyst deres navn på hjemmesiden. Hvis nogen føler, de har haft en dårlig bisidning, kan de finde på at komme ud og gøre dårlige ting. Vi fjerner adresserne fra hjemmesiden. Vi har en dansk repræsentant i Feantsa fra SBH, som vi ikke synes gør arbejdet godt nok. SAND vil gerne have Ask som den danske repræsentant i stedet for. Feriecamp Vi vil gerne lave et SAND hold. Kvindenetværket med June i spidsen vil tage af sted. Spørgsmålet er hvordan vi får folk til det hvem skal være holdleder og hvem skal koordinere? Leif vil gerne være holdleder og arrangere. June er også tovholder. Ask sender en mail rundt til alle dem han har adresse på og beder folk melde sig til ved at skrive til June. Hvis man har et telt man gerne vil låne ud, skal man også melde det. Hvis man har problemer med at få fat i et telt, skal man også sige det. Per K vil gerne være en eller anden form for SAND mand. Han vil sove i campingvognen. Det får han lov til. SANDs frivillige er forsikret. Hvis de laver en ulykke når de er på SAND arbejde, dækker forsikringen det. Tilbudsskabelon Vi ser på et udkast Vi vil gerne lave en komplet oversigt over hjemløsetilbud væresteder, boformer og andre tilbud til hjemløse. Det er meningen at alle tilbud i ens udvalg skal beskrives. Beskrivelserne skal løbende sendes til sekretariatet. Vi vil gerne have lavet et katalog hen over sommeren. Det skal opdateres mindst en gang om året. 5

6 Vi diskuterer hvor meget man kan skrive om et tilbud. F.eks. kan man diskutere om de subjektive vurderinger vil skade mere end de gavner, hvis de kommer på hjemmesiden. Vi bliver enige om at de faktiske forhold skal beskrives og på hjemmesiden. De mere subjektive og kontroversielle vurderinger kan nøjes med at komme i mappen over tilbud. Der må gerne være en subjektiv beskrivelse og en dato for hvornår man vurderede det. Det er meningen, at man skal snakke med både brugere og personale på stedet, så man får et helhedsindtryk. June nævner, at det måske også er godt at få at vide hvilket personale der er på stedet. F.eks. sygeplejerske. Tilbuddene kan findes på tilbudsportalen, som Socialstyrelsen har lavet: Kommentarer/mangler i skabelonen: Dato for besøg Fritekst = subjektiv vurdering af stederne. Måske god idé at spørge til personalesammensætningen (uddannede/ufaglærte/frivillige) ift. stedernes mulighed for at foretage faglig vurdering eller holde strengt på reglerne (June) Der kommer sikkert flere punkter på, når man begynder at arbejde med det. Del dem med hinanden og Sofie. Vi skal overveje at give smiley (SAND- mand) til boformerne. Hensigtsmæssigt at have et fysisk katalog i udvalgene, hvor der er plads til alle subjektive indtryk og bemærkninger og som ikke skal udleveres til borgere. På hjemmesiden lægges kun facts og de subjektive vurderinger, som vi kan stå inde for, og som ikke kan gøre skade (fx lempelse af regler/fleksibilitet, som måske ikke skal offentliggøres sort på hvidt) Øvelsen er at man skal ud på stederne, vise flaget og beskrive stedet. Samtidig får man sikkert et par gode historier med på vejen, som måske kan være til SANDsiger. Køreplan for arrangementer Vi har lavet en drejebog for et SAND arrangement. Den uddeles. Bortset fra en sætternisser, der har været på spil er den næsten perfekt. Man kan overveje om man kan lave en ekstra kolonne, hvor man krydser af når opgaven er udført. Skabelon til at huske alt, hvad der skal huskes udsprunget af SAND Hovedstadens seneste arrangement på Blågårds Plads. (Ole S har lavet udkast, som Ask har bearbejdet) Idé hvad skal der til for at udføre den hvordan afvikles hvordan afsluttes Ole S: Der bør skrives en konfliktmægler ind, da det ofte er dér, planlægning og struktur bliver slået i stykker og tingene kikser. Intet er for småt til at komme på. Husk alle navne og telefonnumre på samarbejdspartnere, leverandører osv. Kan også bruges næste gang. Vigtigt at gruppen hele tiden ringer sammen (to tovholdere) for at følge op på, om tingene er gjort, eller der skal følges op eller afløses af en anden. Tænk utraditionelt drejebogen kan også bruges til at arrangere kampagner osv. Jvf Asks gamle idé om at sætte klistermærker over nøglehuller for at gøre opmærksom på, at nogle folk ikke har en dør at låse 6

7 op. Det kunne måske være med til at mobilisere hjemløse, der ikke har overskud til generelt SAND- arbejde. Anden idé: SAND- statement narresut, taleboble el. lign. (klistermærke) på valgplakaterne til kommunalvalget. Vedtaget at ideen er værd at gå videre med. Vi satser på at lave en bunke klistermærker til kommunalvalget. Vi skal bare finde på, hvad det skal være. Per kunne generelt godt tænke sig at sekretariatet viste sig mere ved arrangementerne rundt i landet. Sekretariatet vil gerne, men har meget at lave. Desuden får sekretariatet ofte meget sent besked om lokale arrangementer, så det ikke kan komme med i planlægningen. De andre SAND udvalg vil også gerne have tidligere besked. Der var f.eks. et par stykker fra Storstrøm til et københavnerarrangement. Det var voldsomt hyggeligt, siger det. Per mener at vi skal have en form for hjemløsedag i december måned. Der er folk så gavmilde. Spørgsmålet er om det tiltrækker flere folk til udvalgene. Under alle omstændigheder kan man få noget presseopmærksomhed. Der er det nok mere Tour de Boform, der skal til, for at lokke folk til. Og huske ikke at lægge arrangementer de 5 første dage i måneden. Sidst på måneden og med gratis mad er garanteret succes. 3. Arbejdsgrupper Vi er enige om at de arbejdsgrupper vi har, er relevante at have. Kvindegruppen er nedlagt. Kan stadig ses på siden, så man kan læse referaterne. Vi snakker om, at kvindenetværket kan løfte nogle mere klassiske SAND opgaver, f.eks. at tage ud på boformer. Kvindenetværket blev bl.a. lavet for at trække nye folk ind i SAND. Det er helt oplagt at bruge kvindenetværket til at trække endnu flere nye folk ind i SAND Afløseren for Skæve huse gruppen Harald og Ask vel gerne være tovholdere i gruppen. René H vil gerne være med og Frederik er også klar. Helle vil gerne skrives ud af den. Jørgen Jensen har vi ikke kunne få fat i for at få svar på, om han vil være med. Men han har udtalt, at han ikke vil have noget med SAND at gøre. Jens Vestergaard har sagt at han også gerne vil være med. Flere taler om, at Carsten Sørensen kunne være oplagt at tage med i gruppen. Han har været ude af billedet et stykke tid. Han har udtalt at han gerne vil være med i noget SAND arbejde efter sommerferien. Susanne har mødt ham for nylig og skal hilse alle. Vi forsøger at finde et navn til gruppen. Den skal arbejde bredere. F.eks. komme med et bud på hvad den perfekte boform er; den gode udslusning osv., men også en holdning til skæve huse. Ask skulle have lavet et oplæg om gruppens formål og dens arbejdsopgaver, men har svedt det ud. Forslag til navne: Skæve huse, Boliggruppen. Eller Boligform. Eller Hjem kære hjem. (hjem svære hjem, red.) Harald (indkalder til møde) og Ask bliver tovholdere. Øvr. medlemmer: René Holmgren, Frederik, - måske Jens Vestergaard. 7

8 Kursusgruppen Nuværende medlemmer: Ask, Ewald, Ask, Pia, Leif, Per Søhus. Mødes ca. en gang om året. Der er forslag til et kursus, der behandler overgangen til digitale løsninger i forhold til det offentlige. Ask svarer, at der allerede arbejdes på en temadag om, hvad der sker efter overgangen til Udbetaling Danmark. KL og UD er uenige om tolkning af rollefordelingen det skal der fokus på. Alle bedes venligst holde øje med folk, der kommer i klemme. Der er plads i gruppen. Per Kragh vil gerne være med. Det besluttes Dobbeltdiagnose er nedlagt pga. mandefald men Susanne Thisted er evt. interesseret i genopstart Internationalisterne Nuværende medlemmer: Leif, Ask, Per, René H, Kjeld, Martin Fyn, Harald, Rene Rai Olsen. De vil godt have et par stykker mere, gerne fra Sjælland June mener, der er en eller to i K- net, der gerne vil med. Hovedstaden har den holdning, at det må være faglighed frem for område, der skal være afgørende for at være med i arbejdsgrupperne. Martin Larsen har via Ask meddelt, at han gerne vil være med 1 år så vil han videre. Han taler godt engelsk og er meget politisk interesseret. Har fundet ud af, at der er mange EU beslutninger der har haft indflydelse på hans liv. Bettina vil gerne med for at se, hvad det egentlig er og forventer at blive guidet. Har meget tid lige nu. Har ikke stor viden omkring det, for det er nyt, at hun er begyndt at interessere sig for SAND. Pia vil gerne med i gruppen. Var med på Feantsa- konferencen på Falkevej og synes det er meget interessant at høre, hvad der rører sig blandt hjemløse i andre lande. Kan snakke engelsk. Pia Nedergaard, Bettina og Martin Larsen optages i gruppen. De andre interesserede kan melde tilbage inden næste møde d. 25., hvor gruppen tager stilling til evt. yderligere optag. Kommunikationsgruppen Sofie, Leif, Ewald, Pia N. (Per har aldrig været med) Der er plads. Nye medlemmer: Susanne Thisted, Kurt. Københavner efterlyses. Susanne Thisted og Kurt vil gerne være med. De hives ind i gruppen. Ungegruppen Martin B, Ewald, Rasmus B, og Ask sidder I gruppen. Der er plads til flere. Jacob Holst og Thomas Modvig vil gerne være med. René Raj er blevet spurgt men vil nøjes med internationalisterne Der er altid plads til unge i gruppen. Det budskab må alle godt tage med hjem. 4. Tildelingen af prokura Ask bliver tildelt prokura. Helle skriver under på vegne af HP og Bettina skriver under på vegne af Ewald. 5. Lønforhandling med Ask Uden for referat 6. Hvad skal vi bruge vores arv til? 8

9 Per har en idé om, at den kære mand i Aalborg ikke har tænkt sig at hans arv til os skal gå til at sikre at vi betaler det vi skylder, hvis vi går konkurs. Dvs. at vi ikke skal bruge alle pengene på at sikre sekretariatet. Vi diskuterer om pengene skal deles mellem udvalgene. Vi kan også give penge til formål som vi ikke har mulighed for med vores nuværende midler. I København mener man ikke, de skal gå til udvalgene. De tror det bliver en sovepude for udvalgene, så de ikke får søgt 18 midler. Kurt foreslår at vi giver penge til hjemløse til ferie og især hjemløse med børn. Flere siger, at vi ikke skal tænke på at gøre vores egenkapital større, men på at lave ting, der giver mening. Hvis vi går på røven kan vi lige så godt gøre det med manér. Vi bliver enige om at hensætter arven. Ask laver en god og bred formulering til næste møde. Den skal evt. forbi revisoren. Vi diskuterer hvad vi skal bruge smågaverne til. Sidste år fik vi I år får vi måske op til 5000 kr. Vi holder arven og smågaver adskilt. Susanne foreslår at vi bruger penge på at få ikke- kontanthjælpsmodtagere på feriecamp. Det vedtages, at vi bruger sidste års gaver + dem vi har fået indtil d. 1. juni til at få folk på feriecamp. Nu kan vi gå og tænke over hvad vi skal bruge pengene til indtil vi får dem. Når de er i hus kan vi specificere det nærmere. 8. SBH og SAND konference d. 27. august Ask og Harald var til møde med Kaj Erik fra Svenstrupgaard ( Kaj Erik afløser Dieter som tovholder for SBH). Indholdet bliver nogenlunde som det altid har været: Hjemløsestrategien. De der har evalueret strategien holder oplæg. De vil fokusere på metoderne og solskinshistorierne. SAND vil fokusere på at fremme de ting, der er gået godt. Men hvad er det man ikke har fokuseret på: fx de på boformerne, der ikke er i stand til at komme videre (jf Housing First). Fremover vil det givetvis være kommunerne der skal fortsætte og de vil helt sikkert afvikle en del af de tilbud, de satte i gang med strategimidler. SAND, SBH og en uvildig forsker skal lave indspark fx er det galt, at de der har iværksat strategien evaluerer sig selv. SAND skal/vil ikke påtage sig alle de praktiske opgaver denne gang. Ask kontakter Hus Forbi for omtale og annonce + invitere socialministeren så snart programmet foreligger. Desuden skal sekretariatet sikkert bestille mad og administrere de 20 fribilletter SAND har. Resten skal SBH klare. Derudover vil vi gerne stille op med små filmklip af hjemløse fra strategikommunerne, hvor strategien har virket eller det modsatte. I må finde emner. Kommuner: Odense, Esbjerg, Århus, Randers, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup. Per K tror ikke på, at Hjemløse i strategikommunerne har det bedre end i ikke- strategikommunerne. Ask siger, at tællingen viser, at hjemløsheden er steget mere i ikke- strategi kommunerne end i strategi- kommunerne. Per K kunne godt tænke sig en hjemløs fra salen, der spørger til, hvor meget de hjemløse har fået og 9

10 hvor meget Rambøll har fået ud af det beløb, der blev afsat til hjemløsestrategien. Det burde også være interessant for politikerne at høre. 9. Kommunikation i udvalgene via sands bestyrelsesmedlemmer Vi diskuterer hvordan vi bliver bedre til at informere hinanden på alle leder og kanter i SAND. Det er rigtig svært. Der er ting, der smutter for os, siger Ask og der er ting, der smutter for jer ift. Kommunikation internt i udvalgene vi må hele tiden snakke om, hvordan vi kan gøre det bedre. Susanne vil gerne have en liste over hvem der sidder i hvilke udvalg lige nu. Trekanten og Fyn siger, at det der står på hjemmesiden er korrekte Hun vil også gerne have at vide når et udvalg får 18 midler: både ansøgninger og bevillingsskrivelser skal sendes til Susanne. Referater til Susanne (+til Sofie, når det skal på nettet) Ole S. ønsker at fx høringssvar formidles videre til udvalgene, så de kan kommentere. Ask siger, at de sidste mange høringssvar har været afledt af en generel lovgivning, altså konsekvensrettelser af en lov, der så ændrer større eller mindre forhold ved andre love. Lige for tiden er det digitaliseringsprocessen ude i kommunerne og Udbetaling Danmarks overtagelse af visse opgaver, der laves lovforslag omkring. De fleste af høringssvarene har krævet en jurist, der vurderer, hvad konsekvensen er, derfor er I ikke blevet spurgt. Hvis det er relevant at rundsende for kommentarer fra udvalgene, sender Ask det ud til jer med svarfrist. Svendsen efterlyser, at de høringssvar, der laves, sendes ud til bestyrelsen. Ask tjekker om alle høringssvar er kommet på hjemmesiden. Det mener han ikke de er. Referater skal gerne sendes til Susanne under alle omstændigheder. Når de sendes til Sofie lægger hun dem på hjemmesiden uredigeret. Hvis der er informationer sekretariatet skal have med dem samme skal de skrives direkte i E mailen. Susanne sender E mails til sands bestyrelsesmedlemmer. Hun regner med at de sender E mails videre til medlemmerne i deres udvalg. 10. Dato for næste møde kl i SANDs lokaler 11. Eventuelt Vi snakker om forsikringer. SANDs folk er forsikrede. Vi har en ansvarsforsikring, der dækker, hvis man volder skader på andre eller hvis man selv kommer til skade. Det gælder også ting. Per ringer og hører IDVI/LVS om antal holdleder pr. deltagere og om børn koster penge og om pensionister og andre betalendes børn skal betale. Han spørger også om campingvognen kan komme med på tur. Julegaveforslag: mapper. 10

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT.

2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT. Referat fra FÆLLES SAND MØDE D. 13. SEPTEMBER 2011 Eva Skov fra sekretariatet byder velkommen til mødet, der er et i rækken af fællesdage. Næste fælles SAND møde vil være en gang i december måned. DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d. 18. 20. august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Referat af møde den7. juli 2014 i Odense Fødevarefællesskabs kommunikationsgruppe

Referat af møde den7. juli 2014 i Odense Fødevarefællesskabs kommunikationsgruppe Referat af møde den7. juli 2014 i Odense Fødevarefællesskabs kommunikationsgruppe Medlemmer til mødet: Pia, Mette, Laura, Poul og Camilla 1. Nye medlemmers forventninger til gruppen Til dagens møde er

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer.

Oplægget rummer en bred vifte af punkter, man ønsker en fordomsfri drøftelse af, inden man laver nye planer og ændringer. Tid til forandring!?? Jeg synes, det var et spændende initiativ, der blev taget på FJDs fællesmøde den 14.maj d.å., hvor der bliver lagt op til en intern debat om organisationens virke og dermed indflydelse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere