Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013"

Transkript

1 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

2 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en frivillig indsats i et af de boligområder, som er med i det boligsociale samarbejde i Albertslund, kaldet Albertslund Boligsociale Center (ABC). Det er også til afdelingsbestyrelser som har lyst til inspiration til derse frivilligpleje i afdelingen. Frivillighåndbogen indeholder tre dele: Hensigt, vision, mission og definition af frivillige. En FAQ med ofte stillede spørgsmål. Eksempler på tilbud til frivillige. Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, BO-VEST og seks almene boligafdelinger fra AKB, AB og VA. ABC har til opgave at skabe medansvarlige beboere, som tager aktivt del i at kvalificere og synliggøre boligområdets unikke kvaliteter, til gavn for beboerne selv og for omverdenen. 2

3 Indhold Forord s. 4 Hensigt, vision, mission og definition af frivillige Hvorfor en frivillighåndbog? s. 5 Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? s. 5 Hvorfor er frivilligt arbejde vigtigt for boligområderne? s. 5 Hvem er de frivillige? s. 6 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en idé til et projekt? s. 8 Hvordan finder jeg et lokale til min aktivitet? s. 8 Hvordan danner man en forening? s. 8 Hvor kan jeg søge penge til mit projekt? s. 9 Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte noget i gang? s. 9 Hvor kan jeg finde andre frivillige, der vil hjælpe? s. 9 Hvorfor skal jeg aflevere en børneattest? s. 10 Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud? s. 10 Kan jeg være frivillig, hvis jeg ikke bor i et af boligområderne? s. 10 Hvordan kommer jeg i afdelingsbestyrelsen? s. 11 Hvordan får vi nye beboere til at stille op til bestyrelsen? s.11 Tilbud til dig, der er frivillig s. 12 Studieture s. 13 Uddannelse s. 14 Udtalelse/diplom s. 15 FrivilligJobbank s. 16 Værktøjskasse s. 16 Facebook, Albertslund Boligsociale Center og FrivilligForum s. 16 Økonomisk støtte s. 17 Reklame for dit arrangement/din klub s. 18 Samtale som ny frivillig eller i en ny aktivitet s. 19 Årets beboer s. 19 3

4 Forord Denne frivillighåndbog er blevet til i et samarbejde mellem ABC s områdesekretariat og et frivillighedsudvalg i ABC. Udvalget blev nedsat i 2009, hvor ABC s arbejdssekretariat vedtog, at der skulle arbejdes med at udvikle en frivillighedspolitik. De deltagende boligområder på daværende tidspunkt blev indbudt til at lade sig repræsentere i udvalget. Udvalget fik i sin levetid dels sat konkrete nye traditioner i søen for de frivillige, dels fungeret som fokusgruppe for at give input til frivillighåndbogen. Det er hensigten, at frivillighåndbogen skal være et levende dokument. Derfor opfordres alle beboere i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet, til løbende at bidrage til ændringer og tilføjelser til frivillighedspolitikken. Hvis du har spørgsmål, ændringer eller ønsker noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte ABC s områdesekretariat: eller tlf Det betyder samtidig også at nogle af de nævnte tilbud til frivillige ikke længere eksisterer, men istedet skal fungere som inspiration til afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som har lyst til at udvikle deres frivilligpleje. Det giver mening at arrangere f.eks. en fisketur. Når beboerne lærer hinanden at kende, kan de også tillade sig at sige det til hinanden, hvis der er noget, man bør snakke om. Qasir Mirza, frivillig beboer og Årets brobygger 2009 Om at lave netværksaktiviteter 4

5 Hensigten Visionen Hvorfor en frivillighåndbog? Hensigten med frivillighåndbogen er, at medvirke til at gøre det attraktivt at lave en frivillig indsats i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet. at give inspiration til afdelingsbestyrelser og andre boligafdelinger, som ikke er omfattet en boligsociale indsats. at skabe et overblik samt synliggøre værdien af frivilligt arbejde i boligområderne for nye potentielle frivillige og bestyrelser. at synliggøre de tilbud, der er for beboere, der yder en frivillig indsats i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet. Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? Et bredt udsnit af engagerede beboere kan og vil udvikle og gennemføre aktiviteter og tilbud, som er med til at skabe et attraktivt socialt miljø, et godt naboskab og tryghed i lokalområderne på sigt uden at være med i et boligsocialt projekt. Missionen Hvad betyder det frivillige arbejde for boligområderne? Den frivillige indsats i boligområderne er med til at skabe: sociale netværk. godt naboskab. trivsel, tryghed og gode omgivelser for beboerne. stolthed hos beboerne og et godt omdømme for boligområderne. at beboere tager et fælles ansvar for boligområderne. personlig udvikling af den frivillige. 5

6 Definitionen Hvem er de frivillige? Ved frivilligt arbejde i boligområderne forstås opgaver, der: løses uden at man får løn for det. udføres af egen fri vilje. er til gavn for boligområderne. er til gavn for andre end én selv, familie og venner. Beboere og andre, der yder en frivillig indsats i de boligområder, der er med i det boligsociale samarbejde, anses som frivillige, hvad enten man er medlem af en forening eller ej. Det var et stort skridt at tage, da vi kom fra et parcelhuskvarter og til et kæmpe socialt boligbyggeri i Albertslund. At deltage, som aktiv frivillig, blev for mig uendeligt stort, møde andre frivillige, og være sammen med så mange fremmede kulturer, som også er med i vores aktiviteter, det blev stort for mig. Anita Kallesø, beboerdemokrat i Albertslund Nord. Om at være frivillig i sit boligområde. 6

7 Definitionen Der er forskellige måder, hvorpå du kan være frivillig i dit boligområde. Nogle kan afse meget tid til frivilligt arbejde, og engagerer sig i tidskrævende projekter. Andre har ikke så meget tid eller overskud, men vil gerne melde sig som frivillig til afgrænsede opgaver ved enkeltstående arrangementer. Der er brug for dig, uanset hvilken måde du har lyst til at være frivillig på! Herunder kan du se en liste over måder, som du kan være frivillig på: Den valgte frivillige (beboerdemokraten). Man er på et beboermøde blevet valgt til afdelingsbestyrelsen til at repræsentere afdelingens beboere. Eller man er blevet udpeget af afdelingsbestyrelsen til en bestemt opgave. Man er med til at udpege repræsentanter til ABC s organisation og andre formelle udvalg. Man har mange forskelligartede opgaver i samarbejde med ejendomskontoret. Man kan også tage initiativer til beboerblade, miljøforbedringer, sociale arrangementer m.v. i afdelingen, og indgår dermed hyppigt også i nedenstående kategorier af frivillige. Den trofaste frivillige (tovholderen). Man står for, udvikler og leder selvkørende aktiviteter (f.eks. Mountainbike-holdet, fællesspisning, miljøgård, Genbrugsbutikken). Den frivillige medarbejder. Man har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret af andre, evt. i en funktionsbeskrivelse (f.eks. samtaleven en gang om ugen i Netværkshuset, medhjælper til lektiecafé, hjælpetræner på Mountainbike-holdet). Den nysgerrige frivillige. Man påtager sig en afgrænset opgave ved et enkeltstående arrangement, som er igangsat af andre (f.eks. kopiere og omdele invitationer eller være julemand til et julearrangement). Det er også muligt for udefrakommende at lave frivilligt arbejde i boligområdet (f.eks. fraflyttede beboere, studerende eller landsorganisationer som Ungdommens Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp). I boligområderne foregår der også mange aktiviteter af privat karakter. F.eks. sociale klubber for en afgrænset gruppe, der ikke umiddelbart er tilgængelig for andre. Selvom det også har en værdi for det sociale liv i boligområdet, kaldes det ikke frivilligt arbejde, hvis der er tale om en lukket vennekreds. 7

8 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en idé til et projekt? Hvis du har en idé til et projekt eller et arrangement, kan du først og fremmest henvende dig til afdelingsbestyrelsen. Hvis din afdeling er med i ABC-samarbejdet kan du enten kontakte den lokale styregruppe eller din lokale ABC-medarbejder. Det er en god idé, hvis du gør dig nogle overvejelser om: - hvad formålet er med aktiviteten/projektet. - om der mon er andre, der har den samme idé. - hvem du gerne vil have til at deltage i aktiviteten/projektet (målgruppen). - hvor ofte aktiviteten skal foregå, hvis ikke det er et enkeltstående arrangement. Én gang om ugen? Én gang om måneden? Eller - om du har brug for lokaler. - om du har brug for økonomisk støtte til arrangementet/projektet, og i så fald hvor meget? Hvordan finder jeg et lokale til min aktivitet? I nogle boligafdelinger, er der et beboerlokale, som man kan låne/leje til forskellige aktiviteter. Kontakt din afdelingsbestyrelse, lokale styregruppe eller ABC-medarbejder for at høre, hvilke muligheder der er i din afdeling. Se kontaktoplysninger nederst på denne side. Foreninger kan låne lokaler gratis af Albertslund Kommune. Man kan låne alt fra små lokaler til store idrætshaller. Se mere på Albertslund Kommunes hjemmeside: dk/borger Hvordan danner man en forening? Alle kan danne en forening. Hvis man registrerer en forening, kan man søge om tilskud fra Albertslund Kommune. Hvis du ønsker hjælp til at danne en forening, kan du kontakte Albertslund Frivilligcenter på tlf De kender alt til regler og fordele ved at lave en forening. Kontaktpersoner: Albertslund Nord: Rikke Stougaard tlf mail: Hedemarken: Lone Kaas tlf mail: Kanalen: Louise Ø. Andersen tlf mail: Blokland: Anette Gregersen tlf mail: Børn og unge: Lam Cai Truong tlf mail: Områdesekretariatet: Mai Green Petersen tlf: mail: Trine Sander tlf: mail: 8

9 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvor kan jeg søge penge til mit projekt? Du har flere muligheder for at søge penge til dit projekt: Du kan altid kontakte din afdelingsbestyrelse for at høre hvad der er af muligheder for tilskud til sociale arrangementer i dit boligområde. Du kan søge om støtte til en aktivitet gennem styregruppen i dit lokale boligområde. Kontakt styregruppen eller ABC-medarbejderen i dit lokale boligområde for at få mere information. Kontaktoplysninger finder du nederst på side 8. Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune. Du kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: Borger/Fritid%20og%20kultur/ForeningerOgTilskud/TilskudOversigt.aspx Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte kontaktpersonen i dit boligområde. Se kontaktoplysninger nederst på side 8. Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte noget i gang? Der er altid brug for frivillige til både små og store opgaver! Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen eller ABC i dit boligområde, som kan informere dig om dine muligheder for at blive frivillig. Du kan også gå ind på ABC s FrivilligJobbank, hvor du kan finde aktuelle frivillig-jobs i dit boligområde. Du finder FrivilligJobbanken på Hvor kan jeg finde andre frivillige, der vil hjælpe? Hvis du mangler hjælpende hænder til et arrangement eller et projekt, vil ABC gerne hjælpe med at søge efter frivillige. FrivilligJobbanken på giver dig mulighed for at annoncere efter frivillige. Du kan også få ABC i dit lokale boligområde til at hjælpe dig med at skrive annoncen. Se kontaktoplysninger nederst på side 8. ABC har også en facebook-gruppe Albertslund Boligsociale Center, hvor du er meget velkommen til at lave et opslag om dit arrangement/projekt og søge efter frivillige. Se mere under facebookgruppen på side 16. 9

10 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvorfor skal jeg aflevere en børneattest? Loven påkræver, at der indhentes børneattester på trænere/ledere m.v., som er i direkte kontakt med børn under 15 år. Hvis dit projekt har børn som målgruppe og er støttet af ABC, vil ABC sørge for at indhente børneattesten. Du vil blive kontaktet af en ABC-medarbejder, som vil forklare dig mere om, hvad en børneattest er. Derefter aftaler I et møde, hvor du kan komme og skrive under på, at ABC må indhente børneattesten hos Rigspolitiet. Børneattesten må ikke indhentes af ABC, medmindre du har skrevet under på det. Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud? Hvis du er frivillig i din boligafdeling eller er valgt ind i afdelingsbestyrelsen, har du mulighed for at deltage i forskellige kurser, konferencer og studieture enten gennem afdelingsbestyrelsen eller ABC-samarbejdet. Hvis du sidder i afdelingsbestyrelsen, er der ligeledes en række kursustilbud, som du kan få gennem dit administrationsselskab KAB eller BO-VEST. Kontakt formanden for din afdelingsbestyrelse for at høre mere om kursusmulighederne. BL Danmarks Almene Boliger udbyder også kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Se mere her: Kan jeg være frivillig, hvis jeg ikke bor i et af boligområderne? Ja, så længe din indsats er til glæde for de boligområder, der er med i ABCsamarbejdet. Det vil være op til den enkelte aktivitet at afgøre, hvordan det giver bedst mening at gøre brug af det, du kan byde ind med. Se frivilligjobbanken på abcenter.dk. Hvis du vil sætte noget nyt i værk, er det vigtigt at finde lokale frivillige at samarbejde med, så aktiviteten forankres i boligområdet. Du kan f.eks. kontakte områdesekretariatet eller den lokale styregruppe for at sælge din idé. 10

11 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvordan kommer jeg i afdelingsbestyrelsen? Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt. Én gang om året er det muligt at stille op til valg på afdelingens beboermøde. Du kan kontakte ejendomskontoret eller formanden for din afdelingsbestyrelse, for at høre mere om, hvornår næste beboermøde finder sted. Du kan finde mere information om, hvad arbejdet i en afdelingsbestyrelse går ud på, ved at klikke på dette link: Hvordan får vi nye beboere til at stille op til bestyrelsen? Det er vigtigt, at I som bestyrelse skaber rum og mulighed for, at man kan snuse til bestyrelsesarbejdet, inden man beslutter sig for, om man vil stille op. Det kan I f.eks. gøre ved at lave en føl-ordning; ved at uddelegere noget af jeres arbejde i mindre afgrænsede opgaver til andre frivillige; ved at bruge suppleant-posterne som en mere uforpligtende indgang til bestyrelsesarbejdet; eller ved at fortælle om bestyrelsens arbejde ved en velkomstfest for nytilflyttere. For at fastholde de nye i bestyrelsen, kan I f.eks. lave en mentor-ordning, hvor en erfaren beboerdemokrat tager sig af at sætte den nye ind i arbejdet. Frivilligt arbejde gir mening for mig, fordi jeg får mulighed for at give mig selv og andre et socialt frirum. Frivilligheden gir mig mulighed for personlig udvikling og en følelse af at gøre en forskel for andre. Tina Messaoudi, frivillig beboer Om at lave frivilligt arbejde. 11

12 Eksempler på tilbud til frivillige Herunder er listet forskellige eksempler på tilbud, som har været eller stadig er en del af den frivilligpleje, som er målrettet frivillige beboere under ABC-samarbejdet. På de efterfølgende sider er der en uddybende beskrivelse af eksemplerne til inspiration for andre afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som ønsker at udvikle deres frivilligpleje. Studieture. Formålet er at skabe netværk blandt de frivillige samt hente inspiration til det frivillige arbejde andre steder i landet. Kan bruges på tværs af boligafdelingerne. Uddannelse. I samarbejde med styregrupperne, tilbydes der forskellige foredrag, kurser og uddannelsestilbud. Kontakt også afdelingsbestyrelsen eller BL for uddannelsestilbud. Udtalelse/diplom. Hvis du er studerende eller arbejdssøgende kan det være godt at kunne skrive på dit CV, at du har udført frivilligt arbejde. Hvis du har brug for et bevis på det udførte arbejde, kan ABC skrive en udtalelse til dig. Frivillig redskaber. ABC hjælper gerne med at annoncere efter flere frivillige til din aktivitet på abcenter.dk. Værktøjskasse. På abcenter.dk kan du få mere inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan udvikle det frivillige arbejde, gode idéer fra andre frivillige og links til nyttige steder, hvor man f.eks. kan finde informtion om bestyrelsesarbejde m.m. Facebook gruppen Albertslund Boligsociale Center og frivilligforum, giver mulighed for at udveksle dine erfaringer med andre frivillige, annoncere efter frivillige til dit projekt. Økonomisk støtte. På side 17 er der en oversigt over umiddelbare og nære tilskudsmuligheder i Albertslund kommune. Reklame for dit arrangement/din klub. ABC kan annoncere din aktivitet i månedskalenderen og/eller på Samtale i forbindelse med opstart af aktivitet/projekt eller som ny frivillig. Det er en rigtig god idé at afholde en forventningssamtale, hvor ønsker og behov afklares. Årets beboer. Eksempel på et initiativ som blev gennemført en årrække med det formål, at annerkende de mange frivillige beboere, ved at sætte fokus på hvilken forskel de gør for boligområderne. Hvis du ønsker mere information om initiativerne, kan du f.eks. melde dig ind i facebookgruppen Albertslund boligsociale Center. Du kan også se mere på 12

13 Studieture Studieture skaber netværk, synergi og sammenhold i boligafdelingerne. Nedenstående er eksempler på hvordan ABC-samarbejdet udbød studieture. Initiativet kan gemmenføres på forskellige måder alt efter behov, f.eks: en stor studietur, som er en heldagstur eller to dage med overnatning, f.eks. i foråret. Husk at tage højde for beboermøder og andre arrangementer. en lille studietur, som er en halvdagstur enten for det enkelte boligområde eller på tværs, f.eks. i efteråret. Formålet med studieturene er, at de skal give inspiration, som kan tages med hjem til boligområderne. Temaer for studieturene er forskelligt alt efter hvad der arbejdes med i afdelingerne. Tidligere har temaerne f.eks. været beboer-caféer eller borgerjournalistik. Det er en god idé at følge op på studieturen ved at invitere alle de frivillige, der deltog til et opfølgningsmøde. Formålet er at give mulighed for at blive konkrete på, hvordan den tilegnede inspiration og viden, kan omsættes til forslag i afdelingen. Studieture Man kan også bruge opfølgningsmødet på at få netsat et udvalg, der står for at arrangere næste studietur, evt. i samarbejde med områdesekretariatet eller afdelingbestyrelsen. Det har været gratis for frivillige at deltage på studieturene, men der er et begrænset antal pladser, da transporten ofte er en lejet bus. Pladserne er blevet fordelt således, at alle de involverede afdelinger er blevet tilgodeset ligeværdigt. Man kan selvfølgelig også målrette pladserne en bestemt type frivillige afhængigt af turens indhold. På studieturen hører man om det frivillige arbejde, som de andre laver. Det er inspirerende, og man får meget respekt for deres indsats. Karin Nielsen, frivillig beboer Om at deltage på studieturen 13

14 Uddannelse Der bliver løbende tilbudt kurser og foredrag for frivillige beboere gennem afdelingsbestyrelsen, ABC-samarbejdet eller andre samarbejdsparter. Nedenstående er eksempler til inspiration. FrivilligLAB: FrivilligLAB er en workshop for alle, der arbejder med frivillige. På et frivilliglab udvikles eller afprøves nye redskaber til at arbejde med frivillige. Du deler erfaringer med andre, der arbejder med frivillige og får inspiration til nye måder at gribe dit arbejde an på. Temaet på et frivilliglab kunne f.eks. være: Skab motivation i praksis eller Forventningsafstemning i praksis. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Der vil ofte være mulighed for at tage af sted sammen med en anden fra dit boligområde eller en ABCmedarbejder. Workshoppen afholdes på Nørrebrogade i København. Foredrag og kurser: Er der noget viden, du mener de frivillige i boligområderne kan have gavn af, er det muligt at arrangere et foredrag eller et kursus. Du kan f.eks. kontakte din lokale styregruppe eller afdelingsbestyrelse eller ABC områdesekretariatet for mulighederne. Start med at overveje: - Hvem kan være interesseret i foredraget? - Hvor mange kan deltage? - Hvordan får du inviteret de rette? - Hvor stort et lokale skal du bruge? - Hvad koster foredragsholderen? Uddannelse Workshop: Hvordan finder vi flere frivillige i vores afdeling? Områdesekretariatet tilbyder styregrupper og afdelingsbestyrelser et oplæg eller en workshop om, hvordan man som beboerdemokrati kan inddrage flere frivillige i afdelingens opgaver. - Forskellige typer af frivillige - Forskellige typer af motivation - Hvordan afgrænser man opgaverne? - Hvad er der af gode erfaringer andre steder? Hvis du ønsker at få direkte besked på din mobil om tilbud til frivillige, kan du tilmelde dig ABC s sms-service. Alt, hvad du skal gøre, er at sende en sms til med teksten FRI. Så vil du automatisk få en sms-besked, hver gang der er nye tilbud til frivillige. Sms-servicen er gratis! Bemærk dog at det koster alm. sms-takst at tilmelde sig. 14

15 Udtalelse/diplom For dig der er arbejdssøgende eller studerende! Hvis man er studerende eller arbejdssøgende, kan det være en god idé at skrive det frivillige arbejde, man har udført, på sit CV (liste over erfaringer). ABC har mulighed for at lave en udtalelse eller et diplom til dig, hvis du ønsker at få dokumentation for det frivillige arbejde, som du har udført/udfører i boligområderne. For at ABC kan sikre kvaliteten af udtalelserne, er der nogle krav, der skal kunne opfyldes: 1. For at kunne lave en udtalelse til dig, skal ABC have kendskab til den aktivitet eller det projekt, som du er frivillig i. 2. Det skal kunne bekræftes af andre personer, at du har udført frivilligt arbejde. 3. Aktiviteten eller projektet skal være til gavn for andre i boligområdet end dig selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for boligområdet. Kontakt ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde, som med glæde vil lave en udtalelse til dig. Kontaktinformationer finder du nederst på side 18. Jeg synes, der manglede lektiehjælp, da jeg var barn, derfor ville jeg gerne starte en lektiecafe her i Nord. Det er så dejligt at gøre en forskel. Udtalelse/diplom Assma Idrissi, frivillig beboer. Om at være tovholder for en lektiecafé for piger. 15

16 Frivillig redskaber På ABC s hjemmeside kan du få et overblik over, hvilke frivillig jobs, der er i dit lokalområde lige nu. Her kan du også søge efter frivillige til projekter, arrangementer og andet, der foregår i de boligområder, der er med i ABC-samarbejdet. Du kan kun søge frivillige til projekter og arrangementer, der udføres på frivillig basis og er til gavn for dit boligområde og/eller dets beboere. Hjemmesiden finder du på: Du kan kontakte din lokale ABC-kontaktperson, som vil hjælpe dig med at udforme et jobopslag. Det er en god idé at søge efter frivillige mindst et par uger førend du ønsker, den frivillige skal starte, gerne mere. FrivilligJobbanken er et tilbud, som muligvis kan hjælpe dig med din søgen efter frivillig hjælp. Der er dog ingen garanti for, at det lykkes at finde en frivillig til dit projekt, arrangement eller lignende. Kontaktinformation finder du nederst på side 8. Værktøjskasse På ABC s hjemmeside finder du også en værktøjskasse med tips & idéer, gode links til andre frivillighåndbøger samt andre ting, der kan være en hjælp til dig, der laver frivilligt arbejde. Facebook gruppe ABC har oprettet en facebook-side Albertslund Boligsociale Center, hvor du kan udveksle dine erfaringer med andre frivillige. Her kan du reklamere for dit arrangement, søge frivillige til projekter, komme med tips og gode idéer, og meget mere. Du bestemmer! Frivillig redskaber Hvis du ønsker at blive frivillig i dit boligområde, kan du også annoncere det inde på FrivilligForum (ABC). Skriv lidt om, hvilken type frivilligt arbejde, du er interesseret i, og evt. hvor meget tid du har til rådighed. Der er altid brug for din hjælp ét eller andet sted! Det har givet mig en større livskvalitet at være tovholder for Flittige Fingre. Det er svært at formulere med så få ord - noget der betyder så meget for mig! Sofia Sandkær, frivillig beboer Om at være tovholder for klubben Flittige Fingre 16

17 Økonomisk støtte Du har flere muligheder for at få økonomisk støtte til dit arrangement eller projekt. Der er forskellige kriterier for at få støtte alt efter om det er gennem afdelingsbestyrelsen, ABC-samarbejdet eller kommunen, men ofte skal dit arrangement eller projekt være til gavn for andre end dig selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for boligområdet. En del af afdelingsbestyrelserne har øremærket midler til sociale arrangementer, så kontakt din afdelignsbestyrelse for at høre om mulighederne. Du kan finde kontaktoplysninger på dit administrationsselskabs hjemmeside under din afdeling. For at understøtte beboernes egne initiativer, havde ABC i en periode et tiltag som hed ABC-kroner. Nedenstående er til inspiration for lignende puljer i afdelingsregi: ABC-kroner støttede idéer, der: var nytænkende, kreative og utraditionelle. samlede beboergrupper, der normalt ikke taler sammen. skabte ny viden og nye kompetencer hos beboere, frivillige, beboerdemokrater eller medarbejdere. forbedrede livsstil og sundhed, eller inkluderede beboere, der ellers ikke deltog i afdelingens liv og sammenhold. Man kunne ansøge om beløb fra 200 kr. og op til kr. som løbende blev behandlet i ABC s områdesekretariat, med en svarfrist inden for 8 arbejdsdage. Styregruppemidler De lokale styregrupper i ABC-samarbejdet råder over aktivitetsmidler til projekter og arrangementer, der er til gavn for lokalområdets sociale liv og dets beboere. Styregrupperne består af lokale afdelingsbestyrelsesrepræsentanter og en repræsentant fra Albertslund Kommune. Kontakt din lokale styregruppe eller kontaktperson for at fortælle mere om din idé. Hvis din idé er god nok, men der ikke er aktivitetsmiler til den, kan kontaktpersonen eller områdesekretariatet måske hjælpe med at fundraise andre steder. Økonomisk støtte For foreninger Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune, bl.a. 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Du kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: under borger. 17

18 Reklame for dit arrangement eller din klub Der findes flere muligheder for at reklamere for dit arrangement eller din klub. Du er velkommen til at kontakte ABC for at høre om mulighederne i din afdeling. Få dit arrangement på ABC s månedskalender. ABC s månedskalender kommer ud til alle beboere i dit boligområde (enten ved husstandsomdeling eller ved opslag i opgangene). Derfor er det en rigtig god måde at gøre opmærksom på dit arrangement eller din klub. Hvis du ønsker, at dit arrangement skal annonceres i ABC s månedskalender, skal du kontakte områdesekretariatet eller ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde. Få dit arrangement på ABC s hjemmeside og/eller på dit eget boligområdes hjemmeside. På ABC s hjemmeside kan du finde en liste over månedens aktiviteter i dit lokalområde samt links til de lokale hjemmesider i boligområderne. En ny aktivitet i boligområdet kan godt komme på forsiden af Reklame Få dit arrangement i dit lokale beboerblad. Nogle af boligafdelingerne har et beborblad, hvor du kan sende et indlæg omkring din aktivitet. Kontaktoplysninger på redaktionen samt udgivelsesinterval finder du i bladet. ABC hjælper dig gerne med at formulere teksten. Husk at oplyse: Navn på aktiviteten. Eks. Strikkeklubben. Dato for aktiviteten (hvis det er et ugentligt arrangement, skal du blot skrive ugedagen samt evt. start- og slutdato). Tidspunkt for aktiviteten. Eks. Fra kl Hvor aktiviteten finder sted (adresse). Eks. Beboerhuset, Bækgården 17. Hvem man kan kontakte for yderligere oplysninger eller tilmelding. En kort beskrivelse af, hvad der foregår. Eks. Kom ned i strikkeklubben, hvor vi hygger os med håndarbejde og giver hinanden inspiration. Kontaktpersoner i ABC: Albertslund Nord: Rikke Stougaard tlf mail: Hedemarken: Lone Kaas tlf mail: Kanalen: Louise Ø. Andersen tlf mail: Blokland: Anette Gregersen tlf mail: Børn og unge: Lam Cai Truong tlf mail: Områdesekretariatet: Mai Green Petersen tlf: mail: Trine Sander tlf: mail: 18

19 Samtale som ny frivillig eller i en ny aktivitet Det kan anbefales at efterspørge en forventningssamtale med de ansvarlige for aktiviteten, enten afdelingsbestyrelsen, driften eller din lokale ABC kontaktperson. Denne samtale kan give et overblik over, hvilke forventninger du har til projektet, og hvad der forventes af dig som frivillig. Når du starter en ny aktivitet op, er det en rigtig god idé at få et overblik over, hvilke muligheder der er for praktisk støtte. Det kan bl.a. være lån af lokaler, frivillige medhjælpere, penge til aktiviteten osv. Hensigten er at afklare hvordan I kommer godt i gang med aktiviteten og sammen lægger en plan for det videre forløb ift. hvad du er god til, og hvad du ønsker at få støtte til. Når du starter som frivillig, er det vigtigt, at du gør dig klart: - hvordan du ønsker at være frivillig (hvor meget ansvar du ønsker at have) - hvor meget tid, du kan lægge i det frivillige arbejde - hvor dit engagement ligger (hvad din personlige interesse er for at lave frivilligt arbejde). Dette kan en forventningssamtale være med til at give dig et overblik over. Årets beboer For at give de mange beboere, der gør en forskel i boligområderne et skulderklap og anerkende deres indsats, uddelte ABC-samarbejdet en årrække en pris til årets nabo, årets ildsjæl og årets brobygger. Priserne blev overrakt i januar måned ved en nytårsreception, hvor også borgmesteren deltog. Initiativet havde rigtig stor betydning for både de nominerede og for dem der instillede kandidaterne. Initiativet eksisterer ikke mere, men kan forhåbentlig inspirere afdelingsbestyrelser til hvordan de kan bidrage til at synliggøre den enkeltes indsats i boligområdet samt at de som bestyrelse får et overblik over de aktive frivillige i deres afdeling. Overskrifterne kan skræddesys til afdelingens behov. Kriterierne i ABC-samarbejdet var: Årets Nabo: Årets nabo var en beboer, der havde gjort en forskel for én eller flere naboer ud over, hvad man kan forvente. En nabo behøver ikke være ham eller hende, der bor lige ved siden af, men kan godt bo f.eks. flere opgange væk. Årets ildsjæl: Årets ildsjæl var en beboer, der havde udvist et særligt engagement i boligområdet. Det kunne også godt være en gruppe af beboere. Årets brobygger: Årets brobygger var en beboer, der havde bragt mennesker sammen, som ellers ikke mødes eller snakker sammen. Det kan også godt være en gruppe af beboere. Et dommerpanel som var bredt repræsenteret af samarbejdsparter, afdelingsbestyrelser, nøglepersoner og ABC medarbejdere, nominerede de indstillede kandidater. Samtale Årets beboer 19

20 Albertslund Boligsociale Center Kanalens Kvarter Albertslund

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret oktober 2013 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Frivillighedspolitik i Hyldespjældet

Frivillighedspolitik i Hyldespjældet Hyldespjældet Frivillighedspolitik i Hyldespjældet Beboerne gør klar til at modtage endnu en skulptur. FRIVILLIGT ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET Hensigten med at beskrive det frivillige arbejde er at synliggøre

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

FORDI VI VIL. Frivillige ildsjæle løfter i fællesskab i Albertslund. Årsskrift for Albertslund Boligsociale Center, 2013.

FORDI VI VIL. Frivillige ildsjæle løfter i fællesskab i Albertslund. Årsskrift for Albertslund Boligsociale Center, 2013. FORDI VI VIL Frivillige ildsjæle løfter i fællesskab i Albertslund Årsskrift for Albertslund Boligsociale Center, 2013. - 1 - Udgivet februar 2014 Her finder du ABC Du er velkommen til at kontakte en af

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nedsættelse af nye udvalg i BO-VEST Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et redaktionsudvalg til at redigere det nye beboermagasin, som skal udkomme to gange om året, første

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Statusbrev fra ABC 1. kvartal 2014

Statusbrev fra ABC 1. kvartal 2014 Statusbrev fra ABC 1. kvartal 2014 Denne gang kan du læse om: Nyt fra områdesekretariatet - Formænd deler viden - Sætter billeder på boligsocialt Nyt fra børn og unge - Unge river ned - Lønnen var en fodboldtur

Læs mere

Gør det gode liv bedre

Gør det gode liv bedre Gør det gode liv bedre Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2010. Udgivet februar 2011 Her finder du ABC Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne direkte ABC s adresser: Områdesekretariatet,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Få nøglen til indflydelse BLIV BEBOERDEMOKRAT TIP EN 13 ER OG VIND EN KAMPAGNEPAKKE Historik Startet op

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER

ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER 1 INSPIRATIONSKURSUS FOR AFDELINGSBESTYRELSER I LOKALOMRÅDET AKTIV I BEBOERDEMOKRATIET Ny inspiration Nye kompetencer Vidensdeling Nytænkning Refleksion ARRANGÉR JERES EGNE FYRAFTENSKURSER Hvordan engagerer

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 09:00 09:30, lørdag 27. februar 2016

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 09:00 09:30, lørdag 27. februar 2016 1 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kl. 09:00 09:30, lørdag 27. februar 2016 Til stede: Louis og Dres Ikke til stede: Daniel (driftsleder) og Viktor Der var forud for mødet, til trods for at kun to medlemmer

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Medlemsrekruttering Kan vi få nye medlemmer via Facebookannoncer? Flygtninge og skak

Medlemsrekruttering Kan vi få nye medlemmer via Facebookannoncer? Flygtninge og skak Medlemsrekruttering 2016 Kan vi få nye medlemmer via Facebookannoncer? Flygtninge og skak Kan vi få nye medlemmer til skaktræning via Facebookannoncer? Det korte svar er: JA! Her er uddybning af foreløbige

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillige - opstart mm.

Frivillige - opstart mm. Køb bøgerne i dag Frivillige - opstart mm. V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret på

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Nyhedsbrev Februar 2011 NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN Ny direktør i BO-VEST Danny Andersen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde stillingen som direktør af helbredsmæssige årsager. I bestyrelsen

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere