Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013"

Transkript

1 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

2 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en frivillig indsats i et af de boligområder, som er med i det boligsociale samarbejde i Albertslund, kaldet Albertslund Boligsociale Center (ABC). Det er også til afdelingsbestyrelser som har lyst til inspiration til derse frivilligpleje i afdelingen. Frivillighåndbogen indeholder tre dele: Hensigt, vision, mission og definition af frivillige. En FAQ med ofte stillede spørgsmål. Eksempler på tilbud til frivillige. Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, BO-VEST og seks almene boligafdelinger fra AKB, AB og VA. ABC har til opgave at skabe medansvarlige beboere, som tager aktivt del i at kvalificere og synliggøre boligområdets unikke kvaliteter, til gavn for beboerne selv og for omverdenen. 2

3 Indhold Forord s. 4 Hensigt, vision, mission og definition af frivillige Hvorfor en frivillighåndbog? s. 5 Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? s. 5 Hvorfor er frivilligt arbejde vigtigt for boligområderne? s. 5 Hvem er de frivillige? s. 6 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en idé til et projekt? s. 8 Hvordan finder jeg et lokale til min aktivitet? s. 8 Hvordan danner man en forening? s. 8 Hvor kan jeg søge penge til mit projekt? s. 9 Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte noget i gang? s. 9 Hvor kan jeg finde andre frivillige, der vil hjælpe? s. 9 Hvorfor skal jeg aflevere en børneattest? s. 10 Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud? s. 10 Kan jeg være frivillig, hvis jeg ikke bor i et af boligområderne? s. 10 Hvordan kommer jeg i afdelingsbestyrelsen? s. 11 Hvordan får vi nye beboere til at stille op til bestyrelsen? s.11 Tilbud til dig, der er frivillig s. 12 Studieture s. 13 Uddannelse s. 14 Udtalelse/diplom s. 15 FrivilligJobbank s. 16 Værktøjskasse s. 16 Facebook, Albertslund Boligsociale Center og FrivilligForum s. 16 Økonomisk støtte s. 17 Reklame for dit arrangement/din klub s. 18 Samtale som ny frivillig eller i en ny aktivitet s. 19 Årets beboer s. 19 3

4 Forord Denne frivillighåndbog er blevet til i et samarbejde mellem ABC s områdesekretariat og et frivillighedsudvalg i ABC. Udvalget blev nedsat i 2009, hvor ABC s arbejdssekretariat vedtog, at der skulle arbejdes med at udvikle en frivillighedspolitik. De deltagende boligområder på daværende tidspunkt blev indbudt til at lade sig repræsentere i udvalget. Udvalget fik i sin levetid dels sat konkrete nye traditioner i søen for de frivillige, dels fungeret som fokusgruppe for at give input til frivillighåndbogen. Det er hensigten, at frivillighåndbogen skal være et levende dokument. Derfor opfordres alle beboere i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet, til løbende at bidrage til ændringer og tilføjelser til frivillighedspolitikken. Hvis du har spørgsmål, ændringer eller ønsker noget uddybet, er du altid velkommen til at kontakte ABC s områdesekretariat: eller tlf Det betyder samtidig også at nogle af de nævnte tilbud til frivillige ikke længere eksisterer, men istedet skal fungere som inspiration til afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som har lyst til at udvikle deres frivilligpleje. Det giver mening at arrangere f.eks. en fisketur. Når beboerne lærer hinanden at kende, kan de også tillade sig at sige det til hinanden, hvis der er noget, man bør snakke om. Qasir Mirza, frivillig beboer og Årets brobygger 2009 Om at lave netværksaktiviteter 4

5 Hensigten Visionen Hvorfor en frivillighåndbog? Hensigten med frivillighåndbogen er, at medvirke til at gøre det attraktivt at lave en frivillig indsats i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet. at give inspiration til afdelingsbestyrelser og andre boligafdelinger, som ikke er omfattet en boligsociale indsats. at skabe et overblik samt synliggøre værdien af frivilligt arbejde i boligområderne for nye potentielle frivillige og bestyrelser. at synliggøre de tilbud, der er for beboere, der yder en frivillig indsats i de boligområder, der er med i ABC samarbejdet. Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? Et bredt udsnit af engagerede beboere kan og vil udvikle og gennemføre aktiviteter og tilbud, som er med til at skabe et attraktivt socialt miljø, et godt naboskab og tryghed i lokalområderne på sigt uden at være med i et boligsocialt projekt. Missionen Hvad betyder det frivillige arbejde for boligområderne? Den frivillige indsats i boligområderne er med til at skabe: sociale netværk. godt naboskab. trivsel, tryghed og gode omgivelser for beboerne. stolthed hos beboerne og et godt omdømme for boligområderne. at beboere tager et fælles ansvar for boligområderne. personlig udvikling af den frivillige. 5

6 Definitionen Hvem er de frivillige? Ved frivilligt arbejde i boligområderne forstås opgaver, der: løses uden at man får løn for det. udføres af egen fri vilje. er til gavn for boligområderne. er til gavn for andre end én selv, familie og venner. Beboere og andre, der yder en frivillig indsats i de boligområder, der er med i det boligsociale samarbejde, anses som frivillige, hvad enten man er medlem af en forening eller ej. Det var et stort skridt at tage, da vi kom fra et parcelhuskvarter og til et kæmpe socialt boligbyggeri i Albertslund. At deltage, som aktiv frivillig, blev for mig uendeligt stort, møde andre frivillige, og være sammen med så mange fremmede kulturer, som også er med i vores aktiviteter, det blev stort for mig. Anita Kallesø, beboerdemokrat i Albertslund Nord. Om at være frivillig i sit boligområde. 6

7 Definitionen Der er forskellige måder, hvorpå du kan være frivillig i dit boligområde. Nogle kan afse meget tid til frivilligt arbejde, og engagerer sig i tidskrævende projekter. Andre har ikke så meget tid eller overskud, men vil gerne melde sig som frivillig til afgrænsede opgaver ved enkeltstående arrangementer. Der er brug for dig, uanset hvilken måde du har lyst til at være frivillig på! Herunder kan du se en liste over måder, som du kan være frivillig på: Den valgte frivillige (beboerdemokraten). Man er på et beboermøde blevet valgt til afdelingsbestyrelsen til at repræsentere afdelingens beboere. Eller man er blevet udpeget af afdelingsbestyrelsen til en bestemt opgave. Man er med til at udpege repræsentanter til ABC s organisation og andre formelle udvalg. Man har mange forskelligartede opgaver i samarbejde med ejendomskontoret. Man kan også tage initiativer til beboerblade, miljøforbedringer, sociale arrangementer m.v. i afdelingen, og indgår dermed hyppigt også i nedenstående kategorier af frivillige. Den trofaste frivillige (tovholderen). Man står for, udvikler og leder selvkørende aktiviteter (f.eks. Mountainbike-holdet, fællesspisning, miljøgård, Genbrugsbutikken). Den frivillige medarbejder. Man har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret af andre, evt. i en funktionsbeskrivelse (f.eks. samtaleven en gang om ugen i Netværkshuset, medhjælper til lektiecafé, hjælpetræner på Mountainbike-holdet). Den nysgerrige frivillige. Man påtager sig en afgrænset opgave ved et enkeltstående arrangement, som er igangsat af andre (f.eks. kopiere og omdele invitationer eller være julemand til et julearrangement). Det er også muligt for udefrakommende at lave frivilligt arbejde i boligområdet (f.eks. fraflyttede beboere, studerende eller landsorganisationer som Ungdommens Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp). I boligområderne foregår der også mange aktiviteter af privat karakter. F.eks. sociale klubber for en afgrænset gruppe, der ikke umiddelbart er tilgængelig for andre. Selvom det også har en værdi for det sociale liv i boligområdet, kaldes det ikke frivilligt arbejde, hvis der er tale om en lukket vennekreds. 7

8 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en idé til et projekt? Hvis du har en idé til et projekt eller et arrangement, kan du først og fremmest henvende dig til afdelingsbestyrelsen. Hvis din afdeling er med i ABC-samarbejdet kan du enten kontakte den lokale styregruppe eller din lokale ABC-medarbejder. Det er en god idé, hvis du gør dig nogle overvejelser om: - hvad formålet er med aktiviteten/projektet. - om der mon er andre, der har den samme idé. - hvem du gerne vil have til at deltage i aktiviteten/projektet (målgruppen). - hvor ofte aktiviteten skal foregå, hvis ikke det er et enkeltstående arrangement. Én gang om ugen? Én gang om måneden? Eller - om du har brug for lokaler. - om du har brug for økonomisk støtte til arrangementet/projektet, og i så fald hvor meget? Hvordan finder jeg et lokale til min aktivitet? I nogle boligafdelinger, er der et beboerlokale, som man kan låne/leje til forskellige aktiviteter. Kontakt din afdelingsbestyrelse, lokale styregruppe eller ABC-medarbejder for at høre, hvilke muligheder der er i din afdeling. Se kontaktoplysninger nederst på denne side. Foreninger kan låne lokaler gratis af Albertslund Kommune. Man kan låne alt fra små lokaler til store idrætshaller. Se mere på Albertslund Kommunes hjemmeside: dk/borger Hvordan danner man en forening? Alle kan danne en forening. Hvis man registrerer en forening, kan man søge om tilskud fra Albertslund Kommune. Hvis du ønsker hjælp til at danne en forening, kan du kontakte Albertslund Frivilligcenter på tlf De kender alt til regler og fordele ved at lave en forening. Kontaktpersoner: Albertslund Nord: Rikke Stougaard tlf mail: Hedemarken: Lone Kaas tlf mail: Kanalen: Louise Ø. Andersen tlf mail: Blokland: Anette Gregersen tlf mail: Børn og unge: Lam Cai Truong tlf mail: Områdesekretariatet: Mai Green Petersen tlf: mail: Trine Sander tlf: mail: 8

9 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvor kan jeg søge penge til mit projekt? Du har flere muligheder for at søge penge til dit projekt: Du kan altid kontakte din afdelingsbestyrelse for at høre hvad der er af muligheder for tilskud til sociale arrangementer i dit boligområde. Du kan søge om støtte til en aktivitet gennem styregruppen i dit lokale boligområde. Kontakt styregruppen eller ABC-medarbejderen i dit lokale boligområde for at få mere information. Kontaktoplysninger finder du nederst på side 8. Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune. Du kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: Borger/Fritid%20og%20kultur/ForeningerOgTilskud/TilskudOversigt.aspx Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte kontaktpersonen i dit boligområde. Se kontaktoplysninger nederst på side 8. Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte noget i gang? Der er altid brug for frivillige til både små og store opgaver! Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen eller ABC i dit boligområde, som kan informere dig om dine muligheder for at blive frivillig. Du kan også gå ind på ABC s FrivilligJobbank, hvor du kan finde aktuelle frivillig-jobs i dit boligområde. Du finder FrivilligJobbanken på Hvor kan jeg finde andre frivillige, der vil hjælpe? Hvis du mangler hjælpende hænder til et arrangement eller et projekt, vil ABC gerne hjælpe med at søge efter frivillige. FrivilligJobbanken på giver dig mulighed for at annoncere efter frivillige. Du kan også få ABC i dit lokale boligområde til at hjælpe dig med at skrive annoncen. Se kontaktoplysninger nederst på side 8. ABC har også en facebook-gruppe Albertslund Boligsociale Center, hvor du er meget velkommen til at lave et opslag om dit arrangement/projekt og søge efter frivillige. Se mere under facebookgruppen på side 16. 9

10 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvorfor skal jeg aflevere en børneattest? Loven påkræver, at der indhentes børneattester på trænere/ledere m.v., som er i direkte kontakt med børn under 15 år. Hvis dit projekt har børn som målgruppe og er støttet af ABC, vil ABC sørge for at indhente børneattesten. Du vil blive kontaktet af en ABC-medarbejder, som vil forklare dig mere om, hvad en børneattest er. Derefter aftaler I et møde, hvor du kan komme og skrive under på, at ABC må indhente børneattesten hos Rigspolitiet. Børneattesten må ikke indhentes af ABC, medmindre du har skrevet under på det. Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud? Hvis du er frivillig i din boligafdeling eller er valgt ind i afdelingsbestyrelsen, har du mulighed for at deltage i forskellige kurser, konferencer og studieture enten gennem afdelingsbestyrelsen eller ABC-samarbejdet. Hvis du sidder i afdelingsbestyrelsen, er der ligeledes en række kursustilbud, som du kan få gennem dit administrationsselskab KAB eller BO-VEST. Kontakt formanden for din afdelingsbestyrelse for at høre mere om kursusmulighederne. BL Danmarks Almene Boliger udbyder også kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Se mere her: Kan jeg være frivillig, hvis jeg ikke bor i et af boligområderne? Ja, så længe din indsats er til glæde for de boligområder, der er med i ABCsamarbejdet. Det vil være op til den enkelte aktivitet at afgøre, hvordan det giver bedst mening at gøre brug af det, du kan byde ind med. Se frivilligjobbanken på abcenter.dk. Hvis du vil sætte noget nyt i værk, er det vigtigt at finde lokale frivillige at samarbejde med, så aktiviteten forankres i boligområdet. Du kan f.eks. kontakte områdesekretariatet eller den lokale styregruppe for at sælge din idé. 10

11 Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvordan kommer jeg i afdelingsbestyrelsen? Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt. Én gang om året er det muligt at stille op til valg på afdelingens beboermøde. Du kan kontakte ejendomskontoret eller formanden for din afdelingsbestyrelse, for at høre mere om, hvornår næste beboermøde finder sted. Du kan finde mere information om, hvad arbejdet i en afdelingsbestyrelse går ud på, ved at klikke på dette link: Hvordan får vi nye beboere til at stille op til bestyrelsen? Det er vigtigt, at I som bestyrelse skaber rum og mulighed for, at man kan snuse til bestyrelsesarbejdet, inden man beslutter sig for, om man vil stille op. Det kan I f.eks. gøre ved at lave en føl-ordning; ved at uddelegere noget af jeres arbejde i mindre afgrænsede opgaver til andre frivillige; ved at bruge suppleant-posterne som en mere uforpligtende indgang til bestyrelsesarbejdet; eller ved at fortælle om bestyrelsens arbejde ved en velkomstfest for nytilflyttere. For at fastholde de nye i bestyrelsen, kan I f.eks. lave en mentor-ordning, hvor en erfaren beboerdemokrat tager sig af at sætte den nye ind i arbejdet. Frivilligt arbejde gir mening for mig, fordi jeg får mulighed for at give mig selv og andre et socialt frirum. Frivilligheden gir mig mulighed for personlig udvikling og en følelse af at gøre en forskel for andre. Tina Messaoudi, frivillig beboer Om at lave frivilligt arbejde. 11

12 Eksempler på tilbud til frivillige Herunder er listet forskellige eksempler på tilbud, som har været eller stadig er en del af den frivilligpleje, som er målrettet frivillige beboere under ABC-samarbejdet. På de efterfølgende sider er der en uddybende beskrivelse af eksemplerne til inspiration for andre afdelingsbestyrelser og boligafdelinger, som ønsker at udvikle deres frivilligpleje. Studieture. Formålet er at skabe netværk blandt de frivillige samt hente inspiration til det frivillige arbejde andre steder i landet. Kan bruges på tværs af boligafdelingerne. Uddannelse. I samarbejde med styregrupperne, tilbydes der forskellige foredrag, kurser og uddannelsestilbud. Kontakt også afdelingsbestyrelsen eller BL for uddannelsestilbud. Udtalelse/diplom. Hvis du er studerende eller arbejdssøgende kan det være godt at kunne skrive på dit CV, at du har udført frivilligt arbejde. Hvis du har brug for et bevis på det udførte arbejde, kan ABC skrive en udtalelse til dig. Frivillig redskaber. ABC hjælper gerne med at annoncere efter flere frivillige til din aktivitet på abcenter.dk. Værktøjskasse. På abcenter.dk kan du få mere inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan udvikle det frivillige arbejde, gode idéer fra andre frivillige og links til nyttige steder, hvor man f.eks. kan finde informtion om bestyrelsesarbejde m.m. Facebook gruppen Albertslund Boligsociale Center og frivilligforum, giver mulighed for at udveksle dine erfaringer med andre frivillige, annoncere efter frivillige til dit projekt. Økonomisk støtte. På side 17 er der en oversigt over umiddelbare og nære tilskudsmuligheder i Albertslund kommune. Reklame for dit arrangement/din klub. ABC kan annoncere din aktivitet i månedskalenderen og/eller på Samtale i forbindelse med opstart af aktivitet/projekt eller som ny frivillig. Det er en rigtig god idé at afholde en forventningssamtale, hvor ønsker og behov afklares. Årets beboer. Eksempel på et initiativ som blev gennemført en årrække med det formål, at annerkende de mange frivillige beboere, ved at sætte fokus på hvilken forskel de gør for boligområderne. Hvis du ønsker mere information om initiativerne, kan du f.eks. melde dig ind i facebookgruppen Albertslund boligsociale Center. Du kan også se mere på 12

13 Studieture Studieture skaber netværk, synergi og sammenhold i boligafdelingerne. Nedenstående er eksempler på hvordan ABC-samarbejdet udbød studieture. Initiativet kan gemmenføres på forskellige måder alt efter behov, f.eks: en stor studietur, som er en heldagstur eller to dage med overnatning, f.eks. i foråret. Husk at tage højde for beboermøder og andre arrangementer. en lille studietur, som er en halvdagstur enten for det enkelte boligområde eller på tværs, f.eks. i efteråret. Formålet med studieturene er, at de skal give inspiration, som kan tages med hjem til boligområderne. Temaer for studieturene er forskelligt alt efter hvad der arbejdes med i afdelingerne. Tidligere har temaerne f.eks. været beboer-caféer eller borgerjournalistik. Det er en god idé at følge op på studieturen ved at invitere alle de frivillige, der deltog til et opfølgningsmøde. Formålet er at give mulighed for at blive konkrete på, hvordan den tilegnede inspiration og viden, kan omsættes til forslag i afdelingen. Studieture Man kan også bruge opfølgningsmødet på at få netsat et udvalg, der står for at arrangere næste studietur, evt. i samarbejde med områdesekretariatet eller afdelingbestyrelsen. Det har været gratis for frivillige at deltage på studieturene, men der er et begrænset antal pladser, da transporten ofte er en lejet bus. Pladserne er blevet fordelt således, at alle de involverede afdelinger er blevet tilgodeset ligeværdigt. Man kan selvfølgelig også målrette pladserne en bestemt type frivillige afhængigt af turens indhold. På studieturen hører man om det frivillige arbejde, som de andre laver. Det er inspirerende, og man får meget respekt for deres indsats. Karin Nielsen, frivillig beboer Om at deltage på studieturen 13

14 Uddannelse Der bliver løbende tilbudt kurser og foredrag for frivillige beboere gennem afdelingsbestyrelsen, ABC-samarbejdet eller andre samarbejdsparter. Nedenstående er eksempler til inspiration. FrivilligLAB: FrivilligLAB er en workshop for alle, der arbejder med frivillige. På et frivilliglab udvikles eller afprøves nye redskaber til at arbejde med frivillige. Du deler erfaringer med andre, der arbejder med frivillige og får inspiration til nye måder at gribe dit arbejde an på. Temaet på et frivilliglab kunne f.eks. være: Skab motivation i praksis eller Forventningsafstemning i praksis. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Der vil ofte være mulighed for at tage af sted sammen med en anden fra dit boligområde eller en ABCmedarbejder. Workshoppen afholdes på Nørrebrogade i København. Foredrag og kurser: Er der noget viden, du mener de frivillige i boligområderne kan have gavn af, er det muligt at arrangere et foredrag eller et kursus. Du kan f.eks. kontakte din lokale styregruppe eller afdelingsbestyrelse eller ABC områdesekretariatet for mulighederne. Start med at overveje: - Hvem kan være interesseret i foredraget? - Hvor mange kan deltage? - Hvordan får du inviteret de rette? - Hvor stort et lokale skal du bruge? - Hvad koster foredragsholderen? Uddannelse Workshop: Hvordan finder vi flere frivillige i vores afdeling? Områdesekretariatet tilbyder styregrupper og afdelingsbestyrelser et oplæg eller en workshop om, hvordan man som beboerdemokrati kan inddrage flere frivillige i afdelingens opgaver. - Forskellige typer af frivillige - Forskellige typer af motivation - Hvordan afgrænser man opgaverne? - Hvad er der af gode erfaringer andre steder? Hvis du ønsker at få direkte besked på din mobil om tilbud til frivillige, kan du tilmelde dig ABC s sms-service. Alt, hvad du skal gøre, er at sende en sms til med teksten FRI. Så vil du automatisk få en sms-besked, hver gang der er nye tilbud til frivillige. Sms-servicen er gratis! Bemærk dog at det koster alm. sms-takst at tilmelde sig. 14

15 Udtalelse/diplom For dig der er arbejdssøgende eller studerende! Hvis man er studerende eller arbejdssøgende, kan det være en god idé at skrive det frivillige arbejde, man har udført, på sit CV (liste over erfaringer). ABC har mulighed for at lave en udtalelse eller et diplom til dig, hvis du ønsker at få dokumentation for det frivillige arbejde, som du har udført/udfører i boligområderne. For at ABC kan sikre kvaliteten af udtalelserne, er der nogle krav, der skal kunne opfyldes: 1. For at kunne lave en udtalelse til dig, skal ABC have kendskab til den aktivitet eller det projekt, som du er frivillig i. 2. Det skal kunne bekræftes af andre personer, at du har udført frivilligt arbejde. 3. Aktiviteten eller projektet skal være til gavn for andre i boligområdet end dig selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for boligområdet. Kontakt ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde, som med glæde vil lave en udtalelse til dig. Kontaktinformationer finder du nederst på side 18. Jeg synes, der manglede lektiehjælp, da jeg var barn, derfor ville jeg gerne starte en lektiecafe her i Nord. Det er så dejligt at gøre en forskel. Udtalelse/diplom Assma Idrissi, frivillig beboer. Om at være tovholder for en lektiecafé for piger. 15

16 Frivillig redskaber På ABC s hjemmeside kan du få et overblik over, hvilke frivillig jobs, der er i dit lokalområde lige nu. Her kan du også søge efter frivillige til projekter, arrangementer og andet, der foregår i de boligområder, der er med i ABC-samarbejdet. Du kan kun søge frivillige til projekter og arrangementer, der udføres på frivillig basis og er til gavn for dit boligområde og/eller dets beboere. Hjemmesiden finder du på: Du kan kontakte din lokale ABC-kontaktperson, som vil hjælpe dig med at udforme et jobopslag. Det er en god idé at søge efter frivillige mindst et par uger førend du ønsker, den frivillige skal starte, gerne mere. FrivilligJobbanken er et tilbud, som muligvis kan hjælpe dig med din søgen efter frivillig hjælp. Der er dog ingen garanti for, at det lykkes at finde en frivillig til dit projekt, arrangement eller lignende. Kontaktinformation finder du nederst på side 8. Værktøjskasse På ABC s hjemmeside finder du også en værktøjskasse med tips & idéer, gode links til andre frivillighåndbøger samt andre ting, der kan være en hjælp til dig, der laver frivilligt arbejde. Facebook gruppe ABC har oprettet en facebook-side Albertslund Boligsociale Center, hvor du kan udveksle dine erfaringer med andre frivillige. Her kan du reklamere for dit arrangement, søge frivillige til projekter, komme med tips og gode idéer, og meget mere. Du bestemmer! Frivillig redskaber Hvis du ønsker at blive frivillig i dit boligområde, kan du også annoncere det inde på FrivilligForum (ABC). Skriv lidt om, hvilken type frivilligt arbejde, du er interesseret i, og evt. hvor meget tid du har til rådighed. Der er altid brug for din hjælp ét eller andet sted! Det har givet mig en større livskvalitet at være tovholder for Flittige Fingre. Det er svært at formulere med så få ord - noget der betyder så meget for mig! Sofia Sandkær, frivillig beboer Om at være tovholder for klubben Flittige Fingre 16

17 Økonomisk støtte Du har flere muligheder for at få økonomisk støtte til dit arrangement eller projekt. Der er forskellige kriterier for at få støtte alt efter om det er gennem afdelingsbestyrelsen, ABC-samarbejdet eller kommunen, men ofte skal dit arrangement eller projekt være til gavn for andre end dig selv, din familie og slægt og/eller det skal være til gavn for boligområdet. En del af afdelingsbestyrelserne har øremærket midler til sociale arrangementer, så kontakt din afdelignsbestyrelse for at høre om mulighederne. Du kan finde kontaktoplysninger på dit administrationsselskabs hjemmeside under din afdeling. For at understøtte beboernes egne initiativer, havde ABC i en periode et tiltag som hed ABC-kroner. Nedenstående er til inspiration for lignende puljer i afdelingsregi: ABC-kroner støttede idéer, der: var nytænkende, kreative og utraditionelle. samlede beboergrupper, der normalt ikke taler sammen. skabte ny viden og nye kompetencer hos beboere, frivillige, beboerdemokrater eller medarbejdere. forbedrede livsstil og sundhed, eller inkluderede beboere, der ellers ikke deltog i afdelingens liv og sammenhold. Man kunne ansøge om beløb fra 200 kr. og op til kr. som løbende blev behandlet i ABC s områdesekretariat, med en svarfrist inden for 8 arbejdsdage. Styregruppemidler De lokale styregrupper i ABC-samarbejdet råder over aktivitetsmidler til projekter og arrangementer, der er til gavn for lokalområdets sociale liv og dets beboere. Styregrupperne består af lokale afdelingsbestyrelsesrepræsentanter og en repræsentant fra Albertslund Kommune. Kontakt din lokale styregruppe eller kontaktperson for at fortælle mere om din idé. Hvis din idé er god nok, men der ikke er aktivitetsmiler til den, kan kontaktpersonen eller områdesekretariatet måske hjælpe med at fundraise andre steder. Økonomisk støtte For foreninger Det er muligt for foreninger at få støtte til forskellige ting gennem Albertslund Kommune, bl.a. 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Du kan se en oversigt over, hvad der er muligt at søge støtte til hér: under borger. 17

18 Reklame for dit arrangement eller din klub Der findes flere muligheder for at reklamere for dit arrangement eller din klub. Du er velkommen til at kontakte ABC for at høre om mulighederne i din afdeling. Få dit arrangement på ABC s månedskalender. ABC s månedskalender kommer ud til alle beboere i dit boligområde (enten ved husstandsomdeling eller ved opslag i opgangene). Derfor er det en rigtig god måde at gøre opmærksom på dit arrangement eller din klub. Hvis du ønsker, at dit arrangement skal annonceres i ABC s månedskalender, skal du kontakte områdesekretariatet eller ABC-kontaktpersonen i dit lokale boligområde. Få dit arrangement på ABC s hjemmeside og/eller på dit eget boligområdes hjemmeside. På ABC s hjemmeside kan du finde en liste over månedens aktiviteter i dit lokalområde samt links til de lokale hjemmesider i boligområderne. En ny aktivitet i boligområdet kan godt komme på forsiden af Reklame Få dit arrangement i dit lokale beboerblad. Nogle af boligafdelingerne har et beborblad, hvor du kan sende et indlæg omkring din aktivitet. Kontaktoplysninger på redaktionen samt udgivelsesinterval finder du i bladet. ABC hjælper dig gerne med at formulere teksten. Husk at oplyse: Navn på aktiviteten. Eks. Strikkeklubben. Dato for aktiviteten (hvis det er et ugentligt arrangement, skal du blot skrive ugedagen samt evt. start- og slutdato). Tidspunkt for aktiviteten. Eks. Fra kl Hvor aktiviteten finder sted (adresse). Eks. Beboerhuset, Bækgården 17. Hvem man kan kontakte for yderligere oplysninger eller tilmelding. En kort beskrivelse af, hvad der foregår. Eks. Kom ned i strikkeklubben, hvor vi hygger os med håndarbejde og giver hinanden inspiration. Kontaktpersoner i ABC: Albertslund Nord: Rikke Stougaard tlf mail: Hedemarken: Lone Kaas tlf mail: Kanalen: Louise Ø. Andersen tlf mail: Blokland: Anette Gregersen tlf mail: Børn og unge: Lam Cai Truong tlf mail: Områdesekretariatet: Mai Green Petersen tlf: mail: Trine Sander tlf: mail: 18

19 Samtale som ny frivillig eller i en ny aktivitet Det kan anbefales at efterspørge en forventningssamtale med de ansvarlige for aktiviteten, enten afdelingsbestyrelsen, driften eller din lokale ABC kontaktperson. Denne samtale kan give et overblik over, hvilke forventninger du har til projektet, og hvad der forventes af dig som frivillig. Når du starter en ny aktivitet op, er det en rigtig god idé at få et overblik over, hvilke muligheder der er for praktisk støtte. Det kan bl.a. være lån af lokaler, frivillige medhjælpere, penge til aktiviteten osv. Hensigten er at afklare hvordan I kommer godt i gang med aktiviteten og sammen lægger en plan for det videre forløb ift. hvad du er god til, og hvad du ønsker at få støtte til. Når du starter som frivillig, er det vigtigt, at du gør dig klart: - hvordan du ønsker at være frivillig (hvor meget ansvar du ønsker at have) - hvor meget tid, du kan lægge i det frivillige arbejde - hvor dit engagement ligger (hvad din personlige interesse er for at lave frivilligt arbejde). Dette kan en forventningssamtale være med til at give dig et overblik over. Årets beboer For at give de mange beboere, der gør en forskel i boligområderne et skulderklap og anerkende deres indsats, uddelte ABC-samarbejdet en årrække en pris til årets nabo, årets ildsjæl og årets brobygger. Priserne blev overrakt i januar måned ved en nytårsreception, hvor også borgmesteren deltog. Initiativet havde rigtig stor betydning for både de nominerede og for dem der instillede kandidaterne. Initiativet eksisterer ikke mere, men kan forhåbentlig inspirere afdelingsbestyrelser til hvordan de kan bidrage til at synliggøre den enkeltes indsats i boligområdet samt at de som bestyrelse får et overblik over de aktive frivillige i deres afdeling. Overskrifterne kan skræddesys til afdelingens behov. Kriterierne i ABC-samarbejdet var: Årets Nabo: Årets nabo var en beboer, der havde gjort en forskel for én eller flere naboer ud over, hvad man kan forvente. En nabo behøver ikke være ham eller hende, der bor lige ved siden af, men kan godt bo f.eks. flere opgange væk. Årets ildsjæl: Årets ildsjæl var en beboer, der havde udvist et særligt engagement i boligområdet. Det kunne også godt være en gruppe af beboere. Årets brobygger: Årets brobygger var en beboer, der havde bragt mennesker sammen, som ellers ikke mødes eller snakker sammen. Det kan også godt være en gruppe af beboere. Et dommerpanel som var bredt repræsenteret af samarbejdsparter, afdelingsbestyrelser, nøglepersoner og ABC medarbejdere, nominerede de indstillede kandidater. Samtale Årets beboer 19

20 Albertslund Boligsociale Center Kanalens Kvarter Albertslund

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

1. Hvad er de vigtigste årsager til, at det er godt for en afdeling at have projekter for genbrug?

1. Hvad er de vigtigste årsager til, at det er godt for en afdeling at have projekter for genbrug? 1 1. Workshop: Genbrug 1. Hvad er de vigtigste årsager til, at det er godt for en afdeling at have projekter for genbrug? - Det sociale - det samler beboerne. - Besparelser for afdelingerne. - Undgår ressource

Læs mere

2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012

2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012 2620 Sammenhold Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2011. Udgivet januar 2012 Her finder du ABC Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne direkte ABC s adresser: Områdesekretariatet,

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter GODE NABOER gi r et bedre kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2009. Udgivet februar 2010 Et år med fokus på naboskab 2009 har været et begivenhedsrigt år. Mange nye projekter har set

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Tverskov Kommunikation & Udvikling

Tverskov Kommunikation & Udvikling Tverskov Kommunikation & Udvikling En stærk samarbejdspartner, når I skal udvikle beboerdemokratiet Der skal gøres op med forældede begreber og tankegange, formuleres en ny almen vision og skabes nye samarbejdsformer

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Få nøglen til indflydelse BLIV BEBOERDEMOKRAT TIP EN 13 ER OG VIND EN KAMPAGNEPAKKE Historik Startet op

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

kig ind i vores kvarter

kig ind i vores kvarter kig ind i vores kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2008 2008 var et fantastisk spændende år for det boligsociale samarbejde i Albertslund. Albertslund Boligsociale Center (ABC) åbnede

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER

NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil ændre reglerne for solceller. Det giver nye muligheder for boligselskaberne. Til sammenligning bruger et

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere