CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn Efterlevelse, dialog og konsekvenser Rapportér misligholdelser fra Code of Conduct Grundlaget for Scandics Code of Conduct FN s Global Compact 16 2 Code of Conduct Juni 2014

3 1 INDLEDNING Scandic er en af de førende hotelkæder i det nordlige Europa. I dag har vi cirka 230 hoteller i drift eller under udvikling i otte lande (Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Polen, Sverige, Tyskland). For os er det grundlæggende, at alle Scandic-hoteller drives på en etisk måde. Det gælder, uanset om de drives gennem lejeaftaler, som franchise-virksomhed eller management aftale. At vi bidrager til et bæredygtigt samfund, er helt centralt for vores virksomhed og ses som løftestang for virksomhedens fremgang. Scandics vision To become one of the most loved and respected consumer brands in the Nordics. Social og miljømæssig bæredygtighed på Scandic indebærer, at Vi skal levere produkter og tjenester, som er gode valg, både miljømæssigt og socialt. Vi går længere end blot at opfylde kravene i lovgivningen. Vores markedsføring og information skal være pålidelig og transparent, og den skal bygge på relevante og pålidelige fakta. Produkterne/tjenesterne skal være lige så miljøvenlige eller mere miljøvenlige end tilsvarende produkter/tjenester på markedet. Produkterne/tjenesterne skal produceres og leveres under gode arbejds- og produktionsforhold. Produkterne skal bidrage til eller i hvert fald ikke modvirke en mere bæredygtig udvikling, når det handler om klima, sundhed og levevilkår. Produkterne/tjenesterne skal opfylde eller overskride kvalitetsforventningerne. Scandics kompas for en bæredygtig virksomhed Scandics principper kan opdeles i tre forskellige dimensioner vi kalder det for vores kompas til en bæredygtig virksomhed. Det økonomiske resultat viser, hvor stor succes vi har med at skabe økonomisk værdi. Det miljømæssige resultat viser, i hvilken udstrækning vi har succes med at minimere Scandics miljøpåvirkning. Det etiske resultat viser, hvor meget vi bidrager til det samfund, vi agerer i. Dette dokument er grundlaget for Scandics virksomhedsetik. ENVIRONMENT ECONOMY ETHICS 3 Code of Conduct Juni 2014

4 Omfang, efterlevelse og ansvar Det er vigtigt, at tjenester og varer, som vi stiller til rådighed, produceres på en etisk måde. Det betyder, at vores Code of Conduct s bestemmelser skal respekteres allerede inden varerne/tjenester når vores hotel. Derfor gælder denne Code of Conduct også for leverandører, underleverandører og producenter af varer og tjenester, som leveres til Scandic. Code of Conduct gælder også for Scandics eksterne samarbejdspartnere, fx partnere, agenter og distributører. Scandic skal anvende Code of Conduct på samme måde i forhold til alle Team Members. Det spiller ingen rolle, om de er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Vi skal efterspørge tilsvarende regelsæt hos alle vores forretningspartnere, inklusive vores leverandører. Ansvarlige for Code of Conduct Scandics ledere er ansvarlige for, at deres grupper deltager i, forstår og agerer ud fra både indholdet og andet i denne Code of Conduct. Lederne er ansvarlige for at holde dig ajour med og distribuere andre passende dokumenterede rutiner for det daglige arbejde. De skal også opmuntre Team Members til at rapportere hændelser, som kan afvige fra bestemmelserne. Vi accepterer ikke, at Team Members udtrykkeligt eller underforstået godkender tvivlsomme handlinger. Scandics koncernchef og administrerende direktør har det øverste ansvar for, at Code of Conduct indføres og respekteres. International lovgivning grundlaget for Scandics Code of Conduct Scandic skal følge lovgivningen i alle lande, som vi har aktiviteter i. Vi skal vedtage alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi ikke direkte eller indirekte bryder menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, miljølovgivningen, konkurrencelovgivningen og korruptionslovgivningen. Code of Conduct bygger på internationalt vedtagne regler, først og fremmest de ti principper i FN s Global Compact (bilag til nærværende dokument). Jævnfør de ti principper i Global Compact skal alle virksomheder opretholde en række grundlæggende værdier, som vedrører menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljøet og korruption inden for den sfære, de kan påvirke. National lovgivning Scandic skal følge den nationale lovgivning i de lande, hvor vi har aktiviteter. Bestemmelserne i denne Code of Conduct er minimumskrav. Hvis bestemmelserne i lokale, nationale eller internationale love, forordninger, forskrifter eller regler er strengere inden for de områder, som behandles i denne Code of Conduct, skal disse bestemmelser følges. 4 Code of Conduct Juni 2014

5 Scandics vigtige interessentgrupper Det er vigtigt for os at have en regelmæssig dialog med vores vigtigste interessentgrupper. Vi skal stræbe efter at samarbejde med vores interessentgrupper, når vi indfører Code of Conduct og principperne heri. Code of Conduct skal fungere som et kompas, både for os og for vores interessenter. Selvom vi indser, at vi ikke kan stille krav til visse af vores interessenter, vil vi kommunikere vores Code of Conduct til dem. MEDIER GÆSTER KUNDER EJERE KONKURRENTER SCANDIC AGENTER & FORHANDLERE LEVERANDØRER TEAM MEMBER SAMFUNDET PARTNERE POLITIKERE & MYNDIGHEDER Team Members uddannelse og viden Team Members skal have den information, de færdigheder og de værktøjer, som kræves for at kunne drive virksomhedens daglige aktiviteter jf. Code of Conduct. De skal have grundlæggende viden om bæredygtighed, så de forstår, hvordan de skal træffe beslutninger, og hvilke følger disse beslutninger får. Vi vil til enhver tid opmuntre Team Members og andre interessenter til at komme med nye idéer til, hvordan vi kan minimere Scandics miljøpåvirkning og skabe social bæredygtighed. 5 Code of Conduct Juni 2014

6 2 SOCIALE HENSYN At vores gæster, Team Members og andre interessenter agerer og behandles på en etisk måde er grundlæggende for Scandic. Diskrimination og ligebehandling Ingen må aktivt eller gennem passiv støtte diskriminere nogen på grund af etnisk tilhørsforhold, oprindelse, funktionsnedsættelse, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, politisk tilhørsforhold, forældreskab eller alder. Scandic skal behandle alle Team Members med respekt og værdighed. Ingen skal udsættes for eller trues med fysiske, religiøse, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Overgreb Ingen Team Member skal udsættes for fysisk afstraffelse, eller fysiske, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Retfærdige arbejdsvilkår Grundlæggende menneskerettigheder skal være kendte, respekteres og anvendes lige for alle Team Members.Det spiller ingen rolle, om Team Member er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Tvangsarbejde Vi vil ikke anvende tvangsarbejde, slavearbejde eller andet ufrivilligt arbejde. Ingen skal afkræves depositum eller originale identitetspapirer, fx ved ansættelsesstart. Børnearbejde Vi vil ikke anvende børn eller umyndige under minimumsalderen til arbejde jf. national lovgivning eller femten (15) år, afhængigt af hvilket der er højest, som arbejdskraft. Medarbejdere under atten (18) år må ikke deltage i risikofyldt eller tungt arbejde eller arbejde på aften- eller nathold. 6 Code of Conduct Juni 2014

7 Løn og fordele Vi skal som minimum betale vores Team Member mindstelønnen jf. national lovgivning. Dette gælder løn, godtgørelser og fordele. Alle skal have ret til lige løn for lige arbejde og regelmæssig, betalt ferie. Organisationsfrihed Retten til organisationsfrihed og kollektiv forhandling skal anerkendes og respekteres jf. lovene i landet, hvor Team Member er ansat. Sundhed og sikkerhed Scandic skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine Team Members. Vi skal altid stræbe efter at forhindre ulykker og skader, som sker i forbindelse med arbejdet eller som et resultat af hoteldriften. Vi skal implementere passende forholdsregler, der forhindrer ulykker, skader eller angreb på vores Team Members og gæster. Det gør vi ved at minimere årsagerne til ulykker i arbejdsmiljøet og ved at stille passende sikkerhedsforskrifter til rådighed. Vi skal tilbyde regelmæssig og dokumenteret sundheds- og sikkerhedsuddannelse. Undervisningen skal gentages for nye og omplacerede Team Members. Arbejdstider og kontrakt Ingen skal tvinges til at arbejde mere end det, der angives som øvre grænse for almindelig arbejdstid og overtidsarbejde i den nationale lovgivning i det land, hvor Team Member er ansat. Team Member skal kompenseres for overtid jf. gældende lovgivning. Alle Team Members skal have en kontrakt, som angiver deres ansættelsesvilkår. Ret til privatliv og personlig integritet Scandic skal altid beskytte retten til privatliv og personlig integritet for personer, som bor eller arbejder på vores hoteller. Når Scandic får adgang til personoplysninger, som arkiveres, skal vi tage hensyn til gæsters og Team Members privatliv og personlige integritet. Scandic følger gældende love og forskrifter om opbevaring af personoplysninger, og vi stræber efter at forhindre al uautoriseret adgang til personoplysningerne. Scandic behandler ikke personoplysninger på anden vis, end det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Transparent kommunikation Scandic skal altid kommunikere åbent, ærligt og seriøst og uden unødvendige forsinkelser. Dette gælder i alle situationer. 7 Code of Conduct Juni 2014

8 Sikkerhedsforanstaltninger Scandic anerkender, at sikkerheden for vores Team Members, gæster, aktiver og i vores nærmiljø er afgørende for, at vi skal kunne skabe en langsigtet bæredygtig virksomhed. Vi anvender rutiner for at sikre, at risiciene i størst muligt omfang undgås. Team Members uddannes til at håndtere situationer, hvor sikkerheden sættes på spil. Gæsters, Team Members og andre interessenters sikkerhed skal altid være vores højeste prioritet. Forbrydelser og politianliggender Scandic opererer med en nultolerance i forhold til forbrydelser på hotellerne. Vi samarbejder med de lokale politimyndigheder i kampen mod forbrydelser. Vi ser menneskehandel (trafficking) som en særligt alvorlig forbrydelse, og vi vil aldrig acceptere prostitution på vores hoteller. Krisehåndtering Krisegrupper på hotellerne, på nationalt niveau og koncernniveau, er ansvarlige for at håndtere kriser. Krisegrupperne samarbejder med relevante myndigheder. Formålet er at beskytte gæster, Team Members og andre interessenter samt vores og interessenternes aktiver og goodwill. Krisegruppen skal altid garanteres de ressourcer, der er behov for. Krisegruppen afgør, hvad der er en krise. Scandic i samfundet Vi anerkender, at vores udvikling hænger tæt sammen med udviklingen i de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi vil tage vores del af ansvaret og har derfor udarbejdet programmet Scandic i samfundet. Målet er, at Scandic skal være en god virksomhed i et godt samfund. Alle hoteller er engagerede i både lokale og kædebaserede aktiviteter. Vi opmuntrer alle Team Members til at komme med idéer til aktiviteter og/eller udføre aktiviteterne. Tilgængelighed Scandic stræber efter at gøre vores hoteller så tilgængelige som muligt for gæster og Team Members, uanset hvilke behov de har. Vi har derfor udarbejdet en tjekliste, som vi kalder for Scandics tilgængelighedsstandard. Mangfoldighed Scandic skal bakke op om hver enkelt Team Members færdigheder, og vi skal stræbe efter at skabe en arbejdsplads præget af mangfoldighed. Vi er overbeviste om, at Team Members med forskellige baggrunde, interesser og personligheder er med til at skabe en mere effektiv og bæredygtig virksomhed. Mangfoldighed øger virksomhedens værdi. 8 Code of Conduct Juni 2014

9 3 MILJØHENSYN Scandic har i mange år arbejdet aktivt med miljøspørgsmål. Vi følger miljølovgivningen, som gælder for det lokale miljø og den relevante forretningssektor. Vores arbejde bygger på de fi re systemvilkår, som er udarbejdet af den internationale organisation The Natural Step. Vores mål og resultater fi ndes på Alle vores hoteller skal hvert år foretage en intern evaluering ud fra Scandics miljøstandarder. Scandic skal altid stræbe efter at minimere den negative miljøpåvirkning fra hoteldriften. Det gør vi ved at træffe velfunderede valg inden for alle forretningsområder. Miljømærkning er vigtig for os. Eksterne audits anvendes for at opnå en bæredygtig hoteldrift, fx det nordiske miljømærke Svanen og EU Eco-label. De hoteller, som er miljømærket, fi ndes på websiderne i de respektive lande. De bedste miljøløsninger forsigtighedstilgangen Vi skal fremme metoder, som minimerer miljøpåvirkningen. Vi skal udvise forsigtighed med alle substanser og processer, som kan være skadelige for miljøet. Scandic skal fremme en bæredygtig udvikling og omkostningseffektivitet ved at minimere ressourceforbruget og derigennem miljøpåvirkningen. Vi skal altid lede efter de bedste miljøløsninger, når vi udarbejder vores koncepter, programmer og produkter. Energi Vi skal træffe velfunderede valg, når vi køber energi, og prioritere energi fra vedvarende kilder. Vi skal hele tiden arbejde med at minimere vores energiforbrug. Vandforbrug Vi skal altid stræbe efter at minimere vores vandforbrug. Det gør vi ved at registrere vandmængderne, som anvendes, og analysere, hvad vi kan gøre for at minimere forbruget, fx i vores køkkener og ved rengøring. Transporter og rejser Når vi vælger transportmidler og transportmåde, skal vi altid forsøge at bruge det alternativ, som påvirker miljøet mindst. Når vi bestiller tjenester, som medfører transport, skal vi tage alle aspekter af miljøpåvirkningen med i betragtning. 9 Code of Conduct Juni 2014

10 Udledning af drivhusgasser Det er vigtigt, at vi hele tiden minimerer vores udledning af drivhusgasser, blandt andet fossilt kuldioxid. Det gør vi ved systematisk at måle vores udledning og opsætte strenge mål, som sænker udledningsniveauerne. Affaldshåndtering Når man driver hotel, produceres der meget affald. Vi skal hele tiden måle mængden af affald, som vi producerer, og analysere, hvordan vi kan minimere affaldsmængden. Derfor skal vi stræbe efter at begrænse anvendelsen af emballage og unødvendige materialer på hotellerne. Derudover skal vi genbruge og genanvende så stor en del af vores produkter og materialer som muligt. Det affald, som vi producerer, skal så vidt muligt sendes til genanvendelse eller til moderne affaldsanlæg, og det skal påvirke miljøet mindst muligt. Materiale Vi anvender mange forskellige produkter på vores hoteller. Vi skal sikre, at materialerne i produkterne er så bæredygtige som muligt. Når vi vurderer produkterne, skal vi tage hensyn til hele livscyklussen. Det betyder, at produkterne skal være fremstillet af vedvarende råvarer eller materialer, som holder længere, og at de ikke anvender mere materiale eller produktionsenergi end nødvendigt. De skal også være lette at vedligeholde og reparere samt være genanvendelige. Truede arter Produkter, som vi køber, må aldrig bestå af truede arter eller materiale, hvis produktion påvirker truede arter. Med truede arter mener vi både dyr og planter. Kemikalier og farlige stoffer Scandic skal anvende færrest muligt farlige kemikalier og stoffer i virksomheden. Når vi bruger farlige kemikalier og stoffer, skal vi håndtere dem på en sikker og korrekt måde, så miljø og mennesker beskyttes. Miljørapporter og miljøaftryk Det er vigtigt for os at være åbne om vores resultater. Derfor publicerer vi vores miljøaftryk offentligt. Vi publicerer også vores mål og resultater. Nøgletal (energi, vand, usorteret affald og udledning af fossilt kuldioxid pr. gæstenat) findes på scandichotels.dk/betterworld/report. 10 Code of Conduct Juni 2014

11 4 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE HENSYN Scandic skal skabe bæredygtig økonomisk værdi ved at drive virksomheden på en sund måde. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi handler på en etisk måde, hvad angår økonomien i vores daglige drift. Virksomhedsledelse Scandic tror stærkt på en transparent og konsekvent ledelse af virksomheden. Vi følger alle gældende regler og forordninger på de geografi ske markeder, hvor vi har aktiviteter. Det beskytter Scandics aktieejeres og interessenters berettigede interesser. Finansiel rapportering Scandic er ikke børsnoteret og behøver derfor ikke følge børsregler for fi nansiel rapportering, men vi har alligevel besluttet at offentliggøre vores resultat i årsrapporter og halvårsrapporter på www. scandichotels.dk. Scandic er forpligtet til og lægger stor vægt på at følge strenge regnskabsprincipper og -normer. Vi skal rapportere fi nansiel information på en korrekt og fuldstændig måde. Vi er forpligtet til og anser det for værende af største betydning at have interne kontrolfunktioner og processer for at sikre, at bogføringen følger lovgivningen. Vores Team Members skal gøre alt, hvad de kan for at hjælpe Scandic i dette arbejde. At Scandics bogføring er pletfri, er afgørende for virksomhedens fremtid. Det er også en meget vigtig faktor, når det gælder interessenternes tillid til os. Vi skal sikre, at alle transaktioner registreres, klassifi ceres og sammenfattes på den rette måde i henhold til Scandics regnskabsprincipper. Ansatte må ikke indtaste eller fjerne information i virksomhedens regnskaber, som forsætligt skjuler eller forvansker en fi nansiel eller ikke-fi nansiel transaktions, eller et resultats, sande natur. Korruptionsspørgsmål, bestikkelse og gaver Scandics Team Members må ikke kræve eller tage imod, tilbyde eller give nogen form for utilbørlig fordel for personlig vindings skyld, fra tredjepart, hvis det ikke accepteres af international og national lovgivning og vedtagen, gængs virksomhedspraksis. Hvis en Team Member er i tvivl om modtagelsen af en gave eller en fordel, skal denne henvende sig til sin overordnede leder for at få en udtalelse. 11 Code of Conduct Juni 2014

12 Fair konkurrence Scandic støtter fair konkurrence og et åbent marked. Fair konkurrence er grundlaget for al virksomhedsudvikling og innovation. Vi er overbeviste om, at fri og fair konkurrence er til vores fordel og betyder, at vi kan drive en sund og god forretning. Scandics styrke er vores egen kompetence. Alle Scandics Team Members skal sikre, at virksomheden konkurrerer så kraftfuldt og konstruktivt som muligt og samtidig altid følger international og national konkurrencelovgivning samt Scandics interne konkurrenceretningslinjer. Interessekonflikter Virksomhedsbeslutninger skal altid træffes med udgangspunkt i virksomhedens bedste. Team Members må aldrig anvende deres position eller indflydelse til noget andet formål end at fremme Scandics interesse. Personlige relationer og overvejelser må aldrig påvirke beslutningsprocessen. Det gælder potentielle fordele for Team Members, men også de fordele, som kan tilfalde familie og venner. For at undgå interessekonflikter må fastansatte Team Members med fuldtidskontrakter ikke udføre nogen form for arbejde uden for Scandic (fx anden ansættelse, konsulentbistand, bestyrelsesarbejde) uden at informere virksomheden herom. Hvis der er den mindste risiko for interessekonflikt, skal Team Members øjeblikkeligt informere deres ledere. Politiske aktiviteter Scandic forholder sig neutralt til alle politiske partier og politiske repræsentanter. Vi følger internationale traktater og national lovgivning, når det gælder lobbyvirksomhed. Koncerninterne forretninger og beskatning Scandic følger OECD retningslinjer for intern prissætning og alle nationale juridiske og administrative krav, når det gælder skatteregler, inklusive koncerninterne forretninger og transaktioner. Forsikringsbeskyttelse Vi er forpligtet til og lægger stor vægt på at sikre, at alle vores hoteller har korrekte og fuldstændige forsikringer, som dækker vores virksomhed, vores gæster og vores Team Members. 12 Code of Conduct Juni 2014

13 Bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser Scandic følger alle nationale og internationale regler, som sigter på at forhindre, identificere og bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det gælder især bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser. Scandics Team Members skal afholde sig fra såvel handling som undladelse heraf i forbindelse med denne type kriminelle aktiviteter. Team Members skal også aktivt samarbejde med alle efterforskninger af denne type forbrydelser. Kvalitetssikring Scandic stræber efter at levere tjenester og produkter af ligeværdig kvalitet på alle hoteller. Retningslinjer for kvalitetssikringen bygger på vores principper og normer. Scandic gennemfører regelmæssigt gæste - undersøgelser for at sikre, at kvaliteten opfylder gæsternes forventninger. Hotellerne følger op på dette med interne evalueringer. 13 Code of Conduct Juni 2014

14 5 EFTERLEVELSE, DIALOG OG KONSEKVENSER Så længe vi kan se, at der er vilje til at følge principperne i vores Code of Conduct eller i lignende kodekser, udarbejdet af vores interessenter, vil vi ikke træffe foranstaltninger i forhold til en misligholdende part. Dette gælder under forudsætning af, at Scandic ikke lider nogen væsentlig økonomisk eller anden skade. Hvis vi ser manglende vilje til at respektere principperne i Code of Conduct, vil vi udstede en advarsel eller terminere aftalen med denne part. Vi opfordrer alle interessenter til at kontakte Scandic, hvis og når de har spørgsmål og kommentarer til det gældende Code of Conduct. 14 Code of Conduct Juni 2014

15 6 RAPPORTÉR MISLIG- HOLDELSER FRA CODE OF CONDUCT Hvis du opdager en afvigelse fra Code of Conduct på et af vores hoteller, kontorer eller hos nogle af vores partnere, leverandører, agenter eller distributører, skal dette øjeblikkeligt rapporteres til den ansvarlige for bæredygtighedsspørgsmål, den ansvarlige for personalespørgsmål eller den økonomiansvarlige på hovedkontoret eller supportkontoret. Du kan rapportere skriftligt eller via en telefonsamtale. På Scandics intranet fi nder du kontaktoplysninger og en formular, hvor du kan vælge at være anonym. Du kan også rapportere overtrædelsen til en leder på hotellet. Lederen er forpligtet til at sende rapporten videre til en af ovenstående personer. Hvis du har mistanke om en misligholdelse af Code of Conduct i leverandørkæden, skal du rapportere det på samme måde. 15 Code of Conduct Juni 2014

16 7 GRUNDLAGET FOR SCANDICS CODE OF CONDUCT FN S GLOBAL COMPACT FN s Global Compact opfordrer virksomheder til at acceptere, støtte op om og implementere ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption inden for den sfære, som de kan påvirke.* Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, Princip 8: tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, inklusive afpresning og bestikkelse. * Principperne i FN s Global Compact har universel konsensus og bygger på FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, ILO s erklæring grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN s konvention mod korruption. 16 Code of Conduct Juni 2014

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere