MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER SIG/9 MERE KVALITET I DET FAGLIGE ARBEJDE/10 EFTERLØN - TRYGHED OG SNUS- FORNUFT/11 HANDLINGSPLANER FOR TRIVSEL/12 FLYTNING AF KREDS- KONTORET/12 KONKURRENCE/12 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING - SE MIDTERSIDERNE

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand ET NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER Når man forsøger at kigge i krystalkuglen for at give et bud på fremtiden, vil fremtiden i tilbageblik ubarmhjertigt afsløre, hvor dygtig eller heldig man har været til at spå. Sidste år på samme tid udtrykte jeg på denne side forhåbning om, at 2010 ville blive et vendepunkt, hvor økonomien igen kom op i gear. Det kom ikke helt til at holde stik. Til gengæld fik jeg ret i min antagelse om, at Sydbanks regnskab for 2009 igen lå blandt de bedste i sektoren. Og udfordringerne med at nå de besluttede personalereduktioner blev glædeligvis klaret uden egentlige afskedigelsesrunder. Det forgangne år gav også udfordringer på andre områder herunder ikke mindst i sekretariaterne, hvor problemerne med den digitale tinglysning førte til et voldsomt arbejdspres og en stor overarbejdspukkel. Det var en uholdbar situation, som vi fra kredsbestyrelsen gik i dialog med ledelsen om. Ledelsen var lydhøre overfor vores tilkendegivelser, og der blev iværksat tiltag som bedrede forholdene. Der bliver givetvis også en del udfordringer i det nye år Det begyndte allerede omkring årsskiftet med organisationsændringerne på områderne Corporate Banking and Finance samt Private Banking og Pension. Det har ikke unaturligt blandt nogle af de berørte givet anledning til uro, usikkerhed og skuffelser. De fleste af os er nok således indrettet, at vi har en positiv holdning til udvikling, men er mere skeptiske overfor forandring. Det er der ikke noget nyt i, men det er vigtigt, at man, i den forandringsproces en organisationsændring afstedkommer, er opmærksom herpå og har fokus på de menneskelige reaktionsmønstre. Det er en grundlæggende ledelsesopgave at sørge for at mindske modstanden mod forandring ved at understøtte den enkelte medarbejder bedst muligt. Den teknologiske udvikling giver også udfordringer. Teknologien kan give arbejdsmæssige lettelser, mulighed for produktudvikling og medvirke til en bedre og mere individualiseret kundebetjening og -rådgivning. Den giver også øgede muligheder for, at vi kan arbejde på distancen og dermed større frihedsgrader for den enkelte. Samtidig er det dog vigtigt, at du som medarbejder selv er i stand til at sætte grænser for, at arbejdslivet ikke tager overhånd i forhold til familielivet og fritiden. Vi mener også, at banken skal være med til at sætte grænserne og drøfter emnet med banken i den kommende tid. For til stadighed at kunne honorere de øgede krav, der stilles til det faglige arbejde, arbejder vi i kredsbestyrelsen på, at bestyrelsen fremover udelukkende skal bestå af medlemmer, som arbejder fagligt på fuld tid. Det kan du læse mere om i artiklen på side 10, og du kan få meget mere at vide herom og om andre forhold ved at deltage i generalforsamlingen lørdag den 26. marts på Munkebjerg Hotel i Vejle. Her har du mulighed for at stille spørgsmål til kredsbestyrelsen, deltage i debatten og få direkte indflydelse på beslutningerne. Jeg håber, vi ses der. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Britt Kirkegaard Karas Søs Nørager Christensen Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Foto: Jasper Carlberg Oplag: Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 30. marts 2011 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

3 VELVÆRE PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST To gange om dagen holder medarbejderne i Betalingsformidling en pause i arbejdet for at strække arme, nakke, skuldre og ryg. Og det har både krop og hoved godt af. Af journalist Carsten Jørgensen Mange opgaver i banken er stillesiddende arbejde ved et skrivebord med en telefon og en pc, og mange bevægelser gentages igen og igen i løbet af en arbejdsdag. Det kan slide på arme, skuldre, nakke, ryg og hoved, og fortsætter det, kan man få smerter og lidelser, som er svære at slippe af med. I Betalingsformidling på Peberlyk har medarbejderne en forebyggende kur klar; man laver pausegymnastik to gange om dagen. Klokken 10 og klokken 14 tager vi cirka fem minutters pausegymnastik, hvor vi får strukket skuldre, arme, nakke, hoved og ryg godt igennem, og det hjælper. Det giver mere velvære at få rørt sine muskler, og man får mere gejst til at genoptage arbejdet, siger Birthe Petersen, en af de fem instruktører der på skift tager initiativ til at få kollegerne op af stolene. Pausegymnastikken blev indført tilbage i 2005 i Betalingsformidling på initiativ af én af lederne - Lone Clemmensen Hansen. Birthe Petersen har været med siden starten. Jeg plejer at rejse mig op og klappe i hænderne og sige så er det nu, og så deltager typisk en halv snes kolleger i strækøvelserne. Nogle har ikke mulighed for det, hvis de er optaget af en telefonsamtale, og herrerne er generelt svære at få med også, fortæller Birthe Petersen med et smil. Anette Callesen er en af de medarbejdere i Betalingsformidling, som ofte deltager i pausegymnastikken. Det løsner op i musklerne og er rigtig godt, hvis jeg har siddet og skrevet meget på pc. Jeg har tidligere haft problemer med let at få hovedpine, men strækøvelserne er med til at forebygge de spændinger, der kan sætte sig i nakke og skuldre. Derfor deltager jeg hver gang, hvis det er muligt, siger Anette Callesen. Derfor har vi også brug for pauser 1. Når man giver sig selv et pusterum får hjernen mulighed for at udnytte sin fulde kapacitet i forhold til at rumme og overskue kompleksitet. 2. Pausen kan give klarhed over: Hvad arbejder jeg hen imod? Hvordan går det for mig? Gør jeg det vigtige rigtigt? SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 3

4 DET GRÆNSELØSE ARBEJDE DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME Maria Mejlby er som Totalkredit-vurderingsansvarlig meget glad for den fleksibilitet, som hendes hjemmearbejdsplads giver. Af journalist Carsten Jørgensen Hvor medarbejderen tidligere fem dage om ugen mødte ved sit skrivebord, arbejdede otte timer med opgaver stillet af én af lederne og derefter holdt fri, har den enkelte medarbejder i dag fået langt større frihedsgrader og selvudfoldelse i arbejdet. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at arbejde hjemme, i sommerhuset eller i toget og ofte uafhængigt af den almindelige åbningstid. Den fleksibilitet nyder mange medarbejdere godt af. En af dem er Maria Mejlby, som har en hjemmearbejdsplads, hvorfra hun dagligt i princippet inden for normal bank-åbningstid passer jobbet som Totalkredit-vurderingsansvarlig. Det er en formidabel ordning for mig, fordi jeg som småbørnsmor har en stor fleksibilitet i forhold til at hente børnene tidligt ind imellem og at placere noget administrativt arbejde til aftentimerne. Men det er klart, at Sydbank også nyder godt af, at jeg arbejder hjemmefra. For selvom jeg bestræber mig på at have en almindelig arbejdsuge på 37 timer, vil min fleksibilitet i forhold til at arbejde på lidt skæve tidspunkter ind imellem komme banken til gode, fortæller Maria. En stor del af arbejdstiden går med at køre på kundebesøg i det midtjyske og at vurdere de ejendomme, der ønskes belåning i. Og netop den hyppige kontakt til andre mennesker er vigtig for Maria, som ellers ville kede sig ved at skulle sidde meget alene hjemme på kontoret. Kontoret er indrettet i en udbygning uden for huset, og det har stor betydning for, at arbejdet ikke dominerer for meget i forhold til familielivet og fritiden. Når jeg om eftermiddagen slukker computeren på kontoret og går ud af døren og over i privatboligen, skal der rimelig meget til, at jeg kort efter går hen og arbejder igen. Jeg føler selv, at jeg er meget bevidst om, at der skal være en balance mellem arbejdsliv og privatliv, og det synes jeg også, at der er, siger Maria. Hun har arbejdet i halvandet år på denne måde og har ingen planer om at ændre det foreløbigt. Oprindeligt er Maria Mejlby uddannet ejendomsmægler men skiftede til Sydbank i 2007, hvor hun i meget kort tid var kundemedarbejder, før hun fik tilbudt et job som vurderingsansvarlig på fuld tid. Maria Mejlby 4 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

5 SYDBANK KREDS AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 26. MARTS 2011 KL PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 5

6 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Kontingent... kr kr Renter, bank... kr kr Udbytte, aktier... kr. 0 kr. 0 Kursregulering, aktier... kr kr Refusion af rejseudgifter... kr kr Indtægter i alt... kr kr UDGIFTER Generalforsamling... kr kr Medlemsmøder/aktivitet/info... kr kr Bestyrelsesmøder/-seminarer... kr kr Bestyrelsesarrangementer... kr kr Tillidsmandsmøder/-seminar... kr kr Udvalgs- og andre møder... kr kr Landsmøde/repræsen. møder... kr kr. 348 Kontorartikler/lønomkostninger... kr kr Kurser/uddannelse... kr. 0 kr Gaver/repræsentation... kr kr Kursregulering aktier... kr. 0 kr. 0 Rejseudgifter i året... kr kr Udgifter i alt... kr kr Resultat før ekstra ord. poster... kr kr Årets resultat... kr kr ÅBEN GENERALFORSAMLING Kredsens generalforsamling er åben for alle medlemmer. Alle medlemmer har taleret. Aktive (herunder ledige) og hvilende medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Aktive og hvilende medlemmer skal, for at få stemmeret på generalforsamlingen, have tilmeldt sig online via dk, så tilmeldingen er Sydbank Kreds i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Seneste tilmelding er derfor den 18. marts Forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen - det vil sige den 25. februar Senest 2 uger før afholdelsen offentliggøres dagsorden, regnskab samt indkomne forslag på kredsens hjemmeside og udsendes til aktive medlemmer. STATUS AKTIVER Omsætningsaktiver Bankbeholdning... kr kr Tilgodehavende vedr. transport... kr kr Tilgodehavende debitorer... kr. 0 kr Anlægsaktiver 100 stk. Sydbank aktier... kr kr Aktiver i alt... kr kr PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo... kr kr Periodens overskud/underskud... kr kr Egenkapital ultimo... kr kr Passiver i alt... kr kr Regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret: Aabenraa, den 28. januar 2011, Gert C. Jöhnk, Bo Storgaard. 6 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

7 DAGSORDEN TILMELDING 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag a. Fra medlemmerne b. Fra bestyrelsen 6. Valg af a. Formand b. Bestyrelsesmedlemmer, jf. 4 stk. 7 c. Suppleanter for disse, jf. 4 stk. 7 d. Revisorer, jf. 4 stk. 7 e. Revisorsuppleant, jf. 4 stk. 7 f. 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer til samarbejdsudvalget jf. 4 stk. 8. Valget finder kun sted hvert andet år i lige årstal. g. 2 suppleanter for generalforsamlingsvalgte medlemmer til samarbejdsudvalget jf. 4 stk. 8. Valget finder kun sted hvert andet år i lige årstal. 7. Eventuelt Du tilmelder dig online via Tilmeldingen udfyldes senest den 18. marts TILMELDING - GENERALFORSAMLING 2011 Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen den 26. marts 2011 Fornavn: Efternavn: Afdeling/pensionist: Tilmelding senest den 18. marts 2011 Indsend oplysninger Nulstil BESTYRELSEN 2010 Harry Max Friedrichsen Margrethe Weber Erik Jepsen Søs N. Christensen Peter Chr. Henriksen Henning D. Johansen Britt K. Karas Jarl Oxlund Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Demant Gardi Nommesen Sekr.: Lone Mikkelsen Landsmødedelegeret: Helle Klingvall SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 7

8 PERSONER PÅ VALG Under dagsordenens pkt. 6, der omhandler valg, kan det oplyses, at følgende personer er på valg: Formand: Harry Max Frierichsen Kredsbestyrelsesmedlemmer: Margrethe Weber Henning Damm Johansen Søs N. Christensen Gardi Nommesen Peter Chr. Henriksen Bestyrelsessuppleanter: 3 suppleanter JUBILÆUMSFONDEN FOR SØNDERJYSKE BANKFOLK Saldo pr kr udlodning af legater kr. 0 kr Renter pr kr. 399 Saldo pr kr Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. Den anførte beholdnings tilstedeværelse er konstateret. Aabenraa, den 28. januar 2011 Gert C. Jöhnk, Bo Storgaard Revisor: Gert C.Jöhnk Revisorsuppleant: 1 suppleant Fundatsen for Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjydske Kreds Jubilæumsfond kan læses på Sydbank Kreds hjemmeside PEBERLYK AABENRAA TELEFON TELEFAX / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

9 DET GRÆNSELØSE ARBEJDE ARBEJDSLIVET BREDER SIG Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdsmængde er grundlæggende godt, men man skal være bevidst om, at arbejdet ikke tager overhånd i forhold til privatlivet, advarer Sydbank Kreds. Af Jarl Oxlund og journalist Carsten Jørgensen Fleksibilitet er alle medarbejdere glade for. Det kan være svært at få tingene til at fungere, hvis der er meget firkantede regler omkring arbejdstid, og man eksempelvis ikke må tage sit barn til lægen i arbejdstiden, vurderer Jarl Oxlund fra kredsbestyrelsen. Det er mit indtryk, at Sydbank generelt set er meget fleksibel i forhold til mødetid og arbejdstid, så den enkelte har mulighed for at gå tidligt eller møde lidt senere en dag mod at udligne det en efterfølgende dag, siger han. Sydbank Kreds vil i den kommende tid sætte fokus på det grænseløse arbejde forstået som den tilstand, hvor arbejde og fritid smelter sammen som følge af, at mobile bredbåndsforbindelser gør det muligt at arbejde når som helst og hvor som helst. Risikoen er, at man kommer til at arbejde hele tiden. Pludselig bliver det en vane, at man arbejder hjemme i nogle timer hver aften, og man glemmer måske helt at holde pauser fra arbejdet og trække stikket helt ud, når man har fri, forklarer Jarl Oxlund. Holdningsmæssige grænser Politisk vil vi gerne rejse debatten med medlemmerne. Ikke for at komme med en løftet pegefinger men for at få folk til at tænke over, hvordan balancen er mellem deres arbejdsliv og privatliv, og få den enkelte til at sætte nogle holdningsmæssige grænser til arbejdet. Sådanne grænser er individuelle, men kunne for eksempel være, at man først efter kl. 20, når børnene er lagt i seng, tænder for arbejds-pc en eller tjekker sin arbejdsmobil. Ligesom man kunne gøre ophold i sit sommerhus arbejdsfrit, fortsætter han. Finansforbundet har udgivet et temahæfte om det grænseløse arbejde, som Sydbank Kreds i løbet af første halvår af 2011 vil sende ud til tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Dette hæfte rummer en del interessante dilemmaer og spørgsmål, som vil være relevante at debattere i de enkelte afdelinger og filialer. Fem typer af grænseløshed Lektor Henrik Lund og professor Helge Hvid fra Roskilde Universitetscenter har i en rapport fra 2007 defineret grænseløshed ud fra fem dimensioner. Grænseløshed i tid og rum Arbejdet kan udføres når som helst og hvor som helst. Kulturel grænseløshed Der udvikler sig fælles normer og værdier i virksomheden, som også breder sig til medarbejderens private liv uden for virksomheden. Organisatorisk grænseløshed Arbejdsdeling og opgavefordeling er flydende og grænseløs. Den enkelte person og den enkelte faggruppe har ikke afgrænsede opgaver og ansvar. Politisk grænseløshed Interessekonflikten mellem arbejdsgiver og arbejdstager opleves stort set ikke og som følge heraf er der ingen klare strukturer for, hvordan spørgsmål om rettigheder og konflikter løses. Subjektiv grænseløshed Arbejdet bliver en central del af personligheden. Der er ikke klare grænser mellem arbejdet og det personlige. En vigtig pointe i rapporten fra Roskilde Universitetscenter er, at jo flere former for grænseløshed, man er under påvirkning af, desto mere udfordrende er det at opnå balance mellem arbejdsliv og privatliv. VIDSTE DU AT 41 procent af Finansforbundets medlemmer i meget høj grad eller i høj grad tager arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. 64 procent af Finansforbundets medlemmer ikke kan lægge arbejdet fra sig, når de har fri. (Kilde: Rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet, marts 2010) SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 9

10 FAGLIGT ARBEJDE MERE KVALITET I DET FAGLIGE ARBEJDE Kredsbestyrelsen forhandler med banken om en ny struktur i kredsbestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan lave fagligt arbejde på fuld tid Af journalist Carsten Jørgensen At sidde i kredsbestyrelsen er mere tids- og arbejdskrævende end som så, og det stiller stadig øgede krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Derfor forsøger Sydbank Kreds nu at få en aftale på plads med banken, hvor bestyrelsen fremover udelukkende skal bestå af medlemmer, som arbejder fagligt på fuld tid. Målet er at få mere kvalitet i det faglige arbejde til gavn for både medlemmerne og banken. Der bruges i dag rigtig meget tid på dels at deltage i udvalg og forhandlinger med banken og dels på at deltage i arbejdet i de politiske ansvarsområder i Finansforbundet. Kravene til kredsbestyrelsesmedlemmerne er større end for få år siden, og derfor er det - især for dem som ikke er fuldtids kredsbestyrelsesmedlemmer - svært at få tid til både det bankfaglige arbejde og det politiske arbejde, forklarer kredsformand Harry Max Friedrichsen. I dag laver fem ud af 11 bestyrelsesmedlemmer fagligt arbejde på fuld tid, og det håber, Harry Max Friedrichsen at få ændret til en bestyrelse, hvor alle er fuldtids bestyrelsesmedlemmer. Sydbank Kreds drøfter p.t. emnet med banken, hvorunder de tillidsvalgte vil blive inddraget i forløbet. Hvis eller når parterne er nået til enighed om en lokalaftale, der fastsætter antallet af medlemmer i kredsbestyrelsen på fuld tid, vil det herefter blive forelagt på en generalforsamling, hvor medlemmerne i Sydbank Kreds træffer den endelige beslutning. MANGE ILDSJÆLE FOR ARBEJDSMILJØET Af Poul Erik Ravn Pedersen På den årlige konference for arbejdsmiljøorganisationen i Sydbank var der igen i 2010 en rigtig flot deltagelse. 47 mødte op, og der var kun enkelte afbud. Det er glædeligt med så flot en deltagelse. Baggrunden herfor er, at arbejdsmiljørepræsentanterne er meget engagerede i arbejdet. De har selv valgt at stille op i forbindelse med seneste valg i november De bliver efter valget vejledt i opgaverne og gennemgår snarest muligt arbejdsmiljøuddannelsen. Også de udpegede arbejdsmiljøledere udviser stort engagement, hvilket er meget glædeligt, og disse gennemgår naturligvis også uddannelsen. Desuden er opbakning fra ledere og øvrige kolleger også en forudsætning for det flotte fremmøde. Ledernes synlige opbakning i ord og handling er både vigtig overfor den udpegede samt overfor alle medarbejdere i området. Også her fornemmer vi, at arbejdsmiljøarbejdet bliver værdsat. Der vil naturligvis være en del fravær fra det normale bankarbejde, for eksempel i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurdering samt arbejdsmiljøkonferencen. Det er her af stor betydning, at arbejdsmiljørepræsentanten og -lederen får deres nærmeste kollegers opbakning. Det er jo i alles interesse, at arbejdet bliver gjort og det bliver det særdeles flot. Tak for fremmødet. 10 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

11 EFTERLØN EFTERLØN TRYGHED OG SNUSFORNUFT Med efterløn har du muligheden for at trække dig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Vælger du ikke at bruge ordningen får du en skattefri præmie, der i sig selv er en fordelagtig pensionsopsparing. Af Casper Koch Villumsen, kommunikationsrådgiver i FTF-A Efterlønnen er igen til debat. Men under alle omstændigheder, er det din mulighed for at trække dig lidt tidligere tilbage. Op til 5 år før din almindelige pensionsalder. Samtidig er det en god pensionsopsparing. Det er også vigtigt at sige, at de penge du indbetaler til efterlønnen er dine egne, og du kan til enhver tid trække dem ud og sætte dem over på en privat pensionsopsparing, hvis du hellere vil det. Du kan betragte efterlønnen som et supplement til din pensionsopsparing. Ordningen er nemlig kendetegnet ved at have en ekstremt lav risiko og så giver den et afkast, der kan konkurrere med de fleste individuelle pensionsopsparinger. Skattefri præmie Vælger du slet ikke at bruge muligheden for at gå på efterløn, vil du i stedet få udbetalt en skattefri præmie. Det er i sig selv en meget fornuftig forretning. Danske Bank har beregnet afkastet på indbetalingerne til efterlønsordningen, hvis du vælger den skattefri præmie. Det ligger på cirka 4,5 procent, hvis man i forvejen er medlem af en a-kasse. Til det siger privatøkonom i Danske Bank, Lars Olsen: Det er en meget fornuftig forrentning. Det er svært at finde en individuel pensionsordning, der kan konkurrere med det. I hvert fald vil det kræve, at pensionen bliver investeret i aktier og altså med en langt større risiko end efterlønnen. Den lave risiko ved at indbetale til efterlønnen er også medvirkende til at gøre ordningen særdeles attraktiv. Det er muligt, at du vil kunne få et større afkast ved at sætte dine midler i fx aktier, men risikoen for at få et mindre eller ligefrem et negativt afkast - er altid til stede. En anden mulighed er at kombinere efterløn og arbejde. Så kan du arbejde nogle timer og få udbetalt efterløn for resten. Samtidig opsparer du en skattefri præmie på kr. hver gang du har arbejdet i 481 timer, hvis du opfylder 2-års reglen. For at opfylde 2-års reglen skal du: være fyldt 62 år have haft dit efterlønsbevis i minimum 2 år have haft timers arbejde fra du fik dit efterlønsbevis og inden du overgår til efterløn. Hvis du går på efterløn Det største udbytte af efterlønnen vil du dog få, hvis du vælger at gøre aktivt brug af efterlønnen. Går du som 60-årig, vil du som hovedregel få knap kr. om året. Herfra skal der ud fra nogle nærmere beregninger modregnes de pensioner, du selv har. Det er ikke en fuld 1:1 modregning, men alle pensioner modregnes. Du kan også vælge først at gå på efterløn, når du er 62 år. Så får du en lidt højere sats om året og der er en noget lempeligere modregning af dine pensioner. Du kan nå det endnu Hvis du tidligere har fravalgt efterlønsordningen, men har fortrudt og gerne vil tilmeldes alligevel, så kan du bruge fortrydelsesordningen. Det kræver dog, at du lever op til følgende punkter: Hvis du er født i 1972 eller tidligere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra 1. januar Er du født i 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra din 24-års dag. Du skal tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før din efterlønsalder. Sidste chance for tilmelding er altså din 47 års dag. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år. Har du tidligere indbetalt i den almindelige ordning, bliver de medregnet. Naturligvis forudsat at pengene ikke er tilbagebetalt. Hvis du tidligere har været tilmeldt den almindelige efterlønsordning, kan du desuden være omfattet af en karensperiode på 2 år, inden du kan blive tilmeldt fortrydelsesordningen. Med fortrydelsesordningen bliver dine manglende indbetalinger modregnet i din efterløn og din skattefri præmie. Du kan se meget mere om efterlønsreglerne på SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 11

12 KONKURRENCE HANDLINGSPLANER FOR TRIVSEL Af Poul Erik Ravn Pedersen I løbet af de første uger af 2011 er det decentrale arbejde med MTU 2010 afsluttet med aflevering af en handlingsplan fra hver region og område på Peberlyk. Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter har forhåbentlig bidraget med idéer til de handlingsplaner, som er grundlaget for det følgende arbejde. Handlingsplanerne tilgår den nedsatte arbejdsgruppe med deltagere fra HR-afdeling og Peter Henriksen og Poul Erik Ravn Pedersen fra Sydbank Kreds, og arbejdsgruppen laver en indstilling til Samarbejdsudvalget. Herefter er det SU, der på sit møde den 5. april beslutter hvilke handlinger, der kan iværksættes til at fremme trivslen yderligere. KONKURRENCE - SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE OG VIND! Svarene kan findes i bladets artikler 1. Hvor mange gange om dagen laver medarbejderne i Betalingsformidling pausegymnastik? 2. Hvor længe har Maria Mejlby haft hjemmearbejdsplads som Totalkreditvurderingsansvarlig? 3. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer laver p.t. fagligt arbejde på fuld tid i Sydbank Kreds? 4. Hvor mange deltagere mødte op til den årlige konference for Sydbanks arbejdsmiljøorganisation i 2010? 5. Hvis du vælger ikke at gå på efterløn, får du så udbetalt en skattefri præmie? SYDBANK KREDS ER FLYTTET FRA KIRKEPLADS TIL PEBERLYK 4 (IT-BYGNINGEN) DEN 4. FEBRUAR Send dit svar (f.eks. 5, 3½, 8, 75, ja ) senest fredag den 25. februar 2011 i mail til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. 12 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere