MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET /FEBRUAR 2011 PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST/3 DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME/4 INDBYDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING/4 ARBEJDSLIVET BREDER SIG/9 MERE KVALITET I DET FAGLIGE ARBEJDE/10 EFTERLØN - TRYGHED OG SNUS- FORNUFT/11 HANDLINGSPLANER FOR TRIVSEL/12 FLYTNING AF KREDS- KONTORET/12 KONKURRENCE/12 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING - SE MIDTERSIDERNE

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand ET NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER Når man forsøger at kigge i krystalkuglen for at give et bud på fremtiden, vil fremtiden i tilbageblik ubarmhjertigt afsløre, hvor dygtig eller heldig man har været til at spå. Sidste år på samme tid udtrykte jeg på denne side forhåbning om, at 2010 ville blive et vendepunkt, hvor økonomien igen kom op i gear. Det kom ikke helt til at holde stik. Til gengæld fik jeg ret i min antagelse om, at Sydbanks regnskab for 2009 igen lå blandt de bedste i sektoren. Og udfordringerne med at nå de besluttede personalereduktioner blev glædeligvis klaret uden egentlige afskedigelsesrunder. Det forgangne år gav også udfordringer på andre områder herunder ikke mindst i sekretariaterne, hvor problemerne med den digitale tinglysning førte til et voldsomt arbejdspres og en stor overarbejdspukkel. Det var en uholdbar situation, som vi fra kredsbestyrelsen gik i dialog med ledelsen om. Ledelsen var lydhøre overfor vores tilkendegivelser, og der blev iværksat tiltag som bedrede forholdene. Der bliver givetvis også en del udfordringer i det nye år Det begyndte allerede omkring årsskiftet med organisationsændringerne på områderne Corporate Banking and Finance samt Private Banking og Pension. Det har ikke unaturligt blandt nogle af de berørte givet anledning til uro, usikkerhed og skuffelser. De fleste af os er nok således indrettet, at vi har en positiv holdning til udvikling, men er mere skeptiske overfor forandring. Det er der ikke noget nyt i, men det er vigtigt, at man, i den forandringsproces en organisationsændring afstedkommer, er opmærksom herpå og har fokus på de menneskelige reaktionsmønstre. Det er en grundlæggende ledelsesopgave at sørge for at mindske modstanden mod forandring ved at understøtte den enkelte medarbejder bedst muligt. Den teknologiske udvikling giver også udfordringer. Teknologien kan give arbejdsmæssige lettelser, mulighed for produktudvikling og medvirke til en bedre og mere individualiseret kundebetjening og -rådgivning. Den giver også øgede muligheder for, at vi kan arbejde på distancen og dermed større frihedsgrader for den enkelte. Samtidig er det dog vigtigt, at du som medarbejder selv er i stand til at sætte grænser for, at arbejdslivet ikke tager overhånd i forhold til familielivet og fritiden. Vi mener også, at banken skal være med til at sætte grænserne og drøfter emnet med banken i den kommende tid. For til stadighed at kunne honorere de øgede krav, der stilles til det faglige arbejde, arbejder vi i kredsbestyrelsen på, at bestyrelsen fremover udelukkende skal bestå af medlemmer, som arbejder fagligt på fuld tid. Det kan du læse mere om i artiklen på side 10, og du kan få meget mere at vide herom og om andre forhold ved at deltage i generalforsamlingen lørdag den 26. marts på Munkebjerg Hotel i Vejle. Her har du mulighed for at stille spørgsmål til kredsbestyrelsen, deltage i debatten og få direkte indflydelse på beslutningerne. Jeg håber, vi ses der. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Britt Kirkegaard Karas Søs Nørager Christensen Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Foto: Jasper Carlberg Oplag: Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 30. marts 2011 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

3 VELVÆRE PAUSEGYMNASTIK GIVER MERE GEJST To gange om dagen holder medarbejderne i Betalingsformidling en pause i arbejdet for at strække arme, nakke, skuldre og ryg. Og det har både krop og hoved godt af. Af journalist Carsten Jørgensen Mange opgaver i banken er stillesiddende arbejde ved et skrivebord med en telefon og en pc, og mange bevægelser gentages igen og igen i løbet af en arbejdsdag. Det kan slide på arme, skuldre, nakke, ryg og hoved, og fortsætter det, kan man få smerter og lidelser, som er svære at slippe af med. I Betalingsformidling på Peberlyk har medarbejderne en forebyggende kur klar; man laver pausegymnastik to gange om dagen. Klokken 10 og klokken 14 tager vi cirka fem minutters pausegymnastik, hvor vi får strukket skuldre, arme, nakke, hoved og ryg godt igennem, og det hjælper. Det giver mere velvære at få rørt sine muskler, og man får mere gejst til at genoptage arbejdet, siger Birthe Petersen, en af de fem instruktører der på skift tager initiativ til at få kollegerne op af stolene. Pausegymnastikken blev indført tilbage i 2005 i Betalingsformidling på initiativ af én af lederne - Lone Clemmensen Hansen. Birthe Petersen har været med siden starten. Jeg plejer at rejse mig op og klappe i hænderne og sige så er det nu, og så deltager typisk en halv snes kolleger i strækøvelserne. Nogle har ikke mulighed for det, hvis de er optaget af en telefonsamtale, og herrerne er generelt svære at få med også, fortæller Birthe Petersen med et smil. Anette Callesen er en af de medarbejdere i Betalingsformidling, som ofte deltager i pausegymnastikken. Det løsner op i musklerne og er rigtig godt, hvis jeg har siddet og skrevet meget på pc. Jeg har tidligere haft problemer med let at få hovedpine, men strækøvelserne er med til at forebygge de spændinger, der kan sætte sig i nakke og skuldre. Derfor deltager jeg hver gang, hvis det er muligt, siger Anette Callesen. Derfor har vi også brug for pauser 1. Når man giver sig selv et pusterum får hjernen mulighed for at udnytte sin fulde kapacitet i forhold til at rumme og overskue kompleksitet. 2. Pausen kan give klarhed over: Hvad arbejder jeg hen imod? Hvordan går det for mig? Gør jeg det vigtige rigtigt? SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 3

4 DET GRÆNSELØSE ARBEJDE DEJLIGT AT ARBEJDE HJEMME Maria Mejlby er som Totalkredit-vurderingsansvarlig meget glad for den fleksibilitet, som hendes hjemmearbejdsplads giver. Af journalist Carsten Jørgensen Hvor medarbejderen tidligere fem dage om ugen mødte ved sit skrivebord, arbejdede otte timer med opgaver stillet af én af lederne og derefter holdt fri, har den enkelte medarbejder i dag fået langt større frihedsgrader og selvudfoldelse i arbejdet. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at arbejde hjemme, i sommerhuset eller i toget og ofte uafhængigt af den almindelige åbningstid. Den fleksibilitet nyder mange medarbejdere godt af. En af dem er Maria Mejlby, som har en hjemmearbejdsplads, hvorfra hun dagligt i princippet inden for normal bank-åbningstid passer jobbet som Totalkredit-vurderingsansvarlig. Det er en formidabel ordning for mig, fordi jeg som småbørnsmor har en stor fleksibilitet i forhold til at hente børnene tidligt ind imellem og at placere noget administrativt arbejde til aftentimerne. Men det er klart, at Sydbank også nyder godt af, at jeg arbejder hjemmefra. For selvom jeg bestræber mig på at have en almindelig arbejdsuge på 37 timer, vil min fleksibilitet i forhold til at arbejde på lidt skæve tidspunkter ind imellem komme banken til gode, fortæller Maria. En stor del af arbejdstiden går med at køre på kundebesøg i det midtjyske og at vurdere de ejendomme, der ønskes belåning i. Og netop den hyppige kontakt til andre mennesker er vigtig for Maria, som ellers ville kede sig ved at skulle sidde meget alene hjemme på kontoret. Kontoret er indrettet i en udbygning uden for huset, og det har stor betydning for, at arbejdet ikke dominerer for meget i forhold til familielivet og fritiden. Når jeg om eftermiddagen slukker computeren på kontoret og går ud af døren og over i privatboligen, skal der rimelig meget til, at jeg kort efter går hen og arbejder igen. Jeg føler selv, at jeg er meget bevidst om, at der skal være en balance mellem arbejdsliv og privatliv, og det synes jeg også, at der er, siger Maria. Hun har arbejdet i halvandet år på denne måde og har ingen planer om at ændre det foreløbigt. Oprindeligt er Maria Mejlby uddannet ejendomsmægler men skiftede til Sydbank i 2007, hvor hun i meget kort tid var kundemedarbejder, før hun fik tilbudt et job som vurderingsansvarlig på fuld tid. Maria Mejlby 4 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

5 SYDBANK KREDS AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 26. MARTS 2011 KL PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 5

6 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Kontingent... kr kr Renter, bank... kr kr Udbytte, aktier... kr. 0 kr. 0 Kursregulering, aktier... kr kr Refusion af rejseudgifter... kr kr Indtægter i alt... kr kr UDGIFTER Generalforsamling... kr kr Medlemsmøder/aktivitet/info... kr kr Bestyrelsesmøder/-seminarer... kr kr Bestyrelsesarrangementer... kr kr Tillidsmandsmøder/-seminar... kr kr Udvalgs- og andre møder... kr kr Landsmøde/repræsen. møder... kr kr. 348 Kontorartikler/lønomkostninger... kr kr Kurser/uddannelse... kr. 0 kr Gaver/repræsentation... kr kr Kursregulering aktier... kr. 0 kr. 0 Rejseudgifter i året... kr kr Udgifter i alt... kr kr Resultat før ekstra ord. poster... kr kr Årets resultat... kr kr ÅBEN GENERALFORSAMLING Kredsens generalforsamling er åben for alle medlemmer. Alle medlemmer har taleret. Aktive (herunder ledige) og hvilende medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Aktive og hvilende medlemmer skal, for at få stemmeret på generalforsamlingen, have tilmeldt sig online via dk, så tilmeldingen er Sydbank Kreds i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Seneste tilmelding er derfor den 18. marts Forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen - det vil sige den 25. februar Senest 2 uger før afholdelsen offentliggøres dagsorden, regnskab samt indkomne forslag på kredsens hjemmeside og udsendes til aktive medlemmer. STATUS AKTIVER Omsætningsaktiver Bankbeholdning... kr kr Tilgodehavende vedr. transport... kr kr Tilgodehavende debitorer... kr. 0 kr Anlægsaktiver 100 stk. Sydbank aktier... kr kr Aktiver i alt... kr kr PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo... kr kr Periodens overskud/underskud... kr kr Egenkapital ultimo... kr kr Passiver i alt... kr kr Regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret: Aabenraa, den 28. januar 2011, Gert C. Jöhnk, Bo Storgaard. 6 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

7 DAGSORDEN TILMELDING 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag a. Fra medlemmerne b. Fra bestyrelsen 6. Valg af a. Formand b. Bestyrelsesmedlemmer, jf. 4 stk. 7 c. Suppleanter for disse, jf. 4 stk. 7 d. Revisorer, jf. 4 stk. 7 e. Revisorsuppleant, jf. 4 stk. 7 f. 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer til samarbejdsudvalget jf. 4 stk. 8. Valget finder kun sted hvert andet år i lige årstal. g. 2 suppleanter for generalforsamlingsvalgte medlemmer til samarbejdsudvalget jf. 4 stk. 8. Valget finder kun sted hvert andet år i lige årstal. 7. Eventuelt Du tilmelder dig online via Tilmeldingen udfyldes senest den 18. marts TILMELDING - GENERALFORSAMLING 2011 Tilmelding til kredsgeneralforsamlingen den 26. marts 2011 Fornavn: Efternavn: Afdeling/pensionist: Tilmelding senest den 18. marts 2011 Indsend oplysninger Nulstil BESTYRELSEN 2010 Harry Max Friedrichsen Margrethe Weber Erik Jepsen Søs N. Christensen Peter Chr. Henriksen Henning D. Johansen Britt K. Karas Jarl Oxlund Poul Erik Ravn Pedersen Gitte Demant Gardi Nommesen Sekr.: Lone Mikkelsen Landsmødedelegeret: Helle Klingvall SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 7

8 PERSONER PÅ VALG Under dagsordenens pkt. 6, der omhandler valg, kan det oplyses, at følgende personer er på valg: Formand: Harry Max Frierichsen Kredsbestyrelsesmedlemmer: Margrethe Weber Henning Damm Johansen Søs N. Christensen Gardi Nommesen Peter Chr. Henriksen Bestyrelsessuppleanter: 3 suppleanter JUBILÆUMSFONDEN FOR SØNDERJYSKE BANKFOLK Saldo pr kr udlodning af legater kr. 0 kr Renter pr kr. 399 Saldo pr kr Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring. Den anførte beholdnings tilstedeværelse er konstateret. Aabenraa, den 28. januar 2011 Gert C. Jöhnk, Bo Storgaard Revisor: Gert C.Jöhnk Revisorsuppleant: 1 suppleant Fundatsen for Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjydske Kreds Jubilæumsfond kan læses på Sydbank Kreds hjemmeside PEBERLYK AABENRAA TELEFON TELEFAX / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

9 DET GRÆNSELØSE ARBEJDE ARBEJDSLIVET BREDER SIG Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og arbejdsmængde er grundlæggende godt, men man skal være bevidst om, at arbejdet ikke tager overhånd i forhold til privatlivet, advarer Sydbank Kreds. Af Jarl Oxlund og journalist Carsten Jørgensen Fleksibilitet er alle medarbejdere glade for. Det kan være svært at få tingene til at fungere, hvis der er meget firkantede regler omkring arbejdstid, og man eksempelvis ikke må tage sit barn til lægen i arbejdstiden, vurderer Jarl Oxlund fra kredsbestyrelsen. Det er mit indtryk, at Sydbank generelt set er meget fleksibel i forhold til mødetid og arbejdstid, så den enkelte har mulighed for at gå tidligt eller møde lidt senere en dag mod at udligne det en efterfølgende dag, siger han. Sydbank Kreds vil i den kommende tid sætte fokus på det grænseløse arbejde forstået som den tilstand, hvor arbejde og fritid smelter sammen som følge af, at mobile bredbåndsforbindelser gør det muligt at arbejde når som helst og hvor som helst. Risikoen er, at man kommer til at arbejde hele tiden. Pludselig bliver det en vane, at man arbejder hjemme i nogle timer hver aften, og man glemmer måske helt at holde pauser fra arbejdet og trække stikket helt ud, når man har fri, forklarer Jarl Oxlund. Holdningsmæssige grænser Politisk vil vi gerne rejse debatten med medlemmerne. Ikke for at komme med en løftet pegefinger men for at få folk til at tænke over, hvordan balancen er mellem deres arbejdsliv og privatliv, og få den enkelte til at sætte nogle holdningsmæssige grænser til arbejdet. Sådanne grænser er individuelle, men kunne for eksempel være, at man først efter kl. 20, når børnene er lagt i seng, tænder for arbejds-pc en eller tjekker sin arbejdsmobil. Ligesom man kunne gøre ophold i sit sommerhus arbejdsfrit, fortsætter han. Finansforbundet har udgivet et temahæfte om det grænseløse arbejde, som Sydbank Kreds i løbet af første halvår af 2011 vil sende ud til tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Dette hæfte rummer en del interessante dilemmaer og spørgsmål, som vil være relevante at debattere i de enkelte afdelinger og filialer. Fem typer af grænseløshed Lektor Henrik Lund og professor Helge Hvid fra Roskilde Universitetscenter har i en rapport fra 2007 defineret grænseløshed ud fra fem dimensioner. Grænseløshed i tid og rum Arbejdet kan udføres når som helst og hvor som helst. Kulturel grænseløshed Der udvikler sig fælles normer og værdier i virksomheden, som også breder sig til medarbejderens private liv uden for virksomheden. Organisatorisk grænseløshed Arbejdsdeling og opgavefordeling er flydende og grænseløs. Den enkelte person og den enkelte faggruppe har ikke afgrænsede opgaver og ansvar. Politisk grænseløshed Interessekonflikten mellem arbejdsgiver og arbejdstager opleves stort set ikke og som følge heraf er der ingen klare strukturer for, hvordan spørgsmål om rettigheder og konflikter løses. Subjektiv grænseløshed Arbejdet bliver en central del af personligheden. Der er ikke klare grænser mellem arbejdet og det personlige. En vigtig pointe i rapporten fra Roskilde Universitetscenter er, at jo flere former for grænseløshed, man er under påvirkning af, desto mere udfordrende er det at opnå balance mellem arbejdsliv og privatliv. VIDSTE DU AT 41 procent af Finansforbundets medlemmer i meget høj grad eller i høj grad tager arbejdspladsens problemer på sig som deres egne. 77 procent af Finansforbundets medlemmer angiver, at de har fælles interesser med arbejdspladsen. 64 procent af Finansforbundets medlemmer ikke kan lægge arbejdet fra sig, når de har fri. (Kilde: Rundspørge til 830 medlemmer af Finansforbundet, marts 2010) SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 9

10 FAGLIGT ARBEJDE MERE KVALITET I DET FAGLIGE ARBEJDE Kredsbestyrelsen forhandler med banken om en ny struktur i kredsbestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan lave fagligt arbejde på fuld tid Af journalist Carsten Jørgensen At sidde i kredsbestyrelsen er mere tids- og arbejdskrævende end som så, og det stiller stadig øgede krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Derfor forsøger Sydbank Kreds nu at få en aftale på plads med banken, hvor bestyrelsen fremover udelukkende skal bestå af medlemmer, som arbejder fagligt på fuld tid. Målet er at få mere kvalitet i det faglige arbejde til gavn for både medlemmerne og banken. Der bruges i dag rigtig meget tid på dels at deltage i udvalg og forhandlinger med banken og dels på at deltage i arbejdet i de politiske ansvarsområder i Finansforbundet. Kravene til kredsbestyrelsesmedlemmerne er større end for få år siden, og derfor er det - især for dem som ikke er fuldtids kredsbestyrelsesmedlemmer - svært at få tid til både det bankfaglige arbejde og det politiske arbejde, forklarer kredsformand Harry Max Friedrichsen. I dag laver fem ud af 11 bestyrelsesmedlemmer fagligt arbejde på fuld tid, og det håber, Harry Max Friedrichsen at få ændret til en bestyrelse, hvor alle er fuldtids bestyrelsesmedlemmer. Sydbank Kreds drøfter p.t. emnet med banken, hvorunder de tillidsvalgte vil blive inddraget i forløbet. Hvis eller når parterne er nået til enighed om en lokalaftale, der fastsætter antallet af medlemmer i kredsbestyrelsen på fuld tid, vil det herefter blive forelagt på en generalforsamling, hvor medlemmerne i Sydbank Kreds træffer den endelige beslutning. MANGE ILDSJÆLE FOR ARBEJDSMILJØET Af Poul Erik Ravn Pedersen På den årlige konference for arbejdsmiljøorganisationen i Sydbank var der igen i 2010 en rigtig flot deltagelse. 47 mødte op, og der var kun enkelte afbud. Det er glædeligt med så flot en deltagelse. Baggrunden herfor er, at arbejdsmiljørepræsentanterne er meget engagerede i arbejdet. De har selv valgt at stille op i forbindelse med seneste valg i november De bliver efter valget vejledt i opgaverne og gennemgår snarest muligt arbejdsmiljøuddannelsen. Også de udpegede arbejdsmiljøledere udviser stort engagement, hvilket er meget glædeligt, og disse gennemgår naturligvis også uddannelsen. Desuden er opbakning fra ledere og øvrige kolleger også en forudsætning for det flotte fremmøde. Ledernes synlige opbakning i ord og handling er både vigtig overfor den udpegede samt overfor alle medarbejdere i området. Også her fornemmer vi, at arbejdsmiljøarbejdet bliver værdsat. Der vil naturligvis være en del fravær fra det normale bankarbejde, for eksempel i forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsvurdering samt arbejdsmiljøkonferencen. Det er her af stor betydning, at arbejdsmiljørepræsentanten og -lederen får deres nærmeste kollegers opbakning. Det er jo i alles interesse, at arbejdet bliver gjort og det bliver det særdeles flot. Tak for fremmødet. 10 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

11 EFTERLØN EFTERLØN TRYGHED OG SNUSFORNUFT Med efterløn har du muligheden for at trække dig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Vælger du ikke at bruge ordningen får du en skattefri præmie, der i sig selv er en fordelagtig pensionsopsparing. Af Casper Koch Villumsen, kommunikationsrådgiver i FTF-A Efterlønnen er igen til debat. Men under alle omstændigheder, er det din mulighed for at trække dig lidt tidligere tilbage. Op til 5 år før din almindelige pensionsalder. Samtidig er det en god pensionsopsparing. Det er også vigtigt at sige, at de penge du indbetaler til efterlønnen er dine egne, og du kan til enhver tid trække dem ud og sætte dem over på en privat pensionsopsparing, hvis du hellere vil det. Du kan betragte efterlønnen som et supplement til din pensionsopsparing. Ordningen er nemlig kendetegnet ved at have en ekstremt lav risiko og så giver den et afkast, der kan konkurrere med de fleste individuelle pensionsopsparinger. Skattefri præmie Vælger du slet ikke at bruge muligheden for at gå på efterløn, vil du i stedet få udbetalt en skattefri præmie. Det er i sig selv en meget fornuftig forretning. Danske Bank har beregnet afkastet på indbetalingerne til efterlønsordningen, hvis du vælger den skattefri præmie. Det ligger på cirka 4,5 procent, hvis man i forvejen er medlem af en a-kasse. Til det siger privatøkonom i Danske Bank, Lars Olsen: Det er en meget fornuftig forrentning. Det er svært at finde en individuel pensionsordning, der kan konkurrere med det. I hvert fald vil det kræve, at pensionen bliver investeret i aktier og altså med en langt større risiko end efterlønnen. Den lave risiko ved at indbetale til efterlønnen er også medvirkende til at gøre ordningen særdeles attraktiv. Det er muligt, at du vil kunne få et større afkast ved at sætte dine midler i fx aktier, men risikoen for at få et mindre eller ligefrem et negativt afkast - er altid til stede. En anden mulighed er at kombinere efterløn og arbejde. Så kan du arbejde nogle timer og få udbetalt efterløn for resten. Samtidig opsparer du en skattefri præmie på kr. hver gang du har arbejdet i 481 timer, hvis du opfylder 2-års reglen. For at opfylde 2-års reglen skal du: være fyldt 62 år have haft dit efterlønsbevis i minimum 2 år have haft timers arbejde fra du fik dit efterlønsbevis og inden du overgår til efterløn. Hvis du går på efterløn Det største udbytte af efterlønnen vil du dog få, hvis du vælger at gøre aktivt brug af efterlønnen. Går du som 60-årig, vil du som hovedregel få knap kr. om året. Herfra skal der ud fra nogle nærmere beregninger modregnes de pensioner, du selv har. Det er ikke en fuld 1:1 modregning, men alle pensioner modregnes. Du kan også vælge først at gå på efterløn, når du er 62 år. Så får du en lidt højere sats om året og der er en noget lempeligere modregning af dine pensioner. Du kan nå det endnu Hvis du tidligere har fravalgt efterlønsordningen, men har fortrudt og gerne vil tilmeldes alligevel, så kan du bruge fortrydelsesordningen. Det kræver dog, at du lever op til følgende punkter: Hvis du er født i 1972 eller tidligere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra 1. januar Er du født i 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra din 24-års dag. Du skal tilmelde dig fortrydelsesordningen senest 15 år før din efterlønsalder. Sidste chance for tilmelding er altså din 47 års dag. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år. Har du tidligere indbetalt i den almindelige ordning, bliver de medregnet. Naturligvis forudsat at pengene ikke er tilbagebetalt. Hvis du tidligere har været tilmeldt den almindelige efterlønsordning, kan du desuden være omfattet af en karensperiode på 2 år, inden du kan blive tilmeldt fortrydelsesordningen. Med fortrydelsesordningen bliver dine manglende indbetalinger modregnet i din efterløn og din skattefri præmie. Du kan se meget mere om efterlønsreglerne på SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11 / 11

12 KONKURRENCE HANDLINGSPLANER FOR TRIVSEL Af Poul Erik Ravn Pedersen I løbet af de første uger af 2011 er det decentrale arbejde med MTU 2010 afsluttet med aflevering af en handlingsplan fra hver region og område på Peberlyk. Tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter har forhåbentlig bidraget med idéer til de handlingsplaner, som er grundlaget for det følgende arbejde. Handlingsplanerne tilgår den nedsatte arbejdsgruppe med deltagere fra HR-afdeling og Peter Henriksen og Poul Erik Ravn Pedersen fra Sydbank Kreds, og arbejdsgruppen laver en indstilling til Samarbejdsudvalget. Herefter er det SU, der på sit møde den 5. april beslutter hvilke handlinger, der kan iværksættes til at fremme trivslen yderligere. KONKURRENCE - SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE OG VIND! Svarene kan findes i bladets artikler 1. Hvor mange gange om dagen laver medarbejderne i Betalingsformidling pausegymnastik? 2. Hvor længe har Maria Mejlby haft hjemmearbejdsplads som Totalkreditvurderingsansvarlig? 3. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer laver p.t. fagligt arbejde på fuld tid i Sydbank Kreds? 4. Hvor mange deltagere mødte op til den årlige konference for Sydbanks arbejdsmiljøorganisation i 2010? 5. Hvis du vælger ikke at gå på efterløn, får du så udbetalt en skattefri præmie? SYDBANK KREDS ER FLYTTET FRA KIRKEPLADS TIL PEBERLYK 4 (IT-BYGNINGEN) DEN 4. FEBRUAR Send dit svar (f.eks. 5, 3½, 8, 75, ja ) senest fredag den 25. februar 2011 i mail til eller Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 X 500 kr. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. 12 / SYDBANK KREDS / FEBRUAR 11

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2011 EN AKTIV INDSATS MOD AFSKEDIGELSER/3 FORTSAT LØNGAB FOR KVINDER/4 HAR I DET EGENTLIG GODT/5 FREMTIDIG BESTYRELSE PÅ FULD

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening Foreningens navn er Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Fredensborg kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening

Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening Vedtægter for Helsinge Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Helsinge Erhvervsforening. 2 Foreningens formål er at være interesseorganisation for medlemmerne over

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 1 Formål. Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende formands

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Faaborg Midtfyns Havekreds S V E N D B O R G A F D E L I N G H A V E S E L S K A B E T

V E D T Æ G T E R F O R. Faaborg Midtfyns Havekreds S V E N D B O R G A F D E L I N G H A V E S E L S K A B E T V E D T Æ G T E R F O R Faaborg Midtfyns Havekreds I S V E N D B O R G A F D E L I N G I H A V E S E L S K A B E T 1. NAVN 1.1 Havekredsens navn er: Faaborg Midtfyns Havekreds i Svendborg Afdeling i Haveselskabet,

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere