Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?"

Transkript

1 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1

2 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser Brug af lærebøger, kompendier mv Brug af internettet og online-tjenester Når jeg vil bruge TV-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen Når jeg selv laver mit undervisningsmateriale Når du offentliggør materialet via internettet eller skolens net...26 Kapitel 3 persondata Registrering og brug af personoplysninger i skolens systemer...32 Kapitel 4 - skolens arrangementer Skuespil, teaterstykker, musicals og andre musikdramatiske forestillinger Skolefester og koncerter Fotografier og videooptagelser fra skolens arrangementer Visning af film for skolen Visning af fjernsyn i større forsamlinger Brug af elevernes værker til udstillinger, konkurrencer mv...60 Kapital 5 - Hvad skal jeg vide som elev...61 Kapitel 6 - Skolens ansvar og kontrolmuligheder Skolens ansvar for krænkelser Gode råd til at forebygge krænkelser på skolen Skolens kontrol af ansatte og elever...77 Kapitel 7 - Hjælpemidler og aftaler

3 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC En guide i ophavsret og persondata Du ved sikkert allerede, at lovgivningen gør, at der er en masse, som du ikke må i din hverdag på skolen. I Skolejuraens ABC kan du læse, hvad du må i din hverdag på skolen i forhold til ophavsretsloven og persondataloven. Kapitlerne i Skolejuraens ABC er skræddersyede til de forskellige grupper af personer, som er tilknyttet skolen, dvs. elever, lærere, skoleledelse og forældre. Skolejuraens ABC er et opslagsværk baseret på situationer. Det betyder at du kan læse hvad der gælder og hvad du/skolen skal gøre i en lang række situationer, f.eks.: - når du skal lave dit undervisningsmateriale - når skolen skal opføre en musical - når skolen registrerer oplysninger om eleverne - når du tager billeder af eleverne - når du finder vil bruge materiale fra internettet - når du vil offentliggøre materiale på internettet, på skolen eller for klasse Vi har forsøgt at finde de vigtigste situationer, du sikkert kender fra din hverdag på skolen. Skolejuraens ABC hjælper dig samtidig med at finde materiale, som du gerne må bruge i din hverdag på skolen. I en række tilfælde forudsætter Skolejuraens ABC, at din skole har indgået en bestemt aftale eller tegnet et bestemt abonnement. 3

4 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Af hensyn til at du ikke skal miste overblikket, behandler Skolejuraens ABC kun de mest centrale juridiske aspekter af de forskellige situationer. I visse situationer, er det er tvivlsomt, hvad gælder rent juridisk. Men her har vi valgt at skære i gennem og tage et standpunkt, da formålet med Skolejuraens ABC er at vejlede i modsætning til at skabe forvirring og usikkerhed. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: 1. Forord ved Tommy Sørensen 2. Ikoner i Skolejuraens ABC 3. Begreber i Skolejuraens ABC 4. Afkrydsningsliste (hvilke aftaler har min skole) 4

5 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC 1.1. Forord v./ Skoleleder Tommy Sørensen 1.2. Ikoner i Skolejuraens ABC Indledning (endnu ikke endelige ikoner og endnu ikke konsekvent anvendt) Skolejuraens ABC indeholder også en række symboler, som har en bestemt betydning i relation til Skolejuraens ABC, og som skal gøre guiden mere overskuelig for dig Målgrupper for de enkelte kapitler Kapitlets målgruppe er lærerne (Kapitel 2, 3, 4) Kapitlets målgruppe er eleverne (Kapitel 5) Kapitlets målgruppe er skoleledelsen (Kapitel 3, 4, 6) NB! - ikoner Det må du/skolen godt! Det må du/skolen ikke! Tip! 5

6 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Pas på! Det koster penge Hvor må du gerne offentliggøre/bruge materiale På skolen For hele verden, f.eks. på internettet For klassen For mig selv og min husstand Hvilke aftaler/abonnementer kræver det (organisationernes logoer indsættes + logo for hver aftale) - COPY-DAN o Fotokopieringsaftalen o Tillægsaftale vedr. scanning o Tillægsaftale vedr. kompendier - UNI-SERVER Aftalen - KODA/GRAMEX aftale o o Aftaler vedr. musik til fester og koncerter Tillægsaftaler 6

7 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC - Aftale med Dansk Teaterforlag - Abonnement på SkoDA - Abonnement på DR /Skole DR /gym 1.3. Begreber i Skolejuraens ABC Indledning Skolejuraens ABC indeholder en række juridiske og ikke-juridiske begreber, som har en bestemt betydning i relation til Skolejuraens ABC De enkelte begreber Værker : Et Værk er et emne af kunstnerisk eller litterær karakter, som er beskyttet efter ophavsretsloven. Cleare : Betyder at man har opnået tilladelse til brugen af et Værk fra Rettighedshaveren, eller en der repræsentere Rettighedshaveren. Downloade : Downloade betyder at hente noget ned fra et computernetværk, fx internettet. Streaming Streaming betyder, at et materiale sendes til en computer efterhånden som materialet bliver fremført. Dette kan fx være en film som sendes via et computernetværk, ofte internettet, i samme hastighed som filmen vises på brugeren computer. Caching Caching betyder, at data lagres midlertidigt, således at de lettere kan tilgås igen. Hvis f.eks. en lang række brugere af internettet ønsker at besøge en bestemt internetside, der er lagret i et fjernt land, kan internetudbyderne i Danmark cache denne side, således at de brugere i 7

8 Version juni Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Danmark, der besøger internetsiden, henter den cachede udgave i stedet for, at der hver gang hentes en ny udgave af internetsiden fra det fjerne land. Rettighedshaver Den der ejer rettighederne til et materiale, ofte men ikke altid - ophavsmanden Afkrydsningsliste hvilke aftaler har min skole (udfyldes af ansvarlig på hver skole så guiden læses i den rette kontekst) 8

9 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Kapitel 2 - Når jeg underviser Det meste af det materiale du bruger i din undervisning er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du i mange tilfælde skal have en tilladelse fra ophavsmanden eller en anden rettighedshaver, når du bruger materialet i din undervisning. Dette kapitel giver et overblik over, - hvordan du kan tilrettelægge din undervisning og dit undervisningsmateriale, - hvor du kan få fat i velegnet undervisningsmateriale, og - i hvilket omfang du må offentliggøre undervisningsmaterialet via internettet og skolens net, uden at krænke andres rettigheder. Indholdsfortegnelse: 5. Brug af lærebøger kompendier mv. 6. Brug af internettet og online-tjenester 7. Når jeg vil bruge TV-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen 8. Når jeg selv laver mit undervisningsmateriale 9. Når du offentliggører materialet via internettet eller skolens net 9

10 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser 1. Brug af lærebøger, kompendier mv Generelt Dette afsnit er relevant, når du i fysisk eller digital form kopierer og uddeler undervisningsmateriale, som f.eks.: - lærebøger, - litterære bøger, - avisartikler, - kompendier, - fotografier, - noder, - sange fra sangbogen, og når du bruger digitale hjælpemidler, som f.eks. scannere og undervisningsprogrammer, f.eks. højtlæsningsprogrammer Kopiering og uddeling til eleverne COPY-DAN-aftalen fotokopieringsaftalen fysisk materiale COPY-DAN-aftalen, som i daglig tale kaldes fotokopieringsaftalen, er en rammeaftale, som giver dig ret til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale og uddele det til eleverne i forbindelse med din undervisning. Aftalen dækker alt fysisk materiale, herunder det fysiske materiale, som er oplistet i pkt. 1.1; bortset fra kompendier, hvilket kræver en særlig tillægsaftale. Du må altså godt lave en fotokopi af en bog eller udprinte en tekst på internettet og dele den ud til dine elever. COPY-DAN aftaler Skolen og andre har mulighed for at indgå forskellige typer af aftaler med COPY-DAN. Der findes standardaftaler som f.eks. fotokopieringsaftalen og særlige tillægsaftaler, som giver skolen ekstra rettigheder i forhold til standardaftalerne, som f.eks. retten til at lave kompendier eller retten til at indscanne tekst fra en bog. 10

11 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Fotokopieringsaftalen indeholder dog visse begrænsninger, som du skal være opmærksom på: - Aftalen giver dig ikke ret til at indscanne materiale, downloade materiale eller i øvrigt at lave digitale kopier, f.eks. på en CD-rom eller i en vedhæftet fil til en , - aftalen dækker ikke TV- og radioudsendelser, se nærmere herom i Afsnit 3.3, - for hver klasse må der højst kopieres 20 % af én publikation inden for samme skoleår, hvilket du skal koordinere med dine kolleger, og - der må højst kopieres 20 sider pr. publikation. Det er vigtigt at du sammen med de øvrige lærere, som er tilknyttet en bestemt klasse, sørger for, at I tager højde for aftalens begrænsninger. Aftalen giver kun ret til at kopiere og udlevere kopier af lovligt materiale til eleverne eller andre. Du kan finde hele aftalen i Kapitel Digital kopiering Der findes ingen aftale, som generelt giver skolen ret til at lave digital kopiering, som tilfældet er med fotokopieringsaftalen. Skolen kan dog indgå en særlig tillægsaftale med COPY-DAN, som giver skolen ret til at indscanne og gemme værker i digitalt format i forbindelse med undervisningen. Denne særlige tilllægsaftale omfatter dog ikke andre former for digital kopiering end indscanning. Det kræver derfor en tilladelse, hvis du i øvrigt kopierer noget materiale digitalt i forbindelse med din undervisning. Det gælder f.eks. hvis du: 11

12 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser - kopierer en tekst-, billed-, lyd- eller videofil, f.eks. til en CD-rom, - laver en digital kopi af en analog kopi, f.eks. hvis du optager et videobånd over på en DVD, eller et kassettebånd til en CD, eller - indscanner en side fra en bog eller et billede Undervisningsprogrammer og andre digitale hjælpemidler Særlige undervisningsprogrammer, som f.eks. højtlæsningsprogrammer og de faglige programmer til dansk, matematik og engelsk m.v., vil normalt være blevet indkøbt af skolen til en bestemt brug. I licensbetingelserne til programmet vil der stå, hvordan programmerne må bruges i forbindelse med undervisningen. Typisk anvender skolen en skoleaftale, hvorefter alle lærerne på skolen må installere undervisningsprogrammer på computere derhjemme og på skolen. Programmet må typisk ikke installeres på elevernes hjemmecomputere. Du skal dog altid tjekke licensbetingelserne, f.eks. hvis du ønsker at give en elev et undervisningsprogram med hjem på en CD-rom, enten ved at kontakte skolens IT-ansvarlige eller selv læse licensbetingelserne Situationer hvor du frit må kopiere og uddele materiale til eleverne Materialet er ikke ophavsretligt beskyttet Materiale, som ikke er ophavsretligt beskyttet - som f.eks. en lovtekst på Folketingets hjemmeside eller materiale, hvortil ophavsretten er udløbet - må du frit bruge i undervisningen f.eks. ved at kopiere og uddele det til eleverne. Ophavsretten er udløbet Ophavsretten varer kun i en begrænset periode typisk i ophavsmandens levetid + 70 år. Når ophavsretten er udløbet må du bruge materialet uden tilladelse i din undervisning. 12

13 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Hvis man vil anvende et oprindeligt værk i bearbejdet form, som f.eks. en indspilning af Tryllefløjten, skal man huske på, at selve bearbejdningen er ophavsretligt beskyttet. Derfor kræver det tilladelse at bruge bearbejdningen, selvom ophavsretten til det oprindelige værk for længst er udløbet. Jeg har selv lavet materialet Hvis du selv har lavet noget undervisningsmateriale, skal du passe på, hvis dit materiale indeholder et billede eller en tekst, som andre har lavet. Du kan læse nærmere om, hvad der gælder med hensyn til materiale,du selv har lavet i Afsnit Materiale lavet af en elev Hvis du ønsker at bruge noget materiale, som en elev har lavet i forbindelse med undervisningen, som f.eks. tegninger, malerier, skulpturer, skal du huske, at eleven principielt har ophavsret til sit værk i samme omfang, som Asger Jorn og Per Arnoldi har til deres værker. Materiale, som eleven har lavet i forbindelse med undervisningen, må du dog normalt gerne uddele til de andre elever i klassen. Men hvis du vil bruge materialet udenfor klassen, f.eks. til en elevkonkurrence, skal du spørge eleven om lov forinden. 2. Brug af internettet og online-tjenester 2.1. Generelt om brug af internettet og online-tjenester Generelt 13

14 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Dette afsnit er relevant for dig, når du vil bruge undervisningsmateriale fra internettet. Samtidig får du nogle gode tips til, hvor du kan finde materiale, som du kan bruge i undervisningen på visse nærmere betingelser her kaldet online-tjenester Online-tjenester Generelt Der findes en række online-tjenester, som giver dig mulighed for at få adgang til materiale, som du må bruge i undervisningen. På disse on-linetjenester kan du normalt være sikker på, at det er beskrevet, hvad du må gøre med det materiale, du har adgang til. På andre sider på internettet vil der typisk ikke være styr på rettighederne, og du løber derfor en risiko, hvis du bruger materiale herfra. Nogle online-tjenester indebærer, at du frit kan bruge materialet i undervisningen, mens andre stiller visse betingelser. Fælles for de nedenfor beskrevne online-tjenester er, at de er særligt velegnede kilder til materiale til din undervisning. Et godt sted at starte er EMU, Danmarks Undervisningsportal, hvorfra du kan få adgang til en række online-tjenester, som findes på adressen: Materialeplatformen På materialeplatformen kan du finde billeder, lyd- og videoklip, hvoraf en del frit må bruges i undervisningen. Materialet må typisk ikke bruges til andet end undervisningsbrug. Du kan samtidig læse nærmere om, hvordan materialet må bruges, der hvor du finder det på Materialeplatformen. Materialeplatformen er tilgængelig for alle. På Materialeplatformen kan du læse, hvordan du må bruge den i din undervisning. 14

15 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser FAKTABOX Materialeplatformen Materialeplatformen er et katalog over læringsressourcer, herunder undervisningsmateriale. I tillæg til decideret undervisningsmateriale kan du få inspiration fra andre undervisere til planlægning af din undervisning. Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer danske læringsressourcer fra forlagenes lærebøger over internetsider til digitalt råstof til undervisningen i form af fx videoklip og billeder. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale. Materialeplatformen er opdelt i tre hovedområder: - Læremidler (Lærebøger, ordbøger, antologier, undervisningsprogrammer, opslagsværker, spil mv.) - Inspiration (Årsplaner, læringsforløb, pædagogiske indlæg/artikler, vejledninger) - Mediearkiv (Billeder, samt lyd- og videoklip) Materialeplatformen findes på SkoDa Hvis din skole har abonnement på SkoDa, kan du gå ind på og finde materiale, som du må bruge i din undervisning. FAKTABOX SkoDa Du ved sikkert, om din skole har abonnement på SkoDa. På Skoda kan du finde et væld af artikler, billeder samt faktiske oplysninger. Materialet er fordelt i 14 databaser, som bl.a. indeholder: avisartikler, leksika, pressefotos, kort, luftfotos og sattellitbilleder. Du kan læse mere om SkoDa-databaserne og deres indhold på UNI SERVER Du kan finde et stigende antal medieklip, som du frit kan bruge i undervisningen på UNI- SERVER. Det meste materiale på UNI-SERVER er beskyttet med log-in. Skolens abonnement bestemmer, hvad du kan få adgang til. Den, der lægger materiale på UNI-SERVER, kan selv bestemme, hvem der må se materialet, og hvad det må bruges til. 15

16 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser UNI-SERVER indeholder materiale, som enkeltpersoner, f.eks. lærere, lægger op på UNI- SERVER. Materialet er tilgængeligt for dig og dine elever via såkaldt streaming på adressen UNI-SERVER giver adgang til materiale, som er lavet af professionelle producenter som f.eks. Danmarks Radio, hvis din skole har tegnet et abonnement. Faktabox Streaming via UNI-SERVER Streaming via UNI-SERVER indebærer, at du eller dine elever, f.eks. en lærer eller en elev, kan få medieklip, f.eks. videooptagelser, vist direkte via internettet, uden at du eller eleverne umiddelbart har mulighed for at downloade eller på anden måde at gemme videooptagelserne. UNI-SERVER er dog alene tilgængelig for tilmeldte skoler. FAKTABOX UNI-SERVER Pr er ca skoler tilmeldt UNI-SERVER Her kan du kan læse nærmere om UNI-SERVER på Samme sted kan du finde en tilmeldingsblanket, hvis din skole endnu ikke har tegnet abonnement. Du må gerne selv lægge visse værker op på UNI-SERVER. Du kan læse nærmere herom i Afsnit DR /skole Det Digitale Mediebibliotek De klip, som du kan finde i det Digitale Mediebibliotek på DR /Skole, må du frit bruge i undervisningen, såfremt skolen har tegnet et abonnement. 16

17 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser FAKTABOX DR/skole og DR /gym På DR /skole og DR / gym kan du finde mere end lyd- og videoklip samt tekster og billeder. De klip, som findes på DR /Skole, er opdelt i otte kategorier: Historie, Medier, Samfund, Hverdagsliv, Naturfag, Kulturliv, Ungdomsliv og Sportsliv. Du kan søge i klippene via en smart søgefunktion, som kaldes Agenten. Du kan læse mere om DR /skole og DR /gym på dette link: - klik på Hvis du er lærer i højre side af skærmen. Der er i øvrigt adgang til DR /skole og DR /gym via UNI-SERVER. Du kan læse nærmere om UNI-SERVER i Afsnit Fagenes Infoguide Fagenes Infoguide er en linksamling, hvor du kan finde links til materiale, som er relevant i undervisningssammenhæng. Fagenes Infoguide er tilgængelig for alle. Du har dog kun ret til at downloade materiale fra de sider, de links der henvises til i Fagenes Infoguide, hvis det udtrykkeligt fremgår af de pågældende sider. Du kan læse nærmere om brug af materiale fra internettet generelt i Afsnit 2.3. FAKTABOX Fagenes infoguide De links, der findes i Fagenes Infoguide, er særligt udvalgt til undervisningsformål af UNI-C s redaktørkorps, som består af erfarne undervisere. Fagenes Infoguide findes på Private online-tjenester Der findes visse private online-tjenester, som tilbyder en særlig institutionslicens for skoler, som typisk giver alle lærerne på en skole adgang til at bruge materiale i deres undervisning. Du kan læse nærmere om hvad du må bruge materialet til i licensbetingelserne. 17

18 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser 2.3 SkoleKom SkoleKom er et konference- og system med tilhørende services, som f.eks. chat og kalender, hvor du kan få inspiration til din undervisning fra andre lærere. Brug af SkoleKom kræver, at din skole har tegnet et abonnement. SkoleKom indeholder også undervisningsmateriale, som hovedsagligt er uploadet af skolelærere. Hvis du selv vil bidrage med noget undervisningsmateriale, bør du beskrive, hvad materialet må bruges til. Hvis du er interesseret i noget materiale, som en anden har uploadet, bør du bede vedkommende om en tilsvarende beskrivelse. Det materiale, som ligger på Skolekom, er ikke nødvendigvis clearet til undervisningsbrug i modsætning til de online-tjenester, som er beskrevet i Afsnit 2.2. Hvis du vil du vil bruge materialet i undervisningen, kræver det derfor normalt en tilladelse. Du kan læse om brug af materiale fra internettet i næste afsnit. FAKTABOX SkoleKom SkoleKom findes på Her kan du samtidig læse mere om de muligheder SkoleKom tilbyder, samt hvordan din skole bliver tilmeldt, hvis den ikke allerede har tegnet et abonnement Internettet generelt Generelt Meget af det materiale, som findes på internettet f.eks. artikler, billeder, lyd- og videofiler er beskyttet af ophavsretsloven. Her kan du læse om, hvordan du må bruge undervisningsmateriale, som du har fundet på internettet. 18

19 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Generelt bør du kun bruge materiale, som du har fundet på hjemmesider, hvor man kan regne med, at der er styr på rettighederne. F.eks. hvor du under Om øverst på siden kan læse, hvad der gælder i forhold til ophavsretten. Husk at der findes en række online-tjenester, som giver dig adgang til undervisningsmateriale, hvilket du kan læse nærmere om i afsnit Print fra internettet Du må gerne printe en tekst, et billede eller andet materiale fra internettet, f.eks. til brug i din forberedelse af undervisning. Du må også tage kopier af printet og dele det ud til dine elever i forbindelse med undervisningen, hvis din skole har en fotokopieringsaftale med COPY-DAN Download og uddeling af filer til klassen via Du skal passe med at downloade materiale, f.eks. en relevant artikel, og sende det videre til eleverne via , f.eks. da det principielt kræver en tilladelse fra dem, som har rettighederne til materialet Download og uddeling af kopier af materiale til klassen Det kræver også en tilladelse, hvis du downloader materiale, som du kopierer og efterfølgende deler ud til eleverne. F.eks. hvis du downloader noget musik og deler det ud til klassen på en CD Direkte visning/afspilning fra internettet for din klasse Du må gerne vise eller afspille materiale på internettet direkte for eleverne i din klasse, f.eks. ved hjælp af en projektor som led i undervisningen, uanset om det er clearet til undervisningsbrug eller ej. Eksempelvis kan du vise dem et skærmbillede fra din computer, så eleverne kan se en bestemt hjemmeside eller afspille udsendelser fra netradio eller nettv. 19

20 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Du må f.eks. også streame et filmklip eller andet videomateriale, som ligger på UNI- SERVER, og vise det for klassen. Du kan læse nærmere om streaming i Afsnit 2.2.4, og streaming af film og TV-klip fra UNI-SERVER i Afsnit 3. Du må dog aldrig vise piratkopier for klassen. Piratkopier er kopier, som er lavet uden tilladelse fra ophavsmanden, eller den som har rettighederne til det kopierede materiale. 3. Når jeg vil bruge TV-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen 3.1. Generelt I dette afsnit kan du læse om, hvad der gælder, når du vil bruge TV-/radioudsendelser, film eller musik i din undervisning i klassen. Du kan læse om afspilning af TV/radioudsendelser, film eller musik for flere klasser eller hele skolen i Kapitel 4, Afsnit 5.1. Film, TV, radio eller musik er materiale, som er beskyttet af ophavsretsloven, som du derfor ikke uden videre må bruge, når du underviser. 3.2 Visning af film for klassen Film fra Amtscentralen m.v. Du bør først og fremmest kontakte den person, som er ansvarlig for bestilling og indkøb af film, og spørge om, hvilke film skolen har til rådighed til brug i din undervisning Film fra UNI-SERVER Du må gerne vise film, som er uploadet til din skoles UNI-SERVER i overensstemmelse med betingelserne herfor, jf. Afsnit

21 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Film som du, en elev eller en forælder har købt, lejet, lånt eller optaget Kulturministeriet har ansvaret for administrationen af ophavsretsloven, og der findes en række udtalelser på Kulturministeriets hjemmeside og andre services, som svarer på forskellige ophavsretlige spørgsmål, bl.a. vedrørende visning af film. På Kulturministeriets infokiosk, www. infokiosk.dk, står der, at det normalt ikke kræver samtykke at vise en film for en skoleklasse, og at det gælder, uanset om filmen er købt, lejet eller optaget. Det samme må gælde for lånte film. Det er uden betydning, om det er dig, en elev eller en forælder, som har købt, lejet, lånt eller optaget filmen. Hverken du eller andre må dele kopier ud af filmen til klassen, og der må ikke vises piratkopierede film i klassen. Faktabox Film for klassen Filmselskaberne og Foreningen af Danske Videogramdistributører, som varetager rettigheder til film i Danmark, mener, at visning af film for en skoleklasse kræver tilladelse. Vi vælger dog indtil videre at holde os til Kulturministeriets anvisninger på I Kapitel 4 kan du læse om, hvad der gælder, hvis du vil vise en film for flere klasser eller hele skolen. 3.3 Brug af radio og TV i undervisningen Optagelse af TV- og radioudsendelser Skolen skal have en institutionslicens hos DR, hvis skolen har et eller flere radio- og/eller Tv-apparater. Du kan læse nærmere herom i Kapitel 4, Afsnit % af alle skoler har en AVU-aftale vedrørende radio og TV. Aftalen omfatter udsendelser fra DR1, DR2, P1, P2, P3, TV2 (inkl. regionale stationer) samt lokale radio- og TV-stationer. 21

22 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Du må selv optage radio- og TV-udsendelser på video eller DVD, hvad enten det sker hjemme eller på skolen. Amtscentralen må ligeledes optage på skolens vegne og sende en undervisningskopi til skolen. Din skole kan indgå en tillægsaftale kaldet 25 kanaler, som giver dig ret til at optage og vise udsendelser i forbindelse med undervisningen fra en række andre danske og internationale TV-kanaler, som f.eks. TV2 Zulu, TV3, Animal Planet og Discovery. Hvis din skole ikke har en AVU-aftale, må du ikke optage TV- og radioudsendelser og bruge dem i undervisningen Direkte radio og TV i undervisningen Du må gerne tænde for radioen eller fjernsynet i klassen og lade eleverne se eller høre radio- eller TV-udsendelser direkte i klassen frem for at optage dem på forhånd. Du kan læse nærmere om afspilning af radio- og TV-udsendelser via internettet i Afsnit Brug af musik i undervisningen Du må gerne afspille musik for klassen, f.eks. fra en af dine egne CD er, enten som led i undervisningen eller som baggrundsmusik, uden at det kræver en tilladelse. 4. Når jeg selv laver mit undervisningsmateriale 4.1 Generelt I dette afsnit kan du læse, hvad der gælder, når du selv laver dit undervisningsmateriale - og ikke blot bruger andres færdige værker, hvilket du kan læse om i Afsnit Hvis det udelukkende er dit eget materiale 22

23 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Materiale som alene er produceret af dig, kan du naturligvis frit bruge i din undervisning, eftersom du selv er ophavsmanden. Det gælder f.eks. en sang, hvor du selv har skrevet både tekst og musik eller et digt. Men hvis du har givet eller solgt rettighederne til dit materiale til andre, som f.eks. KODA/GRAMEX eller et forlag, bør du sørge for at få en tilladelse til at bruge materialet i undervisningen. Hvis det er noget, som du har lavet fra bunden i fællesskab med eleverne, f.eks. en film, må du også bruge materialet i undervisningen. Men hvis du vil bruge materialet til noget særligt, som eleverne ikke havde forudsat, da de lavede det, skal du have deres tilladelse. Eksempel brug af materiale som eleverne har lavet Som led i danskundervisningen i 9. A beslutter dansklæreren Niels, at eleverne skal opdeles i grupper, som skal lave en kortfilm. Når filmene er færdige skal filmene vises for klassen og efterfølgende analyseres. Niels synes, at én af filmene er så god, at han gerne vil vise den for hele skolen. Skal Niels have en tilladelse fra de medvirkende elever? Ja, Niels skal have en tilladelse fra de medvirkende, hvis han vil vise filmen for hele skolen, da det ligger uden for elevernes forudsætninger, som var, at filmen kun skulle vises for klassen. En god idé er, at du husker at sige til eleverne, hvis det er meningen, at materialet skal bruges til et særligt formål, f.eks. visning for hele skolen eller en konkurrence uden for skolen. Generelt skal du dog passe lidt på med at bruge af videooptagelser af eleverne. Persondataloven stiller også visse krav, som du kan læse om i kapitel 3, Afsnit 1. 23

24 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser 4.3 Hvis materialet indeholder elementer, som andre har lavet Hvis materialet indeholder elementer, som andre har lavet, kræver det en tilladelse fra vedkommende at bruge det i undervisningen. F.eks. hvis du har skrevet en musiktekst til et stykke musik, som en anden har komponeret, og vil afspille den for klassen. Et andet eksempel er, at du har lavet en PowerPoint-præsentation, hvor du selv har skrevet teksten, men bruger andres fotografier eller figurer. 4.4 Citater og kildehenvisninger Citater indebærer i modsætning til en kildehenvisning - at du kopierer en del af en andens værk, f.eks. nogle linier fra en bog. Du må selvfølgelig gerne henvise til andres værker. F.eks. hvis du omtaler en andens værk, uden at du kopierer en del heraf. I visse tilfælde er det et krav, at du laver en kildehenvisning. F.eks. hvis du bruger et af de fotografier fra Polfoto, som findes på SkoDa, hvilket du kan læse nærmere om i Afsnit 2.2. Der er i ophavsretsloven en ret til at citere fra et offentliggjort værk i overensstemmelse med god skik, og i det omfang formålet gør det nødvendigt. Du må derfor gerne citere andres materiale. Citatretten er dog ret begrænset. Hvis du f.eks. citerer fra en bog, må du kun bruge nogle linier. Du må altså ikke bare citere for at citere. Citatet skal indgå i en sammenhæng. F.eks. til illustration af et bestemt budskab. Du må heller ikke lave din egen tekst, som udelukkende eller overvejende består af citater fra forskellige tekster. Når du citerer skal du huske at angive ophavsmandens navn samt titlen på det værk, som citatet eventuelt stammer fra, f.eks. i en parentes eller i en fodnote. 24

25 Version juni Kapitel 2 - Når jeg underviser Du bør afgrænse citatet ved at bruge anførselstegn. Faktabox Forslag til god henvisnings- og citatteknik Henvisning: - Til forældrene i 5. B: Husk nu at give børnene en varieret madpakke med, Tænk bare på Benny Andersens berømte citat. Citater - Forestil dig, at du i en uge kun måtte udtrykke dig ved hjælp af mørkt maltet rugbrød. Smør derpå børnenes skolemad. (citat - Benny Andersen) - I m the king of the world (Fra filmen Titanic, 1997) - Et sted på Sjælland eksploderer en gris (Fra bogen Et sted på Sjælland eksploderer en gris af Flemming Jensen) 4.5 Mine egne bearbejdninger Generelt Når du selv bearbejder et værk, f.eks. hvis du oversætter en dansk tekst til engelsk, laver et kompendium af tekster og billeder eller en antologi, får du selvfølgelig selv ophavsretten til resultatet af bearbejdningen. Men selve bearbejdningen kræver normalt samtykke fra den, som har skabt det materiale, som bearbejdes, dvs. f.eks. forfatteren til den danske tekst, som oversættes til engelsk Antologier - ophavsretslovens 18 Ophavsretslovens 18 siger, at du må lave en antologi til brug i undervisningen, som består af dele af andres materiale eller mindre værker uden tilladelse men mod betaling. Men der er visse betingelser. 25

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev?

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? 2 Hvad skal jeg vide som elev? Som elev skal du passe på, at du ikke kommer til at kopiere ulovligt materiale, når du laver opgaver. Her kan du læse

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv Sikkerhed Sikkerhed og persondata mv Sikkerhedsområder Fysisk sikkerhed Logisk sikkerhed Kommunikationssikkerhed Datasikkerhed Backup Det organisatoriske aspekt Fysisk sikkerhed - hærværk, tyveri og anden

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til lærerens guide

Velkommen til lærerens guide 1 Velkommen til lærerens guide Denne guide giver dig en sikker og enkel introduktion til, hvordan du kan anvende Creative Commons i din undervisning. Både når du vil anvende andres materialer, men også

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere