BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4 Valgfag. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen"

Transkript

1 BILAG 4 Valgfag Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

2 Indhold Bilag 4 Valgfag GF 1 og GF Bilag 4.1 Innovation på højere niveau... 3 Bilag 4.2 Talentfag... 7 Bilag 4.3 Engelsk E... 8 Bilag 4.4 Matematik Bilag Lektiehjælp Bilag 4.6 SPS Side 2 af 15

3 Bilag 4 Valgfag GF 1 og GF 2 Bilag 4.1 Innovation på højere niveau Mål fra bekendtgørelsen (Faglige mål) Undervisningsmål det vi kan evaluere på (din oversættelse af kompetencemål) 1. Kompetencemål 1: Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem Eleven kan redegøre for hvad innovation betyder og komme med eksempler herpå forskellige typer af innovation Eleven kan forklare hvilke forskellige grader innovation kan forekomme i Eleven kender forskel på de forskellige innovationstyper Eleven stifter bekendtskab med, hvorfor innovation opstår kilder til innovation 2. Kompetencemål 2: Anvende innovative metoder i opgaveløsning Eleven kan brainstorme ideer til løsning af opgaver (idegenerering) Eleven kan arbejde med kreative arbejdsmetoder for at generere nye ideer Eleven kan udvælge og sortere blandt ideerne til løsning af opgaven (analytisk, kritisk og logisk) 3. Kompetencemål 3: Anvende innovationsredskaber og indgå i Eleven kan brainstorme ideer til løsning af praktiske problemstillinger (idegenerering) innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave. Eleven kan arbejde med kreative arbejdsmetoder for at generere nye ideer Eleven kan udvælge og sortere blandt ideerne til løsning af den praktiske opgave (analytisk, kritisk og logisk) 4. Kompetencemål 4: Afprøve egne ideer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser Eleven kan gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser afprøve nye ideer og alternative muligheder 5. Kompetencemål 5: Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løsning af faglige problemstillinger 6. Kompetencemål 6: Iværksætteri: Eleven har kendskab til etablering og drift af en virksomhed Eleven kan overveje og vurdere nye ideer og alternative muligheder for løsning af den praktiske problemstilling Eleven har kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet Eleven kender til etableringsforhold, daglig drift, finansieringsmuligheder og afvikling af virksomhed Eleven har begyndende forståelse for forretningsplan Side 3 af 15

4 Tid 2 Alle introduktion til faget Hvad er innovation Eksempler på innovation Afprøvning af at finde på ideer - lynbrainstorm CL: Giv en få en: Eksempler på innovation CL: Ordet rundt i grupper alle får ordet Brainstorming Klasseundervisning definition af innovation i PP 3D-pædagogik: Energisers Kopier Post it Plancher Hvert team præsenterer tre bedste ideer fra lynbrainstorm Mundtlig evaluering i teamsene Opsamling på klassen 4 Undervisningsmål 1-4 Præsentation af mål for faget Faglig definition af innovation Hvorfor energisers? Innovationstyper: Produktinnovation Serviceinnovation, Procesinnovation Innovationsgrader: Radikal og Inkrementel Kilder til innovation: Peter F. Druckers 7 kilder til innovation Innovationsprocessen: Innovationstragten Jeg indsamler problemstillinger de skal til næste gang vælge sig på problemstillingerne Klasseundervisning definition af innovation i PP 3D-pædagogik: Energisers Gruppearbejde jeres tre eksempler på innovation udvælg og svar på spørgsmål i øvelse 2 Quiz om sidste gangs teori i teamsene Ekspertgrupper de 7 kilder til innovation Gruppearbejde: Artikel svar på spørgsmål til artiklen PowerPoint Videosekvenser Socrative(online quiz-program) Artikel/kopiark Spørgeark Billedkort Socrative (online quizprogram) Jeg får en online rapport om elevernes svar Dialog i klassen Ekspertgrupper Side 4 af 15

5 Tid 4 Undervisningsmål Kreativitet og idegenerering: Def. På kreativitet og hvordan genereres ideer Formulering af problemstillinger gruppedannelse Ideskabelse - Brainstorm - Omvendt brainstorm - Assosiationsteknik - Rolleperspektiv Sortering af ideer Klasseundervisning (kort) Energisers Gruppearbejde i teams Walk-and-talk Quiz og byt (rep. Innovationsteorien) Præsentation af ideer Quiz og byt-kort PowerPoint Billedkort Plancher Post-its Dialog i klassen Dialog i teamsene Plancher, der synliggør deres ideer 4 Undervisningsmål: 5-10 Ideforbedring Idevurdering Grupperne bytter ideer og kommer med feedback Gruppearbejde Feedbackteknik og træning Klasseundervisning (kort) Research på internettet - findes jeres ide allerede/hvordan skiller I jer ud? Internettet Kopiark om feedback Feedback til hinanden Dialog i klassen 4 Undervisningsmål: Iværksætteri hvad vil det sige at være iværksætter? Roller i teamet iværksættertesten Eksempler på iværksættere Iværksættertyper Etablering Forretningsplan Klasseundervisning Virksomhedsbesøg eksempel på iværksætter Gruppearbejde Iværksættertesten Ekspertgrupper (forskellige dele af forretningsplanen) Iværksættertesten irk.dk/ Noteark til virksomhedsbesøg Internettet 4 Undervisningsmål: 14 SWOT-analyse (for begyndere) Oplæg for klassen Gruppearbejde Artikler/hjemmesider om virksomheder til SWOT-analyser Video om virksomheder (SAS) Præsentation af SWOT-analyser Videoklip Artikler Hjemmesider Swot-analyser Præsentation for klassen Dialog i klassen Processkrivning i teamsene Side 5 af 15

6 Tid 4 Undervisningsmål: Ideudvikling Forberedelse til award Producere prototype (hvis det lader sig gøre) Udarbejde plakater, video osv. Afprøve ideer så vidt muligt Pitche ideerne Videre arbejde med ideer/virksomhederne i teamsene Kreativitet på højt plan Træning i at pitche jeres ide Stand-materiale Plancher Evt. produktion af video Feedback til hinanden 8 Undervisningsmål: Alle Danish entrepreneurship award Udstilling af ideer til awarden Udstilling af ide Pitche ideer Inspiration Som ovenstående Efterfølgende opsamling 2 Opsamling på DEA Opsamling på innovation generelt Innovation i forhold til GF-prøven Dialog i klassen Skal der arbejdes videre med ideerne? Faget afsluttes med: Bedømmes ikke Side 6 af 15

7 Bilag 4.2 Talentfag Mål (kompetencemål eller fagmål) Fra bekendtgørelsen 1. Talentfag er et fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger. Undervisningsmål det vi kan evaluere på (din oversættelse af kompetencemål) Eleverne skal fordybe i selvvalgte emner inden for forskellige fa gog udvikle sig på følgende Karakteristika 1. Vilje og engagement 2. Nysgerrighed 3. Social kompetent 4. Innovativ 5. Overblik og refleksion 6. Kreativ Handlekraftig Tid 1-4 Alle præsentation af faget Præsentation af mål for faget Klasseundervisning PPT Løbende dialog på klassen ,2,3,4,5,6,7 Fordybelses projekt i et selvvalgt emne. Hvor der vælges et nyt emne ved et afsluttet projekt. Projektarbejde Internet, lærebøger Løbende dialog på klassen Fremlæggelse for klassen ved hjælp scorecard. Opsamlende spørgsmål til forløbet Dialogbaseret og scorecard Bedømmelseskriterier Faget bedømmes ikke. Faget afsluttes med:. Side 7 af 15

8 Bilag 4.3 Engelsk E Mål (kompetencemål eller fagmål) Fra bekendtgørelsen Undervisningsmål det vi kan evaluere på (din oversættelse af kompetencemål) 7. Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 8. Eleven kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge. 9. Eleven kan anvende, hensigtsmæssige tale, skrive, lytte, og læsestrategier. 10. Kompetencemål 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 11. Eleven kan dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget. 12. Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget. 13. Eleven kan skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget. 14. Eleven kan redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget. 15. Eleven kan anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. 16. Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 17. Eleven kan genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur. Eleven kan bruge et hensigtsmæssigt engelsk, som matcher gældende sprognormer i skrift og i tale ved fx ikke at bruge slang og bandeord. Eleven kan tale et rimeligt sammenhængende engelsk. Eleven kan bruge hensigtsmæssige strategier for at læse, lytte og tale. Eleven kan bruge sproget og kropssproget så det bliver tilpasset og forstået af modtager. Eleven kan udtrykke sin forståelse for forskellige engelske tekster og sammenhænge. Eleven kan læse og forså forskellige engelske tekster. Eleven kan skrive et enkelt og forståeligt engelsk med korrekt brug af grammatik. Eleven kan tale et sammenhængende engelsk om landbruget, samfundet og almene forhold. Eleven kan følge med i en samtale og have en begyndende forståelse for grammatikken i sproget, samt bruge den viden i kommunikationen. Eleven kan bruge IT ordbog, grammatip.com, internettet generelt i forhold til at finde relevant engelskmateriale. Eleven kan tale om egen kultur og sammenligne med andres kultur på engelsk. Side 8 af 15

9 Tid 1 Alle præsentation af faget Præsentation af mål for faget Udfyldelse af kompetenceskemaer Dialogisk samtale Individuelt Skema med mål Kompetence skema Løbende individuel samtale med opfølgning på elevernes egne mål 2 Eleven kan følge med i en samtale og have en begyndende forståelse for grammatikken i sproget, samt bruge den viden i kommunikationen. Walk and talk Eleverne går i makkerpar 10 min. en runde på skolen og taler engelsk Ark med spørgsmål på engelsk Dialogisk samtale i klassen, hvad talte eleverne om, hvad gik godt og skidt Eleven kan bruge sproget og kropssproget så det bliver tilpasset og forstået af modtager. 4 Eleven kan udtrykke sin forståelse for forskellige engelske tekster og sammenhænge. Lyrik Analyse og forståelse Lukas Graham Mama said Engelske sange høres/læses, oversættes og analyseres i grupper Engelske sange Dialogisk samtale Eleven kan tale et rimeligt sammenhængende engelsk. 6 Eleven kan skrive et enkelt og forståeligt engelsk med korrekt brug af grammatik. Eleven kan bruge IT-ordbog, grammatip.com, internettet generelt i forhold til at finde relevant engelskmateriale. Grammatik Gennemgang af grammatiske regler Individuelt brug af grammatip.com Kopiark Grammatip.c om Individuel opfølgning i forhold til statistik Tilbagemelding ved skriftlige produkter Side 9 af 15

10 Tid 2 Eleven kan tale et sammenhængende engelsk om landbruget, samfundet og almene forhold. Eleven kan tale om egen kultur og sammenligne med andres kultur på engelsk. Samtale med udenlandsk kollega Lav skriftlige dialoger om kultur, erhvervsliv og fritid Læs dialoger Byt dialoger med andre makkerpar Oplæg Makkerpar CL cirkel Computer Ordbog Dialogisk samtale om brugen af engelsk på et landbrug 4 Eleven kan bruge hensigtsmæssige strategier for at læse, lytte og tale. Eleven kan skrive et enkelt og forståeligt engelsk med korrekt brug af grammatik. Tema: Praktik i Irland Motivation letter Udfyldelse af ansøgningsskema Elever, der ikke skal i praktik laver et oplæg om Irland Gruppearbejde Præsentation fra grupper Kopiark Internettet Dialogisk samtale Feedback på skriftligt arbejde og præsentation 4 Eleven kan tale et sammenhængende engelsk om landbruget, samfundet og almene forhold. Tema: Præsentation af et land Lav PP eller planche Gruppearbejde Lav en præsentation for resten af klassen Søgning på internettet Bøger på biblioteket Feedback på præsentation fra lærer og resten af klassen Eleven kan udtrykke sin forståelse for forskellige engelske tekster og sammenhænge. 4 Eleven kan tale om egen kultur og sammenligne med andres kultur på engelsk. Eleven kan bruge IT-ordbog, grammatip.com, internettet Tema: Drømme rejse Lav et skriftligt oplæg til hvilke steder/seværdigheder du ønsker at se og hvorfor? Afleveres Se evt. Det ultimative Australien 50 min, DR2 Oplæg om mine rejser til Australien Individuelt Søgning på internettet Bøger på biblioteket Dialogisk samtale om rejser Præsentationer Feedback på skriftlig opgave Side 10 af 15

11 Tid generelt i forhold til at finde relevant engelskmateriale. 2 Eleven kan bruge et hensigtsmæssigt engelsk, som matcher gældende sprognormer i skrift og i tale ved fx ikke at bruge slang og bandeord. Ansøgning på engelsk Lav ansøgning på engelsk om arbejdet i udlandet - afleveres Individuelt Ordbogen Internettet Feedback på opgave Eleven kan skrive et enkelt og forståeligt engelsk med korrekt brug af grammatik. 5 Eleven kan læse og forså forskellige engelske tekster. Eleven kan tale et sammenhængende engelsk om landbruget, samfundet og almene forhold. English for you Landbrugsfaglige tekster og opgaver Film om farm i USA med Dif.: Der er forskellige opgaver til hver tekst og nogle elever kan nå alle, hvor andre kan klare de første opgaver Læs, lyt og oversæt Løs opgaver skriftligt opgaver rettes fælles Bogen Internettet Ordbogen Dialogisk samtale Feedback på skriftlige opgaver Side 11 af 15

12 Bedømmelseskriterier Eleven kan formidle sine svar og holdninger på engelsk med brug af gældende sprognormer. Faget afsluttes med: Eleven kan bruge sin viden om engelsk som fremmedsprog i opgaverne der stilles. Eleven kan skrive en sammenhængende opgave på engelsk med korrekt brug af grammatik. Eleven kan forstå budskabet af tekster på engelsk med forskellige genrer. Eleven kan kommunikere på engelsk om erhvervslivet, samfundet og almene forhold. Faget er et støttefag, så det bedømmes ikke. Eventuelle kommetarer: Der vil i de fleste forløb komme flere kompetencemål i spil, men jeg har skrevet de to mål på, som jeg især vil evaluere på. Forløbene er i vilkårlig rækkefølge og kun med et cirka timeantal. Side 12 af 15

13 Bilag 4.4 Matematik Der er afsat cirka 30 lektioner til faget som er et støtte valgfag der skal hjælpe eleverne til en større forståelse for faget. Bogen der under materialer henvises til er Matematik i landbruget fra Landbrugsforlaget, 4 udgave Mål (kompetencemål eller fagmål) Fra bekendtgørelsen Undervisningsmål det vi kan evaluere på (din oversættelse af kompetencemål) Fagets kerne områder er 1. almindelige regneoperationer med tal. Og formeludtryk 2. regningsarternes hierarki 3. procentregning. 4. Mål og Vægt 5. Forholdsregning 6. Anvendelse af regnetekniske hjælpe midler. Eleven kan håndtere almindelig talbehandling, og er i stand til at bruge enkelte formler til udregning af stillede opgaver. Eleven kan forklare betydningen af de anvendte symboler. Eleven kan mundtlig forklare de af eleven anvende matematiske begreber, og redegøre for den bagved liggende tankegang og anvende metode Eleven kan løse konkret stillet opgaver (både generelle og landbrugsrelaterede opgaver). Eleven kan matematisere problemstillingen i en komplex opgave og dermed skabe sig et udgangspunkt for at løse den stillede opgave. Eleven kan mundtlig forklare baggrunden for den valgte metode, og guide tilhørende igennem opgaveløsningen. Eleven kan vælge de rigtige hjælpemidler til løsning af de opstillede problemer. Hjælpermidler spænder lige fra blyant og papir, over lommeregner og Excel, til bruger af matematiske programmer som fx Geogebra eller andre, som eleven har kendskab til. Eleven kan bruge div. applikationer til computer, tablets og smartphone i det omfang, det er hensigtsmæssigt for løsningen af opgaven. Side 13 af 15

14 Tid 1-2 Alle Præsentation af forløbet Præsentation af mål for faget Præsentation af kompetenceskemaer På One Note ligger der en præcis beskrivelse af de enkelte lektioner, disse vil efter forløbet bliver indskrevet i denne skemaoversigt. En meget individuelt undervisning, men udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Vi bruger den overfor nævnte grundbog, suppleret med materiale samlet sammen gennem de sidste 20 års matematik undervisning, samt de elektroniske platforme. En snak ved start af næste time, hvor bogen udleveres. Bedømmelseskriterier Da det er et støttefag, afsluttes faget ikke med en karakter og derfor heller ikke en formel bedømmelse. Faget afsluttes med: En mundtlig evaluering med den enkelte elever om hvilke tiltag elever med fordel kunne gøre for at udvikle sine matematiske kompetencer yderligere. Eventuelle kommetarer: Der er stor fokus på den enkelte elevs forudsætninger. Disse er udgangspunktet for elevens arbejde i klassen. Side 14 af 15

15 Bilag Lektiehjælp På Agroskolen forekommer der lektiehjælp som et støtte eller valgfag. Lektiehjælp kan enten være frivillig eller obligatorisk hvis eleven er bagud med lektier eller har brug for ekstra hjælp. Bilag 4.6 SPS På baggrund af tildelte støttetimer ydes der hjælp til støtte og opstart i anvendelsen af It-rygsæk. Elever med It rygsæk får tilbuddet om at følge hinanden igennem et forløb på Agroskolen som lektiehjælp således at der kan ydes professionelt støtte til elever med IT rygsæk. På baggrund af tildelte støttetimer vedrørende støtte og hjælp til gennemførelsen af uddannelsen yder der individuel eller klassevis støtte til at eleverne får den fornødne hjælp til egen læring. Side 15 af 15

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 3b LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 4 Materialer: Post - It, LISE Øvelser og - Ark

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Å rsplan for matematik 4. klasse 15/16

Å rsplan for matematik 4. klasse 15/16 Å rsplan for matematik 4. klasse 15/16 Status: 4A er en klasse der består af ca. 24 elever. Der er flest piger i klassen. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter arbejdet med bogsystemet format

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gaml eor ds pr ogognye c i t at er AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb 5.-7. klasse Gamle ordsprog og nye citater et undervisningsforløb til arbejdet med ordsprog

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN

Innovation i historieundervisningen. Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Innovation i historieundervisningen Kirsten Lauta / Københavns åbne Gymnasium og INNOVATIONSFABRIKKEN Uddannelsens formål stx. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2015-16 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse. Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 2A & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner - en kort introduktion til programmet Pædagogiske læreplaner med værktøjet RiskMinder. - Se evt. den tilhørende video på www.rmlink.dk Hvad siger loven..? Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011

Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 Matematik B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE FORMÅL MED DAGEN Få forståelse for innovationsbegrebet i undervisningen Kompetencer og fagfaglige mål Fire-modellen Case vi skal prøve det selv! Vigtigst: At I som team omkring

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Uge 47 på VerdensBørn Grundskole Identitet og dannelse. K for kreativitet og V for visdom

Uge 47 på VerdensBørn Grundskole Identitet og dannelse. K for kreativitet og V for visdom Uge 47 på VerdensBørn Grundskole Identitet og dannelse Styrkekompasset I faget Identitet og Dannelse skal vi i denne uge kigge på, hvem vi er, og hvad der karakteriserer os hver især. Vi skal bygge på,

Læs mere

Faglig læsning og skrivning. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense

Faglig læsning og skrivning. Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense Faglig læsning og skrivning Læsevejleder Iben Brink Haahr Højby Skole, Odense 1 Mit program Læsning og skrivning Lærerens opgave Før - under og efter læsning Hands-on aktiviteter undervejs Fagene kort

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb)

Anglo-American culture and literature + Mythbusters (grundforløb) Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) EUC Vest HTX Engelsk B Else Simonsen (fælles grundforløb)

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Læseplan for valgfaget iværksætter. 10. klasse

Læseplan for valgfaget iværksætter. 10. klasse Læseplan for valgfaget iværksætter 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Idéprocesser 5 Produkt- og konceptudvikling 6 Salg og markedsføring 7 Uddannelsesafklaring 8 Indledning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang

Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Andet arbejdsseminar i projektet om faglig overgang Sorø Akademi 25. marts 2014 Formål med dagen - Alle deltagende projekter har fået feedback på deres projekter, som de kan bruge i den videre udvikling

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Litteratur EUX Innovation C Mia Oesen, mo@toha.dk EUX Innovation C Oversigt over gennemførte

Læs mere

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Klasse / hold: 4. klasse Skoleår / periode: 2015/2016 Team / lærere: Grethe Søgaard Der arbejdes ud fra Fælles mål efter 6. klasse. http://uvm.dk/uddannelserog-dagtilbud/folkeskolen/faelles-maal

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Distrikt Hede/-Magleparken

Distrikt Hede/-Magleparken Evaluering af kvalitetsmidler til sprog For kvalitetsmidlerne har vi særlig fokus på et generelt sprogligt og kommunikativt løft af de 2-3 årige børn. Navn Hvor meget har institutionen fået tilført? Hvilke

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål Årsplan 2016/17 Fag Matematik 9.kl Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Christina Permin Caspersen Årgang 2016/17 Undervisningen opbygges således, at eleverne igennem deres daglige arbejde med matematikken

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere