Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4."

Transkript

1 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Side 5. Opprioritering og opdatering af det rekreative område Side 6. Børn og unge i Aarup Side 7. Lokalt foreningsnetværk og koordinering Side 8. Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Side 9. Byfornyelsen Side 10. Aarup Byportal Side 11. Trafik & sikkerhed Side 12. Lokal offentlig by administration By-forum/ Lokalråd Side 13. Der var ingen gruppe Side 14. Der var ingen gruppe

2 Side 2 af 14 Opdatere Aarups profil Hvad skal der for, at Aarup opleves som et interessant og positivt sted med et godt omdømme? Det handler om at forbedre Aarups profil, så Aarup blev mere attraktiv for tilflytning af borgere og virksomheder - og tiltrækkende for udenbys kunder. Hvad er det, der gør Aarup så speciel? Hvorfor skulle man flytte til Aarup som familie eller virksomhed? Hvorfor skal virksomheder, handlende og borgere foretrække netop Aarup? Der er jo flere byer langs motorvejen - og langs jernbanen - der ligner den. Det behøver ikke, at være sådan, at udefrakommende kan være i tvivl, men forudsætningen er at Aarup træder ud af sin forholdsvise anonymitet. Der er to forudsætninger, som skal være i orden, hvis der skal ske noget andet. 1. Aarup skal have noget at fortælle om, der adskiller sig fra de andre byer! 2. Vi skal fortælle om det! Men hvad er det, vi skal fortælle om? Aarup har en fin lille hovedgade med butikker? Det har de også i andre byer! Aarup ligger i en smuk natur med byggegrunde? Det er der også andre byer, der gør og har! Aarup ligger tæt på banen og motorvejen? Det er der også andre byer, der gør! Hvis vi udelukkende ser på de fysiske ting, så ligner Aarup så mange andre byer. Dér, hvor vi adskiller os, er på menneskene! Selvfølgelig findes der også mennesker i andre byer, men vi adskiller på, hvad lige netop den flok mennesker, der bor i Aarup, gør og gerne vil! Nogle grundlæggende og store spørgsmål er: Hvad er det for noget livsindhold, byen rummer og tilbyder? Ud fra hvilke grundlæggende værdier ønsker vi, at tingene foregår? Hvad er det for en slags relationer, vi har og gerne vil have - til hinanden? Hvordan er vi erhvervs- og handelsvenlige? Hvad ønsker vi og hvad gør vi for børn og unge? Hvad gør vi for, at det er godt at bo og handle i Aarup? Hvad er det, man ikke helt kan opleve på samme måde i andre byer? Hvis vi kan samle svarene på spørgsmål som de foregående i nogle få værdiladede signalord for Aarup, som vi fremover knytter til Aarups navn, så har Aarup mulighed for at træde frem med en mere klar og tiltrækkende profil, og adskille sig på en positiv måde fra lignende byer!

3 Side 3 af 14 Flere turister og besøgende til Aarup Hvad skal der til for, at der kommer flere turister og besøgende til Aarup? Det kunne f. eks. handle om at udpege et vartegn for byen; udvikle steder, produkter, oplevelser og arrangementer, som besøgende kunne have glæde af at høre om, besøge eller deltage i. Lad os se på, hvad vi har og kan her i Aarup og hvad der måske kunne tiltrække turister og andre udenbysfolk til at besøge Aarup og bruge en time eller to eller mere! Først kan vi se på hvad er egentlig Aarups vartegn? Er det Siloen ved Superbest? Eller er det broen ved det skarpe sving ind til byen? Eller er det Aarup Mølle? Eller er det åen? Eller noget helt femte og hvilke interessante muligheder giver disse ting hver især i denne sammenhæng? Kan vi finde os et godt og samlende vartegn? Vi har jo et rigtigt fint butiksstrøg, men dét i sig selv tiltrækker ikke mange turister, så der skal mere til! Måske vil det være en god idé at tale om hvordan vi kan gøre Aarup Mølle mere attraktiv? Kan vi få den op og køre, så man kan se produktionsgangen? Kan vi komme til at sælge nymalet Aarup-mel af den særlige kvalitet, som den får af et vokse i den gode jord omkring Aarup? Eller kan møllen danne ramme om en lille udstilling om gamle dage på Højfyn eller måske en intimkoncert? Er der initiativtagere? Måske kan vi med fordel forbedre og udnytte det smukke naturområde omkring den lokale å, som Aarup har fået sit navn efter? Men hvad kan vi tænke os der og hvem tager fat? Måske vil det være en fin ting med et Aarup Marked en lørdag i hver måned på pladsen over for Industrien, hvor folk kan komme og købe og sælge løst og fast og hvor butikkerne fra den lokale handelsstandsforening kan tilbyde nogle af deres varer på mere utraditionel vis? Og måske kan vi i forbindelse med Aarup Marked gøre Bredgade til en gå-gade, hvor de lokale butikker rykker længere ud på gaden? Vi kan lade overskuddet fra udlejning af boder mm på pladsen gå til f. eks. idrætsforeningernes ungdomsarbejde mod at de stiller op og rydder væk igen. Er der nogen, der vil være med! Måske har vi lokale virksomheder, der sælger produkter, der knytter sig til Aarup i stil med en Aarup Ale fra Aarup Bryghus som det kunne være interessant for turister at besøge? Måske har vi nogle gode historier fra gamle dage i Aarup og nogle steder i den forbindelse, vi kan fremvise? Og måske har vi lokale kunstnere, der kan udstille og sælge deres ting?

4 Side 4 af 14 Modtagelse af tilflyttere Hvad skal der til for, at man føler sig godt modtaget som nytilflytter? Det kunne handle om at lave en indflyttermappe; lave besøgsgrupper/ modtagelsekomité, der kommer og siger goddag; arrangere møder og arrangementer for nytilflyttere osv. Hvordan er det at komme som nytilflytter til Aarup eller som ny virksomhed? Er der nogen, der kommer og tager imod én? Måske kommer naboen med en blomst - og siger goddag! Og måske får man en folder om Assens Kommune! Men er det nok til, at man føler sig godt modtaget i Aarup? Hvis vi ønsker flere borgere og virksomheder til Aarup, så må vi sørge for at tage godt imod dem og søge for at inddrage dem i byens liv! Måske vil det være en god idé at lave en speciel Velkommen til Aarup folder eller mappe indeholdende navne og adresser på foreninger og kontaktpersoner og lidt materiale om dem, bus- & togtider, lidt om de lokale forretninger og deres åbningstider, kommende lokale arrangementer, spændende steder at besøge i lokalområdet - og meget mere. Måske er der nogle af foreningerne, der vil give nytilflyttere rabat, hvis de melder sig ind eller noget i stil med en gratis prøvetime? Måske gør de det allerede? Måske er der nogle handlende, der vil udstede gavekort til nytilflyttere - eller give dem rabat ved deres første køb? Der kan sikkert findes flere gode muligheder for, hvordan vi kan tage godt i mod de nye, når flere hoveder sætter sig sammen og tænker og taler! Måske kan vi nedsætte en velkomst-komité, der tager hen til nye, afleverer Velkommen til Aarup mappen og siger velkommen til byen, så de nye også møder nogle andre imødekommende mennesker i byen! Måske kunne vi jævnligt holde velkomst-arrangementer i Aarup for nytilflyttere, hvor foreninger og alle byens aktiviteter og forretninger mødte op og præsenterede sig! F. eks på Industrien! Det kan være meget godt med den umiddelbare modtagelse af de nye men lige så vigtig kan det jo i virkeligheden være at følge op. Efter godt halvt år efter den første modtagelse kunne det være en god idé at følge op på velkomsten og spørge: Er du/ I faldet godt til i Aarup og hvordan trives I? Det handler om, at få nye borgere til at føle sig godt til pas i Aarup og lade det rygtes at det er sådan! Og dette er faktisk noget, vi forholdsvis let kan gøre, hvis vi vil!

5 Side 5 af 14 Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Hvordan kan vi bruge hinanden? Det kunne handle om, at finde områder - og måder - hvor på et bedre samarbejde kunne komme i stand. Eller lave aktiviteter, der inddrager begge. osv. Når vi taler om kulturliv og erhvervsliv i en by som Aarup, tænker mange ofte, at de to ting ikke har så meget at gøre med hinanden. Men sådan behøver det ikke at være! Mange af de lokale borgere, som kan have glæde af det lokale kulturliv, er jo ansatte i det lokale erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv kan således let bruge medarbejdernes mulighed for deltagelse i kulturlivets aktiviteter som et medarbejdergode. Når kulturlivet laver marketing for sine aktiviteter i Aarup, laver de i virkeligheden også marketing for Aarup by og for de virksomheder, der er forbundet med Aarup. Når kulturlivets aktiviteter inspirerer nye borgere til at flytte til byen, kommer der nye medarbejdere til det lokale erhvervsliv lige så vel som, når det lokale erhvervsliv tiltrækker nye medarbejdere, så kommer det også det lokale kulturliv til gode. Når de lokale virksomheder støtter det lokale kulturliv signalerer de dels også deres involvering i lokalsamfundet, og dels en mere menneskelig bredde, der viser, at de tænker på mere end blot deres produktion og produkt. Samtidigt har de mulighed for at inddrage nogle af kulturlivets aktiviteter i deres daglige råderum og omdømme. Alt sammen er det noget, der gavner deres renommé. Når kulturlivet samarbejder med erhvervslivet får de dels tilført ressourcer i form af publikum - og ofte økonomi eller tjenesteydelser og dels bliver de bedre forbundet med byens liv. Aarup kan blive en by, hvor erhvervsliv og kulturliv samarbejder og ud over at det er en win-win-situation for begge kan det have en positiv synergi-effekt på Aarup, idet byens identitet og omdømme kan blive forstærket i positiv retning som f.eks. byen med de spændende kulturelle aktiviteter og byen med det visionære og nytænkende erhvervsliv!

6 Side 6 af 14 Opprioritering og opdatering af det rekreative område Det kunne handle om flere motions- og vandrestier i naturen, kortlægning af disse, af historiske steder, af steder med en høj herlighedsværdi og af de gamle kirke og skolestier - og planlægning af stedernes vedligeholdelse mm. I områderne omkring Aarup og lige op til - er der en dejlig natur, som de fleste af os værdsætter at se på og holder af at være i. Aarup har allerede Møllegårdsskovstien, der er en af Assens Kommunes fire hjertestier. Men er der flere muligheder for ture og rundture på stier i vores omegn? Med det dejlige område, der er omkring Aarup, vil det være givende for borgerne, hvis der er nogen, der vil finde og fortælle os andre om - nogle af de gamle og mere ukendte skolestier, kirkestier og andre offentlige stier, der jo må være. Måske kan de blive indført på kort og der kan blive lavet flere vandrer- og motionsstier, som borgerne kan have fornøjelse af. Samtidigt vil det også være en god ide at finde og afmærke smukke eller historiske steder i lokalområdet og gerne lave ruter til og omkring - dem, så de kan findes! Der er i denne forbindelse også behov for at der er nogen, der kan organisere, hvordan disse nye stier kan blive vedligeholdt! Hvis vi vil det, kan vi borgere få meget mere glæde ud af vores lokalområdes fine natur og rekreative muligheder.

7 Side 7 af 14 Børn og unge i Aarup Hvordan får vi inddraget de unge? Hvad har de behov for? Det kunne være en idé at arrangere et ungdomsborgermøde for unge under 25 år. Involvere de unge i snakken om udviklingen af Aarup. Eller etablere væresteder for de unge. Arrangere ting sammen med de unge, som virker meningsfuldt for dem - og som de har medejerskab af. Aarup har jo heldigvis en masse børn og unge, og foreningerne kommer med mange rigtig gode tilbud til dem, hvor de kan dyrke mange af deres interesser i deres fritid! Men hvad mener de unge mennesker egentlig om Aarup? Tilgodeser Aarup deres fritidsbehov og hvad er det egentligt, der er deres behov? Og måske mere vigtigt: hvordan får vi disse børn og unge inddraget i snakken om, hvor godt vi kunne have det i Aarup? Sagen er jo, at vi sagtens kan give dem legepladser, diverse baner og steder, de kan være. Men derfor er det jo ikke sikkert, at de har lyst til at være der eller kan opleve det så meget som værende deres, at de vil passe på det! Hvis vi vil gøre noget for børnene og de unge på en måde, så de synes, at det er rart og noget, de kan bruge så må vi inddrage dem. Vi bryder os ikke selv om, at der bliver handlet hen over hovedet på os, og det gør børn og unge heller ikke! De skal have samspil, nærvær - og mulighed for aftaler! Det er muligt at få de unge mennesker i tale, at få dem som medspillere om udviklingen i Aarup og at få dem til at tage vare på dét, de er med til at skabe. Det kræver dialog og respekt for deres meninger og ønsker uanset hvor erfarne og kloge, vi selv synes, vi er! Det er muligt at aktivere de unge mennesker, så de bliver ressourcefulde medspillere i Aarup! Måske vil det være en god ide at invitere børn og unge under 25 år til et ungdomsborgermøde om Aarup og dens fremtid? Måske skal vi tænke mere utraditionelt? Vi kan således sikre at der er meningsfulde aktiviteter og steder at være for børn og unge efter skoletid og for de unge om aftenen. Vi kan, hvis vi vil, inddrage børn og unge som en naturlig del af dialogen om bylivet, så vi kan få gode ideer til steder og aktiviteter i Aarup for de unge mennesker! Vi kan måske tale med dem om fritidsområdet bag den gamle hal og om hvordan de kan være med til at bruge pladsen over for Industrien osv.

8 Side 8 af 14 Lokalt foreningsnetværk og koordinering Hvordan kan foreningerne bruge hinanden bedst muligt? Det kunne handle om etablering af et bredt foreningsnetværk, hvor foreningerne kan koordinere deres aktiviteter, udveksle idéer, hjælpe hinanden og samle deres ressourcer til fælles arrangementer og tiltag. I Aarup er der mange aktiviteter og foreninger, som hver især gør et godt, vigtigt og værdifuldt arbejde for borgerne i byen. Foreninger, der arbejder indenfor sport, erhvervsliv og kultur - og på det sociale område. Den store udfordring er, at vi ofte er på hver vores ø og ikke taler så meget sammen. Men det kan vi heldigvis gøre noget ved! Der kan være et godt formål i at skabe en lokal netværksgruppe, der kan koordinere - og støtte - de forskellige foreningers og aktiviteters arbejde - og hjælpe med at kalde os alle sammen til større arrangementer og aktiviteter, når nogen arrangerer noget. Det kan også være formålstjenligt at tale sammen og udveksle erfaringer om - og idéer til - hvordan vi bedre kan motivere og engagere både vore egne medlemmer og andre borgere til at blive aktive. Og hvordan vi kan gøre Aarup bedre set fra vores perspektiv! Og ovenstående handler jo alt sammen om de voksne borgere. Lige så vigtigt er det jo i virkeligheden at inddrage og motivere børn og unge til medspil om udvikling af deres egne roller og muligheder i foreningerne og aktiviteterne - og i byen. De skulle jo gerne være fremtidens aktive borgere og hvordan ønsker de, at Aarup udvikler sig? Faktisk kunne det jo godt være en god idé, hvis vi sammen kunne finde og afprøve metoder, der kan skabe et eller flere netværk, der netop bygger på vores forskellighed og særegne erfaringer. Netværk, der på grund af sin rummelighed og bredde kunne favne, udvikle og styrke Aarups potentialer. Vi foreninger og aktiviteter kan, hvis vi vil!

9 Side 9 af 14 Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Hvordan kan Industrien blive til endnu bedre nytte for borgerne i Aarup? Det kunne handle om hvordan vi kan gøre Industrien til et Udviklings- og kulturhus med mulighed for at borgerne kunne mødes om mange forskellige slags aktiviteter. Med månedlige udstillinger og med nogle spændende nye tiltag. Måske med oprettelse af et Aarups Udviklingsråd mmm. I Aarup har vi Kulturhuset Industrien eller slet og ret Industrien, som de fleste af os kalder det. Her er bibliotek der udover at udlåne en masse bøger - afholder forskellige foredrag og arrangementer, Her sørger biografforeningen for, at borgerne i Aarup kan se film. Her afholder Kulturelt Samråd cirka tredive koncerter om året. Her har Lokalhistorisk forening deres arkiv og lokaler og her har Projekt Aarup i Live sin base. Det er jo dejligt, men det kan blive endnu bedre! Tænk, hvis Industrien havde faciliteter til, at foreninger og borgere kunne mødes og afholde små møder og arrangementer! Eller hvis der var en gruppe mennesker, der arrangerede en ny kunstudstilling hver måned, hvor blandt andet lokale kunstnere kunne udstille og fortælle om deres kunst! Eller hvis der var et byforum eller lokalråd, der holdt møde der og skabte en lille lokal centerby-administration, der hjalp byen og borgerne med at vedligeholde og forbedre byen hvor efter at Industrien også blev byens nye LokalRådhus.. Eller hvis vi havde et lokalt Aarup Udviklingsråd bestående af borgere, erhvervsfolk og kulturfolk og andre fra foreningslivet, der løbende mødtes dér og søsatte skibe, der kunne sætte fut i byen! Det kunne resultere i et vidensbibliotek, som andre byer også kunne have glæde af at besøge. Det kunne også være, at der kom flere grupper af mennesker, der havde spændende interesser, de gerne ville dele med os andre og brugte husets faciliteter. Eller der kom en flok unge mennesker med gode idéer om aktiviteter for børn og unge. Tænk hvis Industrien kunne blive til sådant et lokalt Udviklings- og Kulturhus, der ud over os lokale også tiltrak mennesker fra andre byer og var med til at sætte Aarup på landkortet!

10 Side 10 af 14 Byfornyelsen Hvordan kan vi følge op på byfornyelsen? Det kunne handle om at fastholde og fortsætte udviklingen af Bredgade, sikre at pladsen foran Industrien bliver brugt på den bedste måde - og arbejde med planer for byens fremtidige udvikling i samspil med kommunen. Der har været en spændende og engageret debat i forbindelse med kommunens seneste byfornyelsesaktiviteter i Aarup. Om ikke så længe vedtager byrådet i Assens de byfornyelsesaktiviteter i Aarup, vi har talt om og diskuteret så meget. Det er derfor vigtigt, at der er nogen, der følger op på kommunens planer for byfornyelse i Bredgade. Opgaven er at fastholde og fortsætte den udvikling af Bredgade, der er sat i gang! Det er ligeledes en naturlig opgave at følge op kommunens planer for byfornyelse af pladsen foran Industrien, og sikre at pladsen bliver brugt på den bedste måde. Én ting er, at der er en byfornyet plads noget helt andet er, om der så sker noget på pladsen. Der skal være nogle mennesker, der tager tråden op, hvis pladsen skal holdes levende. I en by som Aarup vil det være naturligt, at vi selv afklarer os om, hvor vi ønsker byfornyelse næste gang, der er mulighed. Vi kan måske oveni købet selv tage initiativ til nye byfornyelsestiltag andre steder i byen! Det store spørgsmål er: Hvordan vil vi have vores by? Det ene initiativ behøver ikke udelukke det andet! Tvært imod - tilsammen kan alle initiativer løfte byen! Hvad ønsker vi? Legepladser? Torve for unge? Sportspladser eller baner? P-pladser? Vejforandringer eller udvidelser? Flere grønne områder? Er der særlige dele af byen, vi bør prioritere? Hvor vokser byen hen? osv Kan vi finansiere byfornyelse på andre måder end kun gennem kommunal finansiering? Kan kommunen være en konstruktiv og kreativ samspilspartner, hvis ikke at de skal betale det hele? Vi må selv have fat i den lange ende af, hvad vi ønsker, der skal ske med vores by!

11 Side 11 af 14 Aarup Byportal Hvordan kan vi opbygge en Aarup Byportal på Internettet og hvad skulle den indeholde? Det kunne handle om alt fra, hvordan den skal bygges op til, hvordan den kan finansieres. Den kunne have en bykalender over de daglige aktiviteter og tilbud i byen. Der kunne være hotspots på centrale steder i byen, så man altid kunne gå på portalen efter de seneste nyheder og tilbud. osv. Mange byer på Aarups størrelse har deres egen hjemmeside. Nogle kalder det for en by-portal. En sådan Aarup By-portal kan blandt andet indeholde en kalender, hvor alle arrangementer og møder, der er i Aarup kan skrives ind og ses af alle. Der kan oprettes et forum, hvor alle Aarups foreninger og aktiviteter kan henvende sig til og være i dialog med Aarups borgere. Hvis Aarups borgere har noget, de ville købe, bytte eller sælge, så kan det gøres på portalen. Byens lokale handlende kan præsentere deres tilbud. Ja, de kunne have deres egne sider tilknyttet og vi kunne måske end da bestille og købe deres varer hos dem over nettet. Man kan forestille sig lokalaviserne kan lægge de seneste nyheder ud på siden og at politikerne kan være i direkte dialog med borgerne Potentielle tilflyttere vil kunne se, hvad der foregår i Aarup og blive inspirerede! Og lokale virksomheder kan tilbyde deres ydelser! By-portalen kan være en base for lokal videnssamling, erfaringsdannelse, vidensdeling og formidling. Vi kan også tage initiativ til, at der bliver etableret hotspots på centrale steder i byen, således at vi altid kan logge os på portalen fra vores pad eller mobiltelefon, for at orientere os om byens muligheder og tilbud. Og så kan by-portalen også rumme mulighed for, at vi kan tilmelde os et nyhedsbrev, der orienterer os om tilbud, arrangementer og aktiviteter i byen. Faktisk kan alle foreninger og aktiviteter få deres egen hjemmeside i forbindelse med portalen og hvis ikke vi allerede kan lave sådan en hjemmeside, så kan portalen eller én af de lokale foreninger organisere, at vi lærer det! Mulighederne er mangfoldige!

12 Side 12 af 14 Trafik & sikkerhed Hvordan kan vi fremme den lokale trafik og trafiksikkerhed? Det kunne handle om togafgange, trafikflowet i Bredgade, udbygningen af den fynske motorvej og trafikløsninger for børn, ældre og handicappede mm. Noget af dét, der optager os borgere i en by som Aarup er trafikken til og fra og igennem byen, og ikke mindst at føle sig sikker i trafikken. Med den seneste tids skriverier i aviserne om DSB s overvejelser om de lokale togafgange er det måske på tide at afklare os som by, og give til kende hvad vi ønsker. Ønsker vi at sikre fortsat jævnlig togafgang fra Aarup Station? Og for øvrigt også fra de øvrige stationer? For jo færre stationer toget holder ved, og jo færre tog, der afgår, des færre mennesker benytter toget! Eller kan vi se andre trafikløsninger? Eller er der slet ikke et problem, der er værd at tale om? Opgaven kan være, at sikre at vi fortsat kan komme fra og til Aarup på den mest gnidningsfrie og stabile måde og i øvrigt sikre at der er passende med kollektiv trafik. Mange oplever, at der er tung trafik igennem byen, så hvis vi ønsker det, er der også et indsatsområde i at skabe mere trafiksikkerhed for børn og ældre ja, for os alle sammen - i Bredgade. Måske kan vi tænke nye veje i forhold til infrastrukturen i og omkring Aarup, og finde løsninger, der tilgodeser alle. Bør byen selv tage eller gå med i forskellige initiativer nu da Den fynske motorvej er under udbygning? Denne udbygning skaber trafikkaos ikke alene på motorvejen, men også på de små veje omkring motorvejen og det rammer også de af Aarups borgere og handlende, der i det daglige benytter disse veje. Et andet spørgsmål kunne være: Er det muligt forholdsvis nemt at komme til de kommunale kontorer, hvis man ikke selv har bil? Trafikken er således et emne, der er værd at beskæftige sig med, hvis vores by stadig skal have glæde af sin placering opad Banen og tæt på motorvejen!! Vi kan, hvis vi vil, selv gøre noget for at gøre det bedre!

13 Side 13 af 14 Lokal offentlig by administration Hvordan kan vi fremme/ skabe lokal offentlig by administration sådan så byen kan få større indflydelse på, hvordan vi bruger de offentlige kroner? Det kunne handle om emner indenfor veje, grønne områder, social & sundhed osv Der er sket en kommunal funktionsudtømning af Aarup og lignende centerbyer i Assens Kommune. Den kommunale service er flyttet væk fra Aarup til centrale steder i kommunen - eller til kommunehovedbyen, Assens. Det kan nemt skabe en følelse hos borgeren af afstand og distance til den kommunale virkelighed. Det behøver ikke at være sådan. Der er andre muligheder, der er værd at undersøge. Hvis vi ønsker det, kan vi gøre tingene på andre måder! Der er ting i en enhver by som Aarup, hvor det vil være en fordel og meningsfuldt - for borgerne selv at kunne bestemme, hvordan det skal være. Skal der grusses eller saltes om vinteren? Hvor skal der renses og fejes? Hvor skal der beskæres og slås græs? Hvem skal vedligeholde hvad? Kan vi borgere samarbejde med kommunens folk om nogle af opgaverne, så de får tid til at gøre nogle flere og andre ting for byen? Kan byen få en pose penge og så selv prioritere? Lokalt placerede medarbejdere i et afgrænset lokalområde som Aarup kan få en værdifuld indsigt i hvad der er af specielle behov i byen. Muligheden for positivt samspil mellem borgere og lokalt placerede medarbejdere er langt større og kan give større tilfredshed. Det behøver ikke at koste mere. Det handler bare om en anden og måske mere værdibaseret organisering af arbejdet. Borgerne i Aarup kan sammen med kommunen - iværksætte et forsøg med at oprette en lille lokal forvaltning af medarbejdere, der kan flere ting og som kan arbejde på fagligt tværs i lokalområdet. Det kan være medarbejdere, der f. eks. arbejder med vedligeholdelse af veje, grønne områder mm og det kan også f. eks. være medarbejdere, der arbejder indenfor social & sundhedsområdet mm. Og senere kan vi gå videre til andre områder! Rammerne for den lokale forvaltning kan udstikkes af byrådet i Assens, mens den lokale udførelse af arbejdet ledes og prioriteres i Aarup og udføres af lokalt placerede medarbejdere og måske særligt interesserede borgere! Skal vi gå i gang?

14 Side 14 af 14 By-forum/ Lokalråd Hvordan kan vi skabe et Byforum/ Lokalråd, der kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages? Byforum et kan også være netværksgruppe for - og i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i Frem til kommunesammenlægningen i 2007 havde Aarup-borgerne et byråd, der kunne udtale sig på vegne af byen. Siden da er byråd og beslutninger flyttet til Assens og dermed er det også vanskeligere for Aarup-borgerne at blive hørt. Hvis vi vil lave om dét, må vi selv tage fat! Vi kan etablere vores eget Byforum/ Lokalråd, der kan være et lokalt talerør på vegne af Aarup. Byforum et kunne også være stedet, hvor borgerne, det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger - kan koordinere aktiviteter og initiativer - og hjælpe hinanden. Og det kan være det samlende midtpunkt, der sætter fælles lokale aktiviteter i gang. Nogle beslutninger træffes internationalt i Bruxelles eller Strassburg. Nogle beslutninger træffes i Folketinget i København eller i Region Syddanmark i Vejle. Og nogle beslutninger træffes i byrådet i Assens. Men der er også nogle beslutninger, som det vil være naturligt at træffe i centerbyer som Aarup, fordi de kun omhandler disse byer! Byforum et kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages! Byforum et kan også være netværksgruppe - og være i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i byrådet i Assens! Vi kan, hvis vi vil!

Projktets titel Aarup i Live - et projekt om aktivt medborgerskab Side 1 af 6

Projktets titel Aarup i Live - et projekt om aktivt medborgerskab Side 1 af 6 Aarup i Live - et projekt om aktivt medborgerskab Side 1 af 6 Kortfattet beskrivelse af projektet Et fem måneders forsøgs- og udviklingsprojekt, som har til hovedformål at opstarte et stærkt fundament

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Stiftende møde i Aarup ForeningsSamråd D. 23. januar 2013 mødtes 15 foreninger og aktiviteter på initiativ af Aarup i Live på Kulturhuset Industrien og stiftede Aarup ForeningsSamråd.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005

Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Rådhusets fremtid? Skovbo Kunstforening september 2005 Forslaget er udarbejdet september 2005 af Skovbo Kunstforening i forbindelse med debatten om Borup Bycenter og Rådhusets fremtid Indledning For borgerne

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere