Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4."

Transkript

1 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Side 5. Opprioritering og opdatering af det rekreative område Side 6. Børn og unge i Aarup Side 7. Lokalt foreningsnetværk og koordinering Side 8. Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Side 9. Byfornyelsen Side 10. Aarup Byportal Side 11. Trafik & sikkerhed Side 12. Lokal offentlig by administration By-forum/ Lokalråd Side 13. Der var ingen gruppe Side 14. Der var ingen gruppe

2 Side 2 af 14 Opdatere Aarups profil Hvad skal der for, at Aarup opleves som et interessant og positivt sted med et godt omdømme? Det handler om at forbedre Aarups profil, så Aarup blev mere attraktiv for tilflytning af borgere og virksomheder - og tiltrækkende for udenbys kunder. Hvad er det, der gør Aarup så speciel? Hvorfor skulle man flytte til Aarup som familie eller virksomhed? Hvorfor skal virksomheder, handlende og borgere foretrække netop Aarup? Der er jo flere byer langs motorvejen - og langs jernbanen - der ligner den. Det behøver ikke, at være sådan, at udefrakommende kan være i tvivl, men forudsætningen er at Aarup træder ud af sin forholdsvise anonymitet. Der er to forudsætninger, som skal være i orden, hvis der skal ske noget andet. 1. Aarup skal have noget at fortælle om, der adskiller sig fra de andre byer! 2. Vi skal fortælle om det! Men hvad er det, vi skal fortælle om? Aarup har en fin lille hovedgade med butikker? Det har de også i andre byer! Aarup ligger i en smuk natur med byggegrunde? Det er der også andre byer, der gør og har! Aarup ligger tæt på banen og motorvejen? Det er der også andre byer, der gør! Hvis vi udelukkende ser på de fysiske ting, så ligner Aarup så mange andre byer. Dér, hvor vi adskiller os, er på menneskene! Selvfølgelig findes der også mennesker i andre byer, men vi adskiller på, hvad lige netop den flok mennesker, der bor i Aarup, gør og gerne vil! Nogle grundlæggende og store spørgsmål er: Hvad er det for noget livsindhold, byen rummer og tilbyder? Ud fra hvilke grundlæggende værdier ønsker vi, at tingene foregår? Hvad er det for en slags relationer, vi har og gerne vil have - til hinanden? Hvordan er vi erhvervs- og handelsvenlige? Hvad ønsker vi og hvad gør vi for børn og unge? Hvad gør vi for, at det er godt at bo og handle i Aarup? Hvad er det, man ikke helt kan opleve på samme måde i andre byer? Hvis vi kan samle svarene på spørgsmål som de foregående i nogle få værdiladede signalord for Aarup, som vi fremover knytter til Aarups navn, så har Aarup mulighed for at træde frem med en mere klar og tiltrækkende profil, og adskille sig på en positiv måde fra lignende byer!

3 Side 3 af 14 Flere turister og besøgende til Aarup Hvad skal der til for, at der kommer flere turister og besøgende til Aarup? Det kunne f. eks. handle om at udpege et vartegn for byen; udvikle steder, produkter, oplevelser og arrangementer, som besøgende kunne have glæde af at høre om, besøge eller deltage i. Lad os se på, hvad vi har og kan her i Aarup og hvad der måske kunne tiltrække turister og andre udenbysfolk til at besøge Aarup og bruge en time eller to eller mere! Først kan vi se på hvad er egentlig Aarups vartegn? Er det Siloen ved Superbest? Eller er det broen ved det skarpe sving ind til byen? Eller er det Aarup Mølle? Eller er det åen? Eller noget helt femte og hvilke interessante muligheder giver disse ting hver især i denne sammenhæng? Kan vi finde os et godt og samlende vartegn? Vi har jo et rigtigt fint butiksstrøg, men dét i sig selv tiltrækker ikke mange turister, så der skal mere til! Måske vil det være en god idé at tale om hvordan vi kan gøre Aarup Mølle mere attraktiv? Kan vi få den op og køre, så man kan se produktionsgangen? Kan vi komme til at sælge nymalet Aarup-mel af den særlige kvalitet, som den får af et vokse i den gode jord omkring Aarup? Eller kan møllen danne ramme om en lille udstilling om gamle dage på Højfyn eller måske en intimkoncert? Er der initiativtagere? Måske kan vi med fordel forbedre og udnytte det smukke naturområde omkring den lokale å, som Aarup har fået sit navn efter? Men hvad kan vi tænke os der og hvem tager fat? Måske vil det være en fin ting med et Aarup Marked en lørdag i hver måned på pladsen over for Industrien, hvor folk kan komme og købe og sælge løst og fast og hvor butikkerne fra den lokale handelsstandsforening kan tilbyde nogle af deres varer på mere utraditionel vis? Og måske kan vi i forbindelse med Aarup Marked gøre Bredgade til en gå-gade, hvor de lokale butikker rykker længere ud på gaden? Vi kan lade overskuddet fra udlejning af boder mm på pladsen gå til f. eks. idrætsforeningernes ungdomsarbejde mod at de stiller op og rydder væk igen. Er der nogen, der vil være med! Måske har vi lokale virksomheder, der sælger produkter, der knytter sig til Aarup i stil med en Aarup Ale fra Aarup Bryghus som det kunne være interessant for turister at besøge? Måske har vi nogle gode historier fra gamle dage i Aarup og nogle steder i den forbindelse, vi kan fremvise? Og måske har vi lokale kunstnere, der kan udstille og sælge deres ting?

4 Side 4 af 14 Modtagelse af tilflyttere Hvad skal der til for, at man føler sig godt modtaget som nytilflytter? Det kunne handle om at lave en indflyttermappe; lave besøgsgrupper/ modtagelsekomité, der kommer og siger goddag; arrangere møder og arrangementer for nytilflyttere osv. Hvordan er det at komme som nytilflytter til Aarup eller som ny virksomhed? Er der nogen, der kommer og tager imod én? Måske kommer naboen med en blomst - og siger goddag! Og måske får man en folder om Assens Kommune! Men er det nok til, at man føler sig godt modtaget i Aarup? Hvis vi ønsker flere borgere og virksomheder til Aarup, så må vi sørge for at tage godt imod dem og søge for at inddrage dem i byens liv! Måske vil det være en god idé at lave en speciel Velkommen til Aarup folder eller mappe indeholdende navne og adresser på foreninger og kontaktpersoner og lidt materiale om dem, bus- & togtider, lidt om de lokale forretninger og deres åbningstider, kommende lokale arrangementer, spændende steder at besøge i lokalområdet - og meget mere. Måske er der nogle af foreningerne, der vil give nytilflyttere rabat, hvis de melder sig ind eller noget i stil med en gratis prøvetime? Måske gør de det allerede? Måske er der nogle handlende, der vil udstede gavekort til nytilflyttere - eller give dem rabat ved deres første køb? Der kan sikkert findes flere gode muligheder for, hvordan vi kan tage godt i mod de nye, når flere hoveder sætter sig sammen og tænker og taler! Måske kan vi nedsætte en velkomst-komité, der tager hen til nye, afleverer Velkommen til Aarup mappen og siger velkommen til byen, så de nye også møder nogle andre imødekommende mennesker i byen! Måske kunne vi jævnligt holde velkomst-arrangementer i Aarup for nytilflyttere, hvor foreninger og alle byens aktiviteter og forretninger mødte op og præsenterede sig! F. eks på Industrien! Det kan være meget godt med den umiddelbare modtagelse af de nye men lige så vigtig kan det jo i virkeligheden være at følge op. Efter godt halvt år efter den første modtagelse kunne det være en god idé at følge op på velkomsten og spørge: Er du/ I faldet godt til i Aarup og hvordan trives I? Det handler om, at få nye borgere til at føle sig godt til pas i Aarup og lade det rygtes at det er sådan! Og dette er faktisk noget, vi forholdsvis let kan gøre, hvis vi vil!

5 Side 5 af 14 Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Hvordan kan vi bruge hinanden? Det kunne handle om, at finde områder - og måder - hvor på et bedre samarbejde kunne komme i stand. Eller lave aktiviteter, der inddrager begge. osv. Når vi taler om kulturliv og erhvervsliv i en by som Aarup, tænker mange ofte, at de to ting ikke har så meget at gøre med hinanden. Men sådan behøver det ikke at være! Mange af de lokale borgere, som kan have glæde af det lokale kulturliv, er jo ansatte i det lokale erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv kan således let bruge medarbejdernes mulighed for deltagelse i kulturlivets aktiviteter som et medarbejdergode. Når kulturlivet laver marketing for sine aktiviteter i Aarup, laver de i virkeligheden også marketing for Aarup by og for de virksomheder, der er forbundet med Aarup. Når kulturlivets aktiviteter inspirerer nye borgere til at flytte til byen, kommer der nye medarbejdere til det lokale erhvervsliv lige så vel som, når det lokale erhvervsliv tiltrækker nye medarbejdere, så kommer det også det lokale kulturliv til gode. Når de lokale virksomheder støtter det lokale kulturliv signalerer de dels også deres involvering i lokalsamfundet, og dels en mere menneskelig bredde, der viser, at de tænker på mere end blot deres produktion og produkt. Samtidigt har de mulighed for at inddrage nogle af kulturlivets aktiviteter i deres daglige råderum og omdømme. Alt sammen er det noget, der gavner deres renommé. Når kulturlivet samarbejder med erhvervslivet får de dels tilført ressourcer i form af publikum - og ofte økonomi eller tjenesteydelser og dels bliver de bedre forbundet med byens liv. Aarup kan blive en by, hvor erhvervsliv og kulturliv samarbejder og ud over at det er en win-win-situation for begge kan det have en positiv synergi-effekt på Aarup, idet byens identitet og omdømme kan blive forstærket i positiv retning som f.eks. byen med de spændende kulturelle aktiviteter og byen med det visionære og nytænkende erhvervsliv!

6 Side 6 af 14 Opprioritering og opdatering af det rekreative område Det kunne handle om flere motions- og vandrestier i naturen, kortlægning af disse, af historiske steder, af steder med en høj herlighedsværdi og af de gamle kirke og skolestier - og planlægning af stedernes vedligeholdelse mm. I områderne omkring Aarup og lige op til - er der en dejlig natur, som de fleste af os værdsætter at se på og holder af at være i. Aarup har allerede Møllegårdsskovstien, der er en af Assens Kommunes fire hjertestier. Men er der flere muligheder for ture og rundture på stier i vores omegn? Med det dejlige område, der er omkring Aarup, vil det være givende for borgerne, hvis der er nogen, der vil finde og fortælle os andre om - nogle af de gamle og mere ukendte skolestier, kirkestier og andre offentlige stier, der jo må være. Måske kan de blive indført på kort og der kan blive lavet flere vandrer- og motionsstier, som borgerne kan have fornøjelse af. Samtidigt vil det også være en god ide at finde og afmærke smukke eller historiske steder i lokalområdet og gerne lave ruter til og omkring - dem, så de kan findes! Der er i denne forbindelse også behov for at der er nogen, der kan organisere, hvordan disse nye stier kan blive vedligeholdt! Hvis vi vil det, kan vi borgere få meget mere glæde ud af vores lokalområdes fine natur og rekreative muligheder.

7 Side 7 af 14 Børn og unge i Aarup Hvordan får vi inddraget de unge? Hvad har de behov for? Det kunne være en idé at arrangere et ungdomsborgermøde for unge under 25 år. Involvere de unge i snakken om udviklingen af Aarup. Eller etablere væresteder for de unge. Arrangere ting sammen med de unge, som virker meningsfuldt for dem - og som de har medejerskab af. Aarup har jo heldigvis en masse børn og unge, og foreningerne kommer med mange rigtig gode tilbud til dem, hvor de kan dyrke mange af deres interesser i deres fritid! Men hvad mener de unge mennesker egentlig om Aarup? Tilgodeser Aarup deres fritidsbehov og hvad er det egentligt, der er deres behov? Og måske mere vigtigt: hvordan får vi disse børn og unge inddraget i snakken om, hvor godt vi kunne have det i Aarup? Sagen er jo, at vi sagtens kan give dem legepladser, diverse baner og steder, de kan være. Men derfor er det jo ikke sikkert, at de har lyst til at være der eller kan opleve det så meget som værende deres, at de vil passe på det! Hvis vi vil gøre noget for børnene og de unge på en måde, så de synes, at det er rart og noget, de kan bruge så må vi inddrage dem. Vi bryder os ikke selv om, at der bliver handlet hen over hovedet på os, og det gør børn og unge heller ikke! De skal have samspil, nærvær - og mulighed for aftaler! Det er muligt at få de unge mennesker i tale, at få dem som medspillere om udviklingen i Aarup og at få dem til at tage vare på dét, de er med til at skabe. Det kræver dialog og respekt for deres meninger og ønsker uanset hvor erfarne og kloge, vi selv synes, vi er! Det er muligt at aktivere de unge mennesker, så de bliver ressourcefulde medspillere i Aarup! Måske vil det være en god ide at invitere børn og unge under 25 år til et ungdomsborgermøde om Aarup og dens fremtid? Måske skal vi tænke mere utraditionelt? Vi kan således sikre at der er meningsfulde aktiviteter og steder at være for børn og unge efter skoletid og for de unge om aftenen. Vi kan, hvis vi vil, inddrage børn og unge som en naturlig del af dialogen om bylivet, så vi kan få gode ideer til steder og aktiviteter i Aarup for de unge mennesker! Vi kan måske tale med dem om fritidsområdet bag den gamle hal og om hvordan de kan være med til at bruge pladsen over for Industrien osv.

8 Side 8 af 14 Lokalt foreningsnetværk og koordinering Hvordan kan foreningerne bruge hinanden bedst muligt? Det kunne handle om etablering af et bredt foreningsnetværk, hvor foreningerne kan koordinere deres aktiviteter, udveksle idéer, hjælpe hinanden og samle deres ressourcer til fælles arrangementer og tiltag. I Aarup er der mange aktiviteter og foreninger, som hver især gør et godt, vigtigt og værdifuldt arbejde for borgerne i byen. Foreninger, der arbejder indenfor sport, erhvervsliv og kultur - og på det sociale område. Den store udfordring er, at vi ofte er på hver vores ø og ikke taler så meget sammen. Men det kan vi heldigvis gøre noget ved! Der kan være et godt formål i at skabe en lokal netværksgruppe, der kan koordinere - og støtte - de forskellige foreningers og aktiviteters arbejde - og hjælpe med at kalde os alle sammen til større arrangementer og aktiviteter, når nogen arrangerer noget. Det kan også være formålstjenligt at tale sammen og udveksle erfaringer om - og idéer til - hvordan vi bedre kan motivere og engagere både vore egne medlemmer og andre borgere til at blive aktive. Og hvordan vi kan gøre Aarup bedre set fra vores perspektiv! Og ovenstående handler jo alt sammen om de voksne borgere. Lige så vigtigt er det jo i virkeligheden at inddrage og motivere børn og unge til medspil om udvikling af deres egne roller og muligheder i foreningerne og aktiviteterne - og i byen. De skulle jo gerne være fremtidens aktive borgere og hvordan ønsker de, at Aarup udvikler sig? Faktisk kunne det jo godt være en god idé, hvis vi sammen kunne finde og afprøve metoder, der kan skabe et eller flere netværk, der netop bygger på vores forskellighed og særegne erfaringer. Netværk, der på grund af sin rummelighed og bredde kunne favne, udvikle og styrke Aarups potentialer. Vi foreninger og aktiviteter kan, hvis vi vil!

9 Side 9 af 14 Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Hvordan kan Industrien blive til endnu bedre nytte for borgerne i Aarup? Det kunne handle om hvordan vi kan gøre Industrien til et Udviklings- og kulturhus med mulighed for at borgerne kunne mødes om mange forskellige slags aktiviteter. Med månedlige udstillinger og med nogle spændende nye tiltag. Måske med oprettelse af et Aarups Udviklingsråd mmm. I Aarup har vi Kulturhuset Industrien eller slet og ret Industrien, som de fleste af os kalder det. Her er bibliotek der udover at udlåne en masse bøger - afholder forskellige foredrag og arrangementer, Her sørger biografforeningen for, at borgerne i Aarup kan se film. Her afholder Kulturelt Samråd cirka tredive koncerter om året. Her har Lokalhistorisk forening deres arkiv og lokaler og her har Projekt Aarup i Live sin base. Det er jo dejligt, men det kan blive endnu bedre! Tænk, hvis Industrien havde faciliteter til, at foreninger og borgere kunne mødes og afholde små møder og arrangementer! Eller hvis der var en gruppe mennesker, der arrangerede en ny kunstudstilling hver måned, hvor blandt andet lokale kunstnere kunne udstille og fortælle om deres kunst! Eller hvis der var et byforum eller lokalråd, der holdt møde der og skabte en lille lokal centerby-administration, der hjalp byen og borgerne med at vedligeholde og forbedre byen hvor efter at Industrien også blev byens nye LokalRådhus.. Eller hvis vi havde et lokalt Aarup Udviklingsråd bestående af borgere, erhvervsfolk og kulturfolk og andre fra foreningslivet, der løbende mødtes dér og søsatte skibe, der kunne sætte fut i byen! Det kunne resultere i et vidensbibliotek, som andre byer også kunne have glæde af at besøge. Det kunne også være, at der kom flere grupper af mennesker, der havde spændende interesser, de gerne ville dele med os andre og brugte husets faciliteter. Eller der kom en flok unge mennesker med gode idéer om aktiviteter for børn og unge. Tænk hvis Industrien kunne blive til sådant et lokalt Udviklings- og Kulturhus, der ud over os lokale også tiltrak mennesker fra andre byer og var med til at sætte Aarup på landkortet!

10 Side 10 af 14 Byfornyelsen Hvordan kan vi følge op på byfornyelsen? Det kunne handle om at fastholde og fortsætte udviklingen af Bredgade, sikre at pladsen foran Industrien bliver brugt på den bedste måde - og arbejde med planer for byens fremtidige udvikling i samspil med kommunen. Der har været en spændende og engageret debat i forbindelse med kommunens seneste byfornyelsesaktiviteter i Aarup. Om ikke så længe vedtager byrådet i Assens de byfornyelsesaktiviteter i Aarup, vi har talt om og diskuteret så meget. Det er derfor vigtigt, at der er nogen, der følger op på kommunens planer for byfornyelse i Bredgade. Opgaven er at fastholde og fortsætte den udvikling af Bredgade, der er sat i gang! Det er ligeledes en naturlig opgave at følge op kommunens planer for byfornyelse af pladsen foran Industrien, og sikre at pladsen bliver brugt på den bedste måde. Én ting er, at der er en byfornyet plads noget helt andet er, om der så sker noget på pladsen. Der skal være nogle mennesker, der tager tråden op, hvis pladsen skal holdes levende. I en by som Aarup vil det være naturligt, at vi selv afklarer os om, hvor vi ønsker byfornyelse næste gang, der er mulighed. Vi kan måske oveni købet selv tage initiativ til nye byfornyelsestiltag andre steder i byen! Det store spørgsmål er: Hvordan vil vi have vores by? Det ene initiativ behøver ikke udelukke det andet! Tvært imod - tilsammen kan alle initiativer løfte byen! Hvad ønsker vi? Legepladser? Torve for unge? Sportspladser eller baner? P-pladser? Vejforandringer eller udvidelser? Flere grønne områder? Er der særlige dele af byen, vi bør prioritere? Hvor vokser byen hen? osv Kan vi finansiere byfornyelse på andre måder end kun gennem kommunal finansiering? Kan kommunen være en konstruktiv og kreativ samspilspartner, hvis ikke at de skal betale det hele? Vi må selv have fat i den lange ende af, hvad vi ønsker, der skal ske med vores by!

11 Side 11 af 14 Aarup Byportal Hvordan kan vi opbygge en Aarup Byportal på Internettet og hvad skulle den indeholde? Det kunne handle om alt fra, hvordan den skal bygges op til, hvordan den kan finansieres. Den kunne have en bykalender over de daglige aktiviteter og tilbud i byen. Der kunne være hotspots på centrale steder i byen, så man altid kunne gå på portalen efter de seneste nyheder og tilbud. osv. Mange byer på Aarups størrelse har deres egen hjemmeside. Nogle kalder det for en by-portal. En sådan Aarup By-portal kan blandt andet indeholde en kalender, hvor alle arrangementer og møder, der er i Aarup kan skrives ind og ses af alle. Der kan oprettes et forum, hvor alle Aarups foreninger og aktiviteter kan henvende sig til og være i dialog med Aarups borgere. Hvis Aarups borgere har noget, de ville købe, bytte eller sælge, så kan det gøres på portalen. Byens lokale handlende kan præsentere deres tilbud. Ja, de kunne have deres egne sider tilknyttet og vi kunne måske end da bestille og købe deres varer hos dem over nettet. Man kan forestille sig lokalaviserne kan lægge de seneste nyheder ud på siden og at politikerne kan være i direkte dialog med borgerne Potentielle tilflyttere vil kunne se, hvad der foregår i Aarup og blive inspirerede! Og lokale virksomheder kan tilbyde deres ydelser! By-portalen kan være en base for lokal videnssamling, erfaringsdannelse, vidensdeling og formidling. Vi kan også tage initiativ til, at der bliver etableret hotspots på centrale steder i byen, således at vi altid kan logge os på portalen fra vores pad eller mobiltelefon, for at orientere os om byens muligheder og tilbud. Og så kan by-portalen også rumme mulighed for, at vi kan tilmelde os et nyhedsbrev, der orienterer os om tilbud, arrangementer og aktiviteter i byen. Faktisk kan alle foreninger og aktiviteter få deres egen hjemmeside i forbindelse med portalen og hvis ikke vi allerede kan lave sådan en hjemmeside, så kan portalen eller én af de lokale foreninger organisere, at vi lærer det! Mulighederne er mangfoldige!

12 Side 12 af 14 Trafik & sikkerhed Hvordan kan vi fremme den lokale trafik og trafiksikkerhed? Det kunne handle om togafgange, trafikflowet i Bredgade, udbygningen af den fynske motorvej og trafikløsninger for børn, ældre og handicappede mm. Noget af dét, der optager os borgere i en by som Aarup er trafikken til og fra og igennem byen, og ikke mindst at føle sig sikker i trafikken. Med den seneste tids skriverier i aviserne om DSB s overvejelser om de lokale togafgange er det måske på tide at afklare os som by, og give til kende hvad vi ønsker. Ønsker vi at sikre fortsat jævnlig togafgang fra Aarup Station? Og for øvrigt også fra de øvrige stationer? For jo færre stationer toget holder ved, og jo færre tog, der afgår, des færre mennesker benytter toget! Eller kan vi se andre trafikløsninger? Eller er der slet ikke et problem, der er værd at tale om? Opgaven kan være, at sikre at vi fortsat kan komme fra og til Aarup på den mest gnidningsfrie og stabile måde og i øvrigt sikre at der er passende med kollektiv trafik. Mange oplever, at der er tung trafik igennem byen, så hvis vi ønsker det, er der også et indsatsområde i at skabe mere trafiksikkerhed for børn og ældre ja, for os alle sammen - i Bredgade. Måske kan vi tænke nye veje i forhold til infrastrukturen i og omkring Aarup, og finde løsninger, der tilgodeser alle. Bør byen selv tage eller gå med i forskellige initiativer nu da Den fynske motorvej er under udbygning? Denne udbygning skaber trafikkaos ikke alene på motorvejen, men også på de små veje omkring motorvejen og det rammer også de af Aarups borgere og handlende, der i det daglige benytter disse veje. Et andet spørgsmål kunne være: Er det muligt forholdsvis nemt at komme til de kommunale kontorer, hvis man ikke selv har bil? Trafikken er således et emne, der er værd at beskæftige sig med, hvis vores by stadig skal have glæde af sin placering opad Banen og tæt på motorvejen!! Vi kan, hvis vi vil, selv gøre noget for at gøre det bedre!

13 Side 13 af 14 Lokal offentlig by administration Hvordan kan vi fremme/ skabe lokal offentlig by administration sådan så byen kan få større indflydelse på, hvordan vi bruger de offentlige kroner? Det kunne handle om emner indenfor veje, grønne områder, social & sundhed osv Der er sket en kommunal funktionsudtømning af Aarup og lignende centerbyer i Assens Kommune. Den kommunale service er flyttet væk fra Aarup til centrale steder i kommunen - eller til kommunehovedbyen, Assens. Det kan nemt skabe en følelse hos borgeren af afstand og distance til den kommunale virkelighed. Det behøver ikke at være sådan. Der er andre muligheder, der er værd at undersøge. Hvis vi ønsker det, kan vi gøre tingene på andre måder! Der er ting i en enhver by som Aarup, hvor det vil være en fordel og meningsfuldt - for borgerne selv at kunne bestemme, hvordan det skal være. Skal der grusses eller saltes om vinteren? Hvor skal der renses og fejes? Hvor skal der beskæres og slås græs? Hvem skal vedligeholde hvad? Kan vi borgere samarbejde med kommunens folk om nogle af opgaverne, så de får tid til at gøre nogle flere og andre ting for byen? Kan byen få en pose penge og så selv prioritere? Lokalt placerede medarbejdere i et afgrænset lokalområde som Aarup kan få en værdifuld indsigt i hvad der er af specielle behov i byen. Muligheden for positivt samspil mellem borgere og lokalt placerede medarbejdere er langt større og kan give større tilfredshed. Det behøver ikke at koste mere. Det handler bare om en anden og måske mere værdibaseret organisering af arbejdet. Borgerne i Aarup kan sammen med kommunen - iværksætte et forsøg med at oprette en lille lokal forvaltning af medarbejdere, der kan flere ting og som kan arbejde på fagligt tværs i lokalområdet. Det kan være medarbejdere, der f. eks. arbejder med vedligeholdelse af veje, grønne områder mm og det kan også f. eks. være medarbejdere, der arbejder indenfor social & sundhedsområdet mm. Og senere kan vi gå videre til andre områder! Rammerne for den lokale forvaltning kan udstikkes af byrådet i Assens, mens den lokale udførelse af arbejdet ledes og prioriteres i Aarup og udføres af lokalt placerede medarbejdere og måske særligt interesserede borgere! Skal vi gå i gang?

14 Side 14 af 14 By-forum/ Lokalråd Hvordan kan vi skabe et Byforum/ Lokalråd, der kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages? Byforum et kan også være netværksgruppe for - og i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i Frem til kommunesammenlægningen i 2007 havde Aarup-borgerne et byråd, der kunne udtale sig på vegne af byen. Siden da er byråd og beslutninger flyttet til Assens og dermed er det også vanskeligere for Aarup-borgerne at blive hørt. Hvis vi vil lave om dét, må vi selv tage fat! Vi kan etablere vores eget Byforum/ Lokalråd, der kan være et lokalt talerør på vegne af Aarup. Byforum et kunne også være stedet, hvor borgerne, det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger - kan koordinere aktiviteter og initiativer - og hjælpe hinanden. Og det kan være det samlende midtpunkt, der sætter fælles lokale aktiviteter i gang. Nogle beslutninger træffes internationalt i Bruxelles eller Strassburg. Nogle beslutninger træffes i Folketinget i København eller i Region Syddanmark i Vejle. Og nogle beslutninger træffes i byrådet i Assens. Men der er også nogle beslutninger, som det vil være naturligt at træffe i centerbyer som Aarup, fordi de kun omhandler disse byer! Byforum et kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages! Byforum et kan også være netværksgruppe - og være i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i byrådet i Assens! Vi kan, hvis vi vil!

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere