Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4."

Transkript

1 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Side 5. Opprioritering og opdatering af det rekreative område Side 6. Børn og unge i Aarup Side 7. Lokalt foreningsnetværk og koordinering Side 8. Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Side 9. Byfornyelsen Side 10. Aarup Byportal Side 11. Trafik & sikkerhed Side 12. Lokal offentlig by administration By-forum/ Lokalråd Side 13. Der var ingen gruppe Side 14. Der var ingen gruppe

2 Side 2 af 14 Opdatere Aarups profil Hvad skal der for, at Aarup opleves som et interessant og positivt sted med et godt omdømme? Det handler om at forbedre Aarups profil, så Aarup blev mere attraktiv for tilflytning af borgere og virksomheder - og tiltrækkende for udenbys kunder. Hvad er det, der gør Aarup så speciel? Hvorfor skulle man flytte til Aarup som familie eller virksomhed? Hvorfor skal virksomheder, handlende og borgere foretrække netop Aarup? Der er jo flere byer langs motorvejen - og langs jernbanen - der ligner den. Det behøver ikke, at være sådan, at udefrakommende kan være i tvivl, men forudsætningen er at Aarup træder ud af sin forholdsvise anonymitet. Der er to forudsætninger, som skal være i orden, hvis der skal ske noget andet. 1. Aarup skal have noget at fortælle om, der adskiller sig fra de andre byer! 2. Vi skal fortælle om det! Men hvad er det, vi skal fortælle om? Aarup har en fin lille hovedgade med butikker? Det har de også i andre byer! Aarup ligger i en smuk natur med byggegrunde? Det er der også andre byer, der gør og har! Aarup ligger tæt på banen og motorvejen? Det er der også andre byer, der gør! Hvis vi udelukkende ser på de fysiske ting, så ligner Aarup så mange andre byer. Dér, hvor vi adskiller os, er på menneskene! Selvfølgelig findes der også mennesker i andre byer, men vi adskiller på, hvad lige netop den flok mennesker, der bor i Aarup, gør og gerne vil! Nogle grundlæggende og store spørgsmål er: Hvad er det for noget livsindhold, byen rummer og tilbyder? Ud fra hvilke grundlæggende værdier ønsker vi, at tingene foregår? Hvad er det for en slags relationer, vi har og gerne vil have - til hinanden? Hvordan er vi erhvervs- og handelsvenlige? Hvad ønsker vi og hvad gør vi for børn og unge? Hvad gør vi for, at det er godt at bo og handle i Aarup? Hvad er det, man ikke helt kan opleve på samme måde i andre byer? Hvis vi kan samle svarene på spørgsmål som de foregående i nogle få værdiladede signalord for Aarup, som vi fremover knytter til Aarups navn, så har Aarup mulighed for at træde frem med en mere klar og tiltrækkende profil, og adskille sig på en positiv måde fra lignende byer!

3 Side 3 af 14 Flere turister og besøgende til Aarup Hvad skal der til for, at der kommer flere turister og besøgende til Aarup? Det kunne f. eks. handle om at udpege et vartegn for byen; udvikle steder, produkter, oplevelser og arrangementer, som besøgende kunne have glæde af at høre om, besøge eller deltage i. Lad os se på, hvad vi har og kan her i Aarup og hvad der måske kunne tiltrække turister og andre udenbysfolk til at besøge Aarup og bruge en time eller to eller mere! Først kan vi se på hvad er egentlig Aarups vartegn? Er det Siloen ved Superbest? Eller er det broen ved det skarpe sving ind til byen? Eller er det Aarup Mølle? Eller er det åen? Eller noget helt femte og hvilke interessante muligheder giver disse ting hver især i denne sammenhæng? Kan vi finde os et godt og samlende vartegn? Vi har jo et rigtigt fint butiksstrøg, men dét i sig selv tiltrækker ikke mange turister, så der skal mere til! Måske vil det være en god idé at tale om hvordan vi kan gøre Aarup Mølle mere attraktiv? Kan vi få den op og køre, så man kan se produktionsgangen? Kan vi komme til at sælge nymalet Aarup-mel af den særlige kvalitet, som den får af et vokse i den gode jord omkring Aarup? Eller kan møllen danne ramme om en lille udstilling om gamle dage på Højfyn eller måske en intimkoncert? Er der initiativtagere? Måske kan vi med fordel forbedre og udnytte det smukke naturområde omkring den lokale å, som Aarup har fået sit navn efter? Men hvad kan vi tænke os der og hvem tager fat? Måske vil det være en fin ting med et Aarup Marked en lørdag i hver måned på pladsen over for Industrien, hvor folk kan komme og købe og sælge løst og fast og hvor butikkerne fra den lokale handelsstandsforening kan tilbyde nogle af deres varer på mere utraditionel vis? Og måske kan vi i forbindelse med Aarup Marked gøre Bredgade til en gå-gade, hvor de lokale butikker rykker længere ud på gaden? Vi kan lade overskuddet fra udlejning af boder mm på pladsen gå til f. eks. idrætsforeningernes ungdomsarbejde mod at de stiller op og rydder væk igen. Er der nogen, der vil være med! Måske har vi lokale virksomheder, der sælger produkter, der knytter sig til Aarup i stil med en Aarup Ale fra Aarup Bryghus som det kunne være interessant for turister at besøge? Måske har vi nogle gode historier fra gamle dage i Aarup og nogle steder i den forbindelse, vi kan fremvise? Og måske har vi lokale kunstnere, der kan udstille og sælge deres ting?

4 Side 4 af 14 Modtagelse af tilflyttere Hvad skal der til for, at man føler sig godt modtaget som nytilflytter? Det kunne handle om at lave en indflyttermappe; lave besøgsgrupper/ modtagelsekomité, der kommer og siger goddag; arrangere møder og arrangementer for nytilflyttere osv. Hvordan er det at komme som nytilflytter til Aarup eller som ny virksomhed? Er der nogen, der kommer og tager imod én? Måske kommer naboen med en blomst - og siger goddag! Og måske får man en folder om Assens Kommune! Men er det nok til, at man føler sig godt modtaget i Aarup? Hvis vi ønsker flere borgere og virksomheder til Aarup, så må vi sørge for at tage godt imod dem og søge for at inddrage dem i byens liv! Måske vil det være en god idé at lave en speciel Velkommen til Aarup folder eller mappe indeholdende navne og adresser på foreninger og kontaktpersoner og lidt materiale om dem, bus- & togtider, lidt om de lokale forretninger og deres åbningstider, kommende lokale arrangementer, spændende steder at besøge i lokalområdet - og meget mere. Måske er der nogle af foreningerne, der vil give nytilflyttere rabat, hvis de melder sig ind eller noget i stil med en gratis prøvetime? Måske gør de det allerede? Måske er der nogle handlende, der vil udstede gavekort til nytilflyttere - eller give dem rabat ved deres første køb? Der kan sikkert findes flere gode muligheder for, hvordan vi kan tage godt i mod de nye, når flere hoveder sætter sig sammen og tænker og taler! Måske kan vi nedsætte en velkomst-komité, der tager hen til nye, afleverer Velkommen til Aarup mappen og siger velkommen til byen, så de nye også møder nogle andre imødekommende mennesker i byen! Måske kunne vi jævnligt holde velkomst-arrangementer i Aarup for nytilflyttere, hvor foreninger og alle byens aktiviteter og forretninger mødte op og præsenterede sig! F. eks på Industrien! Det kan være meget godt med den umiddelbare modtagelse af de nye men lige så vigtig kan det jo i virkeligheden være at følge op. Efter godt halvt år efter den første modtagelse kunne det være en god idé at følge op på velkomsten og spørge: Er du/ I faldet godt til i Aarup og hvordan trives I? Det handler om, at få nye borgere til at føle sig godt til pas i Aarup og lade det rygtes at det er sådan! Og dette er faktisk noget, vi forholdsvis let kan gøre, hvis vi vil!

5 Side 5 af 14 Samarbejde mellem erhvervs & kulturliv Hvordan kan vi bruge hinanden? Det kunne handle om, at finde områder - og måder - hvor på et bedre samarbejde kunne komme i stand. Eller lave aktiviteter, der inddrager begge. osv. Når vi taler om kulturliv og erhvervsliv i en by som Aarup, tænker mange ofte, at de to ting ikke har så meget at gøre med hinanden. Men sådan behøver det ikke at være! Mange af de lokale borgere, som kan have glæde af det lokale kulturliv, er jo ansatte i det lokale erhvervsliv. Det lokale erhvervsliv kan således let bruge medarbejdernes mulighed for deltagelse i kulturlivets aktiviteter som et medarbejdergode. Når kulturlivet laver marketing for sine aktiviteter i Aarup, laver de i virkeligheden også marketing for Aarup by og for de virksomheder, der er forbundet med Aarup. Når kulturlivets aktiviteter inspirerer nye borgere til at flytte til byen, kommer der nye medarbejdere til det lokale erhvervsliv lige så vel som, når det lokale erhvervsliv tiltrækker nye medarbejdere, så kommer det også det lokale kulturliv til gode. Når de lokale virksomheder støtter det lokale kulturliv signalerer de dels også deres involvering i lokalsamfundet, og dels en mere menneskelig bredde, der viser, at de tænker på mere end blot deres produktion og produkt. Samtidigt har de mulighed for at inddrage nogle af kulturlivets aktiviteter i deres daglige råderum og omdømme. Alt sammen er det noget, der gavner deres renommé. Når kulturlivet samarbejder med erhvervslivet får de dels tilført ressourcer i form af publikum - og ofte økonomi eller tjenesteydelser og dels bliver de bedre forbundet med byens liv. Aarup kan blive en by, hvor erhvervsliv og kulturliv samarbejder og ud over at det er en win-win-situation for begge kan det have en positiv synergi-effekt på Aarup, idet byens identitet og omdømme kan blive forstærket i positiv retning som f.eks. byen med de spændende kulturelle aktiviteter og byen med det visionære og nytænkende erhvervsliv!

6 Side 6 af 14 Opprioritering og opdatering af det rekreative område Det kunne handle om flere motions- og vandrestier i naturen, kortlægning af disse, af historiske steder, af steder med en høj herlighedsværdi og af de gamle kirke og skolestier - og planlægning af stedernes vedligeholdelse mm. I områderne omkring Aarup og lige op til - er der en dejlig natur, som de fleste af os værdsætter at se på og holder af at være i. Aarup har allerede Møllegårdsskovstien, der er en af Assens Kommunes fire hjertestier. Men er der flere muligheder for ture og rundture på stier i vores omegn? Med det dejlige område, der er omkring Aarup, vil det være givende for borgerne, hvis der er nogen, der vil finde og fortælle os andre om - nogle af de gamle og mere ukendte skolestier, kirkestier og andre offentlige stier, der jo må være. Måske kan de blive indført på kort og der kan blive lavet flere vandrer- og motionsstier, som borgerne kan have fornøjelse af. Samtidigt vil det også være en god ide at finde og afmærke smukke eller historiske steder i lokalområdet og gerne lave ruter til og omkring - dem, så de kan findes! Der er i denne forbindelse også behov for at der er nogen, der kan organisere, hvordan disse nye stier kan blive vedligeholdt! Hvis vi vil det, kan vi borgere få meget mere glæde ud af vores lokalområdes fine natur og rekreative muligheder.

7 Side 7 af 14 Børn og unge i Aarup Hvordan får vi inddraget de unge? Hvad har de behov for? Det kunne være en idé at arrangere et ungdomsborgermøde for unge under 25 år. Involvere de unge i snakken om udviklingen af Aarup. Eller etablere væresteder for de unge. Arrangere ting sammen med de unge, som virker meningsfuldt for dem - og som de har medejerskab af. Aarup har jo heldigvis en masse børn og unge, og foreningerne kommer med mange rigtig gode tilbud til dem, hvor de kan dyrke mange af deres interesser i deres fritid! Men hvad mener de unge mennesker egentlig om Aarup? Tilgodeser Aarup deres fritidsbehov og hvad er det egentligt, der er deres behov? Og måske mere vigtigt: hvordan får vi disse børn og unge inddraget i snakken om, hvor godt vi kunne have det i Aarup? Sagen er jo, at vi sagtens kan give dem legepladser, diverse baner og steder, de kan være. Men derfor er det jo ikke sikkert, at de har lyst til at være der eller kan opleve det så meget som værende deres, at de vil passe på det! Hvis vi vil gøre noget for børnene og de unge på en måde, så de synes, at det er rart og noget, de kan bruge så må vi inddrage dem. Vi bryder os ikke selv om, at der bliver handlet hen over hovedet på os, og det gør børn og unge heller ikke! De skal have samspil, nærvær - og mulighed for aftaler! Det er muligt at få de unge mennesker i tale, at få dem som medspillere om udviklingen i Aarup og at få dem til at tage vare på dét, de er med til at skabe. Det kræver dialog og respekt for deres meninger og ønsker uanset hvor erfarne og kloge, vi selv synes, vi er! Det er muligt at aktivere de unge mennesker, så de bliver ressourcefulde medspillere i Aarup! Måske vil det være en god ide at invitere børn og unge under 25 år til et ungdomsborgermøde om Aarup og dens fremtid? Måske skal vi tænke mere utraditionelt? Vi kan således sikre at der er meningsfulde aktiviteter og steder at være for børn og unge efter skoletid og for de unge om aftenen. Vi kan, hvis vi vil, inddrage børn og unge som en naturlig del af dialogen om bylivet, så vi kan få gode ideer til steder og aktiviteter i Aarup for de unge mennesker! Vi kan måske tale med dem om fritidsområdet bag den gamle hal og om hvordan de kan være med til at bruge pladsen over for Industrien osv.

8 Side 8 af 14 Lokalt foreningsnetværk og koordinering Hvordan kan foreningerne bruge hinanden bedst muligt? Det kunne handle om etablering af et bredt foreningsnetværk, hvor foreningerne kan koordinere deres aktiviteter, udveksle idéer, hjælpe hinanden og samle deres ressourcer til fælles arrangementer og tiltag. I Aarup er der mange aktiviteter og foreninger, som hver især gør et godt, vigtigt og værdifuldt arbejde for borgerne i byen. Foreninger, der arbejder indenfor sport, erhvervsliv og kultur - og på det sociale område. Den store udfordring er, at vi ofte er på hver vores ø og ikke taler så meget sammen. Men det kan vi heldigvis gøre noget ved! Der kan være et godt formål i at skabe en lokal netværksgruppe, der kan koordinere - og støtte - de forskellige foreningers og aktiviteters arbejde - og hjælpe med at kalde os alle sammen til større arrangementer og aktiviteter, når nogen arrangerer noget. Det kan også være formålstjenligt at tale sammen og udveksle erfaringer om - og idéer til - hvordan vi bedre kan motivere og engagere både vore egne medlemmer og andre borgere til at blive aktive. Og hvordan vi kan gøre Aarup bedre set fra vores perspektiv! Og ovenstående handler jo alt sammen om de voksne borgere. Lige så vigtigt er det jo i virkeligheden at inddrage og motivere børn og unge til medspil om udvikling af deres egne roller og muligheder i foreningerne og aktiviteterne - og i byen. De skulle jo gerne være fremtidens aktive borgere og hvordan ønsker de, at Aarup udvikler sig? Faktisk kunne det jo godt være en god idé, hvis vi sammen kunne finde og afprøve metoder, der kan skabe et eller flere netværk, der netop bygger på vores forskellighed og særegne erfaringer. Netværk, der på grund af sin rummelighed og bredde kunne favne, udvikle og styrke Aarups potentialer. Vi foreninger og aktiviteter kan, hvis vi vil!

9 Side 9 af 14 Gøre Industrien til et kultur- & udviklingshus Hvordan kan Industrien blive til endnu bedre nytte for borgerne i Aarup? Det kunne handle om hvordan vi kan gøre Industrien til et Udviklings- og kulturhus med mulighed for at borgerne kunne mødes om mange forskellige slags aktiviteter. Med månedlige udstillinger og med nogle spændende nye tiltag. Måske med oprettelse af et Aarups Udviklingsråd mmm. I Aarup har vi Kulturhuset Industrien eller slet og ret Industrien, som de fleste af os kalder det. Her er bibliotek der udover at udlåne en masse bøger - afholder forskellige foredrag og arrangementer, Her sørger biografforeningen for, at borgerne i Aarup kan se film. Her afholder Kulturelt Samråd cirka tredive koncerter om året. Her har Lokalhistorisk forening deres arkiv og lokaler og her har Projekt Aarup i Live sin base. Det er jo dejligt, men det kan blive endnu bedre! Tænk, hvis Industrien havde faciliteter til, at foreninger og borgere kunne mødes og afholde små møder og arrangementer! Eller hvis der var en gruppe mennesker, der arrangerede en ny kunstudstilling hver måned, hvor blandt andet lokale kunstnere kunne udstille og fortælle om deres kunst! Eller hvis der var et byforum eller lokalråd, der holdt møde der og skabte en lille lokal centerby-administration, der hjalp byen og borgerne med at vedligeholde og forbedre byen hvor efter at Industrien også blev byens nye LokalRådhus.. Eller hvis vi havde et lokalt Aarup Udviklingsråd bestående af borgere, erhvervsfolk og kulturfolk og andre fra foreningslivet, der løbende mødtes dér og søsatte skibe, der kunne sætte fut i byen! Det kunne resultere i et vidensbibliotek, som andre byer også kunne have glæde af at besøge. Det kunne også være, at der kom flere grupper af mennesker, der havde spændende interesser, de gerne ville dele med os andre og brugte husets faciliteter. Eller der kom en flok unge mennesker med gode idéer om aktiviteter for børn og unge. Tænk hvis Industrien kunne blive til sådant et lokalt Udviklings- og Kulturhus, der ud over os lokale også tiltrak mennesker fra andre byer og var med til at sætte Aarup på landkortet!

10 Side 10 af 14 Byfornyelsen Hvordan kan vi følge op på byfornyelsen? Det kunne handle om at fastholde og fortsætte udviklingen af Bredgade, sikre at pladsen foran Industrien bliver brugt på den bedste måde - og arbejde med planer for byens fremtidige udvikling i samspil med kommunen. Der har været en spændende og engageret debat i forbindelse med kommunens seneste byfornyelsesaktiviteter i Aarup. Om ikke så længe vedtager byrådet i Assens de byfornyelsesaktiviteter i Aarup, vi har talt om og diskuteret så meget. Det er derfor vigtigt, at der er nogen, der følger op på kommunens planer for byfornyelse i Bredgade. Opgaven er at fastholde og fortsætte den udvikling af Bredgade, der er sat i gang! Det er ligeledes en naturlig opgave at følge op kommunens planer for byfornyelse af pladsen foran Industrien, og sikre at pladsen bliver brugt på den bedste måde. Én ting er, at der er en byfornyet plads noget helt andet er, om der så sker noget på pladsen. Der skal være nogle mennesker, der tager tråden op, hvis pladsen skal holdes levende. I en by som Aarup vil det være naturligt, at vi selv afklarer os om, hvor vi ønsker byfornyelse næste gang, der er mulighed. Vi kan måske oveni købet selv tage initiativ til nye byfornyelsestiltag andre steder i byen! Det store spørgsmål er: Hvordan vil vi have vores by? Det ene initiativ behøver ikke udelukke det andet! Tvært imod - tilsammen kan alle initiativer løfte byen! Hvad ønsker vi? Legepladser? Torve for unge? Sportspladser eller baner? P-pladser? Vejforandringer eller udvidelser? Flere grønne områder? Er der særlige dele af byen, vi bør prioritere? Hvor vokser byen hen? osv Kan vi finansiere byfornyelse på andre måder end kun gennem kommunal finansiering? Kan kommunen være en konstruktiv og kreativ samspilspartner, hvis ikke at de skal betale det hele? Vi må selv have fat i den lange ende af, hvad vi ønsker, der skal ske med vores by!

11 Side 11 af 14 Aarup Byportal Hvordan kan vi opbygge en Aarup Byportal på Internettet og hvad skulle den indeholde? Det kunne handle om alt fra, hvordan den skal bygges op til, hvordan den kan finansieres. Den kunne have en bykalender over de daglige aktiviteter og tilbud i byen. Der kunne være hotspots på centrale steder i byen, så man altid kunne gå på portalen efter de seneste nyheder og tilbud. osv. Mange byer på Aarups størrelse har deres egen hjemmeside. Nogle kalder det for en by-portal. En sådan Aarup By-portal kan blandt andet indeholde en kalender, hvor alle arrangementer og møder, der er i Aarup kan skrives ind og ses af alle. Der kan oprettes et forum, hvor alle Aarups foreninger og aktiviteter kan henvende sig til og være i dialog med Aarups borgere. Hvis Aarups borgere har noget, de ville købe, bytte eller sælge, så kan det gøres på portalen. Byens lokale handlende kan præsentere deres tilbud. Ja, de kunne have deres egne sider tilknyttet og vi kunne måske end da bestille og købe deres varer hos dem over nettet. Man kan forestille sig lokalaviserne kan lægge de seneste nyheder ud på siden og at politikerne kan være i direkte dialog med borgerne Potentielle tilflyttere vil kunne se, hvad der foregår i Aarup og blive inspirerede! Og lokale virksomheder kan tilbyde deres ydelser! By-portalen kan være en base for lokal videnssamling, erfaringsdannelse, vidensdeling og formidling. Vi kan også tage initiativ til, at der bliver etableret hotspots på centrale steder i byen, således at vi altid kan logge os på portalen fra vores pad eller mobiltelefon, for at orientere os om byens muligheder og tilbud. Og så kan by-portalen også rumme mulighed for, at vi kan tilmelde os et nyhedsbrev, der orienterer os om tilbud, arrangementer og aktiviteter i byen. Faktisk kan alle foreninger og aktiviteter få deres egen hjemmeside i forbindelse med portalen og hvis ikke vi allerede kan lave sådan en hjemmeside, så kan portalen eller én af de lokale foreninger organisere, at vi lærer det! Mulighederne er mangfoldige!

12 Side 12 af 14 Trafik & sikkerhed Hvordan kan vi fremme den lokale trafik og trafiksikkerhed? Det kunne handle om togafgange, trafikflowet i Bredgade, udbygningen af den fynske motorvej og trafikløsninger for børn, ældre og handicappede mm. Noget af dét, der optager os borgere i en by som Aarup er trafikken til og fra og igennem byen, og ikke mindst at føle sig sikker i trafikken. Med den seneste tids skriverier i aviserne om DSB s overvejelser om de lokale togafgange er det måske på tide at afklare os som by, og give til kende hvad vi ønsker. Ønsker vi at sikre fortsat jævnlig togafgang fra Aarup Station? Og for øvrigt også fra de øvrige stationer? For jo færre stationer toget holder ved, og jo færre tog, der afgår, des færre mennesker benytter toget! Eller kan vi se andre trafikløsninger? Eller er der slet ikke et problem, der er værd at tale om? Opgaven kan være, at sikre at vi fortsat kan komme fra og til Aarup på den mest gnidningsfrie og stabile måde og i øvrigt sikre at der er passende med kollektiv trafik. Mange oplever, at der er tung trafik igennem byen, så hvis vi ønsker det, er der også et indsatsområde i at skabe mere trafiksikkerhed for børn og ældre ja, for os alle sammen - i Bredgade. Måske kan vi tænke nye veje i forhold til infrastrukturen i og omkring Aarup, og finde løsninger, der tilgodeser alle. Bør byen selv tage eller gå med i forskellige initiativer nu da Den fynske motorvej er under udbygning? Denne udbygning skaber trafikkaos ikke alene på motorvejen, men også på de små veje omkring motorvejen og det rammer også de af Aarups borgere og handlende, der i det daglige benytter disse veje. Et andet spørgsmål kunne være: Er det muligt forholdsvis nemt at komme til de kommunale kontorer, hvis man ikke selv har bil? Trafikken er således et emne, der er værd at beskæftige sig med, hvis vores by stadig skal have glæde af sin placering opad Banen og tæt på motorvejen!! Vi kan, hvis vi vil, selv gøre noget for at gøre det bedre!

13 Side 13 af 14 Lokal offentlig by administration Hvordan kan vi fremme/ skabe lokal offentlig by administration sådan så byen kan få større indflydelse på, hvordan vi bruger de offentlige kroner? Det kunne handle om emner indenfor veje, grønne områder, social & sundhed osv Der er sket en kommunal funktionsudtømning af Aarup og lignende centerbyer i Assens Kommune. Den kommunale service er flyttet væk fra Aarup til centrale steder i kommunen - eller til kommunehovedbyen, Assens. Det kan nemt skabe en følelse hos borgeren af afstand og distance til den kommunale virkelighed. Det behøver ikke at være sådan. Der er andre muligheder, der er værd at undersøge. Hvis vi ønsker det, kan vi gøre tingene på andre måder! Der er ting i en enhver by som Aarup, hvor det vil være en fordel og meningsfuldt - for borgerne selv at kunne bestemme, hvordan det skal være. Skal der grusses eller saltes om vinteren? Hvor skal der renses og fejes? Hvor skal der beskæres og slås græs? Hvem skal vedligeholde hvad? Kan vi borgere samarbejde med kommunens folk om nogle af opgaverne, så de får tid til at gøre nogle flere og andre ting for byen? Kan byen få en pose penge og så selv prioritere? Lokalt placerede medarbejdere i et afgrænset lokalområde som Aarup kan få en værdifuld indsigt i hvad der er af specielle behov i byen. Muligheden for positivt samspil mellem borgere og lokalt placerede medarbejdere er langt større og kan give større tilfredshed. Det behøver ikke at koste mere. Det handler bare om en anden og måske mere værdibaseret organisering af arbejdet. Borgerne i Aarup kan sammen med kommunen - iværksætte et forsøg med at oprette en lille lokal forvaltning af medarbejdere, der kan flere ting og som kan arbejde på fagligt tværs i lokalområdet. Det kan være medarbejdere, der f. eks. arbejder med vedligeholdelse af veje, grønne områder mm og det kan også f. eks. være medarbejdere, der arbejder indenfor social & sundhedsområdet mm. Og senere kan vi gå videre til andre områder! Rammerne for den lokale forvaltning kan udstikkes af byrådet i Assens, mens den lokale udførelse af arbejdet ledes og prioriteres i Aarup og udføres af lokalt placerede medarbejdere og måske særligt interesserede borgere! Skal vi gå i gang?

14 Side 14 af 14 By-forum/ Lokalråd Hvordan kan vi skabe et Byforum/ Lokalråd, der kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages? Byforum et kan også være netværksgruppe for - og i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i Frem til kommunesammenlægningen i 2007 havde Aarup-borgerne et byråd, der kunne udtale sig på vegne af byen. Siden da er byråd og beslutninger flyttet til Assens og dermed er det også vanskeligere for Aarup-borgerne at blive hørt. Hvis vi vil lave om dét, må vi selv tage fat! Vi kan etablere vores eget Byforum/ Lokalråd, der kan være et lokalt talerør på vegne af Aarup. Byforum et kunne også være stedet, hvor borgerne, det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger - kan koordinere aktiviteter og initiativer - og hjælpe hinanden. Og det kan være det samlende midtpunkt, der sætter fælles lokale aktiviteter i gang. Nogle beslutninger træffes internationalt i Bruxelles eller Strassburg. Nogle beslutninger træffes i Folketinget i København eller i Region Syddanmark i Vejle. Og nogle beslutninger træffes i byrådet i Assens. Men der er også nogle beslutninger, som det vil være naturligt at træffe i centerbyer som Aarup, fordi de kun omhandler disse byer! Byforum et kan arbejde for at flere beslutninger træffes lokalt - og for at vi i Aarup oftere høres og inddrages! Byforum et kan også være netværksgruppe - og være i samspil med - de valgte byrødder fra Aarup, der sidder i byrådet i Assens! Vi kan, hvis vi vil!

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5

Nyhedsbrev 9 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Johan d. 29-01-2013 Side 1 af 5 Stiftende møde i Aarup ForeningsSamråd D. 23. januar 2013 mødtes 15 foreninger og aktiviteter på initiativ af Aarup i Live på Kulturhuset Industrien og stiftede Aarup ForeningsSamråd.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere