Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder"

Transkript

1 -

2 Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange gange står fast, så når man et mål. En stor tak til de fremmødet til generalforsamlingen (kan håbe at fremmødet er lidt højere næste år). Husk det er vores forenings årsmøde/ generalforsamling. En tak til Søren Vestergaard for hans arbejde i bestyrelsen, han afløses af Jens Stengaard Nielsen. Familielandbruget MIDT-Jylland kom jo i gang med et høringssvar ang. de nye vandområdeplaner, for nu hedder det jo ikke kun vandplaner, næh nej fint skal det være!! Nu skal alle huske at gøre noget, sende høringssvar ind. Vi gør det fra vores forening i fællesskab med LandboLimfjord og Landboforening Midtjylland. Men alle lodsejere skal tænke på at få sendt ind, for ved sidste høring kom der jo ca svar og vi skal op på det samme igen, eller gerne flere, for det er bare så vigtigt denne gang at vi viser vores utilfredshed. Det kan være alles levebrød, som bliver taget væk. Nu må vi jo sige at vi i øjeblikket har en god medvind hvad ang. randzoneloven, vi må håbe at der også nås helt i mål på det område, igen efter en sej kamp og ved at stå fast. Som det fremgår andet steds i dette blad har vi fået en ny landbrugspakke, præsenteret af erhvervs-og vækstminister Henrik Sass Larsen, i begyndelsen af maj måned. Nu skal man altid tage i mod en fremstrakt hånd. Det viser trods alt en vis interesse for betydningen af vort erhverv for dansk økonomi. For en gangs skyld er der en minister der taler landbruget op, i modsætning til en hverdag præget af en miljøminister og en fødevareminister, der begge synes mere optaget at deres personlige rød-grønne valgkamp. En sund skepsis må dog være på sin plads ikke mindst i en tilstundende valgkamp. 2

3 Aftalen hviler da også på mere eller mindre løse hensigtserklæringer fra pengeinstitutter og kreditforeninger og henvisninger til allerede vedtagne initiativer, som den moderniserede landbrugslov fra april Det reelle nye er: Finanstilsynet skal se mildere på landbruget Udvidede muligheder for vækstlån En ny vækstfond ser dagens lys med statslig kapital og bidrag fra pensionskasser Sidstnævnte punkt lider dog af den betænkelige mislyd, at pensionskasserne ikke er med i aftalen og tilsyneladende end ikke var orienteret om aftalen. Aftalen forsøger at tage hånd om nødlidende landmand, men er ingen hjælp til erhvervet i al almindelighed. Den landmand, der passer sit erhverv, betaler sine regninger og passer på at gælden ikke bliver for stor, lider stadigvæk under utilfredsstillende rammevilkår og vil, hvis dette ikke ændres, blive presset i retning af at blive nødlidende. Dette må ændres. I landdistriktsprogrammet for er der afsat 850 mio. kr. i investeringstilskud, men vi må ikke glemme, at dette beløb kommer fra de reducerede hatilskud. Altså fodrer man hunden med sin egen hale. Erhvervet, den almindelige landmand, mister i arealtilskud mio. kr. og erhvervet får 850 mio. kr. tilbage til de udvalgte. Altså en alvorlig forringelse af vilkårene for den almindelige landmand. Nu skal det siges at alle kæmper, og har mod på at kæmpe for sit; det er ind imellem hårdt at skulle stå for skud hele tiden og alle steder, men se mulighederne. Måske er der nye veje som er nødvendige at gå, og få et kendskab til. Se f.eks. den landmand som ved gyllekørsel, tilbød is til sine naboer. Den sidste ide er skam ikke opfundet endnu, så hæng nu bare i. Håber at mange vil kigge ind forbi vores stand på MidtWest Farmshow i Skive. Vi er der igen i år, altid klar til en snak. Vi kan jo i denne tid nyde et spændende forår og se frem til en forhåbentlig fin sommer. God sommer til alle. Niels H. Kragh 3

4 Ny visuel identitet Undrer du dig over at, vores logo og baggrundsfarven har ændret sig siden sidst, så skyldes det at Familielandbruget har besluttet at vi skal have en ny Visuel identitet ; det gælder både de lokale foreninger, og på landsplan. Det indebærer at den gammelkendte Lade er blevet erstattet af De kendte farver fra den gamle lade er også forsvundet, de er ikke en del af den ny palette af farver, der er til rådighed. Vores hjemmeside, har også ændret udseende, både mht. logo og farve, men også for at fungere bedre på mobile enheder som Smartphones og Tablet computere (ipad), den tilpasser sig nu automatisk den enhed, du bruger for at se den. Viborg Amts Indkøbsforeningen Yder lån til Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. Til køb af traktor og maskiner. Max. lån per medlem Fordelagtig rente Se betingelserne på vores Hjemmeside Eller ring til Kasserer Karen Carstens Driftsleder Poul Pedersen

5 Haveudvalget i Familielandbruget. Vi deler naturglæder med andre. Skab liv i haven og omgivelserne. Vi havde den 20. april det første af en række Temadage, på Rindsholm kro, med Villy Mougaard, der delte ud af sin viden og gav mange gode råd til haverne og hvad vi generelt kan gøre, for at fremme livet for fugle, bier, andre insekter og dyrelivet i vores omgivelser, dog ikke de røde snegle. Hvem kender ikke problemet med lus på planterne i drivhuset. Her fortalte og viste Villy en nem og forhåbentlig god måde at bekæmpe disse på. Noget så enkelt som at plante gulerødder fra sidste sæson mellem f. eks. roser. Gulerødderne, vil som så mange andre grønsager fra året før, gå i blomst og sætte nogle flotte hvide blomster, som vil tiltrække insekter, som lever af bladlus. En dejlig ide, som vi forhåbentlig mange kan få glæde af. Vi var 41 deltagere og vi gik en tur ude, for at se på foråret, med al det myldrende liv i grønne omgivelser. En tur hen langs åen i Rindsholms Kros omgivelser og ikke mindst turen under broen og hen i den tidligere kro-køkkenhave. Her var en masse ramsløg, dog ikke helt udsprungne endnu. Meget kendetegnende med deres duft af hvidløg. De er meget populære at bruge i madlavningen, som en krydderurt, der giver smag, men ikke giver en duft af hvidløg.. Efter turen udenfor gik vi ind igen og fik kaffe og så lysbilleder, mens Villy fortalte og lærte os om hvilke muligheder, vi alle har hjemme i haven og hvordan vi kan genbruge meget af det vi klipper og skærer og ideer til hvad vi kan så, i haven nu og fremover. Inger Bach Haveudvalget i region Viborg. Kataloget med sommerens åbne haver i vores region, kan ses på vores hjemmeside: 5

6 Landbrug & Fødevarer gør noget Her er et eksempel (blandt mange), på hvad vores organisation Landbrug & Fødevarer, gør for vores kontingentkroner! Den 19. maj 2015 sendte afdelingen for Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer brev til borgmestrene i 49 af landets kommuner på vegne af Lars Hvidtfeldt omkring vandområdeplanerne. Brevet beskriver de bekymringer Landbrug & Fødevarer har omkring konsekvenserne af vandområdeplanerne både lokalt og nationalt. Ved brevet er der er vedhæftet flere forskellige bilag med beskrivelse af de økonomiske, strukturelle og samfundsmæssige konsekvenser af vandområdeplanerne, der er i høring på nuværende tidspunkt. I brevet er der ligeledes en opfordring til den enkelte kommune om at deltage i høringsprocessen og gå i dialog med regeringen og påpege behovet for en balanceret vandmiljøindsats. Herunder en kopi af brevet. Vandområdeplaner i aktuel høring kan få alvorlige konsekvenser for vækst og beskæftigelse i xx kommune Kære borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i xx kommune. Udkast til vandområdeplaner for perioden med tilhørende bekendtgørelser er sendt i offentlig høring frem til den 23. juni. Materialet indeholder nye skærpede miljømål, indsatsbehov og indsatskrav for de danske vandområder. Landbrug & Fødevarer bakker op om, at vi passer godt på vandmiljøet, men vi er dybt bekymrede for konsekvenserne ved den danske implementering af vandrammedirektivet. Vandområdeplanerne indeholder et mål om yderligere reduktion af kvælstofudledningen fra landjorden til kystvandene på i alt tons frem mod Heraf er der for tons ikke konkrete forslag til indsatser i vandområdeplanerne. Hvorvidt og hvordan dette reduktionsmål skal nås, skal et tværministerielt udvalg ifølge vandområdeplanerne komme med forslag til efter sommerferien. Landbrug & Fødevarer finder, at det faglige grundlag for reduktionsmålet er særdels usikkert og mangelfuldt, og at de anbefalede kvælstofreduktioner i mange områder ikke vil bidrage væsentligt til forbedring af miljøtilstanden. Idet vi frygter, at regeringen vil beslutte at nå det samlede reduktionsmål gennem restriktioner for landbrugsproduktionen, har Landbrug & Fødevarer beregnet de driftsøkonomiske 6

7 tab (Bilag 4) og afledte samfundsøkonomiske effekter herved (Bilag 1). Baseret på et forholdsvis konservativt skøn over omkostningerne ved yderligere krav viser analysen et eksporttab på op mod 9,5 mia. kroner årligt og et samlet fald i beskæftigelsen på op mod fuldtidsstillinger, heraf en stor andel i forædlingsindustrien og service- og byggesektoren (Bilag 1). Driftstabet som følge af dyrkningsrestriktioner vil også få betydning for jordværdierne og dermed de eksponerede pengeinstitutter. SEGES har beregnet et samlet værditab på ca. 58 mia. kr. (Bilag 2). Indsatskravene i de 23 hovedvandoplande er forskellige, og derfor vil nogle egne af landet blive ramt hårdere end andre. I hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerak og 1.2 Limfjorden beregnes værditabet til mio. kr. hvilket vil betyde, at yderligere 89 landbrug bringes i en uholdbar økonomisk situation med høj gæld og negativ likviditet (Bilag 3). På denne baggrund opfordrer Landbrug & Fødevarer regeringen til at: Revurdere det faglige grundlag for indsatsbehovet i kysvandene, hvor miljøministeriet i dag alene har fokus på kvælstofreduktioner, uanset at det faglige grundlag herfor i mange vandområder er yderst usikkert. Der er behov for en flerstrenget strategi, der adresserer alle væsentlige presfakturer som fx fiskeri og eftervirkningerne af tidligere urenset spildevand og andre gamle skader. Implementere vandrammedirektivet på samme niveau som i resten af EU Anvende de lempelsesmuligheder, der findes i vandrammedirektivet, så indsatsen ikke får negative konsekvenser for erhvervslivet, herunder fødevareerhvervet Basere indsatsen på tiltag, der ikke begrænser landbrugsproduktionen, men sikrer reelle forbedringer i vandmiljøet. Vi vil gerne opfordre xx kommune til, i høringssvar og øvrig dialog med regeringen, at pege på behovet for en balanceret vandmiljøindsats, der ikke pålægger kommuner og erhvervsliv yderligere forpligtigelser og økonomiske byrder. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at landdistriktsmidlerne til vandmiljøindsatser ikke kun reserveres til kvælstofreducerende tiltag, men også kan anvendes på tiltag ude i vandmiljøet i en flerstrenget strategi for at opnå det gode vandmiljø. Med venlig hilsen Lars Hvidtfeldt Viceformand, Landbrug & Fødevarer Brevet er vedhæftet 6 bilag med detaljerede beskrivelser af konsekvenser, hvis vandområdeplanerne gennemføres i nuværende form. 7

8 Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen i Familielandbruget MIDT-Jylland, den 23. marts 2015, indledtes med at direktøren for LMO, Jan Winther, berettede om rådgivningsselskabets resultater i det forløbne år. Herefter aflagde formanden for Familielandbruget MIDT- Jylland, Niels Kragh, sin beretning hvor han udtrykte tilfredshed med at Rådgivningsselskabet LMO I/S nu var kommet godt i gang. De gennemførte fusioner var nu efterhånden på plads og begyndte at vise resultater. Derfor kunne det også med tilfredshed konstateres en resultatforbedring af driften i forhold til forrige år på kr. hvoraf godt kr. kan henføres til et bedre resultat i LMO og resten kan henføres til mindre omkostninger. Et samlet årsresultat på godt , er bestemt tilfredsstillende. Selv om Niels Kragh overordnet var tilfreds med LMO`s indsats og en gennemført strategiproces med slankning af bestyrelse, fandt han alligevel grund til at påpege, at LMO godt kunne arbejde på større synlighed i visse dele af sit dækningsområde. Familielandbruget MIDT-Jylland må dog også gribe i egen barm og erkende, at man også som forening skal arbejde med større synlighed, både over for sine medlemmer, og ikke mindst over for dem som kunne blive de fremtidige medlemmer. En gennemført strategiproces i foreningen i løbet af 2014, skulle gerne bedre på den fremtidige indsats. Niels Kragh fremhævede behovet for samarbejde på tværs af landbrugsforeningerne i forbindelse med afholdelse af arrangementer af fælles interesse. 8

9 Formanden udtrykte, at den aktuelle indtjening i landbruget er utilfredsstillende. Mange der driver landbrug, vil landbruget. Statsministeren har også udtalt, at hun vil landbruget, men det virker som om hun har sat 2 ministre på området, det ikke vil det samme. Dog skal der ros til Dan Jørgensen for indsatsen for svineproduktionen i forbindelse med problemer skabt af Ruslandskrisen, men generelt virker det som om Dan Jørgensen ikke altid stikker fingeren i jorden inden han udtaler sig. Niels Kragh løftende en lille pegefinder og opfordrede til, at landmanden udviser betænksomhed, når der i disse forårsmåneder færdes på de offentlige veje og huske gøre lidt for at rydde op efter sig af hensyn til erhvervets omdømme. Vi synes jo heller ikke selv det sjovt at køre igennem en smattet vejbane i sin nyvaskede bil. Endelig udtrykte Niels Kragh tilfredshed med de borgelige partiers løfte om at rulle de seneste regler på landbrugsområdet tilbage. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til formanden Niels Kragh, samt Anette Klausen, Kaj Skov Pedersen, Flemming Kristensen. Lone Rosenkvist- Jensen og Inger Bach. Der var nyvalg til Jens Stengaard Nielsen, som afløser for Søren Vestergaard, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Lone Andersen Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Anette Klausen som næstformand. Formanden for Familielandbruget i Danmark, Lone Andersen, var gæst ved generalforsamlingen og berettede kort fra livet på Axelborg. 9

10 Søg legat til landbrugsuddannelsen! Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole. Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter. Ansøgningsskema kan downloades fra vor hjemmeside under skolefond og enten mailes til foreningens sekretær på eller sendes til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive. Yderligere oplysninger ved foreningens bestyrelse eller ved foreningens sekretær, Bent R. Jensen tlf

11 Gårdbesøg Grillaften Torsdag den 25. juni kl. 19 hos Anne og Gert Lassen Ellingvej 16, Funder Kirkeby, 8600 Silkeborg. Økologisk bedrift med 250 malkekøer og 500 ha. Vi skal bl.a. se og høre om rotationskrydsning imellem malkeracer, kødkvægsbesætningen og krydsningstyrekalve og i marken bl.a. hestebønner og gulerødder. Imens tændes op i grillen og vi afslutter med pølser og en kop kaffe. Alle er velkommen. - 11

12 Nyt bestyrelsesmedlem Ved generalforsamlingen i marts, var der nyvalg til Jens Stengaard Nielsen, her fortæller han lidt om sig selv: Hej - jeg hedder Jens Stengaard Nielsen og som nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2015, har jeg lovet at skrive lidt om mig selv. Jeg er født i 1956 og er opvokset på et lille husmandssted i Grøftager på 7,6 ha, med 4 køer, lidt grise og en flok høns, så æggene kunne betale købmandsregningen. Da jeg var 8 år, blev hestene udskiftet med en VOLVO Krabat - det var en stor dag. Min storebror er landmand, så der har været rig lejlighed til at deltage og følge udviklingen i landbruget. Efter skolen kom jeg i lære som automekaniker. I 1979 blev jeg ansat ved Jydsk Telefon som telefonmontør. Der var jeg så ansat de næste 35 år. Jeg købte mit hjem i 1980 og blev så deltidslandmand var året, hvor Vibeke dukkede op, og et år senere kom det første af vores to børn. En motorvejsafkørsel 33 - og et industriområde, kom på tværs af fremtidsplanerne, så vi solgte til kommunen i Året efter, i 1996, efter en del søgen, fandt vi det nye sted i Møldrup. Her på Møldrupgaard er der 25 ha. let jord - en masse bakker og en pragtfuld natur, hvor vi har en flok Hereford køer til at klare afgræsningen. Maskinhuset er fyldt med de nødvendige maskiner, og traktorerne står der stadig VOLVO på. Jeg har lige siden min start som deltidslandmand været medlem af Familielandbruget, og jeg var i en periode i bestyrelsen for Rinds Herreds Familielandbrug. 12

13 Familielandbruget MIDT-Jylland deltager også i år på MidtWest Farmshow i Skive, lørdag den 13. juni. Du kan finde os på stand nummer 28, mellem Himmerlands Grovvarer og Calvex Kig ind på standen og få en snak, vi giver nok også en kop kaffe! Du kan også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort på 500 kr. 13

14 Landbrugspakken Regeringen præsenterede den 4. maj et initiativ, der skulle hjælpe nødlidende landbrug med at komme videre eller komme ud af erhvervet. Aftalen skal fremme, at effektive bedrifter med for stor gæld, skal lettes for en del af denne gæld, så de kan komme videre. At ikke effektive bedrifter, med for stor gæld skal ejerskiftes. (afvikles, men sådan at forcerede salg undgås) Aftalen indebærer At pengeinstitutterne skal være positive over for at stille den nødvendige driftskapital til rådighed og sikre at nødvendige investeringer kan gennemføres At kreditforeningen i fornødent omfang skal medvirke til gældssaneringen At Finanstilsynet skal have et lempeligere syn på værdisætning af jord og på hvornår og hvor meget der kræves nedskrevet på den rekonstruerede bedrift. At den moderniserede landbrugslov fra april 2014 bygger på en bredere vifte af finansieringskilder, fx pensionskasser At et nyt produkt i vækstfonden etableringslån til landbrug skal fremme ejerskifter At der etableres en ny investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital (DLK), med en kapital på mindst 2 mia. kr. Staten indskyder via Vækstfonden 0,5 mia. kr. og resten forventes at komme fra pensionsselskaber og andre interesserede investorer At rammen for vækstlån til landbrug øges fra 50% til 70% At aftalen henviser til, at det er besluttet at arbejde for en målrettet og differentieret miljøregulering, en forenkling af ranzoneloven og en hurtigere offentlig sagsbehandlingstid. 14

15 At aftalen yderligere henviser til, at der i landdistriktsprogrammet afsættes 850 mio. kr. til investeringstilskud til landbrugsbedrifter. At proces med nabotjek af miljøregulering i sammenlignelige nabolande, vil blive iværksat og vurderet når det afsluttes. Aftalen fremstår som en mere eller mindre frivillig hensigtserklæring og er tiltrådt af Finansrådet, Landbrug & Fødevarer, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Regeringen, men som det også er fremgået af pressen er pensionsinstitutterne ikke medunderskriver på aftalen. Med undertegnedes baggrund i finanssektoren vil jeg vurdere, at aftalens punkt 3, er det væsentligste element i aftalen, idet Finanstilsynets meget negative vurdering af landbrug er en betydelig årsag til landbrugets finansieringsmæssige krise. Bent R. Jensen Sekretær i Familielandbruget MIDT-Jylland. 15

16 Deltid Indflydelse er ikke noget man får - det er noget man tager! Jeg har tidligere skrevet, at jeg bevidst valgte at blive deltidslandmand, for at kunne bevare noget af livsstilen ved at være landmand. Men jeg og min familie er helt sikkert lykkelige over ikke at skulle leve af landbruget. Vi har bestemt ikke nogen drøm om at skulle være fuldtidsbønder. Vi nyder at kunne være landmænd når det passer os. Vi nyder også at varetage de forpligtigelser, det fører med sig. I virkeligheden har vi været rigtig godt tilfredse med at være deltidsbønder i over 30 år - at avle og sælge hånd opgravede kartofler ved vejen. - i over 30 år. "Vi pløjede og vi såed " - i over 30 år. Vi er og var dem der virkelig har oplevet, som skrevet: I over 30 år. Se dig ud en sommerdag når de bønder trumler land æfor og by æbag lærke sang og humler byg i skred og bær i blost barne leg om fønnet post rugen dræ med duft af most i drift om bredde gårde. Jeg og vi er i virkeligheden glade og tilfredse deltidsbønder - jeg er ikke med i Familielandbrugets bestyrelse, eller medlem af Landsudvalget for deltidslandmænd, fordi jeg er utilfreds med noget: Men fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at det fortsat kan være attraktivt og muligt for folk, der har lyst og vilje til at leve og bo på landet, og dermed sikre at der fortsat kan være aktivitet og liv på landet. Det kan de ca heltids bønder slet ikke sikre; men hvis der til stadighed vil være ca deltidslandmænd, er der et håb for at bevare et bæredygtig liv i landdistrikterne. 16

17 Tidligere havde jeg håbet på at kunne bidrage med at sikre målrettet rådgivning til små deltidslandmænd (under 10 Ha), en størrelse, der ikke kan/vil hente rådgivning i de store faglige rådgivningscentre. Det er slet ikke lykkedes! Så hvorfor bliver jeg så ved? Fordi det overordnede mål med at bevare liv og virke i landdistrikterne er langt vigtigere. Her tænker jeg på livsstil, livskvalitet, harmoni med naturen, passe og forvalte naturen o.m.a. Derfor er jeg lidt stolt af at jeg blev valgt til Landsudvalget for deltidslandmænd, et udvalg på 14 personer, der mødes mindst 4 gange om året og heraf 3 gange på Axelborg. Det er faktisk lidt sejt at være med til og ved Gud!!! Vi kan få indflydelse hvis vi vil. Vi repræsenterer jo 3 gange så mange medlemmer som fuldtids bønderne - da vi er ca deltidslandmænd mod (desværre) kun heltids landmænd. Derfor er det vigtig at vi arbejder sammen om at bevare et godt og bæredygtig landbrug i Danmark. Det er meget vigtig at vi alle forstår -- deltid som heltid at vi sammen kan gøre en forskel. Det opnår vi kun ved at vi respektere og imødekommer hinandens ønsker og mål, samt får afklaret/løst modsætningerne. Med venlig Hilsen Flemming Kristensen Rønge 17

18 Nye regler for pleje af græs og naturarealer, og nogle dyrekøbte erfaringer. Af Lone Rosenkvist - Fåreavler og naturplejer Fra 2015 er der kommet nye regler for pleje af græs og natuearealer. Der er adskillige lempelser og enkelte stramninger i forhold til tidligere år. En stramning er, at hvis man vil søge tilskud til pleje af græs eller natur på arealer, der ikke før har haft tilsagn, skal arealet enten ligge i et Natura 2000 område eller have en HNV-værdi på mindst 5. Det vil sige, at kommunen eller anden myndighed skal have vurderet planterne på arealet til at have en høj naturværdi efter en skala. Hvis der i indhegningen forekommer flere værdier, vil hele indhegningen få tildelt den højeste værdi. Det er altså ikke længere nok, at arealet er 3 område. Der kan kun søges om 5-årige tilsagn. På arealer med grundbetaling (tidligere enkeltbetaling), er forekomst af plantearter som lysesiv, brændenælder og tidsler nu tilladt, hvorimod vedarter som for eksempel lyng ikke er tilladt. Der er mulighed for helt op til kr. per ha i plejetilskud for arealer uden grundbetaling. Man har de sidste par år kunnet vælge mellem to alternativer for plejebetingelser, enten "tæt, lav plantevækst" den 31. august (fra 2015 "synligt afgræsset" den 15. september) eller også fast græsningstryk på 1,5 SK fra 1. juni til 31. august (2015 1,2 SK). SK betyder storkreaturer, og 1 hest udgør 1 SK, 1 får udgør 0,15 SK. Der er mulighed for at ansøge om nedsat fast græsningstryk på næringsfattige arealer, efter en bedømmelse af kommunen eller Naturstyrelsen. Det lavest mulige græsningstryk er 0,3 SK per ha. Hvis man vælger fast græsningstryk, skal man være opmærksom på at medregne hele arealet i den pågældende indhegning, også områder der af forskellige årsager ikke er søgt tilskud til. I vores eget deltidslandbrug får vi tilskud til pleje af naturarealer og græsarealer med afgræsning af får og heste, nogle marker med grundbetaling (EB). På to andre marker produceres der wrapgræs til dyrenes vinterfoder. 18

19 Sidste år valgte vi plejebetingelsen fast græsningstryk på naturarealerne og fik bevilget nedsat græsningstryk til 0,3 SK per ha. Vi havde imidlertid ikke regnet alle områder med i indhegningerne, men taget udgangspunkt i tilsagnsarealerne. Blandt andet havde vi ikke indregnet en stor bræmme af rørsump langs Bøllingsø, som konstant står med vand. Det viste sig, at der derved slet ikke var nok dyr i indhegningerne til at overholde det aftalte græsningstryk. Ved kontrolbesøg sidst i august blev plejen derfor underkendt med store økonomiske konsekvenser for os. I landbrugsmedierne har der været en del omtale af andre typer underkendelse af plejeaftaler, for eksempel publikumsfaciliteter, hvor arealerne af kontrolmyndigheden bedømtes til at være overvejende rekreative arealer og ikke landbrugsarealer. I flere tilfælde medførte det krav om tilbagebetaling af flere års udbetalt tilskud, ofte mange hundredtusind kroner. Det kan forekomme helt urimeligt i forhold til den påståede overtrædelse. I de ny tilsagnsregler fra 2015 er der indført mulighed for at træde ud af plejetilsagn og i den forbindelse kun have tilbagebetalingspligt for det aktuelle års tilskud. Dette kan mildne konsekvenserne en del, også ved ophør af forpagtning. 19

20 Windows 10 Der er godt nyt på vej til dem, som er godt trætte af Windows 8. Microsoft, der laver computerstyresystemet Windows, har haft for vane at ramme rigtigt hver anden gang, der er kommet en ny udgave. Windows XP, der kom i 2001, var godt og stabilt; i 2006 kom Windows Vista, der var en ny smart brugerflade, men det fungerede alt for langsomt på de fleste computere. I 2009 kom så en stærkt forbedret udgave - Windows 7, den findes stadig på millioner af computere verden over, den fungerer rigtig godt og stabilt, folk vil nødig af med den, for efterfølgeren Windows 8 fra 2012, er mange godt trætte af. Windows 8 fik igen en helt ny brugerflade, med Fliser som løbende viser nyheder fra det program (eller App, som det hedder på nudansk ), som flisen repræsenterer - f. eks. vil vejrudsigt-flisen hele tiden vise det aktuelle vejr. Mens det fungerer fint på enheder med trykfølsomme skærme, som Smartphones og tablet computere, samt enkelte bærbare; så er det besværligt på almindelige computere. Dog kan man skifte mellem den brugerflade med fliserne og noget der ligner det gode gamle skrivebord. Selv om der kom en opgradering til Windows 8.1 i 2013, som gør det lidt bedre, så fungerer det stadig ikke optimalt på almindelige computere. Men, som sagt er der godt nyt på vej - denne gang springer man over version 9, og går direkte til Windows 10. Efter hvad der skrives på nuværende tidspunkt, kombinerer den det bedste fra 7 og 8, bl.a. kommer det gamle skrivebord og startmenuen tilbage, suppleret med enkelte fliser. Den har været ude i en testver- 20

21 sion et stykke tid, og de som har prøvet den, er ret begejstrede. Som det ser ud til, i skrivende stund, bliver det gratis at opgradere til Windows 10, hvis man har en computer med Windows 7 eller 8 / 8.1. Dette gælder dog kun det første år efter introduktionen, som forventes omkring starten af august Herunder kan du se nogle udsagn fra Microsoft, om Windows 10. Tag styringen på nettet Spartan er en helt ny browser, som afløser Internet Explorer, og er udviklet til at give en bedre weboplevelse. Du kan skrive direkte på websider fra din pc, læse artikler uden forstyrrelser og gemme dine favoritter, så du kan læse dem offline senere. Altid opdateret Du behøver ikke at tænke over, om du har de seneste funktioner eller sikkerhedsopdateringer. Windows leverer automatisk opdateringer, når de er klar, direkte på din enhed. Tilbud om gratis opgradering Gode nyheder! Vi tilbyder en gratis opgradering til Windows 10 til kvalificerede nye eller eksisterende Windows 7-, Windows 8.1- og Windows Phone 8.1- enheder, der opgraderer i løbet af det første år! Og endnu bedre: Når en kvalificeret Windows-enhed er opgraderet til Windows 10, fortsætter vi med at holde den opdateret i enhedens understøttede levetid, dvs. vi gør enheden mere sikker og introducerer nye funktioner og funktionalitet over tid uden ekstra omkostninger. 21

22 Turen går til Djursland Program: FamilieLandbruget MIDT-Jylland s sommerudflugt torsdag den 9. juli Afg. fra garagen hos Mønsted Busser, Fuglevænget 22, Mønsted, 8800 Vi borg Afg. Ågade s P plads i Skive (hvis der er mindst 12 tilmeldte fra Ski ve) Afg. fra LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg Kaffe og rundstykker på Bakkegården ved Annette og Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenå. Der er ca. 330 køer på gården Afg. til Rosenhaven i Sdr.-Homå. Her spiser vi vores medbragte frokost, imedens vil Kirsten og Holger fortæller om haven. Derefter vil der efterfølgende være mulighed for at nyde deres dejlige 3000m2 store l andbohave, det er en have med m. bl.a. rododendron, roser og fuchsia Afg. ud i det blå, hvor vi finder et sted, hvor vi kan nyde vores eftermiddagskaffe og hjemmebag. Hvis vi kan nå mere, skal vi besøge Thorsager Rundkirke, - den e neste rundkirke i Jylland Aftensmand på Truust Kro Prisen er ca. 475 kr. Det dækker bus, rundstykker, entre, gaver og aftensmad. Sidste dato for tilmelding 1. juli, gerne før, til: 22

23 Inger Laurids Annette Kaj Gudrun Ketty ALLE ER VELKOMMEN. Familielandbruget Midt-Jylland, Havevalget og Seniorklubben Lidt om Bakkegården Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores gård med mælkeproduktion. Vi er Anette og Mogens Hjorth Jensen og vores piger Ida og Nanna. Familien kom til Bakkegården i 1966, hvor Mogens` forældre startede med 20 køer. Siden er den løbende udvidet og moderniseret. I 1994 startede vi et I/S med Mogens forældre, og i 2009 overtog vi hele produktionen selv. Siden 2007, hvor vi byggede ny løsdriftsstald, har vi haft 330 køer. Vi er begge beskæftiget med det daglige arbejde på gården. Knud Erik, som startede produktionen i 66, er som 72 årig stadig aktiv på gården hver dag. Vi har 6 ansatte på gården, 2 af dem er faglærte landmænd, mens resten er landbrugsskoleelever, som er i praktik hos os. En af medarbejderne står for den primære del af markarbejdet. 23

24 Derfor er jeg medlem I forrige nummer af Aktiv Familielandbrug fortalte Flemming Kristensen om sin baggrund for at være medlem af Familielandbruget. Vi har besluttet at fortsætte med disse små historier som et fast indslag, og der vil derfor i kommende numre være nye personer der skriver. I dette nummer er det så mig, der skal give mit lille bidrag. Bonde af fødsel. Egentlig er jeg opvokset i byen, men jeg er født på landet på mine bedsteforældres gård, hvor vi boede den første tid, så jeg har da fået landlivet ind med modermælken. Indtil de solgte gården i 1972, var noget af det bedste jeg vidste, at hjælpe min farfar med at fodre køerne og køre traktor i marken. På den baggrund har jeg nok altid vidst, at jeg selv ville bo på landet, uden at jeg dog valgte at blive professionel landmand. Mit eget landbrug. I 1984, da jeg var 25 år, købte jeg ejendommen her i Vindum ved Bjerringbro, sammen med mine forældre, som blev boende i byen, mens jeg flyttede på landet. Her er 15 ha = 28 tdl., og jeg har nu 10 ha lejet hhv. med græsningsaftale. I starten tror jeg nok, jeg havde forestillet mig en mere simpel drift, med mere tid til jagt og deslige, men bonderøvsgenet tog vist ret hurtigt over, og efter få år havde vi været omkring både fedekreaturer, søer og slagtesvin, får, gæs og angorakaniner, traditionelle markafgrøder, samt stalddørssalg af kartofler og juletræer. Dog ikke alt sammen på samme tid. I 1998 blev min far desværre syg og uarbejdsdygtig, og for at kunne passe det hele selv, har jeg måttet reducere lidt i aktiviteterne. De 9 søer og svinene blev afviklet, og besætningen begrænser sig nu til en lille limousineflok på ca. 15 dyr og 6 moderfår. 24

25 Jeg laver så vidt muligt selv alt arbejdet og bruger normalt kun maskinstation til møgspredning og indpakning af ensilageballer. Husmand. Min farfar var gårdmand, ingen tvivl om det, men min far har vist altid sympatiseret mest med husmændene, og da han kendte den daværende lokalformand, blev det husmandsforeningen, vi blev medlem ved. Dengang var det første år gratis som medlem. En gestus som vi desværre ikke mere, økonomisk i foreningen er i stand til at yde, pga. det store bidrag til Landbrug og Fødevarer. Foreningen. Som tiden er gået og man har fået mere og mere indsigt i forholdene, får man også øjnene mere op for de værdier som Familielandbruget står for og dermed også Min mejetærskerpilot lysten til at arbejde med det i foreningssammenhæng og forsøge at påvirke tingene. Siden 2001 har jeg derfor været med i bestyrelsen, først i den lokale Bjerringbroegnens og senere i regionsbestyrelsen, og gennem alle årene har jeg haft plads i diverse planteavlsudvalg, som foreningen har været involveret i, og siddet i jordbrugskommissionen de sidste par år den eksisterede. Det har alt sammen givet indblik i en del ting, som man ellers ikke ville have kendt. Jeg oplever, at det bliver stadig sværere at drive landbrug, og det i særdeleshed for de små bedrifter. 25

26 Det kræver en vis omsætning at kunne give et afkast, der kan betale for de mange miljøkrav, diverse krav til dokumentation og planlægning, samt den nærmest helt nødvendige konsulentbistand. Det er efterhånden så stor en byrde, at mange opgiver besværet, selvom de egentlig har lyst til at drive landbrug. Der er derfor behov for at vi organiserer os, og påvirker vore omgivelser til at give os nogle vilkår, så vi kan eksistere, også selv om vi måske kun har landbrug som bibeskæftigelse, og det gøres efter min overbevisning bedst igennem Familielandbruget. Det er naturligvis beklageligt, at så mange der naturligt burde være medlem, vælger at være passive. Samtidigt finder jeg det vigtigt, at vi er en sektion af Landbrug og Fødevarer, så vi derigennem er med til at give denne en styrke, der kan gøre sig gældende overfor vore omgivelser, men samtidig qua sektionen viser at vi indenfor dansk landbrug på visse punkter har forskellige holdninger til tingene. Nogle sætter spørgsmålstegn ved Familielandbrugets indflydelse, men jeg er sikker på, at vi er med til at trække tingene i den rigtige retning, og vores evt. mangel ville give langt friere spil for en slags landbrug uden de familiemæssige og kulturelle værdier, som vi værdsætter. Derfor er jeg medlem. Ole Egeskov Pedersen 26

27 Mink og økonomi Den vel nok mest spændende tid på minkfarmen er ovre hos os. Der pipper af små hvalpe i kasserne, så der tilbringes meget tid på farmen med at give dem den bedste start på livet. Der skal sørges for at der er så god en redekasse som mulig med godt med halm, så de ikke fryser. Der holdes øje med at tæverne er raske og malker godt. Fødslerne startede den 22-4 og det sidste kuld kom den 15-5, så der er næsten en måned i mellem de første og de sidste, det er også tydeligt at se på størrelsen. Der er 6,4 hvalpe pr. tæve der har hvalpe, og 5,5 når vi indregner de golde og dem som ikke har kunnet passe deres hvalpe. Der bliver et lille tab inden vi får dem sat ud, så jeg vil regne med at vi sætter 5,35 hvalp ud. Økonomien hos mink er på vej op, så der er ved at være gode penge i at have dem igen. På den sidste auktion som er afholdt her i april, var gens. prisen på skindene 396 kr. Hvor danske skind opnåede en pris på 447 kr. og udenlandske 334 kr., opnåede mine 439 kroner, så det går ikke så ringe endda. Nu ville det bare have været rigtig dejligt at kunne skrive,at ko og grise folk også havde en god pris på deres varer, men da må vi jo sande at mælken igen falder og svinekødet bare holder et lidt lavt prisleje, som giver dem nogle udfordringer. Nu er der snart valg, så er det jo spændende om landbruget kommer til at tegne noget af valget, men det bliver nok kun lidt, da det ikke er her partierne skal kapre stemmer. Regeringen er godt nok kommet med en hjælpepakke til os, men er det til brug for den daglige drift, det kunne jeg godt tro at det ikke er, det er til at få investeret i miljøteknik som måske godt kan hjælpe på langt sigt, men ikke nu og her, hvor der er brug for kapital for at forsætte den daglige drift. Bankerne er blevet noget strikse med at, hvis det ikke kan løbe rundt, så lukker man ned og sælger aktiver og jord i stedet for at give en ung mand muligheden for at drive det videre. Det synes jeg ikke det er godt, men nu er jeg jo heller ikke en bank som skal vise at de har en sund forretning. Nu er mælkekvoterne ellers blevet givet fri, så man kan malke løs inden for de givne rammer, men hvad hjælper det, når det mælk man laver falder. Det ku jo være at de skulle til at producere nogle mink i stedet for mælk, men det kan jo også gå ned med prisen på dem, når der bliver for mange af dem - og så står vi jo der igen. For at gøre en lang historie kort, så håber jeg at det bliver bedre med priser på kød og mælk, så det kan blive en god dag at stå op til hver morgen, uden at skulle tænke på om man nu for lov til at være på gården. Men op med hovedet og kæmp videre, nu vil jeg lade jer få fred fra mig, med et ønske om en god sommer og god vind fremad. Med venlig hilsen fra Henrik Nielsen, den tyndhårede pelsavler. 27

28 Kvægavl Så er 1. slæt ved at være klar, vejret ser da også ud til at blive mere stabilt,,så der kan opnås en fornuftig fortørring, hvilket er vigtigt for at opnå en god fordøjelighed. Analyserne af frisk græs viser dog stadig en høj fordøjelighed og et højt sukkerindhold. Mange steder er græsset op mod cm højt og med det fugtige vejr er der begyndende gul farvning i bunden. Med så kraftig en afgrøde og en våd jordbund, stilles der ekstra krav til fortørring. Græsset skal fortørres til mindst 30 % og gerne 35 % tørstof for at opnå en prima ensilering og et appetitligt foder. Der kan følges med i slætgræs-undersøgelsen på For få en vellykket græsensileing er det også vigtigt at kørselsvejen til siloen er jævn og ren siloen skal naturligvis også være ren. Husk at et par gode tørvejrsdage er nødvendige for at opnå en god tørstofprocent. For at græsset hurtigt kommer i gang igen skal gyllen ud hurtigst muligt LMO har lavet ny aftale med AGROLAB Group til at analysere grovfoderprøver. De kan analysere prøverne billigere, end det vi før har været vant til. Besparel- 28

29 sen sendes direkte videre til kunden. Lidt nyt fra RYK. Husk at det er muligt at få lavet drægtighedstest via mælkeprøven, og svaret har man få dage efter prøven er taget. Testen kan bruges fra 28 dage efter inseminering og kan erstatte manuel undersøgelse - eller bruges som supplement. Vikar og Hjemmeservice har fået nyt navn og logo og hedder nu AKURAT. Se annoncen andet steds i bladet Så er der lige sommerudflugten torsdag den 9. juli, som i år går til Djursland, hvor vi vil besøge Annette og Mogens Hjort Jensen, de har en malkekvægsbesætning med ca. 330 årskøer og alt opdræt er på samme ejendom. Derfra kører vi til SDR.-Homå og ser Rosenhaven og videre ud i det blå og nyder den skønne natur, vi skal i år slutte af med aftensmad på Truust kro. Alle er velkommen. Med venlig hilsen Anette Klausen Indkøbsforeningen for Salling og Fjends herreder Låner ud til køb af traktorer og maskiner. Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 4,5% p.a. Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om hvordan du investerer uden at belaste din driftskredit. Driftsleder Kristian Vestergaard mob mail: Borgergade 18-4, Rødding 7860 Spøttrup 29

30 Arrangementer Dato Kl. Aktivitet juni dages tur til Sydfyn og Ærø 25. juni Gårdbesøg og Grillaften 9. juli Sommerudflugt til Djursland 23. august 10 dages tur til Sydengland Der arbejdes på et arrangement på Hedeselskabet i Viborg i efteråret, det bliver med besøg på deres museum, hvor der fortælles om selskabets historie. Der vil også blive berettet om den nutidige drift. Læs mere om arrangementerne i kalenderen på Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland Niels Kragh (fmd.) Nørbækvej 15, 8920 Randers NV. Anette Klausen (n. fmd.) Åhusevej 52, 7470 Karup Ole E. Pedersen Møllebakken 18, 8850 Bjerringbro Henrik Nielsen Evaslundvej 4, Østerbølle Ålestrup Kaj Skov Pedersen Bækkegårdsvej 27, 8800 Viborg Flemming Kristensen Slotsvej 19, 8860 Ulstrup Lone Rosenkvist-Jensen Bøllingsøgårdvej 11 D, 8600 Silkeborg Inger Bach Borrevej 24, 8850 Bjerringbro Jens Stengaard Nielsen Hobrovej 16, 9632 Møldrup Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen, 8831 Løgstrup

31 31

32 Afsender: Familielandbruget MIDT-Jylland Ågade 8 A 7800 Skive 32

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Udvikling af dansk landbrug

Udvikling af dansk landbrug 4. maj 2015 Udvikling af dansk landbrug Udfordringer Landbrugs- og fødevareerhvervet har væsentlig betydning for dansk økonomi. Det globale marked for fødevarer og fødevareteknologi er i hastig vækst,

Læs mere

Jagter det gode liv på landet

Jagter det gode liv på landet 36 INTERVIEWS Jagter det gode liv på landet Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark. Deltidslandbruget i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed i bedriftstyper, skabt gennem en bredde i deltidslandmandens

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse?

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? 13/02/17 Anette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat Consult www.hyrdetimer.dk, 24 85 99 17 1 Skrev Hyrdetimer håndbog i fårehold og

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer.

16 tons trækkraft. Sådan laver I aftale: Ring til Kjeld Holm på mobil 20 23 40 48. Så finder Kjeld tid og sted, hvor der er mest at se for jer. dyr i Ørsted 16 tons trækkraft Der er tyngde i landbruget i dag. Kjeld og Charlotte Holm driver en toptunet planteavlsgård. Ikke bare egen jord, men også dyrkningsaftaler med andre landmænd i området,

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 25 Juni 2014 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen AGENDA Virkeligheden set fra Heden & Fjorden Hvem er udfordret manglende vækst og økonomisk? Finansierings- og ejendomsmarkedet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Nyt fra Formanden. Vi er i en tid, hvor vi skal tænke os godt om.

Nyt fra Formanden. Vi er i en tid, hvor vi skal tænke os godt om. - Nyt fra Formanden Vi er i en tid, hvor vi skal tænke os godt om. Set fra en landmands side er der mange emmer og regler som landmanden bare skal kunne i søvne og skal kunne svare på, for ikke et tale

Læs mere

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015

FlexNyt. Vinterfodring af heste. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2015 FlexNyt Indhold Vinterfodring af heste JL Indkøbsklub olie Erfagrupper omkring natur og naturpleje samt vildt- og jagtpleje Husk vand til hønsene Pas på stubhøjden Stadig mange snegle i marken Hestebønner

Læs mere