Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag del 3 Lægevalg og kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort"

Transkript

1 Praksys.dk Praksys.dk Underbilag del 3 Lægevalg og kort

2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle krav vedr. lægevalg og kort Forretningsregler for lægevalg og kort ommunale konfigurerbare parametre Borgeroplysninger Fuldmagtsløsning Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Sikretcockpit ommunal økonomisnitflade rav vedrørende processer Oprettelse og opdatering af Sikret Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Sikringsgruppevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg rav Lægevalgslister Manglende lægevalg og dispensation Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Journaloverdragelse Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ændring af følgeskab Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ansøgning om kort Procesdiagram Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 3 af 75

4 3.7.2 Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Bestilling og behandling af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Fornyelse af særlige sundhedskort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Udstedelse af midlertidigt bevis Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Betaling og udstedelse af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 4 af 75

5 1 Indledning Dette underbilag indeholder de funktionelle krav til Praksys.dk vedrørende lægevalg og kort. Det er primært kommunerne, der arbejder med opgaver relateret til lægevalg og kort, da det er hos kommunerne, at den borgerrettede kontakt foregår. Visse af processerne vedrører dog også regionerne, fx i udstedelse af sundhedskort, der også sker som følge af ændringer til en Yder. Processerne vedrørende lægevalg og kort påvirker processer beskrevet i de øvrige dele af underbilag på flere områder, herunder ift: Registrering af Sikrede, således at deres oplysninger bl.a. kan anvendes ifm. regningsvalidering. Tilmelding af gr. 1 Sikrede til en læge, der modtager basishonorar for disse. Udstedelse af sundhedskort, der også foregår ifm. Yderadministration. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 5 af 75

6 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 6 af 75

7 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort I tillæg til de generelle krav i underbilag del 1, er der i dette afsnit angivet generelle krav for lægevalg og kort. 2.1 Forretningsregler for lægevalg og kort En række forretningsregler gælder særligt for de processer der vedrører lægevalg og kort. Disse forretningsregler er dokumenterede som beslutningsdiagrammer jf. appendiks og regelfamilier jf. appendiks , i henhold til metoden The Decision Model af nowledge Partners International 1. Jf. underbilag del 1, kan nogle af disse være myndighedsspecifikke, hvorfor der skal kunne registreres myndighedsspecifikke værdier for en given regel. Dette er fx gældende for afstandsgrænsen, der for de fleste kommuners vedkommende er 15 km, mens det for nogle få kommuner er 5 km. Tabel 1: rav Forretningsregler for lægevalg og kort ID Prioritet rav System R//F 1. P Håndtering af forretningsregler Praksys.dk skal kunne understøtte forretningsregler, herunder de der fremgår af appendiks og appendiks Der kan være behov for tilpasning af forretningsreglernes struktur og værdier i appendiks , og de skal derfor afklares endeligt sammen med Leverandøren under Afklaringsfasen. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 angive, hvordan forretningsreglerne vedrørende lægevalg og kort, vil blive implementerede. Skal sikre overholdelse af lovgivning og overenskomster m.m., hvoraf reglerne er udledt. Adm ommunale konfigurerbare parametre I underbilag del 1 fremgår krav til konfigurerbare parametre generelt. I dette afsnit fremgår de specifikke parametre, der skal kunne konfigurere ift. lægevalg og kort. 1 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 7 af 75

8 Tabel 2: rav ommunale konfigurerbare parametre ID Prioritet rav System R//F 2. P Generel konfiguration Hver kommune skal kunne konfigurere følgende: Tilladt afstand mellem Sikret og læge indenfor kommunen. Default gyldighedsperiode for midlertidige kort Tekst til sundhedskort (ommunenavn og telefonnummer) Oplysninger nødvendige for afsendelse af Digital Post. Adm + ommunespecifikke oplysninger og ønsker til opsætning af Praksys.dk, skal en kommune selv kunne konfigurere. Fx kan afstandsgrænsen være forskellig for forskellige kommuner grundet forskelle i befolkningstæthed. 3. P Generel konfiguration af selvbetjeningsløsninger Hver kommune skal efter behov kunne konfigurere følgende ift. selvbetjeningsløsningerne: Specifikke kontaktoplysninger per selvbetjeningsløsning ortart og gironummer Minimum behandlingstid (med hvor kort varsel vil kommunen acceptere, at selvbetjeningsvalg træder i kræft) ommuner kan have forskellige behov. Hvis en kommune fx ønsker at behandle alle selvbetjeningsvalg, så kan der angives en minimums behandlingstid, som skal sikre, at angivelse af ikrafttrædelsesdatoer er tilpasset den forventede sagsbehandlingstid, jf. også forretningsreglerne. 4. P onfiguration af automatiseringsgrad En kommune skal kunne angive per selvbetjeningsløsning, hvorvidt de ønsker at godkende de valg, den Sikrede foretager i selvbetjeningsløsningerne. Såfremt der ønskes sagsbehandlergodkendelse af selvbetjeningsvalg, skal Praksys.dk oprette Opgaver for hver Hændelse. Nogle kommuner kan have et ønske om at kontrollere Sikredes selvbetjeningsvalg. Adm + Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 8 af 75

9 ID Prioritet rav System R//F 5. P Til- og fravalg af selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt for en kommune at fravælge en Sikrets muligheder for at gennemføre følgende i selvbetjeningsløsningerne: Gruppeskift til gruppe 2 Udstedelse af midlertidigt sundhedskort Ændring af følgeskab Bestilling af EU-sygesikringskort. Ved en kommunes fravalg af selvbetjeningsmulighederne, skal Sikret orienteres om, at der skal rettes henvendelse til kommunen. Der er mange Sikrede, der blot bestiller, fordi muligheden er der og ikke fordi der er et reelt behov eller som fortryder valget efterfølgende. 6. P onfiguration af særligt sundhedskort Vedrørende administrationen af særlige sundhedskort, skal hver kommune kunne angive følgende kriterier: Prioritering blandt påmindelsesmetoder, såfremt Sikret ikke har CPR-nummer ( , brev eller ingen) Antal dage før udløb der skal sendes påmindelse. Hver kommune kan have forskellige ønsker til håndtering af udløb af SS. Adm + Adm Borgeroplysninger Ud over de konkrete selvbetjeningsløsninger, hvor Sikrede kan foretage en række valg, har den Sikrede mulighed for at logge ind med NemID på en separat løsning, der giver den Sikrede mulighed for at se en række nuværende, historiske og fremtidige oplysninger om: Lægevalg og sikringsgruppe Udstedte beviser (Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Særlige sundhedskort). Der kan ikke foretages ændringer inde fra Borgeroplysninger, idet dette sker gennem de enkelte selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 9 af 75

10 Tabel 3: rav Borgeroplysninger ID Prioritet rav System R//F 7. P Borgeroplysninger Borgeroplysninger skal som udgangspunkt indeholde følgende: Oplysninger om Sikrede o Navn og adresse o Følgeskab o Sikringsgruppe o Lægevalg o Beviser (Udstedelsesdato og evt. udløbsdato) o Borgeregenskaber (fx samleveroplysninger, plejeforældreoplysninger) Hændelseslog jf. underbilag del 1. Status på sager (fx ikrafttrædelse af seneste lægevalg, hvornår kort er bestilt hos kortleverandør og status på journaloverdragelse og dispensation) Genveje til selvbetjeningsløsningerne jf. underbilag del 5, betjening. Genvej til Find Behandler på Sundhed.dk. Det skal give den Sikrede et overblik over oplysninger med relation til sygesikring, såfremt de fx har mistet deres sundhedskort og har glemt hvem deres læge er eller har behov for at få information om tidligere læger. Derudover skal Sikret kunne se, hvilke aktiviteter og handlinger de selv, en repræsentant og kommunen har foretaget. 8. P Historiske og fremtidige borgeroplysninger Det skal være muligt at se både aktuelle, tidligere og fremtidige oplysninger om Sikrede jf. krav 7. Som udgangspunkt skal de aktuelle oplysninger dog kun vises. 9. P Udskrivning af oplysninger Borgeroplysninger skal kunne genereres som en pdf til den Sikrede. 2.4 Fuldmagtsløsning Den 23. marts 2012 besluttede styregruppen for Digitaliseringsstrategien at igangsætte udviklingen af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning som videreudvikling af NemLog-in jf. Den basale fuldmagtsløsning er en fællesoffentlig, digital løsning, der udvikles af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet på vegne af kommuner, regioner og staten. Formålet med fuldmagtsløsningen er at gøre det muligt for Sikrede at delegere rettigheder til en repræsentant (via en fuldmagt), således at repræsentanten kan agere på den Sikredes vegne i offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 10 af 75

11 Udstedelse af fuldmagter vil fx være relevant ifm.: Udsatte voksne, der giver fuldmagt til en ansat på deres værested. Ældre, der giver fuldmagt til deres børn. Personer, der giver fuldmagt til deres ægtefæller. Tabel 4: rav Fuldmagtsløsning ID Prioritet rav System R//F 10. P Integration til NemLog-in s fuldmagtsløsning Praksys.dk skal integreres med NemLog-in s fuldmagtsløsning jf. således at repræsentanter kan logge ind og udføre specifikke handlinger på en Sikrets vegne på baggrund af delegeringer angivet i SAML Assertions udstedt af NemLog-in. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 uddybe, hvordan fuldmagtsløsningen tænkes implementeret i brugergrænsefladerne i selvbetjeningsløsningerne. 11. P Valg af Sikret ved flere fuldmagter Når en repræsentant logger ind, og den modtagne SAML Assertion rummer delegerede privilegier fra en eller flere Sikrede, skal brugergrænsefladen tydeligt indikere dette forhold. Praksys.dk skal således give repræsentanten mulighed for at vælge, hvem han vil agere på vegne af, samt tydeligt at markere i efterfølgende skærmbilleder, hvem der aktuelt ageres på vegne af. 12. P Fuldmagt til Myndigheder og deres ansatte Praksys.dk skal kunne håndtere, at SAML billetter kan være udstedt på baggrund af log-in med et OCES medarbejdercertifikat. I denne situation vil SAML billetten ikke nødvendigvis indeholde et CPR og PID nummer men i stedet et CVR og RID nummer. En Sikret skal fx kunne give fuldmagt til en kommunal ansat. 13. P Fuldmagtsprivilegier 14. P Logning En Sikret skal kunne give fuldmagtsprivilegier til hver af de enkelte selvbetjeningsløsninger rettet mod Sikrede omfattet af denne kontrakt jf. underbilag del 5. Praksys.dk skal logge alle handlinger inkl. visninger af persondata, som udføres af en repræsentant på en Sikrets vegne, således at der etableres fuld historik. Det kan fx fremgå af opretteren af Hændelsen, jf. forretningsobjektet Hændelse, hvorvidt Hændelsen er initieret af den Sikrede selv, en repræsentant eller en sagsbehandler. Hvis den Sikrede efterfølgende selv logger ind, skal den Sikrede kunne se, hvilke handlinger repræsentanter har udført på dennes vegne. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 11 af 75

12 2.5 Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Det første skærmbillede en bruger fra en kommune eller Udbetaling Danmark skal se efter log-in, er et skærmbillede med de vigtigste informationer og funktioner, herunder søgefunktionalitet. Tabel 5: rav Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere ID Prioritet rav System R//F 15. P Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Startskærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales nærmere i Afklaringsfasen: Søgefunktionalitet jf. underbilag del 1 Adgang til alle funktioner der er tilgængelige for brugeren. Opgaveoversigt Beskedoversigt Baggrundsinformation (lovgivning m.m.) jf. krav til hjælpefunktionalitet i underbilag del 1. Hjælpefunktionalitet. En bruger skal have let adgang til at gennemføre deres arbejdsopgaver. Adm 2.6 Sikretcockpit En kommunal sagsbehandler skal kunne få et overblik over de informationer, der vedrører en Sikret. Overblikket kan dog indeholde flere eller færre data jf. nedenstående krav afhængigt af rettigheder. Sikretcockpittet anvendes som udgangspunkt for alle valg, der kan foretages i relation til en Sikret, der findes i Praksys.dk, og der skal således ikke foretages valg af funktionalitet før den Sikrede er fremsøgt. Findes en person ikke, skal personen dog først oprettes som Sikret jf. afsnit 3.1, før der kan ses et sikretcockpit for denne person. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 12 af 75

13 Tabel 6: rav Sikretcockpit ID Prioritet rav System R//F 16. P Indhold af Sikretcockpit Der skal findes et cockpit, der giver et overblik over oplysninger om en Sikret. Skærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales dog nærmere i Afklaringsfasen: Oplysninger om Sikret se krav 18 Relationer (familie og bopæl), se krav 19 Udstedte beviser, se krav 20 Sags- og hændelseslog jf. underbilag del 1 Lægehistorik, se krav 21 Oversigt over Beskeder og opgaver jf. underbilag del 1 Status på sager (fx seneste lægevalg og status på journaloverdragelse og dispensation) Noter, jf. generelle krav til notefunktionalitet i underbilag del 1. Adm En bruger skal kunne få et hurtigt overblik over alle oplysninger om en Sikret, så sagsbehandling kan gå hurtigt. 17. P Visning af oplysninger om Sikret fra anden ommune Ved fremsøgning af en Sikret fra en anden kommune, skal der som udgangspunkt ikke kunne foretages valg for denne Sikrede, og dette skal være tydeligt for brugeren. Undtaget er dog særlige tilfælde, hvor der kan foretages lægevalg jf. krav 48. ommuner har som udgangspunkt ikke ret til at foretage sagsbehandling ift. andre kommuners borgere.. Der kan dog fx være behov for tildeling af læge til en Sikret, hvis flytning til kommunen endnu ikke er registreret. 18. P Oplysninger om Sikret Følgende oplysninger om Sikrede skal som udgangspunkt fremgå. Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: Personoplysninger om Sikrede (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Oplysninger om Sikredes læge såfremt Sikrede er tilknyttet læge, samt oplysninger om seneste lægevalgshændelse (jf. forretningsobjektet Hændelse) For børn under 15 år, skal deres følgeskab endvidere fremgå. Sagsbehandleren skal kunne se de grundlæggende oplysninger, så der ikke skal slås op i øvrige systemer. Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 13 af 75

14 ID Prioritet rav System R//F 19. P Grundlæggende oplysninger om personer med relation til Sikrede Når en Sikret fremsøges, skal der som udgangspunkt kunne ses følgende grundlæggende oplysninger om Personer med relation til Sikrede (Se forretningsobjektet Sikret). Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: 20. P Bevisoversigt Personoplysninger (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Lægevalg kun Ydernummer) Hvorvidt der forekommer en note jf. krav om notefunktionalitet på personen Antal Opgaver Relationstype (jf. forretningsobjektet Sikret-Sikret-Relation). Oplysningerne er nødvendige for hurtig sagsbehandling, fx hvis en hel familie ønsker at vælge ny læge. En bevisoversigt skal vises med oplysninger om alle Beviser jf. forretningsobjektet Bevis. Beviser med status Gældende skal stå øverst. Det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen. 21. P Lægehistorik Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over alle udstede kort. Alle tidligere hændelser omkring lægevalg og sikringsgruppevalg skal vises i en oversigt. Følgende oplysninger er relevante, men det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen: Sikringsgruppe Ydernummer Praksisnavn Dato fra (Hændelsens ikrafttrædelsesdato) Dato til (dagen inden næste Hændelses ikrafttrædelsesdato) Dato for udstedelse af sundhedskort. Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over de mest almindelige Hændelser (Læge- og gruppeskift) i relation til en Sikret, og en Sikret skal via selvbetjening kunne se alle tidligere læger. Adm Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 14 af 75

15 ID Prioritet rav System R//F 22. P Tilbagemelding på kommunikation med Sikret Ved udsendelse af kommunikation til Sikrede via Fjernprintløsningen, skal brugeren kunne se hvorvidt: Der er afsendt kommunikation Der er opstået en fejl i kommunikationen. Hvilken kanal der er anvendt i kommunikationen (Digital post eller fysisk brev). Se krav til snitflade til Fjernprint, jf. underbilag Adm 2.7 ommunal økonomisnitflade I underbilag del 4 er der beskrevet et koncept for håndtering af clearinger og betalinger, der for kommunernes vedkommende er relevant ift. til følgende aktiviteter: 1. Bogføring af borgers betalinger for sundhedskort via selvbetjeningsløsning (afsnit 3.11) 2. Clearing ift. vederlagsfri fysioterapi (underbilag del 4) 3. Refusion af gr. 2 sikredes regninger fra ikke-ydere samt clearing jf. underbilag del 4. For at sikre en automatisk håndtering af de posteringer der dannes ifm. clearinger og betalinger, stilles der krav til en snitflade til de kommunale økonomisystemer. Da kommunerne har forskellige økonomisystemer, og da der ønskes en reducering i antallet af snitflader, stilles der jf. underbilag 3.1.2, krav til snitflade til den fælles kommunale service platform, der håndterer den videre kommunikation med de kommunale økonomisystemer. Tabel 7: rav ommunal økonomisnitflade ID Prioritet rav System R//F 23. P Bogføring som standard finans Løsningen skal sikre, at alle posteringer vedrørende nedestående bliver bogført i kommunernes økonomisystemer, som standard finans kladde, via den fælles kommunale Serviceplatform for økonomi, jf. krav til snitflade X04 i underbilag 3.1.2: 1. Betalinger for sundhedskort 2. Indgående clearing vedrørende vederlagsfri fysioterapi 3. Udgående clearing vedrørende refusion af gruppe 2 Sikrede. Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 15 af 75

16 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 16 af 75

17 3 rav vedrørende processer Dette afsnit indeholder samtlige processer, der indgår i den kommunale opgavevaretagelse af lægevalg og kort m.m. Processerne skitserer, hvordan de forskellige opgaver fremover ønskes varetaget. Hver proces er i det følgende beskrevet og kravstillet under følgende overskrifter: Overskrift (Procesnavn) Procesdiagra m Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Indhold Her gives en introduktion til baggrunden for processen. Her vises et diagram over processen. Alle diagrammer findes endvidere i PDF i appendiks ommunale procesdiagrammer. Processerne er diagrammerede iht. appendiks Ift. aktiviteterne er det særligt angivet med farver og symboler, hvorvidt aktiviteten foregår i Administrationssystemet, i selvbetjening eller eksternt for Praksys.dk samt om det skal foregå automatisk eller være en systemunderstøttet brugeraktivitet. Her er de overordnede rammer for processerne beskrevet. Her er hver aktivitet i procesdiagrammerne uddybet med yderligere beskrivelse. Her er de procesrelaterede krav listet. Ved hver af de procesrelaterede krav, er der en reference til processen som helhed eller til en konkret aktivitet, som kravet er relateret til. 3.1 Oprettelse og opdatering af Sikret De fleste Sikrede oprettes i Praksys.dk via de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. Der vil dog være en række tilfælde, hvor den Sikrede enten ikke findes i CPR-registret, eller hvor der er behov for at få oplysninger fra CPR før de automatisk leveres dagligt. Det vil fx være tilfældet i følgende situationer: Person arbejder i Danmark, men har ikke CPR-nummer. Person bor eller arbejder ikke i Danmark, og har ikke CPR-nummer, men er medforsikret hos et familiemedlem. Person indrejser i Danmark og bliver registreret i CPR, men skal samtidig have tildelt en læge. Sikret flytter, og flytning registreres af en kommune direkte i CPR, og tildeling af læge skal ske pba. ny adresse. De CPR-hændelser, som Praksys.dk modtager dagligt, er hændelser der er trådt i kraft i CPR. Der modtages således ikke oplysninger om fremtidige hændelser, som fx fremtidige flytninger og navneskift. Sikrede oprettes i Praksys.dk med en række stamoplysninger om navn, adresse m.m., jf. forretningsobjektet Person og Sikret. En delmængde af attributterne til forretningsobjektet Sikret, er særligt relevante for diplomater, studerende fra udlandet samt, fx au-pairs og ulønnede praktikanter under 1 år, idet de har ret til at gå til lægen i Danmark under deres ophold, mens de forbliver socialt sikret i deres hjemland, hvorfor regninger for lægebesøg skal sendes dertil. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 17 af 75

18 Ved indrejse bliver disse Personer registreret i Praksys.dk, men for at sikre, at regninger sendes til det rigtige land, skal en række oplysninger registreres, herunder socialt sikret land, forsikringsinstitution og forsikringsnummer jf. forretningsobjektet Sikret. Refusion af sygehjælpsudgifter mellem staterne kommer kun på tale i det omfang, der ikke er indgået gensidige aftaler om, at der gives afkald på refusion. Behandlingsudgifter for Sikrede fra lande, som Danmark således ikke har aftale med, skal regionerne/kommunerne indberette til Ministeriet for sundhed og forebyggelse i et særligt it-system, E125-systemet. Ministeriet opkræver derefter behandlingsudgifterne i udlandet. 2 E125-systemet, der også anvendes til refusion for udgifter ifm. behandling af turister, forventes erstattet af EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) inden for 5 år. Hele processen omkring refusion fra andre lande skal ikke understøttes af Praksys.dk. Praksys.dk skal dog gøre det muligt, at registrere relevante oplysninger om social sikring samt udtrække data om Personer sikret i et andet land, jf. krav i dette afsnit, til brug for indrapportering i E125-systemet Procesdiagram 1. Oprettelse og opdatering af Sikret (Appendiks ) ommune CPR 1.4 Tildel Erstatnings-CPRnummer Indrejse Anmodning om SS EU-kort til medforsikret familie CPRhændelse ontroller 1.1 om Person er registreret i forvejen Ja Er Person registreret i Nej systemet i forvejen? 1.6 ontroller Personnummer 1.2 Foretag sagsbehandling Nej Er person dansk sikret? Er Person registreret i systemet i forvejen? Ja Nej CPR-register 1.5 Indtast CPR og hent oplysninger Ja Nej 1.3 Indtast oplysninger ecpr-register Har sikret CPRnummer? 1.7 Opret sikret Har sikret fast ophold i D? Nej Ja Sikringsgruppevalg Ja Hændelsesbesked fra andet system Sikrede oplysninger gruppeskift Nye oplysninger 1.10 Ret oplysninger 1.8 Opdater oplysninger 1.9 Vurder konsekvenser onsekvenser? Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Bestilling og behandling af kort Annullering af kortbestilling Ingen 2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 18 af 75

19 3.1.2 Formål, input og output Formål Primære output Starter processen Slutter processen Hyppighed/frekvens Nuværende itværktøjer Aktører At oprette Sikrede og opdatere oplysninger ifm. ændringer. Opdaterede Sikrede-oplysninger Henvendelse til kommune eller Hændelse fra CPR eller andet system. Ny Sikret er oprettet eller oplysninger om eksisterende Sikret er opdaterede. Ved henvendelser/hændelser NOTUS ommunal Ansvarlig enhed: ommune Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder /Sikret Øvrige roller: Procesbeskrivelse Id Aktiviteter 1.1 ontroller om Person er registreret i forvejen Det kontrolleres af en bruger om Personen findes i Praksys.dk i forvejen ved fx at søge på navnet eller fødselsdatoen. Findes Personen i forvejen i Praksys.dk afsluttes processen. 1.2 Foretag sagsbehandling En sagsbehandler vurderer, hvorvidt Personen er Sikret (dansk Sikret eller social sikret i et andet EU-land). Er Personen ikke berettiget til danske sundhedsydelser, oprettes Personen ikke. 1.3 Indtast oplysninger Findes Personen ikke i Praksys.dk i forvejen og har Personen ikke et CPR-nummer, indtastes en række personoplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret. 1.4 Tildel erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk rekvirerer et erstatnings-cpr-nummer jf. snitflade X07 i underbilag Indtast CPR og hent oplysninger Hvis Personen ikke findes i Praksys.dk i forvejen, men har et CPR-nummer, vil dette ofte skyldes en indrejse, som Praksys.dk endnu ikke har fået oplysninger om gennem de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. I dette tilfælde indtastes Personens CPR-nummer, og de nyeste oplysninger fra CPR hentes direkte. Funktionen vil også kunne anvendes ifm. lægevalg til folk, der får registreret flytninger til eller inden for kommunen direkte i CPR med kommunens hjælp, såfremt flyttedatoen er dags dato eller før. Dette vil dog forventeligt ske i mindre omfang, da Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 19 af 75

20 de fleste flytninger sker gennem selvbetjening (uden eller med hjælp fra borgerservicemedarbejder) eller via en sagsbehandlerassisteret flytning i flytteløsningen. Da fremtidige Hændelser ikke modtages fra CPR, vil der ikke kunne laves online opslag med det formål at få informationer om fremtidige flytninger. 1.6 ontroller Personnummer Der modtages dagligt CPR-hændelser med oplysninger om alle ændringer til CPRregistret. Derudover kan der komme Hændelser fra andre systemer, fx fra riminalforsorgen eller Forsvaret. Ved modtagelse af CPR-hændelserne eller andre Hændelser kontrolleres det, hvorvidt Personen findes i Praksys.dk i forvejen. 1.7 Opret Sikret Efter de nyeste CPR-oplysninger er indhentet, Personens oplysninger er blevet registreret eller en CPR-hændelse giver anledning til en ny Sikret, opretter Praksys.dk den Sikrede, og brugeren kan efterfølgende gennemføre valg for den Sikrede jf. øvrige processer. Såfremt en bruger har indtastet oplysninger, validerer Praksys.dk disse. 1.8 Opdater oplysninger ommer der en CPR-hændelse eller anden Hændelse på en Sikret, som findes i Praksys.dk i forvejen, opdateres de relevante oplysninger. 1.9 Vurder konsekvenser Praksys.dk vurderer de indkomne Hændelser, og gennemfører konsekvenser iht. en række forretningsregler. I appendiks , Regelfamilier, fremgår et udkast til konsekvenser af nogle af de oftest forekommende Hændelser, herunder CPRhændelser. Følgende overordnede konsekvenser angives: Gruppeskift Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Annullering af kortbestilling Ingen konsekvenser Ret oplysninger Er der nye oplysninger om en Sikret, som ikke automatisk opdateres pba. Hændelser fra CPR (fx fordi den Sikrede ikke har et CPR-nummer eller fordi oplysningerne ikke er registrerede i CPR), registreres/ændres oplysningerne. om der ændres oplysninger, der fx står på et Særligt sundhedskort, skal der ikke automatisk udstedes et nyt kort. Herunder hører også registrering af socialt sikret land, såfremt dette er relevant. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 20 af 75

21 3.1.4 rav Tabel 8: rav Oprettelse og opdatering af Sikret ID Prioritet rav Ref. System R//F 24. M Oprettelse og opdatering af Sikret Leverancen skal medføre, at unden har systemunderstøttelse til oprettelse og opdatering af Sikret. 25. P Procesunderstøttelse af Oprettelse og opdatering af Sikret 1 Adm + 2 Adm + Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den diagrammerede proces for Oprettelse og opdatering af Sikret, således som den er modelleret i appendiks og belyst i procesbeskrivelsen i afsnit P Oprettelse af Sikret En Person skal kunne oprettes i Praksys.dk med oplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret, uafhængigt af om de har et CPR-nummer. Der kan forekomme Personer, der ikke er oprettet i CPRregistret, men som er Sikrede, og dermed har ret til at modtage danske sundhedsydelser. Dette kan fx være tilfældet, hvis den pågældende arbejder i Danmark, men bor i et naboland. 1.7 Adm 27. P Registrering af relationer mellem Sikrede Det skal være muligt at registrere relationer mellem Sikrede jf. beskrivelse under forretningsobjektet Sikret. 1.8 og 1.9 Adm Dette skal både kunne ske pba. CPR-data der modtages og via registrering af en sagsbehandler. Oplysninger om relationer anvendes til automatisering af processer pba. en række forretningsregler. 28. P Tildeling af erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk skal kunne rekvirere et erstatnings-cpr-nummer fra ecpr jf. krav til snitflade i underbilag Grænsegængere, der arbejder i Danmark. identificeres dog med et ildeskattenummer. Det ønskes entydigt at kunne identificere personer uden CPRnummer. 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 21 af 75

22 ID Prioritet rav Ref. System R//F 29. P Skift af personnummer Praksys.dk skal sikre, at en Sikret entydigt kan identificeres, selvom den Sikrede skifter personnummer i følgende tilfælde: Person med CPR-nummer får nyt CPR-nummer. Person med erstatnings-cpr-nummer eller kildeskattenummer får CPR-nummer Person med erstatnings-cpr-nummer får nyt erstatnings-cpr-nummer. 1 Adm Det kunne fx gøres ved at oprette en Sikret med et person-id jf. forretningsobjektet Person, der er et entydigt id for en person. Det skal gøre det muligt at identificere Personer og have den fulde historik på en Sikret, herunder også historik på Personnummer. 30. P Gamle og nye personnumre Det skal være muligt at søge på både gamle og nye personnumre på en Sikret. Der er en del kort i omløb med de eksisterende personnumre (både SS og EU), og efter en overgang til en evt. ny type Personnumre, skal det stadig være muligt at se historikken. 31. P Entydigt erstatnings-cpr-nummer Et erstatnings-cpr-nummer skal ikke kunne genbruges, og en person skal altid have det samme erstatnings-cprnummer i Praksys.dk, herunder også på tværs af myndigheder. Det samme erstatnings-cpr-nummer skal således både kunne bruges ifm. bestilling af EU-kort og Særlige Sundhedskort. En Person skal fx ikke have forskellige erstatnings-cprnumre i forskellige kommuner. 1 Adm 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 22 af 75

Vejledning til e-sygesikring

Vejledning til e-sygesikring CSC SCANDIHEALTH A/S Vejledning til e-sygesikring e-sygesikring 2.1 01.03.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Formål...3 1.2 Dokumentoversigt...3 2. E-SYGESIKRING BESKRIVELSE...4 2.1.1 CPR/Flytteintegration...4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION PRAKSYS.DK

KRAVSPECIFIKATION PRAKSYS.DK KRAVSPECIFIKATION PRAKSYS.DK 1. Indledning... 2 1.1 Struktur på kravspecifikation... 2 1.2 Forretningsobjekter og forretningsregler... 2 2. Generelle krav... 3 3. Kommunal administration... 4 3.1 Forretningsregler...

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om systemet... 3 1.1 Gyldighedsperiode... 3 2. Start af system... 4 2.1 Log på med Brugernavn/Adgangskode... 4 3. Startbillede...5 3.1 Bestil kort... 5 4.

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag del 5 Selvbetjening

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag del 5 Selvbetjening Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 del 5 Selvbetjening Underbilag 3.1.1. Del 5, Selvbetjening Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Selvbetjening generelt... 5 1.1 Procesbeskrivelse... 5 1.2 Generelle

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Udrulning - Køreprøvebooking

Udrulning - Køreprøvebooking Dette dokument indeholder en generel orientering vedrørende implementering af den nye Køreprøvebooking-løsning. Dokumentet er målrettet brugerne af den kommende løsning, samt deres organisationer. 14.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker for Valg af læge 1. Indledning Nedenstående beskriver kommunale forslag til udviklingstiltag for eksisterende og nye løsninger inden for området valg af læge. Forslagene er fremkommet

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tilmeldingsinterface på website... 4 Holdoversigt... 4 Data i holdvisning... 4 Søgefunktion... 4 Login funktion til medlemmer... 5 Validering og håndtering af login...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2.

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 04-09-2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-4536 / 987375 Bekendtgørelser i forhold til PLO s høringssvar Folketinget vedtog - som bekendt - i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven.

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN - og andre nye funktioner Pr. 19. oktober 2017 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold Slide

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice

Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Beskrivelse af funktionen som borgerguide i Borgerservice Marts 2016 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af nogle organisatoriske og arbejdsmæssige ændringer i Borgerservice

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere