Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling kl Sannes Hundecenter, Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted"

Transkript

1 Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling kl Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Valg af 2 stemmetællere Formanden forelægger bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år Behandling af indkomne forslag Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter Valg af revisor Eventuelt Note: Jeg har som referent prøvet at fange de mange, mange synspunkter fra generalforsamlingen og håber, det er lykkedes. Jeg fik ikke fat i alt men tror dog, at det efterfølgende referat tegner et retvisende billede af generalforsamlingen, som den forløb. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår K. K. Jensen fra DKK s dirigentliste. Enstemmig valgt. Dirigenten oplyste, at der var sket nogle fodfejl i forbindelse med valget til bestyrelsen, som havde gjort det nødvendigt at genudsende valgmaterialet til en anden valgrunde men mente, at det var sket på en sådan måde, at han godt kunne godkende generalforsamlingen. Her ud over skulle man være opmærksom på, at de lovændringer, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling, endnu ikke var godkendt hos DKK og dermed endnu ikke gældende, så generalforsamlingen gennemføres efter de love, som var gældende forud for sidste års generalforsamling. Spurgte om der var nogen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Der var flere bemærkninger til generalforsamlingens lovlighed: Der var oprindeligt kun et bestyrelsesmedlem på valg, men i anden runde skal der nu vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Er det i orden, at valget genudsendes med så kort tidsfrist til at svare? Der skal indkaldes kandidater til bestyrelsen. Der er ikke sket. Der stod ikke noget om kandidater i den oprindelige indkaldelse. Dirigenten spurgte, om der var yderligere kommentarer, inden han godkendte 1

2 generalforsamlingen. Anne Ejby: Der er sendt stemmesedler til ikke medlemmer. Birthe Møller Hansen: Det er selvfølgelig muligt, at der måske kan være sendt stemmesedler til ikke medlemmer, men det betyder ikke noget i praksis, idet revisor, som modtager stemmesedlerne jo kontrollerer, at de afgivne stemmer er indsendt af stemmeberettigede medlemmer. Hvis der modtages stemmesedler fra ikke stemmeberettigede, vil de blive kendt ugyldige. Michele Ramsing: Generalforsamlingen er ikke indkaldt lovligt. Vi kører ikke hjem igen, men rent proceduremæssigt er der sket en række fejl, og det er ikke i orden. Dirigenten: Jeg mener, at bestyrelsen har gjort hvad de med rimelig kunne for at håndtere de fejl, der desværre er opstået. Havde bestyrelsen ikke valgt at reagere, havde jeg muligvis været nødt til at kende generalforsamlingen ulovlig men jeg mener, at der er rettet op på tingene på en sådan måde, at jeg godt kan godkende generalforsamlingen. Hvis I ikke er enige i det, må I vælge en anden dirigent. Med de faldende bemærkninger kender dirigenten generalforsamlingen for lovligt med en påmindelse til bestyrelsen om at være mere påpasselig med indkaldelses- og valgprocedure fremadrettet. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Arno Mark. Enstemmig valgt. Valg af 3 stemmetællere Anne Ejby Helle Dinesen Birthe Møller Hansen Enstemmigt valgt Formanden forelægger bestyrelsens beretning Formandens beretning er udsendt og læses derfor ikke op. Formanden havde ikke supplerende kommentarer til den udsendte beretning. Der blev udleveret generalforsamlingsmateriale til et medlem, som ikke havde modtaget det men modtaget valgmaterialet i anden runde. Dirigenten gennemgik herefter beretningen punkt for punkt. Formandens beretning starter med en positiv omtale af Gold Cup. Gold Cup: Birthe Møller Hansen: Ledreborg var et fint sted til Gold Cup. Bortset fra bad- og toiletvognene, så var området excellent. Der var desværre mange, som måtte bade i 2

3 koldt vand. Udstilling i al almindelighed. Michele Ramsing: Vi bør højne kvaliteten af de steder, hvor vi udstiller. DKK s faciliteter er væsentlig bedre. Formanden: Hvilke steder tænker du på? Vi har valgt stederne i samråd med udstillerne fx Mosede Fort. Michele Ramsing: Lufteforhold, parkeringspladser og vejrlig skal være i orden. Ridehaller er ikke optimalt pga. underlaget specielt ikke når man også udstiller sort/hvide newfer. Nibe Camping det var hæsligt. Flere telte blev ødelagt på grund storm. Nibe camping vil være et dejligt sted på et anden tid af året. Det skal helst være sportshaller eller showrooms, som det der blev benyttet ved Thyholm udstilling sidste år. Det var fint. Einar Paulsen: Helt enig med Michele. Ridehallen var den værste indendørshal vi har været i. Der lugtede af hest m.v., og det samme gjorde vi og vores hunde, da vi kom hjem. Find et lækkert sted og tag to udstillinger på en dag med lækker frokost og så lad søndagen være fri. Skyd de udendørs udstillinger, så man kommer lidt længer ind i året. Hvad med aftenudstilling? Spanielklubben samles til spisning sidst på eftermiddagen, og så er der udstilling bagefter. Dirigenten: Vi bør nok holde os til at drøfte de punkter, som faktisk er nævnt i bestyrelsens beretning. Regionerne Ingen kommentarer Vand Ingen kommentarer Medlemsblad Einar Paulsen: Redaktør synes du selv det er et godt medlemsblad specielt med hensyn til udstilling? Jan Marker: Nej det gør jeg ikke, men jeg er afhængig af det materiale, som jeg får ind. Einar Paulsen: Der er fejl i præmielister mv. To hanhunde står som bedst i racen. Det må være muligt at få de rigtige oplysninger. Nu kan præmielisten jo trækkes direkte 2 timer efter udstillingen. Jan Marker: Jeg trykker den præmieliste, som jeg modtager, så hvis der er fejl i bladet, så har der også været fejl i præmielisten. Anne Ejby: Gold Cup nummeret Jeg synes der manglede mange ting i Gold Cup nummeret. Camille havde et indlæg i bladet om det for et stykke tid siden, som jeg er helt enig i. Jeg synes specielt Gold Cup nummeret skal være et blad som man kan gemme og kigge tilbage til. Jeg blev ked af det, da jeg så Gold Cup nummeret. Jeg synes ikke det er godt nok. Mange af vore udenlandske udstillere er kun medlemmer af hensyn til Gold Cup og medlemsblad. Det skal være bedre og i orden. 3

4 Dirigenten: Bestyrelsen kan jo altid vælge at uddelegere opgaver. Ole Døssing: Hvis vi, der arbejder med vand, ikke selv havde skrevet noget om det til bladet, så havde der aldrig stået noget om vandarbejdet i bladet. Vi skriver det selv. Hvis jeg var Jan, så ville jeg også have svært ved at dække udstillingsstoffet, hvorfor skriver udstillerne ikke selv om udstillingerne? Formanden: Hjælp til redaktøren. Vi vil gerne have hjælp, og det har vi også drøftet, men det kommer vi tilbage til under fremtidige aktiviteter. Michele Ramsing: Jeg kan godt se, at I ikke kan lave alting selv. Hvis man sender billeder ind og oplysninger om ture m.v., så får man at vide, at det ikke kommer i bladet. Jeg er medlem af flere udenlandske klubber. I Tyskland har man klubben opdelt i landesgrupper, og her ser man tit, at man i en landesgruppe har indlæg om, at deltagere fra en landesgruppe har deltaget i aktiviteter eller udstillinger i en anden landesgruppe, og hvor de fortæller om aktiviteten og opnåede resultater m.m.. Støt op omkring hinanden. Ja, vi kæmper i ringen, men vi bør ikke kæmpe uden for ringen. Jeg skal nok sende materiale, HVIS det bliver bragt. Definer hvilket materiale, der kan forventes optaget i bladet. Dirigenten: Opsamling Der er ønsker om, at kvaliteten skal være bedre og præcisionen omkring udstillingsresultater mv. skal være i orden. Lovudvalg: Dirigenten: Love gælder først, når de er godkendt af DKK, og desværre er de lovforslag, som blev godkendt på sidste års generalforsamling, ikke videresendt til DKK til godkendelse og er dermed endnu ikke gældende. Formanden: Vi har fokuseret på arbejdet med et nyt samlet lovforslag, som vi på sidste års generalforsamling lovede at arbejde videre med set i lyset af DKK s nyredigerede standardvedtægter for specialklubber. Det er principielt min fejl, at fokus blev der, og vi ikke fik indsendt de lovforslag, som faktisk blev vedtaget sidste år, til DKK, og at de dermed endnu ikke er trådt i kraft. Michele Ramsing: Der var faktisk en afstemning, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Derfor var der mange, som troede, at der kun skulle vælges en til bestyrelsen og ikke som det er nu faktisk 2. Det burde være gennemført, som besluttet sidste år. Det er super uheldigt. Annick Nielsen:.og det har så ingen konsekvenser. Jeg bliver irriteret. Vi har nogle love, som ikke bliver overholdt, og det er bare ikke godt nok. Så sidder vi her, og der sker ikke mere, og det er heller ikke godt nok. Dirigenten: Du kan jo vælge at stille en mistillidsdagsorden til bestyrelsen Birthe Møller Hansen: Det, Annick er meget tæt på lige nu, er jo at stille et mistillidsdagsorden til bestyrelsen, og er det det du vil, så skal du enten gøre det, eller også skal du lade det ligge. 4

5 Michele Ramsing: Det her er super uheldigt. Det er uheldigt, at man sætter foreningens højeste myndighed ud af kraft ved ikke at gennemføre de beslutninger, som blev taget på sidste års generalforsamling. Dirigenten: En enig generalforsamling har udtrykt, at det er uheldigt Formanden: Det er ikke i orden, og det har vi taget til efterretning. Vi er helt med på, at det ikke er godt nok, men vi arbejder hele tiden på, at det skal blive bedre, og vi synes, vi efterhånden er godt på vej. Palle Møller Hansen: Jeg vil gerne forsvare den siddende bestyrelse. De har ikke, som mange af vi andre, haft en lang karriere som bestyrelsesmedlemmer og har dermed ikke den viden og erfaring, som det giver og har derfor ikke været opmærksom på, at lovene først er gældende, når de er godkendt hos DKK. Jeg synes de er lovligt undskyldt. Det er et spørgsmål om, hvordan man ser på det og vurderer bestyrelsens indsats. Dirigenten: Kan vi ikke slutte den her. Der er udtrykt utilfredshed med håndteringen, og bestyrelsen har lovet, at de vil gøre det bedre fremadrettet. Sociale medier: Susanne Lauresen: Forsøgt at komme på Newfoundlandklubbens facebook. Du holder mig vel ikke ude med vilje. Formanden: Jeg har skrevet det til Sanne (webmaster) flere gange, og hun er ved at undersøge det. Du er tilsyneladende den eneste, som har det problem. Dirigenten: Det må du så holde ham (formanden) op på. Michele Ramsing: Under udstillinger glemte jeg lige at spørge til, hvad det er for en løsning, som er fundet vedrørende rosetter til GOLD CUP. Fleur Nauta: Rosetterne, der manglede til GOLD CUP, har jeg fulgt op på, og alle har nu fået deres rosetter. Og så er vi generelt begyndt at bruge restlageret. Vi har mange halve sæt, så vi bruger op af de gamle og bestiller kun de ny rosetter, som er nødvendige for at fylde de mangelfulde sæt op. Dirigenten: Formandens beretning skal iflg. klubbens vedtægter ikke til afstemning og er hermed taget til efterretning af generalforsamlingen. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) Dirigenten nævnte nogle nøgletal fra det udsendte materiale - bla. at årets resultat var blevet noget lavere end budgettet. Har kassereren nogle bemærkninger? Jan Marker: Nej Dirigenten: Kan man fortælle noget om, hvad der er årsagen til, at vi rammer under budgettet? 5

6 Einar Paulsen og Anne Ejby: Diverse udgifter til Gold Cup ca det er et voldsomt beløb, som vi gerne vil have uddybet. Jan Marker: Det er primært udstyr til udstillingen. Bad- og toiletvogne, afhentning og tømning. Jeg kan sende dig en total oversigt Anne Ejby: Ja, tak gerne Susanne Laursen: Ganske kort Det er meget overraskende, at Gold Cup har givet underskud. Jan Marker: Vi havde regnet med break even. Men i sidste øjeblik valgte vi i bestyrelsen at tilkøbe yderligere 40 m 3 spildevandtank og det kræver jo også tømning, og desværre var vi ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, at en lastbil kun kan tage 10 m 3, så det kræver altså 4 gange tømning. Susanne Laursen: Jeg tænker bare, at man når man lagde udstillingen der, hvor man lagde den, var det fordi Nyborg ikke var en mulighed i 2015 bl.a. pga. udfordringer med brandregler m.m. Det har nu vist sig, at Gold Cup på Ledreborg gav underskud. Jeg har hørt fra tyskere m.v. at det var ekstremt dårligt på Ledreborg. Har vi råd til at holde den type Gold Cup rundt i landet? Jan Marker: For mig er udstillinger også andet og mere end præmier og resultaterne i ringen. Vi skal også vælge steder, hvor vi kan vise vores race frem. Birthe Møller Hansen: Er pladslejen med i diverse udgiften på de kr.? Jan Marker: Nej pladslejen står for sig selv, som anlægsudgift på kr. Birthe Møller Hansen: Jeg syne at ca til teltleje er mange penge. Formand: Vi skulle bruge et ekstra telt til festmiddag, og så slog vi to fluer med et smæk og inviterede til fælles morgenmad, og det viste sig jo at være en succes. Rent prismæssigt, så tjekkede vi også ham på ØstFyn. Det korte af det lange er, at hvis vi skal flytte Gold Cup rundt, så er vi nødt til at etablere de nødvendige faciliteter. Einar Paulsen: De forskellige udstillinger Hvorfor laver man ikke et budget, så vi som medlemmer kan følge med i det. Hvad koster præmier, hvad koster dommere, pladsleje etc.? Anne Ejby: Jeg er ikke i tvivl om, at pengene passer m.v. Jeg blev ked af det, fordi jeg - medens jeg selv sad med i udstillingsudvalget - faktisk gjorde opmærksom på, at leje af toiletvogne er MEGET dyrt. Formanden: Vi vidste godt, at det var dyrt, men vi så os bl.a. - p.g.a debatten på de sociale medier - nødsaget til at sikre, at den nødvendige kapacitet med telte, bad og toiletter var til stede. Faktisk for at forsøge at imødekomme kritik efterfølgende. Dirigenten: Opsamling. Man vil gerne have en bedre udspecificering af, hvad de enkelte ting har kostet. 6

7 Michele Ramsing: Kontingent hvor mange af dem, der var medlem i 2014, har betalt rettidigt inden Hvor mange medlemmer er vi i dag? Jan Marker: Der er 172 medlemmer, som er stemmeberettigede til denne generalforsamling. Pr var vi medlemmer og lige nu er der Dirigenten: Er der nogen, der ønsker at stemme imod regnskabet. Det er ikke tilfældet, så er det enstemmigt godkendt, og jeg meddeler samtidig ansvarsfrihed til bestyrelsen for det fremlagte regnskab. Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år Dirigenten: Vi starter med budget. Jan Marker gennemgik hovedposterne i budgettet: Kontingent (sidste år ) vi har budgetteret lidt forsigtigt Udstillinger: ca , herunder bl.a. Juleudstillingen ca Mosede Fort ca Gold Cup - Har vi valgt at budgettere med 0 Omkostninger i øvrigt på linje med sidste år Bestyrelsesomkostning er lavere vi holder nu bestyrelsesmøderne hjemme hos mig, og det er væsentlig billigere end Villa Gulla eller andre steder, hvor vi skal betale restaurationspriser for det. EDB er større i år. Vi har sat det til bl.a. 2 gange til PC til udstillingsbrug (DKK s nye system med on line kritikker mv.) Newfposten: Uændret ca Afskrivning på den gamle udstillingstrailer på Den var simpelthen så dårlig, at vi var nødt til at skrotte den efter mange års tro tjeneste. Rente og servicegebyrer uændret. Årets budgetterede resultat (2015) ca Einar Paulsen: Er det virkelig ambitionen at sætte Gold Cup til nul? Der kommer mange udenlandske udstillinger m.v. Det må da være muligt at skabe et overskud. Birthe Møller Hansen: Gold Cup til nul, hvad har i forhandlet Herning Hallen ned til. Vi har tidligere forhandlet det ned til 125 kr. pr. dag pr. campingenhed. Formand: Uanset om Gold Cup ligger i Herning eller i Nyborg, så er vi nødt til at lade egenbetalingen for camping stige til ca for en uge. 7

8 Anne Ejby: Det er jo dobbelt op Nej det er det ikke, så vil det være Annick Nielsen: Hvorfor vælger bestyrelsen at lægge en Gold Cup i Herning, hvis det koster så meget. Jeg har fået et tilbud fra Nibe Camping, hvor vi kan være, og der skal vi ikke investere i bad- og toiletvogne m.v., og man skal kun betale for at være på pladsen. Jeg forstår ikke, hvorfor bestyrelsen ikke sparer sig selv for alt besværet. Så hvorfor skal vi så i Herning betale 1000 kr. for at campere på en græsplæne. Anne Ejby: Vi skal stort set betale alle campingpenge videre til konkrete udgifter, så hvis Herning skal have alle de campingpenge, som vi får ind, så tjener klubben jo ikke noget på camping. Formanden: Vi har entreret med Herning, og der er tale om en enhedspris incl. toilet og bad, brandslukningsudstyr, brandvagter, flagalle m.v. Dermed er det ikke klubben som løber risikoen, hvis der kommer færre end ventet. Herning Hallerne stiller også pladsen op og sørger for flagalle og meget af det praktiske, så der er mange ting, som vi ikke skal lave i klubben, og vi forventer at komme til at kunne campere sammen med vores biler, hvor vi har hundene, så også det problem synes løst i Herning. Birthe Møller Hansen: Det betyder altså ca kr. pr. enhed direkte til Herning centeret, men så skal der jo heller ikke betales separat for pladsleje. Hvordan bliver det administreret, betales der det samme for en hel uge, som for fx to dage, for dem som kun kan komme i weekenden? Formand: Nej det er muligt at betale for få dage. Vi arbejder fortsat med budgettet og kommer med en udmelding, når vi er klar med de endelige priser og vilkår etc. Michele Ramsing: Jeg synes disse store ting skal være på plads året før, hvis vi er for tæt på, risikerer vi at få de overraskelser, som vi også fik på sidste Gold Cup. Det skal være på plads året før. Dirigenten: Det betyder så også, at det for sent at ændre plads for Gold Cup Birthe Møller Hansen: Nu er det budget, og vi er så tæt på, at alt burde have været endeligt på plads. Jeg har lige givet Jan Marker Unsere Bear (Tysk medlemsblad) og det bør senest i næste nummer af bl.a. Unsere Bear men også andre europæiske newfklub blade være et endeligt program for Gold Cup med priser etc. Budget taget til efterretning. Vi holder et kvarters kaffepause. Dirigenten: Generalforsamlingen genoptages med tak til de mange som har medbragt kage til kaffepausen tak for det! Nu går vi til behandling af bestyrelsens arbejdsplan. Arbejdsplan Formanden gennemgik følgende punkter på et white board: 1. Gold Cup 2. Newfoundlandposten 3. Medlemskartotek 8

9 4. Opdrættermøde 5. Regioner 6. Vand 7. Medlemshvervning 8. DKK 9. Sociale medier 10. Klubudvikling Gold Cup Formand Gold Cup har vi været i gang med tidligere i dag. I forhold til Nibe Camping, så er det rigtigt, at Annica har formidlet et tilbud på at holde Gold Cup hos Nibe Camping. Problemet er, at det er højsæson, og vi kan ikke være på det græsareal, som vi har fået tildelt. Vi har talt med campingfar om det, og det kan ikke være anderledes i deres højsæson. Herning. Der er måske nogle udfordringer i forhold til økonomi for nogen. Det kommer til at koste mellem og for hele ugen. Vi har haft et særdeles godt samarbejde med Herning Centeret og er meget trygge ved den løsning, der er valgt. Det er altid godt i Nyborg, og det er også rigtigt, men Nyborg har jo historisk set også givet underskud. Vi har i forhold til Herning budgetteret ud fra, hvor mange der deltager og aftalt en pris, som afhænger af deltagere, så det ikke er klubben, der kommer i klemme, hvis deltagerantallet bliver lavere end forventet. Vi vil også gerne gøre noget ved den praktiske afvikling og gøre den del ting mere spændende, så vi har aftalt med Ulf Jørgensen, at han kommer og speaker m.v. Vi har allerede haft henvendelser vedr. toiletforhold m.v., og vi prøver at imødekomme alle de ting, vi kan. Vi arbejder målrettet med det, og der kommer hurtigst muligt en endelig udmelding med endeligt program, priser etc. Dirigenten: Herning er besluttet, og det står ikke til at ændre. Anne Ejby: Det er OK med Herning i år men stigningen i prisen pr. campingenhed er stadig stor. I Nyborg var alt, hvad der kom ind i camping ud over kr , jo gået til Newfklubben og har været med til at dække nogle af de mange andre udgifter ved at holde en Gold Cup, og den indtjening får man så ikke i Herning. Desuden ligger Herning Hallerne direkte ude ved en hovedvej langt fra byen til for en uge er mange penge. Dirigenten: Husk selv at spille ind med, hvor Gold Cup så kunne holdes i beslutningen om Herning er truffet. Formanden: Der er faktisk kommet 2 forslag fra medlemmerne til, hvor det kan være interessant at holde Gold Cup bl.a. Nibe Camping, og det har vi undersøgt og valgt Herning i år. Anne Ejby: Så vidt jeg har forstået, skal Gold Cup 2016 holdes på Kongshøj Camping ved Middelfart. Giver det ikke de samme problemer som i Nibe Højsæson, pladsproblemer etc.? 9

10 Formanden: De faldne kommentarer er taget til efterretning. Vi kigger på det. Michele Ramsing: For 15 år siden var Gold Cup Europas centrum for alt, hvad der handlede om newfondlandshunde i Europa. Hunde og handlere kom fra hele Europa og også fra andre steder i verden bl.a. USA, og vi havde op mod 350 tilmeldte hunde. Nu er det primært en ren skandinavisk udstilling, med godt hunde. Formand: Jeg synes faktisk det er fint, at vi får diskussionen. Nogen synes, at Nyborg er det eneste rigtige. Men mange har faktisk også rost Ledreborg, og jeg tog faktisk bad i varmt vand hver dag, men det var måske fordi jeg var så tidligt oppe. Men lad os diskutere, om vi skal holde Gold Cup et fast sted, eller skal vi lade det cirkulere. En fra salen: Når vi kigger på alle udstillinger, så er det ikke bare Gold Cup, som er ramt af nedgang i deltagerantal. Michele Ramsing: Var på udstilling i påsken i Tyskland til en specialklub udstilling og spurgte mange Ses vi til Gold Cup i år. Mange svarede, at Gold Cup er død. Stil jeg selv spørgsmålet, hvad får en udenlandsk udstiller ud af at komme til Gold Cup? Stil så jeg selv spørgsmålet, hvad skal der til for at de kommer tilbage igen? Jeg har lige været på udstilling i Sct. Pederborg. Russerne har penge, så gør det attraktivt for dem at komme til Gold Cup. Det er IKKE et spørgsmål om Nyborg eller Herning. Det er nogle andre ting, der skal til. Hvis I vil have udstillere fra udlandet, så tænk på, at de har store rejseomkostninger, for bare at komme frem. Hvis selve arrangementet bliver for dyrt, er der mange, som ikke kommer. Einar Paulsen: Helt enig med Michele. Tidligere var der kun en Gold Cup i Europa (den danske). I dag er der tilsvarende Cup-udstillinger i mange andre lande, og mange vælger i stedet at tage til Cups i de lande, hvor det er billigt at leve. Kig på, hvad de andre lande gør. Vi kører i det samme spor. Måske skal der tænkes helt nyt. Susanne Laursen: Også enig med Michele. Jeg tænker 15 år tilbage, til da vi for rundt i landet og udstillede på Gold Cup skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn, og den gang besluttede vi så, at hvis vi skulle have et fast sted til Gold Cup, så var Nyborg stedet. Vi har tidligere brugt andre steder med dårlige resultater. Hvad er det Kongshøj Camping og Herning kan, som Nyborg ikke kan? Udlændingene er ekstremt glade for Nyborg, og det er nemt at komme til Nyborg. Hvorfor udvikler vi ikke Nyborg til stedet, hvor folk gider komme igen? Fleur Nauta: Nu er jeg godt nok ny i bestyrelsen, men jeg talte med mange udstillere på sidste Gold Cup, og der var mange udstillere som både var glade for Ledreborg men også gav udtryk for, at de var glade for, at det ikke var Nyborg. Vær også opmærksom på, at kr. for en uge er lig med ca. 131 kr. pr. dag. Det er væsentlig billigere end normale campingpladsers priser. Charlotte Christoffersen: Nyborg har også ry for at toiletter m.v. var klamme. Nu prøver vi så noget nyt. Enig i at Gold Cup skal udvikles. Det kommer ikke kun fra bestyrelsen men også fra medlemmer. Vi bor desværre i Danmark, og det er dyrt at bo i Danmark, og vi er nødt til at udvikle Gold Cup under danske forhold. Det kan vi ikke lave om på. 10

11 Dirigenten: Er Gold Cup ikke ved at være uddebatteret. Der er mange andre ting på dagsordenen i dag. Michele Ramsing: Generalforsamlingen er det eneste forum, hvor vi har mulighed for at ha den brede debat, så lad os holde den. Michele Ramsing: Brandreglerne - specielt kravet om, at man skulle have bilerne med hunden adskilt fra selve campingenhederne (telte og campingvogne)- har været en barriere i forhold til Nyborg det er løst i Herning. Dirigenten: Man kunne jo på næste Gold Cup vælge at spørge deltagerne om, hvad de har af oplevelser og ønsker til fornyelse/ændringer. Susanne Laursen: Brandreglerne i Nyborg kan løses, det er lykkedes før. Formanden: Brandreglerne skal overholdes, ellers bliver udstillingen lukket af myndighederne. Og der var i Nyborg krav om adskillelse mellem biler og campingvogne og telte - men også krav om brandvagt rundt på pladsen flere gange i løbet af natten. Med hensyn til priser, så vær også opmærksom på, at det fx i Nibe koster ca. kr. 250 pr. enhed pr. overnatning pr. dag. Det løber altså også op. Udstillinger i øvrigt (nyt punkt): Michele Ramsing: Jeg har jo sagt det. Lyt dog til os, der er aktive udstillere. Hold udstillinger udendørs, når der ikke er så stor risiko for dårligt vejr. Prøv også at lægge Newfklub udstillinger modsat dag til DKK eller andre specielklubber. En fra salen: Sponsorpræmier hvad er der sket med dem? Wivi Mørck lavede et stort arbejde for at skaffe de sponsorater, som klubben har i dag. Charlotte Christoffersen: Desværre er det sådant, at de gamle sponsorer har meldt fra. De mener ikke, at de sponsorater, som de har haft med Newfklubben har givet dem det forretningsmæssige udbytte, som de har regnet med. Fremover er det sådan, at BIM og BIR får sponsorpræmier på alle udstillinger, og så gør vi noget ekstra ud af Gold Cup. Vi arbejder løbende videre med at skaffe sponsorer. Michele Ramsing: Jeg har lige været med til at arrangerer et DKK skue. Jeg tror det er muligt at skaffe sponsorer. I forbindelse med DKK skuet var det ikke specielt svært. Charlotte Christoffersen: Det er jeg ikke enig i. Jeg har været i kontakt med alle de gamle sponsorer, og i forbindelse med Gold Cup sidste år sendte jeg forespørgsler ud til mere end 80 mulige sponsorer. Det gav også en hel del sponsorer, men langt fra alle ønskede at deltage, så der er lagt mange arbejdstimer i forsøget på at skaffe sponsorer. Dirigenten: Hvis der er nogen, som har kontakter til nogen, som gerne vil sponsere klubbens aktiviteter, så er det jo bare med at give oplysningen videre til bestyrelsen, så de kan tage kontakt. 11

12 Einar Paulsen: Gold Cup sidste år det var formidabelt med præmier sidste år. Newfoundlandposten Der er talt og skrevet en del om posten Vi vil gerne arbejde med posten og imødekomme nogle af de punkter, som allerede har været nævnt. Vi laver et opslag til en medredaktør og måske flere, så vi kan blive flere hænder til at løfte bladet. Vi vil gerne højne kvaliteten med speciel fokus på vinterspecialen og Gold Cup, men vi vil også præsentere billeder på hjemmeside og facebook. Camille Gothen: Det, jeg godt kunne tænke mig om posten, er også, at der blev læst korrektur. Der er rigtig mange korrekturfejl både i tekst og opsætning. Blot et eksempel: Endelig huskede I at få Nykøbing udstillingen med på udstillingskalenderen, men det stod desværre som om udstillingen var i Nykøbing Sjælland og ikke Nykøbing Falster, som var det rigtige udstillingssted. Medlemskartotek Vi har været til kursus hos DKK i deres nye medlemssystem og kan benytte det gratis uden opkrævning det giver mulighed for at registrerer klubbens medlemmer incl. adresser etc. Når vi går over til det, vil vi gerne have opkrævningsdelen med. De klubber, som har den del med har faktisk medlemsfremgang. Hvis vi gør det, så kommer det til at koste en kontingent stigning på kr. 50,00 Vil også løse de udfordringer, som vi har med korrekt registrering af familiemedlem-skaber (to betalinger men kun et blad). Michele Ramsing: Det behøver jo ikke koste ekstra kontingent. Reelt kan man godt investere fx og så håbe og satse på, at det kan skaffe minimum 33 nye medlemmer, som forbliver medlemmer. Sker det, så er investeringen jo betalt. Opdrættermøde Charlotte Christoffersen: Nyt initiativ. Vi har inviteret både aktive og ikke så aktive opdrættere fra klubbens opdrætterliste, og vi vil gerne erfaringsudveksle og har inviteret stykker for at drøfte, hvad vi kan gøre for hinanden også fremadrettet. Kan måske blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Anne Ejby: En ting er opdrættere, men hvad med hanhundeejere? De er jo også en vigtig del af opdrættet. Måske var det en ide også at invitere lidt bredere. Michelle Ramsing: Invitationen er kommet med meget kort varsel. Måske skulle man have inviteret nu, og så afholde det i efteråret. Susanne Laursen: Der er måske også opdrættere, som ikke står på klubbens opdrætterliste? Charlotte Christoffersen: Vi skal starte et sted og må så udvikle derfra. Michele Ramsing: Jeg hilser alle nye initiativer velkommen - men kan desværre ikke deltage med så kort varsel. 12

13 Ole Døssing: Om man så giver et halvt års varsel, så er der altid nogen som ikke kan. Lis Døssing: Der har været sådanne møder tidligere med vildt spændende emner, som HD/AA, Broholmerselskabet (Ref: Det handlede om administrationen af og regler for avlsarbejdet i Broholemerselskabet). Charlotte Christoffersen: Når vi ikke inviterer flere, så er det ikke fordi, vi ikke vil have flere med, men blot for at begynde et sted - og så udvikle det derfra. Einar Paulsen: Jeg kan desværre heller ikke den pågældende dag men kør det endelig i stilling og gerne med dato og indhold til næste gang. Charlotte Christoffersen: Vi holder det som planlagt og vil slutte med referat og ny dato og måske program for næste gang. Regioner Jesper Petersen: Der er gang i nogle regioner, og andre står fuldstændig stille lige nu mest på Sjælland. Nu er der heldigvis gang i Jylland nord og syd plus Fyn. Vi tænker på at lægge Sjælland sammen. Heidi Frølund: Det kan godt være, at det er en god ide at lægge de sjællandske regioner sammen. Jeg er gået i gang med Jylland Midt og har lagt program for resten af året og synes modsat, at Jylland Midt er meget stor, så måske bør den deles mere op? Generel enighed om, at afstand er et problem, som kan være svært at løse på den rigtige måde. En fra salen: Vær også opmærksom på de mange, som har newfhunde, og som ikke er medlem af klubben. Michel Ramsing: Hvordan tænker I at folk skal starte op med at være aktiv på regionsniveau? Der er mange, som ikke synes, de er dygtige nok. Ole Døssing: Engang var vi i klubben. I dag er vi nogle hundrede, så der er ikke den samme medlemsdækning i de enkelte regioner, som der var engang. Birthe Møller Hansen: Historie Da vi startede klubben i 1967 oprettede man regionerne. De kørte meget fint i mange år og løbende opdeltes landet i flere og flere regioner, og det kørte jo meget fint i en periode. Jeg er desværre for gammel og har haft næsen for langt fremme i mange år, men der må være nye kræfter, som kan tage udfordringerne op. Arno Mark: Måske skulle bestyrelsen også prøve at tage ud og møde medlemmer i de ikke så aktive regioner og så se, hvad der sker. Måske er der potentiale for en ny regionsstyrelse og dermed en genoplivning af regionen. Vand Formanden: På kursus hos DKK spurgte vi til om vi kunne få vandprøver ind under 13

14 HundeWeb, og det var man ikke helt afvisende overfor. Det vil betyde, at vi vil kunne håndtere det rent administrative omkring vandprøver via HundeWeb på samme måde, som vi kører udstillingerne i dag. Medlemshvervning Formanden: Vi er med på, at det er en udfordring, og vi vil gerne have hjælp. Palle Møller Hansen: Når I nu snakker om facebook, så lyder det som en udfordring. Der bør vel stå, at man skal være medlem af klubben for at kunne benytte klubbens facebook side. Helle Dinesen: Jeg har været medlem i et år. Hvad gør I for nye medlemmer? Jeg måtte rykke for både blad og girokort. Hvad gør I i dag for at byde nye medlemmer bedre velkommen og give dem en bedre modtagelse i klubben? Formand: Vi har udformet et velkomstbrev og det nye medlems- og opkrævningsystem skulle gerne sikre, at nye medlemmer får velkomstbrev og nyt blad fra start. Vi har måske helt generelt haft problemer med for mange opgaver på for få hænder. Det vil vi prøve at gøre bedre. DKK Man har i år besluttet at holde formandsmøde hver andet år og modsatte år til repræsentantskabsmødet, som også holdes hvert andet år. Endvidere inviterer DKK nu til et bestyrelsesseminar, hvor man vil temaopdele det, så man samler de forskellige bestyrelsesfunktioner på tværs af de deltagende klubben, så fx formænd kan drøfte med andre formænd om, hvordan uddelegere man. Kasserere kan drøfte regnskab og medlemsadministration. Der vil også blive temaer, som sociale medier hvordan kan vi gøre det bedre? Vi har tilmeldt klubben, men har ikke taget stilling til, hvem der deltager. Sociale medier Vi har lukket ned for kommentering på klubbens facebook. Vi ønsker simpelt hen ikke længere at forsøge at leve op til de helt urealistiske forventninger, som fx at vi svarer stort set samtidig med at man har spurgt eller allersenest en time efter. Så hvis man fremadrettet vil have svar på noget fra bestyrelsen, så skriv en almindelig mail eller et brev. Jeg synes vi i bestyrelsen har lagt ryg til en hel del på de sociale medier.og ikke alt har været lige rimeligt. Husk også, at når I poster et indlæg på de sociale medier, så er det en offentlig omtale af vores klub, som principielt aldrig bliver slettet, og det, der skrives, er bestemt ikke altid lige kønt. Klubudvikling. Formanden: Mange af de nuværende aktive medlemmer er udstillere, men vi vil gerne fange nogle af de medlemmer, som bare synes af racen er en skøn race. Vi har bl.a. deltaget på Hundens dag, og det vil vi også gøre fremover. Men gode ideer er velkomne. Dirigenten: Hundens dag bliver i år landsdækkende med deltagelse af både DKK og de enkelte specialklubber. 14

15 Behandling af indkomne forslag Dirigenten: Der er fremlagt et samlet forslag til helt nye love fra bestyrelsen. Vær opmærksom på, at det - for at vi kan vedtage det - kræver, at minimum ¾ af de stemmeberettigede på generalforsamling stemmer for forslaget. Og når vi nu er ved det, skal vi så ikke vælge at kalde det Vedtægter ikke Love DKK har anmodet om, at det fremtidigt bliver sådant, at der tales om DKK s love og specielklubbens vedtægter, så det også hænger rigtigt sammen. Derfor kalder DKK s seneste udkast for Standardvedtægter for specialklubber netop også vedtægter. Generalforsamlingen bestemte enstemmigt fremadrettet at ændre klubbens love til vedtægter. Anne Ejby: Hvorfor kan vi ikke se, hvor der er ændringer? Det er et helt nyt vedtægtsforslag. Dirigenten: Det fremgår jo også af, at det har overskriften Forslag til lovændringer og så er det jo også omtalt som et punkt i formandens beretning. Men lad os nu stille og roligt tage det en paragraf ad gangen. Vi starter med paragraf 1: Michel Ramsing: Hvorfor har man slettet information om at formandens adresse skal offentliggøres hvis den skifter? Dirigenten: Man har taget nogle ting ud, fordi det er givet og ikke behøver specifikt at stå i vedtægterne. Paragraf 2: Arno Mark: Der må være sket noget med selve opsætningen. Skulle det ikke være punktopdelt. Dirigenten: Iflg. den A4 kopi, som jeg står med, så er det opdelt i punkterne a), b), c) osv. Arno Mark: Det er det så ikke i det udsendte materiale, og derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på det og få det ændret. Det gælder i øvrigt også en række andre steder i det udsendte fx paragrafferne 3, 12 og 18. Dirigenten: Det skal naturligvis rettes, men gør opmærksom på det i takt med, at vi går paragrafferne igennem. Paragraf 3: Michele Ramsing: Hvorfor er der ændret i formålsparagraffen. Hvorfor er den gamle tekst at fremme avl af sunde, ædle og typiske Newfoundlandshunde i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber taget ud og erstattet af den mere generelle tekst i indledningen til den ny paragraf 3. Hvordan kan 15

16 bestyrelsen acceptere den ændring? Er I ikke enige i, at vi skal avle ædle og typiske newfoundlandshunde? Poul Erik Rise: Jeg vil også foretrække den gamle formulering. Jeg synes den er mere dækkende. Ole Døssing: Enig Birthe Møller Hansen: I skal lige være opmærksomme på, at der i det nye forslag henvises til FCI-standarden, i den gamle formulering står der blot standarden. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at genindsætte den gamle formulering dog med den ændring, at standarden ændres til FCI-standarden. Den ønskede formulering er herefter: at fremme avl af sunde, ædle og typiske Newfoundlandshunde i forhold til FCI-standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber Poul Erik Rise: Helt generelt, hvordan har bestyrelsen forholdt sig til indholdet, har I selv en holdning til indholdet eller er det kun DKK, som bestemmer hvad der skal stå? Formanden: DKK s formandsmøde ønskede sidste år, at man lagde sig så tæt op ad DKK s standardvedtægter for specialklubber som muligt. Det er det, vi har forsøgt med det nye samlede lovforslag. Poul Erik Rise: Jeg havde da håbet, at bestyrelsen også har egne holdninger til det. Formanden: Det har vi naturligvis også. Der er mange steder, hvor det fortsat er vores egne tekster og ikke formuleringen fra DKK s standardvedtægter, som fremgår af det nye forslag. Susanne Laursen: Ganske kort. Der tales hele tiden om lovændringsforslag, hvor er ændringerne? Jeg var fx ikke bekendt med, at det var på grund af DKK. Hvor er lovforslaget ændret i forhold til tidligere? Anne Ejby: Jeg synes, det er for dårligt, at vi som modtagere ikke er blevet ordentligt orienteret om, at der er tale om et helt nyt sæt vedtægter, og at vi ikke kan gennemskue, hvad der er sket af væsentlige ændringer. Dirigenten: Jeg tror vi bliver nødt til at tage en vejledende afstemning om, om vi skal fortsætte med behandling af det samlede forslag. Hvis der ikke er ¾, som mener vi kan arbejder videre med det, så stopper vi og går tilbage til de nuværende vedtægter med de ændringer, som skete på sidste års generalforsamling. Michele Ramsing: Nedsæt et udvalg til at behandle det - fx Arno m.fl., som har prøvet det før. Birthe Møller Hansen: Der har været et udvalg bestående af mig selv og Jan Marker Poul Erik Rise: Vær lige opmærksomme på, at hvis vi ukritisk vedtager det nye forslag, så 16

17 flytter vi en meget stor del af ansvaret fra generalforsamlingen til bestyrelsen, og er det det vi vil? Som jeg ser det, så bliver generalforsamlingen nærmest overflødig. Arno Mark: Jeg beklager, men jeg har desværre ikke haft mulighed for at kigge seriøst på det fremsatte lovforslag før i går, og jeg har fundet en del punkter, som vi bliver nødt til at drøfte og blive enige om her på generalforsamlingen herunder 3-4 konkrete ændringsforslag, men jeg mener godt, at vi kan arbejde os frem til et funktionsdygtigt sæt vedtægter, som vi kan vedtage men det vil kræve lidt arbejde. Jeg har listet mine kommentarer og ændringsforslag, som jeg før generalforsamlingen har givet til dirigenten og bestyrelsen, men jeg har medtaget 20 eksemplarer, som jeg kan omdele, hvis der er interesse for det, så kunne vi måske arbejde videre ud fra dem. Dirigenten: Jeg vil gerne starte med den vejledende afstemning og den tar vi skriftligt. De, som mener, at vi vil være i stand til at arbejde os frem til et samlet vedtægtsændringsforslag, som vi kan vedtage bedes stemme Ja. Dem som mener, at det ikke er muligt at få vedtaget et samlet vedtægtsændringsforslag på det foreliggende grundlag bedes stemme Nej. Hvis der er mindre end ¾ som stemmer for, at vi kan fortsætte, så afslutter vi behandlingen af vedtægtsændringsforslaget. Generalforsamlingen blev suspenderet under afstemningen. Den vejledede skriftlige afstemning blev gennemført og viser at alle 30 deltagere havde stemt. 10 har stemt ja til at arbejde videre og 19 har sagt nej og 1 blank. Dirigenten: Det betyder, at vi stopper behandlingen af det samlede lovforslag, og det betyder, at de på sidste års generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer herefter skal indsendes til DKK til godkendelse. Inden vi gør det, skal vi dog lige have taget fornyet stilling til, om bestyrelsen, som besluttet sidste år, skal reduceres til kun 5 medlemmer eller om de, som indeholdt i det nu forkastede forslag, skal arbejde uændret videre med en bestyrelse på 7 medlemmer. Det er vi nødt til at få afklaret, idet det både har betydning for, hvad der skal indsendes til godkendelse hos DKK, og hvad der bliver resultatet af det bestyrelsesvalg, som gennemføres senere på dagsordenen. Bestyrelsen har sidste år talt for 5 medlemmer, hvad er det som gør, at I nu ønsker 7 medlemmer i bestyrelsen? Formanden: Det er der desværre flere årsager til. Vi måtte jo bl.a. erkende, at vi i året løb har været temmelig hårdt ramt på nogle områder. Jesper har været ude for en forfærdelig ulykke, som har gjort, at han ikke kunne deltage i flere måneder. Der har været dødsfald, som har berørt andre bestyrelsesmedlemmer, og der har også været andre udfordringer, så helt generelt må vi erkende, at dem der sidste år sagde, at 7 var det rigtige tal, i praksis har fået ret. Charlotte Christoffersen: Jeg stemte for 7 sidste år, og hvis vi skal udvikle og øge aktivet, så skal vi have kræfterne, så jeg stemmer fortsat for 7 medlemmer i bestyrelsen. Michele Ramsing: Man kunne jo have taget suppleanterne med ind i arbejdet. Argumenterne sidste år handlede jo også om økonomi. En bestyrelse på 5 må forventes 17

18 at være billigere end en på 7. Arno Mark: Sidste år var det bestyrelsen, som havde fremsat forslaget om at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5. Nu tilkendegiver den samme bestyrelsen, at de er blevet klogere på den hårde måde, og når vi samtidig betænker de udfordringer, som der i øvrigt har været i relation til dagens generalforsamling, så tror jeg, at vi skal vælge at tage bestyrelsen på ordet og fortsætte med 7 medlemmer. Dirigenten: Da ingen ønskede at stemme imod, at klubben fortsætter med 7 bestyrelsesmedlemmer, så er det enstemmigt vedtaget, at vi kører videre med 7 medlemmer i bestyrelsen. Det betyder samtidigt, at antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 7 i den del af de vedtægtsændringer, som blev vedtaget sidste år omkring reduktion af bestyrelsen til kun 5 med de evt. nødvendige følgeændringer. Lis Døssing: Inden vi helt slipper det nye lovændringsforslag, så har vi fra vandfolkets side i snart mange år ønsket, at vandarbejdet blev en del af klubbens vedtægter på linje med dressurarbejde. Lige nu er der faktisk mere gang i vandarbejdet end i dressurarbejdet, så jeg vil gerne bede om, at vi genoptager behandlingen af det nye vedtægtsændringsforslag for så vidt angår paragraf 16, hvor vandarbejdet nu er beskrevet på linje med dressurarbejdet. Det vil vi gerne have vedtaget, uagtet at det samlede forslag nu er taget af bordet. Dirigenten forsøgte, om det kunne ske ved en tilsvarende justering af paragraf 19 i de bestående vedtægter, men det blev for kompliceret, så enden på diskussionerne blev, at generalforsamlingen besluttede helt at erstatte den tidligere 19 med teksten fra den nye 16, dog med den enkelte ændring, at men skal i øvrigt sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv samtidig blev ændret til men skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv, da flere mente, at vandafdelingen ellers kunne blive direkte økonomisk ansvarlig for driften af vandafdelingen. Den nye paragraf 19 i de gamle vedtægter lyder herefter, som følger: 19 - Dressurafdeling og vandarbejdsafdeling Stk. 1 - Afdelingen varetager klubbens lydigheds- og vandarbejde. Stk. 2 - Afdelingen ledes af et dressurudvalg på max 5 medlemmer og et vandarbejdsudvalg - ligeledes på max 5 medlemmer. Udvalgene nedsættes af bestyrelsen. 1 medlem af hvert af udvalgene skal være et bestyrelsesmedlem. Stk. 3 - Udvalgene udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men de skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv. Udvalgene indsender regnskab hvert år inden 5. januar. Stk. 4 - Bestyrelsen fastsætter regler for udvalgenes virksomhed. Denne ændring blev enstemmigt vedtaget og skal sendes med til godkendelse hos DKK. Da resten af det samlede vedtægtsændringsforslag tidligere var taget af bordet, var det afslutningen på behandling af indkomne forslag. 18

19 Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter Dirigenten: Den første valghandling har bestyrelsen valgt at annullere pga. 2 alvorlige fejl. Dels adresselabel direkte på stemmesedlerne og dels, at der i fremsendelsen var stillet krav om 2 krydser, hvilket ville have betydet, at valget var kendt ugyldig, da den enkelte naturligvis selv må bestemme, om man ønsker at sætte 1, 2 eller slet ingen krydser på stemmesedlen. Jeg mener fortsat, at valget kan kendes lovligt. Vi drøftede det tidligere i dag, er der nye synspunkter? Michele Ramsing: Den meget korte frist kan have været en udfordring for vores udenlandske medlemmer. Derfor har de udenlandske medlemmer ikke haft reelt mulighed for at stemme. Formanden: Inden vi igangsatte anden runde af valget, ringede vi til Freddy Klindrup, som er formand for DKK s lovudvalg og fik at vide, at den procedure, som klubben havde valgt i anden runde, ville DKK s lovudvalg godt kunne godkende. Heidi Frølund: Min mor sendte et brev, og det var A post, og det kom først fremme til modtageren efter mere end en uge. Anne Ejby: Der er fortsat ikke medlemmer, som har fået tilsendt stemmesedler. Jeg har kendskab til 2 eksempler. Der blev udvekslet lidt information om det ene eksempel. Det andet kunne Anne Ejby ikke offentliggøre, da hun ikke havde aftalt det med det pågældende medlem. Jan Marker: Skal vi ikke lade det ligge. Det nye opkrævningssystem via DKK vil sikre, at det ikke sker igen. En fra salen: Der er også en, som har fået det første generalforsamlingsmateriale men ikke har modtaget nr. 2 stemmeseddel. Jan Marker: Det vil altid kunne ske, at post ikke når frem. Når vi sender Newfposten ud, får jeg altid ca. 10 henvendelser på folk, som ikke har fået posten, og så må jeg genfremsende Newfposten til dem. Formanden: Det er Anne Lage, der som revisor har styret, hvem der har kunnet aflevere gyldige stemmer, og hvem der ikke har. Dirigenten: Jeg mener fortsat, at klubben har gjort, hvad de kunne og jeg har til hensigt at godkende valget. Hvis I ikke er enige i det, så må I vælge en anden dirigent. Heidi Frølund: Det kan da ikke være rigtig, når der er en, som ikke har fået stemmesedlen og dermed ikke har haft mulighed for at stemme. Arno Mark: Vi skal lige være opmærksomme på, at vi ikke kan gøre Newfklubbens bestyrelse ansvarlig for fejl begået af Post Danmark. Det er IKKE klubbens ansvar. 19

20 Dirigenten: Hvis vi skal tage den slags hensyn, så vil vi jo aldrig kunne godkende et valg. Der vil altid kunne forekomme postfejl. Poul Erik Rise: I det offentlige har man generelt den regel, at man acceptere dagen efter dagen altså at Post Danmark normalt har 2 dage til at levere et A-brev. Arno Mark: Det er ærgerligt og kritisabelt men helt ærligt, skal vi sætte klubben i udgifter til yderligere en valgrunde? Dirigenten: Der er sket nogle voldsomme fodfejl, og bestyrelsen har gjort, hvad den kunne, og jeg tror, jeg gør klubben den bedste tjeneste ved at godkende valget. Jeg mener jeg kan godkende valget. Michele Ramsing: Der skete procedure fejl i forhold til lovændringer og valg der var sidste år en person, som havde stemmesedlerne liggende hjemme i flere dage op til generalforsamlingen, hvilket betyder, at stemmesedlerne ikke var leveret direkte fra Anne Lage og til generalforsamlingen. Jeg kan godt godkende dette valg men NU MÅ det være slut. Procedure SKAL følges. Heidi Frølund: Når der er nogen på valg, skal man lige huske, at man søger efter nogen som kan alt med PC, Facebook og alle paragraffer. Jeg har en newfoundlandshund, og jeg vil rent ud sagt skide de paragraffer en lang march, men jeg vil godt gøre et stykke arbejde for klubben. Dirigenten: Når det handler om vedtægtsændringer og lovligheden af valget, er vi desværre nødt til også at drøfte paragraffer, selv om det kan virke tørt. Einar Paulsen: Vi har siddet og hørt på en hel del. Skal vi ikke se at få det godkendt og så komme videre. Det her er bare mudderkastning. Lad os tro på, at de nu har lært det. Dirigenten: Jeg godkender nu valget og hvis ikke det er OK, så må I vælge en ny dirigent Valget erklæres gyldigt af dirigenten. Generalforsamlingen blev suspenderes under optællingen af stemmesedlerne. Generalforsamlingen genoptages: Offentliggørelse af valget: Der er afgivet 89 stemmesedler og alle er fra anden valgrunde. 1 var ugyldig og en var blank. Det betyder, at der i alt er optalt 87 stemmer med følgende resultat: Jesper Petersen - 54 stemmer - Valgt for 3 år Fleur Nauta - 47 stemmer - Valgt for 3 år 20

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre.

Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Referat af Bestyrelsesmøde, Lørdag den 9. maj 2015, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Michael Jakobsen Mogens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere