Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling kl Sannes Hundecenter, Hedensted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted"

Transkript

1 Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling kl Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Valg af 2 stemmetællere Formanden forelægger bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år Behandling af indkomne forslag Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter Valg af revisor Eventuelt Note: Jeg har som referent prøvet at fange de mange, mange synspunkter fra generalforsamlingen og håber, det er lykkedes. Jeg fik ikke fat i alt men tror dog, at det efterfølgende referat tegner et retvisende billede af generalforsamlingen, som den forløb. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår K. K. Jensen fra DKK s dirigentliste. Enstemmig valgt. Dirigenten oplyste, at der var sket nogle fodfejl i forbindelse med valget til bestyrelsen, som havde gjort det nødvendigt at genudsende valgmaterialet til en anden valgrunde men mente, at det var sket på en sådan måde, at han godt kunne godkende generalforsamlingen. Her ud over skulle man være opmærksom på, at de lovændringer, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling, endnu ikke var godkendt hos DKK og dermed endnu ikke gældende, så generalforsamlingen gennemføres efter de love, som var gældende forud for sidste års generalforsamling. Spurgte om der var nogen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Der var flere bemærkninger til generalforsamlingens lovlighed: Der var oprindeligt kun et bestyrelsesmedlem på valg, men i anden runde skal der nu vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Er det i orden, at valget genudsendes med så kort tidsfrist til at svare? Der skal indkaldes kandidater til bestyrelsen. Der er ikke sket. Der stod ikke noget om kandidater i den oprindelige indkaldelse. Dirigenten spurgte, om der var yderligere kommentarer, inden han godkendte 1

2 generalforsamlingen. Anne Ejby: Der er sendt stemmesedler til ikke medlemmer. Birthe Møller Hansen: Det er selvfølgelig muligt, at der måske kan være sendt stemmesedler til ikke medlemmer, men det betyder ikke noget i praksis, idet revisor, som modtager stemmesedlerne jo kontrollerer, at de afgivne stemmer er indsendt af stemmeberettigede medlemmer. Hvis der modtages stemmesedler fra ikke stemmeberettigede, vil de blive kendt ugyldige. Michele Ramsing: Generalforsamlingen er ikke indkaldt lovligt. Vi kører ikke hjem igen, men rent proceduremæssigt er der sket en række fejl, og det er ikke i orden. Dirigenten: Jeg mener, at bestyrelsen har gjort hvad de med rimelig kunne for at håndtere de fejl, der desværre er opstået. Havde bestyrelsen ikke valgt at reagere, havde jeg muligvis været nødt til at kende generalforsamlingen ulovlig men jeg mener, at der er rettet op på tingene på en sådan måde, at jeg godt kan godkende generalforsamlingen. Hvis I ikke er enige i det, må I vælge en anden dirigent. Med de faldende bemærkninger kender dirigenten generalforsamlingen for lovligt med en påmindelse til bestyrelsen om at være mere påpasselig med indkaldelses- og valgprocedure fremadrettet. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Arno Mark. Enstemmig valgt. Valg af 3 stemmetællere Anne Ejby Helle Dinesen Birthe Møller Hansen Enstemmigt valgt Formanden forelægger bestyrelsens beretning Formandens beretning er udsendt og læses derfor ikke op. Formanden havde ikke supplerende kommentarer til den udsendte beretning. Der blev udleveret generalforsamlingsmateriale til et medlem, som ikke havde modtaget det men modtaget valgmaterialet i anden runde. Dirigenten gennemgik herefter beretningen punkt for punkt. Formandens beretning starter med en positiv omtale af Gold Cup. Gold Cup: Birthe Møller Hansen: Ledreborg var et fint sted til Gold Cup. Bortset fra bad- og toiletvognene, så var området excellent. Der var desværre mange, som måtte bade i 2

3 koldt vand. Udstilling i al almindelighed. Michele Ramsing: Vi bør højne kvaliteten af de steder, hvor vi udstiller. DKK s faciliteter er væsentlig bedre. Formanden: Hvilke steder tænker du på? Vi har valgt stederne i samråd med udstillerne fx Mosede Fort. Michele Ramsing: Lufteforhold, parkeringspladser og vejrlig skal være i orden. Ridehaller er ikke optimalt pga. underlaget specielt ikke når man også udstiller sort/hvide newfer. Nibe Camping det var hæsligt. Flere telte blev ødelagt på grund storm. Nibe camping vil være et dejligt sted på et anden tid af året. Det skal helst være sportshaller eller showrooms, som det der blev benyttet ved Thyholm udstilling sidste år. Det var fint. Einar Paulsen: Helt enig med Michele. Ridehallen var den værste indendørshal vi har været i. Der lugtede af hest m.v., og det samme gjorde vi og vores hunde, da vi kom hjem. Find et lækkert sted og tag to udstillinger på en dag med lækker frokost og så lad søndagen være fri. Skyd de udendørs udstillinger, så man kommer lidt længer ind i året. Hvad med aftenudstilling? Spanielklubben samles til spisning sidst på eftermiddagen, og så er der udstilling bagefter. Dirigenten: Vi bør nok holde os til at drøfte de punkter, som faktisk er nævnt i bestyrelsens beretning. Regionerne Ingen kommentarer Vand Ingen kommentarer Medlemsblad Einar Paulsen: Redaktør synes du selv det er et godt medlemsblad specielt med hensyn til udstilling? Jan Marker: Nej det gør jeg ikke, men jeg er afhængig af det materiale, som jeg får ind. Einar Paulsen: Der er fejl i præmielister mv. To hanhunde står som bedst i racen. Det må være muligt at få de rigtige oplysninger. Nu kan præmielisten jo trækkes direkte 2 timer efter udstillingen. Jan Marker: Jeg trykker den præmieliste, som jeg modtager, så hvis der er fejl i bladet, så har der også været fejl i præmielisten. Anne Ejby: Gold Cup nummeret Jeg synes der manglede mange ting i Gold Cup nummeret. Camille havde et indlæg i bladet om det for et stykke tid siden, som jeg er helt enig i. Jeg synes specielt Gold Cup nummeret skal være et blad som man kan gemme og kigge tilbage til. Jeg blev ked af det, da jeg så Gold Cup nummeret. Jeg synes ikke det er godt nok. Mange af vore udenlandske udstillere er kun medlemmer af hensyn til Gold Cup og medlemsblad. Det skal være bedre og i orden. 3

4 Dirigenten: Bestyrelsen kan jo altid vælge at uddelegere opgaver. Ole Døssing: Hvis vi, der arbejder med vand, ikke selv havde skrevet noget om det til bladet, så havde der aldrig stået noget om vandarbejdet i bladet. Vi skriver det selv. Hvis jeg var Jan, så ville jeg også have svært ved at dække udstillingsstoffet, hvorfor skriver udstillerne ikke selv om udstillingerne? Formanden: Hjælp til redaktøren. Vi vil gerne have hjælp, og det har vi også drøftet, men det kommer vi tilbage til under fremtidige aktiviteter. Michele Ramsing: Jeg kan godt se, at I ikke kan lave alting selv. Hvis man sender billeder ind og oplysninger om ture m.v., så får man at vide, at det ikke kommer i bladet. Jeg er medlem af flere udenlandske klubber. I Tyskland har man klubben opdelt i landesgrupper, og her ser man tit, at man i en landesgruppe har indlæg om, at deltagere fra en landesgruppe har deltaget i aktiviteter eller udstillinger i en anden landesgruppe, og hvor de fortæller om aktiviteten og opnåede resultater m.m.. Støt op omkring hinanden. Ja, vi kæmper i ringen, men vi bør ikke kæmpe uden for ringen. Jeg skal nok sende materiale, HVIS det bliver bragt. Definer hvilket materiale, der kan forventes optaget i bladet. Dirigenten: Opsamling Der er ønsker om, at kvaliteten skal være bedre og præcisionen omkring udstillingsresultater mv. skal være i orden. Lovudvalg: Dirigenten: Love gælder først, når de er godkendt af DKK, og desværre er de lovforslag, som blev godkendt på sidste års generalforsamling, ikke videresendt til DKK til godkendelse og er dermed endnu ikke gældende. Formanden: Vi har fokuseret på arbejdet med et nyt samlet lovforslag, som vi på sidste års generalforsamling lovede at arbejde videre med set i lyset af DKK s nyredigerede standardvedtægter for specialklubber. Det er principielt min fejl, at fokus blev der, og vi ikke fik indsendt de lovforslag, som faktisk blev vedtaget sidste år, til DKK, og at de dermed endnu ikke er trådt i kraft. Michele Ramsing: Der var faktisk en afstemning, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Derfor var der mange, som troede, at der kun skulle vælges en til bestyrelsen og ikke som det er nu faktisk 2. Det burde være gennemført, som besluttet sidste år. Det er super uheldigt. Annick Nielsen:.og det har så ingen konsekvenser. Jeg bliver irriteret. Vi har nogle love, som ikke bliver overholdt, og det er bare ikke godt nok. Så sidder vi her, og der sker ikke mere, og det er heller ikke godt nok. Dirigenten: Du kan jo vælge at stille en mistillidsdagsorden til bestyrelsen Birthe Møller Hansen: Det, Annick er meget tæt på lige nu, er jo at stille et mistillidsdagsorden til bestyrelsen, og er det det du vil, så skal du enten gøre det, eller også skal du lade det ligge. 4

5 Michele Ramsing: Det her er super uheldigt. Det er uheldigt, at man sætter foreningens højeste myndighed ud af kraft ved ikke at gennemføre de beslutninger, som blev taget på sidste års generalforsamling. Dirigenten: En enig generalforsamling har udtrykt, at det er uheldigt Formanden: Det er ikke i orden, og det har vi taget til efterretning. Vi er helt med på, at det ikke er godt nok, men vi arbejder hele tiden på, at det skal blive bedre, og vi synes, vi efterhånden er godt på vej. Palle Møller Hansen: Jeg vil gerne forsvare den siddende bestyrelse. De har ikke, som mange af vi andre, haft en lang karriere som bestyrelsesmedlemmer og har dermed ikke den viden og erfaring, som det giver og har derfor ikke været opmærksom på, at lovene først er gældende, når de er godkendt hos DKK. Jeg synes de er lovligt undskyldt. Det er et spørgsmål om, hvordan man ser på det og vurderer bestyrelsens indsats. Dirigenten: Kan vi ikke slutte den her. Der er udtrykt utilfredshed med håndteringen, og bestyrelsen har lovet, at de vil gøre det bedre fremadrettet. Sociale medier: Susanne Lauresen: Forsøgt at komme på Newfoundlandklubbens facebook. Du holder mig vel ikke ude med vilje. Formanden: Jeg har skrevet det til Sanne (webmaster) flere gange, og hun er ved at undersøge det. Du er tilsyneladende den eneste, som har det problem. Dirigenten: Det må du så holde ham (formanden) op på. Michele Ramsing: Under udstillinger glemte jeg lige at spørge til, hvad det er for en løsning, som er fundet vedrørende rosetter til GOLD CUP. Fleur Nauta: Rosetterne, der manglede til GOLD CUP, har jeg fulgt op på, og alle har nu fået deres rosetter. Og så er vi generelt begyndt at bruge restlageret. Vi har mange halve sæt, så vi bruger op af de gamle og bestiller kun de ny rosetter, som er nødvendige for at fylde de mangelfulde sæt op. Dirigenten: Formandens beretning skal iflg. klubbens vedtægter ikke til afstemning og er hermed taget til efterretning af generalforsamlingen. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) Dirigenten nævnte nogle nøgletal fra det udsendte materiale - bla. at årets resultat var blevet noget lavere end budgettet. Har kassereren nogle bemærkninger? Jan Marker: Nej Dirigenten: Kan man fortælle noget om, hvad der er årsagen til, at vi rammer under budgettet? 5

6 Einar Paulsen og Anne Ejby: Diverse udgifter til Gold Cup ca det er et voldsomt beløb, som vi gerne vil have uddybet. Jan Marker: Det er primært udstyr til udstillingen. Bad- og toiletvogne, afhentning og tømning. Jeg kan sende dig en total oversigt Anne Ejby: Ja, tak gerne Susanne Laursen: Ganske kort Det er meget overraskende, at Gold Cup har givet underskud. Jan Marker: Vi havde regnet med break even. Men i sidste øjeblik valgte vi i bestyrelsen at tilkøbe yderligere 40 m 3 spildevandtank og det kræver jo også tømning, og desværre var vi ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, at en lastbil kun kan tage 10 m 3, så det kræver altså 4 gange tømning. Susanne Laursen: Jeg tænker bare, at man når man lagde udstillingen der, hvor man lagde den, var det fordi Nyborg ikke var en mulighed i 2015 bl.a. pga. udfordringer med brandregler m.m. Det har nu vist sig, at Gold Cup på Ledreborg gav underskud. Jeg har hørt fra tyskere m.v. at det var ekstremt dårligt på Ledreborg. Har vi råd til at holde den type Gold Cup rundt i landet? Jan Marker: For mig er udstillinger også andet og mere end præmier og resultaterne i ringen. Vi skal også vælge steder, hvor vi kan vise vores race frem. Birthe Møller Hansen: Er pladslejen med i diverse udgiften på de kr.? Jan Marker: Nej pladslejen står for sig selv, som anlægsudgift på kr. Birthe Møller Hansen: Jeg syne at ca til teltleje er mange penge. Formand: Vi skulle bruge et ekstra telt til festmiddag, og så slog vi to fluer med et smæk og inviterede til fælles morgenmad, og det viste sig jo at være en succes. Rent prismæssigt, så tjekkede vi også ham på ØstFyn. Det korte af det lange er, at hvis vi skal flytte Gold Cup rundt, så er vi nødt til at etablere de nødvendige faciliteter. Einar Paulsen: De forskellige udstillinger Hvorfor laver man ikke et budget, så vi som medlemmer kan følge med i det. Hvad koster præmier, hvad koster dommere, pladsleje etc.? Anne Ejby: Jeg er ikke i tvivl om, at pengene passer m.v. Jeg blev ked af det, fordi jeg - medens jeg selv sad med i udstillingsudvalget - faktisk gjorde opmærksom på, at leje af toiletvogne er MEGET dyrt. Formanden: Vi vidste godt, at det var dyrt, men vi så os bl.a. - p.g.a debatten på de sociale medier - nødsaget til at sikre, at den nødvendige kapacitet med telte, bad og toiletter var til stede. Faktisk for at forsøge at imødekomme kritik efterfølgende. Dirigenten: Opsamling. Man vil gerne have en bedre udspecificering af, hvad de enkelte ting har kostet. 6

7 Michele Ramsing: Kontingent hvor mange af dem, der var medlem i 2014, har betalt rettidigt inden Hvor mange medlemmer er vi i dag? Jan Marker: Der er 172 medlemmer, som er stemmeberettigede til denne generalforsamling. Pr var vi medlemmer og lige nu er der Dirigenten: Er der nogen, der ønsker at stemme imod regnskabet. Det er ikke tilfældet, så er det enstemmigt godkendt, og jeg meddeler samtidig ansvarsfrihed til bestyrelsen for det fremlagte regnskab. Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år Dirigenten: Vi starter med budget. Jan Marker gennemgik hovedposterne i budgettet: Kontingent (sidste år ) vi har budgetteret lidt forsigtigt Udstillinger: ca , herunder bl.a. Juleudstillingen ca Mosede Fort ca Gold Cup - Har vi valgt at budgettere med 0 Omkostninger i øvrigt på linje med sidste år Bestyrelsesomkostning er lavere vi holder nu bestyrelsesmøderne hjemme hos mig, og det er væsentlig billigere end Villa Gulla eller andre steder, hvor vi skal betale restaurationspriser for det. EDB er større i år. Vi har sat det til bl.a. 2 gange til PC til udstillingsbrug (DKK s nye system med on line kritikker mv.) Newfposten: Uændret ca Afskrivning på den gamle udstillingstrailer på Den var simpelthen så dårlig, at vi var nødt til at skrotte den efter mange års tro tjeneste. Rente og servicegebyrer uændret. Årets budgetterede resultat (2015) ca Einar Paulsen: Er det virkelig ambitionen at sætte Gold Cup til nul? Der kommer mange udenlandske udstillinger m.v. Det må da være muligt at skabe et overskud. Birthe Møller Hansen: Gold Cup til nul, hvad har i forhandlet Herning Hallen ned til. Vi har tidligere forhandlet det ned til 125 kr. pr. dag pr. campingenhed. Formand: Uanset om Gold Cup ligger i Herning eller i Nyborg, så er vi nødt til at lade egenbetalingen for camping stige til ca for en uge. 7

8 Anne Ejby: Det er jo dobbelt op Nej det er det ikke, så vil det være Annick Nielsen: Hvorfor vælger bestyrelsen at lægge en Gold Cup i Herning, hvis det koster så meget. Jeg har fået et tilbud fra Nibe Camping, hvor vi kan være, og der skal vi ikke investere i bad- og toiletvogne m.v., og man skal kun betale for at være på pladsen. Jeg forstår ikke, hvorfor bestyrelsen ikke sparer sig selv for alt besværet. Så hvorfor skal vi så i Herning betale 1000 kr. for at campere på en græsplæne. Anne Ejby: Vi skal stort set betale alle campingpenge videre til konkrete udgifter, så hvis Herning skal have alle de campingpenge, som vi får ind, så tjener klubben jo ikke noget på camping. Formanden: Vi har entreret med Herning, og der er tale om en enhedspris incl. toilet og bad, brandslukningsudstyr, brandvagter, flagalle m.v. Dermed er det ikke klubben som løber risikoen, hvis der kommer færre end ventet. Herning Hallerne stiller også pladsen op og sørger for flagalle og meget af det praktiske, så der er mange ting, som vi ikke skal lave i klubben, og vi forventer at komme til at kunne campere sammen med vores biler, hvor vi har hundene, så også det problem synes løst i Herning. Birthe Møller Hansen: Det betyder altså ca kr. pr. enhed direkte til Herning centeret, men så skal der jo heller ikke betales separat for pladsleje. Hvordan bliver det administreret, betales der det samme for en hel uge, som for fx to dage, for dem som kun kan komme i weekenden? Formand: Nej det er muligt at betale for få dage. Vi arbejder fortsat med budgettet og kommer med en udmelding, når vi er klar med de endelige priser og vilkår etc. Michele Ramsing: Jeg synes disse store ting skal være på plads året før, hvis vi er for tæt på, risikerer vi at få de overraskelser, som vi også fik på sidste Gold Cup. Det skal være på plads året før. Dirigenten: Det betyder så også, at det for sent at ændre plads for Gold Cup Birthe Møller Hansen: Nu er det budget, og vi er så tæt på, at alt burde have været endeligt på plads. Jeg har lige givet Jan Marker Unsere Bear (Tysk medlemsblad) og det bør senest i næste nummer af bl.a. Unsere Bear men også andre europæiske newfklub blade være et endeligt program for Gold Cup med priser etc. Budget taget til efterretning. Vi holder et kvarters kaffepause. Dirigenten: Generalforsamlingen genoptages med tak til de mange som har medbragt kage til kaffepausen tak for det! Nu går vi til behandling af bestyrelsens arbejdsplan. Arbejdsplan Formanden gennemgik følgende punkter på et white board: 1. Gold Cup 2. Newfoundlandposten 3. Medlemskartotek 8

9 4. Opdrættermøde 5. Regioner 6. Vand 7. Medlemshvervning 8. DKK 9. Sociale medier 10. Klubudvikling Gold Cup Formand Gold Cup har vi været i gang med tidligere i dag. I forhold til Nibe Camping, så er det rigtigt, at Annica har formidlet et tilbud på at holde Gold Cup hos Nibe Camping. Problemet er, at det er højsæson, og vi kan ikke være på det græsareal, som vi har fået tildelt. Vi har talt med campingfar om det, og det kan ikke være anderledes i deres højsæson. Herning. Der er måske nogle udfordringer i forhold til økonomi for nogen. Det kommer til at koste mellem og for hele ugen. Vi har haft et særdeles godt samarbejde med Herning Centeret og er meget trygge ved den løsning, der er valgt. Det er altid godt i Nyborg, og det er også rigtigt, men Nyborg har jo historisk set også givet underskud. Vi har i forhold til Herning budgetteret ud fra, hvor mange der deltager og aftalt en pris, som afhænger af deltagere, så det ikke er klubben, der kommer i klemme, hvis deltagerantallet bliver lavere end forventet. Vi vil også gerne gøre noget ved den praktiske afvikling og gøre den del ting mere spændende, så vi har aftalt med Ulf Jørgensen, at han kommer og speaker m.v. Vi har allerede haft henvendelser vedr. toiletforhold m.v., og vi prøver at imødekomme alle de ting, vi kan. Vi arbejder målrettet med det, og der kommer hurtigst muligt en endelig udmelding med endeligt program, priser etc. Dirigenten: Herning er besluttet, og det står ikke til at ændre. Anne Ejby: Det er OK med Herning i år men stigningen i prisen pr. campingenhed er stadig stor. I Nyborg var alt, hvad der kom ind i camping ud over kr , jo gået til Newfklubben og har været med til at dække nogle af de mange andre udgifter ved at holde en Gold Cup, og den indtjening får man så ikke i Herning. Desuden ligger Herning Hallerne direkte ude ved en hovedvej langt fra byen til for en uge er mange penge. Dirigenten: Husk selv at spille ind med, hvor Gold Cup så kunne holdes i beslutningen om Herning er truffet. Formanden: Der er faktisk kommet 2 forslag fra medlemmerne til, hvor det kan være interessant at holde Gold Cup bl.a. Nibe Camping, og det har vi undersøgt og valgt Herning i år. Anne Ejby: Så vidt jeg har forstået, skal Gold Cup 2016 holdes på Kongshøj Camping ved Middelfart. Giver det ikke de samme problemer som i Nibe Højsæson, pladsproblemer etc.? 9

10 Formanden: De faldne kommentarer er taget til efterretning. Vi kigger på det. Michele Ramsing: For 15 år siden var Gold Cup Europas centrum for alt, hvad der handlede om newfondlandshunde i Europa. Hunde og handlere kom fra hele Europa og også fra andre steder i verden bl.a. USA, og vi havde op mod 350 tilmeldte hunde. Nu er det primært en ren skandinavisk udstilling, med godt hunde. Formand: Jeg synes faktisk det er fint, at vi får diskussionen. Nogen synes, at Nyborg er det eneste rigtige. Men mange har faktisk også rost Ledreborg, og jeg tog faktisk bad i varmt vand hver dag, men det var måske fordi jeg var så tidligt oppe. Men lad os diskutere, om vi skal holde Gold Cup et fast sted, eller skal vi lade det cirkulere. En fra salen: Når vi kigger på alle udstillinger, så er det ikke bare Gold Cup, som er ramt af nedgang i deltagerantal. Michele Ramsing: Var på udstilling i påsken i Tyskland til en specialklub udstilling og spurgte mange Ses vi til Gold Cup i år. Mange svarede, at Gold Cup er død. Stil jeg selv spørgsmålet, hvad får en udenlandsk udstiller ud af at komme til Gold Cup? Stil så jeg selv spørgsmålet, hvad skal der til for at de kommer tilbage igen? Jeg har lige været på udstilling i Sct. Pederborg. Russerne har penge, så gør det attraktivt for dem at komme til Gold Cup. Det er IKKE et spørgsmål om Nyborg eller Herning. Det er nogle andre ting, der skal til. Hvis I vil have udstillere fra udlandet, så tænk på, at de har store rejseomkostninger, for bare at komme frem. Hvis selve arrangementet bliver for dyrt, er der mange, som ikke kommer. Einar Paulsen: Helt enig med Michele. Tidligere var der kun en Gold Cup i Europa (den danske). I dag er der tilsvarende Cup-udstillinger i mange andre lande, og mange vælger i stedet at tage til Cups i de lande, hvor det er billigt at leve. Kig på, hvad de andre lande gør. Vi kører i det samme spor. Måske skal der tænkes helt nyt. Susanne Laursen: Også enig med Michele. Jeg tænker 15 år tilbage, til da vi for rundt i landet og udstillede på Gold Cup skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn, og den gang besluttede vi så, at hvis vi skulle have et fast sted til Gold Cup, så var Nyborg stedet. Vi har tidligere brugt andre steder med dårlige resultater. Hvad er det Kongshøj Camping og Herning kan, som Nyborg ikke kan? Udlændingene er ekstremt glade for Nyborg, og det er nemt at komme til Nyborg. Hvorfor udvikler vi ikke Nyborg til stedet, hvor folk gider komme igen? Fleur Nauta: Nu er jeg godt nok ny i bestyrelsen, men jeg talte med mange udstillere på sidste Gold Cup, og der var mange udstillere som både var glade for Ledreborg men også gav udtryk for, at de var glade for, at det ikke var Nyborg. Vær også opmærksom på, at kr. for en uge er lig med ca. 131 kr. pr. dag. Det er væsentlig billigere end normale campingpladsers priser. Charlotte Christoffersen: Nyborg har også ry for at toiletter m.v. var klamme. Nu prøver vi så noget nyt. Enig i at Gold Cup skal udvikles. Det kommer ikke kun fra bestyrelsen men også fra medlemmer. Vi bor desværre i Danmark, og det er dyrt at bo i Danmark, og vi er nødt til at udvikle Gold Cup under danske forhold. Det kan vi ikke lave om på. 10

11 Dirigenten: Er Gold Cup ikke ved at være uddebatteret. Der er mange andre ting på dagsordenen i dag. Michele Ramsing: Generalforsamlingen er det eneste forum, hvor vi har mulighed for at ha den brede debat, så lad os holde den. Michele Ramsing: Brandreglerne - specielt kravet om, at man skulle have bilerne med hunden adskilt fra selve campingenhederne (telte og campingvogne)- har været en barriere i forhold til Nyborg det er løst i Herning. Dirigenten: Man kunne jo på næste Gold Cup vælge at spørge deltagerne om, hvad de har af oplevelser og ønsker til fornyelse/ændringer. Susanne Laursen: Brandreglerne i Nyborg kan løses, det er lykkedes før. Formanden: Brandreglerne skal overholdes, ellers bliver udstillingen lukket af myndighederne. Og der var i Nyborg krav om adskillelse mellem biler og campingvogne og telte - men også krav om brandvagt rundt på pladsen flere gange i løbet af natten. Med hensyn til priser, så vær også opmærksom på, at det fx i Nibe koster ca. kr. 250 pr. enhed pr. overnatning pr. dag. Det løber altså også op. Udstillinger i øvrigt (nyt punkt): Michele Ramsing: Jeg har jo sagt det. Lyt dog til os, der er aktive udstillere. Hold udstillinger udendørs, når der ikke er så stor risiko for dårligt vejr. Prøv også at lægge Newfklub udstillinger modsat dag til DKK eller andre specielklubber. En fra salen: Sponsorpræmier hvad er der sket med dem? Wivi Mørck lavede et stort arbejde for at skaffe de sponsorater, som klubben har i dag. Charlotte Christoffersen: Desværre er det sådant, at de gamle sponsorer har meldt fra. De mener ikke, at de sponsorater, som de har haft med Newfklubben har givet dem det forretningsmæssige udbytte, som de har regnet med. Fremover er det sådan, at BIM og BIR får sponsorpræmier på alle udstillinger, og så gør vi noget ekstra ud af Gold Cup. Vi arbejder løbende videre med at skaffe sponsorer. Michele Ramsing: Jeg har lige været med til at arrangerer et DKK skue. Jeg tror det er muligt at skaffe sponsorer. I forbindelse med DKK skuet var det ikke specielt svært. Charlotte Christoffersen: Det er jeg ikke enig i. Jeg har været i kontakt med alle de gamle sponsorer, og i forbindelse med Gold Cup sidste år sendte jeg forespørgsler ud til mere end 80 mulige sponsorer. Det gav også en hel del sponsorer, men langt fra alle ønskede at deltage, så der er lagt mange arbejdstimer i forsøget på at skaffe sponsorer. Dirigenten: Hvis der er nogen, som har kontakter til nogen, som gerne vil sponsere klubbens aktiviteter, så er det jo bare med at give oplysningen videre til bestyrelsen, så de kan tage kontakt. 11

12 Einar Paulsen: Gold Cup sidste år det var formidabelt med præmier sidste år. Newfoundlandposten Der er talt og skrevet en del om posten Vi vil gerne arbejde med posten og imødekomme nogle af de punkter, som allerede har været nævnt. Vi laver et opslag til en medredaktør og måske flere, så vi kan blive flere hænder til at løfte bladet. Vi vil gerne højne kvaliteten med speciel fokus på vinterspecialen og Gold Cup, men vi vil også præsentere billeder på hjemmeside og facebook. Camille Gothen: Det, jeg godt kunne tænke mig om posten, er også, at der blev læst korrektur. Der er rigtig mange korrekturfejl både i tekst og opsætning. Blot et eksempel: Endelig huskede I at få Nykøbing udstillingen med på udstillingskalenderen, men det stod desværre som om udstillingen var i Nykøbing Sjælland og ikke Nykøbing Falster, som var det rigtige udstillingssted. Medlemskartotek Vi har været til kursus hos DKK i deres nye medlemssystem og kan benytte det gratis uden opkrævning det giver mulighed for at registrerer klubbens medlemmer incl. adresser etc. Når vi går over til det, vil vi gerne have opkrævningsdelen med. De klubber, som har den del med har faktisk medlemsfremgang. Hvis vi gør det, så kommer det til at koste en kontingent stigning på kr. 50,00 Vil også løse de udfordringer, som vi har med korrekt registrering af familiemedlem-skaber (to betalinger men kun et blad). Michele Ramsing: Det behøver jo ikke koste ekstra kontingent. Reelt kan man godt investere fx og så håbe og satse på, at det kan skaffe minimum 33 nye medlemmer, som forbliver medlemmer. Sker det, så er investeringen jo betalt. Opdrættermøde Charlotte Christoffersen: Nyt initiativ. Vi har inviteret både aktive og ikke så aktive opdrættere fra klubbens opdrætterliste, og vi vil gerne erfaringsudveksle og har inviteret stykker for at drøfte, hvad vi kan gøre for hinanden også fremadrettet. Kan måske blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Anne Ejby: En ting er opdrættere, men hvad med hanhundeejere? De er jo også en vigtig del af opdrættet. Måske var det en ide også at invitere lidt bredere. Michelle Ramsing: Invitationen er kommet med meget kort varsel. Måske skulle man have inviteret nu, og så afholde det i efteråret. Susanne Laursen: Der er måske også opdrættere, som ikke står på klubbens opdrætterliste? Charlotte Christoffersen: Vi skal starte et sted og må så udvikle derfra. Michele Ramsing: Jeg hilser alle nye initiativer velkommen - men kan desværre ikke deltage med så kort varsel. 12

13 Ole Døssing: Om man så giver et halvt års varsel, så er der altid nogen som ikke kan. Lis Døssing: Der har været sådanne møder tidligere med vildt spændende emner, som HD/AA, Broholmerselskabet (Ref: Det handlede om administrationen af og regler for avlsarbejdet i Broholemerselskabet). Charlotte Christoffersen: Når vi ikke inviterer flere, så er det ikke fordi, vi ikke vil have flere med, men blot for at begynde et sted - og så udvikle det derfra. Einar Paulsen: Jeg kan desværre heller ikke den pågældende dag men kør det endelig i stilling og gerne med dato og indhold til næste gang. Charlotte Christoffersen: Vi holder det som planlagt og vil slutte med referat og ny dato og måske program for næste gang. Regioner Jesper Petersen: Der er gang i nogle regioner, og andre står fuldstændig stille lige nu mest på Sjælland. Nu er der heldigvis gang i Jylland nord og syd plus Fyn. Vi tænker på at lægge Sjælland sammen. Heidi Frølund: Det kan godt være, at det er en god ide at lægge de sjællandske regioner sammen. Jeg er gået i gang med Jylland Midt og har lagt program for resten af året og synes modsat, at Jylland Midt er meget stor, så måske bør den deles mere op? Generel enighed om, at afstand er et problem, som kan være svært at løse på den rigtige måde. En fra salen: Vær også opmærksom på de mange, som har newfhunde, og som ikke er medlem af klubben. Michel Ramsing: Hvordan tænker I at folk skal starte op med at være aktiv på regionsniveau? Der er mange, som ikke synes, de er dygtige nok. Ole Døssing: Engang var vi i klubben. I dag er vi nogle hundrede, så der er ikke den samme medlemsdækning i de enkelte regioner, som der var engang. Birthe Møller Hansen: Historie Da vi startede klubben i 1967 oprettede man regionerne. De kørte meget fint i mange år og løbende opdeltes landet i flere og flere regioner, og det kørte jo meget fint i en periode. Jeg er desværre for gammel og har haft næsen for langt fremme i mange år, men der må være nye kræfter, som kan tage udfordringerne op. Arno Mark: Måske skulle bestyrelsen også prøve at tage ud og møde medlemmer i de ikke så aktive regioner og så se, hvad der sker. Måske er der potentiale for en ny regionsstyrelse og dermed en genoplivning af regionen. Vand Formanden: På kursus hos DKK spurgte vi til om vi kunne få vandprøver ind under 13

14 HundeWeb, og det var man ikke helt afvisende overfor. Det vil betyde, at vi vil kunne håndtere det rent administrative omkring vandprøver via HundeWeb på samme måde, som vi kører udstillingerne i dag. Medlemshvervning Formanden: Vi er med på, at det er en udfordring, og vi vil gerne have hjælp. Palle Møller Hansen: Når I nu snakker om facebook, så lyder det som en udfordring. Der bør vel stå, at man skal være medlem af klubben for at kunne benytte klubbens facebook side. Helle Dinesen: Jeg har været medlem i et år. Hvad gør I for nye medlemmer? Jeg måtte rykke for både blad og girokort. Hvad gør I i dag for at byde nye medlemmer bedre velkommen og give dem en bedre modtagelse i klubben? Formand: Vi har udformet et velkomstbrev og det nye medlems- og opkrævningsystem skulle gerne sikre, at nye medlemmer får velkomstbrev og nyt blad fra start. Vi har måske helt generelt haft problemer med for mange opgaver på for få hænder. Det vil vi prøve at gøre bedre. DKK Man har i år besluttet at holde formandsmøde hver andet år og modsatte år til repræsentantskabsmødet, som også holdes hvert andet år. Endvidere inviterer DKK nu til et bestyrelsesseminar, hvor man vil temaopdele det, så man samler de forskellige bestyrelsesfunktioner på tværs af de deltagende klubben, så fx formænd kan drøfte med andre formænd om, hvordan uddelegere man. Kasserere kan drøfte regnskab og medlemsadministration. Der vil også blive temaer, som sociale medier hvordan kan vi gøre det bedre? Vi har tilmeldt klubben, men har ikke taget stilling til, hvem der deltager. Sociale medier Vi har lukket ned for kommentering på klubbens facebook. Vi ønsker simpelt hen ikke længere at forsøge at leve op til de helt urealistiske forventninger, som fx at vi svarer stort set samtidig med at man har spurgt eller allersenest en time efter. Så hvis man fremadrettet vil have svar på noget fra bestyrelsen, så skriv en almindelig mail eller et brev. Jeg synes vi i bestyrelsen har lagt ryg til en hel del på de sociale medier.og ikke alt har været lige rimeligt. Husk også, at når I poster et indlæg på de sociale medier, så er det en offentlig omtale af vores klub, som principielt aldrig bliver slettet, og det, der skrives, er bestemt ikke altid lige kønt. Klubudvikling. Formanden: Mange af de nuværende aktive medlemmer er udstillere, men vi vil gerne fange nogle af de medlemmer, som bare synes af racen er en skøn race. Vi har bl.a. deltaget på Hundens dag, og det vil vi også gøre fremover. Men gode ideer er velkomne. Dirigenten: Hundens dag bliver i år landsdækkende med deltagelse af både DKK og de enkelte specialklubber. 14

15 Behandling af indkomne forslag Dirigenten: Der er fremlagt et samlet forslag til helt nye love fra bestyrelsen. Vær opmærksom på, at det - for at vi kan vedtage det - kræver, at minimum ¾ af de stemmeberettigede på generalforsamling stemmer for forslaget. Og når vi nu er ved det, skal vi så ikke vælge at kalde det Vedtægter ikke Love DKK har anmodet om, at det fremtidigt bliver sådant, at der tales om DKK s love og specielklubbens vedtægter, så det også hænger rigtigt sammen. Derfor kalder DKK s seneste udkast for Standardvedtægter for specialklubber netop også vedtægter. Generalforsamlingen bestemte enstemmigt fremadrettet at ændre klubbens love til vedtægter. Anne Ejby: Hvorfor kan vi ikke se, hvor der er ændringer? Det er et helt nyt vedtægtsforslag. Dirigenten: Det fremgår jo også af, at det har overskriften Forslag til lovændringer og så er det jo også omtalt som et punkt i formandens beretning. Men lad os nu stille og roligt tage det en paragraf ad gangen. Vi starter med paragraf 1: Michel Ramsing: Hvorfor har man slettet information om at formandens adresse skal offentliggøres hvis den skifter? Dirigenten: Man har taget nogle ting ud, fordi det er givet og ikke behøver specifikt at stå i vedtægterne. Paragraf 2: Arno Mark: Der må være sket noget med selve opsætningen. Skulle det ikke være punktopdelt. Dirigenten: Iflg. den A4 kopi, som jeg står med, så er det opdelt i punkterne a), b), c) osv. Arno Mark: Det er det så ikke i det udsendte materiale, og derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på det og få det ændret. Det gælder i øvrigt også en række andre steder i det udsendte fx paragrafferne 3, 12 og 18. Dirigenten: Det skal naturligvis rettes, men gør opmærksom på det i takt med, at vi går paragrafferne igennem. Paragraf 3: Michele Ramsing: Hvorfor er der ændret i formålsparagraffen. Hvorfor er den gamle tekst at fremme avl af sunde, ædle og typiske Newfoundlandshunde i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber taget ud og erstattet af den mere generelle tekst i indledningen til den ny paragraf 3. Hvordan kan 15

16 bestyrelsen acceptere den ændring? Er I ikke enige i, at vi skal avle ædle og typiske newfoundlandshunde? Poul Erik Rise: Jeg vil også foretrække den gamle formulering. Jeg synes den er mere dækkende. Ole Døssing: Enig Birthe Møller Hansen: I skal lige være opmærksomme på, at der i det nye forslag henvises til FCI-standarden, i den gamle formulering står der blot standarden. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at genindsætte den gamle formulering dog med den ændring, at standarden ændres til FCI-standarden. Den ønskede formulering er herefter: at fremme avl af sunde, ædle og typiske Newfoundlandshunde i forhold til FCI-standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber Poul Erik Rise: Helt generelt, hvordan har bestyrelsen forholdt sig til indholdet, har I selv en holdning til indholdet eller er det kun DKK, som bestemmer hvad der skal stå? Formanden: DKK s formandsmøde ønskede sidste år, at man lagde sig så tæt op ad DKK s standardvedtægter for specialklubber som muligt. Det er det, vi har forsøgt med det nye samlede lovforslag. Poul Erik Rise: Jeg havde da håbet, at bestyrelsen også har egne holdninger til det. Formanden: Det har vi naturligvis også. Der er mange steder, hvor det fortsat er vores egne tekster og ikke formuleringen fra DKK s standardvedtægter, som fremgår af det nye forslag. Susanne Laursen: Ganske kort. Der tales hele tiden om lovændringsforslag, hvor er ændringerne? Jeg var fx ikke bekendt med, at det var på grund af DKK. Hvor er lovforslaget ændret i forhold til tidligere? Anne Ejby: Jeg synes, det er for dårligt, at vi som modtagere ikke er blevet ordentligt orienteret om, at der er tale om et helt nyt sæt vedtægter, og at vi ikke kan gennemskue, hvad der er sket af væsentlige ændringer. Dirigenten: Jeg tror vi bliver nødt til at tage en vejledende afstemning om, om vi skal fortsætte med behandling af det samlede forslag. Hvis der ikke er ¾, som mener vi kan arbejder videre med det, så stopper vi og går tilbage til de nuværende vedtægter med de ændringer, som skete på sidste års generalforsamling. Michele Ramsing: Nedsæt et udvalg til at behandle det - fx Arno m.fl., som har prøvet det før. Birthe Møller Hansen: Der har været et udvalg bestående af mig selv og Jan Marker Poul Erik Rise: Vær lige opmærksomme på, at hvis vi ukritisk vedtager det nye forslag, så 16

17 flytter vi en meget stor del af ansvaret fra generalforsamlingen til bestyrelsen, og er det det vi vil? Som jeg ser det, så bliver generalforsamlingen nærmest overflødig. Arno Mark: Jeg beklager, men jeg har desværre ikke haft mulighed for at kigge seriøst på det fremsatte lovforslag før i går, og jeg har fundet en del punkter, som vi bliver nødt til at drøfte og blive enige om her på generalforsamlingen herunder 3-4 konkrete ændringsforslag, men jeg mener godt, at vi kan arbejde os frem til et funktionsdygtigt sæt vedtægter, som vi kan vedtage men det vil kræve lidt arbejde. Jeg har listet mine kommentarer og ændringsforslag, som jeg før generalforsamlingen har givet til dirigenten og bestyrelsen, men jeg har medtaget 20 eksemplarer, som jeg kan omdele, hvis der er interesse for det, så kunne vi måske arbejde videre ud fra dem. Dirigenten: Jeg vil gerne starte med den vejledende afstemning og den tar vi skriftligt. De, som mener, at vi vil være i stand til at arbejde os frem til et samlet vedtægtsændringsforslag, som vi kan vedtage bedes stemme Ja. Dem som mener, at det ikke er muligt at få vedtaget et samlet vedtægtsændringsforslag på det foreliggende grundlag bedes stemme Nej. Hvis der er mindre end ¾ som stemmer for, at vi kan fortsætte, så afslutter vi behandlingen af vedtægtsændringsforslaget. Generalforsamlingen blev suspenderet under afstemningen. Den vejledede skriftlige afstemning blev gennemført og viser at alle 30 deltagere havde stemt. 10 har stemt ja til at arbejde videre og 19 har sagt nej og 1 blank. Dirigenten: Det betyder, at vi stopper behandlingen af det samlede lovforslag, og det betyder, at de på sidste års generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer herefter skal indsendes til DKK til godkendelse. Inden vi gør det, skal vi dog lige have taget fornyet stilling til, om bestyrelsen, som besluttet sidste år, skal reduceres til kun 5 medlemmer eller om de, som indeholdt i det nu forkastede forslag, skal arbejde uændret videre med en bestyrelse på 7 medlemmer. Det er vi nødt til at få afklaret, idet det både har betydning for, hvad der skal indsendes til godkendelse hos DKK, og hvad der bliver resultatet af det bestyrelsesvalg, som gennemføres senere på dagsordenen. Bestyrelsen har sidste år talt for 5 medlemmer, hvad er det som gør, at I nu ønsker 7 medlemmer i bestyrelsen? Formanden: Det er der desværre flere årsager til. Vi måtte jo bl.a. erkende, at vi i året løb har været temmelig hårdt ramt på nogle områder. Jesper har været ude for en forfærdelig ulykke, som har gjort, at han ikke kunne deltage i flere måneder. Der har været dødsfald, som har berørt andre bestyrelsesmedlemmer, og der har også været andre udfordringer, så helt generelt må vi erkende, at dem der sidste år sagde, at 7 var det rigtige tal, i praksis har fået ret. Charlotte Christoffersen: Jeg stemte for 7 sidste år, og hvis vi skal udvikle og øge aktivet, så skal vi have kræfterne, så jeg stemmer fortsat for 7 medlemmer i bestyrelsen. Michele Ramsing: Man kunne jo have taget suppleanterne med ind i arbejdet. Argumenterne sidste år handlede jo også om økonomi. En bestyrelse på 5 må forventes 17

18 at være billigere end en på 7. Arno Mark: Sidste år var det bestyrelsen, som havde fremsat forslaget om at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5. Nu tilkendegiver den samme bestyrelsen, at de er blevet klogere på den hårde måde, og når vi samtidig betænker de udfordringer, som der i øvrigt har været i relation til dagens generalforsamling, så tror jeg, at vi skal vælge at tage bestyrelsen på ordet og fortsætte med 7 medlemmer. Dirigenten: Da ingen ønskede at stemme imod, at klubben fortsætter med 7 bestyrelsesmedlemmer, så er det enstemmigt vedtaget, at vi kører videre med 7 medlemmer i bestyrelsen. Det betyder samtidigt, at antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til 7 i den del af de vedtægtsændringer, som blev vedtaget sidste år omkring reduktion af bestyrelsen til kun 5 med de evt. nødvendige følgeændringer. Lis Døssing: Inden vi helt slipper det nye lovændringsforslag, så har vi fra vandfolkets side i snart mange år ønsket, at vandarbejdet blev en del af klubbens vedtægter på linje med dressurarbejde. Lige nu er der faktisk mere gang i vandarbejdet end i dressurarbejdet, så jeg vil gerne bede om, at vi genoptager behandlingen af det nye vedtægtsændringsforslag for så vidt angår paragraf 16, hvor vandarbejdet nu er beskrevet på linje med dressurarbejdet. Det vil vi gerne have vedtaget, uagtet at det samlede forslag nu er taget af bordet. Dirigenten forsøgte, om det kunne ske ved en tilsvarende justering af paragraf 19 i de bestående vedtægter, men det blev for kompliceret, så enden på diskussionerne blev, at generalforsamlingen besluttede helt at erstatte den tidligere 19 med teksten fra den nye 16, dog med den enkelte ændring, at men skal i øvrigt sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv samtidig blev ændret til men skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv, da flere mente, at vandafdelingen ellers kunne blive direkte økonomisk ansvarlig for driften af vandafdelingen. Den nye paragraf 19 i de gamle vedtægter lyder herefter, som følger: 19 - Dressurafdeling og vandarbejdsafdeling Stk. 1 - Afdelingen varetager klubbens lydigheds- og vandarbejde. Stk. 2 - Afdelingen ledes af et dressurudvalg på max 5 medlemmer og et vandarbejdsudvalg - ligeledes på max 5 medlemmer. Udvalgene nedsættes af bestyrelsen. 1 medlem af hvert af udvalgene skal være et bestyrelsesmedlem. Stk. 3 - Udvalgene udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men de skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter kan hvile i sig selv. Udvalgene indsender regnskab hvert år inden 5. januar. Stk. 4 - Bestyrelsen fastsætter regler for udvalgenes virksomhed. Denne ændring blev enstemmigt vedtaget og skal sendes med til godkendelse hos DKK. Da resten af det samlede vedtægtsændringsforslag tidligere var taget af bordet, var det afslutningen på behandling af indkomne forslag. 18

19 Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter Dirigenten: Den første valghandling har bestyrelsen valgt at annullere pga. 2 alvorlige fejl. Dels adresselabel direkte på stemmesedlerne og dels, at der i fremsendelsen var stillet krav om 2 krydser, hvilket ville have betydet, at valget var kendt ugyldig, da den enkelte naturligvis selv må bestemme, om man ønsker at sætte 1, 2 eller slet ingen krydser på stemmesedlen. Jeg mener fortsat, at valget kan kendes lovligt. Vi drøftede det tidligere i dag, er der nye synspunkter? Michele Ramsing: Den meget korte frist kan have været en udfordring for vores udenlandske medlemmer. Derfor har de udenlandske medlemmer ikke haft reelt mulighed for at stemme. Formanden: Inden vi igangsatte anden runde af valget, ringede vi til Freddy Klindrup, som er formand for DKK s lovudvalg og fik at vide, at den procedure, som klubben havde valgt i anden runde, ville DKK s lovudvalg godt kunne godkende. Heidi Frølund: Min mor sendte et brev, og det var A post, og det kom først fremme til modtageren efter mere end en uge. Anne Ejby: Der er fortsat ikke medlemmer, som har fået tilsendt stemmesedler. Jeg har kendskab til 2 eksempler. Der blev udvekslet lidt information om det ene eksempel. Det andet kunne Anne Ejby ikke offentliggøre, da hun ikke havde aftalt det med det pågældende medlem. Jan Marker: Skal vi ikke lade det ligge. Det nye opkrævningssystem via DKK vil sikre, at det ikke sker igen. En fra salen: Der er også en, som har fået det første generalforsamlingsmateriale men ikke har modtaget nr. 2 stemmeseddel. Jan Marker: Det vil altid kunne ske, at post ikke når frem. Når vi sender Newfposten ud, får jeg altid ca. 10 henvendelser på folk, som ikke har fået posten, og så må jeg genfremsende Newfposten til dem. Formanden: Det er Anne Lage, der som revisor har styret, hvem der har kunnet aflevere gyldige stemmer, og hvem der ikke har. Dirigenten: Jeg mener fortsat, at klubben har gjort, hvad de kunne og jeg har til hensigt at godkende valget. Hvis I ikke er enige i det, så må I vælge en anden dirigent. Heidi Frølund: Det kan da ikke være rigtig, når der er en, som ikke har fået stemmesedlen og dermed ikke har haft mulighed for at stemme. Arno Mark: Vi skal lige være opmærksomme på, at vi ikke kan gøre Newfklubbens bestyrelse ansvarlig for fejl begået af Post Danmark. Det er IKKE klubbens ansvar. 19

20 Dirigenten: Hvis vi skal tage den slags hensyn, så vil vi jo aldrig kunne godkende et valg. Der vil altid kunne forekomme postfejl. Poul Erik Rise: I det offentlige har man generelt den regel, at man acceptere dagen efter dagen altså at Post Danmark normalt har 2 dage til at levere et A-brev. Arno Mark: Det er ærgerligt og kritisabelt men helt ærligt, skal vi sætte klubben i udgifter til yderligere en valgrunde? Dirigenten: Der er sket nogle voldsomme fodfejl, og bestyrelsen har gjort, hvad den kunne, og jeg tror, jeg gør klubben den bedste tjeneste ved at godkende valget. Jeg mener jeg kan godkende valget. Michele Ramsing: Der skete procedure fejl i forhold til lovændringer og valg der var sidste år en person, som havde stemmesedlerne liggende hjemme i flere dage op til generalforsamlingen, hvilket betyder, at stemmesedlerne ikke var leveret direkte fra Anne Lage og til generalforsamlingen. Jeg kan godt godkende dette valg men NU MÅ det være slut. Procedure SKAL følges. Heidi Frølund: Når der er nogen på valg, skal man lige huske, at man søger efter nogen som kan alt med PC, Facebook og alle paragraffer. Jeg har en newfoundlandshund, og jeg vil rent ud sagt skide de paragraffer en lang march, men jeg vil godt gøre et stykke arbejde for klubben. Dirigenten: Når det handler om vedtægtsændringer og lovligheden af valget, er vi desværre nødt til også at drøfte paragraffer, selv om det kan virke tørt. Einar Paulsen: Vi har siddet og hørt på en hel del. Skal vi ikke se at få det godkendt og så komme videre. Det her er bare mudderkastning. Lad os tro på, at de nu har lært det. Dirigenten: Jeg godkender nu valget og hvis ikke det er OK, så må I vælge en ny dirigent Valget erklæres gyldigt af dirigenten. Generalforsamlingen blev suspenderes under optællingen af stemmesedlerne. Generalforsamlingen genoptages: Offentliggørelse af valget: Der er afgivet 89 stemmesedler og alle er fra anden valgrunde. 1 var ugyldig og en var blank. Det betyder, at der i alt er optalt 87 stemmer med følgende resultat: Jesper Petersen - 54 stemmer - Valgt for 3 år Fleur Nauta - 47 stemmer - Valgt for 3 år 20

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre, søndag den 22. februar 2015.

Referat af Bestyrelsesmøde, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre, søndag den 22. februar 2015. Referat af Bestyrelsesmøde, h/jan Marker, Ledreborg Allé 10, 4320 Lejre, søndag den 22. februar 2015. Til stede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Mogens Frølund Michael Jakobsen Jesper

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Til stede: Afbud: Peter Vesterlund Charlotte Christoffersen Jan Marker Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur Nauta

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel

Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde kl. 10.00 den 29. september 2007 på Ebeltoft Parkhotel Til stede var Birgitte Gothen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark afholdt den 17.04. 2016 på Antvorskov Kaserne i Slagelse

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark afholdt den 17.04. 2016 på Antvorskov Kaserne i Slagelse Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark afholdt den 17.04. 2016 på Antvorskov Kaserne i Slagelse Susanne Laursen bød velkommen til generalforsamlingen og ønskede, at alle ville få

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 26.04.2014 i Aktivitetshuset i Greve, kl. 13,00

Referat af generalforsamling i Newfoundlandklubben i Danmark den 26.04.2014 i Aktivitetshuset i Greve, kl. 13,00 Til stede var: 28 stemmeberettigede (27 plus 1, som stødte til ca. kl. 13,25) Dagsorden efter klubben vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 3 stemmetællere 4. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov

Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubben den 20. februar 2016 i Langeskov Til stede; Susanne Laursen (SL), Jesper Petersen (JP), Jan Marker (JM), Mogens Frølund (MF), Annick Nielsen (AN) Birthe

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl

Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl Referat af bestyrelsesmøde på Villa Gulle Søndag den 20. januar kl. 10.00 2013 Deltagere: Helle Thulin Peter Vestergaard Louise Vestergaard(redaktør) Leif Hansen Claes Mørch(webmaster) Wivi Mørch Jesper

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Regionsmøde 31/3 2012

Regionsmøde 31/3 2012 Regionsmøde 31/3 2012 Tilstede: Sjælland Vest Charlotte Kaas og Charlotte Christoffersen Region Fyn Maria Dyrlund Vand Fyn: Anette Rehfeld Vand Sydjylland Sanne Andersen, Poul Erik Rise, Lis og Ole Døssing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Til stede: Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Jan Marker, Arno Mark og Jan Søderberg (fra ca. kl. 11,00)

Til stede: Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Jan Marker, Arno Mark og Jan Søderberg (fra ca. kl. 11,00) Referat af bestyrelsesmøde i Newfoundlandklubbens i Danmark den 6. marts kl. 10.00 på Hotel Villa Gulle, Nyborg. Til stede: Birthe Møller Hansen, Susanne Laursen, Jan Marker, Arno Mark og Jan Søderberg

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere