SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt"

Transkript

1 SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt En informations- og undervisnings Cd-rom til de ældste klasser i skolerne Evalueringsrapport af arbejdsprocessen af Maiken Knudsen, Banner, J., Laursen, B., Nymark M.

2 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2 2. Fondsstøtte 4 3. Formål og målgruppe 5 4. Ideudvikling af projektet Visionsdag i centret Initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe) 6 5. Udvikling af Cd-rom en Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt Yderligere ideudvikling Organisering og styring Udvidelse af projektbeskrivelse Cd-rom ens opbygning og indhold Formidling, forankring, implementering Evaluering af projektet Erfaringer og udfordringer gennem arbejdsprocessen En lærerig proces Hvorfor lykkedes det trods alt Afslutning Bilag Bilag A: Projektbeskrivelse: undervisnings Cd-rom for unge om voldtægt Bilag B: Center for Voldtægtsofre, Århus Bilag C: Opbygning af Cd-rom en Bilag D: Tidslinie for projektet Bilag E: Spørgeskema til elever Bilag F: Temadag for undervisere i folkeskolens ældste klasser 31

3 2 1. Indledning I perioden udarbejdede og producerede Center for Voldtægtsofre (CfV) i Århus i samarbejde med Århus Politi, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (RI) og Århus Kommunale Skolevæsen en informations- og undervisnings Cd-rom Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt. Cd-rom en er målrettet til brug i skolerne for aldersgruppen fra års alderen og anbefales anvendt i undervisningssammenhænge, som lægger op til debat og holdningssnakke blandt de unge. Baggrunden for projektet var centrets flerårige erfaringer med, at mange unge henvender sig i centret efter at have været udsat for seksuelle krænkelser. Op til 41 % af de personer, der tager personlig kontakt til centret er unge mellem 12 og 18 år. For mange af disse er overgrebet deres første seksuelle erfaring, hvilket er ulykkeligt, angstfyldt og ydmygende for den enkelte. Krænkelserne er ofte begået af jævnaldrende bekendte og kan være et resultat af misforståelser. Offeret har muligvis ikke fået sendt klare signaler om, at hun ikke er interesseret i seksuelt samvær, eller gerningsmanden har ikke været opmærksom nok på pigens signaler. Pigen kan føle sig seksuelt krænket, mens gerningsmanden troede, at de var i overensstemmelse med hinanden. Aktuelle rapport er en step by step beskrivelse af arbejdsprocesserne i forbindelse med produktionen af Cd-rom en. Tidsperspektivet omkring hele forløbet fra de første spæde tanker og ideer frem til præsentation af den færdige Cd-rom strækker sig fra juni måned 2003 frem til maj Projektet og det endelige resultat i form af en Cd-rom med lærervejledning samt en hjemmeside bærer præg af et tæt tværinstitutionelt og tværfagligt samarbejde. Det har været vigtigt for initiativ- og projektgruppen (IP-gruppen), at lave et materiale som var sobert, informativt, debatskabende og uden løftede pegefingre. Det er vanskeligt at forestille sig, hvor omfattende de forskellige arbejdsprocesser omkring frembringelse af materialet er, når processen startes. Ligeledes er det vanskeligt at forudsige, hvilke problemstillinger man kan løbe ind i. I det følgende materiale beskrives arbejdsprocessen omkring Cd-rom en med alle udfordringer, problemstillinger m.m. så autentisk som muligt. Aktuelle rapport indledes med en oversigt over de fonde, der har støttet projektet og uden hvis støtte projektet ikke kunne være blevet realiseret. Rapporten er inddelt således, at de enkelte arbejdsprocesser er beskrevet kontinuerligt. Der er et afsnit med formål og målgruppe. Efterfølgende beskrives de første tiltag omkring projektets tilblivelse med visionsdag i centret og nedsættelse af initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe). Dernæst beskrives hele arbejdsprocessen omkring udviklingen af Cd-rom en med videre ideudvikling, organisering og styring.

4 3 Gennem projektet bliver IP-gruppen opmærksom på relevansen af at udvide projektbeskrivelsen med formidling, implementering og forankring af materialet. Yderligere ønsker IPgruppen at evaluere projektet på forskellig vis, hvilket der også økonomisk bliver givet mulighed for. Hernæst følger et afsnit om projektets erfaringer gennem hele projektfasen. Rapporten vil blive tilgængelig på hjemmesiden samt i trykt rapport-form, således at andre evt. interesserede kan udnytte vores erfaringer. IP-gruppen vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle medvirkende omkring projektet professionelle som frivillige. Uden disses store engagement og indsats var projektet ikke lykkedes. Hele projektbeskrivelsen, som ligger til grund for projektets tilblivelse og til grund for diverse fondsansøgninger ligger som bilag A, s. 21.

5 4 2. Fondsstøtte Følgende fonde har støttet projektet økonomisk, og CfV, Århus og IP-gruppen vil gerne benytte lejligheden her til at udtrykke en stor tak til samtlige fonde for deres interesse for og støtte til projektet, som ellers ikke kunne have ladet sig gøre at gennemføre. Det Kriminalpræventive Råd Egmont Fonden Illum Fonden Nordea Bank, Århus Simon Spies Fonden Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond Sygekassernes Helsefond Trygfonden Tuborg Fonden Undervisningsministeriets tips/lottomidler Århus Kommunale Skolevæsen Aase og Ejnar Danielsens Fond Medfinansiering: IP-gruppens respektive arbejdssteder har støttet projektet i form af arbejdstid: Århus Kommunale Skolevæsen, 8000 Århus C RI, Aarhus Universitet, Peder Sabroes Gade 15, 8000 Århus C Århus Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus C CfV, Århus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

6 5 3. Formål og målgruppe Formål med Cd-rom en: Formålet med Cd-rom en er via interaktiv brug af et medie, de helt unge er kendte med at: sætte fokus på voldtægt i aldersgruppen de årige, ved formidling og information udarbejde informations- og undervisningsmateriale om voldtægt og voldtægters konsekvenser for såvel offer som krænker udarbejde et materiale, der gennem flere og forskellige valg giver de unge mulighed for at følge konsekvenserne af deres valg i det samfund og system de lever i formidle en forståelse og respekt for egen og andres person på tværs af de moralbegreber, den etik og etnicitet, der eksisterer i vores samfund. Målgruppe: Cd-rom en er målrettet skolernes ældste klasser (aldersgruppen fra år). Den kan indgå i undervisningen i forbindelse med tværgående emner som f.eks. seksualundervisning, alkohol, krops- og personopfattelse, egne og andres grænser samt kriminalpræventiv undervisning. Cd-rom en anbefales anvendt i undervisningssammenhænge, som lægger op til debat og holdningssnakke blandt de unge. 4. Ideudvikling af projektet 4.1. Visionsdag i centret Gennem de år, centret har eksisteret, har der været et tæt og konstruktivt samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring centret. Der har været repræsentanter fra disse samarbejdspartnere med i såvel en styregruppe som i en arbejdsgruppe tilknyttet centret. Styregruppe og arbejdsgruppe har søgt at få såvel det overordnede omkring centret til at fungere som de løbende, daglige opgaver. Efterhånden som de overordnede og løbende opgaver blev justeret og fungerede godt, kunne arbejdsgruppen tænke i nye udviklingsopgaver. Derfor blev der lavet en visionsdag i arbejdsgruppen, hvor man diskuterede forskellige udviklingstiltag. Alle i arbejdsgruppen havde bl.a. noteret sig forskellige problemstillinger omkring de helt unge, som søgte centret. Én af de væsentlige problemstillinger drejede sig om, at overgreb mod de unge ofte blev begået af nogenlunde jævnaldrende bekendte (skolekammerater, ven-

7 6 ner) også kaldet kontaktvoldtægt, og at der ofte var rusmidler indblandet (hovedsagelig alkohol). Overgrebet havde uoverskuelige konsekvenser for begge unge. Arbejdsgruppen fandt det nødvendigt at forsøge at forebygge disse overgreb blande unge. Det førte til aktuelle initiativ hvis sigte var, at information og viden om voldtægt, sammen med holdningssnakke blandt de unge, kunne være en indfaldsvinkel til at forebygge voldtægt blandt unge. Også andre forebyggende tiltag er fra anden side sat i værk for ungegruppen - bl.a. hjemmesider (f.eks. teaterforestillinger om unge og krænkelser (f.eks. litteratur (f.eks. I lyst og vold af Trine Bryld og Ud af mørket af Per Straarup Søndergaard). Alle tiltag må ses i lyset af at kunne bidrage med hver sin indgangsvinkel og supplere hinanden i forbindelse med forebyggende initiativer Initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe) Ofrene, som henvender sig i centret, kommer oftest i kontakt med flere forskellige faggrupper på baggrund af deres problemstillinger. Derfor var der enighed om at inddrage det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde mellem Århus Politi, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (RI) og CfV i Århus. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt med en kontakt til Århus Kommunale Skolevæsen for at høre om dels skolevæsenets vurdering af relevansen af materialet og for at få en repræsentant med pædagogisk erfaring med i en IP-gruppe. Ideen blev positivt modtaget og en repræsentant blev udpeget til projektet. IP-gruppen: Der blev nedsat en IP-gruppe omkring udviklingen af undervisnings- og informationsmaterialet fra de forskellige samarbejdsparter, og gruppen kom til at bestå af følgende medlemmer: Afdelingsleder, kriminalkommissær Bjarne Laursen, Århus Politi. Vicestatsobducent, ph.d., speciallæge i patologisk anatomi Jytte Banner, RI, Aarhus Universitet. Skolekonsulent Torben Børsen, Århus Kommunale Skolevæsen. Sygeplejerske Marianne Nymark, CfV, Århus. Psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi, Maiken Knudsen, CfV, Århus. 5. Udvikling af Cd-rom en Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt 5.1. Yderligere ideudvikling Målgruppe: Afgrænsningen omkring målgruppen af unge blev diskuteret. I den oprindelige projektbeskrivelse (bilag 10 A s. 21) var målgruppen fastlagt til de årige. Gennem projektets udvikling blev det dog klart, at materialet hovedsageligt rettede sig mod aldersgruppen fra 13

8 7 18 år, idet det ofte er i denne aldersgruppe man begynder at orientere sig mod ungdomskulturen med bl.a. fester, det andet køn, alkohol og også oplever de første seksuelle erfaringer. Formidlingsform: De første tanker om formidlingsformen i IP-gruppen var at lave en undervisnings video. Man var også omkring tanker om en hjemmeside. Men ganske hurtigt besluttede gruppen, at en interaktiv Cd-rom ville være mere hensigtsmæssig, idet de unge er vant til at bruge it-mediet, ligesom en Cd-rom ville give betydelig flere muligheder for information og for at inddrage de unge aktivt. Indhold: IP-gruppen lavede den første brain-storm i forbindelse med indholdet i Cd-rom en. Der var enighed om, at Cd-rom en skulle indeholde et videoindslag, som skulle lægge op til det videre forløb i Cd-rom en. Ligeledes blev det fastlagt, at materialet skulle komme omkring problemstillinger i forhold til den politimæssige side, det retslige efterspil, omsorgsdelen for ofrene ved CfV med modtagelse ved sygeplejerske, lægeundersøgelse, sporsikring samt lægelig og psykologisk opfølgning. Endvidere blev det fastlagt, at materialet også skulle komme ind på problemstillingen - at bære overgrebet for sig selv at lægge låg på oplevelsen. Derfor blev det besluttet at lave 3 spor: 1) hvad sker der, hvis man anmelder et overgreb til politiet? 2)hvad sker der, hvis man henvender sig på CfV?, hvad kan der ske, hvis man vælger at bære overgrebet for sig selv?. (Se endvidere under afsnittet Cd-rom ens opbygning og indhold på s. 10. Der var enighed om, at det ikke blot skulle være passiv viden, der skulle formidles, men at materialet skulle lægge op til, at de unge skulle træffe valg og se konsekvenserne af disse valg. Desuden var det helt klart for IP-gruppen, at materialet skulle lægge op til refleksion og debat blandt de unge. Det blev besluttet, at materialet skulle komme omkring de konsekvenser et seksuelt overgreb kan få for såvel offer som krænker samt de impliceredes netværk. Hovedvægten blev alligevel lagt på offerets vinkel, idet centret udelukkende har erfaringer med de psykosociale konsekvenser for offeret. Centret har ikke kontakt med gerningsmændene, hvilket kun politi og de retsmedicinske læger har. Derfor kommer vi ikke ind på de psykosociale konsekvenser for gerningsmanden i dette materiale, men mere de konsekvenser det retslige efterspil får for den unge mand. For at få et lidt nøjere indblik i gerningsmandens problematik, tog centret kontakt til Projekt JANUS i København og fik psykolog Mimi Strange til at skrive om de unge gerningsmænd. Materialet er tilgængeligt på Cd-rom en. For også at nå læsesvage elever valgte IP-gruppen at Cd-rom en i vid omfang skulle være illustreret med lyd og billeder. Der var enighed om, at materialet ikke skulle anlægge en bedre vidende tilgang, men forholde sig objektivt og informativt. Følgende processer blev sat i værk på nogenlunde samme tid. Spørgeskema: IP-gruppen havde et flereårigt videns- og erfaringsgrundlag til at kunne opbygge indholdet af en Cd-rom, men enedes hurtigt om, at det kunne være ønskeligt at få kendskab til målgruppens viden om og holdninger til temaet voldtægt. Derfor blev der udfærdiget et spørgeskema til klasserne som blev sendt ud til 2 privatskoler i Århus og via Århus Kommunale Skolevæsen også blev sendt ud til 4 folkeskoler for-

9 8 delt rundt om i Århus. Der kom i alt 114 spørgeskemaer retur. Spørgeskemaet kan ses i bilag 10 E, s. 29 og 30. Den viden og information som arbejdsgruppen fik fra de returnerede spørgeskemaer er medinddraget i det foreliggende undervisningsmateriale. Kontakter: Lysthuset, Århus: Der var kontakt til Lysthuset i Århus for at undersøge, om man herfra kunne bidrage med instruktører til en videodel i Cd-rom en. Det viste sig, at der ikke var mulighed for at trække på instruktørerne gennem Lysthuset, men instruktørerne Inge Sølvsten og Tim Jensen var villige til at indgå i projektet på konsulentbasis. Samtidig blev det aftalt, at lederen fra Lysthuset Carsten Borup - gerne deltog i projektet som konsulent. Det Kriminalpræventive Råd (DKP): Endvidere var der kontakt til DKP med henblik på en vurdering fra deres side af relevansen af projektet samt med henblik på at lave aktuelle materiale som supplement til DKP s hjemmeside for unge: www. sikkerflirt.dk. Anne Marie Skovsgaard fra DKP indgik i projektet som konsulent. Produktionsselskaber: IP-gruppen havde den faglige kompetence til at udarbejde al baggrundsmateriale til Cdrom en, men havde ingen erfaringer med den interaktive pædagogiske proces, opbygning af Cd-rom en m.m. Derfor blev der skabt kontakt til fire produktionsenheder, og der blev afholdt møde med disse, hvorefter der fra produktionsenhederne blev afgivet et skriftligt tilbud. IP-gruppen besluttede sig ud fra møder og givne tilbud at indgå samarbejde med Zebra Productions i Århus. Begrundelsen for dette valg skal ses i lyset af, at produktionsselskabet havde en umiddelbar evne til at sætte sig ind i IP-gruppens tanker og hurtigt kunne give med- og modspil til gruppen. Hertil havde selskabet en del erfaring med at udvikle og tilrettelægge undervisningsmateriale Organisering og styring Projektbeskrivelse: Maiken Knudsen, CfV påtog sig at udarbejde udkast til projektbeskrivelse som blev kommenteret og endeligt accepteret af hele IP-gruppen. Anbefalinger af projektet: De enkelte medlemmer af IP-gruppen indhentede anbefalinger af projektet fra de respektives faglige institutioner. Disse anbefalinger blev medsendt alle fondsansøgninger. Fondsansøgninger: Jytte Banner og Maiken Knudsen udfærdigede og afsendte fondsansøgninger til relevante fonde. Dette var en stor og tidskrævende opgave for begge, men betød til gengæld, at det lykkedes at indhente økonomisk støtte, således projektet kunne realiseres. Faktisk har projektet mødt så megen velvilje fra mange fonde, at det blev muligt at udvide det oprindelige projekt til også at inkludere formidling, implementering og evaluering af Cdrom en.

10 9 Faglige ansvarsfordelinger: Projektet blev styret af IP-gruppen, der bidrog med hver deres faglige viden og erfaringer. Hver deltager i IP-gruppen var ansvarlig for det konkrete faglige input. Således var: Bjarne Laursen ansvarlig for den politimæssige del af materialet med det retslige efterspil. Jytte Banner for den lægefaglige del. Marianne Nymark for den sygeplejefaglige del. Maiken Knudsen for den psykologfaglige del. Torben Børsen ansvarlig for kontakten til skolevæsenet og den pædagogfaglige del, ligesom han stod for udarbejdelsen af en lærervejledning til Cd-rom en. Ad hoc fagkonsulenter: Der har løbende deltaget ad hoc fagkonsulenter alt efter, hvor i processen projektet var. Anne Marie Skovsgaard, Det kriminalpræventive Råd Susanne Fleckner og 8. klasse (sælerne) på Børnenes Friskole, Århus Carsten Borup, Lysthuset, Århus Inge Sølvsten, Lysthuset, Århus Tim Jensen, Lysthuset, Århus Manuskript, casting og instruktion: Manuskriptet: tager udgangspunkt i sager fra virkeligheden og kriminalkommissær Bjarne Laursen fra Århus Politi fremskaffede anonymiserede sager, således at disse kunne inspirere til det egentlige manuskript til videofilmen. Casting: for at skaffe unge skuespillere til videofilmen blev der indrykket annonce i lokalt ugeblad. På denne annonce kom der flere interesserede henvendelser, som efterfølgende blev castet og udvalgt til at medvirke i Cd-rom en. Instruktion: Inge Sølvsten og Tim Jensen var medansvarlige ved ideudvikling til videofilm. Herudover var de ansvarlige for manuskriptskrivning, casting, location/regi samt instruktion af skuespillere. Økonomisk styring: De bevilligede fondsmidler blev indsat på konti ved Aarhus Universitet og blev rent praktisk styret fra Retsmedicinsk Institut i Århus, hvor Jytte Banner blev udpeget som projekt- og økonomiansvarlig. Der var løbende information om økonomien til den øvrige IP-gruppe, og der blev opretholdt et delt ansvar for økonomiske beslutninger. Projektets tovholder og kontaktperson: Maiken Knudsen, CfV blev udpeget til projektets tovholder og kontaktperson, og var den som koordinerede mødedatoer og henvendelser i øvrigt. Desuden var Maiken Knudsen tovholder på evaluering af arbejdsprocessen. Produktionsansvarlig: Zebra Production, Tordenskjoldsgade 21, 8200 Århus N har stået for tilrettelæggelse og produktion.

11 10 Evalueringsrapport: Maiken Knudsen har lavet aktuelle evalueringsrapport med kommentarer og endelig godkendelse af IP-gruppen Udvidelse af projektbeskrivelse Projektet blev, som tidligere nævnt, mødt med megen stor interesse og velvilje fra de forskellige fonde, hvilket gjorde det muligt at udfærdige en udvidelse af projektbeskrivelsen. Under arbejdsprocessen blev IP-gruppen klar over nødvendigheden af at udvide projektet således, at det blev optimeret med hensyn til Formidling af materialet Evaluering af materialet Implementering af materialet Forankring af materialet Punkterne uddybes på s. 12 og Cd-rom ens opbygning og indhold Udviklingen af Cd-rom ens opbygning, indhold, arbejdsform er foregået i et løbende konstruktivt samarbejde med alle implicerede parter. Cd-rom en består primært af: film, lyd-billedforløb, debat, logbog og dokumenter. Film: Filmen er den bold, som gives op for at få hele spillet i gang. Filmen udspiller sig over 3 dage. Filmen er skrevet med udgangspunkt i konkrete og typiske politisager. Vi følger en fest og ser antydninger af et muligt overgreb. Vi overværer hovedpersonen Signes svære valg i forhold til: - om overgrebet skal politianmeldes (6 scener) - om Signe skal henvende sig til CfV (3 scener) - eller - om der ikke skal ske videre i sagen (3 scener) Dvs. der er 3 spor at vælge imellem. Et valg, som eleverne aktivt skal træffe på Signes vegne. Se venligst bilag 10 C, s. 26 for oversigt over Cd-rom ens opbygning. Lyd-billedforløb: Afhængig af elevernes valg, kan man følge hovedpersonerne i lyd og billeder ud i forskellige dokumentariske forløb. Man kan følge hovedpersonerne i politisporet fra politianmeldelse over lægeundersøgelser og afhøringer til dommen afsiges. Eller man kan følge offeret på CfV fra modtagelse til undersøgelser og videre til psykolog.

12 11 Endelig kan man følge offeret 1½ år frem i tiden, hvor hun har valgt ikke at få nogen form for professionel hjælp. Disse lyd-billedforløb giver indsigt i hvilke konsekvenser en voldtægt eller et seksuelt overgreb kan have for både offer, gerningsmand og deres pårørende. Desuden giver forløbene indsigt i, hvordan vi som samfund håndterer voldtægt. Hvert spor består af et antal scener. Efter hver scene er der 3 valgmuligheder: 1. Hente debatoplæg og logbog 2. Hente dokumenter med ordbogsfunktion 3. Gå videre til næste scene 1. Debat og logbog: Efter hver scene i lyd-billedforløbene stopper eleverne op og debatterer de dilemmaer og problemstillinger, der rejses undervejs. I den indbyggede logbog noterer eleverne refleksioner og konklusioner, så de har noget at holde sig til, når de senere i klassen skal fortælle om deres valg. 2. Dokumenter: Til hver scene i lyd-billedforløbene er der samlet relevante tekster: Originale dokumenter, som er tilpasset casen Uddrag af relevant lovgivning med kommentarer Faglige tekster Uddrag af bøger og anonymiserede mails Alle dokumenter er gennemlæst og kommenteret af elever fra 8. klasse, Sælerne, fra Børnenes Friskole, Århus inden endelig godkendelse af basisarbejdsgruppen til de forskellige scener. 3. Gå videre til næste scene Den 3. valgmulighed er, evt. efter debat og brug af logbog, at gå videre til næste scene. Yderligere information: Udover dokumenterne tilknyttede de enkelte scener, kan der hentes yderligere informationer: Hjælp ved voldtægt Leksikon Lærervejledning Litteratur og links Bag projektet Ordbog Det anbefales, at de unge i de enkelte klasser, arbejder med Cd-rom en 3-4 personer sammen, fordi det er gennem diskussioner og fælles refleksioner, at de unge bearbejder deres viden og deres holdninger og evt. ændrer deres handlinger.

13 12 Cd-rom ens film, lyd-billedforløb og debat kan gennemgås på 3 undervisningslektioner, men der er stof nok til et studieforløb over flere dage, med mange muligheder for at gå i dybden. 6. Formidling, forankring, implementering Som tidligere omtalt blev det muligt at udbygge det oprindelige projekt med formidling, forankring samt evaluering af projektet. Premiere: D. 02. maj 2005 blev der afholdt premiere på Cd-rom en, hvor samarbejdsparter, medvirkende, fondene og instanser med relation til Cd-rom ens emne såsom politikredse, andre voldtægtscentre rundt om i landet, jurister, ministre, skoleforvaltning etc. var inviteret. Ca. 200 personer overværede premieren i Søauditoriet, Aarhus Universitet. Presse: Inden ovennævnte premiere blev der udsendt pressemeddelelse til den landsdækkende presse samt et eksemplar af Cd-rom en. Det blev til en del indlæg i landets aviser om udgivelsen af Cd-rom en samt om unge og voldtægt. Der var radiointerviews og reportager både på landsdækkende og lokale kanaler. Udsendelse af klassesæt: Cd-rom en er udsendt som klassesæt til samtlige skoler og efterskoler i Århus Amt samt til alle landets amtscentraler således at materialet er tilgængeligt for alle skoler i landet. Hvis skoler uden for Århus Amt eller ungdomsklubber og privatpersoner ønsker at erhverve egne eksemplarer kan disse bestilles og købes via Cd-rom ens hjemmeside til produktionsprisen (kr. 700,- pr. sæt à 25 stk. eller kr. 50,- pr Cd-rom inkl. forsendelse). Hjemmeside: Udover selve Cd-rom en blev der oprettet en hjemmeside Her kan der indhentes yderligere information. Der er på hjemmesiden en opslagstavle, hvor man som lærer eller bruger af Cd-rom en kan videregive og udveksle erfaringer om brugen af Cd-rom en, hvorved gode og dårlige erfaringer med undervisningsmaterialet kan formidles til andre brugere og ikke mindst til projektgruppen, som vil bruge disse tilbagemeldinger i en samlet evaluering af undervisningsmaterialet. (Vil indgå som en delundersøgelse i et større ph.d. projekt se venligst punktet ph.d. projekt s. 14). Man vil også kunne finde opslag fra IP-gruppen bag Sandhed og konsekvens - og unge og voldtægt om f.eks. temadage for lærere, relevante artikler og bøger samt andre nyheder. Temadage for undervisere: Projektgruppen har udbudt temadage for de lærere, der ønsker at benytte undervisningsmaterialet. Målgruppen er lærere på de ældste klassetrin med dansk, biologi, natur/teknik, samfundsfag og sundhed seksualundervisning og familiekundskab som fag. Formålet med disse temadage er at:

14 13 - Gøre lærerne fortrolige med temaer om seksuelle overgreb, - herunder undervisningsmaterialet Sandhed og konsekvens - Præsentere Cd-rom en og dens anvendelsesmuligheder - Øge den faglige viden om seksualitet/dilemmaer/konsekvenser af seksuelle overgreb - Fremlægge og drøfte mulige pædagogiske metoder Foreløbig har der været udbudt 4 temadage for lærere i Århus, Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing amter. Temadagene er blevet annonceret på hjemmesiden: i kursuskataloget Reflex fra Amtscentret for Undervisning og per brev til landets skolebibliotekarer. Kursusprogrammet kan ses i bilag 10 F, s. 31. I skrivende stund (foråret 2006) er erfaringerne imidlertid, at det er ganske svært at nå skolelærerne med et sådant tema, idet det kun er lykkedes at afholde en temadag i Århus. I de andre amter, var der ikke nok tilmeldte kursister, hvorfor temadagene måtte aflyses. 7. Evaluering af projektet IP-gruppen har planlagt at evaluere materialet på fem fronter. 1) Dels ved spørgeskema undersøgelse. 2) dels ved, at såvel elever som lærere vil have mulighed for at evaluere eller kommentere Cd-rom en til hjemmesiden 3) Dels ved afrapportering til de fonde, der så velvilligt har støttet projektet. 4)Dels ved aktuelle arbejdsprocesbeskrivelse. 5) Desuden søges der at få etableret en ph.d. studerende tilknyttet CfV og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1) Spøgeskemaundersøgelse: Spørgeskemaundersøgelsen er inddelt i spørgeskemaundersøgelse i forhold til elever og spørgeskemaundersøgelse i forhold til lærere. Eleverne: IP-gruppen har ønsket at evaluere på, om anvendelsen af Cd-rom en har haft nogen indvirkning på elevernes viden og holdninger. Således er det muligt for eleverne at hente et spørgeskema før og efter brug af Cd-rom en, som sætter fokus på elevernes holdninger til og fordomme om f.eks. voldtægt, seksualitet, påklædning, alkohol og etnicitet. Spørgeskemaet kan printes ud og kan give såvel elever som lærere mulighed for internt i klassen at vurdere klassens holdning, viden og fordomme om voldtægt før og efter brug af undervisningsmaterialet og derved mulighed for at registrere om undervisningsmaterialet har været holdningsændrende og videns-udvidende. Spørgeskemaerne kan i anonymiseret form sendes online til IP-gruppen, således at undervisningsmaterialet kan evalueres på landsplan med hensyn til, om materialet har opfyldt de ønskede formål, nemlig: o at holdningsbearbejde o at informere o at vidensformidle Lærerne: IP-gruppen har også ønsket at høre lærernes vurdering af materialet.

15 14 Lærerne som vælger at benytte materialet har mulighed for at udfylde spørgeskemaer der omhandler Cd-rom ens egnethed til at motivere eleverne til debat, bibringe eleverne mere viden og til at vurdere brugbarheden af lærervejledningen samt henholdsvis pigernes og drengenes engagement i debatten. Også disse spørgeskemaer kan i anonymiseret form fremsendes online til IP-gruppen og vil indgå i en endelig evaluering af materialet. (Det tidligere nævnte ph.d. projekt). Spørgeskemaerne fra såvel elever som lærere vil indgå som delundersøgelse i et ph.d. projekt omhandlende holdninger til voldtægtsofre i Danmark. (se under punkt 3, s. 14). 2) Evaluering/kommentarer til hjemmeside www. sandhedogkonsekvens.dk Elever og lærere som bruger Cd-rom en opfordres til at kommentere/evaluere Cd-rom en direkte til hjemmesiden Der er også givet mulighed for at komme med gode ideer til brugen af materialet. 3) Afrapportering til fondene. Efter projektet var afsluttet, blev der af Jytte Banner udfærdiget en afsluttende rapport til de fonde, der så velvilligt havde støttet projektet. 4) Arbejdsprocesbeskrivelse: Den anden evaluering arbejdsprocesbeskrivelsen er aktuelle rapport. 5) Ph.d. projekt: Evalueringen af spørgeskemaer fra elever og lærere vil indgå som delundersøgelse i en større 3-årig undersøgelse (ph.d. projekt) omkring holdninger til voldtægtsofre i Danmark. En ph.d. studerende skal ansættes til projektet med tilknytning til Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Tidslinie for projektet I forsøg på at illustrere tidsperspektivet for projektet mere overskuelig er der i bilag 10 D s. 27 og 28 lavet en oversigt over tidslinien fra projektets start til aktuelle evalueringsrapport samt den videre evaluering af projektet. 8. Erfaringer og udfordringer gennem arbejdsprocessen 8.1. En lærerig proces Det har været en udfordrende og lærerig proces for de enkelte medlemmer i IP-gruppen at indgå i udviklingen af Cd-rom en, som ingen af gruppens medlemmer ville have været foruden - set i bakspejlet og nu når det færdige produkt ligger klar og er blevet godt modtaget. Gennem forløbet, når deadlines skulle overholdes, kunne man på højhellige søndag eftermiddage/aftener ind imellem overmandes af mindre konstruktive tanker, som der ikke skal kommes nærmere ind på her. Processen har båret præg af et dybt engagement fra alle implicerede parter lige fra IPgruppen, de enkeltes arbejdspladser, konsulenter, produktionsselskab, frivillige skuespillere, og andre medaktører.

16 15 Ressourcer/tidsforbrug: Ingen af IP-gruppens medlemmer var uvidende og naive omkring, at det ville blive en tidskrævende og omfattende proces at indgå i en udviklingsopgave af denne karakter. Men hvor omfattende og tidsrøvende var alligevel ikke muligt at forudse. En enkelt af IP-gruppens medlemmer (Bjarne Laursen) var i nogle måneder i et vist omfang fritaget fra det daglige arbejde til aktuelle projekt. For de øvrige medlemmer af IP-gruppen var projektet en opgave parallelt med de sædvanlige arbejdsopgaver på de respektive arbejdspladser og ind imellem ganske svært at få skabt tid og rum til at arbejde med. Desuden kom der deadlines som skulle overholdes og respekteres for at den videre produktionsplan kunne gennemføres. Dette kom til at betyde, at IP-gruppens medlemmer måtte bruge friaftener, weekender samt helligdage for at overholde planen. Lige som det var svært for IP-gruppen at forestille sig omfanget af tidsforbrug, var det også vanskeligt for det ledelsesmæssige bagland i de forskellige faglige institutioner at forudse og planlægge så der kunne frigives timer til projektet. Samarbejde/tværfaglighed: Det har været en stor fordel, at IP-gruppen i forvejen kendte hinanden og havde stor indsigt i og respekt for hinandens faglighed og arbejdsområder. Ledelsesstruktur: IP-gruppen udpegede en økonomi- og projektansvarlig person samt en tovholder og kontaktperson. Ledelsesstrukturen i IP-gruppen var i realiteten flad, hvilket i princippet kunne have givet problemer, men fordi alle i gruppen var særdeles ansvarlige og engagerede og indstillede på at løse de løbende problemstillinger gav det ingen nævneværdige problemer. Hver fagperson var, som tidligere nævnt, ansvarlig for det enkelte faglige indhold og produkt. Opgaveafhængig ledelse: Hvem der tog ledelsen gennem processen har skiftet afhængig af, hvor i processen vi var. Således har det været gruppemedlem fra politiet, når problemstillinger havde noget med politi eller retssystem at gøre, gruppemedlem fra RI, når problemstillinger handlede om lægelige eller sporsikringsmæssige problemstillinger, Zebra Production så snart problemstillinger handlede om drejebog, lyd, billede osv. Kommunikation: Kommunikationen, som vel i princippet burde være forholdsvis enkel, viste sig at blive en af de større udfordringer for IP-gruppen hovedsagelig i relation til produktionsfirmaet. Produktionsprocesser blev fra produktionsselskabet søgt forklaret IP-gruppen, som troede at have forstået opbygningen, og hvordan de skulle gribe diverse opgaver an. Imidlertid viste der sig at være misforståelser, fordi de enkelte gruppemedlemmer alligevel ikke havde forstået opbygningen. Således kom IP-gruppen til at bruge uforholdsvis meget tid på at forholde sig til og diskutere spørgsmål, som man enten havde misforstået eller ikke havde forudsætninger for at forholde sig til. Styring af tiden: Fra start var udstukket en produktionsplan med diverse deadlines. Det viste sig ganske overordentlig svært for IP-gruppen at overholde disse deadlines. Bl.a. at udfærdige de faglige dokumenter, læse korrektur på egne og andres dokumenter op til flere

17 16 gange, især fordi det var arbejde, som skulle laves parallelt med andet dagligt arbejde, men også på grund af ovennævnte kommunikationsproblemer. På trods heraf, lykkedes det at få hele Cd-rom en med lærervejledning færdig til den planlagte tid. Mødekultur: Styring af arbejdsprocessen: Gennem projektforløbet har der været usikkerhed i IP-gruppen omkring, hvor vi var i hele processen, således at gruppen ind imellem mistede overblik. Dette betød, at produktionsselskabet (Zebra) i perioder tog styringen i forbindelse med de enkelte møder. F.eks. udfærdigede dagsordener til de enkelte møder. Dette var en fordel for IP-gruppen på dette stadie. Referater: Referater fra diverse møder er en god ting at have! Ja det burde være indlysende. Alligevel kiksede det ind imellem for IP-gruppen at få udfærdiget referater fra de forskellige møder de blev ikke aftalt eller man mente at man kunne huske de forskellige beslutninger. Dette betød, at der ind imellem kom usikkerhed omkring aftaler. Hvem havde påtaget sig at gøre hvad og til hvornår? Det vil være klogt for fremtidige projekter at aftale, hvem der påtager sig at skrive beslutningsreferater fra diverse møder. Dokumenter: Sprogform: Én af flere udfordringer i at udarbejde informations- og undervisningsmateriale til aktuelle målgruppe er naturligvis at rammet en sprogform, som de unge forstår og kan forholde sig til. Det viste sig at være en rigtig god idé, at få eleverne fra en 8. klasse til at gennemlæse og kommenterer alle dokumenter, hvilket klassen brugte mange timer på. Overraskelsen for IP-gruppen var, at det var andre ord end gruppen havde forestillet sig, som de unge enten ikke forstod eller syntes var underlige. Informationsoverlap: Af andre udfordringer kan nævnes, at vi i vores flerfaglighed nemt kunne komme til at overlappe hinanden indholdsmæssigt i dokumenterne, hvilket vi ligeledes måtte bruge en del tid på at få udredt. Fagligt ambitionsniveau: Det viste sig, at de enkelte fagpersoner i IP-gruppen havde et forholdsvis højt fagligt ambitionsniveau eller en faglig stolthed. Der var meget, som måtte formidles i dokumenterne - ellers var materialet ikke godt nok. Samtidig vidste IP-gruppen at andre fagpersoner kunne tænkes at ville forholde sig til/vurdere materialet. Et undervisningsmateriale af denne karakter vil altid kunne være lavet anderledes. Vigtigt var det derfor at fastholde formålet med projektet, finde IP-gruppens måde at lave materialet på og i øvrigt at leve op til vores faglighed. IP-gruppen valgte at tage forholdsvis mange af de relevante informationer med i diverse dokumenter velvidende at formentlig de færreste elever vil sætte sig ind i alt materialet, men således at de unge selv kan vælge, hvor meget eller hvor lidt de ønsker at fordybe sig i materialet.

18 17 Økonomi: IP-gruppen måtte søge den fornødne økonomi udefra, idet der ikke var de økonomiske ressourcer tilstede i centret for at kunne gennemføre projektet. At lave projektbeskrivelse, økonomisk overslag m.m. og finde og søge relevante fonde var en tidskrævende proces. 2 medlemmer af IP-gruppen brugte mange arbejdsdage på at få sendt ansøgninger af sted til fondene. Usikkerheden om det ville lykkes at fremskaffe den fornødne økonomi kunne fylde en del hos IP-gruppen, som imidlertid valgte at være optimistiske for at kunne vedblive at være konstruktive. Formidlingsmetode/pædagogik: Det viste sig at være en omfattende og tidskrævende proces for IP-gruppen, sammen med produktionsselskabet, at snakke sig frem til den mest hensigtsmæssige opbygning af Cdrom en samt formidlingsmetode og -form Hvorfor lykkedes det trods alt På trods af ovennævnte udfordringer og problemstillinger lykkedes det trods alt at lave Cdrom en, og når vi ser tilbage på forløbet, er der flere forklaringer herpå. Der var en bred enighed om vigtigheden af og formålet med Cd-rom en, først og fremmest i IP-gruppen, men også i det ledelsesmæssige bagland blandt de institutioner som stod bag IP-gruppen. Der var et fælles og stort engagement i IP-gruppen med lige så stor ansvarlighedsfølelse. Et engagement og en ansvarlighed som var drivkraften til hele processen. Ideen til projektet blev modtaget positivt fra de forskellige fonde. I projektperioden var der en del fokus i dagspressen med debat om unge og voldtægt. Dette medførte, at der udkom 2 bøger om temaet unge og voldtægt. I lyst og nød af Tine Bryld samt Ud af mørket af Per Straarup Søndergaard. Når projektet blev diskuteret med forskellige relevante samarbejdspartnere og andre interesserede, blev det altid mødt med interesse og positive diskussioner. Der var en god kemi i IP-gruppen med et godt kendskab til hinanden som personer og fagpersoner og til hinandens fagområder. Desuden var kemien god i forhold til produktionsselskabet med stor gensidig respekt. 9. Afslutning Det ville ikke have været muligt at lave Cd-rom en på den måde, den er udformet og med det indhold den har, uden den tværfaglige og den tværinstitutionelle sammensætning og med det gode gensidige kendskab til IP-gruppens medlemmers arbejdsområder. Cd-rom en har også fået andre målgrupper: Cd-rom en med lærervejledning er lavet til at skulle bruges i undervisningssammenhænge i de ældste klasser på skolerne.

19 18 Det har imidlertid vist sig, at Cd-rom en tillige har haft andre målgrupper end vi havde forestillet os oprindeligt. (Andre faggrupper, terapeuter, private personer, døgninstitutioner, bofællesskaber, ungdomsskoler m.m.). Det er godt at høre, at også andre mener at kunne gøre brug af materialet. Latenstid for at tage Cd-rom en i brug: IP-gruppen havde forestillet sig, at materialet ville blive taget i brug hurtigt efter det var blevet udsendt. Imidlertid har det vist sig svært at nå de enkelte lærere rundt om i landet med information om Cd-rom en. Der har været sendt information til alle skoler i Århus Amt om materialet, ligesom det er rundsendt til samtlige Amtscentre for Undervisning i landet. Endvidere blev materialet pænt omtalt i pressen, da det blev lanceret. Alligevel må vi konstatere, at der skal meget mere til for at informationerne når de enkelte lærere. Som det ser ud lige nu, virker det mest som om lærerne får kendskab til materialet via mund til mund. Når vi på forskellig vis er i kontakt med lærere og spørger, om de har kendskab til materialet er svarene altid negative. IP-gruppen har fået en konstruktiv feedback på titlen på de temadage som IP-gruppen udbyder. En fagperson kommenterede overskriften på gruppens oprindelige kursusoverskrift, som var titlen på Cd-rom en Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt. Han mente, vi skulle have en mere iøjnefaldende kursustitel. I et nyt forsøg på at fange lærernes interesse, kaldte IP-gruppen temadagene for Unge voldtager unge. En anden konstruktiv feedback på temadagene har været, at man i stedet for at afholde en hel dag i stedet skal begrænse det til nogle få timer i forlængelse af skoledagene, således skolerne ikke skal skaffe vikarer for de lærere, som måtte ønske at deltage i temadagen. Samtidig har IP-gruppen via Forskningens døgn (initiativ fra Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling) lagt et foredrag ud om unge og voldtægt under bestil et foredrag. IP-gruppen skal efter sommerferien 2006 ud til et område i Århus, hvor man vil invitere områdets skoler med elever og lærere, ungdomsklubber m.v. Udbredelse af viden om Cd-rom en i og uden for Danmark: Kongresser: Cd-rom en blev præsenteret ved 16th Nordic Conference on Forensic Medicine June 2006, Turku, Finland af Jytte Banner. Priser: Aarhus Universitet indstillede Cd-rom en til Helsefondens forskerpris, men Helsefonden besluttede at lade prisen gå til anden side. Der er sendt et engelsk resume samt Cd-rom en til deltagelse i en international konkurrence World Media Festival global competition for modern media. Desuden er materialet tilmeldt Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris. Endelig er Cd-rom en sendt til Dansk BiblioteksCenter (DBC) med henblik på at få materialet ud på alle folkebiblioteker og med henblik på at få lavet en lektørudtalelse. DBC offentliggør lektørudtalelse inden d. 1. juli 2006.

20 19 Endvidere vil der nu blive indrykket annonce i lærernes fagblad for at skærpe lærernes opmærksomhed mod undervisningsmaterialet. Respons på Cd-rom en: På en skole havde en af skolens gamle elever netop begået voldtægt. Rygterne svirrede på skolen, hvorfor én af skolens lærere, der havde kendskab til Cd-rom en foreslog nogle af lærerne i de ældste klasser at anvende materialet i undervisningen for at få bearbejdet den konkrete hændelse. En lærer ringede til CfV for at meddele, at de på den efterskole, han arbejdede havde brugt Cd-rom en i undervisningen med stort udbytte og med mange diskussioner blandt de unge. En skolebibliotekar mailede for at sige, at hun mente, at Cd-rom en var noget af det mest informative indenfor emnet, hun havde kendskab til. En skole arbejdede med temaet eget ansvar på tværs i 8. klasserne. Man havde brugt dele af Cd-rom en i undervisningen som oplæg til diskussioner. Centret har fået flere lignende positive tilbagemeldinger fra forskelligt hold. Endnu ingen negative tilbagemeldinger men det kan jo tænkes, at de som evt. ikke mener, materialet er velegnet i undervisningen ikke giver meldinger herom til centret. Spørgeskemaundersøgelsen: Det har desværre vist sig, at det er ganske vanskeligt, at få spørgeskemaer retur fra de klasser, der måtte bruge materialet. Det er uvist, hvad årsagen hertil er. Har vi i vores materiale ikke gjort nok opmærksom på spørgeskemaerne? Er lærerne ikke opmærksomme på spørgeskemaerne eller prioriterer de det ikke? Ønsker eleverne ikke at besvare spørgeskemaerne? eller som den værst tænkelige mulighed! Bliver materialet slet ikke brugt på skolerne? Vi ved faktisk ikke, i hvilket omfang materialet bliver brugt. Dog får vi løbende telefoniske henvendelser fra lærere, som har brugt materialet, og som ønsker at melde tilbage telefonisk, at de synes, materialet er rigtig godt og brugbart. Blot har de ikke været opmærksomme på spørgeskemaerne før det var for sent. For at optimere lærernes opmærksomhed på spørgeskemaerne er hjemmesiden blevet opgraderet. Før denne opgradering var der lagt en login funktion til eleverne, idet IP-gruppen var bekymret for mulige perverse eller dumme kommentarer. Denne er nu fjernet som et forsøg, idet vi håber, at de unge evt. vil kommentere materialet. I det hele taget kunne det have været en enorm hjælp, om IP-gruppen på forhånd havde engageret sig med professionelle til at markedsføre Cd-rom en. Imidlertid er der enkelte klasser der indtil nu har returneret spørgeskemaer. I spørgeskemaerne er der mulighed for, at eleverne kan skrive, hvor længe de har arbejdet med materialet, om de har arbejdet i små grupper eller i hele klassen, hvad de har lært mest af film, lyd-billed forløb, debat eller dokumenter? og om de har gode råd og ideer til, hvordan nye undervisningsmaterialer kan laves? Ud af de forholdsvis få klassebesvarelser fremgår det, at man både har arbejdet i mindre grupper og i hele klassen. Tidsforbruget svinger fra 5-6 timer til over et par dage. Det er forskelligt, hvad de unge angiver at have fået mest ud af, hvilket IP-gruppen også havde forventet. Nogle skriver, at de har fået mest ud af selve filmen, mens andre synes, at det

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere