SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt"

Transkript

1 SANDHED OG KONSEKVENS om unge og voldtægt En informations- og undervisnings Cd-rom til de ældste klasser i skolerne Evalueringsrapport af arbejdsprocessen af Maiken Knudsen, Banner, J., Laursen, B., Nymark M.

2 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2 2. Fondsstøtte 4 3. Formål og målgruppe 5 4. Ideudvikling af projektet Visionsdag i centret Initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe) 6 5. Udvikling af Cd-rom en Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt Yderligere ideudvikling Organisering og styring Udvidelse af projektbeskrivelse Cd-rom ens opbygning og indhold Formidling, forankring, implementering Evaluering af projektet Erfaringer og udfordringer gennem arbejdsprocessen En lærerig proces Hvorfor lykkedes det trods alt Afslutning Bilag Bilag A: Projektbeskrivelse: undervisnings Cd-rom for unge om voldtægt Bilag B: Center for Voldtægtsofre, Århus Bilag C: Opbygning af Cd-rom en Bilag D: Tidslinie for projektet Bilag E: Spørgeskema til elever Bilag F: Temadag for undervisere i folkeskolens ældste klasser 31

3 2 1. Indledning I perioden udarbejdede og producerede Center for Voldtægtsofre (CfV) i Århus i samarbejde med Århus Politi, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (RI) og Århus Kommunale Skolevæsen en informations- og undervisnings Cd-rom Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt. Cd-rom en er målrettet til brug i skolerne for aldersgruppen fra års alderen og anbefales anvendt i undervisningssammenhænge, som lægger op til debat og holdningssnakke blandt de unge. Baggrunden for projektet var centrets flerårige erfaringer med, at mange unge henvender sig i centret efter at have været udsat for seksuelle krænkelser. Op til 41 % af de personer, der tager personlig kontakt til centret er unge mellem 12 og 18 år. For mange af disse er overgrebet deres første seksuelle erfaring, hvilket er ulykkeligt, angstfyldt og ydmygende for den enkelte. Krænkelserne er ofte begået af jævnaldrende bekendte og kan være et resultat af misforståelser. Offeret har muligvis ikke fået sendt klare signaler om, at hun ikke er interesseret i seksuelt samvær, eller gerningsmanden har ikke været opmærksom nok på pigens signaler. Pigen kan føle sig seksuelt krænket, mens gerningsmanden troede, at de var i overensstemmelse med hinanden. Aktuelle rapport er en step by step beskrivelse af arbejdsprocesserne i forbindelse med produktionen af Cd-rom en. Tidsperspektivet omkring hele forløbet fra de første spæde tanker og ideer frem til præsentation af den færdige Cd-rom strækker sig fra juni måned 2003 frem til maj Projektet og det endelige resultat i form af en Cd-rom med lærervejledning samt en hjemmeside bærer præg af et tæt tværinstitutionelt og tværfagligt samarbejde. Det har været vigtigt for initiativ- og projektgruppen (IP-gruppen), at lave et materiale som var sobert, informativt, debatskabende og uden løftede pegefingre. Det er vanskeligt at forestille sig, hvor omfattende de forskellige arbejdsprocesser omkring frembringelse af materialet er, når processen startes. Ligeledes er det vanskeligt at forudsige, hvilke problemstillinger man kan løbe ind i. I det følgende materiale beskrives arbejdsprocessen omkring Cd-rom en med alle udfordringer, problemstillinger m.m. så autentisk som muligt. Aktuelle rapport indledes med en oversigt over de fonde, der har støttet projektet og uden hvis støtte projektet ikke kunne være blevet realiseret. Rapporten er inddelt således, at de enkelte arbejdsprocesser er beskrevet kontinuerligt. Der er et afsnit med formål og målgruppe. Efterfølgende beskrives de første tiltag omkring projektets tilblivelse med visionsdag i centret og nedsættelse af initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe). Dernæst beskrives hele arbejdsprocessen omkring udviklingen af Cd-rom en med videre ideudvikling, organisering og styring.

4 3 Gennem projektet bliver IP-gruppen opmærksom på relevansen af at udvide projektbeskrivelsen med formidling, implementering og forankring af materialet. Yderligere ønsker IPgruppen at evaluere projektet på forskellig vis, hvilket der også økonomisk bliver givet mulighed for. Hernæst følger et afsnit om projektets erfaringer gennem hele projektfasen. Rapporten vil blive tilgængelig på hjemmesiden samt i trykt rapport-form, således at andre evt. interesserede kan udnytte vores erfaringer. IP-gruppen vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle medvirkende omkring projektet professionelle som frivillige. Uden disses store engagement og indsats var projektet ikke lykkedes. Hele projektbeskrivelsen, som ligger til grund for projektets tilblivelse og til grund for diverse fondsansøgninger ligger som bilag A, s. 21.

5 4 2. Fondsstøtte Følgende fonde har støttet projektet økonomisk, og CfV, Århus og IP-gruppen vil gerne benytte lejligheden her til at udtrykke en stor tak til samtlige fonde for deres interesse for og støtte til projektet, som ellers ikke kunne have ladet sig gøre at gennemføre. Det Kriminalpræventive Råd Egmont Fonden Illum Fonden Nordea Bank, Århus Simon Spies Fonden Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond Sygekassernes Helsefond Trygfonden Tuborg Fonden Undervisningsministeriets tips/lottomidler Århus Kommunale Skolevæsen Aase og Ejnar Danielsens Fond Medfinansiering: IP-gruppens respektive arbejdssteder har støttet projektet i form af arbejdstid: Århus Kommunale Skolevæsen, 8000 Århus C RI, Aarhus Universitet, Peder Sabroes Gade 15, 8000 Århus C Århus Politi, Ridderstræde 1, 8000 Århus C CfV, Århus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

6 5 3. Formål og målgruppe Formål med Cd-rom en: Formålet med Cd-rom en er via interaktiv brug af et medie, de helt unge er kendte med at: sætte fokus på voldtægt i aldersgruppen de årige, ved formidling og information udarbejde informations- og undervisningsmateriale om voldtægt og voldtægters konsekvenser for såvel offer som krænker udarbejde et materiale, der gennem flere og forskellige valg giver de unge mulighed for at følge konsekvenserne af deres valg i det samfund og system de lever i formidle en forståelse og respekt for egen og andres person på tværs af de moralbegreber, den etik og etnicitet, der eksisterer i vores samfund. Målgruppe: Cd-rom en er målrettet skolernes ældste klasser (aldersgruppen fra år). Den kan indgå i undervisningen i forbindelse med tværgående emner som f.eks. seksualundervisning, alkohol, krops- og personopfattelse, egne og andres grænser samt kriminalpræventiv undervisning. Cd-rom en anbefales anvendt i undervisningssammenhænge, som lægger op til debat og holdningssnakke blandt de unge. 4. Ideudvikling af projektet 4.1. Visionsdag i centret Gennem de år, centret har eksisteret, har der været et tæt og konstruktivt samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring centret. Der har været repræsentanter fra disse samarbejdspartnere med i såvel en styregruppe som i en arbejdsgruppe tilknyttet centret. Styregruppe og arbejdsgruppe har søgt at få såvel det overordnede omkring centret til at fungere som de løbende, daglige opgaver. Efterhånden som de overordnede og løbende opgaver blev justeret og fungerede godt, kunne arbejdsgruppen tænke i nye udviklingsopgaver. Derfor blev der lavet en visionsdag i arbejdsgruppen, hvor man diskuterede forskellige udviklingstiltag. Alle i arbejdsgruppen havde bl.a. noteret sig forskellige problemstillinger omkring de helt unge, som søgte centret. Én af de væsentlige problemstillinger drejede sig om, at overgreb mod de unge ofte blev begået af nogenlunde jævnaldrende bekendte (skolekammerater, ven-

7 6 ner) også kaldet kontaktvoldtægt, og at der ofte var rusmidler indblandet (hovedsagelig alkohol). Overgrebet havde uoverskuelige konsekvenser for begge unge. Arbejdsgruppen fandt det nødvendigt at forsøge at forebygge disse overgreb blande unge. Det førte til aktuelle initiativ hvis sigte var, at information og viden om voldtægt, sammen med holdningssnakke blandt de unge, kunne være en indfaldsvinkel til at forebygge voldtægt blandt unge. Også andre forebyggende tiltag er fra anden side sat i værk for ungegruppen - bl.a. hjemmesider (f.eks. teaterforestillinger om unge og krænkelser (f.eks. litteratur (f.eks. I lyst og vold af Trine Bryld og Ud af mørket af Per Straarup Søndergaard). Alle tiltag må ses i lyset af at kunne bidrage med hver sin indgangsvinkel og supplere hinanden i forbindelse med forebyggende initiativer Initiativ- og projektgruppe (IP-gruppe) Ofrene, som henvender sig i centret, kommer oftest i kontakt med flere forskellige faggrupper på baggrund af deres problemstillinger. Derfor var der enighed om at inddrage det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde mellem Århus Politi, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (RI) og CfV i Århus. Det blev vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt med en kontakt til Århus Kommunale Skolevæsen for at høre om dels skolevæsenets vurdering af relevansen af materialet og for at få en repræsentant med pædagogisk erfaring med i en IP-gruppe. Ideen blev positivt modtaget og en repræsentant blev udpeget til projektet. IP-gruppen: Der blev nedsat en IP-gruppe omkring udviklingen af undervisnings- og informationsmaterialet fra de forskellige samarbejdsparter, og gruppen kom til at bestå af følgende medlemmer: Afdelingsleder, kriminalkommissær Bjarne Laursen, Århus Politi. Vicestatsobducent, ph.d., speciallæge i patologisk anatomi Jytte Banner, RI, Aarhus Universitet. Skolekonsulent Torben Børsen, Århus Kommunale Skolevæsen. Sygeplejerske Marianne Nymark, CfV, Århus. Psykolog, specialist i psykotraumatologi og psykoterapi, Maiken Knudsen, CfV, Århus. 5. Udvikling af Cd-rom en Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt 5.1. Yderligere ideudvikling Målgruppe: Afgrænsningen omkring målgruppen af unge blev diskuteret. I den oprindelige projektbeskrivelse (bilag 10 A s. 21) var målgruppen fastlagt til de årige. Gennem projektets udvikling blev det dog klart, at materialet hovedsageligt rettede sig mod aldersgruppen fra 13

8 7 18 år, idet det ofte er i denne aldersgruppe man begynder at orientere sig mod ungdomskulturen med bl.a. fester, det andet køn, alkohol og også oplever de første seksuelle erfaringer. Formidlingsform: De første tanker om formidlingsformen i IP-gruppen var at lave en undervisnings video. Man var også omkring tanker om en hjemmeside. Men ganske hurtigt besluttede gruppen, at en interaktiv Cd-rom ville være mere hensigtsmæssig, idet de unge er vant til at bruge it-mediet, ligesom en Cd-rom ville give betydelig flere muligheder for information og for at inddrage de unge aktivt. Indhold: IP-gruppen lavede den første brain-storm i forbindelse med indholdet i Cd-rom en. Der var enighed om, at Cd-rom en skulle indeholde et videoindslag, som skulle lægge op til det videre forløb i Cd-rom en. Ligeledes blev det fastlagt, at materialet skulle komme omkring problemstillinger i forhold til den politimæssige side, det retslige efterspil, omsorgsdelen for ofrene ved CfV med modtagelse ved sygeplejerske, lægeundersøgelse, sporsikring samt lægelig og psykologisk opfølgning. Endvidere blev det fastlagt, at materialet også skulle komme ind på problemstillingen - at bære overgrebet for sig selv at lægge låg på oplevelsen. Derfor blev det besluttet at lave 3 spor: 1) hvad sker der, hvis man anmelder et overgreb til politiet? 2)hvad sker der, hvis man henvender sig på CfV?, hvad kan der ske, hvis man vælger at bære overgrebet for sig selv?. (Se endvidere under afsnittet Cd-rom ens opbygning og indhold på s. 10. Der var enighed om, at det ikke blot skulle være passiv viden, der skulle formidles, men at materialet skulle lægge op til, at de unge skulle træffe valg og se konsekvenserne af disse valg. Desuden var det helt klart for IP-gruppen, at materialet skulle lægge op til refleksion og debat blandt de unge. Det blev besluttet, at materialet skulle komme omkring de konsekvenser et seksuelt overgreb kan få for såvel offer som krænker samt de impliceredes netværk. Hovedvægten blev alligevel lagt på offerets vinkel, idet centret udelukkende har erfaringer med de psykosociale konsekvenser for offeret. Centret har ikke kontakt med gerningsmændene, hvilket kun politi og de retsmedicinske læger har. Derfor kommer vi ikke ind på de psykosociale konsekvenser for gerningsmanden i dette materiale, men mere de konsekvenser det retslige efterspil får for den unge mand. For at få et lidt nøjere indblik i gerningsmandens problematik, tog centret kontakt til Projekt JANUS i København og fik psykolog Mimi Strange til at skrive om de unge gerningsmænd. Materialet er tilgængeligt på Cd-rom en. For også at nå læsesvage elever valgte IP-gruppen at Cd-rom en i vid omfang skulle være illustreret med lyd og billeder. Der var enighed om, at materialet ikke skulle anlægge en bedre vidende tilgang, men forholde sig objektivt og informativt. Følgende processer blev sat i værk på nogenlunde samme tid. Spørgeskema: IP-gruppen havde et flereårigt videns- og erfaringsgrundlag til at kunne opbygge indholdet af en Cd-rom, men enedes hurtigt om, at det kunne være ønskeligt at få kendskab til målgruppens viden om og holdninger til temaet voldtægt. Derfor blev der udfærdiget et spørgeskema til klasserne som blev sendt ud til 2 privatskoler i Århus og via Århus Kommunale Skolevæsen også blev sendt ud til 4 folkeskoler for-

9 8 delt rundt om i Århus. Der kom i alt 114 spørgeskemaer retur. Spørgeskemaet kan ses i bilag 10 E, s. 29 og 30. Den viden og information som arbejdsgruppen fik fra de returnerede spørgeskemaer er medinddraget i det foreliggende undervisningsmateriale. Kontakter: Lysthuset, Århus: Der var kontakt til Lysthuset i Århus for at undersøge, om man herfra kunne bidrage med instruktører til en videodel i Cd-rom en. Det viste sig, at der ikke var mulighed for at trække på instruktørerne gennem Lysthuset, men instruktørerne Inge Sølvsten og Tim Jensen var villige til at indgå i projektet på konsulentbasis. Samtidig blev det aftalt, at lederen fra Lysthuset Carsten Borup - gerne deltog i projektet som konsulent. Det Kriminalpræventive Råd (DKP): Endvidere var der kontakt til DKP med henblik på en vurdering fra deres side af relevansen af projektet samt med henblik på at lave aktuelle materiale som supplement til DKP s hjemmeside for unge: www. sikkerflirt.dk. Anne Marie Skovsgaard fra DKP indgik i projektet som konsulent. Produktionsselskaber: IP-gruppen havde den faglige kompetence til at udarbejde al baggrundsmateriale til Cdrom en, men havde ingen erfaringer med den interaktive pædagogiske proces, opbygning af Cd-rom en m.m. Derfor blev der skabt kontakt til fire produktionsenheder, og der blev afholdt møde med disse, hvorefter der fra produktionsenhederne blev afgivet et skriftligt tilbud. IP-gruppen besluttede sig ud fra møder og givne tilbud at indgå samarbejde med Zebra Productions i Århus. Begrundelsen for dette valg skal ses i lyset af, at produktionsselskabet havde en umiddelbar evne til at sætte sig ind i IP-gruppens tanker og hurtigt kunne give med- og modspil til gruppen. Hertil havde selskabet en del erfaring med at udvikle og tilrettelægge undervisningsmateriale Organisering og styring Projektbeskrivelse: Maiken Knudsen, CfV påtog sig at udarbejde udkast til projektbeskrivelse som blev kommenteret og endeligt accepteret af hele IP-gruppen. Anbefalinger af projektet: De enkelte medlemmer af IP-gruppen indhentede anbefalinger af projektet fra de respektives faglige institutioner. Disse anbefalinger blev medsendt alle fondsansøgninger. Fondsansøgninger: Jytte Banner og Maiken Knudsen udfærdigede og afsendte fondsansøgninger til relevante fonde. Dette var en stor og tidskrævende opgave for begge, men betød til gengæld, at det lykkedes at indhente økonomisk støtte, således projektet kunne realiseres. Faktisk har projektet mødt så megen velvilje fra mange fonde, at det blev muligt at udvide det oprindelige projekt til også at inkludere formidling, implementering og evaluering af Cdrom en.

10 9 Faglige ansvarsfordelinger: Projektet blev styret af IP-gruppen, der bidrog med hver deres faglige viden og erfaringer. Hver deltager i IP-gruppen var ansvarlig for det konkrete faglige input. Således var: Bjarne Laursen ansvarlig for den politimæssige del af materialet med det retslige efterspil. Jytte Banner for den lægefaglige del. Marianne Nymark for den sygeplejefaglige del. Maiken Knudsen for den psykologfaglige del. Torben Børsen ansvarlig for kontakten til skolevæsenet og den pædagogfaglige del, ligesom han stod for udarbejdelsen af en lærervejledning til Cd-rom en. Ad hoc fagkonsulenter: Der har løbende deltaget ad hoc fagkonsulenter alt efter, hvor i processen projektet var. Anne Marie Skovsgaard, Det kriminalpræventive Råd Susanne Fleckner og 8. klasse (sælerne) på Børnenes Friskole, Århus Carsten Borup, Lysthuset, Århus Inge Sølvsten, Lysthuset, Århus Tim Jensen, Lysthuset, Århus Manuskript, casting og instruktion: Manuskriptet: tager udgangspunkt i sager fra virkeligheden og kriminalkommissær Bjarne Laursen fra Århus Politi fremskaffede anonymiserede sager, således at disse kunne inspirere til det egentlige manuskript til videofilmen. Casting: for at skaffe unge skuespillere til videofilmen blev der indrykket annonce i lokalt ugeblad. På denne annonce kom der flere interesserede henvendelser, som efterfølgende blev castet og udvalgt til at medvirke i Cd-rom en. Instruktion: Inge Sølvsten og Tim Jensen var medansvarlige ved ideudvikling til videofilm. Herudover var de ansvarlige for manuskriptskrivning, casting, location/regi samt instruktion af skuespillere. Økonomisk styring: De bevilligede fondsmidler blev indsat på konti ved Aarhus Universitet og blev rent praktisk styret fra Retsmedicinsk Institut i Århus, hvor Jytte Banner blev udpeget som projekt- og økonomiansvarlig. Der var løbende information om økonomien til den øvrige IP-gruppe, og der blev opretholdt et delt ansvar for økonomiske beslutninger. Projektets tovholder og kontaktperson: Maiken Knudsen, CfV blev udpeget til projektets tovholder og kontaktperson, og var den som koordinerede mødedatoer og henvendelser i øvrigt. Desuden var Maiken Knudsen tovholder på evaluering af arbejdsprocessen. Produktionsansvarlig: Zebra Production, Tordenskjoldsgade 21, 8200 Århus N har stået for tilrettelæggelse og produktion.

11 10 Evalueringsrapport: Maiken Knudsen har lavet aktuelle evalueringsrapport med kommentarer og endelig godkendelse af IP-gruppen Udvidelse af projektbeskrivelse Projektet blev, som tidligere nævnt, mødt med megen stor interesse og velvilje fra de forskellige fonde, hvilket gjorde det muligt at udfærdige en udvidelse af projektbeskrivelsen. Under arbejdsprocessen blev IP-gruppen klar over nødvendigheden af at udvide projektet således, at det blev optimeret med hensyn til Formidling af materialet Evaluering af materialet Implementering af materialet Forankring af materialet Punkterne uddybes på s. 12 og Cd-rom ens opbygning og indhold Udviklingen af Cd-rom ens opbygning, indhold, arbejdsform er foregået i et løbende konstruktivt samarbejde med alle implicerede parter. Cd-rom en består primært af: film, lyd-billedforløb, debat, logbog og dokumenter. Film: Filmen er den bold, som gives op for at få hele spillet i gang. Filmen udspiller sig over 3 dage. Filmen er skrevet med udgangspunkt i konkrete og typiske politisager. Vi følger en fest og ser antydninger af et muligt overgreb. Vi overværer hovedpersonen Signes svære valg i forhold til: - om overgrebet skal politianmeldes (6 scener) - om Signe skal henvende sig til CfV (3 scener) - eller - om der ikke skal ske videre i sagen (3 scener) Dvs. der er 3 spor at vælge imellem. Et valg, som eleverne aktivt skal træffe på Signes vegne. Se venligst bilag 10 C, s. 26 for oversigt over Cd-rom ens opbygning. Lyd-billedforløb: Afhængig af elevernes valg, kan man følge hovedpersonerne i lyd og billeder ud i forskellige dokumentariske forløb. Man kan følge hovedpersonerne i politisporet fra politianmeldelse over lægeundersøgelser og afhøringer til dommen afsiges. Eller man kan følge offeret på CfV fra modtagelse til undersøgelser og videre til psykolog.

12 11 Endelig kan man følge offeret 1½ år frem i tiden, hvor hun har valgt ikke at få nogen form for professionel hjælp. Disse lyd-billedforløb giver indsigt i hvilke konsekvenser en voldtægt eller et seksuelt overgreb kan have for både offer, gerningsmand og deres pårørende. Desuden giver forløbene indsigt i, hvordan vi som samfund håndterer voldtægt. Hvert spor består af et antal scener. Efter hver scene er der 3 valgmuligheder: 1. Hente debatoplæg og logbog 2. Hente dokumenter med ordbogsfunktion 3. Gå videre til næste scene 1. Debat og logbog: Efter hver scene i lyd-billedforløbene stopper eleverne op og debatterer de dilemmaer og problemstillinger, der rejses undervejs. I den indbyggede logbog noterer eleverne refleksioner og konklusioner, så de har noget at holde sig til, når de senere i klassen skal fortælle om deres valg. 2. Dokumenter: Til hver scene i lyd-billedforløbene er der samlet relevante tekster: Originale dokumenter, som er tilpasset casen Uddrag af relevant lovgivning med kommentarer Faglige tekster Uddrag af bøger og anonymiserede mails Alle dokumenter er gennemlæst og kommenteret af elever fra 8. klasse, Sælerne, fra Børnenes Friskole, Århus inden endelig godkendelse af basisarbejdsgruppen til de forskellige scener. 3. Gå videre til næste scene Den 3. valgmulighed er, evt. efter debat og brug af logbog, at gå videre til næste scene. Yderligere information: Udover dokumenterne tilknyttede de enkelte scener, kan der hentes yderligere informationer: Hjælp ved voldtægt Leksikon Lærervejledning Litteratur og links Bag projektet Ordbog Det anbefales, at de unge i de enkelte klasser, arbejder med Cd-rom en 3-4 personer sammen, fordi det er gennem diskussioner og fælles refleksioner, at de unge bearbejder deres viden og deres holdninger og evt. ændrer deres handlinger.

13 12 Cd-rom ens film, lyd-billedforløb og debat kan gennemgås på 3 undervisningslektioner, men der er stof nok til et studieforløb over flere dage, med mange muligheder for at gå i dybden. 6. Formidling, forankring, implementering Som tidligere omtalt blev det muligt at udbygge det oprindelige projekt med formidling, forankring samt evaluering af projektet. Premiere: D. 02. maj 2005 blev der afholdt premiere på Cd-rom en, hvor samarbejdsparter, medvirkende, fondene og instanser med relation til Cd-rom ens emne såsom politikredse, andre voldtægtscentre rundt om i landet, jurister, ministre, skoleforvaltning etc. var inviteret. Ca. 200 personer overværede premieren i Søauditoriet, Aarhus Universitet. Presse: Inden ovennævnte premiere blev der udsendt pressemeddelelse til den landsdækkende presse samt et eksemplar af Cd-rom en. Det blev til en del indlæg i landets aviser om udgivelsen af Cd-rom en samt om unge og voldtægt. Der var radiointerviews og reportager både på landsdækkende og lokale kanaler. Udsendelse af klassesæt: Cd-rom en er udsendt som klassesæt til samtlige skoler og efterskoler i Århus Amt samt til alle landets amtscentraler således at materialet er tilgængeligt for alle skoler i landet. Hvis skoler uden for Århus Amt eller ungdomsklubber og privatpersoner ønsker at erhverve egne eksemplarer kan disse bestilles og købes via Cd-rom ens hjemmeside til produktionsprisen (kr. 700,- pr. sæt à 25 stk. eller kr. 50,- pr Cd-rom inkl. forsendelse). Hjemmeside: Udover selve Cd-rom en blev der oprettet en hjemmeside Her kan der indhentes yderligere information. Der er på hjemmesiden en opslagstavle, hvor man som lærer eller bruger af Cd-rom en kan videregive og udveksle erfaringer om brugen af Cd-rom en, hvorved gode og dårlige erfaringer med undervisningsmaterialet kan formidles til andre brugere og ikke mindst til projektgruppen, som vil bruge disse tilbagemeldinger i en samlet evaluering af undervisningsmaterialet. (Vil indgå som en delundersøgelse i et større ph.d. projekt se venligst punktet ph.d. projekt s. 14). Man vil også kunne finde opslag fra IP-gruppen bag Sandhed og konsekvens - og unge og voldtægt om f.eks. temadage for lærere, relevante artikler og bøger samt andre nyheder. Temadage for undervisere: Projektgruppen har udbudt temadage for de lærere, der ønsker at benytte undervisningsmaterialet. Målgruppen er lærere på de ældste klassetrin med dansk, biologi, natur/teknik, samfundsfag og sundhed seksualundervisning og familiekundskab som fag. Formålet med disse temadage er at:

14 13 - Gøre lærerne fortrolige med temaer om seksuelle overgreb, - herunder undervisningsmaterialet Sandhed og konsekvens - Præsentere Cd-rom en og dens anvendelsesmuligheder - Øge den faglige viden om seksualitet/dilemmaer/konsekvenser af seksuelle overgreb - Fremlægge og drøfte mulige pædagogiske metoder Foreløbig har der været udbudt 4 temadage for lærere i Århus, Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing amter. Temadagene er blevet annonceret på hjemmesiden: i kursuskataloget Reflex fra Amtscentret for Undervisning og per brev til landets skolebibliotekarer. Kursusprogrammet kan ses i bilag 10 F, s. 31. I skrivende stund (foråret 2006) er erfaringerne imidlertid, at det er ganske svært at nå skolelærerne med et sådant tema, idet det kun er lykkedes at afholde en temadag i Århus. I de andre amter, var der ikke nok tilmeldte kursister, hvorfor temadagene måtte aflyses. 7. Evaluering af projektet IP-gruppen har planlagt at evaluere materialet på fem fronter. 1) Dels ved spørgeskema undersøgelse. 2) dels ved, at såvel elever som lærere vil have mulighed for at evaluere eller kommentere Cd-rom en til hjemmesiden 3) Dels ved afrapportering til de fonde, der så velvilligt har støttet projektet. 4)Dels ved aktuelle arbejdsprocesbeskrivelse. 5) Desuden søges der at få etableret en ph.d. studerende tilknyttet CfV og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 1) Spøgeskemaundersøgelse: Spørgeskemaundersøgelsen er inddelt i spørgeskemaundersøgelse i forhold til elever og spørgeskemaundersøgelse i forhold til lærere. Eleverne: IP-gruppen har ønsket at evaluere på, om anvendelsen af Cd-rom en har haft nogen indvirkning på elevernes viden og holdninger. Således er det muligt for eleverne at hente et spørgeskema før og efter brug af Cd-rom en, som sætter fokus på elevernes holdninger til og fordomme om f.eks. voldtægt, seksualitet, påklædning, alkohol og etnicitet. Spørgeskemaet kan printes ud og kan give såvel elever som lærere mulighed for internt i klassen at vurdere klassens holdning, viden og fordomme om voldtægt før og efter brug af undervisningsmaterialet og derved mulighed for at registrere om undervisningsmaterialet har været holdningsændrende og videns-udvidende. Spørgeskemaerne kan i anonymiseret form sendes online til IP-gruppen, således at undervisningsmaterialet kan evalueres på landsplan med hensyn til, om materialet har opfyldt de ønskede formål, nemlig: o at holdningsbearbejde o at informere o at vidensformidle Lærerne: IP-gruppen har også ønsket at høre lærernes vurdering af materialet.

15 14 Lærerne som vælger at benytte materialet har mulighed for at udfylde spørgeskemaer der omhandler Cd-rom ens egnethed til at motivere eleverne til debat, bibringe eleverne mere viden og til at vurdere brugbarheden af lærervejledningen samt henholdsvis pigernes og drengenes engagement i debatten. Også disse spørgeskemaer kan i anonymiseret form fremsendes online til IP-gruppen og vil indgå i en endelig evaluering af materialet. (Det tidligere nævnte ph.d. projekt). Spørgeskemaerne fra såvel elever som lærere vil indgå som delundersøgelse i et ph.d. projekt omhandlende holdninger til voldtægtsofre i Danmark. (se under punkt 3, s. 14). 2) Evaluering/kommentarer til hjemmeside www. sandhedogkonsekvens.dk Elever og lærere som bruger Cd-rom en opfordres til at kommentere/evaluere Cd-rom en direkte til hjemmesiden Der er også givet mulighed for at komme med gode ideer til brugen af materialet. 3) Afrapportering til fondene. Efter projektet var afsluttet, blev der af Jytte Banner udfærdiget en afsluttende rapport til de fonde, der så velvilligt havde støttet projektet. 4) Arbejdsprocesbeskrivelse: Den anden evaluering arbejdsprocesbeskrivelsen er aktuelle rapport. 5) Ph.d. projekt: Evalueringen af spørgeskemaer fra elever og lærere vil indgå som delundersøgelse i en større 3-årig undersøgelse (ph.d. projekt) omkring holdninger til voldtægtsofre i Danmark. En ph.d. studerende skal ansættes til projektet med tilknytning til Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Tidslinie for projektet I forsøg på at illustrere tidsperspektivet for projektet mere overskuelig er der i bilag 10 D s. 27 og 28 lavet en oversigt over tidslinien fra projektets start til aktuelle evalueringsrapport samt den videre evaluering af projektet. 8. Erfaringer og udfordringer gennem arbejdsprocessen 8.1. En lærerig proces Det har været en udfordrende og lærerig proces for de enkelte medlemmer i IP-gruppen at indgå i udviklingen af Cd-rom en, som ingen af gruppens medlemmer ville have været foruden - set i bakspejlet og nu når det færdige produkt ligger klar og er blevet godt modtaget. Gennem forløbet, når deadlines skulle overholdes, kunne man på højhellige søndag eftermiddage/aftener ind imellem overmandes af mindre konstruktive tanker, som der ikke skal kommes nærmere ind på her. Processen har båret præg af et dybt engagement fra alle implicerede parter lige fra IPgruppen, de enkeltes arbejdspladser, konsulenter, produktionsselskab, frivillige skuespillere, og andre medaktører.

16 15 Ressourcer/tidsforbrug: Ingen af IP-gruppens medlemmer var uvidende og naive omkring, at det ville blive en tidskrævende og omfattende proces at indgå i en udviklingsopgave af denne karakter. Men hvor omfattende og tidsrøvende var alligevel ikke muligt at forudse. En enkelt af IP-gruppens medlemmer (Bjarne Laursen) var i nogle måneder i et vist omfang fritaget fra det daglige arbejde til aktuelle projekt. For de øvrige medlemmer af IP-gruppen var projektet en opgave parallelt med de sædvanlige arbejdsopgaver på de respektive arbejdspladser og ind imellem ganske svært at få skabt tid og rum til at arbejde med. Desuden kom der deadlines som skulle overholdes og respekteres for at den videre produktionsplan kunne gennemføres. Dette kom til at betyde, at IP-gruppens medlemmer måtte bruge friaftener, weekender samt helligdage for at overholde planen. Lige som det var svært for IP-gruppen at forestille sig omfanget af tidsforbrug, var det også vanskeligt for det ledelsesmæssige bagland i de forskellige faglige institutioner at forudse og planlægge så der kunne frigives timer til projektet. Samarbejde/tværfaglighed: Det har været en stor fordel, at IP-gruppen i forvejen kendte hinanden og havde stor indsigt i og respekt for hinandens faglighed og arbejdsområder. Ledelsesstruktur: IP-gruppen udpegede en økonomi- og projektansvarlig person samt en tovholder og kontaktperson. Ledelsesstrukturen i IP-gruppen var i realiteten flad, hvilket i princippet kunne have givet problemer, men fordi alle i gruppen var særdeles ansvarlige og engagerede og indstillede på at løse de løbende problemstillinger gav det ingen nævneværdige problemer. Hver fagperson var, som tidligere nævnt, ansvarlig for det enkelte faglige indhold og produkt. Opgaveafhængig ledelse: Hvem der tog ledelsen gennem processen har skiftet afhængig af, hvor i processen vi var. Således har det været gruppemedlem fra politiet, når problemstillinger havde noget med politi eller retssystem at gøre, gruppemedlem fra RI, når problemstillinger handlede om lægelige eller sporsikringsmæssige problemstillinger, Zebra Production så snart problemstillinger handlede om drejebog, lyd, billede osv. Kommunikation: Kommunikationen, som vel i princippet burde være forholdsvis enkel, viste sig at blive en af de større udfordringer for IP-gruppen hovedsagelig i relation til produktionsfirmaet. Produktionsprocesser blev fra produktionsselskabet søgt forklaret IP-gruppen, som troede at have forstået opbygningen, og hvordan de skulle gribe diverse opgaver an. Imidlertid viste der sig at være misforståelser, fordi de enkelte gruppemedlemmer alligevel ikke havde forstået opbygningen. Således kom IP-gruppen til at bruge uforholdsvis meget tid på at forholde sig til og diskutere spørgsmål, som man enten havde misforstået eller ikke havde forudsætninger for at forholde sig til. Styring af tiden: Fra start var udstukket en produktionsplan med diverse deadlines. Det viste sig ganske overordentlig svært for IP-gruppen at overholde disse deadlines. Bl.a. at udfærdige de faglige dokumenter, læse korrektur på egne og andres dokumenter op til flere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

CAFA. Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver. Hanne Warming

CAFA. Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver. Hanne Warming CAFA Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver Hanne Warming Evaluering af et metodeudviklingsprojekt med netværksgrupper for unge i familiepleje samt for deres forældre

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere