Grundejerforeningen Blangstedgård: Brainstorm: Hvad vil Du gerne have med fra dette møde? Seminar på Hotel Christiansminde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Blangstedgård: Brainstorm: Hvad vil Du gerne have med fra dette møde? Seminar på Hotel Christiansminde d. 7.-8."

Transkript

1 Grundejerforeningen Blangstedgård: Seminar på Hotel Christiansminde d marts 2014 Deltagere: Ruth, Lenny, Kjeld, Susanne F, Susanne K, Ulla, Jan H, Erik, Jesper og Jørgen Afbud: Kim, Martin, Jan A og Birgit Brainstorm: Hvad vil Du gerne have med fra dette møde? Vi skal lære hinanden at kende og få en forståelse af hinandens kompetencer, så vi kan begynde at arbejde sammen. Vi skal lære at snakke med hinanden og der skal til at ske noget. BL skal være et sted for alle, BL har stået i stampe de sidste 4 år, men jeg tror at der kan komme skub i os alle sammen, vi kan få nogle værktøjer og vi skal have alle med. - Jeg ser mange ting i BG hver dag som ikke er i orden, opsyn med området kontakt til kommunen. Det er irriterende for os i afdelingen at drankernes affald kommer i vores container. Jeg siger gerne goddag til dem det er der ikke ret mange der gør jeg vil gerne gå i dialog med alle, så vi kan få en god kontakt med hinanden. Jeg brænder for at vi har et område, hvor ingen er bange for hinanden, så vi har en forståelse for hinanden alle sammen. Jeg kender SØ fra barn, i dag findes der områder, hvor der ikke er ret mange danskere tilbage i nogle områder. Vi har en forpligtelse overfor de som er kommet hertil fra en krig el. lign. Vi skal sikre at en bedre integration vi skal være danskere nok til at tage imod dem der kommer. BL kan blive et sted med så mange etniske minoriteter at danskerne begynder at flytte herfra. Vi skal bruge integrationsloven hvor der bor 15% - i stedet tager boligforeningerne 25% ind, for så slår det fejl. Hvis der kommer for mange, bliver det de nydanske der kommer til at styre og det er ikke til glæde for nogen. En socialrådgiver eller en lægepraksis nogle sociale tiltag en gang om ugen En komiker i HUS 88, med mad i restauranten Rock Nalle Der var 500 mennesker til torvedag i regnvejr og det kunne være sjovt at mødes en gang imellem. Vi mangler et virksomhedstiltag fx et IT-firma Hvorfor kører vandmøllen ikke? Søge Mærskfonden om penge til at få vandmøllen i gang De grønne områder bliver ikke passet og jo mere BL forfalder, så mere kommer der til og det begynder at gå stærkt. Alle de fine detaljer er ved at smuldre væk det som gjort BL til et særligt sted. BL skal føles som at komme hjem. Det sociale skal op og stå HUS88 Der er ingen sociale tiltag og det er utroligt synd. Børn og ældre der ikke kan komme så meget rundt, skal have mulighed for at komme i HUS88 få nogle ting kørt i stilling både om dagen og om aftenen. Vi skal have noget sammenhold for man kender ikke genboen. Hvorfor er der ikke noget musik om aftenen de som ikke møder nogen, mangler et socialt netværk. Besøgsvenner og netværk for hinanden. Fastelavn hvorfor skete der ikke noget? Vi skal tænke fremad og se på BL s muligheder Side 1 af 8

2 I Bofællesskabet har vi meget med hinanden at gøre og det kan bredes ud. Der er mange der kan meget og det skal vi begynde at bruge. Hvad er det vi kunne tænke os der skulle ske på BG men vi mangler nogle traditioner? Det skal vi arbejde med i GF der kunne være en gruppe i GF der står for den slags ting. Vi skal have nogle ansvarsområder hvor der sidder en tovholder. Og der bliver fremlagt på bestyrelsesmøderne hvor langt vi er nået. Der forestås en struktur i GF for hvordan der tages beslutninger. Vi kan ikke arbejde på den måde som vi har gjort. I bofællesskabet tager vi beslutninger over to på hinanden følgende fællesmøder. Hvis man ønsker noget til ændret skal det tages op på et fællesmøde til orientering, hvorefter alle kan få mulighed for at tænke sig om og evt. orientere de som måtte være berørt af ændringen. På det næst følgende fællesmøde kan der tages beslutning for eller imod. Hvilke områder har GF noget at gøre med samarbejde med kommunen og rettigheder i forbindelse med HUS88. Strukturen i og omkring HUS88. Vi skal værne om dyrelivet. Det er dejligt at vi er så mange, hvis vi kun er 4-5 stykker bliver det ikke til noget. Der er 1000 gode ideer, men hvis man står med det alene, brænder man ud. Opgaverne skal uddelegeres vi skal købe os fra det vi kan vi skal ikke selv gøre tingene selv, fordi vi ikke har tid og vi brænder ud. En landsby hvor alle kender hinanden vi har et forsamlinghus vi skal have en identitet som dem ude fra BG. Ineffektive GF og afdelingsbestyrelser to personer tog initiativ i maj 2013 til at indkalde alle afdelingsformænd. Målet var at få lavet en midlertidig GF-bestyrelse for at få sat tingene i gang. Tre personer talte med advokat, men det hjalp ingenting og nogle blev sure. Derfor indkaldtes til nyt møde i oktober for at få det i gang igen. Repræsentantskabs-møde i november fik ny bestyrelse valgt. Vi har mange penge og det kan bruges til at blive til noget godt. Der er begyndt at komme henvendelser. Må vi holde høns? Må vi bruge nyttehaverne? Trafikken skal vi også være obs på men den dag hvor der er et barn der bliver slået ihjel er det for sent. Det er taget meget til trafiksikkerhed. Vi skal have en søjle op så bilerne ikke kan køre der men busser og brandbiler skal kunne komme igennem. Der skal nedsættes en trafiksikkerheds-gruppe. 4 personer har kontaktet Kommunen og har fået en kontakt til en ingeniør. Vi skal have en dialog omkring trafikken på BG. Fx nogle fartbump som vi selv kan købe og lægge i vejene er et muligt tiltag. Parkering ved kiosken er også et problem. Det idylliske bliver ødelagt hvis der laves en vej hen over søen og broen. Der er endnu ikke blevet kørt nogen over så kommunen kan ikke gøre noget. Petanque-banen er ved at flytte ud af Den Gule Lade der kunne være levende musik. Nu kommer der en ny leder i HUS8 Trafiksikkerhed i BL. Der er mange muligheder vi bruger dem bare ikke. Side 2 af 8

3 Tryghed handler både om at kunne gå sikkert med en børnehave over broen og at vi kan sende børnene i kiosken uden at de bliver bange. Vi starter med dialog til kommunen, ellers må vi se på hvad der skal til. Sammenlægninger af boligselskaber betyder at der skal laves et driftsselskab Højstrup ønsker ikke at spare deres varmemester væk fordi det skaber tryghed. Storskrald billetter på hjemmesiden. Tavle med info om BG hvem skal man kontakte det grønne udvalg det sociale udvalg Der er vigtigt, at vi er nogen, der tager ansvar selv om vi ikke har tid. Stikord på white board: Forståelse for andre (kompetencer) Gennemgang af byg/areal, vandmøllen OK/GF Integration af nye beboere på BG Opgradering af BG grønne arealer HUS88 sociale tiltag, aktiviteter Social rådgiver / læge frivillig Virksomheder på BG Arbejdsgrupper / udvalg Udvikling af GF Blang Landsbyen Blangstedgård Trafiksikkerhed Tryghed i Blang Spillested i Laden Strukturen i og omkring HUS88 / Blang Infotavle ved HUS88 / Kiosken Fauna/ Dyreliv Samarbejde og kommunikation Michael Bruun Frederiksen: Kommunikationsrådgiver ved Odense Kommune, Børn og Unge Kort oplæg: Vi er opdraget til at sige sandheden nogen gange er det også muligt men andre gange er sandheden kompliceret hvad er sandheden om BL? Når tingene bliver komplicerede, er der ikke kun én sandhed - og vi begynder at reducere i kompleksiteten. Vi sorterer i alle de budskaber vi bliver bombarderet med hver dag men vi har et filter, der sorterer vildt meget fra. Vi får 2000 budskaber om dagen, men vi oplever virkeligheden meget mere éndimensionelt end den er. Men det har en pris. Side 3 af 8

4 Vi ved, hvordan verden er - men vort individuelle filter betyder. at vi ser hver vores virkelighed perceptionen forårsager, at vi opfatter de samme ting meget forskelligt og vi mener alle sammen at den verden vi selv ser - er den rigtige. At vores egen sandhed er sand. Vi skal arbejde en fælles fortælling frem og det kan vi gøre gennem samtaler. Vores oplevelser og erfaringer skaber vores forforståelse og den hjælper hjernen med at sortere i tingene. Alt hvad der bliver sagt, bliver lagt til det vi ved i forvejen. Vi har alle vore fortællinger om personer og begivenheder både dem vi kender og dem vi ikke kender. Hvis to fasttømrede grupper skal arbejde sammen er der fire grundlæggende fortællinger til stede: 1. Vores fortælling om os hvem er vi og hvad har vi fælles 2. Vores fortælling om dem vores samtaler cementerer disse opfattelser 3. Deres fortællinger om os 4. Deres fortællinger om dem selv Vi tror at andre oplever næsten dem samme som vi selv ser. Men andres perspektiv er måske et lidt andet. Svesken på disken Når man sidder fast i et samarbejde, er man nødt til at arbejde med disse fortællinger man skal have mod til at lægge svesken på disken med respekt. Vi skal tale ærligt om problematikken med empati. Vi skal lytte aktivt til hinanden Vi skal sætte os i de andres sted og ser på både dem og os selv Interview: - Der er en skjult konflikt gammelt nag - Magtkamp - Respekt for forskellige synspunkter - Manglende anerkendelse for en indsats - Usikkerhed på hinandens motiver til at gå ind i arbejdet - Jo mere vi rager i gammelt lort desto mere lugter det Det er nemmere at lave om på sig selv end at lave om på sin kone Skridt Anerkendelse af andres indsats Jeg har også gjort fejl Undskyld for det! 2. Fælles oplæg om en fælles struktur for arbejdet Vil alle være med? 3. Beskrivelse af de ting vi gerne vil fremadrettet Team building Bygning af Legobiler i to teams Side 4 af 8

5 Evaluering af fredag Michael godt input :-) God ide med seminar Godt humør / samarbejde Lærerigt! Øvelse med Lego Masser af energi Kanon oplevelse Seminar en gang årligt? Holluf Pile Grundejerforening Jan Hansen (33 år) Lars Myrtue (8 år) Vil fortælle om hvordan vi startede op og hvilke opgaver der ligger hos medarbejderne og hvordan det organiseres. Der er flere GF-foreninger i Holluf Pile. Denne forening er stiftet i husstande Koch-huse Alle er pligtigt medlem af GF omkostninger 2 mio kr. ingen lån / økonomiplan / laver budgetter pr. år og anslår udgifter og indtægter / Vi er ikke en sparekasse, men vi skal sikre at der er penge til de forventede udgifter / egen maskinpark Eget GF-hus på 117 m2. mødelokaler, fællesrum, maskinværksted og opbevaring af maskiner. ønsket om et fælleshus som beboerne kan leje og bruge (nu ikke noget fælleshus) 7 medlemmer af bestyrelsen - Møde 1 gang pr. måned et fast punkt er gennemgang af indkommen post 10 udvalg (1-3 i hvert udvalg og de ting som tages op i bestyrelsen): 1. Økonomiudvalg udarbejder budget og gennemgår ved revision bilag og ser på om udgifter har været relevante (budget og opfølgning, kontakt til revisor) 2. Odense Kommune-udvalg tager sig af kontakt til OK fx gadebelysningssag (egen betaling) 4 etape er gennemført, som byrådet har besluttet at borgerne skal betale selv eller central betaling via GF. (267 kr. pr. husstand - solidarisk betaling) eller via ejendomsskatter. Dvs. at kontingentet stiger fra 2100 til Opkrævning 1 gang pr. år (10. januar) Tager sig af al kontakt til kommunen 3. Legepladsudvalg 12 superlegepladser med en HP standard høj sikkerhedsfaktor der har været mange udgifter sikring af legepladserne og hvert ½ år gennemgang af GF sikkerhed og maling og vedligeholdelse. Er der noget, der er ødelagt som skal renoveres eller skal det med hjem og repareres, eller skal det erstattes. Personlige forsikringer dækker skader på børn der leger. (Har vi sådan en forsikring?) 4. Grønne områder (har ansat 2 medarbejdere) Side 5 af 8

6 5. Ejendomsudvalg vedligeholdelse af GF-hus 6. Trivselsudvalg årlig Sankt Hans fest bestyrelsesfest 7. Bladudvalg reklamefinansieret vort talerør til beboerne koordineres 4 gange om året (indhent priser og trykkeri) annoncører lokale håndværkere trykkeren opkræver annoncepenge og foreningen er ikke momsregistreret (det kan ikke betale sig) 8. Centerforening De forretningsdrivende i området asfaltering af parkeringsplads m.v. 9. Vej- og kloakudvalg vurdering af om der skal repareres veje stamvejene er overtaget af OK vængerne er egne veje og skal selv reparere dem. Stoppede kloakker OK har 1/3 hvis det ligger i private områder er det egne udgifter og dækkes af private forsikringer nu betales det af GF fordi problemet ikke er så stort konduite 10. IT kasserer, medarbejder, hjemmeside og sekretær 2 medarbejdere ansat på fuld tid til varetagelse af de grønne områder. De skal selv passe området, men hvis der skal laves store ting holdes der møde om det og snakker om det. Det kører stille og roligt. Bl.a. snerydning - det tager 6 timer for 2 mænd at komme rundt. Hvad koster det? kr. pr. år for 2 medarbejdere + 1 rengøring af fælleshus. Kasserer afholder løn og ansættelse - men den daglige bogføring og lønadministration udføres eksternt det koster pr år (Multidata/ Dataløn). Ingen overenskomst - men vi ligger pænt. Lønforhandling 1 gang om året. Pensionsordning for 2 år siden. Klare aftaler om hvad de må og ikke må fx må de ikke gøre noget for folk privat. Medarbejderne må bruge værktøjet i fritiden, men ikke i arbejdstiden. Fordi der altid er nogen, der gerne vil have noget gjort. Snerydning kan give meget afspadsering 37 timer til hver side de skal selv sørge for at få udført opgaverne. Der ansættes helst ikke nogen fra området. Udgifter til maskiner nogen ting kan leges eller man kan spare op. Multimaskiner til græsplæneklipper, kost og sneryddere er en god investering. Det skal kunne holde til noget og afskrives over 5 år være gode og sikre. Store nok så det ikke tager for lang tid. 1½ mio. i kontingent for at det kan bære. teknisk afskrivning på maskiner, computere, telefoner, asfalt, huse osv. [Grundejerforeningens økonomi frem går af deres hjemmeside] Det diskuteres om vi skal indgå i et nærmere samarbejde. Der har tidligere været et Beboerforum imellem grundejerforeningerne i SØ en konstruktiv SØ-gruppe kunne være en mulighed, især nu hvor SØ udvikles så voldsomt med OUH m.v. Holluf Pile inviterer til en aften til at se maskinparken og GF-huset. Side 6 af 8

7 Blangstedgårds udvalg (forslag): 1: Økonomiudvalg 3 personer dvs. formand, kassereren + 1 For at aflaste kassereren og få mere styr på økonomien Input til budgetforslag Overblik over økonomi Udvalg sikrer at bestyrelsen er opdateret på hvordan økonomien ser ud tryghed Har kontakten til vort pengeinstitut (renter) 2: Grønne områder 3 personer Er der nogen der har kontakt til det firma om hvad der bliver gjort på de grønne områder. Hvilke aftaler er der? Hvad skal der gøres og hvilke tiltag skal der til? Kommunen laver nogen ting, men hvad med resten? Sikring og tilsyn af legepladser (afdækning af hvilke det drejer sig om) Snerydning og glatførebekæmpelser 3: Trivselsudvalg 3 personer Traditioner jul, grillfest og asfaltbal HUS88 er omdrejningspunktet for den trivsel der skal være 4: Odense Kommune udvalg 3 personer (formand og udvalgsformænd) (Projektgrupper) Trafiksikkerhed Hvem ejer vejene regulativer m.v. (kloakering) Belysning SSP Psykiatrien 5: Kommunikation og IT Hjemmeside Ophængsskab på torvet Frugtpressen Hvert udvalg har en tovholder, der indkalder til møder og kan underrette ved bestyrelsesmøder Oplæg Susanne - Gentages derhjemme når alle har mulighed for at deltage Side 7 af 8

8 Evaluering: Vi skal starte med at tage nogle små succeser hjem og så småt begynde at arbejde på de store ting. Vi fik talt om nogle ting, som det var vigtigt at få frem og sat ord på. Mødet har været præget af engagement og arbejdsiver. Interessant at høre om en grundejerforening med styr på det og god stabilitet vi er anderledes og det må vi tage højde for. Efter deres oplæg valgte vi at lave en række udvalg. Der er nu basis for det videre samarbejde. Det har været meget udbytterigt og jeg tør godt på min forenings vegne sige, at pengene har været godt givet ud - og at vi har fået noget for vores kontingent til GF. Nu vil jeg gerne hjem til Blangstedgård! Opsamling mandag aften Side 8 af 8

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere