I dette nummer kan du læse om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette nummer kan du læse om:"

Transkript

1 NR. 121 MARTS 2005 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe I dette nummer kan du læse om: Referat fra Generalforsamlingen. SAGs bestyrelse og udvalg. Sommerrevyens status. Lyskursus. Og se SAGs årsplan med bla. Ryvytur til Rottefælden. Inspirationsaften - til efterårets forestilling. 1

2 Medlemsnyt. Indmeldelser: Johannes (Johs.) Hansen Vestergade 10 st. Særslev 5471 Søndersø tlf.: Hans Erik Høi Mosegravene Søndersø tlf.: / Udmeldelser: Ændringer: Ingen. Rettelse: Britt Andersen og Stefanie Andreassen er stadig medlem af SAG. Vigtig meddelelse: Superbrugsen ændrer og rationaliserer deres debitorsystem. Derfor vil der ikke længere medfølge underbilag/notaer til månedsopgørelsen. Det betyder, at når I fremover handler på konto 4 i Superbrugsen for SAG, skal I gemme og gi mig kvitteringerne (Der vil være et ringbind i kælderen). Uden dem kan jeg ikke kontere udgifterne præcist nok. I dette medlemsblad er der vedlagt en a jourført medlemsliste. Hvis der er fejl eller mangler, bedes man henvende sig, så det kan blive rettet. Der er også vedlagt et girokort for 1.halvår 05. Men ikke til nye medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der har betalt forud. Hvis man ønsker at betale for hele året, og derved spare porto, skal man bare rette beløbet på girokortet til det dobbelte. Man bedes betale inden 1.april. Man kan modtage SAG en elektronisk, enten ved at tilmelde sig på eller ved at sende en til: Når der udkommer et nyt medlemsblad, vil man modtage en , hvor bladet er vedhæftet i pdf-format. Så kan man selv printe det ud eller gemme det på sin computer. Den elektroniske udgave udkommer ca. en uge tidligere end papirudgaven. Prøv det! Det sparer kassereren for noget arbejde og foreningen for nogle portoudgifter. 2 Kassereren.

3 Generalforsamlingen mandag, den Per Storm Madsen førte som dirigent de fremmødte medlemmer gennem en rolig generalforsamling Der var genvalg til formand Putte Kvisthøj, Line Loklindt og Marianne Storm alle med applaus. Konstitueringen og udvalgenes nye sammensætning kan I se andetsteds her i bladet. Kasserer Mogens Sørensen fremlagde igen i år et regnskab, som viser en sund økonomi i foreningen. Medlemskontingentet er fortsat 200 kr. årligt. Nedenstående er referentens sammenskrivning af formandens og udvalgsformændenes beretning: Formand Putte Kvisthøj var meget tilfreds med igen i år at kunne se tilbage på flotte fremførelser på vores scene i Borgerhuset. Udsolgt både til revy- og juleforestillingerne, inden vi havde haft premiere det er utroligt. SAG laver godt teater, fordi vi er så heldige at have så mange dygtige medlemmer, der kan være med til at dække de forskellige opgaver. Indimellem kniber det også men så lykkes det med lidt personlig pres hist og her. Formanden kom ind på, at der dog er nogle enkelte funktioner, som ikke altid kan løses via medlemmerne f.eks. vores musik. I foreningens regi har vi på andre tidspunkter også betalt en skuespiller eller lignende for at undervise på kurser. Foreningens aktiviteter gennemføres ved frivillighed og uden honorar, også selvom man som medlem kan arbejde i sit faglige felt det er udgangspunktet. Når ingen af vores egne dygtige instruktører har ønsket at påtage sig opgaven, er instruktører udefra blevet betalt som f.eks. ved Nød i præstegården men altså først når SAG ikke selv kan løse opgaven. På grund af det flotte niveau, som vores egne instruktører altid leverer, kunne publikum nok ikke konkret se i Nød i præstegården, at det var en professionel gæsteinstruktør, som havde haft ansvaret, men de medvirkende skuespillere, lysfolk m. fl. har helt klart meldt tilbage, at der i processen er indlært noget nyt til gavn for det videre arbejde i SAG. Fortsættes næste side 3

4 Bestyrelsen har ikke fundet det uhensigtsmæssigt, at vi på nogle tidspunkter betaler for noget, som andre gør gratis, men det sker kun, når vi finder, det er nødvendigt for vores teaterliv. Vi vælger kun disse løsninger, når vi ikke kan få opgaverne løst i eget regi. Bestyrelsen er selvfølgelig åben for en dialog, hvis der er medlemmer, der kan vise andre veje! Alle i det praktiske arbejde ved, at vi tjener penge for at gøre en forskel i amatørteater verden. Der er dog også brugt en del penge på at gøre forholdene bedre i det praktiske. En nyinvestering i køkkenet (stålbord med vaske) er på vej, men den skal dog først forhandles med Borgerhusets bestyrelse, og det samme gælder renovering af kælderrummet. Vi er i gang med at undersøge mulighed for at søge penge til et nyt lysanlæg. Tip til at finde relevante fonde er meget velkomne. SAG har købt et digital kamera, som vi gerne vil opfordre medlemmerne til at bruge. Det kan være med til at vise de sjove timer og situationer, vi har sammen. Vores foreningsarbejde er jo andet end billederne fra scenen så hjælp os til at få nogle gode billeder til vores hjemmeside fra den vinkel af, hvor du er med til at gøre en forskel. En af de kedelige opgaver bestyrelsen har haft - er vores uniformssag, som stadig ikke har fundet en afklaring. Med hensyn til oprydningsarbejdet efter forestillingerne lægger bestyrelsen op til, at vi forsøger at gøre den del mere fælles. Bestyrelsesarbejdet går stille og roligt. I bestyrelsen kender vi efterhånden hinandens ressourcer, og Putte takkede for godt samarbejde, men rettede også en tak til udvalgene. Uden dem havde bestyrelsesarbejdet en hel anden karakter - strukturen fungerer godt, og der er stor faglighed i arbejdet. Bente Schødts kunne på RESTAURATIONS-udvalgets vegne fortælle om en god opbakning til arbejdet i køkkenet og ved serveringen. Der er i årets løb bl.a. anskaffet nye forklæder, og der er blevet bygget nye skabe, som har givet bedre plads til tingene. Planerne om at renovere køkken og kælder ser Bente frem til med glæde. For at undgå at løbe ind i pladsproblemer er der indført en praksis, hvor det pynt, der er indkøbt til en forestilling, efterfølgende vil blive solgt. Bente afsluttede med at takke og rose udvalget. Der kommer altid mange gode ideer på bordet, og udvalgets medlemmer er rigtig gode til at supplere hinanden. 4 4 Fortsættes næste side

5 Line Loklindt fortalte i sin beretning for RAS, at udvalget har holdt 4 møder i årets løb. Line takkede udvalget, som består af Herle, Beth, Sonja, Anja og Line, og som alle gerne vil forsætte, men også kunne tænke sig inspiration fra et eller flere nye medlemmer. Line kunne fortælle, at der i forbindelse med forestillingerne altid dukker nogle uventede vanskeligheder op, men at de altid bliver de løst. Line omtalte udvalgets udenomsaktiviteter: turen til Elvis i Den fynske Landsby og videoaftenen med fællesspisning og opfordrede til at bakke op om initiativerne. Revy 2005 er på trapperne, og Line efterlyste nogle folk til at være behjælpelig med det praktiske. Årsplanen skal udvalget i gang med. Der er forslag om at lave en efterårsforestilling med Giro 413 som omdrejningspunkt, og mandag den 30. maj er alle velkomne til en sætte i gang- og inspirationsaften. Den 11. august arrangeres en fællestur til Rottefælden. Kristian Bahr fortalte fra PR-udvalget, at meget er status quo i det lille udvalg, hvor opgaverne er sat ind i nogle rammer Bortset fra et stort arbejde med at introducere og efterfølgende tegne annoncer til programmet i Nød i præstegården har udvalget ikke lavet noget extraordinært. I årets løb diskuteres udvalgets arbejde på mange planer. Det er åbenlyst rigtigt at arbejde på en bedre korrekturlæsning, fornuftige justeringer af billetsalget og logiske placeringer af annoncer, deadlines mv., men andre gange kan man ikke slutte fra det konkrete eksempel til det generelle. Hjemmesiden fungerer med skiftende dynamik, men på et acceptabelt niveau. SAG`en fungerer helt ok med den primære funktion, som er information til og mellem medlemmer, men der er i årets løb også kommet gang i anmeldelserne det er fint! Der blev rettet en tak til Kent for nogle fremragende billeder til pressen og til hjemmesiden, til Kurt for nogle fremragende videoer, til Jens for Fortsættes næste side 5

6 Søren Pedersen fortalte fra REGI-udvalget, at der ikke afholdes mange møder i årets løb man mødes, når man står med de konkrete opgaver. Arbejdet i Nød i præstegården blev af Søren betegnet som udfordrende og spændende. Et nyt lysanlæg, som kan være en investering på op til kr., havde desværre ikke fundet genklang ved de fonde, som var søgt, men det vil blive forsøgt igen. Der arbejdes på i forbindelse med revyen 2005 at lave et mini-lyskursus, for det er ganske sårbart, at der er så få i SAG til at arbejde med lyset. Kurt H. er godt i gang med at overspille de gamle videoer til dvd Søren takkede sit udvalg, som alle fortsætter. Referent: Kristian Bahr Revy En situationsrapport Så er der en uge til 1. læseprøve. Tekst-mæssigt har jeg 22 numre på plads og 2 som jeg er blevet lovet i løbet af ugen. Der skal normalt bruges numre i en revy, så det er, som det skal være. Slutningen er ikke skrevet endnu, men der skal jo også være plads til de sidste nye ting, der sker, så det haster ikke. De skuespillere, der skal bruges, er også på plads. Det er: Anja, Marianne, Marie, Louise, Réne, Kurt Holm, Jesper (ny), Johs. (ny) og Nicolas (ny). Musiker: Nils Sand (ny). Det lyder som et spændende hold. Det er rart, at der sommetider er nogle nye ansigter på holdet. Forestillingsleder er Putte. Der mangler stadig en sufflør. Var det ikke noget for én, som ikke lige tør springe på scenen endnu? Det plejer at være sjovt. Jeg glæder med i hvert fald til at komme i gang. 6 Mogens Sørensen (instruktør)

7 REVY-OPLEVELSE i Rottefælden. Er det noget du kunne tænke dig? Vi planlægger en fællestur til Rottefælden torsdag d hvor Liselotte Krogager, Jan Schou, Arne Lundemann og Charlotte Goldberg vil være på scenen og give os en, forhåbentlig, morsom aften. Hvis du/i har lyst, vil jeg meget gerne have besked hurtigst muligt og senest d for at kunne bestille billetter, da der hurtigt bliver udsolgt. Billetpris: 225,- Tilmelding til Sonja tlf el. mail: Lyskursus Jim, som er gift med Liselotte, instruktør på Nød i præstegården, har tilbudt at komme og fortælle os om opsætning af lys til forestillingerne. Det har jeg taget imod, og jeg har aftalt med Jim, at det skal være søndag den 3. april. Alle er velkommen til at deltage. Kostumefolk, instruktører, skuespiller og andre er også velkommende, da det kan give inspiration til jeres arbejde. Den nuværende gruppe gør en stor indsats. Samtidig er det meget glædeligt, at Lau har meldt sig til gruppen som et ungt pust. Men vi kunne godt være flere om arbejdet. Så meld dig til dette kursus, hvis du mener, at arbejdet med lys kunne være noget for dig. Tilmelding til undertegnet på eller mail inden 15. marts Søren 7

8 Årsplan for 2005 og RAS udvalget har følgende plan for 2005 og Maj 2005 Maj 2005 August 2005 August 2005 August 2005 November 2005 Februar 2006 Maj 2006 Premiere på revyen. Inspirationsaften til efterårets stykke. Teater tur til Rottefælden. Starte på efterårets stykke. Familietur til Æbelø. Premiere på efterårets stykke. Revyen 2006 starter. Premiere på revyen. Lidt kommentar til årsplanen. I SAGEN nummer 116, september 2004 forhørte RAS-udvalget sig, om der kunne være stemning for at spille en kabaret med et koncept omkring Giro 413 / De ringer vi spiller. Der har ikke været den store tilbagemelding, men vi har nu alligevel besluttet, at vi vil holde en inspirationsaften i håb om at det kunne komme op og kører. Vi vil derfor gerne inviterer til en inspirationsaften den 30. maj 2005 kl Vi har inviteret Lise Lotte Kroager som inspirator. Lise Lotte har selv spillet med i Giro 413, da stykket blev opført for år tilbage i Vintapperteateret. Hvis du eller nu kunne tænke dig at være instruktør på kabareten må du gerne kontakte mig. Vi vil i år prøve at lave en tur til rottefælden i august mere om det andet sted i bladet. Vi vil på opfodring fra restaurantudvalget, lave en familietur til Æbelø den 27. august Der vil komme mere om det i et af de kommende blade. 8 På RAS- udvalgets vegne Line

9 BESTYRELSEN I SØNDERSØ AMATØRTEATER GRUPPE Formand: Putte Kvisthøj Næstformand: Kristian Bahr Kasserer: Mogens Sørensen Sekretær: Marianne Storm Line Loklindt (RAS) Kristian Bahr (PR) Søren Pedersen (REGI) Bente Schødts (RESTAURATION) UDVALG I SØNDERSØ AMATØRTEATER GRUPPE RAS - udvalget PR- udvalget REGI udvalget RESTAURATIONS - udvalget årsplan - repertoire - forestillinger og aktiviteter intern og ekstern kommunikation herunder SAG en (medlemsblad) alle praktiske opgaver ved forestillinger og i Borgerhuset restaurationsdriften ved forestillinger og forplejning i gruppen Line Loklindt - formand Beth Konyher Herle Ulfeldt Anja Lund Sonja Kristensen Dorte Nielsen Kristian Bahr - formand Per Storm Madsen Christine Wulff Mogens Sørensen Udvalg vedr. hjemmesiden: Kurt Christensen Christine Wullf Mogens Sørensen Per Storm Madsen Redaktør SAGen Jens Kjærgaard Søren Pedersen - formand Jens Kjærgaard N.E. Pedersen (Peter Maler) Jørgen Nygaard Kurt Holm Kostumer: Birthe Buthler Elsebeth Alsgaard Bahr Bente Schødts - formand Jørgen Larsen Morten Vinther Vivi Hørdal Peter Schødts Hanne Høj Marianne Storm Bestyrelsessupplanter : 1. suppleant: Beth Konyher 2. Peter Schødts Revisorer: Ida Tokehøj og Mogens Brandt. Suplleant: Knud Erik Mathiasen(This) 9

10 Ny-nyrevideret Øve- /spilleplan REVY 200 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Mandag 28.februar Gennemlæsn Mandag 7.marts Øve Mandag 14.marts Øve Mandag 21.marts Øve Mandag 28.marts (2.påsked.)Øve Mandag 4.april Øve

11 MARTS Ti 1 On 2 Cabaret SAG To 3 Generalprøve Fr 4 Premiere Lø 5 Sø 6 Ma 7 Øve Revy Ti 8 On 9 To 10 Cabaret Fr 11 Gabaret Lø 12 Cabaret Sø 13 Ma 14 Øve Revy Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Øve Revy Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Påskedag Ma 28 Øve Revy Ti 29 On 30 APRIL Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 Øve Revy Ti 5 On 6 To 7 Bestyrelsesmøde Fr 8 Lø 9 Øveweekend Sø 10 Øveweekend Ma 11 Øve Revy Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Øve Revy Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Lø 23 Sø 24 Ma 25 Øve Revy Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 MAJ Sø 1 Ma 2 Øve Revy Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 Øve Revy Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Sø 15 Pinsedag Ma 16 Øve Revy Ti 17 On 18 To 19 Bestyrelsesmøde Fr 20 Lø 21 Øveweekend Sø 22 Øveweekend Ma 23 Øve Revy Ti 24 On 25 Gsp. SAG To 26 Generalprøve Fr 27 Premiere Lø 28 Sø 29 Ma 30 To 31 Ti 31 11

12 Næste blad udkommer omkring uge deadline bliver torsdag 14 april 2005 Redaktør: Jens Kjærgaard Lærkevænget Søndersø, tlf Indlæg må gerne, hvis i har mulighed for det, indsendes på diskette, eller endnu lettere send en fil pr. , min adresse er: Redaktøren Til SAGs medlemmer Husk: Forestillingen UDEN PÅHÆNG Premiere 4 marts. Øvrige forestillinger marts Husk at et evt. overskud går til et godt formål. 12

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret.

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret. Nr. 140 Maj 2007 Der var mere end tryk på, da forsalget gik i gang til årets revy: premierebilletterne blev revet væk samtlige billetter var solgt på en uge. På alle måder er det jo fantastisk, at så mange

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 2 Maj 2014 13. årgang Maj 1 Nye tider Tekst: Rikke Kastbjerg Generalforsamling 2014 Vores årlige generalforsamling er netop overstået. Vi havde en rigtig

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning... side 04 Generalprøve på dilettant... side 13 Udlejning af flagalle... side 12 Tilmelding til forårsfesten 2015... side 15 Besøg hjemmesiden... side 20 Bestyrrelsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere