bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser"

Transkript

1 bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA) Marokko Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Tunesien Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Egypten Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Kuwait Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Bahrain Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Landeanalyser - Latinamerika Guatemala Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Honduras Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Nicaragua Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Paraguay Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Bolivia Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation

3 3 Landeanalyser - Asien Nepal Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationerne Bangladesh Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationerne Indien Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationen Filippinerne Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Cambodja Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Pakistan Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Mongoliet Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Landeanalyser - Vestafrika Benin Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Ghana Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet og Ghana TUC Niger Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Sierra Leone Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Togo Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation

4 5 Landeanalyser - det østlige Afrika East African Community (EAC) Politiske, økonomiske og sociale tendenser EATUC Tanzania Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Zanzibar Politiske, økonomiske og sociale tendenser Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Kenya Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Uganda Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Burundi Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Rwanda Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Landeanalyser det sydlige Afrika Zimbabwe Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Swaziland Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Mozambique Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Malawi Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Zambia Politiske, økonomiske og sociale tendenser Ændringer på arbejdsmarkedet Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation

5 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA) Ulandssekretariatet i MENA-landene - maj

6 1.1 Marokko Politiske, økonomiske og sociale tendenser Marokko har i mange år været det land i Nordafrika, der var 'længst fremme' med hensyn til rettigheder og demokratiske kriterier. Kongen Mohammed VI har gennem sin regeringsperiode (siden 1999) gradvist indført reformer og forsigtigt lukket op for sikkerhedsventilerne. For eksempel er der til en vis grad både ytrings- og organiseringsfrihed. På den anden side er det reelt monarkiet og ikke de folkevalgte der sidder på magten i landet, korruption og nepotisme er et kæmpe problem, og de der vælger at gå imod magteliten bliver betragteligt udfordret på deres vej. Ligeledes er det den royale familie og magteliten omkring den, der sidder på det meste af landets formue. I de seneste år har der været en stigning i offentlig demonstrationer i landet, og inspireret af nabolandenes opstande i starten af 2011 dannede en række ungdomsgrupper 20. februar bevægelsen med det formål at støtte især det egyptiske oprør men indirekte også at kritisere kongens autoritære regime. 20. februar bevægelsen og en islamistisk organisation Al Adl Wa Al Ihssane kaldte til gadeprotester, og i løbet af februar og marts blev der demonstreret i gaderne i Casablanca og Rabat med krav om reformer af kongemagtens forfatningsmæssige rolle. Kongen, der så regenterne i Tunesien og Egypten falde, reagerede hurtigt på udviklingen i Marokko, og i begyndelsen af marts holdt han en for mange overraskende tale, hvori han imødekom kravene fra gaden og annoncerede etableringen af en kommission til at skrive et udkast til en ændring af forfatningen. Denne ændrede forfatning blev vedtaget ved en folkeafstemning i juli 2011, og parlamentsvalget blev følgende, på opfordring af kongen, fremskyndet et år for hurtigt at implementere ændringerne, der blandt andet skulle udvide parlamentets og statsministerens magtbeføjelser. Reelt ligger den faktiske magt dog stadig hos monarken, der har bevaret kontrollen med hæren og magten til at nedlægge veto mod nye love og ministerielle udnævnelser. Parlamentsvalget blev afholdt den 25. november Selvom valg til parlamentet har været afholdt gennem de seneste årtier, har resultatet af valgene kun i begrænset omfang været udtryk for befolkningens vilje. Kongen har bestemt hvem der skulle være statsminister uanset, hvordan parlamentet var sammensat og således valgt statsministre, der enten delte hans politiske filosofi eller erhvervsfolk, han havde styr 5

7 på. Den nye forfatning garanterer nu, at statsministeren skal udpeges fra det største parti. Det er dog stadig forbeholdt kongen at udpege den politiker i det største parti, han foretrækker som statsminister. Med ændringer i valgloven i løbet af efteråret, tog man desuden et skridt nærmere transparente valg. Som forventet vandt det ledende moderate islamiske parti Retfærdigheds og udviklingspartiet (PJD) det største antal sæder i parlamentet. Efter en længere forhandlingsrunde dannede PJD, med statsminister Abdelilah Bankirane i spidsen, koalitionsregering med to konservative partier tæt på monarkiet Istiqlal og Den folkelige bevægelse (PAM) samt med det mindre venstreorienterede parti Fremskridt og socialisme. Denne brede koalitionsregering har nu ansvaret for at implementere reformer i en tid, hvor forventningerne er høje og statens ressourcer for nedadgående. Betydelige politiske, økonomiske og sociale reformer har været gennemført under den nuværende konge. Det har dog ikke været nok til at overkomme udbredt korruption, vedvarende fattigdom og en af de største kløfter mellem rig og fattig i den arabiske verden. Der er nu stærk forventning og krav om, at den nye regering vil betyde forandring og introducere hurtigere og mere troværdige reformer, især for jobskabelse, regeringsførelse og i offentlig service. Kongen og PJD deler da også en stærk interesse i at levere på deres løfter om sociale og økonomiske reformer, kampen mod korruption og transparens i det politiske system. Landets primære økonomiske udfordring er at accelerere væksten og fastholde den forbedrede ydeevne for at reducere den høje arbejdsløshed og underbeskæftigelse. Mens den samlede ledighed var 9 % i tredje kvartal i 2011, dækker dette tal over betydelig højere arbejdsløshed i byerne blandt unge mænd i byerne er tallet således 30 %. Regeringen har anerkendt de økonomiske udfordringer og annoncerede i januar 2012 en ambitiøs plan til at øge væksten til 5,5 %, mindske arbejdsløsheden til 8 % og forbedre kvaliteten og rækkevidden for offentlige serviceydelser. Der er dog ikke meget råderum for offentlige udgifter, hvorfor reformer vil skulle spille en central rolle for et sådant program Ændringer på arbejdsmarkedet Demonstrationer og strejker har præget billedet i 2011 og den første del af I marts og april steg protesterne betydeligt i styrke og antal, hvilket fik regeringen til at true med at tilbageholde løn fra protesterende arbejdere. Især er det socioøkonomiske forhold, arbejdsløshed og regeringens uindfriede løfter, der står for skud. Særligt handler de seneste protester om regeringens manglende lyst til at implementere den tidligere regerings indgåede aftaler med fagbevægelsen, som statsministeren lovede i januar. Dette gælder blandt andet lønstigninger. En ny runde social dialog med regeringen er netop startet. Regeringen ønsker at få en lov om strejker samt en fagforeningslov igennem. De forskellige hovedorganisationer er desværre ikke enige på disse punkter, primært grundet deres forskellige politiske tilhørsforhold. 6

8 Et økonomisk og socialt råd blev etableret i foråret 2011 undervejs igennem flere år, men endeligt foranlediget af kongens tiltag som svar på uroen i landet. I dette råd sidder eksperter, repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og de sociale parter arbejdsgiverne og arbejdstagerne. Formålet er at diskutere og komme med anbefalinger til regeringen på selvvalgte områder eller på opfordring. Blandt andet har rådet udgivet en rapport om et nyt socialt charter og en rapport om ungdomsarbejdsløshed. Rådet har kun rådgivende karakter og er i sidste ende under kongens fjernkontrol, men ikke desto mindre er det et sted, hvor partnerne kan mødes og diskutere, og nærme sig hinanden for at komme med konkrete anbefalinger Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Ulandssekretariatets partnerorganisationer i Marokko er hovedorganisationerne CDT, FDT og UGTM. Foruden disse har to yderligere hovedorganisationer status som 'mest repræsentative' med ret til at repræsentere arbejderne i nationale forhandlinger: den historisk betydningsfulde UMT samt den noget yngre organisation UNTM. UMT's eksistens går tilbage til landets uafhængighedskamp og er den organisation, de andre senere er udsprunget fra. UMT ser således sig selv som den eneste rigtige hovedorganisation og er tøvende overfor at samarbejde med de øvrige. UNTM har stærk tilknytning og overlap med det islamistiske parti PJD. Ulandssekretariatet undersøger lige nu mulighederne for at udvide samarbejdet med CDT, FDT og UGTM til også at opfatte de to andre hovedorganisationer. UMT var oprindeligt inviteret til at deltage i Cotridiaso projektet, men afviste dette. UNTM var ved projektets opstart ikke anerkendt som værende repræsentativ på landsplan. I løbet af efteråret skal der holdes valg af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. De hovedorganisationer der opnår 6 % af stemmerne på landsplan sammenlagt i den offentlige og private sektor, får status som 'mest repræsentative' og kan repræsentere arbejderne på landsplan. Ved sidste valg opnåede de 5 nævnte hovedorganisationer denne position: CDT, FDT, UGTM, UMT og UNTM. Som billedet ser ud nu, er kun omkring en tredjedel af de valgte tillidsrepræsentanter knyttet til en fagforening (resten er såkaldte sans affiliation syndicales ), hvilket efterlader de fem organisationer med svag kort på hånden. Desuden skønnes organiseringsgraden at være omkring 11 % af arbejdsstyrken. Med UNTM's tilknytning til vinderen af parlamentsvalget PJD vil UNTM sandsynligvis blive styrket ved det kommende valg. 7

9 En anden udvikling er, at samarbejdet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationen CGEM er begyndt at rykke sig. Alle fem hovedorganisationer har således netop indgået bilaterale rammeaftaler med CGEM om mægling i konflikter. Processen skete på CGEM's opfordring, og tilnærmelsen tyder på en holdningsændring hos arbejdsgiverorganisationen. Det er dog mindre positivt, at der er tale om fem separate aftaler i stedet for én universel aftale for dem alle. 1.2 Tunesien Politiske, økonomiske og sociale tendenser Tunesien afholdt det første demokratiske valg i årevis i oktober 2011 efter forårets afsættelse af diktatoren Ben Ali. En national forfatningsgivende forsamling blev valgt til at udarbejde en ny forfatning og beslutte landets fremtidige regeringsform. Det moderate islamiske parti Ennahda var som forventet den store vinder af valget med mere end 40 % af stemmerne. En midlertidig koalitionsregering faldt på plads i november efter uger af forhandlinger over fordelingen af politiske poster med Ennahda i spidsen samt landets største sekulære party Congress for the Republic (CPR) og det venstreorienterede Ettakol, der kom hhv. ind på en anden og tredjeplads i valget, hvor mere end 80 partier stillede op. Begivenhederne i 2011 samt det igangværende arbejde med at udforme en ny forfatning har sat en større debat i gang omkring Islams og islamisk lovs plads i samfundet og i lovgivningen. Mustapha Ben Jaafar (Ettakol), formanden for the forfatning givende forsamling og præsident Moncef Marzouki (CPR) har gentagne gange afvist at inkludere sharia in den nye forfatning og advokeret for en civil stat. Og efter meget debat valgte Ennahda i april at opfordre den forfatningsgivende forsamling til ikke at basere den kommende forfatning på islamisk lov (sharia) i et forsøg på at undgå at dele landet. Internt var det islamiske parti dog delt over spørgsmålet. Emnet har polariseret det tunesiske samfund. Salafister, der ikke anerkender den demokratiske model og således ikke deltog i valget har i månedsvis skabt røre ved blandt andet aktioner med at besætte nogle af landets universiteter. På samme tid har massive demonstrationer for en 8

10 sekulær stat fundet sted som modsvar til salafisters krav om adoptionen af sharia og afskaffelsen af demokrati. I april blev demonstranter behandlet hårdhændet af sikkerhedsstyrkerne i et sammenstød på niveau med urolighederne i 2011, hvilket udløste stærk kritik af regeringen og anklager om gamle tilstande. Præsident Moncef Marzouki forlængede i marts for femte gang landets undtagelsestilstand, denne gang indtil slutningen af april med begrundelse i, at der stadig er risiko for uroligheder i nogle regioner i landet. Landet står over for seriøse økonomiske problemer med store forskelle i geografiske områder, en enorm arbejdsløshed og et ineffektivt økonomisk system. Budgettet for 2012 er en stigning på 7,5 % i forhold til Størstedelen er udgifterne er sat til side til social udvikling. Regeringen sigter på at opnå en vækst på mellem 3,5-4,5 % af BNP i Den økonomiske vækst har ikke oversteget 0 % over de sidste tre år, udenlandsk investering (FDI) faldt med 30 % i 2011 og indtægter fra turisme faldt med en tredjedel. Regeringen regner dog med, at 2012's turistsæson vil kompensere for tabet. Landet gør ligeledes en indsats for at øge det økonomiske samarbejde med nabolandene Ændringer på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden fortsætter uformindsket trods forsøg fra regeringen på at adressere problemet. Således ramte arbejdsløshed næsten 19 % i sidste del af 2011, med næsten tre ud af fire arbejdsløse borgere under 30 år. Efteruddannelses og beskæftigelsesministeren i den midlertidige regering har lovet nye job i 2012; jobs fra den private sektor, i den offentlige og jobs fra forstærket samarbejdsrelationer med Qatar og Libyen. Det totale antal arbejdsløse er rapporteret til over Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Ulandssekretariatets har for nuværende ikke nogle specifikke aktiviteter i Tunesien men forventer at et program gældende for 2012 støtte til arbejdsmarkedsreform og social dialog i Tunesien bliver godkendt af Udenrigsministeriet inden længe. Ulandssekretariatets kommende partnerorganisation UGTT (Union Générelle Tunisienne du Travail) blev dannet i 1946 og deltog i uafhængighedskampen fra Frankrig, hvilket historisk har givet den et stor mængde legitimitet. UGTT repræsentanter arbejder og pensionerede arbejdere med 24 regionale fagforeninger, 19 forbund og 21 generelle fagforeninger. UGTT har en medlemsskare på Der er to yderligere hovedorganisationer, men de vurderes til højst at kunne mønstre medlemmer. Under Ben Alis styre samarbejdede ledelsen med diktatorens 9

11 regime. En stor del af medlemmerne længere nede i organisation var dog meget imod dette og spillede en aktiv rolle fra starten af revolutionen. I december 2011 afholdt UGTT kongres og udskiftede således den gamle, korrupte ledelse med nye kræfter. 80% blev udskiftet kun tre er fra den gamle ledelse er tilbage. Desværre blev ingen kvinder valgt, selvom fem stillede op. Kongressen vedtog at arbejde på et kvotesystem for at sikre kvinders deltagelse i ledelsen. Det blev ligeledes besluttet, at starte en større intern omstrukturering af organisationen. UGTT's hovedprioriteter lige nu er at bidrage til landets nuværende politiske udvikling. Således har UGTT udarbejdet et forslag til forfatningen som input til den forfatningsgivende forsamlings arbejde. Derudover indgår UGTT i en social dialog proces med arbejdsgiverorganisationen UTICA om at enes om en social aftale. Denne proces var tidligere en tom skal dikteret af Ben Ali, men nu er der åbnet op for en reel dialog mellem de to parter. UTICA er ligeledes i gang med en intern oprydningsproces i efterdønningerne af revolutionen og har kongres i juni i år. Også de var forbundet med Ben Alis regime. Det er interessant at der i øjeblikket foregår en intern dialog i UGTT mellem de mere konfliktsøgende medlemmer af UGTT og de, der ønsker dialog med regeringen og arbejdsgiverne. 1.3 Egypten Politiske, økonomiske og sociale tendenser Den 20. april 2012 var Tahrirpladsen fyldt af demonstranter, efter sigende var fremmødet lige så stort som for lidt over 14 måneder siden, hvor masseprotesterne pressede Mubarak blev til at gå af og afgive magten til et midlertidigt militær råd. Nu over et år senere protesterede demonstranterne over, hvad der ligner et forsøg fra militær rådets side på at sabotere den lovede overgang til civilt demokrati efter præsidentvalget i maj-juni. Parlamentsvalget der løb fra november 2011 til februar 2012 var det første frie valg siden militære officerer styrtede monarkiet i Det muslimske broderskabs parti Friheds og retfærdighedspartiet (FJP) blev som forventet den største vinder med 47 % af sæderne i underhuset, mens det var overraskende at det det ultra-konservative salafist parti Al Nour opnåede næsten 25 % af sæderne. Militær rådet (SCAF) har stadig magten i overgangsperioden, der har 10

12 været kaotisk og præget af åbenlyse slag om fremtidig indflydelse. Samtidig har den nye regering haft svært ved at fremvise hurtige, økonomiske resultater og er således ved at tabe opbakning i befolkningen. De store spørgsmål lige nu er dels det nært forestående præsidentvalg og dels processen med at skrive en ny forfatning, idet den forrige blev kasseret med Mubaraks fordrivelse. Præsidentvalget forventes at falde den maj med anden runde den 16. og 17. juni. Perioden op til fristen for opstilling af kandidater tydede på, at valgkampen ville blive en kamp imellem tre parter: Det muslimske broderskab, de ultra-konservative salafister og militæret og herunder den gamle Mubarak-garde. Tre af spidskandidaterne fik dog alle tre afslag på deres kandidatur, idet de ikke kunne leve op til kriterierne for opstilling: således måtte den tidligere leder af det berygtede efterretningsvæsen og en af Mubaraks nærmeste Omar Suleiman, det muslimske broderskabs spidskandidat samt salafisternes spidskandidat udgå. Dermed ændrede valgkortet sig drastisk en måned før valget skal stå. Det muslimske broderskab og militæret har begge back-up kandidater, som de nu kører i stilling. Salafisternes kandidat, derimod, som så ud til at have solid opbakning hos konservative muslimske vælgere har endnu ikke opgivet kampen om kandidaturet. Det andet store spørgsmål er forfatningen. Det nyvalgte parlamentet fik til opgave at udpege en forsamling på 100 medlemmer, der skal skrive en ny forfatning, der derefter skal vedtages ved en folkeafstemning. Udvælgelseskriterierne til sammensætningen af denne forsamling har været et omstridt punkt mellem de sekulære og islamiske blokke i parlamentet. Og da parlamentet i marts offentliggjorde sammensætningen af forsamlingen, hvor FJP og Nour partiet sad på omkring 70 % af medlemmerne, forlod otte medlemmer forsamlingen i protest mod en fordeling af pladserne. Følgende har en domstol erklæret udvælgelsen af deltagerne ikkedemokratisk, suspenderet forsamlingen og udsat processen. I mellemtiden har militæret dog vist tydelige tegn på deres vilje til at styre valgprocessen og holde fast på magten: først med opstillingen af Omar Suleiman samt en back-up kandidat til præsidentvalget. Derefter blokeringen af de tre præsidentkandidater. Og senest en udtalelse fra militærrådet, om at den nye forfatning skal udformes og ratificeres før en præsident er valgt i juni hvilket vil give militæret kontrol over også den proces og give dem mulighed for at sikre deres egen magt og interesse i den forhastede proces Ændringer på arbejdsmarkedet Med hensyn til den afgørende nye lov om fagforeningsfrihed ser det ikke lovende ud. Et af de største resultater fra revolutionen var at opnåelsen af frihed til organisering. Nystiftede uafhængige faglige organisationer som EFITU fik lov at virke på trods af en mangel på juridisk godkendelse. Siden har de nye, uafhængige fagforeninger og andre kræfter prøvet at reformere den gamle statsledede hovedorganisation ETUF og 11

13 afvikle dens magt og monopol. I november sidste år så det positivt ud. En ny progressiv lov der tillod arbejderne fri organisationsret og som skulle erstatte den lov, der fastlåser ETUF's udemokratiske og statsstyrede monopol var blevet godkendt af kabinettet og skulle dernæst godkendes af militær rådet eller af det nye parlament. Desuden var ETUF's ledelse opløst, en midlertidig ledelse indsat og en reformproces af centralkomiteerne for ETUF's 24 fagforbund undervejs. Men udviklingen har desværre vendt. Arbejdsministeren, der var primus motor i disse processer, gik af med resten af kabinettet i slutningen af Lov processen er siden gået i stå, og FJP har lavet deres eget lovudkast, hvor blandt andet pluralisme på virksomhedsniveau forbydes. Reformprocessen af ETUF er også gået i stå, og de progressive og demokratisk indstillede medlemmer af den midlertidige ledelse skiftet ud og igen erstattet af gamle ledere fra ETUF. De nye uafhængige fagforeninger er således stadig fanget i et lovmæssigt vakuum, hvor de ikke har retslig legitimitet til deres virke. Meget tyder desuden på, at det muslimske broderskab er interesseret i at beholde ETUF's struktur og arbejde på at få egne folk op i geledderne i den magtfulde organisation. Arbejdsmarkedet er stadig præget af talrige strejker. Oftest er det krav om økonomiske forbedringer, bedre arbejdsforhold og krav om, at en korrupt eller dårlig ledelse skal gå af, der driver strejkerne. De er ofte organiseret på græsrodsniveau på den enkelte virksomhed, og breder sig nogle gange til hele sektorer i et område Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Ulandssekretariatet har endnu ingen formelle partnerorganisationer i Egypten. Formålet er at støtte uafhængige og demokratiske faglige organisationer. Mindst to strukturer arbejder på at samle Egyptens mange nye og stadigt spirende uafhængige faglige organisationer: EFITU og EDLC. Den egyptiske sammenslutning af uafhængige fagforeninger EFITU blev udråbt i januar 2011 under revolutionen. EFITU har ifølge egne oplysninger 269 faglige organiseringer under sig på forskellige niveauer. Den stiftende kongres afholdtes i januar 2012 og fastlagde en demokratisk opbygget organisation. EFITU har endnu 12

14 ikke ret til at opkræve medlemsbidrag eller til at indgå overenskomster. Medlemmerne er præget af en enorm mangel på erfaring og viden og en udpræget grad af græsrodsaktivisme. EFITU har status som associeret medlem af ITUC. Den egyptiske demokratiske arbejderkongres EDLC er en sammenslutning af repræsentanter fra uafhængige fagforeninger, aktivistgrupper og ngo'er. ECLC blev etableret i slutningen af 2011 på initiativ af lederen Kamal Abbas fra den egyptiske arbejderrettighed NGO CTUWS. 1.4 Kuwait Politiske, økonomiske og sociale tendenser Kuwaits arabiske forår skilte sig ud fra de øvrige lande i regionen. Landet var således ikke på samme måde som dets naboer ramt af store pro-reform demonstrationer under protestbølgen i Alligevel har golfstaten stået over for en alvorlig politisk krise det sidste år, hvor befolkningen i en hidtil uset grad offentligt har skiltet med deres vrede mod det politiske etablissement. Allerede i slutningen af 2010 ulmede den politisk uro, og i februar uden tvivl optændt af opstandene andre steder i regionen begyndte nye ungdomsledede bevægelser at organisere offentlige demonstrationer. I løbet af sommeren og efteråret eskalerede situationen, idet en større korruptionsskandale, der involverede embedsfolk og medlemmer af parlamentet rullede. Demonstranter stormede parlamentet den 16. november, hvilket førte til kabinettets og den mangeårige premierministers afgang. (Premierministeren havde ellers tidligere overlevet flere mistillidsvotummer i parlamentet.) I december opløste emiren statsoverhovedet i Kuwait parlamentet forud for nye valg til nationalforsamlingen i februar 2012 og erstattede den tidligere statsminister med et andet ledende medlem af den regerende familie, den tidligere forsvarsminister Sheikh Jaber Al Hamad Al Sabah. Kuwait har traditionelt været mere positivt stemt over for demokratiske åbninger end de andre golfstater. Landet er også mere vant til udtryk for politisk opposition, end sine naboer. I modsætning til de fleste andre arabiske lande har Kuwait hverken politiske fanger, en opposition i eksil eller en historie af politisk vold bag sig. Et overvejende flertal af landet støtter et demokratisk regeringssystem med udpegelsen af regeringen gennem valg. Gennem de seneste seks år har Kuwait dog været rystet af en række politiske kriser, der har ført til syv regeringers afgang og opløsning af parlamentet fire gange. Strukturelle barrierer i det politiske system som modarbejder den politiske process (blandt andet er politiske partier ikke tilladt) og samarbejdsvanskeligheder mellem parlamentet og den nu tidligere statsminister har paralyseret politisk reform og politikker for økonomisk udvikling i årevis og givet anledning til vrede i befolkningen over korruption, arbejdsløshed og en opfattelse af ulighed i befolkningen. Resultatet af parlamentsvalget den 2. februar 2012 betød en dramatisk ændring af sammensætningen af parlamentet og vidnede om et ønske fra befolkningen til forandring. Halvdelen af pladserne gik til nyvalgte kandidater. Især pro-regerings parlamentarikere blev straffet af vælgerne, ikke mindst de der havde været sat i forbindelse med korruptionsskandalen. Fordi politiske partier ikke er tilladt, er det svært at identificere en særlig gruppe som den overordnede vinder. Men tribal 13

15 candidates, salafister og kandidater støttet af det muslimske broderskab opnåede de største sejre. Ingen af de 23 kvindelige kandidater blev valgt ind i det 50 mand store parlament. Generelt steg den totale stemme på kvinderne dog til 17 %. Selvom den regerende familie med emiren i spidsen efter al sandsynlighed stadig vil have et flertal i parlamentet bag sig, er der trods alt åbnet op for en ændret magtbalance i landet. Alene valgdeltagelsen på 60 % vidnede om, at befolkningen ønsker en udvikling mod konstitutionelt monarki og øget magt til parlamentet Ændringer på arbejdsmarkedet Som en del af den politiske uro i 2011 prægede en række strejker i den offentlige sektor billedet. De udsprang fra utilfredshed med regeringens manglende respekt for arbejdsrettigheder og dens passivitet over for korruption. De kuwaitiske myndighederne reagerede med trusler om at sætte militæret og politiet til at sætte en stopper for strejkerne, en trussel der straks blev fordømt af ITUC. Senest fordømte ITUC i december en udtalelse fra justitsministeren om at strejker er forbudte og at internationale konventioner, der garanterer arbejdsrettigheder ikke gælder ministeren. Udtalelsen kom som reaktion på en række strejker blandt ministeriets ansatte. Også hovedorganisationen KTUF (Kuwait Trade Union Federation) ITUC's affilierede og Ulandssekretariatets partnerorganisation har stået for skarp kritik af de kuwaitiske myndigheders skridt mod undertrykkelse af arbejderes rettigheder. I en nyligt udkommet statusrapport fra ITUC har billedet over regimets overtrædelser af arbejdsrettigheder stort set ikke ændret sig. Især landets mange migrantarbejdere betaler en hård pris. Således beretter ITUC fortsat om restriktioner på migrantarbejdernes ret til at organisere sig, om omfattende brug af tvangsarbejde og om diskrimination i lov og praksis. Rapporten konstaterer, at diskriminerende begrænsninger for udenlandske arbejdstageres ret til organisering fratager 80 % af arbejdsstyrken retten til at organisere sig. Fagbevægelsens forhandlingsstyrke reduceres også yderligere ved væsentlige begrænsninger i retten til at strejke. Landets sponsorsystem for indrejse og beskæftigelse af migrantarbejdere gør migranterne afhængige af deres arbejdsgivere og resulterer i mange tilfælde til tvangsarbejde. Regeringen halter stadig langt bagud i arbejdet med at forebygge tvangsarbejde eller retsforfølge arbejdsgivere og identificere og beskytte ofre for tvangsarbejde og misbrug Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer På trods af, at regimet har reageret med hård retorik over for det sidste års strejker, er KTUF i modsætning til Ulandssekretariatets partnerorganisation i Bahrain ikke blevet seriøst ramt af begivenhederne og regimets svar derpå. Det er således Ulandssekretariatets vurdering, at det sidste års begivenheder ikke har haft en forstyrrende virkning på projektsamarbejdet med KTUF. Asiatiske migrantarbejderes rettigheder projektsamarbejdet fokusområde er stadig en høj prioritet i KTUF. Dette understrejes af, at KTUF og GEFONT i Nepal i marts dette år underskrev en MoU om at forbedre migrantarbejdernes rettigheder. Kuwait har nepalesiske arbejdere. Mere en halvdelen af dem er hus hjælpere (domestic workers), mens hovedparten af mændene arbejder i bygningsindustrien. Også BFBTU 14

16 i Bahrain indgik i en aftale med GEFONT, og de to lande er således de første lande i Golfen til at indgå i en officiel fagbevægelsesrelation med Nepal. 1.5 Bahrain Politiske, økonomiske og sociale tendenser I Bahrain fortsætter bølgen af protester nu på 15. måned. I modsætning til Tunesien, Egypten og Libyen førte 'det arabiske forår' i Bahrain ikke til demokratiske reformer eller til afsættelsen af et autokratisk regime, og regimet har trods helhjertede forsøg ikke været i stand til at slå oprøret ned. Opstanden begyndte i Bahrain den 14. februar 2011 inspireret af oprørsbevægelserne i andre arabiske lande. Demonstranterne krævede en valgt regering, civile friheder og social retfærdighed. Myndighederne i Bahrain svarede igen med brutal undertrykkelse og en hidtil uset grad af vold mod demonstranter, civile og arbejdere. Efter en måneds demonstrationer og protester, hvor demonstranternes krav steg i takt med myndighedernes voldelige fremfærd, inviterede den bahrainske konge, Hamad bin Isa Al Khalifa, efter et krisemøde mellem golfstaternes ledere militære tropper fra Saudiarabien og De Forenede Arabiske Emirater til Bahrain for at komme de lokale sikkerhedsstyrker til undsætning. Kongen erklærede undtagelsestilstand og protesterne blev brutalt slået ned. En senere rapport fra en undersøgelseskommission nedsat af kongen, dokumenterede omfattende overgreb begået af sikkerhedsstyrkerne i disse første måneder, i form af rutinemæssig tortur, vilkårlige arrestationer, langvarig isolation af tilbageholdte, påtvungne tilståelser, uretfærdige retssager og ubegrundede afskedigelser af arbejdere der deltog i protesterne. Efter offentliggørelsen af kommissionsrapporten i november 2011 erkendte regeringen, at sikkerhedsstyrkerne havde brugt unødig vold mod oftest ubevæbnede civile, og kong Hamad lovede at reformere lovgivningen, så den følger international lov. Kommissionsrapporten inkluderede en stribe anbefalinger til regeringen. Regeringen hævder i dag, at 90 % af disse er blevet implementeret kritikere fastholder, at det nærmere er 10 %. Under en facade af normalisering, hvor regeringen opfører sig som om, at (delvis) implementering af 'den uafhængige undersøgelseskommissions' anbefalinger vil genoprette roen i landet, ulmer uroen stadig. De store protester på Perlepladsen (de 15

17 bahrainske demonstranters pendant til Tahrirpladsen i Cairo) blev effektivt knust i marts-april 2011 og Perlepladsen jævnet med jorden. Men lige siden er der rapporteret om næsten daglige protester fra bahrainere, der er vrede over ubegrundede afskedigelser og uretfærdige anklager og retsafsigelser, der har fulgt i kølvandet på deltagelse i eller opbakning til de tidlige protester. I februar, på årsdagen for protesternes start, blev der slået hårdt ned på demonstrationer. Samtidig er politiske forhandlinger gået i stå, og sekteriske spændinger stiger. Flertallet i Bahrain er shiamuslimer, mens den royale familie, der leder landet er sunnimuslimer. Demonstranterne har hele tiden stået fast på, at protesterne intet har at gøre med en konflikt mellem shia og sunnimuslimer, mens myndighederne har dyrket forklaringen til omverdenen om et religiøst begrundet oprør. I de seneste måneder er situationen intensiveret. Dels med kravene om løsladelsen af menneskerettighedsaktivisten Abdulhadi Alkhawaja, dansk-bahraineren hvis langvarige sultestrejke har trukket overskrifter og internationalt diplomati i en grad sjælden set, og hvis eventuelle død i regimets hænder kan være gnisten, der tænder en hovedsagelig fredelig protestbevægelse. Og dels op til afholdelsen af Formel-1 løbet i Manama i april. Regimet vil med afholdelsen af løbet, der i 2011 blev aflyst på grund af urolighederne, vise at der er styr på situationen i landet. Omvendt bruger demonstranterne den internationale tilstedeværelse til at gøre verden opmærksom på deres vrede. International Crisis Group rapporterer, at sammenstød mellem unge demonstranter og sikkerhedsstyrkerne forekommer hver eneste aften og involverer brug af molotovcocktails fra demonstranternes side og tåregas fra sikkerhedsstyrkerne. Flere er døde, i de fleste tilfælde efter signende på grund af tåregassen. Demonstrationerne og kampene mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter er i dagene op til Formel-1 løbet intensiveret, og mange er anholdt Ændringer på arbejdsmarkedet Det sidste års turbulens har totalt ændret Bahrains tidligere status som det mest progressive af golfstaterne med hensyn til arbejdsmarkedsspørgsmål. Blandt åbenlyse fængslinger, forsvindinger og retsforfølgelse af demonstranter og den politiske opposition har en vedvarende undertrykkelse af arbejdere og angreb mod arbejderrettigheder været tydelig. ITUC har gentagne gange fordømt volden mod demonstranter såvel som målrettet afstraffelse af arbejdere og anti-fagbevægelses undertrykkelse. Tusindvis af arbejdere blev fyret, fordi de deltog i demonstrationer og lovlige strejker i februar og marts Regeringen skabte en stemning, der opildnede virksomhederne til at fyre de arbejdere, der deltog i strejkerne. I nogle tilfælde opfordrede regeringen direkte til afskedigelser ifølge den uafhængige undersøgelseskommissions rapport. 16

18 1.5.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer Ulandssekretariatets kommende partnerorganisation og ITUC's affilierede; hovedorganisationen GFBTU (General Federation of Bahrain Trade Union), der deltog aktivt i forårets protester blev direkte afstraffet af regimet. Omkring 5000 medlemmer og 100 ledere af GFBTU blev fyret, og i oktober ændrede regeringen sågar uden varsel fagforeningslovgivningen i et forsøg på at lukke munden på hovedorganisation og for at gøre gengæld mod de fagforeningsaktive. GFBTU har siden kæmpet for at få de mange tusind medlemmer genansat et af den uafhængige undersøgelseskommissions anbefalinger til regimet. Det ser nu ud til, at de fleste har fået deres job tilbage, hvilket er en stor sejr for GFBTU. Ligeledes var hovedorganisationen i marts indbudt til dialog med regeringen. I og med at GFBTU har været under konstant pres og angreb igennem det sidste år, har hovedprioriteten for organisationen været at genoprette organisationens kapacitet samt at få genansat de tusindvis af fyrede fagforeningsmedlemmer og fagforeningsledere. Det planlagte projektsamarbejde mellem Ulandssekretariatet og GFBTU om forbedring af asiatiske migrantarbejderes rettigheder i Bahrain er således blevet udskudt, mens GFBTU indhenter det tabte. Ulandssekretariatet er i dialog med GFBTU om at støtte organisationen i denne proces. Migrantarbejderes rettigheder er dog stadig et vigtigt fokusområde i GFBTU. Således har GFBTU ligesom KTUF i Bahrain indgået en MoU med GEFONT i Nepal i marts dette år om at forbedre de nepalesiske migrantarbejdernes rettigheder i de to golfstater. 17

19 2 Landeanalyser - Latinamerika Sundhedsforbundet i Guatemala på gaden for en offentlig sundhedssektor /foto: SNTSG 2011 Ulandssekretariatet i Latinamerika - maj

20 2.1 Guatemala Politiske, økonomiske og sociale tendenser Siden sidste års rapportering, har Guatemala været gennem et valgår. Der blev valgt ny kommunalbestyrelse i 333 kommuner, repræsentanter blev valgt til det mellemamerikanske parlament PARLACEN, der var valg til kongressen, og der blev dannet en ny mindretalsregering ved valget af en ny præsident. Valgsejren gik i november i anden valgrunde til kandidaten Otto Pérez fra det højreorienterede Patriotiske Parti (PP). De to kandidater fik hver hhv. 54% og 46% af stemmerne. Ved valget til den 158-mand store kongres, fik præsidentens parti PP 35 % af pladserne, mens det tidligere regeringsparti UNE (Unidad Nacional de la Esperanza Håbets Nationale Enhed), fik 30% af pladserne. Blandt de 9 øvrige partier repræsenteret i kongressen har kun tre fået mere end 5% af pladserne. I løbet af 2011 er Guatemala blevet det eneste land i Latinamerika, hvis status på Economists demokratiindeks er forværret i alvorlig grad. I 2011-rapporten fremgår det, at landet ikke mere kategoriseres som et mangelfuldt demokrati, men som et blandet regime 1. Kendetegnene her er en svag politisk kultur, lav politisk deltagelse, et svagt civilsamfund og at regeringens funktionsdygtighed og retssystemet er underlagt parallelle magtstrukturer og udbredt korruption. Den tidligere såkaldte socialdemokratisk orienterede regering formåede heller ikke at forandre landet til det bedre. Fattigdom, vold, korruption og social eksklusion tegner fortsat det guatemalanske samfund. Både nationalt og internationalt var der i 2011 frygt for, at den nye præsident vil føre en skrap politik med yderligere social eksklusion og øget ulighed til følge. Et centralt tema for præsidenten i valgkampen var, at vold og organiseret kriminalitet skal bekæmpes med hård hånd og at højeste politiske prioritet må være at genskabe sikkerheden. Det formodes ønskes realiseret med militær hjælp fra USA. Med en tidligere militærmand ved roret, den første i 25 år, har angsten været begrundet i fortidens gru, hvor militærets, politiets, dødspatruljernes udrensninger havde store folkemord til følge. Præsidenten har ved årets start lovet strukturelle forandringer af Guatemala, som i hans tiltrædelsestale blev karakteriseret ved at være på på randen af økonomisk og moralsk fallit. I forhold til økonomien beløb underskuddet på statsbudgettet sig til næsten 25% af BNP i 2010 og 2011, og en skattereform forventes iværksat med den nye regering. I 2011 lå Guatemalas økonomiske vækst på 3.3 % af BNP (øget fra 2.5 % i 2010), hvilket særligt skyldes øget eksport til det amerikanske marked og en begrænset øget indenlands efterspørgsel. Væksten var størst i mineindustrien, handel og service. Overførsler fra udlandet (hjemsendelser fra migranter) og fremmede direkte investeringer steg begrænset. Inflationen nåede op på 7.2 % - hvilket ikke mindst kunne mærkes på øgede fødevarepriser. Et underskud på handelsbalancen beløb 1 The Economist Intelligence Unit, 2011: Democracy Index 2011 Democracy under Stress

1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA)

1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA) 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA) Ulandssekretariatet - April 2011 1.1 Introduktion I begyndelsen af december 2010 spredte massive og hidtil usete folkelige oprør sig gennem en stor del

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

U l a n d s m a g a s i n e t

U l a n d s m a g a s i n e t U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e J u l i 2 0 1 1 Hun havde en dyb flænge i hånden efter nattens kampe, men det var for intet at regne imod smerten

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Årsrapport 2013 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt ANALYSE Oktober 2012 Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt Denne artikel analyserer hvilke konsekvenser det arabiske forår har haft på Golflandenes økonomiske politikker

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika 1 Landeanalyser - Sydlige Afrika Ulandssekretariatets kontor i Maputo April 2011 1.1 Udvikling i 2010 i vore partnerlande 1.1.1 Zambia Arbejdsmarkedet Regeringen oprettede i 2010 en lønrevisions kommission

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration:

Tema: Projektidé Jobs, kampagner og politisk pres Kampagneidé Migration: Med livet på spil Et projekt der kan få unge etniske mayaer i Guatemala til at droppe den farlige rejse til USA og skabe en attraktiv fremtid i deres eget land. Tema: Uddannelse af og jobs for unge etniske

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere