KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA"

Transkript

1 -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

2 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Vi gør det allerede nu, fordi der ikke når at komme et Børn i Afrika -nyhedsbrev inden søndag d. 13. marts 2011 hvor indsamlingen finder sted. Læg mærke til at det i år er en uge senere end sædvanligt fordi første søndag i marts i 2011 falder sammen med Fastelavn. Temaet er igen i år SULT. Der er som altid brug for mange hjælpere og visse steder også indsamlingsledere reservér allerede søndagen nu. Se noedhjaelp.dk/sogneindsamling eller læs om sultkaravanen på ulandsfrekvens.dk/slutsult.nu Fotograf: Mike Kollöffel Blyantsprojektet Der er denne gang vedlagt den nye lille folder om blyantsprojektet. Læs den og overvej om en af julegaverne i år kunne være et bevis på at der er givet en skoleuniform til et barn i Uganda! Side 10 og 12 kan du læse hvordan pengene bruges i Uganda. Hvis nogle af jer kender til skoler hvor man måske kunne få hele klasser til at samle ind til skoleudstyr, kontakt os så meget gerne (kontaktoplysninger se s. 11). Bukoto Vores skole i Kampala har jo skiftet navn fra Eden School til Bukoto Community Primary School i forbindelse med at vi i øjeblikket arbejder ihærdigt for at få skolen officielt registreret. Som så ofte i Uganda og mange andre udviklingslande er det en omstændelig proces at få noget gennem det officielle bureaukratiske maskineri. En af fordelene ved at skolen bliver godkendt, er at eleverne så vil kunne aflægge prøver på skolen og ikke som nu hvor de skal hen på en anden skole for at gå til eksamen. Det er sikkert velkendt at Uganda er et af de lange i verden med mest korruption, men vi ønsker selvfølgelig ikke at smøre embedsmændene for at få det hele til at glide lidt hurtigere. Men så må man til gengæld opleve at ting tager tid og at vores medarbejder Josephine skal på besøg på kontorerne igen og igen for at komme nogen vegne. Julebasar ved Enderslev Kirke og i Hellerup Fritidscenter Søndag d. 28/ kl afholdt konfirmanderne ved Enderslev Kirke (Tryggevælde Provsti) en julebasar. Der var loppemarked og ponyridning, samt salg af pølser med brød, kaffe og kage. Derudover var der en bod med salg af afrikanske lækkerier. Pengene som tjenes ved julebasaren går til Børn i Afrikas arbejde med at hjælpe Moses fra Lyantonde, der gennem flere år har forsørget sine 3 mindre søskende. Søndag d. 21/11 blev der holdt julebasar i Hellerup Fritidscenter hvor der var mulighed for at være kreativ i træværkstedet, male porcelæn, sy en julesok, klippe julepynt osv. Herudover var der loppemarked og lotteri, bolchebod og kagebod. I cafèen kunne man købe kaffe, saft, glögg, æbleskiver og risalamande. Hele overskuddet går også her til Børn i Afrika. Børn i Afrika siger mange tak for begge initiativer!!

3 3 Gaver og fradrag 2010 Om få uger er det sidste chance for at få glæde af sin fradragsretten for gaver til velgørende foreninger for skatteåret Hvis du stadig har ubrugte fradragsmidler var det måske en idé med en julegave til Børn i Afrika? Vi kan i høj grad bruge pengene og lover at forvalte dem omhyggeligt uden overflødig brug til administration. For at få fradrag er det nødvendigt at vi har dit cpr-nummer, hvorefter vi automatisk indberettet til SKAT. Man kan maile eller sende oplysning om cpr. til Birte Lønborg-Jensen, Grants Allé 17, 2900 Hellerup eller på mail til Vi gør opmærksom på at man ikke får fradrag for kontingentet. Hjemmesiden Som så mange andre foreninger der drives af frivillig arbejdskraft, er vi af og til bagud med at få opdateret hjemmesiden og få fjernet gamle indlæg. Vi har gennem lang tid fået en stor hjælp fra sognepræst Søren Kjeldgaard fra Brøndbyvester der har sørget for det tekniske. Imidlertid har vi brug for en frivillig webmaster, så hvis én af læserne skulle have evner i den retning er vi interesserede. Ud over det tekniske skal det være en person som også vil holde sig orienteret om hvad der foregår i foreningen og i Uganda, og som har lyst til at skrive lidt til brug for hjemmesiden Generalforsamlingen 2010 og indsamling til Rakai via FKN Læs en kort udgave af referatet på s. 4 eller læs det fuldstændige referat på hjemmesiden under fanebladet Om BiA (nederst på siden er der et link). Vi lovede ved generalforsamlingen i dette nyhedsbrev at fortælle, hvor mange penge der i 2009 var indsamlet til Rakai via girokortene til Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og faste bidragsydere der også indbetaler til FKN med øremærkning til Rakai. Det drejer sig om i alt kr. Vi kunne desværre ikke oplyse beløbet ved generalforsamlingen, men har siden fremskaffet oplysninger. I øvrigt er der indtil 31/10 i 2010 indsamlet kr. til FKN/ Rakai. Også stor tak for disse gode gaver! Åbent hus med salg af varer blev afholdt i Hellerup weekenden 13/11 og 14/11. Desværre fik vi ikke annonceret det i sidste nummer af nyhedsbrevet, men satte det i stedet på hjemmesiden og udsendte mail til alle på Sjælland der har fået registreret en mail-adresse i vores database. Markedet var en stor succes og indbragte igen i år et stort beløb til Lisacare (ca kr.) ved sygeplejerske Jonna Kildebogaard. Hvis vi ikke har din mail-adresse og du en anden gang ønsker besked når der er aktuelle nyheder: send venligst en besked til Birte på Studietur 2011 Der er endnu ledige pladser på næste sommers studietur til Uganda og Kenya 1/7 til 17/7. Kontakt mig på eller send en mail til hvis du er interesseret i at komme med.

4 4 Kort referat af Børn i Afrika s generalforsamling. Onsdag den 13. oktober afholdt Støttekredsen Børn i Afrika den årlige generalforsamling. Der var mødt 24 personer op til dette arrangement som bød på fællessang, mundtlig årsberetning, forelæggelse af fokuspunkter, projekter, aktiviteter, regnskab 2009, samt budget 2011 (se side 8), fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt nedsættelse af udvalg. På valg til bestyrelsen var Lis Jannæs, Karsten Dam og Birgitte Bech der alle var villige til genvalg. Kasserer Lars Ravn var også blev også genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen var Lone Heyde villig til genvalg. Alle blev således genvalgt med klapsalver. Sponsorudvalget, som består af Vagn Frikke-Schmidt, Christina Sindberg, Anne Møller- Andersen og Heidi Olsen samt Blyantsprojekt-udvalget bestående af Heidi Olsen, Lis Jannæs og Birgitte Bech fortsætter begge deres arbejde. Forsamlingen opfordrede til at hjemmesiden bliver opdateret. Foreningen mangler en person, som har lyst til at holde øje med Børn i Afrikas hjemmeside evt. en webmaster. Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 75,- for familier. Eneste vedtægtsændring er, at foreningens adresse skal ændres, da formanden er flyttet. Under eventuelt foreslog Anne Møller-Andersen, at Børn i Afrika kunne hjælpe nogen af de unge mennesker i Uganda i gang med erhvervsøkonomisk støtte til unge iværksættere. Det er selvfølgelig en rigtig god idé, men det vil falde lidt udenfor vores målgruppe som er de værst stillede børn i Afrika. Efter generalforsamlingen var det tid til kaffe, te og hjemmebagte kager. Frederik Felding og Daniel Tufte viste billeder og fortalte om deres projekt Dinadona i Uganda. Det fuldstændige referat fra generalforsamlingen kan læses på Børn i Afrika s hjemmeside (se fanebladet Om BiA nederst).

5 5 Det særlige sponsorprogram 2010 Uddannelsesprogrammet Det går godt for alle vores sponsorbørn i primary og secondary school (svarende til folkeskolen) samt på de videregående uddannelser og universitetsuddannelser. Gennem den vedvarende støtte til dette program har Børn i Afrika været i stand til få uddannet mange børn og unge på flere niveauer. Skolegang og uddannelse giver håb om en bedre fremtid. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af programmet. To af de børn der fra starten blev sponsorerede er Seggawa Yusufu samt undertegnede Sekibejja Samuel og vi har begge bestået eksamen med førstekarakter. Yusufu er blevet civilingeniør og arbejder nu hos Engineering Ministries International (EMI) og jeg selv er blevet journalist og arbejder nu deltids for Børn i Afrika. De indsamlede midler fra Børn i Afrikas givere bruges til at sponsorere børn i Primary School (bh-klasse til 7. klasse). Derudover får BiA også midler fra Magda og Erik Sterregaards legat, og disse bruges på højere skoleuddannelse for en gruppe unge. Børn i Afrika håber at den grundlæggende skoleuddannelse giver et bedre grundlag for fortsat uddannelse og evt. afgangseksamen som f.eks. læge, advokat, sygeplejerske, lærer eller håndværker. De fleste af de sponsorerede børn arbejder hårdt og målrettet, og vi håber for dem, at deres drømme går i opfyldelse. Udfordringer Vi står imidlertid over for en udfordring: Vi mangler penge. De fleste skoler forhøjer skolepengene ved slutningen af hvert år og nogle gange hyppigere. Hertil kommer, at leveomkostningerne er steget i hele landet, så det samlede beløb for det enkelte barns skolegang er steget. Det er vores vision, at potentialet hos disse børn kan blive udnyttet fuldt ud gennem Børn i Afrikas indsats, og således at børnenes livskvalitet forbedres. Ved en fælles indsats i Uganda og Danmark vil livsvilkårene for nogle børn i Uganda blive væsentligt forbedret. Af Samuel, Børn i Afrikas kontor i Kampala Bestyrelsens tilføjelse: For nogle opmærksomme læsere kan det synes underligt at vi mangler penge hvis man samtidig har nærlæst regnskabet for 2009 som var trykt i sidste nummer af nyhedsbladet. Ifølge dette har vi ikke brugt alle de indbetalte skolesponsormidler fra Dette skyldes at vi på Bukoto skolen i 2009 og her i begyndelsen af 2010 har tilbageholdt sponsorpenge indtil vi havde et ordentligt budget for skolen. Vi sikrede os at ingen børn blev sendt bort og Josephine har samtidig hele tiden sikret at alle børn fik mad på skolen dagligt og at der også blev indkøbt den fornødne medicin. Vi har på denne måde forsøgt at lægge et moderat pres på vore partnere i Uganda: Ambassadors of Hope og Eden Revival Ministries som ifølge den oprindelige aftale hver skulle bidrage med ca. en tredjedel af midlerne til skoledrift. Denne taktik har på den positive side betydet at det nu ser ud som det lysner hvad angår budget og overholdelse af aftaler, men på den negative side betydet at lærerne har fået forsinket deres løn. Som det kan ses af budgettet for 2011 (trykt i dette nummer side 8) er der i år et tilsvarende underskud på regnskabet som tegn på at vi skal betale det vi skylder.

6 6 Årsberetning for Projekt Dinadona Fra idé til virkelighed En aften i februar En mørk og kold aften i februar i år mødtes Benjamin, Casper, Frederik og Daniel i en lejlighed på Østerbro. De havde besluttet sig for at rejse en måned til Uganda i sommerferien og denne aften var dedikeret til at finde ud af, hvad de unge mænd skulle lave i Uganda. Der var mange ideer på bordet inden Daniel fortalte at der lå en skole hvor han havde arbejdet to år tidligere som nu havde brug for vand. De unge mænd greb ideen og besluttede sig for at dedikere de næste måneder til at indsamle midler, som kunne finansiere en ny brønd på Dinadona skolen i Uganda. De besluttede selv at betale rejseomkostninger, og på den måde kunne de udføre et udviklingsprojekt, hvor samtlige donationer gik direkte til modtagerne i Uganda. I dag et halvt år senere kan vi med stolthed se tilbage og konstatere at brøndprojektet er gennemført. Projektet tager form Den første måned gik med at udveksle ideer til hvordan vores indsamlingsstrategi Kulturmøde. Vi møder skolens elever for første gang skulle lægges. Vi blev enige om at kommunikationen af projektets formål var nøglen til succes, og inden længe indgik vi en aftale med lokalavisen Villabyerne som lovede at følge Projekt Dinadona i en artikelserie. Efter den første artikel blev bragt medio marts, blev vi kontaktet af en lokal ildsjæl med en vision. Thomas Gregersen, iværksætter og leder af virksomheden TG Entreprise gik ind i projektet med en donation på kroner. Derudover ville han bidrage med faglig rådgivning i forbindelse med konstruktionen af brønden. Og da Thomas fortalte broderen Christian om Projekt Dinadona, hoppede sidstnævnte med på vognen. Christians virksomhed BoostDanmark forærede os en professionel hjemmeside (www.africasupport.dk). Med dette sammenfald af positive hændelser i de tidlige forårsdage, var Projekt Dinadona for alvor skudt i gang. Første tur til Uganda I maj måned rejste Thomas Gregersen og undertegnede til Uganda for at besøge Dinadona skolen, og afholde vigtige møder med brøndboringsselskabet Victoria Pumps (VP). Skolens leder Augustine og hans familie tog imod os med åbne arme, og da vi kom ud på skolen begyndte vi at se hvordan projektet kunne føres ud i praksis. Vi indgik en aftale med VP om en pakkeløsning på brøndkonstruktionen, og vi rejste hjem med stor inspiration og motivation til at fortsætte det målrettede indsamlingsarbejde. Auktion bragte os i mål Efter turen til Uganda lå det fast at vi skulle indsamle minimum kr. for at have dækning for alle udgifter forbundet med brøndbyggeriet. Da vi i slutningen af maj måned måtte sande at der manglede ca kroner til målet, måtte vi finde kreativiteten frem. På Frederik Feldings initiativ besluttede vi at afholde en støtteauktion til fordel for Projektet. Den 18. juni slog vi således dørene op for familie, venner og netværk til

7 7 en auktion hvor vi havde varer til salg, doneret fra over femten forskellige butikker i Gentofte. Auktionen indbragte godt kroner, og med ølsalget nåede vi et samlet overskud på over kroner som gik direkte til brøndprojektet i Uganda. Nu står der en brønd i Uganda Den 26. juni rejste vi fem unge mænd bag projektet til Uganda. Til vores glæde fulgte brøndkonstruktionen tidsplanen. Efter en grundig jordbundsanalyse havde VP boret 90 meter ned i den ugandiske undergrund. Nu manglede blot Grunfoss vandpumpen, og da vi efter to ugers rundrejse i Østafrika vendte tilbage til skolen, var det til vores store glæde at pumpen var blevet installeret. Derudover var der blevet lagt vandledninger ned i jorden som nu forbinder brønden med to buffertanke som børnene kan tappe vand fra. Vandet rinder i dag med stor kraft, og børn og lærere behøver ikke længere vandre to kilometer til den forurenede kommunale brønd som blev anvendt tidligere. Idéen som opstod blot fem måneder tidligere en vinterkold aften på Østerbro, var nu blevet til virkelighed. Samarbejdet med BiA I maj måned besluttede Projekt Dinadona at samarbejde med BiA, lægge sig ind under paraplyen og opnå samme status som projektet Lisacare. Vi ser nogle helt klare Brønden som den så ud da vi ankom på skolen første gang. To uger senere var fundamentet støbt og vandet kunne strømme op fra Ugandas undergrund fordele ved samarbejdet. For det første bliver vores donationer nu fuldt fradragsberettigede, og samtidig har vi i BiA en samling af mennesker med stor viden og erfaring med indsamlings- og udviklingsarbejde i Uganda, som vi kan få gavn af. Vi i Projekt Dinadona ser meget frem til samarbejdet, og vi håber at vi også kan bidrage med noget den anden vej så BiA s arbejde i fremtiden bliver endnu mere omfattende og effektivt. Med venlig hilsen Daniel Tufte-Kristensen Boldklubben B1903 har doneret 20 fodbolde til skolen

8 8 BUDGET FOR BØRN I AFRIKA Eden School Project Udgifter Overførsel til AOH Byggeudgifter Indtægter Skolesponsorater Lisa Care Project Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Blyant projekt Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Dinadona Udgifter Indtægter Øremrk. indt Special supported Children Udgifter Indtægter Øremrk. indt Ikke øremærkede aktiviteter Racobao Youth Udgifter workshop Projektgenerelle omk Gaver & gavebreve Indtægter Anden indsamling Ora Balora - firmastøtte DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER Administration Udgifter Danmark Indtægter Kontingenter Tipstilskud Finansielle indtægter INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER

9 9 Frivillig i et uland Naja Kastanje Formand for Aktion Børnehjælp I efterårsnummeret af bladet Aktion Børnehjælp nyt, (Aktion Børnehjælp yder hjælp til nødlidende børn i Indien) skrev formanden Naja Kastanje en leder om frivillighed. Vi har fået tilladelse til at bringe artiklen her i nyhedsbrevet. Hvis man tænker Uganda i stedet for Indien vil det skrevne passe lige så godt! For nogle år siden fik vi i Aktion Børnehjælp et brev fra en ung pige, som skrev at hun havde besluttet at ofre et år af sit liv på at hjælpe verdens fattige, og hun ville derfor gerne have os til at betale hendes udgifter. Jeg har selv arbejdet som frivillig i Indien og Thailand, og jeg synes der er meget godt at sige om frivilligt arbejde. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at give hende et lidt barsk svar, som nok har taget nogle illusioner fra hende. For skal vi være helt ærlige, så ved vi jo godt at det ikke er unge danske studenter, de har mest brug for i Indien. For de penge sådan en rejse koster, kunne man ansætte en indisk læge eller sende adskillige børn i skole. Skulle man hjælpe mest muligt, skulle man derfor arbejde i Danmark og sende pengene til f.eks. Indien. Men så ville både den unge dansker og nogle indere gå glip af den kæmpe oplevelse, det er at møde en helt anden kultur. Det sætter gang i en masse tanker om at de ting, man tager for givet, måske kunne være på en helt anden måde, og det ændrer ens syn på verden for altid. Samtidig ville vi som organisation gå glip af en masse engagerede mennesker, som vender tilbage fra Indien med en stor lyst til at gøre noget. De yder en stor indsats i Danmark med at samle penge ind til blandt andet Indien, og med at styrke danskernes forståelse af nød og fattigdom. Derfor opfordrede jeg i mit brev den unge pige til at tage af sted. Men jeg opfordrede hende også til at være ærlig både overfor sig selv og overfor alle andre om at hun gjorde det for sin egen og ikke for de fattiges skyld. Og at hun tog konsekvensen af denne ærlighed og tog af sted for sine egne penge. Jeg håber hun kom af sted. For Indiens skyld, for de danske ulandsorganisationers skyld, men mest af alt for hendes egen skyld.

10 10 Evaluering af blyantsprojektet, juli 2010 Af Sekibejja Samuel Blyantsprojektet har stor betydning for mange fattige og forældreløse børn i Uganda. Børn i Afrika har i juli 2010 forøget antallet af uddelte blyantspakker på de skoler, som er omfattet af projektet. Det drejer sig om St.Florence, Kempega, Biwolobo, Kyewanula og Buyanja primary school. Overalt i verden er uddannelse afgørende for et godt liv, og Børn i Afrika har netop til formål at bidrage til, at de fattigste børn i Uganda kan få en bedre fremtid. I Lyantonde området besøgte holdet Kempega, Biwolobo, Kyewannula og Buyana primary school sammen med to ansatte fra vores partnere, RA- COBAO (Rakai Community Based Aids Organization). Evalueringen blev gennemført af Børn i Afrikas personale i Uganda og Birgitte Bech, som er fra Børn i Afrikas bestyrelse i Danmark. Som en del af evalueringen blev evalueringsholdet vist rundt på skolerne og i klasserne. Og vi blev vel modtaget på alle skoler se billederne i sidste nummer af nyhedsbrevet. Vores besøg handlede ikke kun om penalhusprojektet, men vi var også nysgerrige med hensyn til det materiale, som lærerne benytter i undervisningen. Vi forsøgte desuden at få et indtryk af, hvordan børnene trives i skolen. St. Florence er en privat skole, hvis hovedindtægtskilde er de skolepenge, som børnene indbetaler. De betaler mellem og Ugandiske shillings pr. termin, hvilket svarer til danske kroner for tre måneder. Alle børnene på skolen kommer fra meget fattige familier, som ofte ikke har råd til at betale et måltid om dagen. Nogle af børnene medbringer madrester, der skal udgøre det for morgenmad og frokost på skolen. De, som har råd til at betale shilling ekstra pr termin, får en skål grød til frokost på skolen. Hvis ikke børnene har bøger, blyanter og skoletasker etc., kommer de ikke i skole. Derfor værdsætter St. Florence skolen i høj grad det arbejde, som Børn i Afrika gør. I sidste del af 2009 uddelte Børn i Afrika skolebøger inden for forskellige fag til de fem skoler. Desværre er en del af bøgerne gået tabt på grund af dårlige opbevaringsforhold manglende mulighed for aflåsning (ofte er der hverken døre eller vinduer i skolebygningerne). Lærerne fortalte os, at regeringen har bevilget nogle få bøger. I de senere år har regeringen igangsat Universal Primary Education for alle, men manglende økonomiske midler har gjort, at mange skoler, først og fremmest i landområderne, stadig har forældede bøger. Antallet af HIV og Aids-ramte og deraf følgende dødelighed er høj i Lyantonde området. Mange børn, især i statsskolerne kommer fra familier, hvor enten den ene forælder eller begge er døde af AIDS. Regeringen betaler ikke skolepenge, men be-

11 11 taler lærernes lønninger, sørger for møbler, papir, blyanter, skolebøger. Værgerne eller forældrene skal betale for skoleuniformer, mad, papir etc. Det kan blive op til 30,000 shillings for en termin. Så når regeringen siger at det er gratis at gå i skole, skal dette altså tages med forbehold. Det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mad til børnene. Forældrene opfordres til at bidrage med mindst 3 kg majsmel pr. termin eller 6 kg majsbønner. Kun få forældre har reageret positivt på dette program, og det skyldes overvejende den lange tørke, som har ødelagt det meste af høsten. På Kyewanula primary school fortalte den ledende lærer os, at de fleste børn kommer i skole uden morgenmad. Der går børn i hver klasse med kun én lærer. Det gør det meget vanskeligt at undervise og hjælpe det enkelte barn i klassen. På alle skoler blev vi vel modtaget, og der blev sunget sange både på dansk og på det lokale sprog. Det var åbenbart, at nogle af børnene havde stort talent for musik, dans og trommespil. Det bør man opmuntre og støtte. Der skal ikke så meget til. F.eks. fik børnene på Kyewanula primary school en helt ny fodbold fra B De var så glade for bolden, og en af drengene sagde, at han håber en dag at kunne spille for en af de europæiske fodboldklubber. Afrika har stadig brug for hjælp. Selv det mindste bidrag kan være med til at bringe børnene ud af et liv i fattigdom og nød og give dem håb om en god fremtid. Fra børnene i Uganda bringes en stor tak til alle jer, der støtter og vi opfordrer jer til at fortsætte jeres gode støtte til Ugandas fattige børn. Bestyrelse: Vagn Frikke-Schmidt (formand) Karsten Dam (næstformand) Lars Ravn (kasserer) Birgitte Bech (sekretær) Lis Jannæs, Jonna Kildebogaard, Heidi Olsen, Christina Sindberg og Lone Heyde (suppleant) ISSN: Børn i Afrika, Heslegårdsvej 6 st. dør 2, 2900 Hellerup, Danmark SVR nr.: Kontonummer: Lisacare kontonr: Ansvarshavende redaktør: Kathryn Tegner Hjemmeside: Webmaster: Søren Kjeldgaard Fotografierne i dette nummer er bl.a. taget af Nina Holm, Birgitte Bech og Karsten Dam

12 12 Modtaget statusrapport fra Truth Primary School. speciel og fuld af overraskelser for børnene, skolens bestyrelse og lederne. Denne gang fik børnene ikke kun bøger, blyanter, penne og geometrisæt, men også en god og moderne skoletaske til deres skolesager. Skolens ledere, bestyrelse og naturligvis børnene selv var meget begejstrede for alt, hvad de modtog. Børn i Afrika har som en af sine visioner som en NGO at indgå i partnerskab med andre, der som Mr. & Mrs. Opiokello fra Truth Primary school, forsøger at forbedre livsvilkårene for børn i Lira-distriktet. Mrs. & Mr. Opiokello Truth Primary School er en af de skoler, som først kom ind under blyantsprojektet. Skolen, som er privat og baseret på en kristen fundats, har følgende grupper af børn: forældreløse børn; børn med kun en far eller en mor; børn, der bor hos deres værger; nogle meget fattige børn og nogle få, der bor hos deres forældre, som har råd til at købe det nødvendige for deres børn. Mr. & Mrs. Opiokello er ledere af skolens bestyrelse. De har gjort et fantastisk arbejde for at forbedre forholdene for de nødlidende børn i Lira distriktet et distrikt i nord der tidligere var udsat for LRA s kidnapning af børn til børnesoldater. Børn i Afrika har gennem blyantsprojektet støttet nogle af børnene i denne skole. Uddelingen i første semester af 2010 var helt Der er stadig brug for støtte til at hjælpe flere børn. Skolen takker sponsorerne fra Danmark, som gennem Børn i Afrika støtter blyantsprojektet i Uganda. Skolen takker også de donorer, som gennem Børn i Afrika hjælper de forældreløse børn og de børn, der har allermest brug for hjælp. Tilføjelse til rapporten: Rachel og David Opiokello er særdeles kendt af Børn i Afrika, idet Rachel har været frivillig medhjælper hos vores partner Ambassadors of Hope og hendes mand David har i en periode bestredet posten som Ugandas nationalbankdirektør. Nogle af vore første rejsehold har været gæstfrit modtaget i deres dejlige hjem i Kampala. David stammer selv fra Lira-området og har derfor set en stor opgave i at hjælpe børnene i dette distrikt, som længe var utilgængeligt p.gr.a urolighederne. På studieturen juli 2011 skal vi for første gang besøge Lira og den nævnte skole. Redaktionen ønsker alle læserne en Glædelig Jul samt et Godt Nytår HUSK at sætte X i kalenderen

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2009 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød den 27. maj 2010 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2009 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2012

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2012 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød, maj 2013 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2012 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Egetoften 9 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Karsten Dam, formand Birgitte

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2013

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2013 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød, juni 2014 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2013 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Søbredden 35, 2.th 2820 Gentofte CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Karsten Dam, formand

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2008

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2008 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød den 12. juni 2009 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2008 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007 BØRN I AFRIKA side 1/5 Allerød den 15. juni 2008 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2007 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Støttekredsen i Danmark Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Tlf. 3975 0111

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 1.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Det er snart længe siden I har hørt fra os, men forskellige tekniske vanskeligheder har forsinket nyhedsbrevet. Arbejdet har dog

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 2009

Nyhedsbrev nr. 1 2009 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda Nyhedsbrev nr. 1 2009 Odense, den 19. juli 2009 Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! Som det er jer alle bekendt, blev Støtteforeningen til selvhjælp

Læs mere

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 7; Kildebjergskolen, Lebogangskolen, Sponsorpiger, Meetsetshehla Secondary school og Bushveld Mission Kildebjergskolen Afrikaskolen blev i august

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Hermed nyhedsbrev fra foreningen Give a Chance Denmark, hvor vi vil fortælle lidt om, hvad der er sket i løbet af det sidste halve år samt komme

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium

Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn fredag den 16. april 2010 på Christianshavns Gymnasium Der var 48 deltagere i generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2014

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2014 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød, juni 2015 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2014 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Søbredden 35, 2.th 2820 Gentofte CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Karsten Dam, formand

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004 Nyhedsbrev Januar 2004 Formandsberetning År 2004 bliver foreningen Den Sikre Vejs andet leveår, et år vi i foreningens bestyrelse glæder sig meget til, da vi har store forhåbninger for foreningens udvikling

Læs mere

Kort nyt Af Vagn Frikke-Schmidt og Karsten Dam

Kort nyt Af Vagn Frikke-Schmidt og Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 1.2011 1 2 Kort nyt Af Vagn Frikke-Schmidt og Karsten Dam Sogneindsamlingen 13. marts Over 15 millioner kroner blev samlet ind og 1308 sogne deltog. Det sidste tal

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004

Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004 Referat af forældrerådsmøde Dato: 23. november 2004 Referat skrevet af: Margrethe Referat af forældrerådsmøde i Elev Skoles SFO d. 23. november 2004. Til stede: Søren, Iben, Peter, Vibeke, Anne Lise, Joan,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp«

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / SEPTEMBER 2009 d+ Levebrødet forsvinder + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Annelene

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere