KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA"

Transkript

1 -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

2 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Vi gør det allerede nu, fordi der ikke når at komme et Børn i Afrika -nyhedsbrev inden søndag d. 13. marts 2011 hvor indsamlingen finder sted. Læg mærke til at det i år er en uge senere end sædvanligt fordi første søndag i marts i 2011 falder sammen med Fastelavn. Temaet er igen i år SULT. Der er som altid brug for mange hjælpere og visse steder også indsamlingsledere reservér allerede søndagen nu. Se noedhjaelp.dk/sogneindsamling eller læs om sultkaravanen på ulandsfrekvens.dk/slutsult.nu Fotograf: Mike Kollöffel Blyantsprojektet Der er denne gang vedlagt den nye lille folder om blyantsprojektet. Læs den og overvej om en af julegaverne i år kunne være et bevis på at der er givet en skoleuniform til et barn i Uganda! Side 10 og 12 kan du læse hvordan pengene bruges i Uganda. Hvis nogle af jer kender til skoler hvor man måske kunne få hele klasser til at samle ind til skoleudstyr, kontakt os så meget gerne (kontaktoplysninger se s. 11). Bukoto Vores skole i Kampala har jo skiftet navn fra Eden School til Bukoto Community Primary School i forbindelse med at vi i øjeblikket arbejder ihærdigt for at få skolen officielt registreret. Som så ofte i Uganda og mange andre udviklingslande er det en omstændelig proces at få noget gennem det officielle bureaukratiske maskineri. En af fordelene ved at skolen bliver godkendt, er at eleverne så vil kunne aflægge prøver på skolen og ikke som nu hvor de skal hen på en anden skole for at gå til eksamen. Det er sikkert velkendt at Uganda er et af de lange i verden med mest korruption, men vi ønsker selvfølgelig ikke at smøre embedsmændene for at få det hele til at glide lidt hurtigere. Men så må man til gengæld opleve at ting tager tid og at vores medarbejder Josephine skal på besøg på kontorerne igen og igen for at komme nogen vegne. Julebasar ved Enderslev Kirke og i Hellerup Fritidscenter Søndag d. 28/ kl afholdt konfirmanderne ved Enderslev Kirke (Tryggevælde Provsti) en julebasar. Der var loppemarked og ponyridning, samt salg af pølser med brød, kaffe og kage. Derudover var der en bod med salg af afrikanske lækkerier. Pengene som tjenes ved julebasaren går til Børn i Afrikas arbejde med at hjælpe Moses fra Lyantonde, der gennem flere år har forsørget sine 3 mindre søskende. Søndag d. 21/11 blev der holdt julebasar i Hellerup Fritidscenter hvor der var mulighed for at være kreativ i træværkstedet, male porcelæn, sy en julesok, klippe julepynt osv. Herudover var der loppemarked og lotteri, bolchebod og kagebod. I cafèen kunne man købe kaffe, saft, glögg, æbleskiver og risalamande. Hele overskuddet går også her til Børn i Afrika. Børn i Afrika siger mange tak for begge initiativer!!

3 3 Gaver og fradrag 2010 Om få uger er det sidste chance for at få glæde af sin fradragsretten for gaver til velgørende foreninger for skatteåret Hvis du stadig har ubrugte fradragsmidler var det måske en idé med en julegave til Børn i Afrika? Vi kan i høj grad bruge pengene og lover at forvalte dem omhyggeligt uden overflødig brug til administration. For at få fradrag er det nødvendigt at vi har dit cpr-nummer, hvorefter vi automatisk indberettet til SKAT. Man kan maile eller sende oplysning om cpr. til Birte Lønborg-Jensen, Grants Allé 17, 2900 Hellerup eller på mail til Vi gør opmærksom på at man ikke får fradrag for kontingentet. Hjemmesiden Som så mange andre foreninger der drives af frivillig arbejdskraft, er vi af og til bagud med at få opdateret hjemmesiden og få fjernet gamle indlæg. Vi har gennem lang tid fået en stor hjælp fra sognepræst Søren Kjeldgaard fra Brøndbyvester der har sørget for det tekniske. Imidlertid har vi brug for en frivillig webmaster, så hvis én af læserne skulle have evner i den retning er vi interesserede. Ud over det tekniske skal det være en person som også vil holde sig orienteret om hvad der foregår i foreningen og i Uganda, og som har lyst til at skrive lidt til brug for hjemmesiden Generalforsamlingen 2010 og indsamling til Rakai via FKN Læs en kort udgave af referatet på s. 4 eller læs det fuldstændige referat på hjemmesiden under fanebladet Om BiA (nederst på siden er der et link). Vi lovede ved generalforsamlingen i dette nyhedsbrev at fortælle, hvor mange penge der i 2009 var indsamlet til Rakai via girokortene til Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og faste bidragsydere der også indbetaler til FKN med øremærkning til Rakai. Det drejer sig om i alt kr. Vi kunne desværre ikke oplyse beløbet ved generalforsamlingen, men har siden fremskaffet oplysninger. I øvrigt er der indtil 31/10 i 2010 indsamlet kr. til FKN/ Rakai. Også stor tak for disse gode gaver! Åbent hus med salg af varer blev afholdt i Hellerup weekenden 13/11 og 14/11. Desværre fik vi ikke annonceret det i sidste nummer af nyhedsbrevet, men satte det i stedet på hjemmesiden og udsendte mail til alle på Sjælland der har fået registreret en mail-adresse i vores database. Markedet var en stor succes og indbragte igen i år et stort beløb til Lisacare (ca kr.) ved sygeplejerske Jonna Kildebogaard. Hvis vi ikke har din mail-adresse og du en anden gang ønsker besked når der er aktuelle nyheder: send venligst en besked til Birte på Studietur 2011 Der er endnu ledige pladser på næste sommers studietur til Uganda og Kenya 1/7 til 17/7. Kontakt mig på eller send en mail til hvis du er interesseret i at komme med.

4 4 Kort referat af Børn i Afrika s generalforsamling. Onsdag den 13. oktober afholdt Støttekredsen Børn i Afrika den årlige generalforsamling. Der var mødt 24 personer op til dette arrangement som bød på fællessang, mundtlig årsberetning, forelæggelse af fokuspunkter, projekter, aktiviteter, regnskab 2009, samt budget 2011 (se side 8), fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt nedsættelse af udvalg. På valg til bestyrelsen var Lis Jannæs, Karsten Dam og Birgitte Bech der alle var villige til genvalg. Kasserer Lars Ravn var også blev også genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen var Lone Heyde villig til genvalg. Alle blev således genvalgt med klapsalver. Sponsorudvalget, som består af Vagn Frikke-Schmidt, Christina Sindberg, Anne Møller- Andersen og Heidi Olsen samt Blyantsprojekt-udvalget bestående af Heidi Olsen, Lis Jannæs og Birgitte Bech fortsætter begge deres arbejde. Forsamlingen opfordrede til at hjemmesiden bliver opdateret. Foreningen mangler en person, som har lyst til at holde øje med Børn i Afrikas hjemmeside evt. en webmaster. Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 75,- for familier. Eneste vedtægtsændring er, at foreningens adresse skal ændres, da formanden er flyttet. Under eventuelt foreslog Anne Møller-Andersen, at Børn i Afrika kunne hjælpe nogen af de unge mennesker i Uganda i gang med erhvervsøkonomisk støtte til unge iværksættere. Det er selvfølgelig en rigtig god idé, men det vil falde lidt udenfor vores målgruppe som er de værst stillede børn i Afrika. Efter generalforsamlingen var det tid til kaffe, te og hjemmebagte kager. Frederik Felding og Daniel Tufte viste billeder og fortalte om deres projekt Dinadona i Uganda. Det fuldstændige referat fra generalforsamlingen kan læses på Børn i Afrika s hjemmeside (se fanebladet Om BiA nederst).

5 5 Det særlige sponsorprogram 2010 Uddannelsesprogrammet Det går godt for alle vores sponsorbørn i primary og secondary school (svarende til folkeskolen) samt på de videregående uddannelser og universitetsuddannelser. Gennem den vedvarende støtte til dette program har Børn i Afrika været i stand til få uddannet mange børn og unge på flere niveauer. Skolegang og uddannelse giver håb om en bedre fremtid. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af programmet. To af de børn der fra starten blev sponsorerede er Seggawa Yusufu samt undertegnede Sekibejja Samuel og vi har begge bestået eksamen med førstekarakter. Yusufu er blevet civilingeniør og arbejder nu hos Engineering Ministries International (EMI) og jeg selv er blevet journalist og arbejder nu deltids for Børn i Afrika. De indsamlede midler fra Børn i Afrikas givere bruges til at sponsorere børn i Primary School (bh-klasse til 7. klasse). Derudover får BiA også midler fra Magda og Erik Sterregaards legat, og disse bruges på højere skoleuddannelse for en gruppe unge. Børn i Afrika håber at den grundlæggende skoleuddannelse giver et bedre grundlag for fortsat uddannelse og evt. afgangseksamen som f.eks. læge, advokat, sygeplejerske, lærer eller håndværker. De fleste af de sponsorerede børn arbejder hårdt og målrettet, og vi håber for dem, at deres drømme går i opfyldelse. Udfordringer Vi står imidlertid over for en udfordring: Vi mangler penge. De fleste skoler forhøjer skolepengene ved slutningen af hvert år og nogle gange hyppigere. Hertil kommer, at leveomkostningerne er steget i hele landet, så det samlede beløb for det enkelte barns skolegang er steget. Det er vores vision, at potentialet hos disse børn kan blive udnyttet fuldt ud gennem Børn i Afrikas indsats, og således at børnenes livskvalitet forbedres. Ved en fælles indsats i Uganda og Danmark vil livsvilkårene for nogle børn i Uganda blive væsentligt forbedret. Af Samuel, Børn i Afrikas kontor i Kampala Bestyrelsens tilføjelse: For nogle opmærksomme læsere kan det synes underligt at vi mangler penge hvis man samtidig har nærlæst regnskabet for 2009 som var trykt i sidste nummer af nyhedsbladet. Ifølge dette har vi ikke brugt alle de indbetalte skolesponsormidler fra Dette skyldes at vi på Bukoto skolen i 2009 og her i begyndelsen af 2010 har tilbageholdt sponsorpenge indtil vi havde et ordentligt budget for skolen. Vi sikrede os at ingen børn blev sendt bort og Josephine har samtidig hele tiden sikret at alle børn fik mad på skolen dagligt og at der også blev indkøbt den fornødne medicin. Vi har på denne måde forsøgt at lægge et moderat pres på vore partnere i Uganda: Ambassadors of Hope og Eden Revival Ministries som ifølge den oprindelige aftale hver skulle bidrage med ca. en tredjedel af midlerne til skoledrift. Denne taktik har på den positive side betydet at det nu ser ud som det lysner hvad angår budget og overholdelse af aftaler, men på den negative side betydet at lærerne har fået forsinket deres løn. Som det kan ses af budgettet for 2011 (trykt i dette nummer side 8) er der i år et tilsvarende underskud på regnskabet som tegn på at vi skal betale det vi skylder.

6 6 Årsberetning for Projekt Dinadona Fra idé til virkelighed En aften i februar En mørk og kold aften i februar i år mødtes Benjamin, Casper, Frederik og Daniel i en lejlighed på Østerbro. De havde besluttet sig for at rejse en måned til Uganda i sommerferien og denne aften var dedikeret til at finde ud af, hvad de unge mænd skulle lave i Uganda. Der var mange ideer på bordet inden Daniel fortalte at der lå en skole hvor han havde arbejdet to år tidligere som nu havde brug for vand. De unge mænd greb ideen og besluttede sig for at dedikere de næste måneder til at indsamle midler, som kunne finansiere en ny brønd på Dinadona skolen i Uganda. De besluttede selv at betale rejseomkostninger, og på den måde kunne de udføre et udviklingsprojekt, hvor samtlige donationer gik direkte til modtagerne i Uganda. I dag et halvt år senere kan vi med stolthed se tilbage og konstatere at brøndprojektet er gennemført. Projektet tager form Den første måned gik med at udveksle ideer til hvordan vores indsamlingsstrategi Kulturmøde. Vi møder skolens elever for første gang skulle lægges. Vi blev enige om at kommunikationen af projektets formål var nøglen til succes, og inden længe indgik vi en aftale med lokalavisen Villabyerne som lovede at følge Projekt Dinadona i en artikelserie. Efter den første artikel blev bragt medio marts, blev vi kontaktet af en lokal ildsjæl med en vision. Thomas Gregersen, iværksætter og leder af virksomheden TG Entreprise gik ind i projektet med en donation på kroner. Derudover ville han bidrage med faglig rådgivning i forbindelse med konstruktionen af brønden. Og da Thomas fortalte broderen Christian om Projekt Dinadona, hoppede sidstnævnte med på vognen. Christians virksomhed BoostDanmark forærede os en professionel hjemmeside (www.africasupport.dk). Med dette sammenfald af positive hændelser i de tidlige forårsdage, var Projekt Dinadona for alvor skudt i gang. Første tur til Uganda I maj måned rejste Thomas Gregersen og undertegnede til Uganda for at besøge Dinadona skolen, og afholde vigtige møder med brøndboringsselskabet Victoria Pumps (VP). Skolens leder Augustine og hans familie tog imod os med åbne arme, og da vi kom ud på skolen begyndte vi at se hvordan projektet kunne føres ud i praksis. Vi indgik en aftale med VP om en pakkeløsning på brøndkonstruktionen, og vi rejste hjem med stor inspiration og motivation til at fortsætte det målrettede indsamlingsarbejde. Auktion bragte os i mål Efter turen til Uganda lå det fast at vi skulle indsamle minimum kr. for at have dækning for alle udgifter forbundet med brøndbyggeriet. Da vi i slutningen af maj måned måtte sande at der manglede ca kroner til målet, måtte vi finde kreativiteten frem. På Frederik Feldings initiativ besluttede vi at afholde en støtteauktion til fordel for Projektet. Den 18. juni slog vi således dørene op for familie, venner og netværk til

7 7 en auktion hvor vi havde varer til salg, doneret fra over femten forskellige butikker i Gentofte. Auktionen indbragte godt kroner, og med ølsalget nåede vi et samlet overskud på over kroner som gik direkte til brøndprojektet i Uganda. Nu står der en brønd i Uganda Den 26. juni rejste vi fem unge mænd bag projektet til Uganda. Til vores glæde fulgte brøndkonstruktionen tidsplanen. Efter en grundig jordbundsanalyse havde VP boret 90 meter ned i den ugandiske undergrund. Nu manglede blot Grunfoss vandpumpen, og da vi efter to ugers rundrejse i Østafrika vendte tilbage til skolen, var det til vores store glæde at pumpen var blevet installeret. Derudover var der blevet lagt vandledninger ned i jorden som nu forbinder brønden med to buffertanke som børnene kan tappe vand fra. Vandet rinder i dag med stor kraft, og børn og lærere behøver ikke længere vandre to kilometer til den forurenede kommunale brønd som blev anvendt tidligere. Idéen som opstod blot fem måneder tidligere en vinterkold aften på Østerbro, var nu blevet til virkelighed. Samarbejdet med BiA I maj måned besluttede Projekt Dinadona at samarbejde med BiA, lægge sig ind under paraplyen og opnå samme status som projektet Lisacare. Vi ser nogle helt klare Brønden som den så ud da vi ankom på skolen første gang. To uger senere var fundamentet støbt og vandet kunne strømme op fra Ugandas undergrund fordele ved samarbejdet. For det første bliver vores donationer nu fuldt fradragsberettigede, og samtidig har vi i BiA en samling af mennesker med stor viden og erfaring med indsamlings- og udviklingsarbejde i Uganda, som vi kan få gavn af. Vi i Projekt Dinadona ser meget frem til samarbejdet, og vi håber at vi også kan bidrage med noget den anden vej så BiA s arbejde i fremtiden bliver endnu mere omfattende og effektivt. Med venlig hilsen Daniel Tufte-Kristensen Boldklubben B1903 har doneret 20 fodbolde til skolen

8 8 BUDGET FOR BØRN I AFRIKA Eden School Project Udgifter Overførsel til AOH Byggeudgifter Indtægter Skolesponsorater Lisa Care Project Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Blyant projekt Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Dinadona Udgifter Indtægter Øremrk. indt Special supported Children Udgifter Indtægter Øremrk. indt Ikke øremærkede aktiviteter Racobao Youth Udgifter workshop Projektgenerelle omk Gaver & gavebreve Indtægter Anden indsamling Ora Balora - firmastøtte DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER Administration Udgifter Danmark Indtægter Kontingenter Tipstilskud Finansielle indtægter INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER

9 9 Frivillig i et uland Naja Kastanje Formand for Aktion Børnehjælp I efterårsnummeret af bladet Aktion Børnehjælp nyt, (Aktion Børnehjælp yder hjælp til nødlidende børn i Indien) skrev formanden Naja Kastanje en leder om frivillighed. Vi har fået tilladelse til at bringe artiklen her i nyhedsbrevet. Hvis man tænker Uganda i stedet for Indien vil det skrevne passe lige så godt! For nogle år siden fik vi i Aktion Børnehjælp et brev fra en ung pige, som skrev at hun havde besluttet at ofre et år af sit liv på at hjælpe verdens fattige, og hun ville derfor gerne have os til at betale hendes udgifter. Jeg har selv arbejdet som frivillig i Indien og Thailand, og jeg synes der er meget godt at sige om frivilligt arbejde. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at give hende et lidt barsk svar, som nok har taget nogle illusioner fra hende. For skal vi være helt ærlige, så ved vi jo godt at det ikke er unge danske studenter, de har mest brug for i Indien. For de penge sådan en rejse koster, kunne man ansætte en indisk læge eller sende adskillige børn i skole. Skulle man hjælpe mest muligt, skulle man derfor arbejde i Danmark og sende pengene til f.eks. Indien. Men så ville både den unge dansker og nogle indere gå glip af den kæmpe oplevelse, det er at møde en helt anden kultur. Det sætter gang i en masse tanker om at de ting, man tager for givet, måske kunne være på en helt anden måde, og det ændrer ens syn på verden for altid. Samtidig ville vi som organisation gå glip af en masse engagerede mennesker, som vender tilbage fra Indien med en stor lyst til at gøre noget. De yder en stor indsats i Danmark med at samle penge ind til blandt andet Indien, og med at styrke danskernes forståelse af nød og fattigdom. Derfor opfordrede jeg i mit brev den unge pige til at tage af sted. Men jeg opfordrede hende også til at være ærlig både overfor sig selv og overfor alle andre om at hun gjorde det for sin egen og ikke for de fattiges skyld. Og at hun tog konsekvensen af denne ærlighed og tog af sted for sine egne penge. Jeg håber hun kom af sted. For Indiens skyld, for de danske ulandsorganisationers skyld, men mest af alt for hendes egen skyld.

10 10 Evaluering af blyantsprojektet, juli 2010 Af Sekibejja Samuel Blyantsprojektet har stor betydning for mange fattige og forældreløse børn i Uganda. Børn i Afrika har i juli 2010 forøget antallet af uddelte blyantspakker på de skoler, som er omfattet af projektet. Det drejer sig om St.Florence, Kempega, Biwolobo, Kyewanula og Buyanja primary school. Overalt i verden er uddannelse afgørende for et godt liv, og Børn i Afrika har netop til formål at bidrage til, at de fattigste børn i Uganda kan få en bedre fremtid. I Lyantonde området besøgte holdet Kempega, Biwolobo, Kyewannula og Buyana primary school sammen med to ansatte fra vores partnere, RA- COBAO (Rakai Community Based Aids Organization). Evalueringen blev gennemført af Børn i Afrikas personale i Uganda og Birgitte Bech, som er fra Børn i Afrikas bestyrelse i Danmark. Som en del af evalueringen blev evalueringsholdet vist rundt på skolerne og i klasserne. Og vi blev vel modtaget på alle skoler se billederne i sidste nummer af nyhedsbrevet. Vores besøg handlede ikke kun om penalhusprojektet, men vi var også nysgerrige med hensyn til det materiale, som lærerne benytter i undervisningen. Vi forsøgte desuden at få et indtryk af, hvordan børnene trives i skolen. St. Florence er en privat skole, hvis hovedindtægtskilde er de skolepenge, som børnene indbetaler. De betaler mellem og Ugandiske shillings pr. termin, hvilket svarer til danske kroner for tre måneder. Alle børnene på skolen kommer fra meget fattige familier, som ofte ikke har råd til at betale et måltid om dagen. Nogle af børnene medbringer madrester, der skal udgøre det for morgenmad og frokost på skolen. De, som har råd til at betale shilling ekstra pr termin, får en skål grød til frokost på skolen. Hvis ikke børnene har bøger, blyanter og skoletasker etc., kommer de ikke i skole. Derfor værdsætter St. Florence skolen i høj grad det arbejde, som Børn i Afrika gør. I sidste del af 2009 uddelte Børn i Afrika skolebøger inden for forskellige fag til de fem skoler. Desværre er en del af bøgerne gået tabt på grund af dårlige opbevaringsforhold manglende mulighed for aflåsning (ofte er der hverken døre eller vinduer i skolebygningerne). Lærerne fortalte os, at regeringen har bevilget nogle få bøger. I de senere år har regeringen igangsat Universal Primary Education for alle, men manglende økonomiske midler har gjort, at mange skoler, først og fremmest i landområderne, stadig har forældede bøger. Antallet af HIV og Aids-ramte og deraf følgende dødelighed er høj i Lyantonde området. Mange børn, især i statsskolerne kommer fra familier, hvor enten den ene forælder eller begge er døde af AIDS. Regeringen betaler ikke skolepenge, men be-

11 11 taler lærernes lønninger, sørger for møbler, papir, blyanter, skolebøger. Værgerne eller forældrene skal betale for skoleuniformer, mad, papir etc. Det kan blive op til 30,000 shillings for en termin. Så når regeringen siger at det er gratis at gå i skole, skal dette altså tages med forbehold. Det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mad til børnene. Forældrene opfordres til at bidrage med mindst 3 kg majsmel pr. termin eller 6 kg majsbønner. Kun få forældre har reageret positivt på dette program, og det skyldes overvejende den lange tørke, som har ødelagt det meste af høsten. På Kyewanula primary school fortalte den ledende lærer os, at de fleste børn kommer i skole uden morgenmad. Der går børn i hver klasse med kun én lærer. Det gør det meget vanskeligt at undervise og hjælpe det enkelte barn i klassen. På alle skoler blev vi vel modtaget, og der blev sunget sange både på dansk og på det lokale sprog. Det var åbenbart, at nogle af børnene havde stort talent for musik, dans og trommespil. Det bør man opmuntre og støtte. Der skal ikke så meget til. F.eks. fik børnene på Kyewanula primary school en helt ny fodbold fra B De var så glade for bolden, og en af drengene sagde, at han håber en dag at kunne spille for en af de europæiske fodboldklubber. Afrika har stadig brug for hjælp. Selv det mindste bidrag kan være med til at bringe børnene ud af et liv i fattigdom og nød og give dem håb om en god fremtid. Fra børnene i Uganda bringes en stor tak til alle jer, der støtter og vi opfordrer jer til at fortsætte jeres gode støtte til Ugandas fattige børn. Bestyrelse: Vagn Frikke-Schmidt (formand) Karsten Dam (næstformand) Lars Ravn (kasserer) Birgitte Bech (sekretær) Lis Jannæs, Jonna Kildebogaard, Heidi Olsen, Christina Sindberg og Lone Heyde (suppleant) ISSN: Børn i Afrika, Heslegårdsvej 6 st. dør 2, 2900 Hellerup, Danmark SVR nr.: Kontonummer: Lisacare kontonr: Ansvarshavende redaktør: Kathryn Tegner Hjemmeside: Webmaster: Søren Kjeldgaard Fotografierne i dette nummer er bl.a. taget af Nina Holm, Birgitte Bech og Karsten Dam

12 12 Modtaget statusrapport fra Truth Primary School. speciel og fuld af overraskelser for børnene, skolens bestyrelse og lederne. Denne gang fik børnene ikke kun bøger, blyanter, penne og geometrisæt, men også en god og moderne skoletaske til deres skolesager. Skolens ledere, bestyrelse og naturligvis børnene selv var meget begejstrede for alt, hvad de modtog. Børn i Afrika har som en af sine visioner som en NGO at indgå i partnerskab med andre, der som Mr. & Mrs. Opiokello fra Truth Primary school, forsøger at forbedre livsvilkårene for børn i Lira-distriktet. Mrs. & Mr. Opiokello Truth Primary School er en af de skoler, som først kom ind under blyantsprojektet. Skolen, som er privat og baseret på en kristen fundats, har følgende grupper af børn: forældreløse børn; børn med kun en far eller en mor; børn, der bor hos deres værger; nogle meget fattige børn og nogle få, der bor hos deres forældre, som har råd til at købe det nødvendige for deres børn. Mr. & Mrs. Opiokello er ledere af skolens bestyrelse. De har gjort et fantastisk arbejde for at forbedre forholdene for de nødlidende børn i Lira distriktet et distrikt i nord der tidligere var udsat for LRA s kidnapning af børn til børnesoldater. Børn i Afrika har gennem blyantsprojektet støttet nogle af børnene i denne skole. Uddelingen i første semester af 2010 var helt Der er stadig brug for støtte til at hjælpe flere børn. Skolen takker sponsorerne fra Danmark, som gennem Børn i Afrika støtter blyantsprojektet i Uganda. Skolen takker også de donorer, som gennem Børn i Afrika hjælper de forældreløse børn og de børn, der har allermest brug for hjælp. Tilføjelse til rapporten: Rachel og David Opiokello er særdeles kendt af Børn i Afrika, idet Rachel har været frivillig medhjælper hos vores partner Ambassadors of Hope og hendes mand David har i en periode bestredet posten som Ugandas nationalbankdirektør. Nogle af vore første rejsehold har været gæstfrit modtaget i deres dejlige hjem i Kampala. David stammer selv fra Lira-området og har derfor set en stor opgave i at hjælpe børnene i dette distrikt, som længe var utilgængeligt p.gr.a urolighederne. På studieturen juli 2011 skal vi for første gang besøge Lira og den nævnte skole. Redaktionen ønsker alle læserne en Glædelig Jul samt et Godt Nytår HUSK at sætte X i kalenderen

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 3 December 2011-14. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Stor donation til LisaCare Jonna Kildebogaard fortæller at hun har modtaget en stor donation

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE

STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2008 STAIRWAY NEWS STAIRWAY ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE På vej ind i fremtiden Den franske kunstner Sophie Jo har malet

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE

Blad nr. 2/2014 LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE Blad nr. 2/2014 DANSK BØRNEFOND LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE 2 Lad dit næste barn blive et af vore DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 DK 4640 Fakse CVR.60468818 Tlf.: 56 710078 Telefax: 56 710130 Telefontid:

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere