KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA"

Transkript

1 -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

2 2 KORT NYT Af Karsten Dam, næstformand BiA Sogneindsamling 2011 Vi vil som sædvanlig gerne slå et stort slag for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Vi gør det allerede nu, fordi der ikke når at komme et Børn i Afrika -nyhedsbrev inden søndag d. 13. marts 2011 hvor indsamlingen finder sted. Læg mærke til at det i år er en uge senere end sædvanligt fordi første søndag i marts i 2011 falder sammen med Fastelavn. Temaet er igen i år SULT. Der er som altid brug for mange hjælpere og visse steder også indsamlingsledere reservér allerede søndagen nu. Se noedhjaelp.dk/sogneindsamling eller læs om sultkaravanen på ulandsfrekvens.dk/slutsult.nu Fotograf: Mike Kollöffel Blyantsprojektet Der er denne gang vedlagt den nye lille folder om blyantsprojektet. Læs den og overvej om en af julegaverne i år kunne være et bevis på at der er givet en skoleuniform til et barn i Uganda! Side 10 og 12 kan du læse hvordan pengene bruges i Uganda. Hvis nogle af jer kender til skoler hvor man måske kunne få hele klasser til at samle ind til skoleudstyr, kontakt os så meget gerne (kontaktoplysninger se s. 11). Bukoto Vores skole i Kampala har jo skiftet navn fra Eden School til Bukoto Community Primary School i forbindelse med at vi i øjeblikket arbejder ihærdigt for at få skolen officielt registreret. Som så ofte i Uganda og mange andre udviklingslande er det en omstændelig proces at få noget gennem det officielle bureaukratiske maskineri. En af fordelene ved at skolen bliver godkendt, er at eleverne så vil kunne aflægge prøver på skolen og ikke som nu hvor de skal hen på en anden skole for at gå til eksamen. Det er sikkert velkendt at Uganda er et af de lange i verden med mest korruption, men vi ønsker selvfølgelig ikke at smøre embedsmændene for at få det hele til at glide lidt hurtigere. Men så må man til gengæld opleve at ting tager tid og at vores medarbejder Josephine skal på besøg på kontorerne igen og igen for at komme nogen vegne. Julebasar ved Enderslev Kirke og i Hellerup Fritidscenter Søndag d. 28/ kl afholdt konfirmanderne ved Enderslev Kirke (Tryggevælde Provsti) en julebasar. Der var loppemarked og ponyridning, samt salg af pølser med brød, kaffe og kage. Derudover var der en bod med salg af afrikanske lækkerier. Pengene som tjenes ved julebasaren går til Børn i Afrikas arbejde med at hjælpe Moses fra Lyantonde, der gennem flere år har forsørget sine 3 mindre søskende. Søndag d. 21/11 blev der holdt julebasar i Hellerup Fritidscenter hvor der var mulighed for at være kreativ i træværkstedet, male porcelæn, sy en julesok, klippe julepynt osv. Herudover var der loppemarked og lotteri, bolchebod og kagebod. I cafèen kunne man købe kaffe, saft, glögg, æbleskiver og risalamande. Hele overskuddet går også her til Børn i Afrika. Børn i Afrika siger mange tak for begge initiativer!!

3 3 Gaver og fradrag 2010 Om få uger er det sidste chance for at få glæde af sin fradragsretten for gaver til velgørende foreninger for skatteåret Hvis du stadig har ubrugte fradragsmidler var det måske en idé med en julegave til Børn i Afrika? Vi kan i høj grad bruge pengene og lover at forvalte dem omhyggeligt uden overflødig brug til administration. For at få fradrag er det nødvendigt at vi har dit cpr-nummer, hvorefter vi automatisk indberettet til SKAT. Man kan maile eller sende oplysning om cpr. til Birte Lønborg-Jensen, Grants Allé 17, 2900 Hellerup eller på mail til Vi gør opmærksom på at man ikke får fradrag for kontingentet. Hjemmesiden Som så mange andre foreninger der drives af frivillig arbejdskraft, er vi af og til bagud med at få opdateret hjemmesiden og få fjernet gamle indlæg. Vi har gennem lang tid fået en stor hjælp fra sognepræst Søren Kjeldgaard fra Brøndbyvester der har sørget for det tekniske. Imidlertid har vi brug for en frivillig webmaster, så hvis én af læserne skulle have evner i den retning er vi interesserede. Ud over det tekniske skal det være en person som også vil holde sig orienteret om hvad der foregår i foreningen og i Uganda, og som har lyst til at skrive lidt til brug for hjemmesiden Generalforsamlingen 2010 og indsamling til Rakai via FKN Læs en kort udgave af referatet på s. 4 eller læs det fuldstændige referat på hjemmesiden under fanebladet Om BiA (nederst på siden er der et link). Vi lovede ved generalforsamlingen i dette nyhedsbrev at fortælle, hvor mange penge der i 2009 var indsamlet til Rakai via girokortene til Folkekirkens Nødhjælp (FKN) og faste bidragsydere der også indbetaler til FKN med øremærkning til Rakai. Det drejer sig om i alt kr. Vi kunne desværre ikke oplyse beløbet ved generalforsamlingen, men har siden fremskaffet oplysninger. I øvrigt er der indtil 31/10 i 2010 indsamlet kr. til FKN/ Rakai. Også stor tak for disse gode gaver! Åbent hus med salg af varer blev afholdt i Hellerup weekenden 13/11 og 14/11. Desværre fik vi ikke annonceret det i sidste nummer af nyhedsbrevet, men satte det i stedet på hjemmesiden og udsendte mail til alle på Sjælland der har fået registreret en mail-adresse i vores database. Markedet var en stor succes og indbragte igen i år et stort beløb til Lisacare (ca kr.) ved sygeplejerske Jonna Kildebogaard. Hvis vi ikke har din mail-adresse og du en anden gang ønsker besked når der er aktuelle nyheder: send venligst en besked til Birte på Studietur 2011 Der er endnu ledige pladser på næste sommers studietur til Uganda og Kenya 1/7 til 17/7. Kontakt mig på eller send en mail til hvis du er interesseret i at komme med.

4 4 Kort referat af Børn i Afrika s generalforsamling. Onsdag den 13. oktober afholdt Støttekredsen Børn i Afrika den årlige generalforsamling. Der var mødt 24 personer op til dette arrangement som bød på fællessang, mundtlig årsberetning, forelæggelse af fokuspunkter, projekter, aktiviteter, regnskab 2009, samt budget 2011 (se side 8), fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt nedsættelse af udvalg. På valg til bestyrelsen var Lis Jannæs, Karsten Dam og Birgitte Bech der alle var villige til genvalg. Kasserer Lars Ravn var også blev også genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen var Lone Heyde villig til genvalg. Alle blev således genvalgt med klapsalver. Sponsorudvalget, som består af Vagn Frikke-Schmidt, Christina Sindberg, Anne Møller- Andersen og Heidi Olsen samt Blyantsprojekt-udvalget bestående af Heidi Olsen, Lis Jannæs og Birgitte Bech fortsætter begge deres arbejde. Forsamlingen opfordrede til at hjemmesiden bliver opdateret. Foreningen mangler en person, som har lyst til at holde øje med Børn i Afrikas hjemmeside evt. en webmaster. Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 75,- for familier. Eneste vedtægtsændring er, at foreningens adresse skal ændres, da formanden er flyttet. Under eventuelt foreslog Anne Møller-Andersen, at Børn i Afrika kunne hjælpe nogen af de unge mennesker i Uganda i gang med erhvervsøkonomisk støtte til unge iværksættere. Det er selvfølgelig en rigtig god idé, men det vil falde lidt udenfor vores målgruppe som er de værst stillede børn i Afrika. Efter generalforsamlingen var det tid til kaffe, te og hjemmebagte kager. Frederik Felding og Daniel Tufte viste billeder og fortalte om deres projekt Dinadona i Uganda. Det fuldstændige referat fra generalforsamlingen kan læses på Børn i Afrika s hjemmeside (se fanebladet Om BiA nederst).

5 5 Det særlige sponsorprogram 2010 Uddannelsesprogrammet Det går godt for alle vores sponsorbørn i primary og secondary school (svarende til folkeskolen) samt på de videregående uddannelser og universitetsuddannelser. Gennem den vedvarende støtte til dette program har Børn i Afrika været i stand til få uddannet mange børn og unge på flere niveauer. Skolegang og uddannelse giver håb om en bedre fremtid. Vi begynder så småt at kunne se resultaterne af programmet. To af de børn der fra starten blev sponsorerede er Seggawa Yusufu samt undertegnede Sekibejja Samuel og vi har begge bestået eksamen med førstekarakter. Yusufu er blevet civilingeniør og arbejder nu hos Engineering Ministries International (EMI) og jeg selv er blevet journalist og arbejder nu deltids for Børn i Afrika. De indsamlede midler fra Børn i Afrikas givere bruges til at sponsorere børn i Primary School (bh-klasse til 7. klasse). Derudover får BiA også midler fra Magda og Erik Sterregaards legat, og disse bruges på højere skoleuddannelse for en gruppe unge. Børn i Afrika håber at den grundlæggende skoleuddannelse giver et bedre grundlag for fortsat uddannelse og evt. afgangseksamen som f.eks. læge, advokat, sygeplejerske, lærer eller håndværker. De fleste af de sponsorerede børn arbejder hårdt og målrettet, og vi håber for dem, at deres drømme går i opfyldelse. Udfordringer Vi står imidlertid over for en udfordring: Vi mangler penge. De fleste skoler forhøjer skolepengene ved slutningen af hvert år og nogle gange hyppigere. Hertil kommer, at leveomkostningerne er steget i hele landet, så det samlede beløb for det enkelte barns skolegang er steget. Det er vores vision, at potentialet hos disse børn kan blive udnyttet fuldt ud gennem Børn i Afrikas indsats, og således at børnenes livskvalitet forbedres. Ved en fælles indsats i Uganda og Danmark vil livsvilkårene for nogle børn i Uganda blive væsentligt forbedret. Af Samuel, Børn i Afrikas kontor i Kampala Bestyrelsens tilføjelse: For nogle opmærksomme læsere kan det synes underligt at vi mangler penge hvis man samtidig har nærlæst regnskabet for 2009 som var trykt i sidste nummer af nyhedsbladet. Ifølge dette har vi ikke brugt alle de indbetalte skolesponsormidler fra Dette skyldes at vi på Bukoto skolen i 2009 og her i begyndelsen af 2010 har tilbageholdt sponsorpenge indtil vi havde et ordentligt budget for skolen. Vi sikrede os at ingen børn blev sendt bort og Josephine har samtidig hele tiden sikret at alle børn fik mad på skolen dagligt og at der også blev indkøbt den fornødne medicin. Vi har på denne måde forsøgt at lægge et moderat pres på vore partnere i Uganda: Ambassadors of Hope og Eden Revival Ministries som ifølge den oprindelige aftale hver skulle bidrage med ca. en tredjedel af midlerne til skoledrift. Denne taktik har på den positive side betydet at det nu ser ud som det lysner hvad angår budget og overholdelse af aftaler, men på den negative side betydet at lærerne har fået forsinket deres løn. Som det kan ses af budgettet for 2011 (trykt i dette nummer side 8) er der i år et tilsvarende underskud på regnskabet som tegn på at vi skal betale det vi skylder.

6 6 Årsberetning for Projekt Dinadona Fra idé til virkelighed En aften i februar En mørk og kold aften i februar i år mødtes Benjamin, Casper, Frederik og Daniel i en lejlighed på Østerbro. De havde besluttet sig for at rejse en måned til Uganda i sommerferien og denne aften var dedikeret til at finde ud af, hvad de unge mænd skulle lave i Uganda. Der var mange ideer på bordet inden Daniel fortalte at der lå en skole hvor han havde arbejdet to år tidligere som nu havde brug for vand. De unge mænd greb ideen og besluttede sig for at dedikere de næste måneder til at indsamle midler, som kunne finansiere en ny brønd på Dinadona skolen i Uganda. De besluttede selv at betale rejseomkostninger, og på den måde kunne de udføre et udviklingsprojekt, hvor samtlige donationer gik direkte til modtagerne i Uganda. I dag et halvt år senere kan vi med stolthed se tilbage og konstatere at brøndprojektet er gennemført. Projektet tager form Den første måned gik med at udveksle ideer til hvordan vores indsamlingsstrategi Kulturmøde. Vi møder skolens elever for første gang skulle lægges. Vi blev enige om at kommunikationen af projektets formål var nøglen til succes, og inden længe indgik vi en aftale med lokalavisen Villabyerne som lovede at følge Projekt Dinadona i en artikelserie. Efter den første artikel blev bragt medio marts, blev vi kontaktet af en lokal ildsjæl med en vision. Thomas Gregersen, iværksætter og leder af virksomheden TG Entreprise gik ind i projektet med en donation på kroner. Derudover ville han bidrage med faglig rådgivning i forbindelse med konstruktionen af brønden. Og da Thomas fortalte broderen Christian om Projekt Dinadona, hoppede sidstnævnte med på vognen. Christians virksomhed BoostDanmark forærede os en professionel hjemmeside (www.africasupport.dk). Med dette sammenfald af positive hændelser i de tidlige forårsdage, var Projekt Dinadona for alvor skudt i gang. Første tur til Uganda I maj måned rejste Thomas Gregersen og undertegnede til Uganda for at besøge Dinadona skolen, og afholde vigtige møder med brøndboringsselskabet Victoria Pumps (VP). Skolens leder Augustine og hans familie tog imod os med åbne arme, og da vi kom ud på skolen begyndte vi at se hvordan projektet kunne føres ud i praksis. Vi indgik en aftale med VP om en pakkeløsning på brøndkonstruktionen, og vi rejste hjem med stor inspiration og motivation til at fortsætte det målrettede indsamlingsarbejde. Auktion bragte os i mål Efter turen til Uganda lå det fast at vi skulle indsamle minimum kr. for at have dækning for alle udgifter forbundet med brøndbyggeriet. Da vi i slutningen af maj måned måtte sande at der manglede ca kroner til målet, måtte vi finde kreativiteten frem. På Frederik Feldings initiativ besluttede vi at afholde en støtteauktion til fordel for Projektet. Den 18. juni slog vi således dørene op for familie, venner og netværk til

7 7 en auktion hvor vi havde varer til salg, doneret fra over femten forskellige butikker i Gentofte. Auktionen indbragte godt kroner, og med ølsalget nåede vi et samlet overskud på over kroner som gik direkte til brøndprojektet i Uganda. Nu står der en brønd i Uganda Den 26. juni rejste vi fem unge mænd bag projektet til Uganda. Til vores glæde fulgte brøndkonstruktionen tidsplanen. Efter en grundig jordbundsanalyse havde VP boret 90 meter ned i den ugandiske undergrund. Nu manglede blot Grunfoss vandpumpen, og da vi efter to ugers rundrejse i Østafrika vendte tilbage til skolen, var det til vores store glæde at pumpen var blevet installeret. Derudover var der blevet lagt vandledninger ned i jorden som nu forbinder brønden med to buffertanke som børnene kan tappe vand fra. Vandet rinder i dag med stor kraft, og børn og lærere behøver ikke længere vandre to kilometer til den forurenede kommunale brønd som blev anvendt tidligere. Idéen som opstod blot fem måneder tidligere en vinterkold aften på Østerbro, var nu blevet til virkelighed. Samarbejdet med BiA I maj måned besluttede Projekt Dinadona at samarbejde med BiA, lægge sig ind under paraplyen og opnå samme status som projektet Lisacare. Vi ser nogle helt klare Brønden som den så ud da vi ankom på skolen første gang. To uger senere var fundamentet støbt og vandet kunne strømme op fra Ugandas undergrund fordele ved samarbejdet. For det første bliver vores donationer nu fuldt fradragsberettigede, og samtidig har vi i BiA en samling af mennesker med stor viden og erfaring med indsamlings- og udviklingsarbejde i Uganda, som vi kan få gavn af. Vi i Projekt Dinadona ser meget frem til samarbejdet, og vi håber at vi også kan bidrage med noget den anden vej så BiA s arbejde i fremtiden bliver endnu mere omfattende og effektivt. Med venlig hilsen Daniel Tufte-Kristensen Boldklubben B1903 har doneret 20 fodbolde til skolen

8 8 BUDGET FOR BØRN I AFRIKA Eden School Project Udgifter Overførsel til AOH Byggeudgifter Indtægter Skolesponsorater Lisa Care Project Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Blyant projekt Udgifter Indtægter Øremrk. gaver Dinadona Udgifter Indtægter Øremrk. indt Special supported Children Udgifter Indtægter Øremrk. indt Ikke øremærkede aktiviteter Racobao Youth Udgifter workshop Projektgenerelle omk Gaver & gavebreve Indtægter Anden indsamling Ora Balora - firmastøtte DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER Administration Udgifter Danmark Indtægter Kontingenter Tipstilskud Finansielle indtægter INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER

9 9 Frivillig i et uland Naja Kastanje Formand for Aktion Børnehjælp I efterårsnummeret af bladet Aktion Børnehjælp nyt, (Aktion Børnehjælp yder hjælp til nødlidende børn i Indien) skrev formanden Naja Kastanje en leder om frivillighed. Vi har fået tilladelse til at bringe artiklen her i nyhedsbrevet. Hvis man tænker Uganda i stedet for Indien vil det skrevne passe lige så godt! For nogle år siden fik vi i Aktion Børnehjælp et brev fra en ung pige, som skrev at hun havde besluttet at ofre et år af sit liv på at hjælpe verdens fattige, og hun ville derfor gerne have os til at betale hendes udgifter. Jeg har selv arbejdet som frivillig i Indien og Thailand, og jeg synes der er meget godt at sige om frivilligt arbejde. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at give hende et lidt barsk svar, som nok har taget nogle illusioner fra hende. For skal vi være helt ærlige, så ved vi jo godt at det ikke er unge danske studenter, de har mest brug for i Indien. For de penge sådan en rejse koster, kunne man ansætte en indisk læge eller sende adskillige børn i skole. Skulle man hjælpe mest muligt, skulle man derfor arbejde i Danmark og sende pengene til f.eks. Indien. Men så ville både den unge dansker og nogle indere gå glip af den kæmpe oplevelse, det er at møde en helt anden kultur. Det sætter gang i en masse tanker om at de ting, man tager for givet, måske kunne være på en helt anden måde, og det ændrer ens syn på verden for altid. Samtidig ville vi som organisation gå glip af en masse engagerede mennesker, som vender tilbage fra Indien med en stor lyst til at gøre noget. De yder en stor indsats i Danmark med at samle penge ind til blandt andet Indien, og med at styrke danskernes forståelse af nød og fattigdom. Derfor opfordrede jeg i mit brev den unge pige til at tage af sted. Men jeg opfordrede hende også til at være ærlig både overfor sig selv og overfor alle andre om at hun gjorde det for sin egen og ikke for de fattiges skyld. Og at hun tog konsekvensen af denne ærlighed og tog af sted for sine egne penge. Jeg håber hun kom af sted. For Indiens skyld, for de danske ulandsorganisationers skyld, men mest af alt for hendes egen skyld.

10 10 Evaluering af blyantsprojektet, juli 2010 Af Sekibejja Samuel Blyantsprojektet har stor betydning for mange fattige og forældreløse børn i Uganda. Børn i Afrika har i juli 2010 forøget antallet af uddelte blyantspakker på de skoler, som er omfattet af projektet. Det drejer sig om St.Florence, Kempega, Biwolobo, Kyewanula og Buyanja primary school. Overalt i verden er uddannelse afgørende for et godt liv, og Børn i Afrika har netop til formål at bidrage til, at de fattigste børn i Uganda kan få en bedre fremtid. I Lyantonde området besøgte holdet Kempega, Biwolobo, Kyewannula og Buyana primary school sammen med to ansatte fra vores partnere, RA- COBAO (Rakai Community Based Aids Organization). Evalueringen blev gennemført af Børn i Afrikas personale i Uganda og Birgitte Bech, som er fra Børn i Afrikas bestyrelse i Danmark. Som en del af evalueringen blev evalueringsholdet vist rundt på skolerne og i klasserne. Og vi blev vel modtaget på alle skoler se billederne i sidste nummer af nyhedsbrevet. Vores besøg handlede ikke kun om penalhusprojektet, men vi var også nysgerrige med hensyn til det materiale, som lærerne benytter i undervisningen. Vi forsøgte desuden at få et indtryk af, hvordan børnene trives i skolen. St. Florence er en privat skole, hvis hovedindtægtskilde er de skolepenge, som børnene indbetaler. De betaler mellem og Ugandiske shillings pr. termin, hvilket svarer til danske kroner for tre måneder. Alle børnene på skolen kommer fra meget fattige familier, som ofte ikke har råd til at betale et måltid om dagen. Nogle af børnene medbringer madrester, der skal udgøre det for morgenmad og frokost på skolen. De, som har råd til at betale shilling ekstra pr termin, får en skål grød til frokost på skolen. Hvis ikke børnene har bøger, blyanter og skoletasker etc., kommer de ikke i skole. Derfor værdsætter St. Florence skolen i høj grad det arbejde, som Børn i Afrika gør. I sidste del af 2009 uddelte Børn i Afrika skolebøger inden for forskellige fag til de fem skoler. Desværre er en del af bøgerne gået tabt på grund af dårlige opbevaringsforhold manglende mulighed for aflåsning (ofte er der hverken døre eller vinduer i skolebygningerne). Lærerne fortalte os, at regeringen har bevilget nogle få bøger. I de senere år har regeringen igangsat Universal Primary Education for alle, men manglende økonomiske midler har gjort, at mange skoler, først og fremmest i landområderne, stadig har forældede bøger. Antallet af HIV og Aids-ramte og deraf følgende dødelighed er høj i Lyantonde området. Mange børn, især i statsskolerne kommer fra familier, hvor enten den ene forælder eller begge er døde af AIDS. Regeringen betaler ikke skolepenge, men be-

11 11 taler lærernes lønninger, sørger for møbler, papir, blyanter, skolebøger. Værgerne eller forældrene skal betale for skoleuniformer, mad, papir etc. Det kan blive op til 30,000 shillings for en termin. Så når regeringen siger at det er gratis at gå i skole, skal dette altså tages med forbehold. Det er vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mad til børnene. Forældrene opfordres til at bidrage med mindst 3 kg majsmel pr. termin eller 6 kg majsbønner. Kun få forældre har reageret positivt på dette program, og det skyldes overvejende den lange tørke, som har ødelagt det meste af høsten. På Kyewanula primary school fortalte den ledende lærer os, at de fleste børn kommer i skole uden morgenmad. Der går børn i hver klasse med kun én lærer. Det gør det meget vanskeligt at undervise og hjælpe det enkelte barn i klassen. På alle skoler blev vi vel modtaget, og der blev sunget sange både på dansk og på det lokale sprog. Det var åbenbart, at nogle af børnene havde stort talent for musik, dans og trommespil. Det bør man opmuntre og støtte. Der skal ikke så meget til. F.eks. fik børnene på Kyewanula primary school en helt ny fodbold fra B De var så glade for bolden, og en af drengene sagde, at han håber en dag at kunne spille for en af de europæiske fodboldklubber. Afrika har stadig brug for hjælp. Selv det mindste bidrag kan være med til at bringe børnene ud af et liv i fattigdom og nød og give dem håb om en god fremtid. Fra børnene i Uganda bringes en stor tak til alle jer, der støtter og vi opfordrer jer til at fortsætte jeres gode støtte til Ugandas fattige børn. Bestyrelse: Vagn Frikke-Schmidt (formand) Karsten Dam (næstformand) Lars Ravn (kasserer) Birgitte Bech (sekretær) Lis Jannæs, Jonna Kildebogaard, Heidi Olsen, Christina Sindberg og Lone Heyde (suppleant) ISSN: Børn i Afrika, Heslegårdsvej 6 st. dør 2, 2900 Hellerup, Danmark SVR nr.: Kontonummer: Lisacare kontonr: Ansvarshavende redaktør: Kathryn Tegner Hjemmeside: Webmaster: Søren Kjeldgaard Fotografierne i dette nummer er bl.a. taget af Nina Holm, Birgitte Bech og Karsten Dam

12 12 Modtaget statusrapport fra Truth Primary School. speciel og fuld af overraskelser for børnene, skolens bestyrelse og lederne. Denne gang fik børnene ikke kun bøger, blyanter, penne og geometrisæt, men også en god og moderne skoletaske til deres skolesager. Skolens ledere, bestyrelse og naturligvis børnene selv var meget begejstrede for alt, hvad de modtog. Børn i Afrika har som en af sine visioner som en NGO at indgå i partnerskab med andre, der som Mr. & Mrs. Opiokello fra Truth Primary school, forsøger at forbedre livsvilkårene for børn i Lira-distriktet. Mrs. & Mr. Opiokello Truth Primary School er en af de skoler, som først kom ind under blyantsprojektet. Skolen, som er privat og baseret på en kristen fundats, har følgende grupper af børn: forældreløse børn; børn med kun en far eller en mor; børn, der bor hos deres værger; nogle meget fattige børn og nogle få, der bor hos deres forældre, som har råd til at købe det nødvendige for deres børn. Mr. & Mrs. Opiokello er ledere af skolens bestyrelse. De har gjort et fantastisk arbejde for at forbedre forholdene for de nødlidende børn i Lira distriktet et distrikt i nord der tidligere var udsat for LRA s kidnapning af børn til børnesoldater. Børn i Afrika har gennem blyantsprojektet støttet nogle af børnene i denne skole. Uddelingen i første semester af 2010 var helt Der er stadig brug for støtte til at hjælpe flere børn. Skolen takker sponsorerne fra Danmark, som gennem Børn i Afrika støtter blyantsprojektet i Uganda. Skolen takker også de donorer, som gennem Børn i Afrika hjælper de forældreløse børn og de børn, der har allermest brug for hjælp. Tilføjelse til rapporten: Rachel og David Opiokello er særdeles kendt af Børn i Afrika, idet Rachel har været frivillig medhjælper hos vores partner Ambassadors of Hope og hendes mand David har i en periode bestredet posten som Ugandas nationalbankdirektør. Nogle af vore første rejsehold har været gæstfrit modtaget i deres dejlige hjem i Kampala. David stammer selv fra Lira-området og har derfor set en stor opgave i at hjælpe børnene i dette distrikt, som længe var utilgængeligt p.gr.a urolighederne. På studieturen juli 2011 skal vi for første gang besøge Lira og den nævnte skole. Redaktionen ønsker alle læserne en Glædelig Jul samt et Godt Nytår HUSK at sætte X i kalenderen

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2012

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2012 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød, maj 2013 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2012 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Egetoften 9 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Karsten Dam, formand Birgitte

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007 BØRN I AFRIKA side 1/5 Allerød den 15. juni 2008 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2007 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Støttekredsen i Danmark Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Tlf. 3975 0111

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt

Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 10: Børnehjemmet, provinsadministrationen og racismen grimme ansigt Børnehjemmet & skolen Thabile Care Center Som beskrevet i sidste nyhedsbrev bevilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard

Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 9: Reathlahlwa skolen, Prudence, Endelave loppemarked og familien Damgaard Reathlahlwa primary centralskole I sidste nyhedsbrev beskrev vi de horrible

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang. Børn i Afrika - i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp Nr. 4 December 2012-15. årgang Børn i Afrika Kort nyt Af Karsten Dam Generalforsamling og ny formand Ved generalforsamlingen den14. oktober valgtes ny bestyrelse.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark.

Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Kære alle sponsorer og medlemmer af Give a Chance Denmark. Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for jeres støtte. Vi er i bestyrelsen meget glade for at kunne arbejde for at give Ugandiske børn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

-i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

-i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 1 2 Kort nyt Af Karsten Dam Afrikas Horn Sommeren igennem har vi alle hørt om den store sultkatastrofe og tørken på Afrikas Horn. Heldigvis har mange arbejdet sammen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

Beretning til generalforsamling 2013

Beretning til generalforsamling 2013 Beretning til generalforsamling 2013 Til sommer kan vi fejre støtteforeningens 2-årige fødselsdag. I løbet af de 2 år har 141 meldt sig ind i foreningen og vi har til dato indsamlet godt 150.000 kr.. Pengene

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere