FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ"

Transkript

1 FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ

2 SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske Partis sydjyske illegale ledelse, nærmere ved redaktøren. Det var sekretær Ib Nørlund, der dels selv, men også med hjælpere blandt kammeraterne, aflyttede de uden for Hitler-Tyskland beherskede områders forskelligsprogede radioer, der berettede om hvad der skete i den frie verden og ved fronterne. Det illegale livs betingelser betød derfor, at man lavede denne radioaflytningstjeneste IISituationen ll for at holde kontakterne ajour.udkom med 15 numre i perioden 22. september 1944 til 20. januar Gestapoarrestationer afbrød den fortsatte udgivelse. *** En lignende radioaflytningstjeneste fandt også sted i det københavnske område. Først var det journalist Erley Olsen, senere kom flere til og det endte med maritime natlige aflytninger. Der findes ca. 750 sider, som først og fremmest drejer sig om frontberetninger på 0stfronten. Men også når der skete afgørende ting, som f.eks. Kominterns opløsning i Houmann har berettet hvor glade de var, at oversættelserne af de sendte meddelelser herom, holder tilfredsstillende med de senere modtagne skriftlige meddelelser. tra.

3 03 f, l.'.~:,",,:', ~ o'.. _" ""-' '. ~.,. ~ '.-:. " ~_.. <'~' -..o"':~j'-::- -. ~""..- _ ".;,'0, c' - -_"':;' "~:"'.," _.~; _. '':~:;';'''' :.; ""'... :~>:~"c" : _-:L. " -:~. i~.,j'''~''t 6. S. ' r t ';':;:-:<',/_0\.>0. n"..:;., ~~~Aie~. -! S..... ~.... ''-' 1af_~tu-*~ ;:... 't:u ua_-'&iifta _.,. ' _ ~ t "'_. J'ddral'b1lla. '.,...~ter 1M u1 1 AU......ikD s u. a. ~ ~,.",...,1p liad.a-.i... _ "..., 1u.ø4 ei'~-l_ur UJ. 1lqø.a seø...t&e4.zo. it.".. tb...c... ~. IJØ.u-.. ien el 1Inr ljp. 1. F~Jrs:u:& _.1...Dø..,..BIt14ft ~ 'foløau'6jør o... sj*lk11 ~øa'1, e. rd-'uut4 _es ~$ a04 -.1]lI;ur11&- ~hu-- d flj:'a JZwe1... De..J_.".zou.. od'a"...!'n4a.&.a:nea.. 1,.., Ild WU" op U1 rz:.lari.o1a 0& Ea~jøs.. _... 1 _a41zt:1ol. lutu~ ha.!reetec l ~ I.u'4aa ItJ"jarc t.rtl løtac Ue18 Ul J.ar4~ tl.2c. I fU'1'... var tø au '.. 1'aJ4."'I& luk.t; ror ~kit_..,.... 1* ~ BDb1... 't'11 _k""~ B7ttr ØU1i_ 4. l.ob1. rrs.ua... ll.ar 1p.. Grøde.U.ur ~el.. Id S'&nJbn 0& ~ aaa' U1 UIIla_Sna. I t. ar Lft'clq _ "-'ae...'te ""~ØIlas.c Ul &ll.e.. De1e a:t 1... ~. 0& na'l'1jc1~"yu' Itu" u.-a.u..,utcr Op1.~ d.io-, l1u... Uraå& kch2.4." tl" &- de1.~~.pftla1... uejhz'. 'Ul 'a,. St~.i"" m" en.~4_ ~~.:..., Ae 0u4ac.-fa" all. paa... a:... n abl t;c... en' Jl'r11aet... t id4 06 au..- BeØ1.2lI.. dsnua1.ac...': 'olb~.huld Lu4.'t onr *Jl.. nor.. 1aøaa1a4. tn.lb De1 BpI".bar "~4aru4.t... 'u..øptorele 11ft... øel_ al. lib M'MI"i"t for., ~.hru J.kD alp:l1.cs.~ona'h U 1 ile, 0& aale ltotå 1iIdY1akaa.,0pbl4"'- nå '<TØ _..."... a1da 8&dw tu'te.iftl.,aa.1-~ne.. cl.e1au"o. ua4-aru4.= a1l6ar tiuy1an1at!. UJ. ",au, 1. J..bud1~ Ile", 1.J'~... a"t _~. U.U... 1l1., :bi laf'... re ;.1:_ H.aIIII 0& ffai tmu_ 1'.. ~ Idl qam. l~)lien1ae. "11YH- 1-.'..."". ---~~'Y".;i:."" ca ~HQ!U. n... eftu" OJtlHDiq.. af l'.u.u-.. ~... lil""..a. u:&.~, Of,; 4~.t.lt'a. 'be'h'1y1ea.. _ klar... ~. --,.. 'Q' U1."l1&4- Saatapo OC:- albucd1k~...,...u 0'fU'taP PoUU"~"'U:l Jrt; «anak.314. aaa 4.. _'ha al" s.-s pea at ~~.t;.ratftd4. n"ll- ~ 1D4.at_ 1'e1.1~ 1 at 1.a4.- aecu.hj:a ~_ ~prm.1...z&tly14are a-na,., u1jldrea... ~.04.t.aa4a~'NS.:a.a1l... hid' ~ ba~"" e.a4 S1irej- DA. 06 edllyu',."., ror vu"...:lp:i.-ati.- a;aa p:.i8raa _ t~. 1 a't li4ne 4. Oøa'nr,... hu'.cu1.' et& KEIaDS GUG.!!~'th'_-taa.%f,", aa korh'arj.4i 8UD4n1ut; 1 ~b.1... r- Da er r.'ai01hdr1e-a DIl a1;t.crtr-=e' 1. G-e &0.4 ~.\ o» j. lio11ad4. h'ala-.."gda akli't rere.aw4 llu"tti.".. 7e1p d fs&øi1ake'..u.m as aton _1 l.d'tl ØJ'e ltejllrar 0& id4... ed4 _&Ø bid.r-... n"ene Wek ~&..ful. eyq'å:fta q.peit1dd.l...ul&e,l.latnl.an4-ø'tllp;,;::za er opnt... r..t "-.1 lqdin at t b'ea-.ud ~1 Ad4ua a. h... 4a1i1 U D:I VU n-rblupjmt.11 afaklaartf. 1 da. a,rcho11aa4ake ~~ ezl aålrk'c ~... ~ fnul _04 bhj'.!"0ft4... ~.1l ~or du...up. "...,.Jm1D1 U"..sftDl1C ~auz'm. ~U&.l paa ~Up 'bmi"yø, ;nua" u1y a.. ~1. har j, al4.la "nu h1.-. au6e' op"'l aol1.. Bar da." l'... ku,... ~

4 -a- - ' Id 1Ia1a 1 d qu... u' - - _1"." hir. at ~ k.r aø _-. 'ID " at... tl'a BG aIII dii1 ~ ~...ua 'U1 - JD:1~_ '-& - _... JlWa a al _ ljriui- l X-crk.Uu al..m.c.ala. ka... De. an." - :Det tirek~ SUl.ed aaft71*1&d4 _j "r....k tl'iik.,... ab'.ller.wle t... 1 te 1Ul... ~ Il-waU- har 4.' ~!Ie~JaC 'Y~4&"1d.a4... Vab s... '- SIt bkd af d. n&u.;ak Z_lhs.... ~ ".tea er 1a1aftt n44e't. - Dat ~orl.j4ar 't ll.:1t:larperaoau& 1Iar ft'cl"&ap" r... J*l., ~ f h'l"j.1b'\ 1<1_~ 1.. tal.e har ldl.at... 'ter Gl -.Bar 0'1' -a.' r PIL'qa' 1 V t. f.tfrell'.. De. n;. waalake 0JaØ0h er atalu'tk". DC G~øat 81- l.era«. _, Uul 11i0llf7akN'aU uol.bare 8UUl:1& 1 1lI&1.Uktla. ew... ttal:de1_ at V.~.. rn Bana Ul 'la11'rm ar.u~ U1ba&e1ag~,.F.l~.Il. a. ~., Lea 1.an 'Pka nor". Ug~ ~ 4. NUiue l4:ajø'. J)aJl... ~.tur w:u4al~ ~oraa Bipt 0& Truer.. llou~z' klan eu 3~1 :LaM.r 1.tD km :BI'ecl4e. }aa ~kaa #1" "ar opa.... po:rb1a4ua1j... U... s~r, ~.n ar t.- aat. h...rj'."" 1 GniDal er ~.D.are't..De hu' nj:'u'l d.t.,..u.j.f;&'h ar-ua] amt 0& nl 1'... at... bodt aocl!i01"4. SeaU41. U' 4... adt Ul ~oh til. Cl -.ta'ttand..ira1ljbapbnllt1a1 aod ',j'1l&øl I.ard.taer "en n- 4. liar ftd dalllewanak-po1aø GZ\IJIlH,1 STil.. 4 ~_azwø". og 4u er.'&ark'l; necllllwre 1 UIap2Il. '..:4...- n-.,..1_.pø l.~ n d ie10bøl.aat. Der er oputillt POrb1atelaar'me1.1a marekat :au:.. ~Jd. 0& 4. pol_a S'Q'rDZ' 1lD4.;.'Z"Geaft'al»0-. Det var.u.-. Aer.:'C. QNft ~... po1.a ~~ ~_... 50»ap aj.d._ tal.y Ja&."... 1 e. tor t141.i& CJMlU8C ~ ll_~ U1 iiilø'8ll"- r-saru..- in.u.-.. an.,.. bafte -at OplTIdI~AS- d. ~ & ~p1ai1.r. De~ , u polar ll1d.u'1p.~nr 1 4.mt. R-ar1oa.ur al."." 6'~ a1 ai.'t 1:aa4åalt. ~n... adilftrup t ~" ti... nakuo!l8z"a polau i,":yfij'*~_..aereu. SHDkn'akl. har So L'rdar1a& gt a' ~.4D- "Ar»" paa de J.l.Uerecle yorcttar AlU.rU. 1 l'o:rtm1fa& 'h1idc 4.. po1ab ~,".. r1dct11 at d..-tte hu. 1u. 4."'. nu u.a~ "cta l'o1.ak-o.ene "eua 1eb1Jl4.a1... _.. "4. n.r, h'w11." Jlar pve'l 816 UAU7Jt1...u... aton :L.Draoer at N8d*1ca "'.11 0& :r.cte'yu'ar. l1tr-~ J'reJa',.1m1ZlP~.0' 1 4a'l... t.&po. er ~t 1. i." OC V ~. - Xl":':!'ZV~SK:; Y..u.G. v1l1.ge'c. ~&1Jr.zm8d nr. g;.~. ])ø aou.au l4aje, w:d.~i!.;&"d auru ~. soea... -slk Ul Ae1a })&f.i :swud at VlIlgalll.. oaa.ae Dozoserl1je?U"'t1u,,19::'a4&~ 'td... og hu' nu pntc1. itaj.v4el.ll at' ti&julapae~. ~ ~ sms.ap7:1e pk fr_ fra l '*1115,:;.at:Ulaul"OC f'1.t.:f~er 4e :ton1lfl»1ce eppral SlUiil.ar. Barl.!!, bar GU.p.", a" b'ri8 ~a~ 'ftr re't- ~ ~ f:gi'clal't.{tø er ikke PCII'laoUaU1nal& 1 S.err1C), aja1l4. ~ 'by. hatt ~4.lu4a",u. hyujt 1. 4et '.ske 1.keUac 'ri14... tiia 15 "'ater.ditt ar." ovøarclo.lllg ti;04" Retlr.lu.'b' for Tore IIftDak. IstIuua'Ur. OG4.' 0ztpU ~ opaa... ". 4.!YSK I:B'L1SIONS.l5GS~.m.au4'l 4ft aid.'. Jel'b7k ~or,%,.abn.. ldfta1.aenp' h~l'ilj.zaa k_... ea, &1 4. e.r bec,rcd1: &:t fjerne Stil.wae, paa lloyene., 'ftcl V~gb~r~. at nar.sta4.r ~tir ta t._b aarm... b7u' 0& f1.ttui"!rqppcrne af 1 f.rlwle't, ao&.tkn pas P7n. hvor.~ S'tn"ker er aakamae't "11 C-.,4eua.I d.,_t1 ~e dans".~r kodoflll'trer08,øl~. '&Take l'a.atituuonar 1lldeD1'or

5 05.-J-... t Quouie. - Du.. ak '$ ze...,.$~ ~ låpr til. an_ (Je1 "ii: p't... W. b.'r'."_.-''-). - JMz' fa... ~, D... Ae1e ".U ~.bai"t'''' aue GeI8Ø&M- U1.~..u.Aha4ez-... ~øer. at ~'C aka1... a4.na~ S. Uf'D)ØtsaIfif.å.%lOUl. Vi. ftk l Ju1119C.OOO t bl.. 2).000 t.aob " :art...,... 1 a.. " lf:u.p 2oc.ooO t Dl.. )ø.o,:::qt ~ 0& tr1- b'cur. :ha ~Ø' la.n Ull1en4..n.ltal.a.pe Skal bl." ~ Kok.. ulrke... g141ct. akal _.. ha.,.. 4'-'OCO " i'oka paa L_r. og.an hu' 1a.~at 240.OC~. 4anau &.ob 1bU'a&aa'tt DU" kul ikke ra1jrj.kena p-onn StlnJD.per. In Y1 :fur 2~ oeuuu, _. ar..ull." 1 Jlas.gt. J1 baou. liølr Y1 i.kka ~-, be1. a.t aikz'1takop1ab ParU... war l...t. ])e" er d~... "z1marbrrae. G71-41pea er ~orlampt. 4' Fetrol..uz, er aer 60e t Ul. ~t. 0& aan... ".r paa eauli 6'::0 'l. Det aløl1a. re44. ZU'a la tiu&c1 0& bi"'. Udt til. Be1.781l1I1&. "]l langt :tra DCk. 1~;C.O,:'Ohar kwl :r.,trol.~-pu'. 0& 5LOOC k0fjft" w4.:eu-o- 1.1Ui. 6. REG:dUlIGSSP9G-SMa...L~. -lat. Jdd4;dar -k\la til on... tu'1ng, trat~jcin1- n,r n&aøra Jta' pø et forvou&&... pø, i1u1 ~or :folø't1zlp'n1,g hur- U~.fter att>r1elaa. Såarbe 3d.parti.ru.naker en hu.rt1g A:tklar1l1gar 4.' pol1uaktt S17%'Ufoøold.UØ dj24.t at aet kq'ldtqlt1au.n?aru.. ta1jt;rula1s- StJTke 1 yt&l.&erbefollm.1u,-. Da.ilden.nuer man ij,ss4age1'1& ~s4y1rken 1 Lødet. SQ're "_bl._nt jju hurti& es.ulig.. ~ kan 1J!U!'Am41p1aikke h... a't pro me4 all ticadac. 1 lrri.1.kefi.ad... ~ har ) l::anclater,... ) loy~ val.c\o Kommøm1.terer ~t wl4l ~pari an_ de' ~or.ud4a7a11c't. at KB...mlSnen.e YU..'l111e KraY 0& De1ta&elae1 aea ~.11d.. Beaer.1n&. og men- H ull.er ikke at ft"1h*4abayii&e1... J1 bllyu d1reku r.pre 'hrtt-c......id."' ~j_ h.rul. Aq1a._~... I' par".,.-~-t.;.. -ft... na laet e. OPr&&DClII"apr1na t aer li1c1clu gen ti4. uden "'&1.& &all ll4aia"j."''' 1 denne 1l r1d& YU' suk.r"... 'K"'Dj.hne q Daaak Sa:wl1D&fu. - iia.pftiijø'tallt.. lllø Y1.l U".1M" u..aeuc a1.kk.. 't -ul));ste!ri.l:ledaraa4-'t.. a.~"'8a't. VM.. " t'a14d11e YaJ..c.Wt. ~.,... &~ jf,~ ~ J.aa-.f'1ri~l...-1cl"- idø.t'or t... Ulp l'ar'ii01" Y"A"'1u.~Ul1"ngetl9 -e-iaf." ~...J....t i~4 fj:'a 4.- bj.. a~ "'r.!.'1tas l:dd1l.j'delu.,.~.»appn_ enar ':ri ~ 'for Ophtte1.. ~ji r til...jl. 81' ~. a1d._:j (..~nt;;en ":-:qerid& wleu.-.fri- _....,.ge1.a 'lt). Da~. 1l:rUka1 lnr &fhln-pa.;).. Cll; cl.er Jam dø"ti.1 ;te ', a.t 'a" Q 1"U1de"ta Cp:t&'t'te1..., a1 cle*paa ~ af c1c.l mi wle1.1ge ijctri.kl1ag 1,. be~". LIm4. nl VIU'*! el; JFol... tr &~ der ltgiru:.er r... nsa'hr ~ ~'Y.r- ~a.caa. OB.at.Panut 4~ ar ~1"l1a til. 'a'l 1 db n-.pwmllftre 1.. ~ Ad b":1j1e4øu4 eftr'kr1&eu4apros;raa.cjb". 'ed mm:l"'~.. T. rcj1snu.i~!'.ia4en Depanar1Jtl;all bp". f7adme å'alj'c en Ptmse i '"81... GD4.r j::.aajmd Id t a~ 1lan ~. gqll_'-.a4'yarlrlar gik ~or b-t han "til U4o- Ungen tel:9'1....i". ~ 'I'1rka11p Aa.r1Sa. var, ar cler 'VILr koau" everøaj"y8øa',:)s-v&c"ar fra PatfrOll"&8Jl til»e#tra.'.akea1. E1IJ'ar øv" b14t ai't.:l... -I'o.n4n6 ".t:lvc. ~ neldtu'd.e for't" I»t'ta f&114t!7akarae ~or... omt _ "- nde ~~,tiu.ll. 4 " Fal"'edra- &at. ~,. "J'.r er t'cie9yngt f17gh't tj.1.!7aldu4. lr.eu...11.it. ve1.nl- 11pt le.4a a1n ba" 174. fra M... -S'WdJ..t. hyare.rtar hu pa&7 YU u. hj_ 1:11 :&1 ". ~ 4fa1.lit't8' den Z2. s.'p_ør

6 06 SI.TUATIOlfEJr... e... a~ fire DA1tUARKEFT:H Po:.IBAX':!05K.'i.I>8t er ikke J.ykked ~fjrne at 1'aa noa-a 4enBke Scl1t1:tolk til a~ arbe3de under 4eree Kcmriiando, og selv Depar~entcl1 :rem. her m:gte1l at madt1rke 'til DannelseD at' et nyt-daj12k w l'0l1.1ii, hvortil 1'7-.kerne havde :toreølaaet at udn'!ltll.eliazisten Popp JiadS9D.!.O!: Chc:t. ('?OP.i' li:ndeen ønøee :ror a1l Vd!r8 den liaz1at, 80= udpeger Ob'ene :tor Scl:.al:c.:.rg:ordene). em det 1)"ske Indgreb er 8Ba dyb~aaønd., at Mod kudde havr :torven1ia~ og baabe~ paa JlU kranigere ~od:toran.'tel ~ez' t'ra DepAr*emantebefarnes 51de. sagen er, at; ~økern.har berøvet J.d::i1,n:l.s'trat1, :)!len enhver- ~Gbed :tor at udøve sel vct:md.1g dnnsk Ret~d1Ghed. Det eneste 1lIatprlig~ Svar havda derf'or wu-..t, (IQ Departo- ' mentche:terne var gaset og derved havde lagt he1.e 13,7rden og J.nsvareo; t'oru J'o1tholdene her 1 Landet over paa!r.telke~, h'v1lket de kunde have heft neget vnna1celigt vad at bære. Prihedsraadet ud'tal'te i ø1't Opraab a:t 22/9 I "Grand1.86etfor Depanem.entchefs't7retø hidtige Forhold til ~ldttcl8eemagt;en er faldet bort, og de't havde V!S1"etYærd1&'t og na'turl.i&t, om Departemen1lchererne havde msr:teret de~ te...d at zagte at 1W1sere n4erel. Det danske Fo1.k vil :tel. aig akuffet over at;. 46ttO ikke er ske't. ~ OVergang.ae d~t ud til, at Depar'tucm1ocho:t,zorne vilde 1nd't~ denne Holdning, Jr:en 1 5tedet bøjede men llig.sandt, at hver lcke1.'t Dopartemen1;che:t :torblev pna ~1n l-ostog :torua1l ledlido hver sl't ~eterium, men man opløste Dllputsmentcbe:traadte. sealedea at f3'likcrne ikke 1.!mgere har nogen samlet dcnsk ~- d1ghed at henvende eig til. Xsn valgte d01lt. K~pro~lø a~tor llenvendelse fra Erhvervene, Fa~oren111gerne. Universitetet, D.rken.~ater1e.lt'ore:Uneen og,.~-' tcr reven og Jdte.lclsor i mq'døat 1tetni~.g. og8aa fra l'olitikerne. ~1.v Jueti'tø- Uniaterietø.DepardsemGD.tche. ~orlll..v., Kcmprod.sst er saa meget mera 'bek1.8.bej.1st, 's. det kan 1'orudB8~.at Forholdene i- don kcc:ende ~d 'YiJ. akærpeu 7der1.ig~re. Pancka har 'truet med. under.kaa-.md at at Tille hindre ed. ~atand. is::.'lr.i KJJbenhs;Vll. dg1. a.t i.nd:tange hel. Gzupper a:t unge l[ednosker og d.plmure dem, dels provokere da væbnede ~04.tend_ grupper :frem voti nedsk;rcln.inb a-r J~oråere og Ans't1ftoJ.sQ ar Drands. l ~1.falde fd Uro1.ianeder vil mon i :København i.nue s1& ind 1 de, centrale Dyo:nranc!e. hy=, alle 'Vigtigere tyske Institutioner er blevet anbrn;.;.-t, og de:re:tter bombe hale ' Xvnrterer af' Eyen ~ec! Maskiner t'l.. Kaøtr'.1.p,.m:'t1di& J:lad, &t Forterneø K'mloner aabner Ild. And~e 1'rUoJ.er gaar u4 paa. i ~111'lDlac a:r c1crilbenesabotagø at tvadsudakri ve ~or&ere, der akal passe pas. Jernebanelin~ern. og med deres Li v inde-.taa :tor. at der 1nte't Aker. I ~11~lde a:t S1frl;1j~er truer man med at 4'U)Or'teN hele Arbejde.tyrker udan?c~so.qa ADaee1.øe. - Et &esultat ar disse ~sj.er har været, at 5'tl1denterraadenlt ikke lla:t' ment; at kunne 'tage ADavarot for, a't anbe- ~al.e :tort.at 110mal. Unc!erY1ml1ngpaa de højere Læresnøt;aJ.~ez under Henvi_. nidg t11, at Stadcnterlle i alle undre bosat"t. Lande er blevet depu'tere't. bz- :d.aem. paa Y..af:febarern. 1 Kebenllam ka:1 ogsaa aail 1 }'orbindel ~d disse 1rU_ 1~. ", Na'tWIligvis er der -riarvakrig" 1 disse 1'rU81er, men :'&1'1 er 1 veluuderre'tte4. ;~Ynde. 't11b~.1e1.ig ti1 a't tag. dell:.mere alvorligt under Hen'ri.aning t;11!ry8kør - n he1.edcsparate Situation. G1V{31; er det, at %,yskarne i Frw::.tiden v1l. huser. wrre.ad d. n.slts noe;,... nsinde har drømt om. Derfor UDderatregee,Be'tyan1zl8cn at' at ølu,te at op = l!'rihodsrnlj.deit, saal.edes at hvert Slag. -d~r.kaj..a1.au, ~al.der mcd den rra!t og.l:.'nighed, 8: alene borger %or dets tietru tat, og uden hy1lken ttek~ I~ocl:torho1.dareglor ViJ. hav Chancer 1:01' at akabe.t'ad1k. Der hersker utv.1v1..æ.~ ~vildhed og ~pud bland't 178kem.e 80= F.1&. at'. 4_

7 07-2 -,' ltii:a&de ~. l'z'ob1.ecar. der... ]:tol~81&.1dc! ovar.u. Det 1!1D,8&81.4 a~ "Ø'.N, 8karpe u01'ereu.~e1. r &.ll.e.:.~~,,~ og l'bncke, ~tb't :an dog i~. kp.. 1)ort b'a a~der ka:l 'V'.:Bro~a].e om en V1. Arb.~dH4l1ng fra 1i'yak ~c1i1i' ~ klap- Pøl'" ~od de::l ens!1wmd o~ us,:.r!t.ed 48:1 anden. Al't 'ty"ez' dot; pa.e., a't j)ea. pr y;;noat uv'iionde Qr4 &'011t1akt;ic~GJG Hen Val" 1 J1J.l.e.nd ~or at gray. det ters," SrM.st1k 'til -1tordvolden- ~ ko:l hje'w og Tidste 1itl-:e l.'.8skcd o:: n:t~~9q.-cl1ele~. HIID Bka1. have udtal:t, e.t det Ya."L" det l:lest t:::.abel1g' Skridt. ~a:l ~ra. 't7ak ~d. klmcø gøre. li:c1 njs-;. uz1ddalbari etter Ui Berl.1n, arter S1l;fln~eU.a.. 'for a'$ hindre en Iwrkønalae a:t l?aaokea 1Tlollller, men 1. hvert.raj.d ~or Il~ øø. at 8t.1%'n trin pereonl.1go roai1iion oy~n7or ;;~dbe31.erod. f'anck»et~.1csau,aka1. ban ha". haf1; 1.1.ld.ifocli. - ::.1; helt ua:i:tv1øte11gt S-;rj.4aapørgemBal ::ntl.lalol d. 1iiJ-.~e ~ynd1~!1edcr Ol' 1 hv..:rt 1"eld frc:::jældt ved \Jpl~øni.n.:.:;an td C~r&r.m1.aUo- 'Ileme og; den 4er&r 1'alSeJ1d. ~1lO.1.. at lieldø-;janaaton ( Se l). 2. VAGT- OGr'~~Vt:'~01l?s;:'~E.!.1&8 atter Opl.~ e.:t 1>01.1Uet bea7~t.4. - Del ferbr.1der1~ke ~e:.ntcr.1& g~øke s9bcn~et er ~1t~et1OD.n.De~:~ Udvikliq hanmod ka.otidko Forhold' næ au. abøolat i. ~Gkcr:lce hv;no. Den.undB" 48. nd :rr1.!led8randet. C~ at' 221!} ( s. lc%1:ii:z LU') oe; yed Befolkn1nE;eDa... ~'t lniua;t1v. ~tte 'Fer en ab.c~l\lt poa1uv da.;3.krs".'t1aki..:ay1kl1n,z, llgeøow. ~aneleen er lokal. yagtkorpa og B()r~"U"I1. ~P1&J;: var d~tt a't ual ow:lj'er 1 d:a- ' 410R ford~~t. d1s8b Ko~. et: SabotageVolN'Gr. U'CT1Tla.t el' det. a~ v&f.~rp- Hne a&av.l under ~8'f;'tt.l.eD. al=: 1!tiden UOt.1ddelbar~.t'ter cef1!38vil. ki..ltma ha-... ovcrorlitmtl1g ~'Qan1D8 for 3.t01.k::11~ØD. $e1ivto.øvnr og Rc'ta!1a~.ndh:sT4.1tle. ljsrfor :.&4 d~t og.ae. V..u'~ vor \ij~lz&ves.t ~e denn. 'JdY1kl1ug oa &1væ SO%7ca- Ile det ø't:!rkeøt liu11,ee 4a=olcro:t.. "Lllke lzl1l~old.fo11 Ukorpøata ArbeJdanacUaa,sa18u er ~~.'t:=å1g.»o""t boa 4. f'aa...0z'fti0- 'dera. der er ge.&e-c1 Wak fjeneste ar.,.jder'wu d. h9p 100 y.ri:1naj.be-cjentey dtr nddi:r _=.Fm1,ger paa 1-'ol1't.1ge:u"den 1 i.ebenb!lyd under 41rek:te '=Ynk x,jå:tøe ~adg.l). s1dcer her ~g ::.ocltacor.t\:m_ldar.øcr o:: ~.r1er cg lign-. tt1a'1yer 1..n- :eld9løerne ned oe:;;torct;acer &'1,5iiu:3 ~~erl1,re. LeT; erd~red &.t 101.1tiorc;n.- n1.8s'c1.cmerne 0&.A.4=ird.u-&t1onen &o.o1.l1t.1k:.:. v:u tolerere. ::10!tmSl;G l"qlit1- :.lim4 ZS!tr ind 1.t n:rt?ou ti. :.lcd ~8kerø. Ob 3chaJ.bu.r~olk. EhhvGr, 00::. 1{.fIJ:' 401, nl blive udetødt Id eja Ori;aniantion o~ afekec!1.$'t.r'ter lr1gen- amaka borte.t :tra. at.pr1hedabflftse.lerm allorede n~ vil betre.~t. dem a= S~kker. 'behadd.1e d~ danfter. lje'c berr.1gtaa a~rlct 1 PG11'ti.knc1:!e, at cat 'ca:fi!crcde ~outi., sam o;r."to. paa 1alck-t'~t10\1em. ru.''l4'tom 1 :'andet "fu blive 'tw::.got 'CU Sa.arbaJd. J:'*1 ~kernc. - jj;;~ oør kcm1irouen:8 l.oke1 at: )'a1.ck-orga:ull8.tiiol1erae 1.l:ks ;uta;' gel" CG ~or v1dtgø'.1e&is. OpgaV.I'. 3. 'C13-::RiESS::r.tL~!iG. InaeDrnr Lufi';;a.tfe har ~e.c1nsan ord es I!Acab't.t~ Cpøt;andclaa, loa i7a<itarn. ikke... lt er 1 ~ttmd UJ. at sorga ~or J:eldetJøneaiau og!.u:tv.1!møop~nyerne. De1i tj s.i.e l..ut't'y2%"na ~ei'~;,m1i~t r::l%'larlger ~:tatojla 01- vile..uuf'tv:2rft 1 Gane ic;en UQC11 et Vollre Ue.r en-.r 4l1ta JUlJo ~e1:1h:dd& ~.~ p lltiet.!.ufttr!l1'r.-gcnerclel" hu" er~t. ~t det vt1.f' en i sjl ~Z'n.'tYS" Sid.O*-.~ cplø.. C~..'. (Sarntui l:!~1~1ng er T!mekel1c~. f~ den enø ~14iJ ~.lqr de de~1i..\i1irftr onr- a" ~ 1 1!Gsid-tel.. af" d~'\!'"01 bind;:.l~loiuj;1;;a.ra't. ~or d.m danske C1'YU'bQ!'oJ 1-1%'2;1' o2:'.'t1utij:;ed. at m a:1au det ae: 11 1'01'de1..~ uda~n8 a% 1.4~"V:IX'A.U l(n4j.c1c~ld&'tjen.øte. pas. ~8:I ~= Ude,ør ~ opl..at" o:; cierti1 kc:rma.r a.,det.10 aribv~~ 1Adeb:2reren alvorlls id.c1kooyvrhov:ldet at havfj e-c 01"_- re1i x:orp. a:r w:age ~ml.ilketr. 1d"1i,J:annaaraa.melat lam be~r3g1;e»oj::.ta:t!oil ~... _.. : '.

8 08 elll:%" ~.kr1yd1d&.. - a- S~e:m1!1p1t 1ndon!'or CDerne 1:r aaadg.~ e.t.wm vil. have Gcran'ti :for kun at k~e til ~t udtgra 4tmck.t.rbeJa8 0& ~or at C3 Ui!e Yil. kwlae 8D.lag~tII ~or luoj"al1 tet mr~rt'o;r'?oll 't1e't. Onder 8".1!låsnuc rorhel.d.to.arci1i1 en Dd. ~tedcr 08Sf.Ll ~el.(u;;auontirne 1 l-'1.vil.. I.lQi::6J. a~ g1ve nog~t b1nd~cie ~1'las.sn, SilD. lnc. t'rt\.ljai: \;11 uac.»en::to HoldlUng na~ 'be'crl1ti,;'teo a=.kor%"'c.l:t, 1de1O J:l3n!"onl'ib1.6 AitfW. anbc:t"~ aacrno :L l orø.ic't1gh~d nt nt'ycnte ~1~..1l't1;;ner. A1n Z7snr%1 er blevet en1ge Jac! aig sel.v pan et Gr..mdlD.6. ~ ka."'1 &nerl:ene~8 ar S"t.a.!..,/ 4. ~ll2j;'sgiv'::;et::!iatt19gexs tn!j..~il~l'h.l:: HCL':'SING.tr~a~d8t."1Y<rr1'orOuiJ1:>-on bar udoendt et C1rk".ll..:rre, h~ori J:.lUl reret c1urer u.ij.a.1'.a C1rc.u.~re Q;;l ~trejke- ~rovoketi~:1;r:r. I d~ue!led~~r c!e't, 8t~:1 %'re CZUJvarl1i) 'l,y6;c ;;'itie bar t11kc:lee~y~~,at car yod Strejk~r eller Y~d a:dr~ Er~ pas ~Jdsroett Y11 ako ~egat v:)l~a= ln~gr1bcn. r.:;ka. YaC JilOt:0rts:t1on rd en ~~1. J..rbejdc~'ladD 1.,~'1uDoJden ud::n ;;~rao.n8.~~<jz,lbe. ved.t':iu1gøill.et~tre:r,s~cninli o.4~.;;.o.}.1ld:5ku'- pur :'0:'!tt und~~ ;.-ravo.ke't1æ1~r. hvert eukolt CT&h:.1sc-;1cl1s1ed1 d.oa c;1:me Slt... atioll ~Jeb1;1J,;kuUg Co'tre;'t1iS uonvøndelsc l.il ~DaUOlU:'~e. J.dot. d~ anøvarlige Crpnif;at1olJ.6r,.'traka r;.a3 '"r.:lrlt para:tll til. Il.'t vejl..de U."'dl~,:.:.erno.!.r'beJds- D,Vi:rne ~~j~r hc;rt.11. en Cpfordr1.n;; Ul e.~ ~.:n.hvad d~r over110nout er mulie.' :!:::r!l~ ~~v%r;;,e. a" provokøro4lt S'trc,1ltwr komw.ar til. UclbNd". Len til eyven- 4e Ob Gidr;~ cire jer Ctl~ 81g _= P4'i'1mlig ~or ~.!{.'fh=6en. o::.i ttn~e~~en. 1da~ hnn ølijtti5r 81i C.1rla&l.:rsrezlld ~ ~t.:a~dd"18, "at dat er libet1.ngat p1-1~:; for bibejde6:1",;rne 1";; a1i be'toj.e u:n roj~ S1;reJk8d~. 0li et :!ra4ra..i;&i Ar~JQcrno. L9n ~or C~ ArbeJdc'tiJuer, der J:aattlS v~r. tabt D=.r~l.e..'"a1" ~tn: J~uma. ae h~ Y1ser 1rn-i&t 1;1.~ lie 8lvorl1t.... KcmJlJ&kvan~r. el!. J..f'rtb.-.18e her1'rs. ~ me4fore-.!!eu..u-b:sjå.::g1v~rrorljlu%1~en~ae..dl:.l1ioezotat,dc...11 v::=l.tc aj.le :'.Ird:.:n~ OS h8~.aj.1byu~'t ter å~ fit-:>rel.a!j!,de rolkeau'sj. er ov~r paa ArbeJderne kp,n dat Jcun be- ~r~tcø.~ en liaan mod edhv~r. nr:uooal. $011d81"1 te10 - uane.'t hvor &G&_t aea en4 vil.k,yde ~ GWlo.1..Ac1 1oU1~ ~'r 't1.lk i'ros. trbejc1'&rtteci:al Vide a~ hu..dn. et m~~ overlocl 4e~ ~1l dø a't t're Clen nstionaj.e...",... "D ~ a:ln ~d ~v. BiD Godt ~r~le.derzo~. 5. lul)10?~. ';fl~.t:ir W~rnar hu,ria't &tor ;';:;a1ehad"rqr a~ for.i1indn, øt' c1c't h~r - liz~a~ r.~~g.1 ~?r~&- L ~~~rtil. en l~8tbera'traj=a i hcdi~. llfta har uc!leendt 01; ~y "tu nlle ~~ LuI8~Gra. l\~r bdvnnl1t:.-""t 1'1eJe;r at op'træ". 1 ~d~o~u ou o~rordre~ ~ 8~ rdr'8~~t~.14~t hen.~ener. en Ar~3Jdan~~CL~l.8o law me:f':rc l. at do trc.::.ade O'Yer1~~u~ i~'9.:!j.oi:nt 1 L;. ~. ~..t n.e,l",a åio~g, ;"~1tner1.8k ';cna-wr. 2. en aj.rund.el~.t.oj:l1'1økaucn at ::!'t~era..,j,ie.rn't~r. 3. a~ Alm.S~ De~e bctn.~tft 0:.:. Str ::Jkø:1åe 03.Jehandles «h.retur. r-ad"\a en Oatli; ~ra~...e ~ta'tarc.:!i.~1cm1ene.uolcbli1lg tu'" aft.t1:jn~l -J..e~ed. 6. ~~~g,s GJ5G. ~n alllered. ~~ur~~e-~»arstio~ 1 llollend lrkkedee ~ U1. 1oc~ 14i.f'tdan nor41.1~b'te Id cigi U"& lan4aa"te v,r-.:pper1n,scr. Y~4 I.rn.hu..,. 1kA.ohur+..i.;' nok fik ~cih~ Id 1.an(\'i.r~;.;lernø. :>erv~d h.1n~:%de&." :zn&oa- J1~Ort.la &li :ry.ckuonu~ It1'l1nsU1UJli:;.!l1.a Clo on!':uake 1"Al,48!t»=sJ:::Z<lr~$ hølt6a.o- 41.e;ø t'q:"p:ru all1t,evel 3etjd:ra:':1B,red :at ail:re ;';ndntrli:1gc:l "til da 83411&ere!.u1'UllU1UagNP?Cr, 8tU.~ GeJ:U1c:.tarallilul a! l're'-,etc4ot av"r ~a<.11til l;eck:, &74-11e;1Il ~::J {Ar:1h...~ USr.or ;;:e.a :torljbz"l:dda~j. J.X:rxctt ~or~l~.,er dc:l 8J1J!laJD=:: llj.& al& ~c alvq.ru,i,i 'au.. l. :a04 T7e.ks\rna.:U.len hu' mocit~58"t enar:lc!'orb't"=~~sr og el' bl~yott. e1kr~1; 1. 3r~>1daZl t eu~ Iq. i.i4vi.d.1n&er :f'~:e8t'i.qr utviyl.~' uu. Limd-G ;leon ~r.1i:oi lee'tf~1t ~or~... 't1.~r t~rc::e:.. ~tlg. 'ty'akø L~le.i..ni.:er il~ Q(;ZO T<:l! at ~Aanau e'g Zl,Yt i'.tdildev.1!u.t ~SIQ.~dnøj.J:I. ll!bl" 4e:.... J'ta1.8~Q b-nnø. 'h'yor 1~"'"U~ ~.1~r~ør aw.;j;...r ~~ lord (-ctan btlr."l.lud1au.tort,). 1.aget he1"tii;." Lu..~

9 09 anc:nb i'cret..~~. flood det :~e.,1;t, -4- t';'bk.. BsI;land' - den as4~e! ~rbercl!.:-l.ee 1;il ;;;$or~ol:t.!1e4 f'orblot"fendo ouurt1gh.c1 h~r dc12 B.~e E'!tzore-:l8'itt ~et1.a:u! ~~r T;a:kcn 0>3 V:rmt:' PJo=.den ea.::.::.n og ~.sa. Et'iBr 3 J.'azoa..)pera.Ueer 1 ~tiktc har i:ulaftr-» ue Ul.1ntetgjort X3"~re Cl:; 't~~t ']0.0."0 Ul!'=&~. D.Ui2Z--O ~erl1k~ ml halt Udøe3lin:;en p:mc d~~ 1'luk~ ~avd~g;, :cn.a ~.,k~rno 8tn<Us e1clder ~a.' p:z.t1" ileft. ~ og e.~l. Der k= d~rr~ VC:Ltoø stene rl3.~go~"rt3:t1 :mcr 1 :.Ul"- an 1 don.k~end. tils.u:n1.c1u'i!'j.t;e.:1 &1 den Usu ~ppo 1iord ~ ao. _= et a1de"., L;)c! 1 O~ft!:C::u,:J. tll :tor:1,ysdv Sto~ab ~Od. :i:,.,.kludlj ~j.rte od S14 hu- k'.ls:?cr:le :1aa.8' den.j."oaj.cni'au~.~r=ao km.L:m.-ija, 1t~'t1t116 ::'04 a' de Cl" ~ ind OY4tZO..hf.> "Dgu.lt. ~y~ o o:n~z' '-'v"nn8~o.ro.'.ed :61100,. fl" gu.et lad Jo J~0.J.av184. 1:.uvsd A1te&:1~r e.1~ 8tac11c; t,.oal.i..&~r~ c t J.)oobGl. t-. atzd OTer c!en unga.reko i'u~ ::>i!bacc,ea-t. 0(; ~U';::mo ;1' t!a Oei:~~ al1:)~å.o ~ø- &'D.dt et t'ron'trorkort*. ~.1n"re &1110nd. ~urkcr vr SUl: t.1 Å.Im4.1 J.lbwUen oc pau den. c!~~1i1k. E..1n. hyorve4!.y.~~l"i1ft.. 1:11.bt1~e't08N.Gl.1~od~r :tr. ~r-.:ko=j.c::ul ydcrlleere~k4.8. i'''. den.1~l1~zulllr. M.l"1.au!'Jlol!YJ;Q&lt er ~lm1d~rn. endelig t:-'z:e~ OVu Apennln~:rnG - dø I.Jeri~., ae=. uu' yol43.l; cigoll 8U. aan.~... fhi~.r. &e.n s.1kftv Y:n"n.~ i:ar;4"ørna..... t er aaslcdcl! t'_jl,actigt al" tro. a'l 1944'... tora f..ø.uph3adl1n,,4)or-ir OY~re~-.~, ~~()o.1 ~4Gr 4lt IlaA, at,,1..'t~ w:.1dl!el~ ovorror de ~le-,g. eaa v11 &1"- 6"". kiy:rv1dt lr.1ge:s aksl. ende ej1d:li1.1 Aar. l,3(;:::.:1. S1'tuU1o:l har Ch'Oll"ch1ll 1'lUldn aet for eodt at udta.lc, at ~~ 'Y11d~~rG den. der bl... s...1j:i.4cn rorb&-.,... hy.18 P'zigen 1.::au-opa. -nrede nore H..'1AJ1Mer1nl! ', 1d=l bma dos' lmdcratro~ee. flt ~e!1.al11ende se.g;c;mdunb. h"~rv=4 bl.a. z::.qn'te. :;.j,l!~':1!:l.owe%",83r:ere O,p- ~.1i1s.l. P&:1 dato. 1.'e; rlo-;1pte ni ll1k.1ærtvttre a, &ryen'te vt'l'ønciygru1te Gallo;ta;gel, rt:r.iz:d 4Qilrlcr. 7. -DS.fiL:.::n1l1Ul;: Ol'GA.'~:H. l «: Lo-der :1 Vo..tJ,1~m (Soe.) 23/3 økr.1vli:r~l_ ~-l'dhrd~:".1 1iD Ot.1Oala at Vdt&loll!U' ar Eilif: Jauas%%.(c, æ.t Vi.:tt~1" ~Cb.:rHce ~r~~ til.:3. wdn Cre;tUl1cuU:)l1 1 clc\ ",k~::.~~~ :'1v, fj1;'a ce l~. 1'ra UdU~;cn!'Ordo;;ze CAl doz:l be.'tan~.a.ci'''' -Je~=..cfOrd~'l1nc; o: S:::.1'.. r;~qr.z;!r"e:t1on 0& o~~ en :-i411e;nin~ ll1'!:.luacfortuellqul 06 6:l..lta~U':r::-lae ~ ~~U(;hedtr oj :;r1y11es1;:-r, a't dia!!. Od~alClle~r ~rt 1"ald~: en ~l ~ll1::ea.'t,,::-:ror rz;rsto". 1d<ltde vil ::.enet at ma."1 hu%" 1 l.&ud~~ ~r UM-It v1r!~ a~d i;~ia) ~ 'til. ve.:a..o.:1"ilral.-.. ~ :.1t:;Gl1ch-e4 af UQdf;rn l'ordol.1ns. Lt;.:I. 1"orte:øt'tc;r I "J.rbeJd..rboY~~1r182A bn Tiet 1.lUo e1.~a 8is h.l~ 1r1 rra. ~lda,1, at ~~:::l~e:!1sror8tl1~e1.ee ~r ~orholderl18 u~:brcdt. ~ ;~1U" c.ttu 1 Glæda CY~r4~.-..mdne.'tore n w.'k-;br oy.rcrove'l Iæki;..v1ådan ~ &14t frkuak o~af&~co. I C'lIt r.jlt;~neo tre~ljfj:' he,.'l ea 17Keu4et~ol. ~ S1:a.:t;ol,1'(iarno h&vd40. en.;.'j~rd~du u: Q.n aaj::lec1e Id~~~. mau o- y~r lialw.l~n :':~Ill~~etl4ljee ::.&I! g, sn5an l'jordcdcl o v. - :-..1e=:::1r... "1t t'f'pr J<:.~r1 t1dl1 ;t1~ ~<l:tro t:14rqrti~u~:!e SelvUl!red~h~ "r irq- ~eaac tor ~ed4~ ~ ~~.J4*r~.y~e.el.~

10 1 O ~:~#~~~fr~~r 'l..~~;n~ ":4:::t~" ~'~"O,.,"l'TJ.A '\L'. U. l!i N ~..':.:;::;;-;:,~~~f<p'''-'',,'' '. '._",... )~ {:: ~::T~?~;r ~:-;-r ~~~:-.~~: ~ > \ >... - :; h.,.y:lifjl~.:]~~~_~.mif :OE15:.sIfJ:~TII'3D3 UNDE::l.T~y:p.crL æ:;.~..i e~erkiær:i,rig.g,f 29/9,ud--' iiaiåi,: ~Dti.niiJ.ark:s ;irihedsra:åd :.'.,:,. ":.. -,.... '.' Il.Alt'tydeI: '..paa,.st Tysk0'l"IH~for. Ø jc blikkgt.unrl'er Poli t:ig13neral Pancke,s L~d,el~e" ~er.interesseret i at skatc nye Konflikt si tuatiori~r i. Danmårk.Deres 'Ji'orniati.l'er (l.els at 10ltl{c)~::odstandsb ev:o:jgels.::nfor tidligt' frem i LYS0t,del-s' at søge Polkets }\~or9.lkn.;gkket v.3d voldsoia::i!g:::~p:te-ssaiicr. Tysk;:::rne vil ikke vig~ tilbage for -selv at fre.mkc.~lil3urol'i(;~10flgrved Hjælp af Provokationer, Dett'3 blev, bla~ forsøgt ved Afslutnin,;,:m ':'..f'-'len sid ste 'JtTe jke.,.?'ien vi l!l~i'l ikke la le 08 pr0v')kere. -:Prihedsraa:]ot opfor..argr inq.trængenq..e. :Befolknil!,~en og Modstandsbov-8gelszn. til i enhver Situation at t!l.ge F~rnufterr, -ran;~cn. o.~ undgaa uhesinait,;0 Er:.ntjling2r. vi skal gøre al t for at svæk~e.fj jnr1cn",j::.'1nikke unødigt skade os selv.... Friheo.:."r.:'l.R,c1 et 'paalægger sine Lok~,l:komite2r o,g ~dre or,gani6.er~degrl,.lp:psr at søg8do:kr.æftel se-par.t, Strr-,)jk -:,piroi;;;r ~ 'so+~'udspredes indenfor d.jrgs.. Omr;').:-.l.- de' og finde 'Udve jo til' :p"l.a b~tr~t5benue ~(::..n.j.'; l.t oply.se TI-afolkningenom,'.hvorvirl t da er falske e-l'ler ægte.'",. 'I -e.n ~ekandtgørelsa.af 6/10 r2.d0gøresfor, 'hvordan, forskellig':: 30folk-. ningsg:r~lpper skal 'forhal/le sig.ang dette h:mvis0s til den iii e S,:"L3 Pr;;sse.,. _ Rerudf'r8. ses, hvl,)rled8s~.odst&.'1.dsbevægalsens StrSl.teBi stadig. or atbev::"rg.hovec1h.:'1.'æfternatil o;;t ::tfgøronds e jeblik. Vi 'skal inte-t WarzrtVl-7'i h.ave i Danmark. Detto betyder paq~ng~h M~adG en Indstilling af Modstnnden, hvilket bl a. Jernbanl3 s;;1,bot 8.gen,.d~r.h3.r naaet c;tnyt Højr.3punkt, v'isor.(trtl - fikken paa de' jyske Længt1ebanor har v<zr'3t llæst::;;rllfal!illst for tyske i!'orm:-~al Skin~esprængn±n,:;8r p~a ]'Yn, Bombe;vecJ Kovsted 3t c 1.tionml. Hobro pg Randers, sidr.inesprcengni1~g2r mlh:jørring og!bstrup og V<3duindai, Ød81ægg'~1 s.:lraf SporskiftGr i Aalborg,.' Sprængning a:f:' V9.ndstati.onen ved Bramininge, Sprængnin-:- g-sn 'ml Esbjerg ogvard8 og vl3d'viciaing,. Afsporing og Sprængning af ':~lordgaa-. ende 1T:i.litærek.sprestog ved Ror1~' Tro.' Ved d~tte sids:te knustes' de t tys-ke Lo-O.1romotiv og dt) -tre førstb. Vogne, 7 Tysb~re dræbtes o'g 42 sa?.reclis, deraf man":' ge hi3.,.."rdt.) Den illegal:.2ressa o:~ U..:t øvriga' ~ :.rbejd9'men '2~" hold.e Kampmodot oesa.mfølelsen oppe'har naturlig;vis større,';etydning end nogensinde. p.gr.a..da" tyske Repr.'essali'ers Vilds'kab. '.'Bl"'.n(l t det t~tske Politis ny.8 Metoder' kan ni3vn0s Bombesprængning ;':lf:ef ter-. sø'et>:? s Ej.endom (Ingeniør :~orvins Vill~ 'i Aabyhø.i,. Lyst:;.giJrs l\'!adr~.sfabrik i Aå~h:is). Sprængnin:~'8n af Vedsted Land!)ohjmn, hvor en Sabotør blgv, t8.get.til Fange undgr ;mo ;{on.;.::feet og 'mishrlndljt pn:: dat forf:erfl.eligst~ f.or Zjncne.1Z'f 10Q~:~an11.eslwr.(Den 'tyske :':Bddelelsc om, at C!(::!"blev ~h::u.clt-'d8.;;>; Værnen.::.gten er.falsk. J)'3t 'va.r l.j.1yskorna,.der skøo 'p "'.8. hil1a..'n.(1~n.)- :Sftar Likvideringen ".f '-3tiJ:rl~erenfra 'Gie se i "Københaml blev, hel<.) 3eboclseskompl.::k~:t'omrine;e:t, og '?+ie Iiebo'G:t:::,:"!ænd~.Kvi!!-dar og 3ørl1. m0d,størst,=, :Bruta'li teii~ dr~vet 'ned i' G8.8.rd;mog 'stillet i Flokke med opr.<ikte Arne. Alle. Y.ændblev beordre~ ud og a;r;tbr-::.st'1 stor'e' Biler, i'-llt 40 til 50 F'l.n.:;er..'. Især i' Køb<Jnhavner ()mfq.tt~nde '1azziaer p8.? :el t tilfældiga Stedl3r"blevet for-3tagr;:t, bl.a. er mange Arb3 jder,) blevet iridfanget. paa Vej til Arbc jde. Alle '''mistænkelige'' u,~dei'søges nærm~re,og ps.a ringeste Foranledning kari ~an ' 'blive. erjr:i..jr3t for -"Vaneforbryder". DisS8 ::lazzia:;r har dog hidtil ikke: væ rat s:;3tlig 'virlmine;sfuldc, na9.1' <let gjn.idt om 8.t.kommc FrihedsbcVægcisen til 'Livs.". :;frr>en Ræld::E! ::J~er meldes o;iil',e,t NA.zistern3 :forsøger si:g med at s::.:n!ie.fal- 'sl~e ~Tuselsbreve til l'alk med,a.dvn.rslbr, oml at Gesta.po var pa.n Sporet. af' den:. for :paa den ~;8.!:deat fan. dam. til!1.t røbe dgr,:;;s"da.arlige" 8c.mvit'tighed. Endvidere f'ortsætt~r SohaTb"tret~'6en, e1,:;].' 'h2.r na::let et n1t. Højdepunkt fl.f!:'i:oabydeligher1:.~ ud Eksplosionen i' Gt Eksprostogved ~obro, h:vilke t v~l sa.g'-:..' tens skal 0];d1.ttas som- :ISvar" 'PPJ~. Jamse.bota.gen. -..' 2. V_J\.G'T~fOtl'S:.5Ht:.~ :paa et' Bor {;ill; f.rt~rmøp.a i ''Fr-ader±ci'~er. Opr;;!tto.lsen af kom-:- munalg Vngtkorps blevet..c1.islmt:;;,rjt. n.eslll tå.tet Kenc"c;sendnu iklce nøjagtigt,' men nogle Si;addl" ar :!Ilan.g9.aet i Hans 'me J.at i:l.::;i~ne saad.anne Korps. Fo.rS3.'J:V1dt,

11 ,." > - 2.,. -.,...,.... \ ~, "' -'.....' '.. '.'...' '..:.. i Qisse Kor~s'begrænsar'deres'Opgaver tilordenshåan~hav~~ls~ og ikke delta-. ger 'i' :Bfterforskning~be jde (hvi'lke t al tid' -v,il' medfør~'.::'samarbe-jde., med Ty- \s~e~ne), kan :man ikke:,fr-a' Frihedsbe"U'æ'gelsens.Side vende:.:',sigmoetdem. Dog 1 1 maa' det bestandig. overvaages, om.d:fr kommer Tilbagefald,itil tidligere Ti.- ders dansk-tyske Samarbe,jde.' Det maa anbefåles, tidligere P6li tifolk ikke at ind,træde i de kommunale Korps, da dette yil blive betragtet som SJtrue'Qrækkeri to ogsaa fra Poli ti organisatj.,onerne s Side. Fra dansk Side maamanvær J in-' teresseret i' enhver Form for demokratisk Organisering af Folket. Ty.skerne har erklæret, at. de ikke bi1.ligero~rettelf::en af pri v~te Vagt-' kor~s. Alligevel fortsætter Dannelsen' af Korps, somblokvisell~r d~striktvis skal varetage 0rdenens Opretholdelse. I nogle Byer er'de kommunale~wndigheder indstillet'paa at støtte sig'paa'disse Vagtkorps, fremfor at opret- :te 'nye koinmunale. Dette Standpunkt kan man ikke indvende noget imorl. I de. forske1lige'byer maa man tage Stilling ud fra den der foreliggende'situa- j tion, saa længe Spørgsmaalet er saa uafklaret. Retningsgivendemaa dog alle Vegne være: Intet I ' > Samarbejde med Tyskerne~ ~ekmmpelse at Retsløsheden og 'Fremmelse af,den demokrat:h.s'keorganisering af Folket.,, '", Fælles'tillidsinændene, paa 40 a.f lføbenhnvns større. Virksomheder med B~cW i Spidsen har rettet en Henvendelse til Fællesorganisationen om at søge oprettet' et Forbrugerværn under Fællesorganisationenes'Kontrol, idet det i første omgang var de Handlende, der fik b'oskyttet deres Interesser ved Opret-o telsen af de private Vagtkor~s, mens der endnu ikke ~aa samme~aadc er op-. rettet et Værn forporbrugernes Interesser.m.H.t. Overpriser og deslige. Fællesorganisationen har taget Forslage't op ti,l.overvejelse og har foreløbig'rettet Henvendelse til Priskontrollen for at fa~ Oplysninger om det Ar'- bejde, der for 0jsblikket udføres for at holds Kontrol med Priserne. - Det, er en særdeles sund Udvikling, at Arbejderorg9.nisationerne paa denne l~f'..e.de øger deres Be'tydnirrg og' Indflydelse og scitter deres 6rg?..nisatoriske Magt ind' for hele, '~et arbe'jdende F'olks Interesser. 3n saadan Udvikling bør tilstræ:- -. bes, hvor Lejlighed giv~s.. J. KRIGENSGANG.Østfronten. De vigtigste Kamphandlinger i dan forgangne Uge er foregaaet paa-østfronten. Likvideringen af den tyske HærgruPPGNord" der, b~~jndt~-med.rensningen af ~stland~ er nu blevet videre udvi~let ved meget kraftige stød fra Siauliai i Lit~ue~ ud mod 0stersøha.vnene Memel ng Libau. Samtidig e.r Øerne Dagø og egel i det væsentlige renset, saalec,es at Resterne af den tyske Hærgruppe,,der anslaas til Mand, nu,trl:les fra:. alle Sider og snart kan vente at se de sidste I'orbindelsesvcje af'ska.aret..:. I Syd er 'Op."Uarchenmod Ungarn afsluttet, og den TIødeHær fe jer 'nu henover stepperne' og har allerede-indtaget mange store 3yer. Offensiven har Retning mod ~uda:pest 'og Wien. Der er Reg -;r.ingsh.tise i Ungarn. En Del Fagforenings- - førere o~a.,.der blevarresteret i Somm~r, er løsladt. Moskva Radio har, ligesom,lond'on, udsendt Opraab til Østrigs pe:f'olkning om at være klar til Op~ 'stand. Det hed bl.a. :i> Opr~abet; IDet vil ogsaa afhænge c.f jeres Indsats,,om' det sl::ål lykkes, at afslutte Krigen endnu. i Aar. 1 - Fremmarchen i Jugoslavi-' en fortsættes i Samarbejde med 1itos ~~frielsesar.m~, og,deograd staar: for Fald. I Balkanbjergene ved Zajecar omringedes og tilintetgjordas store tyske Grupper~ Samtidig har ~nglæn~erne lanasat fropper, i Albanien og,det sydligste Grækenland, men'det drjer sig tilsyneladende om mindre Styrker. De'.har saa godt som renset Peloponnes (Sydgrækenland)., " Vestfronten. Der :foreg~ar stadig livlige Y..a.mpe,men :'1.,f begrænset OmfAllg.I Holland-er-det pasny lykkedes at sætta over Lek og oprette et Brohoved nær ArnJlem. De delvis isolerede tyske Styrker' i Vestholland trænges 'st~dig.' samnien. Tyskerne forbereder store 0delæ..ggelser,i.Amste'rdamo-i; d~ '811dr~Havnebyer~ De største Fremgange er opnaaet af d~ vmerikanske Armeer nær.'aa.chen, der meldes omtrenttig omringet. Her er 'opnas.et ei; Vigtigt Indbr)ld 'i' Sieg--:., ' : friedlinjen, men hele Operation,en maa Qpfatt.es.'s.omen- stor stilet :]!orpqs~-,'.~' 'fægtni~g til, ~kabe~se af gunstige, Udgangsp~kt~r ;rol: Gener~langrebet.::...::,~,<: ~g±igt Træk har. været, Luft,krig;ens Int~nsi:ver-i~g:. De::~~igste' vest,t~sk~~ ~"j:t:;:.:tand~ve;f-e_er, plq~eret.somfølge. af Di~,es prængninge~ v~d L~ftbambez:.: ~e't~~y~"< 'alfa Luft~orsvars.Beti!1gelser er-' stærkt forv.zrret, ved' 'a.:t;- 'ma~'nu- førs.t kan'., (', -j.. : '. ". ~ ~ T. '.".. -.,....,

12 1 2 3,;;.'... melde d'el",fjen~ l;1j.gefl~~~r~{, 'ij:.:tar L.. G~ inq.;;j:ove r Rigsomraadet. ':De' Alii~rode, h:r 'nerfor optaget en ny T,~.ki;ik i Luftkrigon. I 'Sted~t for de f:l:l, :mån. ~to.re koncentrerede Luft~mgreDbruger m9.il nu. mindre 'TIombers"tjrker;.hvorved.. mån.opn2.:u' at ffiii~~hi3ce:~xanrl.'"".1tx.;-~.5tky.ejr'm~n 'hver enest.e, TimG' p'~~..l Døgnet kan. boiiib8,rdare en eller "nden tysk :Ely. Tjn.gd,3pu.nl-l;qt for A.-i,ire b,:m e 'ligg8r sta:': _digumiddelb~rt'bag Fronten somvarsdl om ko~~eride Storoperationer. 4. "j;fif~;? Lf?;TIC;;}T.!BLS3N.Det st.:j.~r st:~.t}ig ty r1 elisere, at ArbCjc1.S.Ziv3r113 med Indrø!l1II!.elserne i Augu.st 1~a::m.e ~:hd.r vil1:.o:t købe Sif~.Aflad. for. Ns j -PDlitikken o~. h::u tilstræbt 8.'G,,:::C3.b.: :m s~r:d:1.u vi er alle i :S::tll:m.e BU8.d t - :3tCm.- ning., S.t de 2,~.': net Grundl':'b' h.'"t.md8 ;::.fvise Kr'1V3t. om nenll.ønnens. Genoprettel- 'se efter Krigen. Demld "sociale Ol l:askc demo:lstr3rede T. K. Thomsen til Over-. maal paa et r :0('I.,3, som TI. [3. U. nog;,)"!;nw..lplaceret. h<.~v:dc :lrrangeret for h:"'..m' i Københ';;:vn. Men ser m~n bort fra den :sociale 1 Indsukr:L""lg,.ve..r Indholde.t!1f hans T::11c~ Et ForSV8.r for HG j-poli tikh: tl (.lfor 3?.mfundets 3kyld'/), Trs.v om SJ3nkning B.f L0nniY88.Uot eft'3r I(.risen 1 :'.'Gvnrelse :I.f FOrr:1Fl.11dsslmbet ofte:i.~ r;tigen,!.~odstffilrl :::lod Arbe jdstidsneds:3ttelse og Jedriftsr":.ad. D.s.r. og S0e~D8:m., som i Begyndelsen priste Lønkendelsen i høj~ Toner,. har.maattgt stallme Tonen betydgli~t n~d. DsF hqr i et Cirkul~r~~ hvor nan incrømmer Rigtigheden ~f det Irev fra TIaparteEGntsphef Jesp8rSJn j som L~F offentliggjorde; i et ffi,,>;et l1nt Forsvar ørld:lr3t, at. man desuagte-t vodblivalid'::! kæmper for Prisf'3.1 c1. Brevet yp.r ';uheldi,~t nffc:.ttat;l sig.:;r man.' Soc.,Dem. erkl::jrer i en. Ledsr. at n~.l..1.r 3e.fol:"'1lingen h'8.r kunnet: b3rc de første KrigSf:J.9rSm'"3gtige Pris~tigning::-r, kqffiaer vi do. ogs'r' nok' ov.;:;:'.a 3n ginslce ringe Prisstigning J som Augu.stk8nch:lsen Gvt. mq~tte fornarsngc.! Derimoc'l. kart.~t ~riserer Smed'.::nJs n,y:::.form.?nd, H~ns. RaSmussen' Si tu ~..ti o~len p!1n en gp.uske :"J.8en Iifn...;"de,som' vi :fuld.t ud }~"ln tilslutt-3 os. I en Tale rlgtl 8/16 udtaltn hr.::.n: :~i:l tror j.,g i:!r'lcg;?..t m~m ri3n de.v.vng Løntill.:ng har "kø.pt sig socil3.l og' a'r.onomisk ]'rer~ i" thi.' for det :ørste' mg.;].vi erindre os,at Ar ~ be jder'ne~ Ind t,::jstor endnu ~r under JJavmo. -::.113 t, og d ern::e~ t "2r (]ar Lønning2I'., som..~~\:ke hr;.r 'opn::.88t nog3.t lfill':-eg; o:,~ 'lgi' er Arb8 jc!.0re ~.SOJ~ :rul?- h'1.r.modtagci et. ganske lill-a Tillæg s on.3-4 ::.'r8 pr. ;rim'j', oghv,:,r k::mm1".:.n:tro, 'l"!; Jt s '1.J.- rla..'1t Tillæf:: ka.n ID-::dvir}'::0til 80ci -.1, :10.!~;:>,j, Arbe..irlsgi v ::rne Itl.'1.8. P~'t::>. Gn hel t anc~\3n,"~a:tde vise dgres gode Vilj,:j, hvis å o skal gøre sig Forh :.t1.bning8r om at stille Arbcjr;.orne tilfr 3f1~. :Bf-l.gOL1 dgt llc'le 'kån vi g.oåt se, ij.tarbejdsgiverne giver" ni dgr~s RigdoI'l udelukkende i.'len Hensigt at ku.nti3'1:)ov'g.re (~.3t' kepi tnlistieke f?amfund 3ft3l' ;".rig;::ns.afslutning, og her rør3r vi faktisk ver d8t mes t ft'.ndfi.m.entale id:::m :;61itik~ som.arbejdcrbavæ6els':;;ll sk 11 føre'. Vort Kraver nemlig Produktionsmidl'3rnes OV0rgangtil S3JIlfundse jendom. Derfor m:,e vi bev~rg Org'3.nis3.tionernes Inc1:flydelse, :;:'~envi mc.~;'.s.am.tiiig bev..::.re :>j:lcr'egti'lhe4 og Jni.gh.ed- : H.l1., uc3,t.1.1 t3 vidor'3, at ;J13.n iklw efter ~xi[.:;:;n. vilc103 arbejde paa en :) tabilisering p.f 10~L1Jj.t,?.lisllien.- ]:'r". vores Sid'G k"n vi tilføje:. at om:gennemfør'3lsen af';311 i'l8.0'.1.11 I 01i til: lr:lil hele ArbejcJ.l.:rkls.ss\1n sænle8. De t er en Given Ting, at m~toljcrgener;"'..l:fors~.::nlingetne vil. giv.?- Ud try]::: for Arbejdernes' ijtilfred..shed me.a AU{~llstl ::ongglsenog 1.::TcwetoIlj. d:311s'sn~,rli.~,~ n.3- vision. 5;. Dl,,I"':i KONGT'.l!:2var.et.st!nrJ.::tUr'ltr;srk,for d'~ Opff.'..ttelsar, der behsrskor hel.:) r;en G.iUlske Arbejdar 1 d-ii3s6. 'Reso lutiot1..::rna vil V:9r3 kendt fra I-rcss.:Jn. ':Derudover lnn es, at d.:.:t va1to~eg, at Forbl'l:c!l:)t skulr:!::: nrbgjd'~ :t'orpo-' li tisk' o~ faglig Jnlledi },xbe j-derbevægelsen. :Jet v8d togss.:ncvid:::::,8 at 8,:fholC!G ny Xongr2s ll!".idt'1elbart 8ft.er g.rige:q.s Ophør. riærmsre ~~nl\:-::llth8dar snv-,...,. nes. 6. K':lI]?T:\;P.1 ::.T'3: ::'T~S <O~Ij?ISK.ATIC~':. Om :~3tt" :Jmn j ;::!.fhol(lt~s :m :;)iskussi.~~ ml. Natiom'l.lø~ronom;1.~ Of:, ::ttl:(lr., ;12.-:.;:t Kø.de i :.::.:øbenh~ ~, hvorved re8.ktionær.j. Kreses Syn pa"l de tt~ Folk'Jkrnv }:om.<1.~b.ant fr::::m. Prafe.ssor Jørgen. Pedorsen. V=3.r r,!odstlj.nd~!~ :::.f Formuokonfiskation. ov~rhov:.:det, 'mentj i ':';.:.;3, <>.tm'j.u behø-. vede.:~.t nedbring.e Stat3g7~lde'.i (det i;.a viluø O~:tJri.::: j ~t ~)tat.:.n hve.rt "Aar skulde b~;talj de d :mske Kap i t.;'1.listgr 2Q0.:,:ilL -.Rr; i Itent.epepge), ''3g han: synt,es,.,.d,et- h':lih(~13 være' li~~.3syldi5t, 'hvordi'n Formuern8 v~r skabt, s.el v.oei dl3t' v?r 'v'~d,. Værnama's9rL H.=uiforaslO,S, at Ral~8ringei:J. eft~r 1Crigc~ slm.'l1.3,,-, ;tr.~kk-.;tid~n: '\ ". t I. " '.....".,.

13 1 3 ud m.:jq Sn2.k og!comm.i )ion8'b~t;:s!."lk,ning~r,. indtil lndi.sn2:t:lon':)ri.h~:i lag't oig1o_, Ftm Korsgaard (:C) menta ikk3,. A.t man kunde konfi~kere da Formuer, man vil-.,.de og ment3 iøvrigt, at rc.anhavc'e været: for h~l: i.rdmo.d t,'i6 store Indtæg1;er tinder.krigen. D~r. Sande~, Carl~bGrg, tyskoricn~ar3t,'vdndte, sig skarp~ mod' de: m'c)j.':alskt{8;rrispunkte.l";: hv6r~ fi;~r.j;il~,vil konfiskere 'de Pormuer, der' er _opstaaet undar F.r:l:gen.ogb::1.d.Nati.(maløkonomernebidrage: tii at Udr.ydd'e disse Syn'spunk:t:er hos 3e f.olknin~en. ".:::.'.'.~"..:.'., -Frihcdsraaqet 'kræver- som bekendt.konfi skri.tion?-f'.'i{rigsformuarne;' -og det dn.n~ke l!'olk.sk~ vi~~' (=l:t-føre dgtte Krav igenn\:lidtil, Se..jr, 1,1.8.Ilsatalle ra._. akt10nære F1ksfaser1er......'.. _. '-:--- _...-._---_._ ,---_ _.._---,_.._-----_. T I'L L Æ G' Warzawas Trs~die ;=======:;c===_.._==== If.æd r'l.endyb.:ste r.~3dfølelse og Sorg har hele dgn frihedselskende Verden fulgt d e sidste Me.a.neders tragisk.e :r.1egi venheder i Vlnrzawa. -?n ~ IV!;Lll.Polak::- -,}::er meldes dræbt. By,:)n.er jævnet med Jorden ob fuldstændig ubobooli-g. Sjæl-. dent har en saadr-..nkstastrofe. ralilt en Verdensby. -, \ ~ridnu bitre.re bliv-jr diss:.:; Begiv.:mheder ved, 3.t det paa dette T.idspunkt, hvor 'Frihedens Dag er i Syne, 'ik!:c sh."uldeværg'nødvendigt? at- :;i;.saadant.bl odoffzr skulde yd3s af dot haardt prøvede polske. Folk.Ai1sv:lret ligger na-', turligvis i førstg Ræ!:ke hos de tysk\3 Bødler, der llel',-nedhar føj;:;t en 'ny Sk8.m:plet til mange tidligere. Men sund.fornuftsi'ger samtidig, 3.t We.rzn.was.,: B'efolkni!)g m.aa Adigt-! ha.ve haft d!'l.a.rli.ge'ledere; thi d-?tt,.; O:[:fervar ''ikke nødven...,, Oprøret blev praklam0ret åf :'len polske :fu.igrantregering i London. Det. blev proklam aret. paa et'ti~si?unkt., hvor,den.røde Hær v~r ved e.t standse op for"., at samle I~æfter ef~er sin' enorme Sommeroffensiv. At datte var sn militær Nødvend~ghecbevistes bl.,. 3.. af, sr d'ot pa8. dette Tidspunkt.lykkedes "for Tyskerne ~tgenopretta en omend srrøb01ig Forbindelse med de afskaarne Tr,opper l...estland og Let'rand. Alligevel valgte EmigrF.l.ntregoringen detto Tidspunkt,..d er var s::j.aufordt>iag:tigt som muligt; t;i.lat. p':'.:.1)cgyndeoprør8t... Hve!!:er d'8.:'detme EmigJ;'antreger:Lng'? Det er de tidliger'c Tilht:mgere. < tf. Pil-' sudskis.facsis:tiske Dikt'ltur i Polen. De'l;.:lr dem,. som samarbe.jdede m.:=d.tysklrmc1, da, Tje kkoslov8.kietblcv del t i 1:938" og hvis po:j,itiske' Pl:mar -g.~ar ud paa '1.t :indlemmes.torc L.::mdstrækninger mgd russi.sk og litauisk 'Sefollming i.. Pol~n. :,.Det er kort S2.gt iniperiali;stis!{c' og ref.l.ktionæra polske Kress. Derfor li'g;-er' lie ogs~af aåben ;,rrigm-ed den 'polski.~ Nationalkomite, som repræsenterer det demo~a.tis;:e Polen 7 og som har Mynclif',heden.i. de befriede De.le af. Lan- ~det. Emigrantrcgeri,ngen brujte h:}le Warzawr:J.sBefolkning som Inds~ts 'i Bt' for':'. brydcrisk Ha.s8.;:'dspil f'or et gavne sin ; oli tiskesærint0rc,sser. ',Af ~rjc.rti f.or. det demoktatiske Polen øris~ed03 de~:.1thave lflagten i Wo.rz8.W8., inden Russerne, og den polska J3efri.31sesJiær' kom d.ertil.~~~ndredtusindcr af polske Liv b8tød saa uendalig lidt, flijr dem, blotc1.e lcunae bevare den politiske ::ra.g1;.dt:lrfor fremprovokerede de Opstanden, men. trods omf.'1.t.tendemilitær Hjælp, baade fra _Russerne og Yestmagtcrne, led do Nederl8.g. J)Gn j~3vne pol~ke 30folknings.. Hel-' _,_,temodkunde int0t udrett,'3 P:T'l at Tidspu.."lkt, lqvor Unlfr,er-trykkorn0.s"1.d m~c1'all~' Kort p~~ Haanden.. Tragedien 'i Warzawa og Em.igrc.ntrcga:r:ingans Spil mad Opst,"nden ind3holder en uendelig dyrekøbt Lære for '~lle frih~dselskende F~lk. Hqvedkræft~rn3 skal geill!l!es i::::dx:t til 9-ot 8.fgør3nda 0 jeblik) hvor der '3r l.'!'ulighsd for 13.~' 'VJimde' S~,ir:m. DGt er dn ogsaa n..ennelinje, som er ~etningsg~ vende,for D.Al:rr~ICS ~FRIH--:msnA.~_l); thi FrihedsraA.det :teresser at skøtte. har ingen. politiske el.ler.imper.i8.1isti~ke '. Inr' Af'slut:t.et den 9/10..

14 ~r_~~;~ 1 4 ;~?;;::";;~::~~'ta:~ ~'~'i-~'~'.. -.r.~ ~====:=:;:u 1::1.. ~I ==u::;:..<~.;:;:;;:', ':_";'".",%Cr:-"'<yr::4,-.,:_~i;_'~.', :>.,.' :.::. " _..':_... 1"...XP..IG:mS.G~G. '0B.1ifronterl. ~De.vigt igst.3, 'Rrigsbegivanhedcr J.:,p.enne. Ug~,. : :år "ior~ga~et l 'Ungårn;:-i5S"t-mægtige -russj.ske.:fremstø~ind().ver. Pusiaen med Ret ni'd,g,m'6d'::bud::lpes;t'';betyd,er's'trategisk 'en meget itl~lfg :~u&el mod de, -tysk-:.:..ungarske Styrker ~,Nord-Si.eban~gen (de, ungm-sk e.kkupe~de1lele af Rumæni... en). De,vigtigste.iIernbaner, som ~sk.arile '~do bruge' til et Tilbagetog, er.a.llere.de afskaaret i stor Bredde, og Cl en A:,Ibning,.åer er tilbage,. er ogsaa '. truet fra Nord, hv.ar russikse og tjekkiske Tropper o.llorede er trængt over'..d'en slova!dske Grænse' ved Dukla-Pn.sset. Samtidig lainmer d~t russiske Frem-' stød den ung1:'.rske K:rigsførsel, :idet en Række 9.f de' største ungarskp BY;;lra;).- lerede er indtaget. Ovarfor disse dybt ~lvotlige Trusl~r h~r den tyske Hærledelse" ml.l~tt~t k!'tste store Reserver ind i Slage.t foran :3udapest, og de~, h~ gennem flera Dage foreg~aet et af. Krigens vældigste Tankslag pa~ de,ung~,!'ske Stepp.Jr.!yske rne s Fo.rmaal er dels P..t eikrc' Tilbagetrækning~n 'fr.a Nord-Siebenb~rgen, dels at bevare Ung~rn som ~11ieret. Hvorvidt det f.rate Forml?T-l.l-. bliver na~et st~,~.r endnu hen, men i hvert Fald :r.reg~ar Tilbage:to...,' gat.m 3deM.dan en..hast, ~t -:Planmæssigh~d er udelukket; det andet Fa-rm4J.a.i er,: dorimod ikke na:let. "Efter' ae s'værl3'mili tære, Nederl~g; og efter 'atdeeertc-. ring var blev~t en ~hsseforeteelse i Clenung~rske liær-; an.eøgte den Ul'ig:l.rske nigsforstn.nder Horthy a.15/10 0'!l Va'l'henstilstand, id~t han sr='..mtidiggav' 01-, dra til,indstilling af.i';rodst~('en frn "deungs.rske Troppers Side. Tyslrern~s Svar v~r Iværksættelsen '1.f et Kup~ som s kulde..give den -nazietiake Pilekorsse r~':l.gten.det 'lykkades den i hv:e'rt Fald at b'esætte R!ldioet~tionen i.buds.- pest,men ellers s~vncs n~rmerc Snkelthedar. Det er dog"udenfar "enhver Sandsynlighed,at det ~~ lykie6 Pilekorsfolkene ~tbev~e Ungarn som effektiv krigsførende p~a tysk ~do - '~åvægels~n ~:'1X. aldrig haft "Maass::f;i1.s1utning. ' Det kan darfor forudses ~a.t ~ussarn\:l,hei' ~'lig~l!eni""idq nndre B::llkiml:mde,gennem en dygtig'samvirken meliempolitisk og ~lit$r'kiigstørelse snart Vil _ hav drevet Tyskdme ud n.f Ung~b:'11, og darve'd QPsj;'1,a.r, :en m,egetuheldsya:il#a:t '.strategisk Si tu.ation før'tyskerne ;baade åydefter :og nordai~er~ M~d,Sy(l., aø- ; ger Restern.a af den tyske J3alkrlJlhæ:z;-' ef,te;r EvakUeringen af. ar.ækenlqn~.åt. qe:-,.,no sig Vej hjem ';jil R:i,get,rt1~nHov~Ajornba:nel'injen. 'i 'Jugoslaviener~all'?tedc sikkert o!1g aen russi~'kefront'ff'r~ ':D~ograd'til Ni.ej.. Ungarns Fr~,faid vil, J betydejfl.t. Tilbaget-ssve:jen :Vi],:.føre genn~lij,.ma,ngehuridl'.idekmbes,;ærligt ::Sj-ef{. land med f'3.a.og daarligeye j.e Clgfo~. Stø'rsted.elen begerskat 'af len" jugn.-sla-. 'visk Folkearm~..Nordefter åabnes.tie~,del."aentrus.el m'od',wie~,inen,e-ndnu,1;1.1-', vorligere er Flanketru~lern mod.de' ty~ke,~ropper:i Polen og.tjekkoslavakiet, '..., '", t. hvorved hele cen tyske Frontopstilling i ~st bryder sammen. - I an' Leder i "Times" gøres der rede for,at.:~er ingen' I:n.tere sseinodsætm:i.nger,er,m:eli..~ 'Rusiand og England 'i llalkanspørgi3)n.a:;l.let,~viu;et unægteligt er.et,nyt Syrispunkt' fra. engelsk Side. Det hedd::;r,at..!:ngland kun ~rinteresseret i 'et,venligt"':' sinilet'grækenlandog Tyrki som Sikring ~f ~øvejen gennemmid~elhavet~mens. 'man anser d.et,for fuldt naturligt,at der til.sikr,es :au.slande t ':f:i.iiids.for- ' h'old til de' øvrig~ Balkanlande,ti~' Sik:ri:q.gmod!).ye!ndia,ld i Ukr'airi'e'~'n;i.'sep Synspunkter har sikker{ Sammenhængm.ed de forny'ede ArI3,V til Btilgår'iem. '.om :'::ve.kuering o:f besat græf,lk Ornråade.og den engel'ske' Landgang i Græ'lCe,nland" " I Ba+tikum er Afskæringen 2.f :~esterne af.hærgruppe.nord.fuldbyrde't",id~t. østersøe~ er 'naaet,nord. 0t; Syrl Ol'iJ.!,';eniel. Ri'ga er ero1:i:ne t,og Tyske.rne,der nu befinder sig i det vestlige Letla~d,raad~r ku~.ver Evakueringshavnen~ Li-' ba.u og 'Hindå.u,:der bombarderes stwrkn. ',,'~'..'... '. 'I det hø je Nord træideer Tyskerne sig' tilbt'~ge 1iii'. N Qrge" under:eit, vist' TIiir fra finsk Siae ~ 'De h9.i' ingen l~uligheder, for..!l'våktie'ringaf Søv~'jert e-fter,'den russiske Erobring af Petsamo..: -,: ~..'.,~<.. Vestfronten. De vigtigste :En.'lrin~er er ske-t ve'd_:soheldem:undin,gen",hvot.der efter-allierede ltandsæ\ninger 'fi'<;'..sø en og'lufteln':ri'u meides om ":SammenbrUdaf den tyske...~odstand,. l~ensningen e.f det,te Onraade";'vJ,i.')tå.ire.:t or :BetYdning:. ' 'for de allie;wede ]'orsyriinger,ifle~t'.det, er. Betingel~ en' fqt.' ttdnyttej;$~n a,f.':an't., werperis,havn. I a.l1.ierede '3erettlin~e;r ~eldes :9iIi~B~re E~s,færli~ed.az:. :f,~r.. ~..'.."'; "....:.. ~.

15 Forsyn±ngstJenesten gennem Franli:rig. De he:ftigste lcam~ er f'orega.ae't ækring Aachen,hvor de Allierede staar i,nde i Byen,mendefr~iler ikke her Tale om ' en Generaloffensiv endnu.kampene tiltrækker store tyske Styrker,der.var tænkt' anvendt andetsteds. LuftkI'igen har i den forløbne Uge naaet sit Højdepunkt for, denne Kr:i;g." ",:',,' \ 'Et Kapitel for si~t er' den hollandske Civilmodstand.~Samtidig med Luftinvasionen i Holland etableredes Generalstrejke paa. Jern~anerne. Denne vedvarer-stadig,men samtidig mej de f~skeligheder; den: be~der ~yskerne,betyder den Indstilling af ForsYningerne til de" holland'ske; Storbyer,hvor' der nu hersker sand Hungersnød. Den hollandske Civilbeflblkning lader si'g dog ikke knække. Ved Udskrivningen af Arbejdskraft til Fæst~ker melder der sig pra1."j;isk tal t ingen. (Et Sted var 'der udskrevet: fire TUsind - der meldte sig 8.). Stormen er s~aledes endnu ikke bru4t løs paa Vestfronten,og Invasionsmu~ lighederne i Nord er, derfor,stadig til 'Stede.,Engelske 'Sø..;ogLtifrstridskræf- "ter angriber kraftigt den tyske Sejlads paa Norge og langsm~d d~n norske 'KYst. Oslofjorden er,blevet ~tærkt minere~. '. '2:~ DE:l TYS~ TERROR:i: DANi!AIUC. TY8kerne ~r opstillet ~,cmi s Haub±tzere paa Midde~grunden,der er ogsaa svært Skyts paa,trekrone~ og Flakfortet. Al- 'le Mundinger peger mod Københa.vn. Fra den danske "Tid findes paa Fortarne Beregninger over,hvorledes Kanon;erne skal rettes ind for at bestemte, 3:b"g-' ninger i Købanhavn rammes. Pancke har gentaget sine Trusler om Fladebrande i København. Han,har stillet Kra~ til Berlin om Politisoldater,men. man kan'kun lov~ ham Det er jo ogsaa nok. ' 'Razziaer og Karre~deraøgelser fortsætter,især i KØbenhavn~-T1P~erne,ind-' del-er de arresterede, i, 4 Grupper,: l. Folk med "god Samvittighed",fast Bopæl og :fast Stilling. Løslad t. 2. Folk, som er "arbe jdssky"" d. v. s. årbe jdålø'be. Tvangsudskrivelse til tyske Defæstningsarbejder. 3.'Personer'med Tilhol.d' ' fra de.r:.skeoliti if1.g de Protokoller,!yskerne har taget;interneres. ~. Pers~ner:som er efterlyst' &~ Gest~po, som har falske Papirer ell~r som ikk~ kan opg:i.ve fast', Bopæl.,Overleveres 'ti)., G~s.tap.Q'"til vider~*_unde.rsøgels~:o:,'. Ved- Karreundersøgelserne m,;dtages Beboerne i de Lejligheder~:nvor noget,mis- 'tænkali3t' findes. Der er derfor Grund' til, at' yise Agtpaagivenhed. Pa±tiarbejdet skal naturligvis gaa,sin Gang,mGnman maa ikke' ligge inde m~d noga~somhelstover:fløq1gt,især er Navnelister baridlys~t!.de Ting,man,nødvendigvis maa ligge inde med,skal gemmes,saagodt,at de ikke' :findes ved æn overfladisk Undersøge'lse.,Illegale' maa have Legi'timationskortet i,orden' øg.altid hav~ en naturlig Forklaring paa deres Opholdssted 're~e. Kanmån or.4ne, sig, saaledes 'at mari kan opgive en bestemt Arbejdsplåd's,er 'det p~a sin Plads.." 'De "\jyske.voldtægtsforbr;)td~lser :har taget e't fantastiskom~ang. Hver Dag 'indbri~ges der 30~40 voldtagne Kvinder paa de københavnske Hospi~aler!Det 'menes,et det 'er meddelt de tyske Soldater,atde ligesom ~ Rusland i ~in Tid uden Strafansvar kan t~ge de Kvinder,de ønsker. ~iminalrgt~~her.mannsen '''undsk;s~lder;1tyskerne mad"at en Del af Folkene er Frontsolda;:ter, :dur,arbe,jder e;;:'1,;armottoet: Død.,Pl;yndring og 'Voldtægt,l. Gids81transporterne med d3 tyske Jernbanetog er nu,be~dt. Gidsierne smides ind i Fragtvogne,hvor nar er lidt Halm i Bunden. De lamkos sammen,faar kud. et tyndt TæpPGog et tort Sigtebrød,som de selv maa holde Hus meq.gids"': lerne -t:~,gesfra Frøslevlc ~:::'Gn" - Ved Schalburgtag,m i Ekspr':;Sf?enveq Hobro er ~n a.f',de dræbte myrdet før Eksplosionc!l med e,n Revolverkugle,da han for- &løgte Ri; ~laa Ala;rm.' '..' 3. n~:j::sorde!-mn I DANMAR:C. Der ar giv.3t Tillad~lse tfi Vagtværn i' Byer 0- ver '2000 Indbysgere,I Tilfælda af alvorlige For.brydelser skal Forbryde+ne aflavgr~s direkte til ArrJstirne. Vagtværnone har -sammeanholdalsesret 'som a~le sndre Bgrgare,man ikke,mere. Paa Landet skal oprettaskorps,~ Tilknyt-.nins til,brankorpsene - disse Korps,der kun,har til Opgave at v~r~~agp dan- 'ske,~0rger6s,inter~sser,hur vi ikke noget tmod,hvadenten,de ~r dannet kommunalt eller paa privat Grundlag,dog i' saa Fald under en vis' Kontrol. Der',~findes Eksempler paa"at' Stikkere eller.' Cykelskrællerc.søgar 1pd:i.- d~,~e',. Korpå:4ette m~a;a.bsol.u,t forhindr~s ~f~.~~s'., ve~i'!~t.fæ~les,or~~is:;1ti:oj;t~rne ' " " faar,iridse',md'e=med Vågtmændene. Kommandanten:.:.:i - 5:ilkebo~e;.h~.~at NaYB:e ' : - - ~,." ". ~;... oo... ~ v,'... '.....,

16 """_. 1 6.~ og: AdrGsser. paa..uc dlm:nmaråf. d.::t kolll!il'l,.mn.l..:: Vngtv:Jn9n.i~ætrtl3i;, udl~vjr,)t.borgmestrene,har afvist ~t 'P~Rtag.::sig Politikont9%'Crncs Arbejc1e,mnn.Am-.t~rn.a vil: nabne LCikal~r i hver By. Sogn<:::foS0dern.:: -ar ophørt at fung.::jr..::.for.j;).omstolene har Rigs34vokat;;n 'fastsat Ratningslinjcr,der gaa.r ud paa,at der ktmf.behand:l"t3s, $8.gC!,Somkail f1='cli1ines. udon politimæssig :Behandling (især Ankesager) ;gaml~ Såger.,d';'2' er færdigb-::;hsndled<:. }1:f Poli t,iet, ~ager mod Perso?er der gribe's :lf Vagtværnene o.l.fo~bryd.ere,hvis Sager ikke kan afslutte's u- den pol i timæssig Behandling;vil' blive sat i langvarig Varetægtsarrest. Higs:- advokaten' anerkender intet Bevismateriale fra det tyske "Politi".. Palitiorganis8.t~nerne indskærper :MedlelllLleraf Rig~pol{tiet,at de ildre un-...c. d~r, -f~r~i':t'e- '1'\.Cseft" ]'~ for ];Iol1:tit j.enesta. Poli tifolkene skal forblive under Jorden for Resten af ~~,holde sig i Kontakt me'd,!~olleger og.en ny Politiledelse, som vil l;:l.dehøre :fra sig. 4. OB-ERID:. Tyskerne har lidt fuldstændig Nederl9.g ved Opløsningen nf OB. I en ministeriel Skrivelse tilde kom.. 'nunale Eyndigheder hedder det: lider er fra tysk Side intet til Hinder fc)r,at det hidtige Ob-tiIandskab,hvis lo'orpligtelser overfor Luftværnsmyndighederne i Henhold til dansk Lov fortsat bestaar,indk~ldestil Tjeneste - herunder ogsaq i et af St.e.L. nærmere ~astsat Omfangtil fast Tjeneste under de enkelte Tjenestegrene,hvor de er uddffi1net. Under Tjenesten vil de ~idtige Uniformer kunne anvendes efter Fjernelse af de til Uniformer::le hørende OD-Tegn.;1De O:Dpligtig skal hed.de L3- pligtmee,hvorvedalle tyske Krav OF revolutionær Ændring a~ C3Yæsenet er sket ~Tldest r.lønl1ingerne forhøjes med 75!(r. mdl. Der vil blive udbetal t fuld 'Lon'for den Tid,Arbejdet har liggat stille,dog m~d Fradrag af evt. ekstra Fortjeneste i rlenne Tid. 5. RJG~::::'.INGSSJ?0RGSrA;~2T. I det sidste.n'ur.nner af "De frie Dans;.celll1edt.'er det om Ov~rganz.sregeringen~aVi. ved,e,t det bliver en Samlingsregering,.men en Ting til 'ved vi ogsaa: at det d~nske Folk venter en stærk,netional Regering,hvis r~e~llemmerer ga."aetuplettet gennem BesatteIsens 4 lange.:\.2.1'. Dette vil nemlig ud.entvi vl være Hov:edbetingelsen for igen at opna:l ordnede. Forhold e.fter den egentlige l!'rihedska.mps Afslutning. II 3landt J:lolitil:ere som Bladet anser.,f or kompr'oini tterede nævnes Scavenius,Gunnar Larsen,Laurids Hansen,Alsing Andersen,Thune Jacobsen,Kjærbøl og Elga~rd.(E. har paa lløder talt haanende' om.frihedsbevægelsen og Sabotørerne) <li:tiklen slutter: adet er al t- saa vor Overbevisning,at ba~qe ~anmarks komraunistiske'parti,dmlsk ~anling og en Repræsentant for Frihedsraadet vil faa sæde i den første frie Regering,og det vilde vær.e en Lykke for vort Land om alle gode Kræfter,bae.de de poli tisk skoled.e fra Ohris ~j.a.,.'1sborgog de fra den underjordiske Slagæ.ark, mødtes i fælles.~nighed omdannelsen af den st:::!rke,n3.tionale Ragering som. Folket venter -og kræver.. a, I S'O'lllIile :Blad bringes Udtalelser omefterkrigstidån af en KOIDrnunist,enSocia.;Ld-el1lokratog en Konserviiti V'. Fra vores ;Jide giver li'olketingsnand. Alfred Jensen' en.glimrende og klar S8.i':::J.oni"F:.tning 8.f vores ~ynspunkter, SOr.1 vi vil fae. LejlighSt:"f ti l-"s.t.yende tilbaga til. I dan anonyme konservativ.:; Udtalelse he(,id3r det~adan Samlinf,sreCcring,som klar;;; Periosen moll03wbefriclsen og 0t Nyvalg,m~a 'rummebaade 18gale og illegald. ~7s~et alen~ paa de ~emarbejd0nde Partier vil den i ~igsd~g3n væ~e sik~er paa sin ~tyrke,m~n'i Verdens øjne være stadt sonl en SOVJ~dc Tornerose b~6 ~n høj$t velvoks3n Hæk. For ~n gammeldags Kons3rvativs Øren lyd~r dclt ma~ske som Kætteriirl~n - set fra en moderne midtsamranda Konservativs Oynspunkt - ma~ man Ønsk3 ~n Ovcrgangsreg.::ring saa br",d,at den ogsaa giver Plads for :'tt kommunistiske SYnspunkte.r paa Overgangstidens Problemer kan fs.a. Ørenlyd. Hvord9.rlskulde 31an ellers give Udtryk for et nati.l)ualt :B'ællHssk::lb,til hvis :Befrielse KOJ'l'l!lunisterne.havde ydet store Ofre?~ Andetstec.s i Udt?-lelsen siges,:;;.t ds Konservative har,anlagt "en }j,el ny VurderinG a.f' den danske -,irbejder og hans faglige Be- 'vægeise. l I den s ocie'.ldemokratis:\:eludt:llelse gaaes ~':;'erind for en UdrenshiIlg,der'af ~ange Grunde hør ske under en alsidig Saælingsregerings LedelseVsnnrligt V~lgtGeno~rettelse af Reallønnen,?12nøkonomi;Bolig-og Landbrugsreformer og Ændringer i Social;Lovgivningen'..... " "- Vor Stilling til Regerini,;sspøI',gsm :a.aleter d3r tidlisere gjort Rede for, baade i L~F og her. O sa~ vi ønsker en Re6erin;o~~de sf lagaie og illegale,

17 ,),_; - L.., 3:;:' _.~,,-._~:.:~ l.:..~"":~:":~::,:, :J.!'r:.':H~!.ls,,:,,"?r~et. Det 91" derfor uforstaåeligt, at den i eu,3elske R8.dio Søn:'1:3.::; liidr. "'.g. o:pl.:lste en Le ier fl'''!. 'Dn.:-:o.s:re Tiden.se :,som nærmest syntes at a.ntyde,at ::frihedsraadei;.nægtede ;,"i; samarbejde med ;;'olk fra Samlingsp.artierne, tilned da hele l:onen i Kritikken ve.r gan-. ske utilbørlig..' 6. KRIGSFDRBRYDSRE I SV-ERIGE.For at forhindre flere ~uislinge i ~t følge i He.nn±ng ])alsgaards Spor og flygte til Sverige mel1celer "Fædrela...'"ldet " at man paa Politigaarden i ForbindelsG med et TIrev fra det svenske Politi har ~lndet Lister over Krigsforbrydere: 1~Nazister,2.Folk i tysk Tjeneste,3. Fol~,der har arbejdet for Tyskerne,4.Folk,der har tjent FormuGr paa Værnemagten.::lisse Lister findes OgS9.2. i Sverige. Allerede nu sic)c.er 97 danske Krigsforbryder8 i Lejren ved Helsingmo... 7; V"E::r.N ~r~agemra.1'ifcvrer. Der er fra Sntr.eprenør Pauli Bloch i Silkebor:;,en gemen V,ilrnemager,røvet )0 ~(r. i Kont~nter,isr:3r i Tikronesedler. Affæren røber for Offentligheden,2t V~rnemagerne samler Kont~nter,især i smaa Sed- ler,for at redde n0get 8f det,de tjener pag. TysIrerne Hos Værnemageren,:Ba-. rakbygger Nikolaysen,Sydhqvnon,h~r men fundet Kr. i 50or~.-Sedler. :Bune} tet var 3o e::,. T.'rl{t. - I Fremti!'leno frie Danna:-k vil disse!,~a.nøvrer ikke nytte Værnemag8;' e! De sk::3.1lwcm:e til at tilbagebetale deres unationale Indtægt til sidste Hvid. 8. FRM~I3IG EFTER BEFRIELS3~. I den nye f~anske Regering ~r der to Kommunister,nemlig Billoux og Til~ons,der er ginister for Luftfarten. L'Humanit~ skriver dog,at Regerin:::en ikke fuldtid afspejler ~,~otista.ndsbevægelsen, saal~nge ~en kun har to KOID~uniste~ siddende. :Bladet tilføjer imidlertid, at Kom:a:unisterne i første I~:9~1::ehefter sig ved Gennemførelsen af det Program,ner foreskriver en Totnlisering ~f Befolkningen for den fortsatte I~ig mod det nazistiske fyskland. 3ndvidere freml1æver'eln~et KO~1unisternes Y~av om,at Forræderne skal straffes ub~nlli~jertigt og at et sandt Deffioh~ati skal oprettes. ::Et af de mest -:;,resserende S~ørgsm:1}'ll er Lønspørgsma'3.1et. De socialistiskeog lroidl1unistfre Aviser s<j,'::vel som CGT (Fagforeningerne) bo::;.rstillet Krav om,at Arbejdernee Lønninger omgaaende forhøjes med mindst 40~. De Gaulle gar givet Tilsagn om at efterkomæe dette Krav og i den Udstræk~ ning,det i Øjeblikket er muli:3t,at gennemføre J'!oc:.standsbevægelsens Krav. 9. DE!i:'FQ:i/.ST: "B:E:LGISKE REGSRING fik. ikke nogen lang Levetid, Den bestod u- delukkende af Politikere,som under l~i~en havde opholdt sig i London,og dens Tilsynekomst ble v ikke j':.lst hilst med.tubel a.f Eefolkuillgen. Pierlot san sig derfor nødsaeet til snarest r.'.t foretage en Rekonstruktion og Ur'lvidelse for at faa en omfattende Repræsentation for I:odstandsbev.x-galsen i Landet. To K0m11unister 8idj6r i Rogeringen. Den ene,~arta~x,som &L~dhedsminister. I K'3J'.l'.}cm mod den sort;:; '\3ørs 0F.; Værnom~,,~erform1.1.ernehC"r Regeringen besluttet at..crklcere Sedler til en Værdi af 100!'res og derover værdiløse. De kan. veksles me,l nye Penge SOlr; udstsdes. Jarved opna8r man Kontrol l!led alle store Forr,luqr. Til at begynde rg.ad v'il ing:.:m kunne f:::.e. m.;;;re end 2000 fres af de nye: P~nge,nesten krediteros dem. n~n norske He~aring i London omzaas med 19n. I'l&.n~r. lo. S.I.\:BOTAGEN I NORG E.er øget stær!::t i de sidste Uger. Pørst og fremmest angribes tyske Glie- og :Jenzinl~.gre. V:;ll;rkkede Aktioner er foretaget i Oslo, flere Byer ved Oslo:f j orr:~en, Drar.;, en,holmstrand, Si:man,Porsgrunll,Dr~ngednl,Langesund,Geilo o~ Facerncs. ~YA~8rneB ~ilførsler udefra ~f Eeuzin og Olie er hel t stande'et Der ~ or,jt9.ies ogsa'1..4..ktioner mag Gengas-Træ-Fabri:k ker og mod tysj.::e ':;:ransporter; VCJrl~st;;(~er t~l Reparation af -'Jiler og Flyyemaskiner o.s.v: I norge re~,ll:):' 1,,-':3.'-1med,st de tyslc3 Div:'sioner fra Finlanf 'snart vil befinde sig i Lanr!<l t,o.:.:,at det kritiske i'idspunkt for militær A.1ction da ~r inde. ll. FOI{SICTIJLIGT-. Spea.kerne fra d.on danske ~adioavis taler i svensk Radio ~andag,onsd~g og Fradag Kl De tyske Adelsfamilier Witzlcben,. Staufi3nbzrg os Hesten er ulryddet fra Børn til Oldinge som Hævn for Ritlc.r attentatet. Afsluttet dan 16/10.

18 1 8 F02'-cr oli gt. ----'"":"" ~ 'l'.'.' T l O,.; ~ N -=====F.:==i!====--== J.~]:-. ;,J (~fsl. den 23110;,.~ KRIGENS 'GANG. De.rvigtigste Irrigsbegivenheder i den :E'orløbne Uge er paany ferega:aet i Urtgarn~ Det store' Tank-og InfanterisJ.ag p88: de ungarske Stepper,bær Debrecen er endt med fuldstændig Se~r'for den Røde Hær,paa Trods af at Tysk~~e havde kastet alle deres forhaandenværende Re~ server ind i Slaget. Russerne rykker nu frem mod Norf i Ilmardher paa 25. km om Dagen og staar nær den ci~.o"rakiskesydgrænse. Samtidig har en n;ropstil let Hærgruppe,den 4. ukrainske Armegruppe,begYndt en OffenBiv og har ~ver~ skredet KartJaterne ved 7 forskellige Pa.s;hvorved den er trængt ind i Tjek- 'norntrs koslovak~e~ paa en Frontbredde af omtr;. 300 km. Disse samordnede Fremstød fra Nord og fra Syd h~ gjort den tidligere omtalte Trusel mod de tyske Hære i Nordsiebenbttrgen yderst akut, "Knibtængerne II,der er ved at lukke sig. bag dem,er nu kun 100 km fra hinanden. 'S~tidig er Støcet fra Debrecen o- ver Nyiregyhaza nordefter Led i en 'anden Operation: Udfl~keringen af Budapest.. Sammen:.'med Angrebet i Sydungarn,fra Szeged vestow r,ha.r Oper9.tionerne ført "til Dannelsen.,fen Rl.'or!t,der om:ilrentlig,.udgør.en Halvcirkel. omkring den ungarske Hoved!'ltad,fra Syd til Nordøst. - De indre Forho::"di Ungarn er stadig ikke afklaret,men ved Fronterne foregaar'der Masse1esertering af ungarske Soldater,deril:)l. ogsaa Arm~chefer. Rigsforstanderen Horthy er ført i Fangenskab til Tyskland. Der er eller hari hvert Fald været Jernbanestrejke og omfattende Uroligheder i Landet. Iøvrigt forhindre~ den strenge Censur,Fremkomsten af næi~ere Oplysninger,og de tyske Meldi~g9r er præget,af naiv nazistisk ":NT.ytedarmelse". I Jugoslavien er Fremmarehen mod Vest fortsat over bred Front og i forøget Tempo. Hovedstaden Beograd er befriet., Tyskerne h.avde sendt stor'3 Forstærkninger for at holde Byen,men de naaede aldrig fremjde blev spærret inde i en Kedel sydøst for ~yen og tilintetgjort. Sydligere er det vigtige Industricentrum Kragujevac befriet. Tito melder 'om Erobringen af Adriaterhavshavnen Dubrovnik og erklærer herved at beherske alle T~lbagetogsveje fra Balkan. Tyskerne forsøger at føre enkel te Tog igennem det partilsanbe!, satte Terri t,orium ved at konvojere dem med større Troppeafdelinger,men lider meget svære Tab. Typisk er det ogsaa,at Russerne ved Erobringen af Kragujev~c som Eytte tog over 1000 Hestevogne med Forspand. I G~'ækenland har Tyskerne rømmet Larissa og ødelagt Saloniki' s Havn. I Nordfinland redder de sidste Rester af Narvik-Hæren sig op i dg norske Fjelde. Finn8rne er trængt hurtigt frem sydfra efter Rovaniemi's Fald,og Russerne h9.r besat he:te Petsamo-Omraadet,og har naaet den norsk-russiske Grænse.. I Ealtikum melder Russerne ikke om nogen Begivanheder,men Tye~ernc beretter,?t en Storoffensiv mod øst~røjsen er i Gang. De russiske Panserepidser skulde herefter være na~et indtil 40 lan ind paa tysk Omra~de. Russiske ~eldingcr om Situationen kan ventes hver D~g. Yestfronten. Oper?tionerne til Sikring af Indsejlingen til Antwerpen fortsætter:--schelde-r,~din ens sy'dlige :BrGd er praktisk tal t renset 1 og paa Nor~breddcn er Øerne Walchr~n og Boveland afska~ret. Angreb er beg~rn0t fra held Vastsiden at Kilen ind i Holland med Retning mod Havet,øjensyn~.jg tilsigtende at likvider:; de twskc Stillinger i Vestholland. - Efter hg,:'\j'do K~pe er Aachen erobret. I det h~le h~r Operationerne stadig Forber:delserncs Kar1::.kter,destore Luft!3llgreb fortsætter. Hovf:dproblamet for i~, Allierede synes at være Forsyningsv ~skolighedar. Derfor er Kampen OD ~ndsejlingen til Antwerpen S~~ betydningsfuld og s~a ha9.rrlnakket. - Ø~0:.æggeleen af Aach.:.mhr.r gjort et dybt Indtryk paa. de tyske Solds.tGr h_j.'i L?~dat. Bl~dt rhinlandske Soldater er hørt udtalelsor om,at hvis Kø:n skulda have on lignlimde Omgang, sr:i.a vilde dj ikke være' med mere. Det fj.:;rneøsten. Vigtige Udvik:lingl3r er i Gang med d.:m amerikansk.,) Lp..ndgang-paa-Phillipiiiå'rna og 0<) forudge.aendg voldsomme Luftangreb paa d"n jepnnske ø Forroosa. Lykk~s de qm9rik~~ske Oper~tioner betyder de en Afskæring, nf de jr.p-msktl.erobringor i,ostin.dian,men vigteigere er utvivlsomt,a:':: Ve j-

19 an n'"'.11rl:8 :t or '".n L::mdg~ng p,. -, d:;,t kip..:.sisb:; F~stl:1!:d. C!:t;ml;:i~g-~"3.n'l' s Stili.ins',:;:.:- n 3ml~.gr :t kritisli,:1~ls p.gr.'.:. m~mgl;nd,:) Forsynin3cr pap Kri.gs- ' materiel ;mcn ogs'lr.!,d'elvis p.gr. rj.. g,t ChiangKai-Shek' i en l\ække Tilfælde stadig lader sit, Fjendskab mod Kommunisterne gaa forud for :Bekæmpelsen af Fjenden. -' Store engelske' Flan.fl.ee.fdelinger er blevet komm.anderet til aet fjerne østen., i~..'..."..: NOTEn FRP. UDLANDET.Pplen... :F'ra I!'orh~ndliI).gerne i rloskva,hvor,jet pol-, ske' Spørgsmaal,s'tod i. første~rikke,meddele.8 8.t; det vigtigste StridsspørgsÆ maal mellem Bmigrantregeringen,i:London og den ~olske Befrielseskomit3,er Fårfatningsspørgsmaalet,hvor 3efrielseskom~teen kræver Genindførelse Rf den demokratiske Forfatning af 192~]nens Emigrantregeringen gaar ind for den fascistisl~e Pilsudski-Forfatl1ing af 193 '5. - Pa."1stor3 Massemøder i Lublin har Befolkningen,uanset Partitilhørighad,givGt Udtryk for sin store Harme over Emigrantregeringen. &erlig Ophmdselsa har det vakt,at facsistiske T0rrorgruppor,d~r hævder a.t staa i Forbindels,e med London,har udført en Række ~,~orc:paa lljdencle Folk indenfor den frio polske Bevæg~lse. Man kræv",r,at det slml vær,) en Betingelse, for fortsatte Forhandlinger,at rtikolayczyk i en.offentlig Erklæring skal tage Afstand fra Eordene.Mødern0 sluttede unel der stærke. Rar->.b: i1}tedm ~d EmigJ:'antregerine;on! II.,- I da generobrede Omroador har ~ofrielseskomiteen paabg~jtidt Gennemførelsen af dybtgaaende Landb1"'ugs~ reformer,der betegnes som BetingelsGn for Løsningen af andre sociale Spørggsmaal. Befrielseskomiteons.førQte Landbrugsminister"der ikkn tog energisk nok fat paa Reformcrnercr traadt tilbage og erstattet med Komiteens Præsident. ' I Finland~ I Hdlsingfors har d~r væ1"'et,afhoidt store FGster for de f1"'igivne-politiske Fanger. MannJrheim har pludselig ment d0t formaalstjenligt at ophæv0 ~n grundlovsstridig ~~stgn~elso iflg. hvilk6n ingen,d~r har været dømt for poli tiska Fors0elser,de først,3 6 Aar efter sin Løslad.:::lse kan 0- "\T,;;rtage Hverv i ~t8.t eller Kommune. :D~r er skabt en stor OrgAnisation, IlFinland-Sffll,til Udvikling af Fr.=:d og Venskab m~d SU. Psasikivi er Ærespræsidont. Paa det stift~nde l'~øde sendtes bi. a. en Hils..m til Stalin ;I?a"lsiki vi var Medunderskriver. Sociald~mokI'atiet or v~d at r~vne;2n stor Fløj bl.a. omfattande Hal vd81~n af de soc. dem. ~.tigsdagsmænd, Soc:italminist<::r Fagtlrholm og Fagfor:mingsføreren Vuori kræver Krigsforbr;y-cle1"';;n Tann'3r' s Udtræd3n af Socialdemo:rrati9t og det politiske Liv. Det kom;nunistiske Parti er blevet legaliseret og har paabl3gyndt Uds:.::ndels0n af et Dagblad. Den tyska Afbrændingspoliti~ llnder TilbagctogGt i No1"'dfinlffild har vakt voldsom Harme,især d:m formaalsløsc 0dGlæggalsd af I,aplands Hovoostad ~Rovaniemi. Frankrig. Der Ol' offcntlir,gjort ~t Dekr~t om Beslagl~ggelsc af Formuer, \skabt-v~d-samarbejd~ m3d Pj~ndsn. I hvert Departement (Amt) 0r der nedsat Und0r:"0gc:lseskomit3cr. - Et'betydningsfuldt politisk Stridsspørgsmaal <::r op,,: stna:"t \Tcd.at I'I8g8ring0n nægter FKP's G",nt:r9.1s<:lkrGtæ1'" :r.~aurice Thorez Indre jsatilla(1:;;ls'3 fra Mosh"'Va.Paasku.d<3t ar,at han i 1939 c1cscrt8rede fra d:::n :"'rnnsk~ li:::er. Men man glcmlll0r,at han.311crs var b13v;:;t sat i Fængsel af Daladi0r,og at han indtil lj43 opholdt ~ig i FT~~kri~ og ~91tog i FrihJoskampen. Spanien. D0t sun~s som om vigtig politiske TIcgivenheder ar forostaa3ndo. ~g;lskc-bladg m3ldar om)at Franco-t~digh3derne er traqdt i nært Samarbcjd~ mod Gestn:po RepræsGn:tantGr,d:;r faktisk r.:lg:;ror d2:t politiske Politis vigtig.jr,;: Kon"!:or3r. - Andro :.Tal-Cling;:;rg:>3r ud p."'.a,at d.:lr G1'"udbrudt Partisankampe ~od l~ranco i forsk. 3,gns qf Landet. Den,::-ngelsk0 Fagfo1"'..:min,sskongr,:.s baslo.eftig.jd.:: sig bl. a. m:d Tysklands Stilling-i:ftar ftri:gaii:- -f";:!i Udtali;lpo,r1Jr vedtoges med stort Fl:)rtQl,h. ~d- 001' d;;t ;at d,,,t tyske Folk ikke kan frik :md.;s for r.1,,}dansvar for Nazismens Ugorning0r, og e.t de for.::nd., Natimn-::r derfor maa kræve tye:ll~industri o g Arb.:ljdsi.crg,ft stillet til Disposition v 3d Genopbygningsarb,::;jd~ i d0 bosatte Omraador. Sngelsk Radio m~dd812r,at Sovj~td~10gati:)nen støttodn dunn3 Udtalelse. løvrigt gi){ Sovjctrapræsentantårn0 ind for Dannelsen af en ~y faglig Intarnationale. 3. DANMARKS ØKONOMIS~POLITIK EFTE~ KRIG~N 01' Genst?~d for stadig livliger.:: Diskussioner,bl.a. hd.l.'nationalbanksdi1"'jltør 3rDJ!lsnæs udtalt sig.

20 .l; , I'!ans'TrI.lc.indeholdt,som O.Jt h.::dddri'.:jnsoc.d3m. KO:m;IlEmtar, li no!>t f'or ;,:n-, hv:;r 'Snmg". Qv,.;rf'llldi slc sc't giv~r han Indtryk af s:t stan paa Linje m::d en Rækk~,'afArbe jd~rnos Krav, idi:t han gaar ind for fuld :Boskæft1gi::lse,Pr~sfald, RationoTing af Valuta~n til den nødv~ndigsta Im~o~t,Kontrol m~d Monopolpriser,og Investeringskontrol. Men ved ei+ n:>3rmereundersøgelse viser Get- sig, at der er' en dyb Kløft mellem Br~nsnæs's Program og den Politik,sam fx Sommerens'faglige Kongresser,gik ind for.e.mener,at Reallønnen skal genoprettes ven at LønnenRS Pengestørrelse holdes fa~t,indtil P riserne er sunket tilstrækkeligt. Derefter skal Lønnen følge Prissvingningerne. Lønningerne i Danmark ma~ ef ter 'hans Opfattelse v~re'afhængig af Lønniveauet i andre Lande,ellers mener han,at det vil gaa ud over Produktion og Beskæftigelse. Dette Staridpunktk~~ paa ingen Maade anerkendes af Arbejderbevægelsen. For os er Spørgsmaalet,at Fordelingen af de Goder,Landet raader over,skal komme den brede Befolkning og ikj::eet pri viligeret ~-indretal til Gode.' Hvis man fra privatk~pitalistisk ~ide genne~ en Indstilling af Produktionen vil modsætte sig den fuldstændige Omfordeling,som er Folkets Krav efter Krigen, bliver det Statsm8.gtens Opgave,s liø.ttetpaa en ubøjelig Foll::evilje,A.t sætte Produktionen i Gang uden Hensym til de hidtid':bge Ejendomsforhold. Dette er Meningan med de "revolutionerende Re f O I'ID. er II,som Smedekongr9ssen gik ind for, men som Nationalbankdirektøren iflg. sin Tilknytning til dansk Højfinans modsætter sig. Dette prægdr ogssa 3's Indstilling til de andre ovenfor nævnto Prob1emer. Importkontrollen skal hurtigst muligt ophæves igen,investerings' kontrollen skal udøves qf Kapitnlisterne selv og bliver ssaledes Priskontrols~andalen om igen. B slutter med en Lovsang til det private Initiativ: "Stat"lns Indsats mar ske i dat nøjestc SmnarbcjdJ mad, det private Erhvervslivs Folk. Det er Betingelsen for;at goare Resultater kan na8.es~"- N'ej,BatingeIsen er,at man radik~lt vil skære til Bunds,og uden Skelen til gamle Privilegier vil skride til en Omfordeling af Godarne. Bemærk~ls~sværdigt er det OgS~R,~t TI int~t sig~r om s~n vigtige Spørgss I:1f'1.al som en Ro.tion8ring af Nødvendighedsartiklar (fx Tø,j og Skotø j), s8,(-l at de koilli!lcr d0 trængende til i.7odc,og heller ikko om Stn.tens OtJ~rtn..gelsGaf Udenrigshandcl~n. Den soe.dem. Presse hrr r0ager~t mod 3's Talo,bl.q. m.h.t. Udt::llolscrne om Arbejdslønnan, "Vejle Soe.D0m. siger,atde :Jikk:;findGs tiltalende.:i Om. Arbe jd :;rkl8.si:'jlls økcmopliskc K,,:,..mp sig,hi:"detto behøv :;rfor saavidt ikke at hava nogen Sammanhæng med ForholdonJ ~ Udland~t,men k~, dreje,sig om,hvordan vi vil dele m.jd hi,nand~n hi.lrhjemm0.li ' B' s Linje kan blive f8.t.lig,fordi den!:!:.!~~~±~~~~~::. gc.::!.r ind for ArbejdJrnes Kr~v,mi3n i Virkeligh~d0n indaholder 0n skammelig Forfuskning n.f den øko~omisk-= Politik, som Arbo jd.;)rb~vægels.;mi so.r.>, stor Enigh~d :.:rsluttet op om,især pa.n..de fa.gliga Kongr.JssGr. 4~ B~~I~~E BRYDER PRISLOVEN. I en Artik~l i Soe.Dam. 17/10 efterviser Poul Gersm'mn,~t :Bankerne har holdt sig sk~.d,jsløs'3for det Indtægtstab, som følgar med don ~ftagende Omsætning v~d,i Strid mad 1'rislovcn,at forhøj.:;avancjrno ncd c~.30% sidon I Kr~ft ~f Pengcrigaligheden h~r m~n neds~t Indl~~nsrGnten (B"nk~rn~s Udgiftskonto),mens man ved lionopol~ftnler h(lr holdt Udl:':1,<>.nsronton (B'3.nkcrn'::El Indtægtskonto) op,o. An.rsagen til 'l.t d0ttg h~r kunn~t genncmføras ligger bl.~. i,nt dan Mnnd,~er har Ansv~ret for Priskontrollen mad Bankvrne,er Eqnkinspektøron,hvis Opgave det samtidig 0r 'l.t sikre: Bnnkcrn.:;s Solv.:ms og Likviditat. "Alt i r'l.lt m'.:.,. m':1nsig-:;, at Kontroll~n d~~rligt k~n være mere i Ov~r8nsstGmmelse med Storb~rcrnes Synspunkt li,h,jdd3r det. --_ T I L L Æ G ==========:::: T ' _ 11:. O L K :E T S.V I L J:E S K A.L V Æ R S L A N D ~ T S r; O V ~~~9~~~~~~_~~~_~:!:.~~~~_~~_~~~~~~~~_~~~~~~~ ~f Folketingsmand Alfred Jensen ' Efterkrigstiden stillor vort Land ovorfor stor~ Opgaver. Krige~ og Bcsætt~lsJn har v~st,~t LRndots hidtidig: Politik ikke SV'l.rcrtil ~'olkets Intoresser o~ 0nsk<::r,og a.t folkcfj,mdtliga KræftJr indjnfor Administrationen og det offantligo Liv i Nation~ns mest alvorlige Situ~t1on og for at fr~mmc

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere