FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ"

Transkript

1 FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ

2 SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske Partis sydjyske illegale ledelse, nærmere ved redaktøren. Det var sekretær Ib Nørlund, der dels selv, men også med hjælpere blandt kammeraterne, aflyttede de uden for Hitler-Tyskland beherskede områders forskelligsprogede radioer, der berettede om hvad der skete i den frie verden og ved fronterne. Det illegale livs betingelser betød derfor, at man lavede denne radioaflytningstjeneste IISituationen ll for at holde kontakterne ajour.udkom med 15 numre i perioden 22. september 1944 til 20. januar Gestapoarrestationer afbrød den fortsatte udgivelse. *** En lignende radioaflytningstjeneste fandt også sted i det københavnske område. Først var det journalist Erley Olsen, senere kom flere til og det endte med maritime natlige aflytninger. Der findes ca. 750 sider, som først og fremmest drejer sig om frontberetninger på 0stfronten. Men også når der skete afgørende ting, som f.eks. Kominterns opløsning i Houmann har berettet hvor glade de var, at oversættelserne af de sendte meddelelser herom, holder tilfredsstillende med de senere modtagne skriftlige meddelelser. tra.

3 03 f, l.'.~:,",,:', ~ o'.. _" ""-' '. ~.,. ~ '.-:. " ~_.. <'~' -..o"':~j'-::- -. ~""..- _ ".;,'0, c' - -_"':;' "~:"'.," _.~; _. '':~:;';'''' :.; ""'... :~>:~"c" : _-:L. " -:~. i~.,j'''~''t 6. S. ' r t ';':;:-:<',/_0\.>0. n"..:;., ~~~Aie~. -! S..... ~.... ''-' 1af_~tu-*~ ;:... 't:u ua_-'&iifta _.,. ' _ ~ t "'_. J'ddral'b1lla. '.,...~ter 1M u1 1 AU......ikD s u. a. ~ ~,.",...,1p liad.a-.i... _ "..., 1u.ø4 ei'~-l_ur UJ. 1lqø.a seø...t&e4.zo. it.".. tb...c... ~. IJØ.u-.. ien el 1Inr ljp. 1. F~Jrs:u:& _.1...Dø..,..BIt14ft ~ 'foløau'6jør o... sj*lk11 ~øa'1, e. rd-'uut4 _es ~$ a04 -.1]lI;ur11&- ~hu-- d flj:'a JZwe1... De..J_.".zou.. od'a"...!'n4a.&.a:nea.. 1,.., Ild WU" op U1 rz:.lari.o1a 0& Ea~jøs.. _... 1 _a41zt:1ol. lutu~ ha.!reetec l ~ I.u'4aa ItJ"jarc t.rtl løtac Ue18 Ul J.ar4~ tl.2c. I fU'1'... var tø au '.. 1'aJ4."'I& luk.t; ror ~kit_..,.... 1* ~ BDb1... 't'11 _k""~ B7ttr ØU1i_ 4. l.ob1. rrs.ua... ll.ar 1p.. Grøde.U.ur ~el.. Id S'&nJbn 0& ~ aaa' U1 UIIla_Sna. I t. ar Lft'clq _ "-'ae...'te ""~ØIlas.c Ul &ll.e.. De1e a:t 1... ~. 0& na'l'1jc1~"yu' Itu" u.-a.u..,utcr Op1.~ d.io-, l1u... Uraå& kch2.4." tl" &- de1.~~.pftla1... uejhz'. 'Ul 'a,. St~.i"" m" en.~4_ ~~.:..., Ae 0u4ac.-fa" all. paa... a:... n abl t;c... en' Jl'r11aet... t id4 06 au..- BeØ1.2lI.. dsnua1.ac...': 'olb~.huld Lu4.'t onr *Jl.. nor.. 1aøaa1a4. tn.lb De1 BpI".bar "~4aru4.t... 'u..øptorele 11ft... øel_ al. lib M'MI"i"t for., ~.hru J.kD alp:l1.cs.~ona'h U 1 ile, 0& aale ltotå 1iIdY1akaa.,0pbl4"'- nå '<TØ _..."... a1da 8&dw tu'te.iftl.,aa.1-~ne.. cl.e1au"o. ua4-aru4.= a1l6ar tiuy1an1at!. UJ. ",au, 1. J..bud1~ Ile", 1.J'~... a"t _~. U.U... 1l1., :bi laf'... re ;.1:_ H.aIIII 0& ffai tmu_ 1'.. ~ Idl qam. l~)lien1ae. "11YH- 1-.'..."". ---~~'Y".;i:."" ca ~HQ!U. n... eftu" OJtlHDiq.. af l'.u.u-.. ~... lil""..a. u:&.~, Of,; 4~.t.lt'a. 'be'h'1y1ea.. _ klar... ~. --,.. 'Q' U1."l1&4- Saatapo OC:- albucd1k~...,...u 0'fU'taP PoUU"~"'U:l Jrt; «anak.314. aaa 4.. _'ha al" s.-s pea at ~~.t;.ratftd4. n"ll- ~ 1D4.at_ 1'e1.1~ 1 at 1.a4.- aecu.hj:a ~_ ~prm.1...z&tly14are a-na,., u1jldrea... ~.04.t.aa4a~'NS.:a.a1l... hid' ~ ba~"" e.a4 S1irej- DA. 06 edllyu',."., ror vu"...:lp:i.-ati.- a;aa p:.i8raa _ t~. 1 a't li4ne 4. Oøa'nr,... hu'.cu1.' et& KEIaDS GUG.!!~'th'_-taa.%f,", aa korh'arj.4i 8UD4n1ut; 1 ~b.1... r- Da er r.'ai01hdr1e-a DIl a1;t.crtr-=e' 1. G-e &0.4 ~.\ o» j. lio11ad4. h'ala-.."gda akli't rere.aw4 llu"tti.".. 7e1p d fs&øi1ake'..u.m as aton _1 l.d'tl ØJ'e ltejllrar 0& id4... ed4 _&Ø bid.r-... n"ene Wek ~&..ful. eyq'å:fta q.peit1dd.l...ul&e,l.latnl.an4-ø'tllp;,;::za er opnt... r..t "-.1 lqdin at t b'ea-.ud ~1 Ad4ua a. h... 4a1i1 U D:I VU n-rblupjmt.11 afaklaartf. 1 da. a,rcho11aa4ake ~~ ezl aålrk'c ~... ~ fnul _04 bhj'.!"0ft4... ~.1l ~or du...up. "...,.Jm1D1 U"..sftDl1C ~auz'm. ~U&.l paa ~Up 'bmi"yø, ;nua" u1y a.. ~1. har j, al4.la "nu h1.-. au6e' op"'l aol1.. Bar da." l'... ku,... ~

4 -a- - ' Id 1Ia1a 1 d qu... u' - - _1"." hir. at ~ k.r aø _-. 'ID " at... tl'a BG aIII dii1 ~ ~...ua 'U1 - JD:1~_ '-& - _... JlWa a al _ ljriui- l X-crk.Uu al..m.c.ala. ka... De. an." - :Det tirek~ SUl.ed aaft71*1&d4 _j "r....k tl'iik.,... ab'.ller.wle t... 1 te 1Ul... ~ Il-waU- har 4.' ~!Ie~JaC 'Y~4&"1d.a4... Vab s... '- SIt bkd af d. n&u.;ak Z_lhs.... ~ ".tea er 1a1aftt n44e't. - Dat ~orl.j4ar 't ll.:1t:larperaoau& 1Iar ft'cl"&ap" r... J*l., ~ f h'l"j.1b'\ 1<1_~ 1.. tal.e har ldl.at... 'ter Gl -.Bar 0'1' -a.' r PIL'qa' 1 V t. f.tfrell'.. De. n;. waalake 0JaØ0h er atalu'tk". DC G~øat 81- l.era«. _, Uul 11i0llf7akN'aU uol.bare 8UUl:1& 1 1lI&1.Uktla. ew... ttal:de1_ at V.~.. rn Bana Ul 'la11'rm ar.u~ U1ba&e1ag~,.F.l~.Il. a. ~., Lea 1.an 'Pka nor". Ug~ ~ 4. NUiue l4:ajø'. J)aJl... ~.tur w:u4al~ ~oraa Bipt 0& Truer.. llou~z' klan eu 3~1 :LaM.r 1.tD km :BI'ecl4e. }aa ~kaa #1" "ar opa.... po:rb1a4ua1j... U... s~r, ~.n ar t.- aat. h...rj'."" 1 GniDal er ~.D.are't..De hu' nj:'u'l d.t.,..u.j.f;&'h ar-ua] amt 0& nl 1'... at... bodt aocl!i01"4. SeaU41. U' 4... adt Ul ~oh til. Cl -.ta'ttand..ira1ljbapbnllt1a1 aod ',j'1l&øl I.ard.taer "en n- 4. liar ftd dalllewanak-po1aø GZ\IJIlH,1 STil.. 4 ~_azwø". og 4u er.'&ark'l; necllllwre 1 UIap2Il. '..:4...- n-.,..1_.pø l.~ n d ie10bøl.aat. Der er oputillt POrb1atelaar'me1.1a marekat :au:.. ~Jd. 0& 4. pol_a S'Q'rDZ' 1lD4.;.'Z"Geaft'al»0-. Det var.u.-. Aer.:'C. QNft ~... po1.a ~~ ~_... 50»ap aj.d._ tal.y Ja&."... 1 e. tor t141.i& CJMlU8C ~ ll_~ U1 iiilø'8ll"- r-saru..- in.u.-.. an.,.. bafte -at OplTIdI~AS- d. ~ & ~p1ai1.r. De~ , u polar ll1d.u'1p.~nr 1 4.mt. R-ar1oa.ur al."." 6'~ a1 ai.'t 1:aa4åalt. ~n... adilftrup t ~" ti... nakuo!l8z"a polau i,":yfij'*~_..aereu. SHDkn'akl. har So L'rdar1a& gt a' ~.4D- "Ar»" paa de J.l.Uerecle yorcttar AlU.rU. 1 l'o:rtm1fa& 'h1idc 4.. po1ab ~,".. r1dct11 at d..-tte hu. 1u. 4."'. nu u.a~ "cta l'o1.ak-o.ene "eua 1eb1Jl4.a1... _.. "4. n.r, h'w11." Jlar pve'l 816 UAU7Jt1...u... aton :L.Draoer at N8d*1ca "'.11 0& :r.cte'yu'ar. l1tr-~ J'reJa',.1m1ZlP~.0' 1 4a'l... t.&po. er ~t 1. i." OC V ~. - Xl":':!'ZV~SK:; Y..u.G. v1l1.ge'c. ~&1Jr.zm8d nr. g;.~. ])ø aou.au l4aje, w:d.~i!.;&"d auru ~. soea... -slk Ul Ae1a })&f.i :swud at VlIlgalll.. oaa.ae Dozoserl1je?U"'t1u,,19::'a4&~ 'td... og hu' nu pntc1. itaj.v4el.ll at' ti&julapae~. ~ ~ sms.ap7:1e pk fr_ fra l '*1115,:;.at:Ulaul"OC f'1.t.:f~er 4e :ton1lfl»1ce eppral SlUiil.ar. Barl.!!, bar GU.p.", a" b'ri8 ~a~ 'ftr re't- ~ ~ f:gi'clal't.{tø er ikke PCII'laoUaU1nal& 1 S.err1C), aja1l4. ~ 'by. hatt ~4.lu4a",u. hyujt 1. 4et '.ske 1.keUac 'ri14... tiia 15 "'ater.ditt ar." ovøarclo.lllg ti;04" Retlr.lu.'b' for Tore IIftDak. IstIuua'Ur. OG4.' 0ztpU ~ opaa... ". 4.!YSK I:B'L1SIONS.l5GS~.m.au4'l 4ft aid.'. Jel'b7k ~or,%,.abn.. ldfta1.aenp' h~l'ilj.zaa k_... ea, &1 4. e.r bec,rcd1: &:t fjerne Stil.wae, paa lloyene., 'ftcl V~gb~r~. at nar.sta4.r ~tir ta t._b aarm... b7u' 0& f1.ttui"!rqppcrne af 1 f.rlwle't, ao&.tkn pas P7n. hvor.~ S'tn"ker er aakamae't "11 C-.,4eua.I d.,_t1 ~e dans".~r kodoflll'trer08,øl~. '&Take l'a.atituuonar 1lldeD1'or

5 05.-J-... t Quouie. - Du.. ak '$ ze...,.$~ ~ låpr til. an_ (Je1 "ii: p't... W. b.'r'."_.-''-). - JMz' fa... ~, D... Ae1e ".U ~.bai"t'''' aue GeI8Ø&M- U1.~..u.Aha4ez-... ~øer. at ~'C aka1... a4.na~ S. Uf'D)ØtsaIfif.å.%lOUl. Vi. ftk l Ju1119C.OOO t bl.. 2).000 t.aob " :art...,... 1 a.. " lf:u.p 2oc.ooO t Dl.. )ø.o,:::qt ~ 0& tr1- b'cur. :ha ~Ø' la.n Ull1en4..n.ltal.a.pe Skal bl." ~ Kok.. ulrke... g141ct. akal _.. ha.,.. 4'-'OCO " i'oka paa L_r. og.an hu' 1a.~at 240.OC~. 4anau &.ob 1bU'a&aa'tt DU" kul ikke ra1jrj.kena p-onn StlnJD.per. In Y1 :fur 2~ oeuuu, _. ar..ull." 1 Jlas.gt. J1 baou. liølr Y1 i.kka ~-, be1. a.t aikz'1takop1ab ParU... war l...t. ])e" er d~... "z1marbrrae. G71-41pea er ~orlampt. 4' Fetrol..uz, er aer 60e t Ul. ~t. 0& aan... ".r paa eauli 6'::0 'l. Det aløl1a. re44. ZU'a la tiu&c1 0& bi"'. Udt til. Be1.781l1I1&. "]l langt :tra DCk. 1~;C.O,:'Ohar kwl :r.,trol.~-pu'. 0& 5LOOC k0fjft" w4.:eu-o- 1.1Ui. 6. REG:dUlIGSSP9G-SMa...L~. -lat. Jdd4;dar -k\la til on... tu'1ng, trat~jcin1- n,r n&aøra Jta' pø et forvou&&... pø, i1u1 ~or :folø't1zlp'n1,g hur- U~.fter att>r1elaa. Såarbe 3d.parti.ru.naker en hu.rt1g A:tklar1l1gar 4.' pol1uaktt S17%'Ufoøold.UØ dj24.t at aet kq'ldtqlt1au.n?aru.. ta1jt;rula1s- StJTke 1 yt&l.&erbefollm.1u,-. Da.ilden.nuer man ij,ss4age1'1& ~s4y1rken 1 Lødet. SQ're "_bl._nt jju hurti& es.ulig.. ~ kan 1J!U!'Am41p1aikke h... a't pro me4 all ticadac. 1 lrri.1.kefi.ad... ~ har ) l::anclater,... ) loy~ val.c\o Kommøm1.terer ~t wl4l ~pari an_ de' ~or.ud4a7a11c't. at KB...mlSnen.e YU..'l111e KraY 0& De1ta&elae1 aea ~.11d.. Beaer.1n&. og men- H ull.er ikke at ft"1h*4abayii&e1... J1 bllyu d1reku r.pre 'hrtt-c......id."' ~j_ h.rul. Aq1a._~... I' par".,.-~-t.;.. -ft... na laet e. OPr&&DClII"apr1na t aer li1c1clu gen ti4. uden "'&1.& &all ll4aia"j."''' 1 denne 1l r1d& YU' suk.r"... 'K"'Dj.hne q Daaak Sa:wl1D&fu. - iia.pftiijø'tallt.. lllø Y1.l U".1M" u..aeuc a1.kk.. 't -ul));ste!ri.l:ledaraa4-'t.. a.~"'8a't. VM.. " t'a14d11e YaJ..c.Wt. ~.,... &~ jf,~ ~ J.aa-.f'1ri~l...-1cl"- idø.t'or t... Ulp l'ar'ii01" Y"A"'1u.~Ul1"ngetl9 -e-iaf." ~...J....t i~4 fj:'a 4.- bj.. a~ "'r.!.'1tas l:dd1l.j'delu.,.~.»appn_ enar ':ri ~ 'for Ophtte1.. ~ji r til...jl. 81' ~. a1d._:j (..~nt;;en ":-:qerid& wleu.-.fri- _....,.ge1.a 'lt). Da~. 1l:rUka1 lnr &fhln-pa.;).. Cll; cl.er Jam dø"ti.1 ;te ', a.t 'a" Q 1"U1de"ta Cp:t&'t'te1..., a1 cle*paa ~ af c1c.l mi wle1.1ge ijctri.kl1ag 1,. be~". LIm4. nl VIU'*! el; JFol... tr &~ der ltgiru:.er r... nsa'hr ~ ~'Y.r- ~a.caa. OB.at.Panut 4~ ar ~1"l1a til. 'a'l 1 db n-.pwmllftre 1.. ~ Ad b":1j1e4øu4 eftr'kr1&eu4apros;raa.cjb". 'ed mm:l"'~.. T. rcj1snu.i~!'.ia4en Depanar1Jtl;all bp". f7adme å'alj'c en Ptmse i '"81... GD4.r j::.aajmd Id t a~ 1lan ~. gqll_'-.a4'yarlrlar gik ~or b-t han "til U4o- Ungen tel:9'1....i". ~ 'I'1rka11p Aa.r1Sa. var, ar cler 'VILr koau" everøaj"y8øa',:)s-v&c"ar fra PatfrOll"&8Jl til»e#tra.'.akea1. E1IJ'ar øv" b14t ai't.:l... -I'o.n4n6 ".t:lvc. ~ neldtu'd.e for't" I»t'ta f&114t!7akarae ~or... omt _ "- nde ~~,tiu.ll. 4 " Fal"'edra- &at. ~,. "J'.r er t'cie9yngt f17gh't tj.1.!7aldu4. lr.eu...11.it. ve1.nl- 11pt le.4a a1n ba" 174. fra M... -S'WdJ..t. hyare.rtar hu pa&7 YU u. hj_ 1:11 :&1 ". ~ 4fa1.lit't8' den Z2. s.'p_ør

6 06 SI.TUATIOlfEJr... e... a~ fire DA1tUARKEFT:H Po:.IBAX':!05K.'i.I>8t er ikke J.ykked ~fjrne at 1'aa noa-a 4enBke Scl1t1:tolk til a~ arbe3de under 4eree Kcmriiando, og selv Depar~entcl1 :rem. her m:gte1l at madt1rke 'til DannelseD at' et nyt-daj12k w l'0l1.1ii, hvortil 1'7-.kerne havde :toreølaaet at udn'!ltll.eliazisten Popp JiadS9D.!.O!: Chc:t. ('?OP.i' li:ndeen ønøee :ror a1l Vd!r8 den liaz1at, 80= udpeger Ob'ene :tor Scl:.al:c.:.rg:ordene). em det 1)"ske Indgreb er 8Ba dyb~aaønd., at Mod kudde havr :torven1ia~ og baabe~ paa JlU kranigere ~od:toran.'tel ~ez' t'ra DepAr*emantebefarnes 51de. sagen er, at; ~økern.har berøvet J.d::i1,n:l.s'trat1, :)!len enhver- ~Gbed :tor at udøve sel vct:md.1g dnnsk Ret~d1Ghed. Det eneste 1lIatprlig~ Svar havda derf'or wu-..t, (IQ Departo- ' mentche:terne var gaset og derved havde lagt he1.e 13,7rden og J.nsvareo; t'oru J'o1tholdene her 1 Landet over paa!r.telke~, h'v1lket de kunde have heft neget vnna1celigt vad at bære. Prihedsraadet ud'tal'te i ø1't Opraab a:t 22/9 I "Grand1.86etfor Depanem.entchefs't7retø hidtige Forhold til ~ldttcl8eemagt;en er faldet bort, og de't havde V!S1"etYærd1&'t og na'turl.i&t, om Departemen1lchererne havde msr:teret de~ te...d at zagte at 1W1sere n4erel. Det danske Fo1.k vil :tel. aig akuffet over at;. 46ttO ikke er ske't. ~ OVergang.ae d~t ud til, at Depar'tucm1ocho:t,zorne vilde 1nd't~ denne Holdning, Jr:en 1 5tedet bøjede men llig.sandt, at hver lcke1.'t Dopartemen1;che:t :torblev pna ~1n l-ostog :torua1l ledlido hver sl't ~eterium, men man opløste Dllputsmentcbe:traadte. sealedea at f3'likcrne ikke 1.!mgere har nogen samlet dcnsk ~- d1ghed at henvende eig til. Xsn valgte d01lt. K~pro~lø a~tor llenvendelse fra Erhvervene, Fa~oren111gerne. Universitetet, D.rken.~ater1e.lt'ore:Uneen og,.~-' tcr reven og Jdte.lclsor i mq'døat 1tetni~.g. og8aa fra l'olitikerne. ~1.v Jueti'tø- Uniaterietø.DepardsemGD.tche. ~orlll..v., Kcmprod.sst er saa meget mera 'bek1.8.bej.1st, 's. det kan 1'orudB8~.at Forholdene i- don kcc:ende ~d 'YiJ. akærpeu 7der1.ig~re. Pancka har 'truet med. under.kaa-.md at at Tille hindre ed. ~atand. is::.'lr.i KJJbenhs;Vll. dg1. a.t i.nd:tange hel. Gzupper a:t unge l[ednosker og d.plmure dem, dels provokere da væbnede ~04.tend_ grupper :frem voti nedsk;rcln.inb a-r J~oråere og Ans't1ftoJ.sQ ar Drands. l ~1.falde fd Uro1.ianeder vil mon i :København i.nue s1& ind 1 de, centrale Dyo:nranc!e. hy=, alle 'Vigtigere tyske Institutioner er blevet anbrn;.;.-t, og de:re:tter bombe hale ' Xvnrterer af' Eyen ~ec! Maskiner t'l.. Kaøtr'.1.p,.m:'t1di& J:lad, &t Forterneø K'mloner aabner Ild. And~e 1'rUoJ.er gaar u4 paa. i ~111'lDlac a:r c1crilbenesabotagø at tvadsudakri ve ~or&ere, der akal passe pas. Jernebanelin~ern. og med deres Li v inde-.taa :tor. at der 1nte't Aker. I ~11~lde a:t S1frl;1j~er truer man med at 4'U)Or'teN hele Arbejde.tyrker udan?c~so.qa ADaee1.øe. - Et &esultat ar disse ~sj.er har været, at 5'tl1denterraadenlt ikke lla:t' ment; at kunne 'tage ADavarot for, a't anbe- ~al.e :tort.at 110mal. Unc!erY1ml1ngpaa de højere Læresnøt;aJ.~ez under Henvi_. nidg t11, at Stadcnterlle i alle undre bosat"t. Lande er blevet depu'tere't. bz- :d.aem. paa Y..af:febarern. 1 Kebenllam ka:1 ogsaa aail 1 }'orbindel ~d disse 1rU_ 1~. ", Na'tWIligvis er der -riarvakrig" 1 disse 1'rU81er, men :'&1'1 er 1 veluuderre'tte4. ;~Ynde. 't11b~.1e1.ig ti1 a't tag. dell:.mere alvorligt under Hen'ri.aning t;11!ry8kør - n he1.edcsparate Situation. G1V{31; er det, at %,yskarne i Frw::.tiden v1l. huser. wrre.ad d. n.slts noe;,... nsinde har drømt om. Derfor UDderatregee,Be'tyan1zl8cn at' at ølu,te at op = l!'rihodsrnlj.deit, saal.edes at hvert Slag. -d~r.kaj..a1.au, ~al.der mcd den rra!t og.l:.'nighed, 8: alene borger %or dets tietru tat, og uden hy1lken ttek~ I~ocl:torho1.dareglor ViJ. hav Chancer 1:01' at akabe.t'ad1k. Der hersker utv.1v1..æ.~ ~vildhed og ~pud bland't 178kem.e 80= F.1&. at'. 4_

7 07-2 -,' ltii:a&de ~. l'z'ob1.ecar. der... ]:tol~81&.1dc! ovar.u. Det 1!1D,8&81.4 a~ "Ø'.N, 8karpe u01'ereu.~e1. r &.ll.e.:.~~,,~ og l'bncke, ~tb't :an dog i~. kp.. 1)ort b'a a~der ka:l 'V'.:Bro~a].e om en V1. Arb.~dH4l1ng fra 1i'yak ~c1i1i' ~ klap- Pøl'" ~od de::l ens!1wmd o~ us,:.r!t.ed 48:1 anden. Al't 'ty"ez' dot; pa.e., a't j)ea. pr y;;noat uv'iionde Qr4 &'011t1akt;ic~GJG Hen Val" 1 J1J.l.e.nd ~or at gray. det ters," SrM.st1k 'til -1tordvolden- ~ ko:l hje'w og Tidste 1itl-:e l.'.8skcd o:: n:t~~9q.-cl1ele~. HIID Bka1. have udtal:t, e.t det Ya."L" det l:lest t:::.abel1g' Skridt. ~a:l ~ra. 't7ak ~d. klmcø gøre. li:c1 njs-;. uz1ddalbari etter Ui Berl.1n, arter S1l;fln~eU.a.. 'for a'$ hindre en Iwrkønalae a:t l?aaokea 1Tlollller, men 1. hvert.raj.d ~or Il~ øø. at 8t.1%'n trin pereonl.1go roai1iion oy~n7or ;;~dbe31.erod. f'anck»et~.1csau,aka1. ban ha". haf1; 1.1.ld.ifocli. - ::.1; helt ua:i:tv1øte11gt S-;rj.4aapørgemBal ::ntl.lalol d. 1iiJ-.~e ~ynd1~!1edcr Ol' 1 hv..:rt 1"eld frc:::jældt ved \Jpl~øni.n.:.:;an td C~r&r.m1.aUo- 'Ileme og; den 4er&r 1'alSeJ1d. ~1lO.1.. at lieldø-;janaaton ( Se l). 2. VAGT- OGr'~~Vt:'~01l?s;:'~E.!.1&8 atter Opl.~ e.:t 1>01.1Uet bea7~t.4. - Del ferbr.1der1~ke ~e:.ntcr.1& g~øke s9bcn~et er ~1t~et1OD.n.De~:~ Udvikliq hanmod ka.otidko Forhold' næ au. abøolat i. ~Gkcr:lce hv;no. Den.undB" 48. nd :rr1.!led8randet. C~ at' 221!} ( s. lc%1:ii:z LU') oe; yed Befolkn1nE;eDa... ~'t lniua;t1v. ~tte 'Fer en ab.c~l\lt poa1uv da.;3.krs".'t1aki..:ay1kl1n,z, llgeøow. ~aneleen er lokal. yagtkorpa og B()r~"U"I1. ~P1&J;: var d~tt a't ual ow:lj'er 1 d:a- ' 410R ford~~t. d1s8b Ko~. et: SabotageVolN'Gr. U'CT1Tla.t el' det. a~ v&f.~rp- Hne a&av.l under ~8'f;'tt.l.eD. al=: 1!tiden UOt.1ddelbar~.t'ter cef1!38vil. ki..ltma ha-... ovcrorlitmtl1g ~'Qan1D8 for 3.t01.k::11~ØD. $e1ivto.øvnr og Rc'ta!1a~.ndh:sT4.1tle. ljsrfor :.&4 d~t og.ae. V..u'~ vor \ij~lz&ves.t ~e denn. 'JdY1kl1ug oa &1væ SO%7ca- Ile det ø't:!rkeøt liu11,ee 4a=olcro:t.. "Lllke lzl1l~old.fo11 Ukorpøata ArbeJdanacUaa,sa18u er ~~.'t:=å1g.»o""t boa 4. f'aa...0z'fti0- 'dera. der er ge.&e-c1 Wak fjeneste ar.,.jder'wu d. h9p 100 y.ri:1naj.be-cjentey dtr nddi:r _=.Fm1,ger paa 1-'ol1't.1ge:u"den 1 i.ebenb!lyd under 41rek:te '=Ynk x,jå:tøe ~adg.l). s1dcer her ~g ::.ocltacor.t\:m_ldar.øcr o:: ~.r1er cg lign-. tt1a'1yer 1..n- :eld9løerne ned oe:;;torct;acer &'1,5iiu:3 ~~erl1,re. LeT; erd~red &.t 101.1tiorc;n.- n1.8s'c1.cmerne 0&.A.4=ird.u-&t1onen &o.o1.l1t.1k:.:. v:u tolerere. ::10!tmSl;G l"qlit1- :.lim4 ZS!tr ind 1.t n:rt?ou ti. :.lcd ~8kerø. Ob 3chaJ.bu.r~olk. EhhvGr, 00::. 1{.fIJ:' 401, nl blive udetødt Id eja Ori;aniantion o~ afekec!1.$'t.r'ter lr1gen- amaka borte.t :tra. at.pr1hedabflftse.lerm allorede n~ vil betre.~t. dem a= S~kker. 'behadd.1e d~ danfter. lje'c berr.1gtaa a~rlct 1 PG11'ti.knc1:!e, at cat 'ca:fi!crcde ~outi., sam o;r."to. paa 1alck-t'~t10\1em. ru.''l4'tom 1 :'andet "fu blive 'tw::.got 'CU Sa.arbaJd. J:'*1 ~kernc. - jj;;~ oør kcm1irouen:8 l.oke1 at: )'a1.ck-orga:ull8.tiiol1erae 1.l:ks ;uta;' gel" CG ~or v1dtgø'.1e&is. OpgaV.I'. 3. 'C13-::RiESS::r.tL~!iG. InaeDrnr Lufi';;a.tfe har ~e.c1nsan ord es I!Acab't.t~ Cpøt;andclaa, loa i7a<itarn. ikke... lt er 1 ~ttmd UJ. at sorga ~or J:eldetJøneaiau og!.u:tv.1!møop~nyerne. De1i tj s.i.e l..ut't'y2%"na ~ei'~;,m1i~t r::l%'larlger ~:tatojla 01- vile..uuf'tv:2rft 1 Gane ic;en UQC11 et Vollre Ue.r en-.r 4l1ta JUlJo ~e1:1h:dd& ~.~ p lltiet.!.ufttr!l1'r.-gcnerclel" hu" er~t. ~t det vt1.f' en i sjl ~Z'n.'tYS" Sid.O*-.~ cplø.. C~..'. (Sarntui l:!~1~1ng er T!mekel1c~. f~ den enø ~14iJ ~.lqr de de~1i..\i1irftr onr- a" ~ 1 1!Gsid-tel.. af" d~'\!'"01 bind;:.l~loiuj;1;;a.ra't. ~or d.m danske C1'YU'bQ!'oJ 1-1%'2;1' o2:'.'t1utij:;ed. at m a:1au det ae: 11 1'01'de1..~ uda~n8 a% 1.4~"V:IX'A.U l(n4j.c1c~ld&'tjen.øte. pas. ~8:I ~= Ude,ør ~ opl..at" o:; cierti1 kc:rma.r a.,det.10 aribv~~ 1Adeb:2reren alvorlls id.c1kooyvrhov:ldet at havfj e-c 01"_- re1i x:orp. a:r w:age ~ml.ilketr. 1d"1i,J:annaaraa.melat lam be~r3g1;e»oj::.ta:t!oil ~... _.. : '.

8 08 elll:%" ~.kr1yd1d&.. - a- S~e:m1!1p1t 1ndon!'or CDerne 1:r aaadg.~ e.t.wm vil. have Gcran'ti :for kun at k~e til ~t udtgra 4tmck.t.rbeJa8 0& ~or at C3 Ui!e Yil. kwlae 8D.lag~tII ~or luoj"al1 tet mr~rt'o;r'?oll 't1e't. Onder 8".1!låsnuc rorhel.d.to.arci1i1 en Dd. ~tedcr 08Sf.Ll ~el.(u;;auontirne 1 l-'1.vil.. I.lQi::6J. a~ g1ve nog~t b1nd~cie ~1'las.sn, SilD. lnc. t'rt\.ljai: \;11 uac.»en::to HoldlUng na~ 'be'crl1ti,;'teo a=.kor%"'c.l:t, 1de1O J:l3n!"onl'ib1.6 AitfW. anbc:t"~ aacrno :L l orø.ic't1gh~d nt nt'ycnte ~1~..1l't1;;ner. A1n Z7snr%1 er blevet en1ge Jac! aig sel.v pan et Gr..mdlD.6. ~ ka."'1 &nerl:ene~8 ar S"t.a.!..,/ 4. ~ll2j;'sgiv'::;et::!iatt19gexs tn!j..~il~l'h.l:: HCL':'SING.tr~a~d8t."1Y<rr1'orOuiJ1:>-on bar udoendt et C1rk".ll..:rre, h~ori J:.lUl reret c1urer u.ij.a.1'.a C1rc.u.~re Q;;l ~trejke- ~rovoketi~:1;r:r. I d~ue!led~~r c!e't, 8t~:1 %'re CZUJvarl1i) 'l,y6;c ;;'itie bar t11kc:lee~y~~,at car yod Strejk~r eller Y~d a:dr~ Er~ pas ~Jdsroett Y11 ako ~egat v:)l~a= ln~gr1bcn. r.:;ka. YaC JilOt:0rts:t1on rd en ~~1. J..rbejdc~'ladD 1.,~'1uDoJden ud::n ;;~rao.n8.~~<jz,lbe. ved.t':iu1gøill.et~tre:r,s~cninli o.4~.;;.o.}.1ld:5ku'- pur :'0:'!tt und~~ ;.-ravo.ke't1æ1~r. hvert eukolt CT&h:.1sc-;1cl1s1ed1 d.oa c;1:me Slt... atioll ~Jeb1;1J,;kuUg Co'tre;'t1iS uonvøndelsc l.il ~DaUOlU:'~e. J.dot. d~ anøvarlige Crpnif;at1olJ.6r,.'traka r;.a3 '"r.:lrlt para:tll til. Il.'t vejl..de U."'dl~,:.:.erno.!.r'beJds- D,Vi:rne ~~j~r hc;rt.11. en Cpfordr1.n;; Ul e.~ ~.:n.hvad d~r over110nout er mulie.' :!:::r!l~ ~~v%r;;,e. a" provokøro4lt S'trc,1ltwr komw.ar til. UclbNd". Len til eyven- 4e Ob Gidr;~ cire jer Ctl~ 81g _= P4'i'1mlig ~or ~.!{.'fh=6en. o::.i ttn~e~~en. 1da~ hnn ølijtti5r 81i C.1rla&l.:rsrezlld ~ ~t.:a~dd"18, "at dat er libet1.ngat p1-1~:; for bibejde6:1",;rne 1";; a1i be'toj.e u:n roj~ S1;reJk8d~. 0li et :!ra4ra..i;&i Ar~JQcrno. L9n ~or C~ ArbeJdc'tiJuer, der J:aattlS v~r. tabt D=.r~l.e..'"a1" ~tn: J~uma. ae h~ Y1ser 1rn-i&t 1;1.~ lie 8lvorl1t.... KcmJlJ&kvan~r. el!. J..f'rtb.-.18e her1'rs. ~ me4fore-.!!eu..u-b:sjå.::g1v~rrorljlu%1~en~ae..dl:.l1ioezotat,dc...11 v::=l.tc aj.le :'.Ird:.:n~ OS h8~.aj.1byu~'t ter å~ fit-:>rel.a!j!,de rolkeau'sj. er ov~r paa ArbeJderne kp,n dat Jcun be- ~r~tcø.~ en liaan mod edhv~r. nr:uooal. $011d81"1 te10 - uane.'t hvor &G&_t aea en4 vil.k,yde ~ GWlo.1..Ac1 1oU1~ ~'r 't1.lk i'ros. trbejc1'&rtteci:al Vide a~ hu..dn. et m~~ overlocl 4e~ ~1l dø a't t're Clen nstionaj.e...",... "D ~ a:ln ~d ~v. BiD Godt ~r~le.derzo~. 5. lul)10?~. ';fl~.t:ir W~rnar hu,ria't &tor ;';:;a1ehad"rqr a~ for.i1indn, øt' c1c't h~r - liz~a~ r.~~g.1 ~?r~&- L ~~~rtil. en l~8tbera'traj=a i hcdi~. llfta har uc!leendt 01; ~y "tu nlle ~~ LuI8~Gra. l\~r bdvnnl1t:.-""t 1'1eJe;r at op'træ". 1 ~d~o~u ou o~rordre~ ~ 8~ rdr'8~~t~.14~t hen.~ener. en Ar~3Jdan~~CL~l.8o law me:f':rc l. at do trc.::.ade O'Yer1~~u~ i~'9.:!j.oi:nt 1 L;. ~. ~..t n.e,l",a åio~g, ;"~1tner1.8k ';cna-wr. 2. en aj.rund.el~.t.oj:l1'1økaucn at ::!'t~era..,j,ie.rn't~r. 3. a~ Alm.S~ De~e bctn.~tft 0:.:. Str ::Jkø:1åe 03.Jehandles «h.retur. r-ad"\a en Oatli; ~ra~...e ~ta'tarc.:!i.~1cm1ene.uolcbli1lg tu'" aft.t1:jn~l -J..e~ed. 6. ~~~g,s GJ5G. ~n alllered. ~~ur~~e-~»arstio~ 1 llollend lrkkedee ~ U1. 1oc~ 14i.f'tdan nor41.1~b'te Id cigi U"& lan4aa"te v,r-.:pper1n,scr. Y~4 I.rn.hu..,. 1kA.ohur+..i.;' nok fik ~cih~ Id 1.an(\'i.r~;.;lernø. :>erv~d h.1n~:%de&." :zn&oa- J1~Ort.la &li :ry.ckuonu~ It1'l1nsU1UJli:;.!l1.a Clo on!':uake 1"Al,48!t»=sJ:::Z<lr~$ hølt6a.o- 41.e;ø t'q:"p:ru all1t,evel 3etjd:ra:':1B,red :at ail:re ;';ndntrli:1gc:l "til da 83411&ere!.u1'UllU1UagNP?Cr, 8tU.~ GeJ:U1c:.tarallilul a! l're'-,etc4ot av"r ~a<.11til l;eck:, &74-11e;1Il ~::J {Ar:1h...~ USr.or ;;:e.a :torljbz"l:dda~j. J.X:rxctt ~or~l~.,er dc:l 8J1J!laJD=:: llj.& al& ~c alvq.ru,i,i 'au.. l. :a04 T7e.ks\rna.:U.len hu' mocit~58"t enar:lc!'orb't"=~~sr og el' bl~yott. e1kr~1; 1. 3r~>1daZl t eu~ Iq. i.i4vi.d.1n&er :f'~:e8t'i.qr utviyl.~' uu. Limd-G ;leon ~r.1i:oi lee'tf~1t ~or~... 't1.~r t~rc::e:.. ~tlg. 'ty'akø L~le.i..ni.:er il~ Q(;ZO T<:l! at ~Aanau e'g Zl,Yt i'.tdildev.1!u.t ~SIQ.~dnøj.J:I. ll!bl" 4e:.... J'ta1.8~Q b-nnø. 'h'yor 1~"'"U~ ~.1~r~ør aw.;j;...r ~~ lord (-ctan btlr."l.lud1au.tort,). 1.aget he1"tii;." Lu..~

9 09 anc:nb i'cret..~~. flood det :~e.,1;t, -4- t';'bk.. BsI;land' - den as4~e! ~rbercl!.:-l.ee 1;il ;;;$or~ol:t.!1e4 f'orblot"fendo ouurt1gh.c1 h~r dc12 B.~e E'!tzore-:l8'itt ~et1.a:u! ~~r T;a:kcn 0>3 V:rmt:' PJo=.den ea.::.::.n og ~.sa. Et'iBr 3 J.'azoa..)pera.Ueer 1 ~tiktc har i:ulaftr-» ue Ul.1ntetgjort X3"~re Cl:; 't~~t ']0.0."0 Ul!'=&~. D.Ui2Z--O ~erl1k~ ml halt Udøe3lin:;en p:mc d~~ 1'luk~ ~avd~g;, :cn.a ~.,k~rno 8tn<Us e1clder ~a.' p:z.t1" ileft. ~ og e.~l. Der k= d~rr~ VC:Ltoø stene rl3.~go~"rt3:t1 :mcr 1 :.Ul"- an 1 don.k~end. tils.u:n1.c1u'i!'j.t;e.:1 &1 den Usu ~ppo 1iord ~ ao. _= et a1de"., L;)c! 1 O~ft!:C::u,:J. tll :tor:1,ysdv Sto~ab ~Od. :i:,.,.kludlj ~j.rte od S14 hu- k'.ls:?cr:le :1aa.8' den.j."oaj.cni'au~.~r=ao km.L:m.-ija, 1t~'t1t116 ::'04 a' de Cl" ~ ind OY4tZO..hf.> "Dgu.lt. ~y~ o o:n~z' '-'v"nn8~o.ro.'.ed :61100,. fl" gu.et lad Jo J~0.J.av184. 1:.uvsd A1te&:1~r e.1~ 8tac11c; t,.oal.i..&~r~ c t J.)oobGl. t-. atzd OTer c!en unga.reko i'u~ ::>i!bacc,ea-t. 0(; ~U';::mo ;1' t!a Oei:~~ al1:)~å.o ~ø- &'D.dt et t'ron'trorkort*. ~.1n"re &1110nd. ~urkcr vr SUl: t.1 Å.Im4.1 J.lbwUen oc pau den. c!~~1i1k. E..1n. hyorve4!.y.~~l"i1ft.. 1:11.bt1~e't08N.Gl.1~od~r :tr. ~r-.:ko=j.c::ul ydcrlleere~k4.8. i'''. den.1~l1~zulllr. M.l"1.au!'Jlol!YJ;Q&lt er ~lm1d~rn. endelig t:-'z:e~ OVu Apennln~:rnG - dø I.Jeri~., ae=. uu' yol43.l; cigoll 8U. aan.~... fhi~.r. &e.n s.1kftv Y:n"n.~ i:ar;4"ørna..... t er aaslcdcl! t'_jl,actigt al" tro. a'l 1944'... tora f..ø.uph3adl1n,,4)or-ir OY~re~-.~, ~~()o.1 ~4Gr 4lt IlaA, at,,1..'t~ w:.1dl!el~ ovorror de ~le-,g. eaa v11 &1"- 6"". kiy:rv1dt lr.1ge:s aksl. ende ej1d:li1.1 Aar. l,3(;:::.:1. S1'tuU1o:l har Ch'Oll"ch1ll 1'lUldn aet for eodt at udta.lc, at ~~ 'Y11d~~rG den. der bl... s...1j:i.4cn rorb&-.,... hy.18 P'zigen 1.::au-opa. -nrede nore H..'1AJ1Mer1nl! ', 1d=l bma dos' lmdcratro~ee. flt ~e!1.al11ende se.g;c;mdunb. h"~rv=4 bl.a. z::.qn'te. :;.j,l!~':1!:l.owe%",83r:ere O,p- ~.1i1s.l. P&:1 dato. 1.'e; rlo-;1pte ni ll1k.1ærtvttre a, &ryen'te vt'l'ønciygru1te Gallo;ta;gel, rt:r.iz:d 4Qilrlcr. 7. -DS.fiL:.::n1l1Ul;: Ol'GA.'~:H. l «: Lo-der :1 Vo..tJ,1~m (Soe.) 23/3 økr.1vli:r~l_ ~-l'dhrd~:".1 1iD Ot.1Oala at Vdt&loll!U' ar Eilif: Jauas%%.(c, æ.t Vi.:tt~1" ~Cb.:rHce ~r~~ til.:3. wdn Cre;tUl1cuU:)l1 1 clc\ ",k~::.~~~ :'1v, fj1;'a ce l~. 1'ra UdU~;cn!'Ordo;;ze CAl doz:l be.'tan~.a.ci'''' -Je~=..cfOrd~'l1nc; o: S:::.1'.. r;~qr.z;!r"e:t1on 0& o~~ en :-i411e;nin~ ll1'!:.luacfortuellqul 06 6:l..lta~U':r::-lae ~ ~~U(;hedtr oj :;r1y11es1;:-r, a't dia!!. Od~alClle~r ~rt 1"ald~: en ~l ~ll1::ea.'t,,::-:ror rz;rsto". 1d<ltde vil ::.enet at ma."1 hu%" 1 l.&ud~~ ~r UM-It v1r!~ a~d i;~ia) ~ 'til. ve.:a..o.:1"ilral.-.. ~ :.1t:;Gl1ch-e4 af UQdf;rn l'ordol.1ns. Lt;.:I. 1"orte:øt'tc;r I "J.rbeJd..rboY~~1r182A bn Tiet 1.lUo e1.~a 8is h.l~ 1r1 rra. ~lda,1, at ~~:::l~e:!1sror8tl1~e1.ee ~r ~orholderl18 u~:brcdt. ~ ;~1U" c.ttu 1 Glæda CY~r4~.-..mdne.'tore n w.'k-;br oy.rcrove'l Iæki;..v1ådan ~ &14t frkuak o~af&~co. I C'lIt r.jlt;~neo tre~ljfj:' he,.'l ea 17Keu4et~ol. ~ S1:a.:t;ol,1'(iarno h&vd40. en.;.'j~rd~du u: Q.n aaj::lec1e Id~~~. mau o- y~r lialw.l~n :':~Ill~~etl4ljee ::.&I! g, sn5an l'jordcdcl o v. - :-..1e=:::1r... "1t t'f'pr J<:.~r1 t1dl1 ;t1~ ~<l:tro t:14rqrti~u~:!e SelvUl!red~h~ "r irq- ~eaac tor ~ed4~ ~ ~~.J4*r~.y~e.el.~

10 1 O ~:~#~~~fr~~r 'l..~~;n~ ":4:::t~" ~'~"O,.,"l'TJ.A '\L'. U. l!i N ~..':.:;::;;-;:,~~~f<p'''-'',,'' '. '._",... )~ {:: ~::T~?~;r ~:-;-r ~~~:-.~~: ~ > \ >... - :; h.,.y:lifjl~.:]~~~_~.mif :OE15:.sIfJ:~TII'3D3 UNDE::l.T~y:p.crL æ:;.~..i e~erkiær:i,rig.g,f 29/9,ud--' iiaiåi,: ~Dti.niiJ.ark:s ;irihedsra:åd :.'.,:,. ":.. -,.... '.' Il.Alt'tydeI: '..paa,.st Tysk0'l"IH~for. Ø jc blikkgt.unrl'er Poli t:ig13neral Pancke,s L~d,el~e" ~er.interesseret i at skatc nye Konflikt si tuatiori~r i. Danmårk.Deres 'Ji'orniati.l'er (l.els at 10ltl{c)~::odstandsb ev:o:jgels.::nfor tidligt' frem i LYS0t,del-s' at søge Polkets }\~or9.lkn.;gkket v.3d voldsoia::i!g:::~p:te-ssaiicr. Tysk;:::rne vil ikke vig~ tilbage for -selv at fre.mkc.~lil3urol'i(;~10flgrved Hjælp af Provokationer, Dett'3 blev, bla~ forsøgt ved Afslutnin,;,:m ':'..f'-'len sid ste 'JtTe jke.,.?'ien vi l!l~i'l ikke la le 08 pr0v')kere. -:Prihedsraa:]ot opfor..argr inq.trængenq..e. :Befolknil!,~en og Modstandsbov-8gelszn. til i enhver Situation at t!l.ge F~rnufterr, -ran;~cn. o.~ undgaa uhesinait,;0 Er:.ntjling2r. vi skal gøre al t for at svæk~e.fj jnr1cn",j::.'1nikke unødigt skade os selv.... Friheo.:."r.:'l.R,c1 et 'paalægger sine Lok~,l:komite2r o,g ~dre or,gani6.er~degrl,.lp:psr at søg8do:kr.æftel se-par.t, Strr-,)jk -:,piroi;;;r ~ 'so+~'udspredes indenfor d.jrgs.. Omr;').:-.l.- de' og finde 'Udve jo til' :p"l.a b~tr~t5benue ~(::..n.j.'; l.t oply.se TI-afolkningenom,'.hvorvirl t da er falske e-l'ler ægte.'",. 'I -e.n ~ekandtgørelsa.af 6/10 r2.d0gøresfor, 'hvordan, forskellig':: 30folk-. ningsg:r~lpper skal 'forhal/le sig.ang dette h:mvis0s til den iii e S,:"L3 Pr;;sse.,. _ Rerudf'r8. ses, hvl,)rled8s~.odst&.'1.dsbevægalsens StrSl.teBi stadig. or atbev::"rg.hovec1h.:'1.'æfternatil o;;t ::tfgøronds e jeblik. Vi 'skal inte-t WarzrtVl-7'i h.ave i Danmark. Detto betyder paq~ng~h M~adG en Indstilling af Modstnnden, hvilket bl a. Jernbanl3 s;;1,bot 8.gen,.d~r.h3.r naaet c;tnyt Højr.3punkt, v'isor.(trtl - fikken paa de' jyske Længt1ebanor har v<zr'3t llæst::;;rllfal!illst for tyske i!'orm:-~al Skin~esprængn±n,:;8r p~a ]'Yn, Bombe;vecJ Kovsted 3t c 1.tionml. Hobro pg Randers, sidr.inesprcengni1~g2r mlh:jørring og!bstrup og V<3duindai, Ød81ægg'~1 s.:lraf SporskiftGr i Aalborg,.' Sprængning a:f:' V9.ndstati.onen ved Bramininge, Sprængnin-:- g-sn 'ml Esbjerg ogvard8 og vl3d'viciaing,. Afsporing og Sprængning af ':~lordgaa-. ende 1T:i.litærek.sprestog ved Ror1~' Tro.' Ved d~tte sids:te knustes' de t tys-ke Lo-O.1romotiv og dt) -tre førstb. Vogne, 7 Tysb~re dræbtes o'g 42 sa?.reclis, deraf man":' ge hi3.,.."rdt.) Den illegal:.2ressa o:~ U..:t øvriga' ~ :.rbejd9'men '2~" hold.e Kampmodot oesa.mfølelsen oppe'har naturlig;vis større,';etydning end nogensinde. p.gr.a..da" tyske Repr.'essali'ers Vilds'kab. '.'Bl"'.n(l t det t~tske Politis ny.8 Metoder' kan ni3vn0s Bombesprængning ;':lf:ef ter-. sø'et>:? s Ej.endom (Ingeniør :~orvins Vill~ 'i Aabyhø.i,. Lyst:;.giJrs l\'!adr~.sfabrik i Aå~h:is). Sprængnin:~'8n af Vedsted Land!)ohjmn, hvor en Sabotør blgv, t8.get.til Fange undgr ;mo ;{on.;.::feet og 'mishrlndljt pn:: dat forf:erfl.eligst~ f.or Zjncne.1Z'f 10Q~:~an11.eslwr.(Den 'tyske :':Bddelelsc om, at C!(::!"blev ~h::u.clt-'d8.;;>; Værnen.::.gten er.falsk. J)'3t 'va.r l.j.1yskorna,.der skøo 'p "'.8. hil1a..'n.(1~n.)- :Sftar Likvideringen ".f '-3tiJ:rl~erenfra 'Gie se i "Københaml blev, hel<.) 3eboclseskompl.::k~:t'omrine;e:t, og '?+ie Iiebo'G:t:::,:"!ænd~.Kvi!!-dar og 3ørl1. m0d,størst,=, :Bruta'li teii~ dr~vet 'ned i' G8.8.rd;mog 'stillet i Flokke med opr.<ikte Arne. Alle. Y.ændblev beordre~ ud og a;r;tbr-::.st'1 stor'e' Biler, i'-llt 40 til 50 F'l.n.:;er..'. Især i' Køb<Jnhavner ()mfq.tt~nde '1azziaer p8.? :el t tilfældiga Stedl3r"blevet for-3tagr;:t, bl.a. er mange Arb3 jder,) blevet iridfanget. paa Vej til Arbc jde. Alle '''mistænkelige'' u,~dei'søges nærm~re,og ps.a ringeste Foranledning kari ~an ' 'blive. erjr:i..jr3t for -"Vaneforbryder". DisS8 ::lazzia:;r har dog hidtil ikke: væ rat s:;3tlig 'virlmine;sfuldc, na9.1' <let gjn.idt om 8.t.kommc FrihedsbcVægcisen til 'Livs.". :;frr>en Ræld::E! ::J~er meldes o;iil',e,t NA.zistern3 :forsøger si:g med at s::.:n!ie.fal- 'sl~e ~Tuselsbreve til l'alk med,a.dvn.rslbr, oml at Gesta.po var pa.n Sporet. af' den:. for :paa den ~;8.!:deat fan. dam. til!1.t røbe dgr,:;;s"da.arlige" 8c.mvit'tighed. Endvidere f'ortsætt~r SohaTb"tret~'6en, e1,:;].' 'h2.r na::let et n1t. Højdepunkt fl.f!:'i:oabydeligher1:.~ ud Eksplosionen i' Gt Eksprostogved ~obro, h:vilke t v~l sa.g'-:..' tens skal 0];d1.ttas som- :ISvar" 'PPJ~. Jamse.bota.gen. -..' 2. V_J\.G'T~fOtl'S:.5Ht:.~ :paa et' Bor {;ill; f.rt~rmøp.a i ''Fr-ader±ci'~er. Opr;;!tto.lsen af kom-:- munalg Vngtkorps blevet..c1.islmt:;;,rjt. n.eslll tå.tet Kenc"c;sendnu iklce nøjagtigt,' men nogle Si;addl" ar :!Ilan.g9.aet i Hans 'me J.at i:l.::;i~ne saad.anne Korps. Fo.rS3.'J:V1dt,

11 ,." > - 2.,. -.,...,.... \ ~, "' -'.....' '.. '.'...' '..:.. i Qisse Kor~s'begrænsar'deres'Opgaver tilordenshåan~hav~~ls~ og ikke delta-. ger 'i' :Bfterforskning~be jde (hvi'lke t al tid' -v,il' medfør~'.::'samarbe-jde., med Ty- \s~e~ne), kan :man ikke:,fr-a' Frihedsbe"U'æ'gelsens.Side vende:.:',sigmoetdem. Dog 1 1 maa' det bestandig. overvaages, om.d:fr kommer Tilbagefald,itil tidligere Ti.- ders dansk-tyske Samarbe,jde.' Det maa anbefåles, tidligere P6li tifolk ikke at ind,træde i de kommunale Korps, da dette yil blive betragtet som SJtrue'Qrækkeri to ogsaa fra Poli ti organisatj.,onerne s Side. Fra dansk Side maamanvær J in-' teresseret i' enhver Form for demokratisk Organisering af Folket. Ty.skerne har erklæret, at. de ikke bi1.ligero~rettelf::en af pri v~te Vagt-' kor~s. Alligevel fortsætter Dannelsen' af Korps, somblokvisell~r d~striktvis skal varetage 0rdenens Opretholdelse. I nogle Byer er'de kommunale~wndigheder indstillet'paa at støtte sig'paa'disse Vagtkorps, fremfor at opret- :te 'nye koinmunale. Dette Standpunkt kan man ikke indvende noget imorl. I de. forske1lige'byer maa man tage Stilling ud fra den der foreliggende'situa- j tion, saa længe Spørgsmaalet er saa uafklaret. Retningsgivendemaa dog alle Vegne være: Intet I ' > Samarbejde med Tyskerne~ ~ekmmpelse at Retsløsheden og 'Fremmelse af,den demokrat:h.s'keorganisering af Folket.,, '", Fælles'tillidsinændene, paa 40 a.f lføbenhnvns større. Virksomheder med B~cW i Spidsen har rettet en Henvendelse til Fællesorganisationen om at søge oprettet' et Forbrugerværn under Fællesorganisationenes'Kontrol, idet det i første omgang var de Handlende, der fik b'oskyttet deres Interesser ved Opret-o telsen af de private Vagtkor~s, mens der endnu ikke ~aa samme~aadc er op-. rettet et Værn forporbrugernes Interesser.m.H.t. Overpriser og deslige. Fællesorganisationen har taget Forslage't op ti,l.overvejelse og har foreløbig'rettet Henvendelse til Priskontrollen for at fa~ Oplysninger om det Ar'- bejde, der for 0jsblikket udføres for at holds Kontrol med Priserne. - Det, er en særdeles sund Udvikling, at Arbejderorg9.nisationerne paa denne l~f'..e.de øger deres Be'tydnirrg og' Indflydelse og scitter deres 6rg?..nisatoriske Magt ind' for hele, '~et arbe'jdende F'olks Interesser. 3n saadan Udvikling bør tilstræ:- -. bes, hvor Lejlighed giv~s.. J. KRIGENSGANG.Østfronten. De vigtigste Kamphandlinger i dan forgangne Uge er foregaaet paa-østfronten. Likvideringen af den tyske HærgruPPGNord" der, b~~jndt~-med.rensningen af ~stland~ er nu blevet videre udvi~let ved meget kraftige stød fra Siauliai i Lit~ue~ ud mod 0stersøha.vnene Memel ng Libau. Samtidig e.r Øerne Dagø og egel i det væsentlige renset, saalec,es at Resterne af den tyske Hærgruppe,,der anslaas til Mand, nu,trl:les fra:. alle Sider og snart kan vente at se de sidste I'orbindelsesvcje af'ska.aret..:. I Syd er 'Op."Uarchenmod Ungarn afsluttet, og den TIødeHær fe jer 'nu henover stepperne' og har allerede-indtaget mange store 3yer. Offensiven har Retning mod ~uda:pest 'og Wien. Der er Reg -;r.ingsh.tise i Ungarn. En Del Fagforenings- - førere o~a.,.der blevarresteret i Somm~r, er løsladt. Moskva Radio har, ligesom,lond'on, udsendt Opraab til Østrigs pe:f'olkning om at være klar til Op~ 'stand. Det hed bl.a. :i> Opr~abet; IDet vil ogsaa afhænge c.f jeres Indsats,,om' det sl::ål lykkes, at afslutte Krigen endnu. i Aar. 1 - Fremmarchen i Jugoslavi-' en fortsættes i Samarbejde med 1itos ~~frielsesar.m~, og,deograd staar: for Fald. I Balkanbjergene ved Zajecar omringedes og tilintetgjordas store tyske Grupper~ Samtidig har ~nglæn~erne lanasat fropper, i Albanien og,det sydligste Grækenland, men'det drjer sig tilsyneladende om mindre Styrker. De'.har saa godt som renset Peloponnes (Sydgrækenland)., " Vestfronten. Der :foreg~ar stadig livlige Y..a.mpe,men :'1.,f begrænset OmfAllg.I Holland-er-det pasny lykkedes at sætta over Lek og oprette et Brohoved nær ArnJlem. De delvis isolerede tyske Styrker' i Vestholland trænges 'st~dig.' samnien. Tyskerne forbereder store 0delæ..ggelser,i.Amste'rdamo-i; d~ '811dr~Havnebyer~ De største Fremgange er opnaaet af d~ vmerikanske Armeer nær.'aa.chen, der meldes omtrenttig omringet. Her er 'opnas.et ei; Vigtigt Indbr)ld 'i' Sieg--:., ' : friedlinjen, men hele Operation,en maa Qpfatt.es.'s.omen- stor stilet :]!orpqs~-,'.~' 'fægtni~g til, ~kabe~se af gunstige, Udgangsp~kt~r ;rol: Gener~langrebet.::...::,~,<: ~g±igt Træk har. været, Luft,krig;ens Int~nsi:ver-i~g:. De::~~igste' vest,t~sk~~ ~"j:t:;:.:tand~ve;f-e_er, plq~eret.somfølge. af Di~,es prængninge~ v~d L~ftbambez:.: ~e't~~y~"< 'alfa Luft~orsvars.Beti!1gelser er-' stærkt forv.zrret, ved' 'a.:t;- 'ma~'nu- førs.t kan'., (', -j.. : '. ". ~ ~ T. '.".. -.,....,

12 1 2 3,;;.'... melde d'el",fjen~ l;1j.gefl~~~r~{, 'ij:.:tar L.. G~ inq.;;j:ove r Rigsomraadet. ':De' Alii~rode, h:r 'nerfor optaget en ny T,~.ki;ik i Luftkrigon. I 'Sted~t for de f:l:l, :mån. ~to.re koncentrerede Luft~mgreDbruger m9.il nu. mindre 'TIombers"tjrker;.hvorved.. mån.opn2.:u' at ffiii~~hi3ce:~xanrl.'"".1tx.;-~.5tky.ejr'm~n 'hver enest.e, TimG' p'~~..l Døgnet kan. boiiib8,rdare en eller "nden tysk :Ely. Tjn.gd,3pu.nl-l;qt for A.-i,ire b,:m e 'ligg8r sta:': _digumiddelb~rt'bag Fronten somvarsdl om ko~~eride Storoperationer. 4. "j;fif~;? Lf?;TIC;;}T.!BLS3N.Det st.:j.~r st:~.t}ig ty r1 elisere, at ArbCjc1.S.Ziv3r113 med Indrø!l1II!.elserne i Augu.st 1~a::m.e ~:hd.r vil1:.o:t købe Sif~.Aflad. for. Ns j -PDlitikken o~. h::u tilstræbt 8.'G,,:::C3.b.: :m s~r:d:1.u vi er alle i :S::tll:m.e BU8.d t - :3tCm.- ning., S.t de 2,~.': net Grundl':'b' h.'"t.md8 ;::.fvise Kr'1V3t. om nenll.ønnens. Genoprettel- 'se efter Krigen. Demld "sociale Ol l:askc demo:lstr3rede T. K. Thomsen til Over-. maal paa et r :0('I.,3, som TI. [3. U. nog;,)"!;nw..lplaceret. h<.~v:dc :lrrangeret for h:"'..m' i Københ';;:vn. Men ser m~n bort fra den :sociale 1 Indsukr:L""lg,.ve..r Indholde.t!1f hans T::11c~ Et ForSV8.r for HG j-poli tikh: tl (.lfor 3?.mfundets 3kyld'/), Trs.v om SJ3nkning B.f L0nniY88.Uot eft'3r I(.risen 1 :'.'Gvnrelse :I.f FOrr:1Fl.11dsslmbet ofte:i.~ r;tigen,!.~odstffilrl :::lod Arbe jdstidsneds:3ttelse og Jedriftsr":.ad. D.s.r. og S0e~D8:m., som i Begyndelsen priste Lønkendelsen i høj~ Toner,. har.maattgt stallme Tonen betydgli~t n~d. DsF hqr i et Cirkul~r~~ hvor nan incrømmer Rigtigheden ~f det Irev fra TIaparteEGntsphef Jesp8rSJn j som L~F offentliggjorde; i et ffi,,>;et l1nt Forsvar ørld:lr3t, at. man desuagte-t vodblivalid'::! kæmper for Prisf'3.1 c1. Brevet yp.r ';uheldi,~t nffc:.ttat;l sig.:;r man.' Soc.,Dem. erkl::jrer i en. Ledsr. at n~.l..1.r 3e.fol:"'1lingen h'8.r kunnet: b3rc de første KrigSf:J.9rSm'"3gtige Pris~tigning::-r, kqffiaer vi do. ogs'r' nok' ov.;:;:'.a 3n ginslce ringe Prisstigning J som Augu.stk8nch:lsen Gvt. mq~tte fornarsngc.! Derimoc'l. kart.~t ~riserer Smed'.::nJs n,y:::.form.?nd, H~ns. RaSmussen' Si tu ~..ti o~len p!1n en gp.uske :"J.8en Iifn...;"de,som' vi :fuld.t ud }~"ln tilslutt-3 os. I en Tale rlgtl 8/16 udtaltn hr.::.n: :~i:l tror j.,g i:!r'lcg;?..t m~m ri3n de.v.vng Løntill.:ng har "kø.pt sig socil3.l og' a'r.onomisk ]'rer~ i" thi.' for det :ørste' mg.;].vi erindre os,at Ar ~ be jder'ne~ Ind t,::jstor endnu ~r under JJavmo. -::.113 t, og d ern::e~ t "2r (]ar Lønning2I'., som..~~\:ke hr;.r 'opn::.88t nog3.t lfill':-eg; o:,~ 'lgi' er Arb8 jc!.0re ~.SOJ~ :rul?- h'1.r.modtagci et. ganske lill-a Tillæg s on.3-4 ::.'r8 pr. ;rim'j', oghv,:,r k::mm1".:.n:tro, 'l"!; Jt s '1.J.- rla..'1t Tillæf:: ka.n ID-::dvir}'::0til 80ci -.1, :10.!~;:>,j, Arbe..irlsgi v ::rne Itl.'1.8. P~'t::>. Gn hel t anc~\3n,"~a:tde vise dgres gode Vilj,:j, hvis å o skal gøre sig Forh :.t1.bning8r om at stille Arbcjr;.orne tilfr 3f1~. :Bf-l.gOL1 dgt llc'le 'kån vi g.oåt se, ij.tarbejdsgiverne giver" ni dgr~s RigdoI'l udelukkende i.'len Hensigt at ku.nti3'1:)ov'g.re (~.3t' kepi tnlistieke f?amfund 3ft3l' ;".rig;::ns.afslutning, og her rør3r vi faktisk ver d8t mes t ft'.ndfi.m.entale id:::m :;61itik~ som.arbejdcrbavæ6els':;;ll sk 11 føre'. Vort Kraver nemlig Produktionsmidl'3rnes OV0rgangtil S3JIlfundse jendom. Derfor m:,e vi bev~rg Org'3.nis3.tionernes Inc1:flydelse, :;:'~envi mc.~;'.s.am.tiiig bev..::.re :>j:lcr'egti'lhe4 og Jni.gh.ed- : H.l1., uc3,t.1.1 t3 vidor'3, at ;J13.n iklw efter ~xi[.:;:;n. vilc103 arbejde paa en :) tabilisering p.f 10~L1Jj.t,?.lisllien.- ]:'r". vores Sid'G k"n vi tilføje:. at om:gennemfør'3lsen af';311 i'l8.0'.1.11 I 01i til: lr:lil hele ArbejcJ.l.:rkls.ss\1n sænle8. De t er en Given Ting, at m~toljcrgener;"'..l:fors~.::nlingetne vil. giv.?- Ud try]::: for Arbejdernes' ijtilfred..shed me.a AU{~llstl ::ongglsenog 1.::TcwetoIlj. d:311s'sn~,rli.~,~ n.3- vision. 5;. Dl,,I"':i KONGT'.l!:2var.et.st!nrJ.::tUr'ltr;srk,for d'~ Opff.'..ttelsar, der behsrskor hel.:) r;en G.iUlske Arbejdar 1 d-ii3s6. 'Reso lutiot1..::rna vil V:9r3 kendt fra I-rcss.:Jn. ':Derudover lnn es, at d.:.:t va1to~eg, at Forbl'l:c!l:)t skulr:!::: nrbgjd'~ :t'orpo-' li tisk' o~ faglig Jnlledi },xbe j-derbevægelsen. :Jet v8d togss.:ncvid:::::,8 at 8,:fholC!G ny Xongr2s ll!".idt'1elbart 8ft.er g.rige:q.s Ophør. riærmsre ~~nl\:-::llth8dar snv-,...,. nes. 6. K':lI]?T:\;P.1 ::.T'3: ::'T~S <O~Ij?ISK.ATIC~':. Om :~3tt" :Jmn j ;::!.fhol(lt~s :m :;)iskussi.~~ ml. Natiom'l.lø~ronom;1.~ Of:, ::ttl:(lr., ;12.-:.;:t Kø.de i :.::.:øbenh~ ~, hvorved re8.ktionær.j. Kreses Syn pa"l de tt~ Folk'Jkrnv }:om.<1.~b.ant fr::::m. Prafe.ssor Jørgen. Pedorsen. V=3.r r,!odstlj.nd~!~ :::.f Formuokonfiskation. ov~rhov:.:det, 'mentj i ':';.:.;3, <>.tm'j.u behø-. vede.:~.t nedbring.e Stat3g7~lde'.i (det i;.a viluø O~:tJri.::: j ~t ~)tat.:.n hve.rt "Aar skulde b~;talj de d :mske Kap i t.;'1.listgr 2Q0.:,:ilL -.Rr; i Itent.epepge), ''3g han: synt,es,.,.d,et- h':lih(~13 være' li~~.3syldi5t, 'hvordi'n Formuern8 v~r skabt, s.el v.oei dl3t' v?r 'v'~d,. Værnama's9rL H.=uiforaslO,S, at Ral~8ringei:J. eft~r 1Crigc~ slm.'l1.3,,-, ;tr.~kk-.;tid~n: '\ ". t I. " '.....".,.

13 1 3 ud m.:jq Sn2.k og!comm.i )ion8'b~t;:s!."lk,ning~r,. indtil lndi.sn2:t:lon':)ri.h~:i lag't oig1o_, Ftm Korsgaard (:C) menta ikk3,. A.t man kunde konfi~kere da Formuer, man vil-.,.de og ment3 iøvrigt, at rc.anhavc'e været: for h~l: i.rdmo.d t,'i6 store Indtæg1;er tinder.krigen. D~r. Sande~, Carl~bGrg, tyskoricn~ar3t,'vdndte, sig skarp~ mod' de: m'c)j.':alskt{8;rrispunkte.l";: hv6r~ fi;~r.j;il~,vil konfiskere 'de Pormuer, der' er _opstaaet undar F.r:l:gen.ogb::1.d.Nati.(maløkonomernebidrage: tii at Udr.ydd'e disse Syn'spunk:t:er hos 3e f.olknin~en. ".:::.'.'.~"..:.'., -Frihcdsraaqet 'kræver- som bekendt.konfi skri.tion?-f'.'i{rigsformuarne;' -og det dn.n~ke l!'olk.sk~ vi~~' (=l:t-føre dgtte Krav igenn\:lidtil, Se..jr, 1,1.8.Ilsatalle ra._. akt10nære F1ksfaser1er......'.. _. '-:--- _...-._---_._ ,---_ _.._---,_.._-----_. T I'L L Æ G' Warzawas Trs~die ;=======:;c===_.._==== If.æd r'l.endyb.:ste r.~3dfølelse og Sorg har hele dgn frihedselskende Verden fulgt d e sidste Me.a.neders tragisk.e :r.1egi venheder i Vlnrzawa. -?n ~ IV!;Lll.Polak::- -,}::er meldes dræbt. By,:)n.er jævnet med Jorden ob fuldstændig ubobooli-g. Sjæl-. dent har en saadr-..nkstastrofe. ralilt en Verdensby. -, \ ~ridnu bitre.re bliv-jr diss:.:; Begiv.:mheder ved, 3.t det paa dette T.idspunkt, hvor 'Frihedens Dag er i Syne, 'ik!:c sh."uldeværg'nødvendigt? at- :;i;.saadant.bl odoffzr skulde yd3s af dot haardt prøvede polske. Folk.Ai1sv:lret ligger na-', turligvis i førstg Ræ!:ke hos de tysk\3 Bødler, der llel',-nedhar føj;:;t en 'ny Sk8.m:plet til mange tidligere. Men sund.fornuftsi'ger samtidig, 3.t We.rzn.was.,: B'efolkni!)g m.aa Adigt-! ha.ve haft d!'l.a.rli.ge'ledere; thi d-?tt,.; O:[:fervar ''ikke nødven...,, Oprøret blev praklam0ret åf :'len polske :fu.igrantregering i London. Det. blev proklam aret. paa et'ti~si?unkt., hvor,den.røde Hær v~r ved e.t standse op for"., at samle I~æfter ef~er sin' enorme Sommeroffensiv. At datte var sn militær Nødvend~ghecbevistes bl.,. 3.. af, sr d'ot pa8. dette Tidspunkt.lykkedes "for Tyskerne ~tgenopretta en omend srrøb01ig Forbindelse med de afskaarne Tr,opper l...estland og Let'rand. Alligevel valgte EmigrF.l.ntregoringen detto Tidspunkt,..d er var s::j.aufordt>iag:tigt som muligt; t;i.lat. p':'.:.1)cgyndeoprør8t... Hve!!:er d'8.:'detme EmigJ;'antreger:Lng'? Det er de tidliger'c Tilht:mgere. < tf. Pil-' sudskis.facsis:tiske Dikt'ltur i Polen. De'l;.:lr dem,. som samarbe.jdede m.:=d.tysklrmc1, da, Tje kkoslov8.kietblcv del t i 1:938" og hvis po:j,itiske' Pl:mar -g.~ar ud paa '1.t :indlemmes.torc L.::mdstrækninger mgd russi.sk og litauisk 'Sefollming i.. Pol~n. :,.Det er kort S2.gt iniperiali;stis!{c' og ref.l.ktionæra polske Kress. Derfor li'g;-er' lie ogs~af aåben ;,rrigm-ed den 'polski.~ Nationalkomite, som repræsenterer det demo~a.tis;:e Polen 7 og som har Mynclif',heden.i. de befriede De.le af. Lan- ~det. Emigrantrcgeri,ngen brujte h:}le Warzawr:J.sBefolkning som Inds~ts 'i Bt' for':'. brydcrisk Ha.s8.;:'dspil f'or et gavne sin ; oli tiskesærint0rc,sser. ',Af ~rjc.rti f.or. det demoktatiske Polen øris~ed03 de~:.1thave lflagten i Wo.rz8.W8., inden Russerne, og den polska J3efri.31sesJiær' kom d.ertil.~~~ndredtusindcr af polske Liv b8tød saa uendalig lidt, flijr dem, blotc1.e lcunae bevare den politiske ::ra.g1;.dt:lrfor fremprovokerede de Opstanden, men. trods omf.'1.t.tendemilitær Hjælp, baade fra _Russerne og Yestmagtcrne, led do Nederl8.g. J)Gn j~3vne pol~ke 30folknings.. Hel-' _,_,temodkunde int0t udrett,'3 P:T'l at Tidspu.."lkt, lqvor Unlfr,er-trykkorn0.s"1.d m~c1'all~' Kort p~~ Haanden.. Tragedien 'i Warzawa og Em.igrc.ntrcga:r:ingans Spil mad Opst,"nden ind3holder en uendelig dyrekøbt Lære for '~lle frih~dselskende F~lk. Hqvedkræft~rn3 skal geill!l!es i::::dx:t til 9-ot 8.fgør3nda 0 jeblik) hvor der '3r l.'!'ulighsd for 13.~' 'VJimde' S~,ir:m. DGt er dn ogsaa n..ennelinje, som er ~etningsg~ vende,for D.Al:rr~ICS ~FRIH--:msnA.~_l); thi FrihedsraA.det :teresser at skøtte. har ingen. politiske el.ler.imper.i8.1isti~ke '. Inr' Af'slut:t.et den 9/10..

14 ~r_~~;~ 1 4 ;~?;;::";;~::~~'ta:~ ~'~'i-~'~'.. -.r.~ ~====:=:;:u 1::1.. ~I ==u::;:..<~.;:;:;;:', ':_";'".",%Cr:-"'<yr::4,-.,:_~i;_'~.', :>.,.' :.::. " _..':_... 1"...XP..IG:mS.G~G. '0B.1ifronterl. ~De.vigt igst.3, 'Rrigsbegivanhedcr J.:,p.enne. Ug~,. : :år "ior~ga~et l 'Ungårn;:-i5S"t-mægtige -russj.ske.:fremstø~ind().ver. Pusiaen med Ret ni'd,g,m'6d'::bud::lpes;t'';betyd,er's'trategisk 'en meget itl~lfg :~u&el mod de, -tysk-:.:..ungarske Styrker ~,Nord-Si.eban~gen (de, ungm-sk e.kkupe~de1lele af Rumæni... en). De,vigtigste.iIernbaner, som ~sk.arile '~do bruge' til et Tilbagetog, er.a.llere.de afskaaret i stor Bredde, og Cl en A:,Ibning,.åer er tilbage,. er ogsaa '. truet fra Nord, hv.ar russikse og tjekkiske Tropper o.llorede er trængt over'..d'en slova!dske Grænse' ved Dukla-Pn.sset. Samtidig lainmer d~t russiske Frem-' stød den ung1:'.rske K:rigsførsel, :idet en Række 9.f de' største ungarskp BY;;lra;).- lerede er indtaget. Ovarfor disse dybt ~lvotlige Trusl~r h~r den tyske Hærledelse" ml.l~tt~t k!'tste store Reserver ind i Slage.t foran :3udapest, og de~, h~ gennem flera Dage foreg~aet et af. Krigens vældigste Tankslag pa~ de,ung~,!'ske Stepp.Jr.!yske rne s Fo.rmaal er dels P..t eikrc' Tilbagetrækning~n 'fr.a Nord-Siebenb~rgen, dels at bevare Ung~rn som ~11ieret. Hvorvidt det f.rate Forml?T-l.l-. bliver na~et st~,~.r endnu hen, men i hvert Fald :r.reg~ar Tilbage:to...,' gat.m 3deM.dan en..hast, ~t -:Planmæssigh~d er udelukket; det andet Fa-rm4J.a.i er,: dorimod ikke na:let. "Efter' ae s'værl3'mili tære, Nederl~g; og efter 'atdeeertc-. ring var blev~t en ~hsseforeteelse i Clenung~rske liær-; an.eøgte den Ul'ig:l.rske nigsforstn.nder Horthy a.15/10 0'!l Va'l'henstilstand, id~t han sr='..mtidiggav' 01-, dra til,indstilling af.i';rodst~('en frn "deungs.rske Troppers Side. Tyslrern~s Svar v~r Iværksættelsen '1.f et Kup~ som s kulde..give den -nazietiake Pilekorsse r~':l.gten.det 'lykkades den i hv:e'rt Fald at b'esætte R!ldioet~tionen i.buds.- pest,men ellers s~vncs n~rmerc Snkelthedar. Det er dog"udenfar "enhver Sandsynlighed,at det ~~ lykie6 Pilekorsfolkene ~tbev~e Ungarn som effektiv krigsførende p~a tysk ~do - '~åvægels~n ~:'1X. aldrig haft "Maass::f;i1.s1utning. ' Det kan darfor forudses ~a.t ~ussarn\:l,hei' ~'lig~l!eni""idq nndre B::llkiml:mde,gennem en dygtig'samvirken meliempolitisk og ~lit$r'kiigstørelse snart Vil _ hav drevet Tyskdme ud n.f Ung~b:'11, og darve'd QPsj;'1,a.r, :en m,egetuheldsya:il#a:t '.strategisk Si tu.ation før'tyskerne ;baade åydefter :og nordai~er~ M~d,Sy(l., aø- ; ger Restern.a af den tyske J3alkrlJlhæ:z;-' ef,te;r EvakUeringen af. ar.ækenlqn~.åt. qe:-,.,no sig Vej hjem ';jil R:i,get,rt1~nHov~Ajornba:nel'injen. 'i 'Jugoslaviener~all'?tedc sikkert o!1g aen russi~'kefront'ff'r~ ':D~ograd'til Ni.ej.. Ungarns Fr~,faid vil, J betydejfl.t. Tilbaget-ssve:jen :Vi],:.føre genn~lij,.ma,ngehuridl'.idekmbes,;ærligt ::Sj-ef{. land med f'3.a.og daarligeye j.e Clgfo~. Stø'rsted.elen begerskat 'af len" jugn.-sla-. 'visk Folkearm~..Nordefter åabnes.tie~,del."aentrus.el m'od',wie~,inen,e-ndnu,1;1.1-', vorligere er Flanketru~lern mod.de' ty~ke,~ropper:i Polen og.tjekkoslavakiet, '..., '", t. hvorved hele cen tyske Frontopstilling i ~st bryder sammen. - I an' Leder i "Times" gøres der rede for,at.:~er ingen' I:n.tere sseinodsætm:i.nger,er,m:eli..~ 'Rusiand og England 'i llalkanspørgi3)n.a:;l.let,~viu;et unægteligt er.et,nyt Syrispunkt' fra. engelsk Side. Det hedd::;r,at..!:ngland kun ~rinteresseret i 'et,venligt"':' sinilet'grækenlandog Tyrki som Sikring ~f ~øvejen gennemmid~elhavet~mens. 'man anser d.et,for fuldt naturligt,at der til.sikr,es :au.slande t ':f:i.iiids.for- ' h'old til de' øvrig~ Balkanlande,ti~' Sik:ri:q.gmod!).ye!ndia,ld i Ukr'airi'e'~'n;i.'sep Synspunkter har sikker{ Sammenhængm.ed de forny'ede ArI3,V til Btilgår'iem. '.om :'::ve.kuering o:f besat græf,lk Ornråade.og den engel'ske' Landgang i Græ'lCe,nland" " I Ba+tikum er Afskæringen 2.f :~esterne af.hærgruppe.nord.fuldbyrde't",id~t. østersøe~ er 'naaet,nord. 0t; Syrl Ol'iJ.!,';eniel. Ri'ga er ero1:i:ne t,og Tyske.rne,der nu befinder sig i det vestlige Letla~d,raad~r ku~.ver Evakueringshavnen~ Li-' ba.u og 'Hindå.u,:der bombarderes stwrkn. ',,'~'..'... '. 'I det hø je Nord træideer Tyskerne sig' tilbt'~ge 1iii'. N Qrge" under:eit, vist' TIiir fra finsk Siae ~ 'De h9.i' ingen l~uligheder, for..!l'våktie'ringaf Søv~'jert e-fter,'den russiske Erobring af Petsamo..: -,: ~..'.,~<.. Vestfronten. De vigtigste :En.'lrin~er er ske-t ve'd_:soheldem:undin,gen",hvot.der efter-allierede ltandsæ\ninger 'fi'<;'..sø en og'lufteln':ri'u meides om ":SammenbrUdaf den tyske...~odstand,. l~ensningen e.f det,te Onraade";'vJ,i.')tå.ire.:t or :BetYdning:. ' 'for de allie;wede ]'orsyriinger,ifle~t'.det, er. Betingel~ en' fqt.' ttdnyttej;$~n a,f.':an't., werperis,havn. I a.l1.ierede '3erettlin~e;r ~eldes :9iIi~B~re E~s,færli~ed.az:. :f,~r.. ~..'.."'; "....:.. ~.

15 Forsyn±ngstJenesten gennem Franli:rig. De he:ftigste lcam~ er f'orega.ae't ækring Aachen,hvor de Allierede staar i,nde i Byen,mendefr~iler ikke her Tale om ' en Generaloffensiv endnu.kampene tiltrækker store tyske Styrker,der.var tænkt' anvendt andetsteds. LuftkI'igen har i den forløbne Uge naaet sit Højdepunkt for, denne Kr:i;g." ",:',,' \ 'Et Kapitel for si~t er' den hollandske Civilmodstand.~Samtidig med Luftinvasionen i Holland etableredes Generalstrejke paa. Jern~anerne. Denne vedvarer-stadig,men samtidig mej de f~skeligheder; den: be~der ~yskerne,betyder den Indstilling af ForsYningerne til de" holland'ske; Storbyer,hvor' der nu hersker sand Hungersnød. Den hollandske Civilbeflblkning lader si'g dog ikke knække. Ved Udskrivningen af Arbejdskraft til Fæst~ker melder der sig pra1."j;isk tal t ingen. (Et Sted var 'der udskrevet: fire TUsind - der meldte sig 8.). Stormen er s~aledes endnu ikke bru4t løs paa Vestfronten,og Invasionsmu~ lighederne i Nord er, derfor,stadig til 'Stede.,Engelske 'Sø..;ogLtifrstridskræf- "ter angriber kraftigt den tyske Sejlads paa Norge og langsm~d d~n norske 'KYst. Oslofjorden er,blevet ~tærkt minere~. '. '2:~ DE:l TYS~ TERROR:i: DANi!AIUC. TY8kerne ~r opstillet ~,cmi s Haub±tzere paa Midde~grunden,der er ogsaa svært Skyts paa,trekrone~ og Flakfortet. Al- 'le Mundinger peger mod Københa.vn. Fra den danske "Tid findes paa Fortarne Beregninger over,hvorledes Kanon;erne skal rettes ind for at bestemte, 3:b"g-' ninger i Købanhavn rammes. Pancke har gentaget sine Trusler om Fladebrande i København. Han,har stillet Kra~ til Berlin om Politisoldater,men. man kan'kun lov~ ham Det er jo ogsaa nok. ' 'Razziaer og Karre~deraøgelser fortsætter,især i KØbenhavn~-T1P~erne,ind-' del-er de arresterede, i, 4 Grupper,: l. Folk med "god Samvittighed",fast Bopæl og :fast Stilling. Løslad t. 2. Folk, som er "arbe jdssky"" d. v. s. årbe jdålø'be. Tvangsudskrivelse til tyske Defæstningsarbejder. 3.'Personer'med Tilhol.d' ' fra de.r:.skeoliti if1.g de Protokoller,!yskerne har taget;interneres. ~. Pers~ner:som er efterlyst' &~ Gest~po, som har falske Papirer ell~r som ikk~ kan opg:i.ve fast', Bopæl.,Overleveres 'ti)., G~s.tap.Q'"til vider~*_unde.rsøgels~:o:,'. Ved- Karreundersøgelserne m,;dtages Beboerne i de Lejligheder~:nvor noget,mis- 'tænkali3t' findes. Der er derfor Grund' til, at' yise Agtpaagivenhed. Pa±tiarbejdet skal naturligvis gaa,sin Gang,mGnman maa ikke' ligge inde m~d noga~somhelstover:fløq1gt,især er Navnelister baridlys~t!.de Ting,man,nødvendigvis maa ligge inde med,skal gemmes,saagodt,at de ikke' :findes ved æn overfladisk Undersøge'lse.,Illegale' maa have Legi'timationskortet i,orden' øg.altid hav~ en naturlig Forklaring paa deres Opholdssted 're~e. Kanmån or.4ne, sig, saaledes 'at mari kan opgive en bestemt Arbejdsplåd's,er 'det p~a sin Plads.." 'De "\jyske.voldtægtsforbr;)td~lser :har taget e't fantastiskom~ang. Hver Dag 'indbri~ges der 30~40 voldtagne Kvinder paa de københavnske Hospi~aler!Det 'menes,et det 'er meddelt de tyske Soldater,atde ligesom ~ Rusland i ~in Tid uden Strafansvar kan t~ge de Kvinder,de ønsker. ~iminalrgt~~her.mannsen '''undsk;s~lder;1tyskerne mad"at en Del af Folkene er Frontsolda;:ter, :dur,arbe,jder e;;:'1,;armottoet: Død.,Pl;yndring og 'Voldtægt,l. Gids81transporterne med d3 tyske Jernbanetog er nu,be~dt. Gidsierne smides ind i Fragtvogne,hvor nar er lidt Halm i Bunden. De lamkos sammen,faar kud. et tyndt TæpPGog et tort Sigtebrød,som de selv maa holde Hus meq.gids"': lerne -t:~,gesfra Frøslevlc ~:::'Gn" - Ved Schalburgtag,m i Ekspr':;Sf?enveq Hobro er ~n a.f',de dræbte myrdet før Eksplosionc!l med e,n Revolverkugle,da han for- &løgte Ri; ~laa Ala;rm.' '..' 3. n~:j::sorde!-mn I DANMAR:C. Der ar giv.3t Tillad~lse tfi Vagtværn i' Byer 0- ver '2000 Indbysgere,I Tilfælda af alvorlige For.brydelser skal Forbryde+ne aflavgr~s direkte til ArrJstirne. Vagtværnone har -sammeanholdalsesret 'som a~le sndre Bgrgare,man ikke,mere. Paa Landet skal oprettaskorps,~ Tilknyt-.nins til,brankorpsene - disse Korps,der kun,har til Opgave at v~r~~agp dan- 'ske,~0rger6s,inter~sser,hur vi ikke noget tmod,hvadenten,de ~r dannet kommunalt eller paa privat Grundlag,dog i' saa Fald under en vis' Kontrol. Der',~findes Eksempler paa"at' Stikkere eller.' Cykelskrællerc.søgar 1pd:i.- d~,~e',. Korpå:4ette m~a;a.bsol.u,t forhindr~s ~f~.~~s'., ve~i'!~t.fæ~les,or~~is:;1ti:oj;t~rne ' " " faar,iridse',md'e=med Vågtmændene. Kommandanten:.:.:i - 5:ilkebo~e;.h~.~at NaYB:e ' : - - ~,." ". ~;... oo... ~ v,'... '.....,

16 """_. 1 6.~ og: AdrGsser. paa..uc dlm:nmaråf. d.::t kolll!il'l,.mn.l..:: Vngtv:Jn9n.i~ætrtl3i;, udl~vjr,)t.borgmestrene,har afvist ~t 'P~Rtag.::sig Politikont9%'Crncs Arbejc1e,mnn.Am-.t~rn.a vil: nabne LCikal~r i hver By. Sogn<:::foS0dern.:: -ar ophørt at fung.::jr..::.for.j;).omstolene har Rigs34vokat;;n 'fastsat Ratningslinjcr,der gaa.r ud paa,at der ktmf.behand:l"t3s, $8.gC!,Somkail f1='cli1ines. udon politimæssig :Behandling (især Ankesager) ;gaml~ Såger.,d';'2' er færdigb-::;hsndled<:. }1:f Poli t,iet, ~ager mod Perso?er der gribe's :lf Vagtværnene o.l.fo~bryd.ere,hvis Sager ikke kan afslutte's u- den pol i timæssig Behandling;vil' blive sat i langvarig Varetægtsarrest. Higs:- advokaten' anerkender intet Bevismateriale fra det tyske "Politi".. Palitiorganis8.t~nerne indskærper :MedlelllLleraf Rig~pol{tiet,at de ildre un-...c. d~r, -f~r~i':t'e- '1'\.Cseft" ]'~ for ];Iol1:tit j.enesta. Poli tifolkene skal forblive under Jorden for Resten af ~~,holde sig i Kontakt me'd,!~olleger og.en ny Politiledelse, som vil l;:l.dehøre :fra sig. 4. OB-ERID:. Tyskerne har lidt fuldstændig Nederl9.g ved Opløsningen nf OB. I en ministeriel Skrivelse tilde kom.. 'nunale Eyndigheder hedder det: lider er fra tysk Side intet til Hinder fc)r,at det hidtige Ob-tiIandskab,hvis lo'orpligtelser overfor Luftværnsmyndighederne i Henhold til dansk Lov fortsat bestaar,indk~ldestil Tjeneste - herunder ogsaq i et af St.e.L. nærmere ~astsat Omfangtil fast Tjeneste under de enkelte Tjenestegrene,hvor de er uddffi1net. Under Tjenesten vil de ~idtige Uniformer kunne anvendes efter Fjernelse af de til Uniformer::le hørende OD-Tegn.;1De O:Dpligtig skal hed.de L3- pligtmee,hvorvedalle tyske Krav OF revolutionær Ændring a~ C3Yæsenet er sket ~Tldest r.lønl1ingerne forhøjes med 75!(r. mdl. Der vil blive udbetal t fuld 'Lon'for den Tid,Arbejdet har liggat stille,dog m~d Fradrag af evt. ekstra Fortjeneste i rlenne Tid. 5. RJG~::::'.INGSSJ?0RGSrA;~2T. I det sidste.n'ur.nner af "De frie Dans;.celll1edt.'er det om Ov~rganz.sregeringen~aVi. ved,e,t det bliver en Samlingsregering,.men en Ting til 'ved vi ogsaa: at det d~nske Folk venter en stærk,netional Regering,hvis r~e~llemmerer ga."aetuplettet gennem BesatteIsens 4 lange.:\.2.1'. Dette vil nemlig ud.entvi vl være Hov:edbetingelsen for igen at opna:l ordnede. Forhold e.fter den egentlige l!'rihedska.mps Afslutning. II 3landt J:lolitil:ere som Bladet anser.,f or kompr'oini tterede nævnes Scavenius,Gunnar Larsen,Laurids Hansen,Alsing Andersen,Thune Jacobsen,Kjærbøl og Elga~rd.(E. har paa lløder talt haanende' om.frihedsbevægelsen og Sabotørerne) <li:tiklen slutter: adet er al t- saa vor Overbevisning,at ba~qe ~anmarks komraunistiske'parti,dmlsk ~anling og en Repræsentant for Frihedsraadet vil faa sæde i den første frie Regering,og det vilde vær.e en Lykke for vort Land om alle gode Kræfter,bae.de de poli tisk skoled.e fra Ohris ~j.a.,.'1sborgog de fra den underjordiske Slagæ.ark, mødtes i fælles.~nighed omdannelsen af den st:::!rke,n3.tionale Ragering som. Folket venter -og kræver.. a, I S'O'lllIile :Blad bringes Udtalelser omefterkrigstidån af en KOIDrnunist,enSocia.;Ld-el1lokratog en Konserviiti V'. Fra vores ;Jide giver li'olketingsnand. Alfred Jensen' en.glimrende og klar S8.i':::J.oni"F:.tning 8.f vores ~ynspunkter, SOr.1 vi vil fae. LejlighSt:"f ti l-"s.t.yende tilbaga til. I dan anonyme konservativ.:; Udtalelse he(,id3r det~adan Samlinf,sreCcring,som klar;;; Periosen moll03wbefriclsen og 0t Nyvalg,m~a 'rummebaade 18gale og illegald. ~7s~et alen~ paa de ~emarbejd0nde Partier vil den i ~igsd~g3n væ~e sik~er paa sin ~tyrke,m~n'i Verdens øjne være stadt sonl en SOVJ~dc Tornerose b~6 ~n høj$t velvoks3n Hæk. For ~n gammeldags Kons3rvativs Øren lyd~r dclt ma~ske som Kætteriirl~n - set fra en moderne midtsamranda Konservativs Oynspunkt - ma~ man Ønsk3 ~n Ovcrgangsreg.::ring saa br",d,at den ogsaa giver Plads for :'tt kommunistiske SYnspunkte.r paa Overgangstidens Problemer kan fs.a. Ørenlyd. Hvord9.rlskulde 31an ellers give Udtryk for et nati.l)ualt :B'ællHssk::lb,til hvis :Befrielse KOJ'l'l!lunisterne.havde ydet store Ofre?~ Andetstec.s i Udt?-lelsen siges,:;;.t ds Konservative har,anlagt "en }j,el ny VurderinG a.f' den danske -,irbejder og hans faglige Be- 'vægeise. l I den s ocie'.ldemokratis:\:eludt:llelse gaaes ~':;'erind for en UdrenshiIlg,der'af ~ange Grunde hør ske under en alsidig Saælingsregerings LedelseVsnnrligt V~lgtGeno~rettelse af Reallønnen,?12nøkonomi;Bolig-og Landbrugsreformer og Ændringer i Social;Lovgivningen'..... " "- Vor Stilling til Regerini,;sspøI',gsm :a.aleter d3r tidlisere gjort Rede for, baade i L~F og her. O sa~ vi ønsker en Re6erin;o~~de sf lagaie og illegale,

17 ,),_; - L.., 3:;:' _.~,,-._~:.:~ l.:..~"":~:":~::,:, :J.!'r:.':H~!.ls,,:,,"?r~et. Det 91" derfor uforstaåeligt, at den i eu,3elske R8.dio Søn:'1:3.::; liidr. "'.g. o:pl.:lste en Le ier fl'''!. 'Dn.:-:o.s:re Tiden.se :,som nærmest syntes at a.ntyde,at ::frihedsraadei;.nægtede ;,"i; samarbejde med ;;'olk fra Samlingsp.artierne, tilned da hele l:onen i Kritikken ve.r gan-. ske utilbørlig..' 6. KRIGSFDRBRYDSRE I SV-ERIGE.For at forhindre flere ~uislinge i ~t følge i He.nn±ng ])alsgaards Spor og flygte til Sverige mel1celer "Fædrela...'"ldet " at man paa Politigaarden i ForbindelsG med et TIrev fra det svenske Politi har ~lndet Lister over Krigsforbrydere: 1~Nazister,2.Folk i tysk Tjeneste,3. Fol~,der har arbejdet for Tyskerne,4.Folk,der har tjent FormuGr paa Værnemagten.::lisse Lister findes OgS9.2. i Sverige. Allerede nu sic)c.er 97 danske Krigsforbryder8 i Lejren ved Helsingmo... 7; V"E::r.N ~r~agemra.1'ifcvrer. Der er fra Sntr.eprenør Pauli Bloch i Silkebor:;,en gemen V,ilrnemager,røvet )0 ~(r. i Kont~nter,isr:3r i Tikronesedler. Affæren røber for Offentligheden,2t V~rnemagerne samler Kont~nter,især i smaa Sed- ler,for at redde n0get 8f det,de tjener pag. TysIrerne Hos Værnemageren,:Ba-. rakbygger Nikolaysen,Sydhqvnon,h~r men fundet Kr. i 50or~.-Sedler. :Bune} tet var 3o e::,. T.'rl{t. - I Fremti!'leno frie Danna:-k vil disse!,~a.nøvrer ikke nytte Værnemag8;' e! De sk::3.1lwcm:e til at tilbagebetale deres unationale Indtægt til sidste Hvid. 8. FRM~I3IG EFTER BEFRIELS3~. I den nye f~anske Regering ~r der to Kommunister,nemlig Billoux og Til~ons,der er ginister for Luftfarten. L'Humanit~ skriver dog,at Regerin:::en ikke fuldtid afspejler ~,~otista.ndsbevægelsen, saal~nge ~en kun har to KOID~uniste~ siddende. :Bladet tilføjer imidlertid, at Kom:a:unisterne i første I~:9~1::ehefter sig ved Gennemførelsen af det Program,ner foreskriver en Totnlisering ~f Befolkningen for den fortsatte I~ig mod det nazistiske fyskland. 3ndvidere freml1æver'eln~et KO~1unisternes Y~av om,at Forræderne skal straffes ub~nlli~jertigt og at et sandt Deffioh~ati skal oprettes. ::Et af de mest -:;,resserende S~ørgsm:1}'ll er Lønspørgsma'3.1et. De socialistiskeog lroidl1unistfre Aviser s<j,'::vel som CGT (Fagforeningerne) bo::;.rstillet Krav om,at Arbejdernee Lønninger omgaaende forhøjes med mindst 40~. De Gaulle gar givet Tilsagn om at efterkomæe dette Krav og i den Udstræk~ ning,det i Øjeblikket er muli:3t,at gennemføre J'!oc:.standsbevægelsens Krav. 9. DE!i:'FQ:i/.ST: "B:E:LGISKE REGSRING fik. ikke nogen lang Levetid, Den bestod u- delukkende af Politikere,som under l~i~en havde opholdt sig i London,og dens Tilsynekomst ble v ikke j':.lst hilst med.tubel a.f Eefolkuillgen. Pierlot san sig derfor nødsaeet til snarest r.'.t foretage en Rekonstruktion og Ur'lvidelse for at faa en omfattende Repræsentation for I:odstandsbev.x-galsen i Landet. To K0m11unister 8idj6r i Rogeringen. Den ene,~arta~x,som &L~dhedsminister. I K'3J'.l'.}cm mod den sort;:; '\3ørs 0F.; Værnom~,,~erform1.1.ernehC"r Regeringen besluttet at..crklcere Sedler til en Værdi af 100!'res og derover værdiløse. De kan. veksles me,l nye Penge SOlr; udstsdes. Jarved opna8r man Kontrol l!led alle store Forr,luqr. Til at begynde rg.ad v'il ing:.:m kunne f:::.e. m.;;;re end 2000 fres af de nye: P~nge,nesten krediteros dem. n~n norske He~aring i London omzaas med 19n. I'l&.n~r. lo. S.I.\:BOTAGEN I NORG E.er øget stær!::t i de sidste Uger. Pørst og fremmest angribes tyske Glie- og :Jenzinl~.gre. V:;ll;rkkede Aktioner er foretaget i Oslo, flere Byer ved Oslo:f j orr:~en, Drar.;, en,holmstrand, Si:man,Porsgrunll,Dr~ngednl,Langesund,Geilo o~ Facerncs. ~YA~8rneB ~ilførsler udefra ~f Eeuzin og Olie er hel t stande'et Der ~ or,jt9.ies ogsa'1..4..ktioner mag Gengas-Træ-Fabri:k ker og mod tysj.::e ':;:ransporter; VCJrl~st;;(~er t~l Reparation af -'Jiler og Flyyemaskiner o.s.v: I norge re~,ll:):' 1,,-':3.'-1med,st de tyslc3 Div:'sioner fra Finlanf 'snart vil befinde sig i Lanr!<l t,o.:.:,at det kritiske i'idspunkt for militær A.1ction da ~r inde. ll. FOI{SICTIJLIGT-. Spea.kerne fra d.on danske ~adioavis taler i svensk Radio ~andag,onsd~g og Fradag Kl De tyske Adelsfamilier Witzlcben,. Staufi3nbzrg os Hesten er ulryddet fra Børn til Oldinge som Hævn for Ritlc.r attentatet. Afsluttet dan 16/10.

18 1 8 F02'-cr oli gt. ----'"":"" ~ 'l'.'.' T l O,.; ~ N -=====F.:==i!====--== J.~]:-. ;,J (~fsl. den 23110;,.~ KRIGENS 'GANG. De.rvigtigste Irrigsbegivenheder i den :E'orløbne Uge er paany ferega:aet i Urtgarn~ Det store' Tank-og InfanterisJ.ag p88: de ungarske Stepper,bær Debrecen er endt med fuldstændig Se~r'for den Røde Hær,paa Trods af at Tysk~~e havde kastet alle deres forhaandenværende Re~ server ind i Slaget. Russerne rykker nu frem mod Norf i Ilmardher paa 25. km om Dagen og staar nær den ci~.o"rakiskesydgrænse. Samtidig har en n;ropstil let Hærgruppe,den 4. ukrainske Armegruppe,begYndt en OffenBiv og har ~ver~ skredet KartJaterne ved 7 forskellige Pa.s;hvorved den er trængt ind i Tjek- 'norntrs koslovak~e~ paa en Frontbredde af omtr;. 300 km. Disse samordnede Fremstød fra Nord og fra Syd h~ gjort den tidligere omtalte Trusel mod de tyske Hære i Nordsiebenbttrgen yderst akut, "Knibtængerne II,der er ved at lukke sig. bag dem,er nu kun 100 km fra hinanden. 'S~tidig er Støcet fra Debrecen o- ver Nyiregyhaza nordefter Led i en 'anden Operation: Udfl~keringen af Budapest.. Sammen:.'med Angrebet i Sydungarn,fra Szeged vestow r,ha.r Oper9.tionerne ført "til Dannelsen.,fen Rl.'or!t,der om:ilrentlig,.udgør.en Halvcirkel. omkring den ungarske Hoved!'ltad,fra Syd til Nordøst. - De indre Forho::"di Ungarn er stadig ikke afklaret,men ved Fronterne foregaar'der Masse1esertering af ungarske Soldater,deril:)l. ogsaa Arm~chefer. Rigsforstanderen Horthy er ført i Fangenskab til Tyskland. Der er eller hari hvert Fald været Jernbanestrejke og omfattende Uroligheder i Landet. Iøvrigt forhindre~ den strenge Censur,Fremkomsten af næi~ere Oplysninger,og de tyske Meldi~g9r er præget,af naiv nazistisk ":NT.ytedarmelse". I Jugoslavien er Fremmarehen mod Vest fortsat over bred Front og i forøget Tempo. Hovedstaden Beograd er befriet., Tyskerne h.avde sendt stor'3 Forstærkninger for at holde Byen,men de naaede aldrig fremjde blev spærret inde i en Kedel sydøst for ~yen og tilintetgjort. Sydligere er det vigtige Industricentrum Kragujevac befriet. Tito melder 'om Erobringen af Adriaterhavshavnen Dubrovnik og erklærer herved at beherske alle T~lbagetogsveje fra Balkan. Tyskerne forsøger at føre enkel te Tog igennem det partilsanbe!, satte Terri t,orium ved at konvojere dem med større Troppeafdelinger,men lider meget svære Tab. Typisk er det ogsaa,at Russerne ved Erobringen af Kragujev~c som Eytte tog over 1000 Hestevogne med Forspand. I G~'ækenland har Tyskerne rømmet Larissa og ødelagt Saloniki' s Havn. I Nordfinland redder de sidste Rester af Narvik-Hæren sig op i dg norske Fjelde. Finn8rne er trængt hurtigt frem sydfra efter Rovaniemi's Fald,og Russerne h9.r besat he:te Petsamo-Omraadet,og har naaet den norsk-russiske Grænse.. I Ealtikum melder Russerne ikke om nogen Begivanheder,men Tye~ernc beretter,?t en Storoffensiv mod øst~røjsen er i Gang. De russiske Panserepidser skulde herefter være na~et indtil 40 lan ind paa tysk Omra~de. Russiske ~eldingcr om Situationen kan ventes hver D~g. Yestfronten. Oper?tionerne til Sikring af Indsejlingen til Antwerpen fortsætter:--schelde-r,~din ens sy'dlige :BrGd er praktisk tal t renset 1 og paa Nor~breddcn er Øerne Walchr~n og Boveland afska~ret. Angreb er beg~rn0t fra held Vastsiden at Kilen ind i Holland med Retning mod Havet,øjensyn~.jg tilsigtende at likvider:; de twskc Stillinger i Vestholland. - Efter hg,:'\j'do K~pe er Aachen erobret. I det h~le h~r Operationerne stadig Forber:delserncs Kar1::.kter,destore Luft!3llgreb fortsætter. Hovf:dproblamet for i~, Allierede synes at være Forsyningsv ~skolighedar. Derfor er Kampen OD ~ndsejlingen til Antwerpen S~~ betydningsfuld og s~a ha9.rrlnakket. - Ø~0:.æggeleen af Aach.:.mhr.r gjort et dybt Indtryk paa. de tyske Solds.tGr h_j.'i L?~dat. Bl~dt rhinlandske Soldater er hørt udtalelsor om,at hvis Kø:n skulda have on lignlimde Omgang, sr:i.a vilde dj ikke være' med mere. Det fj.:;rneøsten. Vigtige Udvik:lingl3r er i Gang med d.:m amerikansk.,) Lp..ndgang-paa-Phillipiiiå'rna og 0<) forudge.aendg voldsomme Luftangreb paa d"n jepnnske ø Forroosa. Lykk~s de qm9rik~~ske Oper~tioner betyder de en Afskæring, nf de jr.p-msktl.erobringor i,ostin.dian,men vigteigere er utvivlsomt,a:':: Ve j-

19 an n'"'.11rl:8 :t or '".n L::mdg~ng p,. -, d:;,t kip..:.sisb:; F~stl:1!:d. C!:t;ml;:i~g-~"3.n'l' s Stili.ins',:;:.:- n 3ml~.gr :t kritisli,:1~ls p.gr.'.:. m~mgl;nd,:) Forsynin3cr pap Kri.gs- ' materiel ;mcn ogs'lr.!,d'elvis p.gr. rj.. g,t ChiangKai-Shek' i en l\ække Tilfælde stadig lader sit, Fjendskab mod Kommunisterne gaa forud for :Bekæmpelsen af Fjenden. -' Store engelske' Flan.fl.ee.fdelinger er blevet komm.anderet til aet fjerne østen., i~..'..."..: NOTEn FRP. UDLANDET.Pplen... :F'ra I!'orh~ndliI).gerne i rloskva,hvor,jet pol-, ske' Spørgsmaal,s'tod i. første~rikke,meddele.8 8.t; det vigtigste StridsspørgsÆ maal mellem Bmigrantregeringen,i:London og den ~olske Befrielseskomit3,er Fårfatningsspørgsmaalet,hvor 3efrielseskom~teen kræver Genindførelse Rf den demokratiske Forfatning af 192~]nens Emigrantregeringen gaar ind for den fascistisl~e Pilsudski-Forfatl1ing af 193 '5. - Pa."1stor3 Massemøder i Lublin har Befolkningen,uanset Partitilhørighad,givGt Udtryk for sin store Harme over Emigrantregeringen. &erlig Ophmdselsa har det vakt,at facsistiske T0rrorgruppor,d~r hævder a.t staa i Forbindels,e med London,har udført en Række ~,~orc:paa lljdencle Folk indenfor den frio polske Bevæg~lse. Man kræv",r,at det slml vær,) en Betingelse, for fortsatte Forhandlinger,at rtikolayczyk i en.offentlig Erklæring skal tage Afstand fra Eordene.Mødern0 sluttede unel der stærke. Rar->.b: i1}tedm ~d EmigJ:'antregerine;on! II.,- I da generobrede Omroador har ~ofrielseskomiteen paabg~jtidt Gennemførelsen af dybtgaaende Landb1"'ugs~ reformer,der betegnes som BetingelsGn for Løsningen af andre sociale Spørggsmaal. Befrielseskomiteons.førQte Landbrugsminister"der ikkn tog energisk nok fat paa Reformcrnercr traadt tilbage og erstattet med Komiteens Præsident. ' I Finland~ I Hdlsingfors har d~r væ1"'et,afhoidt store FGster for de f1"'igivne-politiske Fanger. MannJrheim har pludselig ment d0t formaalstjenligt at ophæv0 ~n grundlovsstridig ~~stgn~elso iflg. hvilk6n ingen,d~r har været dømt for poli tiska Fors0elser,de først,3 6 Aar efter sin Løslad.:::lse kan 0- "\T,;;rtage Hverv i ~t8.t eller Kommune. :D~r er skabt en stor OrgAnisation, IlFinland-Sffll,til Udvikling af Fr.=:d og Venskab m~d SU. Psasikivi er Ærespræsidont. Paa det stift~nde l'~øde sendtes bi. a. en Hils..m til Stalin ;I?a"lsiki vi var Medunderskriver. Sociald~mokI'atiet or v~d at r~vne;2n stor Fløj bl.a. omfattande Hal vd81~n af de soc. dem. ~.tigsdagsmænd, Soc:italminist<::r Fagtlrholm og Fagfor:mingsføreren Vuori kræver Krigsforbr;y-cle1"';;n Tann'3r' s Udtræd3n af Socialdemo:rrati9t og det politiske Liv. Det kom;nunistiske Parti er blevet legaliseret og har paabl3gyndt Uds:.::ndels0n af et Dagblad. Den tyska Afbrændingspoliti~ llnder TilbagctogGt i No1"'dfinlffild har vakt voldsom Harme,især d:m formaalsløsc 0dGlæggalsd af I,aplands Hovoostad ~Rovaniemi. Frankrig. Der Ol' offcntlir,gjort ~t Dekr~t om Beslagl~ggelsc af Formuer, \skabt-v~d-samarbejd~ m3d Pj~ndsn. I hvert Departement (Amt) 0r der nedsat Und0r:"0gc:lseskomit3cr. - Et'betydningsfuldt politisk Stridsspørgsmaal <::r op,,: stna:"t \Tcd.at I'I8g8ring0n nægter FKP's G",nt:r9.1s<:lkrGtæ1'" :r.~aurice Thorez Indre jsatilla(1:;;ls'3 fra Mosh"'Va.Paasku.d<3t ar,at han i 1939 c1cscrt8rede fra d:::n :"'rnnsk~ li:::er. Men man glcmlll0r,at han.311crs var b13v;:;t sat i Fængsel af Daladi0r,og at han indtil lj43 opholdt ~ig i FT~~kri~ og ~91tog i FrihJoskampen. Spanien. D0t sun~s som om vigtig politiske TIcgivenheder ar forostaa3ndo. ~g;lskc-bladg m3ldar om)at Franco-t~digh3derne er traqdt i nært Samarbcjd~ mod Gestn:po RepræsGn:tantGr,d:;r faktisk r.:lg:;ror d2:t politiske Politis vigtig.jr,;: Kon"!:or3r. - Andro :.Tal-Cling;:;rg:>3r ud p."'.a,at d.:lr G1'"udbrudt Partisankampe ~od l~ranco i forsk. 3,gns qf Landet. Den,::-ngelsk0 Fagfo1"'..:min,sskongr,:.s baslo.eftig.jd.:: sig bl. a. m:d Tysklands Stilling-i:ftar ftri:gaii:- -f";:!i Udtali;lpo,r1Jr vedtoges med stort Fl:)rtQl,h. ~d- 001' d;;t ;at d,,,t tyske Folk ikke kan frik :md.;s for r.1,,}dansvar for Nazismens Ugorning0r, og e.t de for.::nd., Natimn-::r derfor maa kræve tye:ll~industri o g Arb.:ljdsi.crg,ft stillet til Disposition v 3d Genopbygningsarb,::;jd~ i d0 bosatte Omraador. Sngelsk Radio m~dd812r,at Sovj~td~10gati:)nen støttodn dunn3 Udtalelse. løvrigt gi){ Sovjctrapræsentantårn0 ind for Dannelsen af en ~y faglig Intarnationale. 3. DANMARKS ØKONOMIS~POLITIK EFTE~ KRIG~N 01' Genst?~d for stadig livliger.:: Diskussioner,bl.a. hd.l.'nationalbanksdi1"'jltør 3rDJ!lsnæs udtalt sig.

20 .l; , I'!ans'TrI.lc.indeholdt,som O.Jt h.::dddri'.:jnsoc.d3m. KO:m;IlEmtar, li no!>t f'or ;,:n-, hv:;r 'Snmg". Qv,.;rf'llldi slc sc't giv~r han Indtryk af s:t stan paa Linje m::d en Rækk~,'afArbe jd~rnos Krav, idi:t han gaar ind for fuld :Boskæft1gi::lse,Pr~sfald, RationoTing af Valuta~n til den nødv~ndigsta Im~o~t,Kontrol m~d Monopolpriser,og Investeringskontrol. Men ved ei+ n:>3rmereundersøgelse viser Get- sig, at der er' en dyb Kløft mellem Br~nsnæs's Program og den Politik,sam fx Sommerens'faglige Kongresser,gik ind for.e.mener,at Reallønnen skal genoprettes ven at LønnenRS Pengestørrelse holdes fa~t,indtil P riserne er sunket tilstrækkeligt. Derefter skal Lønnen følge Prissvingningerne. Lønningerne i Danmark ma~ ef ter 'hans Opfattelse v~re'afhængig af Lønniveauet i andre Lande,ellers mener han,at det vil gaa ud over Produktion og Beskæftigelse. Dette Staridpunktk~~ paa ingen Maade anerkendes af Arbejderbevægelsen. For os er Spørgsmaalet,at Fordelingen af de Goder,Landet raader over,skal komme den brede Befolkning og ikj::eet pri viligeret ~-indretal til Gode.' Hvis man fra privatk~pitalistisk ~ide genne~ en Indstilling af Produktionen vil modsætte sig den fuldstændige Omfordeling,som er Folkets Krav efter Krigen, bliver det Statsm8.gtens Opgave,s liø.ttetpaa en ubøjelig Foll::evilje,A.t sætte Produktionen i Gang uden Hensym til de hidtid':bge Ejendomsforhold. Dette er Meningan med de "revolutionerende Re f O I'ID. er II,som Smedekongr9ssen gik ind for, men som Nationalbankdirektøren iflg. sin Tilknytning til dansk Højfinans modsætter sig. Dette prægdr ogssa 3's Indstilling til de andre ovenfor nævnto Prob1emer. Importkontrollen skal hurtigst muligt ophæves igen,investerings' kontrollen skal udøves qf Kapitnlisterne selv og bliver ssaledes Priskontrols~andalen om igen. B slutter med en Lovsang til det private Initiativ: "Stat"lns Indsats mar ske i dat nøjestc SmnarbcjdJ mad, det private Erhvervslivs Folk. Det er Betingelsen for;at goare Resultater kan na8.es~"- N'ej,BatingeIsen er,at man radik~lt vil skære til Bunds,og uden Skelen til gamle Privilegier vil skride til en Omfordeling af Godarne. Bemærk~ls~sværdigt er det OgS~R,~t TI int~t sig~r om s~n vigtige Spørgss I:1f'1.al som en Ro.tion8ring af Nødvendighedsartiklar (fx Tø,j og Skotø j), s8,(-l at de koilli!lcr d0 trængende til i.7odc,og heller ikko om Stn.tens OtJ~rtn..gelsGaf Udenrigshandcl~n. Den soe.dem. Presse hrr r0ager~t mod 3's Talo,bl.q. m.h.t. Udt::llolscrne om Arbejdslønnan, "Vejle Soe.D0m. siger,atde :Jikk:;findGs tiltalende.:i Om. Arbe jd :;rkl8.si:'jlls økcmopliskc K,,:,..mp sig,hi:"detto behøv :;rfor saavidt ikke at hava nogen Sammanhæng med ForholdonJ ~ Udland~t,men k~, dreje,sig om,hvordan vi vil dele m.jd hi,nand~n hi.lrhjemm0.li ' B' s Linje kan blive f8.t.lig,fordi den!:!:.!~~~±~~~~~::. gc.::!.r ind for ArbejdJrnes Kr~v,mi3n i Virkeligh~d0n indaholder 0n skammelig Forfuskning n.f den øko~omisk-= Politik, som Arbo jd.;)rb~vægels.;mi so.r.>, stor Enigh~d :.:rsluttet op om,især pa.n..de fa.gliga Kongr.JssGr. 4~ B~~I~~E BRYDER PRISLOVEN. I en Artik~l i Soe.Dam. 17/10 efterviser Poul Gersm'mn,~t :Bankerne har holdt sig sk~.d,jsløs'3for det Indtægtstab, som følgar med don ~ftagende Omsætning v~d,i Strid mad 1'rislovcn,at forhøj.:;avancjrno ncd c~.30% sidon I Kr~ft ~f Pengcrigaligheden h~r m~n neds~t Indl~~nsrGnten (B"nk~rn~s Udgiftskonto),mens man ved lionopol~ftnler h(lr holdt Udl:':1,<>.nsronton (B'3.nkcrn'::El Indtægtskonto) op,o. An.rsagen til 'l.t d0ttg h~r kunn~t genncmføras ligger bl.~. i,nt dan Mnnd,~er har Ansv~ret for Priskontrollen mad Bankvrne,er Eqnkinspektøron,hvis Opgave det samtidig 0r 'l.t sikre: Bnnkcrn.:;s Solv.:ms og Likviditat. "Alt i r'l.lt m'.:.,. m':1nsig-:;, at Kontroll~n d~~rligt k~n være mere i Ov~r8nsstGmmelse med Storb~rcrnes Synspunkt li,h,jdd3r det. --_ T I L L Æ G ==========:::: T ' _ 11:. O L K :E T S.V I L J:E S K A.L V Æ R S L A N D ~ T S r; O V ~~~9~~~~~~_~~~_~:!:.~~~~_~~_~~~~~~~~_~~~~~~~ ~f Folketingsmand Alfred Jensen ' Efterkrigstiden stillor vort Land ovorfor stor~ Opgaver. Krige~ og Bcsætt~lsJn har v~st,~t LRndots hidtidig: Politik ikke SV'l.rcrtil ~'olkets Intoresser o~ 0nsk<::r,og a.t folkcfj,mdtliga KræftJr indjnfor Administrationen og det offantligo Liv i Nation~ns mest alvorlige Situ~t1on og for at fr~mmc

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen NOTITS. om den politimæssige indsats i Christiania Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sags r.: Dok.: 11. marts 2003 Politikontoret LË'J 20879 I NOTITS om den politimæssige indsats i Christiania 1. politidirektøren i København har

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere