Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) Klinisk Institut (KI) Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) Statens Institut for Folkesundhed (SIF) (egen årsberetning: Retsmedicinsk Institut Biomedicinsk Laboratorium Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter/deltager i: Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Center for Medicinsk Bioteknologi (MBC) Dansk Center for Aldringsforskning Center for Forebyggelse af medfødte misdannelser Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Center for Kunst og Videnskab Clinical Locomotion Science Dansk Stamcellecenter (DASC) Clinical Locomotion Science Research in Childhood Health (RICH) Oversigt over medarbejdere ved fakultetssekretariatet Dekan Dekan, professor dr.med. Mogens Hørder Dekanat Fakultetssekretær Lene Clemens (fratrådt 30. april) Sekretariatschef Jakob Gudbrand (tiltrådt 1. oktober) Specialkonsulent Hans Evermann (fratrådt 30. juni) Erhvervssproglig korrespondent Anne Grete Petersen Kontorfuldmægtig Anette Kiilstofte Kontorassistent Charlotte Mazanti Karnvad Forskning & Økonomi Chefkonsulent Torben Durck Johansen (fuldmægtig indtil 30. april) AC-fuldmægtig Lene Helth Søholt Erhvervssproglig fuldmægtig Elisabeth Lohmann Andersen Erhvervssproglig fuldmægtig Gitte Halling Erhvervssproglig korrespondent, ED, Hanne Lena Rasmussen Uddannelse & Kvalitet Uddannelseschef, chefkonsulent Merete Munk (specialkonsulent indtil 30. april) Studieadministrativ medarbejder Anette Bladt (tiltrådt 15. oktober) Studieadministrativ medarbejder Anne Dorte Wiberg Christensen Studieadministrativ medarbejder Rikke Staal Glad Studieadministrativ medarbejder Maria Hansen Studieadministrativ medarbejder Lise Kæmsgaard Kirkedal (tiltrådt 15. september) Studieadministrativ medarbejder Janne Krogh Studieadministrativ medarbejder Lise Lotte Krogh Årsberetning Syddansk Universitet 1

2 Studieadministrativ medarbejder Charlotte Brag Larsen (21. maj 31. december) Studieadministrativ medarbejder Elisabeth Bjørnson Marcussen (tiltrådt 1. oktober) Studieadministrativ medarbejder Susanne Nicolaisen Studieadministrativ medarbejder, Marlene Nurup Studieadministrativ medarbejder Lene Kroløkke Pedersen Studieadministrativ medarbejder Inge Poetzsch Studieadministrativ medarbejder Christina Pytlick Studieadministrativ medarbejder Dorthe Sjørslev Rasmussen (fratrådt 30. november) Studieadministrativ medarbejder Pia Skovlund (fratrådt 31. juli) Studieadministrativ medarbejder Jane Westergaard Studieadministrativ medarbejder Yvonne Ørnebjerg Kontorfuldmægtig Tine Nielsen (fratrådt 31. marts) Uddannelsessekretær, anatomi, neurobiologi og biomekanik Rigmor Jepsen Uddannelsessekretær Ulla Rytter Ekstern lektor Jimmi Wied Koordinator Pia Juul Christiansen Enheden for Uddannelsesudvikling Chefkonsulent Birgitta Wallstedt Studieadjunkt Lotte Dyhrberg O Neill E-læringsvejleder Jakob Ousager Ekstern lektor Lykke Larsen Ekstern lektor Anne Lindebo Holm Erhvervssproglig korrespondent Anne Grete Petersen Kommunikation & Web Kommunikationskonsulent, Tomas Homburg (tiltrådt 1. marts) IT-funktionen, Sundhedsvidenskab Afdelingsleder Tim Kirketerp Edb-medarbejder Jan Panduro Jensen (½ stilling) IT-koordinator Uffe Gaden IT-medarbejder Thomas Steen Christensen (½ stilling) IT-medarbejder Niels G. Jespersen IT-medarbejder Gert Hilding Jørgensen IT-medarbejder Torben Pieler Teknisk tegner Margrethe Krog Datateknikerelev Thomas Nielsen Datateknikerelev Andreas Nørgaard Rasmussen IT-elev Rasmus Hurup Hansen IT-elev Henrik Krogh (tiltrådt 1. januar) Modtager af årets undervisningspris Koordinerende klinisk lektor Helle Ørding, Institut for Regional Sundhedsforskning. 2 Årsberetning Syddansk Universitet

3 Institut for Medicinsk Biologi (IMB) Instituttet består af 3 forskningsenheder og ét forskningscenter: Anatomi og Neurobiologi Fysiologi og Farmakologi Immunologi og Mikrobiologi Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Oversigt over medarbejdere Institutleder professor Ole Skøtt Administrative sektioner/forskningsenheder: Anatomi og Neurobiologi, forskningsleder professor Jens Zimmer Rasmussen Immunologi og Mikrobiologi, forskningsleder lektor K. Skjødt Fysiologi og Farmakologi, sektionsansvarlig professor Peter Bie, forskningsleder lektor Boye L. Jensen IMB fællesfunktioner: Institutsekretariat: Sekretær for institutleder Anne-Marie C. Poulsen Personalesekretær Anne Marie Bredmose Sekretær Elsebeth Orthmann (deltid) Sekretær Rigmor Jepsen Sekretær Christine Sonne Carstensen (deltidsansat) Regnskabsassistent Ulla Brodersen (fratrådt 30. september) Kontorassistent Marianne Højsager (1. marts-31. august) Kontorassistent Benjamin Wittrup (tiltrådt 1. september) Kontormedhjælper Lena Mørck Mikkelsen Oprensningen (glasvask): Medhjælper Anne Birthe Lindal Hansen Værksteds- og konservatorafdeling: Elektronikingeniør Jens Ole Pedersen Ingeniørassistent Jan Schoubo Verning Jensen Ingeniørassistent Flemming Jensen Konservator Annette Møller Dall (tiltrådt 1. januar) Laboratoriebetjent Bent Bækdal (Campus) ANATOMI OG NEUROBIOLOGI Oversigt over medarbejdere Professor, dr.med. Jens Zimmer Rasmussen, forskningsleder Professor, dr.med. Nils H. Diemer (deltid) Lektor, cand.med. John Chemnitz Lektor, M.Sc. Jan Bert Gramsbergen, ph.d. Lektor, cand.scient. Morten Meyer, ph.d. Adjunkt, cand.med. Morten Blaabjerg, ph.d. (orlov fra 1. marts) Adjunkt, M.Sc. Nedime Serakinci, ph.d. (fratrådt 15. maj) Forskningsassistent, cand scient. Carina Eisenhardt (fratrådt 30. juni) Forskningsassistent, cand.scient. M. Raffaqat Anwar (fratrådt 17. august) Forskningsassistent, cand.scient. Pia Jensen (til 15. marts) Forskningsassistent, cand.scient. Maria Montero Videnskabelig assistent Martin Jakob Larsen (1. november 31. december) Årsberetning Syddansk Universitet 3

4 Gæsteforsker, tidligere afdelingsleder, dr.med. Bent Collatz Christensen Gæsteforsker, cand.med. Frantz Rom Poulsen Gæsteforsker, medicinsk student Carlos E. Mateus, Brasilien ( januar) Gæsteforsker, ph.d. student Filipa Nunés, Oporto, Portugal (19. febr marts) Laborant Maibritt Vang Dam (fratrådt 31. december) Laborant Karen Rich Laborant Sofie Traynor (1. januar juli) Undervisningsbioanalytiker Randi Godskesen Undervisningsbioanalytiker Dorte Lyholmer Laboratorietekniker Inge Nielsen Sekretær Elsebeth Orthmann (deltid) Laboratorietekniker Inger Margrethe Rasmussen Laborant Karen Rich Korrespondent Bodil Theilade, sekretær for Danish Stem Cell Research Doctoral School (DASCDOC) Laborant Sofie Traynor (fratrådt 31. juli) Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.scient. Rikke K. Andersen Cand.scient. Christian Maaløv Andreasen Cand.scient. Pia Søndergaard Jensen Cand.scient. Lasse Kjær Cand.scient. Trine Rennebod Larsen Cand.scient. Sine Rossen Cand.scient. Rosa Winther Cand.scient. Pia Jensen Cand.scient. Christina Krabbe Gæsteforelæsninger afholdt af forskningsenheden Carlos E. Mateus, Federal University of Paraná, Brasilien (30. januar) Filipa Nunés, Institute of Molecular and Cell Biology, Oporto, Portugal (12. marts) Susanna Narkilathti, University of Tampere, Finland (22. marts). Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden A.M. Dall deltog i Month 24 IDEA meeting, Bordeaux, Frankrig (4. 6. juli) og var på laboratoriebesøg på Det Medicinske Universitet i Wien, Østrig ( oktober). J.B. Gramsbergen deltog i og præsenterede postere på European Society for Neuroscience (ESN) Meeting: 3rd Conference on Advances in Molecular Mechanisms and Neurological Disorders i Salamanca, Spanien ( maj) og XVII WFN World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders i Amsterdam, Holland ( december). Vidensudveksling med det omgivende samfund Forskningsprojektet og forskeren, Parkinson Nyt, januar P. Jensen deltog med foredrag i Årsmøde i Dansk Center for Stamcelleforskning (DASC), Sandbjerg Gods, Sønderborg (5. februar). Hun deltog i seminar/workshop Global Health i Sundhedsuddannelserne ved Syddansk Universitet (6. marts), Biostatistikkursus ved Syddansk Universitet (4. september 6. december), kursus ved European Consortium for Stem Cell Research: Stem cells and regenerative medicine ( september) og kursus ved Dascdoc Stamcelleforskerskolen: Developmental biology I: Focus on vertebrate development ( oktober). Hun var vejleder i studieretningsopgave for gymnasieelev Anne Diemer, 4 Årsberetning Syddansk Universitet

5 Odense (23. november-21. december). M. Meyer deltog med foredrag om stamceller på Svendborg Hospital (6. februar), i 5th German-Scandinavian Meeting on Movement Disorders, Kiel, tyskland (18. marts), i Jens Zimmer Symposium, Odense (18. april), ved Jydsk Medicinsk Selskab, Skejby (10. maj), i Dansk Parkinsonforening, Bornholm (7. august), i Danish Stem Cell Research Doctoral School and Danish Stem Cell Research Center, Sandbjerg Gods, Sønderborg ( august), i Dansk Parkinsonforening, Hillerød (20. september). Han var bedømmer ved Sonja Rohleders ph.d.- afhandling ved Aarhus Universitet (23. oktober). Han har desuden været i bedømmelsesudvalget i forbindelse med 2 postdocstillinger ved KVL-KU og har samme sted været censor ved 1 dyrlægespeciale og 2 bacheloreksaminer i bioteknologi. Han deltog med foredrag om stamceller ved Dansk Parkinsonforening, Odense (28. oktober), Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi, Københavns Universitet (6. november) og deltog i radioprogram Videnskabens verden på P1 (3. november). Han deltog som chairman ved 18th Meeting, Network of European CNS Transplantation and Restoration (NECTAR), Lund, Sverige (6.-8. december) og har holdt forskningsforelæsning og diskussionsoplæg vedr. stamceller ved Aarhus Universitet (12. december). Han er formand for NatSund-Udvalget, Syddansk Universitet, vicestudieleder for biomedicin, kursusleder på ph.d.-kurset Imaging and Functional Studies of Stem Cells, medlem af bestyrelserne for Dansk Center for Stamcelleforskning og Forskerskolen for Stamcelleforskning og Relaterede Teknologier. Derudover council member ved Society for International Neural Transplantation and Repair og board member ved NECTAR. Reviewer på manuskripter indsendt til publikation i tidsskrifterne Experimental Neurology, Basic Clinical Pharmacology & Toxicology, Brain Research samt Journal of Neurochemistry, deltaget i bedømmelsen af ph.d.-ansøgning ved SDU og været peer reviewer for European Science Foundation i relation til Exploratory Workshops and Research Networking Programme proposals. N. Serakinci var medlem af American Society og Human Genetics (ASHG) og EC Telomere Telomerase research referee commitee. J. Zimmer deltog i dansk-svensk-schweizisk studietur til stamcellecenter i London, Edinburgh og Cambridge, arrangeret som "Stem Cell Inwards Programme" af den britiske ambasade i København ( januar) med foredrag i London (24, januar), var arrangør af DaSC- DASCDOC fællesmøde på Sandbjerg Gods, Sundeved ( febr.), holdt inviteret foredrag ved 4th Tampere Tissue Engineering symposium, Tampere, Finland ( marts), deltog som EU-udnævnt ekspert og bedømmer i årsmødet for Network of Excellence projektet Neurone, Barcelona ( marts), arrangør af "Staining Session" for partnere i EU FP6 projektet IDEA, Odense ( marts), deltog som gæst i i Jens Zimmer Symposium, Odense (18. april), holdt inviteret oplæg om stamceller på diplommodulet Molekylærmedicinsk Laboratorieteknologi ved CVU Øresund, København (25. april), var bedømmer ved Michael Gasters disputats Fibre type dependent expression of glucose transporters in human skeletal muscles. An immunocytochemical approach, Syddansk Universitet (27. april), deltog ved oplæg i delegation af stamcelleforskeres foretræde for Folketingets Udvalg for Teknologi og Videnskab, København (2. maj), deltog som bevillingshaver med indlæg i offentligt møde om mobiltelefon-projekt, finansieret af Det strategiske forskningsråd, København (30. maj), var bedømmer på Thomas Carlssons disputats Cell and Gene Therapy of Parkinson s disease: therapeutic effect and modulation of dyskinesias in the 6-OHDA rat model, Lund (14. juni), var arrangør af DASCDOC Summerschool, Sandbjerg Gods, Sundeved ( august), modtog Alzheimer foreningens forskningspris, København (21. sept.), deltog med oplæg i kontaktmøde mellem programkomité og bevillingshavere under Forskningsprogrammet for Ikke-ioniserende Stråling, København (4. oktober), deltog med inviteret foredrag i årsmødet for Kimen, VIborg patientforening for rygmarvsskadede, Viborg (28. sept.), deltog som inviteret gæst i SFB 65 International Symposium on Developmental Disturbances in the Nervous System, Potsdam/Berlin (17. november). Årsberetning Syddansk Universitet 5

6 J. Zimmer er medlem af Akademisk Råd ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, af bestyrelsen i NeuroScreen ApS, Ballerup, bestyrelsen for grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Dansk Parkinsonforenings Forskningsråd og forskningsrådet ved Internationales Forschungsinstitut für Paraplegie (IFP), Zürich, Schweiz, samt medlem af det nationale netværk (baggrundsgruppen) for de danske medlemmer af programkomitéen for EU programmerne Ideer og "Sundhed. Han har for EU bedømt midtvejsrapporten for et større EU-støttet Network-of-Excellence "Neurone" og bedømt et forskningsprojekt for Isaac Newton Trust, UK. J. Zimmer er leder af Dansk Center for Stamcelleforskning (DASC) og Forskerskolen for Stamcelleforskning og Relaterede Teknologier (DASCDOC). Videnudveksling med det omgivende samfund Jens Zimmer har leveret diverse bidrag i form af interviews og kommentarer i radio, fjernsyn, bøger, aviser, samt fagblade og magasiner for patientorganisationer, samt holdt foredrag for patientforeninger og interesse-organisationer. Han har derudover jævnligt svaret på direkte telefoniske og skriftlige henvendelser fra private og journalister vedr. nervesystemet og hjernen og stamceller. Eksterne bevillinger og donationer Betina H. Thuesen har modtaget kroner fra Familien Hede Nielsens Fond som projektstøtte og Betina H. Thuesen og Pia S. Jensen har modtaget kroner fra Fonden til Lægevidenskabens fremme, begge projekter til støtte af Undersøgelse af neurale stamcellers dopaminerge uddifferentiering. Stine Rasmussen har modtaget kroner fra Hørslevfonden som ph.d.-løn til projektstøtte af Multipotentiality and intrinsic properties of neural stem cells in relapsingremitting EAE Rikke K. Andersen har modtaget kroner fra Dir. Kurt Bønnelycke og hustru s fond. Pia S. Jensen har modtaget kroner fra A.J. Andersen og hustru s fond som projektstøtte til Undersøgelse af neurale stamcellers dopaminerge uddifferentiering. Mohammad Raffaqat Anwar har modtaget kroner fra Herta Christensen s Fond, kroner fra Beckett-Fonden, kroner fra Carl og Ellen Herz Legat til Dansk Lægeog Naturvidenskab og kroner fra Fonden til Lægevidenskabens fremme. Alle som projektstøtte til Dopaminerg differentiering af humane neurale stamceller i co-kultur med organotypiske hjerneskivekulturer. Rosa Winther har modtaget kroner fra A. J. Andersen og hustru s Fond som projektstøtte til (Isolering og opformering af neutrale stamceller fra rygmarv med henblik på eksperimentel transplantionsbehandling af rygmarvsskade)jz? Troels H. Nielsen har modtaget kroner fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Sine Rossen har modtaget kroner fra Augustinus Fonden. Morten Meyer har modtaget kroner fra Fonden af 2/ til bekæmpelse af Parkinson syge og kroner fra Dansk Parkinsonforening som projektstøtte til Undersøgelse af signalpeptidet Trefoil factor 1 i det nigrostriatale system: potentiel indvirkning på neurale stamcellers dopaminerge differentiering samt dopaminerge nervecellers overlevelse og funktion. Niels H. Diemer har modtaget kroner ( ) fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom som støtte til Lasermikrodissektionsudstyr plus fluorescensfiltre og 150x objektiv Jan Bert Gramsbergen har modtaget 1 mio. kroner fra Lundbeckfonden og kroner ( ) fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom som støtte til Protein modifikationer (nitrerering og S-nitrosylering), parkin og proteasomal dysfunktion i organotypiske vævskulturmodeller af Parkinsons sygdom. Nedime Serakinci har fra EU 6th Framework Programme modtaget Euro til projektet DNA damage responses, genomic instability and radiation-induced cancer: the problem of risk at low and protracted doses, RISK-RAD (koordinator: Laure Sabattier, Paris, Frankrig) ( ). Jens Z. Rasmussen har som ansøger til programmet Større Tværgående Forskergrupper 6 Årsberetning Syddansk Universitet

7 sammen med 8 andre forskergrupper modtaget en 5-årig bevilling fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd på i alt kroner til etablering og drift af Dansk Center for Stamcelleforskning(DASC), heraf kroner til egen forskningsgruppe ( ). Fra Forskningsstyrelsen har han gennem Forskeruddannelsesrådet (FUR) modtaget kroner til etablering og drift af Forskerskolen for Stamcelleforskning og Relaterede Teknologier (DASCDOC) ( ). Hertil kommer yderligere kroner til FUR ph.d.-stipendieandele ( ), kroner ( ), kroner ( ) og internationaliseringsstipendier kroner ( ), samt i nov kroner til kvalitetsfremme og videreførelse af forskerskolen DASCDOC ( ), bevilget som leder af forskerskolen. Han har modtaget en samlet bevilling på kroner fra Forskningsstyrelsen under Forskningsprogrammet for ikke-ioniserende stråling til projektet Effects of non-ionizing radiation on neural development and mature brain. An experimental study employing human and rodent, organotypic brain slice cultures and neural stem cells ( ) og fra EU-FP6 modtaget kroner til projektet Imaging device for electrophysiological activity monitoring of neuronal cell cultures (IDEA) ( ). Fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd har han modtaget kroner til projektet Neurodegeneration, neuroprotektion og neurale stamceller undersøgt i organotypiske skivekulturer af hjernevæv ( ). I forbindelse med modtagelsen af Alzheimer foreningens forskningspris modtog han kr. fra Alzheimer foreningens forskningsfond (2007). Publikationer Forskning Artikel peer reviewed Cumming P, Møller M, Benda K, Minuzzi L, Jakobsen S, Jensen SB, Pakkenberg B, Stark AK, Gramsbergen JB, Andreasen MF, Olsen AK. A PET study of effects of chronic 3,4- methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy ) on serotonin markers in Göttingen minipig brain.. Synapse (New York). 2007, 61(7): Montero M, Poulsen FR, Noraberg J, Kirkeby A, van Beek J, Leist M, Zimmer J. Comparison of neuroprotective effects of erythropoietin (EPO) and carbamylerythropoietin (CEPO) against ischemia-like oxygen-glucose deprivation (OGD) and NMDA excitotoxicity in mouse hippocampal slice cultures. Experimental Neurology. 2007, 204(1): Paulsen E, Christensen LP, Andersen KE. Compositae dermatitis from airborne parthenolide. British Journal of Dermatology. 2007, 156(3): Bauer M, Szulc J, Meyer M, Jensen CH, Terki TA, Meixner A, Kinkl N, Gasser T, Aebischer P, Ueffing M. Delta-like 1 participates in the specification of ventral midbrain progenitor derived dopaminergic neurons. Journal of Neurochemistry. 2007, 104(4): Noraberg J, Jensen C, Bonde C, Montero M, Nielsen JV, Jensen NA, Rasmussen JZ. Developmental expression of fluorescent proteins in organotypic hippocampal slice cultures from transgenic mice with example of excitotoxic neurodegeneration. Alternatives to laboratory animals. 2007, 35: Jensen P, Bauer M, Jensen CH, Widmer HR, Gramsbergen JB, Blaabjerg M, Zimmer J, Meyer M. Expansion and characterization of ventral mesencephalic precursor cells: effect of mitogens and investigation of FA1 as a potential dopaminergic marker.. Journal of Neuroscience Research. 2007, 85(9): Nielsen JV, Nielsen FH, Ismail R, Noraberg J, Jensen NA. Hippocampus-like corticoneurogenesis induced by two isoforms of the BTB-zinc finger gene Zbtb20 in mice. Development (Cambridge). 2007, 134(6): Lyck L, Dalmau I, Chemnitz J, Finsen B, Schrøder HD. Immunohistochemical Markers for Quantitative Studies of Neurons and Glia in Human Neocortex. Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 2007, 56(3): Kristensen BW, Blaabjerg M, Noraberg J, Zimmer J. Long-term, repeated dose in vitro neurotoxicity of the glutamate receptor antagonist L-AP3, demonstrated in rat hippocampal Årsberetning Syddansk Universitet 7

8 slice cultures by using continuous propidium iodide incubation. ATLA (Alternatives to Laboratory Animals). 2007, 35(2): Andersen RK, Johansen M, Blaabjerg M, Zimmer J, Meyer M. Neural tissue-spheres: a microexplant culture method for propagation of precursor cells from the rat forebrain subventricular zone. Journal of Neuroscience Methods. 2007, 165(1): Montero M, Nielsen M, Rønn LCB, Møller A, Noraberg J, Zimmer J. Neuroprotective effects of the AMPA antagonist PNQX in oxygen-glucose deprivation in mouse hippocampal slice cultures and global cerebral ischemia in gerbils. Brain Research. 2007, 1177: Rasmussen S, Wang Y, Kivisäkk P, Bronson RT, Meyer M, Imitola J, Khoury SJ. Persistent activation of microglia is associated with neuronal dysfunction of callosal projecting pathways and multiple sclerosis-like lesions in relapsing--remitting experimental autoimmune encephalomyelitis. Brain. 2007, 130(Pt 11): Wirenfeldt M, Dissing-Olesen L, Babcock A, Nielsen M, Meldgaard M, Zimmer J, Azcoitia I, Leslie G, Dagnaes-Hansen F, Finsen B. Population control of resident and immigrant microglia by mitosis and apoptosis. American Journal of Pathology. 2007, 171(2): Serakinci N, Erzik C. Road for understanding cancer stem cells: model cell lines. Regenerative Medicine. 2007, 2(6): Gramsbergen JB, Cumming P. Serotonin mediates rapid changes of striatal glucose and lactate metabolism after systemic 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, Ecstasy ) administration in awake rats.. Neurochemistry International. 2007, 51(1):8-15. Serakinci N, Graakjaer J, Kølvrå S. Telomere stability and telomerase in mesenchymal stem cells. Biochimie. 2007, 90(1): Blaabjerg M, Zimmer J. The dentate mossy fibers: structural organization, development and plasticity. Progress in Brain Research. 2007, 163: Noraberg J, Jensen CV, Bonde C, Montero M, Nielsen JV, Jensen NA, Zimmer J. The developmental expression of fluorescent proteins in organotypic hippocampal slice cultures from transgenic mice and its use in the determination of excitotoxic neurodegeneration. ATLA (Alternatives to Laboratory Animals). 2007, 35(1): Korf J, Gramsbergen JB. Timing of potential and metabolic brain energy.. Journal of Neurochemistry. 2007, 103(5): Publiceret abstrakt Gramsbergen JB, Larsen TR, Rossen S, Roepstorff P. Protein nitration and tyrosine hydroxylase activity in organotypic mesencephalic cultures treated with 1-methyl-4-phenylpyridinium or the peroxynitrite donor SIN-1. Publiceret abstrakt fremlagt ved 17th ESN Meeting - 3rd Conference on Advances in Molecular Mechanisms and Disorders, Salamanca, Spanien maj, Journal of Neurochemistry June 101 Suppl.1 Wiley-Blackwell Publishing Ltd. Formidling Tidsskriftartikel Jensen P. Hjernestamceller. BioNyt. 2007, (138/139).. Andreasen CM. Hjernestamceller. BioNyt. 2007, (138/139): Jensen P, Meyer M, Rasmussen JZ. Stamcelleforskning: Status og perspektiver i relation til Parkinsons sygdom. Parkinson Nyt. 2007, 27(1):6-9. Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi Rasmussen JZ. Et projekt bliver kanonføde. I: Kappel K, Lykkeskov A, red. Etik i tiden: 20 år med Etisk Råd. Etisk Råd. 2007, s FYSIOLOGI OG FARMAKOLOGI Oversigt over medarbejdere Professor, dr.med. Peter Bie Professor emeritus, dr.med. Lars Garby Professor emeritus Ove A. Nedergaard, ph.d. 8 Årsberetning Syddansk Universitet

9 Professor, dr.med. Ole Skøtt, ph.d. (institutleder) Professor mso, dr.med. Boye Lagerbon Jensen PH.D. (lektor til 28. februar) Professor Søren Paludan Sheikh (10%) (tiltrådt 1. september) Gæsteprofessor Paul M. Vanhoutte, Hong Kong Universitet ( april, juni, oktober, december) Docent, fil.lic. et dr. Anthony M. Carter Docent, dr.med. Torben Johansen Lektor, dr.med. Ulla Glenert Friis, ph.d. Lektor, lic.scient. Finn O. Jørgensen Lektor, cand.scient. Pernille Bjørg Lærkegaard Hansen, ph.d. (adjunkt til 30. juni) Forskningsadjunkt, cand.med. Torben Uhrenholt, ph.d. (fratrådt 31. januar) Forskningslektor, overlæge, dr.med. Bente Jespersen (fratrådt 30. juni) Postdoc Yaël Nossent (tiltrådt 1. september) Videnskabelig assistent, cand.scient. Susan Snoek Nielsen (1. april 31. maj) Videnskabelig assistent Pia Lindgren Jeppesen (tiltrådt 1. oktober) Videnskabelig assistent Hasse Brønnum Jensen (tiltrådt 17. september) Lektor emeritus, dr.med. et med.vet. Niels Einer-Jensen Lektor emeritus, dr.med.vet. Søren Wamberg Gæsteforsker, cand.med. Claus Bistrup, ph.d. (1. januar 31. december) Gæsteforsker, cand.med. Finn Thomsen Nielsen (1. januar 31. december) Bioanalytiker Inge T. Andersen (deltidsansat) Bioanalytiker Mette Fredenslund (orlov fra 1. november) Bioanalytiker Ulla Melchior Hansen (deltidsansat) Laboratorietekniker Bodil Aarup Kristensen Laboratorietekniker Annette Kragh Rasmussen Laborant Susanne Hansen (tiltrådt 1. december) Laborant Kristoffer Rosenstand Afdelingsbioanalytiker Lis Teusch Sekretær Vibeke Torp (sekretær for Nordisk Forening for Fysiologi) Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.med. Kirsten Madsen Cand.scient. Malene Olesen Cand.med. Jeppe Schjerning Cand.scient. Per Svenningsen Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden C. Bistrup deltog i Second Nordic Collaborative Transplant Meeting (1.-2. februar), Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde ( april) og Årsmøde i American Transplant Congress ( maj) A.M. Carter er Editor-in Chief for Trophoblast Research. U.G. Friis deltog i Dansk Farmakologis Årsmøde (17. januar), i kongres Experimental Biology (28. april 2. maj), deltog med foredrag i 39th Sandbjerg Meeting on Membrane transport, Sandbjerg, Sønderborg (16. maj), I FASEB Summer Research Conferences: Renal Hemodynamics, USA, (8. juli). og kongres AMEE 2007 ( august). Hun er intern vejleder i adjunktpædagogikum, arbejdslederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen ved Fysiologi og Farmakologi, modulbestyrer på modul 1, medlem af Studienævn for Medicin samt formand for IMB s undervisningsudvalg. F.T. Nielsen deltog i Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde ( april) og World Congress Årsberetning Syddansk Universitet 9

10 of Nephrology ( april). O. Skøtt er referent ved tidsskrifterne Acta Physiologica, American Journal of Physiology, Regulatory, Integrative and Comparative Physiology og Pflügers Archiv: European Journal of Physiology. Heidelberg: Springer. Eksterne bevillinger og donationer Ulla Glenert Friis har modtaget kroner fra Carlsbergfondet ( ) som tilskud til Karakterisering af den cellulære regulation af reninfrisætningen fra nyrens juxtaglomelære celler under anvendelse af elektrofysiologiske metoder. Anette Dam Fialla har sammen med Ove Schaffalizky de Muckadell modtaget kroner fra Lundbeckfonden og kroner fra Fonden til Lægevidenskabens fremme. Claus Bistrup har modtaget kroner fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme. Bente Jespersen har modtaget kroner fra Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond, kroner fra Alfred Andersen og hustru s fond og kroner fra Leo Pharma Nordic Hypertensinslegat som tilskud til projektet: Betydning af makrofagfunktion for accelereret aterosclerose ved uræmi. Søren Sheikh har modtaget kroner fra The John and Birthe Meyer Foundation ( ). Torben Johansen har modtaget kroner fra Grosserer M. Brogaard og hustru som tilskud til Udvikling af signalmekanismer i en neuronal stamcelle. Anthony M. Carter har modtaget kroner fra Carlsbergfondet som støtte til En sammenlignende undersøgelse af placenta hos gumlere med henblik på at belyse de indbyrdes relationer mellem superordner Xenarthra og Afrotheria. Finn T. Nielsen har modtaget kroner fra Dansk Nefrologisk Selskab. Boye L. Jensen har modtaget kroner fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme og kroner fra Novo Nordisk Fonden som tilskud til COX-2 og prostanoiders vaskulære effekter i normalfysiologi og sepsis studeret i transgene mus. Sammen med Finn T. Nielsen har han modtaget kroner fra Helen og Ejnar Bjørnows Fond til Kardiovaskulære komplikationer til immunsuppressiv behandling af nyretransplanterede; betydning af COX-2. Han har også modtaget kroner fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom til Signalveje af betydning for nyrernes strukturelle og funktionelle differentiering. Torben Uhrenholt har modtaget kroner fra Lundbeckfonden som støtte til Cellekommunikation i modstandskar. Han har modtaget kroner fra Forskningsstyrelsen til Modulation of vascular cell-to-cell communication by calcium signalling and membrane interactions ( ). Kirsten Madsen har modtaget kroner fra Carl og Ellen Hertz Legat. Hun har modtaget kroner fra Leo Pharma Nordic og kroner fra Hørslev-Fonden til projektet Betydning af calcineurin fosfatase for cellulær kontrol af renin sekretion og transkription. Fra Forskningsstyrelsen har hun modtaget kroner som EliteForsk Rejsestipendium til projektet Glukokortikoid-medieret regulering af nyrens føtale udvikling; mulig betydning for programmering af blodtrykket. Ole Skøtt har modtaget kroner fra Nordisk Forening for Fysiologi, kroner fra Novo Nordisk Fonden og fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom kroner ( ) og kroner ( ). Lars M. Rasmussen har modtaget kroner fra Bagger-Sørensens Fond og kroner fra Forskningsstyrelsen ( ). Peter Bie har modtaget kroner fra Hjerteforeningen ( ), kroner fra Novo Nordisk Fonden og kroner fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom ( ). Per Svenningsen har modtaget kroner fra Helen & Ejnar Bjørnows Fond, kroner fra A.J. Andersen og hustru s Fond, kroner fra Nyreforeningen og kroner fra Overlægerådets Legatudvalg. 10 Årsberetning Syddansk Universitet

11 Publikationer Forskning Artikel peer reviewed Varela D, Simon F, Olivero P, Armisén R, Leiva-Salcedo E, Jørgensen F, Sala F, Stutzin A. Activation of H2O2-induced VSOR Cl- currents in HTC cells require phospholipase Cgamma1 phosphorylation and Ca2+ mobilisation. Cellular Physiology and Biochemistry. 2007, 20(6): Lyngbæk S, Schneider M, Hansen J, Sheikh SP. Cardiac regeneration by resident stem and progenitor cells in the adult heart. Basic Research in Cardiology. 2007, 102(2): Carter AM, Croy BA, Dantzer V, Enders AC, Hayakawa S, Mess A, Soma H. Comparative aspects of placental evolution: a workshop report. Placenta. 2007, 28 Suppl A:S129-S132. Nørregaard R, Jensen BL, Topcu SO, Diget M, Schweer H, Knepper MA, Nielsen S, Frøkiaer J. COX-2 activity transiently contributes to increased water and NaCl excretion in the polyuric phase after release of ureteral obstruction. American Journal of Physiology - Renal Physiology. 2007, 292(5):F1322-F1333. Jensen LP, Lepäntalo M, Fossdal J, Røder OC, Jensen BS, Madsen MS, Grenager O, Fasting H, Myhre H, Baekgaard N, Nielsen O, Helgstrand U, Schrøder T. Dacron or PTFE for above-knee femoropopliteal bypass: a multicenter randomised study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2007, 34(1): Aplin M, Christensen GL, Schneider M, Heydorn A, Gammeltoft S, Kjølbye AL, Sheikh SP, Hansen JL. Differential extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 activation by the angiotensin type 1 receptor supports distinct phenotypes of cardiac myocytes. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2007, 100(5): Mess A, Carter AM. Evolution of the placenta during the early radiation of placental mammals. Comparative Biochemistry and Physiology A. 2007, 148(4): Jones CJP, Carter AM, Aplin JD, Enders AC. Glycosylation at the fetomaternal interface in hemomonochorial placentae from five widely separated species of mammal: is there evidence for convergent evolution? Cells, Tissues, Organs. 2007, 185(4): Egecioglu E, Andersson IJ, Bollano E, Palsdottir V, Gabrielsson BG, Kopchick JJ, Skøtt O, Bie P, Isgaard J, Bohlooly-Y M, Bergström G, Wickman A. Growth hormone receptor deficiency in mice results in reduced systolic blood pressure and plasma renin, increased aortic enos expression, and altered cardiovascular structure and function. American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism. 2007, 292(5):E1418-E1425. Carlström M, Sällström J, Skøtt O, Larsson E, Wåhlin N, Persson AEG. Hydronephrosis causes salt-sensitive hypertension and impaired renal concentrating ability in mice. Acta Physiologica (Print Edition). 2007, 189(3): Uhrenholt TR, Schjerning J, Vanhoutte PMG, Jensen BL, Skøtt O. Intercellular calcium signaling and nitric oxide feedback during constriction of rabbit renal afferent arterioles. American Journal of Physiology - Renal Physiology. 2006, 292(4):F Hansen PBL, Friis UG, Uhrenholt TR, Briggs J, Schnermann J. Intracellular signalling pathways in the vasoconstrictor response of mouse afferent arterioles to adenosine. Acta Physiologica (Print Edition). 2007, 191(2): Holte K, Foss NB, Andersen J, Valentiner L, Lund C, Bie P, Kehlet H. Liberal or restrictive fluid administration in fast-track colonic surgery: a randomized, double-blind study. British Journal of Anaesthesia. 2007, 99(4): Sällström J, Carlström M, Jensen BL, Skøtt O, Brown RD, Persson AEG. Neuronal nitric oxide synthase-deficient mice have impaired Renin release but normal blood pressure. American Journal of Hypertension. 2007, 21(1): Hautmann M, Friis UG, Desch M, Todorov V, Castrop H, Segerer F, Otto C, Schütz G, Schweda F. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide stimulates renin secretion via activation of PAC1 receptors. Journal of the American Society of Nephrology. 2007, 18(4): Enders AC, Blankenship TN, Goodman SM, Soarimalala V, Carter AM. Placental diversity in malagasy tenrecs: placentation in shrew tenrecs (Microgale spp.), the mole-like rice tenrec (Oryzorictes hova) and the web-footed tenrec (Limnogale mergulus). Placenta. 2007, Årsberetning Syddansk Universitet 11

12 28(7): Miglino MA, Pereira FTV, Visintin JA, Garcia JM, Meirelles FV, Rumpf R, Ambrósio CE, Papa PC, Santos TC, Carvalho AF, Leiser R, Carter AM. Placentation in cloned cattle: structure and microvascular architecture. Theriogenology. 2007, 68(4): da Silva VMF, Carter AM, Ambrosio CE, Carvalho AF, Bonatelli M, Lima MC, Miglino MA. Placentation in dolphins from the Amazon River Basin: the Boto, Inia geoffrensis, and the Tucuxi, Sotalia fluviatilis. Reproductive biology and endocrinology: RB. 2007, 5:26. Stubbe J, Madsen K, Nielsen FT, Bonde RK, Skøtt O, Jensen BL. Postnatal adrenalectomy impairs urinary concentrating ability by increased COX-2 and leads to renal medullary injury.. American Journal of Physiology - Renal Physiology. 2007, 293(3):F780-F789. Hristovska A, Rasmussen LE, Hansen PBL, Nielsen SS, Nüsing RM, Narumiya S, Vanhoutte P, Skøtt O, Jensen BL. Prostaglandin E2 induces vascular relaxation by E-prostanoid 4 receptormediated activation of endothelial nitric oxide synthase. Hypertension. 2007, 50(3): Krarup P, Stolle LB, Rawashdeh YF, Skøtt O, Djurhuus JC, Froekiaer J. Regional changes in renal cortical glucose, lactate and urea during acute unilateral ureteral obstruction. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 2007, 41(1): Carlström M, Wåhlin N, Skøtt O, Persson AEG. Relief of chronic partial ureteral obstruction attenuates salt-sensitive hypertension in rats. Acta Physiologica (Print Edition). 2007, 189(1): Thiesson H, Jensen BL, Bistrup C, Ottosen PD, McNeilly AD, Andrew R, Seckl J, Skøtt O. Renal sodium retention in cirrhotic rats depends on glucocorticoid-mediated activation of mineralocorticoid receptor due to decreased renal 11beta-HSD-2 activity.. American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2007, 292(1):R625-R636. Schneider M, Kostin S, Strøm CC, Aplin M, Lyngbaek S, Theilade J, Grigorian M, Andersen CB, Lukanidin E, Lerche Hansen J, Sheikh SP. S100A4 is upregulated in injured myocardium and promotes growth and survival of cardiac myocytes.. Cardiovascular Research. 2007, 75(1): Carter AM. Sources for comparative studies of placentation I. Embryological collections. Placenta. 2007, 29(1): Aplin M, Christensen GL, Schneider M, Heydorn A, Gammeltoft S, Kjølbye AL, Sheikh SP, Hansen JL. The angiotensin type 1 receptor activates extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 by G protein-dependent and -independent pathways in cardiac myocytes and langendorff-perfused hearts. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2007, 100(5): Munthe-Fog L, Hummelshøj T, Hansen BE, Koch C, Madsen HO, Skjødt K, Garred P. The impact of FCN2 polymorphisms and haplotypes on the Ficolin-2 serum levels. Scandinavian Journal of Immunology. 2007, 65(4): Tang EH, Jensen B, Skøtt O, Leung GP, Feletou M, Man RY, Vanhoutte PM. The role of EP and TP receptors in the response to prostaglandin E2 in the aorta of WKY and spontaneously hypertensive rats. Cardiovascular Research. 2007, 78(1): Carlström M, Sällström J, Skøtt O, Larsson E, Persson AEG. Uninephrectomy in young age or chronic salt loading causes salt-sensitive hypertension in adult rats. Hypertension. 2007, 49(6): Oppermann M, Hansen PB, Castrop H, Schnermann J. Vasodilatation of afferent arterioles and paradoxical increase of renal vascular resistance by furosemide in mice. American Journal of Physiology - Renal Physiology. 2007, 293(1):F279-F287. Letter/kommentar/debat Skøtt O. The TGF mechanism is not needed for development of glomerular hyperfiltration in diabetes. Acta Physiologica (Print Edition). 2007, 190(3):177. Review Schweda F, Friis U, Wagner C, Skøtt O, Kurtz A. Renin release. Physiology. 2007, 22(5): Editorial Carter AM. Editorial. Placenta. 2007, 29:1. Konferenceartikel peer reviewed 12 Årsberetning Syddansk Universitet

13 Wamberg S. Acid-base balance in fur bearing animals. Wamberg S. Effects of dietary composition and Acid loading on animal health in fur bearing animals: Chemistry & Physiology. Hansen PBL, Jensen BL, Friis UG, Andreasen D, Uhrenholt TR, Skøtt O. Voltage-dependent calcium channels in renal resistance vessels. Paper fremlagt ved 8th World Congress for Microcirculation, Milwaukee, USA august, Medimond. Poster Madsen PH, Hess S, Gerke O, Høilund-Carlsen PF, Videbæk L, Gill S, Andersen PE, Bie P. Circulating vasomodulators in acute pulmonary embolism. Poster fremlagt ved 2 nd international symposium: Integrated biomarkers in cardiovascular disease, Berlin, Tyskland juni, Madsen PH, Hess S, Gerke O, Høilund-Carlsen PF, Videbæk L, Gill S, Andersen PE, Bie P. Circulating vasomodulators in acute pulmonary embolism. Poster fremlagt ved EANM 07 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, København, Danmark oktober, Undervisning Bidrag til lærebog Bie P. Fluid and electrolyte balance (Chapter 21). I: Petersen OH, red. Human Physiology. 5 udg. Oxford: AAAI Press. 2007, s Bie P. Peptider og aminosyrer som signalstoffer. I: Kampmann JP, Brøsen K, Simonsen U, red. Basal og klinisk farmakologi. 3. udgave udg. København: FADL s forlag. 2007, s IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI Oversigt over medarbejdere Lektor Graham Leslie, ph.d., B.Sc. Lektor, cand.scient. Søren Hansen (tiltrådt 1. januar) Lektor, cand.scient. Charlotte Harken Jensen, ph.d. Lektor, cand.scient., lic.med. Karsten Skjødt Videnskabelig assistent, cand.scient. Yaseelan Palarasah (1. februar 30. juni) Ekstern lektor, overlæge Claus Koch Bioanalytiker Inger Andersen Bioanalytiker Jette Brandt Laborant Nanna Bøgesvang Laborant Jette Hvelplund Laborant Vivi Amtoft Schmidt (tiltrådt 1. januar) Laborant Anne Jacobsen (deltidsansat) Bioanalytiker Anette Kliem Laborant Tessa Hornsyld (tiltrådt 1. september) Laborant Karina Juhl Rasmussen (deltidsansat - tiltrådt 1. juni) Laboratorietekniker Karina Rasmussen (tiltrådt 1. juli) Bioanalytiker Lise Schrøder (fratrådt 31. marts) Laborant Lars Vitved Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.scient. Ann Louise Worsøe Jørgensen Cand.scient. Yaseelan Palarasah Cand.scient. Lana Selman Cand.scient. Mikkel-Ole Skjødt Årsberetning Syddansk Universitet 13

14 Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden C. Koch har afholdt ELISA-kursus i SDU-E regi. G. Leslie har afholdt 3 kurser i flowcytometry i DascDoc-regi og SDU-E-regi. Han er bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Flowcytometri (DSFCM) C.H. Jensen deltog i Adjunktpædagogikum, i Transgene Network Meeting (23. maj), Introduktion til blackboard for undervisere, Syddansk Universitet, Odense (28. august) og FACSVAntageDiva kursus ved BD Biosciences, Erembodegem, Belgien ( oktober). Hun har undervist i flowcytometri, DASCDOC (28. november). Y. Palarasah deltog med foredrag i XIth European meeting on Complement in Human Disease, Cardiff, Wales, Storbritannien (Prize winning presentation) (9. september). K. Skjødt deltog i XIth European meeting on Complement in Human Disease, Cardiff, Wales, Storbritannien (9. september) Han var medlem af bedømmelsesudvalg på Cathrine Bie Petersen s og Liselotte Norup's PhD afhandling, begge Biovidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Han var intern adjunktvejleder på Adjunktpædagogikum, medlem af censorkorpset ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Købehavns Universitet, bedømmer for Det norske Forskningsråd og medlem af forskernetværket SCOFDA, Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture. M-O. Skjødt deltog med foredrag i XIth European meeting on Complement in Human Disease, Cardiff, Wales, Storbritannien (9. september) og i Graduate School of Immunology 2 nd Annual Meeting, Svendborg (4. oktober). Eksterne bevillinger og donationer Claus Kock har modtaget kroner fra Antibodyshop samt kroner fra Cancerforeningen. Søren Hansen har modtaget kroner fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme, kroner fra Lundbeck Fonden, kroner fra Aase og Ejner Danielsens Fond, kroner fra Overlægerådet og kroner fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd ( ). Karsten Skjødt har modtaget kroner fra Zealand Pharma som støtte til At udvikle antistoffer mod peptider. Publikationer Forskning Artikel peer reviewed Hansen S, Schmidt V, Steffensen MA, Jensen PH, Gjerstorff M, Thiel S, Holmskov U. An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for quantification of mouse surfactant protein D (SP-D). Journal of Immunological Methods. 2007, 330(1-2): Bauer M, Szulc J, Meyer M, Jensen CH, Terki TA, Meixner A, Kinkl N, Gasser T, Aebischer P, Ueffing M. Delta-like 1 participates in the specification of ventral midbrain progenitor derived dopaminergic neurons. Journal of Neurochemistry. 2007, 104(4): Thormann E, Kisbye Dreyer J, Simonsen AC, Hansen PL, Hansen S, Holmskov U, Mouritsen OG. Dynamic Strength of the Interaction between Lung Surfactant Protein D (SP-D) and Saccharide Ligands. Biochemistry. 2007, 46: Due E, Rossen K, Sorensen LT, Kliem A, Karlsmark T, Haedersdal M. Effect of UV irradiation on cutaneous cicatrices: a randomized, controlled trial with clinical, skin reflectance, histological, immunohistochemical and biochemical evaluations. Acta Dermato Venereologica. 2007, 87(1): Årsberetning Syddansk Universitet

15 Jensen P, Bauer M, Jensen CH, Widmer HR, Gramsbergen JB, Blaabjerg M, Zimmer J, Meyer M. Expansion and characterization of ventral mesencephalic precursor cells: effect of mitogens and investigation of FA1 as a potential dopaminergic marker.. Journal of Neuroscience Research. 2007, 85(9): Rossen M, Iversen K, Teisner A, Teisner B, Kliem A, Grudzinskas G. Optimisation of sandwich ELISA based on monoclonal antibodies for the specific measurement of pregnancy-associated plasma protein (PAPP-A) in acute coronary syndrome. Clinical Biochemistry. 2007, 40(7): Wirenfeldt M, Dissing-Olesen L, Babcock A, Nielsen M, Meldgaard M, Zimmer J, Azcoitia I, Leslie G, Dagnaes-Hansen F, Finsen B. Population control of resident and immigrant microglia by mitosis and apoptosis. American Journal of Pathology. 2007, 171(2): Hansen S, Lo B, Evans K, Neophytou P, Holmskov U, Wright JR. Surfactant protein D augments bacterial association but attenuates major histocompatibility complex class II presentation of bacterial antigens. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 2006, 36(1): Munthe-Fog L, Hummelshøj T, Hansen BE, Koch C, Madsen HO, Skjødt K, Garred P. The impact of FCN2 polymorphisms and haplotypes on the Ficolin-2 serum levels. Scandinavian Journal of Immunology. 2007, 65(4): Mackey AL, Kjaer M, Dandanell S, Mikkelsen KH, Holm L, Døssing S, Kadi F, Koskinen SO, Jensen CH, Schrøder HD, Langberg H. The influence of anti-inflammatory medication on exercise-induced myogenic precursor cell responses in humans. Journal of Applied Physiology. 2007, 103(2): Jørgensen LH, Jensen CH, Wewer UM, Schrøder HD. Transgenic overexpression of ADAM12 suppresses muscle regeneration and aggravates dystrophy in aged mdx mice. American Journal of Pathology. 2007, 171(5): Letter/kommentar/debat Nielsen C, Barington T, Hansen S, Lillevang ST. Comment on Aberrant regulation of synovial T cell activation by soluble costimulatory molecules in rheumatoid arthritis. Journal of Immunology. 2007, 178(8):4708. Publiceret abstrakt Skjødt M, Brandt J, Vitved L. C3c as a fluid phase marker for inflammation-generation and characterization of monoclonal antibodies against neoepitopes on activated or inactivated split products of C3. Publiceret abstrakt fremlagt ved XIth European meeting on Complement in Human Disease. Molecular Immunology Pergamon <Forlag uden navn>. Jørgensen LH, Jensen CH, Davies M, Charlier C, Georges M, Schrøder HD. DLK1 as a candidate for booster gene therapy in muscular dystrophy. Publiceret abstrakt fremlagt ved World Muscle Society 12th International Congress, Messina, Italien oktober, Palarasah Y, Skjødt K, Vitved L, Skjødt M, Koch C. Functional capacity of the lectin pathway of the complement system. Publiceret abstrakt fremlagt ved XIth European meeting on Complement in Human Disease. Molecular Immunology Pergamon Petersson SJ, Jensen CH, Illum N, Schrøder HD. Gene and protein expression of muscle specific genes in children. Publiceret abstrakt fremlagt ved World Muscle Society 12th International Congress, Messina, Italien oktober, MEDICINSK BIOTEKNOLOGISK CENTER Centerkoordinator, professor, overlæge, dr.med. Henrik J. Ditzel, ph.d. DITZEL GRUPPEN Oversigt over medarbejdere Professor, overlæge, dr.med., centerkoordinator Henrik J. Ditzel, ph.d. Årsberetning Syddansk Universitet 15

16 Ajunkt, cand.scient. Rikke Leth-Larsen, ph.d. Videnskabelig assistent, cand scient. Morten Gjerstorff (tiltrådt 1. januar) Videnskabelig assistent, cand.scient. Katrine Jacobsen (1. april 30. september) Videnskabelig assistent, cand.scient. Jonas Lindgren (1. marts 31. august) Laborant Lene Egedal Johansen Laborant Helle Vinsløv Hansen (tiltrådt 1. august) Laborant Ann Christina Bøg Pedersen (tiltrådt 24. september) Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.scient. Nicolaj Rasmussen Cand.scient. Maria Lyng (tidligere Pedersen) Cand.scient. Jonas Lindgreen Cand.scient. Katrine Jacobsen Cand.scient. Rikke Lund Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden H. Ditzel deltog i DMKS - Dansk Mammakirurgisk Selskabs Årsmøde, Viborg, (11. maj), deltog med foredrag i og var deltager i en dansk delegation af kræftforskere organiseret af Grundforskningsfonden, der mødtes med Chinese Academy of Science og kinesiske kræftforskere i Beijing, Kina ( maj). Han deltog i American Society of Clinical Oncology, Chicago, USA (1.-5. juni), organiserede MBC Retreat, Kerteminde (17. august) og deltog i Kræftens Bekæmpelses Brystcancer Årsmøde, København (29. august). Han var medlem af bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (1. september), var chairman, holdt foredrag og stod for organiseringen af Graduate School of Immunology 2 nd Annual Meeting, Svendborg (3.-5. oktober) og deltog i Nano Etisk Netværks Årlige Konference (2.-3. november). Han var organisator og chairman ved Nano Science Dating Møde, Lyngby (6. november), deltog sammen med Rikke Leth-Larsen, Maria Lyng, Rikke Lund, Nicolaj Rasmussen, Jonas Lindgreen, Katrine Jakobsen og Lene Johansen i EORTC-NCI-ASCO Annual Meeting on "Molecular Markers in Cancer" 2007, Bruxelles, Belgien ( november) og deltog i kandidatspecialeforsvar ved Århus Universitet (23. november). Han er bestyrelsesmedlem i DCTB - Dansk Center Translatorisk Brystcarcerforskning, i Graduate School of Immunology, i NanoBic- a forum for nanobioscience research at SDU og medlem af Nano Etisk Netværk. Han er adjungeret Professor ved The Scripps Reserach Institute, La Jola, CA, USA og adjungeret associate professor ved UCSD Medical Center, San Diego, CA, USA og overlæge på onkologisk afd., Odense Universitets Hospital. Vidensudveksling med det omgivende samfund. Populærvidenskabelig artikel omhandlende Henrik Ditzels forskning. Focus on breast cancer by Jens Fonnesbech, i Scandiavian Life Science, side 36, No 3, Eksterne bevillinger og donationer Henrik Ditzel har modtaget en bevilling på kroner fra Kræftens Bekæmpelse ( ), kroner fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme som projektstøtte til brystkræftforskning, kroner fra Gigtforeningen som projektstøtte til fremstilling af Human monoklonale autoanti-stoffer med phage display, kroner fra Dansk Kræftforsknings Fond som projektstøtte til Metastase-associerede proteiner ved brystkræft, kroner fra Familie Hede Nielsens Fond som projektstøtte til udvikling af en prædiktiv profil for endokrin resistens ved ER+ brystkræft, kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ( ) som projektstøtte til molekylære analyser til individualiseret behandling af brystkræft samt kroner fra Genmab ( ) som projektstøtte til fremstilling af phage display antistoffer. 16 Årsberetning Syddansk Universitet

17 Nicolaj Rasmussen har modtaget kroner fra Augustinus Fonden som projektstøtte til Antibody-mediated immunotherapy of cancer. Rikke Leth-Larsen har modtaget kroner fra Dansk kræftforskningsfond som projektstøtte til Identification of novel molecular markers of breast cancer stem cells by cellular and proteomic analysis. Hun har endvidere modtaget kroner fra Overlægerådets legatudvalg som projektstøtte til New molecular targets of metastatic breast cancer cells and their use in diagnosis and therapy. Maria Lyng har modtaget kroner fra Overlægerådets Legatudvalg, kroner fra Fonden for Lægevidenskabelig Forskning i det Fynske Sundhedsvæsen som begge er projektstøtte til Identification of which estrogen receptor-positive breast cancer patients that will respond to endocrine treatment using focused gene profiling. Morten Gjerstorff har modtaget kroner fra Civil. Bent Bøgh og hustru Inge Bøghs Fond, kroner fra Familien Erichsens Mindefond som begge er projektstøtte til Karakterisering af GAGE cancer/testis antigener. HOLMSKOV-GRUPPEN Oversigt over medarbejdere Professor, dr.med. Uffe Holmskov, ph.d. (barselsorlov 22. oktober 26. november) Adjunkt, cand.scient. Grith Lykke Sørensen, ph.d. (barselsorlov 7. marts 12. oktober) Postdoc, cand.scient. Anders Schlosser, ph.d. (adjunkt til 30. juni) Videnskabelig assistent, cand.scient. Jesper Bonnet Møller (1. februar 30. september) Bioanalytiker Kirsten Junker Laborant Karin Kejling Laboratoriefuldmægtig Ida Tornøe Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.scient. Dorte Holm Cand.scient. Silje Vermedahl Høgh Cand.scient. Dorte Fink Cand.scient. Theresa Bak-Thomsen Cand.scient. Jesper Bonnet Møller Gæsteforelæsninger afholdt af forskningsenheden Dr. S. Vijayakumar, Department of Medicine, Columbia University Medical Center NY Molecular mechanisms of epithelial differentiation regulated by Hensin (14 juni) Arrangør af Immunologisk Årsmøde i Odense (24 maj) Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden U. Holmskov var formand for bedømmelsesudvalget på ph.d.-afhandlingen: Antimikrobial effects of selected non-antibiotics on sensitivity and invation of Gram-positive bacteria, indsendt af cand. med. Oliver Hendricks, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (26 januar), var censor i Immunologi ved Aarhus Universitet (januar), deltog med foredrag i The annual meeting of the Society for pediatric Pulmonology, Munchen ( marts) og formand for bedømmelsesudvalget på ph.d.-afhandlingen: Inflammation and fibrin structure in patients with end-stage renal disease, indsendt af cand. med. Jonas Angel Sjøland, Klinisk Institut, Syddansk Universitet (31 august). Han deltog i Immunologisk Forskerskoles Årsmøde (3.-5. oktober), underviste på ph.d.-kurset: Mukosa Immunologi, Københavns Universitet (3. Årsberetning Syddansk Universitet 17

18 december). Han er formand i bestyrelsen og medlem af forretningsudvalget for Immunologisk forskerskole, Danmark og Medlem af bestyrelsen for Immunologisk selskab. Eksterne bevillinger og donationer Uffe Holmskov har modtaget kroner fra Lundbeck Fonden ( ) som projektstøtte til the role of Microfibril-associated protein 4 in vascular morphogenesis and in the development of vascular diseases, kroner fra Novo Nordisk Fonden til projektet karakterisering af et acetyl-gruppe-bindende type II membranmolekyle tilhørende fibrinogen domæne superfamilien og kroner fra Novo Nordisk Fonden til projektet karakterisering af en ny myleoid celle linjemarkør (CD163-L1) og dens rolle i det inflammatoriske respons. Han har endvidere modtaget kroner fra Hjerteforeningen, kroner fra Novo Nordisk Fonden, kroner fra Gigtforeningen, kroner fra Novo Nordisk Fondens Læge- og Naturvidenskabelige Komite som projektstøtte til a novel scavenger receptor cysteine rich type I membrane molecule, CD163-L2, expressed by a subset of T-cells - and its role in regulation af inflammation og endnu en bevilling fra Novo Nordisk Fondens Læge- og Naturvidenskabelige Komite som projektstøtte til characterization of acetylgroup binding type II transmembrane protein of the fibrinogen domain superfamily expressed by macrophages and small intestine epithelial cells. Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd har givet en rammebevilling på kroner ( ) som projektstøtte til a novel scavenger receptor cysteine rich type I membrane molecule, CD163- L2, expressed by a subset of T-cells -and its role in regulation of inflammation, samt en rammebevilling på kroner ( ) som projektstøtte til characterization of an acetyl-group binding type II transmembrane protein of the fibrinogen domain superfamily expressed by macrophages and small intestine epithelial cells og endu en rammebevilling på kroner ( ) som projektstøtte til surfactant protein D in the development of atherosclerosis and obesity. Han har modtaget kroner fra Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus mindelegat til projektstøtte til characterization of acetyl-group binding II transmembarne protein of the fibrinogen domain superfamily expressed by macrophages and small intestine epithelial cells og kroner fra Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus mindelegat til projektstøtte til a novel scavenger receptor cysteine rich type I membrane molecule, CD163-L2, expressed by a subset of T-cells - and its role in regulation of inflammation. Grith L. Sørensen har modtaget kroner fra Lundbeck Fonden, kroner fra Leo Nielsen og hustrus Legat, kroner fra Overlægerådets Legatudvalg. Alle er projektstøtte til surfactant protein D in atherosclerosis and obesity. Anders Schlosser har modtaget kroner fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme, kroner fra Overlægerådets Legatudvalg som begge er projektstøtte til Characterization of an acetyl-group binding type II transmembrane protein of the fibrinogen domain superfamily expressed by enterocyte. Dorte R. Fink har modtaget kroner fra Leo Pharma ( ). Dorte Holm har modtaget kroner fra Overlægerådets Legatudvalg. Silje V. Høgh har modtaget kroner fra Guldsmed A.L. & D. Rasmussens Mindefond 2006 som projektstøtte til Circulating surfactant protein D in healthy subjects, rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus patients. Experimental and clinical studies. Jens Madsen har modtaget kroner fra Alfred Benzons fond ( ) FINSEN GRUPPEN Oversigt over medarbejdere Professor dr.med. Bente Finsen Adjunkt, cand.scient. Michael Meldgaard, ph.d. Adjunkt, cand.scient. Kate L. Lambertsen, ph.d. 18 Årsberetning Syddansk Universitet

19 Postdoc, cand.scient. Alicia A. Babcock, ph.d. Postdoc Bilal Mirza (20%) Videnskabelig assistent, cand.scient. Lise Lyck (1. januar 31. december) Laborant Lene Jørgensen Laborant Inger Margrethe Rasmussen (deltidsansat) Laborant Sussanne Petersen (deltidsansat) Laborant Inger Nissen (tiltrådt 1. januar) Ph.d.-studerende pr. 31. december 2007 Cand.scient. Christina Fenger Cand.scient. Bettina Hjelm Clausen Humanbiolog Lise Lyck Cand.med. Martin Wirenfeldt Nielsen Cand.scient. Helle Hvilsted Nielsen Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden B. Finsen deltog med foredrag i Jens Zimmer Symposium on Neurodegeneration, plasticity and stem cells, Odense (18. april), i Mittwochskolloquien des Zentrums Neurologische Medizin, Georg-August-Universität, Göttingen, Holland (25. april). Hun deltog i Sixth Annual OAK Meeting, København (8. juni) og i VIII European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease, London, England (4.-9. august). Hun deltog med foredrag i Society for Neuroscience, Workshop on Neuroinflammation, San Diego (6. november). Hun har deltaget i bedømmelsen af ansøgere til Professorat ved Dansk Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab, Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus og Seniorlecturer/professor i Neuroimmunologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Hun har deltaget i bedømmelsen af Luciano Minuzzis ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet (januar) og Martin Krakauers ph.d.-afhandling, Københavns Universitet (25. september). Hun var bestyrelsesmedlem i Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. Hun har undervist i Neurological animal models, Course in laboratory animal science, Experimental Neurological Techniques: Stereotaxic surgery og Experimental Microsurgical Techniques, begge for Forskeruddannelsen, Syddansk Universitet. Hun modtog Torben Fogs og Erik Triers Research Award in Multiple Sclerosis. Kate L. Lambertsen holdt foredrag på MBC Seminar, Syddansk Universitet (13. april) og deltog med foredrag ved Sixth Annual OAK Meeting, København (8. juni). Hun deltog med poster ved VIII. European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease, Nagoya, Japan (4.-9. august), samt ved Neurodag 2007, København (26. oktober). Hun er bestyrelsesmedlem i og medlem af Dansk Selskab for Neurovidenskab. Hun deltog i kursus i E-læring, kom godt i gang for undervisere på Syddansk Universitet, samt i Pædagogik for universitetsundervisere ved det Centrale Uddannelsesudvalg, Syddansk Universitet. Gæsteophold ved andre institutioner Udførelse af iskæmioperationer i forbindelse med forskningssamarbejde. Institute for Molecular and Cell Biology, Porto, Portugal (2. december juni 2008). Eksterne bevillinger og donationer Bente Finsen har modtaget kroner fra Sclerose Foreningen, kroner fra Torben Fogs og Erik Triers Fond, kroner fra Serono Nordic til scleroseforskning. Hun har endvidere modtaget kroner fra Lundbeck Fonden til dækning af 1 års Ph.-D. løn, kroner fra Ragnhild Ibsens Legat til dækning af en Heraus multifuge, kroner fra H. Lundbeck A/S som projektstøtte til inflammatoriske mekanismer ved Alzheimers sygdom Årsberetning Syddansk Universitet 19

20 og kroner fra EU (STEMS projekt ) som projektstøtte til præklinisk forskning i stamcelletransplantation i stroke. Lise Lyck har modtaget kroner fra Visiopharm A/S som projektstøtte til stereologiske studier af den humane hjernebark. Helle H. Nielsen har modtaget kroner fra Michaelsen Fonden, kroner fra Fonden for Neurologisk Forskning, kroner fra Kurt Bønnelycke og hustrus fond, kroner fra Overlægerådets legatudvalg, kroner fra Kong Chr. Den tiendes Fond, kroner fra Fritmodt-Heineke Fonden som projektstøtte til Differentiering af oligodendrocyt precursor celler i T-celle infiltreret centralt nervevæv. Hun har endvidere modtaget kroner fra Gross. M. Brogaard og hustru som projektstøtte til myelin-reaktive T-cellers indflydelse på remyeliniseringsresponset i en musemodel for dissemineret sclerose. Bettina H. Clausen har modtaget kroner fra Kurt Bønnelycke og hustrus fond, kroner fra Carla Cornelia Storch Møllers Legat som projektstøtte til Funktionel divertsitet af mikroglia - makrofager og terapeutisk anvendelse af genmodificerede mikrogliale progenitorceller i det traumatiserede centralnervesystem. Kate L. Lambertsen har modtaget kroner fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd ( ) og modtaget kroner fra Leo Nielsen og Hustru s legat som projektstøtte til Tumor nekrose faktor systemets rolle for nervecelledegeneration i forbindelse med slagtilfælde (stroke). Hun har også modtaget kroner fra Overlægerådets Legatudvalg som projektstøtte til Mikroglia- versus makrofag-produceret interleukin-1 s og tumor nekrose faktor s betydning for iskæmisk hjerneskade. Alicia Babcock har modtaget kroner fra Lundbeck Fonden ( ) som projektstøtte til Regulation of innate microglial responses in Alzheimer's Disease. Christina Fenger har modtaget kroner fra Fhv. Dir. Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat, kroner fra Frk. Carla Cornelia Storch Møllers Legat, kroner fra Hestehandler Ole Jacobsens Mindelegat, kroner fra Torben og Alice Frimodts Fond alle til projektstøtte til materialeudgifter i forbindelse med ph.d.-projektet. Hun har endvidere modtaget kroner fra Scleroseforeningen til registreringsgebyr og rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i The 37th Conference of Neuroscience, San Diego, Californien. OWENS GRUPPEN Oversigt over medarbejdere Professor Trevor Owens, ph.d. Postdoc Michaela Fux (fratrådt 31. marts) Postdoc Peter Hjørringgaard-Larsen (fratrådt 31. oktober) Postdoc, cand.scient. Reza Koohrooshi, ph.d. Forskningsassistent, cand.scient. Henrik Toft-Hansen Videnskabelig assistent Jason Millward (tiltrådt 1. juli) Dyretekniker Dina Dræby Laborant Pia Nyborg-Nielsen Bioanalytiker Batool Abu-Laban (tiltrådt 1. maj) Laborant Mie Rytz Hansen (tiltrådt 1. september) Ph.d. studerende pr. 31. december: Cand.pharm. Hanne A. Jensen (Weiss) Cand.scient. Thomas Holm Medarbejdernes videnskabelige aktiviteter uden for forskningsenheden T. Owens deltog med foredrag ved German Neuroscience Society, Göttingen, Tyskland (31. marts), i Scandinavian Society for Immunology, Turku, Finland, (8. juni), ved University Life and Brain Center, Bonn, Tyskland (14. juni) og ved Danish Graduate School of Immunology, 20 Årsberetning Syddansk Universitet

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) Institut for Idræt

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK (IOB) Instituttet består af forskningsenhederne: Fysiologi og Biomekanik Idræt, Fysisk Aktivitet og Pædagogik Idræt, Krop og Sundhed Klinisk Biomekanik Institutledelse:

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Indbetalte bidrag på projekter af ikke statslige givere i 2011

Indbetalte bidrag på projekter af ikke statslige givere i 2011 61110-2097 Kræftens Bekæmpelse 60- Kræftens Bekæmpelse 31.127.821,00 31129 University of Dundee FAST - Febuxostat versus Allopurinol Streamlined 25.254.316,00 Trial 43133 EU EVOLNA 18.732.900,00 49531

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301

ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301 Klin. Mikrobiologisk afd. RH, årsrapport 2012. Diagnostisk Center 1 ÅRSRAPPORT 2012 KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING AFSNIT 7602 + 9301 Klin. Mikrobiologisk afd. RH, årsrapport 2012. Diagnostisk Center

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder.

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling

Embryonale stamceller. Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling Embryonale stamceller Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling BIOSAM 2003 Program...3 BIOSAM - samarbejde om bioteknologi...7 Politisk spørgepanel...9 Planlægningsgruppen...10 Præsentation

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

C.V. Kári J. Mikines, Bilag 1 04-03-2010

C.V. Kári J. Mikines, Bilag 1 04-03-2010 Curriculum vitae Overlæge, dr. med., postgraduat klinisk lektor Kári Joensen Mikines 120556 Kong Valdemarsvej 2 DK-2840 Holte Danmark Tlf./Fax: +45 45803909 E-mail: mikines@dadlnet.dk Uddannelse: Matematisk/Fysisk

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER

DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER DOKTORDISPUTATSER OG PH.D.-AFHANDLINGER Det Humanistiske Fakultet Doktordisputatser Den af forskningsleder Hans Schultz Hansen indleverede afhandling Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 den slesvig-holstenske

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

Fysisk aktivitet og læring

Fysisk aktivitet og læring Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference Udgivet i november 2011 af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Kunststyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN;

CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; CURRICULUM VITAE PALLE BEKKER JEPPESEN; FØDSELSDATO: 7. marts, 1963. PRIVAT ADDRESSE: Ellebækvej 32, 2820 Gentofte, Danmark. Telefon (+45) 35430023, E-mail Bekker@dadlnet.dk ARBEJDS-ADRESSE: Medicins gastroenterologisk

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Marital status: Married, one child, a son, born 30th September 2011.

CURRICULUM VITAE. Marital status: Married, one child, a son, born 30th September 2011. April 19, 2015 1 Personal Information Jens Henrik Badsberg Andreas Bjørns Gade 21, 2. tv. Copenhagen 1428, Denmark Phone: +45 29 46 31 48 Email: Jens.Henrik at Badsberg.EU ; at = @ Danish citizen. Born:

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm

JURIDISK INSTITUT. Ph.D.-studerende pr. 31. december: Jane Ferniss Inge Langhave Jeppesen Dan Moalem Kaj Andersen Ramsløv Jeppe Rune Stokholm JURIDISK INSTITUT Professor Ole Bjørn (til 31. august) Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor, lic.jur. Bent Iversen (til 31. august)

Læs mere