Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012"

Transkript

1 Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset

2 Indhold Forord...3 Vuggestuen...4 Pædagogiske praksisbeskrivelser...4 Daglig rutine...4 Samling...4 Når vi skal ud...4 Vaske hænder...5 Det planlagte...5 Rytmik...5 Det spontant opståede...5 Konflikter...5 Højtlæsning...5 Børnehaven...6 Pædagogiske praksisbeskrivelser...6 Daglig rutine...6 Samling...6 Måltidet...7 Det planlagte...7 På tur i skoven...7 Planlagt tur - fast turdag...8 Det spontant opståede...8 Papkassen...8 Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

3 Forord I Tusindbenshuset har vi særligt fokus på læring i relation til børnenes sociale og alsidige personlige udvikling. Det betyder at Tusindbenshusets pædagogik, pædagogiske aktiviteter og husets indretning tager udgangspunkt i børnenes sociale og alsidige personlige udvikling. Tusindbenshusets pædagogiske praksis handleplan er ikke statisk men skal ses som et dynamisk værktøj, hvor der forsat bliver tilføjet pædagogiske praksiser og hvor de pædagogiske praksiser er til diskussion og revidering. Det pædagogiske fagpersonale planlægger aktiviteter ud fra Kikhanes planlægningsskema 1. Dokumentere via billeder og tekst. 2,3 Den pædagogiske diskussion og evaluering tager udgangspunkt i de narrative dokumentationsmetoder praksisfortælling og jeg ser børn der. De pædagogiske fortællinger dokumenter husets praksis og giver dermed et indblik i gør vi det, vi siger vi gør. Der evalueres via logbogsmetoden 4 I det følgende er Tusindbenshusets pædagogiske praksiser beskrevet. Praksiserne er kategoriseret under Daglig rutine, Det planlagte samt Det spontant opståede. Derudover er praksiserne delt op i to afsnit, vuggestue 0 3 år samt børnehave 3 6 år. 1 Se bilag Kikhanes planlægningsark. 2 Se bilag PÆDAGOGISK DOKUMENTATION & EVALUERING 3 Se bilag Jeg ser børn der 4 Se bilag - LOGBOGSMETODEN Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

4 Vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Formål: At barnets dannelse, som individ, sker gennem fællesskabet. 5 Mål: Vi vil sikre at barnet får en forståelse af sig selv, som individ, ved at blive set og hørt i fællesskabet. Vi vil sikre at barnet oplever fællesskabet som betydningsfuldt og at dette er meningsfuldt. Vi vil sikre en læringskultur, hvor barnet inspireres til at blive selvhjulpen. 6 Pædagogiske praksisbeskrivelser Daglig rutine Tusindbenhuset har rutiner i vuggestuen. Med rutine mener vi noget vi gør i hverdagen på samme måde. I det følgende beskrives sådanne rutiner. Samling Kl holders der fælles samling på stuerne. Hver stue har et tårn med farvede puder, som hvert barn og pædagog henter for at danne en rundkreds. Herefter deles der frugt/brød. Et barn tager fadet og går rundt i kredsen og deler ud. Herefter vælger et andet barn en sang fra vores hjemmelavede sangbog, som vi i fællesskab synger og laver fagter til. Heraf lærer børnene at vente til det bliver deres tur, sætte navn på kammeraterne, og forstå at andre også skal have mulighed for at vælge frugt og sange. Børnene lærer gennem sangene f.eks. om farverne. Når vi synger Se min kjole, den er rød, beder vi de børn, der sidder på en rød pude om at række puden i vejret. Når frugten er spist er samlingen slut og hvert barn ligger deres pude tilbage i tårnet, som rulles væk. Efter samlingen tilbydes alle børn vand. Når vi skal ud Når vi skal ud af huset eller på legepladsen går børnene selv ud i deres gaderober, tager sutsko af og finder overtøj frem. Med hjælp fra pædagogen, bliver børnene hjulpet til selv at tage tøj på. F.eks. lægges 5 Virksomhedsplan Institution Kikhanen s Virksomhedsplan Institution Kikhanen s. 12 Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

5 flyderdragten klar så barnet selv kan stikke fødderne i benene. Vaske hænder Før frokosten vasker børnene selv hænder med hjælp fra pædagogen. Børnene går ud på badeværelset og på skift gør de hænderne våde, tager håndsæben og skrubber hænderne. Herefter tager børnene selv et papirhåndklæde og tørre deres hænder. Det planlagte I Tusindbenshuset er der planlagte aktiviteter, annonceret på forhånd, hvor indholdet ikke ændres, dette gør vi fordi vi har en særlig pædagogisk hensigt med aktiviteten. I det følgende beskrives eksempler disse planlagte aktiviteter. Rytmik Hver onsdag samles vuggestuerne på tværs af huset. Grupperne består af tre børn pr. stue ifølge med en voksen. Gruppen består af 12 børn og fire voksne. Forløbet vil strække sig over otte uger. Det er vigtig at der er de samme børn og voksne der deltager. Der er plads til spontane indslag fra børn og voksne. Læringen ved rytmikforløbet. Børnene får skabt sociale relationer til hinanden på tværs af stuerne. Alle sanser bliver stimuleret i forløbet. Vi lytter til musikken, imiterer bevægelser. Vi arbejder med kropsbevidsthed. Vi ser en stor glæde ved fællesskabet og ved den fysiske udfoldelse. Vi voksne lærer og skaber erfaringer af hinandens input til forløbet. Børnene lærer at det er givende at være sammen og at det giver mening/glæde ved være deltagende i aktiviteterne. Det spontant opståede I Tusindbenhuset er vi åbne for børnenes spontane ideer og påfund og vi skaber gerne rammen for en fællesaktivitet med udgangspunkt i disse. I det følgende beskrives hvorledes sådanne spontane ideer kan udvikle sig til en fællesaktivitet. Konflikter I vuggestuen opstår der konflikter børnene mellem. Vi hjælper børnene med at læse hinanden. F.eks. siger pædagogen til det ene barn se på ham, hvordan har han det. Pædagogen hjælper børnene med at sætte ord på handlingen, lærer dem at vente på tur, vente på en bestem stykke legetøj eller hjælpe barnet til at finde på noget alternativt. Højtlæsning Børnene er glad for at få læst historie og ofte komme et barn med en bog, det gerne vil have læst op. Vi læser gerne op for børnene. Børnene erfarer fællesskabet ved at sidde sammen med vennerne på sofaen og den fælles glæde en god historie kan skabe. Børnene lære at skiftes til at sidde på skød, at skiftes til at være den der bladre eller peger. Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

6 Børnehaven Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer. Formål: At barnets dannelse, som individ, sker gennem fællesskabet. 7 Mål: Vi vil sikre at barnet får en forståelse af sig selv, som individ, ved at blive set og hørt i fællesskabet. Vi vil sikre at barnet oplever fællesskabet som betydningsfuldt og at dette er meningsfuldt. Vi vil sikre en læringskultur, hvor barnet inspireres til at blive selvhjulpen. 8 Pædagogiske praksisbeskrivelser Daglig rutine Tusindbenhuset har rutiner i børnehaven. Med rutine mener vi noget vi gør i hverdagen på samme måde. I det følgende beskrives sådanne rutiner Samling Samlingen starter altid med en lille indledning og godmorgen Samlingens overordnede mål er at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets bh-dag. Forberede børnene på hvad der skal ske. Give dem gode oplevelser i et fast voksenstyret forløb med sange, lege og et pædagogisk indhold. En situation hvor man bliver holdt fast i et overskueligt forløb med et afvekslende indhold. En social oplevelse der er båret af den voksnes entusiasme. Nøgleord ift. barnets alsidige og sociale udvikling: At gøre børnene bekendt med sociale spilleregler. Hvordan agerer man i en samspilssituation. Vekselvirkningen mellem at lytte og at være aktiv. Opleve sig selv som et enkeltstående individ med krop, sind og tanke. Men også som en del af en gruppe. Det sociale fællesskab. Den fælles glæden ved at gøre sjove og hyggelige ting samen med andre. At udvide børnenes begrebshorisont og følelse af sammenhæng i den verden de er en del af. 7 Virksomhedsplan Institution Kikhanen s Virksomhedsplan Institution Kikhanen s. 12 Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

7 Opråb af navne (afkrydsningsliste): Pædagogen gennemgår afkrydsningslisten. Når børnene hører deres navn, skal de svare med et Ja. Vi ønsker at børnene øver sig i at være på på tur. At de lærer at holde sig i baggrunden når deres kammerater har ordet. Øver sig i at lytte og forholde sig refleksivt til kammeraters synspunkter og vinkler. Men også i denne situation at de får erfaringer med at lytte og forholde sig til gruppe. gruppementalitet og kultur. Vi ønsker at samlingen skal være et trygt rum, hvor også de mere stille børn får erfaringer med at byde ind og være på. (høre sin stemme og høre de andres) Hvad for en dag og hvilken måned. Hvordan er vejret. At forholde sig til den virkelighed og verden man er en del af. Hvilke omgivelser er jeg i. Forstå sammenhænge. Eks. hvad for noget overtøj skal vi mon have på i dag, når det regner? Måltidet Børnene samles ved stuens toilet for at vaske hænder. De stiller op i kø og venter på tur. Børnene tager tallerken og glas og herefter madpakken. Pædagogen stiller kander med vand på bordene. Børnene sidder ved borde sammen med en pædagog. Nogle børn sidder på faste pladser, da de har behov for den tryghed i, ikke at skulle tage stilling til, hvor skal han/hun skal sidde og får dermed det overskud, der skal til, for at kunne koncentrere sig om maden. Pædagogen spiser med for at signalere, dette er noget vi er fælles om og jeg har også lyst til at spise sammen med jer. Derudover er pædagogen rollemodel og ved at spidse med, ser børnene hvordan man f.eks. tygger maden og ikke bare sluger maden. Selve måltidet skal være hyggeligt, med hyggeligt menes, fællesskab, vi er sammen om at spise. Det tales ved bordene, men ikke mellem bordene. Der skal være rum til at nyde sin mad og mærke sig selv. Dette gør pædagogen ved at sidde ved bordet og være til stede i de spontane snakke børnene har med hinanden. Børnene skaber erfaringer med mad, man kan også spise det som min sidemand har med og at det er ok at have forskellige smag. Børnene hjælper hinanden. Kan du pakke der her ud for mig, vil du åbne/lukke min madpakke. Børnene erfarer at jeg kan noget, jeg kan hjælpe eller jeg har svært ved det her, men jeg kan få hjælp. Pædagogen læser højt, først 2/3 del inde i frokosten, for ikke at forstyrre de børn der har svært ved at koncentrere sig om sin mad. Det planlagte I Tusindbenshuset er der planlagte aktiviteter, annonceret på forhånd, hvor indholdet ikke ændres, dette gør vi fordi vi har en særlig pædagogisk hensigt med aktiviteten. I det følgende beskrives eksempler disse planlagte aktiviteter. På tur i skoven Vi ser skoven som et stort læringsrum for barnets alsidige personlige udvikling og social Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

8 kompetence. F.eks.: Der skal bygges en hule. Nogle børn går automatisk i gang med at finde grene. Nogle grene kan de ikke selv løfte, men er man to går det nemmere. Andre finder blade til hulens gulv. Nogle børn har bygget hule før og har dermed en erfaring herom, der kan bruges til det fælles projekt. De hjælper og kommer med ideer til konstruktion og materialer. Pædagogen opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og via vejledende deltagelse fra pædagogens sidde, bygger børnene en hule, hvormed oplevelsen af, dette er noget vi har lave i fællesskab, danne sociale og personlige erfaringer. Andre børn er i gang med at klatre op af en rod fra et væltet træ. Flere har stor erfaring med at klatre andre har en mindre eller ingen erfaring. De ønsker hjælp fra pædagogen til at komme op. Pædagogen opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. Planlagt tur - fast turdag En gang pr. uge (fast turdag), tages der på en længere tur. Turens indhold kan variere fra en naturoplevelse i skov, ved strand, sø osv. til museer, besøg på trafiklegepladser eller erhvervsbesøg f.eks. den lokale brandstation. Turens er planlagt og annonceret til forældrene i forvejen. Børnene kommer i børnehave med rygsæk og drikkedunk. I børnehaven smøre deres frokost med vejledt deltagelse fra en voksen. Der tales om hvad de kan lide af spise, madpakken pakkes og børnene for mulighed for at danne erfaring om hvordan en madpakke smøres og pakkes. Efter barnet er afleveret i børnehaven kommer, han/hun ud i køkkenet og går i gang med at smøre madpakken. Når vi skal af sted, tage børnene, vejledt af en voksen, udetøj på passende til årstiden. De finder deres turmakker, holder hinanden i hånden, stiller sig op i kø. Ofte bruges de offentlige transportmidler, og på foregående samling har vi snakket om hvordan man færdes i f.eks. bussen og om hvordan man færdes i trafikken. Til samlingerne inden turen snakker vi om hvordan man færdes sammen med andre mennesker uden for børnehaven. Vi ønsker at skabe en bevidsthed hos børnene om deres færdsel indflydelse på andre mennesker. Vores tur giver børnene erfaringer til at begå sig i ukendte rammer, børnene alsidige personlige og sociale kompetencer udvikles. På turene deler vi os op i i minder grupper for at skabe rum til fordybelse og nærværd fra den voksne. Det spontant opståede I Tusindbenhuset er vi åbne for børnenes spontane ideer og påfund og vi skaber gerne rammen for en fællesaktivitet med udgangspunkt i disse. I det følgende beskrives hvorledes sådanne spontane ideer kan udvikle sig til en fællesaktivitet. Papkassen Et barn har fundet en papkasse ved Tusindbenshusets køkken. Pædagogen ser barnet og Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

9 spøger ind til hvad den kan bruges til. Et barn har fra tidligere erfaringer med papkasser, en bestemt ide med papkassen og går i gang med at lave en borg. Flere børn kommer til med papkasser, nogle med mange erfaringer andre uden. Der klippes, saves, tegnes og males. Børnene hjælper hinanden. Hvis du lige holder sådan her, så kan du nemmere få hul i kassen. Børnene danner sig erfaringer, både personlige og sociale. Pædagogen opfordrer børnene til at hjælpe hinanden og via vejledende deltagelse udvikles forskellige produkter som børnene selv har lavet. Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

10 Evaluering af pædagogisk handlepraksis Tusindbenshusets praksis- og handleplan er, som beskrevet i indledningen, ikke statisk men dynamisk. Derfor skal denne evaluering også ses som et billede af den praksis der foregå for tiden i Tusindbenshuset. Mens vi løbende beskriver det pædagogiske indhold og fokusområder, udbygges praksis- og handleplanen og via dokumentation og evaluering vil praksis- og handleplanen revideres. Opgaven okt Pædagogerne i Tusindbenshuset har fået til opgave at evaluere en praksisbeskrivelse fra hver opdeling Daglig rutine, Det planlagte, Det spontant opståede. Dataindsamling Data til evaluering stammer fra pædagogernes praksisbeskrivelser, dagbog- og fokusbeskrivelser og aktivitetsbeskrivelser. Metodevalg I Kikhanen evalueres der via LOGBOGSMETODEN 9. Evaluering Materialet er gennemgået til pædagogmøder i Tusindbenshuset i ultimo september og primo oktober. Beskrivelserne er enten lavet af den enkelte pædagog og derefter diskuteret i pædagoggruppen eller lavet under pædagogmøderne. Rytmik vuggestuen Det beskrevne om rytmik i Tusindbenshusets pædagogiske praksis handleplan , er redigeret af pædagogerne efter evaluering via logbogsmetoden. Den eksisterende tekst i praksis handleplanen er slettet og erstattet af en ny, da den ikke længere var aktuel, nyt personale i vuggestuen. Det beskrevne rytmikforløb bliver evalueres efter otte uger. Planlagt tur - fast turdag Vores erfaring er forberedes ned i den enkelte detalje giver overskud og tid til fordybelse. Det handler om at forberede børnene på hvad de skal og hvor de skal hen, gå i gang med at lave madpakker fra morgenstunden med børnene, informere forældrene om tidspunkt, børnenes påklædning osv. Vores erfaring er også, at for at skabe et nærvær og den gode fællesoplevelse, skal vi dele børn og voksne op i minder grupper. Børnene giver udtryk for at være glade for de faste turer, det oplevere vi bl.a ved at 9 Se bilag - LOGBOGSMETODEN Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

11 børnene spørge ind til hvornår de skal af sted igen og at børnene snakker indbyrdes om deres oplevelser. Samlingen Samlingen som metode og daglig ramme ser vi, som en vigtig, nyttig og genkendelig pædagogisk praksis. Samlingens indhold variere fra stue til stue og indholdet er forskelligt og tilpasset dagen, kommende aktiviteter og børnegruppen. Der er en vigtig oplevelse og opdagelse, for os professionelle, at samlingen, for alle børnene på børnehavestuerne, er noget de glæder sig til, noget de efterspørger og gerne vil være aktivdeltagende i. Det opleves på stuerne at børnene er trygge i den kendte ramme og at gentagelsen fremmer børnenes nysgerrighed, glæden for at være sammen om indholdet styrkes og børnenes relation til hinanden udbygges. Derudover opleves det, at børnenes opmærksomhed på hinanden styrkes og de bliver bedre til håndterer, det at der er fokus på en selv. Er rammen på plads kan alle emner/indhold bruges i samlingen, men vores erfaringer viser dog at det er et krav, at pædagogen er velforberedt og motiveret for at samlingen bliver god. Vi har erfaret at samlingen er en rigtig god aktivitet og vi har lært at den pædagogiske forberedelse er nødvendig, hvis vi ønsker at skabe et rum for læring, hvor børnene bliver udfordret, inddraget og gøres nysgerrige. Vi oplever, at de dage, hvor samlingen ikke bliver afholdt, er der mere uro i børnegrupperne. Flere børn efterspørger samlingen. Samling som pædagogisk praksis er noget vi forsat vil prioriter i Tusindbenshuset. Det spontant opståede De beskrevne eksempler under kategorien Det spontant opståede, viser at samværet med børn og samværet børn og børn mellem rummer de spontane input. Vi oplever at det er vigtigt at pædagogerne er til stede og at de kan gribe de spontane input fra børnene og involvere børn i aktiviteten samt være aktiv deltagende. Der vores oplevelse at vi skal blive bedre til at beskrive børnenes spontane input, samt den læring, personlig og sociale udvikling der skabes hos børnene, når pædagogerne støtter op og videre formidlere disse input. Perspektivering Gennemgang af stuernes dokumentation har synliggjort aktiviteter der ikke er beskrevet i Tusindbenshuset pædagogiske praksis handleplan. Da aktiviteterne er tilbagevendende er de en del af Tusindbenshuset pædagogiske praksis, hvorfor aktiviteterne må beskrives og indsættes i praksis handleplanen. Tilbagevendende aktiviteter er: Løb, træværksted, bageaktiviteter, samling på tværs af vuggestue og børnehave, selvhjulpenhed, borddækning, hygiejne, færdsel i trafikken, Nintendo fredag, biograf, besøg på museer, børnefødselsdage, ture i lokalområdet m.fl.. Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

12 På de kommende pædagogmøde skal det drøftes, om disse aktiviteter er noget vi skal forsætte med, hvorfor aktiviteterne skal beskrive via Kikhanes planlægningsskema 10. De eksisterende beskrivelser i Tusindbenshusets pædagogiske praksis handleplan skal skrives ind i Kikhanes planlægningsskema for nemmere at evaluere indholdet. Evalueringen er afgørende for at synliggøre om aktiviteterne har en effekt eller læring hos børnene. Det er afgørende at aktiviteterne mål er tydelig beskrevet. Dette bliver også et fokuspunkt i den kommen udbygning af Tusindbenshusets pædagogiske praksis handleplan. Ser vi på mål for barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer i Kikhanens virksomhedsplan kan vi konkludere; Tusindbenshuset arbejder med de mål, Kikhanenes pædagoger har formuleret for børnehusets kompetenceprofil. Dog overrasker det os at vi ikke beskriver den læringskultur hvori vi inspirere barnet til at blive selvhjulpen. Er det fordi vi ikke har tydelig fokus på dette, eller fordi det ligger som en rutine, en indgroet vane i Tusindbenshuset. Det er noget der skal undersøges og beskrives i kommende vinter og forår. 10 Se bilag Kikhanes planlægningsark. Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

13 Bilag Kikhanes planlægningsark. Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

14 PÆDAGOGISK DOKUMENTATION & EVALUERING Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

15 Jeg ser børn der Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

16 LOGBOGSMETODEN Institution Kikhanen - Tusindbenshuset Pædagogisk praksis handleplan

PÆDAGOGISK PRAKSIS HANDLEPLAN TUSINDBENSHUSET 2012-2013

PÆDAGOGISK PRAKSIS HANDLEPLAN TUSINDBENSHUSET 2012-2013 PÆDAGOGISK PRAKSIS HANDLEPLAN TUSINDBENSHUSET 2012-2013 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Vuggestuen 5 Pædagogiske praksisbeskrivelser 5 Daglig rutine 5 Samling 5 Tøj af og på 6 Det planlagte 6 Rytmik 6 Det

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 29.2.2016. Fælles fokus FRI FOR MOBBERI " Børnene laver deres egen bog "

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 29.2.2016. Fælles fokus FRI FOR MOBBERI  Børnene laver deres egen bog KLARpædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 29.2.2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI " Børnene laver deres egen bog " NATUREN OG NATURFÆNOMENER KROP OG BEVÆGELSE SOCIALE KOMPETENCER BARNETS ALSIDIGE

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Dalgården revideret 2016 Et væsentligt omdrejningspunkt i børnenes hverdag er måltiderne. At få mad i maven er et grundlæggende behov, og måltiderne giver samtidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Arbejdspapir til projektbeskrivelse

Arbejdspapir til projektbeskrivelse Hvilket tema arbejder vi med? Vi skal arbejde med læreplanstemaet krop og bevægelse. Vi vil lægge vægt på at styrke motorikken i hverdagen. Vi vil 1 x ugentligt have fysisk udfoldelse i motorikrummet.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI

KLAR-pædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI KLARpædagogik og leg & læringsmiljøer i Svalereden 2016 Fælles fokus FRI FOR MOBBERI NATUREN OG NATURFÆNOMENER KROP OG BEVÆGELSE SOCIALE KOMPETENCER BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING KULTURELLE UDTRYKSFORMER

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i Skovbørnehaven

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden Bevægelsespolitik i Børnehuset Gravhunden 0 Visioner og mål for politikken Som beskrevet i vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplan handler kerneydelsen i Gravhunden om at skabe et udviklende børnemiljø

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

I øjeblikket er vi meget optaget af vores udendørsværksteder. Vi udforsker brugen af vand og sand. Vi banker søm i, og saver i træ.

I øjeblikket er vi meget optaget af vores udendørsværksteder. Vi udforsker brugen af vand og sand. Vi banker søm i, og saver i træ. Så er solen virkelig begyndt at titte frem. Det er rigtigt dejligt, for så kan vi alle komme endnu mere ud og nyde vejret og legepladsen. Men det betyder også vi skal passe på solens stråler. Vi skal derfor

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik i Marthagården

Mad- og måltidspolitik i Marthagården Mad- og måltidspolitik i Marthagården På baggrund af sundhedsprofilen af de 0-25-årige i Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes og implementeres mad- og måltidspolitikker

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste

Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Hæfte til forberedelse af: Kaj læser bog af Mats Letén dialogisk oplæsning leg og læsning for de mindste Dialogisk oplæsning Dette hæfte indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan forberede dialogisk

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Melita 2014

Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Værdier og menneskesyn: Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra et værdigrundlag præget af det kristne menneskesyn og et socialt engagement. I børnehøjde betyder

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Kostpolitik. Dokumentnavn: Folder Dokument #: 2115084 Forfatter: DL9YJS

Kostpolitik. Dokumentnavn: Folder Dokument #: 2115084 Forfatter: DL9YJS 1 Kostpolitik 1 Forord: Tønder kommunes overordnede kostpolitik danner grundlag for børnehavens kostpolitik. 2 Målsætningen: Vi vil sikre sunde og glade børn i Tønder Kommune. Tønder Kommune forventer

Læs mere

PIPPI- HUSET. Evaluering. 2013 og 2014. Beskrivelse af det pædagogiske arbejde

PIPPI- HUSET. Evaluering. 2013 og 2014. Beskrivelse af det pædagogiske arbejde 1 PIPPI- HUSET 2013 og 2014 Beskrivelse af det pædagogiske arbejde Vores udgangspunkt for arbejdet er et helhedssyn på børns læring, hvor de enkelte læreplanstemaer er integreret i hinanden, og sættes

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå.

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Disse værdier og vores praksis evalueres en gang årligt i oktober måned NÆRVÆR Vi anser det for overordentligt vigtigt at vi voksne er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Integreret Institution Tangebo

Integreret Institution Tangebo Integreret Institution Tangebo Kostpolitik 1 Tangebos kostpolitik. Forældrebestyrelsen og personalet i Tangebo har sammen udarbejdet nedenstående kostpolitik. Vi har søgt viden og vejledning hos rejseholdsmedarbejder

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere