Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk."

Transkript

1 Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at opnå en ensartet infrastruktur. Infrastrukturen designes således, at driftsikkerheden og økonomien optimeres bedst muligt. Retningslinjerne er gældende for alle projekttyper som f. eks ved nybygninger, ombygninger, bygningsændringer og udvidelser af eksisterende installationer. Kabling 1. PDS For at sikre fremtidige behov i Region Syddanmark, skal der som minimum installeres UTP (uskærmet) Kategori 6 RJ45. Kablingen bør udføres i Systimax, Panduit eller lignende kvalitet. Kabler, paneler og konnektorer skal være af samme fabrikat. Til hver drop fremføres 2 stk. 4pars parsnoet (dobbelt PDS stik) UTP kat. 6 kabler. Alle kabler skal være af typen LSZH (halogenfri). Kabler fremføres i forhold til planerne, primært i svagstrømsspor og i kabelbakker. Fremføringen må ikke være sammen med stærkstrømskabler. Parsnoningen skal terminers som type A. Opmærkning Som udgangspunkt skal der foretages opmærkning efter lokal standard (spørg teknisk afdeling). Ved nybyggerier foretages en logisk opmærkning efter evt. bygningsnumre eller anden unik betegnelse (f.eks. krydsfelt navn/nr). Kabler skal mærkes ved henholdsvis patchpanel i krydsfeltet og dataudtag ude i installationen. Kabelopmærkningen skal indeholde samme princip nummerering som dataudtag. Der er ikke specifikke krav om anvendelse af produkter til disse opmærkninger, men de skal være synlige og let læselige. Ved opmærkning af dataudtag skal labels placeres under den gennemsigtige mærkeplade af hensyn til rengøring. Ved installation af dataudtag på f.eks. operationsstuer skal labels være af en kvalitet, der tåler mildere rengøringsvæsker. Hvis der kables og opmærkes til andre installationer, der ikke skal tilkobles Region Syddanmarks netværk, så skal disse tydeligt afspejle dette ved f.eks. opmærkning med anden farve. Eksempel på opmærkning (se tegning på side 11) Vægstik: Udtag 1. A01-15 (A = Krydsfelt navn/nr, 01 = panelnummer, 15 = stiknummer) Krydsfelt: A01-15 Krydsfeltet navngives: Krydsfelt A Det første RJ45 panel navngives: Panel 01 Hvis nummerering af stikkene i panelet ikke allerede eksisterer, så angives disse logisk fra nr. 1 og opefter fra venstre mod højre. Side 1 af 12

2 Ved oplægning af kablerne skal der tages hensyn til max. træk belastning af kablerne typisk under 11 kg. for en Kategori 6 kabling. Den maksimale kabellængde er 90m. Hvis entreprenøren/leverandøren ikke kan holde sig inden for denne længde skal byggeherren/rådgiveren gøres opmærksom på problemet. Der skal udføres fyldestgørende testrapport på alle datastik der etableres i Region Syddanmark. Test og dokumentation skal udføres med min. level 3 tester som f.eks. Fluke DTX1800/DSP4300. Instrumenterne skal være dokumenteret godkendt, og kalibreret umiddelbart før målingerne foretages. Installationerne skal testes som Kategori 6 med kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler, og som min. indeholde følgende: - Dato, firma navn, tekniker navn, testinstrument model, test standard. - Længde. (angivet i meter). - Wiremap (pin-forbindelser). - NEXT (Near End Crosstalk). - PSNEXT (Power Sum Next). - Attenuation, Loss, Insertion loss. (Dæmpning I db). - ACR Attenuation to Crosstalk Ratio (Signal/støjforhold). - Return Loss, echo response. - Delay Skew. - FEXT (Far End Crosstalk). - ELFEXT. - PSELFEXT. Resultaterne af de enkelte afprøvninger skal foreligge skriftlig i form af testrapporter, underskrevet af den ansvarlige tekniker. Alle målinger skal være godkendte mærket PASS, hvis der er anmærkninger PASS* skal dette beskrives tydeligt. Ved større projekter kan testrapporter afleveres på CD/DVD/USBPEN efter aftale med byggeherren/rådgiveren. Kablerne terminers i krydsfelterne direkte i stikkene i de 48-ports patchpanelers RJ45 stik. Opsnoningen af et par må aldrig være over 6mm, og kabel kappen skal føres helt ind i eller til konnektor huset. I krydsfelterne skal der anvendes data patchpaneler med 48-ports RJ45 stik pr. panel i det antal, som er nødvendigt for projektets gennemførelse. De anvendte Patchpaneler må max. fylde 2HE (højdeenheder) eller 2U rackhøjdeenheder. Der skal monteres kabelholdere under alle patchpaneler. Region Syddanmark stiller ikke krav til placering af PDS stikdåser eller kabelbakker i individuelle rum. Vi gør dog opmærksom på, at der kan være regler, som skal overholdes i forhold til rengøring og hygiejne. Dette gør sig typisk gældende på Sygehuse. Undersøgelse eller spørgsmål hertil kan gennem byggeherren/rådgiveren, stilles til rengøringsansvarlig myndighed. Side 2 af 12

3 2. FIBER Udvidelse af nuværende byggeri/installation: Her skal der installeres singlemode 9/125 OS2. Nybyggeri: Her skal der installeres singlemode 9/125 OS2. Følgende gør sig gældende for alle typer fibre: Alle ledere konnekteres i underkrydsfeltet i fiber patch panelet med pig tails. Der skal mærkes på fiberskuffen, hvortil fiberkablet er trukket. Der skal som udgangspunkt anvendes LC konnektorer. I hovedkrydsfeltet skal alle ledere konnekteres i fiberpanelet. Der markeres på panelet, hvilket underkrydsfelt, der er trukket fiber til. Redundante kabler skal så vidt muligt trækkes i særskilte traceer, meget gerne på forskellige etager. Fiberkablerne må først mødes i krydsfelterne. Kabeltrækket skal dokumenteres på bygningstegninger af leverandøren. Der skal foreligge en skriftlig målerapport på fiberkablingen, der skal afleveres til byggeherren/rådgiveren. Der skal som minimum trækkes 12 fibre, 6 par i en installation. Der skal ALTID trækkes 24 fibre, 12 par til et underkrydsfelt på et Sygehus. Fiber trækkes altid fra hovedkrydsfeltet til underkrydsfelt. Region Syddanmark anvender stjernetopologi. Ved arbejde i krydsfelter skal der udvises forsigtighed i forhold til fiberkablerne, som er rullet sammen i ringe med en bestemt bøjningsradius. Der skal ligeledes gøres opmærksom på at fiberkablerne ikke bøjes/knækkes efter at de er monteret i fronten af krydsfeltet. I tilfælde af manglende beskyttelses hætter på fiberpigtails bedes disse afdækkes inden arbejde i krydsfeltet af hensyn til skadelige laserstråler og støv. 2A. KRAV TIL TOMRØR VED FØRINGSVEJ Der skal etableres tomrør fra offentlig vej til hovedkrydsfelt ved nybyggeri. Rørets dimensioner: Vi anbefaler min. Ø110. Hvis der benyttes riflet rør uden glat inderside skal det være forsynet med træktråd. Længden er uden betydning, men byggeherren/rådgiveren skal altid modtage en oversigtsplan/tegning over tracéet. Bøjninger må ikke have formstykker, og mindste bukkeradius er ½ meter. Side 3 af 12

4 3. PC ARBEJDSSTATION Ved nybyggeri eller udvidelse af bygninger, hvor der skal etableres nye PC arbejdsstationer har Region Syddanmark følgende vejledning til strøm og PDS (dette gælder for én arbejdsstation): Der skal minimum etableres 4 stk. 10A 230V EDB stik med jord. 2 stk. dobbelt PDS stik (4 x RJ45 stik). PDS & strøm terminers i vægmonteret kabelbakke eller i væg, så vidt det er muligt. Opmærkningen skal være tydelig og let læselig. Se evt. krav omkring opmærkning i afsnittet PDS. Evt. spørgsmål vedr. fysisk placering af PDS/strøm skal rettes til byggeherren/rådgiveren. Installationer skal næsten altid tilpasses det enkelte projekt, derfor bør dette drøftes på et byggemøde, hvilke forventninger og krav ejerne har til resultatet. Krydsfelt & krydsfeltskab Ved etablering eller renovering af nye krydsfelter, er der følgende krav til krydsfeltskabet: Rackskabet skal have en minimum størrelse på 42U 19, samt 80 cm bredt og 80 cm dybt (800*800*2000). Mærket bør være i samme kvalitet som Rital levere. Der skal kunne sættes Ruko cylinder i skabet. Fra frontbeslaget i rackskabet skal der være minimum 10 cm til inderside af lågen, af hensyn til fiberkabler. Rackskabet skal være udstyret med en kabelbøjle pr. patchpanel. Der skal være 2 stk. 19 strømskinner i rackskabet, eller bagerst på bagvæggen af skabet (se evt. tegninger i dette dokument). Strømskinnerne skal være forbundet til hver sin strømforsyning i form af to helt individuelle faser fra hver sin eltavle. De skal terminers på en 13A forsyning med jordet forbindelse. Én af skinnerne bør være forsynet af UPS. Der skal være minimum 5 stik pr. strømskinne. Fiberpanel placeres øverst i skabet med kabelbøjle. PDS patchpaneler monteres under fiberpatchpanelet. Der MÅ KUN monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuld bestykket. Der skal være frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse, samt mindst på den ene side af rackskabet (minimum en halv meter). Der skal være tilstrækkelig arbejdsbelysning ved krydsfeltet evt. i form af lys inde i racket for oven. Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være udsugningsanlæg, mekanisk udluftning, blæser eller aircondition. Der skal også være udsugning i selve rackskabet. Krydsfeltskabet skal placeres hensigtsmæssigt uden for rækkevidde af diverse vandrør, afløb eller el-tavler. Desuden skal der tages hensyn til, at rummet, hvor krydsfeltet placeres, ikke anvendes til evt. depot eller opbevaringsrum i fremtiden. Side 4 af 12

5 Retningslinjer for patchning i krydsfeltskab Det er vigtigt, at patchning i krydsfeltskabet udføres korrekt. Der skal være orden i krydsfeltskabet, således, at det er nemt, at udføre ændringer, samt udføre service på aktivt udstyr. Dette gælder for ALLE, der udfører patchningen. Følgende krav skal overholdes: Der anvendes kun kabler i den korrekte længde (bemærk længden kan variere afhængig af afstanden fra patchpanel til switch. 1, 1.5 & 2 meter er de mest anvendte). Kablet føres fra patchpanelet ud i siden af rackskabet og monteres i kabel bøjlerne. Fra siden af rackskabet føres kablet til switchen i den korrekte højde. Evt. rettes overskydende kabel til i kabelholderne i siden af skabet. Hvis en port er reserveret, så monteres et patchkabel, som rulles op, således, at kablet hurtigt kan føres til relevant patchpanel. (Brug evt. strips eller velcrobånd). Nogle sygehuse kan i forvejen anvende farvekoder på kabler i deres krydsfelter. Derfor skal de nuværende farvekoder, som udgangspunkt overholdes. Ved omlægning eller nyopsætning skal følgende farvekoder anvendes på PDS / patchkabler: Grøn: Medico Teknik Blå: Facilities Management Gul: Voice VoIP. Sort: Analog telefoni. Grå: Data / administrativt net. Lilla: Access Punkter (AP). Rød: Unikke, sikrede eller specielle systemer uden forbindelse til omverdenen. Kabler skal være af samme kvalitet, som Systimax, kategori 6 UTP (uskærmet kabel) eller bedre. Side 5 af 12

6 Wireless WLAN Et access punkt kan dække ca. 200 kvm ved normal dataanvendelse. Normal dataanvendelse betyder, at netværket bruges til data. Såfremt netværket også skal understøtte telefoni bliver arealet lidt mindre, ca. 130 kvm. Hvis opsætningen skal supporterer positionering, så dækker et access punkt op til 100 kvm. Ved etablering af Wireless LAN har Region Syddanmark en række krav, der skal opfyldes inden etableringen: Access punktet skal være monteret vandret med fronten pegende nedad mod gulvet. Dette giver optimal dækning af det område, hvor det er placeret. Montering på ovenstående vis kan enten ske ved monteringsbeslag eller på anden måde, f.eks. direkte på loftplader eller lignende. Det er op til entreprenøren/leverandøren, hvordan de løser opgaven. Der skal etableres enkelt PDS stik indenfor 2m fra, hvor Access punktet placeres. PDS stikket skal terminers i nærmeste krydsfelt. Access punkter må ikke monteres udenfor. Der skal foretages site survey/dækningsprøve for udvidelser eller nybyggerier, før der kan opsættes Wireless LAN. Priserne ser således ud: - Ca. kr for kvm. - Ca. kr for kvm. - Ca. kr for kvm. Husk, at der vil blive efterspurgt digitale tegninger for bygning(er), hvor der skal laves site survey/dækningsprøve. Wireless priser Wireless udstyr ekskl. moms: Enhedspris Pris på Access Punkt inkl. opsætning kr ,00 Levering af vinkel beslag for AP kr. 150,00 Tekniske installationer ekskl. moms: Enhedspris Installation 1-5 PDS enkelt udtag UTP CAT6 inkl. Opsætning af AP,er kr ,00 Installation 6-10 PDS enkelt udtag UTP CAT6 inkl. Opsætning af AP,er kr ,00 Installation PDS enkelt UTP CAT6, inkl. Opsætning af AP,er kr ,00 installation over 20 PDS enkelt udtag UTP CAT6, inkl. Opsætning af AP,er kr ,00 Tekniske installationer er inkl.: Fra eksisterende krydsfelt/rack - trækning af 1xPDS kabler UTP CAT6 max. længde 90meter til AP. Montering af PDS kabel UTP CAT6 i eksisterende krydsfelt/rack og udtag, inkl. materialer. Supplerende føringsvej inkl. materialer (4 meter kabelkanal eller rør pr. dobbelt udtag) (det forudsættes at eksisterende hovedføringsveje fra krydsfelt kan anvendes). Montering og opsætning af AP, samt konfiguration og placering af AP,er i NCS. Side 6 af 12

7 Levering af 1 stk. PDS patchkabel UTP CAT6 2.0M til opkobling i Rackskab til switch. Levering af 1 stk. PDS patchkabel UTP CAT6 0.5M til opkobling af AP. Test og opmærkning af installation. Enhedspriser er baseret på ordre pr. lokation. Bemærkning: Total tilbud på kabling, EL, fiber m.m. kan udarbejdes efter ønske. Forbehold ved tekniske installationer: At installationsarbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid på hverdage fra kl til kl At føringsveje er etableret. At alle lokaler er tilgængelige under udførelse af projektet. Uden for tekniske installationer er: Føringsveje, Aktivt udstyr, switche, AP,er m.m. IP Telefoni Region Syddanmark har ingen krav om, at der skal anvendes eller installeres IP-telefoni med mindre man er en organisatorisk enhed, der har valgt, at tilslutte sig Syd Telefoni, jf. nedenfor. I stedet kan Region Syddanmark give rådgivning på området og komme med eventuelle tilbud på løsninger, alt efter behov. Syd Telefoni Regionen har installeret en tværregional IP-telefoni løsning, der omfatter hele somatikken, det psykiatriske område, samt Regionshuset og de Sociale institutioner. Alle enheder tilslutter sig Syd Telefoni platformen i årene Øvrige enheder under Regionen kan tilslutte sig, hvis det ønskes. Priser og vilkår kan indhentes gennem Syd Telefoni projektgruppen frem til sommeren 2015 og herefter gennem driftsorganisationen under Regional IT. På kan der læses mere om projektet. Der er følgende krav ift. Syd Telefoni. Kablingen skal minimum være kategori 6 (ift. fastnet). En IP-fastnettelefon skal tilsluttes en switchport i regionens infrastruktur direkte og porten skal være med PoE (for strømfødning af telefonen). Det anbefales, at alle krydsfelter og switche er udstyret med UPS / nødstrøm, da telefonien ikke kan køre uden strøm i netværket. 3. parts integrationer sker vha. SIP protokollen; trunk baseret. Side 7 af 12

8 Muligheder under Syd Telefoni Tilslutning til Syd Telefoni kræver nye fastnettelefoner, hvis der er behov for fastnet. Telefoner tilbydes i 2 udgaver; standard og udvidet apparat til omstillingsfunktion. Der kan tilsluttes fax og frankeringsmaskiner under Syd Telefoni og derved som en del af lokalnummerplanen. Der kan tilbydes tilslutning af konferencetelefoner og wifi-telefoner (under Regionens wifi-løsning). Hvis man ønsker integration til lokale DECT-systemer (f.eks. personsikringsanlæg) skal det ske via SIP TRUNK mod Syd Telefoni. Der kan tildeles lokalnumre til de lokale DECT-systemer. Hvis man ønsker tilslutning af enkeltstående DECT håndsæt (trådløse håndsæt) sker det ved hjælp af lokal IP-konverteringsenhed (ATA boks). Der kan tilbydes softphone telefoni under Syd Telefoni (PC og tablet telefoni; Skype-lignende løsning ). Denne løsning giver også mulighed for chat. Endvidere kan man under Syd Telefoni få adgang til PC-omstilling, kontaktcenterløsninger, optagefunktionalitet (voice-recording) samt telefonkonference. Enhedens mobiltelefoner kan endvidere indgå i Syd Telefoni løsningen, så mobiltelefonerne tillige får tilknyttet et lokalnummer / regionsnummer. Nummerserier og tildeling af lokalnumre sker i samarbejde med Syd Telefoni projektorganisationen. Projektorganisationen varetager planlægningen af tidsplanen (hvornår lokationen kan komme på Syd Telefoni), håndtering af leverandøren (Eltel Networks) samt håndtering af TDC ift. nuværende telefoni (fastabonnementer) og evt. 3. partsleverandører (integrationer mod f.eks. kaldeanlæg). Side 8 af 12

9 Sådan skal et rackskab typisk bestykkes Skab på væg Side 9 af 12

10 19 Gulvskab Side 10 af 12

11 Skitse over opmærkning, eksempel Side 11 af 12

12 Afprøvning og idriftsættelse Når et projekt er færdiggjort og leveret, så overtager Region Syddanmark og opsætter netværksudstyr, hvorefter installationerne testes. Derfor forventes det, at projektet gennemgår alle gennemførte installationer og dobbelt tjekker via nedenstående tjekliste fra Region Syddanmark. På den måde sikres, at alt er klart, når netværksteknikeren skal opsætte netværksudstyret og servicedesk skal opsætte PC er m.m. Projektet bedes gennemgå følgende tjekliste: 1. Krydsfelt m.m. a. Er der 10cm Fra frontbeslaget i rackskabet til inderside af lågen? b. Er racksakbet 80cm bredt og 80cm dybt? c. Kan racksakbet låses af, efter opsætningen? d. Er der en kabelbøjle pr. patch panel? e. Er der 2 stk. 19 strømskinner med minimum 5 strømudtag i rackskabet eller skinner placeret på bagpladen i skabet? f. Er fiberpanelet placeret øverst i skabet med kabelbøjle? g. Er der frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse? h. Overholder placeringen af skabet, at der minimum er 60cm luft på den ene side? i. Er der tilstrækkelig arbejdsbelysning ved krydsfeltet? j. Er der udluftning i rummet? k. Er skabet placeret hensigtsmæssigt i forhold til vandrør m.m.? 2. Fiber. a. Er fiberpanelet terminert med SC eller LC konnektorer? b. Er opmærkningen i orden og let læselig? c. Er der minimum 6 par 12 fibre til evt. underkrydsfelter? d. Går fiberen direkte mellem hovedkrydsfeltet & underkrydsfeltet? e. Stemmer opmærkningen i hovedkrydsfeltet overens med underkrydsfeltets opmærkning? Side 12 af 12

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 64.0 Kommunikation og information... 3 Emne: 64.11 Telefon, fastnet...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014 Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014 Indholdsfortegnelse: 64.11 Optagetanlæg... 3 64.12 Ringeanlæg... 4 64.21 It-Infrastruktur... 5 64.211 Kabling... 6 64.212

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen.

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen. Produktbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 64.11 Optagetanlæg... 2 64.12

Læs mere

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler COFERRO INSTALLATØR KATALOG Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler Gulv rackskabe Væg rackskabe Rack og tilbehør Patchkabler Siemon Datakabler Aluminiumskabler Securi flame

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Kabling af bygninger

Kabling af bygninger IT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2017 til 31-07-2018 Ny

Læs mere

02 COFERRO MERCODAN. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information:

02 COFERRO MERCODAN. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: COFERRO NETVÆRK Patchkabler PoE kort Fiberkabler PCI kort Fiber konverter Trådløs USB adapter Netværks switche Access Point PoE switche Værktøj og tester 02 COFERRO MERCODAN Du er altid velkommen til at

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2016 til 31-07-2017

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide er en division i Coferro A/S, der har eget lager i Herlev, og kan levere fra dag til dag, hvis varerne er på lager. Med vores erfaring og faglige viden er vi i dag veletablerede på det danske marked. Ud

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381 Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router med router HG2381 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Fiberboksens dioder og display Power

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester ELMA LANTEK 6/7 Side 2 De fire funktionstaster, som er placeret umiddelbart under displayet, giver brugeren mulighed for vælge de soft-tast funktioner,

Læs mere

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN COFERRO NETVÆRK Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN NETVÆRK Patch kabler Fiber kabler Fiber

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem NetKey -kobber og fiber-kabelsystem udgør en komplet kabelinfrastrukturløsning i overensstemmelse med standarderne til tale-, data-

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

TDC Modem ADSL. Installationsvejledning

TDC Modem ADSL. Installationsvejledning A Installationsvejledning Oktober 0 Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du få tilsendt. giver dig adgang til internt og til

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

Sikringsskabe fra SafeGroup Med sikkerhed et godt valg...

Sikringsskabe fra SafeGroup Med sikkerhed et godt valg... Sikringsskabe fra SafeGroup Med sikkerhed et godt valg... Mobilt sikkerhedsskab til bærbare pc er MobilSafe F&P godkendt, hovedgruppe 1, rød (Model 24 og 36) Et- eller to-dørs sikkerhedsskab fremstillet

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer Fiber produkter Freenet Danmark leverer DRAKA Fiberkabler Optix Fiberkabler Konnektorer Patchpaneler Vægudtag Splidse kassetter Pigtails Patchkabler ODF kabinetter - 37 Fiberkabler inden eller udendørs

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering.

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering. Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering. Generelt...1 Funktionstaster og softtaster...1 Farvedisplay...1 Display Håndsæt (DH)...2 Batteri og AC/DC adapter...2 Remote Håndsæt

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

LF-kanalen - fordele der er til at få øje på

LF-kanalen - fordele der er til at få øje på -kanalen - fordele der er til at få øje på Fladvinkler og øvrige nye formstykker er udformet, så de dækker en evt. skæv overskæring af låget Fleksible endestykker. Dette gør at én og samme type passer

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet.

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Indholdsfortegnelse Hvem er vi... 3 Gulvsøjler/gulvstandere...

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse LAN typer Indholdsfortegnelse 1. ETHERNET (CSMA/CD - ISO 8802.3)... 1 2. TOKENRING (ISO 8802.5)... 3 3. ANDRE LAN TYPER... 6 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Ethernet blev først i 70 erne udviklet i

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver KabelKataloget 2nd edition 2011 Netværkskabler Kategori 5E i flere farver Racktilbehør Fiberkabler Netværkskabler Skærmkabler AV kabler Netværkskabler grå og farvede kategori 5e 5e kategori rabat stykpris

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning HomeBox til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt fiberbredbånd fra TREFOR. TREFOR samarbejder med TDC, hvorfor du modtager en HomeBox,

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

Produktoversigt Nexans Cabling Solutions

Produktoversigt Nexans Cabling Solutions Produktoversigt Nexans Cabling Solutions Diverse produkter 3 Plastikdele 3 Udtag Snap-in ( kan bruges I Clickline ) 3 Rammer 3 Værktøj 3 Presseværktøj for presning af Snap-in konnektorer 3 Værktøj for

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Advarsel inden installation. Kassens indhold DA-121

Advarsel inden installation. Kassens indhold DA-121 500024701G Advarsel inden installation Danish Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placér ikke netværkskameraet på ustabile underlag. Indfør ikke skarpe eller

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 151. Hold Network Video Recorder væk fra

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 151. Hold Network Video Recorder væk fra 510000221G Advarsel før installation Dansk Sluk for Network Video Recorder så snart det opdages, at den ryger eller smelter på unormalvis. Placér ikke Network Video Recorder i nærheden af varmekilder,

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby April 2017 Version 4.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B AP-550-monteringsvejledning Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: 11550VOL010 Volkswagen Fox 2005> Del B B1 Indledning GoldCruise er et optimalt fleksibelt

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Kom godt i gang med Platinum 6810

Kom godt i gang med Platinum 6810 VI GI R DIG Kom godt i gang med Platinum 6810 Leveres via TDC Fibernet Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Velkommen 03 Tilslutning af fiberboks 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Rigtigt tilbehør fuldender din installation...

Rigtigt tilbehør fuldender din installation... Kabel management: Det er nødvendigt at vælge et system for håndtering af kabler og med tanke for overlængde på kablerne. Få inspiration til både vertikal og horisontal føring. Powerpaneler: Trenden er

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

CN KATALOG www.svalk.dk

CN KATALOG www.svalk.dk CN KATALOG www.svalk.dk Piccolo, Medio & Grande serien. Belastning: 100Kg, 500Kg og 700kg Montageinformation vedr. Piccolo, Medio og Grande-skinner Ved maksimal belastning skal skinnen monteres med bolt

Læs mere

Strukturerede kabelsystemer Quick Guide

Strukturerede kabelsystemer Quick Guide Strukturerede kabelsystemer Quick Guide Solar Danmark A/S. Industrivej Vest 43. 6600 Vejen. Telf. 76 96 12 00. www.solar.dk Brøndby. Frederikshavn. Hillerød. Kolding. Kbh NV. Kbh SV. Nykøbing F. Odense.

Læs mere