Delårsrapport for 1. halvår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. halvår 2014"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår Driftsresultatet (EBIT) blev som følge af den lavere om-o sætning et underskud på DKK 7,4 mio. mod et overskud på DKK 1,1 mio. i 1. halvår Der forventes stigende aktivitet i 2. halvår 2014,, hvor aktiviteten traditionelt er højere, og forventni f orventninn- gerne til hele året fastholdes. Closing vedrørende frasalg af forretningssegmentet Telecom forven- tes fortsat gennemført inden for den nærmeste fremtid. Administrerende direktør Torben Duer udtaler: Første halvdel af 2014 blev svagere end forventet primært som følge af lavere omsætning inden for affugtning og Telecom reservedelssalg, mens der var vækst i salget inden for ventilation. Efter den snarligt forventede gennemførelse af frasalget af forretningssegmentet Telecom er fokus rettet mod strategisk udvikling af de tilbageværende forretningsområder med henblik på at øge omsætningen og lønsomheden. Frasalg af forretningssegmentet Telecom Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 9, den 5. august 2014 var det forventningen, at Closing vedrørende frasalg af forretningssegmentet Telecom kunne gennemføres inden for den nærmeste fremtid. Det er fortsat forventningen. Salgsprisen på gældfri basis forventes i niveauet DKK 136 mio., hvilket ventes at resultere i et regnskabsmæssigt tab i 2014 i niveauet DKK 15 mio. (hvoraf DKK -14,4 mio. er indregnet i 1. halvår 2014) inklusiv omkostninger til salgsprocessen og resultateffekt i 2014 af de frasolgte aktiviteter frem til Closing. Udvikling i 2.. kvartal 2014 Omsætningen for de fortsættende aktiviteter blev DKK 69 mio. i forhold til DKK 80 mio. i 2. kvartal Driftsresultatet (EBIT) for de fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK 2,8 mio. mod et overskud på DKK 2,1 mio. i 2. kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet blev negative med DKK 2 mio. mod positive pengestrømme på DKK 7 mio. i 2. kvartal Udvikling i 1. halvår 2014 Omsætningen for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 138 mio. mod DKK 158 mio. i 1. halvår Driftsresultatet (EBIT) for de fortsættende aktiviteter blev et underskud på DKK 7,4 mio. mod et overskud på DKK 1,1 mio. i 1. halvår Pengestrømme fra driftsaktivitet blev negative med DKK 4 mio. mod positive pengestrømme på DKK 1 mio. i 1. halvår Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 1 af 18

2 Finansieringsforhold Dantherm indgik i februar 2014 en aftale om forlængelse af sine garanterede faciliteter med sine primære bankforbindelser frem til 31. marts Aftalen indeholder sædvanlige Covenants. Covenants pr. 30. juni 2014 var fastsat med forventning om, at Closing vedrørende frasalget af forretningssegmentet Telecom ville være gennemført på dette tidspunkt, men på grund af processens forsinkelse har Dantherm har ikke kunnet overholde disse Covenants, og har modtaget en waiver. Dantherm er i en god dialog med sine bankforbindelser om kreditfaciliteterne, og Closing forventes fortsat at ske snarligt. Efter Closing af frasalget af forretningssegmentet Telecom vil Dantherm indfri driftsfinansieringen under de garanterede faciliteter med kreditinstitutterne, og den nettorentebærende gæld vil blive reduceret til niveauet DKK 90 mio. (ultimo 2013: DKK 203 mio.), der primært relaterer sig til bygningsfinansiering i Danmark og Norge. Forventninger til 2014 Dantherm fastholder forventningerne til 2014 for de fortsættende aktiviteter om en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat (EBIT) på DKK 5 10 mio. 1. halvår 2014 har været svagere end forventet. Aktiviteten i 2. halvår er traditionelt højere. Realisering af forventningerne for hele 2014 forudsætter en omsætning i den resterende del af 2014, som er lidt højere end samme periode af 2013 med et bedre driftsresultat (EBIT) som følge af gennemførte omkostningsbesparelser. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til adm. direktør Torben Duer på telefon Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 2 af 18

3 Indhold Hoved- og nøgletal... 4 Ledelsesberetning... 5 Forventninger til Ledelsespåtegning... 8 Resultatopgørelse... 9 Totalindkomstopgørelse Balance ance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Om Dantherm Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen. Virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I 1970 erne blev produktprogrammet udvidet med affugtere og ventilationsprodukter, i 1980 erne med mobile varme- og køleenheder til forsvaret og nødhjælpsorganisationer og i 1990 erne med klimastyringsprodukter til teleindustrien. Dantherm har indtil frasalget af Telecom forretningssegmentet været struktureret i de to forretningssegmenter HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for forretningsområdet HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for opvarmning, ventilation, køling og affugtning af luft. Dantherms kompetencer er kendetegnet ved omfattende know-how inden for klimastyring, produktudviklingsviden og moderne produktions- og testfaciliteter. Dantherm blev børsnoteret i 2002 på Nasdaq OMX Copenhagen og har i dag ca aktionærer. Læs mere på Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 3 af 18

4 Hoved- og nøgletal DKK mio. 2. kvartal 1. halvår Året Resultatopgørelse: Nettoomsætning 68,7 80,1 137,6 158,0 328,6 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 1,1 5,6 0,4 7,8 20,3 Driftsresultat (EBIT) -2,8 2,1-7,4 1,1 6,0 Finansielle poster, netto -3,5-3,9-7,3-6,9-13,6 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-18,5 Resultat før skat (EBT) -6,3-1,8-14,7-5,8-26,1 Periodens resultat for ophørte aktiviteter -0,6 0,2-14,4 0,4-1,7 Periodens resultat -6,9-1,6-29,1-5,4-28,0 Balance ultimo: Arbejdskapital 19,8 75,3 19,8 75,3 70,3 Netto rentebærende gæld 196,5 204,2 196,5 204,2 203,2 Balancesum 383,6 433,4 383,6 433,4 404,5 Egenkapital 55,3 110,3 55,3 110,3 86,6 Investeret kapital 251,8 314,6 251,8 314,6 289,8 Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet -2,2 6,8-4,2 0,6 6,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2,8-3,2-4,6-5,5-9,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0,4-1,7-1,5-3,5-6,9 Periodens pengestrøm -6,1-4,0-13,3-19,5-22,4 NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate (omsætningsvækst) -14,2% 0,8% -12,9% 3,0% -10,7% Overskudsgrad (EBIT-%) -4,1% 2,7% -5,4% 1,0% 1,8% Egenkapitalandel 14,4% 25,4% 14,4% 25,4% 21,4% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) (EPS), DKK -0,9-0,3-2,1-0,8-3,7 Udvandet resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) (EPS-D), DKK -0,9-0,3-2,1-0,8-3,7 Cash flow pr. aktie, DKK -0,3 1,0-0,6 0,1 0,9 Indre værdi ultimo, DKK 7,7 15,3 7,7 15,3 12,1 Børskurs ultimo, DKK 13,6 16,1 13,6 16,1 14,2 K/IV 1,8 1,0 1,8 1,0 1,2 Antal 1000 aktier ultimo á DKK Omfatter resultat af Telecom-aktiviteterne i 2014, forventede transaktionsomkostninger og nedskrivninger i forbindelse med frasalget. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 4 af 18

5 Ledelsesberetning Frasalg af forretningssegmentet Telecom og klassifikation i fortsættende og ophø- rende aktiviteter Dantherm indgik den 24. marts 2014 bindende aktieoverdragelsesaftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom. Aktiviteterne omfattet af aktieoverdragelsesaftalen er i delårsrapporten klassificeret som ophørende aktiviteter, og sammenligningstallene er i resultatopgørelsen tilpasset i overensstemmelse med IFRS 5. I 2. kvartal 2014 er koncernen omstruktureret med henblik på gennemførelse af frasalget af de ophørende aktiviteter. Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 9, den 5. august 2014 var det forventningen, at Closing vedrørende frasalg af forretningssegmentet Telecom kunne gennemføres inden for den nærmeste fremtid. Det er fortsat forventningen. Salgsprisen på gældfri basis forventes i niveauet DKK 136 mio., hvilket ventes at resultere i et regnskabsmæssigt tab i 2014 i niveauet DKK 15 mio. (hvoraf DKK -14,4 mio. er indregnet i 1. halvår 2014), inklusiv omkostninger til salgsprocessen og resultateffekt i 2014 af de frasolgte aktiviteter frem til Closing. De fortsættende aktiviteter omfatter herefter moderselskabet Dantherm A/S og selskaberne i Danmark (uden udskilte Telecomaktiviteter), Norge, England og Polen. Finansieringsforhold Dantherm indgik i februar 2014 en aftale om forlængelse af sine garanterede faciliteter med sine primære bankforbindelser frem til 31. marts Aftalen indeholder sædvanlige Covenants. Covenants pr. 30. juni 2014 var fastsat med forventning om, at Closing vedrørende frasalget af forretningssegmentet Telecom ville være gennemført på dette tidspunkt, men på grund af processens forsinkelse har Dantherm har ikke kunnet overholde disse Covenants, og har modtaget en waiver. Dantherm er i en god dialog med sine bankforbindelser om kreditfaciliteterne, og Closing forventes fortsat at ske snarligt. Efter Closing af frasalget af forretningssegmentet Telecom vil Dantherm indfri driftsfinansieringen under de garanterede faciliteter med kreditinstitutterne og den nettorentebærende gæld vil blive reduceret til niveauet DKK 90 mio. (ultimo 2013: DKK 203 mio.), der primært relaterer sig til bygningsfinansiering i Danmark og Norge. Kommentarer til regnskabet for 2. kvartal Omsætningen blev DKK 69 mio. i forhold til DKK 80 mio. i 2. kvartal Den lavere omsætning skyldes primært forretningsområderne affugtning og Telecom reservedelssalg, mens der var vækst i salget inden for ventilation. OMSÆTNING PR. KVARTAL Beløb i DKK mio Beskrivelsen i ledelsesberetningen omfatter med mindre andet fremgår alene de fortsættende aktiviteter kvartal 2. kvartal Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 5 af 18

6 Driftsresultatet (EBIT) blev som følge af den lavere omsætning et underskud på DKK 2,8 mio. mod et overskud på DKK 2,1 mio. i 2. kvartal EBIT PR. KVARTAL Beløb i DKK mio. 5 Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 7,4 mio. mod et overskud på DKK 1,1 mio. i 1. halvår EBIT ÅR TIL DATO Beløb i DKK mio kvartal 2. kvartal 0 1. kvartal 2. kvartal Dantherms resultat før skat (EBT) blev som følge af den lavere omsætning et underskud på DKK 6,3 mio. mod et underskud på DKK 1,8 mio. i 2. kvartal Kommentarer til regnskabet for 1. halvår Omsætningen blev på DKK 138 mio. mod DKK 158 mio. i 1. halvår Den lavere omsætning skyldes primært forretningsområderne affugtning og reservedelssalg, mens der var vækst i salget inden for ventilation. OMSÆTNING ÅR TIL DATO Beløb i DKK mio Resultat af ophørte aktiviteter blev et underskud på DKK 14,4 mio., der omfatter resultat af Telecom aktiviteterne i 1. halvår 2014, forventede transaktionsomkostninger og nedskrivninger i forbindelse med frasalget. Dantherms resultat før skat (EBT) blev et underskud på DKK 14,7 mio. mod et underskud på DKK 5,8 mio. i 1. halvår Pengestrømme og rentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet i 2. kvartal 2014 blev negative med DKK 2,2 mio. mod positive pengestrømme på DKK 6,8 mio. i samme periode i I 1. halvår 2014 blev pengestrømme fra driftsaktivitet negative med DKK 4,2 mio. mod positive pengestrømme på DKK 0,6 mio. i 1. halvår De lavere pengestrømme skyldes primært den svagere driftsudvikling kvartal 2. kvartal Pengestrømme fra investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet er i såvel 2. kvartal 2014 som 1. halvår 2014 lavere end i samme periode af Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er i 1. halvår % lavere end i samme periode af 2013 og der er fortsat fokus på omkostningstilpasninger. Dantherms rentebærende nettogæld for de fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 197 mio. pr. 30. juni 2014 mod en samlet rentebærende nettogæld på DKK 203 mio. ved udgangen af Efter Closing forventes den Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 6 af 18

7 rentebærende nettogæld reduceret til niveauet DKK 90 mio. Ophørte aktiviteter og aktiver og forpligtelser bestemt for salg Ophørte aktiviteter og aktiver og forpligtelser bestemt for salg omfatter Dantherm Cooling Holding A/S (tidligere Dantherm Air Handling Holding A/S) med datterselskaberne i Kina, USA, Sverige, Tyskland og Danmark (udskilte Telecom-aktiviteter). Omsætningen i 2. kvartal 2014 for Telecomaktiviteterne blev DKK 47 mio. mod DKK 54 mio. i 2. kvartal I 1. halvår 2014 udgjorde omsætningen for Telecomaktiviteterne DKK 88 mio. mod DKK 102 mio. i samme periode af Forventninger til 2014 Dantherm fastholder forventningerne til 2014 for de fortsættende aktiviteter om en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat (EBIT) på DKK 5 10 mio. 1. halvår 2014 har været svagere end forventet. Aktiviteten i 2. halvår er traditionelt højere. Realisering af forventningerne for hele 2014 forudsætter en omsætning i den resterende del af 2014, som er lidt højere end samme periode af 2013 med et bedre driftsresultat (EBIT) som følge af gennemførte omkostningsbesparelser. Resultat før skat (EBT) blev et underskud på DKK 0,7 mio. i 2. kvartal 2014 mod et overskud på DKK 0,2 mio. i samme periode af I 1. halvår 2014 blev underskuddet før skat på DKK 2,5 mio. mod et overskud på DKK 0,4 mio. i 1. halvår Aktiver og forpligtelser bestemt for salg i balancen vedrører Telecom aktiviteterne herunder goodwill. Dantherm Power Dantherm ejer ca. 39 % af det associerede selskab Dantherm Power, hvis omsætning ikke indgår i Dantherms koncernomsætning. Dantherms ejerandel i selskabet blev nedskrevet til 0 i 2013, og Dantherms andel af resultatet indregnes således ikke. Aktiviteterne i Dantherm Power omfatter udvikling og salg af nødstrømsanlæg primært inden for Telecom og kraftvarmeanlæg til private hjem, baseret på brændselscelleteknologien. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 7 af 18

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2014 for Dantherm A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skive, den 29. august 2014 Direktion: Torben Duer Administrerende direktør Bjarke Brøns Økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Møller-Rasmussen Preben Tolstrup Nils R. Olsen Formand Næstformand Henrik Sørensen Conni-Dorthe Laursen Søren Ø. Hansen Per F. Pedersen Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 8 af 18

9 Resultatopgørelse DKK mio. 2.. kvartal 1. halvår Året Nettoomsætning 68,7 80,1 137,6 158,0 328,6 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -32,9-40,5-68,5-79,6-165,0 Andre eksterne omkostninger -7,3-6,0-14,7-15,0-30,0 Personaleomkostninger -27,4-28,0-54,0-55,6-113,3 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 1,1 5,6 0,4 7,8 20,3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -3,9-3,5-7,8-6,7-14,3 Driftsresultat (EBIT) -2,8 2,1-7,4 1,1 6,0 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-18,5 Finansielle poster, netto -3,5-3,9-7,3-6,9-13,6 Resultat før skat (EBT) -6,3-1, 1,8-14,7-5, 5,8-26,1 Skat af periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Periodens resultat -6,3-1, 1,8-14,7-5, 5,8-26,3 Resultat af ophørte aktiviteter, note 3-0,6 0,2-14,4 0,4-1,7 Periodens resultat -6,9-1,6-29,1-5,4-28,0 Fordeles således: Aktionærerne i Dantherm A/S -6,9-1,6-29,1-5,4-28,0-6,9-1, 1,6-29,1-5,4-28,0 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS), DKK -1,0-0,2-4,1-0,8-3,9 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK -1,0-0,2-4,1-0,8-3,9 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK -0,9-0,3-2,1-0,8-3,7 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS-D), DKK -0,9-0,3-2,1-0,8-3,7 Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 9 af 18

10 Totalindkomstopgørelse DKK mio. 2.. kvartal 1. halvår Året Periodens resultat -6,9-1,6-29,1-5,4-28,0 Anden totalindkomst: Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,1-0,8-0,7 0,3-2,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -0,8 2,2-1,6 3,5 4,9 Anden totalindkomst efter skat -0,7 1,4-2,3 3,8 2,8 Totalindkomst i alt -7,6-0,2-31,4-1,6-25,3 Der fordeles således: Aktionærerne i Dantherm A/S -7,6-0,2-31,4-1,6-25,3 Totalindkomst i alt -7,6-0,2-31,4-1,6-25,3 Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 10 af 18

11 Balance DKK mio. 30/ / / Immaterielle aktiver 18,3 97,1 97,1 Materielle aktiver 104,8 118,4 113,9 Finansielle aktiver 0,0 16,2 0,0 Andre langfristede aktiver 4,4 10,3 11,2 Langfristede aktiver i alt 127,5 242,0 222,2 22,2 Varebeholdninger 61,7 102,9 98,0 Tilgodehavender fra salg 32,2 75,6 78,1 Andre tilgodehavender 3,7 8,8 3,0 Likvide beholdninger 0,1 4,1 3,2 Aktiver bestemt for salg, note 3 158,4 0,0 0,0 Kortfristede aktiver i alt 256,1 191,4 182,3 AKTIVER I ALT 383,6 433,4 404,5 Aktionærerne i Dantherm A/S' andel af egenkapitalen 55,3 110,3 86,6 Egenkapital i alt 55,3 110,3 86,6 Hensatte forpligtelser 0,5 0,6 0,5 Kreditinstitutter, note 4 0,0 92,8 89,2 Langfristede forpligtelser i alt 0,5 93,4 89,7 Hensatte forpligtelser 1,5 2,3 2,3 Kreditinstitutter, note 4 196,6 115,5 117,1 Leverandørgæld 34,1 64,4 60,4 Anden kortfristet gæld 43,8 47,5 48,4 Passiver bestemt for salg, note 3 51,8 0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser i alt 327,8 229,7 29,7 228,2 28,2 Forpligtelser i alt 328,3 323,1 317,9 PASSIVER I ALT 383,6 433,4 3,4 404,5 Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 11 af 18

12 Pengestrømsopgørelse DKK mio. 2. kvartal 1. halvår Året Resultat før skat (EBT) -6,3-1,8-14,7-5,8-26,1 Regulering for ikke likvide driftsposter m.v. 5,6 8,5 13,4 14,7 44,5 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital -0,7 6,7-1,3 8,9 18,4 Ændring i varebeholdninger -5,1 1,3 2,7-2,4-3,8 Ændring i tilgodehavender -2,9 9,3 3,9 4,2 4,6 Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser 10,3-5,6-1,4-2,2 2,5 Pengestrøm fra primær drift 1,6 11,7 3,9 8,5 21,7 Finansielle poster, betalt -3,5-4,4-7,3-6,9-15,4 Pengestrøm fra ordinær drift -1,9 7,3-3,4 1,6 6,3 Betalt selskabsskat -0,3-0,5-0,8-1,0 0,3 Pengestrøm fra driftsaktivitet -2,2 6,8-4,2 0,6 6,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2,8-3,2-4,6-5,5-9,3 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0,4-1,7-1,5-3,5-6,9 Pengestrømme fra ophørende aktiviteter -1,5-5,9-3,0-11,1-12,8 Periodens pengestrøm -6,1-4,0-13,3-19,5-22,4 Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 12 af 18

13 Egenkapitalopgørelse DKK mio. 30/ / / Egenkapital pr ,7 111,9 111,9 Totalindkomst Periodens resultat efter skat -29,1-5,4-28,0 Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -0,7 0,3 4,9 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -1,6 3,5-2,1 Anden totalindkomst i alt -2,3 3,8 2,8 Totalindkomst i alt -31,4-1,6-25, 25,3 Egenkapital i alt 55,3 110,3 86,6 Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 13 af 18

14 Noter Note 1: : Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december Note 2: : Segmentoplysninger Dantherms rapporteringspligtige segmenter har tidligere omfattet de to strategiske forretningsområder HVAC og Telecom. Som nævnt i note 3 nedenfor er der indgået aftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom, og Dantherm har således alene et rapporteringspligtigt segment, og der er ikke givet separate segmentoplysninger. Note 3: Ophørte aktiviteter og aktiver og forpligtelser bestemt for salg Dantherm indgik den 24. marts 2014 bindende aktieoverdragelsesaftale om frasalg af forretningssegmentet Telecom. Som nævnt i selskabsmeddelelse nr. 9, den 5. august 2014 var det forventningen, at Closing vedrørende frasalg af forretningssegmentet Telecom kunne gennemføres inden for den nærmeste fremtid. Det er fortsat forventningen. Aktiviteterne omfattet af aktieoverdragelsesaftalen er i resultatopgørelsen klassificeret som ophørte aktiviteter. Det forventede regnskabsmæssige tab er indregnet i resultatopgørelsen under ophørte aktiviteter og indeholder forventede transaktionsomkostninger, resultat af de ophørte aktiviteter og nedskrivning af aktiver. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 14 af 18

15 Hovedtal for ophørte aktiviteter DKK mio. 2. kvartal 1. halvår Året Omsætning 46,8 53,5 88,2 102,0 190,2 Omkostninger -47,5-53,3-90,7-101,6-192,9 Resultat før skat (EBT) -0,7 0,2-2,5 0,4-2,7 Skat af periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Periodens resultat efter skat -0,7 0,2-2,5 0,4-1, 1,7 Nedskrivninger til forventet dagsværdi 0,1 0,0-11,9 0,0 0,0 Periodens resultat af ophørte aktiviteter -0,6 0,2-14,4 0,4-1,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet 0,9-5,2-0,7-7,8-5,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -0,9-0,7-2,3-3,3-7,2 Pengestrømme i alt 0,0-5,9-3,0-11,1-12,8 Immaterielle aktiver 70,1 Øvrige langfristede aktiver 10,4 Varebeholdninger 31,1 Tilgodehavender 40,6 Likvider 6,2 Aktiver bestemt for salg i alt 158,4 Kreditinstitutter 24,6 Øvrige forpligtelser 27,2 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg i alt 51,8 Note 4: : Finansieringsforhold Dantherm indgik i februar 2014 en aftale om forlængelse af sine garanterede faciliteter med sine primære bankforbindelser frem til 31. marts Aftalen indeholder sædvanlige covenants. Covenants pr. 30. juni 2014 var fastsat med forventning om, at Closing vedrørende frasalget af forretningssegmentet Telecom ville være gennemført på dette tidspunkt, men på grund af processens forsinkelse har Dantherm har ikke kunnet overholde disse Covenants. Der er modtaget en waiver fra kreditinstitutterne på overholdelse af Covenants pr. 30. juni 2014 efter balancedagen, og langfristet gæld til kreditinstitutter er klassificeret som kortfristet gæld til kreditinstitutter i balancen. Dantherm er i en god dialog med sine bankforbindelser om kreditfaciliteterne, og Closing forventes fortsat at ske snarligt. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 15 af 18

16 Efter Closing af frasalget af forretningssegmentet Telecom vil Dantherm indfri driftsfinansieringen under de garanterede faciliteter med kreditinstitutterne og den nettorentebærende gæld vil blive reduceret til niveauet DKK 90 mio. (ultimo 2013: DKK 203 mio.), der primært relaterer sig til bygningsfinansiering i Danmark og Norge. Note 5: Dagsværdimåling af finansielle instrumenter Datterselskabet Dantherm Air Handling A/S har indgået en fast renteswap til afdækning af den variable rente på lån i bygningen i Skive. Dagsværdien af den udestående renteswap udgør pr. 30. juni 2014 en gæld på DKK 13,4 mio. Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdien. Renteswappen har samme løbetid som lånet i bygningen, og løber frem til juni Den 31. december 2013 udgjorde dagsværdien og den regnskabsmæssige værdi af renteswappen en gæld på DKK 11,8 mio. Renteswappen værdiansættes på niveau 2 i dagsværdihierakiet med tilbagevendende dagsværdimålinger. Værdiansættelser sker efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Note 6: : Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis med undtagelse af aktiver bestemt for salg og præsentation af ophørte aktiviteter jf. nedenfor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2013 bortset fra, at koncernen har implementeret nye regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som tråder i kraft i De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Aktiver bestemt for salg Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for klassifikationen som bestemt for salg eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger, Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt for salg. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 16 af 18

17 Nedskrivninger, som opstår ved den første klassifikation som bestemt for salg, og gevinster eller tab ved efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen under de poster, de vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne. Sammenligningstal i balancen tilpasses ikke. Præsentation af ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter desuden virksomheder, som i forbindelse med opkøbet er klassificeret bestemt for salg. Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, jf. afsnittet Aktiver bestemt for salg, og hovedposterne specificeres i noterne. Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note. Koncernoversigt (100%) Dantherm Air Handling A/S (DK) Dantherm A/S (DK) (100%) Dantherm HVAC Holding A/S (100%) Dantherm AS (DK) (NO) Dantherm Cooling Holding A/S (DK) (100%) Dantherm Ltd. (GB) (100%) Dantherm Air Handling Sp.z.o.o. (100%) (100%) (100%) (38,7%) Dantherm Power A/S (DK) (PL) Dantherm Cooling A/S (DK) (100%) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Dantherm Cooling Inc. (US) (100%) Dantherm Cooling AB (SE) (100%) Dantherm Cooling GmbH (DE) I 2. kvartal 2014 er koncernen omstruktureret med henblik på frasalg af Telecom forretningen, hvor Dantherm Cooling Holding A/S med datterselskaber frasælges i forbindelse med Closing. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 17 af 18

18 Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultat. Udsagnene om 2014 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og Dantherms faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er blandt andre, men ikke udelukkende, ændringer i koncernens aktiviteter og markedsforhold som eksempelvis råvarepriser, valutakurser og konjunkturer. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i Dantherm. Dantherm A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive, Side 18 af 18

Delårsrapport for 3. kvartal 2014

Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport for 3. kvartal 2014 Dantherm realiserede en omsætning på DKK 80 mio. i 3. kvartal 2014 for de fortsættende aktiviteter, som var på niveau med samme periode af 2013. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. - 3. kvartal 2015 en omsætning på DKK 303 mio. mod DKK 321 mio. i samme periode af 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 17,7

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Dantherm realiserede i 1. halvår 2015 en omsætning på DKK 196 mio. mod DKK 205 mio. i 1. halvår 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 12,6 mio. (1. halvår

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013

Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Driftsudvikling som forventet i 1. kvartal 2013 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2013 en omsætning på DKK 119 mio., som dermed er 5 % højere end i 1. kvartal 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013

Delårsrapport for 3. kvartal 2013 Delårsrapport for 3. kvartal 2013 Dantherm realiserede i de første tre kvartaler i 2013 en omsætning på DKK 356 mio., hvilket er på niveau med samme periode af 2012. Driftsresultatet (EBIT) blev et overskud

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Dantherm realiserede i 1. kvartal 2015 en omsætning på DKK 93 mio. mod DKK 100 mio. i 1. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBIT) blev et underskud på DKK 6,1 mio. (1. kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC

Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Lavt salg inden for Telecom - vækst i omsætningen inden for HVAC Salget inden for Telecom var i 1. halvår 2012 lavt som følge af udskudte anlægsprojekter og lagernedbringelse hos netværksleverandørerne.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011

Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Vækst og overskud i Dantherm i 3. kvartal 2011 Dantherm realiserede en omsætningsvækst på 31% i 3. kvartal 2011. Driftsresultatet i 3. kvartal blev på DKK 10,7 mio. I årets første ni måneder realiseredes

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til koncernchef Torben Duer på telefon Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 21. maj 2010 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010

Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Forbedret driftsindtjening og soliditet i tredje kvartal 2010 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 9. november 2010 Dantherm har i tredje kvartal 2010 fortsat den positive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fremgang i andet kvartal 2010

Fremgang i andet kvartal 2010 Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2010 Fremgang i andet kvartal 2010 I tråd med forventningerne har Dantherm i andet kvartal 2010 haft en positiv driftsudvikling

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere