Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45"

Transkript

1 - h ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf J.NR /AK Ejendommens matr.nr.: 1 d Hannerup by, Faster beliggende: Tilhørende: boende: Slumstrupvej 1, 6900 Skjern Aase Lund Holst Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Auktionstidspunkt: Fredag, den 15. april 2016 klokken 10:40 Auktionssted: Retten i Herning, Retssal C, Haraldsgade 28, 7400 Herning Rekvirent, hæftelses nr.:i Ved advokat: Jes Andersen Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Parcelhus Ejendomsværdi pr.: , kr ,00 heraf grundværdi: kr ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen : 2100 m 2 heraf vej: om 2 Forsikringsforhold: Ej endomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Tryg Forsikring 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45 Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse. Fremvisning qf huset finder sted tirsdag, den 12. april 2016 kl Tilmelding kan ske til eller pr. tlf Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være fremvisning Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Ingen Se vedhæftede tingbogsattest

2 Sagsnr.: /AK ADVOKATHUSET FUNCH S. NIELSEN BESKRIVELSE AP EJENDOMMEN Slumstrupvej i, Faster, 6900 Skjern Parcelhus beliggende i Faster tæt ved Skjern. Ejendommen er opført i Ejendommen fremstår hvidpudset med eternittag. Til ejendommen hører en carport med et areal på 48 kvm ifølge BBR-ejermeddelelse. Ejendommen indeholder i entre m. oliefyr og adgang til badeværelse med bruseniche. Fire værelser og køkken med komfur mrk. Haka, emhætte mrk. Tecno Wind, opvaskemaskine mrk. Bosch. Førstesal Stor dobbelt garage i forlængelse af huset. Garagen er delvist ombygget til værksted/disponible rum. Arealet ifølge tingbogen udgør 2100 kvm. Boligarealet ifølge BBR-ejermeddelelse udgør 124 kvm. Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen. Ejendommen opvarmes med oliefyr. Ejendommen kan besigtiges tirsdag, den 12. april 2016 kl efter forudgående tilmelding til Advokathuset A/S, tlf eller pr. mail senest dagen før. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning. Følgende bilag vedhæftes salgsopstillingen: 1. Størstebeløb og sikkerhedsstillelse 2. Tingbogsoplysning 3. Vurderingsoplysning 4. Ejendomsdatarapport 5. BBR-ejermeddelelse 6. Ejendomsskattebillet 7. Jordforureningsattest 8. Opgørelse fra panthaverne, jfr. salgsopstilling GENERELLE FORBEHOLD Skive afdeling: Resenvej 83, 7800 Skive. Telefonnr

3 Auktionskøber skal være opmærksom på, at der påløber morarenter på forfaldne terminer indtil betaling sker. Dette gælder også, hvis der forfalder terminer til betaling i 4 ugers fristen i henhold til tvangsauktionsvilkårene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfølgende termin/indfrielse. Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis dækning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutterne forbehold om eventuelt at lade restgælden være dækket før restancer. Realkreditlånene forfalder i henhold til deres indhold til indfrielse ved ejerskifte. Auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Hvis auktionskøber er et selskab, må det forventes, at eventuel gældsovertagelse kun vil blive bevilget mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevilling af gældsovertagelse vil blive opkrævet et gebyr. Såfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsvilkårenes punkt 6, hvorefter auktionskøber bærer evt. kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige indfrielsesvilkår må indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende. Såfremt auktionskøber ønsker at straksindfri med differencerente, skal auktionskøber ligeledes betale differencerenten. Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig overfor BRFkredit A/S. Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi af pas eller kørekort. Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 2.

4 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. i. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. i: Pantebrev, opr. kr til BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby, 5% obligationslån. Restgæld pr kr ,08. Obiigationsrestgæld kr ,08. Kvartårlig terminsydelse kr ,27. Kursrisiko påhviler køber i alt ved budsum kr , , ,98 0, , , ,98 0,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

5 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånerype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , ,98 0,00 Hæftelse nr. 2: Pantebrev, opr. kr til BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby, 6% obligationslån. Restgæld pr kr ,75. Obiigationsrestgæld kr ,75. Kvartårlig ydelse kr ,16 Kursrisiko påhviler køber. i alt ved budsum , , ,48 0, , , ,46 0,00 A. Total kr , , ,46 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Heraf kontant at betale inden 4 uger: Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): , i7,i3 0,00 om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr ,89 0,00 4. andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr ,24 9. befordring panthavere kr. (anslået) 0,00 lo.administrationsregnskab kr. 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr l i Denne salgsopstilling er udarbejdet den 08. marts 2016 af Peter Nisgaard Brink ADVOKATHUSET' FUNCH & NIELSEN

6 J.nr.: Ejendommen: Slumstrupvej 1, Faster, 6900 Skjerr O P C Ø R F T SF Ur^k^Kj^L,^rii nm ADVOKATHUSET 1 ' FUNCH&NIELSEN af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor kr (vurderingen) Rekvirentens inkasso-, udlæas- oa auktionsomkostninger: Inkassoomkostninger kr ,00 Fogedgebyr kr. 350,00 Tilkendt mødesalær i fogedretten kr. 500,00 Gebyr indgivelse af auktionsbegæring kr. 800,00 Gebyr ejendomsdatarapport kr. 325,00 Kopiering salgsopstilling kr ,00 Statstidende kr. 187,50 Itvang.dk kr ,00 Vintersikring kr ,94 Rekvirentens kørsel til besigtigelse, fremvisning og 1. auktion 440 km a kr. 4,54 kr ,20 Rekvirentsalær kr ,25 Ialt kr ,89 Størstebeløbet: Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger kr ,89 Rettighedshavernes mødesalær kr. Ejendomsskatter kr ,24 Brandforsikring - forbeholdes kr. STØRSTEBELØB IALT kr ,13 Bereaninq af rekvirentsalær: Kontantværdi (vurdering) kr ,00 25% tillæg kr ,00 "= beregningsgrundlag kr ,00 0,6% af beregningsgrundlag kr ,00 Forhøjes med kr ,00 kr ,00 kr ,00 "+ 25 % moms kr ,25 Rekvirentsalær kr ,25

7 ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Sikkerhedsstillelse: Størstebeløb i D * t X. *. 1 ^ ,13 Restancer, jfr. hæftelse k r < ) 4 6 1/4 af de hæftelser der kan kræves indfriet k r 1 a l t 1 6A Kt A ^ 7-739,59 Afrundet til, kr ,00 Q Hertil kommerstempel: 0,6 % afbudsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr ,00, auktionsafgift 0,5% afbudsummen + størstebeløbet, gebyr for udskrift kr. 175,00, salær til advokat for berigtigelse af auktionsadkomst m.v.

8 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :39:56 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Slumstrupvej Skjern 2100 m2 0 m Hannerup By, Faster 0001d 2100 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokumenttype: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Aase Lund Holst CPR: ' **** Ejerandel: 1 /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :56 Side 1 af 3

9 Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK 5 Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja j a Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: BRFkredit A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK 6 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja j a Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: BRFkredit A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: 20.01, :39:56 Side 2 af 3

10 Tillægstekst Dok om vej mv, 11 not EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0760 Ejendomsnummer (BBR-nr.): ØVRIGE OPLYSNINGER INDSKANNET AKT: Filnavn: 59 E :56

11 S K A T Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: SLUMSTRUPVEJ 1, 6900 SKJERN 2013 Kopi RINGKØBING-SKJERN SKJERN Beboelse 1 D, HANNERUP BY Ejendomsnr.: Lejligheds antal: Grundareal: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard Bygretpris standard l 03 Nedslag 2Vi% reduktion 0 I alt: 55 kr kr kr kr kr kr kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: kr Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr. Vis tidligere vurdering

12 For ejendommen Slumstrupvej 1,6900 Skjern Ejendommens adresse: Matr.nr Slumstrupvej 1,6900 Skjern Id Hannerup By, Faster Grundareal 2100 m* Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: Enhedens samlede areal: Anvendelse: Ringkøbing-Skjern Kommune Privatpersoner eller interessentskab 124 m z Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser: 4 Antal bygninger: 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. Id Hannerup By, Faster Rapport-ID: 99e2f512-6cbe-40ae-8b48-c05a310d1189

13 o EJENDOMS DATA R A P P O R^" Indhold Delte afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé 3 Slumstrupvej Skjern Uddybning af enkelte svar Rapport købt 17/ Rapport færdig 17/ Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 6 Forfalden gæld til kommunen 6 Planer Zonestatus 8 Kommuneplaner 8 Varmeforsyning 11 Vand 11 Aktuelle afløbsforhold 11 Aktuel vandforsyning 12 Spildevandsforhold 12 Grundvand - Drikkevandsinteresser 13 Bygge- og beskyttelseslinier 14 Kirkebyggelinjer 14 Om ejendomsdatarapporten 15 Generelt om ejendomsdatarapporten 15 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 15 s Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Forfalden gæld til kommunen Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 19

14 Q EJENDOMS RAPPORT Resumé Bygninger I.. a BBR-meddelelsen biumsirupvei l F i n d e s d e r e n BBR-meddelelse for ejendommen? Ja, se bilaj 6900 bkjem Hvad er ejendommens energimærke? Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrappoit for ejendommen? Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? Ejendommen har ikke noget energimærke Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? kr. ja, se bilag kr. Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter pa ejendommen og dermed overtages af køberen? Ja, se bilag Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Jordrente Side 3 af 19

15 o Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? EJENDOMS ^ T ~ ; D A T A RAPPORT P L A N E R Zonestatus Slumstrupvej 1 Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landzone fiqfin ^kiprn Rapport købt 17/ Lokalplaner Rapport færdig 17/ Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Kommuneplaner Kommuneplaner Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? Ja Ja Se bilag. Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, al ejendomtnen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spiidevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Privat, alment vandforsyningsanlæg Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlægaboringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling? Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold? Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Ja Ja Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? Oplysninger er indhentet d. 17, februar 2016 Ja, se bilag Påbud iht. jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAl)? Natur, skov og landbrug Side 4 af 19

16 EJENDOMS Fredskov DATA Er ejendommen pålagt fredskovspligt? RAPPORT Majoratsskov SlumstrUDVei 1 ^ r d e r n o t e r e t majoratsskov på ejendommen? Rapport kobt 17/ Beskyttet natur Rapport færdig 17/ Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt? Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen? Bygge- og beskyttelseslinier Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Ja Side 5 af 19

17 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag kr. Skatteår 2016 Kommune Grundskyld Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi af stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) Skat ialt Ringkøbing-Skjern Kommune 4.820,50 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr ,50 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skon, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2Vi procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra kr. Vurderingsår 2014 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kontaktoplysninger www adresse Økonomi vurderingsmeddelelsen. Forfalden gæld til kommunen Side 6 af 19

18 Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." ja Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse. Er der forfalden gæld på ejendommen? Forfalden gæld i alt Ja 8.151,24 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen Forfalden gæld bilag Se bilag: 20/ID0RB Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Renovation Krav i alt vedrørende denne gældstype 1, kr Gældsposter vedrørende: Renovation og Genbrugsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype 1.230,00 kr Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype 5.20 kr Gældsposter vedrørende: Skorstensfejerbidrag Krav i alt vedrørende denne gældstype 316,72 kr Gældsposter vedrørende: Gebyr ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype 275,72 kr Gældsposter vedrørende: Gebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype 250,00 kr Gældsposter vedrørende: Renter Krav i alt vedrørende denne gældstype 80,43 kr Gældsposter vedrørende: Gebyr Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Gældsposter vedrørende: Rente Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Side 7 at 19

19 Q EJENDOMS DATA RAPPORT Gældsposter vedrørende: Udlæg lejeloven - el, vand, va Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Slumstrupvej 1 Skjern Rapport kobl 17/ Rapport færdig 17/ Gældsposter vedrørende: Genbrugsplads Erhverv Krav i alt vedrørende denne gældstype Gældsposter vedrørende: Landindvindingsbidrag Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr 0 kr Gældsposter vedrørende: Dagrenovation Erhverv Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Gældsposter vedrørende: Vejbidrag/Grundejerf. mv, Krav i alt vedrørende denne gældstype 0 kr Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Landzone Zonestatus: Landzone Matr.nr. Id Hannerup By, Faster Andel af matrikel dækket af zonen 100 % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Kommuneplaner Kommuneplaner ja Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning, idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede Side 8 af 19

20 anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Kommuneplan: Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Planens navn Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune Planstatus Ringkøbing-Skjern Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - torklaring Planlovenforvaltesi Erhvervsstyrelsen. Vedrorende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon Adresse Langelinie Allé 17, 21 København 0 Telefonnummer adresse www adresse Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Faster Planens navn Plannummer Faster 09be002 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Kommune Navn på plandistrikt Planstatus Ringkøbing-Skjern Faster/Astrup Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Generel anvendelse Specifik anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet bolig og erhverv Side 9 af 19

21 Konkret anvendelse Planzone Fremtidig planzone Blandet bolig og erhvervsbebyggelse Landzone Landzone Maksimal bebyggelsesprocent 35 % Maksimalt antal etager 1.5 Maksimal bygningshøjde 8,5 m Notat om generel anvendelse Fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål såsom mindre erhvervsvirksomheder, service og detailhandel til dækning af det lokale behov, som ikker eller kun i ubetydelij grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Notat om bebyggelse Grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m2. Notat om ophold Der skal udlægges tilfredsstillende opholds- og legearealer. Notat, andet Samlet bruttoetageareal til butiksformål max m2. Butiksstorrelsen dagligvare ax m2. Udvalgsvare max. 500 m2. Link til plandokument Link Matr.nr. 1d Hannerup By, Faster Andel af matrikel dækket af plan 100 % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Naturens rige Planstrategi 2015 Planens navn Naturens rige Planstrategi Z015 Plannummer Planstrategi 2015 Kommune Planstatus Omfang af revision Ringkøbing-Skjern Vedtaget Fuld revison Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Planer Side 10 af 19

22 o EJENDOMS DATA RAPPORT Slumstrupvej Skjern Rapport købt 17/ Rapport færdig 17/2 201 f Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Forsyningsområde, vedtaget Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde? Ja Varmeforsyning: Faster - Individuel naturgasforsyning Navn på forsyningsområde Forsyningsform Forsyningsselskab Link til plan Faster Individuel naturgasforsyning HMN Naturgas l/s Link Matr.nr. Id Hannerup By, Faster Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 100 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring. Kommunen Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud, vedtaget Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etataleres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Område med tilslutningspligt, vedtaget Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Side 11 af 19

23 Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til spiidevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (kokken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Matr.nr, 1 d Hannerup By, Faster Afløbsforhold Afløb til spiidevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? vandforsyningsanlæg Privat, alment Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Matr.nr. 1 d Hannerup By, Faster Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold? ja Spildevandsforhold for ejendommen Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her. Matr.nr. 1 d Hannerup By, Faster Afløbsforhold Afløb til spiidevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kloakopland, vedtaget Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? Ja Side 12 af 19

24 Spildevandsplan: FAQ1 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) Navn på område med kloakopland FA01 Eksisterende kloaktype Separatkloakeret (spildevand og overfladevand lober i hver sin ledning) Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende? Matr.nr. Id Hannerup By, Faster Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%) 100 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Klokakopland, forslag Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland? Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring Kommunen Kontakt egen kommune Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Renseklasse Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra folgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige ja Side 13 af 19

25 drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD). men disse udpeges ikke længere. Matr.nr, Id Hannerup By, Faster Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal Ja Link Områder på matriklen: Type af omrade Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Bygge- og beskyttelseslirijer Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. ja Matr.nr, Id Hannerup By, Faster Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal Ja Link Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 14 af 19

26 Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk (or de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationernes tilstand. Side 15 af 19

27 EJENDOMS DATA RAPPORT Slumstrupvej Skjern Rapport købt 17/ Rapport færdig 17/2 201C Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatterfejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2Vz procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi". Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld tii kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Side 16 af 19

28 EJENDOMS DATA RAPPORT Slumstrupvej Skjern Rapport købt 17/ Rapport færdig 17/ Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til kob af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 17 af 19

29 Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af jordforureningsdata. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsaromrader, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m 2 ). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Naturperler Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og åbeskyttelseslinjer Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Side 18 af 19

30 Klitfredningslinje Klitfredningslinien er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje ma der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Beskyttede sten- og jorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Miljøsag Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord. Side 19 af 19

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00 ADVOKATHUSET^ # # H SEN Salgsopstilling Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000 J.NR. 02-36110489/AK Ejendommens matr.nr.: 24 i Sdr. Bork by, Sdr. Bork beliggende:

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive ADVOKATHUSET FUNCH & N I E L. S E N Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-15754147/AK Ejendommens matr.nr.: 15 k Hvidbjergby, Hvidbjerg beliggende: Holstebrovej 438, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

Læs mere

Skolevej 53 6430 Nordborg

Skolevej 53 6430 Nordborg Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i.

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i. ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 97522722 J.NR. 02-15754152/KB Ejendommens matr.nr. : 13 aq V. Børsting By, Vroue beliggende: Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive Tilhørende:

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Hølleskovvej 41, 6760 Ribe Ny tvangsauktion: Onsdag 22-06-2016 kl. 10:00 Højeste bud på 1. auktion: 200.000,00

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 664 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 950/710 Grundm 2 : 1.176 Sag: 014-J03604 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVG

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13aa Frederiksberg Grundareal... 804 m² Ejendomsnummer:... 253109 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 3 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Fredsøvej 45 7900 Nykøbing M. Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr.

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Fredsøvej 45 7900 Nykøbing M. Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. Sagsnr.: 02-89202tva/LB ADVOK/ FUNCH SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Fredsøvej 45 7900 Nykøbing M Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr. 97923333 Sagsnr.: 02-89202tva/LB

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Salgsopstilling (Købsnøgle)

Salgsopstilling (Købsnøgle) AS 89/2016 Salgsopstilling (Købsnøgle) Ejendommens matr.nr. Beliggenhed Tilhørende 14y Vinderød By, Vinderød l Industrihaven 4, 3300 Frederiksværk Flemming Ibsen Pedersen under konkurs ved kurator Boris

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11e Sillerslev By, Ø. Assels Grundareal...1178 m² Ejendomsnummer:...071950 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2c Søndenbro By, Magleby Grundareal...1551 m² Ejendomsnummer:...010958 Kommune:... Langeland kommune Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...11bb Solbjerg By, Solbjerg Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...076073 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skånings Allé 4. 7884 Fur. Auktionsdato den 26-04-2016

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skånings Allé 4. 7884 Fur. Auktionsdato den 26-04-2016 Sagsnr.: 02-89638tva/LB ADVOKATHUSET FUNCH 6. NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Skånings Allé 4 7884 Fur Auktionsdato den 26-04-2016 Fremvisning af ejendommen linder sted tirsdag den

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 24b St. Torøje By, Smerup Grundareal...1221 m² Ejendomsnummer:...008696 Kommune:... Faxe kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...019497 Kommune:...Ringsted kommune Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 18r Benløse By,

Læs mere

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby

For ejendommen Dyrehaven 1, 2800 Kgs. Lyngby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...152116 Kommune:...LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:...

Læs mere

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014

Appendiks. Strandgade 44G, 2 TV 1401 København K. Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681. Rapport købt 13/3 2014 Appendiks Strandgade 44G, 2 TV Rapport-ID: a7447196-d8d4-47ed-8adf-6402be694681 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...9c Enø, Karrebæk Grundareal...6290 m² Ejendomsnummer:...012778 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Anden primærkommune Antal samlet fast ejendomme:...1

Læs mere

Skolevej Lunderskov

Skolevej Lunderskov Rapport-ID: a08a6119-9ddf-476d-b01e-87409432a566 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...008586 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 83 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...026402 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere