Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler"

Transkript

1 Þ ÛÌÖ Û Ò ÒÙ Í Ø[Ò Ü ÞÑÙ É õ ÐË Ó ÐÛ Ò ÚÑÎÓËÔßÎ ÒÎòæ ÔìëíîêïÜÕ ÎÛÊ Í ÑÒæ ðïñîðïí ÔZÍ ÑÙ ÚÑÎÍÌ[ ÜÛÒÒÛ ÊÛÖÔÛÜÒ ÒÙ ÚHÎ ÞÛÌÖÛÒ ÒÙ ÛÔÔÛÎ ÍÛÎÊ ÝÛÎ ÒÙ ßÚ ÜÛÌÌÛ ÐÎÑÜËÕÌò

2 ISS A Indhold: DK Afsnit Side Beskrivelse - 2 Snittegning 0 5 Advarsler 1 6 Introduktion til Ws+ programmet Ws+ programmet Valg af standardpumpe eller den forenklede pumpe Ws+pumpen, valgmuligheder og ekstraudstyr Bestemmelse af pumpetype Bestemmelse af motortype Special note 2 7 Installation af pumpen Vær opmærksom på følgende Installation af pumpen Installation af pumpen uden recirkulation Tilpasning af rørsystemet Elektrisk tilslutning Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning 3 9 Før ibrugtagning Kontroller pumpehuset for fremmedlegemer Afprøvning af pumpen 4 10 Pumpen sættes i drift Skyllevæske 5 10 Vedligeholdelse Kontrol af akseltætningen, Udskiftning af akseltætning Udskiftning af motor Anbefalet lagerbeholdning af reservedele 6 14 Tekniske data Lydtryks- og lydeffektniveau for Ws+ pumper Max. tilladeligt afgangstryk for Ws+ pumper Tilspændingsmoment for aksel og luftskrue 7 30 Pumpens mål og vægt 7 34 Reservedelsliste - - Pumpe komplet - 36 Løbehjul - 37 Akseltætning - 38 Komplet tætningssæt, enkelt - 39 Komplet tætningssæt, dobbelt - 40 O-rings sæt - 41 Aksel - 42 Mellemflange - Afdækning - 44 Stativ for motor M - 45 Stativ for motor 160M - 180L - 46 Konsol - 48 Dæksel og kappe

3 ISS S Snittegning Ws+ Udsnit 1 Akselstørrelse ø25 og ø35 Udsnit 2 Akselstørrelse ø25 og ø35 2

4 ISS S Snittegning Ws+ 1: Pumpehus 2: Luft skrue 3: O-ring 4: Løbehjul 6: O-ring 7: Bagflange 8: Stift 9: Clampring 11: Aksel 12: Skrue 13: Afdækning 14: Mellemflange 15: Beslag (skrue) 16: Skrue 17: Skive 25: Clampring 26: O-ring 27: Frontdæksel 28: Clampring 29: Gummipakning 30: Recirkulationsrør Udsnit 1: Udsnit 2: Enkelt tætning for akselstr. ø25 og ø35 Dobbelt tætning med væskeskyl for akselstr. ø25 og ø35 5.1: Tætningshus 5.3: Trykring 5.4: Drænrør 5.5: O-ringe 5.6: Statorring 5.7: Rotorring 5.8: Stift 5.9: Tætningshus 5.10: O-ring 5.11: Trykring 3

5 0. Advarsler 1. Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og tages i brug. Ved tvivlsspørgsmål kontakt nærmeste APV-forhandler. 2. Kontroller at motor og motorstyring er korrekt specificeret specielt i driftsmiljøer, hvor der kan være eksplosionsfare. 3. Start ikke pumpen, før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og tilspændt, navnlig forbindelser med clampring sikret med vingemøtrikker, dvs. forbindelserne på recirkulationsrøret og (hvis den er bestilt) pumpens tilog afgang. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 4. Start ikke pumpen, før motor kappe eller afskærmning over pumpeakslen er forsvarligt monteret. 5. Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind i en pumpe, som er i drift. 6. Berør aldrig motorkappen under drift, den kan være meget varm. 7. Berør ikke pumpehuset under drift, hvis pumpen anvendes til varme medier, hvor der kan være risiko for forbrænding. 8. Luk aldrig for både pumpens tilgang og afgang, når den er i drift. Hvis pumpen kører med væske uden cirkulation, kan væsken opvarmes, så den omdannes til damp og der opstår eksplosionsfare. 9. Fjern altid alle montageværktøjer fra pumpen, inden den sættes i drift. 10. Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på el-motoren. 11. Løft aldrig pumpen i motorkappen, da denne ikke er konstrueret til at bære motorens vægt. Afmontér kappen, før pumpen løftes. Anvend altid forsvarligt monterede løftestropper ved løft med kran eller andet løfteværktøj. 12. Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse demonteres. 13. Alle elektriske installationer skal foretages af faguddannet personale. 14. Demontér aldrig pumpen, før rørsystemet er tømt. Vær opmærksom på, at der altid vil samle sig væske i pumpehuset. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 15. De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides: Ws+20/15: Max. 6 bar Ws+30/30: Max. 8 bar Ws+44/50: Max. 13 bar Værdierne for max. afgangstryk gælder for vand ved en temperatur på 20 C. 16. Risikoen for, at ubemyndigede personer manipulerer ved eller uudannet personale utilsigtet løsner vingemøtrikkerne på clampringen, skal vurderes og forebygges. 5

6 ISS F 1. Introduktion til Ws+ programmet 1.1 Ws+ programmet: Denne manual dækker standardudførelsen af Ws+ pumpen, der leveres monteret med et recirkulationsrør og i en forenklet version uden recirkulation. 1.2 Valg af standardpumpe eller den forenklede pumpe 1. Standard Ws+ pumpen skal installeres som en normal væskeringspumpe, dvs. med en "svanehals" (2 x 90 bøjninger) på tilgangen og et lodret rør på afgangen. (Se længde H på næste side.) 2. Men i mange CIP pumpeanvendelser er det med Ws+ pumpen muligt at forenkle rørføringen og føre tilgangsrøret direkte (vandret) til pumpens tilgang og (ved at vælge den enkle pumpe) eliminere recirkulationsrøret. For at pumpen kan fungere på denne måde, skal tilgangsrørene opfylde én betingelse, se afsnit 2.2. I tvivlstilfælde skal standard Ws+ pumpen med svanehals og recirkulationsrøret anvendes. 1.3 Ws+ pumpen, valgmuligheder og ekstraudstyr Indenfor Ws+ programmet findes der en række standardoptioner. Pumperne fåes således: - poleret til 3A-kravene - med og uden kappe - med stativ med indstillelige tæer eller med fast konsol - med akseltætning i henholdsvis kul/sic eller SiC/SiC - med O-ringe i henholdsvis EPDM eller FPM (Viton) (Kalrez og evt. andre). - med enkeltmekanisk akseltætning eller dobbeltmekanisk akseltætning forberedt for væskeskyl - med NEMA-motor i stedet for IEC (men ikke med kappe) Ekstraudstyr: - drænventil - pumpetransportvogn - Ws+ pumperne kan leveres med alle normalt anvendte svejse- og rørforskruninger inden for DS/BS/DIN/SMS samt ISO og DIN flanger 1.4 Bestemmelse af pumpetype På pumpens mellemflange er der anbragt et skilt, som vist på fig. 1. Fig.1 Eksempel: Type Ws+20/15: Angiver pumpetypen, her Ws+ 20/ : Angiver løbehjulets diameter. Serial No: Pumpens unikke serienummer. Order No.: APV's ordrenummer. Year: Angiver fremstillingsår. Det tomme felt kan bruges til at identificere pumpen med hensyn til placering i anlægget. 6

7 ISS Q 1. Introduktion til Ws+programmet 1.5 Bestemmelse af motortype Motoren identificeres ved at fjerne motorkappen og aflæse kw angivelsen og motorens byggehøjde på typeskiltet. 1.6 Special note Ws+ pumpen er konstrueret til at køre ved 2-polet hastighed (dvs. 3000/3600 omdr./min.). Forsøg på at køre ved 4-polet hastighed (1500/1800 omdr./min.) vil give en meget ringe sugeevne. 2. Installation af pumpen 2.1 Vær opmærksom på følgende: Ws+ pumpen kræver som alle selvansugende pumper af denne art en oprindelig væskeladning, spædevæsken, for at kunne danne den væskering i pumpen, der er altafgørende for dens selvansugende funktion. Se tabellen. Pumpe Ws+ Spædemængde liter 20/15 30/30 44/50 1,7 2 3,7 Fig Installation af pumpen I standard Ws+ pumpen skal mængden af spædevæske enten holdes inde i pumpehuset, eller hvor den kan cirkuleres tilbage til tilgangen. Derfor skal pumpen installeres, så afgangen vender lodret opad og tilsluttes et lodret rør. En svanehals, der tilsluttes direkte til pumpens tilgang, forhindrer, at denne spædemængde forsvinder ned i tilgangsrøret. For at give plads til afgangsluften skal evt. kontraventiler monteres mindst 0,5 m fra det lodrette rør. Se tabellen og fig. 2. Pumpe Ws+ 20/15 30/30 44/50 H min (figur 2) 1m (2" diam.) 1,5 m (2" diam.) 1,5 m (3" diam.) eller 2 m (2" diam.) Modsat vil kortere rør påvirke den tid, det tager for pumpen at selvansuge. Bemærk at pumpen ikke må køre for længe uden at pumpe (typisk 15 minutter, men kortere tid hvis den pumpede væske er varm), da den bliver varm og mister spædevæske gennem fordampning. Begræns antallet af ventiler, bøjninger og T-stykker på pumpens sugeside mest muligt. Der skal være tilstrækkelig plads omkring pumpen til rørføring og adgang til vedligeholdelse. 7

8 ISS Q ISS T Installation af pumpen Fig Installation af pumpen uden recirkulation I dette tilfælde hvor den forenklede rørføring skal anvendes, skal der opfyldes ét vigtigt krav: Når sugetanken begynder at blive fyldt igen, vil der kunne løbe noget væske fra tanken ind i pumpen for at supplere evt. spædevæske, der forsvandt, sidste gang tanken blev pumpet tør. Typiske anvendelser ses i fig. 3. Som for ZMS pumpen, skal pumpehuset altid monteres med afgangen lodret opad, og alle de øvrige betingelser skal være opfyldt. Bemærk! Evt. excentrisk reduktionsrør skal monteres, således at pumpens midterlinie er lavere end tilgangsrørets midterlinie. 2.4 Tilpasning af rørsystemet Tilpas rørene omhyggeligt til pumpens suge- og trykstudse. Sørg for at rørsystemet er tilstrækkeligt understøttet af rørbærere, så pumpehuset i alle driftssituationer aflastes for spændinger og vægtbelastning fra rørsystemet. Bemærk! Pumpen kan vibrere under spædning. En rørbæring bør anbringes tæt på pumpesugningen for at forhindre rørvibrationer, der skaber kraftigt støj. Fig Elektrisk tilslutning Motoren tilsluttes ledningsnettet via et motorskab i henhold til gældende stedlige regulativer. Motoren tilkobles efter anvisningen, som findes i motorens klemkassedæksel. Motoren tilsluttes sådan, at motorens - og dermed løbehjulets - omdrejningsretning er mod uret set forfra mod pumpehusets sugestuds (fig. 4). Fig Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Pumper med væskeskyllet akseltætning har to slangetilslutninger i tætningsflangen (fig. 5). Slangetilslutningerne er 1/8" og passer til Ø6,0 mm slange. Nødvendig væskemængde er l/t. Max. tryk er 7 bar. Slangetilslutningerne i tætningsflangen skal altid anbringes lodret med væsketilgangen forneden og afgangen foroven. Væskeforbruget kan begrænses ved indbygning af magnetventil på tilgangssiden for skyllevæsken. Magnetventilens åbne/lukkefunktion kan styres af pumpens start/stop-sekvens. 8

9 ISS Q Før ibrugtagning Inden pumpen startes, skal tilgangsrøret demonteres og rengøres. Eventuelle fremmedlegemer i pumpen skal fjernes. 3.1 Kontroller pumpehuset for fremmedlegemer Frontdækslet, luftskruen og huset afmonteres som beskrevet nedenfor. Snittegningen bruges som reference (side 2). 1. Afbryd strømtilførslen. 2. Fjern frontdækslet ved at skrue clampringen (pos 25) af efter at recirkulationstilslutningen er koblet fra (evt. pos 30). 3. Skru luftskruen (pos 2) af (med en rørnøgle eller en rund stang i balancehullet i akselmuffen, der holder akslen fast). 4. Fjern også husets clampring (pos 9) og træk forsigtigt pumpe-/skruehuset af. 5. Løbehjulet (pos 4) drejes for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer bag det. 6. Hvis der er fremmedlegemer i pumpen, fjernes disse. 7. Når pumpehuset er rent og frit for fremmedlegemer, samles pumpen igen. 8. Når pumpe-/skruehuset monteres, skal det kontrolleres, at stiften (pos 8) i toppen af bagflangen passer til halvhullet i pumpehuset. Tryk pumpe-/skruehuset ind over O-ringen (pos 6), og clampringen monteres. 9. Luftskruen skrues ind i akslen. Husk det korrekte tilspændingsmoment - se afsnit Frontdækslet trykkes på plads og clampringen monteres. Den evt. recirkulationstilslutning kobles til igen. 11. Montér til- og afgangsrørene. Kontroller, at rørsamlingerne er ordentligt tilspændt, og at rørbærere er påmonteret. For at lette monteringen af pumpe-/skruehuset, anbefales det at påføre O-ringen et tyndt lag levnedsmiddelgodkendt, syrefrit fedt eller sæbe. Fig Afprøvning af pumpen For at kontrollere at pumpen virker tilfredsstillende, hældes vand i pumpen, og den startes for et kort øjeblik. Kontroller omdrejningsretningen (fig. 4). Vær opmærksom på eventuelle mislyde. Ved pumper med væske- eller dampskyllet akseltætning skal skyllekammeret ved akseltætningen være væske/dampfyldt. Lad aldrig pumpen køre uden væske, det vil ødelægge akseltætningen. 9

10 4. Pumpen sættes i drift Kontroller følgende før pumpen startes: - at afskærmningen af akslen er forsvarligt monteret. - at der er fri tilgang af væske og at pumpen er spædet. - at ventilen på tryksiden er lukket. Ventilen på tryksiden lukkes under opstarten af hensyn til motorbelastningen, men åbnes igen umiddelbart efter opstarten. Bemærk! Ws+ pumpen må ikke køre for længe uden at pumpe (typisk 15 minutter, men kortere tid hvis den pumpede væske er varm), da den bliver varm og mister spædevæske gennem fordampning. 4.1 Skyllevæske. Ved pumper med skyllet akseltætning kontrolleres, at der er åbnet for skyllemediet og at mediemængden er tilstrækkelig (ca l/t). 5. Vedligeholdelse 5.1 Kontrol af akseltætningen Kontroller jævnligt pumpens akseltætning for eventuelle utætheder. Er akseltætningen utæt, udskiftes den eller dele af den, som beskrevet nedenfor. 5.2 Udskiftning af akseltætning Snittegningen viser pumpen og akseltætningens placering og opbygning, når der er tale om henholdsvis en almindelig tætning og en tætning med væskeskyl. Demontering af pumpen For at kunne udskifte akseltætningen er det nødvendigt at demontere pumpen som beskrevet nedenfor. Snittegningen bruges som reference (side 2). 1. Strømtilførslen afbrydes i motorskabet ved at fjerne sikringerne og afmontere kablerne. 2. Luk for skyllevæskeforsyningerne. 3. Luk for til- og afgang til pumpen og sørg for at pumpe-/skruehuset er tømt for væske. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller aggressive væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 4. Når til- og afgangsrør er forsvarligt lukket, og evt. recirkulationsrøret fjernet, fjernes clampringen (pos 25) og frontdækslet (pos 27). 5. Luftskruen (pos 2) skrues af (med en rørnøgle eller en rund stang i udligningshullet i akselmuffen, der holder akslen fast). Derefter åbnes clampringen (pos 9), pumpe-/skruehuset (pos 1) tages af og løbehjulet (pos 4) fjernes. 10

11 5. Vedligeholdelse Demontering af akseltætning 6. Tætningens statorring (pos 5.6), der er monteret i bagflangen (pos 7) tages ud med fingrene. 7. O-ringen (pos 5.5) til statorringen fjernes. 8. Rotorringen (pos 5.7), der er monteret i løbehjulet (pos 4) tages ud med fingrene. 9. O-ringen (pos 5.5) til rotorringen fjernes. 10 Stator- og rotorringskamrene rengøres evt. med luft eller vand. 10a. Ved væskeskyllet akseltætning skal bagflangen afmonteres for demontage af bageste akseltætning. Den bageste tætningsstatorring (pos 5.6) er monteret i trykringen (pos 5.11) og rotorringen (pos 5.7) er monteret på akslen (pos 11). Disse afmonteres ligesom forreste tætningsdele. Kontrol af sliddele 11. Undersøg O-ringene (pos 5.5) for tegn på revner, manglende elasticitet, sprødhed og/eller opløsning. Slidte eller defekte dele udskiftes. 12. Statorringen (pos 5.6) og rotorringen (pos 5.7) undersøges ligeledes for tegn på slid. Slidfladerne skal være absolut fri for ridser, er de ikke det, skal både rotor- og statorringen udskiftes. 12a. Ved væskeskyllet/aseptisk akseltætning undersøges også de bageste tætningsringe (pos 5.7, 5.6) for slitage og udskiftes om nødvendigt. Montage 13. Nye O-ringe monteres på statorring og rotorring. OBS! Husk at fugte disse med vand. 14. Rotorringen (pos 5.7) monteres på løbehjulet uden brug af værktøj. OBS! Rotorringens "hak" skal fikseres således, at det passer til medbringerstiften (pos 5.8) i løbehjulets nav. 14a. Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres også en rotorring (pos 5.7) (m. O-ring, pos 5.5) i pasningen på akslen. Igen uden værktøj. 15. Statorringen monteres på bagflangen uden brug af værktøj. OBS! Statorringens "hak" skal fikseres således, at de passer på medbringeren i bagflangen. Kontroller at statorringen sidder således, at den glider let frem og tilbage i bagflangen. 15a. Ved væskeskyllet tætning tages "drænrøret" (pos 5.4) af statorringene til såvel forreste som bageste tætning før disse monteres i henholdsvis trykring (pos 5.11) og bagflange. 16. Efter montage rengøres slidfladerne. 16a. Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres bagflangen (pos 7). 11

12 5. Vedligeholdelse 17. Løbehjulet monteres. Kontroller at stiften (pos 8), hvis den er til stede, i toppen af bagflangen passer til halvhullet i pumpehuset. Uden at skade O-ringen trykkes pumpe-/skruehuset (pos 1) forsigtigt ind over O-ringen (pos 6) og fastgøres med clampringen (pos 9). 18. Luftskruen monteres. Husk korrekt tilspændingsmoment: M14: 70Nm (52 lbf ft) M20: 200Nm (148 lbf ft) 19. Frontdækslet trykkes på plads og clampringen monteres. Det evt. recirkulationsrør kobles til igen. Bagflange Skrue Mellemflange Motor Fig Udskiftning af motor Ws+ pumpens standardmotor har et leje, fikseret i drivenden. Udskiftes motoren, skal den nye motor ligeledes have et leje fikseret i drivenden. Motorlejet er lukket og permanent smurt. Motoren har både fødder og flange, lille flange (B34) til byggestørrelse , stor flange (B35) til byggestørrelse 160 og større. Følg nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af motor. For udskifning af lejer henvises til motorleverandørens servicevejledning. 1. Strømmen til pumpen afbrydes. Aksel Skrue Motor Notgang Motoraksel Balancehul Pumpeaksel Fig. 7 Fig Fjernelse af frontdæksel, luftskrue, pumpe-/skruehus og løbehjul (pos 27, 2, 1 og 4) begyndes, se 5.2, pkt Kappen afmonteres og om muligt anbringes pumpen, så den står på motorens endedæksel. Se fig De 4 bolte mellem motor og mellemflange løsnes og afmonteres. Se fig Bagflangen (pos 7) og mellemflangen (pos 14), der endnu er boltet sammen, løftes op og fri af akslen. Se fig. 6. Evt. skive (pos 17) fjernes. 6. Se fig. 7. Skruerne i akslen løsnes og akslen trækkes af og motoren udskiftes. 7. Se fig. 8. Inden den nye pumpeaksel monteres, fjernes alt snavs og fedt fra motorakselen og muffekoblingens indvendige spændeflader. Pumpeakslen monteres løst. Balancehullet skal være anbragt over notgangen. 8. Bagflange og mellemflange sættes ned over akslen. 9. Boltene spændes Pumpen vendes igen, så den støttes på ben/konsol. 11. Løbehjul monteres og fastgøres midlertidigt med møtrikken (M14 eller M20), der leveres som værktøj sammen med pumpen.

13 ISS Q ISS Q 5. Vedligeholdelse Løbehjul Plaststjerne Pumpe/skruehus Fig Plaststjernen sættes på løbehjulet. Fig Pumpe-/skruehus monteres med clampringen (pos 9). 14. Akslen skubbes frem, indtil løbehjulet ligger an mod plaststjernen. Fig Akslen (pos 11) spændes med 30 Nm på 8 mm skruer og 55 Nm på 10 mm skruer. Fig Plaststjernen fjernes ved, at den trækkes ud gennem indløbet. 17. Den midlertidige møtrik udskiftes med luftskruen. Husk korrekt tilspændingsmoment: M14: 70Nm (52 lbf ft) M20: 200Nm (148 lbf ft) 18. Frontdækslet trykkes på plads og clampringen monteres. Det evt. recirkulationsrør kobles til igen. 5.4 Anbefalet lagerbeholdning af reservedele Tætningssæt Ved lagerlægning af reservedele til Ws+ pumpen anbefaler vi at have såvel tætningsdele som servicedele på lager. Tætningssæt til Ws+ pumpen består af pumpens sliddele og er specificeret på side Servicedele Servicedele er en række af pumpens hovedkomponenter, som ikke er sliddele, men som det alligevel kan blive nødvendigt at udskifte: aksel, løbehjul, kalotmøtrik og fixing kit (montagesæt). Nedenstående skema viser anbefalede lagerbeholdning af reservedele ved henholdsvis normal drift samt i tilfælde hvor der er særlige behov, for eksempel fordi der arbejdes i døgndrift, med slibende medier eller fordi en proces er følsom selv overfor mindre produktionsstop. Sliddele (tætningssæt se side 38-39) Normal drift Særlige behov Antal pumper i drift > 20 Sæt Sæt Sæt/ 10 pumper Servicedele (aksel, løbehjul, luftskrue se side 34, fixing kit se side 37) Normal drift Særlige behov Antal pumper i drift > 20 Sæt Sæt Sæt/ 10 pumper

14 6. Tekniske data 6.1 Lydtryks- og lydeffektniveau for Ws+ pumper Støjniveauerne i tabellen herunder er kun vejledende og gælder for en pumpe, der er monteret på en ABB motor, der er dimensioneret til max. effektforbrug ved pumpning af vand og udstyret med kuglefødder og standardkappe. Pumpen er udstyret med et løbehjul i fuld størrelse, pumper 100% koldt vand og arbejder ved 10 m NPSH, dvs. simulering af pumpning fra en atmosfærisk tank. Målingerne er udført i henhold til lydtryksmålingsmetoden i ISO Tolerance ±3 db. Driftsbetingelser/ støjniveau Flow, ku m/t (100% og 80% nominelt flow) Lydtryksniveau, db (A) LpA* Lydeffektniveau, db (A) LwA Ws+ 20/15 Ws+ 30/30 Ws+ 44/ * Beregnet max. lydtryk i et frit felt i 1 meters afstand fra pumpens (notions)overflade. Hvis pumperne kører ved 60 Hz (3500 omdr./min), er støjniveauet ca. 3 db (A) højere. Støjnivauet vil måske ændres væsentligt, hvis der monteres reduktionsfittings på ind- og udløb. Bemærk at støjen fra en pumpe varierer betydeligt, alt afhængig af motorens størrelse/hastighed/fabrikat og af det leverede løbehjuls diameter, og om den er forsynet med en kappe. Den påvirkes også af pumpens montering, dvs. kuglefødder, støtteramme eller fastboltet direkte i gulvet og af det tilstødende rørsystem, og hvordan dette er monteret. For en selvansugende pumpe påvirkes støjniveauet også i høj grad af, om pumpen pumper luft eller væske, og når den pumper væske af det tilgængelige NPSH og væskens temperatur. 6.2 Max. tilladeligt afgangstryk for Ws+pumper De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides (Gælder for vand ved 20 C). Pumpe Ws+20/15 Ws+30/30 Ws+44/50 Max. tilladeligt tryk 6 bar 8 bar 13 bar 6.3 Tilspændingsmoment for aksel og luftskrue Tilspændingsmoment for aksel M8: 30 Nm (22 lbf ft) M10: 55 Nm (40 lbf ft) Tilspændingsmoment for luftskrue: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 14 Ret til ændringer forbeholdes.

15 ÐË Ó ÐÛ Ò ÍÐÈ Ú ± Ì»½ ²± ±¹ б ²¼ ò ±ò±ò Ø» ³ ² Ú ²µ»¹± ç èëóèêî Þ ¼¹± ½ ô б ²¼ Ðæ øõìè ëî ëîë ççðð Úæ øõìè ëî ëîë ççðç ÍÐÈ»» ª»» ¹ ± ²½± ±» ¼» ¹² ²¼ ³» ½ ²¹» ±«²± ½» ± º ±¾ ¹ ±²ò Ü» ¹² º» ô ³» ±º ½±² «½ ±² ²¼ ¼ ³»² ±² ¼ ô ¼» ½ ¾»¼ ² ¾ ²ô» ±ª ¼»¼ º± ±«²º± ³ ±² ±² ½±² ½ ±«±½»»»»² ª» º± ±¼«½ ª ¾ ² ±¹ ±²ò Ú± ³±» ²º± ³ ±²»» ª ò ò½±³ò ÍÍËÛÜ ðïñîðïí Ì ²»¼ ±» ²¹ ³ ²«ÝÑÐÇÎ ÙØÌ w îðïí ÍÐÈ Ý± ± ±²

WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013

WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013 BETJENINGSHÅNDBOG WHP+ PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT. 381655 ISS T 08.2008 Indhold: DK Afsnit Side Beskrivelse

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DESMI transportabel centrifugalpumpe

DESMI transportabel centrifugalpumpe DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING DESMI transportabel centrifugalpumpe SA50-T (50-135/14) HATZ 1B20/30 DK-9400 Nørresundby Danmark Fax: +45 98 17 54 99 Internet: www.desmi.com Manual: T1411 Sprog: DK Revision:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta a/s, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene Tel: +45 46 56 50 20 /Fax: +45 46 56 50 80 e-mail: sales@rockdelta.dk www.rockdelta.com

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Python-Drive INSTALLATIONSVEJLEDNING 2008

Python-Drive INSTALLATIONSVEJLEDNING 2008 Python-Drive INSTALLATIONSVEJLEDNING 2008 For enheder leveret fra producenten efter januar 2007 For modeller fra P30-R op to P1000-G Tak fordi De valgte et Python-Drive fleksible drivenhed, der leveres

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget Technology of Confidence Japansk kvalitet der flytter noget Japansk kvalitet der begejstrer Clamp - miniclamp Diverse flanger SMS - DS - DIN - IDF sanitære loberotor pumper er Japansk teknologi når det

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende Alifter sortiment TMP centrifugal Prima sortiment magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMA selvansugende Prima - Alifter I dette katalog præsenteres Argal s sortiment af PRIMA pumper. Det er

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes.

Brugervejledning DK. Hvis anlægget er forsynet med forfilter, bør dettes filterpatron og O-rings pakning desuden udskiftes. Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Hydraulisk hammer HH15

Hydraulisk hammer HH15 Hydraulisk hammer HH15 Fra serie-nr. 7738 Revideret 30.08.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler vi, at

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere