Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør"

Transkript

1 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter: Lisbeth Lindbo Larsen (NNE) og Jørgen Lange Nielsen (IHA) Materiale udlånt af: Niels Villum Hansen (IHA) og Kaj Christensen (BYG DTU) Review: Kaj Christensen (BYG DTU) og Toke Rammer Nielsen (BYG DTU) 2. Typiske rørmaterialer Som rørledninger i varmeanlæg anvendes typisk følgende materialer og samlingsmetoder: Stålrør DIN 2440 (middelsvære gevindrør). Samles med gevindsamlinger eller svejsede samlinger. Rørene fås sømløse og svejsede - normalt anvendes svejsede. DIN 2448/629 (glatte sømløse rør). Mindre godstykkelse end DIN 2440, kan kun samles med svejsesamlinger. DIN 2394 (tyndvæggede stålrør). Samles med kompressionsfittings. Kobberrør DS20 Hårde eller bløde. Samlet med kompressionsfittings eller lodning. PEX-rør Forsynet med iltbarriere, evt. indlagt i føringsrør. Samlet med kompressionsfittings. Komposit Blandingsprodukt af PEX (med iltbarriere) og aluminium. Samlet med klemkoblinger eller kompressionsfittings. Læsevejledning: Når du læser dette afsnit så kig undervejs på kapitlet Projekteringstegning hvor de mest almindelige principper er angivet. Læs herefter afsnittet Projekteringsovervejelser vedr. bæringer og ekspansion. Nedenfor gennemgås generelle krav til rørmaterialer og samlinger samt de enkelte rørmaterialer. 2.2 Varmenormens krav til rørmaterialer og samlinger Rørsystemerne kan udformes efter forskellige principper. Der skelnes imellem udskiftelige og ikke-udskiftelige samlinger. Varmenormen DS 469 angiver normkravet for anvendelsen af de forskellige principper. Normens anbefalinger kan suppleres af krav fra fjernvarmeselskaber. Mange selskaber kræver f.eks. svejste samlinger (uanset placering af rør), såfremt der er tale om direkte anlæg uden varmeveksler (dvs. ingen adskillelse mellem forsyningsselskabet og varmeanlægget). I øvrigt henvises til en grundigere oversigt i litteratur (2) -side 42/ 43 figur 4. samt DS 469 tabel V 4... Eksempler på anvendelige rørtyper og samlingsmetoder i udskiftelige og ikke-udskiftelige anlægsdele i et varmeanlæg er anført i skema 2. med følgende signaturforklaring: Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side af

2 X: Kan anvendes ved såvel ikke-udskiftelig som udskiftelig samling U: Kan anvendes ved udskiftelig samling Samlingsmetoden mekanisk : Dækker over samling med gevind eller andre typer fittings se efterfølgende afsnit Rørtype Samlingsmetode Gevind Svejsning Flange Hårdlodning Stålrør, DIN 2440 U X U Stålrør, DIN 244 U X U Stålrør, DIN 2448/629 X U Stålrør, DIN 2394 Stålrør, DIN 2458/26 X U Blødlodning Mekanisk U Cu, hårde, DS 20 X X U Cu, bløde, DS 20 X X U PEX-rør PEX-rør Tabel 2. Oversigt over anbefalede samlingsmetoder fra DS 469, tabel 4... U U 2.3 Udskiftelige rør 2.3. Synlige rør Tidligere har synlige rør været den almindeligste form for rørføring. Mange arkitekter ønsker imidlertid at rørene skjules af æstetiske og rengøringsmæssige årsager, hvilket har fremmet udviklingen af systemer til skjult rørføring. De skjulte, ikke-udskiftelige rør har i de sidste 30 år foranlediget mange rørskader med omfattende følgearbejder. I kontorbyggerier ser man ofte løsninger med vandrette rør placeret under vindueskarm (fig 2.) som dermed er afskærmet, men ikke skjult Skjulte rør Figur 2. -Vandrette stål- Der er udviklet adskillige rørsystemer til skjult rørføring med udskiftelige rør - uden eller med samlinger. monteret under vindues- strenge i tostrengsanlæg karm Her skal nævnes følgende: S Fordelerrørsprincip med PEX rør-i-rør: PEX-rør indlagt i tomrør, hvor der fra et fordelerrør trækkes fremog returledning til hver enkelt radiator. Rørene udføres uden skjulte samlinger og kan udskiftes såfremt antallet af bøjninger er begrænset (fabrikanter anfører 3 bløde 90Ε bøjninger som grænse). Rørene kan indstøbes eller føres i konstruktionerne (f.eks. under strøerne i et trægulv) Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 2 af

3 S Panelsystem: Rørsystem bestående af PEX-rør (eller tyndvæggede stålrør/kobberrør) fastgjort i paneler, som erstatter traditionelle træfodlister. Ved passage af døre føres rørene i specielle panelstykker(fig.2.2). Alternative afdækninger i paneler af plast kan også ses på fig Figur Løsninger for føring af isolerede stålrør i rørkasser eller uisolerede rør i gulvpaneler 2.4 Ikke-udskiftelige rør Som det fremgår af DS 469 V 4.. frarådes det at udføre ikkeudskiftelige samlinger, såfremt de er mekaniske. At en samling er udført ikke-udskiftelig, betyder at rørene er indbygget i selve konstruktionen, f.eks. ved indmuring, indstøbning eller lignende. Til mekaniske samlinger hører: Stålrør samlet med gevind Kobberrør samlet med kompressionsfittings PEX-rør samlet med kompressionsfittings Komposit-rør med preskoblinger og kompressionsfittings Følgende kombinationer af rør og samlinger betragtes som ikkeudskiftelige: Stålrør samlet med svejsning Kobberrør samlet med lodning 2.5 Data for rørmaterialer Nedenfor er angivet data for typiske materialer anvendt i varmeanlæg. For specifikationer henvises i øvrigt til Rørforeningens kataloger. I læsevejledningen er der et link. Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 3 af

4 2.5. Stålrør Der findes et bredt udvalg af stålrør udført i h.t. forskellige normer (se tabel 2.) med hver deres anvendelsesområde, men dog med en del overlap i anvendelse og samlingsmetoder. Anvendelsen af stålrør til varmeanlæg begrænses af, at man normalt fraråder anvendelse af samlinger i ikke-udskiftelige anlægsdele, hvilket f.eks. er anlægsdele under ikke-demonterbart gulv eller loft, indstøbt, indmuret, m.v. Dette umuliggør derfor at føre stålrør bl.a. under gulvet, hvilket tidligere var almindeligt. Stålrør anvendes derfor normalt ført under loft, langs væg, i krybekælder, under demonterbart gulv eller loft, i tilgængelige skunkrum, i rørskakte, i rørpanel m.v. Se afsnittet Projekteringsovervejelser vedr. ophængning af rør. Man kan dog anvende svejsesamlinger i ikkeudskiftelige anlægsdele. Stålrør til varmeanlæg benævnes ofte sorte rør. Nedenfor er der gennemgået forskellige typer af stålrør. I nomogrammer (til tryktabsberegninger) er angivelsen i tommer også medtaget - se afsnittet Rørberegninger. Nominel diameter (angives som DN) anvendes i projekteringen på tegningsmaterialet og i fagbeskrivelser. Middelsvære gevindrør Stålrør som anvendes til varmeanlæggets fordelingssystem er normalt middelsvære gevindrør. Rørtypen kaldes således, fordi godstykkelsen giver mulighed for at dreje gevind i røret. Rørene fås i dimensioner op til 50 mm, men i varmeanlæg benyttes rørene normalt kun op til nominel diameter 40 mm. Rør med nominel diameter 6 mm og 8 mm er sjældent anvendte. Disse diametre er såkaldte nominelle diametre, som hverken udtrykker den indvendige eller den udvendige diameter på røret. De er passende afrundede talværdier i nærheden af de rigtige diametre, som efter DIN 2440 har de nedenfor viste værdier, hvor også diametrene angivet i den ældre (men stadig anvendte) dimensionsangivelse tommer er anført. I nomogrammer (til tryktabsberegninger) er angivelsen i tommer også medtaget - se Rørberegninger. Nominel diameter (angives som DN) anvendes i projekteringen på tegningsmaterialet og beskrivelser. Rørgevind [ ] Nominel diameter Udvendig 0,6 4 7,5 2,8 27,3 34,2 42,9 48,8 60,8 76,6 89,5 5 40,8 66,5 diameter max. Udvendig 9,8 3,2 6,7 2 26,5 33, ,9 59,7 75,3 88 3, 38,5 63,9 diameter min. Godstykkelse 2 2,35 2,35 2,65 2,65 3,25 3,25 3,25 3,65 3,65 4,05 4,50 4,85 4,85 Vægt med 0,4 0,65 0,85,22,58 2,44 3,4 3,6 5,0 6,5 8,47 2,0 6,20 9,20 glatte ender, sorte [kg/m] Vægt med 0,43 0,68 0,89,27,65 2,55 3,28 3,77 5,33 6,80 8,85 2,64 6,93 20,06 glatte ender. galv. [kg/m] Tabel Middelsvære gevindrør efter DIN Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 4 af

5 Til middelsvære gevindrør findes et stort udvalg af fittings, som er nødvendige når rørsystemet skal samles med mekaniske gevindsamlinger. Figur Standardfittings til gevindsamlinger Glatte sømløse rør kedelrør Tabel 2.3 giver data for glatte sømløse stålrør - også kaldet kedelrør - som væsentligst anvendes til både varmtvands- og dampanlæg ved rørdimensioner fra DN 50 og opefter. Rørene benævnes efter udvendig diameter og godstykkelse eller indvendig diameter (fx 60,3 x 2,9). Udvendig diameter 33, ,4 48,3 60, , 88,9 0,6 08 4,3 33 Godstykkelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 3,6 4 Vægt, cirka [kg/m],99 2,27 2,55 2,93 4, 4,80 5,24 6,76 8,70 9,27 9,83 2,7 Tabel Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/629 Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 5 af

6 Rørene samles udelukkende med svejsning, hvortil der findes et udvalg af fittings. Se eksempel med 90 C bøjninger på fig Figur 2.4 Eksempel på svejse fittings Svære gevindrør damprør Der findes også stålrør i kraftigere kvalitet (se tabel 2.4) benævnt svære gevindrør - også kaldet damprør som hovedsageligt anvendes til dampanlæg. Samlinger foregår med gevind og fittings eller svejsning. Rørene benævnes med nominel diameter og de udvendige diametre er de samme som middelsvære gevindrør og der kan således anvende de samme fittings. Rørgevind [ ] Nominel diameter Udvendig - 4 7,5 2,8 27,3 34,2 42,9 48,8 60,8 76,6 89,5 5 40,8 66,5 diameter max. Udvendig - 3,2 6,7 2 26,5 33, ,9 59,7 75,3 88 3, 38,5 63,9 diameter min. Godstykkelse - 2,90 2,90 3,25 3,25 4,05 4,05 4,05 4,50 4,50 4,85 5,40 5,40 5,40 Vægt med - 0,77,02,45,90 2,97 3,84 4,43 6,7 7,90 0,0 4,40 7,80 2,20 glatte ender, sorte [kg/m] Vægt med glatte ender. galv. [kg/m] - 0,80,07,52,99 3,0 4,0 4,63 6,45 8,26 0,55 5,05 8,60 22,5 Tabel Svære gevindrør efter DIN244 Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 6 af

7 Tyndvæggede stålrør I forbindelse med fordelerrørssystemer - se afsnit. Opbygning - har der tidligere været anvendt tyndvæggede fleksible stålrør (se tabel 2.5). Pex systemer med rør-i-rør har nu overtaget dette marked. Nedenfor er angivet en tabel hvor ) angiver at dimensionen ikke er standard Dimension x godstykkelse 0x ) 2x 4x ) 5x 6x ) 8x Udvendig diameter 0,0 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 Indvendig diameter 7,7 9,7,7 2,7 3,7 5,7 Volumen [l/m] 0,05 0,07 0, 0,3 0,5 0,9 Vægt [kg/m] 0,254 0,308 0,360 0,39 0,420 0,474 Længde [m] Tabel Tyndvæggede stålrør i ruller med beskyttelseskappe efter DIN Kobberrør Kobberrør er i en vis udstrækning erstattet af PEX-rør til varmeanlæg. Kobberrør har dog stadig visse fordele, som er værd at notere sig. høj korrosionsbestandighed lille godstykkelse (omkring mm) kan anvendes som synlig installation bløde kobberrør kan fås i store længder loddede samlinger kan anvendes skjult, f.eks. indstøbt eller under gulv lavere tryktab end stålrør Sømløse kobberrør fås som hårde rør i længder på 5-6 m (både med og uden isolering) og som bløde kobberrør i ruller på m uden eller med plastbelægning og med eller uden isolering. En plastbelægning anvendes f.eks. ved indstøbning af rørene. Figur 2.5 Sortiment af hårde og bløde kobberør Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 7 af

8 De to mest anvendte rørtyper til f.eks. centralvarmeanlæg i etageejendomme er hårde kobberrør eller stålrør. Nedenfor er der opstillet nogle sammenligninger mellem stålrør og kobberrør: Kobberrør er blødere end stålrør, og der skal derfor anvendes flere rørbærere til fremføring af kobberrør (se afsnit Projekteringsovervejelser). Ved anvendelse af stålrør er det oftest ikke nødvendigt med rørbærere på de lodrette rør (stigstrengene) i lejlighederne (se afsnit. Opbygning) Kobberrør er bøjelige, således at retningsændringer på rørinstallationerne i flere tilfælde kan udføres ved at bukke kobberrøret. Retningsændringer på stålrør udføres ved en sammenbygning af lige rørstykker og fittings (fx. bøjninger), således at den ønskede retningsændring opnås Læsevejledning: For at indhente flere oplysninger om rør og fittings kan du prøve at kigge på VVS branchens hjemmesider for grossisterne og fabrikanterne: Kobberrør er mere tyndvæggede end stålrør. Dette gør installationen mere spinkel (mindre synlig) at se på, men samtidigt medfører det også, at kobberrørene er mere sårbare overfor stød end sorte rør Som for stålrør og PEX-rør findes der til kobberør et helt sortiment af fittings som samles med rørene ved lodning, kompressionsfittings og klemringsfittings, de to sidste kendes også fra PEX-rør. Udvendig diameter Godstykkelse Tolerance ) Normale Tyndvæggede Vægt 2) Vægt 2) [kg/m] [kg/m] 6 0,8 0,6 0,45 0, ,8 0,6 0,45 0,095 0 ± 0,045 0,8 0,206 0,45 0,20 2,0 0,308 0,45 0,45 5,0 0,39 0,50 0,203 8,0 0,475 0,55 0, ± 0,055,0 0,587 0,55 0,330 28,2 0,899 0,60 0,460 35,5,40 0,70 0,67 42 ± 0,070,5,70 0,80 0,922,5 2,20 0,90,34 54 Tabel Kobberrør uden beskyttelseskappe efter DS 20 Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 8 af

9 2.5.3 Plastrør - PEX PEX-rør fremstilles af fornettet polyethylen med høj massefylde. Der tilsættes nogle kemikalier, som krydsbinder materialet (heraf X i navnet), hvorved der opnås større styrke. PEX-rør kan anvendes for temperaturer op til 95 0 C og et arbejdstryk på op til 0 bar og levetiden vurderes til min. 50 år. PEX-rørene anvendes i en vis udstrækning til varmeanlæg, idet rørene kan anbringes skjult f.eks. under gulv eller indstøbt, da de fås i ruller af stor længde og derved kan lægges uden skjulte samlinger. Dette stiller dog specielle krav til rørinstallationen, fordi der enten skal føres et sæt rør frem til hver radiator -fordelerrørsanlæg - eller udføres et sløjfesystem med specielle samlinger over gulv (se afsnit.opbygning og kapitlet Projekteringstegning). Rørene bliver ofte lagt i tomrør (kaldet et rør- i -rør- system), så PEX-røret i tilfælde af en skade kan trækkes ud af tomrøret og udskiftes. PEX-røret er ikke i sig selv tæt over for ilt, som derfor kan trænge fra luften ind i centralvarmevandet og forårsage tæringsskader på metaldelene. Til varmeanlæg hvor der indgår stålrør skal der derfor anvendes PEX-rør med iltbarriere, som fabrikanten fremstiller ved efterbehandling af almindelige PEX-rør. Dimension x godstykkelse Rullelængde [m] Vandindhold [l/00m] Bukkeradius 2x2 60 4,8 60 5x2,5 60 7,6 75 8x2,5 60 3,0 90 Tabel PEX-rør med diffusionsspærre Samlinger og fittings Ligesom for stålrør tilbyder fabrikanterne et helt system af fittings, som er nødvendigt ved opbygning af et helt rørsystem. Disse fittings er enten fremstillet af messing eller plast/rustfrit stål. Fittings af messing kaldes skruefittings eller klemringsfittings. Når omløberen på en fitting skrues i, vil en klemring bore sig ind i plasten og derved skabe en tæt forbindelse, se fig De nyeste fittings er presfittings, som er udført af plast (polyphenylensulfon), og hvor enden er en bøsning udført af rustfrit stål. Enden af røret føres ind i bøsningen, og den presses derefter om røret med et specialværktøj, se fig. 2.9 Fig sædvanlige typer af PEX-rør, nemlig PEX-rør, PEXrør i tomrør, PEX-rør med isolering og PEX-rør i tomrør med isolering (alle af mærket LIN- PEX) Også fordelerrør kan i dag udføres helt i plast, hvorved montagen af rørene, som er forsynet med en fitting med en omløber (se fig. 2.0), blot skrues på fordelerrøret, Der findes i øvrigt nogle typer af stive plastrør på markedet som ikke gennemgås i dette notat. Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 9 af

10 Fig Skruefittings (tv) og presfittings (th) Wavin Fig Presværktøj (tv) og fordelerrør af plast med tilslutninger af presfittings (th) Wavin Blandede materialer PEX-røret anvendes normalt ikke til synlige installationer, da røret ikke er så robust over for mekaniske påvirkninger. Desuden vil røret hænge i buer mellem bæringerne og materialet kan ikke tåle sollys. For at gøre PEX-røret mere robust er den nyeste rørtype et kompositrør bestående af et indvendigt og udvendigt PEX-rør med et mellemliggende aluminiumslag. Denne rørtype benævnes forskelligt af de forskellige firmaer, fx kalder Wavin og Roth produktet for Alupex, medens det kaldes for Unipipe af firmaet Wirsbo. Produkterne er dog stort set identiske. Denne rørtype anvendes ligesom det almindelige PEX-rør, men kan også anvendes ved synlige installationer og har den yderligere fordel, at den er nem at bukke og bevarer sin form efter bukning. De almindelige PEX-rør og kompositrørerne koster stort set det samme. Figur Opbygning af kompositrør (Alupex fra Roth) Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side 0 af

11 Dimensionerne for kompositrørene med aluminium, f.eks. Alupex er: Ydre diameter..mm Godstykkelse.mm 2,0 2,0 2,0 2,25 2,5 3,0 Tabel Alu pex standarddimensioner Samlinger Kompositrørerne samles med preskoblinger eller kompressionskoblinger som begge kan betegnes som mekaniske samlinger. Der er udviklet værktøjer til samling af preskoblinger til de forskellige rørtyper. Det er håndværktøjer med relativ høj vægt, som samtidigt skal kunne komme ind i de små kroge. Afhængig af montagesituationen kan denne samlingsmetode forbedre arbejdsmiljøet. Kompressionskoblinger i dimensionerne 6 og til med 25 mm. Kompressionskoblinger i dimensionerne 6 og til med 25 mm. Figur 2.0 Billeder koblinger fra Wirsbo Unipipe Figur 2. Billeder af montage med håndværktøj til preskoblinger (Roth og Wirsbo) Læsevejledning: Læs herefter afsnit. Opbygning vedr. fordelingsystemets opbygning og kapitlet Projekteringsforløb vedr. valg der skal gøres i praksis Udgave Marts 04/JLN Danvak Uddannelsesgruppen Side af

Hovedsystem Fordeling Strengenes placering Typisk materiale Enstrengede anlæg Fordeling foroven Lodrette strenge (fig.1.1) Stålrør

Hovedsystem Fordeling Strengenes placering Typisk materiale Enstrengede anlæg Fordeling foroven Lodrette strenge (fig.1.1) Stålrør 1.0 Opbygning 1.1 Generelt 1.2 Enstrengede anlæg 1.3 Tostrengede anlæg 1.4 Naturligt drivtryk Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter: Lisbeth Lindbo Larsen (NNE) og Jørgen Lange Nielsen (IHA)

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer NEOTHERM ALPEX PRESFITTINGS OG RØR NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer Indholdsfortegelse Side

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

BYG DTU. Varmeanlæg. Kaj Christensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-059 2003 ISSN 1601-8605

BYG DTU. Varmeanlæg. Kaj Christensen. Undervisningsnotat BYG DTU U-059 2003 ISSN 1601-8605 BYG DTU Kaj Christensen Varmeanlæg supplement til SBI anvisning 175, varmeanlæg med vand som medium Foreløbig udgave DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Undervisningsnotat BYG DTU U-059 2003 ISSN 1601-8605 1

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM 1 3E PEX/ALUPEX - Flex 3E PEX/ALUPEX-Flex er et rørsystem for transport af flydende medier til f.ex. fjernvarme, brugsvand og kølevæsker. Rørerne kan leveres med to forskellige

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Kabelrør. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials

Kabelrør. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials Wavin kabelrør wavin.dk Kabelrør Beskyttelse af kommunikation og datatransmission Wavin har et komplet sortiment af kabelrør til beskyttelse af kabler for svag og stærk strøm samt alle former for datatransmission,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres!

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres! Det intelligente rørsystem til boligbyggeriet roomair friskere kan det ikke gøres! Fleksibiliteten i højsædet Systemet er nemt at installere uden brug af større værktøj, rørene kan skæres med en hobbykniv,

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

Vi får tingene til at hænge sammen...

Vi får tingene til at hænge sammen... Vi får tingene til at hænge sammen... lfotech er mere end blot en leverandør. Vi deler vores viden og erfaring med dig. Vi udvikler specifikke løsninger i tilfælde af driftssituationer der ikke dækkes

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver afløbsmaterialer Afløbssystemer i PVC 1. Hvad betyder forkortelsen PVC? 2. Hvilken standard angiver krav, prøvning og mærkning af PVC-rør? 3.

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

FITTINGS & VENTILER. EV Standardvareprogram. www.evmetal.dk

FITTINGS & VENTILER. EV Standardvareprogram. www.evmetal.dk FITTINGS & VENTILER Kravefittings Kompressionsfittings Rørgevindfittings Slangenipler Slanger & kobberrør Nåleventiler Kontraventiler Sikkerhedsventiler Oliefyrstilbehør EV Standardvareprogram www.evmetal.dk

Læs mere

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Fremtiden er plastisk fantastisk. Plast er et af vor tids mest fantastiske materialer og bliver benyttet til alle mulige ting indenfor

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

Viega Combi PB. Nemt og sikkert.

Viega Combi PB. Nemt og sikkert. Viega Combi PB Nemt og sikkert. Viega Combi PB med fleksible PB rør og koblingsdåse til indbygning. Hurtig montage og optimeret strømningshastighed. Det nye Viega Combi PB brugervenligt, økonomisk og fleksibelt.

Læs mere

En legendes anatomi TÆNGER

En legendes anatomi TÆNGER RIDGID -rørtænger er verdensberømte for deres uovertrufne robusthed og driftsikkerhed. Den originale, kraftige rørtang, der er afbildet herunder, har vundet tillid blandt fagfolk inden for rørarbejde i

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

KOLDTVANDSLEDNINGER AF PEL I BYGNINGER

KOLDTVANDSLEDNINGER AF PEL I BYGNINGER DANSK INGENiØRFORENINGS NORM FOR KOLDTVANDSLEDNINGER AF PEL (POLYETHYLEN MED LAV MASSEFYLDE) I BYGNINGER T~KNISK FORLAG 1. UDGAVE MAJ 1969 2. OPLAG MAJ 1970 DANSK INGENiØRFORENINGS NORM FOR KOLDTVANDSLEDNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER PRIMOBOGEN PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER Afslutningslister Lister til ledningsskjul Glas- og tætningslister Bløde fodlister og trappeforkanter www.primolister.dk MINIMUM VEDLIGE

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT - VARMFORZ SKYDEDØRSRULLE

6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT - VARMFORZ SKYDEDØRSRULLE Side: 1 6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL PRIS PR. STK 55,90 M/MVA 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL PRIS PR. STK 55,90 M/MVA 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PRIS PR. STK 333,29 M/MVA PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT

Læs mere

Sanitærsortiment. CALPEX -Sanitær. Driftstemperatur: Max. 95 C. Isolering: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD) CPX-UNO enkeltrør

Sanitærsortiment. CALPEX -Sanitær. Driftstemperatur: Max. 95 C. Isolering: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD) CPX-UNO enkeltrør Sanitærsortiment CALPEX -Sanitær Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: 10 bar Medierør: Krydsbundet polyethylen PE-Xa uden iltspærre(evoh) Isolering: CO 2 blæst, CFC fri polyurethan skum (PUR) Kappe:

Læs mere

10 års. Systemgaranti. Godkendt til vedvarende tryk på 10 bar ved 95 C. FRÄNKISCHE alpex. alpex-plus alpex F50 PROFI alpex L alpex kompositrør

10 års. Systemgaranti. Godkendt til vedvarende tryk på 10 bar ved 95 C. FRÄNKISCHE alpex. alpex-plus alpex F50 PROFI alpex L alpex kompositrør 10 års Systemgaranti Godkendt til vedvarende tryk på 10 bar ved 95 C FRÄNKISCHE alpex alpex-plus alpex F50 PROFI alpex L alpex kompositrør alpex FRÄNKISCHE alpex - Et system med mange muligheder Pres-systemet

Læs mere

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9 Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Afløb & Sanitet Indhold 52.01 Faldstammer 52.02 WC inkl. afløb 52.03 Håndvaske inkl. afløb 52.04 Køkkenvaske inkl. afløb 52.05 Gulvafløb 52.01 - Afløb & Sanitet

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Udstyr: Håndhjul til hyppig betjening Ventileret hætte til sjælden betjening Forlænget spindel til montering i isolerede systemer

Udstyr: Håndhjul til hyppig betjening Ventileret hætte til sjælden betjening Forlænget spindel til montering i isolerede systemer Datablad topventiler type VA 3-40 Introduktion VA er vinkel- og ligeløbsstopventiler. Ventilerne har indvendig spindeltætningsfunktion, der gør det muligt at udskifte pakdåsen, mens ventilen stadig er

Læs mere

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1. 1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.4 Installatøren... 4 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER (Etablering af

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02 www.avalco.dk OM VIRKSOMHEDEN AVS blev sammen med andre AVS-firmaer i forskellige europæiske lande grundlagt i 1972, med det formål at forsyne industrikunder med

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½")

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½) B BIS Metal Rørbøjler BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½") BIS Industri Rørbøjler BIS Industri Rørbøjler HD500 (M8/10,

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer til

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

CALPEX. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250

CALPEX. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 CALPEX Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering Indhold Udnyt dine fordele 3 Systembeskrivelse 4 6 Tryktab 7 Varmetab 8 Fjernvarmerør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

Skydedørs beslag K-40/75

Skydedørs beslag K-40/75 se arbejdstegning på side 10 KG 40, beslagsæt til max. 40 kg. Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør, som max vejer 40 kg. KG 40 er en tophængt skydedørs løsning. Systemet er specielt velegnet til

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC. Unipipe-røret for brugsvand og varme

UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC. Unipipe-røret for brugsvand og varme UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC Unipipe-røret for brugsvand og varme 01 2010 9001 Unipipe-røret er en rørtype, hvor fordelene ved både plast og metal udnyttes optimalt Unipipe-rørene er lige velegnede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD)

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD) Fjernvarmesortiment CALPEX -Fjernvarme Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: 6bar Medierør: Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre(evoh) Isolering: CFC-fri polyurethan skum (PUR) Kappe: Sinusformet

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønningen 22 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005100 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Kvalitet Sundhed Trivsel. Kan anvendes til tage med en gradhældning fra 0 til 45! DUKA taghætten APRIL 2015

Kvalitet Sundhed Trivsel. Kan anvendes til tage med en gradhældning fra 0 til 45! DUKA taghætten APRIL 2015 Kvalitet Sundhed Trivsel APRIL 2015 DUKA taghætten Kan anvendes til tage med en gradhældning fra 0 til 45! Taghætten er det rigtige valg, når der ønskes en fremtidssikret løsning i et moderne design, der

Læs mere