Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15875-01"

Transkript

1 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG For VA-godkendelse af PE-X rør med tilhørende fittings til anvendelse til gulv- og radiator varme systemer. (EN ISO klasse 4 og 5; PN 6 og 10) Page 1 of 20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER Generelt Definitioner Opbygning af rør væg Samlingskonstruktion Anvendelsesområde Materiale specifikation Materialer Metalliske materialer, formstykker Mærkning Monteringsanvisning Prøvning Type prøvning Fabrikantens egenkontrol Egenskaber prøvet med høj frekvens Egenskaber prøvet med lav frekvens Ekstern prøvning Anneks A Bestemmelse af bøjeegenskaber Anneks B Lækage før presning Page 2 of 20

3 FORORD Dette dokument beskriver de specifikke tekniske betingelser for prøvning, egenkontrol og inspektion for VA godkendelse af PE-X rør med iltspærre, i henhold til EN ISO klasse 4 med tilhørende formstykker til anvendelse til gulv- og lavtemperaturradiatorvarme systemer samt klasse 5 til anvendelse til høj temperaturradiatorer. De administrative regler, som er angivet i Generelle VA-Godkendelsesbetingelser gælder for ansøgning og udstedelse af godkendelse. Denne VA PG er udarbejdet med baggrund i EN ISO serien tilpasset de traditionelle nordiske krav angivet i forskellige tidligere godkendelsesbetingelser for lignende produkter og deres anvendelsesområde, NKB 3 og NKB 18. Note: Der har ikke tidligere været udarbejdet betingelser for VA-godkendelse af rør og fittings til varmesystemer. Dokumentet er tænkt at skulle kunne tilpasses anvendelse på nordisk plan med få ændringer, de fleste af redaktionel karakter. ÆNDRINGER OG TILFØJELSER Denne version af dokumentet afviger fra den forrige på følgende punkter: Ingen Page 3 of 20

4 REFERENCER I dette dokument refereres til følgende: DVGW W 534, maj 2004 EN :2006 EN :1998 EN ISO :2004 EN ISO :2004 Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation Stainless steels - Part 1: List of stainless steels Cooper and copper alloys Plumbing fittings Part 3: Fittings with compression ends for use with plastics pipes Plastics piping systems for hot and cold water installations Crosslinked polyethylene (PE-X) Part 1: General Plastics piping systems for hot and cold water installations Crosslinked polyethylene (PE-X) Part 2: pipes EN ISO :2004 Plastics piping systems for hot and cold water installations inside buildings Crosslinked polyethylene (PE-X) Part 3: Fittings EN ISO :2004 CEN ISO/TS :2004 ISO 10508:2006 ISO 17455:2005 NKB 18 Plastics piping systems for hot and cold water installations Crosslinked polyethylene (PE-X) Part 5: Fitness for purpose of the system Plastics piping systems for hot and cold water installations Crosslinked polyethylene (PE-X) Part 7: Guidance for the assessment of conformity Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Guidance for classification and design Plastics piping systems -- Multilayer pipes -- Determination of the oxygen permeability of the barrier pipe Product rules for metal compression fittings for plastics tubes of PB and PEX for water supply installations Page 4 of 20

5 1. GENERELT Dette dokument beskriver prøvningsprogram og andre betingelser for opnåelse og vedligeholdelse af VA godkendelse af PE-X rør med iltspærre med tilhørende formstykker, EN klasse 4 til anvendelse til gulv- og lavtemperaturradiatorvarme systemer samt EN klasse 5 til anvendelse til højtemperaturradiatorer; begge i PN 6 og PN DEFINITIONER For denne specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelse gælder definitionerne i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser sammen med følgende: 2.1. OPBYGNING AF RØR VÆG Rørene er konstrueret med 3 individuelle lag som beskrevet nedenstående. - Lag 1: PE-X materialet, der anvendes til det indvendige lag I røret - Lag 2: Materialet, der anvendes til klæber - Lag 3: Det termoplastiske lag, der anvendes til iltbarriere og eventuelt andre funktioner Den samlede godstykkelse af lag 2+3 må højst udgøre 0,4 mm. Note: For større godstykkelser af lag 2 og 3 samt andre vægkonstruktioner henvises til VA-Prøvnings- og godkendelsesbetingelserne for flerlags rør SAMLINGSKONSTRUKTION Konstruktion af den del af et formstykke, der forbinder røret til formstykket består af: Fastholdelsesprincip (skrue, pres, push) Komponentens materiale Dimensioner og tolerance på de dele, der er I forbindelse med rørets inderste og/eller yderste overflade med formal at danne tæthed og fastholde røret I samlingen Tætningsringenes dimensioner og tolerance Tætningsringenes hårdhed, ±5 IHRD Ved eventuelle metalfittings er samlingskonstruktioner ikke begrænset til de i EN angivne. 3. ANVENDELSESOMRÅDE Anvendelsesområdet for disse VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser er følgende: Anvendelsesklasse I henhold til ISO Anvendelsesklasse Anvendelse Trykklasse 4 Gulvvarme og lavtemperatur radiatorer 5 Højtemperatur radiatorer 6 eller 10 bar Systemer, som opfylder klasse 5, opfylder også klasse 4 for samme trykklasse. Dimensioner og dimensionsgrupper (dimgr.) Dimensionsgruppe 1 Nominel udvendig diameter 10 dn 20 Page 5 of 20

6 Fitting grupper (fitgr.) Fitting type Fitting gruppe Bøjninger Tee 1 Reduktioner, muffer, slutmuffer 2 Fordeler rør 3 Andre fittings, f. eks. unioner, flange adaptorer, adaptor stykker 4 4. MATERIALE SPECIFIKATION 4.1. MATERIALER Specifikationen for PE-X materialer omfatter en receptur/compound for et materiale med specifikt produktnavn (betegnelse) og tilsætningsstoffer med kendt dosering. Specifikationen for klæbe- og iltbarriere materialer omfatter en receptur/compound for et materiale med specifikt produktnavn (betegnelse) og tilsætningsstoffer med kendt dosering for hvert af de individuelle lag FOR DEFINITION AF MATERIALESKIFT HENVISES DER TIL CEN ISO METALLISKE MATERIALER, FORMSTYKKER Metalliske materialer i formstykker skal være: Kobber eller kobberlegeringer i henhold til EN eller EN Rustfrit stål i henhold til EN Ændring af legeringens sammensætning skal betragtes som af materialeskift 5. MÆRKNING Rør og formstykker, der er omfattet af VA-godkendelsen skal som minimum mærkes med: 1. VA mærket se Annex A. 2. Information I henhold til den relevante EN ISO part 2 eller 3. Enhver yderligere mærkning må ikke være misvisende, og må ikke være I konflikt med mærkningen I henhold til punkt 1. og2. Hvis mærkningen ud over klassen omfatter maksimum og/eller mal funktionstemperaturen skal det tydeligt fremgå at der er tale om maksimum og/eller mal funktions temperatur. VA mærket gælder for klasse 5 og/eller klasse 4. Det skal anbringes, så det ikke uberettiget kan mistolkes til at omfatte andre klasser, der eventuelt er mærket på komponenten. 6. MONTERINGSANVISNING Der skal foreligge en dansksproget monteringsvejledning, der indeholder oplysninger om korrekt montering, og hvilke rørmaterialer, formstykket kan anvendes sammen med. Page 6 of 20

7 7. PRØVNING 7.1. TYPE PRØVNING For hver anvendt materialekombination skal den relevante type prøvning I henhold til tabellerne 1, 2, 3 og 4 gennemføres. Hvis programmet udvides med nye dimensioner eller typer af formstykker, skal typeprøvning udføres I et omfang, der svarer til det, der skulle have været prøvet, hvis de havde været I det oprindelige program. Hvis materiale eller konstruktion ændres, fremgår det krævede prøvningsprogram af den/de relevante kolonner I tabellerne 1, 2, 3 og.4. Typeprøvningsrapporter skal være udført akkrediteret Se Annex B i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser.. Table 1. Egenskaber for rør, der kræver type prøvning per vægkonstruktion, anvendelsesklasse, trykklasse og materialekombination. Generelt Egenskab Reference til EN ISO Ny godkendelse Type prøvnings omfang Skift af materiale a) i lag Material 4 Beskrivelse af rørenes opbygning med angivelse af materiale (handelsnavn) for indgående materialer i hvert enkelt lag. Evaluation of σlcl values bestemmelse Appearance 5.1 Farve - Dimensions, pipe diameter and individual wall thicknesses 6 Opacity, kun hvis deklareret prøve på mindste godstykkelse Resistance to internal pressure 7 Table 7 /dimgr Longitudinal reversion 8 Table 8 / dimgr Thermal stability by hydrostatic pressure testing 8 Table 8 1 dimension Crosslinking 8 Table 8 /dimgr Iltgennemtrængelighed b) ISO prøve på tyndeste barrierelag Bestemmelse af bøjeevne VA PG Anneks A Marking c) 10 - a) For definition af materialeskift, se 4.1. b) Kravene er for: Class Prøvningstemperatur [ºC] Krav [mg/m 2 og 24 h] , ,6 Rørdimensioner, der udtages til prøvning I henhold til denne tabel og tabel 3 prøves. 1 prøve på tyndeste barrierelag c) Rør til typeprøvning behøver ikke at være mærket som krævet i standarden. Fabrikanten skal mærke sådanne produkter som angivet i kvalitetsplanen på en sådan måde, at fuld sporbarhed til alle nødvendige data om anvendte materialer, proces parametre o. s. v. er sikret. Denne mærkning skal angives i rapporten. Page 7 of 20

8 Table 2. Egenskaber for formstykker af PE-X, der kræver type prøvning per konstruktion, anvendelsesklasse, trykklasse og materiale. Egenskab Reference til EN ISO Material 4.1 Type prøvnings omfang Ændring af Nyt Materialeskift a) konstruktion b) Beskrivelse af formstykkernes opbygning med angivelse af materiale (handelsnavn) for de indgående materialer. Long term hydrostatic stress c) bestemmelse/materiale Thermal stability c) /materiale Appearance 5.1 /dimension/fitting type Colour - /dimension/fitting type Opacity, kun hvis deklareret 5.2 Komponenten med mindste godstykkelse, der produceres Dimensions d) Diameters, wall-thickness, angles threads Resistance to internal pressure, 20 and 95 C c) 6 /dimension/fittgr 7 /dimension/fittgr Crosslinking 8 /dimgr Sealing elements 9 Kontrol af dokumentation / materiale Marking e) 11 d) a) For definition af materialeskift, se 4.1. Kontrol af dokumentation / materiale Kontrol af dokumentation / materiale b) Kun i forbindelse med ændringer, der har betydning for formstykkets styrke eller tæthedsfunktion. c) Hvis formstykke materialet er det samme som rørmaterialet, skal denne prøve kun udføres 1 gang. d) Tilslutningsdimensionerne på muffer, kompressions- og skære ringe samt indvendige støtteanordninger skal være tilpasset rørenes tolerancer, så samlingen kan skubbes sammen med håndkraft. e) Formstykker til typeprøvning behøver ikke at være mærket som krævet i standarden. Fabrikanten skal mærke sådanne produkter som angivet i kvalitetsplanen på en sådan måde, at fuld sporbarhed til alle nødvendige data om anvendte materialer, proces parametre o. s. v. er sikret. Denne mærkning skal angives i rapporten. Page 8 of 20

9 Table 3. Egenskaber for metal formstykker, der kræver type prøvning per konstruktion, anvendelsesklasse, trykklasse og materiale. Egenskab Reference til EN ISO / EN Material / 4.2 Type prøvnings omfang Ændring af Nyt Materialeskift a) konstruktion b) Beskrivelse af formstykkernes opbygning med angivelse af materiale (handelsnavn) for indgående materialer. Dokumentation for at de opfylder kravene i EN eller EN Appearance 5.1/4.4.6 /dimension/fitting type Colour - /dimension/fitting type Dimensions Diameters, wall-thickness, angles threads c) Pressure test for fitting body with a cast microstructure) 6.3/4.3 /dimension/fittgr /5.1 2 dim/dimgr/samlingskonstruktion Resistance to dezincification /5.2 /materiale, Kræves ikke i DK Resistance to stress corrosion /5.10 /materiale Sealing elements 9 Kontrol af dokumentation / materiale Marking e) 11/7 d) a) For definition af materialeskift, se 4.1 Kontrol af dokumentation / materiale b) Kun i forbindelse med ændringer, der har betydning for formstykkets styrke eller tæthedsfunktion. c) Hvis formstykke materialet er det samme som rørmaterialet, skal denne prøve kun udføres 1 gang. d) Tilslutningsdimensionerne på muffer, kompressions- og skære ringe samt indvendige støtteanordninger skal være tilpasset rørenes tolerancer, så samlingen kan skubbes sammen med håndkraft. e) Formstykker til typeprøvning behøver ikke at være mærket som krævet i standarden. Fabrikanten skal mærke sådanne produkter som angivet i kvalitetsplanen på en sådan måde, at fuld sporbarhed til alle nødvendige data om anvendte materialer, proces parametre o. s. v. er sikret. Denne mærkning skal angives i rapporten. - Page 9 of 20

10 Table 4. Egenskaber for systemets egnethed til brug, der kræver typeprøvning per konstruktion, anvendelsesklasse, trykklasse og materialekombination og. Egenskab Reference til EN ISO Resistance to internal pressure 4.2 Leak tightness under internal pressure and bending 4.3 Type prøvningsomfang Ændring af Nyt Materialeskift a) konstruktiion b) 2/dimgr/ samlings konstruktion c) 2/dimgr/ samlings konstruktion c) /dimgr/samlings konstruktion /dimgr/samlings konstruktion 2/dimgr/ samlings konstruktion c) 2/dimgr/ samlings konstruktion c) Resistance to pull out 4.4 /dimension/samling s konstruktion c) /dimgr/samlings konstruktion /dimension/samling s konstruktion c) Resistance to thermal cycling 4.5 /dimension/samling s konstruktion c) /dimgr/samlings konstruktion /dimension/samling s konstruktion c) Resistance to pressure cycling 4.6 /dimension/samling s konstruktion c) /dimgr/samlings konstruktion /dimension/samling s konstruktion c) Leak tightness under vacuum 4.7 2/dimgr/ samlings konstruktion c) /dimgr/samlings konstruktion 2/dimgr/ samlings konstruktion c) Tæthed under cyklisk bøjningspåvirkning Lækage før presning, kun pres fittings hvis deklareret a) For definition af materialeskift, se 3. NKB 18 Anneks B) 3 fittings per dimension og samlingskonstruktio n 3 fittings per dimension og samlings konstruktion 3 fittings per dimension og samlingskonstruktio n 3 fittings per dimension og samlings konstruktion 3 fittings per dimension og samlingskonstruktio n 3 fittings per dimension og samlings konstruktion b) Kun i forbindelse med ændringer, der har betydning for formstykkets styrke eller tæthedsfunktion. c) Samlings konstruktion omfatter som minimum samlingsmetoden (pres, skrue, push) og tætnings ringens konstruktion, materiale og hårdhed (± 5 IHRD) FABRIKANTENS EGENKONTROL Fabrikanten er forpligtet til at gennemføre egenkontrol, som mindst omfatter de egenskaber og frekvenser, der er angivet i tabellerne 5, 6 og 7. Hvis et produkt ikke opfylder prøvningskravene, afhænger konsekvenserne af den aktuelle egenskab. De er beskrevet i henholdsvis punkt og EGENSKABER PRØVET MED HØJ FREKVENS Egenskaber, der skal prøves mindst en gang pr produktionsserie, defineres som egenskaber prøvet med høj frekvens. En produktionsserie må først frigives, når alle egenskaber prøvet med høj frekvens, har vist sig at opfylde kravene i disse VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser. Hvis en komponent viser sig ikke at overholde et eller flere af kravene for egenskaber prøvet med høj frekvens, som er angivet i tabel 5, 6 eller 7, skal produktionsserien afvises, eller der skal laves omprøvning på den eller de egenskaber, hvor kravet ikke blev opfyldt. Følgende procedure skal udføres: Den sidste komponent som opfyldte kravene skal opspores. Frigiv alle komponenter, som er produceret før dette produkt, og afvis alle komponenter, der er produceret efter dette produkt. Rutiner for behandling af afviste produkter, skal fremgå af producentens kvalitets plan. Page 10 of 20

11 EGENSKABER PRØVET MED LAV FREKVENS Egenskaber, der ikke skal prøves pr. produktionsserie, defineres som egenskaber prøvet med lav frekvens Hvis en komponent viser sig ikke at overholde et eller flere af kravene for egenskaber prøvet med lav frekvens, som er angivet i tabel 5, 6 eller 7, skal omprøvning foretages i henhold til fabrikantens kvalitetsplan. Hvis omprøvningen fortsat viser, at komponenten ikke opfylder kravene, skal produktionsprocessen undersøges og korrigeres i henhold til fabrikantens kvalitetsplan. Table 5. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for rør, der skal underkastes fabrikantens egenkontrol. Egenskab Reference til EN ISO Materiale 4 Prøvningsfrekvenser (minimum) Kontrol at kun godkendte materialer anvendes Appearance 5.1 Ved opstart og per 4 timer Colour - Ved opstart og per 4 timer Dimensions 6 Resistance to internal pressure, 95 C/22 h 7; tabel 7 c) (b) /opstart og pr uge Longitudinal reversion 8; tabel 8 Ved opstart og pr uge Crosslinking 8; tabel 8 /opstart og pr uge Ved opstart og kontinuerlig eller per 4 timer. Hvis produktionstiden for en enhed er større end 4 timer skal hver enkelt komponent prøves a) Marking 10 Ved opstart og per 4 timer Resistance to internal pressure, 95 C/1000 h a) En enhed er en spole eller lige længde af rør som det er produceret 7; tabel 7 c) /dimension/materiale kombination/år b) Producenten kan vælge mellem at prøve 22 timer eller 165 timer. I tvivlstilfælde skal gennemføres 165 timer. For komponenter, hvor ekstern prøvning er gennemført i samme periode, behøver denne prøve ikke gentages. Table 6. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for formstykker af PE-X, der skal underkastes fabrikantens egenkontrol. Prøvningsfrekvenser Egenskab Reference til EN ISO (minimum) Kontrol at kun godkendte materialer Material 4.1 anvendes Appearance 5.1 Colour - Dimensions 6 Resistance to internal pressure, 20 C/1 h Resistance to internal pressure, 95 C/1000h a) Pr kavitet ved opstart og per 4 timer. 7 /produktionsserie 7 a) /materiale/dimgr/fittgr/år Cross linking 8 Ved opstart og pr uge Marking 11 Ved opstart a) For komponenter, hvor ekstern prøvning er gennemført i samme periode, behøver denne prøve ikke gentages Table 7. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for formstykker af metal, der skal Page 11 of 20

12 underkastes fabrikantens egenkontrol. Egenskab Reference til EN ISO / EN Prøvningsfrekvenser (minimum) Material /4.2 Kontrol at kun godkendt materiale bruges Appearance 5.1/4.6 Colour - Pr kavitet ved opstart og per 4 timer. Pressure test of cast fitting bodies /5.1 Hver enkelt støbt fitting Dimensions 6.3/4.3 Marking 11/7 Ved opstart 7.3. EKSTERN PRØVNING Ekstern prøvning foretages på ansøgers foranledning og regning, af et akkrediteret prøvningslaboratorium. Prøvningen omfatter mindst de egenskaber og frekvenser, der er angivet i tabel 8 Hvis en eller flere af komponenterne ikke opfylder et eller flere af de stillede krav til egenskaber i tabel 8, skal de nødvendige korrigerende handlinger aftales mellem VA godkendelsessekretariatet og producenten. Hvis det findes formålstjenligt kan det eksterne prøvningsinstitut involveres. Rapporter over eksterne prøvninger skal være udført akkrediteret Se Annex B i de generelle VA- Godkendelsesbetingelser.. Page 12 of 20

13 Table 8. Egenskaber og minimum prøvningsfrekvens for komponenter, der skal underkastes ekstern kontrol. Egenskab Reference til EN ISO Prøvningsfrekvenser (minimum) Rør Material 4.1 Kontrol at kun godkendt materiale bruges. Appearance 5.1 Colour - Dimensions 6 /dimgr/godkendelsesperiode Resistance to internal pressure, 95 C/1000 h 7; tabel 7 Longitudinal reversion 8; tabel 8 1 materiale/dimgr./ godkendelsesperiode Cross linking 8 Table 8 /dimgr./ godkendelsesperiode Marking 11 Formstykker, PE-X Material 4.1 Kontrol at kun godkendte materialer anvendes Appearance 5.1 Colour - /dimgr/fittgr/godkendelsesperiode Dimensions 6 Resistance to internal pressure, 95 C/1000 h 8 /dimgr/fittgr/godkendelsesperiode Cross linking 8 /dimgr/fittgr/godkendelsesperiode Sealing rings 9 /materiale, kontroller dokumentation Marking 11 /dimgr/fittgr/godkendelsesperiode Formstykker, metal Material 5.1/4.2 Kontrol at kun godkendte materialer anvendes Appearance 5.1/ dimgr. og fittgr. og samlings Colour - konstruktion/godkendelsesperiode Dimensions 6.3/4.3 Sealing elements 9 Kontrol af dokumentation Systemets brugsegnethed Leak tightness under internal pressure and bending 5.3 Resistance to pull out 5.4 /dimgr/samlings konstruktion/godkendelsesperiode Page 13 of 20

14 Table 9. Oversigt over kontrol-/prøvningsniveau for de specificerede egenskaber. Egenskab Reference til EN ISO Typeprøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning RØR Material Appearance Colour Dimensions, pipe diameter and individual wall thicknesses Cross linking 8 tabel Resistance to internal pressure 7 tabel Marking b) Opacity, if declared Thermal stability by hydrostatic pressure testing 8 tabel 8 + Longitudinal reversion 8 tabel Iltgennemtrængelighed ISO Bestemmelse af bøjeevne VA PG Anneks A + Egenskab Reference til EN ISO Typeprøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning Fittings PE-X Material Hydrostatic stress c) Thermal durability Appearance Colour Opacity, if declared Dimensions Diameters, wall-thickness, angles threads Resistance to internal pressure, 20 and 95 C c) Cross linking Sealing element Marking c) Page 14 of 20

15 Egenskab Reference til EN ISO /EN Typeprøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning Fittings Metal Material Appearance 5.1/ Colour Dimensions Diameters, wall-thickness, angles threads Pressure test for fitting body with a cast microstructure) 6.3/ / Resistance to dezincification /5.2 + Resistance to stress corrosion / Sealing ring Marking c) 11/ Egenskab Reference til EN ISO Typeprøvning Fabrikantens egenkontrol Ekstern prøvning Systemets brugsegnethed Resistance to internal pressure Leak tightness under internal pressure and bending Resistance to pull out Resistance to thermal cycling Resistance to pressure cycling Leak tightness under vacuum Tæthed under cyklisk bøjningspåvirkning Lækage før presning, kun pres fittings hvis deklareret NKB 18; xx + DVGW W 534 punkt Page 15 of 20

16 ANNEKS A BESTEMMELSE AF BØJEEGENSKABER A.1 Formål Formålet med denne prøve er, at bestemme rørets evne til at bevare et frit gennemløb når det bukkes i forbindelse med installationen, både ved kolde temperaturer (knæk) og varme temperaturer (deformation i bukket). Dermed fås et mål for både højeste og laveste anbefalede installationstemperatur. A.2 Princip Prøveemnet bukkes til specificeret radius, og holdes i denne position ved hjælp af et prøveapparat som beskrevet nedenstående indtil prøvningsresultatet er opnået. (Som regel ikke mere end 24 timer) Efterfølgende måles den flade diameter midt på den bukkede del af røret med jævne mellemrum indtil der er opnået en stort set konstant værdi, eller røret er knækket. Afhængig af resultatet kan prøven gentages ved en anden temperarur med nye prøvestykker. A.3 Prøveapparat Prøveapparatet består af to parallelle skinner, der er forbundet med et hængsel så det ligner en nøddeknækker i overstørrelse. Skinnerne kan forsynes med et V-spor eller anden anordning til at holde prøvestykket i den rigtige position i skinnerne. Skinnernes tykkelse skal være mindst lig med rørdiameteren. Afstanden B mellem de parallelle skinner tilpasses så de parallelle rørenders centerafstand er 90 % af fabrikantens specificerede min. centerafstand ved installationen. Se figur A1 for eksempel på prøveapparat A.4 Prøvestykker Der udtages 3 prøvestykker med en længde på 1000 ±10 mm til hver prøve A.5 Prøvningstemperatur Prøvningen udføres ved forskellige temperaturer for at bestemme højeste og laveste anbefalede installationstemperatur. Se nedenstående tabel A.1 Page 16 of 20

17 d Prøvestykke Drejelig skinne Ca. 600 mm B Figur A.1 Typisk prøveapparat Tabel A.1 Prøvningstemperatur For bestemmelse af: Vælg mellem Bemærkninger Laveste installationstemperatur Højeste installationstemperatur -10; -5; 0, +5 C Hvis prøvningskravene bestås/ikke bestås kan man vælge en af de lavere/højere temperaturer og gentage prøven. Den laveste installationstemperatur defineres som den laveste temperatur hvor prøvningskravene bestås. 20; 25; 30;35 C Hvis prøvningskravene bestås/ikke bestås kan man vælge en af de højere/lavere temperaturer og gentage prøven. Den højeste installationstemperatur defineres som den højeste temperatur hvor prøvningskravene bestås. A.6 Prøvningsprocedure 1. Konditioner prøvestykke og prøveapparat ved den valgte prøvningstemperatur i mindst 3 timer. 2. Opmål prøvestykkets diameter midt på rørstykket i bøjningens plan 3. Placer prøvestykket i det åbne apparat så rørets ender flugter med apparatets ender, og fasthold enderne i denne position ±20 mm. Prøvestykket placeres så bukket bliver en fortsættelse af den kurve, der stammer fra oprulningen. 4. Over en periode på 3 til 5 sekunder lukkes prøveapparatet så skinnerne bliver parallelle Page 17 of 20

18 5. Når skinnerne er parallelle fastholdes de i denne stilling, tiden nulstilles, og diameteren midt i bøjningen måles. 6. Efterfølgende måles diameteren, i samme tværsnit som det første mål blev taget, 5; 10 og 20; min samt 1; 4; 8; 24; 48 timer efter prøvens start. Hvis der ikke er opnået tilstrækkelig konstant deformation efter 48 h fortsættes målingerne pr. 24 h. 7. Prøvningen er færdig a) når to på hinanden følgende diametermålinger afviger højst 0,1 mm, dog tidligst efter 8 h; eller b) Der opstår et knæk på røret på grund af buckling i rørvæggen. A.7 Krav Der må ikke opstå buckling så røret knækker. Der skal opnås en konstant deformation defineret ved at 2 på hinanden følgende diametermålinger afviger højst 0,1 mm efter mindst 8 timers prøvning. Den opnåede konstante deformation, (den først målte diameter) - (den konstante diameter) må højst udgøre 15 % af rørets nominelle yderdiameter Page 18 of 20

19 ANNEKS B LÆKAGE FØR PRESNING B.1 Formål Formålet med denne prøve er, at bestemme om presfittings er tilstrækkelig utætte til at det opdages hvis de ved en forglemmelse ikke er blevet presset. B.2 Princip Fittings og rør skubbes sammen som angivet i fabrikantens installationsvejledning. Sammenpresning undlades. Derefter monteres de i prøveapparatet og placeres under vand på en sådan måde, at man kan observere om hver enkelt samling er utæt. Derefter påføres det lufttryk i henhold til nedenstående. Derefter tages prøvestykkerne op og der påføres vandtryk i henhold til nedenstående. B.3 Prøveapparat Prøveapparatet består af en fikstur som fastholder prøvestykkerne i den ønskede position, og forhindrer at samlingerne skydes fra hinanden på grund af prøvetrykket. B.4 Prøvestykker De tre udtagne fittings forbindes med tilhørende rørstykker med minimum fri længde 100 mm mellem samlingerne. Man kan samle de 3 fittings til et eller flere prøvestykker, blot hver enkelt samling kan inspiceres for utæthed. Da fittings i større dimensioner kan have meget store utætheder kan det være nødvendigt at prøve en enkelt samling ad gangen for disse. B.5 Prøvningstemperatur Prøvningen udføres ved rumtemperatur. B.6 Prøvningsprocedure B.6.2 Generelt Proceduren er lidt kompliceret da utilsigtet tæthed kan opstå ved høje gennemstrømningshastigheder. Turbulensen, der så opstår, kan medføre at tætnings ringen skubbes ud af position, og pludselig blokerer for utætheden. Som følge af den reducerede gennemstrømning vil der opstå et trykstød, som kan forstyrre resten af prøven. Hvis dette forhold opstår ved gennemstrømninger som kræver væsentlig større flow kapacitet end normalt trykprøvningsudstyr kan yde, opfylder samlingen kravet til utæthed. Derfor kan det blive nødvendigt at prøve en samling ad gangen, og at bestemme den aktuelle gennemstrømning enten ved direkte måling, eller ud fra trykudstyrets tryk/flow kurve. B.6.3 Procedure 1. Fastgør prøvestykke til prøveapparatet, og tilslut trykluftforsyningen. 2. Sænk prøveapparatet i vand, så det øverste af samlingerne er mm under overfladen 3. Påfør lufttryk som angivet nedenstående. 4. Kontroller med jævne mellemrum, at hver enkelt samling på prøvestykkerne er utæt (mindst 1 boble pr sekund). Noter lufttrykket umiddelbart før en eventuel tæthed opstår. 5. Tag prøveapparatet op fra vandet, og blæs det tørt med trykluft. 6. Placer prøveapparatet med prøvestykket så utæthed i form af dråber eller sprøjt kan observeres for hver enkelt samling, og tilslut vandtrykket. 7. Påfør vandtryk som angivet nedenstående 8. Kontroller med jævne mellemrum, at hver enkelt samling på prøvestykkerne er utæt (Mindst 1 dråbe pr. sekund). Noter vandtrykket umiddelbart før en eventuel tæthed opstår. Page 19 of 20

20 B Tryk Denne beskrivelse gælder både for luft og vand. Når prøvestykket er tilsluttet trykforsyningen øges trykket langsomt til det når 6,5 bar. Undervejs, og ved 6,5 bar, holdes pauser hvor der inspiceres for utæthed i hver enkelt samling. Såfremt alle samlinger er utætte under hele forløbet op til og med 6.5 bar, er kravene til utæthed opfyldt. Hvis en eller flere af samlingerne bliver tæt, sænkes trykket indtil utæthed opstår igen. Derefter hæves trykket langsomt indtil tætheden igen opstår. Trykket lige inden tætheden opstår noteres. Den aktuelle volumenstrøm i samlingen bestemmes hvis der er mistanke om, at den er støre end angivet under nedenstående krav Hvis en eller flere af samlingerne er så utætte, at trykket ikke kan komme op på 6,5 bar reduceres antallet af samlinger på prøvestykket indtil dette kan opnås, eller det kan fastslås at volumenstrømmen pr. samling (1 rørende forbundet uden presning) er højere end nedenstående krav. B.7 Krav Samlingerne skal være utætte ved luft- og vandtryk mellem 1 og 6,5 bar. Der kræves ikke utæthed ved tryk mindre end 1 bar Utæthed defineres som følger: Luft: mindst en boble pr. sekund, eller volumenstrøm større end 600 l/min (ved atmosfæretryk) for den enkelte samling. Vand: mindst en dråbe pr sekund, eller volumenstrøm større end 18 l/min for den enkelte samling Page 20 of 20

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 21003-01 For VA godkendelse af flerlags plast komposit rør med tilhørende fittings til anvendelse i varm og kold brugsvandforsyning i bygninger.

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 For VA-godkendelse af armaturer med elektronisk åbne-lukkefunktion Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER...

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 For VA-godkendelse af et-grebs blandearmaturer. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 200-01 For VA-godkendelse af aftapnings- og blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-03 For VA-godkendelse af et-grebs blandearmaturer. Page 1 of 12 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER/TILFØJELSER... 3 REFERENCER... 4

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 13828-02 For VA-godkendelse af kugleventiler Page 1 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 Ændringer/tilføjelser... 4 REFERENCER... 5 1. Generelt...

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 2.22-01 For VA-godkendelse af termoplastiske ekspansions- og krympesamlinger i afløbssystemer. Page 1 of 12 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 ÆNDRINGER

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 2.63-01 For VA-godkendelse af termoplastiske sandfangsbrønde til afløbssystemer. Page 1 of 15 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER...

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX 2 BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer

NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem. NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer NEOTHERM ALPEX PRESFITTINGS OG RØR NeoTherm alpex FITTINGS Stærkt, holdbart og fleksibelt installationssystem NeoTherm alpex FITTINGS til varme-, køle- og brugsvandsinstallationer Indholdsfortegelse Side

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer til

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter. Prøvning for sikring af funktion, holdbarhed og tilfredse naboer

Vandinstallationer og komponenter. Prøvning for sikring af funktion, holdbarhed og tilfredse naboer Vandinstallationer og komponenter Prøvning for sikring af funktion, holdbarhed og tilfredse naboer Forudsætning for et godt resultat Grillbøf: Et godt stykke kød Vin: Gode druer, godt vand Produkter: Gode

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND & VARMESYSTEM MLC NYE M-FITTINGS, NYE PRESBAKKER. Den første generation af fittings med indikatorring

UPONOR VVS BRUGSVAND & VARMESYSTEM MLC NYE M-FITTINGS, NYE PRESBAKKER. Den første generation af fittings med indikatorring UPONOR VVS BRUGSVAND & VARMESYSTEM MLC NYE M-FITTINGS, NYE PRESBAKKER Den første generation af fittings med indikatorring 01 2010 9002 2 Den første generation af fittings med farve- & presindikation Det

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand Del 2: Rør

PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand Del 2: Rør Dansk standard DS/EN ISO 15875-2 1. udgave 2004-03-31 PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand Del 2: Rør Plastics piping systems for hot and cold water installations Crosslinked polyethylene

Læs mere

Strålevarme ECO D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K

Strålevarme ECO D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K Strålevarme ECO DATABLAD DATABLAD 2 Beskrivelse Neotherm ECO strålevarmepanelet har en meget høj ydelse i.h.t EN 14037-3 med et relativt lille vandindhold, derfor er ECO panelet specilet egnet til installationer

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Skydedørs beslag K-40/75

Skydedørs beslag K-40/75 se arbejdstegning på side 10 KG 40, beslagsæt til max. 40 kg. Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør, som max vejer 40 kg. KG 40 er en tophængt skydedørs løsning. Systemet er specielt velegnet til

Læs mere

EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand

EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand EU udbud, levering af ledningsmateriel drift af vand Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/38663591.aspx Extern udbuds reference Id 2012-316523 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

PRIMOFIT. Trækfaste samlinger 3/8-4

PRIMOFIT. Trækfaste samlinger 3/8-4 PRIMOFIT Trækfaste samlinger /8-4 6 PRIMOFIT System låsering for PE-rør PE-rør samling af PE-rør samling af stål-rør FIREJOINT spændeskive støttebøsning spændeskive låsering grafitring til stål-rør spændeskive

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

FLEKSIBLE FORBINDELSER

FLEKSIBLE FORBINDELSER A U T O M A T I O N & P R O C E S FLEKSIBLE FORBINDELSER PRODUKTOVERSIGT GUMMIKOMPENSATORER ANVENDELSE INDENFOR ET STORT ANTAL OMRÅDER F.EKS. AKSIALE OG LATERALE BEVÆGELSER, HNC LAGERFØRER ET STORT UDVALG

Læs mere

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer 2 Fremtidens produkter til krævende applikationer Fremtidens Koblinger Til væske applikationer CEJN har i mange år

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand -mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 03/00012 Udstedt: 10. juni 2014 Udløber: 9. juni 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling 2015 Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling Rugvej 6-8920 Randers NV - Tlf. 86434144 - Fax. 86434323 1 INFORMATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed Skønhed i væggen Geberit Shower element Nyhed 1 Frihed på badeværelset. Lad afløbet forsvinde i væggen, så det ikke forstyrrer helhedsindtrykket. Moderne installationer i væggen og de nyeste sanitærløsninger

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. SmartLet monteret i våddrumspanel SmartLet til udvendig monteringg SmartLet til planforsænket montering

Læs mere

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn

Ansøgningsprocessen. ved sekretariatsleder Ole Ravn Ansøgningsprocessen ved sekretariatsleder Ole Ravn Testning Step 1 Ansøger Læs vejledninger og materialespecifikation Strukturér ansøgningen, fx hvor mange ansøgninger skal der indsendes i forhold til

Læs mere

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål

Læs mere

Vejledende installatør prisliste april 2015. Penta-Universalrør. Brugsvandssystem. Sanikobling. Radiatorsystemer.

Vejledende installatør prisliste april 2015. Penta-Universalrør. Brugsvandssystem. Sanikobling. Radiatorsystemer. Vejledende installatør prisliste april 2015 Penta-Universalrør Brugsvandssystem Sanikobling Radiatorsystemer Gulvvarmesystemer Fittings & tilbehør E-mail: salg@danskvvsimport.dk www.danskvvsimport.dk INDHOLD:

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning Den nye INSTA-CERT certificering en fællesnordisk ordning En fællesnordisk certificering gennem den uafhængige INSTA-CERT-organisation Certificeringsprocessen administreres og overvåges af den uafhængige

Læs mere

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE

Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Korrosionssikre rørsystemer i PEX UPONOR GØR DET URIMELIGT LET AT VÆLGE Fremtiden er plastisk fantastisk. Plast er et af vor tids mest fantastiske materialer og bliver benyttet til alle mulige ting indenfor

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Dansk Standard DS/EN 1264-4 1. udgave 2001-09-07 Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Floor heating Systems and components Part 4: Installation DS/EN 1264-4 København DS projekt: 20421

Læs mere

Flanger. Bolte VVS nr. DN Dim D k huller b h 1. Vægt. Bolte Vægt /8" 90 60 4Ø14 14 20 0,5 00 0581 004 15 1 /2" 95 65 4Ø14 14 20 0,6 00 0581 006 20 3

Flanger. Bolte VVS nr. DN Dim D k huller b h 1. Vægt. Bolte Vægt /8 90 60 4Ø14 14 20 0,5 00 0581 004 15 1 /2 95 65 4Ø14 14 20 0,6 00 0581 006 20 3 Gevindflanger sort DIN 2566 PN10/16. Fremstillet i mat C.22.8 / P250GH. VVS nr. DN Dim D k huller b h 1 k = cirklens diameter h 1 = Flangens højde 00 0581 003 10 3 /8" 90 60 4Ø14 14 20 0,5 00 0581 004

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½")

BIS Metal Rørbøjler. BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½) B BIS Metal Rørbøjler BIS Rørbøjler BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Rørbøjler (M8/10) BIS 2S Rørbøjler (M8/10, G½") BIS Industri Rørbøjler BIS Industri Rørbøjler HD500 (M8/10,

Læs mere

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H

Maskin Dokumentation. BELKI Separator type 211 H Maskin Dokumentation BELKI Separator type 211 H 0 Indholdsfortegnelse Maskin Dokumentation...0 Inholdsfortegnelse...1 Maskinbeskrivelse...2 Maskindata...3 Maskinskitse...4 Stykliste...5 Pumpeskitse...6

Læs mere

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 Dansk kvalitet Designradiatorer www.tvs.dk TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 DANO 9 HVID DANO 12 BLANKCHROM DANO 15 HVID Vi henviser til TVS prisliste for

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Viega Combi PB. Nemt og sikkert.

Viega Combi PB. Nemt og sikkert. Viega Combi PB Nemt og sikkert. Viega Combi PB med fleksible PB rør og koblingsdåse til indbygning. Hurtig montage og optimeret strømningshastighed. Det nye Viega Combi PB brugervenligt, økonomisk og fleksibelt.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Bilag 1 af 23. marts 2018 Reg. nr Annex 1 of 23 March 2018

Bilag 1 af 23. marts 2018 Reg. nr Annex 1 of 23 March 2018 Specifikation af akkrediteringsområde - Trykbærende udstyr PED 2014/68/EU implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse 190/2015 Trykbærende udstyr - alt Godkendelse af procedurer og metoder til endelige

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere