Betingelser nr Bilforsikring med overskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud"

Transkript

1 Betingelser nr Bilforsikring med overskud

2 2 Bilforsikring med overskud

3 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens begyndelse afhænger af hvordan aftalen er indgået: Ved nytegning regnes fortrydelsesretten som udgangspunkt fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået oplysning om fortrydelsesretten, og ophører 14 dage efter policens ikrafttrædelsestidspunkt. Ved udvidelse af eksisterende forsikring løber fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse og ophører 14 dage efter udvidelsens ikrafttrædelsestidspunkt. Du skal være opmærksom på, at det alene er udvidelsen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Modtager du fx underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og har du også modtaget oplysning om fortrydelsesretten denne dato, kan aftalen fortrydes til og med mandag den 15. Får du først oplysning om fortrydelsesretten senere, fx onsdag den 3., løber fristen til og med onsdag den 17. Udløber fristen på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du give GF Forsikring besked om, at du har fortrudt dit køb. Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller . Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt aftalen inden fristens udløb, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Besked om du har fortrudt aftalen, skal sendes eller mailes til: GF Forsikring, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV eller Bilforsikring med overskud 3

4 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder bl.a. lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Forsikringsaftalen mellem dig og GF Forsikring udgøres af disse forsikringsbetingelser og din police. Bilforsikring i GF Forsikring kan omfatte: Ansvarsforsikring Ansvars- og kaskoforsikring Ansvarsforsikring og delkasko Tilvalg Fordele Det fremgår af din police, hvad din forsikring omfatter. Ord der i betingelserne er markeret med *, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. Generelle betingelser Side 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse Hvem er dækket af forsikringen (sikret) Hvor dækker forsikringen Ændringer i risikoen Forsikring i andet selskab Køb, salg eller afmelding Stilstandsforsikring Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Motorløb, øvelseskørsel m.m Regulering af trin og pris 10. Regulering af trin og pris Bilforsikring med overskud

5 Selvrisiko 11. Selvrisiko Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog Regler for kaskoforsikringen 16. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Regres for kaskoskader Hvordan erstattes skaden Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Regler for delkasko 22. Hvad dækker delkasko Hvad dækker delkasko ikke Regres for delkaskoskader Hvordan erstattes skaden Redningsforsikring i udlandet Tilvalg Friskade 27. Hvad dækker forsikringen Hvilke skader er omfattet Særligt vedrørende glasskader Autoulykke 30. Hvem er dækket Hvad dækker forsikringen Bilforsikring med overskud 5

6 32. Hvad dækker forsikringen ikke Hvordan erstattes skaden Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav Genoptagelse Uenighed om mengradens fastsættelse Værdiforringelse 37. Hvad dækker forsikringen Bilafsavn 38. Hvad dækker forsikringen Hvordan erstattes skaden Leasingpakke 40. Betingelser for tegning Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Hvis leasingselskabet rejser krav om erstatning eller udbedring af mangler Selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Superelitebarn 46. Hvad dækker forsikringen Betingelser for tegning Hvem er dækket af forsikringen Trinregulering og anciennitetsoptjening Selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Fordele 52. Fordele Førerulykke Nummerpladetyveri Trailerkørsel Fordelenes varighed og ophør Bilforsikring med overskud

7 Forhold i skadetilfælde 57. Anmeldelse af skade Fælles betingelser 58. Betaling af pris, afgifter og gebyrer Indeksregulering Årsopgørelsen overskud Forsikringens varighed og opsigelse Klagemuligheder 62. Kvalitetsafdeling/klageansvarlig Ankenævnet for Forsikring Syn og skøn Klausuler 65. Klausuler Ordforklaring Forklarer de ord, der er markeret med * Bilforsikring med overskud 7

8 Bilforsikring med overskud INDHOLD FORDELE PRIS DÆKNING Når du sammenholder dækningsoversigten med din police, har du mulighed for at danne dig et mere detaljeret overblik over indholdet af din bilforsikring. Betingelserne for at opnå erstatning fremgår af de konkrete afsnit i forsikringsbetingelserne. Ansvar Afsnit Kasko Afsnit (Tilvalg til Ansvar) Overskudsdeling: Årlig overskudsdeling i forsikringsklubben Fast pris: Prisen på forsikringen stiger IKKE, selvom du selv er skyld i skaden, eller der ikke er en ansvarlig modpart, der er skyld i skaden Personskade på bilens fører i forbindelse med færdselsuheld, når andet motordrevet køretøj ikke er impliceret Ansvar selvrisiko 0 kr. - når der kun sker skade på andres ting og/eller person Trailerkørsel uforsikrede trailer dækket op til kr. (basisår 2014) ved kørselsuheld Nummerpladetyveri dækker et sæt standardnummerplader Erstatningsansvar jf. færdselslovens bestemmelser Brand, eksplosion og lynnedslag Tyveri af bilen Tyveri af bildele fx udstyr eller reservedele Indbrud i aflåst bil Nyværdierstatning indenfor det første år efter første registrering også for demobiler Udstyr til bilen Reservedele til bilen Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Skader på bilen opstået under kørsel Skade på bilens frontrude Skader på andet af bilens glas Gratis reparation af stenslag i bilens frontrude Nedstyrtende genstande - fx tagsten, der blæser ned på bilen Personskade på bilens fører- og op til 8 passagerer, uanset andet motordrevet køretøj er impliceret eller ej Værdiforringelse i forbindelse med en skade på bilen Afsavn af bilen ved tyveri eller totalskade Hjemmeboende børn med kørekort i aldersgruppen år uden egen bil kan optjene indtil 3 års anciennitet på forældrenes police Ingen ekstra selvrisiko når Superelitebarn under 26 år fører bilen Leasing: Ved totalskade eller totaltyveri indenfor de første 12 måneder af leasingperioden dækning af den ekstraordinære leasingydelse Leasing: Pludselige skader, der skyldes uforudsete omstændigheder og som først konstateres ved afleveringsforretningen Leasing: Pludselig og uforudset opstået skade udelukkende i bilens mekaniske dele 8 Bilforsikring med overskud

9 - Betingelser nr Delkasko Afsnit (Tilvalg til Ansvar) Friskade Afsnit (Tilvalg til Kasko) Autoulykke Afsnit (Tilvalg til Ansvar, Delkasko eller Kasko) Værdiforringelse Afsnit 37 (Tilvalg til Kasko) Bilafsavn Afsnit (Tilvalg til Kasko) Superelitebarn Afsnit (Tilvalg til Kasko) Leasingpakke Afsnit (Tilvalg til Kasko med Friskade) Bilforsikring med overskud 9

10 Generelle betingelser 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 For at tegne og opretholde bilforsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub*. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for klubben er overholdt. 1.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring accepterer fx en begæring, anmodning via SKAT, fra et aftalt senere tidspunkt eller modtager accepteret tilbud. 2. Hvem er dækket af forsikringen (sikret*) 2.1 Forsikringstageren* og enhver, herunder virksomheder, der med forsikringstagerens tilladelse eller i forsikringstagerens interesse, benytter bilen som fører, er dækket af forsikringen. 2.2 Ved salg er ny ejer af bilen dækket i henhold til lovgivningen. Den nye ejer hæfter for en eventuel selvrisiko på forsikringen, uanset størrelsen af denne. 2.3 Andre sikrede efter forsikringsaftalelovens 54 (fx ejer, panthaver eller leasinggiver) identificeres med forsikringstageren og kan derved kun opnå samme kaskodækning som forsikringstageren. Bestemmelserne i forsikringsaftaleloven (herunder 18, 20, 45 og 51) er fraveget. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt* kort ordningen, efter de pågældende landes love om biler. 3.2 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen dækker Det* Røde Kort. 3.3 GF Forsikring kan med 14 dages varsel ændre dækningen i udlandet uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 4. Ændringer i risikoen 4.1 En ændring i risikoen kan betyde, at prisen reguleres fra tidspunktet for ændringen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende pristarif eller at forsikringen opsiges. 4.2 Gives der ikke oplysninger om risikoændringer*, kan det medføre, at retten til erstatning efter en skade helt bortfalder, eller bliver opgjort forholdsmæssigt*. 10 Bilforsikring med overskud

11 4.3 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til forsikringsklubben* eller GF Forsikring: Hvis forsikringstageren eller registrerede bruger skifter bopæl eller navn Hvis motorstørrelsen er eller bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget konstruktive ændringer ved motoren som påvirker motorens effekt - fx ved chiptuning. Tilsvarende er gældende for ATV ere* Hvis bilens vægt bliver ændret Hvis værdien af den forsikrede bil inklusive udstyr bliver forøget Hvis der i øvrigt sker forandring i risikoen, fx bilens anvendelse, eller faktisk bruger, eller bilen udskiftes I forbindelse med tegning af forsikringen og ved skade skal bilens kilometertæller aflæses og oplyses til GF Forsikring. Endvidere skal det forventede årlige kørselsforbrug oplyses. Kilometerstanden og det aftalte kørselsforbrug er noteret på policen Prisen er fastsat ud fra forsikringstagerens oplysninger om det årlige kørselsforbrug Hvis der sker ændringer i det årlige kørselsforbrug, skal forsikringstageren straks give GF Forsikring besked og samtidig oplyse ny kilometerstand Ændringer i det årlige kørselsforbrug kan resultere i, at prisen stiger eller falder. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring har modtaget besked, medmindre ændringen har betydning for risikofastsættelsen for hele forsikringsåret* Ved skade skal bilens kilometertæller aflæses. Hvis det årlige kørselsforbrug har været højere end det, der fremgår af policen/den seneste registrerede aflæsning, og den beregnede tilladte kilometerstand derfor er overskredet, bliver skaden på bilen erstattet forholdsmæssigt*. Dette bevirker, at erstatningen svarer til forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle have været betalt. Sker der en ansvarsskade, har GF Forsikring på samme måde ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt Erstattes skaden forholdsmæssigt*, kan erstatningen højst reduceres med kr. (basisår* 2014) pr. skade. Bilforsikring med overskud 11

12 GF Forsikring har til enhver tid ret til at foretage besigtigelse af bilen og få oplyst bilens kilometerstand. Endvidere har GF Forsikring ret til at indhente oplysninger om bilens kilometerstand fra værksted, synsmyndighed m.m. 5. Forsikring i andet selskab 5.1 Er der dækning for samme type skade i et andet selskab, og fremgår det af dette selskabs forsikringsbetingelser, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder det også for denne forsikring, at dækningen falder bort eller indskrænkes. Erstatningen vil således blive betalt i det indbyrdes forhold mellem selskaberne. 6. Køb, salg eller afmelding 6.1 Forsikringstager* skal straks give meddelelse til forsikringsklubben* eller GF Forsikring i tilfælde af køb af anden bil, salg eller afmelding af den forsikrede bil. 6.2 Hvis forsikringstager køber en anden bil, bliver den placeret ifølge den til enhver tid gældende tarif og betingelser. GF Forsikring kan dog se sig nødsaget til, at bringe forsikringen til ophør, eller indtegne den nyanskaffede bil på andre vilkår som selskabet fastsætter Hvis GF Forsikring ikke kan tilbyde forsikringstager samme vilkår for den nyerhvervede bil, er denne dog dækket i indtil 14 dage efter, at GF Forsikring har meddelt, at forsikring ikke kan tegnes som tidligere. 6.3 Afmelder forsikringstager den forsikrede bil, ophører hele forsikringen fra afmeldingsdatoen. 6.4 Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer. 6.5 Hvad der er betalt for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales. 6.6 Forsikringens ophør medfører ikke bortfald af ret til tilbagebetaling af eventuelt overskud på forsikringsklubbens samlede skadeopgørelse, jf. afsnit 60, for det år forsikringen ophører. 6.7 Optjent skadefri kørsel i GF Forsikring på en ophørt forsikring, kan inden for fem år overføres til en ny bilforsikring i GF Forsikring. 7. Stilstandsforsikring 7.1 Er bilen uindregistreret eller bliver nummerpladerne til en forsikret bil afmonteret, kan GF Forsikring tilbyde stilstandsforsikring. 12 Bilforsikring med overskud

13 7.1.1 Stilstandsperioden er minimum en måned Det er en betingelse, at nummerpladerne opbevares hos: forsikringstager* i aflåst rum, eller hos GF Forsikring. 7.2 For deponering af nummerpladerne kan GF Forsikring opkræve et gebyr. 7.3 Der optjenes ikke anciennitet i stilstandsperioden. 7.4 Stilstandsforsikringen dækker på samme måde som delkaskoforsikringen, jf. afsnit Dog er stilstandsforsikringen udvidet til også at dække skader som følge af hærværk, væltning og påkørsel. 8. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m. 8.1 Forsikringen dækker ikke skader, der er en direkte eller indirekte følge af krig, neutralitetskrænkelse*, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, jf. punkterne 3.1 og 3.2, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens eller naturkatastrofens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer og, at sikrede* ikke selv deltager i handlingerne. 8.2 Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 9. Motorløb, øvelseskørsel m.m. 9.1 Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålideligheds-, økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: at kørslen foregår i Danmark, at Justitsministeriet har givet tilladelse til det enkelte løb, hvis en sådan kræves, at foreskrevne løbsregler overholdes, at der ikke er tale om terrænkørsel, at kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally*). 9.2 Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre-, manøvrekørsel eller lignende) på steder i Danmark godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørs- Bilforsikring med overskud 13

14 len foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. 9.3 Forsikringen dækker ikke konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end dem, der er nævnt i punkterne 9.1 til 9.2. Regulering af trin og pris 10. Regulering af trin og pris 10.1 Forsikringen har 9 pristrin, hvoraf trin 9 (Superelite) forudsætter, at husstandens samlede produktengagement i GF Forsikring opfylder betingelserne for at være rabatkunde*, eller at husstandens samlede produktengagement i GF Forsikring, udover bilforsikring, minimum består af enten indboforsikring og ulykkesforsikring eller indboforsikring og hus-/sommerhusforsikring. Når forsikringen tegnes beregnes pristrinnet, som forsikringen starter på. I beregningen indgår det antal år sikrede* har haft bil med forsikring i eget navn samt tidligere belastende* skader Er der kørt skadefrit i ét år på samme pristrin, rykkes der frem til et nyt og billigere pristrin ved næste hovedforfald*, indtil trin 8 (Elite) er nået. Opfylder forsikringstageren* betingelserne for at være rabatkunde, eller består husstandens samlede produktengagement i GF Forsikring, udover bilforsikring, minimum af enten indboforsikring og ulykkesforsikring eller indboforsikring og hus-/sommerhusforsikring fortsætter oprykningen til trin 9 (Superelite) Er forsikringstager placeret på trin 9 (Superelite) og er ovennævnte betingelser vedrørende rabatkunde ikke længere opfyldt, eller består husstandens samlede produktengagement i GF Forsikring ikke længere, udover bilforsikring, minimum af enten indboforsikring og ulykkesforsikring eller af indboforsikring og hus-/sommerhusforsikring, rykkes der til trin 8 (Elite), på tidspunktet for ændringen i produktsammensætningen Ved belastende skade forbliver sikrede, fra næste hovedforfald, stående ét år ekstra på det pristrin, der var gældende på skadetidspunktet. I tilfælde af to eller flere skader inden for samme forsikringsår*, forbliver sikrede på samme trin indtil der er opnået ét års skadefrihed i et helt forsikringsår. Er der tegnet tilvalget friskade er de særlige kaskoskader nævnt i punkt 28 og visse glasskader nævnt i punkt 29 ikke belastende Forsikringstageren har ret til at tilbagebetale GF Forsikrings skadeudgift efter afslutning af en skade og derved undgå, at blive trinmæssigt belastet af skaden i henhold til punkt En forudsætning er, at tilbagebetalingen sker senest én måned efter, forsikringstageren modtager meddelelse om skadens endelige omfang og økonomiske konsekvenser. 14 Bilforsikring med overskud

15 Selvrisiko * Det valgte selvrisikobeløb fremgår af policen. 11. Selvrisiko 11.1 Af enhver ansvar- og/eller kasko-/ delkaskoskade bærer forsikringstageren* en selvrisiko, medmindre det er angivet på policen, at der ikke skal betales selvrisiko. Selvrisikobeløb indeksreguleres i henhold til afsnit 59. Forvoldes der ved samme begivenhed både ansvars- og del-/kaskoskade, beregnes der alene selvrisiko som for én skade. Er tilvalget friskade tegnet betales der ikke selvrisiko ved de særlige kaskoskader nævnt i punkt 28, og for visse glasskader nævnt i punkt 29.2 opkræves en selvrisiko på 50 % af den valgte selvrisiko angivet på policen Er den selvrisiko, der skal betales i forbindelse med en skade, større end den samlede skadeudgift, opkræves der kun selvrisiko svarende til skadeudgiften Ekstra selvrisiko Ved skader opstået under kørsel, hvor bilen føres af andre end forsikringstager, registreret bruger eller disses ægtefælle/samlever*, og er føreren under 26 år, gælder ud over den aftalte selvrisiko en ekstra selvrisiko på kr. (basisår* 2014) Hvis selvrisikoen er bortfaldet efter punkt 27-29, og 54, opkræves den ekstra selvrisiko, nævnt i punkt , ikke Der opkræves en ekstra selvrisiko på kr. (basisår* 2014), når skaden forvoldes af en fører, der på skadestidspunktet: havde en promille over 0,50, og/eller påviseligt havde indtaget euforiserende stoffer, og/eller bilen blev ført af en person uden gyldigt kørekort. Det er en forudsætning for opkrævning af den ekstra selvrisiko, at føreren kan pålægges et ansvar Der opkræves dog ikke ekstra selvrisiko som nævnt under punkt , såfremt forsikringstager ikke var fører af bilen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Det er en forudsætning, at forsikringstagerens manglende viden om forhold nævnt i punkt ikke skyldes grov uagtsomhed For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit 21. Bilforsikring med overskud 15

16 11.4 Der opkræves ikke selvrisiko hos forsikringstager, hvis: Skadevolderen* er kendt og har anerkendt erstatningspligten eller skade, hvor skadevolderen er blevet idømt erstatningspligt. Dette gælder dog ikke, hvis skadevolderen er fører og sikret på policen af den forsikrede bil, og /eller hvis skadevolderen er den registrerede bruger, forsikringstageren, disses ægtefælle/samlever samt hele husstanden Der sker personskade på tredjemand i henhold til færdselslovens 101 og 103, når føreren af den forsikrede bil er uden skyld i skaden Skaden ikke medfører udgifter for GF Forsikring Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr, jf. punkt 58.3, for rykkerbrevet. Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen 12.1 Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar*, ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens brug som motorkøretøj, når den benyttes af en person, der er sikret* på policen, jf. afsnit 2. Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Ved kørsel uden for Danmark, jf. punkt 3.1, dækker forsikringen med de pågældende landes regler og erstatningssummer. Dog mindst med de forsikringssummer, der er gældende i Danmark GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren* er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger. 16 Bilforsikring med overskud

17 13. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 13.1 Skade forvoldt på føreren og dennes ting Skader på ting eller ejendom, der tilhører den registrerede bruger, forsikringstageren og disses ægtefælle/samlever*, eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skader på tilkoblet køretøj og påhængsvogne Skader på ting eller dyr, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, når transporten sker mod betaling Skader, der indtræffer, imens bilen er udlejet Skader forvoldt med forsæt Skader forvoldt ved grov hensynsløs kørsel, jf. færdselsloven. 14. Regres* for ansvarsskader 14.1 GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af ansvarsforsikringen. 15. Ansvarsforsikring for trækkrog 15.1 Ansvarsforsikringen dækker skade forvoldt af genstande, som er monteret på eller tilkoblet trækkrogen. Regler for kaskoforsikringen Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt. 16. Hvad dækker kaskoforsikringen 16.1 Kaskoforsikringen dækker enhver skade på og tyveri af bilen Udstyr, uanset om det er leveret med bilen fra fabrikken eller efterfølgende er købt til bilen, er dækket: Fastmonteret* udstyr til bilen er dækket. Bilforsikring med overskud 17

18 Ikke fastmonteret og afmonteret udstyr til bilen, er dækket Originalt værktøjssæt, donkraft, lappekit, opladningsudstyr og lignende, der leveres med bilen fra fabrikken, er dækket Eftermonteret* lovligt og godkendt AV-udstyr og andet elektronisk udstyr til bilen, fx lyd-, billede- og teleudstyr, internetudstyr, navigationsudstyr, og andet sender- og modtagerudstyr er dækket med indtil kr. (basisår* 2014) inkl. montering, arbejdsløn og moms. Dækningen kan udvides Op til 5 originale musik-cd er, DVD- eller Bluray film, er dækket Reservedele, nye som brugte, til bilen er dækket indtil kr. (basisår 2014), når delene ikke tidligere har været monteret på bilen For udstyr der er afmonteret, herunder originalt værktøj mv., jf. punkt , til bilen, og reservedele, er det en betingelse ved tyveri, at genstandende opbevares i forsvarligt aflåst rum, og at voldeligt opbrud kan konstateres. Tyveri af opladningsudstyr er dækket, i de situationer hvor udstyret anvendes til opladning af bilen, selvom opladningsudstyret ikke opbevares i forsvarligt aflåst rum Sker der tyveri af bilnøglerne, og vurderer GF Forsikring, at der er risiko for tyveri af bilen, er der mulighed for at få dækket de nødvendige udgifter til omkodning af låse eller startspærre uden, at der opkræves selvrisiko efter reglerne i punkt Hvad dækker kaskoforsikringen ikke 17.1 Kaskoforsikringen dækker ikke: Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, vejrlig, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade, der alene opstår i bilens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden skyldes brand*, eksplosion, tyveri og hærværk. Dog dækkes en eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske og/eller elektroniske Skade påført bilen i forbindelse med erhvervsmæssig* reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre: skaden skyldes brand, skaden er sket i selvbetjent vaskehal, skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens* interesse. 18 Bilforsikring med overskud

19 Skade, der påføres bilen under privat* reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade påført bilen under kommission eller i forbindelse med erhvervsmæssig salg, medmindre skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens interesse eller skaden skyldes brand, tyveri eller hærværk Skade, der er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade, der sker, når bilen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil Skade forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed Skade, der sker mens bilens fører er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer eller lignende Skade sket mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Skade, der skyldes, at bilen er ulovlig at benytte, jf. færdselsloven, på grund af ændringer, fejl og/eller mangler (fx pga. nedslidte dæk) Forsikringstager er dog dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne til og med , hvis forsikringstager ikke var fører af bilen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Det er en forudsætning, at forsikringstagerens manglende viden om forhold nævnt under punkterne til og med ikke skyldes grov uagtsomhed. Forsikringstager er dog ikke dækket i følgende tilfælde: Når forsikringstagers ægtefælle/samlever* var fører. Når den registrerede bruger på policen eller dennes ægtefælle/samlever var fører. Når forsikringstagers hjemmeboende børn eller superelitebarn* var fører Andre rettighedshavere iht. forsikringsaftalelovens 54, kan ikke opnå erstatning som følge af en dækningsundtagelse jf. punkt 2.3. Bilforsikring med overskud 19

20 18. Regres* for kaskoskader 18.1 Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder* Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod forsikringstager*. 19. Hvordan erstattes skaden 19.1 GF Forsikring kan vælge at erstatte en skade ved at lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller genlevere, jf. punkterne 19.2, 19.3 og GF Forsikring kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan bestå i fx original købekontrakt, købsnota, finansierings-/leasingaftale eller regning. Såfremt der ingen dokumentation findes, er GF Forsikring berettiget til at fastsætte beløbet skønsmæssigt Reparation Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Forsikringstager* vælger som udgangspunkt selv, hvor reparationen skal udføres, medmindre andet fremgår af policen. Såfremt forsikringstager selv vælger reparatør, hæfter GF Forsikring ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. Hvis GF Forsikring finder det nødvendigt, har GF Forsikring dog ret til at bestemme, hvor reparationen skal udføres, og anvise leverandør af reservedele. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af bilen, (fx grundet rusttæring, slitage eller skader opstået forud for den aktuelle skade), skal forsikringstager selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører. 20 Bilforsikring med overskud

21 GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele svarende til de beskadigede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi* som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt, kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager ønsker udskiftning af bilens rude Er skaden forvoldt af reparatør eller forhandler og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser. Skader, der udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien ud fra genanskaffelsesprisen på en bil og udstyr af samme mærke, alder og stand Ved tyveri eller røveri* er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Nyværdierstatning Forsikringstageren* har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: personbiler, herunder biler købt som demobiler*, er registreret til privat personkørsel, bilen ikke er leaset, skaden er sket inden for det første år efter første registrering, reparationsomkostningerne overstiger 50 % af bilens nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og eftermonteret* udstyr) på skadetidspunktet. For demobiler kan GF Forsikring vælge at genlevere en fabriksny bil af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte. Bilforsikring med overskud 21

22 Ved modelskifte af den forsikrede bil, udgør nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil med tillæg af markedets gennemsnitlige prisstigning efter købet indtil skadedatoen Fastmonteret* udstyr, ikke fastmonteret udstyr, AV-udstyr og andet elektronisk udstyr, reservedele og standardværktøj, erstattes til handelsværdi* Moms (merværdiafgift) For biler, der tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejere kan medregne moms til den indgående afgift for udbedring af såvel ansvars- og kaskoskader, lægger GF Forsikring moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen, i henhold til den procent den pågældende ejer har momsfradrag for Ved kontanterstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet Genlevering GF Forsikring kan vælge at erstatte udstyr, reservedele og værktøj, med tilsvarende nyt eller brugt, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i al væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadigede genstand Ønsker forsikringstager ikke genstanden genleveret, udbetaler GF Forsikring kontanterstatning svarende til den pris, GF Forsikring skal betale for genstanden hos den leverandør, GF Forsikring har anvist Transportomkostninger gældende for bilen GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget kaskoskade, og at skaden på bilen nødvendiggør transport, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Kommer bilen til veje efter tyveri eller røveri* betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til autoriseret værksted i nærheden af forsikringstagers* folkeregisteradresse i Danmark. 22 Bilforsikring med overskud

23 20. Redningsforsikring i udlandet 20.1 Kaskoforsikringen omfatter redningsforsikring i udlandet, når den forsikrede bils totalvægt højst udgør 3,5 tons. De fuldstændige vilkår for SOS-redningsforsikring i udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres hos forsikringsklubben*, på eller på Retshjælpsforsikring 21.1 Kaskoforsikringen omfatter retshjælpsforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension gældende for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne kan hentes på Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker sikredes* omkostninger i en vis udstrækning ved visse tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil. Erstatning kan højst andrage kr., og selvrisiko* udgør 10 % af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, beregnes der ikke selvrisiko. Hvis bilen ejes af en erhvervsvirksomhed, dækkes alene tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med den forsikrede bil For at opnå retshjælp i sager med en sagsværdi under kr. eller i anerkendelsessøgsmål, skal sikrede henvende sig til nærmeste byret for vejledning i småsager. Herefter indsendes småsagsblanket og relevante bilag til GF Forsikring. I sager med en sagsværdi over kr. skal sikrede kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på sikredes vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. Vedrørende muligheden for fri proces skal sikrede til advokaten medbringe sikredes og eventuel ægtefælles eller samlevers årsopgørelse fra skattevæsenet Hvis du har spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikringen, er du velkommen til at kontakte GF Forsikring. Bilforsikring med overskud 23

24 Regler for delkasko Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt. Delkaskoforsikring kan ikke tegnes, hvis panthaverdeklaration er noteret. Der kan ikke tegnes delkasko for ATV ere*. 22. Hvad dækker delkasko 22.1 Skader på bilen som følge af tyveri af aflåst bil samt røveri* Tyveri eller tyveri forsøg af fastmonteret* udstyr inde i aflåst bil eller udvendigt på bilen Skader på bilen som følge af brand*, eksplosion, og lynnedslag, når skaderne ikke opstår i forbindelse med kørsel eller påkørsel Skader forvoldt af nedstyrtende* genstande som fx tagsten, der blæser ned fra et hus Skader på den forsikrede bils front eller bagrude samt sideruder, lygteglas eller glas i sidespejle. Derudover dækning af tilfælde, hvor hele spejlenheden eller lygteenheden skal udskiftes. Skader på spejl eller lygter, som nødvendiggør udskiftning af hele spejlenheden eller hele lygteenheden, er kun en glasskade, når der også er sket skade på selve spejl- eller lygteglasset. For glasskader og skader, hvor hele lygten eller spejlet skal udskiftes, opkræves en selvrisiko* på 50 % af den valgte selvrisiko. Der opkræves ikke selvrisiko ved skade på frontruder, hvor der sker reparation af selve frontruden, i stedet for udskiftning Udstyr, uanset om det er leveret med bilen fra fabrikken eller efterfølgende er købt til bilen, er dækket: 22.7 Fastmonteret* udstyr til bilen er dækket Ikke fastmonteret og afmonteret udstyr, inkl. standardværktøj, til bilen er dækket Reservedele, nye som brugte, til bilen er dækket indtil kr. (basisår 2014), når delene ikke tidligere har været monteret på bilen Op til 5 originale musik-cd er, DVD- eller Bluray film, er dækket. 24 Bilforsikring med overskud

25 Eftermonteret* lovligt og godkendt AV-udstyr og andet elektronisk udstyr til bilen, fx lyd-, billede- og teleudstyr, internetudstyr, navigationsudstyr, og andet sender- og modtagerudstyr er dækket med indtil kr. (basisår* 2014) inkl. montering, arbejdsløn og moms. Dækningen kan udvides For udstyr der er afmonteret, herunder originalt værktøj til bilen, og reservedele, er det en betingelse ved tyveri, at genstandende opbevares i forsvarligt aflåst rum, og at voldeligt opbrud kan konstateres. 23. Hvad dækker delkasko ikke 23.1 Delkaskoforsikringen dækker ikke: Skader sket ved hærværk, væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade, der alene opstår i bilens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skade er brand*, eksplosion og tyveri. Dog dækkes en eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske og/eller elektroniske Skade påført bilen under erhvervsmæssig* reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre: skaden skyldes brand*, skaden er sket i selvbetjent vaskehal Skade påført bilen under kommission eller i forbindelse med erhvervsmæssig salg medmindre skaden er sket under kørsel i forsikringstagerens interesse eller skaden skyldes brand* eller tyveri Skade der påføres bilen under privat* reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade som er en følge af frostsprængning Skade der sker, når bilen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil. Bilforsikring med overskud 25

26 Skade forvoldt med forsæt* eller ved grov uagtsomhed Forsikringstageren* er dog dækket i skadetilfældene nævnt under punkt , hvis forsikringstageren ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, forudsat at det ikke skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstageren eller dennes husstand ikke vidste det Andre rettighedshavere iht. forsikringsaftalelovens 54, kan ikke opnå erstatning som følge af en dækningsundtagelse jf. punkt Regres* for delkaskoskader 24.1 Har GF Forsikring betalt erstatning for en skade, der ikke er dækket af delkaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder*. 25. Hvordan erstattes skaden 25.1 GF Forsikring kan vælge at erstatte en skade ved at lade bilen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller genlevere, jf. punkterne 25.2, 25.3 og GF Forsikring kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan bestå i fx original købekontrakt, købsnota, finansierings-/ leasingaftale eller regning. Såfremt der ingen dokumentation findes, er GF Forsikring berettiget til at fastsætte beløbet skønsmæssigt Reparation Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Forsikringstager* vælger som udgangspunkt selv, hvor reparationen skal udføres, medmindre andet fremgår af policen. Såfremt forsikringstager selv vælger reparatør, hæfter GF Forsikring ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. Hvis GF Forsikring finder det nødvendigt, har GF Forsikring dog ret til bestemme, hvor reparationen skal udføres, og anvise leverandør af reservedele. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Medfører reparationen forbedring af bilen (fx grundet rusttæring eller slitage), skal forsikringstageren selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører. 26 Bilforsikring med overskud

27 GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de beskadigede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi* som følge af reparation eller skaden erstattes ikke Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager ønsker udskiftning af bilens rude Er skaden sket, mens bilen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, der udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien ud fra genanskaffelsesprisen på en bil af samme mærke, alder og stand Ved tyveri eller røveri* er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Nyværdierstatning Forsikringstageren* har ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil* af samme fabrikat, model og årgang som den skaderamte, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: personbiler, herunder biler købt som demobiler*, er registreret til privat personkørsel, bilen ikke er leaset, skaden er sket inden for det første år efter første registrering, reparationsomkostningerne overstiger 50 % af bilens nyværdi (inkl. leveringsomkostninger og eftermonteret* udstyr) på skadetidspunktet. Bilforsikring med overskud 27

28 Ved modelskifte af den forsikrede bil, udgør nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil med tillæg af markedets gennemsnitlige prisstigning efter købet indtil skadedatoen Fastmonteret* udstyr, ikke monteret udstyr, AV-udstyr og elektronisk udstyr, reservedele og standardværkstøj, erstattes til handelsværdi* Moms (merværdiafgift) For biler, der tilhører momsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejere kan medregne moms til den indgående afgift for udbedring af såvel ansvars- og kaskoskader, lægger GF Forsikring moms ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring momsen, i henhold til den procent den pågældende ejer har momsfradrag for Ved kontanterstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet Genlevering GF Forsikring kan vælge at erstatte udstyr, reservedele og værktøj, med tilsvarende nyt eller brugt, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i al væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadigede genstand Ønsker forsikringstager ikke genstanden genleveret, udbetaler GF Forsikring kontanterstatning, svarende til den pris, GF Forsikring skal betale for genstanden hos den leverandør, GF Forsikring har anvist Transportomkostninger gældende for bilen GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Kommer bilen til veje efter tyveri eller røveri* betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til forsikringstagers* folkeregisteradresse i Danmark eller nærmeste værksted. 28 Bilforsikring med overskud

29 26. Redningsforsikring i udlandet 26.1 Delforsikringen omfatter redningsforsikring i udlandet, når den forsikrede bils totalvægt højst udgør 3,5 tons. De fuldstændige vilkår for SOS-redningsforsikring i udlandet findes i Det* Røde Kort, som kan rekvireres hos forsikringsklubben*, eller på Tilvalg Det fremgår af policen, om der er valgt en eller flere tilvalg. Friskade Det fremgår af policen, om dette tilvalg er valgt. Tilvalget kan kun tegnes sammen med kaskoforsikring. For friskade gælder i øvrigt betingelserne i kaskodækningen i det omfang, disse kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget. Der kan ikke tegnes friskade for ATV ere*. 27. Hvad dækker forsikringen 27.1 Forsikringen dækker: At der ikke betales selvrisiko, jf. punkt 11, ved de skader, som er nævnt i punkt 28. At der betales en reduceret selvrisiko, jf. punkt 11, ved udskiftning af glas, som beskrevet i punkt 29. At der ikke er trin- og prismæssige konsekvenser, jf. punkt 10, for skader omfattet af friskadeforsikringen. 28. Hvilke skader er omfattet 28.1 Brand*-, eksplosions- eller lynnedslagsskader Røveri* Tyveri af aflåst bil Tyveri eller tyveriforsøg af udstyr fastmonteret* inde i aflåst bil eller fastmonteret udvendigt på bilen. Bilforsikring med overskud 29

30 28.5 Skader som følge af seriehærværk*, hvor der er øvet hærværk mod tre eller flere biler under samme hændelsesforløb, og som alle er anmeldt til, og kan bekræftes af politiet Skader forvoldt af nedstyrtende* genstande. 29. Særligt vedrørende glasskader 29.1 Omfattet af friskadedækningen er desuden skader, der opstår på den forsikredes bils front- eller bagrude samt sideruder, lygteglas eller glas i sidespejle Derudover dækning af tilfælde, hvor hele spejlenheden eller lygteenheden skal udskiftes. Skader på spejl eller lygter, som nødvendiggør udskiftning af hele spejlenheden eller hele lygteenheden, er kun en glasskade, når der også er sket skade på selve spejl- eller lygteglasset. For glasskader og skader, hvor hele lygten eller spejlet skal udskiftes, opkræves en selvrisiko* på 50 % af den valgte selvrisiko. Der opkræves ikke selvrisiko ved skade på frontruder, hvor der sker reparation af selve frontruden, i stedet for udskiftning Hvis en glasskade, lovligt og forsvarligt, kan repareres, betaler GF Forsikring kun en erstatning svarende til reparationsprisen, selvom forsikringstager* ønsker udskiftning af bilens rude. Autoulykke Det fremgår af policen, om dette tilvalg er valgt. Der kan ikke tegnes autoulykke for ATV ere*. 30. Hvem er dækket 30.1 Forsikringen dækker personskade på bilens fører og op til 8 passagerer, når skaden skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil Forsikringen dækker ikke, såfremt føreren benytter bilen uden forsikringstagerens* accept Såfremt føreren er tilknyttet et værksted, en servicestation, hotel eller anden virksomhed, som benytter bilen erhvervsmæssigt og/eller har bilen til reparation, service, opbevaring eller lignende, vil der ikke være dækning. 30 Bilforsikring med overskud

31 31. Hvad dækker forsikringen 31.1 Forsikringen giver ret til erstatning for ulykkestilfælde, som er en direkte følge af kørselsuheld, når sikrede* befinder sig i bilen. Som kørselsuheld henregnes også skader, der opstår under ind- og udstigning af bilen Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, af den sikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. 32. Hvad dækker forsikringen ikke 32.1 Autoulykkesforsikringen dækker ikke: Skade på ting - herunder briller Udgifter til medicin, hjælpemidler, behandling og befordring Hvis føreren er påvirket af alkohol, medicin, euforiserende stoffer eller lignende Forsætlige* eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed Hvis bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning Uheld der sker under transport af gods mod betaling Sygdom. Bestående sygdom eller sygdomsanlæg. Forværring af følgerne af skade som skyldes bestående eller tilstødende sygdom. Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved en skade. Slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt opståede skader Ildebefindende eller besvimelse Forsikringen dækker ikke følger af lægebehandling eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af en dækningsberettiget skade på forsikringen Tandskader. Bilforsikring med overskud 31

32 33. Hvordan erstattes skaden Erstatningsberegning. Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen*, som fremgår af policen, på skadetidspunktet. Er den sikrede* fyldt 75 år på skadetidspunktet, beregnes erstatning på grundlag af 50 % af forsikringssummen ved død eller varigt men Erstatning ved død Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldssummen Dødsfaldssummen udbetales til den sikredes (afdødes) ægtefælle/registreret partner/samlever* efter lovgivningen eller umyndige børn og da i nævnte rækkefølge Dødsfaldssummen reduceres med eventuelt tidligere menerstatning for samme ulykkestilfælde Erstatning ved varigt men* Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at den sikrede pådrager sig varigt men, udbetales erstatning til den sikrede med så mange procent af forsikringssummen, som mengraden udgør Der udbetales erstatning, hvis skaden har medført varigt men på 5 % eller derover. Mengraden kan, for følger af samme ulykkestilfælde, ikke andrage mere end 100 % Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en mengrad på 30 % eller derover Hvis forsikrede før ulykkestilfældet havde et varigt men, kan dette ikke medføre, at mengraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (fx øjne eller ører), og der i forvejen er skade på det andet organ, fastsættes mengraden som forskellen mellem den oprindelige mengrad og den samlede mengrad for tab af begge organer. 32 Bilforsikring med overskud

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr december 2017

Bilforsikring. Betingelser nr december 2017 Bilforsikring Betingelser nr. 11-23 december 2017 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 100% ORIGINAL = KVALITET Med Forhandlerforeningens Bilforsikring henvises du altid til et autoriseret Peugeot værksted, hvor der benyttes originale

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbil privat

Forsikringsbetingelser for Personbil privat Forsikringsbetingelser for Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 15T2 Gælder fra 15.02.2016 TJM 520 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/20 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-12. For bil og campingvogn til privatkørsel

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-12. For bil og campingvogn til privatkørsel Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-12 For bil og campingvogn til privatkørsel FORSIKRINGSBETINGELSER FOR BILFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER...3 ANSVAR OG KASKO...4 1 Hvem er

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere