Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder"

Transkript

1 Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal - indhentelse af anamnese. Det blev undersøgt, om anamnesen for patienter vurderet med henblik på behandling og evt. operation var fyldestgørende Generelt: Anamnesen skal omfatte: henvisningsdiagnosen aktuelle symptomer/problemstilling, herunder udviklingen af symptomerne tidligere eventuelle undersøgelser (herunder billeddiagnostik) tidligere eventuelle behandlingsforsøg (herunder medicin og fysioterapi mv.) medicin andre relevante sygdomme Det skal fremgå af journalen, at de væsentlige anamnestiske oplysninger er indhentet. Der er ikke krav om, at de anførte formuleringer fremgår af journalen, men det skal fremgå, at der er spurgt ind til problemstillingerne. Nedenstående er en hjælp til at vurdere, hvad der for visse almindeligt forekommende sygdomme er væsentligt. Eksempler på kravene til anamnestiske oplysninger ved konkrete tilstande: Springfinger: Aktuelt: Smertelokalisation, springfænomen, symptomvarighed. Andre relevante sygdomme: Tidligere operation for springfinger. Karpaltunnelsyndrom: Aktuelt: Natlige gener, sovende fornemmelser i radiale fingre, nedsat finmotorik, symptomvarighed. Tidligere behandlingsforsøg: Aflastning er første behandlingsvalg (oplysninger om patienten har aflastet hånden inden kontakten til behandlingsstedet). Andre relevante sygdomme: Neurologiske sygdomme. Dupuytrens kontraktur (kuskehånd): Aktuelt: Progressionshastighed, hæmning af håndfunktionen. Skulderlidelser: Aktuelt: Varighed, smertelokalisation, nedsat/ophævet kraft, udstråling, natlige gener, udviklingen af symptomerne Tidligere behandlingsforsøg: Optræning. 1 S i d e

2 Ved impingement / rotator cuff syndrom: o Tidligere behandlingsforsøg: Gennemførte behandlingsforsøg herunder ikke kirurgiske. o Disponerende faktorer: Oplysninger om erhverv og/eller diabetes mellitus. Ved acromioclaviculær artrose o Andre relevante sygdomme: Andre problemer i overarmene, columna cervicalis. o Disponerende faktorer: Oplysninger om erhverv. Albuelidelser: Andre relevante sygdomme: Andre problemer i overarmene, skuldre, columna cervicalis. Dispositionerende faktorer: Oplysninger om erhverv. Hallux valgus (skæv storetå, knyst): Aktuelt: Smerter over storetåens grundled, smertelokalisation, problemer med fodtøj, gener ved gang. Tidligere behandlingsforsøg: Gennemførte ikke kirurgiske behandlingsforsøg, skotilpasning, tidligere operationer. Andre relevante sygdomme: Andre problemer med foden. Knælidelser (afhængigt af traumeanamnese eller udredning af artrosegener): Aktuelt: Eventuelt traume (aktuelt og tidligere), aflastning, knæsvigt, eventuelle aflåsningstilfælde, hævelse, familiær disposition til knæartrose, smerter (lokalisation, belastningstriade/hvile/nat). Tidligere behandlingsforsøg: Eksempelvist vægtreduktion, fysisk aktivitet, aflastning, intraartikulær kortison, analgetika, fysioterapi. Dispositioner: Fx reumatoid artritis. Hoftelidelser: Aktuelt: Eventuelt traume (aktuelt og tidligere), smerter (belastningstriade/hvile/nat), funktionspåvirkning, forringet livskvalitet. Tidligere behandlingsforsøg: Eventuel vægtreduktion, aflastning med stok, analgetika, fysioterapi. Andre relevante sygdomme: Medfødt hoftelidelse, tidligere operation. Ryg: Aktuelt: Smertelokalisation, symptomvarighed, belastning og forværring (herunder eventuelle neurologiske udfaldssymptomer). Oplysninger om kraftnedsættelse, styringsbesvær og føleforstyrrelse skal være anført. Ved alvorlige lumbale rygsymptomer tillige om der er vandladnings- og/eller afføringssymptomer. Tidligere behandlingsforsøg: Eventuel fysioterapi og medicin, tidligere operation Andre relevante sygdomme: Fx kendt osteoporose, langvarig behandling med steroider. 2 S i d e

3 Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at der var journalført en fyldestgørende anamnese. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at for mindst én patient var den journalførte anamnese mangelfuld. Ikke relevant: Der bliver ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation på behandlingsstedet, eller der var ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation det sidste år på behandlingsstedet. 1.2 Den objektive undersøgelse Det blev undersøgt, om journalføringen af den kliniske undersøgelse af patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation var tilstrækkelig. Generelt: Overordnet skal den kliniske undersøgelse omfatte undersøgelse for aktiv og passiv bevægelighed, kraft og muskelfylde, stabilitet og eventuel hævelse af led (ved ledproblemer), neurologisk undersøgelse (ved mistanke om nervepåvirkning), og eventuelle tegn på infektion samt, hvor relevant den arterielle blodforsyning. Det skal således fremgå af journalen, at der er undersøgt relevant i forhold til symptomer. Der er ikke krav om, at de nedenfor anførte formuleringer fremgår af journalen, men det skal fremgå, at der er undersøgt for problemstillingerne. Nedenstående er en hjælp til at vurdere, hvad der for visse almindeligt forekommende sygdomme er relevant. Det skal også fremgå af journalen, om eventuelle relevante differentialdiagnoser er udelukket, eller at der er foretaget kliniske undersøgelser for at udelukke almindeligt forekommende differentialdiagnoser. Eksempler på kravene til den kliniske undersøgelse ved konkrete tilstande: Springfinger: Undersøgelse for distinkt ømhed svarende til A1-pulley (den første forstærkning på flexorsenens seneskede), klik, spring og bevægeindskrænkning. Karpaltunnelsyndrom: Tinels test og/eller Phalens tegn er positive, nedsat sensibilitet volart på 3½ radiale fingre. Dupuytren kontraktur (kuskehånd): Beskrivelse af hudforholdene, kontrakturgrad omfattende angivelse af strækkemanglen i grundled og mellemled på de involverede fingre. Skulderlidelser: Observation for muskelatrofi og skapulær dyskinesi. Vurdering af styrken og bevægeligheden af skulderen samt undersøgelse af acromioclaviculærleddet. Ved uklare objektive fund eventuelt suppleret med impingement test, som fx Hawkins test, Neers test og/eller test for positiv smertebue. Acromioclavivulærleds artrose: 3 S i d e

4 Undersøgelse for direkte ømhed på ledlinjen, positiv cross-over med reproducerbare smerter. Positiv O Briens test både i supination og pronation med reproducerbar lokalisation. Albuelidelser: Direkte ømhed over epikondylen. Smerter ved håndledsekstension mod modstand. Hallux valgus (skæv storetå, knyst): Undersøgelse af foden, tå stillingen og mobiliteten af første stråle samt perifer puls. Knæ: Inspektion gående og stående, knæene sammenlignes, muskelatrofi. Fleksion, ekstension, bevægeindskrænkning og perifer puls inden indsættelse af knæalloplastik. Ved mistanke om korsbåndlæsion: Undersøgelse herfor, fx med Lachmans test/pivot shift/jerk test/forreste og bagre skuffetest. Ved mistanke om kollateralligamentskade: Undersøgelse for sidestabilitet. Ved mistanke om menisklæsion: Provokationstest, fx med Mc Murrays test/apleys test/thessaly test. Hofte: Sammenligning af de to led for muskelatrofi, indskrænket passiv indadrotation, fleksion og abduktion, evt. kontraktur (ROM (ledbevægeligheden)). Gangfunktion, benlængde, eventuelt Trendelenburgs test ved uklare objektive fund. Ryg: Inspektion af ryggen stående og gående Bevægelighed inklusiv fjedringstest Sensibilitet, bevægelighed og reflekser på ekstremiteterne Lasegues prøve Ved neurologiske udfald også neurologisk undersøgelse som inkluderer kranienerverne i relevante tilfælde. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at der var journalført en tilstrækkelig klinisk undersøgelse. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at for mindst én patient var den journalførte kliniske undersøgelse mangelfuld. Ikke relevant: Der bliver ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation på behandlingsstedet, eller der var ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation det seneste år på behandlingsstedet. 1.3 Journal - Parakliniske undersøgelser Det blev undersøgt, om der var foretaget de nødvendige parakliniske undersøgelser med henblik på stillingtagen til operation. 4 S i d e

5 Eksempler på kravene til parakliniske undersøgelser ved udredning af hyppigt forekommende tilstande: Karpaltunnelsyndrom: Ved atypiske tilfælde elektromyografi (EMG) og/eller ultralyd. Skulderlidelser: Acromioclaviculær artrose: Røntgen mhp. artrose, osteofytdannelse samt outlet view. Hallux valgus: Røntgen på belastet fod med angivelse af vinklen mellem første og anden metatars (IM vinklen, der normalt er under 10 grader) og storetåens vinkel mod anden tåen (HV vinklen, der normalt er under 15 grader) samt eventuel artrose i første metatarsophalangeal (MTP) led. Hofte: Røntgenundersøgelse i to plan af hoften, der skal suppleres præoperativt med røntgenmåloptagelse af bækkenet ved mistanke om degenerativ hoftelidelse. Ved mistanke om infektion desuden SR og/eller CRP, leukocyt og differentialtælling. Knæ forud for eventuel alloplastik: Forud for alloplastik: Røntgenundersøgelse (to projektioner) på belastet knæ (stående). (MR-skanning kan evt. være et supplement (kontrol af nyrefunktionen, fx se-creatinin inden MR med kontrast)). Ved mistanke om infektion desuden SR og/eller CRP, leukocyt og differentialtælling og eventuel ledpunktur til yderligere diagnostik. Ved mistanke om gigtsygdom reumaserologi. Discusprolaps og/eller spinalstenose: MR undersøgelse med kontrast ved recidivprolaps, tumormistanke mv. (kontrol af nyrefunktionen, fx se-creatinin inden MR med kontrast). Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at der var gennemført de nødvendige parakliniske undersøgelser. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter vurderet med henblik på behandling og eventuel operation viste, at for mindst én patient var der ikke gennemført de nødvendige parakliniske undersøgelser. Ikke relevant: Der bliver ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation på behandlingsstedet, eller der var ikke vurderet patienter med henblik på behandling og eventuel operation det seneste år på behandlingsstedet. 2. Indikation for operation 2.1. Journal - Overensstemmelse mellem operationsindikation og klinik 5 S i d e

6 Det blev undersøgt, om der var overensstemmelse mellem operationsindikationen, patientens symptomer og den objektive undersøgelse (de kliniske fund) samt eventuelle billeddiagnostiske fund på patienter indstillet til operation. Der skal være overensstemmelse mellem patientens gener (herunder lokalisationen (siden/niveauet) af generne) og fundene ved den kliniske undersøgelse samt fundene ved en eventuel billeddiagnostik. Indikation for alloplastik kræver overensstemmelse mellem de kliniske og billeddiagnostiske fund. Indikationen for operation skal fremgå eksplicit af journalen. Der skal både være symptomer i form af knægener og objektive fund, for at der er indikation for artroskopi. Patienter skal ikke opereres udelukkende på grundlag af billeddiagnostiske fund. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler viste, at der var overensstemmelse mellem patientens symptomer, den objektive undersøgelse og eventuelle billeddiagnostiske fund på patienter indstillet til operation. Der var journalført en eksplicit operationsindikation. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler viste, at der i mindst et tilfælde ikke var overensstemmelse mellem patientens symptomer, den objektive undersøgelse og eventuelle billeddiagnostiske fund på en patient indstillet til operation. Og/eller der var ikke journalført en eksplicit operationsindikation. Ikke relevant: Der bliver ikke vurderet patienter med henblik på eventuel operation på behandlingsstedet, eller der var ikke vurderet patienter med henblik på operation det seneste år på behandlingsstedet. 3. Postoperativ kontrol 3.1. Journal - Lægefaglig behandling i efterforløbet. Det blev undersøgt ved journalgennemgang om den postoperative lægefaglige behandling var tilstrækkelig. Inden patienten hjemsendes efter større operationer, skal der være foretaget en lægefaglig vurdering af operationsforløbet. Foretages vurderingen ikke af lægen, skal der være instruks (skriftlig) for assistentens vurdering, hvis lægen har mere end to assistenter til opgaven. Efter større operationer skal der som minimum ske en vurdering af forbinding, smerter og patientens almene tilstand. 6 S i d e

7 Der skal foreligge en plan for postoperativ røntgenkontrol hos patienter, der har fået indsat en protese i hofte, knæ eller ryg. Opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter, der havde fået foretaget større operationer. viste, at den lægefaglige behandling postoperativt havde været tilstrækkelig. Der forelå en instruks, såfremt en læge havde mere end to til at assistere sig med vurderingen. Ikke opfyldt: Gennemgang af et antal journaler på patienter, der havde fået foretaget større operationer viste, at i mindst et tilfælde havde den lægefaglige behandling postoperativt ikke været tilstrækkelig. Og/eller der forelå ikke en instruks, selvom en læge havde mere end to til at assistere sig med vurderingen. Ikke relevant: Der bliver ikke foretaget større operationer på behandlingsstedet, eller der var ikke foretaget større operationer det seneste år på behandlingsstedet. 7 S i d e

8 Bilag: Generiske målepunkter Notat med specialespecifik vejledning til de generiske målepunkter på ortopædkirurgiske og neurokirurgiske behandlingssteder. Det generiske målepunkt 1.6, Instruks: Henvisninger og henvendelser Instruksen skal som minimum omfatte relevante akutte og alvorlige tilstande, der eksempelvis er: Hofteluksation Smerter og nyopstået benlængdeforskel hos patient med hofteprotese Infektion rødme og feber ved en cicatrice Blødning fra en cicatrice Dyb venetrombose/lungeemboli hævelse af det ene ben og/eller pludselig hoste og/eller vejrtrækningsbesvær Det generiske målepunkt 1.7, Interview: Henvisninger og henvendelser: Ved interviews skal det fremgå, at behandlingsstedet visiterer akutte og alvorlige tilstande, som eksempelvis nedenstående, forsvarligt: Hofteluksation Smerter og nyopstået benlængdeforskel hos patient med hofteprotese Infektion rødme og feber ved en cicatrice Blødning fra en cicatrice Dyb venetrombose/lungeemboli hævelse af det ene ben og/eller pludselig hoste og/eller vejrtrækningsbesvær Det generiske målepunkt 3.1 Tilsyn: Håndhygiejne og personlige værnemidler: Der skal kunne udføres kirurgisk håndvask inden operative indgreb med adgang til led, fx artroskopi, indsættelse af ledproteser, rygoperationer samt åben knogle/ledkirurgi på hænder og fødder. Det generiske målepunkt 4.4, Journalføring af informeret samtykke Informationen skal sikre, at patienterne får realistiske forventninger til den tilbudte behandling og samtidigt gøres opmærksom på de risici og komplikationer, der er forbundet med behandling. Resultatet af en behandling afhænger ofte af sværhedsgraden af lidelsen og den valgte operationstype. Informationen skal i øvrigt altid være tilpasset den konkrete patient. Sædvanligvis skal en patient derfor være informeret om følgende: Prognosen, såfremt der ikke fortages operation (fx mulighederne for at blive symptomfri spontant) Prognosen, såfremt operationen foretages (fx mulighederne for at blive symptomfri eller smertefri) Risikoen for komplikationer (fx blødning, infektion, fejlstilling, behov for reoperation, kroniske smerter). 8 S i d e

9 Forholdsregler efter udskrivelsen generelt (fx suturfjernelse, sygemelding, aflastning) Forholdsreglerne ved komplikationer (fx skal det være præciseret, om patienten skal henvende sig til behandlingsstedet eller til det offentlige sundhedsvæsen ved komplikationer i efterforløbet). Det generiske målepunk 6.4, Procedurer ved større blødninger Der er især risiko for større blødning ved: Indsættelse af knæprotese Indsættelse af hofteprotese Deseoperation i ryggen 9 S i d e

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal - indhentelse af anamnese.

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopæd- og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopæd- og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopæd- og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Indhentelse af anamnese. Det blev undersøgt,

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Karale Hermann Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Vi byder Dem velkommen til

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystreduktion. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystreduktion Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om brystreduktion Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner FALCK HEALTH CARE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner Falck Healthcare

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Hans Bredsted Lomholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Per Billesbølle Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Castensøe-Seidenfaden Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Kaalund Behandlingssted:

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Brystløft. Velkommen til Vejle Sygehus. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling Patientinformation Brystløft Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Information om Brystløft Husk at du er velkommen til at tage en pårørende eller bekendt med til forundersøgelse,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Rasmussen Deutch Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET

OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET OPERATION FOR SLIDGIGT I ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig læge: Ole Jørgensen Behandlingssted: Psykiatri-klinikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jens Martin Ridderstråle Behandlingssted:

Læs mere

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur Patientinformation Dupuytrens kontraktur Kuskefinger Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag og symptomer Årsag og symptomer Dupuytrens kontaktur er en sygdom

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

1. Hvad er hammertå?... 4 2. Behandlingsdagen... 4 3. Udskrivelse... 5 4. Komplikationer... 5 5. Hjemme igen... 6 6. Efterbehandling...

1. Hvad er hammertå?... 4 2. Behandlingsdagen... 4 3. Udskrivelse... 5 4. Komplikationer... 5 5. Hjemme igen... 6 6. Efterbehandling... Hammertå 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er hammertå?... 4 2. Behandlingsdagen... 4 2.1 Forberedelse til behandlingen... 4 2.2 Selve operationen... 4 2.3 Efter operationen... 5 3. Udskrivelse... 5 3.1 Hjemtransport...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Qvist Barrett Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. gynækologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Postmenopausal blødning 1.1. Iværksættelse af udredning af postmenopausal blødning, Det blev undersøgt, om kvinder

Læs mere

Fjernelse af knyst ved storetå

Fjernelse af knyst ved storetå Patientinformation Fjernelse af knyst ved storetå - Hallux valgus www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Knyst ved storetåen Knystdannelse ved storetåen er

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: LEIF HANSEN Strandvejen 10A 3300 Frederiksværk Danmark Leif Hansen Besøgsdato: 6. marts 2014 kl. 09:00

Læs mere

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET

KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 39 77 70 70 Telefax: 39 77 70 71 www.cfrhospitaler.dk Du har fået tilbudt en kikkertundersøgelse af ankelleddet på CFR

Læs mere

OPERATION FOR HAMMERTÆER

OPERATION FOR HAMMERTÆER OPERATION FOR HAMMERTÆER Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 3977 7070 Telefax: 3977 7071 www.cfrhospitaler.dk De indledende undersøgelser på CFR Hospitaler har vist, at du har hammertæer i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm

Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Artroskopi af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Information om Artroskopi af knæ Navn... De bedes møde i afsnit...... dag den... kl.... Vedrørende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Grethe Harbo Andersen Behandlingssted:

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen knæartroskopi(kikkertundersøgelse) kan finde årsagen

Læs mere

Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. thoraxkirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Sympatectomi 1.1 Det blev undersøgt ved journalgennemgang og interview af personalet, om sympatectomi blev

Læs mere

Overekstremitet + thorax

Overekstremitet + thorax Overekstremitet + thorax Undersøgelse Indikation Projektion Side Thorax. Thorax PA - max insp.. Thorax Lat. - max insp. Supplement ved pneumothorax: Thorax PA - max exsp. Costae Metastaser Som Thorax Specialopt.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Korsgaard Behandlingssted:

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skæv storetå (hallux valgus) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den

Læs mere

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning Regionshuset Århus Kiropraktorerne i Region Midt Praksisenheden Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tel. +45 8728 4571 Praksisenheden.aarhus@stab.rm.dk www.rm.dk Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Karen Tilma Behandlingssted: Tilma

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: SPECIALLÆGE PETER WENDELBOE Østergade 20, 1 8500 Grenaa Danmark Peter Wendelboe Besøgsdato: 14. oktober

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab

Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab Rygkirurgi i Danmark 2009-2012 Årsrapport 2012 Dansk Rygkirurgisk Selskab For DRKS Søren Eiskjær Martin Gehrchen Karen Højmark Mikkel Andersen Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 DaneSpine... 3 Generelle

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

Funktionsattest ASK 410 Hofteled/lårben

Funktionsattest ASK 410 Hofteled/lårben Funktionsattest ASK 410 Hofteled/lårben afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jesper Trillingsgaard Behandlingssted:

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: MEDICINSK SPECIALLÆGEKLINIK V/TORBEN SEEFELDT Jens Baggesens Vej 90B 8200 Aarhus N Danmark Overordnet ansvarlig læge: Torben Seefeldt

Læs mere