Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c"

Transkript

1 Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c XT104_ SEX OF DECENDENT Interviewer:Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl) 1. Mand 2. Kvinde XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i "50+ i Europa" undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen. Det har ligeledes særdeles stor værdi for undersøgelsen at få oplysninger om det sidste år af [{afdødes navn}]'s liv. Du kan føle dig fuldstændig tryg ved at de oplysninger, du giver, vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Ingen vil kunne spore svarene tilbage til dig. Nogle af spørgsmålene kan måske virke lidt underlige for en dansker, men spørgsmålene er lavet, så at de kan besvares af alle, uanset hvilket europæisk land man bor i. 1. Fortsæt XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX Interviewer: KOD PROXY'S KØN 1. Mand 2. Kvinde XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED Inden jeg begynder at stille dig spørgsmål om [{afdødes navn}]'s sidste år, vil jeg bede dig fortælle mig, hvordan du var i familie med afdøde? 1. Mand eller kone eller partner 2. Søn eller datter 3. Svigersøn eller -datter 4. Søn eller datter til afdødes ægtefælle eller partner 5. Barnebarn 6. Bror eller søster 7. Anden slægtning 8. Anden som ikke er i familie IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning XT003_ OTHER RELATIVE Interviewer: ANGIV HVEM

2 IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie XT004_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer: ANGIV HVEM ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE XT005_ HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS Hvor ofte havde du kontakt med [{afdødes navn}] i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv, enten ved besøg, telefonisk, per brev eller ? Interviewer: (LÆS OP) 1. Dagligt 2. Flere gange ugentligt 3. Ca. én gang om ugen 4. Ca. hver 2. uge 5. Ca. én gang om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Aldrig XT007_ YEAR OF BIRTH PROXY Vil du være venlig at fortælle mig, hvilket år du selv blev født? ( ) XT101_ CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH Lad os nu tale om afdøde. Blot for at være sikker på at vi har de rigtige informationer om [ham/hende], kan du bekræfte at [han/hun] blev født i [{afdødes fødselsmåned} {afdødes fødselsår}]? IF XT101_ (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH) = XT102_ DECEASED MONTH OF BIRTH I hvilken måned og år blev [{afdødes navn}] født?month: YEAR: Interviewer:Måned nuar 2. Februar 3. Marts 4. April 5. Maj 6. Juni 7. Juli 8. August 9. September 10. Oktober 11. November

3 12. December XT103_ DECEASED YEAR OF BIRTH I hvilken måned og år blev [{afdødes navn}] født? MONTH: [XT102_DecMonthBirthYEAR]: Interviewer:Årstal ( ) XT008_ MONTH OF DECEASE Vi vil gerne vide lidt mere om [{afdødes navn}]. I hvilken måned og år døde [han/hun]? MÅNED: ÅR: Interviewer: MÅNED nuar 2. Februar 3. Marts 4. April 5. Maj 6. Juni 7. Juli 8. August 9. September 10. Oktober 11. November 12. December XT009_ YEAR OF DECEASE I hvilken måned og ÅR døde [han/hun]? MÅNED: [] ÅR: Interviewer: ÅR XT010_ AGE AT THE MOMENT OF DECEASE Hvor gammel var [{afdødes navn}], da [han/hun] døde? Interviewer:Alderen angives i år ( ) XT109_ DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH Var [{afdødes navn}] gift på det tidspunkt [han/hun] døde? Interviewer:Afdøde var gift ved dødens indtræden XT039_ NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END Hvor mange levende børn havde [{afdødes navn}] da [han/hun] gik bort? Medregn

4 adoptivbørn. XT011_ THE MAIN CAUSE OF DEATH Hvad var hovedårsagen til [hans/hendes] død? Interviewer: (LÆS OP HVIS NØDVENDIGT) 1. Kræft 2. Blodprop i hjertet 3. En blodprop i hjernen eller en hjerneblødning 4. Anden hjertekarsygdom, f.eks. hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelse, svær åreforkalkning 5. Lungesygdom 6. Sygdom i mave-tarmkanalen, f.eks. mavesår, tarmsygdom 7. Alvorlig infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, blodforgiftning, influenza 8. Ulykke 97. Andet (beskriv) IF XT011_ (THE MAIN CAUSE OF DEATH) = 97. Andet (beskriv) XT012_ OTHER CAUSE OF DEATH Interviewer: ANGIV ANDEN DØDSÅRSAG IF XT011_ (THE MAIN CAUSE OF DEATH) <> 8. Ulykke XT013_ HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE Hvor længe havde [{afdødes navn}] været syg før [han/hun] døde? Interviewer: LÆS OP 1. Mindre end 1 måned 2. Mellem 1 og 6 måneder 3. Mellem 6 og 12 måneder 4. Mere end 1 år XT014_ PLACE OF DYING Døde [han/hun]... Interviewer: LÆS OP 1. I [hans/hendes] eget hjem 2. I en anden person's hjem 3. På et sygehus 4. På et plejehjem 5. I en beskyttet bolig 6. På et hospice 97. Et andet sted (beskriv venligst) IF XT014_ (PLACE OF DYING) = 97. Et andet sted (beskriv venligst)

5 XT045_ OTHER PLACE OF DYING Interviewer: ANGIV ANDEN LOKALITET XT015_ TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING Hvor mange gange var [{afdødes navn}] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde? 1. På intet tidspunkt gange gange 4. Mere end 5 gange IF XT015_ (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING) > 1. På intet tidspunkt XT016_ TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING Hvor lang tid i alt var [{afdødes navn}] indlagt på sygehuset, på et hospice eller i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde? 1. Mindre end 1 uge 2. Mellem 1 uge og 1 måned 3. Mellem 1 og 3 måneder 4. Mellem 3 og 6 måneder 5. Mellem 6 og 12 måneder 6. Et helt år XT017_ INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE Vi vil gerne have lov at stille nogle spørgsmål om de eventuelle udgifter, som [{afdødes navn}] havde i forbindelse med behandling og pleje de sidste 12 måneder før [han/hun] døde. For hver af de behandlings- og plejeformer jeg nu vil læse højt, vil jeg bede dig fortælle om afdøde modtog den nævnte behandling eller pleje, og i givet fald komme med dit bedste skøn over hvilke udgifter, der evt. var forbundet hermed. Du skal kun opgive de udgifter, som afdøde IKKE har fået refunderet af den offentlige eller private sygesikring. Interviewer:I Danmark vil langt de fleste ikke have haft nogen udgift til pleje eller behandling (='0'), men det kan ikke udelukkes at afdøde selv har bekostet en indlæggelse på et privat hospital og så er død kort efter. Hvis afdøde fik alle udgifter betalt eller refunderet af Syge(for)sikringen, så skriv "0" i afholdte omkostninger.

6 1. Fortsæt LOOP cnt:= 1 TO 8 IF cnt < 3 OR cnt > 5 OR XT015_ (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING) <> 1. På intet tidspunkt XT018_ HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS Fik [{afdødes navn}] nogen form for [behandling af en praktiserende læge/behandling af en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på hospice/medicin/hjælpemiddel/hjemmehjælp eller hjemmepleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)? IF XT018_ (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS) = XT019_ COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS Omtrent hvor meget kostede [hans/hendes] [behandling af en praktiserende læge/behandling af en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på et hospice/medicin/hjælpemidler/hjemmehjælp eller hjemmepleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)? Interviewer:HVIS IP HAR MODTAGET OG BETALT FOR EN SUNDHEDS- ELLER PLEJEYDELSE SOM SENERE ER BLEVET REFUNDERET 100% AF ET FORSIKRINGSSELSKAB ELLER SYGEFORSIKRINGEN SKRIVES "0" OMKOSTNINGER. ET EVT. BELØB SKRIVES I [{kroner}] ( ) IF XT019_ (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS) = REFUSAL OR XT019_ (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS) = DONTKNOW IF Index = 4 BRACKETS (FL_XT019_UNFOLDING, BRs.Brackets[1].BR1, BRs.Brackets[1].BR2, BRs.Brackets[1].BR3) ELSE IF Index = 8 BRACKETS (FL_XT019_UNFOLDING, BRs.Brackets[2].BR1, BRs.Brackets[2].BR2, BRs.Brackets[2].BR3) ELSE BRACKETS (FL_XT019_UNFOLDING, BRs.Brackets[3].BR1, BRs.Brackets[3].BR2, BRs.Brackets[3].BR3)

7 ENDLOOP XT105_ DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE Vi vil gerne vide lidt mere om de vanskeligheder personer kan have i deres sidste leveår på grund af legemlige, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige problemer. I løbet af det sidste år af [hans/hendes] liv, havde [{afdødes navn}] nogen problemer med at huske hvor [han/hun] var? Venligst, nævn kun problemer der varede i mindst 3 måneder? XT106_ DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR I løbet af det sidste år af [hans/hendes] liv, havde [{afdødes navn}] nogen problemer med at huske, hvilket år det var? Venligst, nævn kun problemer der varede mindst 3 måneder. XT107_ DIFFICULTIES RECOGNIZING I løbet af det sidste år af [hans/hendes] liv, havde [{afdødes navn}] nogen problemer med at genkende familiemedlemmer eller gode venner? Venligst, nævn kun problemer der varede mere end 3 måneder. XT020_ INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES Havde [{afdødes navn}] - på grund af legemlige, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesmæssige årsager - vanskeligheder med at foretage nogle af følgende aktiviteter, i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv? Du skal kun nævne vanskeligheder, som stod på i mindst 3 måneder. Interviewer: LÆS Kod gerne flere svar. 1. Klæde sig på, inkl. tage sko og strømper på 2. Gå igennem et rum eller en stue 3. Tage karbad eller brusebad 4. Spise, inkl. skære sin mad over 5. Komme ind og ud af sengen 6. Gå på toilettet, inkl. at sætte sig på det og komme op igen

8 7. Tilberede et måltid varm mad 8. Indkøb af dagligvarer 9. Foretage telefon opkald 10. Tage medicin 96. Ingen af nævnte IF XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0 AND NOT 96. Ingen af nævnte IN XT020_(INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES) XT022_ ANYONE HELPED WITH ADL Hvis vi ser på de problemer afdøde havde med daglige aktiviteter det sidste år før [hans/hendes] død, var der så nogen, der regelmæssigt hjalp afdøde med at udføre disse aktiviteter? IF XT022_ (ANYONE HELPED WITH ADL) = XT023_ WHO HAS HELPED WITH ADL Hvem, dig selv inklusive, hjalp især med disse aktiviteter? Nævn max. 3 personer. Interviewer:Læs IKKE højt! Højst 3 svar! Kod relationen til afdøde! 1. "mig selv" (proxy respondenten) 2. Mand eller kone eller partner til afdøde 3. Mor eller far til afdøde 4. Søn til afdøde 5. Svigersøn til afdøde 6. Datter til afdøde 7. Svigerdatter til afdøde 8. Barnebarn (dreng) til afdøde 9. Barnebarn (pige) til afdøde 10. Søster til afdøde 11. Bror til afdøde 12. Anden slægtning til afdøde 13. Besøgsven eller anden frivillig hjælper til afdøde 14. Professionel hjælper til afdøde (fx hjemme-hjælper, sygeplejerske) 15. Ven eller nabo til afdøde 16. Anden person XT024_ TIME THE DECEASED RECEIVED HELP Samlet set, hvor lang tid havde afdøde så brug for hjælp det sidste år før [hans/hendes] død? Interviewer:(LÆS OP) 1. Mindre end 1 måned 2. Mellem 1 og 3 måneder 3. Mellem 3 og 6 måneder 4. Mellem 6 og 12 måneder, men ikke et helt år 5. Ét helt år

9 XT025_ HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY Hvor mange timers hjælp fik afdøde på en almindelig dag? (0..24) XT026a_ INTRODUCTION TO ASSETS De næste spørgsmål handler om afdødes eventuelle formue og livsforsikrings forhold, og hvad der skete med disse værdier efter at [han/hun] døde. Jeg er klar over at dette kan være belastende og gøre dig ked af det, men vi vil sætte stor pris på at få nogle oplysninger af økonomisk art i forbindelse med dødens indtræden. Før jeg fortsætter, vil jeg dog gerne endnu engang forsikre dig om, at alt hvad du allerede har fortalt mig, samt alt det du vil fortælle mig, vil være fuldstændigt fortroligt, og også opbevaret fortroligt. 1. Fortsæt XT026b_ THE DECEASED HAD A WILL Nogle personer laver et testamente, for at bestemme hvem der skal arve hvad. Lavede [{afdødes navn}] et testamente? XT027_ THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE Hvem var afdødes arvinger, eventuelt inklusive dig selv? Interviewer: Læs højt! Kod gerne flere svar! 1. Dig selv 2. Ægtefælle eller partner til afdøde 3. Børn til afdøde 4. Børnebørn til afdøde 5. Søskende til afdøde 6. Andre slægtninge til afdøde 7. Andre, som ikke er i familie 8. Et trossamfund, kirke eller menighed, en velgørende fond eller hjælpe organisation 9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!) IF 6. Andre slægtninge til afdøde IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT028_ OTHER RELATIVE BENEFICIARY Interviewer: ANGIV ANDEN SLÆGTNING

10 IF 7. Andre, som ikke er i familie IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT029_ OTHER NON-RELATIVE BENEFICIARY Interviewer: ANGIV 'ANDEN' SOM IKKE ER I FAMILIE XT030_ THE DECEASED OWNED HOME Ejede afdøde sit hus eller sin lejlighed enten alene eller i fællesskab med flere? IF XT030_ (THE DECEASED OWNED HOME) = XT031_ VALUE HOME AFTER MORTGAGES Når man fratrækker lån og prioriteter i boligen, hvad var så værdien af afdødes bolig eller afdødes del af boligen? Interviewer:SKRIV ET BELØB i [FLCurrHvis] afdøde efterlod sig gæld, skriv da et negativt beløb. ( ) IF XT031_ (VALUE HOME AFTER MORTGAGES) = REFUSAL OR XT031_ (VALUE HOME AFTER MORTGAGES) = DONTKNOW BRACKETS (FL_XT031_UNFOLDING, BRs.Brackets[4].BR1, BRs.Brackets[4].BR2, BRs.Brackets[4].BR3) XT032_ WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED Hvem, inklusive dig selv, arvede afdødes hus eller lejlighed? Interviewer: KOD RELATIONEN TIL AFDØDE - GERNE FLERE SVAR 1. "mig selv" (proxy respondenten) 2. Ægtefælle eller partner 3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE) 4. Børnebørn 5. Søskende 6. Andre slægtninge (angiv hvem) 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IF 6. Andre slægtninge (angiv hvem) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT051_ OTHER RELATIVE Interviewer:ANGIV 'ANDEN SLÆGTNING'

11 IF 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT052_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer:ANGIV 'ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE' IF 3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT053_ FIRST NAMES CHILDREN Interviewer: FORNAVNE PÅ BØRN SOM ARVEDE HUS/LEJLIGHED XT033_ THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES Havde afdøde nogle livsforsikringer? IF XT033_ (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES) = XT034_ VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES Hvad var den samlede værdi af de livsforsikringspolicer, som afdøde havde? Interviewer:SKRIV ET BELØB I [{kroner}] ( ) XT035_ BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES Hvem, inklusive dig selv, blev begunstigede af afdødes livsforsikringer? Interviewer: KOD RELATIONEN TIL AFDØDE - GERNE FLERE SVAR 1. "mig selv" (proxy respondenten) 2. Ægtefælle eller partner 3. Sønner eller døtre 4. Børnebørn 5. Søskende 6. Andre slægtninge (angiv hvem) 7. Andre, som ikke er i familie (angiv hvem)

12 IF 6. Andre slægtninge (angiv hvem) IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT054_ OTHER RELATIVE Interviewer:ANGIV 'ANDEN' SLÆGTNING IF 7. Andre, som ikke er i familie (angiv hvem) IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT055_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer: ANGIV 'ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE' IF 3. Sønner eller døtre IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT056_ FIRST NAMES CHILDREN Interviewer: FORNAVNE PÅ BØRN SOM HAR ARVET XT036_ INTRODUCTION TYPES OF ASSETS Jeg vil nu nævne nogle værdier, som folk kan være i besiddelse af. For hver slags, jeg nævner, vil jeg bede dig fortælle mig, om afdøde var i besiddelse af det pågældende ved sin død, og i givet fald komme med dit bedste skøn over dets værdi, når eventuel udestående gæld er trukket fra. 1. Fortsæt LOOP cnt:= 1 TO 5 XT037_ THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS Ejede eller havde [han/hun] [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/anden fast ejendom/bil(er)/formueværdier (f.ex. bankbeholdning, aktier m.m.)/smykker eller antikviteter]?

13 IF XT037_ (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS) = XT038_ VALUE TYPE OF ASSETS Omtrent hvor stor var værdien af [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/anden fast ejendom/bil(er)/formueværdier (f.ex. bankbeholdning, aktier m.m.)/smykker eller antikviteter] ejet af [{afdødes navn}] på tidspunktet for [hans/hendes] død? Interviewer:SKRIV ET BELØB I [FLCURRHvis] afdøde efterlod sig gæld, skriv da et negativt beløb. ( ) IF XT038_ (VALUE TYPE OF ASSETS) = DONTKNOW OR XT038_ (VALUE TYPE OF ASSETS) = REFUSAL IF Index = 1 BRACKETS (FL_XT038_UNFOLDING, BRs.Brackets[5].BR1, BRs.Brackets[5].BR2, BRs.Brackets[5].BR3) ELSE IF Index = 2 BRACKETS (FL_XT038_UNFOLDING, BRs.Brackets[6].BR1, BRs.Brackets[6].BR2, BRs.Brackets[6].BR2) ELSE IF Index = 3 BRACKETS (FL_XT038_UNFOLDING, BRs.Brackets[7].BR1, BRs.Brackets[7].BR2, BRs.Brackets[7].BR3) ELSE IF Index = 4 BRACKETS (FL_XT038_UNFOLDING, BRs.Brackets[8].BR1, BRs.Brackets[8].BR2, BRs.Brackets[8].BR3) ELSE IF Index = 5 BRACKETS (FL_XT038_UNFOLDING, BRs.Brackets[9].BR1, BRs.Brackets[9].BR2, BRs.Brackets[9].BR3)

14 ENDLOOP IF XT039_ (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END) > 1 AND NOT 9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!) IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT040a_ TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN Hvordan vil du mene at arven blev fordelt mellem afdødes børn? Interviewer:Læs højt! 1. Nogle børn fik mere end andre 2. Arven blev fordelt nogenlunde ligeligt mellem børnene 3. Arven blev fordelt præcist ligeligt mellem børnene 4. Børnene har ikke fået noget som helst IF XT040a_ (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN) = 1. Nogle børn fik mere end andre XT040b_ SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING Vil du mene, at nogle af børnene arvede mere end andre, for at udligne i forhold til tidligere gaver (der blev givet til andre børn)? XT040c_ SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre for at give dem økonomisk støtte? XT040d_ SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING Mener du, at nogle af børnene arvede mere end andre, fordi de (vedkommende) hjalp eller plejede afdøde hen mod slutningen af [hans/hendes] liv? XT040e_ SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS

15 Mener du, at nogle af børnene arvede mere end de andre på grund af andre årsager? IF XT040e_ (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS) = XT040f_ REASONS SOME CHILDREN RECEIVED MORE Hvilke andre årsager, mener du? XT041_ THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY Til slut vil vi gerne vide lidt om afdødes begravelse. Var der en religiøs ceremoni i forbindelse med begravelsen? XT108_ ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED Vi har stillet dig mange spørgsmål om flere aspekter af [{afdødes navn}]'s helbred og økonomi, og takker dig mange gange for din hjælp med dette. Er der noget andet du ønsker at tilføje om [{afdødes navn}]'s livssituation i [hans/hendes] sidste leveår? Interviewer:Hvis den interviewede ikke har mere at sige, skriv da INGEN og tryk derefter <ENTER> XT042_ THANKS FOR THE INFORMATION Dette er så slut på interviewet. Du skal endnu en gang have tak for alle de oplysninger, du har givet os. Oplysningerne vil hjælpe os til at forstå, hvordan mennesker klarer sig og har det i den sidste del af deres liv. 1. Fortsæt XT043_ INTERVIEW MODE Interviewer: HVORDAN FOREGIK INTERVIEWET? 1. Ansigt til ansigt 2. Over telefonen XT044_ INTERVIEWER ID Interviewer: ANGIV INTERVIEWER ID

16

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet

»Det er aldrig for sent at få et godt liv« Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet August 2011 Drømmer du om nyt hus? Rikke og Brian førte drømmen ud i livet»det er aldrig for sent at få et godt liv«interview med B.S. Christiansen Fremtidens bank er din helt egen Det mener fremtidsforsker

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere