Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter"

Transkript

1 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version december december 2014 Nordisk Mijømærkning

2 Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3 Hvorfor væge Svanemærket? 3 Hvad kan svanemærkes? 3 Hvem kan ansøge om icens? 4 Hvordan ansøger man? 4 Hvad kræves der for at bive svanemærket? 6 1 Generee krav 7 2 Leverandører 8 3 Mijøkrav Kemikaier og materiaer Fim- og trykformfremstiing repro Udedning ti uft og vand Energi og kudioxidudedning Affad Mijømærkede produkter Arbejdsmijø Vand 24 4 Trykkvaitet 24 5 Sammentæing af point 25 6 Øvrige krav Særige krav når Svaneogoet paceres på tryksager 28 Efterkontro 29 Mijømærkets udformning 29 Hvor ænge gæder icensen? 31 Nye kriterier 31 Ordforkaring og definitioner 32 Biag 1 Biag 2 Biag 3 Biag 4 Biag 5 Biag 6 Biag 7 Kemikaier og materiaer (O5) Affadspan for udøveren (O5) Rutiner og instruktioner (M1-M13) Erkæring fra efterbehandere (O3) Kontroeret papir (P1) Erkæringer trykkeriet Beregninger og eksemper 044 Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter, version 5.0, 15. december 2011 Adresser Nordisk Ministerråd besuttede i 1989 at indføre en friviig officie mijømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive ands regering. For yderigere opysninger se hjemmesiderne: Danmark Mijømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Koegievej 6 DK-2920 Charottenund Teefon Fax E-post: Sverige Mijömärkning Sverige AB SE Stockhom Teefon Fax E-post: Norge Mijømerking Tordenskiods gate 6 B NO-0160 Oso Teefon Fax E-post: Finand Mijömärkning Finand Box 489 FIN Hesingfors Teefon Fax E-post: Isand Norræn Umhverfismerking á Ísandi Umhverfisstofnun Suðurandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Teefon Fax E-post: Dette dokument må kun kopieres i sin hehed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kiden, Nordisk Mijømærkning, opyses.

3 Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? Et svanemærket trykkeri er et trykkeri der overhoder skrappe mijøkrav og har fået Svaneicens ti at producere tryksager. En svanemærket tryksag, herunder for eksempe en brochure, en bog eer en kuvert, er en tryksag med en god mijøprofi. Trykkeriets produktionsproces er bandt de mindst mijøbeastende sammenignet med andre trykkerier. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen, herunder energiforbrug samt papiret og de kemikaier, som trykkeriet anvender. Svanen be ønner også en produktionsproces, der gør genanvendese af tryksagerne ettere. Kravene gør, at trykkeriet får hjæp ti at forhode sig ti mijøbeastningen som en hehed. Det hander om at udnytte ressourcerne bedst muigt og udskifte forurenende og sundhedsskadeige stoffer med bedre aternativer. Gennem Svanens mijøkrav får trykkeriet vejedning ti hvordan de kan bidrage ti en bæredygtig udviking. Hvorfor væge Svanemærket? Mijøspørgsmå er ofte kompekse, og kan tage ang tid at sætte sig ind i. Svanemærket kan bruges som en guide ti dette arbejde. En virksomhed, der har fokus på mijøarbejdet, vi også kunne mindske økonomiske omkostninger for affad og papir (i form af mindre makuatur). Svanemærket er et omkostningseffektivt og enket redskab ti at kommunikere virksomhedens mijøarbejde. Trykkeriet kan anvende Svanemærket i sin markedsføring. Svanemærket er et kendt mijømærke med stor troværdighed. Hvad kan svanemærkes? Svanemærkningen omfatter trykkeriets* produktionsproces af tryksager. Trykmateriaet, som trykkeriet bruger, ska hovedsageigt være papir i henhod ti krav O1. Trykmetoderne ska være en eer fere af dem som er nævnt i afsnit 5 (Sammentæing af point). Trykkeriet kan frit væge hvike tryksager som svanemærkes (se dog krav i afsnit 6.1). Trykkerier kan efter aftae med Nordisk Mijømærkning undtage produktion af visse typer tryksager, som har særige krav ti produktionen (f.eks. sikkerhedstryk). Svanemærkningen omfatter også kuvertproducenters produktionsproces af kuverter af papir. Kuverter med og uden tryk på indersiden er omfattet af trykmetoden kuvert-fexo i dette dokument. Kuverter med tryk på ydersiden er omfattet af f.eks. kuvert-offset eer digitatryk. Andre tryksager uden tryk (f.eks post-it eer bokke uden tryk) er omfattet af den samme trykmetode som omsaget eer en anden de af tryksagen er trykt med. * rød betyder forkaret i ordisten. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

4 Hvem kan ansøge om icens? Ae sags trykkerier kan søge om icens hvis trykning er en væsentig de af for retningen. I dette dokument dækker begrebet trykkeri også kuvertproducenter. Også andre virksomheder, som ikke er trykkerier og som ønsker at svanemærke sine tryksager, kan søge om icens for specifikke tryksager. Det kan for eksempe være for en avis, bog, magasin, kataog, kuvert-serie eer bokke og hæfter med et bestemt varemærke. Sevom icensen kun gæder en specifik tryksag, ska den være trykt på et svanemærket trykkeri i henhod ti krav M12. Det er kun disse trykkerier som kan markedsføre sig som svanemærkede trykkerier. Hvordan ansøger man? Kriterierne for trykkerier består af en kombination af obigatoriske krav og muig heder for at opnå point. De obigatoriske krav markeres med O + nummer og ska atid opfydes. Øvrige krav, som ska sikre at mijømærkekravene overhodes efter icensen er tidet, markeres med M + nummer og er igeedes obigatoriske. Der hvor man kan opnå point er det markeret med P + nummer. For at få icens ska man opnå en vis mængde point afhængig af hvike trykmetoder, der bruges. I overskriften er der angivet det maksimae anta point man kan opnå, f.eks. 10 point. Observér, at det er friviigt at væge hvike områder, man vi same point på. I sidste afsnit Ordforkaring og definitioner findes definitioner og ordforkaringer ti de begreber som anvendes i dokumentet. De ord som har en forkaring er markeret med rød første gang de forekommer i et afsnit. Ansøgning Ansøgning ska så vidt muigt ske ved at benytte den eektroniske ansøgningshjæp på den Nordiske Tryksagsporta. For at ette dokumentationen af kravene findes der fere standardformuarer som biag i kriteriedokumentet, der ska upoades i den eektroniske ansøgningshjæp. Hee ansøgningen består af en udfydt ansøgningsbanket og en udfydt eektronisk ansøgningshjæp med upoadet dokumentation. Fra den eektroniske ansøgningshjæp kan man printe en rapport ud som sammenstier de data man har agt ind. Ansøgningsbanketten sendes ti Nordisk Mijømærkning i det and trykning finder sted (se adresser på side 2). Ansøgninger fra trykkerier udenfor Norden sendes ti et af de nordiske ande efter aftae. Ved modtagese af den udfydte ansøgningsbanket opretter Nordisk Mijømærkning adgang ti den eektroniske ansøgningshjæp. Ansøger angiver på ansøgningsskemaet, hviken type tryksager han/hun forventer at tibyde ved at krydse af i skemaet herunder (f.eks. bøger, brochurer, bokke), og aternativt entydige handesnavne for kontorprodukter og ignende, såsom kuverter, bokke, hæfter eer tryksagernes navn (f.eks. Dagbadet Avisen, Den Store Kogebog). Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

5 Kategorier Tidsskrifter Aviser Bøger Kataoger Teefonkataoger Tekniske dokumenter Direkte rekame Rekame- og sagsfremmende materiae Embaage og abes Finansrapporter Kontorprodukter Formuarer Diverse Forkaring Magasiner, journaer, nyhedsbreve. Dagsbade, ugebade. Bøger med hårde eer bøde omsag Produktkataoger, virksomheder, forbrugere Vide, gue sider, hande, organisationer Manuaer, guider, instruktioner Postkort, rekambade, brochurer, brevrekamer Fyers, brochurer, hæfter, on-ine bade, cirkuærer, skite, pakater Poser, æsker, abes Årsrapporter, kvartasrapporter Brevpapir, kuverter, visitkort, notesbokke Carboness formuarer, formuarer, rapporter, uddeingskopier Indpakningspapir, ykønskningskort, kaendere, pakater Nordisk Tryksagsporta og den eektroniske ansøgningshjæp Adgang ti den Nordiske Tryksagsporta kan fås via de internetadresser, som fremgår af side 2 i dette dokument eer via portas/paper/. I portaen findes føgende: Eektronisk ansøgningshjæp ti at strukturere dokumentation og foretage beregninger Database over kemikaier og materiaer der er kontroerede, samt deres VOC-indhod og point hvis det har reevans Database over kontroerede og svanemærkede papirkvaiteter Database over kontroerede everandører af efterbehanding Standarddokumenter som erkæringer m.m. Ansøgere kan få tidet et kodeord med begrænset gydighed ti tryksagsportaen, så den eektroniske ansøgningshjæp og opysningerne kan anvendes i forbindese med ansøgningen. Når icensen træder i kraft får icenshavere ændret gydigheden af kodeordet så det passer ti kriteriedokumentets gydighed. Symboer i teksten For hvert krav er der beskrevet hvordan det ska dokumenteres. Der findes også forskeige symboer som anvendes for at ette arbejdet. Symboerne er: ( Fortæer hvad man ska sende ind som dokumentation. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

6 Kontro på stedet I forbindese med at der beviiges icens, kontroerer Nordisk Mijømærkning at kravene opfydes på stedet. Ved kontroen ska man kunne fremvise baggrund for beregninger, teknoogiske øsninger, kemikaier og materiaer, fakturaer for indkøb og ignende, som understøtter at kravene opfydes. Ved kontrobesøget er der såedes typisk tae om en kontro af at opysningerne i ansøgningen stemmer overens med virkeigheden. Omkostninger Et ansøgningsgebyr betaes i forbindese med at virksomheden søger icens. Derudover betaes et brugergebyr. Gebyrerne er beskrevet på Nordisk Mijømærknings hjemmesider. Spørgsmå Hvis der er spørgsmå ti kravene eer ti ansøgningen, svarer vi gerne. Kontakt venigst Nordisk Mijømærkning (se adresser på side 2). Hvad kræves der for at bive svanemærket? For at få Svaneicens kræves det at: Samtige obigatoriske krav opfydes: O + nummer og M + nummer. Udøveren opnår et minimum point-niveau for hver trykmetode for at få tidet icens. Tabeen i afsnit 5, Sammentæing af point fortæer hviken pointsum som ska opnås. Den endeige pointsum for hver trykmetode afrundes ti hee point: 81,4 => 81 point og 81,5 => 82 point. Trykkerier uden egen trykning berøres af krav O1, O2 og O3 samt ae M-krav. Virksomheder som ikke er trykkerier og som ønsker icens ti specifikke tryksager berøres af kraven i afsnit 6.1. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

7 1 Generee krav Obigatorisk krav ti type trykkeri O1 Type trykkeri Udøveren ska give en kort redegørese for anta trykmaskiner, maskinernes type eer mode (f.eks. heatsetpress, fexotrykmaskine), størrese (f.eks. anta farve- og akværker) og format (f.eks. 48 sider). Trykmateriaet i de tryksager som trykkeriet udbyder ska hovedsageig være papir, såedes at 75 % af trykkeriets økonomiske omsætning af trykning kommer fra tryksager af papir med trykmetoder som er omfattet af kriterierne. Hvis trykkeriet efter aftae med Nordisk Mijømærkning undtager tryksager med særige krav ti produktionen tæer disse ikke med i de 75 vægt-% (f.eks. sikkerhedstryk se afsnittet Hvad kan svanemærkes ovenfor). Udøveren ska opgøre størresen af produktionen for hver enket trykmetode og for trykkeriet som hehed. Produktionen i ton per år er ig med det årige papirforbrug minus den årige makuatur-mængde. Se hvordan makuaturen beregnes under P2. Se hvordan man fordeer makuatur på enkete trykmetoder, hvis man kun har opysninger om den samede makuatur i biag 7. Bemærk at den eektroniske ansøgningshjæp aver de nødvendige beregninger. Hvis et trykkeri med både arkoffset og digitatryk i noge tifæde bruger en papirkvaitet i arkoffsetformat og skærer op ti brug i digitatrykmaskinerne kan mængderne ti henhodsvis arkoffset og digitatryk skønnes for denne papirkvaitet. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti ovenstående krav. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at indtaste: en kort redegørese for anta trykmaskiner, maskinernes type eer mode (f.eks. heatsetpress, fexotrykmaskine), størrese (f.eks. anta farve- og akværker) og format (f.eks. 48 sider) type af andet trykmateriae end papir som biver brugt erkæring om at trykkeriet kun trykker på papir eer hvis trykkerier også trykker på andet trykmateriae, så opyses den samede omsætning af trykning samt omsætning af papirtryksager udøverens årige papirforbrug og papirforbrug for hver enket trykmetode makuatur for hver enket trykmetode, men aternativt tota makuatur hos udøveren samt årssammenstining eer ignende fra modtager for mængde bortskaffet makuatur eer redegørese for, hvordan vejning af makuaturen er sket. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

8 2 Leverandører Ansøger ska dokumentere everandørkravene for trykkeriet som hehed, dvs. ikke per trykmetode. Obigatoriske krav ti everandører af tryk og efterbehanding O2 Trykkerieverandører Mindst 75 % af a trykning på papir internt hos udøveren og trykning af trykkeriets tryksager hos everandører ska ske på svanemærkede trykkerier. Procentandeen beregnes ud fra samet ton papirforbrug internt og ton papirforbrug hos everandører på årsbasis eer ud fra en vurdering ved hjæp af økonomiske ta. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge svanemærkede trykkerieverandører fra en iste og angive mængder (ton papir) som sendes ti trykkerieverandører. O3 Leverandører af kemisk efterbehanding Mindst 90 vægt-% af den kemiske efterbehanding internt hos udøveren og eksternt hos everandører ska være kontroeret (regnet samet da ae kategorier efterbehandes). Kemisk efterbehanding omfatter imning, akering, foietryk med foier eer kachering samt adressering med trykfarver, toner eer bæk. En kontroeret efterbehander kontroeres af Nordisk Mijømærkning og overhoder kravene i biag 4. Procentandeen beregnes ud fra ton papir ti intern kemisk efterbehanding og ton papir ti ekstern kontroeret, dvs. ikke kontroeret kemisk efterbehanding på årsbasis eer ud fra et skøn ved hjæp af økonomiske ta (se eksempe i biag 7). Udøveren behøver ikke at få kontroeret ekstern kemisk efterbehanding, hvis kemisk efterbehanding kun sker for 5 % eer mindre af ae ordrer, hviket regnes som brugt papir i forhod ti det totae papirforbrug. Se dog krav ti ekstern efterbehanding af svanemærkede tryksager i krav M12. For at få en efterbehander opført i den Nordiske Tryksagsporta ska efterbehanderen udfyde og indsende erkæringen som findes i Biag 4. Den udfydte erkæring kan med forde indsendes direkte ti Nordisk Mijømærkning. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge kontroede efterbehandere fra en iste og angiv mængder. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

9 3 Mijøkrav Ansøger ska dokumentere mijøkravene hos udøveren ved hver trykmetode for sig, dog undtaget krav og pointmuigheder nævnt nedenfor. Hvis det er svært at opgøre makuatur og energiforbrug for hver trykmetode separat, kan man ave en beregning med udgangspunkt i udøverens samede makuatur eer energiforbrug, ved hjæp af anvisningerne i biag 7. Disse beregninger foretager den eektroniske ansøgningshjæp. Krav for sevkæbende im (O6), Pastembaager og kacheringsfoier (O7) og Affadspan (O10) dokumenteres for trykkeriet som hehed. For im (P4), mængde bandet affad (P12), vandforbrug (P15), energi- og kudioxidkortægning samt energikider (P10) og mijømærkede varer og tjenester (P13) kan ansøger beregne point samet for hee trykkeriet og tidee disse point ti hver trykmetode. Ae nøgeta udtrykt i ton produkt (f.eks. VOC-forbrug i kg per ton produkt) er knyttet ti udøverens produktion i henhod ti O1. Afhængig af hvad kravet eer pointmuigheden dækker gæder det enten for hee trykkeriets produktion af papirtryksager eer produktionen af papirtryksager med enkete trykmetoder. Obigatoriske papirkrav O4 ( Se P1 Kontroeret/mijømærket papir Mindst 25 % af papirforbruget for hver trykmetode i en vægtet beregning ska være kontroeret eer mijømærket. I beregningen vægter svanemærket papir med 1, kontroeret papir med 0,8 og papir med EU Ecoabe med 0,7. Eksempe: Hvis man har 35 % kontroeret papir,5 % svanemærket papir og 5 % papir med EU Ecoabe biver beregningen: 35*0,8 + 5*1,0 + 5*0,7 = 36,5 % Hvis man kun har en enket type papir ska man have 25 % svanemærket papir eer 31,25 % kontroeret papir eer ca. 35,7 % papir mærket med EU Ecoabe for at overhode kravet. For at få en papirkvaitet kontroeret og opført i den Nordiske Tryksagsporta ska papirproducenten dokumentere overhodesen af kravene efter anvisningerne i biag 5. Svanemærket papir biver automatisk optaget i Nordisk Tryksagsporta. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor og redegøreser/ ister fra papireverandørerne over købte mængder samt kvaiteter under året. Føg anvisningerne under P1 for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

10 Pointmuigheder for vag af papir (25 point totat) P1 Kontroeret/mijømærket papir Hver trykmetode kan tidees point afhængig af mængden brugt kontroeret/mijømærket papir. Brug formen herunder ti at beregne point for kontroeret/mijømærket papir på årsbasis for hver trykmetode. Mængden kontroeret/miømærket papir biver vægtet, såedes at svanemærket papir vægter med 1, kontroeret papir med 0,8 og papir med EU Ecoabe med 0,7. En papirkvaitet kan kun tæe en gang (højeste vægtning gæder hvis papiret f.eks. er både svanemærket og mærket med EU Ecoabe). Vægtningen baserer sig på forskee i hvor skrappe kravene er. Kontroeret papir er ikke svanemærket papir, som er kontroeret af Nordisk Mijømærkning og overhoder kravene i biag 5. point = 1/3 x vægtet procentande kontroeret/mijømærket - 25/3 dog mindst 0 point Eksempe: Hvis man har 35 % kontroeret papir, 5 % svanemærket papir og 5 % papir med EU Ecoabe biver beregningen: 1/3*(35*0,8+5*1,0+5*0,7)-25/3 = 3,8 point Tabe P1 Eksempe på point (afrundet) Procentande Kun svane mærket Kun kontroeret , ,3 4, Kun mærket med EU Ecoabe For at få en papirkvaitet kontroeret og opført i den Nordiske Tryksagsporta ska papirproducenten dokumentere overhodesen af kravene efter anvisningerne i biag 5. Svanemærket papir biver automatisk optaget i Nordisk Tryksagsporta. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og redegøreser/ister fra papireverandørerne over købte mængder samt kvaiteter under året. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge papir fra en iste, angiv mængder og upoad redegøreser/ister fra papireverandørerne over købte mængder og kvaiteter under året. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

11 Pointmuighed for makuatur (10 point totat) P2 Makuatur Hver trykmetode kan tidees point afhængig af makuaturens mængde. Point for makuatur beregnes ved hjæp af føgende forme: point = 10/35*(40-procentandeen makuatur) dog maksimat 10 point Beregn makuatur-procenten for trykmetoden på baggrund af vægtopysninger for faktura fra makuatur modtager, eer også ved vejning hos udøveren i forhod ti papirforbruget på årsbasis. Makuatur opstået i forbindese med ekstern efterbehanding ska også medregnes. Hvis trykkeriet har fere trykmetoder og ikke opgør makuaturen for hver trykmetode separat ska metoden for fordeing af makuaturen i biag 7 bruges. Fordeingen beregnes automatisk ved indtastning i Nordisk Tryksagsporta. Makuatur fra ekstern efterbehanding dækker makuatur der er opstået des hos efterbehandere omfattet af O3 og des hos dem der udeukkende udfører mekanisk efterbehanding. Hvis trykkeriet udeukkende benytter ekstern efterbehanding, ska trykkeriets makuatur mutipiceres med 2 for at få den totae makuatur, medmindre trykkeriet kan påvise et andet ta for makuatur opstået på eksterne bogbinderier. Hvis trykkeriet både har egen og ekstern efterbehanding, er det kun den makuatur som kommer fra den de af produktionen, og som går ti ekstern efterbehanding der ska mutipiceres med 2, medmindre trykkeriet kan påvise et andet ta. Deen ti ekstern efterbehanding ska være opgjort på basis af den samede vægt af papirforbruget for den de af produktionen som behandes eksternt eer beregnet ud fra økonomiske ta. Hvis man bruger økonomiske ta, ska man regne med at omkostningen for efterbehanding udgør 8 % af den totae omsætning. Eksempe: Hvis man har 25 % makuatur biver beregningen: 10/35*(40 25) = 4,29 point Se også eksempe på beregning af makuatur i de tifæde trykkeriet har ekstern efterbehanding i biag 7. Tabe P3 Eksempe på point (afrundet) Makuaturprocent 5 % eer mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Point Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og en kopi af faktura eer ignende fra modtager for mængde bortskaffet makuatur eer redegørese for hvordan vejning af makuaturen er sket. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at indtaste mængde for makuatur og for brugt papir ti ordrer som efterbehandes eksternt. Desuden ska der enten upoades en kopi af faktura eer ignende fra modtager for mængde bortskaffet makuatur eer en redegørese for hvordan vejning af makuaturen er sket. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

12 3.1 Kemikaier og materiaer Obigatoriske kemikaie- og materiaekrav O5 Kemikaier og materiaer Kemikaier og materiaer i kategorierne trykfarver, foier ti foietryk, kacheringsfoier, akker, im, toner, bæk, afvaskningsmider, fugtevands tisætninger (f.eks. akoho), agemider og øvige kemikaier i fimog trykformfremstiingen, som udøveren anvender, ska være kontroeret af Nordisk Mijømærkning og opfyde kravene i biag 1. Kemikaier som købes separat og som tisættes disse kemikaier på trykkeriet regnes også med. Mængden afvaskere i eventue afvaskerduge regnes ud fra everandørens opysninger om mængde afvasker per vægt eer area og den samede mængde afvaskerdug. Mindst 99 vægt-% af det seneste års indkøbte/modtagne trykfarver, foier ti foietryk, kacheringsfoier, akker, im, toner og bæk indenfor hver kategori ska opfyde kravene. For trykfarver, im og akker er der en aternativ bagategrænse på 10 kg per år og per kategori som ikke behøver at kare kravene. For afvaskningsmider, fugtevandstisætninger og agemider samt for øvrige kemikaier i fim- og trykformfremstiingen ska 95 vægt-% indenfor hver kategori af indkøbte/modtagne mængder på årsbasis opfyde kravene. Agemider og øvrige kemikaier i fim- og trykformfremstiingen regnes som en samet kategori. Desuden er der en en aternativ bagategrænse på 0,1 kg per ton produkt indenfor hver kategori, som ikke behøver at opfyde kravene. Hvis et kemikaie eer materiae bruges i mere end en trykmetode kan trykkeriet ægge mængderne sammen i den aktuee kategori på tværs af trykmetoderne og ud fra dette beregne overhodese af bagategrænserne. Man kan justere for indkøbte/modtagne mængder af kemikaier/materiaer som ikke er brugt under året ved at upoade ageroptæing ved udgangen af året for de enkete kemikaier/materiaer. Der må maksimat være 5 vægt-% af game kemikaier/materiaerne i udøverens ager, som ikke overhoder kravene regnet i forhod ti det årige indkøb i hver kategori. Game kemikaier er indkøbte før perioden for den seneste årsopgørese. På den Nordiske Tryksagsporta kan man finde de kemikaier og materiaer, der er kontroerede. For at få et kemikaie opført i den Nordiske Tryksagsporta ska everandøren eer producenten af kemikaiet/materiaet udfyde og indsende erkæringen som findes i Biag 1. Den udfydte erkæring kan med forde indsendes direkte ti Nordisk Mijømærkning. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge kemikaier fra en iste, angiv kemikaier og materiaer som ikke findes i Nordisk Tryksagsporta. Indtast mængder og upoad redegøreser/ister fra everandørerne over handesnavne samt købte mængder under året. Upoad beregninger som baggrund for eventuee justeringer baseret på ageropgøreser. Kemikaie- og materiaeeverandører ska benytte biag 1 for af få kontroeret sine kemikaier og materiaer. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

13 O6 Sevkæbende im Sevkæbende im, som bruges i f.eks. kuverter, ska ikke skade genanvendesesprocessen. Limen ska være testet i henhod ti INGEDES testmetode nr. 12. Sevkæbende ime, som kun bruges på kacheringsfoier, ti opkæbning eer etiketter og kistermærker, er ikke omfattet af kravet. For at en sevkæbende im ska kunne registreres i Nordisk Tryksagsporta, ska der fremsendes en testrapport som viser good eer fair fjernese af im i henhod ti ERPC s pointsystem baseret på INGEDEs testmetode nr. 12 (se anvisningerne i afsnit 3 i biag 1). Dokumentationen ska bestå af en testrapport i henhod ti kravet herover. Limen ska testes på en representativ type af kuverter. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge ime fra en iste. O7 Pastembaager og kacheringsfoier Embaage og kacheringsfoier ti brug for tryksager af papir må ikke være af PVC. Kravet gæder ikke papirtryksager ti brug i særig krævende mijøer (f.eks. udendørsbrug og i autoværksteder). Dokumentationen ska bestå af den udfydte og underskrevne erkæring i Biag 6. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Upoad en kopi af det udfydte og underskrevne Biag 6 i den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta. Pointmuigheder for type kemikaier (20 point totat) Ansøger kan tidee op ti 20 point samet på P3-P6, baseret på hvike kemikaier omfattet af O5 som anvendes i hver trykmetode. Hvis et kemikaie bruges i mere end én trykmetode kan trykkeriet ægge mængderne sammen i den aktuee kategori på tværs af trykmetoderne og ud fra dette beregne en pointsum og tidee denne sum ti ae de invoverede trykmetoder. P3 Trykfarver, akker, toner og bæk Point for trykfarver, ak, toner eer bæk gæder dem som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren og for akker også dem som anvendes hos everandører af efterbehanding omfattet af krav O3. Anvendes ingen trykfarver, ak, toner eer bæk 12 Anvendes trykfarver, ak, toner eer bæk (se point for de forskeige typer i biag 1) Anvendes ikke kontroerede trykfarver, ak, toner eer bæk, dvs. sådanne som er tiadte at bruge op ti bagategrænsen 0-12 Anvendes der fere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). Den de af produktionen, som ikke trykkes (regnet ud fra papirforbrug), ska vægtes med 12 point, hvis man ønsker point for dette. F.eks. hvis man ud af det samede forbrug af trykfarve og akker har 70 % vegetabiske farver, 10 % mineraske og 20 % UV-ak og derudover har en situation hvor 20 % af papiret ti produktion går ti tryksager uden farve, ak, toner eer bæk biver point 0,80*(0,7*10+0,1*7+0,20*1)+0,20*12 = 8,72 point. Vægtning meem ekstern og intern efterbehanding med akering sker ved hjæp af mængde brugt papir ti tryksager, som biver sendt ti de forskeige efterbehandere og mængde brugt papir ti tryksager som akeres internt. Hvis efterbehanderen er kontroeret og benytter akker med forskeige point bruges point for den ak med avest point. 0 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

14 Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Se O5. Mængden papir ti den de af produktionen som ikke trykkes ska indtastes i Nordisk Tryksagsporta, hvis man ønsker point for dette. Mængden papir ti den de af produktionen som akeres hos ekstern efterbehander ska indtastes i Nordisk Tryksagsporta. P4 Lim Point for im gæder im som anvendes hos udøveren og hos everandører af efterbehanding som er omfattet af krav O3. Lim anvendes ikke 3 Anvendes ime (se point for de forskeige typer i biag 1) 1-3 Anvendes ikke kontroerede ime, dvs. sådanne som er tiadte at bruge op ti bagategrænsen Undtaget fra beregningen er im på kacheringsofier. Anvendes der fere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder im (i vægt på årsbasis). Den de af produktionen, som ikke imes (regnet ud fra papirforbrug), ska vægtes med 3 point, hvis man ønsker point for dette. Vægtning meem ekstern og intern efterbehanding med imning sker ved hjæp af mængde brugt papir ti tryksager, som biver sendt ti de forskeige efterbehandere og mængde brugt papir ti tryksager, som imes internt. Hvis efterbehanderen er kontroeret og benytter ime med forskeige point, bruges point for den im som giver avest point. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Se O5. Mængden papir ti den de af produktionen som imes hos ekstern efterbehander ska indtastes i Nordisk Tryksagsporta. 0 P5 Afvaskere Point for afvaskningsmider gæder afvaskere som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren. Afvaskere anvendes ikke 3 Anvendes afvaskere (se point for de forskeige typer i biag 1) 0-3 Anvendes ikke kontroerede afvaskere, dvs. sådanne som er tiadte at bruge op ti bagategrænserne Anvendes der fere typer afvaskere beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte/ modtagne mængder (i vægt på årsbasis). Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Se O5. Hvis en de af produktionen ikke bruger afvaskere ska man markere dette i Nordisk Tryksagsporta, for at opnå point for dette. 0 Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

15 P6 Fugtevandstisætninger Point for fugtevandstisætninger gæder fugtevandstisætninger som anvendes i de enkete trykmetoder hos udøveren. Fugtevandstisætning anvendes ikke 2 Anvendes fugtevandstisætninger (se point for de forskeige typer i biag 1) Anvendes ikke kontroerede fugtevandstisætninger, dvs. sådanne som er tiadte at bruge op ti bagategrænsen Anvendes der forskeige typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte/modtagne mængder (vægt på årsbasis). Den de af produktionen indenfor en trykmetode, hvor fugtevandstisætninger ikke bruges, ska vægtes med 2 point regnet ud fra papirforbrug, hvis man ønsker point for dette. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Se O5. Hvis en de af produktionen ikke bruger fugtevandstisætning ska man ud fra papirforbrug angive hvor stor denne ande er i Nordisk Tryksagsporta, for at opnå point for dette Fim- og trykformfremstiing repro Pointmuighed for teknoogi i repro (3 point totat) P7 Fim- og trykformfremstiing for trykmetoden Hver trykmetode kan tidees point afhængig af hviken teknoogi som bruges i repro. Anvendes teknoogi uden brug af fim og trykform (f.eks. digitatryk og fotokopiering): Anvendes teknoogi uden brug af fim, kemikaier, som f.eks. agemider, fremkadere, finisher eer skyevand (f.eks. procesfri Computer to pate uden fremkadese hverken i eer udenfor trykmaskinen): Anvendes teknoogi uden brug af fim og med en maksima mængde brugte kemikaier inkusive brug af skyevand på 1,0 kg per ton produkt per år ti bortskaffese uden udedning ti koak: Øvrig teknoogi Korrekturmider regnes ikke som en de af fremstiingsprocessen. 3 point 2 point 1 point 0 point Hvis der anvendes fere typer teknoogi for den samme trykmetode, får man point for den dårigste teknoogi. Aternativt kan man vægte point i forhod ti papirforbrug knyttet ti de forskeige teknoogier på årsbasis. Hvis udøveren ikke anvender egen repro, kan man tidee point for den eksterne everandør, man bruger mest. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge teknoogier fra en iste og indtaste mængder papirforbrug for de teknoogier der bruges. Upoad en beregning af mængde brugte kemikaier og skyevand, hvis man ønsker point for dette. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

16 3.3 Udedning ti uft og vand Pointmuighed for fygtige organiske forbindeser - VOC (20 point) Udøveren kan maksimat tidee 20 point i forhod ti indkøb/modtagese af kemikaier omfattet af O5 (afvaskere, trykfarver, akoho, øvrige fugtevands tisætninger og så videre), afhængig af indehodet af fygtige organiske forbindeser (VOC) og afhængig af eventuee systemer for opsaming/ destruktion af VOC. Hvis det samme kemikaie (f.eks. en VOC-hodig afvasker) bruges i mere end en trykmetode ska trykkeriet som skabeon fordee mængderne af dette kemikaie i forhod ti mængderne brugt papir ti de aktuee metoder, medmindre trykkeriet aver egne separate registreringer af det faktiske forbrug for hver trykmetode. Kemikaier brugt i efterbehandingen fordees på trykkeriets trykmetoder på samme måde. Point beregnes ud fra produktionens størrese, VOC-forbrug og opysninger om eventue opsaming/destruktion af VOC. For heatset kræves også at forbruget korrigeres med måeresutater fra punktudedninger af VOC i henhod ti anvisningerne i biag 7. Information om kemikaiernes VOC-indhod findes i Nordisk Tryksagsporta. P8 Udedning af fygtige organiske forbindeser - VOC Hver trykmetode kan tidees point afhængig af kemikaiernes indhod af VOC og opysning om eventue opsaming/destruktion af VOC. Beregn point for VOC i kg per ton produkt på årsbasis for trykmetoden: point = 2* (10 - brugt VOC) Eksempe: Hvis man bruger 5 kg VOC per ton produkt og ikke har opsaming eer destruktion af VOC biver beregningen: 2*(10 5) = 10 point Tabe P8 Eksempe på point (afrundet) VOC (kg/ton produkt) Point Se særige anvisninger for beregning af VOC-udedninger for b.a. heatset og dybtryk i biag 7. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Se O5. For heatset og dybtryk ska ansøger upoade et udfydt exce-skema for manue beregning. Exce-skema udeveres af Nordisk Mijømærkning. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

17 Obigatorisk krav ti udedninger O8 Udedning ti uft og vand fra dybtrykkerier Dybtrykkerier må maksimat udede 25 mg krom (Cr-tot) og maksimat 90 mg kobber (Cu) per ton produkt. Udedning af krom og kobber ti aføbet ska måes efter rensningsanæg og før aføbet. En repræsentativ samingsprøve ska indsames hver måned og det årige vandforbrug i cyinderfremstiingsprocessen ska registreres. Mindst en årig anaytisk test ska udføres af et akkrediteret aboratorium for at bestemme det gennesnitige indhod af krom og kobber i de indsamede prøver. Dybtrykkerier ska have et anæg for reducering af emissioner ti uft af krom-6 (Cr 6+ ). Emissioner af krom-6 ti uft må maksimat være 5 mg/ton produkt. Dybtrykkeriet ska have et ukket system eer et genvindingssystem for touen for at kontroere, måe og registrere VOC-emissioner (kontinuerig on-ine måing) hvor genvindingen af touen er mindst 92 %. Dokumentationen ska bestå af redegørese, beregninger og anayserapport i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Beregning af mængder udedt krom og kobber per ton produkt baseret på anayseresutat og registrering af årigt vandforbrug i cyinderfremstiingen samt anayserapport, ska upoades i ansøgningshjæpen i den Nordisk Tryksagsporta. Beskrivese af rensesystemet på stedet samt dokumentation for kontro og registrering af krom-6-emissionerne ti uft ska også upoades. Dokumentation ska indehode testresutat som viser udedningen af krom-6 i mg per ton produkt. Beskriveser af det ukkede system eer genvindingssystemet samt udfydt exce-skema for beregning af touengenvindingen ska også upoades. Exce-skema udeveres af Nordisk Mijømærkning. 3.4 Energi og kudioxidudedning Obigatoriske krav ti energiforbrug O9 Energiforbrug Energiforbruget regnes som indkøbt energi i form af eektricitet, fjernvarme/ køing og brændser for en trykmetode må maksimat være kwh per ton produkt og år. Energiforbruget for en trykmetode beregnes på baggrund af opysninger på faktura fra everandører af e, brændser og varme ti udøveren i forhod ti produktionens størrese på årsbasis. Hvis trykkeriet har fere trykmetoder og ikke opgør energiforbruget for hver trykmetode separat ska metoden for fordeing af energiforbruget i biag 7 bruges. Fordening beregnes automatisk i Nordisk Tryksagsporta. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit eforbrug på basis af afregning direkte med en eeverandør (f.eks. et inhouse trykkeri) ska udøveren instaere emåere og afæse det årige forbrug. Hvis eforsyningen ikke er centra, ska udøveren mindst instaere emåere for ae trykmaskiner. Øvrigt eforbrug (ekskusive eforbrug ti varme) beregnes ved at mutipicere det måte eforbrug fra trykmaskinerne med en faktor 2,86. Det totae energiforbrug biver det måte eforbrug for trykmaskinerne pus et beregnet øvrigt eforbrug ved hjæp af faktoren 2,86. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

18 Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit varme/køeforbrug på basis af afregning direkte med en everandør (f.eks. et in-house trykkeri) og trykkeriet ikke bruger e ti opvarmning, ska udøveren beregne sit totae energiforbrug ved at beregne varmeforbruget på basis af bygningens varmeforbrug og ægge dette ti eforbruget. Trykkeriets ande af det samede varmeforbrug i bygningen beregnes ud fra trykkeriets area i forhod ti hee bygningens opvarmede area. Area som eventuet ikke ska medregnes godkendes på forhånd af Nordisk Mijømærkning. Hvis trykkeriet benytter ekstern efterbehanding, ska et energiforbrug på 90 kwh per ton produkt ægges ti trykkeriets interne energiforbrug medmindre trykkeriet kan dokumentere et andet energiforbrug hos den eksterne efterbehander. Det gæder a ekstern efterbehanding, dvs. både for efterbehandere omfattet af O3 (undtaget på 5 % i O3 gæder ikke her) og for dem som udeukkende udfører mekanisk efterbehanding. Trykkerier som sæger overskuds-energi, f.eks. i form af fjernvarme, kan trække den sogte mængde fra. Eksempe på beregning af energiforbrug fra ekstern efterbehanding: Hvis trykkeriet bruger 500 ton papir per år ti ordrer som efterbehandes eksternt, biver tiægget for ekstern efterbehanding 90*500*(1-30/100)= kwh, hvis trykkeriet har en tota makuaturprocent på 30. Eksempe på beregning af varmeforbrug for et in-house trykkeri: Hvis trykkeriet er på 2000 m 2 og igger i en bygning på m 2 med et totat varmeforbrug på kwh per år biver trykkeriets varmeforbrug *2.000/ = kwh per år. Avistrykkerier kan fratrække energiforbrug der er knyttet ti en in-house avisredaktion, hvis dette energiforbrug kan måes separat. Aternativt ska der gøres kvaificerede estimater/ vurderinger som ska godkendes af Nordisk Mijømærkning. Tisvarende gæder også for andre trykkerier og andre aktiviteter. Energiindhod i forskeige brændser og fjernvarme fremgår af biag 7. Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti kravet ovenfor og årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Upoad et udfydt exce-skema for beregning af energiforbruget regnet som indkøbt energi. Exce-skema udeveres af Nordisk Mijømærkning. Upoad også årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme. Pointmuigheder for energiforbrug og kudioxidudedning (20 point totat) Ansøger kan maksimat tidee 20 point samet (se P9-P10) for energiforbrug og for energieffektivisering hos udøveren eer for en kortægning af kudioxidudedningen i everandørkæden. P9 Energiforbrug (18 point) Beregn point for energiforbrug i kwh per ton produkt på årsbasis: Point = 18/3200*(3500 energiforbrug) Energiforbruget beregnes som angivet i O9. Eksempe: Hvis man bruger 850 kwh per ton produkt per år, biver beregningen: 18/3200*( ) = 14,9 point Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

19 Tabe P9 Eksempe på point (afrundet) ( Se O9. Energiforbrug (kwh/ton produkt) Point Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointnuigheden ovenfor og årsopgøreser eer fakturaer fra everandører af e, brændser og varme. Føg anvisningerne under O9 for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. P10 Energikortægning, energikider og kudioxidudedning (2 point) Findes en kortægning af energiforbrug i kwh og forsag ti foranstatninger, herunder besparingspotentiae og omkostninger og en pan for energi effektivisering med årigt måbare må. Kortægningen ska omfatte opgørese af det samede varme/brændsesforbrug og strømforbrug. Opgøresen kan være opgjort på enkete af de mest energiforbrugende aktiviteter, f.eks. trykmaskiner, ventiation og bæsere, beysning og eektronisk udstyr. Kortægningen må ikke være ædre end 5 år. Har trykkeriet et gydigt certifikat/erkæring fra everandør for køb af vedvarende energikider for 100 % af eforbruget Har trykkeriet et gydigt certifikat/erkæring fra everandør for køb af vedvarende energikider for 100 % af varmeforbruget Findes en kortægning af kudioxidudedningen i everandørkæden i henhod ti Intergrafs anbefainger fra 2010 eer senere (Intergraf recommendations on CO 2 emissions cacuation in the printing industry, 8th February 2010, 2 point 2 point 2 point 2 point Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti kravet herover samt tihørende paner, rapporter eer certifikater. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge det aternativ der passer, og upoad kortægning og pan for energieffektivisering, kortægning af kudioxidudedningen, eer certifikat fra everandør som viser køb af e eer varme fra vedvarende energikider. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

20 3.5 Affad Obigatorisk krav ti affadspan O10 Affadspan For at ette kidesortering og forsvarig bortskaffese ska der udarbejdes en affadspan for udøveren med angivese af affadsfraktioner fra produktionsprocessen, samt hvem der aftager affadet. De fraktioner og informationer som typisk ska fremgå af panen findes i Biag 2 og er også en de af ansøgningshjæpen i Nordisk Tryksagsporta. Dokumentation for bortskaffese, f.eks. faktura eer årsopgørese fra affads-transportør eer ignende, ska forefindes på trykkeriet. Dokumentationen ska bestå af en pan i henhod ti kravet herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta. Hvis trykkeriet er mijøcertificeret (ISO 14001, EMAS) eer har mijøgodkendese fra myndighederne, er det tistrækkeigt at upoade affadspanen fra systemet sammen med mijøedesescertifikatet/mijøgodkendesen. Pointmuigheder for affadsminimering (10 point totat) Ansøger kan tidee op ti 10 point samet for P11 P12, for minimering af fast og fydende affad hos udøveren. P11 Affadsminimering (5 point totat) Anvendes en af føgende teknoogier ti minimering af farvespid i produktionen af tryksager; automatisk pumpning fra tank, trome eer ignende, kammerrake eer automatisk overførse fra farve-, toner-eer bæk-patroner. Hvis man også bruger farvedåser vægtes disse med 0 point i forhod ti indkøbt/modtaget vægt: Anvendes teknoogi for at genvinde brugt afvaskervand eer fugtevand der ikke ængere kan recirkueres (f.eks. inddamper): Genbruges afvaskervand/skyevand ti opspædning af ny trykfarve (f.eks. system for afvaskervand ti opspædning af ny vandbaseret trykfarve i fexo): Anvendes øvrig teknoogi som gør at der ikke opstår fugtevandsaffad og/eer afvaskervandaffad (f.eks. omfattende fiterering af fugtevand eer trykmaskiner uden recirkuerende fugtevand såsom tøroffset og digitatryk): Fitreres fugtevand og eer afvaskervand inden det udedes ti koak (f.eks. med kufiter eer partikefiter): Recirkueres afvaskervandet (f.eks. automatisk afvaskning ): 5 point 5 point 5 point 5 point 2 point 1 point. Dokumentationen ska bestå af en redegørese i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge den teknoogi, som passer bedst. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

21 P12 Usorterat affad (5 point) Beregn point for bandet affad i kg per ton produkt (usorteret fast affad som går ti forbrænding eer deponi) efter føgende forme: Point = 5-mængde bandet affad/4 Eksempe: Hvis man har 10 kg bandet affad per ton produkt biver beregningen: 5-10/4 = 2,5 point Tabe P12 Eksempe på point (afrundet) Bandet affad (kg/ton produkt) Point Dokumentationen ska bestå af en beregning i henhod ti pointmuigheden ovenfor og en årssammenstiing over mængder usorteret fra affadstransportøren. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at indtaste mængder. Upoad en årssammenstiing over mængder usorteret fra affadstransportøren. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

22 3.6 Mijømærkede produkter Pointmuighed for mijømærkede produkter (3 point totat) Ansøger kan maksimat tidee 3 point for brug af mijømærkede produkter (varer eer serviceydeser) der anvendes hos udøveren. Kravet er med for at øge bevidstheden omkring grøn indkøbspoitik. P13 Mijømærkede varer og serviceydeser Biver mindst 90 vægt-% af brugte kude eer 90 vægt-% af brugt arbejd-støj vasket på et svanemærket vaskeri Biver mindst 90 vægt-% af produktionen (regnet som papirforbrug) produceret med svanemærkede tonerkassetter og eer i svanemærkede kopi-/digitae trykmaskiner Anvendes der mindst 90 vægt-% industriet aftørringspapir (tissue paper) i trykprocessen som er svanemærket- eer mærket med EU Ecoabe (gæder f.eks. ikke håndtørring på toietter og ignende) Anvendes mindst 30 % i mindst én af produkttyperne: tonerkassetter, computere, printere, kopimaskiner eer andre kontormaskiner på kontoret som er vanemærkede, mærkede med EU Ecoabe eer mærkede med den Bå Enge eer Eco-mark regnet på basis af omkostning for indkøb indenfor hver enket produkttype Anvendes mindst 90 vægt-% i mindst en af produktkategorierne arbejdstøj eer kude i produktionen som er svanemærket eer mærket med EU Ecoabe Anvendes andre svanemærkede varer eer serviceydeser eer varerer og serviceydeser mærket med EU Ecoabe i produktionen efter godkendese fra Nordisk Mijømærkning Anvendes der mindst 90 % svanemærkede forbrugsartiker eer forbrugs artiker mærket med EU Ecoabe andre steder end i produktionen indenfor mindst 2 af føgende produktkategorier: kopipapir, hånd sæbe, toietpapir og rengøringsmider regnet på basis af omkostning for indkøb af hver enket produkttype. Øvrige kategorier tæer med efter godkendese fra Nordisk Mijømærkning 2 point 2 point 1 point 1 point 1 point 1 point 0,5 point Dokumentationen ska bestå af en redegørese og eventuee beregninger i henhod ti pointmuigheden herover. Føg anvisningerne herunder for brug af den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved udarbejdesen af ansøgningen. ( Udfyd den eektroniske ansøgningshjæp i Nordisk Tryksagsporta ved at væge det aternativ som passer bedst, og angiv navn og producent på de mijømærkede produkter/serviceydeser og eventuee beregninger. Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter (36)

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Version 5.9 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Miljømærkning Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag?... 1 Hvorfor

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber Svanemærkning af Udemøber og Legeredskaber Version 3.2 17. marts 2011 30. juni 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket udemøbe/egeredskab? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer

Svanemærkning af Engangsartikler til fødevarer Svanemærkning af Engangsartiker ti fødevarer Version 1.0 21. marts 2012 31. marts 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er en Svanemærket engangsartike ti fødevarer? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.2 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.7 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber

Svanemærkning af Udemøbler og Legeredskaber Svanemærkning af Udemøber og Legeredskaber Version 3.0 17. marts 2011 30. juni 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket udemøbe/egeredskab? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0

Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Svanemærkning af 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.4 15. december 2011 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.10 12. oktober 2010 30. juni 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.4 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Industry Jørgen Bohnensack Product manager

Industry Jørgen Bohnensack Product manager 12 Industry Jørgen Bohnensack Product manager Mai: jbo@keramax.com Mobie: +45 4060 7064 Industrivej 15 3320 Skævinge Industry 2-komponent poyurethan E støbemasser 3 Industry Oversigt over Potting (indstøbning)

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B

DRIVLINE 2 VT2009B VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Enkeltreduktionsaksler RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370B DRIVLINE 2 DRIVLINEKOMBINATIONER Manue gearkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B RSH70F

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele

Beduin. Den verdenskendte klassiker. Kendetegn. Beduin fordele Beduin Den verdenskendte kassiker Beduinen opfyder dine højeste forventninger ti udstyr og kvaitet. Kassisk design, a den komfort du kan tænke dig og udstyret med mange ekstra detajer ti modeår 206. Kendetegn

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J ".""._... ~

SOM USOM. .. ~~ -./A't>:. -..:::.-- /. ::::... -~ -~. ~ ~ - :.:-- ' J .._... ~ . SOM R USOM Å Æ -..:::.-- J ".""._..... ~.. ~~ -./A't>:. -~. ~ ~ - :.:-- ' /. ::::... -~ / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Områdets beiggenhed og størrese........ side 2 Tigrænsende areaer og disses bebyggese..

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep pus aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Soen er en unik energikide Ideer ti inteigent boigkomfort

Læs mere

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4:

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4: Bilag 5 Kontrolleret papir (P1) Bilag 5 skal bruges af papirproducenter for at ansøge Nordisk Miljømærkning om at få kontrolleret papiret, til brug som trykmateriale i Svanemærkede trykkerier. Bilag 5A

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

"*A Miljø- og Energiministeriet

*A Miljø- og Energiministeriet J medarb. Sagsnr S~ 1996 9~7/~ ~-ooo~ L TI- "A Mijø- og Energiministeriet r- 1ftffr Skov- og Naturstyresen 1996-2000 Ti kt1 ~ ags.tc,k i t : g n i n!j om t i 1 ~ u ' t. c t"' f) t ~ p 'J M' urn g"rd~ n

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mil jø e t f r a. Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010

V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mil jø e t f r a. Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010 w V ur de rin g a f V ir k nin g e n på Mi jø e t f r a y de r ig e r e o ie o g g a s a k t ivi t e t e r i n o r d s ø e n Ik k e -t ek nis k r e s umé A ug u s t 2010 1. INDLEDNING Indhodsfortegnese

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere