Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator"

Transkript

1 Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator

2 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse af indholdet af denne vejledning, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra G4S Security Services A/S herefter kaldet G4S. Copyright G4S Alle rettigheder forbeholdt. Materiale fra denne manual må ikke, hverken helt eller delvist, kopieres uden skriftlig tilladelse fra G4S. Varenummer: FSZ3625BDK-004 II Betjeningsvejledning Januar 2009

3 Konventioner i betjeningsvejledning II Konventioner i betjeningsvejledning I G4S tekniknormer, brugervejledninger og andet teknisk materiale anvendes visuelle vink, standard tekstformater og speciel terminilogi konsekvent, hvilket gør det lettere at finde og forstå bestemte oplysninger. Disse konventioner er forklaret på følgende måde. II.I Visuelle vink Følgende typografiske konventioner anvendes: Konventioner Fed Skrift Kursiv skrift KAPITÆLER Ikoner, menuer og menupunkter markeres med en fed skrift, f. eks. menuen Filer Navne i dialoger og vinduer vises med kursiv skrift, f. eks. I vinduet Kontrolpanel kan uret stilles ved at dobbeltklikke på Dato og klokkeslæt Kapitæler anvendes til tastnavne, f.eks. Tast CLEAR for at forlade den aktuelle funktion. Informativ tekst markeres med symbolet vist til højre og teksten er indrykket som vist. Advarsler omkring forhold der skal gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til højre og teksten er indrykket yderligere og kursiveret. Ting der kan have alvorlige konsekvenser markeres med symbolet til højre og teksten er kraftigt indrykket og fed. Januar 2009 Betjeningsvejledning III

4 Konventioner i betjeningsvejledning IV Betjeningsvejledning Januar 2009

5 III Indholdsfortegnelse System xx Indholdsfortegnelse S18 - for systemadministrator i Indhold II Konventioner i betjeningsvejledning III Visuelle vink III Indholdsfortegnelse I Indledning Sådan er systemet programmeret 1 Displaytekst 1 Test af systemet 1 Betjeningspanelet Adgang til systemet 5 Låsning af display og lamper 5 LCD-displayet 6 LED s (lamper) 7 Område 7 Systemalarm 7 Systemfejl 7 Statusvisning timeout 8 Bruger-ID Alarmgrupper 9 Dørgrupper 9 Etagegrupper 9 Brug af en PIN-kode 10 Overfald (Hold Up) Aktivering af overfald 11 Afstilling af overfald 11 Funktion til åbning af dør Tilkoble systemet Hvornår skal jeg tilkoble 15 Udgangstid 15 Hvis du ikke kan tilkoble 15 Tilkobling af systemet 16 Frakobling af systemet Hvornår skal jeg frakoble 17 Indgangstid 17 Frakobling, hvis du udløser en alarm 17 Hvis du ikke kan frakoble 17 Frakobling af systemet 18 Aktive zoner (ved tilkobling) Alarmtyper Lokal alarm 21 Fuld alarm 21 Systemalarm 21 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses Afstilling af en lokal alarm 23 Afstilling af alarm i en zone 25 Yderligere oplysninger om alarmer 26 Juni 2007 Betjeningsvejledning I

6 System xx Indholdsfortegnelse Visning af seneste alarmer (alarmlog) Ingen aktive alarmer 27 Når der er aktive alarmer 28 S18- menuerne Centralstatus 31 Aktive zoner 33 Zoner i alarm 34 Udkoblede zoner 35 LOG 36 Testrapport 38 Frakoblingstestrapport 38 Tilkoblingstestrapport 38 Servicemenu 41 Filmtællere 43 Vis zonenavne 43 Udkobling af en zone 44 Ophæv udkobling af zone 46 Test zone 47 Start auto-frakobling-test 48 Programmer brugere 50 Oprettelse (og ændring) af en bruger 53 Ændre egen PIN-kode 58 Tid og dato 59 Udkobl/ophæv udkobling af RAS/DGP 62 Give adgang for service 64 Afstilling kameraer 65 Dør- og etagegrupper 65 Fridage 67 Åbne dør 68 Udprint log - option 69 Programmeringsskemaer Brugerskema menuvalg Dørgruppeskema menuvalg Etagegruppeskema menuvalg Fridagsskema menuvalg Alarmgruppeskema Tidszoneskema Ordliste II Betjeningsvejledning Juni 2007

7 1 Indledning S18 - for systemadministrator Indledning I denne vejledning beskrives, hvordan den person, der er ansvarlig for S18, skal bruge systemet. Der findes også en betjeningsvejledning, der beskriver den daglige brug. (Betjeningsvejledning, S18). 1.1 Sådan er systemet programmeret Systemet er programmet, så det tilgodeser dine behov. Men det er ikke sikkert, at alle de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, gælder for dit system. Systemet har måske andre funktioner, der er beskrevet separat i betjeningsvejledningen til det pågældende udstyr. Afhængigt af hvordan systemet er programmeret, har alle brugere måske ikke tilladelse til at bruge alle funktionerne. 1.2 Displaytekst Den terminologi, der bruges til at beskrive de forskellige dele af bygningerne eller sikkerhedssystemet, er programmeret specielt til din organisation. 1.3 Test af systemet Det er vigtigt, at du tester systemet jævnligt for at sikre, at alt installeret udstyr fungerer korrekt. Januar 2009 Betjeningsvejledning 1

8 Indledning 2 Betjeningsvejledning Januar 2009

9 2 Betjeningspanelet S18 - for systemadministrator Betjeningspanelet 9! 10:11 22/07/2003 Kode# F1 F2 F3 F4 ABC 1 DEF 2 GHI 3 JKL 4 MNO 5 PQR 6 STU 7 VWX 8 YZ 9 CLEAR 0 MENU ON/NEXT OFF ENTER Nr. Tast Anvendelse Alfanumeriske taster til at indtaste oplysninger og koder. 2 ON / NEXT Tilkobler systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. Viser det næste menupunkt på en menuliste. Opdaterer de viste oplysninger. 3 OFF Frakobler systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. Viser det forrige menupunkt på en menuliste. 4 ENTER Fuldfører en opgave. Bladrer fremad i menuen. 5 MENU* Viser f.eks. meddelelse for menu opstart. Bladrer tilbage i menuen. 6 CLEAR Forlader den aktuelle funktion. 7 F1 - F4 Funktionstaster til specielle funktioner. Lamper og display "låses" automatisk efter 30 sekunder eller ved at taste CLEAR. De kan "åbnes" ved at taste PIN-kode og trykke ENTER. Januar 2009 Betjeningsvejledning 3

10 Betjeningspanelet Visning for strømforsyning låses ikke. Nr. Lamper Anvendelse 8 Område Områder, der er tilkoblet eller i alarm, vises med en lysende eller blinkende lampe, når visning er "åbnet". 9 System Status for systemets: Strømforsyning! Systemfejl Alarm Aktiv status vises med en lysende lampe. Nr. Display Anvendelse Display Viser meddelelser og indtastede data. Hvis meddelsen er lang vil teksten rulle i displayet. 4 Betjeningsvejledning Januar 2009

11 2.1 Adgang til systemet S18 - for systemadministrator Betjeningspanelet Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene S18. PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-kode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programeret din PINkode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved hjælp af Clear-knappen og ikke timeout-funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet Låsning af display og lamper OFF ON Clear For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af serviceteknikkeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden. Er visningen lukket kan den åbnes ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af Off, ON, eller ENTER. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på CLEAR. Hvis der er lukket for visningen ser displayet således ud: 08:30 17/07/2003 Kode# Efter indtastning af PIN-kode og ENTER viser displayet: 08:30 17/07/2003 Kode: Lamperne vil nu vise Status for områder og system. Januar 2009 Betjeningsvejledning 5

12 Betjeningspanelet 2.2 LCD-displayet Eksempel: Meddelelser vises på LCD et (Liquid Crystal Display) på betjeningspanel. De leder dig gennem funktionerne i S18, f.eks. ved at identificere problemer, de procedurer, der er nødvendige for at afhjælpe problemer, programmeringsfunktioner og andre menuvalg. På displayet kan der også vises andre oplysninger, som du har indtastet på betjeningspanel. I den første linie på displayet vises systemoplysninger samt rulletekster, hvis der er flere tegn, end der kan vises, afhængigt af typen af betjeningspanel. I den anden linie på displayet vises instruktioner og tegn, du indtaster på betjeningspanelet. INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE KODE: I nogle tilfælde er der ikke plads nok til at få vist al den tekst, der skal vises (f.eks. en liste over områderne i bygningen): Hvis der vises en komplet liste på linie 1, er der punktum i slutningen af listen. Hvis listen ikke er komplet, vises > i slutningen af linien, og punktummet vises ikke. Tryk på NEXT for at få vist resten af listen og samtidig opdatere oplysningerne. Hvis kun en del af et navn eller placering er vist, kan det flyttes til venstre ved at indtaste det gældende nummer, der står før teksten, og derefter trykke på ENTER. Der vises eventuelt en brugerdefineret meddelelse, i stedet for den, der er vist herunder, hvis systemet er programmeret til det. 08:30 17/07/2003 KODE: 6 Betjeningsvejledning Januar 2009

13 2.3 LED s (lamper) S18 - for systemadministrator Betjeningspanelet Den røde LED på betjeningspanelet samt de oplysninger, der er vist på displayet, gør det muligt fastslå systemstatus med det samme. Ikke alle LED s er tilgængelige på alle betjeningspaneler Område Område-LED s, en for hver af de mulige sikkerhedsområder, angiver status på det pågældende område. TÆNDT SLUKKET BLINKER Området er tilkoblet. Området er frakoblet. Der er indtruffet en alarm i området, mens området var frakoblet (LED blinker langsomt) eller tilkoblet (LED blinker hurtigt) Systemalarm Systemalarm-LED angiver et brud på sikkerheden og blinker, når der er indtruffet en alarm (områdets tilkoblede LED blinker også for at angive alarmens placering). FRAKOBLET-alarm 24-TIMERS-alarm TILKOBLET-alarm SABOTAGE-alarm Blinker, når der er indtruffet en alarm i et overvåget område, og området var frakoblet. Blinker, når der er indtruffet en alarm i et område, hvor en zone er programmeret til 24-timers alarm. Blinker, hvis der er indtruffet en alarm i et tilkoblet område. Blinker, hvis der er indtruffet en alarm på grund af sabotage Systemfejl Der vises systemfejl på alarmsystemets betjeningspaneler, hvis der er monteret et LCD på betjeningspanelet og/eller LED s, der angiver systemfejl. Transmissionsfejl RAS-fejl Hvis der er en fejl i transmissionen mellem Advisor MASTER-centralenheden og kontrolcentralen. Hvis et betjeningspanel er off-line. Januar 2009 Betjeningsvejledning 7

14 Betjeningspanelet DGP-fejl Akkumulatorfejl Hvis et udvidelsesmodul er off-line. Hvis den eksterne akkumulator er defekt. Problem Angiver en fejl i systemet (RAS-fejl, DGP-fejl osv.) Statusvisning timeout For at sikre at fremmede ikke kan aflæse systemets tilstande på display og på område LED s har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der slukkes for alle statusvisninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af serviceteknikker og starter når der ikke mere sker betjening. Ved hvert nyt tryk på en knap vil genstarte tiden. Er statusvisningen slukket vil den automatisk åbne ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af OFF eller ON. Statusvisning kan direkte slukkes ved tryk på CLEAR. 8 Betjeningsvejledning Januar 2009

15 3 Bruger-ID S18 - for systemadministrator Bruger-ID Alle brugere af S18-systemet skal have en PIN-kode og/eller et kort. PIN- koden består af 4-9 cifre og er entydig for hver enkelt bruger. Det er en kombination af tal mellem 0 og 9. PIN-koden er programmeret, så en bruger kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkobling eller frakobling af systemet. Følgende tre funktioner bruges til at gruppere funktioner og derved fastslå, hvilke funktioner en bruger har adgang til. S18-systemet kombinerer indstillinger for alarm og adgangskontrol. S18-alarmkontrol giver mulighed for at overvåge zoner og afgøre, om en zone skal udløse en alarm, hvis der registreres en ubuden gæst (afhængigt af, om det område, zonen er tildelt, er tilkoblet eller frakoblet). Adgangskontrol giver mulighed for at overvåge og kontrollere adgang til (dele af) bygningerne. 3.1 Alarmgrupper Alarmgrupper indeholder indstillinger til at administrere alarmsystemet og udføre funktioner. Der er mange alarmgrupper, og hver enkelt er tildelt bestemte områder og et bestemt sæt funktioner. Dit brugernummer er tildelt til en alarmgruppe og kan derfor kun udføre funktionerne i denne alarmgruppe. Der tildeles også tidszoner til alarmgrupperne. Det betyder, at en alarmgruppes funktioner også kan styres af tiden. 3.2 Dørgrupper Dørgrupper indeholder funktioner til at få adgang til bygningerne ved at kontrollere dørene. Der er mindst 1 og højst 128 dørgrupper i systemet til at kontrollere adgangen til døre. Hver dørgruppe tildeles bestemte dørnumre, og hvert dørnummer tildeles en tidszone, i hvilken der er adgang til døren. Brugernumre der er tildelt til en dørgruppe og har derfor kun adgang til dørene i denne dørgruppe i den eller de angivne tidszoner. 3.3 Etagegrupper (gælder for systemer med elevatorkontrol) Etagegrupper har funktioner til at få adgang til etager ved hjælp af elevatorkontrol. Der er mindst 1 og højst 128 etagegrupper i systemet. Hver etagegruppe tildeles bestemte etagenumre, og hvert etagenummer tildeles en tidszone, i hvilken brugeren kan vælge en etage. Januar 2009 Betjeningsvejledning 9

16 Bruger-ID Hvert brugernummer tildeles til en etagegruppe og har derfor kun adgang til etagerne i den pågældende etagegruppe i den eller de angivne tidszoner. S18 kan derfor programmeres, så en PIN-kode og/eller et kort kan bruges til at udføre en funktion eller kombination af funktioner i en hvilken som helst tidsperiode. f.eks.: En alarmgruppe for "Managers" kan give adgang til alle S18-brugeroperationer på alle tidspunkter. En alarmgruppe for en rengøringsassistent gør det kun muligt at frakoble et område med et kort i 1 time mellem kl. 17:00 og 23:00. En dørgruppe for en natholdsarbejder gør det kun muligt at bruge PINkoden til at åbne en dør mellem kl. 23:00 og 07: Brug af en PIN-kode Når du indtaster din PIN-kode på S18-betjeningspanelet, angives de taster, du trykker på, med * på displayet. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode eller en kode eller et kort, der ikke gælder på det pågældende betjeningspanel, udsender betjeningspanelet syv hurtige beep. Ret en forkert kode ved at trykke på CLEAR, og indtast den korrekte kode. Hvis du åbner en menu og ikke trykker på en tast, inden der er gået to minutter, forlader du automatisk menuen. Det anbefales at forlade menuen ved hjælp af 0 ENTER eller CLEAR i stedet for at bruge timeoutfunktionen, da en anden bruger kan bruge menuen, inden der indtræffer timeout, og i dette tilfælde logges de funktioner, den pågældende bruger anvender, på din PIN-kode. Brugere har kun adgang til de menuvalg, deres PIN-kode giver adgang til. Hvis de forsøger at få adgang til en indstilling, de ikke har fået tildelt adgang til, vises meddelelsen: Mangler autoritet til denne funktion. Selvom brugere kan få adgang til et menuvalg, har de, afhængigt af hvordan deres PIN- kode er programmeret, måske ikke adgang til alle oplysningerne i den pågældende menu. Se også: Programmer brugere - Menuvalg 14, se afsnit side Betjeningsvejledning Januar 2009

17 4 Overfald (Hold Up) S18 - for systemadministrator Overfald (Hold Up) Funktionen Overfald aktiverer et lydløst signal, der alarmerer sikkerhedspersonalet. Hvis du f.eks. under overfald bliver bedt om at frakoble systemet, kan du gøre det, mens du samtidig aktiverer systemets overfaldsfunktion. Funktionen skal dog være programmeret i S18-systemet, for at du kan bruge den. Du skal bruge et overfaldciffer sammen med din PIN-kode. Overfaldscifferet er det sidste ciffer i din PIN-kode plus en (1). f.eks.: PIN = overfaldsciffer = 5 Hvis det sidste ciffer i PIN-koden er 9, er overfaldscifferet Aktivering af overfald Tabel 1: Sådan aktiveres overfald 1 Indtast PIN-koden uden det sidste ciffer (f.eks. 123). 2 Indtast overfaldscifferet, f.eks. 5 som i eksemplet ovenfor. 3 Tryk på: OFF eller ON eller ENTER. 4.2 Afstilling af overfald En overfaldsalarm afstilles ved at indtaste en gyldig PIN-kode. Hvis overfald blev aktiveret under omstændigheder, der ikke længere gælder (falsk alarm), og funktionen er blevet afstillet, skal du kontakte kontrolcentralen for at sikre, at de ikke foretager sig yderligere. Hvis du bruger PIN-koden sammen med overfaldsscifferet, kan du stadig aktivere de funktioner, der er knyttet til PIN-koden. Januar 2009 Betjeningsvejledning 11

18 Overfald (Hold Up) 12 Betjeningsvejledning Januar 2009

19 5 Funktion til åbning af dør S18 - for systemadministrator Funktion til åbning af dør S18-betjeningspanelet kan bruges til at åbne en dør ved at indtaste en dørkode. Dørkoden er relateret til PIN-koden. Funktionen varierer, afhængigt af om PIN-koden er programmeret, så du har tilladelse til at tilkoble og frakoble systemet samt åbne døre. Tabel 2: Sådan åbnes en dør 1 I den nederste linie på displayet skal der stå: 2 Indtast dørkoden (se note 3 herunder). 3 Tryk på ENTER for kun at åbne døren, eller KODE: OFF for at frakoble alarmen og åbne døren, hvis den fulde PIN- kode indtastes (se note 2 og 3 herunder), eller ON for at tilkoble alarmen og åbne døren, hvis den fulde PIN- kode indtastes (se Bemærkning 2 og 3 herunder). Hvis døren kun kan åbnes i et forudindstillet tidsrum, vises det eventuelt på displayet. f.eks. FORBIKOBLET ZONE KODE: Hvis døren lukkes, inden det maksimale tidsrum for åbning er gået, fjernes meddelelsen "Forbikoblet zone" fra displayet, og betjeningspanelet udsender en advarselssummer i tre sekunder for at angive, at døren ikke længere er forbikoblet. Hvis døren ikke er lukket efter udløbet af forbikoblingstiden, vises meddelelsen "Forbikobling slutter" på displayets øverste linie. Betjeningspanelet udsender advarselssummeren i et forudindstillet tidsrum, for at du kan lukke døren eller indtaste PIN-koden igen for at udvide forbikoblingstidsrummet. Januar 2009 Betjeningsvejledning 13

20 Funktion til åbning af dør Tabel 2: Sådan åbnes en dør 1. Hvis betjeningspanelet udsender syv hurtige beep, når du indtaster dørkoden, har du indtastet en forkert kode, eller koden er ikke gyldig på det pågældende betjeningspanel. 2. En dørkode kan kun åbne døre, der er programmeret til at blive åbnet med den pågældende kode. Den dørgruppe, der er tildelt en bruger, giver måske ikke adgang til alle døre. 3. I de fleste systemer med adgangskontrol anvendes et "Alarmkodepræfiks". Alarmkodepræfikset er de cifre, du ikke skal indtaste i starten af den fulde PIN- kode, når du indtaster dørkoden, og det programmeres af serviceteknikeren, f.eks. er Alarmkodepræfiks = 2 cifre, og den fulde PIN-kode = Dør- PIN-koden er derfor Du finder yderligere oplysninger i menufunktion 20, Dørgrupper, se afsnit side Betjeningsvejledning Januar 2009

21 6 Tilkoble systemet S18 - for systemadministrator Tilkoble systemet 6.1 Hvornår skal jeg tilkoble Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. 6.2 Udgangstid Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 45 sekunder), ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangstiden. Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en zone i adgangsvejen aktiveres. 6.3 Hvis du ikke kan tilkoble Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble bestemte områder i bygningen, fordi: Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble. Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de områder, du vil tilkoble. Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen Aktiv i vises. Du skal herefter fjerne problemet i den angivne zone. Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke betjeningspaneler, du skal bruge, og hvilke områder du kan tilkoble. Januar 2009 Betjeningsvejledning 15

22 Tilkoble systemet 6.4 Tilkobling af systemet Tabel 3: Sådan tilkobles systemet 1 Startvisning. Tast din PIN-kode. Tryk ON. 2 Displayet viser nu: Så kan du vælge mellem: Tilkoble enkelte områder Tryk på NEXT for at få vist et frakoblet område i listen. Tryk på NEXT for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil tilkoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal tilkoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. Tilkoble alle områder Du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. 3 Når et område er tilkoblet, lyser lampen for det pågældende område rødt, (område 1 til 8 eller område 9 til 16). 4 Afslut tilkobling. Tryk CLEAR. 08:30 17/07/2003 Kode# 0-Alle 1,Område 1,2, Område 2 Tast Område: 16 Betjeningsvejledning Januar 2009

23 7 Frakobling af systemet S18 - for systemadministrator Frakobling af systemet 7.1 Hvornår skal jeg frakoble Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmen. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste PINkode og Enter. Herefter vises status i 30 sekunder inden visning lukkes. 7.2 Indgangstid Når indgangstiden startes (normalt 45 sekunder) ved at åbne en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden. Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden. 7.3 Frakobling, hvis du udløser en alarm Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmen og udbedre problemet. Brug eventuelt funktionen "Visning af de seneste alarmer", der viser en liste med alle de alarmer, der er udløst for nyligt (side 21). 7.4 Hvis du ikke kan frakoble Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble på side 15 finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling. Januar 2009 Betjeningsvejledning 17

24 Frakobling af systemet 7.5 Frakobling af systemet Tabel 4: Sådan frakobles systemet 1 Startvisning 08:30 17/07/2003 Kode# Tast PIN-kode Tryk OFF 2 Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din PIN-kode kan frakoble: Du kan nu vælge at: Frakoble enkelte områder Tryk på Next for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på Next for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig. Tast 0 Tryk ENTER. 3 Når et område frakobles, slukker lampen for det pågældende område, (område 1 til 8 eller område 9 til 16). 4 Afslut frakobling. Tryk CLEAR. 0-Alle 1,Område 1,2, Område 2 Tast Område: 18 Betjeningsvejledning Januar 2009

25 8 Aktive zoner (ved tilkobling) S18 - for systemadministrator Aktive zoner (ved tilkobling) Du kan ikke tilkoble et område, medmindre alle zoner i det pågældende område er normale, da en aktiv zone normalt vil udløse en alarm. Alle døre og vinduer skal f.eks. være lukkede. Hvis en zone er aktiv, når du forsøger at tilkoble et område, udsender S18-betjeningspanelet syv hurtige beep, og de aktive zoner vises. Aktive zoner angives på en af følgende måder: En ad gangen f.eks. eller som en liste med numre f.eks. AKTIV I 6.INDBRUD NEXT/ENTER AKTIV I 6, 7, 9. ZONE NR: FRA EN VISNING Tryk på NEXT Indtast et zonenummer, og tryk på ENTER. Tryk på CLEAR Resultat Listen med aktive zoner opdateres, og de næste zoner på listen (hvis der er nogen) vises. Viser det fulde zonenavn. Afslutter funktionen, og vender tilbage til den visning, der var aktiv, da du forsøgte at tilkoble systemet. Efter at du har fastslået, hvilke zoner der er aktive, skal du kontrollere disse og afhjælpe problemet (f.eks. lukke døren). Forlad derefter denne visning, og forsøg at tilkoble systemet igen. Hvis du ikke kan lukke zonen, skal du se under menuvalg 10, Udkobl zone. Se også: Tilkobling af systemet, se afsnit 6 side 15 Frakobling af systemet, se afsnit 7 side 17 Udkobl zone - Menuvalg 10, se afsnit 12.4 side 35 Januar 2009 Betjeningsvejledning 19

26 Aktive zoner (ved tilkobling) 20 Betjeningsvejledning Januar 2009

27 9 Alarmtyper S18 - for systemadministrator Alarmtyper Der anvendes tre alarmtyper i S18-systemet. 1. Lokal alarm. 2. Fuld alarm. 3. Systemalarm. 9.1 Lokal alarm Udløses, hvis der er personer i et område (dvs. området er frakoblet). Zoner med 24- timers overvågning er f.eks. aktiveret ved at en branddør er blevet åbnet. De omstændigheder, der forårsagede den lokale alarm, skal undersøges og afhjælpes af en person på stedet. I Afstilling af en lokal alarm finder du en procedure, du kan bruge til at identificere, bekræfte og afstille en lokal alarm. I Hvad du skal gøre, når en alarm udløses kan du læse, hvordan du afstiller en alarm. 9.2 Fuld alarm Området er tilkoblet, og en af dets zoner er blevet aktiveret. En dør er måske blevet brudt op og har udløst en sirene. Området er frakoblet, og en 24-timers zone er aktiveret. Overfaldstrykket er måske aktiveret, og sabotagekontakten er aktiv. Hvilken alarmreaktion (sirene, blinkende lampe osv.), der udløses, afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Område-LED en på centralenheden angiver, hvor alarmen er udløst. I Hvad du skal gøre, når en alarm udløses kan du læse, hvordan du afstiller en alarm. 9.3 Systemalarm f.eks.: Den tilstand som opstår i sikkerhedssystemet, når en S18 enhed (central, RAS eller DGP) saboteres, stopper med at kommunikere eller registrerer en fejltilstand, f.eks. en netfejl, lav akkumulator eller en sikringsfejl. Forstyrrelse i alarmudstyret, eller dæksler fjernet (DGP-sabotage). Forstyrrelse i kommunikationskablerne - afbrudt eller kortsluttet (DGPfejl, RAS-fejl). Forstyrrelse i sirenetilslutningerne - afbrudt eller kortsluttet (sirenefejl). Januar 2009 Betjeningsvejledning 21

28 Alarmtyper Forstyrrelse i telefonlinje - afbrudt, kortsluttet eller beskadiget (Transmissionsfejl). Afbrydelse af strømforsyning og/eller overbelastning og akkumulatorproblemer (netfejl, sikringsfejl, lav akkumulator) Hvilken alarmtilstand (sirene, flash osv.) der udløses, afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Systemet er programmeret til at reagere på en systemalarm på én af to måder: 1. Fastholde systemalarmer Der skal indtastes en PIN-kode, der har rettigheder til at afstille systemalarmer, for at afstille systemalarmen. Fremgangsmåden til identifikation og afstilling af fastholdte systemalarmer er den samme som den fremgangsmåde, der er beskrevet for alarmer. 2. Ikke fastholdte systemalarmer Systemalarmen afstilles automatisk, så snart det forhold, der udløste alarmen, er blevet udbedret. Fremgangsmåden til identifikation af detaljer om systemalarmen er den samme som den fremgangsmåde, der er beskrevet i forbindelse med identifikation af alarmer. 22 Betjeningsvejledning Januar 2009

29 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses 10 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses Når der udløses en alarm, blinker LED en for det område, hvor alarmen er udløst, rødt på betjeningspanelet. Meddelelsen Der er ingen alarmer i dette område vises ikke længere. Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen. Der kan være flere zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt, hvilken zone der forårsager problemet, så du hurtigt kan afhjælpe situationen Afstilling af en lokal alarm Betjeningspanelet udsender en pulserende tone, indtil der kvitteres for alarmen (hvis dette er programmeret). LED en for det område, hvor alarmen er udløst, blinker rødt på betjeningspanelet, afhængigt af hvordan det er programmeret. På displayet er følgende vist:,lokal ALARM KODE: Januar 2009 Betjeningsvejledning 23

30 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses Tabel 5: Sådan afstilles en lokal alarm 1 Tryk på ENTER to gange. 2 De zoner, der forårsager alarmen, angives enten: En ad gangen f.eks. LOKAL ALARM FRA A4. INDBRUD NEXT/ENTER: eller som en liste med numre f.eks. LOKAL ALARM FRA A4, A5, A9, ZONE NR: Nu ved du, hvilke zoner der forårsager problemet. 3 Fra en visning: Valg Resultat Kvittere for den lokale alarm Få vist det fulde zonenavn Opdatere listen med zoner Tryk på 0 og ENTER Tryk på NEXT 4 Følgende vises på displayet: Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE KODE: Afhjælp problemet (luk f.eks. døren). Der kvitteres for den lokale alarm (se herunder). Afhængigt af programmeringen kræves der en brugerkode, for at alarmen kan afstilles. Det fulde zonenavn vises. Listen med zoner opdateres, og de næste zoner (hvis der er flere) vises på listen. Alarmgentagelse: Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen automatisk efter et forudindstillet tidsrum, medmindre årsagen til alarmen er fjernet, uanset hvor mange gange du kvitterer for alarmen. Når en alarm gentages, vises bogstavet før zonenummeret ikke. 24 Betjeningsvejledning Januar 2009

31 10.2 Afstilling af alarm i en zone S18 - for systemadministrator Hvad du skal gøre, når en alarm udløses LED en for det område, hvor der er udløst en alarm, blinker rødt på betjeningspanelet. Sirenerne er aktive (hvis de er programmeret). Når der udløses en alarm, forsvinder meddelelsen Der er ingen alarmer i dette område fra den øverste linje. I stedet for vises følgende: KODE: Zoner, hvor der er udløst en sabotagealarm, vises med et S foran zonenummeret. Tabel 6: Sådan afstilles alarm i en zone 1 Indtast PIN-koden. 2 Tryk på OFF. Følgende vises på displayet. 3 Indtast områdenummeret for den zone, hvor der er udløst en alarm (blinkende LED), og tryk på ENTER. Følgende vises på displayet: 4 Fastslå, hvor alarmen er udløst, ved at gennemse alarmloggen (side 23). 5 Afhjælp problemet. 0-Alle,1-Område 1,2-Område 2,3-Område 3 Tast Område: INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE KODE: Januar 2009 Betjeningsvejledning 25

32 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses 10.3 Yderligere oplysninger om alarmer Når alarmtilstandene ikke længere er til stede, og alarmen er blevet afstillet, sendes der automatisk en klarmelding til Kontrolcentralen. Hvis du ikke kan afstille en alarm på grund af en fejlbehæftet zone, skal du se afsnittet Menuvalg 10, Udkoble zone. Du kan kun afstille en alarm for et område, der er tildelt til din PIN-kode. Hvis du ikke kan afstille alarmen, skal du kontrollere, at den blinkende område-led vedrører et område, du kan frakoble med din PIN-kode. Hvis ikke, kan dit forsøg på at afstille alarmen resultere i, at du tilkobler/frakobler systemet. Hvis du ikke kan afstille en systemalarm, fordi forholdene kræver, at der er en servicetekniker til stede, skal du se afsnittet om Udkoble/Ophæv udkobling af RAS/DGP (Menuvalg 16 på side 62). Systemet kan programmeres på en sådan måde, at bestemte alarmer (f.eks. sabotagealarmer) kræver en bestemt handling fra serviceteknikeren. Anmodning om service afstil og en kode vises på displayet. Giv disse oplysninger til serviceteknikeren. 26 Betjeningsvejledning Januar 2009

33 Visning af seneste alarmer (alarmlog) 11 Visning af seneste alarmer (alarmlog) Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først Ingen aktive alarmer Tabel 7: Hvis der ikke er alarmer 1 Startvisning Tast din PIN-kode. Tryk ENTER for at åbne visning 2 Tryk ENTER to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. 3 På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: 08:30 17/07/2003 Kode# 13:23-31/10-LOKAL ALARM Zone 1 1-Scan, Ø Afslut: Scan Gennemlæs tekstlinie Tryk på 1. Bladre tilbage Du kan se forrige hændelse (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet "Slut på LOG") Tryk ENTER Bladre frem Du kan se næste hændelse (hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen) Tryk *MENU Afslut Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på CLEAR (eller 0). Januar 2009 Betjeningsvejledning 27

34 Visning af seneste alarmer (alarmlog) 11.2 Når der er aktive alarmer Tabel 8: Hvis der er udløst en alarm 1 Startvisning Tast din PIN-kode. Tryk ENTER for at åbne visning 2 Tryk ENTER to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: 08:30 17/07/2003 Kode# Alarm i 3, Alarm zone NEXT / ENTER Bladre frem i listen. Tryk NEXT. Afslut. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk CLEAR (eller ENTER) 28 Betjeningsvejledning Januar 2009

35 12 S18- menuerne S18 - for systemadministrator S18- menuerne S18-menuen indeholder 23 menuvalg, du kan bruge til at udføre forskellige funktioner. Nogle af funktionerne er specifikt beregnet til bestemte installationer, mens du måske ikke har fået tildelt andre. Derfor kan du sikkert ikke se alle menuvalgene, når du åbner menuen, men kun dem, der er programmeret til at være tilgængelige, når du anvender din PIN-kode. Som manager af systemet er din PIN-kode programmeret af serviceteknikeren til at kunne anvende flere menuvalg, end den almindelige bruger kan. Hvis du åbner menuen, og ikke trykker på en tast i to minutter, forlader du automatisk menuen. Det anbefales at forlade menuen ved hjælp af 0 ENTER eller CLEAR i stedet for timoutfunktionen. Hvis en anden bruger menuen, inden den timer ud, bliver de funktioner, den pågældende person bruger, logget på din PIN-kode. Hvis du forsøger at vælge en funktion, der ikke er tildelt til din PIN-kode, vises meddelelsen: Mangler autoritet til denne funktion. Selv om du har adgang til et menuvalg, har du måske ikke adgang til alle de oplysninger, den indeholder. Du har kun adgang til oplysningerne om de områder, der er tildelt til din PIN-kode. HVORDAN MENUVALG ER ORGANISERET I DENNE MANUEL Menuvalgene er nummereret fra 1 til 24 i S18-systemet. Dette nummersystem bruges også i denne manual, således at menuvalg 1 "Centralstatus" er afsnit nummer 12.1 "Centralstatus". Tabel 9: Sådan åbnes et menuvalg 1 Inden du begynder, skal du kontrollere, at nedenstående tekstbesked er vist på displayet: 2 Tryk på MENU*. 3 Følgende vises på displayet: 4 Indtast PIN-koden og tryk på [ENTER] 5 Følgende vises på displayet: 6 Fra displayet kan du nu: INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE KODE: TAST KODE FOR ADGANG TIL MENU KODE: 0-Afslut, ENTER-Ned, *-Op 0-Afslut,Menu: Januar 2009 Betjeningsvejledning 29

36 S18- menuerne Tabel 9: Sådan åbnes et menuvalg Valg Resultat Rulle fremad Tryk på ENTER Der rulles fremad gennem menuvalgene med en post ad gangen. Rulle tilbage Tryk på MENU* Der rulles tilbage gennem alarmloggen med en post ad gangen. Vælge et menuvalg Forlade et menuvalg. Forlade menuen Indtast nummeret på et menuvalg, og tryk på ENTER Tryk på ENTER Tryk på 0 og EN- TER Åbner til et bestemt menuvalg. Menuvalget forlades. Du forlader menuen og vender tilbage til den oprindelige visning som vist i trin 1. Når du ruller gennem menuvalgene, vises de enkelte menuvalg. f.eks. 10-UDKOBL ZONE 0-AFSLUT, MENU: 30 Betjeningsvejledning Januar 2009

37 12.1 Centralstatus S18 - for systemadministrator S18- menuerne Brug denne funktion til at få vist alle de zoner, hvor der er udløst en alarm eller en sabotagealarm, der er udkoblede eller aktive, samt eventuelle systemalarmer. Der findes menuvalg til særskilt visning af disse situationer. Denne funktion kan dog bruges til at kontrollere alle de zoner, der kræver opmærksomhed. Status angives ved det bogstav, der står foran zonenummeret: Kode Zonestatus Betydning A Alarm Der er udløst en alarm i denne zone, og du skal kvittere for at afstille alarmen. Se afsnittet Alarmtyper på side 21. S Sabotage alarm Der er udløst en alarm i denne zone på grund af sabotage eller utilsigtet beskadigelse. Du skal kvittere for at afstille alarmen. Se afsnittet Alarmtyper på side 21. u Udkoblet Zonen er taget ud af drift som en del af sikkerhedssystemet. Den er sandsynligvis brudt eller defekt. a Aktiv Zonen er aktiveret og skal kontrolleres og eventuelt rettes, for at sikre, at sikkerheden opretholdes. Luk f.eks. døren. Januar 2009 Betjeningsvejledning 31

38 S18- menuerne Tabel 10: Sådan angives status på alle zoner: 1 Åbn menuvalg 1. 2 Hvad der herefter sker, afhænger af zonernes status: Ingen zoner med alarm, sabotage, udkoblede eller aktive Zoner med alarm, sabotagealarm, udkoblede eller aktive Zoner angives enten én ad gangen eller som en liste med tal: eller 2 Fra displayet kan du nu: INGEN ALARMER,SAB,UDKOBL.AKTIVE TAST ENTER: STATUS I A2. INDBRUD NEXT/ENTER STATUS I A1,A3,S4,u5,u9 ZONE NR: Valg Resultat Få vist det fulde zonenavn Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Det fulde zonenavn vises. (Udelukker status Ingen alarmer, sabotage, spærret, aktiv). Opdatere listen Tryk på NEXT Opdaterer listen med zonestatus. Afslutte Tryk på ENTER Afslutter menuvalget og vender tilbage til displaykoden. Se også: Menuvalg 2, Aktive zoner, side 33 Menuvalg 3, Zoner i alarm, side 34 Menuvalg 4, Udkoblede zoner, side Betjeningsvejledning Januar 2009

39 12.2 Aktive zoner S18 - for systemadministrator S18- menuerne Brug denne funktion til at få vist alle aktive zoner, f.eks. en åben dør. Tabel 11: Sådan vises alle aktive zoner 1 Åbn menuvalg 2. 2 Hvad der herefter sker afhænger af, om der er aktive zoner: Se også: Ingen zoner aktive Zoner er aktive. Aktive zoner angives enten én ad gangen eller som en liste med numre: eller 2 Fra displayet kan du nu: Valg Resultat Få vist det fulde zonenavn Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Menuvalg 1, Centralstatus, side 31 ALLE ZONER ER NORMALE TAST ENTER: AKTIV I 4.INDBRUD NEXT/ENTER AKTIV I 1, 2, 6. ZONE NR: Det fulde zonenavn vises. (Udelukker status Alle zoner er normale). Opdatere listen Tryk på NEXT Listen med zonestatus opdateres. Afslutte Tryk på ENTER Tryk på ENTER. Menuvalget afsluttes, og du vender tilbage til visningen "Kode:". Januar 2009 Betjeningsvejledning 33

40 S18- menuerne 12.3 Zoner i alarm Brug denne funktion til at få vist alle de zoner, der er i alarm. Alarmer skal kviteres og afstilles. Se afsnittet: Hvad skal du gøre når en alarm er udløst på side 23. Tabel 12: Sådan vises alle zoner i alarm 1 Åbn menuvalg 3. 2 Hvad der herefter sker afhænger af, om der er zoner i alarm: Ingen zoner i alarm. Zoner er i alarm Zoner i alarm angives enten én ad gangen eller som en liste med numre: eller 2 Fra displayet kan du nu: Valg Resultat Få vist det fulde zonenavn INGEN ALARMER TAST ENTER ALARM I 3,INDBRUD NEXT/ENTER ALARM I 1, S2, 6. ZONE NR: Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Det fulde zonenavn vises. (Udelukker status Ingen alarmer). Opdatere listen Tryk på NEXT Listen med zonestatus opdateres. Afslutte Tryk på ENTER Menuvalget afsluttes. Sabotagealarmer identificeres med S foran zonenummeret. Se også: Alarmtyper, se afsnit 9 side 21 Menuvalg 1, Centralstatus, side 31 Hvad du skal gøre, når en alarm udløses, se afsnit 10 side Betjeningsvejledning Januar 2009

41 12.4 Udkoblede zoner S18 - for systemadministrator S18- menuerne Brug denne funktion til at få vist alle udkoblede zoner. Du udkobler en zone for at udelukke den fra sikkerhedssystemet, hvis den konstant er aktiv eller fejlbehæftet. Dermed kan den ikke udløse en alarm. Brug denne funktion til at fastslå, hvilke zoner der ikke fungerer korrekt og skal efterses. Tabel 13: Sådan vises alle udkoblede zoner 1 Åbn menuvalg 4. 2 Hvad der herefter sker afhænger af, om der er udkoblede zoner. Se også: Ingen udkoblede zoner. Zoner er udkoblet. Udkoblede zoner angives enten én ad gangen eller som en liste med numre: eller 2 Fra displayet kan du nu: Valg Resultat Få vist det fulde zonenavn Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Menuvalg 1, Centralstatus, side 31 INGEN UDKOBLEDE ZONER TAST ENTER ALARM I 3,INDBRUD NEXT/ENTER ALARM I 1, S2, 6. ZONE NR: Det fulde zonenavn vises. (Udelukker status Ingen udkoblede zoner). Opdatere listen Tryk på NEXT Listen med zonestatus opdateres. Afslutte Tryk på ENTER Menuvalget afsluttes. Januar 2009 Betjeningsvejledning 35

42 S18- menuerne 12.5 LOG Brug denne funktion til at få vist alle tidligere hændelser i systemloggen, herunder alarmer, adgang til menuen osv.. Du kan fastslå hændelser, f.eks. det tidspunkt, en alarm blev udløst, det tidspunkt, den blev afstillet, og hvem der afstillede den, det tidspunkt, systemet blev frakoblet om morgenen osv. Alarmhændelser: Hændelser, der kun logges: Alle de hændelser, der vedrører alarmer i systemet. Hændelser, der ikke transmiteres til kontrolcentralen, men i stedet kan sendes til en lokal printer eller computer, f.eks.: Adgang givet/afvist ved døre osv. Eksempel på en hændelse. I displayets øverste linie vises følgende: 13:49 26/11 MENU VALGT PÅ BETJENINGSPANEL 1> 1-SCAN, 0-EXIT Tidspunktet for hændelsen i timer og minutter - TT:MM. Datoen for hændelsen som dag og måned - DD/MM. Typen af hændelse, f.eks. menu valgt. Placeringen af hændelsen f.eks. RAS 1 = Betjeningspanel 1. Brugerens nummer og navn (uden for displayet). Hændelserne vises i omvendt kronologisk rækkefølge, dvs. at den sidste hændelse vises først. Tabel 14: Sådan vises systemloggen 1 Åbn menuvalg 5. 2 Følgende vises på displayet: 1-ALARM 2-DØR 3-SERVICE VALG: 3 Marker den hændelsesliste, du ønsker at se, ved at: - Tast 1 og ENTER for at få vist alarmhændelser eller - Tast 2 og ENTER for at få vist dørhændelser - Tast 3 og ENTER for at få vist servicehændelser 4 Fra hændelsesvisningen kan du nu: Valg Resultat Rulle fremad Tryk på MENU* Der rulles fremad gennem hændelseslisten med én post ad gangen. 36 Betjeningsvejledning Januar 2009

43 Tabel 14: Sådan vises systemloggen S18 - for systemadministrator S18- menuerne Rulle tilbage Tryk på ENTER Der rulles tilbage gennem alarmloggen med én post ad gangen. Afslutte Log Tryk på 0 Hændelsesloggen afsluttes, og du vender tilbage til hovedmenuen. Scanne displayet for at få vist alle detaljer Tryk på 1 Displayet scannes, og alle detaljer om en hændelse vises (f.eks. brugernavn, nummer og navn). Januar 2009 Betjeningsvejledning 37

44 S18- menuerne 12.6 Testrapport Brug denne funktion til at få vist resultaterne af en frakoblingstest eller tilkoblingstest Frakoblingstestrapport Testresultaterne, der viser, om bestemte zoner fungerer korrekt. Zonerne skal programmeres til at medtages i testen og fungere, når områder frakobles Tilkoblingstestrapport Testresultaterne, der viser, om bestemte zoner fungerer korrekt. Zonerne skal være programmeret til at medtages i testen og fungere, når områderne tilkobles. Hvis en zone er vist som ikke-testet, kan det betyde, at den ikke er testet på grund af en forglemmelse, eller fordi den er fejlbehæftet og ikke kunne testes. Tabel 15: Sådan vises resultaterne af en test 1 Åbn menuvalg 6. 2 Følgende vises på displayet: TESTRAPPORT:1-FRAKOBLING 2-TILKOBLING VALG: 3 Marker den ønskede testrapport ved at trykke på: 1 ENTER ved frakoblingstest eller 2 ENTER ved tilkoblingstest eller ENTER for at vende tilbage til menuen. 38 Betjeningsvejledning Januar 2009

45 Tabel 15: Sådan vises resultaterne af en test S18 - for systemadministrator S18- menuerne 4 Hvad der herefter sker afhænger af, hvilken funktion du vælger, eller om der er ikke- testede zoner/kameraer: Frakoblingstest: (Zonetestrapport vises først). Alle zoner er testet. Ikke-testede zoner Ikke-testede zoner vises enten én ad gangen eller som en liste med numre: eller 5 Fra displayet kan du nu: INGEN IKKE TESTEDE ZONER TAST ENTER EJ TESTET VED FRA 1, ALARM NEXT/ENTER EJ TESTET VED FRA 1,2,3 ZONE NR: Valg Få vist det fulde zonenavn. Opdatere listen med zoner og få vist den resterende zone (hvis en sådan findes). Afslutte Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Tryk på NEXT Tryk på ENTER Januar 2009 Betjeningsvejledning 39

46 S18- menuerne Tabel 15: Sådan vises resultaterne af en test Tilkoblingstest: Alle zoner er testet. Ikke-testede zoner Ikke-testede zoner vises enten én ad gangen eller som en liste med numre: eller INGEN IKKE TESTEDE ZONER TAST ENTER EJ TESTET VED TIL 17, ALARM NEXT/ENTER EJ TESTET VED TIL 1,2,3. ZONE NR: 5 Fra displayet kan du nu: Valg Få vist det fulde zonenavn. Opdatere listen med zoner og få vist den resterende zone (hvis en sådan findes). Afslutte Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER Tryk på NEXT Tryk på ENTER 40 Betjeningsvejledning Januar 2009

47 12.7 Servicemenu S18 - for systemadministrator S18- menuerne Brug denne funktion til at gøre det muligt for brugeren at oprette forbindelse til en ekstern PC for at programmere. Tabel 16: Servicemenuvalg Valgnr. Valgnavn Beskrivelse 1 Tilkald servicetekniker 2 Afbryd PC-forbindelse 3 Opkald til service PC 4 Opkald til midlertidig service PC 5 Direkte (via J18) PC opkobling 6 Svar opkald fra service PC Anvendes ikke. Afbryder forbindelsen til Management Software. Anvendes ikke. Anvendes ikke. Centralenheden opretter en midlertidig direkte forbindelse til en PC, der er tilsluttet til den serielle port (J18) på central printet. Denne funktion kan kun anvendes af en servicetekniker. Anvendes ikke. 7 Sirene test Aktiverer indv. sirene i 3 sekunder, derefter udv. sirene i 3 sekunder og til slut strobe i 3 sekunder. 8 Start transmission af talemelding 9 Stop transmission af talemelding Anvendes ikke. Anvendes ikke. 10 RAS test Tester test af LED er, LCD-display og buzzer på den RAS, hvor testen bliver aktiveret. Januar 2009 Betjeningsvejledning 41

48 S18- menuerne Tabel 17: Sådan vælges servicemenuen 1 Åbn menuvalg 7. 2 Følgende vises på displayet: 3 Indtast PIN-koden. 4 Tryk på ENTER. KODE PÅKRÆVET KODE: 5 Følgende vises på displayet: 1-TILKALD SERVICETEKNIKER 0-AFSLUT, MENU: 6 Indtast det ønskede servicevalgnummer (se tabellen ovenfor), og tryk på ENTER. I nogle tilfælde bliver du bedt om at indtaste yderligere oplysninger. Valg Tillad PC programmering Fremgangsmåde Tryk på 5 og ENTER. Følgende vises på displayet: 5-BEKRÆFT TILLADELSE TIL PC PROGRAMMERING 0-AFSLUT, Tryk derefter på: 5 og ENTER for at bekræfte tilladelse til PC programmering eller 0 og ENTER for at vende tilbage til menuen. 42 Betjeningsvejledning Januar 2009

49 12.8 Filmtællere S18 - for systemadministrator S18- menuerne Anvendes ikke Vis zonenavne Brug denne funktion til at få vist zonenavnene (tekst, der beskriver zonerne) i systemet. Tabel 18: Sådan vises zonenavnene 1 Åbn menuvalg 9. 2 Zonerne angives enten: En ad gangen f.eks. eller som en liste med numre f.eks. 3 Fra en visning: ZONE 1, INDBRUD ZONE NR: ZONE 1,2,3,4,5,6,7 ZONE NR: Valg Vise de resterende zoner på listen (hvis de findes). Rulle gennem listen. Afslutte funktionen og vende tilbage til menuen. Indtast zonenummeret, og tryk på ENTER. Tryk på NEXT. Tryk på ENTER. Januar 2009 Betjeningsvejledning 43

50 S18- menuerne Udkobling af en zone Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone (hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er blevet afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmen er tilkoblet, eller ved en ombygning i en zone. En udkoblet zone, vil ikke kunne transmitere selv om systemet er tilkoblet. En udkoblet zone er som standard kun udkoblet indtil det område, zonen tilhører, frakobles næste gang. Tabel 19: Sådan udkobles en zone 1 Startvisning: Tryk MENU*. (På side 29 finder du flere oplysninger om Adgang til menuer). 2 Tast din PIN-kode. Tryk ENTER 3 Tast 10 Tryk ENTER. 4 Hvis alle zoner er normale kan du udkoble normale zoner, hvis du kender zonenummmeret Tast zonenummer Tryk ENTER 08:30 17/07/2003 Kode# Alle Zoner Er Normale Udkobl: 44 Betjeningsvejledning Januar 2009

51 Tabel 19: Sådan udkobles en zone S18 - for systemadministrator S18- menuerne 5 Hvis der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk NEXT. Vælg den zone, du vil udkoble. Tast zonenummer. Tryk ENTER. Gentag hvis du skal udkoble yderligere zoner. Tryk ENTER, når du er færdig. 6 Afslut udkobling Tryk CLEAR. Aktive på 4.Alarm Udkobl: Januar 2009 Betjeningsvejledning 45

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000

Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Betjeningsvejledning SDVR 4500/16000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral Betjeningsvejledning S4TP trådløs privathjemscentral Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere