REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg."

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del Bilag 218 Offentligt REJSEARBEJDERE. DK 6. april Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Bemærkninger og spørgsmål til Økonomi og Erhvervsministerens kommentar til henvendelsen af 21. februar 2011 fra foreningen Rejsearbejdere.dk vedrørende energirenoveringer, jf. BOU alm. del - bilag 45.- Svar BOU. Alm. del bilag Foreningen Rejsearbejdere.dk finder det yderst mærkværdig at der henvises til Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fra april Her fremgår at under 1 % af bygningsmassen udskiftes om året. Hvis energiforbruget skal reduceres væsentlig skal det ske i forhold til eksisterende bygninger. Regeringen fremlagde i februar 2011 Energistrategi 2050, hvor reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger og reduktion af CO2-udledningen er centrale indsatsområder. Såfremt arbejdsgruppens konklusioner var rigtig med hensyn til at rammerne for at gennemføre energirenoveringer i private boliger i det store og hele var, tilstede og tilstrækkelige, og der er ikke behov for at ændre rammerne for finansieringen af besparelsestiltag, eller ydelse af tilskud eller anden form for støtte. Det harmonerer ikke med at der en nedgang på 38,000 beskæftigede personer fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2010 ved Bygge og anlægsområdet. Uanset om man bruger anvendelsen af ESCO-konceptet ved store bygninger som kunne overføres til at fremme energibesparelser i små huse. Hjælper det ikke på den manglende finansiering. Rådgivning gør det ikke alene. Samtidig udviser nedenstående beregning at der ikke er økonomi i renovering af bygninger. Vi har gennemgået 2. energirenoverings projekter ud af 4. og, indsat udgifter til finansiering. som Bolius Boligejernes Videncenter har Publiceret projekter med energirenovering af boliger i Tilst ved Århus. Husene er de typiske huse fra som der står næsten en halv million af. Udgifterne til energirenoveringen var på tusinde kr. De udviser at økonomien kun hænger sammen i en meget tynd tråd med F1-lån. Stiger renten, når lånet skal refinansieres eller er udgifterne højere undermineres bygherrens økonomi. Det samme problem kommer når der skal betales afdrag på lånet. Dertil kommer at Kreditforeningen kun må yde 80 % belåning. Rest banklån på 15 % egne midler 5 %.. De indsatte beregninger beviser helt klart at den af arbejdsgruppens resultat er et fejlskøn, og der er behov for at ændre, finansieringen, tilskud til afdrag eller et statsligt støtteprogram til banker og kreditforeninger der yder lån.. Farøvænget 4. havde en forventet årlig besparelse på kr. målt er besparelserne til kr. i energibehov. Finansieres de kr. med et afdragsfrit F1-lån, 2010 er den årlige renteudgift på lånet efter skat på ca kr. Overskud 100.kr ( Her var opsat et, lille solcelleanlæg) Langøvej 1.har også brugt 400,000 kr. og her er forskernes foreløbige bud på besparelserne kr. målt er besparelserne til kroner. Ved den samme belåning er der et underskud på kr Samme beregning. 5. april med et afdragsfrit F1-lån. Farøvænget kr. underskud kr. med afdrag kr. underskud kr. samme med 5% Obligationslån uden afdrag underskud med afdrag kr. underskud

2 kr. Langøvej kr. underskud med afdrag kr. underskud kr. samme med 5% Obligationslån uden afdrag kr. underskud kr. med afdrag kr. underskud kr. (ca. tal. Indsat.) Kilde: Realia A/S august 2010 (Efter Real Dania Byg er besparelserne. Farøvænget kr. renteudgifter med et afdragsfrit F1-lån kr kr. Besparelserne Langøvej kr. renteudgifter med et afdragsfrit F1-lån kr kr.) Yderligere barrierer Ejendomsværdiskat stiger forøgelse af udvendig areal og renoveringen. For Erhvervsbygninger er belåningsgrænsen 60 % Resten skal finansieres gennem banklån eller finansieringsselskaber. Hvor mange flere vil der komme i beskæftigelse i årene i Bygge og anlægssektoren og industrien. med de fremlagte 2. planer. Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fra april Energistrategi 2050.?. I hvilket årstal er endeligt vedtaget, som der stilles krav om installationer af Solcelleanlæg på bygninger med stort varmtvandsforbrug i forbindelse med tag renovering. Hvorfor skal der ikke, stilles krav til industri og varmeværker og ved, nybyggeri og renovering, om Hybride Solcelleanlæg. Der mangler ministerens svar på forskellen af afregningspriserne henholdsvis Danmark og Tyskland på 60 øre per kwh de første 10 år 40 øre per kwh de efterfølgende 10 år ved produktion. på større anlæg i Tyskland afregnes der ved 30. kwh 33,03 cent = 246 øre. Ved kwh. 29,73 cent =221 øre pr kwh. Og satserne var endnu højere i Den mindre afregning og finansiering Danmark er uden tvivl medvirkende erhvervsmæssig udnyttelse af Solcelleanlæg fortsat vil blive på et minimum. Til orientering ligger Danmark på en 17. Plads af EUlandene Bulgarien er nr. 16 med solcelleanlæg. Vi har i vores tidligere henvendelse bedt om at, der blev tage kontakt til den Danske Ambassade i Berlin Henvendelse Det Energipolitiske Udvalg EPU. alm. del. Bilag 53. om at, kontakte til den Danske Ambassade i Berlin om få Det tyske program for at, mindske CO2 Udslip fra Bundesministereium Für. Vekehr, Bau und Statenwiklung. Lov program og finansieringsform vedrørende bygninger. m.m. med en oversættelse til dansk tilsendt. Så bilagene kan sendes til Økonomi og Erhvervsministeren og Folketingets Boligudvalg. Klima og Energiministeren og Det Energipolitiske Udvalg. Da Klima og Energiministeren ikke svarer på vores spørgsmål har, vi selv undersøgt, hvad resultatet er for beskæftigelsen er med Tysklands Vedvarende Energi Lov. ( Erneuerbaren Energien Gesetzes EEG) samt Tilskud. Antal Beskæftigede: Total Beskæftigede: Beskæftigede ved Installering og udnyttelse af elektricitet Ved varme produktion Resten ved biomasse energi. Beskæftigelsesandel Solcelleanlæg Vindenergi Onshore

3 Med investeringer 2010 i vedvarende Energi på 26,57 Milliarder Euro er der en stigning på 28 % i forhold til Den største andel af investeringen er i Solcelleanlæg elektricitet 19.5 Milliarder Euro 73.4 % i 2010 i forhold til 2009 hvor den på 12.4 Milliarder Euro 60 %. Omsætningen af anlæg og komponenter i Tyskland har udvist en stigning på 20 % til Milliarder Euro. Inklusiv Eksport. Solcelleanlæg elektricitet Milliarder Euro Vindenergi 7,6 10 Milliarder Euro. Biomasse Kraftvarmeværker og små Bio anlæg I 2010 var der en rekord tilvækst på 6.4 Gigawatt af Solcelleanlæg til elektricitet. Forøgelse 88%. Kilde. Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 18. marts Tysklands Bundesministereium for Omverden, Naturbeskyttelse, Reaktorsikkerhed giver tilskud til Følgende grupper: Firmaer, Kommuner, Offentlige indretninger, Privatpersoner, Forbund og Foreninger. Tilskud gives til. Solvarmeanlæg, Bio fyringsanlæg, Varmepumpe, Jordvarmeanlæg, Fjernvarmenet der bruger de overnævnte metoder til at opvarme anlægget. Til gives der et tilskud på 120 Euro 894 kr. pr. m2. solcelleanlæg derefter 90 Euro 670 kr. til kombineret rum opvarmning og varmt vand. Hybridanlæg med Solcelleenergi med varmepumpe eller Solcelleenergi med biomasse fyr en bonus på 600. Euro 4470 kr. efter kun 500 Euro. Elektriske Luft og Varmepumper 900 Euro 6700 kr. op til 1200 Euro 8940 kr. KfW. Bankgruppen: Som regel kan 100 % af tilskudsprojektet gives som et rentebilligt lån hvor renten bliver lav. På grund af rentetilskud fra offentlige midler til 1,35 % og opad. (Programdel Præmium) Standard 70 % Energisanering af 800,000 Boliger fra gav 2,4 millioner ton mindre udledning af Kuldioxid. CO2. i Tyskland. For hver 7,45 investeret milliard kr. i bygninger skaffes der ca. 25,000 arbejdspladser. Kilde: Bundesministereium for Omverden, Naturbeskyttelse, Reaktorsikkerhed. Ud over den kompensation, der er reguleret i Tyskland af loven om vedvarende energi (EEG) er der 12 andre programmer for støtte af køb af solcelleanlæg. Investeringsstøtte til Solcelleanlægs systemer i Industrien og som er godkendt som skattefradrag. Hertil kommer, KfW Development Bank følgende programmer: KfW Privat Kredit KfW - Kommunalkredit BMU - Demonstrationsprogram KfW - investerer lokalt. Midlerne fra KfW Development Bank, i modsætning til investeringen udelukkende af et lån og på de respektive huset bank til rådighed. Delstaterne har ligeledes vedtaget følgende egne fremmelove: Bayern - rationel energiproduktion og-anvendelse i den kommercielle - (tilskud) Lavere - innovation støtteprogram (kommercielle) - (lån / tilskud undtagelser i)

4 Nordrhein-Westfalen - progres.nrw "Rationel energiudnyttelse, vedvarende energi og energibesparelser" - (tilskud) Rheinland-Pfalz - energieffektive bygninger - (tilskud) Saarland - Fremtidens energi Technology Program (ZEP-Tech), 2007 (Demonstrations-/Pilotvorhaben) - (tilskud) [71] I starten af 2008 er en undersøgelse blevet præsenteret SUN- AREA Forskningsprojekt fra Fakultetet for Landbrugsvidenskab og Landskabsarkitektur Osnabrück (Overflyvning med Sensorskanner i et fly over Osnabrück)som kom til følgende resultat: På bygninger er der 2. Kvadratkilometer tag som er egnet til anvendelse af Solceller. De overflader vil kunne give MWh / år til produktion af elektricitet, nuværende el-behov for alle husstande i Osnabrück (233 tusind MWh / år, som i 2006) ville dække mere fuldt ud. [48] 20 % af Tysklands tage er egnet til Solenergi produktion Det er nok til at dække ca. 100 % af det private strømforbrug. Kilde: SUN- AREA Forskningsprojekt Fakultät Agrarwissenschaften & Landschaftsarchitektur Osnabrück Bilag. Datablad fra Ministeriet for Omverden, Naturbeskyttelse Reaktorsikkerhed. Foto af Energirenovering Hus Tyskland. Artikel Dagbladet Licitationen 24. februar Kopi til Økonomi og Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Folketingets Boligudvalg. Med venlig hilsen Formand i foreningen Rejsearbejdere.dk Hans Erik Meyer Nørbyvej Aabenraa.

5

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere