Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING"

Transkript

1 Kapitel 3 SPROGETS UDVIKLING Indhold: 1 Ordforrådets udvikling 2 Fremmedord og låneord 3 Lån er en naturlov 4 Hvor kommer sproget fra? 5 De nordiske sprogtrin 6 Udviklingen af dansk 7 Opsamling 1 Ordforrådets udvikling Når sprogets udvikling er på dagsordenen, er det som regel fremmedordene der er i fokus. Og det er oftest engelsk der holdes frem som årsag til en snigende fremmedgørelse. Men historien om de fremmede ord eller de lånte fjer er ikke så simpel. Læren om ordenes historie kaldes etymologi, og etymologiske oplysninger kan findes i særlige etymologiske ordbøger (de kan godt være lidt overvældende) og i de bedste udgaver af fx NuDansk Ordbog. Engelsk etymologi kan man finde i fx The Concise Oxford English Dictionary. I de seneste ca 50 år har vi fået mange ord fra engelsk eller amerikansk, fx video, computer, remote control, og mange mange flere. Det skyldes dels at vi efter verdenskrigene naturligvis identificerede os med sejrherrerne (Storbritannien og USA), og dels den kraftige kulturpåvirkning vi har fået fra især USA (film og tv og teknologi i det hele taget). Det pudsige er at fremmedordene kun i få tilfælde er oprindelig engelske (som fx film, tape). De fleste er oprindelig fra latin eller græsk (som mobil, telefon, teknik, mikrobiologi). 2 Fremmedord og låneord Fremmedord bliver til låneord når vi bruger dem jævnligt og bredt. Fremmedord kalder vi dem vi endnu har et usikkert forhold til, enten fordi de er helt nye (fx bluetooth 'trådløs'), eller fordi de mest bruges af eksperter (fx lingvistik 'sprogvidenskab'). Eller fordi de ser underlige ud (fx psykologi af græsk psykhe 'sjæl'). Men vi har masser af ældre låneord, især fra tysk, fordi vi i Middelalderen havde et tæt samkvem med Nordtyskland, bl.a. handel med Hansestæderne. Helt op til 1864 var en stor del af Danmarks befolkning (i Holsten og Slesvig) tysktalende. Dem har vi fået mange af vores helt almindelige låneord fra. Vi tænker ikke over det, men ord som arbejde, dygtig, rigtig, temmelig kommer fra plattysk (nordtysk). På nordisk kan man være vis; fra tysk kommer klog; fra latin kommer intelligent. Over 50% af vores ordforråd er låneord. Ikke alene fra tysk, men mange steder fra: Latin: person, brev, form, parti, minister, nation, union (og mange andre på ion) Græsk: skole, ide, elektricitet, politik, gymnastik, musik, teknologi (og mange andre på ik og ologi) Fransk: avis, adresse, affære, militær, løjtnant (og mange andre militærudtryk) Italiensk: frikadeller, pasta, opera, bank, konto (og mange andre bankudtryk) Hebraisk: sjofel, Johannes, Peter (og flere andre navne) 1

2 Og andre, fx hollandsk komfur, børs, tyrkisk kiosk ('havehus'), arabisk kaffe, kinesisk te, mexikansk tomat, chokolade de fleste er kommet via tysk. Opgave 1: Vælg fem tilfældige sider i en ordbog med etymologi. Lav en liste over ord med angivelse af oprindelse og oprindelsessted. Udregn procenter af det samlede antal ord på de pågældende sider. (Det er næppe statistisk pålideligt, medmindre man sammenlægger resultaterne fra mange sider, fx ved at eleverne tager forskellige sider). Er der særlige kendetegn ved ord af en bestemt oprindelse? (især ved latinsk og græsk orddannelse) Fremmedordenes optagelse i sproget som låneord afhænger af om vi har brug for dem. Måske kommer mange af dem fordi vi synes de er smarte. Om de bliver, er et andet spørgsmål. "Vi skal generere et flow af turister ind i city." [Sagt af østjysk borgmester 2003] "Legends Live: Tennisstjerner i Danmark" [TV2-program, okt. 2004] I øvrigt er der ord som vi bruger ofte, men som alligevel ikke er blevet rigtige danske låneord, fx job, hotdog og drink(s) vi ved ikke helt hvordan vi skal bøje dem i flertal. Nogle bruger det engelske s som flertalsendelse (som job jobs), andre opfatter s som en del af ordet: Vil Du ha en drinks og en hotdogs? I bestemt form er det endnu sværere: Har Du spist hotdoggen? hotdogsen? alle hotdogsene? Men i de fleste tilfælde går det uden besvær, som i: Jeg kan ikke finde remoten til videoen. Den ligger oven på en af computerne. Det sprogområde (domæne) hvor der forekommer flest fremmedord, er nok forretnings- og reklame-sproget. Fx kan en businessman finde på at sige "Vi skal have et break, for vi har nogle practicals vi skal have cleared up. I Dytmærsken 9 i Randers kan man læse følgende forretningsskilte uden for en butiksarkade: Negle Design Accordion House Din musikbutik Pit Stop Big Abla Dametøj & lingeri i str No Name Street og jeans store Smart smykker Townhill Cafe & restaurant Det er den slags der fører til at man undertiden taler om at dansk er udsat for et 'domænetab'. Men mon ikke de alligevel taler dansk i de butikker? Domænetab er det faktum at der på forskellige 'domæner' (fx forretning, teknik og videnskab) bruges så meget engelsk at dansk taber terræn. Det er naturligvis noget vi skal være opmærksomme på. På den anden side må man erkende at nogle af disse domæner (fx nanoteknologi eller molekylærbiologi) er ved at blive indvundet ved internationalt samarbejde. Og det sker på et internationalt forståeligt sprog ligesom da vi i Renæssancen brugte latin. De forskere der udtrykker sig på engelsk når de skriver om deres fag, er nødt til det, fordi de har få danske fagfæller. Men de der er, kan måske alligevel finde ud af at udtrykke sig på dansk i deres daglige samvær. 2

3 Opgave 2: Det er velkendt at vi har mange låne- og fremmedord på det naturvidenskabelige og det teknologiske domæne. Prøv at finde låneord i dansk på følgende domæner: Bankvæsen Militær Religion NB Det er ikke altid nemt at se eller gætte. Slå op! Se også kapitlet om ordforrådet. 3 Er lån en naturlov? Med så mange låneord kan man spørge sig selv om dansk ikke allerede for længst er holdt op med at eksistere. Men alle sprog låner, og det er faktisk ikke ordforrådet der bestemmer sprogets centrale identitet. Det er grammatikken, som vi skal se nedenfor. Et sprog som engelsk er der nok ikke nogen der vil mistænke for at være ved at forsvinde. Men engelsk er et de allermest lånende sprog, bl.a. fordi det fra 1066 (Normannernes erobring) til ca 1450 var fransk der var det officielle sprog i England. Før det lånte engelsk fra nordisk og fransk, og i Renæssancen lånte man vidt og bredt fra latin og græsk. En illustration Engelsk på marken Fransk på bordet ox beef calf veal swine pork sheep mutton Nordiske lån i engelsk er fx die, law, take, window (og også det lidt mindre vellignende war der er beslægtet med dansk værge, værne; vi har selv senere lånt krig fra tysk.) Desuden er der mange ord på sk- (sc-), fx scowl, scum, skirt, sky. Disse lån vidner om at den kulturelle forbindelse mellem vikingerne og de fastboende var ganske tæt, og ikke kun krigerisk. Mange vikinger 'tog land' og blev boende. Og den Harold (Harald) som Vilhelm Erobreren slog ved Hastings i 1066, var en vikingeefterkommer. (Det var Vilhelm for resten også, selvom normannerne talte fransk.) Lån af ord fra sprog til sprog er et resultat af folkevandringer, erobringer og social og teknologisk påvirkning, og altså ikke er en 'naturlov'. I øvrigt er det latin og græsk der er de store långivere. Det skyldes ikke at latin og græsk har ordene i forvejen. Det skyldes dels at græsk filosofi og tænkning har lagt grunden i de fleste europæiske videnskaber; og dels at latin var det internationale videnskabssprog i Middelalderen og Renæssancen. Det er af den grund man bruger græsk og latin som råstof til nye ord for nye 'ekspert'-begreber. En illustration Hverken grækerne eller romerne havde biler. Men ordet automobil er fra græsk (auto) og latin (mobil) og betyder oprindelig 'selv-bevægelig'. På tysk tog man forstavelsen og kaldte bilen das Auto; på dansk tog vi sidste stavelse og lavede ordet bil. Det lyder jo da også bedre end at tage sidste stavelse af selvbevæge-lig På engelsk dannede man ikke noget nyt låneord her. I stedet bruger man car ('vogn') der selvfølgelig er i familie med carry, cart, carriage (men car- er oprindelig lånt fra latin ). 3

4 4 Hvor kommer sproget fra? Det er stort spørgsmål. Man mener mennesket har brugt sprog de sidste år. Men hvordan det begyndte, kan man ikke sige. Det er sandsynligt at det begyndte med vurderende udråb som ah, uhm, øv, av, fy, men vi ved det ikke. Det vi kan sige noget om, er den seneste historie. Den ældste historie vi kender Der var engang (for omkring 5000 år siden) et folk der boede i egnene nord for Det Kaspiske Hav. Det var et energisk folk, der drev jagt og landbrug. De spredte sig selv og deres kultur over det meste af Europa og store dele af Asien (bl.a. Indien). Derfor kalder man dem i dag 'indo-europæere'. Efterhånden som de spredte sig, blev deres sprog forskellige. Men ikke så forskellige at man ikke kan se at de er beslægtede. Derfor taler man i dag om en familie af indo-europæiske sprog. De tales i Europa og Indien, men også fx i Pakistan, Persien og Afganistan. Det er kun gennem disse sprog at vi ved noget om indoeuropæerne. De indoeuropæiske sprog kan opdeles i underfamilier. Sprog i den indo-europæiske sprogfamilie Keltiske Romanske Germanske Baltiske Slaviske Indo-iranske walisisk italiensk tysk lettisk russisk hindi skotsk- spansk nederlandsk litauisk polsk urdu gælisk portugisisk engelsk tjekkisk bengali irsk- fransk bulgarsk farsi (persisk) gælisk rumænsk Nordiske jugoslavisk dansk svensk norsk islandsk færøsk Oversigten over de indo-europæiske sprog er ikke udtømmende. Ud over de nævnte underfamilier danner græsk og albansk underfamilier for sig selv. Og også kurdisk og armensk er indoeuropæiske sprog. Blandt de slaviske sprog har slovakisk udskilt sig fra det der for få år siden kaldtes tjekko-slovakisk, og jugoslavisk ('sydslavisk') har delt sig i serbisk, kroatisk og slovensk. Det skyldes de nationale selvstændighedsbevægelser i disse områder. Og der findes sprog (som de romanske katalansk og provençalsk) der ikke er nations-sprog, men som alligevel ikke kan betragtes blot som dialekter. De romanske sprog nedstammer fra latin, som var det dominerende sprog i Romerriget. Den indo-europæiske sprogfamilie er blot én blandt mange andre, i Asien, Afrika, Amerika og Australien. Også i Europa findes der sprog der ikke er indo-europæiske: Finsk-ungarske sprog, der er beslægtede med en del andre mindre sprog i Østeuropa, fx estisk. Baskisk, der tales i nordvest-spanien og sydvest-frankrig. Tyrkisk, der tales i Lilleasien og den europæiske del af Tyrkiet, og som er beslægtet med en lang række sprog i Asien. Og hvor ved vi dét fra? I begyndelsen af 1800-tallet var der stor interesse for det nationale og for sprog som udtryk for nationalitet. Derfor begyndte mange sprogfolk at udforske sprogene og deres historie. Én af de første var den danske 'sproggransker' Rasmus Rask. Han fandt at der i masser af tilfælde var lydkorrespondenser mellem sprogene. Fx har dansk fader, fod og fuld, hvor latin har pater, pedog plen-. Det kunne ikke være et tilfælde, mente han. Og det er nu den almindelige antagelse at der i de germanske sprog på et tidspunkt er sket en lydændring fra p til f. Slægtsskabet mellem sprogene er bevist ved mange af den slags korrespondenser, også fx k h, som latin cornu dansk horn, eller canabis hamp, canis hund, quod hvad. Man må af denne sammenligning ikke forledes til at tro at dansk kommer af latin. De indo-europæiske underfamilier er søskende, 4

5 ikke forældre og børn. De nævnte korrespondenser er klart bedre til at vise et slægtskabsforhold end simpel ordlighed. Ellers skulle vi forklare slægtskabet mellem latinsk cornu og dansk korn dér er, trods den lydlige lighed, ikke noget slægtskab. Og når der er lighed mellem dansk krone og latin corona, så skyldes det at vi har lånt kronen 5 De nordiske sprogtrin Nordisk var i Vikingetiden stort set ét sprog, som efterhånden udspaltedes i østnordisk (dansk og svensk) og vestnordisk (færøsk, islandsk og norsk). Helt fælles har sprogene formentlig været ca ekr. Østnordisk skiller sig ud ca ekr. Middelalderdansk skiller sig ud ca Derefter har vi 'nydansk', dog i begyndelsen med klare forskelle, især i stavningen, fra 'nudansk'. Når norsk i dag synes at ligne dansk mere end svensk gør, så skyldes det den lange samhørighed med Danmark ( ). Den gjorde at der opstod et dansk-påvirket by- og skrift-sprog (riksmål/bokmål), mens det gamle 'rigtige' norsk taltes i dialekter uden for byerne. Siden 1800-tallet er begge sprogformer officielle, og gammelnorsk (landsmål) kaldes nynorsk, fordi det som skriftsprog er nyere end bokmål. (Helt ligetil ) Den nordiske sprogudvikling, fra fællesnordisk til dialektale forskelle til særskilte sprog, er formentlig samme udvikling som den der har ført fra et fælles indo-europæisk til den mangfoldighed af sprog vi har i dag. Dog har der samtidig med udspaltningen været et livligt samkvem, der har betydet at stort set alle Europas sprog har lånt fra deres naboer. Hvad er specielt for nordisk? De nordiske sprog adskiller sig fra de andre germanske sprog på forskellige måder. Bl.a. ved visse centrale ord i ordforrådet (fx tage, sammenlign tysk nehmen, og dø, sammenlign tysk sterben). Desuden er der sket stadige lydforskydninger. Fx blev et fællesgermansk /ai/ som i stain på fællesnordisk til /stæin/ (som stadig på nynorsk staves stein), og på østnordisk til /ste:n/. På engelsk blev samme lyd først til /sta:n/, dernæst til /sto:n/ og til sidst /stoun/ stavet stone. På tysk bevaredes diftongen i Stein. På den måde kan man se at engelsk alone, bone, oak, most, og tysk alein, Bein, Eiche, meist svarer nøje til dansk alene, ben, eg, mest. Det er en parallel af samme type som den vi tidligere så mellem fx latin p og germansk f. Og det er den slags paralleller der viser slægtskabet. I grammatikken er det mest afvigende kendetegn nok den specielle nordiske bestemtheds-bøjning, fx hus huset, sammenlign engelsk the house og tysk das Haus. I vestjyske og sønderjyske dialekter er man dog gået over til en foranstilling af artiklen, som i æ hus. Desuden kan nævnes de to grammatiske køn i navneordene (substantiverne): fælleskøn (en stol) og intetkøn (et bord). Stedordene (pronominerne) har dog desuden en skelnen mellem (naturligt) hankøn (han) og hunkøn (hun). På tysk (og i visse nordiske dialekter) har man tre køn (hankøn, hunkøn og intetkøn), mens engelsk helt har opgivet det med køn dog kun i navneordenes grammatik. På fransk har man to: hankøn (maskulinum) og hunkøn (femininum), selvom man i den latinske oprindelse har tre (som på tysk). 5

6 6 Udviklingen af dansk Det ældste dansk vi kender, er som nævnt fra Vikingetiden. Der findes runeindskrifter der er ældre (som fx den på Guldhornene fra omkring 450 ekr.); men de er korte og giver kun et ufuldstændigt billede af et tidligere sprogtrin. Fra Danmarks dåbsattest sa haraltr ias sar uan tanmaurk ala auk nuruiak auk tani karthi kristna 'Den Harald som sig vandt Danmark hele og Norge og daner gjorde kristne.' Dette uddrag fra den store Jellingesten kan med lidt god vilje nok forstås (ved hjælp af oversættelsen ord for ord) det kan forklare hvordan vi kan hævde en lige linje fra Harald Blåtand til i dag. Det mest iøjnefaldende ved udviklingen af dansk er nok svækkelsen af konsonanter efter vokaler. Det ses bl.a. ved en sammenligning med svensk, fx köpa købe, stuga stue, reka reje. Den udvikling synes at fortsætte i dag. Vi skriver stadig købe, løbe, men vi siger ofte /kø:u, lø:u/, i hvert fald i nogle dialekter af dansk. Og de fleste er vist enige om at peber hedder /péwå/. Men i øvrigt er moderne stavning så konservativ at vi som regel kan læse ældre nydansk uden problemer. Opgave 3: Find forskelle mellem nudansk og følgende tekst (ordforråd og stavning): "Der Amleth Haardeuendels Søn saa huorledis hans Farbroder bedreff saadant Wgudeligt mord oc Ketteri / fryctede hand sig for hannem. Oc paa det hand kunde frelsse sit Liff / stillede hand sine Gierninger oc tale / ligervis som hand hafde veret vild oc affsindig. Hand laa altid udi Dreck oc Skarn / oc besmittede sit Ansict oc gantske Legeme met megen wsynlig Skidenfærdighed." [fra Saxo Grammaticus Den Danske Krønicke, oversat fra latin af Anders Søffrinssøn Vedel, 1575] Det er pudsigt at det stumme d (som i hand og vild) faktisk er historisk ukorrekt. I vild har vi det stadig, selvom det på oldnordisk hed villr. Det skyldes formentlig påvirkning fra tysk wild. Det samme gælder fx moderne tand og her kan man ikke engang forsvare det med påvirkning fra tysk. Hannem er en bøjet form (oprindelig en dativ-form). 7 Opsamling Sproget ændrer sig tydeligst (og daglig) ved fornyelse af ordforrådet, især låneord og orddannelse. Låneord viser kulturel berøring, men ikke sprogligt slægtskab. Sprogligt slægtskab vises af lydlige korrespondenser i sprogenes basale ordforråd, der kan vise slægtskabet fx mellem de indo-europæiske sprog, og mellem de germanske sprog. Fx korrespondensen mellem latin ped- og germansk fod, eller mellem engelsk stone og dansk sten. Det er vigtigt at vi ikke kun finder korrespondens mellem enkelte ord, men mellem bestemte lyde i forskellige ord. Det skyldes at sproget primært ændrer sine lyde, og kun derigennem sine ord. Og det er disse lydændringer der i det lange løb bidrager mest til at sprogene efterhånden synes meget forskellige. Korrespondenserne opdager man først ved en nærmere betragtning af flere ord. Desuden sker der grammatiske ændringer (som fx simplificeringen af køns- og kasus-systemet i nordisk og engelsk i modsætning til fx latin, tysk og russisk). Også grammatiske ændringer bidrager til at gøre sprogene forskellige over tid. 6

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse 1 Almen sprogforståelse ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sproghistorie...5 Sprogenes slægtskab opdages...5 Den indoeuropæiske familie...7 Dansk...9 Islandsk...10

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider

Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Islands Universitet Ord i nord Efterår 2010 Engelsk indflydelse i norske, danske og svenske blogsider Alma Sigurðardóttir almas@hi.is Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Formål 1.3 Disposition

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter I Jamn aiser ^SK; Hvorfor indleder nogle mennesker rutinemæssigt deres svar med "jamen altså" når de bliver interviewet? Erik Hansen tager denne sproglige vane under behandling. Læs side 5 Schweizisk uden

Læs mere

Exit poll eller valgstedsmåling?

Exit poll eller valgstedsmåling? 2010/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere FORORD...11 INDLEDNING.... 13 SPROG ER IKKE ÉN TIL ÉN... 21 OVERSÆTTELSESSTRATEGIER.... 35 FALDGRUBE 2 FASTE UDTRYK.... 63 FALDGRUBE 4 EGENNAVNE... 79 FALDGRUBE 5 RANG OG TITLER...91 FALDGRUBE 6 FAGSPROG...103

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

M.ennesket er i Guds. 23. årgang, maj 2000. All for thc Ladies. Sukker, sirup og yoghurt. Snack eller snak? To a-lyde med betydn ings forskel?

M.ennesket er i Guds. 23. årgang, maj 2000. All for thc Ladies. Sukker, sirup og yoghurt. Snack eller snak? To a-lyde med betydn ings forskel? 'hi 'ti 23. årgang, maj 2000 All for thc Ladies Der er rigtig meget engelsk i danske reklamer. Fx var der engelsk ordstof i 82 % af reklamerne i et nummer af Alt for Damerne. Nogle sprogfolk mener, at

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Skal man slå en oversætter i hovedet med en digter?

Skal man slå en oversætter i hovedet med en digter? Er plansprog sprog? I plansprogsnummeret af Mål & Mæle spurgte Henning Spang-Hanssen om konstruerede sprog er sprog. Han skrev bl.a. at disse sprogs indholdsside kun kan stamme fra tosprogede ordbøger

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere