MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012"

Transkript

1 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: Fax:

2 Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser, der gælder. Vi vil naturligvis også gerne fortælle, hvilke goder vi tilbyder, og hvilke rettigheder du har som ansat hos os. Vi forventer, at du læser medarbejderhåndbogen grundigt igennem ved din ansættelse, samt når der udleveres et nyt eksemplar, som er blevet revideret. Hver medarbejder får et personligt eksemplar af medarbejderhåndbogen udleveret hvert år i januar. Vi opdaterer håndbogen efter behov. Virksomhedens data og historie. Brdr. Nørulf A/S Stolbro Gade Nordborg Telefon Mobil Ulf Mobil Rolf Telefax adresse Web Virksomheden ejes af Nørulf Holding Aps og ledes af Ulf Mechlenborg Nørulf og Rolf Mechlenborg Nørulf. Virksomheden har ca. 26 medarbejdere eksklusiv arbejdsdrenge. Mål og strategier. Brdr. Nørulf A/S vil være en førende entreprenørvirksomhed i vort lokalområde. Vi ønsker at være et team, der arbejder professionelt sammen om at opfylde vore kunders forventninger indenfor arbejdsområde. Vi ønsker at beskytte vore omgivelser, og os selv i arbejdssituationen. Alle medarbejdere har ansvar og indflydelse for at opfylde dette mål. Kundepleje. En god kundepleje fra os alle sammen, er med til at sikre at vi får arbejde en anden gang, enten fra den samme kunde eller fra en, som kunden anbefaler. Derfor vil det gavne virksomheden, hvis vi hver gang opfører os ordentligt. Vi vil derfor bede dig om at: Møde til tiden. Medbringe det, du skal bruge. Holde orden og rydde op/gøre rent efter dig. Fortælle kunden hvis der sker noget uforudset, eller hvis der vil være gener på grund af maskiner, afspærring mv.

3 Ansættelseskontrakt. Senest en måned efter ansættelsen vil du modtage en ansættelseskontrakt som du skal underskrive. Ét eksemplar udleveres til dig, et andet eksemplar bliver opbevaret i din personlige mappe på kontoret. Lønforhold. Alle medarbejdere er ansat som timelønnede med individuel timeløn, kontorpersonalet er funktionæransatte. For at minimere udgifterne til forsikringer har firmaet den politik, at man honorerer medarbejder der har et lille fravær på grund af sygdom, barnets første sygedag mv. og selvbetalte fridage med mindre end 10 t varsel. Derfor gives der 8,00 kr./time i tillæg for fremmøde, forudsat at man ingen fravær har. Skulle man have fravær frafalder tillægget for hele den pågældende måned. Der udbetales løn på sidste bankdag i hver måned. Lønnen betales bagud. Pension. Virksomheden har firmapensionsordning og Sundhedssikring ved Danica Pension. Ordningen træder i kraft efter endt prøvetid. Kontoret sørger for at tage kontakt til Danica Pension og medarbejderen for et møde, når prøvetiden er overstået. Pensionsbidraget er; Fra d. 01/ minimum 3,0% (medarbejder) 6,0% (arbejdsgiver) Fra d. 01/ minimum 4,0% (medarbejder) 8,0% (arbejdsgiver) Der mulighed for aftale højere medarbejderandel med Danica Pension. Arbejdstid. Arbejdstid 5 dags uge. (37 timer) Pauser a 0,5 time. Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag Arbejdstid 4 dags uge. (40 timer) Pauser a 0,5 time. Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag Fri PAUSER SKAL AFHOLDES I LØBET AF DAGEN.

4 Flekstid alle dage. Hos Brdr. Nørulf A/S kan man få alle de timer man vil have som flekstid, det vil sige at der ikke betales overtidsbetaling for timer som man selv ønsker at arbejde, dette gælder også fredagsarbejde for de medarbejdere der arbejder 4 dags uge. Overarbejde. Overarbejde finder kun sted efter klar aftale, det vil sige at det skal aftales hver gang. Overtidsbetaling efter 3F-Als s regler. Ferie og fridage. 5 ugers ferie. Vinterferie og efterårsferie efter aftale. Alle aftaler om flex og ferie dage aftales med Lisa. Evt. ønske om anden ferieperiode SKAL afleveres skriftlig til Lisa senest 1/ Påskeferie 2012: 5/4-12 til 9/4-12 begge dage inkl. Kr. Himmelfartsferie 2012: 17/5-12 til 20/5-12 begge dage inkl. Sommerferie 2011: 14/7-12 til 29/7-12 (uge 29 og 30) begge dage inkl. Juleferie 2012: 19/ / begge dage inkl. (Sidste arbejdsdag før jul er d. 18/ ). Feriefridage og omsorgsdage mm, i alt 45 t pr. år. overføres til flexkonto hvert år i januar, ved evt. fratrædelse i løbet af årets modregnes der 3,75 t pr. mdr. i flexregnskabet for de mdr. der er tilbage. Fuld løn ved helligdage som ved alm. arbejdsdage. Helligdage i år 2012: 5/4, 6/4, 9/4, 4/5, 17/5, 28/5, 25/12, 26/12. Sygdom. Ved sygdom gives der besked inden kl eller før hvis muligt, ved sygemeldingen aftaler man forventet varighed af sygdomsforløbet, sygdom registres på kontoret. Som udgangspunkt skal der gives besked hver dag! SMS besked accepteres, men kun ved tilbagemelding fra Ulf indenfor 10 min. Får man ingen tilbagemelding skal der ringes op! Ved sygdom betales der den sygedagpengesats vi får refunderet fra kommunen kr. til kr. Arbejdssedler og ugesedler. Arbejdssedler skal udfyldes dagligt og afleveres senest efterfølgende mandag morgen i bakken kontor som befinder sig frokostrummet. Hvis arbejdssedlerne afleveres for sent, tilbageholdes antal uger i lønnen svarende til antal uger man mangler at aflevere. Arbejdsseddel-blanketter udleveres til medarbejder på første arbejdsdag. Der udfyldes daglige arbejdssedler for hver ny kunde. Arbejdssedlen skal indeholde sagsnummer, arbejdssted og kunde, samt timeantal, hvad du har udført og hvilke maskiner, materialer du anvendt hos pågældende kunde.

5 Sagnummer fremgår at sagslisten som ligger i frokostrummet. Fremgår sagsnummeret ikke af sagslisten, så kontakt kontoret. Ugesedler skal afleveres sammen med arbejdssedlerne senest mandag morgen. Kontoret sørger herefter for at holdes styr på +/- flextimer, som opbevares i din personlige mappe. Ved fravær, skal fremgår af ugesedlen om man holder fri/ferie, flex eller er syg. Ved fri/ferie udbetales der ikke løn eller tillæg for timerne. Ved flex udbetales der løn, men timerne trækkes i flexregnskabet. Ved syg udbetales der sygedagpenge men ikke tillæg for timerne. Personaleforening. Personaleforeningen har til formål at fremme det sociale samvær udenfor arbejdstiden. Personaleforeningen består af: Formand Brian Thomsen Næstformand Jan Johansen Kasserer Lisa Christiansen Kontingent: kr. 100,00 som betales via lønudbetalingen. Kontoret sørger for at købe gaver ved runde fødselsdage, barselsgaver og bårebuketter til begravelser mv. Arbejdstøj. Arbejdstøj, sikkerhedssko og regntøj bestilles ved Lene og udleveres af Lene, mellem kl Alt arbejdstøj tilhører som udgangspunkt Brdr. Nørulf A/S og skal derfor ved et ansættelsesforholds ophør afleveres til virksomheden. Arbejdstøjet udleveres efter behov. Vejrlig. Du har pligt til at medbringe regntøj på arbejdspladsen. Du er selv ansvarlig for at holde din påklædning tør, medbring evt. skiftetøj. Hvis du i løbet af dagen skønner, at du ikke kan arbejde videre på grund af vejrliget, skal du kontakte Ulf eller Rolf, og du vil få at vide, hvilke opgaver, du så skal overtage. Mobiltelefon. Ved ansættelsen får du ikke automatisk udleveret en mobiltelefon til brug for arbejdet. Det kan aftales individuelt med Ulf eller Rolf og vil komme an på dit arbejdsmæssige behov herfor. Det samme gør sig gældende for godtgørelse ved brug af egen mobiltelefon i arbejdstiden.

6 Rygepolitik. Brdr. Nørulf har som følge af Lov om røgfri miljøer en rygepolitik. Rygepolitikken i sin helhed hænger i frokostrummet, men her er et uddrag; Gyldighedsområde: Som følge heraf har vi efter drøftelse med medarbejderne besluttet, at der ikke må ryges indendørs i bygninger, skurvogne mv., dog må der ryges i førerhuset og maskiner på firmabiler, hvor firmabilen og maskiner kun benyttes af en fast chauffør. Sanktionsbestemmelser: Overtrædelse af rygepolitikken vil kunne få konsekvenser for medarbejderens ansættelsesforhold. Konsekvensen vil være i følgende rækkefølge indskærpelse af reglerne, henstilling, mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, fyring og bortvisning. Alkoholpolitik. Som udgangspunkt er der alkoholforbud i firmaet. Det gælder alle medarbejdere i arbejdstiden. Generelt bør flasker og dåser ikke være synlige på arbejdspladsen og i køretøjerne. Affald, flasker og dåser skal derfor altid fjernes, da det udsender et dårligt signal. Personalemøde og Sikkerhedsarbejde. Personalemøder år 2012: 2/1 klokken derefter efter behov. Sikkerhedsmøder afholdes normalt samme dag som personalemøder. Sikkerhedsudvalget består af Ulf M. Nørulf som ledelsesrepræsentant og Brian Thomsen som medarbejderrepræsentant (henvendelse vedr. sikkerhedsarbejde ) Der afholdes årligt mindst 4 sikkerhedsmøder. Alle medarbejdere har pligt til at benytte de personlige værnemidler, der bliver anvist og til at overholde arbejdsmiljøloven. Personlige hjælpemidler består af høreværn, beskyttelsesbriller, hjelm, masker, handsker m.m. og udleveres fra kontoret. Du har selv pligt til at få suppleret op af manglende og opbrugte værnemidler. Skurvogne. Skurvogne holdes i orden af medarbejderne som benytter den fast på arbejdspladsen. Sørg altid for god orden, da den vil blive benyttet til byggemøder. Brug affaldssæk til papir, dåser mv. Renhold toilettet efter brug. Brug skabene og fej gulvet. Værksted og Lager. Læg værktøj, materialer på plads efter brug. Luk og lås efter dig.

7 Maskiner. Maskinerne er en vigtig del for arbejdets udførelse. Derfor sikrer vedligehold dette. Maskinførerne skal medvirke til smøring og småreparationer som udføres løbende. Reparationer der ikke kan udføres umiddelbart efter endt arbejde, skal meddeles til kontoret. Rengøring og oliekontrol foretages dagligt. Bruger du mindre maskiner og udstyr hvor der konstateres defekter, skal dette ligeledes meddeles til kontoret. Kørsel til arbejdssted. Kørsel til/fra arbejde på Als samt Dybbøl området, Lønmodtageren betaler og møder på arbejdsstedet kl Kørsel til/fra arbejde udenfor Als, Brdr. Nørulf A/S betaler den ene vej fra Als til arbejdsstedet. Ved større opgaver aftales der et dagligt tidsforbrug til kørsel. Kørsel med maskine/rendegraver til/fra arbejdssted på Als betales af Brdr. Nørulf. Koordinering af kørsel i vore biler sker medarbejderne indbyrdes. Privat køb lån af maskiner. Aftale om private køb skal gå igennem Ulf det samme gør sig gældende for privat lån af maskiner. Der kan lånes maskiner uden beregning til privat brug hjemme. Dog betales der for brændstof ved større opgaver. Arbejder uden for hjemadressen: Rendegraver kr. 250,00 pr./time incl. brændstof. Minigraver kr. 150,00 pr./time incl. brændstof.

8 Liste over medarbejdernummer: Navn Medarbejdernr. Ulf Mechlenborg Nørulf 001 Rolf Mechlenborg Nørulf 002 Lene Mechlenborg Nørulf 003 Leif Mechlenborg Nørulf 004 Thomas Møller Sørensen 006 Jan Johansen 009 Henry Schrøder 010 Brian Thomsen 012 Lisa Eva Christiansen 022 Karsten Stensgaard Kristensen 027 Lars Christiansen 028 Mark Friis Petersen 029 Bjarne Frosch 035 Patrick Sørensen 041 Karlheinz Tritsch 046 Rene Amstrup Nørgaard 052 Kim Christensen 053 Jimmi Jensen Vilhelmsen 054 Kim Nør Festersen 055 Hans Harald Vestergaard Jepsen 056 Jens Jørn Iversen 062 Anders Jørgensen 063 Patrick Høj Knudsen 067 Kim Bylov Hansen 072 Niklas Heel Lorenzen Steffan Jensen Rikke Nørulf Struktørlærling Struktørlærling Struktørlærling Brdr. Nørulf A/S Stolbro Gade Nordborg Tlf.: Fax:

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere