Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 41 Februar 2012 Generalforsamling I Danish Farmers Abroad med flot tilslutning. Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt den 26. januar på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Med over 60 deltagere blev generalforsamlingen den mest velbesøgte af slagsen i foreningens historie. Erik Jantzen aflagde bestyrelsens beretning i en optimistisk tone, idet medlemstallet er steget til i alt 80 samt at medlemskredsen skønsmæssigt vurderet repræsenterer ca ejere / investorer. Denne gruppe har en meget stor produktion, som er estimeret til at omfatte ha. agerjord (svarende til 14 pct. af det danske landbrugsareal) samt årssøer eller 2,5 million slagtesvin (svarende til 10 pct. af den samlede danske svineproduktion). Der ud over består den udenlandske produktion også af et større antal malkekøer og kødkvæg samt fjerkræ og får. Foreningens medlemmer driver landbrug i mere end 20 lande. Formanden var også optimistisk med hensyn til indtjeningsevnen i de udenlandske selskaber. En række af foreningens medlemmer har i 2011 præsteret en rigtig god indtjening oplyste han.. På generalforsamlingen var der genvalg til Erik Jantzen og Jens Ulrik Tarpgaard, medens Knut Langeteig og Laurids Søndergaard havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange års stærk engagement. De blev afløst af Jytte Rosenmaj, Idevang A/S og Bjarne Vest, PoldaNor. Som suppleanter valgtes Henrik Gøttrup, SIA Agroduo og Anders Bundgaard, Axzon. Vi takker Knut og Laurids for en stor indsats i bestyrelsen og byder Jytte og Bjarne velkommen till arbejdet. Referat fra generalforsamlingen er udsendt til alle foreningens medlemmer primo februar måned. Spørgeundersøgelse blandt medlemskredsen. I forbindelse med udsendelse af referatet fra generalforsamlingen blev også udsendt et spørgeskema med det formål at få et samlet overblik over medlemskredsens struktur og produktionsomfang. Endvidere blev der stillet spørgsmål vedrørende medlemmernes forventninger til medlemsskabet og ønsker om aktiviteter i foreningen. 1

2 Vi har modtaget rigtig mange svar med nyttige oplysninger og rigtigt mange gode, konstruktive forslag til hvad bestyrelsen og sekretariatet skal fokusere på for at give medlemmerne størst mulig udbytte af medlemsskabet. Disse svar vil danne grundlaget for vore drøftelser, når den nye bestyrelse træder sammen for første gang den 8. marts. ERFA grupper og Benchmarking. Et gennemgående tema i svarene fra medlemskredsen er ønske om netværk og erfaringsudveksling. Der vil derfor i den kommende tid blive taget initiativ til etablering af flere ERFA grupper indenfor såvel planteproduktion, som kvæg- og svineproduktion. Der kan blive tale om forskellige former for grupper: Grupper bestående af danske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper bestående af udenlandske driftsledere tema produktion og produktions økonomi Grupper for virksomheds ledere --- fokus på økonomi og ledelse Når konceptet er fastlagt og tovholdere fundet, vender vi tilbage med en mere specifik beskrivelse af gruppernes sammensætning og arbejdsform. Vi vil dog naturligvis gerne have en tilbagemelding fra dem, som har interesse i at komme med i en ERFA eller Benchmarking gruppe. Vi vil også gerne have henvendelse fra nogen, som kan og vil påtage sig rollen som koordinatorer for en gruppe, for uden engagerede koordinatorer er ERFA gruppe normalt vanskelige at holde kørende i længere tid. Etablering af gruppe for Dairy Management Network. Med Jens Ulrik Tarpgaard, DFA bestyrelsesmedlem og Susanne Pejstrup, Lean Farming som initiativtagere holdes den 27. februar kl. 10:00 12:00 et møde i Herning Kongrescenter med henblik på etablering af en netværksgruppe for mælkeproducenter. Mødet er åben for alle interesserede. Nærmere oplysninger om mødet kan fås ved henvendelse til de to initiativtagere. Jens Ulrik Tarpgaard mobil Susanne Pejstrup mobil Konferencen efter generalforsamlingen. I forlængelse af generalforsamlingen i DFA den 26. januar blev afholdt en konference med en række ret varierede temaer. Ikke mindre en 82 havde tilmeldt sig denne del af arrangementet. Stemningen var til god og diskussionslysten stor. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte temaer og indlæg på konferencen Ønsker du yderligere uddybning af indlæggene eller kontakt til en af indlederne så henvend dig til sekretariatet for Danish Farmers Abroad. 2

3 Stemning var god og diskussion lysten stor ved konferencen den 26. januar. Foto Jørgen P. Jensen Tema 1: Farm Production Manager uddannelsen Hvad omfatter FPM uddannelsen? v. Henrik Detlefsen, Jordbrugets Uddannelses Center, Aarhus Henrik Detlefsen gennemgik kort, hvad Farm Production Uddannesen går ud på og sammenfattede dette således: 1. FPM i få ord. Driftslederkursus for mellemledere på danskejede landbrugsvirksomheder i udlandet Specialisering i Svin, Planter, Kvæg eller Fodermølle Kursusstart hvert år i november med eksamen 1 ½ år senere i maj måned. Pris EURO, der dækker undervisning samt kost og logi i 19 kursusdage. 2. Hvad lærer eleverne Produktionsstyring indenfor deres speciale især med fokus på arbejdsplanlægning, opfølgning og kvalitetssikring Økonomi især med fokus på budget Personaleledelse med fokus på motivation, kommunikation og medarbejderudvikling 3

4 . 3. Aktiviteter 2 x 4 dages studiebesøg i Danmark 4 x 2 dages seminar og vejledning Eksamensprojekt Evaluering af forløbet af FPM hold v. Lars V. Drescher, DCHI Lars V. Drescher er direktør for DCH International A/S (DCHI), der har landbrug i såvel Rumænien som Canada. Aktuelle fakta om DCH-I: Rumænien: søer og en årlig produktion af slagtesvin Egen foderfabrik tons foder produceres dagligt ha landbrugsjord i drift 200 ansatte Canada: søer og en årlig produktion på slagtesvin Egen foderfabrik 19 ansatte DCH-I havde 4 driftsledere med på hold 1 af FPM uddannelsen. Lars havde forud for konferencen bedt hver af dem om at give deres mening til kende om kursusforløbet.. To af disse statements lyder således: Florin Gigi Popescu, Farm Production Manager, Svin:.We leaned what production costs means, how we can reduce them by preparing the workers better An opportunity to know other people working in pig production, exchange experience for different problems To create a network between participants, until now this network gave results for some of us Ionel Butnaru, Farm Production Manager, Svin:.Working with motivating employees.teachers are very explicit and otherwise follows the end og each idea with examples Hos DCHI har ledelsen oplevet følgende effekt af at have haft medarbejdere på FPM kurset: Har givet stor motivation Har givet bedre ledere Har givet større interesse for virksomheden Har givet større forståelse for DCHI s strategi. Kurset stiller to væsentlig krav til deltagerne nemlig gode engelsk kundskaber samt ressourcer til at gennemføre opfølgning på de enkelte moduler i kurset. En sådan uddannelse er nødvendig for enhver organisation i udlandet var Lars V. Dreschers afsluttende kommentar. 4

5 Opstart af FPM hold 3 v. Henrik Detlefsen + Povl Nørgaard Det tredje hold af Farm Production Manager startede op den 24. januar med et 4 dages kursusophold i Danmark. Holdet består af 16 deltagere fra 8 forskellige virksomheder i Rumænien, Slovakiet og Ukraine. 9 deltagere er på linjen for svineproduktion, 5 på planteavlslinjen og endelig 2 på linjen for fodermølle. Det lykkedes desværre ikke at få en linje op at stå for kvægbrug. Manglende engelsk kundskaber angives som begrundelsen for dette, hvilket har bevirket, at der forud for igangsætning af FPM hold 4 vil blive tilbudt et intensivt engelsk kursus. FPM hold 3 ved opstarts kurset i Danmark uge Tema 2: Erfaringer med økonomisk Benchmarking på tværs af landegrænser. v. Johs. V. Hansen Indlederen er koordinator for en ERFA-gruppe bestående af direktører fra 7 selskaber med landbrugsproduktion i Østtyskland, Polen, Ukraine, Litauen, Rusland, Slovakiet, Rumænien og Canada. Gruppen mødes to gange årligt. Forud for mødet indsamles data fra de enkelte selskaber omhandlende såvel produktion som økonomi. De indsamlede data opstilles og sammenlignes ned til EBITDA. På det halvårlige møde gennemgås tallene. 5

6 I forbindelse med mødet behandles ud over dette et eller flere relevante temaer. De syv selskaber har en samlet produktion på årssøer svarende til årssøer i gennemsnit pr. selskab. I den økonomiske benchmarking deltager ikke nødvendigvis hele produktionen. Flere selskaber deltager med en eller flere linjer. Hidtil har der været tale om 9 lijer med gennemsnitlig årssøer. Der er betydelig forskel imellem de enkelte linjers effektivitet, men gennemsnittet af fravænnede grise er dog så højt som 28,9 fravænnede grise pr årsso. Dette er kun lidt lavere end gennemsnittet af den danske E-kontrol, hvor besætningsstørrelsen er markant lavere og kun på ca 625 årssøer. Gruppen har sat sig det mål, at alle selskaber skal nå en effektivitet på 30,0 solgte slagtesvin pr årsso. Den samlede økonomiske effekt ved en sådan effektivitets forbedring vil for de 7 selskaber være på ikke mindre end 73 mio. kr. alt andet lige. Der vil naturligvis være forskelle mellem de enkelte lande. Dette gælder dog først og fremmest afregningsprisen på svinekød, medens de fleste omkostninger både variable og kapacitetsomkostninger -- varierer mere imellem selskaberne end imellem landende. Det er den variation som giver anledning til den store diskussion og erfaringsudveksling i gruppen. Alle væsentlige nøgletal sammenlignes som i søjlediagramment nedenfor. Tabel: Forskel i variable omkostninger i ERFA gruppens 9 produktions linjer. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,49 7,34 Variable omkostninger kr. pr. Kg slagtevægt 6,61 7,28 7,57 7,64 7,04 5,69 6,89 7,06 7, GNS DK DBTJ GNS DK DBTJ For at lære noget om ledelse og styring af store besætninger blev mødet i maj måned 2011 afholdt i USA. Ved den lejlighed besøgtes bl.a. Cartage Veterinary Goup, som har specialiseret sig i styring af større svineproduktioner. Samlet varetager gruppen styringen af besætninger med en produktion på årssøer og tilsyneladende med god effektivitet på trods af en udskiftning af mandskabet på 80 pct. årligt. 6

7 Endvidere besøgtes Maschhoffs Family Farm, der er ejet af de to brødre Dave og Ken Maschhoff. Produktionen er her udvidet fra 110 årssøer i 1981 til årssøer i Brødrene havde netop ugen før besøget tilkøbt et selskab med årssøer. Begge steder var nøgle ordet ledelse og styring --- eller kort go godt: SOP = STANDARD OPERATING PROCEDURE Tema 3: World Bank process when investing in agriculture. v. Jytte Rosenmaj CEO, Idavang A/S og Michael Henriksen CFO, Idavang A/S Ejes af Claus Baltsersen, Carsten Lund Thomsen samt Jytte Rosenmaj og Ole Bjerremand samt nu også IFC (20 pct.). Selskabet har siden 1998 haft svineproduktion i Litauen og siden 2007 også i Rusland. Produktionen består i dag af samlet årssøer og ha agerjord. Selskabet er i øjeblikket i gang med yderligere ekspansion og bygning af et Green Field projekt til årssøer fullline i Ostov, Rusland. Der ud over forventes i 2012 dyrket ha agerjord. Spørgsmål: Hvorfor vælge Verdensbanken som samarbejdspartner?? Svar: - Mulighed for ekspansion + konsolidering - Begrænse eget indskud - Bevare majoriteten - Øge professionalismen Verdensbanken: Verdensbankens og dens private sektion kaldes IFC (International Finance Corporation) blev kort præsenteret således: - Verdensbanken blev etableret i 1956, hvor også Danmark blev medlem - Formålet var og er at hjælpe lande med at opnå en bæredygtig vækst ved at investere i den private sektor, mobilisere kapital fra det internationale finansielle marked samt yde rådgivning til virksomheder og regeringer. - Verdensbankens globale prioritering er -- fødevaresikkerhed, klimaforandring regeringers ledelse og antikorruption samt støtte skrøbelige stater. - Udbetaler lån i mere end 45 forskellige valutaer IFC (International Finance Corporation): 1. Er helt kommerciel, således at prisen på lån, garantier og indskud af egenkapital sker på markeds vilkår og baseret på standard faktorer som sikkerhed samt vurdering af de 7

8 lande forretningen skal foregå i. IFC s krav til afkast er høj sandsynligvis så høj som pct. af den investerede kapital. 2. IFC kan ikke investere i udviklede lande som f.eks. EU lande. 3. IFC er meget professionelle, har stor viden og kun interesseret i partnerskab med de bedste indenfor det pågældende forretningsområde. At få IFC ind som investor er en meget lang og noget omstændig proces. Michael Henriksen ridsede denne op i 12 punkter, som efterfølgende blev uddybet enkeltvis: Standard emner Grov tidsplan: 1. Forretningsplan Oktober- december Due Diligence Januar-Februar Vurdering (Due Diligence) Marts Investerings budget April Forhandlinger Maj Offentliggørelse April Vurdering og godkendelse af bestyrelsen Maj Indgåelse af aftaler Juni Udbetaling August Projekt udvikling 11. Evaluering 12. Closing / Exit?? En lang og kompliceret proces, men med et positivt resultat og en utrolig spændende og seriøs samarbejdspartner som resultat. Et samarbejde som samtidig har givet mulighed for optagelse af russiske lån med statstilskud. GODT GÅET - Idavang A/S (red.) 8

9 Tema 4: Smithfield s strategi i Rumænien, Europa og Worldwide. v. Paul Cringulescu, Development Manager, Smithfield Romania Smithfield Romania er en del af Smithfield Foods, Inc.med hovedkvarter i Smithfield, Virginia, USA. Firmaet er oprindeligt etableret i 1890 og har siden udviklet sig til det der i dag er Verdens største svineproducent samt verdens største kødforædlings virksomhed. Smithfield har på verdensplan over 1 million årssøer med en årlig produktion af slagtesvin på over 20 millioner. Svineproduktionen foregår ud over USA også i Mexico, Polen og Rumænien Selskabet forædler mere end 2 millioner tons svinekød årligt, som afsættes i form af mere end 50 brands Smithfield havde i 2011 ikke mindre end ansatte på Verdensplan. Smithfild gik meget hurtigt ind i Rumænien efter kommunismens fald i Allerede i 1991 etableredes det rumænske selskabet og siden er investeret over 600 millioner USD i dette selskab: 500 millioner USD er investeret i landbrugs selskabet -- Smithfield Ferme 100 millioner USD er ivesteret i slagteri og forædlings selskabet -- Smithfild Prod Smithfild Ferme består af tre divisioner. Alle aktiviteter i denne afdeling foregår i den vestlige del af Rumænien, d.v.s. vest for bjergkæden Karpaterne. A. Landbrugs divisionen ha dyrket areal ha ejet + lejet areal til udspredning af gylle B. Fodermølle divisonen Er den største kornkøber i Timis County Køber årligt tons korn hos lokale planteavlere C. Farm divisionen 5 sofarme med samlet årssøer 1 ornestation som er issoleret fra de øvrige farme 40 farme med grise fra fravænning til slagtning --- samlet produktion slagtesvin pr år. Contract Grower program omfattende partnerskab med lokale landmænd, som kan udnytte EU strukturfonde til opbygningen af svine projekter. Dette program ønskes udbygget og omfatter p.t.: - 4 farme i drift - 3 farme under opbygning - 17 projekter godkendt af EU's strukturfond - 12 farme klar til at søge om struktur-fond tilskud i

10 Poul Cringulescu var meget interesseret i kontakt med danske landbrugs selskaber med aktivitet i Rumænien med henblik på drøftelse af et samarbejde om handel med korn eller produktion af slagtesvin på kontrakt. Smithfild Prod slagter og forædler ca. 30 pct. af alt det kød som bliver klassifiseret i Rumænien. Selv om slagtning og forædling foregår i den vestlige del af landet er salgskontoret etableret i Bukarest og selskabet har ikke mindre end kunder fordelt over hele Rumænien. Der har i Rumænien været et EU forbud mod eskport af svinekød efter udbrug af svinepest i netop en af Smithfilds farme for 5 år siden. Dette forbud har EU for ganske nylig ophævet og Smithfild Prod og Paul Cringulescu ser store mulighed i en eksport af svinekød til andre EU lande. Denne eksport er allerede indledt i lille skala, men forventes udbygget i årene fremover. Tema 5: Muligheder og udfordringer for udlændinge ved etablering af landbrug I Kina. v. Peter Rasmussen, Asia Base A/S 你 吃 饭 了 吗? (Have you eaten rice today?) Have you eaten rice today? er ifølge Peter Rasmussen et meget anvendt udtryk, når man hilser på hinanden i Kina. Udtrykket stammer tilbage til tiden efter 2. Verdenskrig, hvor kine- 10

11 serne i en meget lang periode manglede såvel mad som andre fornødenheder i katastrofal grad. Peter Rasmussen, der er uddannet elektroingeniør, blev i 1988 ansat i et større multinationalt selskab som salg- og marketing direktør i Kina. I 1994 stiftede han sit eget firma Asia Base A/S og har siden rådgivet hundredvis af udenlandske virksomheder med markedsundersøgelser og strategier med henblik på etablering i Kina. Asia Base er i dag delt i to forskellige selskaber: 1. Asia Base Research Co. Ltd der udfører markedsundersøgelser for alle former for firmaer eller enkeltpersoner, som påtænker at investere i Kina. Selskabet har 25 anssatte og har siden 1994 gennemført over 500 markedsundersøgelser 2. Asia Base Services tilbyder en række forskellige ydelser eksempelvis: Virksomhedsoversigt og - undersøgelse Investerings undersøgelser og -muligheder Støtte til forhandlinger Støtte til etablering og registrering Due Diligence light Problem og konflikt løsning Asia Base Services har siden 1994 været involveret i etablering af over 200 virksomheder i Kina. Who will feed China? Wake up call for a small planet I Kina er landets styre meget optaget af, hvordan der i de kommende år kan skaffes mad til kineserne og det stigende forbrug, der følger med den stadig stigende købekraft, som mange kommer i besiddelse af i disse år og måske i endnu større grad på længere sigt. Der er mange grunde til dette: Masser af god landbrugsjord bliver i disse år inddraget til industri 80 pct. af alt korn i Kina bliver kunstigt vandet, men stadig mere af dette vand bliver efterhånden brugt til ikke landbrugsmæssige formål Med den stigende indkomst, som befolkningen kommer i besiddelse af, ændres også madvanerne fra traditionelt meget ris over imod andre retter indeholdende en større del okse- og svinekød og ikke mindst fjerkrækød. Kinas enorme befolkning forventes fortsat at stige på trods af 1 barns politikken og en prognose viser at Kina i år 2017 vil passere 1,5 milliard mennesker Hovedpunkter i Kinas 5 års plan for fødevarer ( ): A. Øge forbruget af fødevarer --- og forbedre produktionskapaciteten Forøge det indenlandske forbrug Øge investeringen i landbrug bl.a. med henblik på at øge effektiviteten Reducere ubalancen i den internationale samhandel B. Reducere forurening og øge fødevare sikkerheden Reducere forurening fra industri og landbrug 11

12 Forbedre fødevaresikkerheden --- Kina har oplevet en lang række skandaler, som der imidlertid er slået meget hårdt ned på. I flere tilfælde er de skyldige blevet dødsdømt og efterfølgende henrettet. C. Investere i fødevareproduktion udenfor Kinas grænser Den kinesiske stat investerer massivt i jordkøb i både Afrika og Sydamerika Kina største kornhandler, Cosco har netop annonceret, at selskabet har behov for at etablere selskaber i udlandet med henblik på at etablere landbrugsproduktion, forædling, logistik og handel for at kunne sikre en balance i f.eks. forsyningen af soyabønner, hvede og sukker. Peter Rasmussen, Asia Base leverede et spændende foredrag om mulighederne og udfordringerne med at starte landbrug i Kina. Foto: Jørgen P. Jensen Scandinavian Farms Peter Rasmussen er i øjeblikket involveret i etablering af et svineprojekt i Kina sammen med en gruppe af danske investorer Målet med projektet er på sigt at kunne sælge kød til det kinesiske marked garanteret fri for giftstoffer og medicinrester samt med sporbarhed fra supermarkedet tilbage til den enkelte gris i stalden. Planen for projektet ser således ud: 1. Egen avlsbesætning med dansk genetik - Step 1: 500 årssøer - Step 2: årssøer 2. Egen produktions besætning - Step 1: årssøer - full line - Step 2-5: årssøer full line d.v.s ca slagtesvin pr år 12

13 3. Eget slagteri med forædling og eget Brand til Supermarkederne Som de fleste kender det fra Østeuropa og Afrika, så er etablering af landbrug i Kina en lang og bureaukratisk proces, men det er nu lykkedes at finde en placering af svineprojektet og de første danske avlssvin forventes indsat april-maj i år. Tema 6: Get together Som afslutning på en vellykket konference med mange og gode indlæg var det til sidst mulighed for at udveksle erfaringer samt få en afslappet snak med kollegaer. Gråkjær A/S var vært ved en forfriskning ved den lejlighed. Tak til Gråkjær A/S for den gestus Andre emner: Østeuropa og Rusland har i januar og februar måned oplevet ekstremt vintervej, som har gjort det vanskeligt af være landmand på de kantger. Nedefor en situations rapport fra Rumænien skrevet af Rares Popelca, DCHI Extreme winter conditions in Eastern Europe Af Rares Popelca In the last couple of weeks, Eastern Europe has been hit by cold Siberian air from the north, while southern Balkans countries have experienced above-normal snowfall. One of the countries strongly affected is Romania, where the deepest snows in recent memory have buried regions of the country under 3-4 meters of snow. The unusually cold winter weather conditions that touched Romania in the form of heavy snowfalls and extremely low temperatures, reaching minus 25 degrees Celsius in some places, have caused many problems especially in the south-eastern regions of the country. Roads got blocked by the snow and people stranded in their homes, cars or trains. 13

14 One of the most affected counties was Vrancea where DCH International A/S, a Danish company that is one of the largest foreign pig producers in Romania, has its local offices and operates two farms. Although due to weather forecasts measures have been taken to limit the disruptions, company s operations have been affected in different ways. The roads to farms were closed for 48 hours due to heavy snow, making farms supplying with feed impossible. Fortunately, important feed stocks were available in farms silos and warehouses. But as heavy snow broke many external feeding lines and machines for replenishing the empty silos were not available, the automated feeding system was replaced with manual driven trolleys. The weather caused a power outage at the feed mill and one of the farms. The farm used its own generator but at the feed mill it took 24 hours for restoring the power. Sales have also been affected because pigs could not be delivered for 48 hours to slaughterhouses, which have cancelled their orders and used other suppliers. As the roads were blocked employees could not come to work, thus solutions were found for the workers in the farms, as most of them live in villages in close proximity to farms. Off-road vehicles were used where possible, in other cases tractors operated by company s agricultural division, or machines belonging to company s construction division. Furthermore, some of the workers received accommodation at company s dormitories.. Kulde og sne har gjort arbejdet særdeles vanskeligt på farmene i store dele af Østeuropa og Rusland. Foto?? 14

15 As some pipes and machines got frozen, problems with manure transport were also reported Although faced with harsh winter conditions, management and employees fast reaction and high involvement, consistent stocks of feed, drugs or fuel, and an efficient collaboration between company s different divisions have helped to minimize the losses for the company

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på

Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på 1... Program for DFA konference 19. juni 2014 1. Velkomst samt orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen 2. Forventningerne om markedsudviklingen på plante-, kød- pg mælkeprodukter v. Rupert Claxton,

Læs mere

Generalforsamling d. 10. januar 2017

Generalforsamling d. 10. januar 2017 Generalforsamling d. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år til godkendelse

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012

Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Nyhedsbrev nr. 43 Juni 2012 Netværks samarbejdet blomster i Danish Farmers Abroad Siden generalforsamlingen i Danish Farmers Abroad den 26. januar er en række initiativer taget med henblik på etablering

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Kom til konference og netværksmøder den 11 juni.

Kom til konference og netværksmøder den 11 juni. Nyhedsbrev nr. 74 Juni 2015, Kom til konference og netværksmøder den 11 juni. På generalforsamlingen den 14. januar havde vi en god diskussion om flere ting, men især CSR (Corporate Social Resposibility)

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR DANAVL Salg af gener for 6 milliarder kr. i 2020 BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR 1 DANAVL: ET STÆRKT AVLSPROGRAM BASERET PÅ 3 RACER. Vidensdeling, analyser og stærk

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Bjarne Vest. COO Axzon A/S

Bjarne Vest. COO Axzon A/S Herning Svinekongres : Bjarne Vest Oktober 2015 1 Introduktion 51 år, polsk gift, har 2 børn på 7 og 13 år. Bjarne Vest COO Axzon A/S Har det grønne bevis fra Nordisk Landbrugsskole i Odense. Har boet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011

Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Nyhedsbrev nr. 37 Juli 2011 Kære Danish Farmers Abroad Tak til alle, der deltog i vores finansieringskonference den 15. juni 2011. Vi fik input fra nogle af de mest erfarne erhvervsfolk med tilknytning

Læs mere

Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde

Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde Hans Aarestrup, direktør, Landsforeningen af Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker, Landsforeningen af Brancheforeningen Bedre end gennemsnittet 94 % af de adspurgte

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

GLOBAL AGINVESTING EUROPE 2016

GLOBAL AGINVESTING EUROPE 2016 5-7 DECEMBER 2016 LONDON DIGITALISATION SUPPLY 1 INTERNATIONAL INVESTERINGS KONFERENCE FOR LANDBRUG OG FØDEVARER (AGRICULTURE) En netværks og lærings konference for trends og investeringer i landbruget

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 16. juni 2016 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Agenda 1. Kort om Rammegård og hvorfor køb i selskabsform

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Situationen i vores nærområder

Situationen i vores nærområder Situationen i vores nærområder Hans Aarestrup Vi er ikke de største 5 mill søer 125 mill slagtesvin Radius 600 km Centrum Hannover DK = 20 % af volumen Norge, Sverige Norge 5% af den danske produktion

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Landbrugets Økonomi 2014

Landbrugets Økonomi 2014 Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling 18. marts 215 Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Landbrugets Økonomi 214 http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/landbrugets_okonomi/

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh

32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh 32 leverede slagtesvin pr. årsso Karsten Westh Producent og formand for Bornholms Landbrug, Svinerådgivning 1 Disposition Introduktion Min bedrift Landets højeste gennemsnit Hvorfor? Udvikling af min bedrift

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug SØREN ENGELBRECHT HANSEN, KONSULENT TLF. 42 36 47 41 / SOREN_ENGELBRECHT_HANSEN@YAHOO.COM Korte landefakta SERBIEN 7,2 mio. indbyggere

Læs mere

AP pension investerer også i økologisk landbrug?

AP pension investerer også i økologisk landbrug? AP pension investerer også i økologisk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Inspirationsdag 12 maj 2015, Herning Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Studietur til Shanghai, 12. til 16. maj 2014 Resumé af DFT Group tur til Kina den 12.- 16. maj 2014 Med støtte

Læs mere