QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QL-500 / QL-560. Brugsanvisning"

Transkript

1 Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen til senere brug.

2 Tillykke med købet af QL-500/560. Denne guide beskriver kort de trin, der skal til for at begynde at bruge QL-500/560. Se softwarebrugsanvisningen for at få flere detaljer. Softwarebrugsanvisningen findes i mappen Manualer på cd-rom en, der følger med QL-500/560. Vi vil stærkt anbefale, at du læser denne brugervejledning grundigt, inden du bruger din QL-500/560, og derefter opbevarer den på et tilgængeligt sted, så du kan konsultere den i fremtiden. Vi yder service og support til brugere, som registrerer deres produkter på vores webside. Vi anbefaler, at du benytter lejligheden til at registrere dine produkter ved at besøge os på: Online User Registration (online brugerregistrering) Online Support Page (online supportside) BEMÆRK:Det er også muligt at gå ind på ovenstående sider via vinduet online brugerregistrering på installations-cd'en, som følger med printeren. Vi glæder os til din registrering. Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 5-, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 006/95/EF, 004/08/EF og 005/3/EF. Overensstemmelseserklæringen findes på vores webside. Gå til -> vælg område (f.eks. Europe) -> vælg land -> vælg din model -> vælg Manualer -> vælg Overensstemmelseserklæring (*Vælg sprog efter behov).

3 Indhold Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger 3 Almindelige sikkerhedsforanstaltninger 5 Kom godt i gang 8 Betegnelse af delene 8 Hoved-udskrivningsenhed 8 LED-lampe 9 Installering af DK-rullen 9 3 Installering af papirstøtte 0 4 Tilslutning til strømforsyningen 0 Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning Vedligeholdelse Printhoved vedligeholdelse Rulle vedligeholdelse Labeludgang vedligeholdelse Udskiftning af skæreenheden 3 Fejlfinding 5 Mulige problemer 5 Produktspecifikationer 6 Vedligeholdelse og problemløsning

4 Generelle oplysninger Kompilations- og Udgivelsesnotits Under supervision fra Brother Industries Ltd. er denne vejledning blevet kompileret og udgivet. Den dækker det seneste produkts beskrivelser og specifikationer. Indholdet i denne vejledning samt produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Brother forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationer og materiale, der er inkluderet heri, og Brother er ikke ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader) forårsaget af tiltro til nærværende materiale, herunder typografiske og andre fejl, der måtte findes i udgivelsen. 00 Brother Industries Ltd. Varemærker Brother logoet er et registreret varemærke for Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. 00 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdt. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation, USA. Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. Navnene på anden software eller andre produkter, der anvendes i dette dokument, er varemærker for registrerede varemærker tilhørende de virksomheder, der har udviklet dem. Hvert firma, hvis software titel er nævnt i denne vejledning, har en softwarelicensaftale til de specifikke programmer. Alle andre mærker og produktnavne, der er nævnt i denne Brugsanvisning, Guide til installation af software og Softwarebrugsanvisning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Symboler i denne vejledning Symbolerne, der anvendes i denne vejledning, er følgende: Dette symbol angiver oplysninger eller retningslinier, som bør følges. Hvis de ikke følges, kan resultatet blive personskade, materielskade eller fejlfunktion. Dette symbol angiver oplysninger eller retningslinier, der kan hjælpe til bedre forståelse af, eller mere effektiv anvendelse af printeren.

5 3 Sikkerhedsforanstaltninger Læs alle disse vejledninger, og gem dem til senere henvisning. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet. ADVARSEL FORSIGTIG Fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå skader. Fortæller dig om procedurer, som du skal følge for at forhindre skade på printeren. Symbolerne, der anvendes i denne vejledning, er følgende: Handling IKKE tilladt Undgå at stænke produktet, og dyp det IKKE i vand. Obligatorisk handling Advarsler til risiko for elektrisk stød Produktet må IKKE skilles ad. Produktet må IKKE berøres visse steder. Frakobling Sådan bruges maskinen sikkert ADVARSEL Følg nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller andre skader. Printeren Frakobl straks strømkablet, og stop brugen af maskinen under tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn. Rør ikke ved metaldele i nærheden af printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brug og forbliver varmt umiddelbart efter brug. Rør det ikke direkte med fingrene. Bortskaf plastikposer på korrekt vis, og hold dem væk fra babyer og børn. Du må ikke bære eller lege med plastikposer. Tag straks stikket ud af stikkontakten og hold op med at anvende printeren, hvis du opdager unormal lugt, varme, misfarvning, deformering eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring. Printeren må ikke adskilles. Kontakt forhandleren, hvor du købte printeren, eller dit lokale, autoriserede servicecenter for inspektion, justering og reparation af printeren. Printeren må ikke tabes, slås på eller på anden måde udsættes for stød. Du må ikke holde og løfte printeren i DK Roll-låget. Låget kan falde af, og printeren kan tabes og beskadiges. Lad ikke printeren blive våd på nogen måde. Anvend ikke printeren, hvis der er fremmedlegemer i den. Hvis der kommer fremmedlegemer eller vand i printeren, skal du tage stikket ud af stikkontakten og fjerne fremmedlegemet. Kontakt om nødvendigt den forhandler, hvor du købte printeren, eller dit lokale, autoriserede servicecenter. Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning

6 4 Følg nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller andre skader. Netledning Brug kun den godkendte strømkilde (0-40 V AC) til printeren. Brug kun den ledning, der følger med printeren. Berør ikke netledningen eller stikket med våde hænder. Du må ikke overbelaste stikkontakten med for mange apparater eller indsætte stikket i en beskadiget stikkontakt. FORSIGTIG Du må ikke skære i, beskadige, ændre eller placere tunge ting på ledningen. Du må ikke anvende ledningen, hvis den er beskadiget. Sørg for at stikket er korrekt sat i stikkontakten. Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Følg nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller andre skader. Printeren Standardstikkontakten skal være placeret nær printeren, og den skal være let tilgængelig. Netledning Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af eller sættes ind i stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan det forårsage problemer med ledningen. Skæreenhed Du må ikke røre skærebladet på skæreenheden. Du må ikke åbne topdækslet, når du benytter skæreenheden. Du må ikke bruge overdreven kraft på skæreenheden. ADVARSEL Installation/opbevaring Placér printeren på en flad, stabil overflade såsom et skrivebord. DK Roll (DK-label, DK-tape) Pas på du ikke taber DK Roll. DK ruller anvender termisk papir og termisk film. Både label og skrift vil blegne i sollys og varme. Brug ikke DK ruller til udendørs brug, som kræver bestandighed. Du må ikke placere tunge ting oven på printeren. Afhængig af placering, materiale og omgivelsesforhold kan det være svært eller umuligt at aftage labelen, eller farven på labelen ændres eller smitter af på andre ting. Før du sætter labelen på, skal du kontrollere omgivelsesforholdene og materialet. Afprøv labelen ved at sætte en lille del af den på et ikke-synligt sted på den tiltænkte overflade.

7 5 Almindelige sikkerhedsforanstaltninger Printeren Adskil aldrig printeren og lad den aldrig blive våd for at forhindre mulig brand eller elektrisk stød. Du må ikke tage stikket ud af eller sætte det i en stikkontakt med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Pas på ikke at berøre skæreenheden. Ellers kan der opstå personskade. Vær ekstra forsigtig ved udskiftning af skæreenheden. Printeren er en præcisionsmaskine. Printeren må ikke tabes, slås på eller på anden måde udsættes for stød. Du må ikke løfte printeren i DK Roll låget. Låget kan falde af, og printeren kan tabes og beskadiges. Printeren kan få fejlfunktion, hvis den står nær et tv-apparat, en radio etc. Du må ikke anvende printeren nær en maskine, som kan forårsage elektromagnetisk interferens. Undlad at udsætt printeren for direkte sollys, i nærheden af radiatorer eller andre varme apparater, eller på et sted med meget høje eller lave temperaturer, høj luftfugtighed eller meget støv. Dette kan medføre fejlfunktion. Brug ikke fortynder, rense-benzin, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til rengøring af printeren. Dette kan forårsage skade på overfladen. Brug en blød, tør klud til at rengøre printeren. Læg ikke tunge genstande eller genstande med vand oven på printeren. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i printeren, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren, eller et autoriseret servicecenter. Hvis der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i printeren, og du fortsætter med at bruge maskinen, kan den blive beskadiget, eller der kan opstå personskade. Indsæt ikke nogen objekter eller bloker label-output åbningen eller USB-porten. Placer ikke metaldele i nærheden af printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brug og forbliver varmt umiddelbart efter brug. Rør det ikke direkte med fingrene. Brug kun det interfacekable (USB-kabel), der leveres med printeren. Forsøg ikke at udskrive labels, mens DK Roll-låget er åbent. Hvis der skulle opstå papirstop grundet opbygning af klister på papirstøttens overflade, skal du tage stikket ud af stikkontakten og tørre klisteret af overfladen med en klud dyppet i etanol eller isopropyl (gnide) alkohol. Det anbefales at du renser papirstøtten, når du udskifter skæreenheden. Se Udskiftning af skæreenheden på side 3. Skæreenhed Papirstøttens overflade Skæreenheden indeholder et meget skarpt skæreblad. For at forhindre skader grundet et ødelagt skæreblad skal du: Sikre dig, at topdækslet er lukket, når du bruger skæreenheden. Ikke trykke for hårdt, når du isætter eller udtager skæreenheden. Udskifte skæreenheden med en ny, når den bliver sløv. Tage stikket til printeren ud og forsigtigt fjerne skæreenheden med en pincet, hvis skæreenheden er i stykker. Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning

8 6 Hvis maskiner sætter sig fast på grund af opbygget klister, skal du rengøre overfladen på papirstøtten. Tag stikket til printeren ud af stikkontakten og tør klisteret af overfladen på papirstøtten ved hjælp af en klud eller køkkenrulle dyppet i isopropyl-alkohol. Vi anbefaler, at du renser papirstøtten, når du udskifter skæreenheden. Se Udskiftning af skæreenheden på side 3. Skæreenheden skulle gennemsnitligt kunne yde 5000 skæringer eller mere, afhængig af hvordan du bruger maskinen. Hvis din printer ikke skærer labels ordentligt, eller hvis den ofter sætter sig fast, kan det være, at skæreenheden er blevet sløv, og du skal udskifte den. Netledning Brug kun den ledning, der følger med printeren. Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Hold altid om stikket, når netledningen tages ud af eller sættes ind i stikkontakten. Du må ikke trække i ledningen. Ledningstrådene inden i kan blive beskadiget. Du bør placeren printeren nær en let tilgængelig, almindelig stikkontakt. DK Roll (DK-label og DK-tape) Brug altid kun originaltilbehør og -forbrugsmaterialer fra Brother (mærket med, ). Brug ikke ikke-godkendt tilbehør eller forbrugsmaterialer. Hvis labelen klæbes på overflader, som er våde, snavsede eller fedtede, kan den falde af. Før du anvender labelen, skal du rengøre den overflade, den skal sidde på. DK Roll anvender termisk papir og termisk film, så ultraviolette stråler, vind og regn kan gøre, at farven på labelen falmer, og kanterne på labelen går løs. DK Roll må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støv. Opbevares på mørkt og køligt sted. Brug DK Roll snarest muligt efter åbning af emballagen. Hvis du kradser på overfladen af den trykte label med dine negle eller metalgenstande eller berører den trykte overflade med hænder, der er fugtet af vand, sved eller creme osv., kan farven på labelen falme eller ændres. Du må ikke sætte labels på personer, dyr eller planter. Da enden på DK Roll er beregnet til ikke at klistre fast til label-spool, skæres den sidste label måske ikke korrekt. Hvis dette sker, skal du fjerne de resterende labels, indsætte en ny DK Roll, og gentage udskrivningen af den sidste label. Bemærk: For at tage højde for dette kan antallet af DK-labels i hver DK Roll være højere end angivet på pakken. Når du tager en DK label af, kan en del af labelen sidde tilbage. Fjern den tilbagesidende del, før du påklæber en ny label. Nogle DK ruller anvender permanent lim til deres labels. Disse labels kan ikke nemt pilles af, når først de er sat på. Før du bruger cd-/dvd-labels, skal du sikre dig, at du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen til cd-/dvd-afspilleren vedrørende påsætning af cd-/dvd-labels. Brug ikke cd/dvd-labels i cd/dvd-afspillere med smalle åbninger, som fx en cd-afspiller i bilen, hvor cd'en skydes ind i åbningen. Du må ikke tage en cd-/dvd-label af, når først den er sat på, da der kan følge et tyndt lag med af, som kan medføre skade på disken. Anvend ikke cd/dvd-labels til cd/dvd'er, der er udviklet til brug med inkjetprintere. Labels falder let af disse diske, og hvis du bruger diske med afpillede labels, kan du beskadige eller miste data. Når du sætter cd-/dvd-labels på, skal du bruge den applikator, der er vedlagt cd-/dvdlabelrullerne. Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade på cd-/dvd-afspilleren. Brugerne har fuld ansvar for påklæbning af cd/dvd-labels. Brother påtager sig intet ansvar i forbindelse med tab eller skade som følge af ukorrekt brug af cd/dvd-labels.

9 7 Cd-rom og software Du må ikke ridse cd-rom'en eller udsætte den for høje eller lave temperaturer. Læg ikke tunge genstande oven på cd-rom'en, og udsæt den ikke for trykbelastninger. Softwaren på cd-rom'en er udelukkende beregnet til brug sammen med printeren. Se licensaftalen på cd'en for yderligere oplysninger. Det er tilladt at installere denne software på flere pc'er til brug på kontorer mv. Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning

10 8 Kom godt i gang Kom godt i gang Betegnelse af delene Hoved-udskrivningsenhed Front QL-500 DK Roll kassettelåg QL-560 DK Roll kassettelåg FEED LED-lampe ON/OFF-knap Skærehåndtag FEED CUT LED-lampe ON/OFF-knap Bagside QL-500 / QL-560 Netledning USB-port Forbind ikke QL-500/560 til din personlige computer før du bliver bedt om det, når du installerer printerdriveren. Brug skærehåndtaget, når du skærer en trykt label. Skærehåndtag

11 9 LED-lampe LED-lampe på QL-500/560 indikerer den nuværende driftstilstand Lampe Lyser ikke Lyser Blinker hurtigt Blinker langsomt Slukker efter den har blinket ti gange Strømmen er OFF (slukket). Status Strømmen er ON (tændt). (Er normalt tændt, når strømmen er tilsluttet. LED blinker under rensning, eller hvis der opstår en fejl.) Indikerer en af følgende fejl. Skærefejl Labelsensorfejl (DK Roll er ikke korrekt isat, DK Roll er slut eller labelstop). DK Roll kassettelåget er åben under betjening Forkert DK Roll isat Ingen DK Roll isat Køler ned (Venter på at sænke temperaturen for printhovedet) Systemfejl Sluk for QL-500/560 og tænd igen. Hvis denne fejl opstår igen, skal du kontakte Brother support på telefon nr eller Installering af DK-rullen Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for QL-500/560. Hold låget til DK-rullehuset på siderne nær fronten af QL-500/560 og træk opad for at åbne låget. Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning Placer spolen i spolestøtterne i DK-rullehuset. Sikr dig, at spolearmene sættes godt fast i spolestøtterne til højre og venstre. Indsæt spolen med DK-rullen i højre side af QL-500/ 560.

12 0 Kom godt i gang 3 Løft labelstangen og indsæt derefter DK-rulle i sprækken lige før skæreren. Hvis du ikke kan indsætte enden af DKrullen i sprækken, skal du sætte den så langt ind, som du kan og derefter sænke labelstangen og lukke låget. Tryk på ON/ OFF-knappen for at tænde for QL-500/560 og tryk derefter på FEED-knappen, for at indstille rullen. 4 Sænk labelstangen og luk DK-rullehuslåget. 3 Installering af papirstøtte Til din QL-500/560 hører en papirstøtte, som opsamler en stribe udskrevne labels, der er udskrevet men endnu ikke skåret af fra maskinen. Påsæt papirstøtten foran på QL-500/560 som vist på tegningen. Fjern papirstøtten når du udskriver mere end 0 labels efter hinanden med automatisk afskæring af hver enkelt label (kun QL-560). Papirguide 4 Tilslutning til strømforsyningen Tilslut AC-ledningen til QL-500/560 og sæt derefter ledningen i en standard stikkontakt. Sikre dig, at der er 0 ~ 40 V i stikkontakten, før du sætter stikket i. Når du er færdig med at bruge QL-500/560, skal du tage ledningen fra stikkontakten. Træk ikke i ledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Ledningstråden inden i ledningen kan blive beskadiget.

13 Vedligeholdelse og problemløsning Vedligeholdelse Der skal kun udføres vedligeholdelse af printeren, når det kræves. Men visse miljøer kræver, at vedligeholdelse udføres oftere (f.eks. støvede miljøer). Printhoved vedligeholdelse DK rullen (termisk papir), der bruges til denne printer, er designet til automatisk at rengøre printhovedet. Når DK rullen passerer printhovedet under udskrivning og labelfremføring, rengøres printhovedet. Rulle vedligeholdelse Rengør rullen ved hjælp af rensningsarket (fås separat). Der følger kun ét rensningsark med printeren. Når du udfører vedligeholdelse på rullen, skal du sikre dig, at du kun bruger rensningsark beregnet til denne printer. Hvis du bruger andre rensningsark, kan rullens overflade blive beskadiget og kan forårsage fejlfunktion. Kom godt i gang Slukker for strømmen til printeren. Tag fat i siderne på låget til det rum, hvor DK Roll skal sidde (foran på printeren). Vedligeholdelse og problemløsning 3 Løft låget op med et bestemt tag. Sørg for at fjerne DK rullen, før rullen rengøres. Fjern DK Roll, før du rengør rullen, ellers virker rensningsfunktionen ikke ordentligt.

14 Vedligeholdelse og problemløsning 4 Isæt kanten (A) af rensningsarket i printerenheden og træk den ud til lige foran skæreenheden. Fjern ikke del (A) på rensningsarket. Den trykte side på rensningsarket skal vende opad. 5 Efter isætning af rensningsarket i printerenheden skal du trykke rullens udløsningshåndtag ned og fjerne del B af rensningsarket. For at købe et rengøringsark, skal du kontakte detailhandleren, hvor printeren blev købt, eller dit lokale autoriserede servicecenter. 6 Luk DK Roll-låget og tænd for strømmen til printeren. 7 Tryk på Fremføringsknappen i mere end et sekund. Rullen roterer 00mm. Den klæbende overflade på rensningsarket fjerner snavs og støv på rullen. Hvis du ikke trykker på Fremføringsknappen i mere end et sekund, drejer rullen kun med 8mm. Smid det brugte rensningsark ud efter brug. Labeludgang vedligeholdelse Hvis der sidder klister på labeludgangen (metalpladen og materialestøtten), og printeren beskadiger en label, skal du tage stikket ud af stikkontakten og rengøre printeren med en klud dyppet i ethanol eller isopropyl alkohol. Det anbefales at rengøre labeludgangen, når skæreenheden udskiftes. Fremføringsknap Labeludgang

15 3 Udskiftning af skæreenheden Med tiden bliver skærebladet på skæreenheden sløvt (uskarpt), og det skal udskiftes. På dette tidspunkt skal du købe en ny skæreenhed og installere den i henhold til følgende procedure. Kontroller at skæreenheden sidder på sin plads. 3 Sluk for printeren og tag stikket ud af stikkontakten. Åbn DK Roll-låget og træk op i rullens udløsningshåndtag. Fjern DK Roll. Kom godt i gang 4 Løft skæreenhedens låg op. Vedligeholdelse og problemløsning 5 Ved hjælp af en stjerneskruetrækker skal du løsne den skrue, som holder skæreenheden på plads. Den skrue, der holder skæreenheden, skal ikke fjernes helt. Den skal blot løsnes for at kunne fjerne skæreenheden fra printeren.

16 4 Vedligeholdelse og problemløsning 6 Hold i håndtaget, og løft skæreenheden ud. Pas på ikke at røre skærebladet. 7 Isæt den nye skæreenhed på den korrekte placering. 8 Når den sidder korrekt, skal du stramme den skrue, som holder skæreenheden på plads. 9 Isæt DK Roll, og luk kassettelåget til DK Roll. Se Installering af DK-rullen på side 9 for yderligere oplysninger. FORSIGTIG Du må ikke røre skærebladet på skæreenheden. Du må ikke åbne topdækslet, når du benytter skæreenheden. Du må ikke bruge overdreven kraft på skæreenheden.

17 5 Fejlfinding Hvis der opstår problemer under brug af printeren, kan følgende måske hjælpe dig med at løse problemerne: Mulige problemer Problem QL-500/560 udskriver ikke eller der modtages en printfejl. Tænd/sluk-lampen bliver ikke tændt eller blinker. Den trykte label indeholder striber eller tegn med dårlig kvalitet, eller labelen fremføres ikke korrekt. Der bliver vist en fejl for dataoverførsel på pc'en. Labels sidder fast i skæreenheden og kommer ikke ud korrekt efter udskrivning. Layouttype opdateres ikke, når Ádd-in stadig er aktiv, og en ny labelrulle er indsat. Ikonet for P-touch Add-In vises ikke i Microsoft Word Løsning Er USB-kablet løst? Kontroller, at USB-kablet er forbundet korrekt. Er DK Roll isat korrekt? Hvis ikke, så fjern den og isæt den igen. Er der nok rulle tilbage? Kontroller, om der er nok rulle tilbage. Er låget til DK Roll åbent? Kontroller, at DK Roll kassettelåget er lukket. Er netledningen tilsluttet korrekt? Kontroller, om netledningen er tilsluttet og at der er tændt for strømmen. Hvis den er tilsluttet korrekt, så forsøg at anvende en anden stikkontakt. * Hvis strømknappen stadig ikke lyser eller blinker, skal du kontakte Brother support på telefon nr eller Er printhovedet eller rullen snavset? Selvom printhovedet generelt er ren ved normal brug, kan støv eller snavs fra rullen sidde fast på printhovedet. Hvis det sker, skal du rense rullen. Se Rulle vedligeholdelse på side. Er den korrekte port valgt? Kontroller, at den korrekte port på listen Udskriv til følgende port i dialogboksen Printeregenskaber er valgt. Er QL-500/560 i kølingstilstand (LED-lampen blinker langsomt)? Vent indtil LED-lampen holder op med at blinke, og forsøg at udskrive igen. Virker det som om bladet på skæreenheden ikke længere er skarpt? Opstår der hyppigt klippefejl? Udskift skæreenheden. Se Udskiftning af skæreenheden på side 3 for nærmere oplysninger herom. Er der snavs eller støv på rullen, der forhindrer den i at rulle frit? Brug et rensningsark til at rense rullen. Se Rulle vedligeholdelse på side for nærmere oplysninger herom. Blev der installeret en ny etiket, før P-touch-tilføjelsesprogrammet blev aktiveret (P-touch-programmet føjes til din standard Microsoftværktøjslinje)? Afslut P-touch-tilføjelsesprogrammet, sæt den anden type etiketrulle på, aktiver P-touch-tilføjelsesprogrammet igen, vælg Vælg layout, og bekræft layoutet. Startes Microsoft Word fra Microsoft Outlook? Vælges Microsoft Word som standard editor for Microsoft Outlook? På grund af programbegrænsninger virker Microsoft Word Add-In ikke med ovenstående indstillinger. Afslut Microsoft Outlook, og start Microsoft Word igen. Kom godt i gang Vedligeholdelse og problemløsning

18 6 Vedligeholdelse og problemløsning Display Udskriv Elementer Udskrivningsmetode Udskrivningshastighed Printhoved Maks. udskrivningsbredde Min. udskrivningslængde LED-lampe (grøn) Specifikationer Direkte termisk udskrivning via termisk hoved Maks. 90 mm/sek. Maks. 50 etiketter/min. (QL-500), 56 etiketter/min. (QL-560) (standard adresseetiketter) 300 dpi/70 punkter 59 mm 5,4 mm Manuel skæreenhed (QL-500) Skæreenhed Automatisk skæreenhed (QL-560) Knap ON/OFF-knap ( ), FEED-knap, KLIP-knap (kun QL-560) Interface Strømforsyning Størrelse Vægt Produktspecifikationer USB 0-40 V vekselstrøm 50/60 Hz 0.9 A 46 mm (B) 96 mm (D) 5 mm (H) Ca.,3 kg (uden DK-rulle) Driftstemperatur 0 C til 35 C Driftsfugtighed 0 % til 80 % (uden kondensering)

19 Printed in China LB873300

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Egenskaber ved Lt408

Egenskaber ved Lt408 Lt408 Quick Guide Egenskaber ved Lt408 Lt408 den robuste industrigeneration indenfor high performance printere med høj opløsningsevne. Lt408 er en brugervenlig printer, der sikrer en høj ydelse og printhastighed

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere