BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net

2 2

3 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes nye foreningsportal... 5 VEJLEDNING TIL FORENINGSPORTALEN... 6 Forsiden Når du ikke er logget ind:... 6 Forsiden Når du er logget ind: (Før godkendelse af børneattesterklæring)... 7 Foreningsoplysninger Forside... 0 Foreningsoplysninger - Foreningen... Foreningsoplysninger - Bestyrelsen... 3 Foreningsoplysninger - Kontaktperson... 4 Foreningsoplysninger - Lokaleoplysninger... 5 Foreningsoplysninger - Medlemsoplysninger... 6 Foreningsoplysninger - Foreningsregister... 7 Aktivitetstilskud - Forside... 9 Aktivitetstilskud Vejledninger Aktivitetstilskud Ansøgning... 2 Aktivitetstilskud Afregning Lokaletilskud Forside Lokaletilskud Vejledninger Lokaletilskud Ansøgning Lokaletilskud Afregning Lederuddannelse Forside Materialetilskud Forside Udviklingspuljen Forside Energipuljen - Forside Diverse Arkiv OBS! Vær opmærksom på, at de i illustrationerne benyttede årstal ikke er de korrekte. Årstallene vil naturligvis være de til enhver tid gældende årstal, når foreningen er logget ind med brugernavn og password. 3

4 KONTAKTOPLYSNINGER Kontaktoplysninger: Guldborgsund Kommune Borger og Branding Fritid Parkvej Nykøbing Falster Telefon: Telefontider: mandag - onsdag kl. 9:00-5:00 torsdag kl. 9:00-7:00 fredag KL. 9:00-2:00 Øvrige oplysninger: CVR.nr.: EAN-nr.: Oplysninger om manualversion: Foreningsportalen Guldborgsund (Version ) PDF 4

5 VELKOMMEN Velkommen til Guldborgsund Kommunes nye foreningsportal. Guldborgsund Kommune lancerede i 202 et helt nyt bookingsystem til booking af kommunale lokaler som første fase i en digitaliseringsproces, der skal være med til at gøre hverdagen nemmere for kommunens foreninger og aftenskoler m.m. Vi er nu klar med næste fase af digitaliseringsprocessen, nemlig en ny foreningsportal, der går i luften 6. januar 204, og som skal forenkle foreningernes ansøgning om tilskud i Guldborgsund Kommune. Portalen omfatter i første omgang registrering af de obligatoriske foreningsoplysninger, godkendelse af børneattesterklæring, ansøgning om aktivitetstilskud og ansøgning om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Foreningsportalen omfatter pr.. januar 204: Oplysninger om foreningen Oplysninger om bestyrelsen Oplysninger om kontaktperson Lokaleoplysninger Medlemsoplysninger Foreningsregister Ansøgning om aktivitetstilskud Afregning om aktivitetstilskud Ansøgning om lokaletilskud Afregning om lokaletilskud Arkiv (tidligere ansøgninger) Link til bookingsystem m.m. Foreningsportalen vil løbende blive udbygget med relevante funktioner, og under set et udsnit af, hvad der allerede er i støbeskeen. (Forventet igangsætning er anført i parentes) Foreningsportalen - Planlagte funktioner: Ansøgning om tilskud til lederuddannelse for foreninger (204) Ansøgning om tilskud til leder-/læreruddannelse for aftenskoler (204) Ansøgning om ekstraordinært materialetilskud for foreninger (204) Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter for foreninger (204) Ansøgning om tilskud fra energipuljen (204) Ansøgning om tilskud til undervisning for aftenskoler (205) Ansøgning om lokaletilskud for aftenskoler m.m. (205) Ansøgning om ekstraordinært materialetilskud for aftenskoler (204) Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye foreningsportal, og såfremt der skulle være udfordringer i forbindelse med anvendelse af portalen, er personalet i Fritidsteamets sekretariat altid klar til at hjælpe. Fritidsteamet kan kontaktes på telefon eller på God fornøjelse! 5

6 VEJLEDNING TIL FORENINGSPORTALEN Forsiden Når du ikke er logget ind: C 2 2F 3 A B Foreningsportalens forside giver adgang til generelle oplysninger, seneste nyheder og vejledninger om foreninger og de enkelte tilskudsformer samt mulighed for at logge på med brugernavn og password. Her findes ligeledes information om, hvorledes du skal forholde dig, såfremt din forening ikke har modtaget brugernavn og password til foreningsportalen eller er en forening, der ønsker at blive optaget som godkendt forening i Guldborgsund Kommune. : Link til forsiden samt login. A: Indtast brugernavn. B: Indtast password. C: Log på/log af. (Funktionen skifter afhængig af, om du er logget på eller logget af) 2: Generelle oplysninger om foreninger. 2F: Link til foreningsregister over alle registrerede foreninger. 3: Generelle oplysninger om aktivitetstilskud. (Se separat vejledning for underpunkter) 4: Generelle oplysninger om lokaletilskud. (Se separat vejledning for underpunkter) 5: Generelle oplysninger om tilskud til lederuddanelse. (Se separat vejledning for underpunkter) 6: Generelle oplysninger om ekstraordinære tilskud til materialer. (Se separat vejledning for underpunkter) 7: Generelle oplysninger om tilskud fra udviklingspuljen. (Start februar 204) (Se separat vejledning for underpunkter) 8: Generelle oplysninger om tilskud via energiforbedringspuljen. (Start februar 204) (Se separat vejledning for underpunkter) 9: Diverse oplysninger og links. (Se separat vejledning for underpunkter) 0: Oplysninger til nye foreninger og foreninger, der ikke har modtaget brugernavn/password.. 6

7 Forsiden Når du er logget ind: (Før godkendelse af børneattesterklæring) Hvis du logger ind, og går til siden Foreningsoplysninger - Foreningen eller en af siderne om ansøgning om eller afregning af tilskud, og endnu ikke har godkendt det pågældende års børneattesterklæring, vil du blive mødt af en påmindelse om, at du skal godkende børneattesterklæringen. Børneattesterklæringen skal, sammen med foreningsoplysningerne godkendes hvert kalenderår. VIGTIGT! Eventuelt indhentede børneattester skal ikke indsendes. Det er alene erklæring om, at foreningen vil overholde de til enhver tid gældende love og regler for indhentning af børneattester, som foreningen skal godkende. : Klik på [KLIK HER] for at gå videre til børneattesterklæringen samt godkendelse af. Hvorfor skal børneattesterklæringen godkendes? Du vil blive mødt med oplysning om, at børneattesterklæringen ikke er godkendt på siden Foreningen samt alle sider om ansøgning og afregning af tilskud, - Se markerede til venstre. - da Folkeoplysningsloven foreskriver, at der ikke må ydes tilskud eller udlånes lokaler til foreninger, der ikke har indsendt og godkendt foreningsoplysninger og børneattesterklæringen for det indeværende kalenderår. Alle registrerede foreninger og aftenskoler i Guldborgsund Kommune skal, uanset om man er en godkendt folkeoplysende forening eller en registret forening, derfor godkende ovenstående foreningsoplysninger og børneattesterklæring hvert år, for at være berettiget til lån af kommunale lokaler eller modtagelse af enhver form for tilskud under Folkeoplysningslovens område. 7

8 Forsiden Når du er logget ind: (Før godkendelse af børneattesterklæring) 3 2 : Gennemlæs børneattesterklæringen 2: Hent eventuelt en PDF version af børneattesterklæringen ved at klikke på linket. 3: Klik for at gå videre til godkendelse af. 4 4: Klik på Bekræft for at bekræfte, at du har læst og forstået indholdet i børneattesterklæringen, og accepterer, at foreningen vil overholde reglerne i. Du viderestilles efter til den side du kom fra inden godkendelsen. 8

9 Forsiden Når du er logget ind: 2 På forsiden finder du de samme generelle informationer, seneste nyheder og links til andre relevante sider for foreninger, som før beskrevet. : Nyheder. 2: Links til relevante sider for foreninger. 9

10 Foreningsoplysninger Forside På forsiden for foreningsoplysninger beskrives afsnittet foreningsoplysninger kort. : Links til relevante sider for foreninger. 0

11 Foreningsoplysninger Foreningen OBS! Alle felter skal udfyldes! Feltforklaring: Navn Postadresse Hjemmeside Tilhørsadresse CVR Stiftelsesdato Regnskabsår start Regnskabsår slut Foreningstype Hovedgruppe Aktiviteter : Her indtastes foreningens officielle navn. : Her indtastes foreningens officielle postadresse. : Her indtastes foreningens officielle mail-adresse. : Her indtastes foreningens officielle hjemmeside. : Her indtastes foreningens primært benyttede aktivitetssted. (F.eks. egne lokaler/baner, en hal eller lign. : Her indtastes foreningens cvr-nummer. (Alle godkendte foreninger skal have et cvr-nr. og en dertil tilknyttet NEM-konto, såfremt foreningen ønsker at ansøge om tilskud eller lån af lokaler.) : Her indtastes foreningens officielle stiftelsesdato. : Her indtastes startdato for periodens regnskab. : Her indtastes startdato for periodens regnskab. : Her indtastes startdato for periodens regnskab. : Her indtastes startdato for periodens regnskab. : Her indtastes startdato for periodens regnskab. Fortsættes

12 Foreningsoplysninger Foreningen - fortsat Feltforklaring: Børneattest er indsendt : Skal ikke udfyldes. (Såfremt feltet ikke er markeret, skal børneattesterklæringen godkendes.) Vedtægter er indsendt Medlem af Specialforbund : Skal ikke udfyldes. (Såfremt feltet ikke er markeret, skal gældende vedtægter indsendes.) : Her vælges den eller de hoved-/paraplyorganisationer, som foreningen er medlem af. : Her vælges den eller de specialforbund som foreningen er medlem af. (Maksimum 2 valgmuligheder) : Tryk på [GEM] når du har indtastet alle dine oplysninger. (OBS! - Det er en god idé at trykke på [GEM] en gang imellem under indtastningen, så du undgår at miste indtastede oplysninger 2

13 Foreningsoplysninger Bestyrelsen 2 3 På siden indtastes oplysninger om alle foreningens bestyrelsesmedlemmer. OBS! - Vær opmærksom på, at der skal indtastes informationer om minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, såfremt foreningen er registreret som godkendt folkeoplysende forening. : Tryk på [TILFØJ] for at tilføje yderligere linjer til bestyrelsesmedlemmer. 2: Tryk på [GEM] når du har indtastet oplysninger for det enkelte bestyrelsesmedlem. (OBS! Det er muligt at rette alle felter senere. Husk at trykke på [GEM] igen, når du har rettet oplysninger. 3: Tryk på [SLET] når du ønsker at slette et bestyrelsesmedlem. Feltforklaring: Navn Funktion Postadresse Postnr./By Telefon/Mobil : Her indtastes medlemmets fulde navn. : Medlemmets funktion i bestyrelsen (F.eks. formand, kasserer, sekretær eller lign. menige medlemmer uden funktion registreres som Medlem ) : Her indtastes medlemmets officielle postadresse. : Her indtastes postnr. Bynavn hentes automatisk. : Her indtastes medlemmets mail-adresse. : Her indtastes medlemmets telefonnumre. (Der skal indtastes mindst ét telefonnummer. Såfremt medlemmet ikke har et telefonnummer, indtastes et telefonnummer på anden person, hvor igennem medlemmet kan kontaktes. f.eks. et andet bestyrelsesmedlem.) - NB! Der kan eventuelt indtastes samme nummer i begge felter. 3

14 Foreningsoplysninger Kontaktperson På denne side indtastes informationer om foreningens kontaktperson. Al kommunikation mellem Guldborgsund Kommune og foreningen vil foregå med kontaktpersonen. : Husk at trykke på [GEM] når du har indtastet eller rettet oplysninger om kontaktpersonen. Feltforklaring: Navn Funktion Postadresse Postnr./By Telefon/Mobil : Her indtastes medlemmets fulde navn. : Medlemmets funktion i bestyrelsen (F.eks. formand, kasserer, sekretær eller lign. menige medlemmer af bestyrelsen registreres som Medlem og kontaktpersoner uden sæde i bestyrelsen registreres som Kontaktperson ) : Her indtastes medlemmets postadresse. : Her indtastes postnr. Bynavn hentes automatisk. : Her indtastes for medlemmets mail-adresse. : Her indtastes for medlemmets telefonnumre. (Der skal indtastes mindst ét telefonnummer. Såfremt medlemmet ikke har et telefonnummer, indtastes et telefonnummer på anden person, hvorigennem medlemmet kan kontaktes. F.eks. et andet bestyrelsesmedlem.) - NB! Der kan eventuelt indtastes samme nummer i begge felter. 4

15 Foreningsoplysninger Lokaleoplysninger 2 3 På denne side indtastes informationer om foreningens lokaler, hvortil der søges lokaletilskud. Alle felter skal udfyldes. Du kan til enhver tid rette indtastede oplysninger. Feltet [GEM] kommer til syne når der er rettet i indtastede bygninger/lokaler. : Tryk på [TILFØJ] for at tilføje yderligere bygninger/lokaler. 2: Husk at trykke på [GEM] når du har indtastet eller rettet oplysninger om en bygning/et lokale. 3: Tryk på [SLET] for at slette en bygning/et lokale. Feltforklaring: Type Navn Adresse Samlet grundareal Tilskudsberettiget bygningsareal Ikke tilskudsberettiget bygningsareal Opvarmningskilde : Her vælges enten Eje eller Leje afhængig af, om lokalerne er foreningens ejendom eller foreningen har til huse i lejede lokaler. (NB! - Der skal ikke indtastes kommunale lokaler., da disse ikke er tilskudsberettigede.) : Her indtastes kaldenavn på lokalerne. : Her indtastes lokalets adresse. : Her indtastes det samlede grundareal i henhold til BBR-oplysninger eller lejekontrakt. (Arealet skal omfatte både areal hvorpå der er opført tilskudsberettigede bygninger og areal hvorpå der ikke er opført tilskudsberettigede bygninger og andet udendørs areal.) : Her indtastes det samlede bygningsareal hvortil der søges tilskud i henhold til BBR-oplysninger eller lejekontrakt. (Der kan ikke søges tilskud til udendørsareal under golfbaner m.m., samt redskabsrum, garager, stalde m.m.) - Arealer på ovenstående skal indberettes separat og lejeandel skal fremgå separat af eventuel lejeaftale.) : Her indtastes det samlede bygningsareal for bygninger hvortil der ikke kan søges lokaletilskud. (Der kan ikke søges tilskud til udendørsareal under golfbaner m.m., samt redskabsrum, garager, stalde m.m.) - Arealer på ovenstående skal indberettes separat og lejeandel skal fremgå separat af eventuel lejeaftale.) : Her indtastes opvarmningskilde(r) for de lokaler hvortil der søges lokaletilskud. (F.eks. oliefyr, fjernvarme, luftvarme/varmepumpe etc. eller kombinationer af.) 5

16 Foreningsoplysninger Medlemsoplysninger 2 På denne side indtastes oplysninger om foreningens medlemssammensætning. Oversigten følger DIF s aldersfordeling, og vi håber, at vi senere kan præsentere en løsning, der automatisk udveksler medlemsoplysninger med en central database, så foreningerne kun skal indberette de årlige medlemsoplysninger én gang. Det er vigtigt, at medlemstallene er korrekt indberettet hvert år senest d. 5. februar, da de ligger til grund for beregning af bl.a. lokaletilskud og aktivitetstilskud samt diverse statistikker. Såfremt foreningen har forskellige medlemskontingentsatser indenfor ovennævnte medlemsgrupper, indtastes der et beregnet gennemsnitligt kontingentbeløb. Der skal kun indtastes i de hvide felter, da de øvrige felter beregnes automatisk. Som noget nyt, vil vi gerne bede jer indberette oplysninger om henholdsvis mandlige/kvindelige medlemmer, passive medlemmer samt aktive og ikke aktive trænere/instruktører/ledere, så vi kan få et mere retvisende billede af sammensætningen af medlemmer, og hvor mange frivillige ledere vi har i kommunens foreninger. : NYT! Registrering af passive medlemmer. 2: NYT! Registrering af aktive/ikke aktive trænere/instruktører/ledere. * * Som aktive trænere/instruktører/ledere registreres personer, som samtidig med deres funktion som frivillig træner/instruktør/leder i foreningen er aktivt udøvende og betaler normal kontingent. trænere/instruktører/leder eller andre ansatte på almindelig lønmodtagervilkår, skal ikke medregnes i indberetningen. 6

17 Foreningsoplysninger Foreningsregister Hvis du benytter linket Foreningsregister, får du en oversigt over de foreninger, som er registreret i Guldborgsund Kommune. Se næste side. Det er de samme oplysninger, som kan ses i Guldborgsund Kommunes bookingsystem, og vil snarest blive opdateret, således, at oplysningerne i bookingsystemet og foreningsportalen er de samme. 7

18 Foreningsoplysninger Foreningsregister - fortsat På foreningsoversigten, som åbner i et nyt vindue, har du mulighed for, at søge på foreninger og/eller aktiviteter/bydel og foreningstype. Hvis du ikke indtaster søgeoplysninger, fremkommer en samlet liste over registrerede foreninger og institutioner i Guldborgsund Kommune. : Indtast eventuelt foreningsnavn eller dele af. 2: Vælg eventuelt aktivitet, bydel (de tidligere kommuner før ) eller foreningstype. 3: Tryk på [SØG] 4: En foreningsoversigt ud fra de valgte kriterier kommer frem. - Herfra er det muligt, at sende en til foreningen eller gå til foreningens hjemmeside ved at klikke på henholdsvis mailadressen eller linket til hjemmesiden. 8

19 Aktivitetstilskud Forside 2 3 På forsiden for aktivitetstilskud finder du generelle informationer om aktivitetstilskud, datoen for sidste frist for ansøgning om aktivitetstilskud og links til andre relevante sider for foreninger. : Generelle oplysninger om aktivitetstilskud 2: Information om ansøgningsfrist. 3: Links til relevante sider for foreninger. 9

20 Aktivitetstilskud vejledninger Vejledning til foreningsportalen Retningslinjer for ansøgning og afregning af aktivitetstilskud 2 På denne side findes generel vejledning til brug af Foreningsportalen - (Denne vejledning) samt generelle retningslinjer for ansøgning og afregning af aktivitetstilskud. : Vejledning til foreningsportalen. 2: Retningslinjer for ansøgning og afregning af aktivitetstilskud 20

21 Aktivitetstilskud Ansøgning OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. På denne side er det muligt, at søge om aktivitetstilskud ud fra gældende retningslinjer. : Oplysning om sidste rettidige ansøgningsdato. 2: Tryk på [TILFØJ] for at tilføje flere linjer. 3: Tryk på Knappen [GENNEMSE] for at tilføje eventuelle bilag. (Din stifinder åbner) - Vælg den fil du vil uploade og tryk derefter på knappen [UPLOAD] 4: Den fil du netop har uploadet vil efter være synlig i bilagslisten. - Gentag punkt 3 og 4 for at tilføje yderligere dokumenter. 5: Når du har indtastet alle oplysninger og vedhæftet eventuelle bilag, skal du trykke på knappen [INDSEND ANSØGNING] Se næste side. Feltforklaring: Type Aktivitetsbetegnelse Aktivitetsdeltagere under 25 år : Her vælges type af aktivitet. (Træning, turnering eller overnatningsarrangement) : kort beskrivelse af aktiviteten (F.eks. Træning u2, turneringskamp u6, opvisning eller lign.. : Her indtastes antallet af deltagere under 25 år pr. gang for den pågældende aktivitet. Aktivitetstimer pr. gang : Her indtastes antal aktivitetstimer pr. gang pr. aktivitet. (Det samlede antal timer pr. gang kan ikke overstige 2 timer pr. træningsaktivitet, 4 timer pr. turneringsaktivitet og 8 timer pr. ovenatningsaktivitet. Såfremt det indtastede antal timer er for højt, vil timetallet automatisk blive rettet.) Antal gange pr. år Antal overnatninger : Her indtastes det samlede antal gange, den pågældende aktivitet afholdes i det pågældende år. (Husk at tage højde for ferie, helligdage m.m. i beregningen. Der kan maksimalt medregnes aktiviteter i 40 uger, med mindre andet er forhåndsgodkendt.) : Her indtastes antal overnatninger pr. aktivitet. (Feltet er kun tilgængeligt ved valg af typen Overnatning i feltet [TYPE]) Samlet antal timer pr. år : Sum af timer pr. linje og det samlede antal timer udregnes automatisk. Fortsættes 2

22 Aktivitetstilskud Ansøgning fortsat OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. : Som det fremgår af ovenstående billede, er bilagslisten ikke længere synlig, når ansøgningen er indsendt. Har du behov for at tilføje bilag eller rette din ansøgning, er det dog stadig muligt, så længe ansøgningsfristen ikke er overskredet. Sådan rettes en indsendt ansøgning: Tryk på knappen [RET ANSØGNING], og nedenstående billede vil fremkomme. Følg efter vejledningen på forrige side for at rette ansøgningen, tilføje eventuelle bilag og indsende ansøgningen igen. 22

23 Aktivitetstilskud Afregning OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. På denne side er det muligt, at søge om aktivitetstilskud ud fra gældende retningslinjer. : Oplysning om sidste rettidige ansøgningsdato. 2: Husk at trykke på [GEM] for at gemme de enkelte linjer. 3: Tryk på knappen [TILFØJ] for at tilføje flere linjer, hvis der er behov for. 4. Tryk på nnappen [GENNEMSE] for at tilføje eventuelle bilag. (Din stifinder åbner) - Vælg den fil du vil uploade og tryk derefter på knappen [UPLOAD] 5: Den fil du netop har uploadet vil efter være synlig i bilagslisten. (ingen bilag i eksemplet) - Gentag punkt 3 og 4 for at tilføje yderligere dokumenter. 6: Når du har indtastet alle oplysninger og vedhæftet eventuelle bilag, skal du trykke på knappen [INDSEND AFREGNING] se næste side. Feltforklaring: Løn : Her indtastes faktisk afholdte udgifter til honorar og aflønning og ydelser af trænere, instruktører og undervisere. Ikke skatteberettiget : Her indtastes faktisk afholdte udgifter til anden form for godtgørelse til omkostningsgodtgørelse trænere, instruktører og undervisere, under f.eks. kørsel, tøj, telefon etc. (Se eventuelt vejledning på DIF s hjemmeside) Fortsættes 23

24 Aktivitetstilskud Afregning - fortsat Ovenstående bekræftelse på, at afregning er indsendt, fremkommer efter. Sådan rettes en indsendt ansøgning: Klik på menupunktet Afregning under Aktivitetstilskud. : Tryk på knappen [RET ANSØGNING], og nedenstående billede vil fremkomme. Fortsættes 24

25 Aktivitetstilskud Afregning - fortsat Som det fremgår af ovenstående billede, er bilagslisten ikke længere synlig, når ansøgningen er indsendt. Har du behov for at tilføje bilag eller rette din ansøgning, er det dog stadig muligt, så længe ansøgningsfristen ikke er overskredet. Følg efter vejledningen på forrige side for at rette ansøgningen, tilføje eventuelle bilag og indsende ansøgningen igen. 25

26 Lokaletilskud Forside 2 3 På forsiden for lokaletilskud finder du generelle informationer om lokaletilskud, datoen for sidste frist for ansøgning om aktivitetstilskud og links til andre relevante sider for foreninger. : Generelle oplysninger om lokaletilskud 2: Information om ansøgningsfrist. 3: Links til relevante sider for foreninger. 26

27 Lokaletilskud Vejledninger Vejledning til foreningsportalen Retningslinjer for ansøgning og afregning af lokaletilskud 2 På denne side findes generel vejledning til brug af Foreningsportalen - (Denne vejledning) samt generelle retningslinjer for ansøgning og afregning af lokaletilskud. : Vejledning til foreningsportalen. 2: Retningslinjer for ansøgning og afregning af lokaletilskud. 27

28 Lokaletilskud Ansøgning 2 OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. På denne side er det muligt, at søge om aktivitetstilskud ud fra gældende retningslinjer. TIP! Få yderligere information om felterne ved at bevæge musen hen over (i) mærkerne. : Oplysninger om sidste ansøgningsdato. 2: Oplysninger om det regnskabsår, som ansøgningen omfatter. Feltforklaring: F : Renter og bidrag af prioritetsgæld (NB! - Afdrag og gebyrer på lån kan ikke medtages) F2 : Lejeudgifter til leje af lokaler og lejrpladser (Lejrpladser: kun for spejdere). (Lejeaftaler skal fremsendes og forhåndsgodkendes også ved ændringer i bestående lejeaftaler) F3A-E: Forbrugsudgifter til el-, vand- og varmeforsyning, renovation samt driftsudgifter til tele- og dataforbindelser kan medtages. (NB! Udgifter til etablering, indkøb og vedligeholdelse af ovenstående kan ikke medtages) F4: Her indtastes udgifter til ejendomsforsikring. (NB! Udgifter til indbo- og andre forsikringer kan ikke medtages) F5: Her indtastes udgifter til rengøringsselskab/ - personale. F6: Her indtastes udgifter til rengøringsmidler og -maskiner samt udstyr til. (NB! Udgifter vaske-/tørremaskiner samt linned kan ikke medtages) Fortsættes 28

29 Lokaletilskud Ansøgning - fortsat : Husk at trykke på [GEM] for at gemme de enkelte linjer. 2: Tryk på knappen [GENNEMSE] for at tilføje eventuelle bilag. (Din stifinder åbner) - Vælg den fil du vil uploade og tryk derefter på knappen [UPLOAD] 3: Den fil du netop har uploadet vil efter være synlig i bilagslisten. (Ingen bilag i eksemplet) - Gentag punkt 2 og 4 for at tilføje yderligere dokumenter. 4: Når du har indtastet alle oplysninger og vedhæftet eventuelle bilag, skal du trykke på knappen [INDSEND ANSØGNING] se næste side. Feltforklaring fortsat: F7: Her indtastes udgifter til ordinær vedligeholdelse. (NB! Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter kan kun medtages ved forudgående godkendelse) F8: Her indtastes driftsudgifter til tilsyn, tyverisikring/alarmanlæg vedr. tilskudsberettigede lokaler. (NB! Udgifter til lokaler, der ikke er tilskudsberettigede, kan ikke medtages) F9: Her indtastes alle indtægter i forbindelse med udlejning/fremleje af tilskudsberettigede lokaler. Fortsættes 29

30 Lokaletilskud Ansøgning fortsat OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. : Som det fremgår af ovenstående billede, er bilagslisten ikke længere synlig, når ansøgningen er indsendt. Har du behov for at tilføje bilag eller rette din ansøgning, er det dog stadig muligt, så længe ansøgningsfristen ikke er overskredet. Sådan rettes en indsendt ansøgning: Tryk på knappen [RET ANSØGNING], og nedenstående billede vil fremkomme. Fortsættes 30

31 Lokaletilskud Ansøgning fortsat : Husk at trykke på [GEM] for at gemme de enkelte linjer. 2: Tryk på knappen [GENNEMSE] for at tilføje eventuelle bilag. (Din stifinder åbner) - Vælg den fil du vil uploade og tryk derefter på knappen [UPLOAD] 3: Den fil du netop har uploadet vil efter være synlig i bilagslisten. (Ingen bilag i eksemplet) - Gentag punkt 2 og 4 for at tilføje yderligere dokumenter. 4: Når du har indtastet alle oplysninger og vedhæftet eventuelle bilag, skal du trykke på knappen [INDSEND ANSØGNING] se næste side. 3

32 Lokaletilskud Afregning 2 OBS! - Denne side er kun tilgængelig for godkendte folkeoplysende foreninger. På denne side er det muligt, at indsende afregning for faktisk afholdte udgifter vedr. lokaletilskud, ud fra gældende retningslinjer. TIP! Få yderligere information om felterne ved at bevæge musen hen over (i) mærkerne. : Oplysninger om sidste ansøgningsdato. 2: Det godkendte beregningsgrundlag* vedr. ansøgt beløb i det regnskabsår, som ansøgningen omfatter, vil desværre ikke blive vist i forbindelse med afregning for 203, da tallene ikke forefindes i systemet. *: Det godkendte beregningsgrundlag (Ansøgt beløb korrigeret med eventuelle administrative ændringer) Feltforklaring: Se feltforklaringer under Lokaletilskud Ansøgning. Fortsættes 32

33 Lokaletilskud Afregning fortsat 2 3 : Husk at trykke på [GEM] for at gemme afregningen. 2: Tryk på knappen [GENNEMSE] for at tilføje eventuelle bilag. (Din stifinder åbner) - Vælg den fil du vil uploade og tryk derefter på knappen [UPLOAD] 3: Den fil du netop har uploadet vil efter være synlig i bilagslisten. (Ingen bilag i eksemplet) - Gentag punkt 2 for at tilføje yderligere dokumenter. 33

34 Lederuddannelse Forside Denne side er under udvikling. Siden forventes klar forår

35 Materialetilskud Forside Denne side er under udvikling. Siden forventes klar forår

36 Udviklingspuljen Forside Denne side er under udvikling. Siden forventes klar forår

37 Energipuljen Forside Denne side er under udvikling. Siden forventes klar forår

38 Diverse Arkiv På denne side vil der med tiden blive opbygget et arkiv over indsendte ansøgninger. Da portalen først tages i brug i 204, vil der af naturlige årsager ikke være registreringer før der er indberettet de enkelte ansøgninger og afregninger. gang. 38

39 39

40 GULDBORGSUND KOMMUNE BORGER OG BRANDING PARKVEJ NYKØBING FALSTER TLF

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere