Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump"

Transkript

1 Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump Ansvarsområder i bestyrelsen Klubbens medlemmer Indmeldelse Kontingent Genindmeldelse Overflytning Fra Center Jump til anden klub under DFU Fra en klub under DFU til Center Jump Udmeldelse Restancer Elveuddannelse Hopmesterspring Klubbens materiel Springaktivitet Afregning springaktivitet Tandemspring Klub tandem Tandemmasterens ansvar Medhjælpere til klubtandem Godtgørelse tandemspring Medlemsspring Private tandemspring Eksterne tandemspring Tandem materiel Klubbens lokaler Klubbens fly Nøgler Udviklingsstøtte Instruktøruddannelse Videreuddannelse Godtgørelser Center Jump, Odense marts

3 14.1 Piloter Instruktør I og II Formand Tandemkoordinator Elevkoordinator Pilotkoordinator Kasserer Bestyrelsen Materielansvarlig Center Jump, Odense marts

4 1 Bestyrelsen i Center Jump Bestyrelsen er sammensat i henhold til klubben vedtægter som kan findes på klubben hjemmeside, 2 Ansvarsområder i bestyrelsen Efter hver generalforsamling opdateres listen over ansvarsområder der opslås i klubben og på klubben hjemmeside. 3 Klubbens medlemmer 3.1 Indmeldelse 3.2 Kontingent Et hvert medlemskab i Center Jump håndteres af den i bestyrelsen udpegede medlemsansvarlige. Denne sørger for indmeldelser, udmeldelser, genindmeldelser og overflytninger mellem klubber under DFU. Hertil hører besked til kassereren for opdatering af medlemsdatabase Ved indmeldelse i Center Jump skal følgende oplysninger afleveres til klubben. Fulde navn: Adresse: Telefon, hvis begge haves både fastnet og mobil Mail adresse: Fødselsdato: Udfyldt PBS formular Medlemskab i Center Jump betales kvartalsvis forud via PBS. Beløbet opkræves den første hverdag i kvartalet, hhv. 1. januar, 1.april, 1. juli, 1. oktober 3.3 Genindmeldelse Ved genindmeldelse afgives samme oplysninger som anført under 1.1. Center Jump, Odense marts

5 3.4 Overflytning I forbindelse med genindmeldelsen opkræves et gebyr på 250Dkk + kontingent + evt. restance til klubben. Genindmeldelsen skal ske til den medlemsansvarlige i bestyrelsen der giver besked til kassereren om fremsendelse af faktura i henhold til ovennævnte. Den medlemsansvarlige sørger for at kontakte DFU vedr. genindmeldelse Fra Center Jump til anden klub under DFU Såfremt et medlem ønsker overflytning til en anden klub, kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren der opkræver eventuelle restance. Den medlemsansvarlige giver derefter besked til DFU om overflytning af medlemmet til ny klub Fra en klub under DFU til Center Jump Såfremt et medlem ønsker overflytning fra en anden klub til Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om opkrævning af kontingent. Den medlemsansvarlige kontakter derefter DFU for oprettelse af nyt medlem i Center-Jump Udmeldelse 3.5 Restancer Såfremt et medlem ønsker at opsige sit medlemskab af Center Jump kontaktes den medlemsansvarlige i bestyrelsen. Denne giver besked til kassereren om udmelding og opkrævning af eventuelle restancer og udmeldelse af Center Jump og DFU. Udmeldelsen skal ske til senest en måned før udløb af kontingent perioden, hhv. 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Udmeldelsen regnes for gældende såfremt medlemmet ikke står i restance til Center Jump. Betalingsbetingelse for kontingent opkrævning er 8 dage netto. Rykkere ved for sen betaling vil bliver udsendt via mail. Ved rykkere tillægges et gebyr på 25kr. Anden rykker fremsendes ved udløb af frist for første rykker. Center Jump, Odense marts

6 Såfremt anden rykker ikke betales udmelder kassereren medlemmet af Center Jump. Den medlemsansvarlige giver derefter DFU besked om udmeldelsen. Det vil kræve genindmeldelse at blive optaget i Center Jump igen i henhold til punkt 3. Det er medlemmets pligt at klubben er i besiddelse af gældende mail adresse hvortil rykkeren fremsendes. 4 Elveuddannelse Elevuddannelse i Center Jump inkluderer teori og praktiske øvelser til faldskærmsspring En beskrivelse af uddannelsen kan findes på klubbens hjemmeside under punktet elevuddannelse. Prisen for uddannelsen er jfr. gældende prisliste og inkluderer 4 måneders medlemskab af Center Jump og DFU. Medlemskabet regnes fra indeværende måned. Ved kontingent opkrævning vil nystartede elever blive opkrævet en forholdsmæssig andel af kontingentet for den periode uddannelses gebyret ikke dækker. Prisen er inkl. kollektiv ansvarsforsikring i DFU. Center Jump er ikke ansvarlig for ulykkesforsikring og lignende for det enkelte medlem. 5 Hopmesterspring Som hopmester, må instruktøren frit foretage spring fra samme højde, som de elever, han/hun skal sætte af. Springet skal foretages i samme overflyvning efter den sidst afsatte elev på liftet. Ønsker en hopmester at fortsætte liftet op til en højere højde, skal der betales fuld pris for hele lifthøjden. Der sker altså ingen reduktion af liftprisen, hverken for elever eller for instruktør. 6 Klubbens materiel Klubben råder over flere elevsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materielansvarlige sørger for vedligehold af disse. Center Jump, Odense marts

7 I forbindelse med elevuddannelse stiller Center Jump grej til rådighed for eleven. Eleven må kun udføre spring i grej der er godkendt af den pågældende 1 er instruktør på dagen. Rigs og andet springmæssig udstyr, må ikke fjernes fra klubbens lokaler uden der er kvitteret på behørig vis på det respektive lånekort. Dette gælder ikke ved almindeligt brug i forbindelse med planlagt springvirksomhed. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Låner hæfter for alt materiel, der mistes eller ødelægges ved udlånet. Klubbens DVD afspiller, overheadprojektor, telefon, båndoptager, radio, højttalere, videomaskine, videobånd, fjernsyn, kopimaskine, komfur, mikrobølgeovn, køleskab, fryser og andet fast udstyr må ikke fjernes fra klubbens lokaler. Hvis noget af det ovennævnte skal bruges i forbindelse med et arrangement, skal der forud indhentes tilladelse hos bestyrelsen. 7 Springaktivitet De fastsatte datoer for spring i Center Jump fremgår af kalenderen på klubbens hjemmeside. Planlagt springaktivitet vil af Center-Jump, kunne aflyses senest kl aftenen før. Ved aflysning af springaktivitet udbetales der ikke instruktørgodtgørelse. 7.1 Afregning springaktivitet Til afregning af springaktivitet i Center Jump anvendes programmet Skywin. I Skywin oprettes alle medlemmer samt besøgende fra andre klubber. Senest i forbindelse med afregning på springdagen er det stævnelederens ansvar at oprette nye springere samt afregne dagens spring via Skywin. Springerne i Center-Jump har ansvar for, at der er dækning på deres konto i Skywin før deres planlagte spring foretages. Er der ikke dækning for de planlagte spring, vil man ikke kunne komme på lift. Center Jump, Odense marts

8 Prisen pr. spring er iht. gældende prisliste der ophænges i klubben samt opslås på klubben hjemmeside Såfremt det er aftalt medlemmer imellem, kan der afregnes for spring via et andet medlems konto. Dog kun med samtykke af den anden part i form af sin tilstedeværelse eller med en fuldmagt. Fuldmagten kan være enten skriftlig eller elektronisk i form af mail, SMS eller anden art. Blot skal det være entydigt at accepten er givet af modparten. Såfremt modparten ikke er til stede eller fuldmagt ikke kan forevises har stævnelederen ikke lov til at belaste dennes konto. I de tilfælde hvor der ved dagens afslutning er indbetalt mere end hvad det har været muligt at spring for, kan der ske tilbagebetaling af overskudsbeløbet. Dette beløb må ikke overstige det på dagen, indbetalte beløb fratrukket udgifterne til springet. Skywin konto skal altid som minimum være i balance. Negativ saldo er ikke tilladt og regnes som restance til klubben, der opkræves ved næste kontingent opkrævning. 8 Tandemspring 8.1 Klub tandem I forbindelse med udførelse af et tandemspring optages tandempassageren altid som medlem af klubben fra springdato, og kvartalet ud. Klubtandemspring går forud for medlemsspring. 8.2 Tandemmasterens ansvar Tandem masteren sørger for at informere stævnelederen på den pågældende dag om hvilke spring der planlægges for at sikre en optimal afvikling af såvel tandem spring samt den øvrige spring aktivitet. Hvis springet afregnes via gavekort inddrages dette og gøres tydeligt ugyldigt når springet er udført. Stævnelederen har ansvaret for at tjekke gavekortets gyldighed hvis der skulle være tvivl om dette. Tandemmasteren er ansvarlig for afkrævning af betaling for springet. Center Jump, Odense marts

9 8.3 Medhjælpere til klubtandem Såfremt der skal arrangeres pakkere eller briefere i forbindelse med udførelse af klubspring er det tandemmasterens opgave at sørge for dette. Det er et krav at pakkere har gennemgået tandempakninger med en tandem instruktør, og er blevet tjekket ud til det af en tandem instruktør. 8.4 Godtgørelse tandemspring Tandemmastere godtgøres med 350kr pr udført klubtandemspring Såfremt der anvendes hjælpere deles godtgørelse med hjælperne. Det er optil hjælperne at aftale dette. Pakkere godtgøres med 100kr pr pakket tandemskærm Briefere med 50kr pr briefet springer Alle godtgørelser indsættes på medlemmets Skywin konto. Indbetaling af godtgørelsen i Skywin foretages udelukkende af den ansvarlige for Skywin. 8.5 Medlemsspring Tandemspring for medlemmer og nærmeste familie kan udføres til nedsat pris. Som nærmeste familie regnes medlemmers ægtefæller, børn, forældre og søskende Medlemsspring aftaler det enkelte medlem selv med tandemmasteren Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + evt. udgifter til tandemmaster. Medlemsspring fra 4km udgør hermed 855kr + evt. godtgørelse til tandemmaster For at kunne få tandemspring til nedsat pris, skal man minimum have været medlem af klubben i 12 måneder og må ikke være i restance. 8.6 Private tandemspring Center Jump, Odense marts

10 Såfremt en af klubbens tandem mastere ønsker at udføre private tandemspring arrangeres det alene af tandemmasteren. Der betales for tandemerklæring (125kr) + springprisen for den ønskede højde x 2 + leje af tandemsæt 350kr + 200kr i kompensation til Center Jump. Privat tandemspring fra 4km udgør hermed 1055kr + evt. godtgørelse til tandemmaster 8.7 Eksterne tandemspring Eksterne tandemspring er et tilbud Center Jump stiller til rådighed for de tandemmastere der generelt er klubben behjælpelig med udførelse af klubbens spring. Prisen for eksterne tandemspring afregnes iht 8.6 Der kan maksimalt udføres 10 private spring iht til 8.6. Ved mere end 10 private tandemspring årligt, hæves kompensationen til Center Jump fra 200kr til 500kr Eksterne tandemspring der overstiger 10 årlige spring fra 4km udgør hermed 1355kr. 8.8 Tandem materiel Klubben råder over flere tandemsæt, der fremgår af klubbens materiel oversigt. Den af bestyrelsen udvalgte materiel ansvarlige sørger for vedligehold af disse. Sættene kan udlejes til brug for private tandemspring mod grejleje af 350kr pr udførte spring. For at låne grej i klubben, skal du kontakte grejansvarlig (se kontaktperson på opslag i klubben, eller på klubbens hjemmeside). I aftaler hvad du gerne vil og kan låne, hvornår du låner det, samt hvornår du afleverer det Klubbens egne spring har første prioritet. Alle tandemspring planlagt af Center Jump udføres i Center Jumps tandem rigs. Ved brug af private eller indlejede rigs i tilfælde hvor klubbens rigs ikke er ledige afregnes til 350kr. Center Jump, Odense marts

11 Leje af private tandem rigs afregnes kontant og ikke via Skywin. 9 Klubbens lokaler Det er vederlagsfrit for alle klubbens medlemmer at låne klubbens lokaler til private formål, betingelserne for lån er: Tidspunktet skal koordineres med det for lokaler ansvarlige bestyrelsesmedlem. Klubbens planlagte arrangementer går forud for private arrangementer. Den, der låner lokalerne forpligtiger sig til at aflevere disse rengjorte og i samme stand som ved modtagelsen. Hvis der opstår skader på lokalerne, inventar eller udstyr opbevaret i disse, hæfter låneren for alle omkostninger forbundet med at få udbedret disse. Det påhviler i øvrigt låneren selv at sikre at udbedringen af skaderne sker snarest efter at disse er opstået - sker dette ikke kan bestyrelsen vælge at lade dette ske for låners regning. 10 Klubbens fly Klubbens fly har fast stationeringssted på Beldringe Lufthavn. Flyet skal være i hangar, når det ikke benyttes. Kun piloter opført på flyets forsikringspolice og af klubben godkendte B- piloter må føre flyet. De foreskrevne regler fra Trafikstyrelsen skal følges. Flyet kan lejes ud til klubbens piloter til træning og øvelsesflyvning. Flyet må kun lånes ud, hvis der flyves på offentlige godkendte flyvepladser med hård overflade (asfalt) det pålægges piloten at sikre dette! På offentlige godkendte pladser med græsbelægning, vurderes fra gang til gang. Flyet kan lejes ud til andre klubber iflg. Aftale med den af bestyrelsen fastsatte fly ansvarlige. Gældende pris for leje af flyet er 3000kr pr. tacho time. Reparationer på flyet foretages på værkstedet efter pilotkoordinator s valg. Center Jump, Odense marts

12 Pilot koordinator er: Lars Jähger Valnøddevej 63 Tlf.: Mobil: Nøgler Der tildeles kun nøgler til udvalgte personer i klubben. Bestyrelsen Virkende I er instruktører Virkende II er instruktører Instruktørelever Materielansvarlig Tandem-mastere Rengøringshjælp Piloter Lufthavnen Der tildeles kun nøgler til personer med medlemskab i Center-Jump Man hæfter personligt for den udleverede nøgle, og der underskrives en udleveringsblanket ved modtagelsen. Ved aflevering af nøglen, bliver man slettet fra nøglelisten af den nøgleansvarlige. Nøgler skal straks ved ophør af virke afleveres til klubbens nøgleansvarlige. 12 Udviklingsstøtte Som en del af Center Jumps vision om at skabe et udviklende faldskærmsmiljø, kan der ansøges om støtte til udviklende aktiviteter til klubbens medlemmer. For at modtage støtte skal man således være medlem i Center Jump og medlemskabet skal have haft en varighed på mindst 12 måneder. I forbindelse med godkendelsen af en sådan ansøgning til bestyrelsen vil der blive lagt vægt på medlemmets historie i klubben. Det vil være forventet at medlemmet har vist en aktiv indsats i klubben og at man har udvist interesse for at bidrage til klubbens generelle udvikling. Formålet med godkendelsen fra bestyrelsen vil altid være at udvikle den enkelte Center Jump, Odense marts

13 springers niveau, således denne fortsat kan støtte op om den videre udvikling af Center Jump. I forbindelse med en godkendelse vil der blive udfærdiget en kontrakt mellem medlemmet og Center Jump, hvor betingelserne for støtten fremgår. Eksempler på aktiviteter hvortil der kan ansøges om støtte: Skills i discipliner: Til hold eller enkelt personer der ønsker at øge sine skills indenfor en anerkendt disciplin kan der søges støtte, såfremt målet er at opnå et niveau hvor man kan bidrage til udvikling af andre springere i Center Jump. Det kan som eksempel være udtjeks spring til FS eller FF instruktør med en af DFU godkendt udtjekker Forberede instruktør uddannelse: Til personer der mangler spring men af bestyrelsen og klubbens instruktører vurderes at have de fornødne skills, kan der ydes støtte til at opnå det nødvendige antal spring for at kunne deltage i eksempelvis tandemmaster kursus, for på den måde at kunne bidrage til CenterJumps økonomi. Konkurrencer. I forbindelse med konkurrence aktivitet kan medlemmer søge støtte til formålet. Konkurrencer kan være i både ind og udland. For bestyrelsen ses konkurrence støtte som et middel til at profilere Center Jump samt det at støtte hold eller enkelt personer i det at kunkurrere i DFU godkendte discipliner. Der kan søges støtte til afvikling af konkurrence spring eller coaching forud for konkurrencen. I hvert tilfælde vurderes det af bestyrelsen om aktiviteten er fremmende for Center Jumps udvikling og hvorvidt der skal ydes støtte. Formål: At støtte de springere/medlemmer, der deltager i konkurrencer, og dermed er med til at profilere CJ. Der ydes max. støtte til 50 % af springudgifterne, ved deltagelse i officielle DFU konkurrencer. Center Jump, Odense marts

14 Støtten ydes kun til klubmedlemmer og forudsætter samtidig, at man er aktiv i klubbens normale virke. Ansøgning om støtte rettes til bestyrelsen forud for aktiviteten. Bestyrelsen har ret til at vurdere hver enkelt sag og evt. underkende enkelte sager. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. Der ydes ikke støtte til dommere, da dette anses for en DFU opgave. 13 Instruktøruddannelse Uddannelse som instruktør i CJ kan påbegyndes efter en forudgående godkendelse af klubbens instruktører/bestyrelsen, hvor der skal være enighed om kandidatens egnethed. Alle klubbens instruktører er med til at indstille nye instruktørelever på et instruktørmøde, og forpligter sig dermed til at medvirke til at uddanne instruktøreleverne. Når instruktøreleven er indstillet/godkendt af bestyrelsen, dækkes udgifter* i forbindelse med instruktøruddannelsen af klubben. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. *Kursusgebyrer, transportudgifter og forplejning. Instruktører som vælger at uddanne sig i udlandet vil kun blive støttet med et beløb der svarer til prisen på gennemførelsen af uddannelsen under DFU regi. Dette skal dog godkendes af bestyrelsen inden påbegyndt uddannelse Videreuddannelse Der er mulighed for at ansøge om støtte til videregående uddannelse inden for relevante områder. Dette kan eksempelvis være AFF instruktør, tandemmaster og Seniorpakker. Center Jump, Odense marts

15 Videreuddannelse som tandemmaster sker for egen regning, men klubben lægger ud for uddannelsen, og tandemmasteren betaler herefter det fulde beløb tilbage, ved at springe vederlagsfrit. Hvert tandemspring foretaget for klubben vil have en værdi af 350 kr. som tandemmasterens skyldige beløb nedskrives med. Som dokumentation for udførte spring anvendes Skywin. Det er tandemmasterens egen pligt selv at gøre opmærksom på når de vederlagsfrie spring er udført. Inden påbegyndt uddannelse, søges bestyrelsen om en forhåndstilkendegivelse. Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at man arbejder aktivt i klubben, inden for det ansøgte område og at bestyrelsen skønner at området er relevant for klubben. Ansøgning om støtte fremsendes til bestyrelsen. For at udlæg for udgifter kan udbetales, skal der fremsendes dokumenteret regnskab/bilag til bestyrelsen og kassereren. 14 Godtgørelser Generelt Alle godtgørelser i Center Jump afregnes via det enkelte medlems konto i Skywin. Kontoen opgøres i forbindelse med afslutning af årsregnskabet. Der udbetales op til 4850Dkk i henhold til gældende regler fastsat af Dansk Idrætsforbund Piloter Piloter som møder op til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Satserne er 200 kr. for en weekendvagt og 100 kr. for en hverdagsvagt Instruktør I og II Instruktør 1 og 2, som møder op i til vagter i f.m. fastlagte stævnedage på Beldringe jf. stævnekalenderen, modtager godtgørelse til dækning af kørsel og forplejning, uanset om der har været mulighed for lift eller ej. Center Jump, Odense marts

16 Satserne for instruktørgodtgørelse er 100kr. for en hverdagsvagt og 200kr. en weekendvagt. Der udbetales ingen godtgørelse til instruktørelever. Godtgørelser udbetales løbende i Skywin af den i bestyrelsen ansvarlige for godtgørelser, hvortil eventuelle spørgsmål skal rettes. Personer der optjener godtgørelse i Center-Jump, opfordres til at holde eget regnskab med deres godtgørelse, til brug i de tilfælde der skulle opstå uoverensstemmelse med det i Skywin indsatte beløb. Et planlagt stævne kan frem til kl dagen forinden aflyses, og der vil ved aflysning ikke være nogen udbetaling godtgørelse Formand Til den fungerende formand aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er Ingen godtgørelse for denne funktion Tandemkoordinator Vedkommende godtgøres med 15 kr. pr afholdt klubtandemspring Elevkoordinator Til den fungerende elevkoodinator aftales godtgørelse med bestyrelsen. Der er ingen godtgørelse for denne funktion Pilotkoordinator Til den fungerende Pilot koordinator aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion 14.7 Kasserer Til den fungerende kasserer aftales godtgørelse med bestyrelsen Center Jump, Odense marts

17 14.8 Bestyrelsen Til bestyrelses medlemmer afregnes intet honorar. Dog kan kørsels godtgørelse til mødeaktivitet efter ønske udbetales 14.9 Materielansvarlig Til den fungerende materialeansvarlige aftales godtgørelse med bestyrelsen Der er ingen godtgørelse for denne funktion Center Jump, Odense marts

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 4 Pkt. 1. Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 2 Medlemmer... 4 Pkt. 1 Indmeldelse... 4 Pkt. 2 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

S T A N D A R D K O N T R A K T

S T A N D A R D K O N T R A K T Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Adresse: Kastanievej 16 3480 Fredensborg og træner/holdleder Navn:... Adresse:...... Telefon:... Mobil:... Email:...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE VEDTÆGTER for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme", forkortet "FTLF". Internationalt anvendes navnet "Danish

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere