Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P"

Transkript

1 Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side Genbrugsstationen er flyttet 16 Fælles Fritids efterårsprogram 23 Malling Vandværk fremtidssikres 30 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerforening Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup LandsbyLaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Amatørteatret Spiren Andelsboligforening Majsvænget Askelunden Grundejerforening Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Centerforening Beder Børnecirkus Beder Dagtilbud Beder Fritids- og ungdomsklub Beder-Malling Egnsarkiv Beder NV. Grundejerforening Beder Skolebestyrelse Beder Skole SFO Beder Øst Ejerlav Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder- Malling Pensionistforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligforening Byagerparken, Afdelingsbestyrelse Byagervænget Grundejerforening Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Cantabile-koret Chrysilliskoret Det Kreative Værksted Digevænget Grundejerforening Efterskolen for Scenekunst Egelundparken, Afdelingsbestyrelse Erik den Røde FDF Beder-Malling Friluftsgården, Fløjstrup Fritids- og Ungdomsskolen, Aarhus syd Fulden Bakker Grundejerforening Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsforening Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Gartnergården Andelsboligforening Grundejerforeningen Amalieparken Grundejerforening Engdalgårdsvej Grundejerforening Mariendal Havbakker Grundejerforeningen Vilhelmsborg Grundejerforeningen Vilhelmsborgvænget Vest Hyttefonden Egehytten Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerforening Kirkebakken 80, Bofælleden Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalcentrene Syd, Eskegården Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsforening Majsvænget Grundejerforening Malling Bios Venner Malling Fritids- og ungdomsklub Malling Menighedsråd Malling Skole Malling Syd Beboerforening Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Malling Østerskov Grundejerforening Mallinghuse Andelsboligforening Menighedsrådet Beder Midgården Morænen Grundejerforening Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligforening Præstelodden Grundejerforening Regnbuen Grundejerforening Seldrup Bakker Ejerlaug Skovlyst Grundejerforening Skovly Grundejerforening Socialdemokratiet, Beder-Malling Sol og Vind Bofællesskab Stenhøjgård Børnehave Malling Stenhøj Beboerforening Svendgård, Legeplads Vejlgårdens Grundejerforening Venstre Århus, sydkredsen Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr august udk. uge 39 nr oktober udk. uge 47 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder Malling Ajstrup-området. Et hav af fritidstilbud og en bøn Så er vi tilbage efter sommerferien med med et blad fyldt med flere fritidstilbud end nogensinde før til alle borgere i Beder, Malling og Ajstrupområdet. Se for eksempel nærmere på Fælles Fritids mange kurser i midten af bladet, eller på BMI-siderne bagerst i bladet. Der er helt sikkert noget, der kunne friste. Og så har vi en lille bøn Vi ved, at bladet ikke altid når ud til alle i området. Da det er vældig vigtig Artikler Små skridt fremad mod Bering-Beder-vejen... 3 Nye stier ved Egelund... 3 Grundlovsfest i Egelund... 4 Luk dig selv ind på biblioteket... 8 Tak for en dejlig Hold rent-dag... 8 Aftenskolen Fælles Fritid har nye tilbud i efteråret... 8 FDF Beder-Malling deltog i "VM"...9 Opråb til herrer fra Chrysilliskoret... 9 Ask vil have sin egen cykelsti Cantabile-koret og Kvindekoret Englevild Ny genbrugsstation med solceller og græstag Tag med far og mor på mini-spejderlejr Fælles Fritids efterårsprogram Historier om landsbyen Fulden (Egnsarkivet fortæller) Malling Vandværk fremtidssikres Indlæg til bladet Stof sendes pr. til gmail.com eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. for os, at alle får bladet, vil vi bede dig spørge din nabo, om han/hun også har fået Fællesbladet denne gang. Er det ikke tilfældet, kan man på se en vejledning til, hvordan man klager til Forbrugerkontakt - og får et blad. Men gør det med det samme! Kun ad den vej kan vi optimere omdelingen af bladet. Der ligger også en stak blade på biblioteket og i sognegårdene, hvis man mangler et blad. God læselyst! Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Eskegården Kalender Malling Skole Kirke & Sogn - Malling Pastorat Landbetjentens klumme Beder Skole Legepladsen Svendgård i Beder Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Artikler og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet. 2 Nummer 4/2012

3 Små skridt fremad mod Bering- Beder-vejen Nye stier ved Egelund Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet i Beder, Malling og Ajstrup Alle vi, der bor i den sydlige del af kommunen, har savnet den planlagte Bering-Beder-vej i årevis. Fællesrådene i Aarhus Syd har stået sammen om at arbejde for at få etableret vejen. Men, efter et langt tilløb blev VVM-undersøgelsen sat i gang sidste efterår, og i løbet af forået hørte vi ildevarslende signaler om, at byrådet overvejede at lægge vejen i mølposen og at VVM-undersøgelsen var havnet i en syltekrukke. Baggrunden for dette er dels, at kommunen fattes penge, og dels at den voldsomme byudvikling langs Djurslandsmotorvejen og på havnen vil betyde, at en ny by vest for Malling ikke vil blive etableret så hurtigt som oprindeligt forventet. Derfor holdt de fem fællesråd i Aarhus syd et fællesmøde i Mårslet den 10. maj. Her blev det besluttet, at de fem formænd skulle skrive et brev til borgmester og rådmand for teknik og miljø om, at der er et stort behov for vejen, og at VVM-undersøgelsen ikke må forsinkes. I formændenes brev blev det pointeret, at man skylder borgerne langs de tre foreslåede linjeføringer en afklaring af deres situation, da det er uholdbart, at de på det nærmeste er stavnsbundne i årevis. Endvidere fremhævede vi, at den nye by ikke er argumentet for vejen, selv om vejen er en forudsætning for etablering af byen. Hovedargumentet er de kaotiske trafikforhold i vores del af kommunen, og især at øst-vest-trafikken udelukkende sker ad smalle veje (kaldet gedestier i folkemunde). Borgmesteren og rådmanden svarede os i juni og garanterer i brevet, at VVMundersøgelsen fortsætter efter planen og vil blive afsluttet medio Men de fastholder, at den nye by er med i grundlaget for anlæggelsen af vejen. Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 82 K, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder På skovens dag d. 29. april blev stien fra Egelundsstien til Egelund behørigt indviet. Dejligt, at vi får så mange fine nye stier i området. Vi fik også en guidet tur rundt på de øvrige nyanlagte stier omkring Egelundssøen, hvor Susanne Dyrelund og Eike Stubsgaard fra Aarhus Kommune kunne fortælle om, hvad der aktuelt gøres for at etablere stier og for at beskytte grundvandet i området. I takt med at vi får flere stier, bliver der også brug for vedligeholdelse af stierne. Så vil du være med i en lokal stigruppe, så kontakt straks Fællesrådet. Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 4/2012 3

4 Grundlovsfest i Egelund Af Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Der kom 125 borgere til grundlovsfesten, afholdt af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup. Borgmester Jacob Bundsgaard holdt grundlovstalen, hvor han kom ind på vigtigheden af, at man deltager i samfundslivet og giver plads til forskellighed. Han satte den fredelige indførelse af grundloven i 1849 i kontrast til visse gruppers aggressive markering af holdninger i dagens Danmark. Derefter smedede han et søm i spejdernes smedje og bankede det ind i hanebjælken. De tre søskende, Birk, Kern og Kirse Westerberg, underholdt med violinmusik. En række klassiske numre blev indrammet af En yndig og frydefuld sommertid og I skovens dybe, stille ro. Årets pris gik til Birte Buhl, der har været Grøn Guide i området fra 1997 frem til dette forår. Udover de umiddelbare aktiviteter, såsom genbrug og grundvandsbeskyttelse, har hun i årenes løb igangsat og støttet mange aktiviteter af betydning for det nære samfund. Fx er hun gudmoder for Hold rent-dagen, har været fødselshjælper for hjemmesiden bma.dk og lavet stikort for lokalområdet. 4 Nummer 4/2012

5 august/september 2012 Årets konfirmander HØJSKOLEDAG FOR BEDER OG MALLING SOGNE Højskoledag for Beder og Malling sogne lørdag den 6. oktober kl i Malling sognegård Doris Ottesen er teolog, men hun har også læst litteratur. Efter i en årrække at have virket som præst i Den danske Folkekirke, tog hun sin afsked for at virke som folkeoplyser, formidler, forfatter og fortæller. Hun har arbejdet med H.C. Andersen, som så ubetinget er vores største fortæller af eventyr. Doris Ottesen koncentrerer sig om at genfortælle - også H.C. Andersens eventyr. 7. B 7. C 7. D Foto: Rune Kæseler, Malling Men hendes speciale er de store nordiske romanværker forfattet af Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo, Selma Lagerlöf, Kerstin Ekman, Gøran Tunstrøm og Tage Skou-Hansen. På de seneste har hun arbejdet med Jeppe Aakjærs hustru - forfatter Marie Bregendahl - På Højskoledagen i Malling sognegård lørdag den 6. oktober vil Doris Ottesen tale over emnet: Marie Bregendahl - en overset mesterfortæller. Marie Bregendahl ( ) I sin samtid blev Marie Bregendahl nævnt som et Nobelpris emne, men i eftertiden er hun alene blevet husket som hende, der var gift med Jeppe Aakjær! Men Marie Bregendahl er en forfatter helt i sin egen ret. En stor fortæller og frem for alt en enestående skildrer af barnesindet forunderlige verden. Hun har også skrevet fremragende om det danske bondesamfund før andelsbevægelsen og også her med særlig indsigt i de enkelte personers særegne sind og indre liv. Blandt hendes værker bør især nævnes En dødsnat, Sødalsfolket og Holger Hauge og hans hustru. Højskoledagens forløb: Velkomst, højskolesangkvarter, kaffe m. brød Foredrag - med indlagt pause Spørgetid Frokost og afsluttende højskolesang kvarter, farvel og tak for i dag Pris for højskoledagen inkl. frokost og kaffe: 60 kr. Der kan købes øl og vand Tilmelding til: Ruth Brohus, tlf (Beder sogn) Pia Qvist, tlf , mobil: , (Malling sogn) Nummer 4/2012

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. trinitatis Finn Malthe Madsen Matt 11,16-24 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 7,36-50 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 12,31-42 Søndag , kl s. e. trinitatis Finn Malthe Madsen Matt 20,20-28 Kirkekaffe Søndag , kl Høstgudstjeneste 14. s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 5,1-15 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 10,38-42 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 11,19-45 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Mark 2,14-22 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Joh 15,1-11 Sognedag med kirkefrokost Eskegården 4/9 og 2/10 kl Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 3. september: Hans- Henrik Jakobsen: Min Afrikanske Barndom I ord og billeder fortæller jeg om, at vokse op i Kenya sammen med mine forældre og min søster. Der bliver også vist personlige effekter. Ved min fødsel i 1958 var landet en Engelsk Koloni for senere at blive Republic of Kenya. Mandag d. 1. oktober: Poul Smedegård Andersen: P.H. - en vise om Danmark. Om kulturhåndværkeren og samfundsrevseren Poul Henningsen ( ). I foredraget skildres Poul Henningsens liv i al sin mangfoldighed. Vi vil synge nogle af de mange viser, han har bedrevet i tidens løb. Så velkommen til en rejse i det PHske univers. Menighedsrådsvalg 2012 i Beder Sogn Der skal vælges nyt menighedsråd i Beder Sogn. Selve valget finder sted tirsdag d. 13. november, men det er nu, forberedelserne går i gang. Derfor indkaldes alle interesserede til Orienteringsmøde torsdag d. 6. september kl i Beder Sognegård. Aftenens program: 1. Velkomst. 2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer. 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg. 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet. A l l e b ø r n i de tre 3. klasser på Beder skole h a r fået en h i l s e n fra kirken med invitation til at blive begyndelse i august. Når vi har alle tilmeldinger i hus, og 5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget. 6. Afslutning. I forlængelse af orienteringsmødet vil der hvis de fremmødte ønsker dette være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb d. 2. oktober 2012 kl kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen. Med venlig hilsen Marianne Rolander formand for valgbestyrelsen HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER KL Minikonfirmandernes medvirken ved høstgudstjenesten i fjor Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen, hvor korets unge stemmer vil supplere menighedens salmesang. Ved gudstjenestens begyndelse vil minikonfirmanderne og øvrige børn fra sognet, som gerne vil være med, bære deres høstgaver frem til alterbordet. Disse gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet herfra går til to Efter frokosten åbner konfirmanderne deres boder. I skrivende stund kan det ikke afsløres, hvilket indhold de enkelte boder får, men det er kun fantasien, der sætter grænser her, og menighedsråd, præster og ansatte glæder sig til at arbejde forskellige formål et udenlandsk og et indenlandsk støtteprojekt: Projekt Gadebørn i Nigeria og Jysk Børneforsorg. Det er Mission Afrika, der står for det arbejde, der gøres blandt en gruppe af gadebørn i Nigeria. Fra organisationen får vi løbende nyhedsbreve med oplysninger om, hvordan pengene bliver anvendt, eksempelvis til mad, tøj og undervisning, men også til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale med mere. Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en frivillig forening, der hjælper og støtter svagtstillede børn, unge og familier fra hele landet. Efter gudstjenesten inviteres der på frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for voksne, børn gratis. Menighedsrådet er vært ved denne frokost, så beløbet herfra også kan gå til støtteprojekterne. KONFIRMANDERNES HØSTMARKED sammen med de nye konfirmander om at få årets høstmarked stablet på benene. Det pengebeløb, høstmarkedet indbringer, vil ligeledes gå til de to støtteprojekter. Menighedsråd og præster NYE MINIKONFIRMANDER kender børnenes skema, vil I forældre få et brev med oplysninger om ugedag og mødetidspunkt. Vi mødes i sognegården efter skoletid, en gang om ugen i 1 1/2 time. Vi begynder i uge 34 og holder afslutning 1. søndag i advent. Det er frivilligt og gratis at deltage. Hvis tilmeldingsbrevet skulle være bortkommet i løbet af sommerferien, kan tilmelding stadig ske ved henvendelse til undertegnede. Emmy Haahr Jensen, mobil: , 6 Nummer 4/2012

7 Døbte siden sidst Bertram Alstrup Mie Ravnkjær Kruse Olivia Lundgren Cecilie Grønbech Marius Hingebjerg Bjøreng Silje Vittrup Neistskov Annika Kongensbjerg BABY-SANG I BEDER KIRKE SEN-SOMMERKONCERT I BEDER KIRKE SØNDAG D. 26. AUGUST KL MIDTFYNS CONSORT idtfyns Consort spiller spændende musik hovedsageligt fra blokfløjtens storhedstid, - sen middelalder, renæssance og tidlig barok, og ensemblet benytter alle blokfløjtefamiliens 9 forskellige størrelser fra den 17cm lange Gakleinflöte til den over 3,6 meter lange FF Subkontrabas (den eneste i Danmark). Aftenens program byder på musik af kendte komponister som John Dowland, Scheidt, Dufay og fra Händels hånd får vi høre den kendte: Dronningen af Sabas entré fra hans opera: Solomon. Ensemblet ledes af Michael Moser Thomsen, uddannet ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 30. september: Ingelise Dybdal: Sensommer Søndag d. 28. oktober: Agnete Balling Nørgaard: Sange om kærlighed Onsdag d. 22. august Menighedsrådsmøde Søndag d. 26. august Sensommerkoncert Søndag d. 2. september Kirkekaffe Mandag d. 3. september Mandagstræf Torsdag d. 6. september Orienterings- og opstillingsmøde Søndag d. 9. september Høstgudstjeneste med kirkefrokost Der er fri entré til aftenens koncert. Kalenderen Tirsdag d. 25. september Menighedsrådsmøde Søndag d. 30. september Syng med Mandag d. 1. oktober Mandagstræf Lørdag d. 6. oktober Højskoledag Søndag d. 7. oktober Sognedag med kirkefrokost KORSANG Korstævne i Virklund kirke, marts 2012 Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 4/2012

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Luk dig selv ind på biblioteket Uanset om du vil aflevere en bog klokken 7 om morgenen eller om aftenen, kan det nu lade sig gøre. Du kan nemlig selv lukke dig ind på biblioteket i Beder mellem klokken 7 og 22. Medbring blot dit lånerkort eller sygesikringsbevis og log dig ind med din kode via panelet ved siden af døren. Der er dog stadig rigtig menneskebetjening to dage om ugen - mandage kl og torsdage kl Tak for en dejlig Hold rent-dag Af Birte Buhl, Grøn Guide, Børn og Unge Aarhus Kommune Stor tak til alle de flittige indsamlere (ca. 100 glade børn og voksne i Beder og Malling), som 22. april samlede skrald i området. Og tak til de lokale butikker, som sponsorerede forplejningen, handsker og præmier. I Malling er det Citykiosken og SuperBrugsen, og i Beder: Fakta, Bageren og SuperBrugsen, der giver forplejningen. Handsker er givet af XL-Byg i Malling, og Biografen i Malling har sponsoreret gavekort til en god biograftur, som der blev trukket lod om blandt indsamlerne. I år blev gavekortene vundet af Maria Nielsen fra Malling og Vivi Pedersen fra Beder. Stort tillykke til dem. Billeder fra dagen kan du finde på BMA s hjemmeside Aftenskolen Fælles Fritid har nye tilbud i efteråret Af Kirsten Bruun Aftenskolen Fælles Fritid har netop offentliggjort sit efterårsprogram, der indeholder flere nye, spændende tilbud. Aftenskoleleder Vivi Dybdal glæder sig til at starte den nye sæson i efteråret 2012 og fortæller: - Jeg er meget glad for, at Fælles Fritid igen i år kan tilbyde en række spændende aftenskolehold. Vi har som sædvanlig en række yogahold med kendte undervisere, og som tidligere år er der yogaundervisning på alle niveauer og for folk i alle aldre. Men jeg vil fremhæve, at aftenskolen i år har fået to nye, unge yogalærere Nadia Lunn, som vil undervise i Flow Yoga, og Guro Korterød, som vil undervise i dynamisk Hatha-Yoga. Vivi Dybdal nævner også undervisningen i Chi Gong, som startede i Fælles Fritid som noget nyt i foråret Det er gamle kinesiske og tibetanske øvelser, der er meget effektive mod stress. Chi Gong-lærer Anne-Mette Duelund underviser i formen Golden Wings Chi Gong, som er blide meditative øvelser med fokus på åndedrættet. Chi Gong-øvelserne styrker immunforsvaret og stimulerer kroppens indre organer, og deltagerne vil fornemme en ro i nervesystemet og sindet. Kurset er for alle. Interesserede kan få en gratis prøvetime tirsdag den 21. august Vivi Dybdal, aftenskoleleder i Fælles Fritid fra kl Det foregår på Eskegården i Beder. Ruslands historie og Line Dance Den lokale aftenskole, Fælles Fritid, udbyder også undervisning i en række traditionelle aftenskolefag som kunsthistorie, litteratur og historie, hvor emnet i dette efterår er Ruslands historie. For folk, der kan lide at bevæge sig, er der også undervisning i: Line Dance, folkedans og square dance. For de kreative bliver det muligt at deltage i et sykursus med den populære og meget kompetente underviser Lilian Agnete Pind. Undervisningen på maleholdene er i dette forår kommet i fokus især efter, at et af holdene afholdt en velbesøgt maleriudstilling på Eskegården i hele april måned. For de musikinteresserede er der mulighed for at deltage i korsang eller bigband musik. Jeg ser frem til at byde både nye og tidligere aftenskoledeltagere i Beder- Malling velkommen til den nye sæson, som er min 19. sæson som aftenskoleleder, siger Vivi Dybdal og påpeger, at hun gerne modtager opfordringer fra folk, såfremt de har forslag til nye hold på aftenskolen i fremtiden. Se det nye program i midten af bladet på siderne Nummer 4/2012

9 FDF Beder-Malling deltog i "VM" Tekst: Sophie Bæk Lyngaa, Foto: Jonas Holmriis Vognmand H. J. Thomsen ApS Postboks 55, 8330 Beder Tlf Mobil up2date Bogføring Bent Johnsen Byagervænget Beder Telefon: Mobil: Mail: Kristi Himmelfartsferien løb det store I VæbnerMesterskab (VM) af stablen, FDF's svar på et Danmarksmesterskab. Det foregik i København, og FDF Beder-Malling sendte en lille seniorpatrulje ud i kampen om at blive Danmarks bedste FDF-patrulje. Efter måneders træning og hårde indledende konkurrencer drog 5-mandspatruljen til finalen. Storkøbenhavn var forvandlet til en slagmark, hvor 250 patruljer (ca deltagere) kæmpede om at blive de bedste. Aktiviteterne foregik både til vands, til lands og i luften, og der blev dystet i kategorier som adventurerace, pionering, førstehjælp, orientering, madlavning mm. Efter 4 dages hårdt arbejde med meget lidt søvn endte FDF Beder-Malling på en forrygende elvte plads, og de trætte FDF ere vendte stolt hjem med en sjov og fantastisk oplevelse i rygsækken. Opråb til herrer! Chrysilliskoret starter ny sæson NY SÆSON, NYE UDFORDRINGER, NYE MUSIKALSKE OPLEVELSER, NYE KORSANGERE: Koret søger flere Tenor og Bas-stemmer. Alt og sopranstemmer er også velkomne til at forhøre sig. KONTAKT: Få flere oplysninger hos dirigent: Lisbeth Gråkjær tlf.: Læs om koret på flot, ny hjemmeside: TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 4/2012

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf.: Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf: (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf.: Formand for Brugerrådet Carsten Schou tlf.: eller Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30 9:00 tlf.: Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-14:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. tlf.: Sundhedsklinik ved Eskegården, Tlf.: og Malling Plejehjem tlf.: Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdagene Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen tlf.: Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: eller Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Dagcentret område Syd Telefonhenvendelse: kl. 8:30-9:30 man-, ond-, tors- og fredag. Tlf.: Brugerrådet informerer Brugerrådsmøde den 20. august kl holdes på Malling Plejehjem i Hus B s fælleslokale. Beboere, borgere med interesse i Malling Plejehjem, vil være velkommen til at deltage den første time af mødet. Husværterne informerer Husværternes træffetid er: mandag torsdag mellem kl Tlf. nr.: Husværterne vil gerne fortsat have besøg af borgere, der har brug for en snak og/eller råd og vejledning. Indkøbsture: Tilmelding til indkøbsturene i husværternes åbningstid. Evt. afbud til turene kan gives dagen før. Lokaleudlån: Lån af Eskegårdens mødelokaler vil fremover ske til husværterne. Borgerkonsulenter Der er ansat 3 borgerkonsulenter i Sundhedsenheden på Eskegården. Tidligere hed de visitator. Men hvad laver en borgerkonsulent? De er både en myndighedsperson og samtidigt borgerens konsulent. Det betyder, at borgeren inddrages aktivt i vurdering af egne ressourcer, så hjælpen planlægges og afgøres sammen med borgeren. Borgerkonsulenter arbejder i Sundhedsenheden i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte borger. Personalet i Sundhedsenheden inkl. borgerkonsulenterne - træffes ved at ringe på Område Syds hovednummer mandag-fredag ml. kl Her kommer borgerne i kontakt med en administrativ medarbejder, der sørger for at stille videre til rette vedkommende. Nyt fra Gitte Sand de forebyggende hjemmebesøg Jeg er ved at kontakte alle borgere i Beder og Malling over 75 år, der ikke får både personlig pleje og praktisk hjælp. Jeg er desværre blevet nogle måneder forsinket, men du er meget velkommen til selv at kontakte mig, hvis du ønsker besøg snarest. Telefonkæde en ekstra tryghed i hverdagen Hvis du har lyst til at være med i telefonkæden, er du velkommen til at kontakte Johanne Jochumsen på tlf.: Arrangementer/aktiviteter Saxofonkvartet den kl i caféen. Husk buffeten i caféen den 6. september. Husk! Bankospil på Eskegården starter igen den 29. august. Malling Plejehjem tlf.: Kristiansgården tlf.: Nummer 4/2012

11 Hver onsdag kl. 14:00 Banko på Eskegården. Alle er velkomne. Eskegårdens Bankoklub. Hver torsdag kl. 14:00 Kom og syng med. Sang på Eskegården. Alle er velkomne. Onsdag 22. aug. kl. 9:00 Tur med Veterantrav. Søndag 26. aug. kl. 10:00-16:00 Spejder for en dag. Området ved Spejderhytten Egelund. Onsdag 5. sept. kl. 9:00 Tur med Veterantrav. Søndag 9. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 15. sept. kl. 14:00 Fuldenløbet. Se BMI motion side 36. Kalender Onsdag 19. sept. kl. 9:00 Tur med Veterantrav. Lørdag 22. sept. Kl. 10:00-16:00 Loppemarked. Ring hvis du har ting og sager vi må få. Ajstrup Forsamlingshus. Søndag 23. sept. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 28. sept. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf Senest kl. 12:00 fredagen før. Tirsdag 2. okt. Aaletur til Gjøl Kro og Glenholm Vingård ved Ranum. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 3. okt. kl. 9:00 Tur med Veterantrav. Lørdag 13. okt. Høstfest. Ajstrup Forsamlingshus. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Ask vil have sin egen cykelsti Af Kirsten Louise Laursen, formand for Ask Borgerforening Den lille landsby Ask, der nok mest er kendt for den hedengangne Ask Højskole, har nu fået sin egen borgerforening. Foreningen blev stiftet 23. april og vil arbejde for projekter, der er til gavn for borgere i Ask og omegn. I første omgang er vores egoistiske mål en cykelsti fra Ask til Solbjerg, så vi trygt kan sende børnene af sted i skole på egen hånd. Men vores ambitiøse mål er en cykelsti fra Solbjerg til Ajstrup strand, fordi det ville være en kæmpe gevinst for hele området og også noget, der kunne trække folk til udefra. Med den nye borgerforening er vi kommet det første skridt på vejen, men vi er selvfølgelig klar over, at der er lang vej endnu. Midt i juni inviterede borgerforeningen repræsentanter fra Solbjerg Fællesråd, Beder-Malling Fællesråd, Ajstrup Bylaug og landsbyen Tulstrup til fællesmøde for at indlede et muligt samarbejde om en cykelsti fra Solbjerg til Ajstrup strand for at udveksle ideer og erfaringer i arbejdet med at gøre en ide til virkelighed. Og ikke mindst få overbevist kommunen om, at det er en god ide. Hvis der er interesse for et samarbejde og opbakning til ideen, vil der blive indkaldt til endnu et fællesmøde efter sommerferien. Se mere på wordpress.com eller find den officielle facebookgruppe på com/askborger, hvor alle er velkomne. lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag-Fredag kl Lørdag-søndag kl Salon FACE Dame & Herrefrisør Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr + moms pr. år (seks blade) i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Aarhus Glarmesteri Ved glasskade ring Nummer 4/

12 MALLING SKOLE 6. årgangs lejrskole på Bornholm uge 21 Af Liva Kolding 6.a. Vi tog begge klasser af sted på en 5 dages tur til Bornholm. Rejsen tog cirka 6 timer med tog, færge og bus. Det var langt, men utroligt hyggeligt. Vi var heldige med vejret hele ugen, så vi havde slet ikke behøvet at pakke regntøj og gummistøvler. Vi boede på Hotelpension Verona i Sandvig-Allinge, og vi delte værelser med parallel-klassen, og der blev max. hygge. Om aften delte vi det slik vi havde købt, vi læste i de blade vi havde taget med og vi snakkede med hinanden. Bornholm er meget anderledes end resten af Danmark. Bornholm er kendt for sine 4 rundkirker. Den slags rundkirker ser man ikke mange andre steder i resten af Danmark. I de fleste kirker var der flotte kalkmalerier fra ca Rundt om på klipperne er der flotte helleristninger, og så er der selvfølgelig Hammershus, som er en ruin af en middelalderborg fra Den berømte kongedatter Leonora Christina blev fængslet sammen med sin mand Corfitz Ulfeldt og deres tjener Peder Pflugge. De sad fængslet der i 17 måneder. Naturen er fantastisk flot, i det hele taget er Bornholm bare en smuk ø. Der er Danmarks højeste vandfald med et fald på 20 meter og klart blåt vand. Der var overdådige blomster og enorme træer. Der er Opal-søen, hvor Danmarks længste tovbane er. Når vi gik inde i skoven, bredte de store trækroner sig hen over hele himlen, og vi gik i blomstrende ramsløg, der var i knæhøjde og duftede helt utroligt stærkt. Vi var bl.a. på aktivitetscenteret Natur Bornholm, hvor man kan opleve Bornholms natur. Man kan bl.a. spise myrer og se en forstenet vandmand. Det var virkelig lærerigt. Der er mange film, der er optaget på Bornholm. Bl.a. Kasper Barfoeds film fra 2006, Tempelriddernes Skat der handler om 4 børn, der kommer på spor af en kostbar skat, der måske er gemt på Bornholm i en af rundkirkerne. Filmen havde vi set sammen, inden vi tog af sted til Bornholm. I Gudhjem og Svaneke, fik vi lov til bare at gå rundt og være frie og nyde byen. Vi kunne købe is, købe bolsjer i Svaneke eller shoppe. Der var ikke mange butikker, så man skal ikke regne med, at det er der man skal hen, hvis man vil bruge en masse penge! Det var rigtig dejligt at kunne afgøre og træffe sine valg, uden at der var forældre med, selvom lærerne var der, så valgfrit var det dog ikke! Vi brugte meget tid på at opleve Bornholms natur, men der blev også tid til at spise røgede sild, minigolf turnering og gåture til stranden om aftenen. Det allerbedste på Bornholm var klart fællesskabet mellem a og b klasserne. Det var virkelig hyggeligt, og man lærte de andre at kende meget mere. Bornholm er klart en af de smukkeste øer i hele Danmark og har en meget fængende historie, man kan sige meget om Bornholm og en af de ting jeg klart vil huske bedst er naturen! Bornholm er klart en ø, man skal opleve! 12 Nummer 4/2012

13 Adventure Race Malling 2012 Af lærerne Mads Vogler og Kristoffer Sejr Christensen Fredag den 11. maj blev der afholdt Adventure Race i Vilhelmsborg Skov. Løbet var for skoleelever fra 8. og 9. årgang på Malling Skole og var arrangeret i et samarbejde mellem Malling Skole og Ungdomsskolen. Ovenpå en fantastisk og succesfuld dag håber arrangørerne på, at løbet kan blive et tilbagevendende fænomen. Der stillede syv hold til start med tre deltagere på hvert hold, og alle kæmpede bravt. Specielt tre hold lå utrolig tæt i opløbet, men det blev tre drenge fra 9.x, der løb med sejren. Ud over deltagerne og deres gode indstilling og humør bidrog flere af skolens lærere med frivilligt arbejde og bemandede poster og hjalp med bålhyggen efter løbet. Målet har været at bringe eleverne sammen i udskolingen og udfordre dem både på deres fysik, men også deres samarbejdsevner. Løbet er bygget op som et stjerneløb med en masse poster, hvor eleverne udfordres på forskellige måder. Holdene løser opgaverne i fællesskab og det gælder om, hurtigst muligt at gennemføre alle poster og komme først over målstregen. Eleverne skulle blandt andet prøve kræfter med bue og pil, krydse Giber Å med slackline, tænde bål med strygestål, løbe orienteringsløb, skyde til måls med pusterør og luftpistol. Desuden blev holdene udsat for en krævende løbe- og cykledistance på mere end 30 km. Vi håber på, at vi næste år kan udvide løbet og eventuelt lave to forskellige sværhedsgrader, så alle elever kan være med og få en fantastisk oplevelse i naturen omkring Malling. Det kunne også være spændende at invitere hold fra naboskolerne og derved opbygge et tættere samarbejde, som man allerede forsøger at gøre det i Ungdomsskolen. Ved at udvide løbet kan vi også tilføje flere ressourcer og derved lave flere og mere spændende poster til næste års løb. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 4/

14 Skrot Hans - Teaterprojekt for de ældste elever i indskolingen. Af Trine Romby og Per Bisgaard I forbindelse med at danne nye 3. klasser på Malling Skole lavede lærere og pædagoger et teaterprojekt for de ældste børn i indskolingen. Projektet skulle være med til, at børnene kunne lære hinanden at kende på tværs af klasserne, og lærerne skulle observere børnene, så de havde det bedste grundlag for at danne nye velfungerende klasser. Skolen danner nye 3. klasser, fordi de ældste elever forlader de aldersblandede indskolingsklasser. Inden premieren havde eleverne været samlet i fire dage, hvor de sammen med de voksne arbejdede med eventyret som genre. Med inspiration fra H.C. Andersen blev Klods Hans til Skrot Hans. Eleverne øvede det hjemmedigtede stykke i flere dage og byggede nogle fantastiske kulisser. Af Pernille Bjerre Jakobsen, Malling Multibane Onsdag d. 30/5 fik Malling Skole fornemt besøg! Globetrotteren, antropologen, eventyreren og foredragsholderen Nicolai Bangsgaard benyttede lejligheden til at underholde med foredraget: 4 år jorden rundt på cykel. Og det var et fantastisk foredrag!! Utroligt spændende at høre om denne unge mands oplevelser - gode, såvel som mindre gode. Foredraget var krydret med sjove billeder og filmoptagelser. Disse gav følelsen af næsten selv at have været der. De stolte elever stod på scenen d. 24. maj foran alle deres øvrige klassekammerater. Selv om de alle havde taget et stort ansvar og var godt forberedt, var nervøsiteten ikke til at tage fejl af. Vi har så mange sommerfugle i maven, at de kan smages i munden og de smager ikke særlig godt! sagde en af børnene, lige før det gik løs. Gennem et teaterprojekt som dette lærer børnene en masse vigtige ting. En globetrotter kom til byen. De opdager nye sider af sig selv og hinanden, og de opdager, hvordan man kan løfte et meget stort projekt sammen, hvis alle tager et ansvar og yder noget særligt. - Og det gjorde de! Foredraget var en gave til Malling Multibane fra Lions Club, Beder-Malling-Ajstrup. Vi takker rigtig mange gange for dette, - en dejlig berigende gave, der samtidig har det formål at skaffe penge til vores Multibane. I øvrigt tak til kagebagerne og Cykeldoktoren. Tak til Malling Skole for lån af lokaler. Nicolai Bangsgaard i selskab med Nanna og Tobias Bjerre Jakobsen. 14 Nummer 4/2012

15 Cantabile-koret Stationspladsen Malling Tlf.: Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax Ny sæson starter torsdag d. 6. september kl. 19 i Malling Sognegård Kvinder og mænd i alle aldre dyrker korsang og fællessang med stor fornøjelse og sangglæde. Her i efteråret står repertoiret i julens tegn mm. Har du lyst til at være med? Kontakt Korleder Winni Kilsgaard mobil / Englevild Kvindekoret Englevild Ny sæson starter onsdag d. 22. august. Vi optager nye sangere, gerne med korerfaring. Ved forårs- og julekoncerterne har vi samarbejdet med professionelle instrumentalister på tværfløjte, saxofon, violin, orgel, klaver og afrikansk tromme. Vores repertoire udvikler sig hele tiden i forskellige genrer: Fra skønne, rytmiske satser a la Michael Bojesen til inderlige, meditative satser af Margaret Rizza. BKOPBEVARING.dk -vi har plads når du mangler Lej et depotrum hos BK opbevaring.dk, når du har brug for ekstra plads lige nu og her og du ikke ønsker at binde dig for en lang periode. Det er nemt og bekvemt. Vi har rum fra 4 m2-12 m2 - flere og større rum er på vej - så lad os endelig høre hvis det har interesse. BKOPBEVARING.dk -vi har plads når du mangler Depot - Lager og Opbevaringfor Privat og Erhverv Oddervej Malling - Tlf Vi synger i Malling Sognegård onsdag aften kl og supplerer af og til med en lørdag/søndag Har du lyst til at være med? Kontakt korleder Winni Kilsgaard for en stemmeprøve mobil / Læs mere på Erik Sørensen Sofienlystvej 11A, 8340 Malling Tlf/fax: Mobiltlf.: Nummer 4/

16 Ny genbrugsstation med græstag og solceller Af Lene Aamand, redaktionen. Foto: Alli Fabrin Genbrugsstationen er flyttet til Naturligt flow Malling og den er nu landets Rådmand for Teknik og Miljø mest moderne genbrugsstation med Bünyamin Simsek (V) bød velkommen foran porten, og som myrer i en græstag, solceller, opsamling af regnvand og bygget af gamle mursten. myretue fordelte bilerne sig på pladsens tre niveauer. Enkelte måtte vende Køen af trailere nåede helt ud på Holmskovvej, da den genbrugsstation bilen et par gange, for at finde den åbnede lørdag den 15. juni. rette container. Ambitionen har været at få en genbrugsplads med høj med bæredygtig- skal afleveres procent af vores»men de lærer hurtigt, hvor tingene hed og funktionalitet i centrum. Genbrug, miljø og klimavenlighed er tænkt lige lære pladsen at kende. Vi har for- kunder er gengangere, og de skal bare ind overalt, fra anlæg til daglig drift. søgt at udnytte terrænet og bygge den På åbningsdagen mødte de første op, så der er et naturligt flow. F.eks. kunder op allerede en time før åbningen genbrugsstationen havde nemlig ned til nederste dæk med sit haveaffald kan man køre direkte i den venstre bane lokket med et trailer-net til de første og videre ud af pladsen uden at skulle 200. forbi resten af containerne,«forklarede Den centrale bygning er bygget af genbrugsmaterialer og har et helt særligt græstag. Det store lokale bag vinduerne skal bl.a. bruges til undervisning af skoleelever. På modsatte galv er opsat 29 kvadratmeter solceller. Benny Stjernholm, chef for kommunens seks genbrugsstationer, mens han dirigerede bilerne på rette vej. God proces Trafiksikkerheden har der også været fokus på. Det mellemste dæk er derfor kun for lastbilerne, der skal hente de fyldte containere, så de aldrig kommer i kontakt med biler og trailere. Opbygningen af pladsen er - for at sikre stor brugervenlighed - sket i et tæt samarbejde med personalet, hvoraf nogen har arbejdet der i over 20 år.»det er lykkedes at få de bedste ideer frem og udnytte de givne forhold. Det er simpelt hen blevet Danmarks bedste genbrugsstation,«sagde projektchef på byggeriet Sten Ejsing fra det rådgivende ingeniørfirma Moe og Brødsgaard ved indvielsen. Her talte også den lokale byrådspolitiker Steen B. Andersen, som af rådmanden fik overdraget æren af at indvie pladsen.»det er en helt unik genbrugsstation, vi åbner. Der er tænkt på adgangsforhold, på miljø, på funktionel indretning. Den er bare godt tænkt, og alene udsigten er jo helt særlig,«sagde han. I den centrale bygning er lokalet mod øst indrettet med store vinduer, så det meste af pladsen kan overskues af personalet, og det er også her, skoleklasser inviteres til at få undervisning i affald og genbrug. Nu skal affaldet ikke længere smides op, men ned i containerne. Rådmand Bünyamin Simsek (V) og byrådsmedlem Steen B. Andersen (S) var fælles om at indvie den nye genbrugsstation i Malling. Foto: AffaldVarme Aarhus. 16 Nummer 4/2012

17 Vidste du, at: Af Aarhus Kommunes seks genbrugsstationer er Mallings den nyeste, mest moderne og miljøvenlige. Den har kostet godt 33 mio. kr. Mindst benytter genbrugsstationen om året. Køen var lang, da rådmand Bünyamin Simsek (V) åbnede genbrugspladsen og derefter delte en pose med trailernet, hundeposer ud til de første 200 kunder. Den centrale bygning er bygget af genbrugsmursten, blandt andet fra et hus i Odense. Dermed er der sparet 11,5 tons CO2. Græstaget er lavet af knust genbrugstegl og haveaffald fra genbrugsstationer i Aarhus, beplantet med hårdføre norske planter, som kan absorbere regnvand og tåle at tørre ud. Alt andet regnvand samles i store rør under pladsen og skal bruges til rengøring af pladsen. Brian Laursen skulle bruge sin trailer og måtte en tur på genbrugstationen på åbningsdagen og tømme den først. Også han var meget begejstret for den flotte plads og for princippet om, at den hovedsageligt er bygget af affald.. Der er 29 kvadratmeter solceller på endegavlen af huset, og al belysning er med LED-lyskilder. Bevægelsescensorer dæmper lyset, hvor der ikke er aktivitet, en strømbesparelse på op til 70 procent. De ekstra store containere betyder færre lastbiltransporter med affald undskyld, ressourcer. Allerede nu er genbrugsstationen en turistattraktion for landets øvrige kommuner. På den gamle genbrugsplads på Nymarksvej et par kilometer væk skal der plantes skov. Som noget helt unikt har der ikke været et eneste hærværk eller indbrud på pladsen, mens den blev bygget. Genbrugsstationen er bygget i tre niveauer. På det nederste afleverer man haveaffald. Nummer 4/

18 Tag med far og mor på mini-spejderlejr søndag d. 26. august ved Egelund Af Klaus Møller-Jørgensen Kom og oplev spejderiet på nærmeste hold - og smag på et uldsvin! Det traditionsrige Spejder for en dag -arrangement ved spejderhytten i Egelund bliver i år afholdt søndag d. 26. august. Og i år er der ekstra meget fokus på spejderudfordringer. Der bliver masser af muligheder for at prøve kræfter med både traditionelle spejderaktiviteter og med mere skøre og skæve aktiviteter, som spejderne selv har fundet på og stillet op i dagene inden. Derudover er der igen i år gode gamle kendinge som f.eks. skydetelt, bueskydning, amerikansk lotteri samt tallerken-smadring i Det muntre køkken. Og så kan spejderne - som noget helt nyt - byde på ikke alene bålstegt vildsvin men også bålstegt uldsvin; en sød, lille lodden fætter til det velkendte tamsvin, som smager fortrinligt. Spejder for en dag (tidligere kendt som spejdernes Gedemarked ) plejer at være en dag, hvor unge og gamle og børn i alle aldre kan hygge sig med de mange forskellige aktiviteter, enten som deltagere eller som tilskuere. Man kan f.eks. dyste mod hinanden i skøre konkurrencer, eller man kan slappe af med en kop kaffe, en fadøl eller en sodavand. Pladsen åbner kl. 10 med gratis bålkaffe og morgenbrød til de morgenfriske. Ved middagstid er der salg af bålstegt vildsvin og uldsvin, og hen mod lukketid kl. 16 udtrækkes vinderne i den store, gennemgående konkurrence. Der er indgang fra P-pladsen foran Egelund Idrætscenter. Det koster 25 kr. at komme ind (gratis adgang under 6 og over 90 år), og indenfor er næsten alle aktiviteter gratis. Hold øje med bladet, der bliver omdelt til alle husstande i Beder og Malling, her kommer der meget mere info. Vel mødt til en oplevelsesrig dag for hele familien, søndag d. 26. august. 18 Nummer 4/2012

19 Når historien om kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, er så populær, skyldes det formodentlig, at den passer så fint i deres kram, som gerne vil have medhold i, at Jesus var tolerant; for han ville jo ikke kaste med sten, men bad dem, der havde lyst til det, om at overveje, om de nu også var de rette til det. Han var tolerant, og det er det fineste, man kan være. Alligevel er spørgsmålet, om ikke den tolerance, der blev ophøjet til ideal efter religionskrigene i 1600-tallet, i nutiden er degenereret til holdningsløshed, og om ikke den i dag i virkeligheden bare betyder, at de andre er mindreværdige personer, man nedladende tåler, eller som er så ligegyldige, at man ikke engang gider tage dem alvorligt nok til at sige dem imod. Spørgsmålet er, om ikke en sådan overbærenhed ret beset er ensbetydende med foragt, og om den ikke ødelægger ethvert forhold imellem mennesker og både fordærver dem, der på det højere plan nådigt finder sig i andre, og dem, der på det lavere plan er nødt til at finde sig i, at andre finder sig i dem. Og dog er den overbærende tolerance måske også et udtryk for, at vi kender vores eget glashus og derfor ikke har svært ved at undskylde en type som hende i teksten: Herregud, hun havde da sikkert båret sig rædsomt ad. Men der skal dog nok have været adskilligt, som talte til hendes undskyldning. Måske havde hun en solfattig barndom og en trist opvækst bag sig, og troligt nok var der så en eller anden samvittighedsløs fyr, som havde lokket hende på glatis. Og da hun nu gennemgående var uheldig, så slap hun naturligvis heller ikke godt fra det her, men blev taget på fersk gerning. Kort sagt: hun trak altid nitter i livets lotteri, og det er da undskyldeligt! Altså bør vi være tolerante. Og hvem véd, hvor godt vi selv havde klaret os, dersom vi ikke havde haft helt anderledes trygge kår og været langt heldigere end hun? Vi må være overbærende! William Blake: Kvinden grebet i ægteskabsbrud Men når man undskylder andre, er det oftest sig selv, man er ude på at forsvare. Glashuse er skrøbelige. Det undlader ikke at gøre indtryk, det, som Jesus sagde til jøderne: Den, som er ren, kan jo begynde med at kaste med sten! Det nager i bevidstheden, og derfor betaler vi undskyldningernes og tolerancens skat til umoralen. Derfor hævder vi os ved den overbærenhed, der hos de holdningsløse er tegn på usikkerhed, og derfor foragter vi andre ved at undskylde dem, fordi vi grunden foragter os selv og til stadighed må tænke på, hvor begunstigede vi er, og hvor heldige vi har været. De tolerante holder sig synderinden fra livet ved at være overbærende, og de moralske beskytter sig selv ved at løfte pegefingeren. Og er det måske ikke i orden? Skal loven og moralen da ikke tages alvorligt? Ja, har vi ikke tilmed Vorherre med os heri? Nok tilgav han jo synderinden; men han advarede hende dog også: Synd ikke mere! Det sagde han. Og så skal vi vel også sige det? Nej, det er netop det, vi ikke skal! For der er nu engang en verden til forskel på, om han siger sådan til os, eller vi siger det til hinanden. Vores forfædre, som levede i en kultur, hvor det stort set kun var kristne, der skulle finde sig i hinanden, brugte ofte det udtryk, at man ikke måtte synde på nåden. Det betød, at når man i tro havde taget imod nåden, så måtte man ikke mere begå de synder, der gøres med viden og vilje; for ellers faldt man atter ud af nåden. Også i et afkristnet samfund er denne tankegang stadig almindelig, selv om ordene selvfølgelig nu falder anderledes, og den forudsætter jo i virkeligheden, at Guds nåde ikke er afgørende, men derimod vores egne gode gerninger, og det kan jo være rimeligt nok, så længe man har de andre i tankerne og er ude på at bygge sit moralske selvforsvar op. Men spørgsmålet skal selvfølgelig vendes om: Hvad blev der af dig og mig, hvis vi ikke havde nåden at synde på? Findes der noget andet? Menneskers tolerance har snævre grænser især de tolerantes! overbærenhedens tøjrslag er kun kort, og den selvbeskyttende moralisme når også hurtigt det punkt, hvor den ikke engang gider formane, men bare afskriver os. Derfor bliver der kun nåden tilbage at synde på, og den er netop ikke tolerant! Den fordømmer rigtignok ikke; men den dømmer, ikke til straf, men bare ved at lade os se os selv, som vi er, uden mulighed for undskyldninger. Den er Guds løfte om, at han på trods af, hvordan vi er, vil vide af os og vil os det vel. Hvis vi siger til vores næste: Gå så bort og synd ikke mere! så er det enten latterligt eller også en ualmindelig modbydelig måde at kaste med sten på. Men når Gud siger os det samme, så er det ikke det samme, men noget ubetinget glædeligt, fordi det er ham, der siger det. Malthe Madsen Nummer 4/

20 er teolog, men hun har også læst litteratur. Efter i en årrække at have virket som præst i Den danske Folkekirke, tog hun sin afsked for at virke som folkeoplyser, formidler, forfatter og fortæller. Hun har arbejdet med H.C. Andersen, som så ubetinget er vores største fortæller af eventyr. Doris Ottesen koncentrerer sig om at genfortælle - også H.C. Andersens eventyr. Men hendes speciale er de store nordiske romanværker forfattet af Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo, Selma Lagerlöf, Kerstin Ekman, Gøran Tunstrøm og Tage Skou-Hansen. På de seneste har hun arbejdet med Jeppe Aakjærs hustru - forfatter Marie Bregendahl - På Højskoledagen i Malling sognegård lørdag den 6. oktober vil Doris Ottesen tale over emnet: Marie Bregendahl ( ) I sin samtid blev Marie Bregendahl nævnt som et Nobelpris emne, men i eftertiden er hun alene blevet husket som hende, der var gift med Jeppe Aakjær! Men Marie Bregendahl er en forfatter helt i sin egen ret. En stor fortæller og frem for alt en enestående skildrer af barnesindet forunderlige verden. Hun har også skrevet fremragende om det danske bondesamfund før andelsbevægelsen og også her med særlig indsigt i de enkelte personers særegne sind og indre liv. Blandt hendes værker bør især nævnes En dødsnat, Sødalsfolket og Holger Hauge og hans hustru. Ved gudstjenestens begyndelse vil høst ind i kirken. Alle, som har lyst til og mulighed derfor, kan bidrage med høstgaver i form af frugt og grønt, blomster, hjemmebagt brød, syltetøj mm. Henvendelse herom kan gives til Helen eller Emmy. Efter gudstjenesten er alle indbudt til høstfest og frokost i sognegården. Her vil høstgaverne blive solgt for højeste bud på auktion. På pladsen foran deres boder med salg og konkurrencer af forskellig slags. Overskuddet fra både høstgaver og boder bliver lagt til høstofferet fra kirken, og det gives ubeskåret til Kirkens Korshærs arbejde. voksne 20 kr. og børn gratis I sognegården tilbydes eftermiddagshygge - den 2. mandag i måneden. Kom og vær med til at skabe et godt og hyggeligt fællesskab. Det er gratis at være med og der bliver sørget for hjemmebagt brød med kaffe og te. Der indledes med et par sange fra højskolesangbogen og efter kaffen kan man deltage i forskellige spil, strikke, hækle, sy, snakke eller hvad man har hænder, så hvis man har behov for hjælp til f.eks. at komme i gang med forskelligt håndarbejde, så er der hjælp at hente. Der er også rig mulighed for at stifte bekendtskab med et nyt spil eller blot gå sammen med andre om at spille noget velkendt. Det er deltagerne der bestemmer indholdet. Vi glæder os til at byde Jer hjertelig velkommen til nogle hyggelige eftermiddage. er tilrettelagt af Menighedsrådets aktivitetsudvalg i samarbejde med lederen af Besøgsvennerne i Beder-Malling og frivillige. I 2013 vil der i Malling kirke være to hold at (Bededag) kl Malling Skoles 7. a og kl Malling Skoles 7. b. holder vi sognegården et kombineret indskrivningsog orienteringsmøde, hvor vi glæder os til deres forældre. Nærmere besked om dette møde vil i begyndelsen af det nye skoleår via skolen blive givet til hjemmene. De venligste hilsener Emmy Haahr Jensen og Malthe Madsen 20 Nummer 4/2012

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1. september 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1. september 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 1 september 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1. Maj 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet MAJ 2015 1 Maj 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2015 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere