entreprenøren NR. 3/2011 SEPTEMBER Foto: Stig Larsen KØBENHAVN VOKSER, MEN FÅR DEN VOKSEVÆRK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren NR. 3/2011 SEPTEMBER Foto: Stig Larsen KØBENHAVN VOKSER, MEN FÅR DEN VOKSEVÆRK?"

Transkript

1 entreprenøren NR. 3/2011 SEPTEMBER SE I R K S GÆLD Foto: Stig Larsen KI YT DY N T E? R IVITET ER FO VI OV MISKE AKT R Å T S KONO DEN Ø KØBENHAVN VOKSER, MEN FÅR DEN VOKSEVÆRK?

2 ANNONCE SITECH SIDE 2 2

3 INDHOLD: entreprenøren nr. 3 - september 2011 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 10 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: 4.810, 1/ /6-10). Tryk: Scanprint as Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms). Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S, telefon telefax

4 GÆLDSKRISEN I USA OG EUROPA I DE SENESTE DAGE ER TRUSLEN OM EN NY ØKONOMISK RECESSION, ET SÅKALDT DOBBELT DYK, BLEVET MERE PÅTRÆNGENDE. AKTIEHANDLERE PÅ VERDENS BØRSER HAR VÆRET I PANIK, DER ER ÅBENT SPEKULERET I, AT KRISEN KUNNE BLIVE SLUTNINGEN PÅ EUROEN OG SÅGAR EU, OG RENTESPÆNDET MELLEM SYDEUROPÆISKE LANDE OG TYSKLAND ER ØGET PÅ TRODS AF ALLE REDNINGSFORSØG. MIDT I DET HELE HAR VERDENS SUPERMAGT USA, MÅTTET LIDE DEN TORT AT FÅ SIN KREDITVÆRDIGHED NEDJUSTERET AF RATING BUREAUET STANDARD & POOR S FRA DET ULTIMATIVE AAA TIL DET NÆSTBEDSTE AA+. AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER I REALDANIA Hvor meget af dette er hysteri i medierne og blandt kællingerne på fondsbørsen? Hvor meget er populistiske udmeldinger fra neo-konservative amerikanske politikere? Eller fra kommentatorer og forfattere, der higer efter mediernes søgelys for at markedsføre sig selv? Og står vi virkelig over for et nyt dyk i den økonomiske aktivitet? DEN AMERIKANSKE STATSGÆLD OG GÆLDSLOFTET Årsagen til at krisen eskalerede, i det mindste på overfladen, var problemerne med at sikre, at USA kunne overholde forpligtelserne på sin statsgæld. Disse problemer har ikke noget at gøre med, om landet er velhavende nok til at betale af på gælden, men skyldes de politiske rammer for, om USA må optage de lån, der er nødvendige for at kunne overholde landets forpligtelser. I USA er det sikret i forfatningen, at alene kongressen kan optage gæld på statens vegne. Det vil sige, at kongressen principielt skal godkende ethvert lån. I praksis har man siden 1. verdenskrig opereret med gældslofter på engelsk debt ceiling), altså et loft for, hvor stor den samlede gæld må være nominelt. Sådan et loft forældes hurtigt. I takt med inflation og den økonomiske vækst i samfundet, kan et gældsloft fra 1. verdenskrig hurtigt blive alt for lille til at have nogen praktisk betydning. Derfor er gældsloftet sat op løbende af Repræsentanternes hus, mest som en formssag med få års mellemrum og uanset om det var en demokratisk eller en republikansk præsident, der sad. For økonomer giver det ikke mening at tale om størrelsen af den offentlige gæld løsrevet fra resten af samfundet. Det svarer til at tale om en persons gæld, uden at sætte det i forhold til hans indkomst, og dermed hans tilbagebetalingsevne. Vi kender det fra realkreditinstitutterne, der rask væk accepterer, at man låner 3 til 3.5 gange så meget som ens årlige husstandsindkomst. For et samfund er husstandsindkomsten lig med bruttonationalproduktet. Det er et nationalregnskabsbegreb, der svarer til summen af alle de indkomster, der skabes i et samfund. Økonomer sætter statsgælden i forhold 4

5 SOM SENATOR STEMTE OBAMA SELV NEJ TIL EN FORØGELSE AF GÆLDSLOFTET I 2006 OG KALDTE DET LEDELSESSVIGT, AT USA HAVDE BRUG FOR ET HØJERE GÆLDSLOFT MEN DET VAR SELVFØLGELIG OGSÅ FØR FINANSKRISEN til bruttonationalprodukt, BNP, eller på engelsk GDP (Gross domestic product). Men mens et realkreditinstitut gerne vil låne en person 300% af hans indkomst til et hus, mod at have pant i huset, så er grænserne for det forsvarlige, når et helt land stifter gæld, mere snævre. Indenfor den økonomiske og monetære union i EU er det tilstræbt, at statsgælden højst burde være på 60% af BNP. I praksis ligger mange lande i EU højere, og udenfor EU er Japan i den absolutte top med en statsgæld på 229% af BNP. Økonomer er ikke enige om, hvad der er et forsvarligt gældsniveau. Der er argumenteret for, at statsgæld over % bli- 5

6 IYWdjh IYWdjhkYa [h :WdcWhai stærkeste I j kya a [h [ :WdcWh : ai st ærk keste t leverandør leverandø le d r W\ cwia_d[h j_b [djh[fh[dªh# e] Xo]] ][XhWdY^[d$$$ W\ cwia_d[h j_b [djh[fh[dªh# e] Xo]][XhWdY^[d$$$ IYWdjhkYa 7%I [h :WdcWhai ij ha[ij[ b[l[hwdzªh W\ [djh[fh[dªhcwj[h_[b _ ahw\j IYWdjhkYa 7%I [h :WdcWhai ij ha[ij[ b[l[hwdzªh W\ [djh[fh[dªhcwj[h_[b _ ahw\j W\ alwb_j[jifhezkaj[h" fhe\[ii_ed[b i[hl_y[ e] l[z Wj l h[ [d jhel hz_]" [\\[aj_l W \ al lwb_j[jifhezka aj[h" fhe\[ii_ed[b i[hl_y[ e] l[z Wj l h[ [d jhel hz_]" [\\[aj_l e] f b_z[b_] iwcwhx[`zifwhjd[h \eh Wbb[ akdz[h$ e ] f b_z[b_] iwcwhx[ [`ZifWhjd[h \eh Wbb[ akdz[h$ IYWdjhkYa 7%I _cfehj[h[h e] \eh^wdzb[h do[ cwia_d[h e] kzijoh \hw C7D?JEK" IYWd jhkya 7%I _cfehj[h[h e] \eh^wdzb[h do[ cwia_d[h e] kzijoh j \hw C7D?JEK" AEC7JIK" 7JB7I" C99BEIA;O E= D;KIED#;9EJ;9$ A EC7JIK" 7JB7I" C99BEIA;O E= D;KIED#;9EJ;9$ Z[j do[ +,& &c( ijeh[ Xhk]jY[dj[h _ Ia_l[ [h Z[h Wbj_Z YW$ )&& Xhk]j[ j[b[iaef#?? Z[j do[ +,&&c ijeh[ Xhk]jY[dj[h _ Ia_l[ [h Z[h Wbj_Z YW$ )& & Xhk]j[ j[b[iaef# b ii[h[" [djh j [fh[dªhcwia_d[ cwia_d[ [h e] WdZ[j X[ib ] ]j[j cwj[h_[b$ _[b b ii[h[" [djh[fh[dªhcwia_d[h e] WdZ[j X[ib ]j[j cwj[h_[b$ I IYWdjhkYa 7%I ^Wh l haij[zi\wy_b_j[j[h e] if[y_wbl hajª` j_b Wbb[ cez[bb[h e] awd YWdjhkYa a 7%I ^Wh ^ l hai a j[zi Zi\WY_b_j _b_j[j[h e] if[y_wbl h _ b ajª`` j_b Wbbb[ b cez[bb[h Z bb e] awd a j_bx oz[ Z[ X[Zij[ i[hl_y[w\jjw Wb[h$ j_bxoz[ Z[ X[Zij[ i[hl_y[w\jwb[h$ God G od service servicce er en selvfølge selvfølge døgnvagt d øgnvag t Udenfor Ude enfor no normal rmal åb åbningstid ningstid =WhWdj[h[j ^` bf _dz[d\eh ( j_c[h = WhWdj[h[j ^` bf _dz[d\eh ( j_c[h nedbrud ved nedb rud H[fWhWj_ed W\ b_\j[" j[b[iaefb ii[h[ H[fWhWj_ed W\ b_\j[" j[b[iaefb ii[h[ e] [djh[fh[dªhcwj[h_[b e] [djh j [fh[dª ªhcWj[h_[b _ b L[bkZZWdd[Z[ i[hl_y[cedjªh[h L[bkZZWdd[Z[ [ i[hl_y[cedjªh[h BWdZiZ aa[dz[ i[hl_y[ c[z ). X_b[h BWdZiZ aa[dz[ i[hl_y[ c[z ). X_b[h LW]jj[b[\ed kz[d\eh Xd_d]ij_Z LW]jj[b[\ed kz Z[d\eh Xd_d]ij_Z Katkjærvej K atkjærvej 5, DK-7800 DK-7800 Skive Metalgangen Meta algangen 1-3, DK-2690 DK-2690 Karlslunde Karlslunde in K Kontakt ontakt os på tlf tlf.:.:

7 STATSGÆLDEN I USA $ ver problematisk. Et hurtigt blik over lande med høj og lav gæld i forhold til BNP afslører, at tingene ikke er så enkle. Den ultimative test på, om et lands gældsniveau er forsvarligt er, om landet kan optage lån til en rimelig rente, altså om markedskræfterne bedømmer landet som kreditværdigt. Markedskræfterne kan sætte både populistiske politikere, snusfornuftige økonomer såvel som rating bureauer til vægs med et snuptag. I sidste instans er det markedet, der har ret. Når der er forskel mellem, hvad der er fornuftigt at udlåne til en husstand og til et helt land, så hænger det sammen med, at hvis husstanden kommer i uføre, så har man pant i huset og kan sælge det på ejendomsmarkedet. Hvis et helt land kommer i problemer, er der ingen anden udvej end at restrukturere gælden hvis først skaden er sket, og landet ikke kan betale tilbage, så hjælper det ikke at øge skatterne og skære ned på det offentlige forbrug. Når sådanne tiltag kommer for sent, gør de kun ondt værre ved at ødelægge den økonomiske vækst og sende BNP ud i et frit fald. Grækenland er tæt på en sådan situation netop nu. En husejer har også en fast rente på sit lån, mens et land med en betydelig statsgæld hele tiden skal ud og skaffe ny finansiering, hvor investorerne kræver en stadig større rente, i takt med at risikoen stiger. Der er derfor en stor systemisk risiko ved et gældsplaget land. Den afspejler sig i rating selskabernes vurdering af landet kreditværdighed, men også i den mer-rente, som landet skal betale på de internationale lånemarkeder. Der er mange grafer i omløb med data for udviklingen i den amerikanske statsgæld opgjort i forhold til BNP. Ovenstående er taget fra Wikipedia og viser hvordan gælden har udviklet sig under forskellige præsidenter fra Der var en betydelig gældsætning for at finansiere 2. verdenskrig, og gælden er nu på vej op nær dette niveau, idet den dog af IMF prognosticeres til at forblive noget under. Iflg. IMF s WEO database er USA s gæld i 2011 på 99.5% af BNP og vil stige til 111.9% i Det 7

8 Kilde: Wikipedia amerikanske statsgældskontor, the Bureau of the Public debt har på sin hjemmeside omfattende historiske data tilbage til 1790, se GÆLD PÅ NATIONSBASIS, BRUTTO STATSGÆLD I % AF BNP I RANGORDNET EFTER GÆLDENS RELATIVE STØRRELSE Japan Grækenland Italien Irland USA 99.5 Portugal 90.6 Frankrig 87.6 Tyskland 80.1 Indien 68.2 Brasilien 65.7 Spanien 63.9 Danmark 45.6 Kina 17.1 Rusland 8.5 Kilde:IMF, WEO database En så simpel opgørelse som brøken gæld i forhold til BNP kan selvfølgelig kritiseres. Statslig gæld kan skjules ved, at man skiller gældsbærende enheder ud via privatisering og gør dem til private enheder, hvor værdien af deres aktiver kan indgå i en balance. Et land kan for eksempel også nedbringe sin gældsætning, hvis den vælger at lade private virksomheder opføre motorveje, broer og tunneller i OPP regi, fremfor at bygge dem selv og finansiere dem over finansloven! Alene at se på gæld, og se bort fra, hvad den optagne gæld er brugt til, samt hvilke aktiver, samfundet råder over i form af infrastruktur og videnkapital, er selvfølgelig også forkert. Der kan nævnes en lang række lande med meget lav statsgæld i forhold til BNP, som dog langtfra tåler sammenligning med samfund som Japan og USA. F.eks. har Rwanda en statsgæld på kun 23.5%, mens kriseramte Hviderusland har 25%. Alligevel er USA trods sin 100% gæld dog nok bedre stillet end både Rwanda og Hviderusland. BETYDNINGEN AF DE AMERIKANSKE NEO- KONSERVATIVE Af det foranstående skulle man tro, at det var en formssag at forøge det amerikanske gældsloft. Det blev det imidlertid ikke. Med en brutto statsgæld på 14 trillion dollars på engelsk (hvor betegnelserne er anderledes end på dansk) svarende til 14 billioner dollars på dansk, eller milliarder dollars eller millioner dollars, altså 14 millioner millioner dollars, er tallene så svimlende, at få almindelige mennesker kan overskue dem. Det gør det let for politikere at bruge tallene i deres skræmmekampagner. Det er let for politikerne at problematisere gælden, og sammenkæde et gældsloft med politiske tiltag for at nedbringe gælden. Sådanne tiltag kan i sig selv være fornuftige strukturelle reformer, men de kan også være et udslag af en ren og skær modstand mod at have en offentlig sektor af en vis størrelse i et land, og/eller udtrykke, at man ikke forstår eller accepterer en økonomisk politik, der forsøger at bekæmpe en krise gennem underskud på offentlige finanser. Siden den moderne økonomis fader John Maynard Keynes fremsatte sin General Theory har det været god latin, at et land ikke skal køre sine finanser på samme måde som en husholdning. I tilfælde af en økonomisk krise, kan staten operere med et underskud på sine finanser for at stimulere forbrug og investeringer. Samtidig er det mere effektivt at øge de offentlige udgifter fremfor at give skattelettelser for de samme penge, et forhold kendt som det balancerede budgets multiplikator. Denne økonomiske grund-visdom kan diskuteres på en række punkter, f.eks. har man anført, at skattelettelser kan give dynamiske effekter og skabe mere vækst, ligesom man kan anføre, at et stort offentligt underskud kan presse renten op og presse private investeringer ud (en crowding out effekt). I værste fald kan man så ende med at have temmelig værdiløse offentlige prestigeinvesteringer på bekostning af rationelle investeringer i erhvervslivet. På trods af denne kritik, er Keynes s lære dog stadig god latin, og de fleste økonomer vil i dag erkende, at omfattende offentlige sparetiltag (austerity measures) risikerer at bremse økonomien. Det får man dog ikke den amerikanske tea party bevægelse til at skrive under på! Flere af de neo-konservative kommentatorer rasede mod præsident Obama i et tonefald, vi i Europa har svært ved at forstå. F.eks. kaldte Bret Stephens, en kommentator på Wall Street Journal præsidenten for dum og kold. Det fandt vej til Jyllands Posten, der imidlertid ikke tog sig tid til at researche, hvem Bret Stephens egentlig er. Stephens, der er tidligere redaktør på Jerusalem Post, har før anklaget Obama for at være anti- Israelsk. Samtidig har Stephens hyldet Ariel Sharon for at have sat væbnet ind mod den palæstinensiske intifada. Stephens støtter også militær aktion mod Iran og så videre. På den europæiske scene ville man spørge sig selv, om manden var rigtig klog USA ville ifølge Finansministeriet løbe tør for penge den 2. august Kongressen nåede en aftale den 31. juli. Flere analytikere har sat den reelle deadline til ca. den 15. august. Der er imidlertid både økonomer og politikere, der har hævdet, at det ville have en meget begrænset økonomisk effekt, såfremt loftet ikke blev hævet. Da Standard & Poor s efterfølgende nedgraderede USA s kreditværdighed og aktiemarkederne reagerede med stor voldsomhed må man nok sige, at disse kommentatorer i bedste fald har spillet hasard med økonomien. Men i USA er vilkårene sådan i politik. Det burde præsident Obama vide. I 2006 stemte han nemlig som senator selv imod at forhøje gældsloftet! Han erklærede da, at hele debatten og afstemningen var et tegn på, at landets 8

9 entreprenøren En dagligdag fyldt med komfort er ikke altid givet Ændrede vejrforhold, altødelæggende oversvømmelser og infrastruktur sat ud af spil er en betydelig del af vores globale bevidsthed. Men rent vand og velfungerende kloaksystemer er ikke til forhandling i et moderne samfund som vores. Klimaforandringer stiller endnu større krav til udviklingen af en stærk infrastruktur. For at sikre løsningernes holdbarhed og overlevelse skal der erfaring og specialiseret viden til. Uponor udvikler til fremtiden med øje for tidens tand. Vi tager aktivt hånd om udfordringerne og sikrer fortsat avancerede og højfunktionelle løsninger til komplekse problemstillinger. Læs mere på 9

10 ledelse havde svigtet. En del af Obama s daværende indlæg kunne faktisk klippes ud og bruges ordret af Tea party bevægelsen i dag! Kort sagt: Gældsloftet er og bliver ren og skær politik. Tonen kan være hysterisk og skinger, men det skal tages med et forbehold. Det er en del af Washington s politiske spil. TRUSLEN FRA DEN SYDEUROPÆISKE GÆLDSKRISE I Europa har en række lande med forskellige grader af statslig gældsættelse været indblandet i en gældskrise. Det er Island, Irland, Grækenland og Portugal, med en vis bekymring for, om krisen ville brede sig til Spanien og Italien. I Østeuropa har Ungarn været ramt og har tidligt modtaget en bail out. Et hurtigt blik på listen over gældsplagede lande viser, at mens Grækenland og Italien har et relativt højt gældsniveau, så har andre sydeuropæiske lande, der er ramt af gældskrisen såsom Spanien det slet ikke. Den krise, de er ramt af, er således i høj grad også en tillidskrise, hvor de finansielle markeder tvivler på troværdigheden af de foreliggende oplysninger, og tvivler på den politiske vilje til at gennemføre nødvendige reformer, samtidig med at det er en reaktion på voldsomme realøkonomiske tilbage - slag i de pågældende lande. Gældskrisen indebærer også, at krisen kan sprede sig fra land til land, fordi et land, der ikke kan honorere sine forpligtelser fuldt ud påfører kreditorer i andre lande betydelige tab. Lande, der har et tæt økonomisk samarbejde, kan således smitte hinanden på samme måde som en sygdomsepidemi kan sprede sig fra person til person. Smitten kan både være god og dårlig. Hvis for eksempel franske banker mistænkes for at ligge inde med store mængder af italienske og spanske obligationer, der bliver risikable, så er det selvfølgelig skidt og kan udløse en fransk bankkrise. Men hvis investorerne i panik flygter væk fra italienske og spanske obligationer og søger mod sikker havn i Skandinavien, så kan de købe danske realkreditobligationer og presse kursen op på dem til glæde for de danske boligejere. Den glæde som medierne også har skrevet om kan vise sig illusorisk. Går det galt i store økonomier som Italien og Spanien, så undgår vi ikke at blive ramt, når hele Euro-områdets økonomiske vækst går ned. De europæiske problemer, i særdeleshed de græske, har rødder mange år tilbage i tiden, til langt før at finanskrisen udviklede sig i USA. Der er tale om en krise af en mere strukturel karakter og med rødder tilbage i historien. Derfor kan man ikke drage umiddelbare paralleller til andre lande, om end det virker som om, at finansmarkederne ufortrødent gør dette. Grækenland havde efter II Verdenskrig en langvarig og meget blodig borgerkrig fra 1946 til 1949, mellem venstre- og højrefløj. Siden fulgte de højreekstreme kræfters kup og juntaen fra I de følgende år forsøgte regeringerne at dulme spændingerne i befolkningen ved at operere med betydelige statslige finansielle underskud, og det bragte Grækenland ind på en farlig bane. Finanskrisen ramte Grækenland hårdt, da krisen var ødelæggende for græske nøgleerhverv som skibsværfter og turisme. Da de sydeuropæiske lande gik ind i Euro en, uden at deres bagvedliggende realøkonomiske BYGGEPLADS- HEGN-SÆT 1 stk. hegn 1 stk. betonfod 1 stk. befæstigelseled HOLME-/ HERREGÅRDSSTEN Grå belægningssten med slåede/tromlede kanter Mål: 14 x 21 x 5,5 cm Vægt: ca. 115 kg pr. m² 34 stk. pr. m² FIRKANTET KARM PN 32 SL/D Firkantet fast karm med dæksel Grå-jern GG20 Belastning: 12,5 t Vægt: 26 kg Passer til 315 mm rør FIRKANTET KARM PN 32 SL/R Firkantet fast karm med rist Gråjern GG20. Belastning: 12,5 t Vægt: 26 kg Passer til 315 mm rør KØBENHAVNS STØRSTE KLOAKCENTER Vi har også udlejningsmateriel til entreprenører STÆRK PRIS (Incl. moms 412,50)) PR. M (Incl. moms 69,95) FRIT VALG (Incl. moms 685,-) CST/BERGER ROTATIONSLASER ALH Udendørs rotationslaser til vandret afsætning Mulighed for manuelt fald i én akse +-10% Rækkevidde: 425 meter (radius) Præcision: +-0,05 mm/meter IP 67 Leveres i kuffert med modtager og komplet batteripakke STATIV ALQRI20-B Mellemkraftigt stabilt alustativ med hurtig fiksering Led og spidser i metal Vægt: 4,1 kg KESSEL DREHFIX GULVAFLØB Med dobbelt højvandslukke KESSEL GULVAFLØB 110 MM Staufix 810 Med 2 kontraklapper STÆRK PRIS (Incl. moms 1.311,25) STÆRK PRIS 1.049, ,- (Incl. moms 2.243,75) SÆTPRIS 548,- 330, ,- (Incl. moms 6.995,-) Ekstern sælger Birger Andersen Tlf Mobil: Ekstern sælger Lars Sørensen Tlf Mobil: Tilbuddene gælder til d. 14. september Alle priser er afhentningspriser og incl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl og udsolgte varer samt forsinkede leverancer. Vi kan nu på alle vore 4 pladser tilbyde alt indenfor kloakmateriel til både afhentning og levering. Kom ind i vores forretninger og hør om dine muligheder hos vores kloakuddannede personale. STARK K&M Frederiksberg C.F. Richsvej Frederiksberg Tlf STARK K&M City Fragtvej København SV Tlf STARK K&M Nord Kattegatvej København Ø Tlf STARK K&M Brøndby Nyager 3a+3b 2605 Brøndby Tlf

11 I OPRØRT FARVAND forhold svarede til det øvrige EU s, var der i virkeligheden åbnet for en fremtidig spekulation mod disse lande og stabiliteten i hele Euro-samarbejdet. Hvor denne spekulation tidligere åbenbarede sig ved en spekulation mod de svage valutaer i Euro ens forgænger, ERM-samarbejdet, i 1992, så har den efter Euroens introduktion vist sig på en anden måde, nemlig ved en stigning i rentespændet mellem Sydeuropa og Tyskland. I foråret 2010 stod det klart, at med den givne renteudvikling ville det blive umuligt for Grækenland at klare refinansieringen af gælden. I maj 2010 stiftede EU European Financial Stability Facility med 750 milliarder Euro, og sammen med IMF gik man i maj måned ind i en bail out for Grækenland med 110 milliarder Euro fulgt af en pakke for Irland i november 2010 på 85 milliarder Euro og i maj milliarder MER-RENTE PÅ 10 ÅRIGE GRÆSKE STATSOBLIGATIONER I FORHOLD TIL TYSKE sep nov 11 mar may jul Kilde: Bloomberg Euro til Portugal. Figuren t.v. viser yield spread mellem Græske 10 årige statsobligationer og tilsvarende tyske. Forskellen mellem spanske og italienske statsobligationer og de sikre tyske papirer har primo august ligget oppe på basispoints, altså knap 4 procentpoints, hvilket også indikerer en betydelig uro i markedet og en bekymring for, om også Spanien og Italien bliver tvunget til at få restruktureret deres gæld. Mens Grækenland er en lille økonomi, så er Spanien og Italien meget betydelige aktører, og en restrukturering af deres statsgæld kunne udløse en altødelæggende krise. En restrukturering af et lands gæld indebærer, at gælden tilbagebetales over en længere periode og til en lavere rente, end for- 11

12 udsat, og da IMF og EFSF ikke har midler nok tilsammen til at klare denne situation, må også private aktører påregne væsentlige tab. Følgen kunne blive et veritabelt sammenbrud i den finan - sielle sektor i Europa og i USA og en ny finanskrise. Som det fremgår af tabellen, så er den samlede statsgæld i Spanien og 12 STATSGÆLD I ITALIEN+SPANIEN TILSAMMEN MILLIARDER DOLLARS Italien tilsammen på nær milliarder dollars, mens den i Grækenland, Irland og Portugal tilsammen løber op i godt 900 milliarder dollars. Hvis man skal være hård, så kan man argumentere, at den sydeuropæiske gældskrise var en katastrofe, der blot ventede på at indtræffe: Man har haft sig selv STATSGÆLDENS STØRRELSE I MILLIARDER DOLLARS 2011 I UDVALGTE EUROPÆISKE LANDE Land BNP Gældsprocent Gæld Land BNP Gældsprocent Gæld Spanien Grækenland Italien Irland Portugal I alt Kilde: IMF, WEO databasen STATSGÆLD I GRÆKENLAND +IRLAND +PORTUGAL TILSAMMEN 929 MILLIARDER DOLLARS at takke for denne krise, fordi man har indført en fælles valuta, uden at de deltagende lande i Euro samarbejdet har overholdt den gode økonomiske skik, som et sådant samarbejde måtte forudsætte. Lande som Irland og Grækenland havde endda inden sammenbruddet en lang årrække med høj økonomisk vækst, hvor politikerne kunne have udnyttet opsvinget til at gennemføre reformer. HVOR LIGGER DEN REELLE KRISE Sideløbende med gældspanikken, er der indløbet en række økonomiske nøgletal, der viser, at verdensøkonomien ikke er på vej ind i et nyt opsving. Som altid med nøgletal er det en meget blandet buket, men tallene omfatter kvartalsdata for den økonomiske vækst i USA og Frankrig, forbrugertillidstal i USA samt tal fra det amerikanske arbejdsmarked. Hvor ledighedsraten faldt i USA i starten af 2011, så har raten siden vist en mindre stigning og en tendens til at forblive på et niveau på godt 9%. Atter andre negative tal er udviklingen på boligmarkedet, hvor huspriserne fortsætter ned. I 1. kvartal 2011 lå boligpriserne på landsplan 5% lavere end i 1. kvartal 2010, og det var tydeligt, at det amerikanske boligmarked var i fuld gang med et dobbelt-dyk. Disse tal indikerer, at forsøgene på at kickstarte økonomien ikke er lykkedes. Tilsvarende negative indikatorer kan findes for andre lande, også Danmark. Spørgsmålet er, hvilke værktøjer politikerne nu har tilbage til at bekæmpe krisen. Med en betydelig forøget statsgæld i mange lande, vil man være tilbageholdende med at øge de offentlige udgifter. Tilbage er pengepolitikken. ECB har allerede hævet renten, et træk som mange nu vil sætte spørgsmål ved visdommen i. Tilbage er nu værktøjet kvantitative lettelser, hvor centralbankerne pumper penge ud i samfundet ved at opkøbe obligationer. Skulle den europæiske centralbank ECB endelig sætte renten ned igen, er det ikke sikkert at markedet vil reagere positivt, fordi det kan blive opfattet som et desperat træk og en erkendelse af, at situationen er mere alvorlig, end man tidligere har medgivet. De negative økonomiske nøgletal afslører, at der er tungtvejende og meget reelle grunde til, at finansmarkederne nu peger strømpilen nedad. Dette er ikke et udslag af den form for dommedagsprofetier, der knytter sig til gældskriserne i USA og Sydeuropa, men mere konkrete herog-nu problemer. Forbrugerne har valgt at spænde livremmen ind, byggeriet er ikke gået i gang, og vi har desværre fortsat krise i vore økonomier nu, mens sommeren går på hæld i Den 14. august 2011.

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Introduktion Lange rentespænd over for

Introduktion Lange rentespænd over for Introduktion Lange rentespænd over for Tyskland I årene op til introduktionen af euroen blev rentespændene mellem statsobligationer fra landene i euroområdet stort set elimineret. Indsnævringen af rentespændene

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK RISICI I INTERNATIONAL OG DANSK ØKONOMI Nationalbankdirektør Per Callesen, indlæg på Lokale Pengeinstitutters årsmøde Dagsorden 1. Udland 2. Dansk økonomi i et konjunkturperspektiv

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere