It-anvendelse i befolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf

2 It-anvendelse i befolkningen 13

3 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks Statistik November 13 Foto omslag: Martin Lundø Papir-udgave Pris 85 kr. Kan købes på Tlf ISBN ISSN Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf e-post: Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i Danmarks Statistik. Cand.polit. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 13 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

4 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for danskernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it påvirker stadig flere områder af tilværelsen, og dermed er viden om anvendelsen og udbredelsen af it og internetadgang af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. Den offentlige digitaliseringsstrategi, som betyder, at skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt fra 15, er et eksempel på informationsteknologiens betydning for borgernes hverdag, men den digitale udvikling ses på mange fronter: Bankforretninger, køb af varer og tjenester samt kontakt med venner og familie er eksempler på områder, hvor den digitale udvikling til stadighed ændrer danskernes adfærd, og udviklingen ser ikke ud til at stoppe. Især med udbredelsen af smartphones og tablets bliver det stadig nemmere at gå på nettet, samtidig med at der hele tiden udvikles nye tjenester. Grundlaget for publikationen er en harmoniseret europæisk spørgeskemaundersøgelse, der muliggør international benchmarking. Ud over de fælles europæiske spørgsmål medtages et antal danske spørgsmål takket være et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Ældre Sagen og Danmarks Statistik. Samarbejdet har i 13 muliggjort belysningen af bl.a. it-sikkerhed og brug af mobiltelefoner. Hertil kommer en udvidelse af statistikkens stikprøve for årige med årige. Udvidelsen af stikprøven betyder, at der er indsamlet og analyseret en række indikatorer om de ældres it-kundskaber og -vaner. Disse resultater gennemgås i kapitel 4. Et af de interessante resultater i publikationen er, at andelen af mobilbrugere, som går på internettet med mobilen, er steget væsentligt over de seneste år. Hvor der i 8 kun var 9 pct. af danskerne, som gik på nettet fra deres mobiltelefon, var andelen nået op på 63 pct. i 13. Læs mere om danskernes brug af mobiltelefoner og smartphones i afsnit 3.. Danmarks Statistik, november 13 Jørgen Elmeskov, Rigsstatistiker Peter Bøegh Nielsen, Kontorchef

5

6 Indhold 1 Sammenfatning Adgang til it i hjemmet Familiernes adgang til it Befolkningens adgang til og brug af it Danskernes it-vaner Kommunikation Informationsøgning Internetbank Samfundsmæssig eller politisk deltagelse på nettet Online opslagsværker Job og karriere Kontakt til offentlige myndigheder It-sikkerhed Internetkøb Brug af mobiltelefon og smartphone It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Hyppighed af computerbrug Hyppighed af computer- og internetbrug Hvor anvendes internettet It-færdigheder Formål ved internetbrug Færdigheder i at bruge computer og internet Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information Baggrundtabeller Spørgeskema... 61

7 6 - It-anvendelse i befolkningen 1 Sammenfatning Indholdet Indikatorer i undersøgelsen Ældres it-anvendelse Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel og internetbank. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner inkluderes også. Undersøgelsen inkluderer igen i år oplysninger om de ældres (75-89 år) it-anvendelse. It-adfærd hos befolkningen i pensionsalderen (65-89 år) sammenlignes med it-vaner hos de årige i kapitel 4. Blandt årets resultater er følgende: Andelen af mobilbrugere mellem 16 og 74 år, som går på nettet med mobilen, er steget fra 9 pct. i 8 til 63 pct. i 13. I 13 har 75 pct. af mobilbrugerne mellem 16 og 89 år sendt eller læst mails på mobiltelefonen. Andelen af netbank-brugere på mobilen er firedoblet siden 11 og ligger nu på 26 pct. af mobilbrugere mellem 16 og 89 år. I 13 har 93 pct. af de årige internetbrugere sendt eller modtaget e- mails. Det er dermed det mest hyppige formål med internetbrug. Når de yngste internetbrugere går på nettet, vælger de en bærbar pc eller en smartphone. Knap 2,7 mio. danskere er tilknyttet en online social netværkstjeneste. Der er ikke længere forskel på hvor meget kvinder og mænd handler på internettet. Andelen af e-handlende, som har købt varer fra internetforhandlere i andre EU lande har ikke ændret sig over de seneste år. Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 13). Derudover dækker undersøgelsen over en række nationale spørgsmål. Formålet med de nationale spørgsmål er dels at sikre konsistens over en længere tidsperiode, dels at belyse udviklingen på nye områder. Bl.a. spørgsmål om it-sikkerhed og brug af mobiltelefoner, har været med i undersøgelsen i en årrække. Nye spørgsmål belyser bl.a. brugen af mobiltelefoner til internetadgang. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i marts-maj 13 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også undersøgelsen It-anvendelse i virksomheder. Undersøgelserne samt tidligere års resultater er tilgængelige på

8 It-anvendelse i befolkningen 7 2 Adgang til it i hjemmet Adgang til it er en forudsætning for brug af it Adgang opgøres på to måder Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it selvom adgang ikke nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens itanvendelse er det derfor relevant at kigge på, hvor stor en andel af befolkningen, der har adgang til it-udstyr og internet. Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på familier (husstande) som på personer. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger pc og internet. 2.1 Familiernes adgang til it Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Få computere uden internet i de danske hjem Figur 1 I 13 har 88 pct. af alle familier pc i hjemmet. Dette gælder særligt for børnefamilier. Således har 99 pct. af alle par samt enlige med hjemmeboende børn adgang til en computer i hjemmet. Andelen af par og enlige uden børn, som har adgang til en computer i deres hjem ligger på hhv. 93 pct. og 77 pct. Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet. I alt har 88 pct. af alle familier adgang til internet i hjemmet. Andelen er igen højest for børnefamilier. Adgang til computer og internet fordelt på børnefamilier og familier uden børn Pct. af familier Adgang til computer Adgang til internet Alle familier Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Udbredelsen af bredbånd Aftagende forskel mellem udbredelsen af bredbånd i Danmark og EU Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i de danske husstande. Over de seneste år er andelen af husstande med adgang til bredbånd steget fra 25 pct. i 3 til 87 pct. i 13. Alle EU-lande har også oplevet en stor stigning i udbredelsen af bredbånd i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden 4-7 og mere aftagende i perioden Andelen af husstande i EU med bredbåndsforbindelse lå på 73 pct. i 12. Danmark har altid ligget højt i forhold til EU-gennemsnittet, men forskellen er ved at blive indsnævret og ligger på 12 procentpoint mod 33 procentpoint i 6.

9 8 - It-anvendelse i befolkningen Figur 2 Adgang til bredbånd i Danmark og EU Pct. af familier EU-27 Danmark Udbredelse af andet it og elektronik Smartphones erstatter fastnettelefonen samt andet elektronik Andelen af tablets og e-bogslæsere Figur 3 I 13 havde stort set alle danskere computer og mobiltelefon hjemme, men derudover findes der en række andre it- og elektroniske udstyr i de danske hjem, fx bliver tablets og smartphones mere og mere udbredt. I nogle tilfælde erstatter ny teknologi tidligere teknologier. Fx bliver fastnettelefonen erstattet af mobiltelefoner, som igen erstattes af smartphones. Andelen af husstande med et fastnetabonnement er faldet fra 78 pct. i 7 til pct. i 13. Samtidig er andelen med smartphones steget fra 33 pct. i 11 til 63 pct. i 13. GPS-udstyr, som findes i halvdelen af de danske hjem, har i de seneste år fået konkurrence af navigationsudstyr integreret i smartphones, ligesom udbredelsen af digitalkameraer er faldet i de seneste år, da de gradvist erstattes af kameraer i mobiltelefoner og smartphones. Tablet pc er findes nu i hvert tredje hjem. I 11 var det kun 9 pct. af familierne, som havde en tablet pc. E-bogslæseren findes kun i 5 pct. af de danske hjem, men der er sket en fordobling i forhold til 11, hvor andelen lå på 2 pct. Familiernes besiddelse af it- og elektronisk udstyr Pct. af familier Mobiltelefon PC DVD-afspiller Digitalkamera Smartphone GPS navigation Fastnettelefon Tablet pc Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder E-boglæser

10 It-anvendelse i befolkningen Befolkningens adgang til og brug af it Få med computer, men uden internet Figur 4 Ni ud af ti danskere mellem 16 og 89 år har adgang til internet hjemme. Stort set alle med computer i hjemmet har også adgang til internet. Kun,5 pct. danskere har computer, men ikke internet. Udbredelsen af internet varierer dog blandt andet efter alder og uddannelsesniveau. Adgang til internet hjemme. 13 I alt år år år år år år år Kvinder Mænd Grundskole Ungdomsudd. Videregående udd Pct. af befolkningen år Køn gør ikke en forskel men det gør alder og uddannelse Otte ud af ti danskere bruger en computer dagligt Unge er de mest flittige brugere af computeren Det er næsten den samme andel af mænd og kvinder, som har adgang til internet i deres hjem. Således har 89 pct. kvinder og 93 pct. mænd adgang til internet i hjemmet i 13. Men hvor stort set alle mellem 16 og 54 år har internet hjemme, falder andelen med alderen, således at halvdelen af de årige har adgang til internettet i hjemmet. Denne andel er dog steget markant over de seneste tre år. I var det 29 pct. af de årige, som havde adgang til internet hjemme. Danskernes adgang til internet varierer også efter uddannelsesbaggrund. Stort set alle med en videregående uddannelse (96 pct.) har adgang til internet hjemme. De tilsvarende andele for personer med en ungdoms- eller en grundskoleuddannelse, som højeste fuldførte uddannelse, er hhv. 94 pct. og 83 pct. Andelen af danskere, der sidder ved tastaturet hver dag eller næsten hver dag har været støt stigende i de seneste otte år og udgør 83 pct. i 13. I takt med at flere og flere bruger computeren, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 13 udgør denne andel 3 pct. Andelen af danskere, som bruger en computer dagligt eller næsten dagligt er faldende med alderen. Næsten ni ud af ti (87 pct.) af de årige sidder ved tasterne hver dag, mens det kun gælder seks ud af ti af de årige og tre ud af ti af de årige.

11 - It-anvendelse i befolkningen Figur 5 Computerbrug Pct. af befolkningen år Daglig Aldrig Otte ud at ti internetbrugere går på nettet på en bærbar computer Tabel 1. De fleste danske internetbrugere mellem 16 og 89 år, bruger en bærbar computer, når de skal surfe på nettet. Stationær computer bruges af mindre end halvdelen af internetbrugerne. Der er dog store forskelle mellem hvilket it-udstyr man benytter til internetadgang, samt alder. De yngste internetbrugere går på nettet primært via en bærbar pc eller en smartphone, mens de ældre vælger en stationær eller bærbar pc. It-udstyr brugt til internetadgang. 13 I alt år år år år år år år Pct. af internetbrugere år Stationær computer Bærbar pc Tablet Smartphone Aldrig brugt en computer Figur 6 Fire ud af ti årige har aldrig brugt en computer. Det samme gælder for 13 pct. af de årige og kun 1 pct. af de årige. Computerbrug fordelt på alder. 13 Pct. af befolkningen år Aldrig brugt en computer Hver dag eller næsten hver dag år år år år år år år

12 It-anvendelse i befolkningen 11 Andelen af danskere, som aldrig bruger internettet falder Daglig internetbrug Figur 7 Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug, hvilket afspejles i udviklingen i brugen af internet. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør 4 pct. af befolkningen i alderen år i 13. Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, som bruger internettet dagligt eller næsten dagligt er steget fra 57 pct. i 5 til 84 pct. i 13. Internetbrug Pct. af befolkningen år Daglig Aldrig Faldende andel ældre, som aldrig har brugt nettet Figur 8. Her er der igen store aldersforskelle, hvor de ældste er dem, som bruger internettet mindst. Dog er andelen af ældre over 65 år, som aldrig har brugt internettet, faldet fra 53 pct. i til pct. i 13. Internetbrug fordelt på alder. 13 Pct. af befolkningen år Aldrig brugt internettet Hver dag eller næsten hver dag år år år år år år år Flest ældre kvinder har aldrig brugt internettet Hver anden ældre mand går på nettet dagligt 35 pct. af alle kvinder over 65 år har aldrig brugt internettet, mens det samme kun gælder 25 pct. af mændene i samme aldersgruppe. Andelen er stigende med alderen for både mænd og kvinder og stiger således fra 12 til 53 pct. for mænd og fra 15 til 79 pct. for kvinder, når man ser på 5 års aldersintervaller. Blandt de ældre internetbrugere er der også en stor forskel på, hvor ofte de bruger internettet. Mens lidt over hver anden mand (54 pct.) går på nettet dagligt eller næsten dagligt, er det fire ud af ti (39 pct.) kvinder, som er online dagligt eller

13 12 - It-anvendelse i befolkningen næsten dagligt. Andelen falder med alderen, så kun 28 pct. af de årige mænd og 7 pct. af kvinderne bruger internettet dagligt eller næsten dagligt. Figur 9 Har aldrig brugt internettet Pct. af befolkningen år Mænd Kvinder Ældre i alt år 7-74 år år 8-84 år år Familier uden internet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Flest ældre uden internet Figur Andelen af danske familier uden internet ligger på 11 pct. De fleste er enlige ældre. Andelen af familier uden internetadgang er højest i Region Sjælland og lavest i Region Hovedstaden. 59 pct. af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. 28 pct. uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. 7 pct. har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. Nogle fravælger internettet på grund af høje omkostninger forbundet med anskaffelse af computer samt internetabonnement. Kun 3 pct. af årige har ikke adgang til internettet hjemme. For de årige gælder det 35 pct. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 13 Har slet ikke brug for internet 59 Kan ikke bruge internettet 28 Har adgang til internet andre steder 7 Internetforbindelse koster for meget 6 Computer koster for meget Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet

14 It-anvendelse i befolkningen 13 3 Danskernes it-vaner Nettet anvendes til en lang række aktiviteter Figur 11 Internettet anvendes til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i takt med, at teknologien udvikles og internetbrug bliver en del af hverdagen for flere og flere. Udvalgte private formål ved internetbrug. 13 Sendt eller modtaget s 93 Brugt internetbank Søgt information om varer eller tjenester Læst eller downloadet nyheder 73 Brugt sociale netværkstjenester 65 Brugt online opslagsværker Søgt helbredsmæssig information Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger Søgt information om uddannelse eller kurser Brugt bredbåndstelefoni Solgt varer eller tjenester Søgt job eller sendt jobansøgninger via nettet Brugt karriereorienterede netværkstjenester Deltaget i online-høringer Pct. af dem, som har brugt internet i de seneste tre måneder 3.1 Kommunikation er stadigvæk den mest udbredte anvendelse Figur 11 Den mest hyppige internetanvendelse er stadigvæk at sende eller modtage e-post. 93 pct. af internetbrugerne svarer, at de bruger nettet til denne kommunikations form Pct. af internetbrugere16-89 år I alt år år år år år år år

15 14 - It-anvendelse i befolkningen Sociale netværkstjenester er populære Flest unge med profiler på sociale netværkstjenester Figur pct. af internetbrugerne mellem 16 og 89 år er i 13 tilknyttet en online social netværkstjeneste. Det svarer til knap 2,7 mio. danskere. Sociale netværkstjenester er mest populære hos de yngste respondenter. Men de ældre internetbrugere er også begyndt at bruge tjenester som fx Facebook eller Twitter. Sociale netværkstjenester. 13 Pct. af internetbrugere16-89 år I alt år år år år år år år 3.2 Informationsøgning Information om varer eller tjenester Ældre internetbrugere er godt med Figur 13 Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. 85 pct. af de danske internetbrugere, anvender internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Blandt de årige er der næsten lige mange mænd og kvinder, som søger information om varer eller tjenester på internettet. Billedet ser dog lidt anderledes ud for de ældre over 75 år. Her gælder det for 58 pct. af de mandlige internetbrugere og 49 pct. af de kvindelige internetbrugere. Information om varer eller tjenester. 13 Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år Online nyheder, tidsskrifter, aviser Andelen af de danske internetbrugere, som læser nyheder på nettet eller downloader aviser og/eller tidsskrifter, ligger på 73 pct.

16 It-anvendelse i befolkningen 15 Flere mandlige end kvindelige internetbrugere læser nyheder online Figur 14 Andelen varierer med alderen, hvor det er de årige internetbrugere, som i størst grad benytter sig af denne mulighed, men der er også forskel mellem kønnene. 78 pct. af de mandlige internetbrugere har læst online nyheder, mens det kun gælder for 69 pct. af de kvindelige internetbrugere. Forskellen mellem mænd og kvinder stiger med alderen og er størst for de årige samt for ældre over 75 år. Nyheder på internettet. 13 Pct. af internetbrugere16-89 år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år Information om sygdom, ernæring, sundere liv Helbredsmæssig information er især populær blandt yngre kvinder Figur pct. af internetbrugere søger helbredsmæssige informationer på nettet i 13. Denne anvendelsesform er især populær hos de kvindelige internetbrugere. Informationssøgning om bl.a. sygdom, skade, sundhed eller ernæring, er især populær blandt yngre kvinder. Kønsforskellen er størst i aldersgruppen år, hvor mere end hver syvende kvindelige internetbruger har søgt helbredsmæssig information på nettet. I samme aldersgruppe gælder det lidt mere end hver anden mandlige internetbruger. Helbredsmæssig information på internettet. 13 Pct. af internetbrugere16-89 år 8 Mænd Kvinder I alt år år år år år år år Stor stigning i antallet af lægekonsultationen via Antallet af lægekonsultationer via internettet er stærk stigende. I hele Danmark er der i 12 i alt registreret 3,5 mio. lægekonsultationer via . Antallet er syv gange højere end i 6. To tredjedele af alle s sendt til læger, er sendt af kvinder.

17 16 - It-anvendelse i befolkningen Figur 16 Lægekonsultationer via internettet 2,5 Mio. konsultationer med almen læge Mænd Kvinder 2, 1,5 1,,5, Kilde: Lægebesøg mv Internetbank Fortsat vækst i Danmark og EU men stigende forskel Figur 17 Andelen af internetbrugere i Danmark og EU, som anvender netbank har været stigende i det sidste årti. Mere end halvdelen af internetbrugerne i EU brugte internetbank i 12. I Danmark er det i pct. af internetbrugerne, som går i banken via internettet. Andelen af danskere, som bruger internetbank, har altid ligget over EU gennemsnittet. Denne forskel er vokset over årene og udgjorde således 33 procentpoint i 12. Til sammenligning lå forskellen på 24 procentpoint i 4. Udviklingen i brug af internetbank i Danmark og EU. Pct. af internetbrugere16-74 år 9 8 Danmark 7 6 EU Stigning i alle aldersgrupper Andelen af danske internetbrugere, som går i banken via internettet er steget fra 53 pct. i 3 til 87 pct. i 13. Stigningen ses i alle aldersgrupperne, men er især stor for de unge mellem 16 og 24 år.

18 It-anvendelse i befolkningen 17 Figur 18 Anvendelse af internetbank i Danmark opdelt efter aldersgrupper. Pct. af internetbrugere16-74 år I alt år år år år år år Køn gør ikke forskel De danske internetbank-kunder er stort set lige fordelt mellem mandlige og kvindelige internetbrugere. 88 pct. mænd og 86 pct. kvinder har brugt netbank. 3.4 Samfundsmæssig eller politisk deltagelse på nettet Københavnere mest aktive i online afstemninger Figur 19 Andelen af de danske internetbrugere, som har deltaget i online-høringer eller - afstemninger om samfundsmæssige eller politiske forhold, som fx byplanlægning eller underskriftsindsamling, udgør 12 pct. i 13. Andelen er faldende med alderen og de, som allerhelst vil give udtryk for deres holdninger på nettet, er de årige. Der er også forskel mellem regionerne, hvor Hovedstadsregionen ligger i toppen med 14 pct. af internetbrugerne og Region Nordjylland i bunden med 9 pct. af internetbrugerne. Deltagelse i online høringer eller afstemninger Pct. af internetbrugere16-89 år Deling af egne holdninger på nettet Andelen af de danske internetbrugere, som har slået egne holdninger om samfundsrelaterede eller politiske emner op på nettet, på fx blogs eller sociale netværkssteder, udgør 16 pct. i 13. Her er det de årige, som er mest aktive, og andelen er endnu en gang faldende med alderen.

19 18 - It-anvendelse i befolkningen Figur Har slået egne holdninger om samfundsrelaterede eller politiske emner op på nettet Pct. af internetbrugere16-89 år Online opslagsværker Lille stigning i brug af online opslagsværker Figur 21 Andelen af internetbrugere, som bruger opslagsværker på internettet er steget lidt fra 11 til 13. Stigningen ses i alle aldersgrupperne på nær de ældste, hvor der har været et fald på 7 procentpoint, fra pct. i 11 til 23 pct. i 13. Brug af online opslagsværker Pct. af internetbrugere16-89 år

20 It-anvendelse i befolkningen Job og karriere Ingen kønsforskelle i online jobsøgning Figur pct. af de danske internetbrugere mellem 16 og 64 år har i 13 søgt job eller sendt en jobansøgning via internettet. Mens andelen er faldende med alderen, er der ikke nogen forskelle mellem mænd og kvinder. Online jobsøgning Pct. af internetbrugere16-64 år I alt år år år år år Mænd Kvinder Karriereorienterede netværkstjenester Stor forskel mellem køn og uddannelsesbaggrund Figur 23 Samtidig er 23 pct. af de danske internetbrugere mellem 16 og 64 år tilknyttet en eller flere karriereorienterede netværkstjenester, dvs. sociale medier med fokus på det faglige netværk. Mens næsten hver tredje mandlige internetbruger i alderen år er tilknyttet en eller flere karriereorienterede netværkstjenester, gælder det kun knap hver femte kvinde. Uddannelsesniveau har også betydning for internetbrugernes tilknytning til sociale netværkstjenester med fokus på det faglige netværk. 13 pct. af internetbrugerne, der alene har en grundskoleuddannelse er tilknyttet en eller flere netværkstjenester, mens det gælder 39 pct. af de internetbrugere, som har en videregående uddannelse. Karriereorienterede netværkstjenester. 13 I alt 23 Kvinder Mænd år år år år år Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående udd Pct. af internetbrugere16-64 år It-færdigheder i job 75 pct. af de årige computerbrugere svarer, at de vurderer deres itfærdigheder til at være tilstrækkelige, hvis de skulle få et nyt job eller rokere internt indenfor et år. Andelen er højest for de årige (85 pct.) og er faldende med alderen.

21 - It-anvendelse i befolkningen 3.7 Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Figur pct. af danskerne besøger offentlige myndigheders hjemmesider, dette svarer til 3,5 mio. personer mellem 16 og 89 år. 48 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside og 62 pct. indsender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i de seneste tolv måneder Pct. af befolkningen år Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter mv. Anm.: Spørgsmålsformuleringen er blevet ændret fra 12 til 13, hvilket bl.a. betyder at spørgsmålet nu er indsnævret og eksplicit ekskluderer kommunikation. Indsende blanketter digitalt Figur 25 Der er dog en stor forskel imellem aldersgrupperne, når blanketterne skal sendes digitalt til det offentlige. De årige er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter, hvor flere end syv ud af ti har prøvet det i det seneste år. De ældste halter bagefter med 46 pct. af de årige og 17 pct. af de 75+ årige. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder Pct. af befolkningen år I alt år år år år år år år 17 Formål med brugen af offentlige myndigheders hjemmesider Når borgerne bruger de offentlige myndigheders hjemmesider er det primært for at ændre eller godkende deres selvangivelse (74 pct.) eller søge eller bestille bøger på biblioteket (29 pct.). 18 pct. har brugt de offentlige myndighederes hjemmesider til hhv. at bestille personlige dokumenter, som pas, sygesikringskort eller kørekort samt til tilmeldingen af sociale ydelser, som arbejdsløshedsunderstøttelse, pension eller børnepenge.

22 It-anvendelse i befolkningen 21 Figur 26 Formål med brugen af offentlige myndigheders hjemmesider Pct. af dem, som har brugt offentlige myndigheders hjemmesider år Indskrive sig på højere læreanstalter Anmelde flytning Bestille personlige dokumenter Tilmelde sociale ydelser 29 Søge eller bestille bøger på biblioteker Selvangivelse Hver tredje oplever tekniske problemer Halvdelen oplever ikke problemer Figur 27 Hver tredje borger, som har brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, har oplevet tekniske problemer. 18 pct. svarer, at de har oplevet, at de oplysninger, som var tilgængelige på de offentlige myndigheders hjemmesider, var utilstrækkelige, uklare eller forældede og endelig svarer 13 pct., at de havde brug for support, men ikke kunne finde det på hjemmesiden. Ca. halvdelen af dem, som brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, svarer dog, at de ikke har oplevet nogen problemer. Problemer ved brug af offentlige myndigheders hjemmesider. 13 Pct. af dem, som har brugt offentlige myndigheders hjemmesider år Manglende support Utilstrækkelige oplysninger Tekniske problemer Ingen problemer Ikke-digital kontakt Når de offentlige myndigheder ikke skal kontaktes digitalt, vælger lidt flere end tre ud af ti danskere mellem 16 og 89 år enten at ringe eller sende en pct. vælger at møde op personligt og 8 pct. sender et brev.

23 22 - It-anvendelse i befolkningen 3.8 It-sikkerhed Befolkningens sikkerhedsforanstaltninger og -problemer 86 pct. af internetbrugerne forsøger at beskytte computeren Figur 28 En høj andel af de danske internetbrugere forsøger at beskytte deres computer mod it-sikkerhedsproblemer som spam, computervirus eller malware. Alligevel angiver mange af de adspurgte, at de har været udsat for sikkerhedsproblemer i de seneste 12 måneder. Dette afsnit beskriver udbredelsen af en række sikkerhedstiltag samt omfanget af de mest kendte sikkerhedsproblemer. Andelen af internetbrugere, der anvender sikkerheds-software eller -værktøj (antivirus, antispam, firewall mv.) for at beskytte deres private computer og data, udgør 86 pct. Sikkerhedsproblemer ved brug af computer og internet Pct. af internetbrugere år Computervirus Spam Misbrug af personoplysninger Økonomisk tab som følge af falske s Økonomisk tab som følge af misbrug af kreditkort Børns adgang til upassende hjemmesider Flest internetbrugere udsat for spam Stigende andel udsat for økonomisk tab Figur pct. af internetbrugere har været udsat for spam, hvilket gør det til den mest udbredte form for sikkerhedsproblemer forbundet med brug af internet. 28 pct. af internetbrugere har været udsat for computervirus. På trods af, at andelene er lave, er en stigende andel danskere blevet udsat for økonomisk tab, som følge af enten misbrug af kreditkort til betalinger eller køb på internettet eller phishing og/eller pharming, som dækker over falske s eller bedrageriske hjemmesider, hvor svindlere forsøger at få fat på kreditkort- eller netbank oplysninger. Økonomisk tab 18. Antal danskere mellem 16 og 89 år, som er blevet udsat for følgende Økonomisk tab som følge af falske s Økonomisk tab som følge af misbrug af kreditkort

24 It-anvendelse i befolkningen Internetkøb Stadig flere danskere vælger at handle på nettet Figur Internetkøb bliver stadig mere udbredt i Europa. I 4 handlede kun pct. af europæerne på nettet mod 45 pct. i 12. I nogle lande er antallet af net-shoppere mere end fordoblet i perioden I Danmark ligger andelen af befolkningen, der har handlet på internettet i det seneste år, på 77 pct. i 13. En stigning fra 42 pct. i 4. Danmark har altid ligget over EU-gennemsnittet, men forskellen mellem Danmark og EU er hverken blevet større eller mindre i takt med, at andelen af e-handlende er steget. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande 9 Pct. af befolkningen år EU-27 Danmark Fire ud af ti danske e-handlende køber varer i andre EU-lande Hver femte shopper i netbutikker uden for EU Figur 31 Når danske forbrugere køber ind på nettet, finder 42 pct. af de e-handlende varer hos forhandlere i andre europæiske lande, mens 83 pct. køber varer i danske netbutikker. I 12 handlede 25 pct. af EU borgerne i internetbutikker i andre EUlande, mens 91 pct. købte varer hos nationale internetforhandlere. 17 pct. af de danske e-handlende køber varer, der forhandles af netbutikker uden for EU. Den tilsvarende andel var 13 pct. af internetkøbere i de 27 EU-lande i 12. Grænseoverskridende internethandel. 13 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Danmark (13) EU-27 (12) Nationale forhandlere Forhandlere i andre EU-lande Forhandlere uden for EU Rejseprodukter og tøj købes i stor stil Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater og biograf samt rejserelaterede produkter, er de varer/tjenester, som flest danskere har købt, når de handler på nettet. Således har næsten to ud af tre af dem, som har e-handlet i det seneste år,

25 24 - It-anvendelse i befolkningen købt billetter til teater, koncert eller biograf og seks ud af ti har købt rejserelaterede produkter, som fx flybilletter eller hotelophold. Fire ud af ti har købt film eller musik online Figur 32 Ud af dem, som har købt varer på internettet i det seneste år, har næsten fire ud af ti købt film musik eller video, mens knap hver tiende har købt medicin. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark. 13 Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Overnatning i forbindelse med ferie Tøj, sports- og fritidsudstyr Møbler, legetøj og andre ting til huset Abonnementer til internet, tv- eller telefoni Film, musik, video Øvrige software og opgraderinger Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik Video- eller computerspil Computerhardware Finansielle ydelser Dagligvarer Medicin E-learning-materiale Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kvinder og mænd e-handler forskelligt Figur 33 Der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Mandlige e-handlende fylder deres indkøbskurve med spil og tekniske varer, som fx computerhardware og elektronik, mens flere kvinder end mænd klikker sig til køb af tøj, bøger og dagligvarer. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark fordelt på køn. 13 Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Tøj, sports- og fritidsudstyr Overnatning i forbindelse med ferie Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Film, musik, video Elektronik Dagligvarer Video- eller computerspil Computerhardware Finansielle ydelser Kvinder Mænd Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kulturelle oplevelser og rejser i den elektroniske indkøbskurv Kulturelle oplevelser er mest populære for både danske mænd og kvinder, når de handler på nettet. To ud af tre af dem, der har e-handlet det seneste år, købte billetter til teater, koncert mv. Rejserelaterede produkter følger lige efter.

26 It-anvendelse i befolkningen 25 Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Figur 34 Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles populært blandt de årige internetbrugere. Mere end otte ud af ti i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Knap seks ud af ti af de årige og hver tredje af de årige internetbrugere handler på nettet. Køb af varer via internettet. 13 Pct. af internetbrugere år år år år år år år år Stor forskel på unge og ældres indkøbsvaner Figur 35 Der er dog stor forskel på de unge og de ældres indkøbsvaner på nettet. Mens de årige køber tøj, billetter til kulturelle oplevelser samt film og musik, køber de ældre hotelophold, bøger og medicin. Varer eller tjenester købt på nettet. 13 Tøj, sports- og fritidsudstyr Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Film, musik, video Overnatning i forbindelse med ferie Video- eller computerspil Elektronik Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Computerhardware Dagligvarer Medicin år år Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Flest ældre køber medicin online Mens 18 pct. af de årige e-handlende har købt medicin på nettet, gælder det kun 4 pct. af de årige.

27 26 - It-anvendelse i befolkningen Seks ud af ti ældre har købt hotelophold E-handlende kvinder nærmer sig mændene Figur 36 De ældre køber også flere hotelophold end de unge. 55 pct. af de årige, som har købt varer eller tjenester på nettet i det seneste år, har puttet et hotelophold i den digitale indkøbskurv. Det samme gælder 34 pct. af de årige. Samtidig er der også en forskel på, hvor stor en andel af de årige og de årige har købt flybilletter eller billetter til tog eller færge. Flere mænd end kvinder handler på nettet, men forskellen bliver fortsat mindre. I 13 er det 78 pct. mænd og 77 pct. kvinder i alderen 16 til 74 år, som har svaret, at de har e-handlet i det seneste år. Dermed er forskellen således kun 1 procentpoint, mod 12 procentpoint i 4. Danskernes internetkøb inden for det seneste år fordelt på køn 8 75 Pct. af befolkningen år Mænd 7 65 Kvinder Hver tredje e-handlende køber varer på mobilen Figur 37 Siden introduktionen af smartphones og tablets, som ejes af et stigende antal danskere, vælger flere at købe varer og tjenester via mobiltelefonen eller tablet computeren. Ud af dem, som har e-handlet det seneste år, har hver tredje købt varer eller tjenester via en internetbrowser eller en applikation på en mobiltelefon eller tablet computer. I 12 gjaldt det hver fjerde e-handlende. Stigningen ses i alle aldersgrupper samt for både mænd og kvinder. Køb af varer eller tjenester via internetbrowser eller applikation på en mobiltelefon eller anden lille håndholdt enhed 55 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år I alt år år år år år år år Mænd 27 Kvinder De fleste køber digitale varer Når danskerne køber varer eller tjenester via en internetbrowser eller en applikation på mobilen eller tablet computeren, er det de digitale varer, som kan

28 It-anvendelse i befolkningen 27 downloades fra internettet, der er mest populære. Dette kan fx være spil, musik, film, applikationer mm. Dernæst kommer tjenesteydelser, som fx billetter til bus, tog, biograf, koncert, teater, parkering osv., og til sidst er det fysiske varer, som elektronik, tøj, bøger, CD er, DVD er, mad mm. Mænd e-handler oftere på mobilen end kvinder Figur 38 Mænd benytter sig oftere end kvinder af muligheden for at e-handle via mobilen eller tablet computeren. Uanset om det er digitale varer, fysiske varer eller tjenesteydelser, klikker mænd sig til flere køb på mobilen end kvinder. Forskellen er dog blevet mindre over det seneste år. Køb af digitale varer 9 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år på en mobiltelefon eller en tablet computer I alt år år år år år år år Mænd Kvinder Stor stigning over det seneste år i stort set alle aldersgrupper Figur 39 Mens andelen af dem, som har købt digitale varer via en internetbrowser eller en applikation på mobilen eller tablet computeren, er stort set uændret siden 12, er der sket en stor stigning blandt dem, som har købt tjenesteydelser samt fysiske varer. Andelen af dem, som har købt tjenesteydelser via en internetbrowser eller en applikation på mobilen eller tablet computeren, er steget fra 56 pct. i 12 til 64 pct. i 13. For fysiske varer er andelen steget fra 32 pct. i 12 til 42 pct. i 13. Stigningen ses i stort set alle aldersgrupper samt for både mænd og kvinder. Køb af tjenesteydelser Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år på en mobiltelefon eller en tablet computer I alt år år år år år år år Mænd Kvinder

29 28 - It-anvendelse i befolkningen Figur 4 Køb af fysiske varer Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år på en mobiltelefon eller en tablet computer I alt år år år år år år år Mænd Kvinder 3. Brug af mobiltelefon og smartphone 93 pct. af danskere har brugt en mobil i de seneste tre måneder Figur 41 Andelen af danskere, der har brugt en mobiltelefon eller en smartphone i de seneste tre måneder, er tæt på pct. i de fleste aldersgrupper. Mobiltelefoner er populære i alle befolkningsgrupper, inklusive de aldersgrupper, hvor anvendelsen af it er mindre udbredt. 87 pct. af ældre mellem år og 7 pct. af de ældre over 75 år har brugt en mobiltelefon i de seneste tre måneder. Brug af mobiltelefon eller smartphone Pct. af befolkningen år I alt år år år år år år år Mænd Kvinder Forskel i anvendelse Traditionel brug af mobiltelefonen Andel netbank-brugere på mobilen er næsten firedoblet Næsten alle har en mobiltelefon, men der er store forskelle i anvendelsen af de enkelte mobilfunktioner og -tjenester. Med introduktionen af smartphones i de seneste år bliver mobilen i stigende grad brugt til formål, man før brugte en computer til. I dette afsnit beskrives både de traditionelle og de nye måder at bruge mobilen på. Mobiltelefonen bruges traditionelt til taletrafik og sms. Ni ud af ti mobilbrugere sender sms, som dermed er den mest udbredte mobilfunktion ud over tale. Siden 11 er der sket en stor stigning i brugen af mobiltelefonen til internetadgang, samt til de funktioner, som kræver, at man kan tilgå internettet via mobilen. Andelen af mobilbrugere, som bruger netbank applikationer på mobilen

30 It-anvendelse i befolkningen 29 er næsten firedoblet over de seneste to år. I 11 var det 7 pct. af alle mobilbrugerne mellem 16 og 89 år, som gik i banken over mobilen. I 13 ligger andelen på 26 pct. Figur 42 Brug af mobiltelefon eller smartphone Pct. af mobilbrugere år 14 Betaling (fx via sms) Netbank GPS Applikationer MMS Internettet via mobilen SMS Mænd anvender oftere mobilen til andet end tale og sms Figur 43 Mænd er generelt bedre til at anvende mobiltelefonen til andet end tale. Samtlige nye mobilfunktioner og -tjenester anvendes oftere af mænd. Ældre funktioner, som sms og mms, bruges oftere af kvinder. Brug af mobiltelefon eller smartphone opdelt efter køn. 13 SMS Internettet via mobilen MMS Applikationer Kvinder GPS Mænd Betaling (fx via sms) Netbank Pct. af mobilbrugere år Navigation på mobilen Betaling via mobilen Internet via mobilen Lidt flere end hver anden mandlige mobilbruger anvender mobilen til personlig navigation mod fire ud af ti kvindelige mobilbrugere. Den samme fordeling gælder download af applikationer, hvor 53 pct. af de mandlige og 46 pct. af de kvindelige mobilbrugere henter apps. I 13 anvender 26 pct. af mobilbrugerne mobilen til at betale, fx med sms. Elektronisk betaling er også en af de funktioner, man kan bruge netbank til. Med en smartphone, kan netbank også bruges mobilt. I 13 anvender 26 pct. af mobilbrugerne netbank via en applikation på mobilen. At gå på nettet via mobilen er den anden mest udbredte mobilfunktion efter sms. Andelen af mobilbrugere mellem 16 og 74 år, som går på nettet med mobilen, er steget fra 9 pct. i 8 til 63 pct. i 13.

31 - It-anvendelse i befolkningen Figur 44 Daglig brug af internet på mobilen 9 Pct. af mobilbrugere år I alt år år år år år år år Tre ud af fire af de unge går dagligt på nettet via mobilen Stor stigning blandt de ældre Tre ud af fire mobilbrugere tjekker mails på mobilen Figur 45 Knap tre ud af fire mobilbrugere svarer, at de går på nettet via mobilen uden for deres hjem eller arbejdsplads. Andelen er faldende med alderen og mens det er mere end 8 pct. af de årige, som dagligt bruger mobilen til netadgang, er det 41 pct. af de årige og 33 pct. af de ældre over 75 år. På trods af, at de ældre ikke bruger mobilen så ofte som de unge, er andelen af de årige samt de årige steget meget siden sidste år. I 12 var det nemlig kun 24 pct. af de årige og 14 pct. af de årige, som dagligt brugte mobilen til internetadgang. På trods af, at det er et stigende antal mobilbrugere som anvender mobiltelefonen til internetadgang, er det fortsat til de samme formål, som sidste år. I 13 er det 75 pct. af mobilbrugerne mellem år, der sender eller læser s på mobiltelefonen. I 12 lå andelen på 72 pct. Formål med internetbrug på mobilen 8 Pct. af mobilbrugere år Bruge podcast Læse eller downloade e-bøger Spille eller downloade spil Læse eller downloade online nyheder Bruge sociale netværkstjenester Sende eller modtage Bøger på mobilen Nyheder og Facebook på mobiltelefonen Samtidig er det også fortsat hver tiende mobilbruger, som læser bøger på mobilen og bruger podcasts. Seks ud af ti mobilbrugere læser nyheder og går på Facebook via mobilen. Der er dog en forskel mellem de mandlige og de kvindelige mobilbrugere. Flest mænd

32 It-anvendelse i befolkningen 31 læser nyheder eller online aviser på mobiltelefonen, mens flest kvinder logger sig ind på sociale netværkstjenester. Figur 46 Internetbrug på mobilen Pct. af mobilbrugere år Læse eller downloade online nyheder Bruge sociale netværkstjenester I alt Mænd Kvinder

33 32 - It-anvendelse i befolkningen 4 It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Undersøgelsens fokus udvides Ældres it-anvendelse sammenlignes med aldersgruppen år Ligesom i årene -12, muliggjorde samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Ældre Sagen også i 13 en udvidelse af populationen fra til år. I dette kapitel beskrives de væsentligste resultater af denne udvidelse. Populationen opdeles i aldersgrupperne år og år, sidstnævnte også betegnet som de ældre eller pensionisterne. Ved at opgøre resultaterne efter de to nævnte aldersafgrænsninger er det muligt at adskille personer, som er folkepensionister (65-89-årige), og sammenligne denne gruppe med resten af populationen. 4.1 Hyppighed af computerbrug Syv ud af ti pensionister har computer og internet i hjemmet Figur 47 7 pct. af befolkningen over 65 år har adgang til computer og internet i hjemmet. Andelen med computer i hjemmet er 97 pct. blandt de årige. I alt har 91 pct. af danskerne mellem 16 og 89 år adgang til internet i deres hjem. Andelen er 94 pct. blandt de årige. Adgang til computer og internet i aldersgrupperne og år Pct. af befolkningen år år Adgang til computer i hjemmet Adgang til internet i hjemmet Ældre uden internet Flest har internet i Region Hovedstaden Andelen af befolkningen mellem år, der ikke har internet i deres hjem, er størst i Region Syddanmark samt i Region Midtjylland. Her er det hhv. 34 og 32 pct. af de ældre borgere, som ikke har mulighed for at anvende internettet i deres hjem. Andelen af ældre borgere i København med internetadgang ligger over landsgennemsnittet på 7 pct. Således har 73 pct. af de københavnske pensionister mulighed for at gå på nettet hjemmefra. Region Sjælland ligger også over landsgennemsnittet med 75 pct. 4.2 Hyppighed af computer- og internetbrug Flere pensionister lader computeren stå Der er stor forskel mellem de to aldersgrupper med hensyn til brug af computer og internet. Kun 49 pct. af pensionisterne anvender computer dagligt mod 87 pct. af de årige. 46 pct. af de ældre anvender internet hver dag mod 89 pct. af de årige. Andelen af de, der har computer, men ikke bruger den hver dag eller næsten hver dag, er væsentlig større hos de ældre.

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Kom i gang med TV 2 Play til BRAVIA Internet Video

Kom i gang med TV 2 Play til BRAVIA Internet Video Kom i gang med TV 2 Play til BRAVIA Internet Video Indledende øvelser Denne vejledning forudsætter, at der allerede er oprettet adgang til internettet fra dit BRAVIA tv, din Blu-ray-afspiller, netværksafspiller

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder. Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Smidstrup Antenneforening giver dig muligheder Få mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Smidstrup Antenneforening har over 100 tv-kanaler.

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Tillykke med dit nye hjem. Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind

Tillykke med dit nye hjem. Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind Tillykke med dit nye hjem Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind Du har nu fri adgang til masser af tv-kanaler Det kan være trættende at flytte. Derfor har vi sørget for, at du kan se alle kanalerne

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010

Spørgsmål og svarmuligheder til. Befolkningens brug af it 2010 Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2010 Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_START Undersøgelsen drejer sig om din brug af computer og internet. A1 Har du eller

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere